Odpowiedniki lamp elektronowych
Home

Podzespoły elektroniczne

Lampy elektronowe

Niniejszy katalog zawierający ponad 4000 odpowieników lam elektronowych, dedykowany jest konstruktorom i konserwatorom zabytkowego sprzętu elektronicznego.


Lampa elektronowa = odpowiednik lampy elektronowej


108/30 = OB2
108C1 = 6074
108C1 = 6627
108C1 = AG5210
108C1 = CK6074
108C1 = CV1833
108C1 = CV4028
108C1 = M8224
108C1 = OB2
108C1 = OB2WA
108C1 = STV108/30
10C1 = X145
10CU = 19D8
10CU = UCH81
10F9 = UF41
10FD12 = 19FL8
10FD12 = UBF89
10LD12 = UABC80
10LD13 = UBC81
10LD3 = 15L7
10LD3 = UBC41
10LU = UCC85
10M2 = UM4
10P18 = 45B5
10P18 = UL84
10PL12 = 50BM8
10PL12 = UCL82
121VP = 12AC5
121VP = UF41
12A47 = 6CC40
12AC5 = 121VP
12AC5 = UF41
12AC5 = W142
12AJ7 = HCH81
12AJ8 = 81
12AL5 = HAA91
12AQ5 = EL90
12AT6 = HBC90
12AT7 = 6201
12AT7 = B152
12AT7 = B309
12AT7 = CV455
12AT7 = E2157
12AT7 = E81CC
12AT7 = ECC81
12AT7WA = 6201
12AT7WA = CC81E
12AT7WA = CV4024
12AT7WA = CV5212
12AT7WA = E81CC
12AT7WA = ECC801
12AT7WA = ECC8019
12AT7WA = M8102
12AT7WAM = ECC801S
12AU6 = CV1961
12AU6 = HF94
12AU7 = 6189
12AU7 = B329
12AU7 = CV491
12AU7 = E2163
12AU7 = E82CC
12AU7 = ECC82
12AU7 = M8136
12AU7R = E82CC
12AU7WA = 6189
12AU7WA = CV4003
12AU7WA = E82CC
12AU7WA = ECC802
12AU7WA = ECC802S
12AU7WA = M8136
12AV6 = HBC91
12AX7 = 6CC41
12AX7 = 7025
12AX7 = B339
12AX7 = CV492
12AX7 = E2164
12AX7 = E83CC
12AX7 = ECC83
12AX7R = E83CC
12AX7S = 6L13
12AX7S = 7025
12AX7S = ECC803
12AX7S = ECC803S
12AX7S = M8137
12BA6 = CV1928
12BA6 = HF93
12BE6 = HK90
12BK6 = EBC90
12BT6 = EBC90
12BU6 = EBC90
12BY7 = EL180
12BY7A = EL180
12C5 = HL92
12DA6 = UF89
12DF7 = E83CC
12DF7 = ECC83
12DT7 = E83CC
12F31 = HF93
12FG6 = UM84
12GW8 = PCL86
12H31 = HK90
12J7GT = CV917
12K7GT = CV918
12L6GT = 50L6
12S7 = UAF42
12S7 = WD142
12SA7GT = CV538
12SK7 = 5661
12SK7GT = CV544
12SN7GT = B36
12SN7GT = CV925
12SQ7GT = CV547
12X4 = HZ90
13CM5 = XL36
141DDT = 14L7
141DDT = UBC41
141TH = 14K7
141TH = UCH42
1443 = R1
14AF7 = UCC83
14G6 = UBC80
14GW8 = PCL86
14K7 = 141TH
14K7 = UCH42
14K7 = X142
14L7 = 141DDT
14L7 = DH118
14L7 = DH142
14L7 = UBC41
14Y7 = 80
14Y7 = UCH80
150B2 = 6354
150B2 = CV2225
150B2 = M8163
150C2 = 150C4
150C2 = 6073
150C2 = 6626
150C2 = AG5211
150C2 = CK6073
150C2 = CV1832
150C2 = CV4020
150C2 = M8223
150C2 = OA2
150C2 = OA3
150C2 = STV150/30
150C3 = OD3
150C4 = 150C2
150C4 = CV1832
150C4 = M8223
1560 = 5Y3GT
1561 = 460BU
1561 = R3
15A6 = N153
15A6 = PL83
15BD7A = UBC81
15CW5 = 30P18
15CW5 = M379
15CW5 = PL84
15DQ8 = PCL84
15L7 = 10LD3
1637 = EL32
163Pen = 16A5
163Pen = PL82
16A5 = 163Pen
16A5 = 30P16
16A5 = N154
16A5 = N329
16A5 = PL82
16A8 = LN309
16A8 = PCL82
16AQ3 = XY88
171DDP = UBF80
171DDT = 17C8
171DDT = UBF80
17C8 = 171DDT
17C8 = UBF80
17EW8 = HCC85
17N8 = UBF80
17Z3 = PY81
17Z3 = PY83
17Z3 = U153
18042 = 6086
18045 = H81L
1852 = 6AD8
18GV8 = PCL85
1961 = HF94
19AJ8 = HCH81
19AJ8 = UCH81
19AK8 = HABC80
19AQ5 = HL90
19BR5 = UM80
19BR5 = Y119
19BX6 = UF80
19BY7 = UF85
19D8 = 10CU
19D8 = UCH81
19D8 = X119
19DC8 = UBF89
19FL8 = 10FD12
19FL8 = UBF89
19FL8 = WD119
19S4 = PY82
19SU = PY82
19T8 = HABC80
19W3 = PY80
19X3 = PY80
19X3 = U152
19Y3 = PY82
19Y3 = U154
19Y3 = U192
1A2 = 1H34
1A3 = 1D13
1A3 = CV753
1A3 = DA90
1A5 = DL31
1A7GT = CV1802
1A7GT = DK32
1AB6 = 1C3
1AB6 = 1H35
1AB6 = DK96
1AB6 = X25
1AC6 = 1C2
1AC6 = DK92
1AC6 = X20
1AD4 = CV2237
1AD4 = DF62
1AD4 = DF652
1AD5 = DF72
1AF33 = 1S5T
1AH5 = 1FD1
1AH5 = DAF96
1AH5 = ZD25
1AJ = DF96
1AJ4 = 1F1
1AJ4 = DF96
1AJ4 = W25
1AN5 = DF97
1B3 = DY30
1B3GT = CV1830
1C1 = 1R5
1C1 = DK91
1C2 = 1AC6
1C2 = DK92
1C3 = 1AB6
1C3 = DK96
1C6 = DK92
1D13 = 1A3
1D13 = DA90
1E3 = 6375
1E3 = DC70
1E3 = DC80
1F1 = 1AJ4
1F1 = DF96
1F2 = 1L4
1F2 = DF92
1F3 = 1T4
1F3 = DF191
1F3 = DF91
1F33 = 1T4T
1F33 = DF96
1F38 = DF96
1FD1 = 1AH5
1FD1 = DAF96
1FD9 = 1S5
1FD9 = DAF91
1G3GT = DY30
1H2 = 1S2
1H2 = DY86
1H33 = 1R5T
1H34 = 1A2
1H35 = 1AB6
1H35 = DK96
1H5 = DAC32
1L33 = 1S4T
1L33 = DL91
1L4 = 1F2
1L4 = CV1758
1L4 = CV2742
1L4 = CV2795
1L4 = DF92
1L91 = DL72
1M1 = DM70
1M3 = CV2980
1M3 = DM70
1N3 = DM71
1N3 = Y25
1N5 = DF33
1P1 = 3C4
1P1 = DL94
1P1 = DL96
1P10 = 3S4
1P10 = DL92
1R5 = 1C1
1R5 = CV782
1R5 = DK91
1R5 = X17
1R5T = 1H33
1R5T = DK91
1S2 = 1H2
1S2 = 1S2A
1S2 = DY86
1S2 = DY87
1S2 = S2
1S2A = 1S2
1S2A = DY56
1S4 = CV783
1S4 = DL91
1S4T = 1L33
1S5 = 1FD9
1S5 = CV784
1S5 = DAF91
1S5 = ZD17
1S5T = 1AF33
1T4 = 1F3
1T4 = CV1971
1T4 = CV785
1T4 = DF91
1T4 = W17
1T4T = 1F33
1U4 = CV2507
1U4 = DF904
1U5 = CV3912
1U5 = DAF92
1U5 = DK96
1U6 = DK96
1V6 = DCF60
1W5 = DF26
1X2A = 1X2B
1X2A = DY80
1X2B = 1X2A
213Pen = 21A6
213Pen = PL81
21A6 = 213Pen
21A6 = CV5077
21A6 = N152
21A6 = N359
21A6 = PL81
2522 = 6AS6
2524 = 6AU6
25C5 = HL92
25E5 = PL36
25L6 = CV552
25L6GT = CV553
25L6GT = KT32
25Z6 = CV558
26AE6 = PY88
26AQ8 = UCC85
26L6GT = 50L6
27BL8 = UCF80
27GB5 = PL500
28AK8 = UABC80
28GB5 = PL500
2B35 = 6D1
2B35 = CV1092
2B35 = CV375
2B35 = EA50
2B35 = VR92
2B36 = 6D1
2B36 = EL86
2B5 = KK2
2C39A = CV2516
2C39B = 2C39BA
2C39BA = 2C39B
2C40 = CV2643
2C40 = CV932
2C51 = 5670
2C51 = 6CC42
2D21 = CV797
2D21 = E1955
2D21 = EN91
2D21 = M8204
2D21 = PL21
2D21W = CV2876
2D21W = M8204
2D21W = PL5727
2D21WA = CV4018
2D21WA = M8204
2D21WA = PL5727
2ER5 = XC95
2HR8 = XF86
2K25 = CV2792
2L33 = 3A4
2X2 = 2X2A
2X2A = 2X2
30A5 = HL94
30AE3 = PY88
30C1 = 9A8
30C1 = PCF80
30L1 = 7AN7
30L1 = PCC84
30P16 = 16A5
30P16 = PL82
30P18 = 15CW5
30P18 = PL84
30P4 = PL36
311SU = 31A3
311SU = UY41
31A3 = 311SU
31A3 = U142
31A3 = UY41
31AV3 = UY89
3286 = DAF96
3287 = DL96
3288 = DK96
3289 = DF96
35FV5 = PL136
35L6GT = CV562
35W4 = HY90
35Z5GT = CV568
373 = AZ1
38A3 = U119
38A3 = U381
38A3 = UY85
3928 = 5636
3928 = EF730
3930 = EC71
3A4 = 2L33
3A4 = CV2390
3A4 = CV807
3A4 = DL93
3A4 = E1845
3A5 = CV808
3A5 = DCC90
3AB4 = PC92
3AJ8 = XCH81
3AJ8 = XHC81
3AL5 = EAA91
3AU6 = EF94
3B4 = CV2240
3B4 = DL98
3B7 = DDD11
3BA6 = EF93
3BE6 = EK90
3BE6 = XF80
3BX6 = XF80
3BY7 = XF85
3C4 = 1P1
3C4 = DL94
3C4 = DL96
3C4 = N25
3C5GT = DL11
3EH7 = XF183
3EJ7 = XF184
3ER5 = YC95
3FY5 = PC97
3Q4 = CV818
3Q4 = DL95
3Q5GT = CV819
3Q5GT = DL33
3S4 = 1P10
3S4 = CV2370
3S4 = CV484
3S4 = CV820
3S4 = DL92
3S4 = N17
3V4 = CV2983
3V4 = DL94
3V4 = N19
4/100BU = AZ50
4025 = 6058
403A = 5654
403A = EF95
404A = 5847
4065 = CV495
4065 = ME1401
4066 = CV2730
4068 = CV2348
417A = 5842
417A = CV2642
417A = CV3789
451PT = 45A5
451PT = UL41
452 = 6AT7
4590 = EC50
45A5 = 451PT
45A5 = BF451
45A5 = CV1977
45A5 = N142
45A5 = UL41
45B5 = 10P18
45B5 = UL84
460BU = 1561
460BU = CV2644
4651 = EZ4
4654 = EL50
4671 = 955
4671 = E1C
4672 = 954
4672 = E1F
4678 = EM1
4683 = AD1/350
4688 = AL5/375
4694 = EL53
4695 = 956
4699 = EL54
4884 = AL4/375
4BL8 = XCF80
4C6 = Bi
4CM4 = PC86
4CM4 = PC92
4CS6 = EH90
