Odpowiedniki elementów półprzewodnikowych V-03-2019
Home

Podzespoły elektroniczne

Baza zawiera ponad 77 tysięcy odpowiedników elementów półprzewodnikowych.


004-9002 odpowiednik: TMH004

051-3999 odpowiednik: ECG543

08-33800-72 odpowiednik: 2SC1664

08-33801-70 odpowiednik: TC9002P

OP177 odpowiednik: CA307

1/2TCA660 odpowiednik: К174ХА1

1/2TCA660 odpowiednik: КФ174ХА1

100 odpowiednik: LM160

100 odpowiednik: SFC2100M

100 odpowiednik: SG100

100149AF odpowiednik: 100416A

100416A odpowiednik: 100149AF

100UF-3 odpowiednik: STK5481

100UF-3 odpowiednik: STK5490

1024N odpowiednik: M1024

1024N odpowiednik: SAA1024

103-131 odpowiednik: 1N4148

103-131 odpowiednik: 1N4450

103-131 odpowiednik: 1N914

103-131 odpowiednik: 1S2076A

103-131 odpowiednik: ECG177

103-287 odpowiednik: 1S2595

103-287 odpowiednik: ECG506A

103-287 odpowiednik: U07N

10415 odpowiednik: DM10415

10422 odpowiednik: DM10422

10470DC odpowiednik: K500RU470

105 odpowiednik: LM165

105 odpowiednik: MCM205

105 odpowiednik: MLM105

105 odpowiednik: SFC2105M

105 odpowiednik: SG105

1061-01 odpowiednik: 2SD525

10655B03 odpowiednik: ECG738

10655B03 odpowiednik: M5190P

10655B03 odpowiednik: MC1398P

10655B03 odpowiednik: ULN2298N

1074GE odpowiednik: 2SC1308K

1074GE odpowiednik: 2SD822

1074GE odpowiednik: BU208A

1076 odpowiednik: 1174

1076 odpowiednik: M5183P

1076 odpowiednik: MC1352P

1076 odpowiednik: UPC1355C

10B3 odpowiednik: 1S2595

10B3 odpowiednik: GH-3F

10D10 odpowiednik: GH3F

10D4 odpowiednik: 1N4007

10D4 odpowiednik: 1N5614

1101 odpowiednik: 2501

1101 odpowiednik: CM8001

1101 odpowiednik: K505RU4

1101 odpowiednik: MK4007

1101A odpowiednik: 2501

1101A odpowiednik: MK4007

1101A odpowiednik: MM1101N

1103 odpowiednik: MM5261

1103 odpowiednik: P1103

1103 odpowiednik: U253D

1103-1 odpowiednik: F1103

1103-1 odpowiednik: MM5261

1103-1 odpowiednik: P1103

1103A odpowiednik: U253D

111834 odpowiednik: 1TH62

111834 odpowiednik: ECG558

111834 odpowiednik: HF1

111834 odpowiednik: HF1C

111834 odpowiednik: V06G

113397 odpowiednik: 1N4148

113397 odpowiednik: 1N914

1174 odpowiednik: 1076

1174 odpowiednik: HA1139

1174 odpowiednik: M5183P

1174 odpowiednik: MC1352P

1174 odpowiednik: UPC1355C

11C05 odpowiednik: SP8610

11C90 odpowiednik: SP8680

11C90DC odpowiednik: SP8680

1200N odpowiednik: CA3089

1200N odpowiednik: LA1230

121-1003 odpowiednik: 2SC1172B

121-1003 odpowiednik: 2SC1308K

121-1003 odpowiednik: BU208A

121-1003 odpowiednik: ECG238

121-1019 odpowiednik: 2N4403

121-1019 odpowiednik: ECG159P

121-1029 odpowiednik: 2SC1172B

121-1029 odpowiednik: 2SC1308K

121-1029 odpowiednik: 2SD822

121-1029 odpowiednik: BU208A

121-1029-01 odpowiednik: 2SC1308PK

121-1029-01 odpowiednik: 2SC1413A

121-1029-01 odpowiednik: 2SD822

121-1029-01 odpowiednik: BU208A

121-1033 odpowiednik: 2SC1308K

121-1033 odpowiednik: 2SD822

121-1033 odpowiednik: ECG238

121-1037 odpowiednik: 2N6558

121-1037 odpowiednik: 2SC2068

121-1037 odpowiednik: ECG171

121-1039 odpowiednik: 2SC1172B

121-1039 odpowiednik: 2SD822

121-1039 odpowiednik: BU208A

121-1040 odpowiednik: 2N4401

121-1040 odpowiednik: ECG123AP

121-1040 odpowiednik: MPSA06

121-1058 odpowiednik: D40N4

121-1058 odpowiednik: ECG171

121-1061-01 odpowiednik: 2N6474

121-1061-01 odpowiednik: 2SD1135

121-1061-01 odpowiednik: 2SD743A

121-1061-01 odpowiednik: ECG291

12147 odpowiednik: KM132RUS

121-695 odpowiednik: 2N4401

121-695 odpowiednik: MPSA06

121-713 odpowiednik: 2SC515A

121-713 odpowiednik: 2SD24Y

121-713 odpowiednik: ECG124

121-744 odpowiednik: 2N4401

121-744 odpowiednik: MPSA06

121-746 odpowiednik: 2N5322

121-746 odpowiednik: ECG129

121-755 odpowiednik: 2N6558

121-755 odpowiednik: D40N4

121-755 odpowiednik: ECG171

121-792 odpowiednik: 2SC1012A

121-792 odpowiednik: ECG154

121-808 odpowiednik: ECG196

121-808 odpowiednik: TIP41C

121-822 odpowiednik: 2N6558

121-822 odpowiednik: ECG171

121-829 odpowiednik: 2SC1106

121-829 odpowiednik: 2SC681A

121-829 odpowiednik: 2SC940

121-829 odpowiednik: ECG162

121-831 odpowiednik: 2SC1413A

121-831 odpowiednik: BU208A

121-831 odpowiednik: ECG165

121-881 odpowiednik: 2N5551

121-881 odpowiednik: ECG194

121-925 odpowiednik: 2N5770

121-925 odpowiednik: ECG108

121-925 odpowiednik: JE9016

121-925 odpowiednik: JE9018

121-926 odpowiednik: 2SB595

121-926 odpowiednik: 2SB596

121-926 odpowiednik: 2SB633

121-926 odpowiednik: LTC153

121-926 odpowiednik: TIP42C

121-927 odpowiednik: 2SD525

121-927 odpowiednik: 2SD526

121-927 odpowiednik: 2SD613

121-927 odpowiednik: LTC152

121-927 odpowiednik: TIP41C

121-966 odpowiednik: 2SC1061

121-966 odpowiednik: 2SD235

121-966 odpowiednik: 2SD313

121-969 odpowiednik: 2N6476

121-969 odpowiednik: 2SB703

121-969 odpowiednik: 2SB859

121-969 odpowiednik: 2SB860

121-970 odpowiednik: 2N6474

121-970 odpowiednik: 2SD1135

121-970 odpowiednik: 2SD743

121-970 odpowiednik: FT317B

121-972 odpowiednik: 2N3904

121-972 odpowiednik: 2N4401

121-972 odpowiednik: ECG123AP

121-980 odpowiednik: 2SB595

121-980 odpowiednik: 2SB596

121-987 odpowiednik: 2SD1135

121-987 odpowiednik: 2SD743

121-987 odpowiednik: ECG291

121-988 odpowiednik: 2SB703

121-988 odpowiednik: 2SB859

121-988 odpowiednik: ECG292

121-989 odpowiednik: 2N6558

121-989 odpowiednik: ECG171

121-992 odpowiednik: 2N6474

121-992 odpowiednik: 2SD1135

121-992 odpowiednik: ECG291

122-3 odpowiednik: 2SC1308K

122-3 odpowiednik: 2SD822

122-3 odpowiednik: BU208A

122-3 odpowiednik: ECG238

124754 odpowiednik: 2SA818

124754 odpowiednik: MPSU56

124754 odpowiednik: MPSU57

124757 odpowiednik: MPS6569A

1278 odpowiednik: ADS7810

1301 odpowiednik: CM7400

1302 odpowiednik: CM7790

1302 odpowiednik: U501D

130751 odpowiednik: HA1125

130751 odpowiednik: LA1365N

130751 odpowiednik: LM3065N

130751 odpowiednik: MC1358P

130751 odpowiednik: UA3065P

131N2 odpowiednik: ECG188

131N2 odpowiednik: MPSU04

13245 odpowiednik: K170AP4

132573 odpowiednik: 2SC1061

132573 odpowiednik: 2SC789

132573 odpowiednik: 2SD235

132573 odpowiednik: 2SD313

132574 odpowiednik: 2SC2002

133690 odpowiednik: 2N2222A

135351 odpowiednik: 2N3741

135351 odpowiednik: 2SA765

135351 odpowiednik: 2SB502

135351 odpowiednik: 2SB509

136TM2 odpowiednik: SN54L74S

137340 odpowiednik: 2N2907A

137606 odpowiednik: 1N4937

137606 odpowiednik: 1S1834

137607 odpowiednik: 2SC1413A

137607 odpowiednik: 2SC1894

137607 odpowiednik: 2SC2928

137607 odpowiednik: 2SD350

137607 odpowiednik: BU208

137718 odpowiednik: 2SC1413A

137718 odpowiednik: 2SC1894

137718 odpowiednik: 2SC2928

137718 odpowiednik: 2SD350

137718 odpowiednik: BU208

1381 odpowiednik: 2SC2068

139268 odpowiednik: 2N5551

139706 odpowiednik: 1N4148

139706 odpowiednik: 1N4450

139706 odpowiednik: 1N4548

139706 odpowiednik: 1N914

141295 odpowiednik: 2N6558

141295 odpowiednik: 2SC2279

141295 odpowiednik: D40N4

141335 odpowiednik: 2N3053

141335 odpowiednik: 2N4239

141335 odpowiednik: BC300

141342 odpowiednik: V06G

142684 odpowiednik: 2N4401

142684 odpowiednik: MPSA06

142686 odpowiednik: 2N4401

142686 odpowiednik: MPSA06

142691 odpowiednik: 2SC1061

142691 odpowiednik: 2SC789

142691 odpowiednik: 2SD235

142691 odpowiednik: 2SD313

142711 odpowiednik: 2N4401

142711 odpowiednik: MPSA06

142718 odpowiednik: CA3134EM

142718 odpowiednik: ECG1175

142839 odpowiednik: 2N2907A

143794 odpowiednik: 2N4401

143794 odpowiednik: MPSA06

143822 odpowiednik: CA3151G

143822 odpowiednik: ECG986

143822 odpowiednik: HA11417

143822 odpowiednik: HA11438

144011 odpowiednik: AN236

144012 odpowiednik: AN262

144015 odpowiednik: AN305

144017 odpowiednik: AN318

144019 odpowiednik: AN360

144027 odpowiednik: AN331

144028 odpowiednik: 2SD1196

144028 odpowiednik: 2SD970

144028 odpowiednik: TIP121

144028 odpowiednik: TIP122

144033 odpowiednik: 2SA1047

144033 odpowiednik: 2SB649A

144581 odpowiednik: 1S2076A

144581 odpowiednik: DS448

144850 odpowiednik: AN6341

145648 odpowiednik: 2SC1308PK

145648 odpowiednik: 2SD1341

145648 odpowiednik: 2SD822

145648 odpowiednik: BU208A

145648 odpowiednik: ECG238

145776 odpowiednik: 2N2907A

146081 odpowiednik: 2SB595

146081 odpowiednik: 2SB596

146143 odpowiednik: 2SC1628

146143 odpowiednik: D40N4

146143 odpowiednik: MPSU04

146512 odpowiednik: 2SC2002

146514 odpowiednik: AN6320

146595 odpowiednik: MN6076

146841 odpowiednik: 2N4401

146841 odpowiednik: MPSA06

146847 odpowiednik: 2N4401

146847 odpowiednik: MPSA06

146848 odpowiednik: 2SC1128

146848 odpowiednik: 2SC2216

146848 odpowiednik: 2SC2407

146848 odpowiednik: 2SC784

146849 odpowiednik: 2SC1014

146849 odpowiednik: 2SC1243

146849 odpowiednik: D40D11

146849 odpowiednik: D40D7

146850 odpowiednik: 2N2907A

146854 odpowiednik: 2N4401

146854 odpowiednik: MPSA06

146855 odpowiednik: 2SC1061

146855 odpowiednik: 2SC789

146855 odpowiednik: 2SD235

146855 odpowiednik: 2SD313

146856 odpowiednik: 2SC1061

146856 odpowiednik: 2SC789

146856 odpowiednik: 2SD235

146856 odpowiednik: 2SD313

146857 odpowiednik: CA7607E

146857 odpowiednik: M51378P

146857 odpowiednik: TA7607AP

146857 odpowiednik: TA7607P

146893 odpowiednik: AN6344

147015 odpowiednik: 1N4937

147015 odpowiednik: 1S1834

147664 odpowiednik: 2N4401

147664 odpowiednik: MPSA06

147665 odpowiednik: 2N2907A

1480 odpowiednik: 3583JM

148112 odpowiednik: ECG5425

148112 odpowiednik: S3700D

148112 odpowiednik: S3700M

148716 odpowiednik: AN5701

148720 odpowiednik: AN6332

148721 odpowiednik: AN6343

148722 odpowiednik: AN6345

148723 odpowiednik: AN6350

148725 odpowiednik: AN6360

148727 odpowiednik: AN6362

148728 odpowiednik: AN6552

148729 odpowiednik: AN6677

148746 odpowiednik: 2SB713

148746 odpowiednik: TIP2955

148746 odpowiednik: TIP34C

148771 odpowiednik: 1S2076A

148771 odpowiednik: DS448

148964 odpowiednik: 2SD1341

1489APC odpowiednik: SN75189N

149488 odpowiednik: 2SC1166Y

149488 odpowiednik: 2SC1213A

149584 odpowiednik: AN6551

149585 odpowiednik: AN6361

149590 odpowiednik: CD4081

149945 odpowiednik: CD4011

150364 odpowiednik: 2SD1138

150364 odpowiednik: 2SD386

150364 odpowiednik: 2SD401A

150364 odpowiednik: 2SD478

150364 odpowiednik: 2SD760

150369 odpowiednik: ECG1566

150369 odpowiednik: TDA2611A

150371 odpowiednik: CA3086E

150371 odpowiednik: TBA331

150371 odpowiednik: UA3086PC

1506 odpowiednik: MCY7506N

1506-1 odpowiednik: MCY7506

150749 odpowiednik: AN610

151263 odpowiednik: 2N4401

151263 odpowiednik: MPSA06

151329 odpowiednik: 2SA818

151329 odpowiednik: MPSU56

151329 odpowiednik: MPSU57

152052 odpowiednik: 1N4739A

152895 odpowiednik: AN5020

15-3017183-1 odpowiednik: ECG2200

15-3017183-1 odpowiednik: SC87019P

153677 odpowiednik: D40N4

153685 odpowiednik: CA3217E

15-37701-0 odpowiednik: 15-37701-1

15-37701-0 odpowiednik: 56D24-1

15-37701-0 odpowiednik: ECG793

15-37701-02 odpowiednik: 15-37701-1

15-37701-02 odpowiednik: 56D24-1

15-37701-02 odpowiednik: ECG793

15-37701-1 odpowiednik: 15-37701-0

15-37701-1 odpowiednik: 15-37701-02

15-37701-1 odpowiednik: 56D24-1

15-37701-1 odpowiednik: ECG793

1582595 odpowiednik: LM339

1602 odpowiednik: U551

1602 odpowiednik: U551D

1660 odpowiednik: GE1660

1660 odpowiednik: HA11580

1660 odpowiednik: UPC580C

1701A odpowiednik: 48-847730

1702 odpowiednik: CM7720

1702 odpowiednik: K558RE1

1702 odpowiednik: MK3702

1702A odpowiednik: MK3702

1702A odpowiednik: U552C

1716-2 odpowiednik: ECG850

1719-1 odpowiednik: SAJ110

1719-1 odpowiednik: SAJ210

1741 odpowiednik: CA741

1741 odpowiednik: HA17741

1741 odpowiednik: UA741

174-1 odpowiednik: D40N4

174-1 odpowiednik: ECG171

175 odpowiednik: INA101AM

1756-1 odpowiednik: CA7607E

1756-1 odpowiednik: ECG1545

1756-1 odpowiednik: TA7607AP

1756-1 odpowiednik: TA7607P

175L odpowiednik: INA101AM

176J odpowiednik: INA101AM

176K odpowiednik: INA101AM

176L odpowiednik: INA101AM

178 odpowiednik: INA101AM

179 odpowiednik: BD155

179 odpowiednik: BD169

1791-01B odpowiednik: M5W1791-01P

1791-O1P odpowiednik: M5W1791-01P

