Test kaset magnetofonowych
Home

elektroakustyka
Prawidłowy zapis sygnałów mowy jest skomplikowanym zagadnieniem technicznym.W pierwszej kolejności należy dobrać odpowiedni nośnik dla zapisywanych sygałów mowy. W tym przypadku jako nośnik wybrano kasetę magnetofonową. Parametry zapisu na taśmie magnetofonowej uzależnione są od materiału, z którego wykonano warstwę magnetyczną, grubości warstwy magnetycznej, wielkości prądu podkładu, konstrukcji głowicy magnetofonowej itd.
Jako układ zastosowano standardowy zestaw Hi Fi firmy Sony, składający się z odtwarzacza CD oraz magnetofonu kasetowego. Za źródło sygnału elektroakustycznego posłużył odtwarzacz CD z płytą pomiarową CD na której były nagrane sygnały sinusoidalne o poziomie 0 dB, czasie trwania pojedynczej częstotliwości pomiarowej 10 s i następujących częstotliwościach pomiarowych: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000,8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000 i 15000 Hz. Magnetofony firm japońskich charakteryzują się dość dużym prądem podkładu i zapewniają prawidłową rejestrację niższych częstotliwości. Pomiary zarejestrowanego zygnały przeprowadzono oscyloskopem podłączonym do wyjścia liniowego zestawu elektroakustycznego. Dodatkowo wykonano pomiary kaset magnetofonowych dla prędkości przesuwu 2,4 cm/s, do tego celu zastosowano w/w odtwarzacz CD z płytą pomiarową, oscyloskop i dyktafon firmy Sony TCM-200DV nagrywający na klasycznych kasetach magnetofonowych.
Jak wynika z wykresu sygnały mowy zajmują dość szerokie pasmo częstotliwości akustycznych:

Kaseta

Szerokość pasma częstotliwości rejestrowanego na kasecie, wybrano z wykresu gęstości widmowej sygnału mowy polskiej, mieści się ono w przedziale 100 - 10000 Hz.

Test przeprowadzono na 22 kasetach magnetofonowych, a wyniki przedstawiono poniżej:

1.

Kaseta 1
EMTEC CE II CHROME EXTRA 90min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB   - nie spełnia założeń.
IEC II

2.

Kaseta 2
Panasonic EP 60       60min.
Pasmo: 100-8000 Hz +/- 3 dB nie - spełnia założeń
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

3.

Kaseta 3
Sony EF 60            60 min.
Pasmo: 100-10000 Hz +/- 3 dB - spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-5000 +/- 3 dB Hz
IEC I
 

4.
 

Kaseta 4

BASF FERRO EXTRA I            90 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 +/- 3 dB Hz
IEC I
 

5.
 

Kaseta 5
BASF TP II REFERENCE MAXIMA POSITION HIGH 60min.
Pasmo: 100-10000 Hz +/- 3 dB   -  spełnia założenia.
IEC II
 

6.
 

Kaseta 6
MAXELL UE 60           60 min.
Pasmo: 100-10000 Hz +/- 3 dB - spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-5000 +/- 3 dB Hz
IEC I
 

7.
 

Kaseta 7
BASF FERRO EXTRA I           60 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I

8.

Kaseta 8
MAXELL MX 90     90min.
Pasmo: 100-15000 Hz +/- 3 dB   -  spełnia założenia.
METAL
 

9.

Kaseta 9
TDK CD ing2    90min.
Pasmo: 100-10000 Hz +/- 3 dB   -  spełnia założenia.
IEC II
 

10.

Kaseta 10

TDK A/90   90 min.
Pasmo: 100-10000 Hz +/- 3 dB - spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-5000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

11.

Kaseta 11
EMTEC SOUND   90 min.
Pasmo: 100-7000 Hz +/- 3 dB -nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-3000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

12.

Kaseta 12

PHILIPS CD one   60 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

13.

Kaseta 13

SONY EF super   90 min.
Pasmo: 100-10000 Hz +/- 3 dB - spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-5000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

14.

Kaseta 14
Panasonik EP90   90 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I

15.

Kaseta 15

TDK CD ing 2   60min
Pasmo: 100-8000 Hz +/- 3 dB   -  nie spełnia założenia.
IEC II
 

16.

Kaseta 16
SONY HF60    60 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

17.

Kaseta 17
MAXELL POSITION NORMAL UR90    90 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

18.

Kaseta 18

SKC LX60    60 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

19.

Kaseta 19
MAXELL UR120    120 min.
Pasmo: 100-9000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

20.

Kaseta 20
SONY CDit II    60 min.
Pasmo: 100-8000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
IEC II
 

21.

Kaseta 21
 

BASF SOUND I      60 min.
Pasmo: 100-8000 Hz +/- 3 dB - nie spełnia założenia
dla 2,4 cm/s pasmo: 200-4000 Hz +/- 3 dB
IEC I
 

22.

Kaseta 22
BASF RECORD II     60min.
Pasmo: 100-11000 Hz +/- 3 dB   -  spełnia założenia.
IEC II
 

Jak widać, zapis dla prędkości 2,4 nie umożliwia zapisu sygnałów mowy z wysoką jakością. Dyktafon firmy Sony TCM-200DV nie nadaje się do rejestracji ze standardową prędkością, pomimo że jest wyposażony w przełącznik do wyboru tej prędkości. Konstruktorzy zapomnieli dostosować charakterystykę zapisu do standardu IEC I pozostawiając układ kształtowania charakterystyki zapisu przy prędkości  2,4 cm/s dla prędkości 4,8 cm/s. Dodatkowo pogarsza parametry zapisu stały prąd podkładu i brak głowicy kasującej, zasilanej z generatora w.cz.
Home

elektroakustyka

© 2000-2021 EJK. All rights reserved.