4DL4 = PC88
4E1 = AL4
4E2 = AL5
4E4 = AF7
4EH7 = YF183
4EJ7 = YF184
4ER5 = PC
4ER5 = PC95
4ES8 = XCC189
4F3 = AF3
4F7 = AF7
4G/2E0K = EN91
4G/2E0K = PL2D21
4GG6 = AZ12
4HA5 = PC900
5005 = CV1862
505 = AZ
50BM8 = 10PL12
50BM8 = UCL82
50C5 = CV1959
50C5 = HL92
50L6 = 12L6GT
50L6 = 26L6GT
50L6GT = CV571
5106 = E1T
5140 = EA52
5188 = E182CC
532DX = DL650
538DX = DL650
546 = DL651
546DX = DL651
549DX = DL651
54KU = 5AQ4
54KU = GZ32
5591 = 6AK5
5591 = EF95
55N3 = UY82
5610 = EC90
5636 = 3928
5636 = CV3928
5636 = EF730
5639 = CV2662
5642 = CV2241
5642 = DY70
5643 = CV5079
5646 = 6AD4
5651 = 85A2
5651 = CV2573
5651 = CV5186
5651 = M8098
5654 = 403A
5654 = 6096
5654 = 6AK5
5654 = 6AK5W
5654 = 6F32
5654 = 731A
5654 = CV2020
5654 = CV2877
5654 = CV4010
5654 = CV5216
5654 = CV850
5654 = DP61
5654 = E95F
5654 = EF905
5654 = EF95
5654 = M8100
5654 = PM05
5661 = 12SK7
5661 = EC55
5670 = 2C51
5672 = CV2238
5672 = DL620
5676 = CV2239
5678 = CV2254
5678 = DF60
5696 = CV3512
5718 = CV3930
5718 = EC71
5719 = CV4008
5721 = ECC83
5724 = E80t
5725 = 6AS6
5725 = 6AS6W
5725 = CV4011
5725 = M8196
5726 = 6097
5726 = 6AL5W
5726 = AA91E
5726 = CV4007
5726 = CV4025
5726 = CV5189
5726 = D2M9
5726 = E91AA
5726 = EAA901
5726 = EAA901S
5726 = EAA91
5726 = M8079
5726 = M8212
5727 = CV4018
5727 = M8204
5731 = 955
5731 = E1C
5749 = 6BA6W
5749 = CV4009
5749 = EF93
5751 = CK5751
5751 = CV4017
5751 = ECC803S
5760 = 6CC42
5763 = 6L41
5783 = 85A2
5783 = M8190
5783WA = CK5783
5783WA = CV3933
5783WA = CV3960
5783WA = CV4066
5783WA = M8190
5784 = EK90
5814 = ECC802S
5814A = CV4016
5814A = E82CC
5823 = CV5122
5839 = EF732
5840 = CV3929
5840 = EF732
5842 = 417A
5842 = CV2642
5842 = CV3789
5847 = 404A
5847 = CV3905
5861 = CV273
5861 = DET22
5861 = EC55
5861 = R243
5861 = TD03-10
5878 = DF60
5881 = EL39
5886 = DF703
5899 = CV475
5899 = CV477
5899 = EF731
5900 = EF71
5902 = CV4029
5902 = EL71
5910 = DF904
5913 = DL67
5915 = EH900
5915 = EH900S
5920 = CV5214
5920 = E90CC
5920 = ECC960
5932 = EL39
5964 = ECC91
5993 = EZ90
5A/160H = 6AM6
5A/160H = EF91
5A/160H = M8083
5A/170K = 6688
5A/170K = E180F
5AK4 = GZ34
5AQ4 = 54KU
5AQ4 = CV593
5AQ4 = GZ32
5AR4 = CV1377
5AR4 = GZ34
5AZ4 = 5Y3G
5BQ7A = ECC180
5BR8 = ECF82
5P29 = 6CN6
5P29 = EL38
5T4 = CV1846
5U4 = GZ31
5V4G = CV729
5W4 = CV1849
5W4GT = CV503
5W4GT = CV842
5Y3G = 5AZ4
5Y3G = CV1854
5Y3GT = 1560
5Y3GT = 6106
5Y3GT = CV1856
5Z4 = CV1864
5Z4 = GZ3O
5Z4G = CV1863
5Z4G = GZ30
5Z4GT = CV2748
5Z4GT = GZ30
6005 = 6094
6005 = 6095
6005 = 6AQ5W
6005 = CV2883
6005 = CV4019
6005 = EL90
6007 = DL67
6008 = DF67
6021 = CV3986
6021 = ECC70
6024 = EF91
6030 = 6AS7
6030 = CV2984
6030 = ECC230
6030 = ECC91
6035 = E80CC
6057 = E83CC
6057 = ECC803S
6058 = 4025
6058 = E91AA
6058 = EAA901S
6060 = E81CC
6060 = ECC801
6060 = ECC801S
6060 = M8162
6063 = EZ900
6064 = 8D3
6064 = EF91
6064 = M8083
6065 = EF92
6065 = M8161
6066 = 6AT6
6066 = EBC90
6067 = E82CC
6067 = ECC802
6067 = ECC802S
6067 = M8136
6069 = EF95
6072 = ECC82
6073 = 150C2
6073 = M8223
6073 = STV150/30
6074 = 108C1
6074 = M8224
6074 = STV108/30
6080 = CV2984
6080 = CV5008
6080 = ECC230
6084 = CV2729
6084 = E80F
6085 = E80CC
6086 = 18042
6094 = 6005
6094 = 6AQ5
6094 = EL90
6095 = 6005
6095 = 6AQ5
6095 = EL90
6096 = 5654
6096 = 6AK5W
6096 = E95F
6096 = EF95
6097 = 5726
6097 = 6AL5W
6097 = E91AA
6097 = EAA9019
6099 = ECC91
6099 = M8081
6100 = CV4058
6100 = EC90
6100 = M8080
6101 = CV4031
6101 = ECC91
6101 = M8081
6106 = 5Y3GT
6132 = 6CH6
6132 = EL821
6135 = CV4022
6135 = EC90
6135 = M8080
6136 = 6AU6
6136 = EF94
6186 = EF96
6187 = 6AS6
6187 = EF95
6187 = M8196
6189 = 12AU7
6189 = 12AU7WA
6189 = B329
6189 = CV4003
6189 = E2163
6189 = ECC802
6189 = ECC8029
6189 = ECC802S
6189 = ECC82
6189 = M8136
6201 = 12AT7
6201 = 12AT7WA
6201 = B152
6201 = B309
6201 = CC81E
6201 = CV3508
6201 = CV4024
6201 = CV5212
6201 = E2157
6201 = E81CC
6201 = ECC801
6201 = ECC801S
6201 = ECC81
6201 = M8102
6201 = M8162
6202 = 6X4
6202 = EZ90
6205 = CV2432
6205 = EF734
6218 = CV5724
6218 = E80T
6227 = E80L
6265 = E90F
6267 = CV2901
6267 = EF806S
6267 = EF86
6267 = FF86
6267 = M8195
6267 = Z729
62DDT = 6CV7
62DDT = EBC41
62TH = 6CU7
62TH = ECH42
62VP = 6CJ5
62VP = EF41
6354 = 150B2
6354 = CV2225
6354 = M8163
6370 = CV5106
6370 = E1T
6373 = CV2105
6373 = DL70
6374 = CV2235
6374 = EY84
6374 = M8091
6374 = R18
6375 = 1E3
6375 = CV2275
6375 = DC70
6391 = CV472
6391 = CV476
6391 = EF74
6391 = IF74
63SPT = EF50
63TP = 6AB8
63TP = 80
63TP = ECL80
6443 = CV4044
6443 = M091
6463 = CC86E
6463 = CV5304
6463 = ECC813
6487 = CV467
6487 = EF70
6488 = CV466
6488 = EF73
6489 = CV469
6489 = EA76
64ME = 6CD7
64ME = EM34
64SPT = 6BX6
64SPT = EF80
6535 = ECC91
65ME = 6BR5
65ME = EM80
6626 = 150C2
6626 = M8223
6627 = 108C1
6627 = M8224
6660 = EF93
6661 = E90F
6662 = E99F
6663 = EAA901S
6679 = ECC801S
6680 = ECC802S
6681 = ECC803S
6686 = E81L
6686 = EL861
6687 = 6CS6
6687 = E91H
6688 = 5A/170K
6688 = CV3998
6688 = E180F
6688 = EF861
6689 = E83F
6699 = EL90
66KU = 6BT4
66KU = EZ40
6700 = CV5277
6700 = ET51
6700 = MO10
6778 = 6K4
6778 = CV468
6778 = EC70
6779 = CV2434
6779 = Z803U
67BT = 6CK5
67BT = EL41
67PT = EL41
6922 = 6DJ8
6922 = CCa
6922 = CV2492
6922 = E88CC
6922 = ECC88
6923 = CV5140
6923 = EA52
6927 = ECC91
6928 = EL90
6977 = DM160
6AB4 = EC92
6AB8 = 63TP
6AB8 = ECL80
6AB8 = LN152
6AC4 = 6BW4
6AD4 = 5646
6AD8 = 1852
6AD8 = 6AJ7
6AD8 = EBF89
6AF4 = EC94
6AG5 = EF96
6AG6 = EL33
6AG7 = 6AK7
6AG7 = 6CL6
6AG7 = 6L10
6AH6 = 6F36
6AJ4 = EC84
6AJ5 = 6F35
6AJ5 = 7755
6AJ7 = 6AD8
6AJ8 = 6C12
6AJ8 = CV2128
6AJ8 = ECH81
6AJ8 = X719
6AK5 = 5591
6AK5 = 5654
6AK5 = CV850
6AK5 = DP61
6AK5 = E95F
6AK5 = EF95
6AK5 = PM05
6AK5W = 5654
6AK5W = 6096
6AK5W = CK5654
6AK5W = CV4010
6AK5W = CV4019
6AK5W = CV5216
6AK5W = E65F
6AK5W = E95F
6AK5W = EF905
6AK5W = M8100
6AK6 = EL11
6AK7 = 6AG7
6AK8 = 6LD12
6AK8 = DH719
6AK8 = EABC80
6AL3 = EY88
6AL5 = 6AL5W
6AL5 = 6B32
6AL5 = CV283
6AL5 = D2M9
6AL5 = E91AA
6AL5 = EAA91
6AL5 = EAD91
6AL5 = EB91
6AL5W = 5726
6AL5W = 6097
6AL5W = 6AL5
6AL5W = AA91E
6AL5W = CK5726
6AL5W = CV4007
6AL5W = CV5189
6AL5W = E91AA
6AL5W = EAA901
6AL5W = M8212
6AM4 = EC84
6AM5 = 6P17
6AM5 = 7D9
6AM5 = CV136
6AM5 = EL91
6AM5 = M8082
6AM5 = N144
6AM5 = N77
6AM5 = V886
6AM6 = 5A/160H
6AM6 = 6F12
6AM6 = 8D3
6AM6 = CV138
6AM6 = EF91
6AM6 = HP6
6AM6 = M8083
6AM6 = PM07
6AM6 = SP6
6AM6 = Z77
6AM6S = 6F12
6AM6S = 8D3
6AN7 = ECH80
6AQ4 = 6L34
6AQ4 = CV417
6AQ4 = EC91
6AQ4 = M8099
6AQ5 = 6094
6AQ5 = 6095
6AQ5 = 6L31
6AQ5 = CV1862
6AQ5 = EL90
6AQ5 = N727
6AQ5W = 6005
6AQ8 = 6L12
6AQ8 = ECC85
6AS6 = 2522
6AS6 = 5725
6AS6 = 6187
6AS6 = 6F33
6AS6 = CV2522
6AS6 = M8196
6AS6W = 5725
6AS6W = CK5725
6AS6W = CV4011
6AS6W = M8196
6AS7 = 6030
6AS7G = ECC230
6AT6 = 6066
6AT6 = CV452
6AT6 = DH77
6AT6 = EBC90
6AT7 = 452
6AT7 = EBC90