1800N odpowiednik: CA758

1800N odpowiednik: UA758N

1802 odpowiednik: K1LB9412

185-9-01 odpowiednik: 185-9-02

185-9-01 odpowiednik: ECG5635

185-9-01 odpowiednik: TIC246D

185-9-02 odpowiednik: 185-9-01

185-9-02 odpowiednik: ECG5635

185-9-02 odpowiednik: TIC246D

185-Z9013 odpowiednik: SG613A

18S030N odpowiednik: 27S19

18S030N odpowiednik: 6331-1

18S030N odpowiednik: 74S288

18S030N odpowiednik: 82S123

18S030N odpowiednik: MB7051

18S22J odpowiednik: N82S135N

18SA030 odpowiednik: 27S18

194N3D odpowiednik: 2SC1308K

194N3D odpowiednik: 2SD822

194N3D odpowiednik: BU208A

194N3D odpowiednik: ECG238

19P1 odpowiednik: 1N2076A

1C odpowiednik: ECG505

1C odpowiednik: HS25

1C odpowiednik: MF30-1B

1H6116 odpowiednik: MPC506

1N1184AR odpowiednik: ECG5987

1N1204 odpowiednik: ECG5878

1N1204 odpowiednik: MR1124

1N2069 odpowiednik: 1N2070

1N2070 odpowiednik: 1N2069

1N2070 odpowiednik: 1N3549

1N2070 odpowiednik: 1N4007

1N2070 odpowiednik: ECG116

1N2076A odpowiednik: 19P1

1N2813B odpowiednik: ECG5257A

1N2984B odpowiednik: ECG5135

1N2989B odpowiednik: ECG5202A

1N3154 odpowiednik: 1N5237B

1N3155 odpowiednik: 1N3156

1N3156 odpowiednik: 1N3155

1N3193 odpowiednik: 1N3194

1N3194 odpowiednik: 1N3193

1N3493 odpowiednik: 1N3495

1N3493 odpowiednik: 1N3660

1N3493 odpowiednik: ECG5962

1N3493R odpowiednik: 1N3495R

1N3493R odpowiednik: ECG5963

1N3495 odpowiednik: 1N3493

1N3495 odpowiednik: 1N3660

1N3495 odpowiednik: ECG5962

1N3495R odpowiednik: 1N3493R

1N3495R odpowiednik: ECG5963

1N34A odpowiednik: 1N60

1N34A odpowiednik: 1S34

1N34M odpowiednik: 1N542

1N34M odpowiednik: 1S188F

1N34M odpowiednik: ECG110M

1N3549 odpowiednik: 1N2070

1N3549 odpowiednik: 1N4007

1N3549 odpowiednik: 212-76-02

1N3549 odpowiednik: ECG116

1N3660 odpowiednik: 1N3493

1N3660 odpowiednik: 1N3495

1N3660 odpowiednik: 1N3661

1N3660 odpowiednik: 1N3663

1N3660 odpowiednik: ECG5962

1N3660 odpowiednik: ECG5963

1N3661 odpowiednik: 1N3660

1N3661 odpowiednik: 1N3663

1N3661 odpowiednik: ECG5962

1N3661 odpowiednik: ECG5963

1N3663 odpowiednik: 1N3660

1N3663 odpowiednik: 1N3661

1N3663 odpowiednik: ECG5962

1N3663 odpowiednik: ECG5963

1N3745 odpowiednik: 1N415C

1N3880 odpowiednik: 1N3880A

1N3880 odpowiednik: ECG5818

1N3880A odpowiednik: 1N3880

1N3880A odpowiednik: ECG5818

1N4003 odpowiednik: 48-82466H13

1N4007 odpowiednik: 10D4

1N4007 odpowiednik: 1N2070

1N4007 odpowiednik: 1N3549

1N4007 odpowiednik: 1N5416

1N4007 odpowiednik: 1N5614

1N4007 odpowiednik: 1S1830

1N4007 odpowiednik: 1S1888

1N4007 odpowiednik: 212-76-02

1N4007 odpowiednik: 48-82466H18

1N4007 odpowiednik: DS135D

1N4007 odpowiednik: ECG116

1N4007 odpowiednik: SY206

1N4092 odpowiednik: 1N4389

1N4092 odpowiednik: 1S1579

1N4092 odpowiednik: ECG178MP

1N4148 odpowiednik: 103-131

1N4148 odpowiednik: 113397

1N4148 odpowiednik: 139706

1N4148 odpowiednik: 1N4150

1N4148 odpowiednik: 1N4450

1N4148 odpowiednik: 1N4548

1N4148 odpowiednik: 1N456A

1N4148 odpowiednik: 1N914

1N4148 odpowiednik: 1PS193

1N4148 odpowiednik: 1S2076A

1N4148 odpowiednik: 1S276A

1N4148 odpowiednik: BAL74

1N4148 odpowiednik: BAL99

1N4148 odpowiednik: BAR74

1N4148 odpowiednik: BAR99

1N4148 odpowiednik: ECG177

1N4148-2x odpowiednik: 1PS226

1N4148-2x odpowiednik: BAS28

1N4148x2 odpowiednik: 1PS181

1N4148x2 odpowiednik: 1PS184

1N4148x2 odpowiednik: BAS28

1N4148x2 odpowiednik: BAV70

1N4148x2 odpowiednik: BAV74

1N4150 odpowiednik: 1N4148

1N4150 odpowiednik: 1S276A

1N415C odpowiednik: 1N3745

1N4187B odpowiednik: ECG151A

1N4188B odpowiednik: ECG5097A

1N4249 odpowiednik: 1N5054

1N4249 odpowiednik: 1N5399

1N4249 odpowiednik: 1S109

1N4249 odpowiednik: 20D10

1N4249 odpowiednik: 23D10

1N4249 odpowiednik: ECG125

1N4249 odpowiednik: V03J

1N4389 odpowiednik: 1N4092

1N4389 odpowiednik: 1S1579

1N4389 odpowiednik: ECG178MP

1N4450 odpowiednik: 103-131

1N4450 odpowiednik: 139706

1N4450 odpowiednik: 1N4148

1N4450 odpowiednik: 1N4548

1N4450 odpowiednik: 1N456A

1N4450 odpowiednik: 1N914

1N4450 odpowiednik: 1S2076A

1N4450 odpowiednik: ECG177

1N4548 odpowiednik: 139706

1N4548 odpowiednik: 1N4148

1N4548 odpowiednik: 1N4450

1N4548 odpowiednik: 1N456A

1N4548 odpowiednik: 1N914

1N4548 odpowiednik: ECG177

1N456A odpowiednik: 1N4148

1N456A odpowiednik: 1N4450

1N456A odpowiednik: 1N4548

1N456A odpowiednik: 1N914

1N456A odpowiednik: ECG177

1N4701A odpowiednik: BZ-140

1N4701A odpowiednik: ECG144A

1N4728A odpowiednik: ECG5066A

1N4729A odpowiednik: BZX61C3-6

1N4729A odpowiednik: ECG134A

1N4730A odpowiednik: ECG5067A

1N4730A odpowiednik: ZF3.9

1N4731A odpowiednik: BZX79C4.3

1N4732A odpowiednik: ECG5069A

1N4732A odpowiednik: ZF4.6

1N4732A odpowiednik: ZF5.1

1N4733A odpowiednik: ECG135A

1N4733A odpowiednik: EQB01-05

1N4733A odpowiednik: RD6.2F

1N4733A odpowiednik: ZF4.7

1N4734A odpowiednik: ECG136A

1N4734A odpowiednik: EQB01-06

1N4734A odpowiednik: RD5.6EB

1N4734A odpowiednik: RD6.8F

1N4734A odpowiednik: ZF9.6

1N4735A odpowiednik: 1N4737A

1N4735A odpowiednik: 1S1956

1N4735A odpowiednik: 1Z6.2

1N4735A odpowiednik: AW01-06

1N4735A odpowiednik: DZB62

1N4735A odpowiednik: ECG137A

1N4735A odpowiednik: ECG5070A

1N4735A odpowiednik: MA2026

1N4735A odpowiednik: ZF6.2

1N4737A odpowiednik: 1N4735A

1N4737A odpowiednik: 1S1957

1N4737A odpowiednik: 1Z7.5

1N4737A odpowiednik: AWO1-07

1N4737A odpowiednik: BZ-075

1N4737A odpowiednik: DZB7.5

1N4737A odpowiednik: ECG137A

1N4737A odpowiednik: ECG138A

1N4737A odpowiednik: MA2075

1N4737A odpowiednik: ZF7.5

1N4738A odpowiednik: 1S1958

1N4738A odpowiednik: 1Z8.2

1N4738A odpowiednik: AWO1-08

1N4738A odpowiednik: DZB8.2

1N4738A odpowiednik: MA2082

1N4739A odpowiednik: 152052

1N4739A odpowiednik: 1N5239A

1N4739A odpowiednik: 1S334

1N4739A odpowiednik: BZ-090

1N4739A odpowiednik: ECG139A

1N4739A odpowiednik: RD9.1E

1N4739A odpowiednik: WZ-090

1N4740A odpowiednik: BZ-100

1N4740A odpowiednik: BZY88C10

1N4740A odpowiednik: ECG140A

1N4740A odpowiednik: RD10F

1N4740A odpowiednik: SK3061

1N4741A odpowiednik: ECG141A

1N4741A odpowiednik: RD11F

1N4742A odpowiednik: 1S1962

1N4742A odpowiednik: 1Z12

1N4742A odpowiednik: AWO1-12

1N4742A odpowiednik: BZ-120

1N4742A odpowiednik: DZB12

1N4742A odpowiednik: ECG142A

1N4742A odpowiednik: MA2120

1N4742A odpowiednik: RD12F

1N4742A odpowiednik: ZD12-A2

1N4743A odpowiednik: BZ-130

1N4743A odpowiednik: ECG143A

1N4743A odpowiednik: RD13F

1N4744A odpowiednik: BZ-150

1N4744A odpowiednik: ECG145A

1N4745A odpowiednik: 1S1965

1N4745A odpowiednik: 1Z16

1N4745A odpowiednik: AWO1-16

1N4745A odpowiednik: DZB16

1N4745A odpowiednik: MA2160

1N4747A odpowiednik: ECG5079A

1N4747A odpowiednik: RD20FB

1N4748A odpowiednik: ECG5080A

1N4749A odpowiednik: 1S1969

1N4749A odpowiednik: 1Z24

1N4749A odpowiednik: AW01-24

1N4749A odpowiednik: DZB24

1N4749A odpowiednik: MA2240

1N4750A odpowiednik: BZ-270

1N4750A odpowiednik: BZV48C27

1N4750A odpowiednik: ECG146A

1N4751A odpowiednik: ECG5084A

1N4752A odpowiednik: BZ-330

1N4752A odpowiednik: ECG147A

1N4758A odpowiednik: ECG148A

1N4759A odpowiednik: ECG149A

1N4762A odpowiednik: ECG150A

1N4933 odpowiednik: 1N4937

1N4937 odpowiednik: 137606

1N4937 odpowiednik: 147015

1N4937 odpowiednik: 1N4933

1N4937 odpowiednik: 1N5416

1N4937 odpowiednik: 1N5552

1N4937 odpowiednik: 1N5553

1N4937 odpowiednik: 1S1834

1N4937 odpowiednik: BUV95A

1N4937 odpowiednik: ECG552

1N4937 odpowiednik: ECG580

1N4l48x2 odpowiednik: BAV70W

1N5054 odpowiednik: 1N4249

1N5054 odpowiednik: 1N5399

1N5054 odpowiednik: 1S109

1N5054 odpowiednik: 20D10

1N5054 odpowiednik: 23D10

1N5054 odpowiednik: ECG125

1N5054 odpowiednik: V03J

1N5174 odpowiednik: V05E

1N5176 odpowiednik: U05G

1N5188 odpowiednik: 1S2595

1N5221B odpowiednik: ECG5000A

1N5222B odpowiednik: ECG5001A

1N5223B odpowiednik: ECG5002A

1N5224B odpowiednik: ECG5003A

1N5225B odpowiednik: ECG5004A

1N5226B odpowiednik: ECG5005A

1N5226B odpowiednik: PMBZ5226B

1N5227B odpowiednik: ECG5006A

1N5227B odpowiednik: PMBZ5227B

1N5228B odpowiednik: 1N748A

1N5228B odpowiednik: ECG5007A

1N5228B odpowiednik: PMBZ5228B

1N5229B odpowiednik: ECG5008A

1N5229B odpowiednik: PMBZ5229B

1N5230B odpowiednik: ECG5009A

1N5230B odpowiednik: PMBZ5230B

1N5231B odpowiednik: ECG5010A

1N5231B odpowiednik: PMBZ5231B

1N5232B odpowiednik: ECG5011A

1N5232B odpowiednik: PMBZ5232B

1N5233B odpowiednik: ECG5012A

1N5233B odpowiednik: PMBZ5233B

1N5233B odpowiednik: RD6AL

1N5234B odpowiednik: 1N709A

1N5234B odpowiednik: ECG5013A

1N5234B odpowiednik: PMBZ5234B

1N5235B odpowiednik: ECG5014A

1N5235B odpowiednik: PMBZ5235B

1N5236B odpowiednik: ECG5015A

1N5236B odpowiednik: PMBZ5236B

1N5237B odpowiednik: 1N3154

1N5237B odpowiednik: ECG5016A

1N5237B odpowiednik: PMBZ5237B

1N5238B odpowiednik: ECG5017A

1N5238B odpowiednik: PMBZ5238B

1N5239A odpowiednik: 1N4739A

1N5239A odpowiednik: WZ090

1N5239A odpowiednik: WZ-090

1N5239B odpowiednik: BZX55C9V1

1N5239B odpowiednik: ECG5018A

1N5239B odpowiednik: PMBZ5239B

1N5240B odpowiednik: ECG5019A

1N5240B odpowiednik: PMBZ5240B

1N5241B odpowiednik: ECG5020A

1N5241B odpowiednik: PMBZ5241B

1N5242B odpowiednik: 1N759A

1N5242B odpowiednik: 1N963A

1N5242B odpowiednik: BZX55C15V

1N5242B odpowiednik: ECG5021A

1N5242B odpowiednik: PMBZ5242B

1N5243B odpowiednik: ECG5022A

1N5243B odpowiednik: PMBZ5243B

1N5244B odpowiednik: ECG5023A

1N5244B odpowiednik: PMBZ5244B

1N5245B odpowiednik: ECG5024A

1N5245B odpowiednik: PMBZ5245B

1N5246B odpowiednik: ECG5025A

1N5246B odpowiednik: PMBZ5246B

1N5247B odpowiednik: ECG5026A

1N5247B odpowiednik: PMBZ5247B

1N5248B odpowiednik: ECG5027A

1N5248B odpowiednik: PMBZ5248B

1N5249B odpowiednik: ECG5028A

1N5249B odpowiednik: ECG5078A

1N5249B odpowiednik: PMBZ5249B

1N5250B odpowiednik: ECG5029A

1N5250B odpowiednik: PMBZ5250B

1N5251B odpowiednik: ECG5030A

1N5251B odpowiednik: PMBZ5251B

1N5252B odpowiednik: ECG5031A

1N5252B odpowiednik: PMBZ5252B

1N5253B odpowiednik: ECG5032A

1N5253B odpowiednik: PMBZ5253B

1N5254B odpowiednik: ECG5033A

1N5254B odpowiednik: PMBZ5254B

1N5255B odpowiednik: ECG5034A

1N5255B odpowiednik: PMBZ5255B

1N5256B odpowiednik: ECG5035A

1N5256B odpowiednik: PMBZ5256B

1N5257B odpowiednik: ECG5036A

1N5257B odpowiednik: PMBZ5257B

1N5258B odpowiednik: ECG5037A

1N5259B odpowiednik: ECG5038A

1N5260B odpowiednik: ECG5039A

1N5261B odpowiednik: ECG5040A

1N5262B odpowiednik: ECG5041A

1N5263B odpowiednik: ECG5042A

1N5264B odpowiednik: ECG5043A

1N5265B odpowiednik: ECG5044A

1N5278B odpowiednik: ECG5057A

1N5337B odpowiednik: ECG5115

1N5340B odpowiednik: ECG5118A

1N5341A odpowiednik: 1N5341B

1N5341A odpowiednik: ECG5119A

1N5341B odpowiednik: 1N5341A

1N5341B odpowiednik: ECG5119A

1N5342 odpowiednik: 1N5342A

1N5342 odpowiednik: 1N5342B

1N5342 odpowiednik: ECG5120A

1N5342A odpowiednik: 1N5342

1N5342A odpowiednik: 1N5342B

1N5342A odpowiednik: ECG5120A

1N5342B odpowiednik: 1N5342

1N5342B odpowiednik: 1N5342A

1N5342B odpowiednik: ECG5120A

1N5344 odpowiednik: 1N5344A

1N5344 odpowiednik: 1N5344B

1N5344 odpowiednik: ECG5122A

1N5344A odpowiednik: 1N5344

1N5344A odpowiednik: 1N5344B

1N5344A odpowiednik: ECG5122A

1N5344B odpowiednik: 1N5344

1N5344B odpowiednik: 1N5344A

1N5344B odpowiednik: ECG5122A

1N5347B odpowiednik: BZY96C10

1N5347B odpowiednik: ECG5125A

1N5349 odpowiednik: 1N5349A

1N5349 odpowiednik: 1N5349B

1N5349 odpowiednik: ECG5127A

1N5349A odpowiednik: 1N5349

1N5349A odpowiednik: 1N5349B

1N5349A odpowiednik: ECG5127A

1N5349B odpowiednik: 1N5349

1N5349B odpowiednik: 1N5349A

1N5349B odpowiednik: ECG5127A

1N5349B odpowiednik: ECG5127B

1N5352A odpowiednik: 1N5352B

1N5352A odpowiednik: ECG5130A

1N5352B odpowiednik: 1N5352A

1N5352B odpowiednik: ECG5130A

1N5365B odpowiednik: ECG5143A

1N5366B odpowiednik: ECG5144A

1N5369A odpowiednik: 1N5369B

1N5369A odpowiednik: ECG5147A

1N5369B odpowiednik: 1N5369A

1N5369B odpowiednik: ECG5147A

1N5371B odpowiednik: ECG5149A

1N5372B odpowiednik: ECG5150A