6AU6 = 2524
6AU6 = 6136
6AU6 = CV2524
6AU6 = CV4023
6AU6 = EF94
6AU7 = ECC81
6AU8 = B719
6AV4 = EZ91
6AV6 = 6BK6
6AV6 = CV2526
6AV6 = EBC91
6AX2N = EY86
6AX7 = 6L13
6AX7 = ECC83
6AX8 = 6U8
6AX8 = ECF82
6B32 = 6AL5
6B32 = EB91
6B4G = AD1
6B6G = CV1887
6B6G = EBC33
6B8 = CV1894
6B8 = EBF32
6B8G = CV1893
6BA6 = 6F31
6BA6 = CV454
6BA6 = EF93
6BA6 = PM04
6BA6 = W727
6BA6W = 5749
6BA6W = CV4009
6BA6W = CV5037
6BC32 = EBC91
6BD7 = EBC80
6BD7A = EBC81
6BE6 = 6H31
6BE6 = CV2024
6BE6 = CV4012
6BE6 = CV453
6BE6 = EK90
6BE6 = HM04
6BE6 = X727
6BE6 = X77
6BE7 = EQ80
6BG6 = 6L50
6BH5 = EF81
6BJ6 = E99F
6BK6 = 6AV6
6BK6 = EBC91
6BK8 = EF86
6BK8 = FF86
6BL8 = 6C16
6BL8 = 7643
6BL8 = CV5215
6BL8 = E80CF
6BL8 = ECF80
6BM5 = 6P9
6BM8 = ECL82
6BN = CV3526
6BN5 = CV3526
6BN5 = EL85
6BN5 = N155
6BQ5 = 6P15
6BQ5 = CV2975
6BQ5 = E84L
6BQ5 = EL84
6BQ5 = N709
6BQ6GT = 6CU6
6BQ6GT = CV5040
6BQ6GTB = 6CU6
6BQ7A = CV5365
6BQ7A = ECC180
6BR5 = 65ME
6BR5 = 6M40
6BR5 = CV1352
6BR5 = EM80
6BS4 = EC93
6BT4 = 66KU
6BT4 = CV3891
6BT4 = EZ40
6BT4 = U150
6BT4 = V61
6BT6 = EBC90
6BW4 = 6AC4
6BW4 = EZ81
6BW7 = EF80
6BX6 = 64SPT
6BX6 = 6EL7
6BX6 = 6F23
6BX6 = CV1376
6BX6 = EF80
6BX6 = FF80
6BX6 = Z152
6BX6 = Z719
6BX7 = ECL80
6BY7 = 6F19
6BY7 = CV1375
6BY7 = EF85
6BY7 = IfS
6BY7 = W719
6C10 = 6CU7
6C10 = ECH42
6C12 = 6AJ8
6C12 = ECH81
6C16 = 6BL8
6C16 = 7643
6C16 = E80CF
6C16 = ECF80
6C31 = 6J4
6C4 = CV133
6C4 = EC90
6C4 = L77
6C4 = M8080
6C4 = V741
6C4W = CV2842
6C4W = M8080
6C95 = 6ER5
6CA4 = CV5072
6CA4 = EZ81
6CA4 = U709
6CA4 = UU12
6CA7 = CV1741
6CA7 = EL34
6CB6 = CV3995
6CB6 = EF190
6CC10 = 6SN7
6CC10 = ECC33
6CC31 = ECC91
6CC40 = 12A47
6CC40 = E82CC
6CC41 = 12AX7
6CC41 = ECC83
6CC42 = 2C51
6CC42 = 5760
6CC42 = 6H3
6CD7 = 64ME
6CD7 = 6M2
6CD7 = CV394
6CD7 = EM34
6CD8 = 6FD12
6CD8 = EBF89
6CF6 = 6DE6
6CF7 = ECC89
6CF8 = FF86
6CH40 = ECH81
6CH6 = 6132
6CH6 = 7D10
6CH6 = CV2127
6CH6 = EL821
6CJ5 = 62VP
6CJ5 = 6F16
6CJ5 = 7F16
6CJ5 = CV3886
6CJ5 = EF41
6CJ5 = W150
6CJ6 = CV2721
6CJ6 = EL81
6CK5 = 67BT
6CK5 = BF61
6CK5 = CV3889
6CK5 = EL41
6CK5 = N150
6CK6 = CV2726
6CK6 = EL803
6CK6 = EL83
6CL6 = 6AG7
6CL6 = 6L43
6CM4 = EC86
6CM5 = CV2940
6CM5 = EL36
6CN6 = 5P29
6CN6 = CV450
6CN6 = EL38
6CQ6 = 6F21
6CQ6 = 9D6
6CQ6 = CV131
6CQ6 = E2016
6CQ6 = EF92
6CQ6 = M8161
6CQ6 = V884
6CQ6 = VP6
6CQ6 = W77
6CS6 = 6687
6CS6 = E91H
6CS6 = EH90
6CT7 = CV3883
6CT7 = EAF42
6CT7 = WD150
6CU5 = 6OA5
6CU6 = 6BQ6GT
6CU6 = 6BQ6GTB
6CU7 = 62TH
6CU7 = 6C10
6CU7 = CV3888
6CU7 = ECH113
6CU7 = ECH42
6CU7 = X150
6CV7 = 62DDT
6CV7 = 6LD3
6CV7 = CV3882
6CV7 = DH150
6CV7 = DH718
6CV7 = EBC41
6CW5 = CV5094
6CW5 = EL86
6CW7 = 6L16
6CW7 = CV5281
6CW7 = ECC84
6D1 = 2B35
6D1 = 2B36
6D1 = EA50
6D2 = E91AA
6D2 = EB91
6D4 = CV1949
6D4 = EN93
6D5 = CV1949
6D5 = EN93
6D5 = PL21
6DA5 = CV5055
6DA5 = EM81
6DA6 = CV5156
6DA6 = EF89
6DC8 = EBF89
6DE6 = 6CF6
6DJ8 = 6922
6DJ8 = CV5358
6DJ8 = E88C
6DJ8 = ECC88
6DL4 = EL95
6DR8 = EBF83
6DS8 = ECH83
6DX8 = ECL84
6DY5 = EL82
6E8 = ECH35
6EA8 = ECF82
6EH7 = 6F29
6EH7 = EF183
6EJ7 = 6F30
6EJ7 = EF184
6EL7 = 6BX6
6EL7 = EF80
6ER5 = 6C95
6ER5 = EC95
6ES6 = EF97
6ES8 = CV5331
6ES8 = ECC189
6ET6 = EF98
6F12 = 6AM6
6F12 = 6AM6S
6F12 = EF91
6F12 = M8083
6F16 = 6CJ5
6F16 = EF41
6F19 = 6BY7
6F19 = EF85
6F19 = IfS
6F21 = 6CQ6
6F21 = EF92
6F21 = M8161
6F23 = 6BX6
6F23 = EF80
6F29 = 6EH7
6F29 = EF183
6F30 = 6EJ7
6F30 = EF184
6F31 = 6BA6
6F31 = EF93
6F32 = 5654
6F32 = EF95
6F33 = 6AS6
6F35 = 6AJ5
6F36 = 6AH6
6F40 = EF804
6F6 = EL1
6F6G = CV1911
6F6G = KT63
6FC7 = ECC89
6FD12 = 6CD8
6FD12 = EBF175
6FD12 = EBF89
6FG6 = EM84
6FV5 = EL136
6FY5 = EC97
6G6G = EZ12
6GB5 = EL500
6GG6 = EZ80
6GJ7 = ECF801
6GM8 = ECC86
6GV8 = ECL85
6GW8 = ECL86
6GX8 = EAM86
6H3 = 6CC42
6H31 = 6BE6
6H31 = EK90
6H6 = EAA91
6HA5 = EC900
6HG8 = ECF86
6HU6 = EM87
6J4 = 6C31
6J4 = CV1763
6J4WA = CV5311
6J4WA = M8248
6J6 = CV858
6J6 = ECC81
6J6 = ECC91
6J6 = M8081
6J6 = T2MO5
6J7G = CV1935
6J7GT = CV1937
6JW8 = ECF802
6JX8 = ECH84
6K4 = 6778
6K4 = CV468
6K4 = EC70
6K7G = CV1941
6K7J = EF39
6K8 = CV1945
6K8G = CV1944
6K8GT = CV1946
6KX8 = ECC808
6L10 = 6AG7
6L12 = 6AQ8
6L12 = ECC85
6L12 = ECC88
6L13 = 12AX7S
6L13 = 6AX7
6L13 = E83CC
6L13 = ECC83
6L16 = 6CW7
6L16 = ECC84
6L18 = ECC83
6L31 = 6AQ5
6L31 = EL90
6L34 = 6AQ4
6L34 = EC91
6L34 = M8099
6L40 = E84L
6L41 = 5763
6L43 = 6CL6
6L50 = 6BG6
6L6 = EL39
6L6 = KT66
6LD12 = 6AK8
6LD12 = EABC80
6LD13 = EBC81
6LD3 = 6CV7
6LD3 = EBC41
6LD4 = EC88
6LD5 = EL95
6M2 = 6CD7
6M2 = EM34
6M40 = 6BR5
6M40 = EM40
6M5 = E80L
6M5 = EL80
6N3 = EY82
6N8 = EBF80
6N8 = WD709
6N8 = ZD152
6OA5 = 6CU5
6P15 = 6BQ5
6P15 = E84L
6P15 = EL84
6P17 = 6AM5
6P17 = EL91
6P17 = M8082
6P9 = 6BM5
6Q4 = CV1886
6Q4 = EC80
6Q7G = CV587
6Q7G = DH63
6Q7G = EBC33
6Q7GT = CV589
6R3 = EY81
6R4 = CV1865
6R4 = CV1888
6R4 = EC81
6S2 = CV2966
6S2 = EY86
6S2 = EY87
6S2 = U49
6SA7GT = CV1967
6SK7GT = CV1982
6SL7 = ECC33
6SL7GT = CV1985
6SN7 = 6CC10
6SN7GT = B65
6SN7GT = CV1988
6SN7GT = ECC32
6SQ7GT = CV1991
6U3 = EY80
6U5J = EM35
6U7G = CV706
6U8 = 6AX8
6U8 = CV5065
6U8 = ECF82
6V3P = EY81
6V4 = CV1535
6V4 = EZ80
6V6G = CV509
6V6GT = CV511
6X2 = CV426
6X2 = EY51
6X2 = R12
6X2 = U151
6X2 = U43
6X4 = 6202
6X4 = 6Z31
6X4 = CV493
6X4 = EZ90
6X4 = U78
6X4 = V2M70
6X5G = EZ35
6X5GT = CV574
6X5GT = EZ35
6Z31 = 6X4
7021 = CV3986
7025 = 12AX7
7025 = 12AX7S
7025 = B339
7025 = E2164
7025 = E83CC
7025 = ECC803
7025 = ECC803S
7025 = ECC83
7025 = M8137
7036 = EH900S
7062 = E180CC
7119 = CV5188
7119 = E182CC
7125 = EBF89
7308 = CV4108
7308 = CV5231
7308 = E188CC
7316 = E82CC
7316 = ECC186
731A = 5654
7320 = E84L
7475 = CV1070
7475 = ST11
7534 = E130L
75B1 = CV284
75C1 = CV2454
75C1 = M8225
7643 = 6BL8
7643 = 6C16
7643 = E80CF
7643 = ECF80
7693 = E90F
7694 = E99F
7721 = D3a
7722 = E280F
7737 = E186F
7751 = E235L
7755 = 6AJ5
7788 = D3a
7788 = E810F
7980 = 83A1
7A7 = EF22
7AN7 = 30L1
7AN7 = CV5192
7AN7 = PCC84
7AU7 = XCC82
7D10 = 6CH6
7D10 = EL821
7D9 = 6AM5
7D9 = EL91
7D9 = M8082
7DJ8 = PCC88
7EF7 = PCC89
7ES8 = PCC189
7F16 = 6CJ5
7F16 = EF41
7FC7 = PCC89
7HG8 = PCF86
80 = 14Y7
80 = 63TP
80 = CV617
8022 = DK91
81 = 12AJ8
81 = X719
8108 = DET29
8108 = EC157
8162 = ECC801S
822 = CV2382
8223 = E288CC
8233 = E55L
8255 = E88C
83A1 = 7980
8556 = EC801P
85A1 = CV431
85A1 = OE3
85A2 = 5651
85A2 = 5783
85A2 = AG5209
85A2 = CK5783
85A2 = CV449
85A2 = M8098
85A2 = OG3
85A2 = STV85/10
8A8 = PCF80
8B8 = XCL82
8BQ5 = XL84
8CW5 = XL86
8D3 = 6064
8D3 = 6AM6
8D3 = 6AM6S
8D3 = EF91
8DX8 = XCL84
8HG8 = PCF86
90C1 = CV5173
90C1 = M8206
954 = 4672
954 = E1F
955 = 4671
955 = 5731
955 = E1C
956 = 4695
956 = E2F
957 = D1C
958A = D2C
959 = D3F
95A1 = CV286
9622 = E88CC
9A8 = 30C1
9A8 = LZ329
9A8 = PCF80
9AB4 = UC92
9AK8 = PABC80
9AQ8 = PCC85
9D6 = 6CQ6
9D6 = EF92
9D6 = M8161
9FG6 = PM84
9JW8 = PCF802
9U8 = PCF82
A2900 = E81CC
AA91E = 5726
AA91E = 6AL5W
AA91E = E91AA
AA91E = M8212
AC701 = AC761
AC761 = AC701
AD1 = 6B4G
AD1/350 = 4683
AF3 = 4F3
AF7 = 4E4
AF7 = 4F7
AG5209 = 85A2
AG5209 = M8098
AG5209 = OG3
AG5209 = STV85/10
AG5210 = 108C1
AG5210 = M8224
AG5210 = OB2
AG5210 = STV108/30
AG5211 = 150C2
AG5211 = M8223
AG5211 = OA2
AG5211 = STV150/30
AL4 = 4E1
AL4 = C453
AL4/375 = 4884
AL5 = 4E2
AL5/375 = 4688
Ali1 = AZ50
AN1 = CV1128
AR21 = EBC33
ARP34 = EF39
ARP35 = EF50
ASG5121 = D21
ASG5121 = EN91
ASG5121 = M8204
ASG5121 = PL2
AZ = 505
AZ1 = 373
AZ1 = AZ21
AZ1 = CV2860
AZ12 = 4GG6
AZ21 = AZ1
AZ21 = AZ41
AZ31 = CV2862
AZ31 = U143
AZ41 = AZ21
AZ41 = CV3892
AZ41 = V41
AZ50 = 4/100BU
AZ50 = Ali1
AZ50 = CV1264
AZ50 = U18
B109 = UCC85
B152 = 12AT7
B152 = 6201
B152 = E81CC
B152 = ECC81
B309 = 12AT7
B309 = 6201
B309 = E81CC
B309 = ECC81
B319 = PCC84
B329 = 12AU7
B329 = 6189
B329 = ECC82
B329 = M8136
B339 = 12AX7
B339 = 7025
B339 = ECC83
B339 = M8137
B36 = 12SN7GT
B36 = CV925
B65 = 6SN7GT
B65 = CV1988
B719 = 6AU8
B719 = ECC85
BF451 = 45A5
BF451 = UL41
BF61 = 6CK5
BF61 = EL41
BF62 = EL42
Bi = 4C6
C1108 = RS685
C1112 = RS686
C3m = CV5232
C3m = TS49
C453 = AL4
CBL1 = DDPP39S
CC140 = DD6
CC81E = 12AT7WA
CC81E = 6201
CC81E = E81CC
CC81E = M8162
CC82E = ECC802
CC86E = 6463
CCa = 6922
CCa = CV492
CCa = E88CC
CK546DX = DL651
CK549DX = DF651
CK5651 = CV2573
CK5651 = CV5186
CK5651 = M8096
CK5654 = 6AK5W
CK5654 = CV4010
CK5654 = E95F
CK5654 = M8100
CK5678 = CV2254
CK5678 = DF60
CK5725 = 6AS6W
CK5725 = CV4011
CK5725 = M8196
CK5726 = 6AL5W
CK5726 = E91AA
CK5726 = M8212
CK5751 = 5751
CK5783 = 5783WA
CK5783 = 85A2
CK5783 = M8190
CK5886 = DF703
CK6021 = CV3986
CK6021 = ECC70
CK6073 = 150C2
CK6074 = 108C1
CK6201 = E81CC
CV1039 = R3
CV1052 = EL32
CV1053 = EF39
CV1054 = EB34
CV1055 = EBC33
CV1057 = EK32
CV1070 = 7475
CV1091 = EF50
CV1092 = 2B35
CV1092 = EA50
CV1128 = AN1
CV1136 = EF54
CV1264 = AZ50
CV131 = 6CQ6
CV131 = EF92
CV133 = 6C4
CV133 = EC90
CV133 = L77
CV1347 = ECH35
CV1347 = X61M
CV135 = EY91
CV1350 = RS630
CV1352 = 6BR5
CV1352 = EM80
CV136 = 6AM5
CV136 = EL91
CV136 = N77
CV137 = EAC91
CV1375 = 6BY7
CV1375 = EF85
CV1376 = 6BX6
CV1376 = EF80
CV1377 = 5AR4
CV1377 = GZ34
CV138 = 6AM6
CV138 = EF91
CV138 = HP6
CV138 = Z77
CV140 = D77
CV140 = E91AA
CV140 = EAA901S
CV140 = EB91
CV1426 = EK2
CV1428 = EBC3
CV1429 = EL2
CV1434 = EM4
CV1492 = E88CC
CV1535 = 6V4
CV1535 = EZ80
CV1578 = EF50
CV1581 = ECH35
CV1633 = DL94
CV173 = EF55
CV1741 = 6CA7
CV1741 = EL34
CV1758 = 1L4
CV1758 = DF92
CV1763 = 6J4
CV1802 = 1A7GT
CV1802 = DK32
CV1830 = 1B3GT
CV1832 = 150C2
CV1832 = 150C4
CV1832 = OA2
CV1833 = 108C1
CV1833 = OB2
CV1846 = 5T4
CV1849 = 5W4
CV1854 = 5Y3G
CV1856 = 5Y3GT
CV1862 = 5005
CV1862 = 6AQ5
CV1862 = EL90
CV1863 = 5Z4G
CV1864 = 5Z4
CV1865 = 6R4
CV1865 = EC81
CV1886 = 6Q4
CV1886 = EC80
CV1887 = 6B6G
CV1888 = 6R4
CV1888 = EC81
CV1893 = 6B8G
CV1894 = 6B8
CV1911 = 6F6G
CV1928 = 12BA6
CV1928 = HF93
CV1935 = 6J7G
CV1937 = 6J7GT
CV1941 = 6K7G
CV1941 = EL50
CV1944 = 6K8G
CV1945 = 6K8
CV1946 = 6K8GT
CV1949 = 6D4
CV1949 = 6D5
CV1949 = EN93
CV1959 = 50C5
CV1959 = HL92
CV1961 = 12AU6
CV1961 = HF94
CV1967 = 6SA7GT
CV1971 = 1T4
CV1971 = DF91
CV1977 = 45A5
CV1977 = UL41
CV1982 = 6SK7GT
CV1985 = 6SL7GT
CV1988 = 6SN7GT
CV1988 = B65
CV1991 = 6SQ7GT
CV1992 = PL1267/Z300T
CV2020 = 5654
CV2024 = 6BE6
CV2101 = DF72
CV2103 = DF73
CV2105 = 6373
CV2105 = DL70
CV2107 = DF66
CV2127 = 6CH6
CV2127 = EL821
CV2128 = 6AJ8
CV2128 = ECH81
CV2130 = RS685
CV2225 = 150B2
CV2225 = 6354
CV2235 = 6374
CV2235 = EY84
CV2235 = R18
CV2237 = 1AD4
CV2237 = DF62
CV2237 = DF652
CV2238 = 5672
CV2238 = DL620
CV2239 = 5676
CV2240 = 3B4
CV2240 = DL98
CV2241 = 5642
CV2241 = DY70
CV2253 = PL6574
CV2254 = 5678
CV2254 = CK5678
CV2254 = DF60
CV2259 = DL68
CV2260 = DF64
CV2269 = ME1401
CV2271 = Z303C
CV2275 = 6375
CV2275 = DC70
CV2299 = DL73
CV2325 = Z502S
CV2331 = DL64
CV2348 = 4068
CV2361 = DL69
CV2370 = 3S4
CV2370 = DL92
CV2371 = DF61
CV2382 = 822
CV2390 = 3A4
CV2390 = DL93
CV2432 = 6205
CV2433 = DF63
CV2434 = 6779
CV2434 = Z803U
CV2454 = 75C1
CV2492 = 6922
CV2492 = E88CC
CV2493 = E88CC
CV2507 = 1U4
CV2507 = DF904
CV2516 = 2C39A
CV2522 = 6AS6
CV2524 = 6AU6
CV2524 = EF94
CV2526 = 6AV6
CV2526 = EBC91
CV2573 = 5651
CV2573 = CK5651
CV2642 = 417A
CV2642 = 5842
CV2643 = 2C40
CV2644 = 460BU
CV2662 = 5639
CV2721 = 6CJ6
CV2721 = EL81
CV2726 = 6CK6
CV2726 = EL803
CV2726 = EL83
CV2729 = 6084
CV2729 = E80F
CV273 = 5861
CV273 = DET22
CV273 = EC55
CV273 = TD03-10
CV2730 = 4066
CV2742 = 1L4
CV2742 = DF92
CV2748 = 5Z4GT
CV2748 = GZ30
CV2792 = 2K25
CV2795 = 1L4
CV2795 = DF92
CV2821 = ECC33
CV283 = 6AL5
CV283 = E91AA
CV283 = EAA901
CV283 = EAA901S
CV283 = EAA91
CV284 = 75B1
CV2842 = 6C4W
CV286 = 95A1
CV2860 = AZ1
CV2862 = AZ31
CV2876 = 2D21W
CV2876 = M8204
CV2876 = PL5727
CV2877 = 5654
CV2882 = EAA901S
CV2883 = 6005
CV2888 = EL31
CV2901 = 6267
CV2901 = EF806S
CV2901 = EF86
CV2901 = Z729
CV2925 = EBF2
CV2926 = EBL31
CV2927 = EC50
CV2929 = ECH3
CV2930 = ECH33
CV2938 = EL33
CV2940 = 6CM5
CV2940 = EL36
CV2941 = EL50
CV2964 = RS686
CV2966 = 6S2
CV2966 = EY86
CV2975 = 6BQ5
CV2975 = E84L
CV2975 = EL84
CV2980 = 1M3
CV2980 = DM70
CV2983 = 3V4
CV2983 = DL94
CV2984 = 6030
CV2984 = 6080
CV303 = EF22
CV3398 = EF861
CV3508 = 6201
CV3508 = E81CC
CV3508 = ECC801S
CV3508 = M8162
CV3512 = 5696
CV3512 = EN92
CV3522 = RS687
CV3526 = 6BN
CV3526 = 6BN5
CV3526 = EL85
CV358 = EF37A
CV375 = 2B35
CV375 = EA50
CV378 = GZ37
CV3789 = 417A
CV3789 = 5842
CV380 = EF54
CV3852 = RS285
CV3855 = RS329
CV3881 = EB41
CV3882 = 6CV7
CV3882 = EBC41
CV3883 = 6CT7
CV3883 = EAF42
CV3884 = ECC40
CV3885 = EF40
CV3886 = 6CJ5
CV3886 = EF41
CV3887 = EF42
CV3888 = 6CU7
CV3888 = ECH42
CV3889 = 6CK5
CV3889 = EL41
CV3890 = EL42
CV3891 = 6BT4
CV3891 = EZ40
CV3892 = AZ41
CV3905 = 5847
CV3912 = 1U5
CV3912 = DAF92
CV3928 = 5636
CV3928 = EF730
CV3929 = 5840
CV3929 = EF732
CV3930 = 5718
CV3930 = EC71
CV3933 = 5783WA
CV394 = 6CD7
CV394 = EM34
CV3960 = 5783WA
CV3960 = M8190
CV3986 = 6021
CV3986 = 7021
CV3986 = CK6021
CV3986 = ECC70
CV3995 = 6CB6
CV3998 = 6688
CV3998 = E180F
CV4003 = 12AU7WA
CV4003 = 6189
CV4003 = ECC802S
CV4003 = M8136
CV4004 = E83CC
CV4004 = ECC803S
CV4004 = M8137
CV4007 = 5726
CV4007 = 6AL5W
CV4007 = E91AA
CV4007 = EAA901S
CV4008 = 5719
CV4009 = 5749
CV4009 = 6BA6W
CV4010 = 5654
CV4010 = 6AK5W
CV4010 = CK5654
CV4010 = E95F
CV4010 = M8100
CV4011 = 5725
CV4011 = 6AS6W
CV4011 = CK5725
CV4011 = M8196
CV4012 = 6BE6
CV4014 = M8083
CV4015 = M8161
CV4016 = 5814A
CV4016 = ECC802S
CV4017 = 5751
CV4018 = 2D21WA
CV4018 = 5727
CV4018 = E91N
CV4018 = M8204
CV4018 = PL5727
CV4019 = 6005
CV4019 = 6AK5W
CV4019 = M8245
CV4020 = 150C2
CV4020 = M8223
CV4020 = OA2WA
CV4022 = 6135
CV4023 = 6AU6
CV4024 = 12AT7WA
CV4024 = 6201
CV4024 = E81CC
CV4024 = ECC801S
CV4025 = 5726
CV4025 = E91AA
CV4025 = EAA901S