1N5376B odpowiednik: ECG5154A

1N5380B odpowiednik: ECG5158A

1N5399 odpowiednik: 1N4249

1N5399 odpowiednik: 1N5054

1N5399 odpowiednik: 1N5412

1N5399 odpowiednik: 1S109

1N5399 odpowiednik: 1S1694

1N5399 odpowiednik: 1S5412

1N5399 odpowiednik: 1S99

1N5399 odpowiednik: 20D10

1N5399 odpowiednik: 23D10

1N5399 odpowiednik: ECG117

1N5399 odpowiednik: ECG125

1N5399 odpowiednik: V03J

1N5400 odpowiednik: 1N5408

1N5405 odpowiednik: 1N5406

1N5405 odpowiednik: ECG5806

1N5406 odpowiednik: 1N5405

1N5406 odpowiednik: ECG5806

1N5408 odpowiednik: 1N5400

1N5408 odpowiednik: 1SR34

1N5408 odpowiednik: BY226

1N5408 odpowiednik: BY251

1N5408 odpowiednik: BY254

1N5408 odpowiednik: BY255

1N5408 odpowiednik: ECG156

1N5408 odpowiednik: ECG5809

1N5408 odpowiednik: FR305

1N5408 odpowiednik: GP30J

1N5408 odpowiednik: GR30K

1N5408 odpowiednik: MR-1

1N5408 odpowiednik: MR510

1N5412 odpowiednik: 1N5399

1N5412 odpowiednik: 1S1694

1N5412 odpowiednik: ECG117

1N5416 odpowiednik: 1N4007

1N5416 odpowiednik: 1N4937

1N5416 odpowiednik: 1N5552

1N5416 odpowiednik: 1N5553

1N5416 odpowiednik: 1S2595

1N5416 odpowiednik: BUV95A

1N5416 odpowiednik: DS135D

1N5416 odpowiednik: ECG580

1N5416 odpowiednik: GH-3F

1N542 odpowiednik: 1N34M

1N542 odpowiednik: 1S188F

1N542 odpowiednik: ECG110M

1N5552 odpowiednik: 1N4937

1N5552 odpowiednik: 1N5416

1N5552 odpowiednik: 1N5553

1N5552 odpowiednik: BUV95A

1N5552 odpowiednik: ECG580

1N5553 odpowiednik: 1N4937

1N5553 odpowiednik: 1N5416

1N5553 odpowiednik: 1N5552

1N5553 odpowiednik: BUV95A

1N5553 odpowiednik: ECG580

1N5614 odpowiednik: 10D4

1N5614 odpowiednik: 1N4007

1N5713 odpowiednik: ECG584

1N5907 odpowiednik: 1N5908

1N5907 odpowiednik: ECG4900

1N5908 odpowiednik: 1N5907

1N5908 odpowiednik: ECG4900

1N60 odpowiednik: 1N34A

1N60 odpowiednik: 1N60P

1N60 odpowiednik: 1S1588

1N60 odpowiednik: 1S188FM

1N60 odpowiednik: 1S34

1N60 odpowiednik: EA16X933

1N60 odpowiednik: ECG109

1N60 odpowiednik: OA90

1N6074 odpowiednik: 1N6075

1N6074 odpowiednik: BYV28-200

1N6074 odpowiednik: ECG588

1N6075 odpowiednik: 1N6074

1N6075 odpowiednik: BYV28-200

1N6075 odpowiednik: ECG588

1N60P odpowiednik: 1N60

1N60P odpowiednik: EA16X933

1N6263 odpowiednik: 1SS101

1N6263 odpowiednik: ECG583

1N6264 odpowiednik: TEMT55PD

1N6265 odpowiednik: TEMT5FD

1N709A odpowiednik: 1N5234B

1N748A odpowiednik: 1N5228B

1N759A odpowiednik: 1N5242B

1N759A odpowiednik: 1N963A

1N759A odpowiednik: ECG5021A

1N830 odpowiednik: 1N830A

1N830 odpowiednik: ECG5210A

1N830A odpowiednik: 1N830

1N830A odpowiednik: ECG5210A

1N914 odpowiednik: 103-131

1N914 odpowiednik: 113397

1N914 odpowiednik: 139706

1N914 odpowiednik: 1N4148

1N914 odpowiednik: 1N4450

1N914 odpowiednik: 1N4548

1N914 odpowiednik: 1N456A

1N914 odpowiednik: 1S2076A

1N914 odpowiednik: ECG177

1N914 odpowiednik: ECG519

1N914 odpowiednik: FMMD914

1N914 odpowiednik: MA150

1N914 odpowiednik: MMBD914

1N914 odpowiednik: PMBD914

1N914 odpowiednik: SD914

1N914 odpowiednik: SMBD914

1N963A odpowiednik: 1N5242B

1N963A odpowiednik: 1N759A

1N963A odpowiednik: ECG5021A

1NA103KP odpowiednik: AD625

1NS8246N odpowiednik: MM74C923N

1NU40 odpowiednik: GC515

1NU70 odpowiednik: GC515

1P11725 odpowiednik: UA275

1PS181 odpowiednik: 1N4148x2

1PS184 odpowiednik: 1N4148x2

1PS193 odpowiednik: 1N4148

1PS226 odpowiednik: 1N4148-2x

1R5063 odpowiednik: ECG98

1R5063 odpowiednik: MJ10000

1R5063 odpowiednik: MJ10001

1R5063 odpowiednik: MJ10005

1R5063 odpowiednik: MJ10008

1S109 odpowiednik: 1N4249

1S109 odpowiednik: 1N5054

1S109 odpowiednik: 1N5399

1S109 odpowiednik: 20D10

1S109 odpowiednik: 23D10

1S109 odpowiednik: ECG125

1S109 odpowiednik: V03J

1S11834 odpowiednik: 1TH62

1S11834 odpowiednik: ECG558

1S11834 odpowiednik: HF1

1S11834 odpowiednik: HF1C

1S11834 odpowiednik: V06G

1S1209 odpowiednik: VD1123

1S1209 odpowiednik: VD1124

1S1553 odpowiednik: 1S1555

1S1553 odpowiednik: 1S2076A

1S1555 odpowiednik: 1S1553

1S1555 odpowiednik: 1S2076A

1S1555 odpowiednik: 1S953

1S1555 odpowiednik: DS442

1S1579 odpowiednik: 1N4092

1S1579 odpowiednik: 1N4389

1S1579 odpowiednik: ECG178MP

1S1588 odpowiednik: 1N60

1S1694 odpowiednik: 1N5399

1S1694 odpowiednik: 1N5412

1S1694 odpowiednik: 1S5412

1S1694 odpowiednik: ECG117

1S1799 odpowiednik: ECG5874

1S1799 odpowiednik: MR1122

1S1799 odpowiednik: MR1124

1S1830 odpowiednik: 1N4007

1S1830 odpowiednik: 48-82466H18

1S1830 odpowiednik: ECG116

1S1832 odpowiednik: 1S1834

1S1834 odpowiednik: 137606

1S1834 odpowiednik: 147015

1S1834 odpowiednik: 1N4937

1S1834 odpowiednik: 1S1832

1S1834 odpowiednik: 1S1835

1S1834 odpowiednik: 1S2243

1S1834 odpowiednik: 1TH62

1S1834 odpowiednik: ECG552

1S1834 odpowiednik: ECG558

1S1834 odpowiednik: HF1

1S1834 odpowiednik: HF1C

1S1834 odpowiednik: V06G

1S1835 odpowiednik: 1S1834

1S1835 odpowiednik: 1S2243

1S1885 odpowiednik: GH3F

1S1887 odpowiednik: 1S1888

1S1888 odpowiednik: 1N4007

1S1888 odpowiednik: 1S1887

1S188AM odpowiednik: 1S2473D

1S188F odpowiednik: 1N34M

1S188F odpowiednik: 1N542

1S188F odpowiednik: ECG110M

1S188FM odpowiednik: 1N60

1S188FM odpowiednik: ECG109

1S1897 odpowiednik: SB-2

1S1917 odpowiednik: SA-2

1S1922 odpowiednik: 1S750

1S1922 odpowiednik: 1SS16

1S1922 odpowiednik: 1SS99

1S1922 odpowiednik: ECG112

1S1923 odpowiednik: 1S1923A

1S1923 odpowiednik: ECG611

1S1923 odpowiednik: MV1624

1S1923A odpowiednik: 1S1923

1S1923A odpowiednik: ECG611

1S1923A odpowiednik: MV1624

1S1924 odpowiednik: 1S2085A

1S1924 odpowiednik: 1S2088A

1S1924 odpowiednik: ECG612

1S1924 odpowiednik: MV1401

1S1924 odpowiednik: MV14O1

1S1924 odpowiednik: MV1628

1S1956 odpowiednik: 1N4735A

1S1956 odpowiednik: 1Z6.2

1S1956 odpowiednik: AW01-06

1S1956 odpowiednik: DZB62

1S1956 odpowiednik: MA2026

1S1957 odpowiednik: 1N4737A

1S1957 odpowiednik: 1Z7.5

1S1957 odpowiednik: AWO1-07

1S1957 odpowiednik: DZB7.5

1S1957 odpowiednik: MA2075

1S1958 odpowiednik: 1N4738A

1S1958 odpowiednik: 1Z8.2

1S1958 odpowiednik: AWO1-08

1S1958 odpowiednik: DZB8.2

1S1958 odpowiednik: MA2082

1S1962 odpowiednik: 1N4742A

1S1962 odpowiednik: 1Z12

1S1962 odpowiednik: AWO1-12

1S1962 odpowiednik: DZB12

1S1962 odpowiednik: MA2120

1S1965 odpowiednik: 1N4745A

1S1965 odpowiednik: 1Z16

1S1965 odpowiednik: AWO1-16

1S1965 odpowiednik: DZB16

1S1965 odpowiednik: MA2160

1S1969 odpowiednik: 1N4749A

1S1969 odpowiednik: 1Z24

1S1969 odpowiednik: AW01-24

1S1969 odpowiednik: DZB24

1S1969 odpowiednik: MA2240

1S2076A odpowiednik: 103-131

1S2076A odpowiednik: 144581

1S2076A odpowiednik: 148771

1S2076A odpowiednik: 1N4148

1S2076A odpowiednik: 1N4450

1S2076A odpowiednik: 1N914

1S2076A odpowiednik: 1S1553

1S2076A odpowiednik: 1S1555

1S2076A odpowiednik: 1S2473

1S2076A odpowiednik: 1S953

1S2076A odpowiednik: DS410

1S2076A odpowiednik: DS442

1S2076A odpowiednik: DS448

1S2076A odpowiednik: ECG177

1S2076A odpowiednik: ECG519

1S2076A odpowiednik: MA150

1S2085A odpowiednik: 1S1924

1S2085A odpowiednik: 1S2088A

1S2085A odpowiednik: ECG612

1S2085A odpowiednik: MV1401

1S2085A odpowiednik: MV14O1

1S2085A odpowiednik: MV1628

1S2088A odpowiednik: 1S1924

1S2088A odpowiednik: 1S2085A

1S2088A odpowiednik: ECG612

1S2088A odpowiednik: MV1401

1S2088A odpowiednik: MV14O1

1S2088A odpowiednik: MV1628

1S2147 odpowiednik: ECG610

1S2147 odpowiednik: MV1620

1S2197 odpowiednik: BA102C

1S2197 odpowiednik: ECG614

1S2197 odpowiednik: MV109

1S2197 odpowiednik: MV1638

1S2209 odpowiednik: ECG616

1S2222 odpowiednik: 1SS103

1S2222 odpowiednik: ECG555

1S2243 odpowiednik: 1S1834

1S2243 odpowiednik: 1S1835

1S2473 odpowiednik: 1S2076A

1S2473D odpowiednik: 1S188AM

1S2595 odpowiednik: 103-287

1S2595 odpowiednik: 10B3

1S2595 odpowiednik: 1N5188

1S2595 odpowiednik: 1N5416

1S2595 odpowiednik: 93B60-11

1S2595 odpowiednik: AF1

1S2595 odpowiednik: BY184

1S2595 odpowiednik: DFG2A4

1S2595 odpowiednik: ECG506

1S2595 odpowiednik: ECG506A

1S2595 odpowiednik: GH-3F

1S2595 odpowiednik: MR818

1S2595 odpowiednik: MR917

1S2595 odpowiednik: MR918

1S2595 odpowiednik: RGP-10M

1S2595 odpowiednik: RH1Z

1S2595 odpowiednik: S5295G

1S2595 odpowiednik: U07N

1S2595 odpowiednik: U31N

1S2595 odpowiednik: V11N

1S2595 odpowiednik: V19E

1S2595 odpowiednik: V19G

1S276A odpowiednik: 1N4148

1S276A odpowiednik: 1N4150

1S315 odpowiednik: V06G

1S33 odpowiednik: 1S72

1S334 odpowiednik: 1N4739A

1S334 odpowiednik: RD9.1E

1S34 odpowiednik: 1N34A

1S34 odpowiednik: 1N60

1S5412 odpowiednik: 1N5399

1S5412 odpowiednik: 1S1694

1S5412 odpowiednik: ECG117

1S689 odpowiednik: ECG174

1S72 odpowiednik: 1S33

1S750 odpowiednik: 1S1922

1S750 odpowiednik: 1SS16

1S750 odpowiednik: 1SS99

1S750 odpowiednik: ECG112

1S953 odpowiednik: 1S1555

1S953 odpowiednik: 1S2076A

1S99 odpowiednik: 1N5399

1S99 odpowiednik: V03J

1SR34 odpowiednik: 1N5408

1SS101 odpowiednik: 1N6263

1SS101 odpowiednik: ECG583

1SS103 odpowiednik: 1S2222

1SS103 odpowiednik: ECG555

1SS110 odpowiednik: 1SS85

1SS110 odpowiednik: ECG553

1SS119 odpowiednik: US1035

1SS16 odpowiednik: 1S1922

1SS16 odpowiednik: 1S750

1SS16 odpowiednik: 1SS99

1SS16 odpowiednik: ECG112

1SS175A odpowiednik: 1SS84

1SS176 odpowiednik: EA16X636

1SS81 odpowiednik: 1SS82

1SS81 odpowiednik: 1SS83

1SS82 odpowiednik: 1SS81

1SS82 odpowiednik: 1SS83

1SS83 odpowiednik: 1SS81

1SS83 odpowiednik: 1SS82

1SS84 odpowiednik: 1SS175A

1SS85 odpowiednik: 1SS110

1SS85 odpowiednik: ECG553

1SS99 odpowiednik: 1S1922

1SS99 odpowiednik: 1S750

1SS99 odpowiednik: 1SS16

1SS99 odpowiednik: ECG112

1TH62 odpowiednik: 111834

1TH62 odpowiednik: 1S11834

1TH62 odpowiednik: 1S1834

1TH62 odpowiednik: ECG558

1TH62 odpowiednik: HF1

1TH62 odpowiednik: HF1C

1TH62 odpowiednik: V06G

1Y0101 odpowiednik: BA101

1Y0101 odpowiednik: K553UD2

1Y0101 odpowiednik: K55UD2

1Y0101 odpowiednik: LM101

1Y0101 odpowiednik: LM101AH

1Y0101 odpowiednik: OP77

1Y0101A odpowiednik: K553UD5

1Y0101A odpowiednik: K553YD5

1Y0101A odpowiednik: LM101A

1Y0101A odpowiednik: UA725

1Y074B odpowiednik: UA748

1Z12 odpowiednik: 1N4742A

1Z12 odpowiednik: 1S1962

1Z12 odpowiednik: AWO1-12

1Z12 odpowiednik: DZB12

1Z12 odpowiednik: MA2120

1Z16 odpowiednik: 1N4745A

1Z16 odpowiednik: 1S1965

1Z16 odpowiednik: AWO1-16

1Z16 odpowiednik: DZB16

1Z16 odpowiednik: MA2160

1Z24 odpowiednik: 1N4749A

1Z24 odpowiednik: 1S1969

1Z24 odpowiednik: AW01-24

1Z24 odpowiednik: DZB24

1Z24 odpowiednik: MA2240

1Z6.2 odpowiednik: 1N4735A

1Z6.2 odpowiednik: 1S1956

1Z6.2 odpowiednik: AW01-06

1Z6.2 odpowiednik: DZB62

1Z6.2 odpowiednik: MA2026

1Z7.5 odpowiednik: 1N4737A

1Z7.5 odpowiednik: 1S1957

1Z7.5 odpowiednik: AWO1-07

1Z7.5 odpowiednik: DZB7.5

1Z7.5 odpowiednik: MA2075

1Z8.2 odpowiednik: 1N4738A

1Z8.2 odpowiednik: 1S1958

1Z8.2 odpowiednik: AWO1-08

1Z8.2 odpowiednik: DZB8.2

1Z8.2 odpowiednik: MA2082

2004-9002 odpowiednik: TMH004

2005-0802-053 odpowiednik: MHW710-2

200PCS odpowiednik: 2SK117GR

2043BD odpowiednik: NJM2043DD

20D10 odpowiednik: 1N4249

20D10 odpowiednik: 1N5054

20D10 odpowiednik: 1N5399

20D10 odpowiednik: 1S109

20D10 odpowiednik: ECG125

20D10 odpowiednik: V03J

2101 odpowiednik: 3538

2101 odpowiednik: CM8104

2101 odpowiednik: HM6501

2101 odpowiednik: P2101

2101 odpowiednik: TMS4039

2101-2 odpowiednik: 3538-1

2101-2 odpowiednik: 8101

2101-2 odpowiednik: MB8101

2101-2 odpowiednik: MB8108

2101-2 odpowiednik: MM2101A-4

2101-35 odpowiednik: SYP2101A

2101A odpowiednik: 3538

2101A odpowiednik: 3538-1

2101A odpowiednik: MB8101

2101A odpowiednik: MM2101A

2101A odpowiednik: TMS3039

2102 odpowiednik: 2102APC

2102 odpowiednik: 21F02

2102 odpowiednik: 2602-1

2102 odpowiednik: 9102

2102 odpowiednik: 9102CPC

2102 odpowiednik: 91L02

2102 odpowiednik: EA2102

2102 odpowiednik: IM7552

2102 odpowiednik: MCY7102

2102 odpowiednik: MCY7102NA

2102 odpowiednik: MK4012

2102 odpowiednik: MK4102

2102 odpowiednik: MK4102P-1

2102 odpowiednik: MM2102AN

2102 odpowiednik: P2102

2102 odpowiednik: S3102

2102 odpowiednik: SFC80102

2102 odpowiednik: SFF80102

2102 odpowiednik: SY2102

2102 odpowiednik: TM313

2102 odpowiednik: TMS4033

2102 odpowiednik: TMS4035

2102-2 odpowiednik: AM9102

2102-2 odpowiednik: IM7552-2

2102-2 odpowiednik: S3102B

2102-2 odpowiednik: TMS4034

2102A odpowiednik: 21F02

2102A odpowiednik: CM8102

2102A odpowiednik: KP565PY2

2102A odpowiednik: KR565RU2

2102A odpowiednik: MCY7102NL

2102A odpowiednik: MHB2102A

2102A odpowiednik: U202

2102A odpowiednik: U202D

2102A-4 odpowiednik: 21F02-4

2102A-4 odpowiednik: 9102BPC

2102A-4 odpowiednik: TM313

2102A-4 odpowiednik: TMS4033

2102AL odpowiednik: MCY7102NAL

2102APC odpowiednik: 2102

2102APC odpowiednik: MCY7102NA

2102APC odpowiednik: MK4102

2102APC odpowiednik: SFC80102

2102APC odpowiednik: SY2102

2102HL odpowiednik: MCY7102NHL

2102L odpowiednik: 21L02

2107 odpowiednik: CM8107

2107A odpowiednik: 4060

2107A odpowiednik: K565RU1

2107A odpowiednik: TMS4030

2107B odpowiednik: CM8107

2111 odpowiednik: 9111

2111 odpowiednik: M6811

2111 odpowiednik: MB8111

2111 odpowiednik: P2111

2111 odpowiednik: TM311

2111 odpowiednik: TMS4042

2111 odpowiednik: TMS4042-2

2112 odpowiednik: 9112

2112 odpowiednik: MM2112N

2112 odpowiednik: P2112

2112 odpowiednik: TM312

2112 odpowiednik: TMS4043

2112 odpowiednik: TMS4043-2

2114 odpowiednik: 2614-20

2114 odpowiednik: 9114

2114 odpowiednik: 9114BPC

2114 odpowiednik: 9114EPC

2114 odpowiednik: 91L14

2114 odpowiednik: 91L14BPC

2114 odpowiednik: CM8114

2114 odpowiednik: HK4114-5

2114 odpowiednik: HM472114-4

2114 odpowiednik: HM472114A

2114 odpowiednik: HM472114A-2

2114 odpowiednik: HM472114A-4

2114 odpowiednik: HM6514

2114 odpowiednik: LH2114L-20

2114 odpowiednik: M5L2114

2114 odpowiednik: MB8114E

2114 odpowiednik: MCM2114

2114 odpowiednik: MCM21L14P45

2114 odpowiednik: MCY7114N

2114 odpowiednik: MK4114

2114 odpowiednik: MK4114-5

2114 odpowiednik: MK4414-3

2114 odpowiednik: MM2114

2114 odpowiednik: MM2114N

2114 odpowiednik: P2114

2114 odpowiednik: P2114L

2114 odpowiednik: TM314

2114 odpowiednik: TM314A

2114 odpowiednik: TMS4045

2114 odpowiednik: TMS4045-20

2114 odpowiednik: TMS4045-45

2114 odpowiednik: TMS40L45-45

2114 odpowiednik: U2114D30

2114 odpowiednik: UPD2114LC

2114-2 odpowiednik: 2614-20

2114-2 odpowiednik: 9114EPC

2114-2 odpowiednik: M2114N-2

2114-2 odpowiednik: MB8114E

2114-2 odpowiednik: MK4414-3

2114-2 odpowiednik: TMM314A-1

2114-2 odpowiednik: TMS4045-20

2114-20 odpowiednik: MK4414

2118 odpowiednik: MB8118-120

2118 odpowiednik: MCM4517P2

2118 odpowiednik: MCY7161N

2124 odpowiednik: MCY7114

2125A odpowiednik: 4736B

2125A odpowiednik: 74C929

2125A odpowiednik: HM6508

2125A odpowiednik: HM6508-9

2125A odpowiednik: MB8401

2125A odpowiednik: MC6508

2125A odpowiednik: TC5508

2125A odpowiednik: TMS6508

2125A odpowiednik: UPD443

212-76-02 odpowiednik: 1N3549

212-76-02 odpowiednik: 1N4007

212-76-02 odpowiednik: ECG116

2147 odpowiednik: 9147

2147 odpowiednik: 9147-70

2147 odpowiednik: HM4847

2147 odpowiednik: KR565RU4

2147 odpowiednik: M2147

2147 odpowiednik: TM315

2147 odpowiednik: TM315D

2147 odpowiednik: TMS2147

2148 odpowiednik: 9148-70

2148 odpowiednik: 93475

2148 odpowiednik: HM6148

2148 odpowiednik: NMC2148N

2148 odpowiednik: P2148

2148H odpowiednik: NMC2148H

2164 odpowiednik: K565RU5

2164 odpowiednik: U264

216N2 odpowiednik: 2SC1413A

216N2 odpowiednik: ECG165

2170 odpowiednik: 2660

2170 odpowiednik: 9050

2170 odpowiednik: MM5270

2170 odpowiednik: MM5270N

2170 odpowiednik: SY5270

2170 odpowiednik: TMS4050

2170 odpowiednik: TMS5270

2170 odpowiednik: UPD418

2170 odpowiednik: UPD418-1

2171 odpowiednik: 2660

2171 odpowiednik: 9050

2171 odpowiednik: MM5270

2171 odpowiednik: SY5270

2171 odpowiednik: UPD418

217N1 odpowiednik: 2SC1106

217N1 odpowiednik: 2SC681A

217N1 odpowiednik: 2SC940

217N1 odpowiednik: ECG162

2180 odpowiednik: 2680

2180 odpowiednik: 9050

2180 odpowiednik: 9060

2180 odpowiednik: 9090

2180 odpowiednik: 93454

2180 odpowiednik: M6605AL

2180 odpowiednik: M6606AL

2180 odpowiednik: MB2107B

2180 odpowiednik: MB8107H

2180 odpowiednik: MM5280

2180 odpowiednik: MM5280N

2180 odpowiednik: MM6605AL

2180 odpowiednik: P2107B

2180 odpowiednik: SY5280

2180 odpowiednik: UPD411

2180 odpowiednik: UPD411A-2

2181 odpowiednik: P2107

21F02 odpowiednik: 2102

21F02 odpowiednik: 2102A

21F02 odpowiednik: 9102CPC

21F02 odpowiednik: MM2102AN

21F02 odpowiednik: TMS4035

21F02-2 odpowiednik: 21L02HPC

21F02-2 odpowiednik: 9102DPC

21F02-2 odpowiednik: MM2102AN-2

21F02-4 odpowiednik: 2102A-4

21F02-4 odpowiednik: 21L021PC

21F02-4 odpowiednik: 9102BPC

21F02-4 odpowiednik: MK4102

21F02-4 odpowiednik: MM2102AN-4

21F02-4 odpowiednik: TM313

21F02-4 odpowiednik: TMS4033

21L02 odpowiednik: 2102L

21L021PC odpowiednik: 21F02-4

21L021PC odpowiednik: 9102BPC

21L021PC odpowiednik: MK4102

21L021PC odpowiednik: MM2102AN-4

21L021PC odpowiednik: TMS4033

21L02HPC odpowiednik: 21F02-2

21L02HPC odpowiednik: 9102DPC

21L02HPC odpowiednik: MM2102AN-2

2206 odpowiednik: КР1802ВВ2

221-103 odpowiednik: CA3157E

221-103 odpowiednik: ECG849

221-104 odpowiednik: ECG700

221-111 odpowiednik: ECG960

221-111 odpowiednik: LTC960

221-111 odpowiednik: UA7805UC

221-111-01 odpowiednik: ECG960

221-111-01 odpowiednik: LTC960

221-111-01 odpowiednik: UA7805UC

221-114 odpowiednik: ECG800

221-114 odpowiednik: LM373N

221-121 odpowiednik: CA339E

221-121 odpowiednik: ECG834

221-121 odpowiednik: LA6339

221-121 odpowiednik: LM339N

221-121 odpowiednik: UA339PC

221-121 odpowiednik: UPC339C

221-129 odpowiednik: LA6324

221-129 odpowiednik: LM324N

221-129 odpowiednik: UA324PC

221-129 odpowiednik: UPC324C

221-129 odpowiednik: UPC451C

221-132 odpowiednik: CA3177E

221-132 odpowiednik: ECG863

221-140 odpowiednik: ECG845

221-140 odpowiednik: ULN2265A

221-141 odpowiednik: ECG815

221-141 odpowiednik: LM1391N

221-141 odpowiednik: MC1391P

221-141 odpowiednik: SN76591P

221-158 odpowiednik: MC1390P

221-158 odpowiednik: TDA1190P

221-158 odpowiednik: TDA3190P

221-166-04 odpowiednik: UA7812UC

22117422 odpowiednik: NJM2063

221-175 odpowiednik: CA3236E

221-175 odpowiednik: ECG874

221-175 odpowiednik: TA90944

221-351 odpowiednik: HA11235

221-36 odpowiednik: ECG836

221-36 odpowiednik: LM1394N

221-36 odpowiednik: MC1394P

221-36 odpowiednik: ULN2294N

221-42 odpowiednik: CA3070E

221-42 odpowiednik: ECG714

221-42 odpowiednik: MC1370P

221-42 odpowiednik: UA780PC

221-42 odpowiednik: ULN2124N

221-45 odpowiednik: AVAILABLE

221-45 odpowiednik: DISCONTINUED

221-45 odpowiednik: LM1845N

221-48 odpowiednik: HA1124

221-48 odpowiednik: LA1365

221-48 odpowiednik: LM3065N

221-578 odpowiednik: LA4460

221-62 odpowiednik: ECG790

221-62 odpowiednik: UA746PC

221-69 odpowiednik: CA3121E

221-69 odpowiednik: ULN2269A

221-77 odpowiednik: SN76021ND

221-78 odpowiednik: CA3143E

221-78 odpowiednik: ECG1177

221-86 odpowiednik: ECG815

221-86 odpowiednik: LM1391N

221-86 odpowiednik: MC1391P

221-89 odpowiednik: ECG736

221-89 odpowiednik: SN76678P

221-89 odpowiednik: UA753C

221-89 odpowiednik: ULN2209M

221-90 odpowiednik: CA3075E

221-90 odpowiednik: ECG723

221-90 odpowiednik: SN76675N

221-90 odpowiednik: ULN2129N

221-905-61 odpowiednik: TBA810SH

221-91 odpowiednik: ECG801

221-91 odpowiednik: HA1156W

221-91 odpowiednik: MC1310P

221-93 odpowiednik: ECG976

221-93 odpowiednik: LM307N-8

221-96 odpowiednik: CA3135E

221-96 odpowiednik: ECG818

221-96 odpowiednik: ULN2261A

221-98 odpowiednik: ECG1231

221-98 odpowiednik: TDA1190Z

221-Z9033 odpowiednik: ECG742

221-Z9033 odpowiednik: ULN2211B

221-Z9054 odpowiednik: AN247

221-Z9054 odpowiednik: AN247P

221-Z9054 odpowiednik: ECG1173

221-Z9054 odpowiednik: M5168P

221-Z9055 odpowiednik: CA3139E

221-Z9055 odpowiednik: ECG1174

221-Z9056 odpowiednik: CA3134EM

221-Z9056 odpowiednik: ECG1175

221-Z9056 odpowiednik: SK3212

221-Z9057 odpowiednik: CA3137E

221-Z9057 odpowiednik: ECG1176

221-Z9058 odpowiednik: ECG1178

221-Z9058 odpowiednik: LA1369

221-Z9058 odpowiednik: M5192P

221-Z9059 odpowiednik: 221-Z9059

221-Z9059 odpowiednik: AN238

221-Z9059 odpowiednik: ECG1186

221-Z9059 odpowiednik: HA1140

221-Z9059 odpowiednik: UPC595C

221-Z9060 odpowiednik: ECG1187

221-Z9060 odpowiednik: SK3742

221-Z9060 odpowiednik: UPC596C

221-Z9061 odpowiednik: ECG1192

221-Z9061 odpowiednik: KIA7310P

221-Z9061 odpowiednik: SK3445

221-Z9061 odpowiednik: TA7310P

221-Z9062 odpowiednik: ECG1193

221-Z9062 odpowiednik: LA4400

221-Z9062 odpowiednik: SK3701

221-Z9065 odpowiednik: ECG1233

221-Z9065 odpowiednik: PLL02AG

221-Z9069 odpowiednik: AN326

221-Z9069 odpowiednik: ECG1250

221-Z9070 odpowiednik: ECG1254

221-Z9070 odpowiednik: HD42851

221-Z9070 odpowiednik: UPD861C

223-18-01 odpowiednik: STR54041

228 odpowiednik: BD154

228 odpowiednik: BD177

230254 odpowiednik: 2N3053

2308 odpowiednik: CM7880

2308 odpowiednik: U505

2308 odpowiednik: U505D

2309-110-2402V odpowiednik: 513-194A

2309-110-2402V odpowiednik: RHPX0042GEZZ

2316E odpowiednik: 2616

2316E odpowiednik: 3516E

2316E odpowiednik: 8316E

2316E odpowiednik: AM9218

2316E odpowiednik: KR568RE1

2316E odpowiednik: MCY7316N

2316E odpowiednik: MK34000

2316E odpowiednik: MM52116

2316E odpowiednik: RO3-9316

2316E odpowiednik: ROM2316E

2316E odpowiednik: S6831B

2316E odpowiednik: UPD2216E

2332 odpowiednik: 2632

2332 odpowiednik: 8332

2332 odpowiednik: AM9232

2332 odpowiednik: MCM8332

2332 odpowiednik: RO3-9332

2332 odpowiednik: ROM4732

2332 odpowiednik: S68332

2332 odpowiednik: UPD2332

233-2 odpowiednik: BUY69B

23332 odpowiednik: 8332

23332 odpowiednik: AM9232

23332 odpowiednik: RO3-9332

23332 odpowiednik: ROM4732

23332 odpowiednik: S68332

233N1 odpowiednik: BUY69B

2350 odpowiednik: MCY7304NXX

236854 odpowiednik: 2N3771

238 odpowiednik: 2SC1308K

238 odpowiednik: 2SC1413A

238 odpowiednik: BU208A

238 odpowiednik: ECG165

238 odpowiednik: SK3115

23D10 odpowiednik: 1N4249

23D10 odpowiednik: 1N5054

23D10 odpowiednik: 1N5399

23D10 odpowiednik: 1S109

23D10 odpowiednik: V03J

2401 odpowiednik: MCY7501N

2401-1 odpowiednik: MCY7501

2405 odpowiednik: MCY7505N

2405-1 odpowiednik: MCY7505

241884 odpowiednik: 2N4126

241945 odpowiednik: TCG123A

242246 odpowiednik: 40894

242717 odpowiednik: 2N4124

242718 odpowiednik: 2N4123

242720 odpowiednik: 2N4123

242758 odpowiednik: TCG123A

242759 odpowiednik: TCG123A

242760 odpowiednik: 2N4125

243353 odpowiednik: 2N4427

243354 odpowiednik: 2N3926

243388 odpowiednik: 2N3564

243528 odpowiednik: 40405

243585 odpowiednik: 2N5088

243922 odpowiednik: 2N3564

245057 odpowiednik: 2N5060

247753 odpowiednik: SD12229S

247754 odpowiednik: SD1229S

247774 odpowiednik: RF35

247775 odpowiednik: RF35

247974 odpowiednik: 2N5485

247994 odpowiednik: 2N4427

247995 odpowiednik: B3-12

247997 odpowiednik: SD1229S

249302 odpowiednik: 2N5946

249635 odpowiednik: 2N4427

249688 odpowiednik: RF35

249689 odpowiednik: RF35

249691 odpowiednik: RF35

249711 odpowiednik: 2N4398

249993 odpowiednik: CD6136

24S10 odpowiednik: 6301

24S181 odpowiednik: 27S185

24S41 odpowiednik: 27S33

24S41 odpowiednik: 3625

24S41 odpowiednik: 3626

24S41 odpowiednik: 6343-1

24S41 odpowiednik: 6353-1

24S41 odpowiednik: 74S573

24S41 odpowiednik: 7643

24S41 odpowiednik: 82S137

24S41 odpowiednik: 93453

24S41 odpowiednik: N82S137AF

24S41 odpowiednik: UPB426

24S81 odpowiednik: 27S185

24S81 odpowiednik: 63S841

24S81 odpowiednik: 7685

24S81 odpowiednik: 82S185

24S81 odpowiednik: 87S185

24S81 odpowiednik: 93515

24S81 odpowiednik: MB7128

24S86 odpowiednik: 27S181

24S86 odpowiednik: 3628

24S86 odpowiednik: 6381-1

24S86 odpowiednik: 7681

24S86 odpowiednik: 82S181

24S86 odpowiednik: 87S181

24S86 odpowiednik: 93451

24S86 odpowiednik: MB7132

24S86 odpowiednik: UPB428

24SA10 odpowiednik: 27S20

24SA10 odpowiednik: 6300

24SA10 odpowiednik: 7057

24SA10 odpowiednik: 74S387

24SA10 odpowiednik: 93417

24SA41 odpowiednik: 27S32