CV4025 = M8079
CV4028 = 108C1
CV4028 = M8224
CV4028 = OB2WA
CV4029 = 5902
CV4031 = 6101
CV4031 = M8081
CV4039 = M8096
CV4044 = 6443
CV4044 = M8091
CV4048 = M8098
CV4058 = 6100
CV4058 = M8080
CV4059 = M8097
CV4063 = M8082
CV4066 = 5783WA
CV4066 = M8190
CV4070 = M8099
CV4080 = M8225
CV4085 = M8195
CV4100 = M8223
CV4100 = OA2WA
CV4101 = M8224
CV4101 = OB2WA
CV4104 = M8163
CV4108 = 7308
CV4108 = E188CC
CV417 = 6AQ4
CV417 = EC91
CV426 = 6X2
CV426 = EY51
CV426 = R12
CV431 = 85A1
CV431 = OE3
CV449 = 85A2
CV449 = OG3
CV450 = 6CN6
CV450 = EL38
CV452 = 6AT6
CV452 = DH77
CV452 = EBC90
CV453 = 6BE6
CV453 = EK90
CV453 = X77
CV454 = 6BA6
CV454 = EF93
CV455 = 12AT7
CV455 = E81CC
CV455 = ECC801S
CV455 = ECC81
CV466 = 6488
CV466 = EF73
CV467 = 6487
CV467 = EF70
CV468 = 6778
CV468 = 6K4
CV468 = EC70
CV469 = 6489
CV469 = EA76
CV472 = 6391
CV472 = EF74
CV472 = IF74
CV473 = EY70
CV474 = EN70
CV475 = 5899
CV475 = EF731
CV476 = 6391
CV476 = EF74
CV476 = IF74
CV477 = 5899
CV477 = EF731
CV484 = 3S4
CV484 = DL92
CV491 = 12AU7
CV491 = E82CC
CV491 = ECC802S
CV491 = ECC82
CV492 = 12AX7
CV492 = CCa
CV492 = ECC803S
CV492 = ECC83
CV493 = 6X4
CV493 = EZ90
CV493 = U78
CV495 = 4065
CV495 = ME1401
CV5008 = 6080
CV501 = EBF32
CV503 = 5W4GT
CV5037 = 6BA6W
CV5040 = 6BQ6GT
CV5055 = 6DA5
CV5055 = EM81
CV5065 = 6U8
CV5065 = ECF82
CV5072 = 6CA4
CV5072 = EZ81
CV5077 = 21A6
CV5077 = PL81
CV5079 = 5643
CV5080 = EF37A
CV509 = 6V6G
CV5092 = EF800
CV5093 = EL803
CV5094 = 6CW5
CV5094 = EL86
CV5106 = 6370
CV5106 = E1T
CV5108 = EFP60
CV511 = 6V6GT
CV5122 = 5823
CV5122 = Z900T
CV5132 = M8163
CV5140 = 6923
CV5140 = EA52
CV5144 = PCL83
CV5156 = 6DA6
CV5156 = EF89
CV5173 = 90C1
CV5186 = 5651
CV5186 = CK5651
CV5188 = 7119
CV5188 = E182CC
CV5189 = 5726
CV5189 = 6AL5W
CV5189 = E91AA
CV5189 = M8212
CV5190 = M8245
CV5192 = 7AN7
CV5192 = PCC84
CV5212 = 12AT7WA
CV5212 = 6201
CV5212 = E81CC
CV5212 = M8162
CV5214 = 5920
CV5214 = E90CC
CV5215 = 6BL8
CV5215 = E80CF
CV5215 = ECF80
CV5216 = 5654
CV5216 = 6AK5W
CV5216 = E95F
CV5216 = M8100
CV5231 = 7308
CV5231 = E188CC
CV5231 = E88C
CV5232 = C3m
CV5233 = EL32
CV5277 = 6700
CV5277 = ET51
CV5278 = Z510M
CV5281 = 6CW7
CV5281 = ECC84
CV5304 = 6463
CV5311 = 6J4WA
CV5311 = M8248
CV5331 = 6ES8
CV5331 = ECC189
CV5354 = E188CC
CV5358 = 6DJ8
CV5358 = E188CC
CV5358 = E88CC
CV5358 = ECC88
CV5365 = 6BQ7A
CV538 = 12SA7GT
CV5434 = EM84
CV544 = 12SK7GT
CV547 = 12SQ7GT
CV552 = 25L6
CV553 = 25L6GT
CV558 = 25Z6
CV562 = 35L6GT
CV568 = 35Z5GT
CV569 = ECC35
CV571 = 50L6GT
CV5724 = 6218
CV5724 = E80T
CV574 = 6X5GT
CV574 = EZ35
CV586 = EL37
CV587 = 6Q7G
CV587 = DH63
CV589 = 6Q7GT
CV593 = 5AQ4
CV593 = GZ32
CV617 = 80
CV706 = 6U7G
CV729 = 5V4G
CV753 = 1A3
CV753 = DA90
CV782 = 1R5
CV782 = DK91
CV782 = X17
CV783 = 1S4
CV784 = 1S5
CV784 = DAF91
CV784 = ZD17
CV785 = 1T4
CV785 = DF91
CV785 = W17
CV797 = 2D21
CV797 = EN91
CV797 = PL2D21
CV797 = PL5727
CV807 = 3A4
CV807 = DL93
CV807 = E1845
CV808 = 3A5
CV808 = DCC90
CV818 = 3Q4
CV818 = DL95
CV818 = N18
CV819 = 3Q5GT
CV819 = DL33
CV819 = N16
CV820 = 3S4
CV820 = DL92
CV820 = N17
CV842 = 5W4GT
CV850 = 5654
CV850 = 6AK5
CV850 = EF95
CV858 = 6J6
CV858 = ECC91
CV917 = 12J7GT
CV918 = 12K7GT
CV925 = 12SN7GT
CV925 = B36
CV932 = 2C40
CY2 = PF30S
D152 = E91AA
D152 = EAA91
D152 = EB91
D1C = 957
D21 = ASG5121
D27 = E91AA
D2C = 958A
D2M9 = 5726
D2M9 = 6AL5
D2M9 = E91AA
D2M9 = EAA91
D3a = 7721
D3a = 7788
D3a = E810F
D3F = 959
D61 = EAF42
D77 = CV140
D77 = E91AA
D77 = EB91
DA90 = 1A3
DA90 = 1D13
DA90 = CV753
DAC32 = 1H5
DAF91 = 1FD9
DAF91 = 1S5
DAF91 = CV784
DAF91 = ZD17
DAF92 = 1U5
DAF92 = CV3912
DAF96 = 1AH5
DAF96 = 1FD1
DAF96 = 3286
DAF96 = ZD25
DC70 = 1E3
DC70 = 6375
DC70 = CV2275
DC80 = 1E3
DCC90 = 3A5
DCC90 = CV808
DCF60 = 1V6
DD6 = CC140
DD6 = E91AA
DD6 = EB91
DDD11 = 3B7
DDPP39S = CBL1
DET22 = 5861
DET22 = CV273
DET22 = EC55
DET29 = 8108
DET29 = EC157
DF191 = 1F3
DF26 = 1W5
DF33 = 1N5
DF60 = 5678
DF60 = 5878
DF60 = CK5678
DF60 = CV2254
DF61 = CV2371
DF62 = 1AD4
DF62 = CV2237
DF62 = DF652
DF63 = CV2433
DF64 = CV2260
DF651 = CK549DX
DF652 = 1AD4
DF652 = CV2237
DF652 = DF62
DF66 = CV2107
DF67 = 6008
DF703 = 5886
DF703 = CK5886
DF72 = 1AD5
DF72 = CV2101
DF73 = CV2103
DF904 = 1U4
DF904 = 5910
DF904 = CV2507
DF91 = 1F3
DF91 = 1T4
DF91 = CV1971
DF91 = CV785
DF91 = W17
DF92 = 1F2
DF92 = 1L4
DF92 = CV1758
DF92 = CV2742
DF92 = CV2795
DF96 = 1AJ
DF96 = 1AJ4
DF96 = 1F1
DF96 = 1F33
DF96 = 1F38
DF96 = 3289
DF96 = E7062
DF96 = W25
DF97 = 1AN5
DH109 = UABC80
DH118 = 14L7
DH118 = UBC41
DH119 = UBC81
DH142 = 14L7
DH142 = UBC41
DH147 = EBC33
DH150 = 6CV7
DH150 = EBC41
DH63 = 6Q7G
DH63 = CV587
DH718 = 6CV7
DH718 = EBC41
DH719 = 6AK8
DH719 = EABC80
DH719 = EBC80
DH77 = 6AT6
DH77 = CV452
DH77 = EBC90
DK32 = 1A7GT
DK32 = CV1802
DK91 = 1C1
DK91 = 1R5
DK91 = 1R5T
DK91 = 8022
DK91 = CV782
DK91 = X17
DK92 = 1AC6
DK92 = 1C2
DK92 = 1C6
DK92 = X20
DK96 = 1AB6
DK96 = 1C3
DK96 = 1H35
DK96 = 1U5
DK96 = 1U6
DK96 = 3288
DK96 = E7064
DK96 = X25
DL11 = 3C5GT
DL31 = 1A5
DL33 = 3Q5GT
DL33 = CV819
DL33 = N16
DL620 = 5672
DL620 = CV2238
DL64 = CV2331
DL650 = 532DX
DL650 = 538DX
DL651 = 546
DL651 = 546DX
DL651 = 549DX
DL651 = CK546DX
DL652 = DL69
DL67 = 5913
DL67 = 6007
DL68 = CV2259
DL69 = CV2361
DL69 = DL652
DL70 = 6373
DL70 = CV2105
DL72 = 1L91
DL73 = CV2299
DL91 = 1L33
DL91 = 1S4
DL92 = 1P10
DL92 = 3S4
DL92 = CV2370
DL92 = CV484
DL92 = CV820
DL92 = N17
DL93 = 3A4
DL93 = CV2390
DL93 = CV807
DL93 = E1845
DL94 = 1P1
DL94 = 3C4
DL94 = 3V4
DL94 = CV1633
DL94 = CV2983
DL94 = N19
DL95 = 3Q4
DL95 = CV818
DL95 = N18
DL96 = 1P1
DL96 = 3287
DL96 = 3C4
DL96 = N25
DL98 = 3B4
DL98 = CV2240
DM160 = 6977
DM70 = 1M1
DM70 = 1M3
DM70 = CV2980
DM70 = E7065
DM71 = 1N3
DM71 = Y25
DN143 = EBL21
DP61 = 5654
DP61 = 6AK5
DP61 = E95F
DP61 = EF95
DY30 = 1B3
DY30 = 1G3GT
DY56 = 1S2A
DY56 = DY87
DY56 = E7002
DY70 = 5642
DY70 = CV2241
DY80 = 1X2A
DY86 = 1H2
DY86 = 1S2
DY87 = 1S2
DY87 = DY56
E130L = 7534
E130L = EL360
E180CC = 7062
E180F = 5A/170K
E180F = 6688
E180F = CV3998
E180F = EF861
E182CC = 5188
E182CC = 7119
E182CC = CV5188
E1845 = 3A4
E1845 = CV807
E1845 = DL93
E186F = 7737
E188CC = 7308
E188CC = CV4108
E188CC = CV5231
E188CC = CV5354
E188CC = CV5358
E1955 = 2D21
E1955 = E91N
E1955 = M8204
E1955 = PL5727
E1C = 4671
E1C = 5731
E1C = 955
E1F = 4672
E1F = 954
E1T = 5106
E1T = 6370
E1T = CV5106
E2016 = 6CQ6
E2016 = EF92
E2016 = M8161
E2157 = 12AT7
E2157 = 6201
E2157 = ECC81
E2157 = M8162
E2163 = 12AU7
E2163 = 6189
E2163 = ECC82
E2163 = M8136
E2164 = 12AX7
E2164 = 7025
E2164 = ECC83
E2164 = M8137
E235L = 7751
E235L = L35E
E236L = EL36
E280F = 7722
E288CC = 8223
E2F = 956
E4082 = EM84
E55L = 8233
E65F = 6AK5W
E7002 = DY56
E7005 = EZ80
E7006 = EZ81
E7010 = UY82
E7013 = EC92
E7014 = UC92
E7019 = ECC84
E7020 = ECC85
E7023 = PCC84
E7024 = PCC85
E7025 = UCC85
E7026 = FF80