24SA41 odpowiednik: 3605

24SA41 odpowiednik: 6352-1

24SA41 odpowiednik: 74S572

24SA41 odpowiednik: 7642

24SA41 odpowiednik: 82S136

24SA41 odpowiednik: 93452

24SA41 odpowiednik: MB7059

24SA41 odpowiednik: UPB406

24SA81 odpowiednik: 27S184

24SA81 odpowiednik: 63S840

24SA81 odpowiednik: 7684

24SA81 odpowiednik: 82S184

24SA81 odpowiednik: 87S184

24SA81 odpowiednik: 93514

2501 odpowiednik: 1101

2501 odpowiednik: 1101A

2501 odpowiednik: MK4007

2501 odpowiednik: MM1101N

250-1 odpowiednik: 2N6558

250-1 odpowiednik: ECG171

2516 odpowiednik: ECG712

2516 odpowiednik: LA1365

2516 odpowiednik: SOUND

2518 odpowiednik: TMS3122

2521 odpowiednik: MM4060

2521 odpowiednik: TMS3128

2522 odpowiednik: TMS3129

2532 odpowiednik: 3347

2532 odpowiednik: TMS3120

2532-4S odpowiednik: HN46253G

2533 odpowiednik: 3355

2533 odpowiednik: AM2533

2533 odpowiednik: AM2833

2533 odpowiednik: MM5058

2533 odpowiednik: TMS3133

2536 odpowiednik: AY5-1013

2536 odpowiednik: COM2502

258 odpowiednik: LM358

258 odpowiednik: OP221

2602 odpowiednik: TMS4035

2602-1 odpowiednik: 2102

2602-1 odpowiednik: 9102

2602-1 odpowiednik: MK4102P-1

2602-1 odpowiednik: TM313

2602-1 odpowiednik: TMS4033

2613-45 odpowiednik: 4044

2613-45 odpowiednik: 4044-45

2613-45 odpowiednik: 4404-45

2613-45 odpowiednik: 45

2613-45 odpowiednik: M2141P

2613-45 odpowiednik: MBM4044

2613-45 odpowiednik: MM5257

2613-45 odpowiednik: MM5257N

2613-45 odpowiednik: P2141

2613-45 odpowiednik: P2414

2613-45 odpowiednik: TMS4044

2613-45 odpowiednik: TMS4044-45N

2613-45 odpowiednik: UPD4104

2613-45 odpowiednik: UPD41404

2614-20 odpowiednik: 2114

2614-20 odpowiednik: 2114-2

2614-20 odpowiednik: 9114EPC

2614-20 odpowiednik: HM472114A-2

2614-20 odpowiednik: M2114N-2

2614-20 odpowiednik: MB8114E

2614-20 odpowiednik: MK4414-3

2614-20 odpowiednik: TMM314A

2614-20 odpowiednik: TMS4045-20

2616 odpowiednik: 2316E

2616 odpowiednik: 3516E

2616 odpowiednik: 8316E

2616 odpowiednik: AM9218

2616 odpowiednik: MK34000

2616 odpowiednik: MM52116

2616 odpowiednik: RO3-9316

2616 odpowiednik: ROM2316E

2616 odpowiednik: S6831B

2616 odpowiednik: UPD2216E

2632 odpowiednik: 2332

2632 odpowiednik: 8332

2632 odpowiednik: AM9232

2632 odpowiednik: MCM8332

2632 odpowiednik: RO3-9332

2632 odpowiednik: ROM4732

2632 odpowiednik: S68332

2632 odpowiednik: UPD2332

2650AN odpowiednik: SCN2650AC1N40

2651 odpowiednik: COM2651

2651N odpowiednik: SCN2651CC1N8

2652 odpowiednik: COM5025

2652 odpowiednik: SND5025

26521N odpowiednik: SCN2652AC1N40

2653N odpowiednik: SCN2653AC4N16

2660 odpowiednik: 2170

2660 odpowiednik: 2171

2660 odpowiednik: 9050

2660 odpowiednik: MM5270

2660 odpowiednik: MM5270N

2660 odpowiednik: SY5270

2660 odpowiednik: TMS4050

2660 odpowiednik: TMS5270

2660 odpowiednik: UPD418

2660 odpowiednik: UPD418-1

2661-1N odpowiednik: SCN2661AC1N28

2673N odpowiednik: SCB2673AC5N40

2675BA odpowiednik: SCB2675BC5A44

2680 odpowiednik: 2180

2680 odpowiednik: 9050

2680 odpowiednik: 9060

2680 odpowiednik: 93454

2680 odpowiednik: M6605AL

2680 odpowiednik: MB8107H

2680 odpowiednik: MM5280

2680 odpowiednik: P2107

2680 odpowiednik: P2107B

2680 odpowiednik: SY5280

2680 odpowiednik: TMS4060-2

2680 odpowiednik: UPD411

2680 odpowiednik: UPD411A-2

2681 odpowiednik: RB2681I

2704 odpowiednik: CM7840

2704 odpowiednik: K537RF11

2704 odpowiednik: K537RF12

2704 odpowiednik: K537RF13

2704 odpowiednik: K537RF14

2708 odpowiednik: AM2708

2708 odpowiednik: CM7780

2708 odpowiednik: HN462708

2708 odpowiednik: IM7708

2708 odpowiednik: K537RF1

2708 odpowiednik: MB8518

2708 odpowiednik: MB8518H

2708 odpowiednik: MM2708

2708 odpowiednik: TMM322

2708 odpowiednik: TMM332

2708 odpowiednik: U555C

27128 odpowiednik: 5143

27128A-2 odpowiednik: 27128A-3

27128A-2 odpowiednik: 27C128A-200

27128A-3 odpowiednik: 27128A-2

27128A-3 odpowiednik: 27C128A-200

2716 odpowiednik: AM2716

2716 odpowiednik: HM6716-9

2716 odpowiednik: MBM2716

2716 odpowiednik: TMM323

2716 odpowiednik: TMM323D

2732 odpowiednik: AM2732

2732 odpowiednik: MB8532

274 odpowiednik: CA3067E

274 odpowiednik: ECG729

274 odpowiednik: LM3067N

274 odpowiednik: SN76267N

274 odpowiednik: ULN2267AN

27503 odpowiednik: DM74S189

2764 odpowiednik: 5133

27C011 odpowiednik: 27C513

27C128A-200 odpowiednik: 27128A-2

27C128A-200 odpowiednik: 27128A-3

27C16H odpowiednik: MCY7716R

27C256-10L odpowiednik: IS27C256-90PL

27C256-10P odpowiednik: IS27C256-90W

27C256-12L odpowiednik: IS27C256-12PL

27C256-12P odpowiednik: IS27C256-12W

27C256-15L odpowiednik: IS27C256-15PL

27C256-15P odpowiednik: IS27C256-15W

27C256-20L odpowiednik: IS27C256-15PL

27C256-20P odpowiednik: IS27C256-15W

27C256-90L odpowiednik: IS27C256-90PL

27C256-90P odpowiednik: IS27C256-90W

27C512-10L odpowiednik: IS27C512-90PL

27C512-10P odpowiednik: IS27C512-90W

27C512-12L odpowiednik: IS27C512-12PL

27C512-12P odpowiednik: IS27C512-12W

27C512-15L odpowiednik: IS27C512-15PL

27C512-15P odpowiednik: IS27C512-15W

27C512-20L odpowiednik: IS27C512-15PL

27C512-20P odpowiednik: IS27C512-15W

27C512-90L odpowiednik: IS27C512-90PL

27C512-90P odpowiednik: IS27C512-90W

27C512A-10L odpowiednik: IS27C512-90PL

27C512A-10P odpowiednik: IS27C512-90W

27C512A-12L odpowiednik: IS27C512-12PL

27C512A-12P odpowiednik: IS27C512-12W

27C512A-15L odpowiednik: IS27C512-15PL

27C512A-15P odpowiednik: IS27C512-15W

27C512A-70L odpowiednik: IS27HC512-70PL

27C512A-70P odpowiednik: IS27HC512-70W

27C512A-70TS odpowiednik: IS27HC512-70T

27C512A-90L odpowiednik: IS27C512-90PL

27C512A-90P odpowiednik: IS27C512-90W

27C513 odpowiednik: 27C011

27H641-45FA odpowiednik: 7C263-45

27HC256-55L odpowiednik: IS27HC256-55PL

27HC256-55P odpowiednik: IS27HC256-55W

27HC256-70L odpowiednik: IS27HC256-70PL

27HC256-70P odpowiednik: IS27HC256-70W

27HC256L-55L odpowiednik: IS27HC256-55PL

27HC256L-55P odpowiednik: IS27HC256-55W

27HC256L-70L odpowiednik: IS27HC256-70PL

27HC256L-70P odpowiednik: IS27HC256-70W

27LS00A odpowiednik: N82LS16F

27S00 odpowiednik: 6531

27S00 odpowiednik: 74S200

27S00 odpowiednik: 82S16

27S00 odpowiednik: 93421

27S00 odpowiednik: MC4064

27S00 odpowiednik: MV4064

27S00 odpowiednik: P3106

27S00 odpowiednik: UPB2022

27S00 odpowiednik: UPB2202

27S01 odpowiednik: 6205-1

27S01 odpowiednik: 74S203

27S01 odpowiednik: 74S206

27S01 odpowiednik: 82S17

27S01 odpowiednik: 93411

27S01 odpowiednik: P3106-8

27S01 odpowiednik: UPB2206

27S02 odpowiednik: 3101A

27S02 odpowiednik: 6560

27S02 odpowiednik: 74S289

27S02 odpowiednik: 82S25

27S02 odpowiednik: 93403

27S02 odpowiednik: 93404

27S02 odpowiednik: UPB2289

27S03 odpowiednik: 5561

27S03 odpowiednik: 6561

27S03 odpowiednik: 74S189

27S03 odpowiednik: 74S189N

27S03 odpowiednik: 93405

27S03 odpowiednik: DM8599

27S08 odpowiednik: 74S188

27S08 odpowiednik: 74S188N

27S09 odpowiednik: 74S288

27S09 odpowiednik: 74S288N

27S11 odpowiednik: 74S287

27S12 odpowiednik: 3602

27S12 odpowiednik: 6305

27S12 odpowiednik: 6305-1

27S12 odpowiednik: 7058

27S12 odpowiednik: 74S270

27S12 odpowiednik: 74S570

27S12 odpowiednik: 7620

27S12 odpowiednik: 82S130

27S12 odpowiednik: 93436

27S12 odpowiednik: MB7058

27S12 odpowiednik: MB7620

27S13 odpowiednik: 3622

27S13 odpowiednik: 6306-1

27S13 odpowiednik: 74S370

27S13 odpowiednik: 74S571

27S13 odpowiednik: 7621

27S13 odpowiednik: 82S131

27S13 odpowiednik: 93446

27S13 odpowiednik: MB7053

27S15 odpowiednik: 82S115

27S15 odpowiednik: HM7647

27S15 odpowiednik: UPB425

27S18 odpowiednik: 18SA030

27S18 odpowiednik: 6330

27S18 odpowiednik: 6330-1

27S18 odpowiednik: 7056

27S18 odpowiednik: 74S188

27S18 odpowiednik: 74S188N

27S18 odpowiednik: 7602

27S18 odpowiednik: 82S23

27S18 odpowiednik: MB7056

27S18 odpowiednik: N82S23AF

27S18 odpowiednik: TBP18SA030N

27S180 odpowiednik: 28SA86

27S180 odpowiednik: 28SA860

27S180 odpowiednik: 3608

27S180 odpowiednik: 6380

27S180 odpowiednik: 6380-1

27S180 odpowiednik: 7680

27S180 odpowiednik: 82S180

27S180 odpowiednik: 87S180

27S180 odpowiednik: 93450

27S180 odpowiednik: UPB408

27S181 odpowiednik: 24S86

27S181 odpowiednik: 27S181

27S181 odpowiednik: 3628

27S181 odpowiednik: 6381-1

27S181 odpowiednik: 7681

27S181 odpowiednik: 7861

27S181 odpowiednik: 82S181

27S181 odpowiednik: 87S181

27S181 odpowiednik: 93451

27S181 odpowiednik: MB7132

27S181 odpowiednik: MB7162

27S181 odpowiednik: UPB428

27S184 odpowiednik: 24SA81

27S184 odpowiednik: 63S840

27S184 odpowiednik: 7684

27S184 odpowiednik: 82S184

27S184 odpowiednik: 82S840

27S184 odpowiednik: 87S184

27S184 odpowiednik: 93514

27S185 odpowiednik: 24S181

27S185 odpowiednik: 24S81

27S185 odpowiednik: 63S1680

27S185 odpowiednik: 63S841

27S185 odpowiednik: 7685

27S185 odpowiednik: 82S185

27S185 odpowiednik: 87S185

27S185 odpowiednik: 93515

27S185 odpowiednik: MB7128

27S185C odpowiednik: N82S185AF

27S19 odpowiednik: 18S030N

27S19 odpowiednik: 6331-1

27S19 odpowiednik: 74S288

27S19 odpowiednik: 74S288N

27S19 odpowiednik: 82S123

27S19 odpowiednik: MB7051

27S19 odpowiednik: MM16331-1

27S19 odpowiednik: TBP18S030N

27S19 odpowiednik: TBP18SO30N

27S190 odpowiednik: 28SA166

27S190 odpowiednik: 3606

27S190 odpowiednik: 63S1680

27S190 odpowiednik: 63S168082S190

27S190 odpowiednik: 82S190

27S190 odpowiednik: 87S190

27S191 odpowiednik: 28S166

27S191 odpowiednik: 3636

27S191 odpowiednik: 63S1681

27S191 odpowiednik: 82S191

27S191 odpowiednik: 87S191

27S191 odpowiednik: N82S191AF

27S20 odpowiednik: 24SA10

27S20 odpowiednik: 3601

27S20 odpowiednik: 3601-1

27S20 odpowiednik: 6300

27S20 odpowiednik: 6300-1

27S20 odpowiednik: 7057

27S20 odpowiednik: 7075

27S20 odpowiednik: 74S387

27S20 odpowiednik: 774S387

27S20 odpowiednik: 82S126

27S20 odpowiednik: 93417

27S20 odpowiednik: MB7057

27S20 odpowiednik: MK4006

27S20 odpowiednik: N82S126N

27S20 odpowiednik: TBP24SA10

27S20 odpowiednik: UPB403

27S21 odpowiednik: 3621

27S21 odpowiednik: 6301

27S21 odpowiednik: 6301-1

27S21 odpowiednik: 7052

27S21 odpowiednik: 74S287

27S21 odpowiednik: 74S287N

27S21 odpowiednik: 82S129

27S21 odpowiednik: 82S129N

27S21 odpowiednik: 93427

27S21 odpowiednik: 93727

27S21 odpowiednik: MB7052

27S21 odpowiednik: TBP18SA030N

27S21 odpowiednik: TBP24S10

27S28 odpowiednik: 6348-1

27S28 odpowiednik: 74S473

27S28 odpowiednik: 82S146

27S28 odpowiednik: TBP28SA42

27S28 odpowiednik: TBP28SA42N

27S28 odpowiednik: TBPSA42

27S28 odpowiednik: UPB405

27S29 odpowiednik: 6349-1

27S29 odpowiednik: 74S472

27S29 odpowiednik: 74S72

27S29 odpowiednik: 82S147

27S29 odpowiednik: TBP28S42N

27S29 odpowiednik: UPB425

27S291A odpowiednik: N82HS191N3

27S30 odpowiednik: 3604

27S30 odpowiednik: 6340

27S30 odpowiednik: 74S475

27S30 odpowiednik: 7640

27S30 odpowiednik: 82S140

27S30 odpowiednik: 93438

27S30 odpowiednik: TBP28SA46

27S30 odpowiednik: TBPSA46

27S30 odpowiednik: UPB405

27S31 odpowiednik: 3624

27S31 odpowiednik: 6341-1

27S31 odpowiednik: 74S474

27S31 odpowiednik: 7641

27S31 odpowiednik: 82S141

27S31 odpowiednik: 93448

27S31 odpowiednik: N82S141N

27S31 odpowiednik: TBP18S46

27S31 odpowiednik: UPB425

27S32 odpowiednik: 24SA41

27S32 odpowiednik: 3605

27S32 odpowiednik: 6352-1

27S32 odpowiednik: 74S572

27S32 odpowiednik: 7642

27S32 odpowiednik: 82S136

27S32 odpowiednik: 93452

27S32 odpowiednik: MB7059

27S32 odpowiednik: UPB406

27S33 odpowiednik: 24S41

27S33 odpowiednik: 3625

27S33 odpowiednik: 3626

27S33 odpowiednik: 6353-1

27S33 odpowiednik: 6553-1

27S33 odpowiednik: 74S573

27S33 odpowiednik: 7643

27S33 odpowiednik: 82S137

27S33 odpowiednik: 93453

27S33 odpowiednik: MB7122

27S33 odpowiednik: MB77122

27S33 odpowiednik: UPB426

27S35A odpowiednik: N82HS187A

27S41 odpowiednik: N82HS195N

27S41A odpowiednik: N82HS195AA

27S43A odpowiednik: N82HS321AF

2816A odpowiednik: NMC9816A

2817A odpowiednik: NMC9817A

286J odpowiednik: 3656

28L22 odpowiednik: N82LS135F

28S166 odpowiednik: 27S191

28S166 odpowiednik: 3636