E7031 = EH90
E7032 = EL34
E7033 = EL81
E7034 = EL83
E7036 = EL86
E7040 = PL36
E7043 = PL83
E7044 = PL84
E7045 = UL84
E7046 = EM80
E7047 = UM80
E7048 = EABC80
E7050 = EBF89
E7051 = ECF82
E7052 = ECH81
E7053 = ECL82
E7054 = PY81
E7055 = PCL82
E7056 = PCF82
E7057 = UBF89
E7058 = UCH81
E7059 = UCL82
E7062 = DF96
E7064 = DK96
E7065 = DM70
E7074 = EC86
E7075 = PC86
E80CC = 6035
E80CC = 6085
E80CF = 6BL8
E80CF = 6C16
E80CF = 7643
E80CF = CV5215
E80CF = ECF80
E80F = 6084
E80F = CV2729
E80L = 6227
E80L = 6M5
E80t = 5724
E80t = 6218
E80T = CV5724
E810F = 7788
E810F = D3a
E81CC = 12AT7
E81CC = 12AT7WA
E81CC = 6060
E81CC = 6201
E81CC = A2900
E81CC = B152
E81CC = B309
E81CC = CC81E
E81CC = CK6201
E81CC = CV3508
E81CC = CV4024
E81CC = CV455
E81CC = CV5212
E81CC = ECC801
E81CC = ECC801S
E81CC = M8102
E81L = 6686
E81L = EL861
E81L = IL861
E82CC = 12AU7
E82CC = 12AU7R
E82CC = 12AU7WA
E82CC = 5814A
E82CC = 6067
E82CC = 6CC40
E82CC = 7316
E82CC = CV491
E82CC = ECC186
E82CC = ECC802S
E82CC = ECC82
E82CC = M8136
E83CC = 12AX7
E83CC = 12AX7R
E83CC = 12DF7
E83CC = 12DT7
E83CC = 6057
E83CC = 6L13
E83CC = 7025
E83CC = CV4004
E83CC = ECC803
E83CC = ECC803S
E83CC = ECC83
E83CC = M8137
E83F = 6689
E84L = 6BQ5
E84L = 6L40
E84L = 6P15
E84L = 7320
E84L = CV2975
E84L = EL84
E84L = N709
E86C = EC806S
E86C = EC86
E88C = 6DJ8
E88C = 8255
E88C = CV5231
E88C = EC88
E88CC = 6922
E88CC = 9622
E88CC = CCa
E88CC = CV1492
E88CC = CV2492
E88CC = CV2493
E88CC = CV5358
E90CC = 5920
E90CC = CV5214
E90CC = ECC960
E90F = 6265
E90F = 6661
E90F = 7693
E90F = EF905
E91AA = 5726
E91AA = 6058
E91AA = 6097
E91AA = 6AL5
E91AA = 6AL5W
E91AA = 6D2
E91AA = AA91E
E91AA = CK5726
E91AA = CV140
E91AA = CV283
E91AA = CV4007
E91AA = CV4025
E91AA = CV5189
E91AA = D152
E91AA = D27
E91AA = D2M9
E91AA = D77
E91AA = DD6
E91AA = EAA901
E91AA = EAA901S
E91AA = EAA91
E91AA = EB91
E91AA = M8079
E91AA = M8212
E91H = 6687
E91H = 6CS6
E91H = EH900S
E91N = CV4018
E91N = E1955
E91N = M8204
E91N = PL5727
E92CC = ECC962
E95F = 5654
E95F = 6096
E95F = 6AK5
E95F = 6AK5W
E95F = CK5654
E95F = CV4010
E95F = CV5216
E95F = DP61
E95F = EF95
E95F = M8100
E99F = 6662
E99F = 6BJ6
E99F = 7694
EA50 = 2B35
EA50 = 6D1
EA50 = CV1092
EA50 = CV375
EA50 = SD61
EA50 = T6D
EA50 = TD6
EA50 = VR92
EA52 = 5140
EA52 = 6923
EA52 = CV5140
EA76 = 6489
EA76 = CV469
EAA901 = 5726
EAA901 = 6AL5W
EAA901 = CV283
EAA901 = E91AA
EAA9019 = 6097
EAA901S = 5726
EAA901S = 6058
EAA901S = 6663
EAA901S = CV140
EAA901S = CV283
EAA901S = CV2882
EAA901S = CV4007
EAA901S = CV4025
EAA901S = E91AA
EAA91 = 3AL5
EAA91 = 5726
EAA91 = 6AL5
EAA91 = 6H6
EAA91 = CV283
EAA91 = D152
EAA91 = D2M9
EAA91 = E91AA
EAA91 = OD77
EABC80 = 6AK8
EABC80 = 6LD12
EABC80 = DH719
EABC80 = E7048
EAC91 = CV137
EAC91 = M8097
EAD91 = 6AL5
EAF42 = 6CT7
EAF42 = CV3883
EAF42 = D61
EAF42 = WD150
EAM86 = 6GX8
EB34 = CV1054
EB41 = CV3881
EB91 = 6AL5
EB91 = 6B32
EB91 = 6D2
EB91 = CV140
EB91 = D152
EB91 = D77
EB91 = DD6
EB91 = E91AA
EBC3 = CV1428
EBC33 = 6B6G
EBC33 = 6Q7G
EBC33 = AR21
EBC33 = CV1055
EBC33 = DH147
EBC33 = VR55
EBC41 = 62DDT
EBC41 = 6CV7
EBC41 = 6LD3
EBC41 = CV3882
EBC41 = DH150
EBC41 = DH718
EBC80 = 6BD7
EBC80 = DH719
EBC81 = 6BD7A
EBC81 = 6LD13
EBC90 = 12BK6
EBC90 = 12BT6
EBC90 = 12BU6
EBC90 = 6066
EBC90 = 6AT6
EBC90 = 6AT7
EBC90 = 6BT6
EBC90 = CV452
EBC90 = DH77
EBC91 = 6AV6
EBC91 = 6BC32
EBC91 = 6BK6
EBC91 = CV2526
EBF175 = 6FD12
EBF2 = CV2925
EBF32 = 6B8
EBF32 = CV501
EBF80 = 6N8
EBF80 = WD709
EBF80 = ZD152
EBF83 = 6DR8
EBF89 = 6AD8
EBF89 = 6CD8
EBF89 = 6DC8
EBF89 = 6FD12
EBF89 = 7125
EBF89 = E7050
EBL21 = DN143
EBL31 = CV2926
EC157 = 8108
EC157 = DET29
EC50 = 4590
EC50 = CV2927
EC55 = 5661
EC55 = 5861
EC55 = CV273
EC55 = DET22
EC55 = R243
EC55 = TD03-10
EC70 = 6778
EC70 = 6K4
EC70 = CV468
EC71 = 3930
EC71 = 5718
EC71 = CV3930
EC80 = 6Q4
EC80 = CV1886
EC801P = 8556
EC806S = E86C
EC81 = 6R4
EC81 = CV1865
EC81 = CV1888
EC84 = 6AJ4
EC84 = 6AM4
EC86 = 6CM4
EC86 = E7074
EC86 = E86C
EC88 = 6LD4
EC88 = E88C
EC90 = 5610
EC90 = 6100
EC90 = 6135
EC90 = 6C4
EC90 = CV133
EC90 = L77
EC90 = M8080
EC90 = V741
EC900 = 6HA5
EC91 = 6AQ4
EC91 = 6L34
EC91 = CV417
EC91 = M8099
EC92 = 6AB4
EC92 = E7013
EC93 = 6BS4
EC94 = 6AF4
EC95 = 6ER5
EC97 = 6FY5
EC98 = M8248
ECC180 = 5BQ7A
ECC180 = 6BQ7A
ECC186 = 7316
ECC186 = E82CC
ECC189 = 6ES8
ECC189 = CV5331
ECC230 = 6030
ECC230 = 6080
ECC230 = 6AS7G
ECC32 = 6SN7GT
ECC33 = 6CC10
ECC33 = 6SL7
ECC33 = CV2821
ECC35 = CV569
ECC40 = CV3884
ECC70 = 6021
ECC70 = CK6021
ECC70 = CV3986
ECC801 = 12AT7WA
ECC801 = 6060
ECC801 = 6201
ECC801 = E81CC
ECC8019 = 12AT7WA
ECC801S = 12AT7WAM
ECC801S = 6060
ECC801S = 6201
ECC801S = 6679
ECC801S = 8162
ECC801S = CV3508
ECC801S = CV4024
ECC801S = CV455
ECC801S = E81CC
ECC802 = 12AU7WA
ECC802 = 6067
ECC802 = 6189
ECC802 = CC82E
ECC802 = M8136
ECC8029 = 6189
ECC802S = 12AU7WA
ECC802S = 5814
ECC802S = 6067
ECC802S = 6189
ECC802S = 6680
ECC802S = CV4003
ECC802S = CV4016
ECC802S = CV491
ECC802S = E82CC
ECC802S = M8136
ECC803 = 12AX7S
ECC803 = 7025
ECC803 = E83CC
ECC803 = M8137
ECC803S = 12AX7S
ECC803S = 5751
ECC803S = 6057
ECC803S = 6681
ECC803S = 7025
ECC803S = CV4004
ECC803S = CV492
ECC803S = E83CC
ECC803S = M8137
ECC808 = 6KX8
ECC81 = 12AT7
ECC81 = 6201
ECC81 = 6AU7
ECC81 = 6J6
ECC81 = B152
ECC81 = B309
ECC81 = CV455
ECC81 = E2157
ECC813 = 6463
ECC82 = 12AU7
ECC82 = 6072
ECC82 = 6189
ECC82 = B329
ECC82 = CV491
ECC82 = E2163
ECC82 = E82CC
ECC83 = 12AX7
ECC83 = 12DF7
ECC83 = 5721
ECC83 = 6AX7
ECC83 = 6CC41
ECC83 = 6L13
ECC83 = 6L18
ECC83 = 7025
ECC83 = B339
ECC83 = CV492
ECC83 = E2164
ECC83 = E83CC
ECC83 = M8137
ECC84 = 6CW7
ECC84 = 6L16
ECC84 = CV5281
ECC84 = E7019
ECC85 = 6AQ8
ECC85 = 6L12
ECC85 = B719
ECC85 = E7020
ECC86 = 6GM8
ECC88 = 6922
ECC88 = 6DJ8
ECC88 = 6L12
ECC88 = CV5358
ECC89 = 6CF7
ECC89 = 6FC7
ECC91 = 5964
ECC91 = 6030
ECC91 = 6099
ECC91 = 6101
ECC91 = 6535
ECC91 = 6927
ECC91 = 6CC31
ECC91 = 6J6
ECC91 = CV858
ECC91 = M8081
ECC91 = T2MO5
ECC960 = 5920
ECC960 = E90CC
ECC962 = E92CC
ECF80 = 6BL8
ECF80 = 6C16
ECF80 = 7643
ECF80 = CV5215
ECF80 = E80CF
ECF801 = 6GJ7
ECF802 = 6JW8
ECF82 = 5BR8
ECF82 = 6AX8
ECF82 = 6EA8
ECF82 = 6U8
ECF82 = CV5065
ECF82 = E7051
ECF86 = 6HG8
ECH113 = 6CU7
ECH113 = ECH42
ECH21 = X143
ECH3 = CV2929
ECH33 = CV2930
ECH35 = 6E8
ECH35 = CV1347
ECH35 = CV1581
ECH35 = OM10
ECH35 = X61M
ECH42 = 62TH
ECH42 = 6C10
ECH42 = 6CU7
ECH42 = CV3888
ECH42 = ECH113
ECH42 = X150
ECH80 = 6AN7
ECH81 = 6AJ8
ECH81 = 6C12
ECH81 = 6CH40
ECH81 = CV2128
ECH81 = E7052
ECH83 = 6DS8
ECH84 = 6JX8
ECL80 = 63TP
ECL80 = 6AB8
ECL80 = 6BX7
ECL80 = LN152
ECL82 = 6BM8
ECL82 = E7053
ECL84 = 6DX8
ECL85 = 6GV8
ECL86 = 6GW8
EF183 = 6EH7
EF183 = 6F29
EF184 = 6EJ7
EF184 = 6F30
EF190 = 6CB6
EF22 = 7A7
EF22 = CV303
EF22 = W143
EF22 = W81
EF37A = CV358
EF37A = CV5080
EF39 = 6K7J
EF39 = ARP34
EF39 = CV1053