28S166 odpowiednik: 63S1681

28S166 odpowiednik: 82S191

28S166 odpowiednik: 87S191

28S42 odpowiednik: N82S147AF

28S46 odpowiednik: N82S141AA

28S86A odpowiednik: N82S181AF

28SA166 odpowiednik: 27S190

28SA166 odpowiednik: 3606

28SA166 odpowiednik: 63S1680

28SA166 odpowiednik: 63S168082S190

28SA166 odpowiednik: 82S185

28SA166 odpowiednik: 82S190

28SA166 odpowiednik: 87S190

28SA86 odpowiednik: 27S180

28SA86 odpowiednik: 3608

28SA86 odpowiednik: 6380-1

28SA86 odpowiednik: 7680

28SA86 odpowiednik: 82S180

28SA86 odpowiednik: 87S180

28SA86 odpowiednik: 93450

28SA86 odpowiednik: UPB108

28SA86 odpowiednik: UPB408

28SA860 odpowiednik: 27S180

290A odpowiednik: IS0122P

2910A odpowiednik: TP3020

2911A odpowiednik: TP3021

2912A odpowiednik: TP3040

29660 odpowiednik: 6300

29661 odpowiednik: 82S129N

29661 odpowiednik: AMD27S21

2B3440 odpowiednik: KT604B

2B3731 odpowiednik: 2SB411TV

2B3731 odpowiednik: 2SB468

2B3731 odpowiednik: 2SB491

2B3731 odpowiednik: ECG127

2C111 odpowiednik: KCZ58

2C444 odpowiednik: KCZ58

2C4IS odpowiednik: KCZ58

2CY30 odpowiednik: KFY16

2CY32 odpowiednik: KFY16

2CY33 odpowiednik: KF517

2CY34 odpowiednik: KF517A

2CY38 odpowiednik: KF517

2CY39 odpowiednik: KFY16

2G10 odpowiednik: GC516

2G101 odpowiednik: GF505

2G102 odpowiednik: GC518

2G102 odpowiednik: GF505

2G103 odpowiednik: GF501

2G104 odpowiednik: GF501

2G106 odpowiednik: GF501

2G108 odpowiednik: GC516

2G109 odpowiednik: GC518

2G110 odpowiednik: GF504

2G138 odpowiednik: OC170

2G139 odpowiednik: OC170

2G140 odpowiednik: OC170

2G141 odpowiednik: OC170

2G20 odpowiednik: GC517

2G201 odpowiednik: GC515

2G202 odpowiednik: GC516

2G210 odpowiednik: 4NU74

2G220 odpowiednik: 2NU74

2G221 odpowiednik: 4NU74

2G222 odpowiednik: 6NU74

2G223 odpowiednik: 2NU74

2G224 odpowiednik: 4NU74

2G225 odpowiednik: 6NU74

2G240 odpowiednik: 7NU73

2G270 odpowiednik: GC510

2G271 odpowiednik: GC510

2G30 odpowiednik: OC170

2G302 odpowiednik: OC170

2G303 odpowiednik: OC170

2G304 odpowiednik: OC170

2G306 odpowiednik: OC170

2G308 odpowiednik: OC170

2G309 odpowiednik: OC170

2G319 odpowiednik: GCS10

2G320 odpowiednik: GCS10

2G321 odpowiednik: GC510

2G322 odpowiednik: GC516

2G323 odpowiednik: GC517

2G324 odpowiednik: GC517

2G339A odpowiednik: GS501

2G344 odpowiednik: OC170

2G345 odpowiednik: OC170

2G371 odpowiednik: OC170

2G374 odpowiednik: GC518

2G381 odpowiednik: GC507

2G382 odpowiednik: GC507

2G386 odpowiednik: GC510

2G387 odpowiednik: GC510

2G394 odpowiednik: GC515

2G395 odpowiednik: OC170

2G397 odpowiednik: TG4

2G3D1 odpowiednik: GC516

2G40 odpowiednik: OC170

2G401 odpowiednik: OC170

2G402 odpowiednik: OC170

2G403 odpowiednik: GF504

2G404 odpowiednik: OC170

2G413 odpowiednik: OC170

2G414 odpowiednik: GF505

2G415 odpowiednik: GF505

2G416 odpowiednik: GF505

2G417 odpowiednik: OC170

2G508 odpowiednik: GC518

2G509 odpowiednik: OC170

2G524 odpowiednik: GC510

2G525 odpowiednik: GC510

2G526 odpowiednik: GC510

2G527 odpowiednik: GC510

2G601 odpowiednik: OC170

2G602 odpowiednik: OC170

2G603 odpowiednik: OC170

2G604 odpowiednik: OC170

2G60S odpowiednik: OC170

2N100 odpowiednik: OC141

2N101 odpowiednik: 11213

2N101/13 odpowiednik: OC26

2N1012A odpowiednik: 2N1304

2N1012A odpowiednik: 2N1306

2N1012A odpowiednik: 2N1308

2N1012A odpowiednik: ECG101

2N1016A odpowiednik: KU606

2N1016B odpowiednik: KU606

2N1016B/M odpowiednik: KU606

2N1016C odpowiednik: KU605

2N1016C/M odpowiednik: KU605

2N1016E odpowiednik: KU608

2N1016O odpowiednik: KU605

2N102 odpowiednik: GC520

2N102/13 odpowiednik: GC520

2N1021 odpowiednik: 6NU74

2N1021A odpowiednik: 6NU74

2N1023 odpowiednik: OC170

2N1024 odpowiednik: KF517

2N1024 odpowiednik: KT104B

2N1025 odpowiednik: KF517

2N1026A odpowiednik: KF517

2N1027 odpowiednik: KF517

2N1027 odpowiednik: KT104B

2N1028 odpowiednik: KF517

2N1028 odpowiednik: KT104A

2N1029 odpowiednik: 2N1553

2N1029A odpowiednik: 2N1554

2N1029B odpowiednik: 2N1555

2N1029C odpowiednik: 2N1556

2N103 odpowiednik: 105NU70

2N1030 odpowiednik: 2N1557

2N1030A odpowiednik: 2N1558

2N1030B odpowiednik: 2N1559

2N1030C odpowiednik: 2N1560

2N1031 odpowiednik: 2N1553

2N1031A odpowiednik: 2N1554

2N1031B odpowiednik: 2N1555

2N1032 odpowiednik: 2N1557

2N1032A odpowiednik: 5NU74

2N1032B odpowiednik: 7NU74

2N1032C odpowiednik: 7NU74

2N1034 odpowiednik: KFY16

2N1035 odpowiednik: KFY16

2N1036 odpowiednik: KFY16

2N1037 odpowiednik: KFY16

2N1038 odpowiednik: 2N2552

2N1039 odpowiednik: 2N2553

2N104 odpowiednik: AC122

2N1040 odpowiednik: 2N2554

2N1041 odpowiednik: 2N2S55

2N1042 odpowiednik: 2N2560

2N1043 odpowiednik: 2N25C1

2N1044 odpowiednik: 2N2562

2N1045 odpowiednik: 2N2563

2N1046 odpowiednik: 2N2832

2N1046B odpowiednik: 2N2833

2N1046А odpowiednik: 2N2832

2N1047A odpowiednik: KU602

2N1047B odpowiednik: KU602

2N1048B odpowiednik: KU602

2N1049B odpowiednik: KU602

2N1049А odpowiednik: KU602

2N104SA odpowiednik: KU602

2N105 odpowiednik: AC122

2N105 odpowiednik: GT109B

2N1050B odpowiednik: KU602

2N1050А odpowiednik: KU602

2N1051 odpowiednik: KF506

2N1054 odpowiednik: KF504

2N1055 odpowiednik: KF503

2N1056 odpowiednik: ACY24

2N1057 odpowiednik: AC131/30

2N1058 odpowiednik: GS506

2N1059 odpowiednik: 104NU71

2N106 odpowiednik: 2N1191

2N1060 odpowiednik: KF506

2N1065 odpowiednik: ACY24

2N1066 odpowiednik: OC170

2N1067 odpowiednik: П701А

2N1068 odpowiednik: KT810

2N1069 odpowiednik: KU606

2N107 odpowiednik: 2N464

2N107 odpowiednik: GT115A

2N1070 odpowiednik: KU606

2N1074 odpowiednik: KF506

2N1075 odpowiednik: KF606

2N1076 odpowiednik: KF506

2N1077 odpowiednik: KF506

2N1079 odpowiednik: KU606

2N107S odpowiednik: 5NU73

2N1080 odpowiednik: KU606

2N1081 odpowiednik: KF507

2N1082 odpowiednik: KC508

2N1085 odpowiednik: KU601

2N1086 odpowiednik: 156NU70

2N1086A odpowiednik: 156NU70

2N1087 odpowiednik: 156NU70

2N1089 odpowiednik: P403

2N1089 odpowiednik: P416A

2N109 odpowiednik: AC122/30

2N109 odpowiednik: MP20B

2N109/5 odpowiednik: GC508

2N1092 odpowiednik: KF506

2N1094 odpowiednik: GF507

2N1096 odpowiednik: KF503

2N1097 odpowiednik: 2N1414

2N1098 odpowiednik: 2N1414

2N109S odpowiednik: KF50C

2N1100 odpowiednik: 2N3772

2N1101 odpowiednik: 104NU71

2N1102 odpowiednik: 101NU71

2N1102/5 odpowiednik: 101NU71

2N1104 odpowiednik: KSY63

2N1105 odpowiednik: KF506

2N1108 odpowiednik: AF137

2N1109 odpowiednik: OC170

2N111 odpowiednik: AFY14

2N1110 odpowiednik: AF137

2N1111 odpowiednik: AF137

2N1111A odpowiednik: AF137

2N1111B odpowiednik: AF137

2N1116 odpowiednik: KF506

2N1117 odpowiednik: KF506

2N1118 odpowiednik: KF517

2N1118A odpowiednik: KF517

2N111A odpowiednik: МИ42А

2N112 odpowiednik: AFY14

2N1120 odpowiednik: 701A

2N1121 odpowiednik: 156NU70

2N1122 odpowiednik: OC170

2N1122A odpowiednik: OC170

2N1123 odpowiednik: 2N3427

2N1124 odpowiednik: 2N651

2N1125 odpowiednik: GC510K

2N1126 odpowiednik: 2N651

2N1127 odpowiednik: 2N3428

2N1128 odpowiednik: 2N1192

2N1129 odpowiednik: 2N3427

2N112A odpowiednik: AFY14

2N113 odpowiednik: AFY14

2N1130 odpowiednik: 2N1193

2N1131 odpowiednik: 2N2904

2N1131A odpowiednik: KFY16

2N1132 odpowiednik: BFX74

2N1132A odpowiednik: BFX74A

2N1132A/46 odpowiednik: KFY1C

2N1132B/46 odpowiednik: KFY18

2N1135 odpowiednik: KF517

2N1135A odpowiednik: KF517

2N1136 odpowiednik: AD138

2N1136A odpowiednik: AUY28

2N1136B odpowiednik: 2N1543

2N1137 odpowiednik: 2N1544

2N1137A odpowiednik: 2N1547

2N1137B odpowiednik: 2N1548

2N1138 odpowiednik: 2N1545

2N1139 odpowiednik: KC508

2N113BA odpowiednik: 2N1547

2N114 odpowiednik: OC49

2N1140 odpowiednik: KF507

2N1142 odpowiednik: GF504

2N1142A odpowiednik: GF504

2N1143 odpowiednik: ASY76

2N1143A odpowiednik: GF504

2N1145 odpowiednik: AD138

2N1146A odpowiednik: AD138

2N1146C odpowiednik: AD138/50

2N1147 odpowiednik: 3NU74

2N1147B odpowiednik: 7NU74

2N1147C odpowiednik: 7NU74

2N1148 odpowiednik: 3NU74

2N114dB odpowiednik: AD138

2N115 odpowiednik: OC27

2N1151 odpowiednik: П307В

2N1152 odpowiednik: П307В

2N1154 odpowiednik: KF506

2N1155 odpowiednik: KF506

2N1157 odpowiednik: MP501

2N1157A odpowiednik: MP502

2N1158 odpowiednik: 2N1143

2N1158A odpowiednik: 2N1142

2N1159 odpowiednik: 6NU74

2N1169 odpowiednik: GS502

2N117 odpowiednik: KC507

2N1172 odpowiednik: GC510K

2N1175 odpowiednik: ASY26

2N1175 odpowiednik: MP20B

2N1176 odpowiednik: 2N1189

2N1176A odpowiednik: GC509

2N1177 odpowiednik: AF178

2N1179 odpowiednik: AF178

2N117ÓB odpowiednik: GC509

2N118 odpowiednik: KC507

2N1180 odpowiednik: OC170

2N1182 odpowiednik: 4NU74

2N1183 odpowiednik: OD603

2N1183A odpowiednik: OD603

2N1183B odpowiednik: 7NU73

2N1184 odpowiednik: OD603

2N1184A odpowiednik: OD103

2N1185 odpowiednik: ASY26

2N1186 odpowiednik: GC509

2N1187 odpowiednik: GC509

2N118A odpowiednik: KC507

2N119 odpowiednik: KC507

2N1190 odpowiednik: GC519

2N1191 odpowiednik: МП42А

2N1192 odpowiednik: МП20А

2N1193 odpowiednik: GC519

2N1194 odpowiednik: GC519

2N1196 odpowiednik: KFY16

2N1197 odpowiednik: KFY16

2N1198 odpowiednik: 156NU70

2N1199 odpowiednik: 2N835

2N1199A odpowiednik: 2N835

2N119S odpowiednik: GF504

2N11S3 odpowiednik: IT307B

2N120 odpowiednik: KC507

2N1200 odpowiednik: KC508

2N1201 odpowiednik: KC508

2N1202 odpowiednik: 7NU73

2N1204G odpowiednik: GT321G

2N1205 odpowiednik: KC508

2N1206 odpowiednik: KF506

2N1207 odpowiednik: KF504

2N1208 odpowiednik: KU606

2N1208/I odpowiednik: KU606

2N1209 odpowiednik: KU606

2N1209/I odpowiednik: KU606

2N1210 odpowiednik: 2N3713

2N1210/I odpowiednik: KU606

2N1211 odpowiednik: 2N3445

2N1211/I odpowiednik: KU606

2N1212 odpowiednik: 2N3445

2N1212/I odpowiednik: KU606

2N1217 odpowiednik: 156NU70

2N1218 odpowiednik: GT705G

2N1219 odpowiednik: KF517

2N1219 odpowiednik: KT104G

2N122 odpowiednik: KU602

2N1220 odpowiednik: KF517

2N1220 odpowiednik: KT104A

2N1221 odpowiednik: KF517

2N1221 odpowiednik: KT104G

2N1222 odpowiednik: KF517

2N1222 odpowiednik: KT104A

2N1223 odpowiednik: KF517

2N1223 odpowiednik: KT104A

2N1224 odpowiednik: AF137

2N1225 odpowiednik: AC122

2N1227 odpowiednik: OC26

2N1228 odpowiednik: KF517

2N1229 odpowiednik: KF517

2N123 odpowiednik: MP42B

2N123 odpowiednik: OC170

2N123/5 odpowiednik: OC170

2N1230 odpowiednik: KF517

2N1231 odpowiednik: KF517

2N1232 odpowiednik: KFY16

2N1233 odpowiednik: KFY16

2N1235 odpowiednik: KU606

2N1238 odpowiednik: KF517

2N124 odpowiednik: 105NU70

2N1240 odpowiednik: KF517

2N1241 odpowiednik: KF517

2N1242 odpowiednik: KFY16

2N1243 odpowiednik: KFY16

2N1245 odpowiednik: OC26

2N1246 odpowiednik: OC27

2N1247 odpowiednik: KC508

2N1248 odpowiednik: KC508

2N1249 odpowiednik: KC508

2N125 odpowiednik: OC140

2N1250 odpowiednik: 2N3713

2N1250/I odpowiednik: KU606

2N1252 odpowiednik: BSX30

2N1253 odpowiednik: BSX30

2N1254 odpowiednik: KF517

2N1255 odpowiednik: KF517

2N1256 odpowiednik: KF517

2N1257 odpowiednik: KF517

2N1258 odpowiednik: KF517B

2N1259 odpowiednik: KFV16

2N126 odpowiednik: OC140

2N1260 odpowiednik: KUC06

2N1261 odpowiednik: 2N1531

2N1261A odpowiednik: 6NU74

2N1262 odpowiednik: 2N1531

2N1262A odpowiednik: 6NU74

2N1263 odpowiednik: 7NU74

2N1263А odpowiednik: 7NU74

2N1264 odpowiednik: OC170

2N1265 odpowiednik: НП41А

2N1265/5 odpowiednik: GC516

2N1266 odpowiednik: AC122

2N1267 odpowiednik: KF507

2N1268 odpowiednik: KF507

2N127 odpowiednik: 156NU70

2N1270 odpowiednik: KF507

2N1271 odpowiednik: KF507

2N1272 odpowiednik: KF507

2N1273 odpowiednik: 2N1191

2N1274 odpowiednik: AC12230

2N1276 odpowiednik: 2N2501

2N1277 odpowiednik: KCS07

2N1278 odpowiednik: KC507

2N1279 odpowiednik: KC507

2N128 odpowiednik: AF115

2N128 odpowiednik: GT310D

2N1285 odpowiednik: GF505

2N1287 odpowiednik: GC507

2N1287A odpowiednik: GC507

2N129 odpowiednik: AF115

2N129 odpowiednik: GT705W

2N1291 odpowiednik: 2NU74

2N1295 odpowiednik: 2N1532

2N1297 odpowiednik: 2N1533

2N12S1 odpowiednik: 107NU70

2N130 odpowiednik: 2N1191

2N130 odpowiednik: MGT108A

2N1300 odpowiednik: GT308A

2N1300 odpowiednik: M1I41A

2N1301 odpowiednik: GT308A

2N1302 odpowiednik: 2N2482

2N1302 odpowiednik: ASY28

2N1302 odpowiednik: ECG103

2N1303 odpowiednik: 4037993P1

2N1303 odpowiednik: ASY26

2N1303 odpowiednik: MP20A

2N1304 odpowiednik: 2N1012A

2N1304 odpowiednik: 2N1306

2N1304 odpowiednik: 2N1308

2N1304 odpowiednik: ASY29

2N1304 odpowiednik: ECG101

2N1305 odpowiednik: ASY27

2N1305 odpowiednik: MP42

2N1306 odpowiednik: 2N1012A

2N1306 odpowiednik: 2N1304

2N1306 odpowiednik: 2N1308

2N1306 odpowiednik: ASY29

2N1306 odpowiednik: ECG101

2N1307 odpowiednik: 2N1308

2N1307 odpowiednik: ASY27

2N1307 odpowiednik: ECG102

2N1308 odpowiednik: 2N1012A

2N1308 odpowiednik: 2N1304

2N1308 odpowiednik: 2N1306

2N1308 odpowiednik: 2N1307

2N1308 odpowiednik: 2N1309

2N1308 odpowiednik: ECG101

2N1308 odpowiednik: ECG102

2N1309 odpowiednik: 48-869130

2N1309 odpowiednik: ASY27

2N1309 odpowiednik: M9130

2N130A odpowiednik: AC122/30

2N131 odpowiednik: 2N131

2N131 odpowiednik: 2N131A

2N131 odpowiednik: AC122

2N131 odpowiednik: MGT108B

2N1314 odpowiednik: OC26

2N1315 odpowiednik: OC27

2N131A odpowiednik: 2N131

2N131A odpowiednik: AC122

2N131A odpowiednik: MGT108B

2N132 odpowiednik: 2N132

2N132 odpowiednik: 2N132A

2N132 odpowiednik: AC122

2N132 odpowiednik: MGT508B

2N132 odpowiednik: MT108

2N132 odpowiednik: MT108B

2N1320 odpowiednik: OC26

2N1321 odpowiednik: GT705B

2N1322 odpowiednik: 5NU73

2N1324 odpowiednik: 7NU73

2N1328 odpowiednik: OC26

2N1329 odpowiednik: GT705W

2N132A odpowiednik: 2N132

2N132A odpowiednik: AC122

2N132A odpowiednik: MGT508B

2N132A odpowiednik: MT108B

2N133 odpowiednik: GGT108B

2N133 odpowiednik: T109B

2N1331 odpowiednik: 7NU73

2N1336 odpowiednik: KT602

2N1337 odpowiednik: KT602A

2N1338 odpowiednik: BSY36

2N1339 odpowiednik: KT602A

2N133A odpowiednik: AC122

2N133S odpowiednik: KT602

2N1340 odpowiednik: BF114

2N1341 odpowiednik: KT602A

2N1342 odpowiednik: BF114

2N135 odpowiednik: AFY15

2N1352 odpowiednik: GC517

2N1353 odpowiednik: GC507

2N1353 odpowiednik: MP42A

2N1354 odpowiednik: MP42B

2N1358 odpowiednik: AD138/50

2N136 odpowiednik: AFY15

2N1360 odpowiednik: 3NU74

2N1362 odpowiednik: 6NU74

2N1363 odpowiednik: 7NU74

2N1366 odpowiednik: 155NU70

2N1367 odpowiednik: 155NU70

2N137 odpowiednik: AC131

2N1370 odpowiednik: ASY2C

2N1371 odpowiednik: GC519

2N1372 odpowiednik: 2N1191

2N1373 odpowiednik: GC518

2N1374 odpowiednik: ASY26

2N1375 odpowiednik: GC519

2N1376 odpowiednik: ASY2C

2N1378 odpowiednik: 2N1193

2N1379 odpowiednik: ASY26

2N138 odpowiednik: МП41А

2N1380 odpowiednik: ASY26

2N1381 odpowiednik: 2N1192

2N1382 odpowiednik: 2N1192

2N1383 odpowiednik: 2N1192

2N1384 odpowiednik: GT321D

2N1384 odpowiednik: ГТ321

2N1385 odpowiednik: GF501

2N1386 odpowiednik: 2N2218

2N1387 odpowiednik: KF507

2N1387 odpowiednik: KT301B

2N1388 odpowiednik: KF507

2N1389 odpowiednik: KF506

2N138A odpowiednik: OC75

2N138B odpowiednik: GC518

2N139 odpowiednik: AFY15

2N139 odpowiednik: GT109E

2N1390 odpowiednik: KT301D

2N1390 odpowiednik: П307В

2N1391 odpowiednik: 155NU70

2N1395 odpowiednik: AF137

2N1396 odpowiednik: OC170

2N1397 odpowiednik: 2N3323

2N140 odpowiednik: AFY15

2N1403 odpowiednik: GF502

2N1407 odpowiednik: GF507

2N1408 odpowiednik: GC509

2N1409 odpowiednik: KF507

2N1409A odpowiednik: KF507

2N140S odpowiednik: GF507

2N141 odpowiednik: P213

2N141 odpowiednik: П213

2N141/13 odpowiednik: 5NU73

2N1410 odpowiednik: KF506

2N1413 odpowiednik: GC507

2N1413 odpowiednik: MP32B

2N1414 odpowiednik: MP39B

2N1415 odpowiednik: GC507

2N1415 odpowiednik: MP20A

2N1415 odpowiednik: MP39B

2N1416 odpowiednik: AC117

2N1417 odpowiednik: KC508

2N1418 odpowiednik: KC507

2N142/13 odpowiednik: 5NU73

2N1420 odpowiednik: 2N1711

2N1420 odpowiednik: 2N2219A

2N1420 odpowiednik: BSXP65

2N1420 odpowiednik: BSY52

2N1420 odpowiednik: ECG123

2N1420 odpowiednik: KFY46

2N1420 odpowiednik: KT630E

2N1421 odpowiednik: KU606

2N1422 odpowiednik: KU606

2N1423 odpowiednik: KU606

2N1424 odpowiednik: KU606

2N1425 odpowiednik: AF137

2N1426 odpowiednik: AF133

2N1427 odpowiednik: 2N962

2N143 odpowiednik: П214Б

2N143/13 odpowiednik: 5NU73

2N1430 odpowiednik: 7NU74

2N1431 odpowiednik: 107NU70

2N1432 odpowiednik: GC509

2N1433 odpowiednik: GC509

2N1434 odpowiednik: 5NU74

2N1435 odpowiednik: 4NU74

2N1437 odpowiednik: 7NU73

2N1438 odpowiednik: 7NU73

2N1439 odpowiednik: KFY16

2N1440 odpowiednik: KFY16

2N1441 odpowiednik: KFY16

2N1442 odpowiednik: KFY16

2N1443 odpowiednik: KFY16

2N1444 odpowiednik: KFS06

2N1445 odpowiednik: 2N1191

2N1447 odpowiednik: 2N1191

2N1448 odpowiednik: 2N1192

2N1449 odpowiednik: 2N1189

2N1449 odpowiednik: KF517

2N145 odpowiednik: 155NU70

2N1450 odpowiednik: 2N2955

2N1451 odpowiednik: GC509

2N1452 odpowiednik: 2N1191

2N1454 odpowiednik: 3NU74

2N1455 odpowiednik: 4NU74

2N1457 odpowiednik: 4NU74

2N146 odpowiednik: OC140

2N1461 odpowiednik: 2NU74

2N1462 odpowiednik: 3NU74

2N1464 odpowiednik: 5NU74

2N147 odpowiednik: OC140

2N1470 odpowiednik: KU606

2N1471 odpowiednik: GC519

2N1472 odpowiednik: KF507

2N1474 odpowiednik: KFY16

2N1474А odpowiednik: KFYf6

2N1475 odpowiednik: KFY16

2N1478 odpowiednik: GC507

2N1479 odpowiednik: BFX34

2N148 odpowiednik: OC45

2N1480 odpowiednik: BFX34

2N1481 odpowiednik: BFX34

2N1482 odpowiednik: BFX34

2N1483 odpowiednik: 2N5320

2N1483 odpowiednik: П702

2N1484 odpowiednik: П702

2N1485 odpowiednik: 2N5320

2N1485 odpowiednik: П702

2N1486 odpowiednik: KU612

2N1487 odpowiednik: 2N3713

2N1488 odpowiednik: 2N3714

2N148A odpowiednik: 155NU70

2N149 odpowiednik: 155NU70

2N1490 odpowiednik: 2N3714

2N1491 odpowiednik: BSX72

2N1492 odpowiednik: 2N2218

2N1493 odpowiednik: 2N2218

2N1494A odpowiednik: GT321G

2N1497 odpowiednik: GF501

2N1499A odpowiednik: AF106

2N1499A odpowiednik: GT305A

2N1499В odpowiednik: GF504

2N149A odpowiednik: 155NU70

2N14C3 odpowiednik: 4NU74

2N14I4 odpowiednik: GC507

2N14S3 odpowiednik: 2NU74

2N14S8 odpowiednik: 5NU74

2N150 odpowiednik: 156NU70

2N1500 odpowiednik: GT305G

2N1502 odpowiednik: AD138

2N1504 odpowiednik: 7NU73

2N1504/10 odpowiednik: 7NU73

2N1505 odpowiednik: 2N2218

2N1506 odpowiednik: 2N2218

2N1506A odpowiednik: KF506

2N1507 odpowiednik: 2N2219

2N1507 odpowiednik: KT630E

2N1511 odpowiednik: KU606

2N1512 odpowiednik: KU606

2N1515 odpowiednik: AF137

2N1517 odpowiednik: AF137

2N1517A odpowiednik: OC170

2N1519 odpowiednik: 2N2154

2N1520 odpowiednik: 2N1522

2N1520 odpowiednik: 2N2153

2N1520 odpowiednik: ECG28

2N1521 odpowiednik: 2N2154

2N1522 odpowiednik: 2N1520

2N1522 odpowiednik: 2N2153

2N1522 odpowiednik: ECG28

2N1523 odpowiednik: 2N2154

2N1524 odpowiednik: AF137

2N1524 odpowiednik: P422

2N1524/33 odpowiednik: OC170

2N1525 odpowiednik: AF137

2N1526 odpowiednik: AF138

2N1526 odpowiednik: P422

2N1526/33 odpowiednik: OC170

2N1527 odpowiednik: AF138

2N1528 odpowiednik: KF507

2N1529 odpowiednik: А

2N1530/A odpowiednik: 4NU74

2N1531A odpowiednik: 6NU74

2N1532A odpowiednik: 6NU74

2N1534А odpowiednik: 3NU74

2N1535А odpowiednik: 5NU74

2N1542 odpowiednik: 48-124331

2N1542 odpowiednik: 48-124606

2N1542 odpowiednik: 48-134572

2N1542 odpowiednik: 48-134606

2N1542 odpowiednik: M4331

2N1556A odpowiednik: KT602B

2N156 odpowiednik: 2N1531

2N1565 odpowiednik: KT601A

2N1566 odpowiednik: KT602G

2N1566 odpowiednik: P307B

2N157 odpowiednik: 5NU73

2N1572 odpowiednik: P309

2N1573 odpowiednik: P308

2N1574 odpowiednik: P308

2N157A odpowiednik: 2N1532

2N158 odpowiednik: 2N2139

2N1585 odpowiednik: GT311

2N158A odpowiednik: 2N2141

2N1592 odpowiednik: 48-124331

2N1592 odpowiednik: KC508

2N1592 odpowiednik: M4331

2N1593 odpowiednik: KC507

2N1594 odpowiednik: KF508

2N160 odpowiednik: МП113

2N1605 odpowiednik: ASY29

2N1606 odpowiednik: KF517

2N1607 odpowiednik: KF517

2N1608 odpowiednik: KF517

2N160A odpowiednik: МП113А

2N161 odpowiednik: KC507

2N1611 odpowiednik: 5NU73

2N1613 odpowiednik: BSXP66

2N1613 odpowiednik: BSY44

2N1613 odpowiednik: BSY53

2N1613 odpowiednik: KT630G

2N1613/46 odpowiednik: KFY34

2N1613A odpowiednik: KFY34

2N1614 odpowiednik: 2N1924

2N1615 odpowiednik: KU602

2N1616 odpowiednik: 2N3487

2N1616/I odpowiednik: KU606

2N1616A odpowiednik: KU606

2N1616A/I odpowiednik: KU606

2N1617 odpowiednik: BDY91

2N1617/I odpowiednik: KU606

2N1617A odpowiednik: KU606

2N1617A/I odpowiednik: KU606

2N1618 odpowiednik: BDY90

2N1618/I odpowiednik: KUC06

2N1618A odpowiednik: KU606

2N161A odpowiednik: OC140

2N1620 odpowiednik: KU60C

2N1620/1 odpowiednik: KU606

2N1623 odpowiednik: KF517

2N1624 odpowiednik: GS507

2N163 odpowiednik: KC507

2N1631 odpowiednik: AF735

2N1636 odpowiednik: AF135

2N163A odpowiednik: OC140

2N164 odpowiednik: GS506

2N1643 odpowiednik: KT104A

2N164A odpowiednik: GS506

2N165 odpowiednik: OC139

2N166 odpowiednik: OC140

2N1662 odpowiednik: KU60C

2N1667 odpowiednik: 2N3518

2N167 odpowiednik: OC140

2N1672 odpowiednik: 106NU70

2N1672A odpowiednik: 105NU70

2N1673 odpowiednik: OC170

2N1674 odpowiednik: П307В

2N1676 odpowiednik: KF517

2N1677 odpowiednik: KF517

2N167A odpowiednik: GS501

2N168 odpowiednik: OC139

2N1681 odpowiednik: MP42B

2N1682 odpowiednik: KSY62

2N1683 odpowiednik: 1T416A

2N1683 odpowiednik: GT308B

2N1685 odpowiednik: GS507

2N168A odpowiednik: OC140

2N169 odpowiednik: ASY29

2N1692 odpowiednik: GF510

2N1693 odpowiednik: GF501

2N1699 odpowiednik: OC170

2N169A odpowiednik: 156NU70

2N170 odpowiednik: OC140

2N1700 odpowiednik: BFY50

2N1700 odpowiednik: KT801B

2N1701 odpowiednik: P702

2N1702 odpowiednik: KT803A

2N1703 odpowiednik: KU606

2N1704 odpowiednik: 2N2218

2N1705 odpowiednik: GC518

2N1706 odpowiednik: GC507

2N1707 odpowiednik: GC507

2N1708 odpowiednik: KSY62A

2N1708A odpowiednik: KSY63

2N1711 odpowiednik: 2N1420

2N1711 odpowiednik: 2N2219A

2N1711 odpowiednik: BSXP65

2N1711 odpowiednik: BSY54

2N1711 odpowiednik: BSY71

2N1711 odpowiednik: ECG123

2N1711 odpowiednik: KT630E

2N1711 odpowiednik: KT630G

2N1711 odpowiednik: S01711

2N1711/46 odpowiednik: KFY46

2N1711/TPT odpowiednik: 2N2219A

2N1711A odpowiednik: 2N2219A

2N1711A odpowiednik: 2N3053

2N1713 odpowiednik: OC170

2N1714 odpowiednik: II701A

2N1714 odpowiednik: P701A

2N1715 odpowiednik: II701A

2N1718 odpowiednik: П701А

2N1719 odpowiednik: П701А

2N172 odpowiednik: OC140

2N1722 odpowiednik: 2N3446

2N1722/I odpowiednik: KU606

2N1722A odpowiednik: KU605

2N1723 odpowiednik: 2N3468

2N1724 odpowiednik: KU606

2N1724A odpowiednik: KUC05

2N1725 odpowiednik: 2N3471

2N1725A/I odpowiednik: KU605

2N1726 odpowiednik: OC170

2N1726 odpowiednik: P417A

2N1727 odpowiednik: OC170

2N1728 odpowiednik: OC170

2N173 odpowiednik: ASZ16

2N1732 odpowiednik: GS507

2N174 odpowiednik: AUY28

2N1742 odpowiednik: AF137

2N1742 odpowiednik: GT313B

2N1743 odpowiednik: 2N2384

2N1743 odpowiednik: GT313

2N1743 odpowiednik: GT313A

2N1744 odpowiednik: GF506

2N1745 odpowiednik: GT305B

2N1745 odpowiednik: OC170

2N1746 odpowiednik: OC170

2N1746 odpowiednik: P417

2N1747 odpowiednik: OC170

2N1748 odpowiednik: GT305W

2N1748 odpowiednik: OC170

2N1748А odpowiednik: OC170

2N1749 odpowiednik: 2N3323

2N174A odpowiednik: 2N2075

2N174A odpowiednik: 2N2077

2N174A odpowiednik: 2N442

2N174A odpowiednik: ADZ11

2N174A odpowiednik: ECG105

2N175 odpowiednik: AC122

2N175 odpowiednik: P27

2N1750 odpowiednik: OC170

2N1752 odpowiednik: OC170

2N1752 odpowiednik: P417

2N1753 odpowiednik: GC517

2N1754 odpowiednik: ASY24

2N1754 odpowiednik: GT305A

2N1755 odpowiednik: 4NU73

2N1757 odpowiednik: 6NU73

2N176 odpowiednik: OC26

2N1760 odpowiednik: AD138

2N1763 odpowiednik: KF507

2N1764 odpowiednik: KF507

2N1768 odpowiednik: 2N3713

2N1769 odpowiednik: KU60C

2N178 odpowiednik: 4NU73

2N178 odpowiednik: 5496663P3

2N178 odpowiednik: P216B

2N1785 odpowiednik: OC170

2N1785 odpowiednik: P417A

2N1786 odpowiednik: OC170

2N1787 odpowiednik: OC170

2N1788 odpowiednik: OC170