EF39 = W147
EF40 = CV3885
EF41 = 62VP
EF41 = 6CJ5
EF41 = 6F16
EF41 = 7F16
EF41 = CV3886
EF41 = W150
EF42 = CV3887
EF42 = Z150
EF50 = 63SPT
EF50 = ARP35
EF50 = CV1091
EF50 = CV1578
EF50 = VR91A
EF50 = Z90
EF54 = CV1136
EF54 = CV380
EF55 = CV173
EF70 = 6487
EF70 = CV467
EF71 = 5900
EF71 = EF731
EF73 = 6488
EF73 = CV466
EF730 = 3928
EF730 = 5636
EF730 = CV3928
EF731 = 5899
EF731 = CV475
EF731 = CV477
EF731 = EF71
EF732 = 5839
EF732 = 5840
EF732 = CV3929
EF734 = 6205
EF74 = 6391
EF74 = CV472
EF74 = CV476
EF80 = 64SPT
EF80 = 6BW7
EF80 = 6BX6
EF80 = 6EL7
EF80 = 6F23
EF80 = CV1376
EF80 = Z152
EF80 = Z719
EF800 = CV5092
EF800 = IF860
EF804 = 6F40
EF806S = 6267
EF806S = CV2901
EF81 = 6BH5
EF85 = 6BY7
EF85 = 6F19
EF85 = CV1375
EF85 = W719
EF86 = 6267
EF86 = 6BK8
EF86 = CV2901
EF86 = Z729
EF861 = 6688
EF861 = CV3398
EF861 = E180F
EF89 = 6DA6
EF89 = CV5156
EF905 = 5654
EF905 = 6AK5W
EF905 = E90F
EF905 = M8100
EF91 = 5A/160H
EF91 = 6024
EF91 = 6064
EF91 = 6AM6
EF91 = 6F12
EF91 = 8D3
EF91 = CV138
EF91 = HP6
EF91 = M8083
EF91 = PM07
EF91 = SP6
EF91 = Z77
EF92 = 6065
EF92 = 6CQ6
EF92 = 6F21
EF92 = 9D6
EF92 = CV131
EF92 = E2016
EF92 = M8161
EF92 = V884
EF92 = VP6
EF92 = W77
EF93 = 3BA6
EF93 = 5749
EF93 = 6660
EF93 = 6BA6
EF93 = 6F31
EF93 = CV454
EF93 = PM04
EF93 = VR53
EF93 = W727
EF94 = 3AU6
EF94 = 6136
EF94 = 6AU6
EF94 = CV2524
EF95 = 403A
EF95 = 5591
EF95 = 5654
EF95 = 6069
EF95 = 6096
EF95 = 6187
EF95 = 6AK5
EF95 = 6F32
EF95 = CV850
EF95 = DP61
EF95 = E95F
EF95 = PM05
EF96 = 6186
EF96 = 6AG5
EF97 = 6ES6
EF98 = 6ET6
EFP60 = CV5108
EH90 = 4CS6
EH90 = 6CS6
EH90 = E7031
EH900 = 5915
EH900S = 5915
EH900S = 7036
EH900S = E91H
EK2 = CV1426
EK32 = CV1057
EK32 = VR57
EK90 = 3BE6
EK90 = 5784
EK90 = 6BE6
EK90 = 6H31
EK90 = CV453
EK90 = HM04
EK90 = X727
EK90 = X77
EL1 = 6F6
EL11 = 6AK6
EL11N = EL84
EL136 = 6FV5
EL180 = 12BY7
EL180 = 12BY7A
EL2 = CV1429
EL31 = CV2888
EL32 = 1637
EL32 = CV1052
EL32 = CV5233
EL33 = 6AG6
EL33 = CV2938
EL33 = N47
EL34 = 6CA7
EL34 = CV1741
EL34 = E7032
EL35 = PP60
EL36 = 6CM5
EL36 = CV2940
EL36 = E236L
EL360 = E130L
EL37 = CV586
EL37 = KT66
EL37 = N66
EL38 = 5P29
EL38 = 6CN6
EL38 = CV450
EL39 = 5881
EL39 = 5932
EL39 = 6L6
EL3N = PP6BS
EL41 = 67BT
EL41 = 67PT
EL41 = 6CK5
EL41 = BF61
EL41 = CV3889
EL41 = N150
EL42 = BF62
EL42 = CV3890
EL42 = N151
EL50 = 4654
EL50 = CV1941
EL50 = CV2941
EL500 = 6GB5
EL53 = 4694
EL54 = 4699
EL71 = 5902
EL80 = 6M5
EL803 = 6CK6
EL803 = CV2726
EL803 = CV5093
EL81 = 6CJ6
EL81 = CV2721
EL81 = E7033
EL82 = 6DY5
EL821 = 6132
EL821 = 6CH6
EL821 = 7D10
EL821 = CV2127
EL83 = 6CK6
EL83 = CV2726
EL83 = E7034
EL84 = 6BQ5
EL84 = 6P15
EL84 = CV2975
EL84 = E84L
EL84 = EL11N
EL84 = N709
EL85 = 6BN5
EL85 = CV3526
EL85 = N155
EL86 = 2B36
EL86 = 6CW5
EL86 = CV5094
EL86 = E7036
EL86 = KT45
EL861 = 6686
EL861 = E81L
EL90 = 12AQ5
EL90 = 6005
EL90 = 6094
EL90 = 6095
EL90 = 6699
EL90 = 6928
EL90 = 6AQ5
EL90 = 6L31
EL90 = CV1862
EL90 = N727
EL91 = 6AM5
EL91 = 6P17
EL91 = 7D9
EL91 = CV136
EL91 = M8082
EL91 = N144
EL91 = N63
EL91 = N77
EL91 = V886
EL95 = 6DL4
EL95 = 6LD5
EM1 = 4678
EM34 = 64ME
EM34 = 6CD7
EM34 = 6M2
EM34 = CV394
EM35 = 6U5J
EM35 = VFT5
EM4 = CV1434
EM4 = WE12
EM40 = 6M40
EM80 = 65ME
EM80 = 6BR5
EM80 = CV1352
EM80 = E7046
EM81 = 6DA5
EM81 = CV5055
EM84 = 6FG6
EM84 = CV5434
EM84 = E4082
EM87 = 6HU6
EN70 = CV474
EN70 = XG2
EN91 = 2D21
EN91 = 4G/2E0K
EN91 = ASG5121
EN91 = CV797
EN91 = PL21
EN92 = CV3512
EN93 = 6D4
EN93 = 6D5
EN93 = CV1949
EQ80 = 6BE7
ET51 = 6700
ET51 = CV5277
ET51 = MO10
EY51 = 6X2
EY51 = CV426
EY51 = R12
EY51 = SU61
EY51 = U151
EY51 = U43
EY52 = R12
EY70 = CV473
EY80 = 6U3
EY81 = 6R3
EY81 = 6V3P
EY82 = 6N3
EY84 = 6374
EY84 = CV2235
EY84 = M8091
EY84 = R18
EY86 = 6AX2N
EY86 = 6S2
EY86 = CV2966
EY86 = EY87
EY86 = U26
EY86 = U49
EY87 = 6S2
EY87 = EY86
EY88 = 6AL3
EY91 = CV135
EZ12 = 6G6G
EZ35 = 6X5G
EZ35 = 6X5GT
EZ35 = CV574
EZ35 = U147
EZ4 = 4651
EZ40 = 66KU
EZ40 = 6BT4
EZ40 = CV3891
EZ40 = U150
EZ40 = V61
EZ80 = 6GG6
EZ80 = 6V4
EZ80 = CV1535
EZ80 = E7005
EZ81 = 6BW4
EZ81 = 6CA4
EZ81 = CV5072
EZ81 = E7006
EZ81 = U709
EZ81 = UU12
EZ90 = 5993
EZ90 = 6202
EZ90 = 6X4
EZ90 = CV493
EZ90 = U78
EZ90 = V2M70
EZ900 = 6063
EZ91 = 6AV4
FF80 = 6BX6
FF80 = E7026
FF80 = Z152
FF80 = Z719
FF86 = 6267
FF86 = 6BK8
FF86 = 6CF8
FF86 = Z729
GZ30 = 5Z4G
GZ30 = 5Z4GT
GZ30 = CV2748
GZ31 = 5U4
GZ32 = 54KU
GZ32 = 5AQ4
GZ32 = CV593
GZ34 = 5AK4
GZ34 = 5AR4
GZ34 = CV1377
GZ37 = CV378
GZ3O = 5Z4
H81L = 18045
HAA91 = 12AL5
HABC80 = 19AK8
HABC80 = 19T8
HBC90 = 12AT6
HBC91 = 12AV6
HCC85 = 17EW8
HCH81 = 12AJ7
HCH81 = 19AJ8
HF93 = 12BA6
HF93 = 12F31
HF93 = CV1928
HF94 = 12AU6
HF94 = 1961
HF94 = CV1961
HK90 = 12BE6
HK90 = 12H31
HL90 = 19AQ5
HL92 = 12C5
HL92 = 25C5
HL92 = 50C5
HL92 = CV1959
HL94 = 30A5
HM04 = 6BE6
HM04 = EK90
HP6 = 6AM6
HP6 = CV138
HP6 = EF91
HP6 = M8083
HY90 = 35W4
HZ90 = 12X4
IF74 = 6391
IF74 = CV472
IF74 = CV476
IF860 = EF800
IfS = 6BY7
IfS = 6F19
IfS = W719
IL861 = E81L
KK2 = 2B5
KT32 = 25L6GT
KT45 = EL86
KT63 = 6F6G
KT66 = 6L6
KT66 = EL37
L35E = E235L
L77 = 6C4
L77 = CV133
L77 = EC90
L77 = M8080
LN119 = UCL82
LN152 = 6AB8
LN152 = ECL80
LN309 = 16A8
LN309 = PCL82
LN329 = PCL83
LZ329 = 9A8
LZ329 = PCF80
M091 = 6443
M379 = 15CW5
M379 = PL84
M8079 = 5726
M8079 = CV4025
M8079 = E91AA
M8080 = 6100
M8080 = 6135
M8080 = 6C4
M8080 = 6C4W
M8080 = CV4058
M8080 = EC90
M8080 = L77
M8080 = V741
M8081 = 6099
M8081 = 6101
M8081 = 6J6
M8081 = CV4031
M8081 = ECC91
M8081 = T2MO5
M8082 = 6AM5
M8082 = 6P17
M8082 = 7D9
M8082 = CV4063
M8082 = EL91
M8082 = N144
M8082 = V886
M8083 = 5A/160H
M8083 = 6064
M8083 = 6AM6
M8083 = 6F12
M8083 = CV4014
M8083 = EF91
M8083 = HP6
M8083 = PM07
M8083 = Z77
M8091 = 6374
M8091 = CV4044
M8091 = EY84
M8096 = CK5651
M8096 = CV4039
M8097 = CV4059
M8097 = EAC91
M8098 = 5651
M8098 = 85A2
M8098 = AG5209
M8098 = CV4048
M8099 = 6AQ4
M8099 = 6L34
M8099 = CV4070
M8099 = EC91
M8100 = 5654
M8100 = 6AK5W
M8100 = CK5654
M8100 = CV4010
M8100 = CV5216
M8100 = E95F
M8100 = EF905
M8102 = 12AT7WA
M8102 = 6201
M8102 = E81CC
M8136 = 12AU7
M8136 = 12AU7WA
M8136 = 6067
M8136 = 6189
M8136 = B329
M8136 = CV4003
M8136 = E2163
M8136 = E82CC
M8136 = ECC802
M8136 = ECC802S
M8137 = 12AX7S
M8137 = 7025
M8137 = B339
M8137 = CV4004
M8137 = E2164
M8137 = E83CC
M8137 = ECC803
M8137 = ECC803S
M8137 = ECC83
M8161 = 6065
M8161 = 6CQ6
M8161 = 6F21
M8161 = 9D6
M8161 = CV4015
M8161 = E2016
M8161 = EF92
M8161 = V884
M8161 = VP6
M8161 = W77
M8162 = 6060
M8162 = 6201
M8162 = CC81E
M8162 = CV3508
M8162 = CV5212
M8162 = E2157
M8163 = 150B2
M8163 = 6354
M8163 = CV4104
M8163 = CV5132
M8190 = 5783
M8190 = 5783WA
M8190 = CK5783
M8190 = CV3960
M8190 = CV4066
M8195 = 6267
M8195 = CV4085
M8195 = Z729
M8196 = 5725
M8196 = 6187
M8196 = 6AS6
M8196 = 6AS6W
M8196 = CK5725
M8196 = CV4011
M8204 = 2D21
M8204 = 2D21W
M8204 = 2D21WA
M8204 = 5727
M8204 = ASG5121
M8204 = CV2876
M8204 = CV4018
M8204 = E1955
M8204 = E91N
M8206 = 90C1
M8212 = 5726
M8212 = 6AL5W
M8212 = AA91E
M8212 = CK5726
M8212 = CV5189
M8212 = E91AA
M8223 = 150C2
M8223 = 150C4
M8223 = 6073
M8223 = 6626
M8223 = AG5211
M8223 = CV4020
M8223 = CV4100
M8223 = OA2
M8223 = OA2WA
M8224 = 108C1
M8224 = 6074
M8224 = 6627
M8224 = AG5210
M8224 = CV4028
M8224 = CV4101
M8224 = OB2
M8224 = OB2WA
M8225 = 75C1
M8225 = CV4080
M8245 = CV4019
M8245 = CV5190
M8245 = N727
M8248 = 6J4WA
M8248 = CV5311
M8248 = EC98
ME1401 = 4065
ME1401 = CV2269
ME1401 = CV495
MO10 = 6700
MO10 = ET51
N119 = UL84
N142 = 45A5
N142 = UL41
N144 = 6AM5
N144 = EL91
N144 = M8082
N150 = 6CK5
N150 = EL41
N151 = EL42
N151 = PL36
N152 = 21A6
N152 = PL81
N153 = 15A6
N153 = PL83
N154 = 16A5
N154 = PL82
N155 = 6BN5
N155 = EL85
N16 = CV819
N16 = DL33
N17 = 3S4
N17 = CV820
N17 = DL92
N18 = CV818
N18 = DL95
N18 = SQ4
N19 = 3V4
N19 = DL94
N25 = 3C4
N25 = DL96
N329 = 16A5
N329 = PL82
N359 = 21A6
N359 = PL81
N47 = EL33
N63 = EL91
N66 = EL37
N709 = 6BQ5
N709 = E84L
N709 = EL84
N727 = 6AQ5
N727 = EL90
N727 = M8245
N77 = 6AM5
N77 = CV136
N77 = EL91
OA2 = 150C2
OA2 = AG5211
OA2 = CV1832
OA2 = M8223
OA2 = STV150/30
OA2WA = CV4020
OA2WA = CV4100
OA2WA = M8223
OA3 = 150C2
OA4 = PL1267/Z300T
OB2 = 108/30
OB2 = 108C1
OB2 = AG5210
OB2 = CV1833
OB2 = M8224
OB2WA = 108C1
OB2WA = CV4028
OB2WA = CV4101
OB2WA = M8224
OD3 = 150C3
OD77 = EAA91
OE3 = 85A1
OE3 = CV431
OG3 = 85A2
OG3 = AG5209
OG3 = CV449
OM10 = ECH35
PABC80 = 9AK8
PC = 4ER5
PC86 = 4CM4
PC86 = E7075
PC88 = 4DL4
PC900 = 4HA5
PC92 = 3AB4
PC92 = 4CM4
PC95 = 4ER5
PC97 = 3FY5
PCC189 = 7ES8
PCC84 = 30L1
PCC84 = 7AN7
PCC84 = B319
PCC84 = CV5192
PCC84 = E7023
PCC85 = 9AQ8
PCC85 = E7024
PCC88 = 7DJ8
PCC89 = 7EF7
PCC89 = 7FC7
PCF80 = 30C1
PCF80 = 8A8
PCF80 = 9A8
PCF80 = LZ329
PCF802 = 9JW8
PCF82 = 9U8
PCF82 = E7056
PCF86 = 7HG8
PCF86 = 8HG8
PCL82 = 16A8
PCL82 = E7055
PCL82 = LN309
PCL83 = CV5144
PCL83 = LN329
PCL84 = 15DQ8
PCL85 = 18GV8
PCL86 = 12GW8
PCL86 = 14GW8
PF30S = CY2
PL1267/Z300T = CV1992
PL1267/Z300T = OA4
PL136 = 35FV5
PL2 = ASG5121
PL21 = 2D21
PL21 = 6D5
PL21 = EN91
PL21 = PL2D21
PL21 = PL5727
PL2D21 = 4G/2E0K
PL2D21 = CV797
PL2D21 = PL21
PL36 = 25E5
PL36 = 30P4
PL36 = E7040
PL36 = N151
PL500 = 27GB5
PL500 = 28GB5
PL5727 = 2D21W
PL5727 = 2D21WA
PL5727 = CV2876
PL5727 = CV4018
PL5727 = CV797
PL5727 = E1955
PL5727 = E91N
PL5727 = PL21
PL6574 = CV2253
PL81 = 213Pen
PL81 = 21A6
PL81 = CV5077
PL81 = N152
PL81 = N359
PL82 = 163Pen
PL82 = 16A5
PL82 = 30P16
PL82 = N154
PL82 = N329
PL83 = 15A6
PL83 = E7043
PL83 = N153
PL84 = 15CW5
PL84 = 30P18
PL84 = E7044
PL84 = M379
PM04 = 6BA6
PM04 = EF93
PM05 = 5654
PM05 = 6AK5
PM05 = EF95
PM07 = 6AM6
PM07 = EF91
PM07 = M8083
PM84 = 9FG6
PP60 = EL35
PP6BS = EL3N
PY80 = 19W3
PY80 = 19X3
PY80 = U152
PY81 = 17Z3
PY81 = E7054
PY81 = U153
PY82 = 19S4
PY82 = 19SU
PY82 = 19Y3
PY82 = U154
PY82 = U192
PY83 = 17Z3
PY88 = 26AE6
PY88 = 30AE3
PZ30 = R14
R1 = 1443
R12 = 6X2
R12 = CV426
R12 = EY51
R12 = EY52
R14 = PZ30
R18 = 6374
R18 = CV2235
R18 = EY84
R243 = 5861
R243 = EC55
R3 = 1561
R3 = CV1039
RS285 = CV3852
RS329 = CV3855
RS630 = CV1350
RS685 = C1108
RS685 = CV2130
RS686 = C1112
RS686 = CV2964
RS687 = CV3522
S2 = 1S2
SD61 = EA50
SP6 = 6AM6
SP6 = EF91
SQ4 = N18
ST11 = 7475
STV108/30 = 108C1
STV108/30 = 6074
STV108/30 = AG5210
STV150/30 = 150C2
STV150/30 = 6073
STV150/30 = AG5211
STV150/30 = OA2
STV85/10 = 85A2
STV85/10 = AG5209
SU61 = EY51
T2MO5 = 6J6
T2MO5 = ECC91
T2MO5 = M8081
T6D = EA50
TD03-10 = 5861
TD03-10 = CV273
TD03-10 = EC55
TD6 = EA50
TS49 = C3m
U119 = 38A3
U119 = UY85
U142 = 31A3
U142 = UY41
U143 = AZ31
U147 = EZ35
U150 = 6BT4
U150 = EZ40
U151 = 6X2
U151 = EY51
U152 = 19X3
U152 = PY80
U153 = 17Z3
U153 = PY81
U154 = 19Y3
U154 = PY82
U18 = AZ50
U192 = 19Y3
U192 = PY82
U26 = EY86
U381 = 38A3
U381 = UY85
U43 = 6X2
U43 = EY51
U49 = 6S2
U49 = EY86
U709 = 6CA4
U709 = EZ81
U78 = 6X4
U78 = CV493
U78 = EZ90
UABC80 = 10LD12
UABC80 = 28AK8
UABC80 = DH109
UAF42 = 12S7
UAF42 = WD142
UBC41 = 10LD3
UBC41 = 141DDT
UBC41 = 14L7
UBC41 = DH118
UBC41 = DH142
UBC80 = 14G6
UBC81 = 10LD13
UBC81 = 15BD7A
UBC81 = DH119
UBF80 = 171DDP
UBF80 = 171DDT
UBF80 = 17C8
UBF80 = 17N8
UBF89 = 10FD12
UBF89 = 19DC8
UBF89 = 19FL8
UBF89 = E7057
UBF89 = WD119
UC92 = 9AB4
UC92 = E7014
UCC83 = 14AF7
UCC85 = 10LU
UCC85 = 26AQ8
UCC85 = B109
UCC85 = E7025
UCF80 = 27BL8
UCH42 = 141TH
UCH42 = 14K7
UCH42 = X142
UCH80 = 14Y7
UCH81 = 10CU
UCH81 = 19AJ8
UCH81 = 19D8
UCH81 = E7058
UCH81 = X119
UCL82 = 10PL12
UCL82 = 50BM8
UCL82 = E7059
UCL82 = LN119
UF41 = 10F9
UF41 = 121VP
UF41 = 12AC5
UF41 = W142
UF42 = ZU2
UF80 = 19BX6
UF85 = 19BY7
UF89 = 12DA6
UL41 = 451PT
UL41 = 45A5
UL41 = BF451
UL41 = CV1977
UL41 = N142
UL84 = 10P18
UL84 = 45B5
UL84 = E7045
UL84 = N119
UM4 = 10M2
UM80 = 19BR5
UM80 = E7047
UM80 = Y119
UM84 = 12FG6
UU12 = 6CA4
UU12 = EZ81
UY41 = 311SU
UY41 = 31A3
UY41 = U142
UY82 = 55N3
UY82 = E7010
UY85 = 38A3
UY85 = U119
UY85 = U381
UY89 = 31AV3
V2M70 = 6X4
V2M70 = EZ90
V41 = AZ41
V61 = 6BT4
V61 = EZ40
V741 = 6C4
V741 = EC90
V741 = M8080
V884 = 6CQ6
V884 = EF92
V884 = M8161
V886 = 6AM5
V886 = EL91
V886 = M8082
VFT5 = EM35
VP6 = 6CQ6
VP6 = EF92
VP6 = M8161
VR53 = EF93
VR55 = EBC33
VR57 = EK32
VR91A = EF50
VR92 = 2B35
VR92 = EA50
W142 = 12AC5
W142 = UF41
W143 = EF22
W147 = EF39
W150 = 6CJ5
W150 = EF41
W17 = 1T4
W17 = CV785
W17 = DF91
W25 = 1AJ4
W25 = DF96
W719 = 6BY7
W719 = EF85
W719 = IfS
W727 = 6BA6
W727 = EF93
W77 = 6CQ6
W77 = EF92
W77 = M8161
W81 = EF22
WD119 = 19FL8
WD119 = UBF89
WD142 = 12S7
WD142 = UAF42
WD150 = 6CT7
WD150 = EAF42
WD709 = 6N8
WD709 = EBF80
WE12 = EM4
X119 = 19D8
X119 = UCH81
X142 = 14K7
X142 = UCH42
X143 = ECH21
X145 = 10C1
X150 = 6CU7
X150 = ECH42
X17 = 1R5
X17 = CV782
X17 = DK91
X20 = 1AC6
X20 = DK92
X25 = 1AB6
X25 = DK96
X61M = CV1347
X61M = ECH35
X719 = 6AJ8
X719 = 81
X727 = 6BE6
X727 = EK90
X77 = 6BE6
X77 = CV453
X77 = EK90
XC95 = 2ER5
XCC189 = 4ES8
XCC82 = 7AU7
XCF80 = 4BL8
XCH81 = 3AJ8
XCL82 = 8B8
XCL84 = 8DX8
XF183 = 3EH7
XF184 = 3EJ7
XF80 = 3BE6
XF80 = 3BX6
XF85 = 3BY7
XF86 = 2HR8
XG2 = EN70
XHC81 = 3AJ8
XL36 = 13CM5
XL84 = 8BQ5
XL86 = 8CW5
XY88 = 16AQ3
Y119 = 19BR5
Y119 = UM80
Y25 = 1N3
Y25 = DM71
YC95 = 3ER5
YF183 = 4EH7
YF184 = 4EJ7
Z150 = EF42
Z152 = 6BX6
Z152 = EF80
Z152 = FF80
Z303C = CV2271
Z502S = CV2325
Z510M = CV5278
Z719 = 6BX6
Z719 = EF80
Z719 = FF80
Z729 = 6267
Z729 = CV2901
Z729 = EF86
Z729 = FF86
Z729 = M8195
Z77 = 6AM6
Z77 = CV138
Z77 = EF91
Z77 = M8083
Z803U = 6779
Z803U = CV2434
Z90 = EF50
Z900T = CV5122
ZD152 = 6N8
ZD152 = EBF80
ZD17 = 1S5
ZD17 = CV784
ZD17 = DAF91
ZD25 = 1AH5
ZD25 = DAF96
ZU2 = UF42


Link do "Wielkiego katalogu lamp elektronowych"


Home

Podzespoły elektroniczne

Lampy elektronowe
(c) 2000 - 2019 EJK Elektronik, Jerzy Kazojć