2N1789 odpowiednik: OC170

2N1790 odpowiednik: OC170

2N17S6 odpowiednik: 5NU73

2N180 odpowiednik: 2N1192

2N1806 odpowiednik: 2N3325

2N1808 odpowiednik: GS507

2N181 odpowiednik: M1141A

2N182 odpowiednik: OC140

2N183 odpowiednik: OC140

2N1837 odpowiednik: KT602

2N1837A odpowiednik: KT602

2N1837B odpowiednik: KF506

2N1838 odpowiednik: 2N2218

2N1838 odpowiednik: KT617A

2N1839 odpowiednik: 2N2218

2N1839 odpowiednik: KT617A

2N1839A odpowiednik: KF506

2N184 odpowiednik: OC141

2N1840 odpowiednik: 2N2218

2N1840 odpowiednik: KT617A

2N1841 odpowiednik: KU601

2N185 odpowiednik: 2N650

2N1854 odpowiednik: GT308B

2N186 odpowiednik: AC122

2N1864 odpowiednik: OC170

2N1864 odpowiednik: P417

2N1867 odpowiednik: 2N3324

2N186A odpowiednik: AC131

2N186A odpowiednik: MP20A

2N186A odpowiednik: MP25B

2N186S odpowiednik: 2N3325

2N187 odpowiednik: AC122

2N187A odpowiednik: 2N1191

2N188 odpowiednik: AC122

2N1889 odpowiednik: KF503

2N188A odpowiednik: AC131

2N189 odpowiednik: AC131

2N189 odpowiednik: MP25A

2N1890 odpowiednik: 2N3499

2N1890 odpowiednik: BSY88

2N1892 odpowiednik: GS507

2N1893 odpowiednik: BSY45

2N1893 odpowiednik: BSY55

2N1893 odpowiednik: S01893

2N1893 odpowiednik: S01893R

2N1893/46 odpowiednik: KF504

2N1893A odpowiednik: 2N3498

2N1894 odpowiednik: KU606

2N1896 odpowiednik: KU606

2N1897 odpowiednik: KU606

2N1898 odpowiednik: KU606

2N18F odpowiednik: GC515

2N18FA odpowiednik: GC507

2N190 odpowiednik: GC516

2N190 odpowiednik: MP25A

2N1905 odpowiednik: 2N2832

2N1907 odpowiednik: 2N2832

2N1908 odpowiednik: 2N2832

2N1908A odpowiednik: 2N2832

2N191 odpowiednik: MP25B

2N192 odpowiednik: AC131

2N1924 odpowiednik: AC131/30

2N1924 odpowiednik: MP21G

2N1925 odpowiednik: AC131/30

2N1926 odpowiednik: MP21D

2N193 odpowiednik: MII36A

2N193 odpowiednik: MP38

2N1940 odpowiednik: OC30

2N1941 odpowiednik: KF507

2N1943 odpowiednik: KF506

2N1944 odpowiednik: KC508

2N1946 odpowiednik: KC507

2N1947 odpowiednik: KC508

2N1948 odpowiednik: KC507

2N1949 odpowiednik: KC507

2N194A odpowiednik: OC139

2N195 odpowiednik: OC72

2N1950 odpowiednik: KC508

2N1951 odpowiednik: KC507

2N1952 odpowiednik: KC507

2N1953 odpowiednik: KC508

2N1954 odpowiednik: 2N651

2N1956 odpowiednik: 2N651

2N1957 odpowiednik: 2N1187

2N1958 odpowiednik: 2N2537

2N1958 odpowiednik: KT608A

2N1959 odpowiednik: 2N2242

2N1959 odpowiednik: 2N2537

2N1959 odpowiednik: KT608B

2N1959A odpowiednik: 2N2537

2N196 odpowiednik: OC72

2N1960 odpowiednik: GC507

2N1962 odpowiednik: KSY71

2N1963 odpowiednik: KSY71

2N1964 odpowiednik: 2N2539

2N1965 odpowiednik: 2N2539

2N197 odpowiednik: OC72

2N1971 odpowiednik: 6NU74

2N1972 odpowiednik: 2N2219

2N1973 odpowiednik: KF503

2N1974 odpowiednik: KF503

2N1975 odpowiednik: KF503

2N198 odpowiednik: OC72

2N1983 odpowiednik: 2N2218

2N1984 odpowiednik: 2N2218

2N1985 odpowiednik: 2N2218

2N1986 odpowiednik: BFYC5

2N1987 odpowiednik: BFY65

2N1988 odpowiednik: 2N2218A

2N1989 odpowiednik: 2N2218A

2N199 odpowiednik: OC72

2N1990 odpowiednik: BFY65

2N1990r odpowiednik: KF503

2N1990S odpowiednik: KF503

2N1991 odpowiednik: V410

2N1992 odpowiednik: KSY71

2N1993 odpowiednik: GS507

2N1995 odpowiednik: GS502

2N1996 odpowiednik: GS502

2N19F odpowiednik: GC516

2N19S5 odpowiednik: 2N1190

2N1S5 odpowiednik: AD138

2N1SCA odpowiednik: 156NU70

2N200 odpowiednik: OC72

2N2008 odpowiednik: BFY57

2N2015 odpowiednik: 2N3715

2N2016 odpowiednik: 2N3715

2N2017 odpowiednik: KF506

2N2018 odpowiednik: 2N3738

2N2019 odpowiednik: 2N3738

2N2020 odpowiednik: 2N3738

2N2020 odpowiednik: KT3117A

2N2021 odpowiednik: 2N3738

2N2022 odpowiednik: GC507

2N2032 odpowiednik: 2N3713

2N2032/I odpowiednik: KU606

2N2033 odpowiednik: KU602

2N2033/S odpowiednik: KU602

2N2034 odpowiednik: KU602

2N2034 odpowiednik: S

2N2035 odpowiednik: KU602

2N2036 odpowiednik: KU606

2N2038 odpowiednik: KF507

2N2039 odpowiednik: KF506

2N204 odpowiednik: OC71

2N2040 odpowiednik: KF507

2N2041 odpowiednik: KF506

2N2048 odpowiednik: AF106

2N2048 odpowiednik: GT308

2N2049 odpowiednik: 2N1711

2N205 odpowiednik: OC71

2N2059 odpowiednik: OC170

2N206 odpowiednik: AC122

2N206 odpowiednik: MGT108A

2N2061 odpowiednik: 2N3611

2N2061A odpowiednik: AD138

2N2062 odpowiednik: 2N3611

2N2062A odpowiednik: 3NU74

2N2063 odpowiednik: 2N3611

2N2063A odpowiednik: 2NU74

2N2064 odpowiednik: 2N3611

2N2064А odpowiednik: 3NU74

2N2065 odpowiednik: 2N3615

2N2066 odpowiednik: 2N3615

2N2066А odpowiednik: 7NU74

2N2067 odpowiednik: OC26

2N20670 odpowiednik: OC26

2N2067B odpowiednik: OC26

2N2067G odpowiednik: OC26

2N2068 odpowiednik: 7NU73

2N20680 odpowiednik: 7NU73

2N2068G odpowiednik: 7NU73

2N2069 odpowiednik: 2N1539

2N206SA odpowiednik: 6NU74

2N207 odpowiednik: MGT108G

2N207 odpowiednik: OC170

2N2070 odpowiednik: 2N1541

2N2071 odpowiednik: 2NU74

2N2072 odpowiednik: 6NU74

2N2075 odpowiednik: 2N174A

2N2075 odpowiednik: 2N2077

2N2075 odpowiednik: 2N442

2N2075 odpowiednik: ECG105

2N2077 odpowiednik: 2N174A

2N2077 odpowiednik: 2N2075

2N2077 odpowiednik: 2N442

2N2077 odpowiednik: ECG105

2N207B odpowiednik: МП41А

2N207А odpowiednik: OC170

2N208 odpowiednik: KT337B

2N2084 odpowiednik: OC170

2N2086 odpowiednik: KF504

2N2087 odpowiednik: KF504

2N2089 odpowiednik: AF134

2N2090 odpowiednik: OC170

2N2091 odpowiednik: OC170

2N2092 odpowiednik: P416B

2N2092 odpowiednik: П422

2N2093 odpowiednik: OC170

2N2095 odpowiednik: GF504

2N2101 odpowiednik: KU60C

2N2102 odpowiednik: 2N2405

2N2102 odpowiednik: 2N3053

2N2102 odpowiednik: 2N3053A

2N2102 odpowiednik: 2N4924

2N2102 odpowiednik: 2N4925

2N2102 odpowiednik: 40408

2N2102 odpowiednik: 48-869428

2N2102 odpowiednik: KT630A

2N2102 odpowiednik: KT630B

2N2102 odpowiednik: LTC128

2N2104 odpowiednik: KFY16

2N2105 odpowiednik: KFY16

2N2106 odpowiednik: KF506

2N2107 odpowiednik: KF506

2N2108 odpowiednik: KF508

2N211 odpowiednik: OC44

2N212 odpowiednik: OC44

2N213 odpowiednik: 107NU70

2N2137A odpowiednik: GT701A

2N2137А odpowiednik: 2NU74

2N2138A odpowiednik: 2NU74

2N2138A odpowiednik: GT701A

2N2139A odpowiednik: 4NU74

2N2140A odpowiednik: 6NU74

2N2141A odpowiednik: 6NU74

2N2142A odpowiednik: 3NU74

2N2142A odpowiednik: GT701

2N2142A odpowiednik: GT701A

2N2143А odpowiednik: 3NU74

2N2144А odpowiednik: 5NU74

2N2145А odpowiednik: 7NU74

2N2146А odpowiednik: 7NU74

2N2148 odpowiednik: GT905B

2N214MP odpowiednik: OC72

2N215 odpowiednik: AC122

2N215 odpowiednik: MP40A

2N2150 odpowiednik: KU602

2N2151 odpowiednik: KU602

2N216I odpowiednik: KFY4C

2N217 odpowiednik: AC131/30

2N2172 odpowiednik: OC170

2N2173 odpowiednik: GC510

2N2174 odpowiednik: KF517

2N217EQ odpowiednik: GC507

2N218 odpowiednik: AFY15

2N218 odpowiednik: GT109E

2N2183 odpowiednik: AF106

2N2189 odpowiednik: AF106

2N219 odpowiednik: AFY15

2N2190 odpowiednik: 2N3323

2N2191 odpowiednik: 2N3323

2N2192 odpowiednik: KT630E

2N2192А odpowiednik: KF508

2N2193 odpowiednik: BSY46

2N2193 odpowiednik: KT630G

2N2193А odpowiednik: BSY46

2N2194 odpowiednik: KT630D

2N2194A odpowiednik: KT630D

2N2194А odpowiednik: 2N2218A

2N2195 odpowiednik: KT630D

2N2195А odpowiednik: KF507

2N2196 odpowiednik: KU602

2N2198 odpowiednik: KF506

2N2199 odpowiednik: GF505

2N2199 odpowiednik: GT305A

2N220 odpowiednik: 2N1189

2N220 odpowiednik: P27A

2N2200 odpowiednik: GF505

2N2200 odpowiednik: KT305B

2N2201 odpowiednik: 2N3738

2N2202 odpowiednik: 2N3738

2N2203 odpowiednik: 2N3738

2N2204 odpowiednik: 2N3338

2N2206 odpowiednik: KSY62B

2N2208 odpowiednik: GC507

2N2209 odpowiednik: OC170

2N220S odpowiednik: 2N835

2N2210 odpowiednik: AUY28

2N2211 odpowiednik: 7NU74

2N2216 odpowiednik: 2N3498

2N2217 odpowiednik: 2N2218

2N2217 odpowiednik: BFY72

2N2217 odpowiednik: KT2218

2N2217 odpowiednik: KT928A

2N2218 odpowiednik: 2N2217

2N2218 odpowiednik: 2N2219

2N2218 odpowiednik: BFX96

2N2218 odpowiednik: KT2218

2N2218 odpowiednik: KT928A

2N2218 odpowiednik: KT928B

2N2218A odpowiednik: 2N2219

2N2218A odpowiednik: 2N2219A

2N2218A odpowiednik: BFY72

2N2218A odpowiednik: KT928B

2N2219 odpowiednik: 2N2218

2N2219 odpowiednik: 2N2218A

2N2219 odpowiednik: BFX97

2N2219 odpowiednik: KT928B

2N2219A odpowiednik: 2N1420

2N2219A odpowiednik: 2N1711

2N2219A odpowiednik: 2N2218A

2N2219A odpowiednik: ECG123

2N2219A odpowiednik: KT928B

2N2219А odpowiednik: BFY72

2N222 odpowiednik: BC140

2N222 odpowiednik: BC211A

2N222 odpowiednik: BC337

2N222 odpowiednik: BSXP65

2N222 odpowiednik: GC515

2N2220 odpowiednik: 2N2221A

2N2220 odpowiednik: KSY34

2N2221 odpowiednik: BFX9t

2N2221 odpowiednik: S02221

2N2221 odpowiednik: S02221R

2N2221 odpowiednik: YTS2221

2N2221A odpowiednik: 2N2220

2N2221A odpowiednik: BFY72

2N2221A odpowiednik: KT3117A

2N2221A odpowiednik: S02221A

2N2221A odpowiednik: S02221AR

2N2221A odpowiednik: YTS2221A

2N2222 odpowiednik: BC211

2N2222 odpowiednik: BFX95

2N2222 odpowiednik: BSR13

2N2222 odpowiednik: BSR13R

2N2222 odpowiednik: BSS79B

2N2222 odpowiednik: BSS81B

2N2222 odpowiednik: BSS81C

2N2222 odpowiednik: BSX65

2N2222 odpowiednik: BSXP65

2N2222 odpowiednik: FMMT2222

2N2222 odpowiednik: FMMT2222R

2N2222 odpowiednik: KT3117

2N2222 odpowiednik: MMBT2222

2N2222 odpowiednik: PMBT2222

2N2222 odpowiednik: PXT2222

2N2222 odpowiednik: S02222

2N2222 odpowiednik: S02222R

2N2222 odpowiednik: SMBT2222

2N2222 odpowiednik: YTS2222

2N2222A odpowiednik: 133690

2N2222A odpowiednik: BC107B

2N2222A odpowiednik: BC109

2N2222A odpowiednik: BSR14

2N2222A odpowiednik: BSR14R

2N2222A odpowiednik: BSS26

2N2222A odpowiednik: BSS79C

2N2222A odpowiednik: ECG123A

2N2222A odpowiednik: ECG123AM

2N2222A odpowiednik: FMMT2222A

2N2222A odpowiednik: FMMT2222RA

2N2222A odpowiednik: MMBT2222A

2N2222A odpowiednik: PKT2222A

2N2222A odpowiednik: PMBT2222A

2N2222A odpowiednik: PZT2222AT1

2N2222A odpowiednik: S02222A

2N2222A odpowiednik: S02222AR

2N2222A odpowiednik: SMBT2222A

2N2222A odpowiednik: SXT2222A

2N2222A odpowiednik: YTS2222A

2N2224 odpowiednik: KF506

2N2224 odpowiednik: KT608B

2N223 odpowiednik: AC117

2N2236 odpowiednik: KSY34

2N2236 odpowiednik: KT617A

2N2237 odpowiednik: KSY34

2N2237 odpowiednik: KT603B

2N2238 odpowiednik: GC507

2N2239 odpowiednik: KF506

2N224 odpowiednik: AC117

2N2240 odpowiednik: KC507

2N2241 odpowiednik: KC507

2N2242 odpowiednik: 2N1959

2N2242 odpowiednik: KSY21

2N2242 odpowiednik: KT608B

2N2243 odpowiednik: BSW6S

2N2243A odpowiednik: KT630A

2N2244 odpowiednik: KC508

2N2245 odpowiednik: KC508

2N2246 odpowiednik: KC508

2N2247 odpowiednik: KC507

2N2248 odpowiednik: KC507

2N2249 odpowiednik: KC507

2N225 odpowiednik: 2xAC117P

2N2250 odpowiednik: KC508

2N2252 odpowiednik: KC508

2N2253 odpowiednik: KC507

2N2254 odpowiednik: KC507

2N2255 odpowiednik: KC507

2N2256 odpowiednik: KSY71

2N2257 odpowiednik: KSY71

2N2258 odpowiednik: 2SA440

2N2258 odpowiednik: ECG126A

2N225I odpowiednik: KC508

2N226 odpowiednik: AC117

2N2266 odpowiednik: 2N2145

2N2267 odpowiednik: 2N2145

2N2268 odpowiednik: 2N2145

2N2269 odpowiednik: 2N2145

2N227 odpowiednik: 2xAC117P

2N2270 odpowiednik: 2N2053

2N2270 odpowiednik: 2N2273

2N2270 odpowiednik: 2N3053

2N2270 odpowiednik: ECG128

2N2270 odpowiednik: GT305B

2N2270 odpowiednik: KT630D

2N2271 odpowiednik: GC500

2N2272 odpowiednik: KSY21

2N2273 odpowiednik: 2N2270

2N2273 odpowiednik: GF507

2N2273 odpowiednik: GT305B

2N2273 odpowiednik: KT630D

2N2274 odpowiednik: KT203B

2N2276 odpowiednik: KT203B

2N228 odpowiednik: OC141

2N2288 odpowiednik: 2N2526

2N2289 odpowiednik: 2N2526

2N229 odpowiednik: OC140

2N2290 odpowiednik: 2N2526

2N2297 odpowiednik: BSY46

2N2297 odpowiednik: KT630G

2N23 odpowiednik: GC509

2N2303 odpowiednik: BFY64

2N2303/46 odpowiednik: KFY18

2N2304 odpowiednik: KU611

2N2305 odpowiednik: 2N3771

2N2306 odpowiednik: KU602

2N2308 odpowiednik: KU612

2N2309 odpowiednik: KC507

2N231 odpowiednik: AF11C

2N2310 odpowiednik: KF50C

2N2312 odpowiednik: KF506

2N2314 odpowiednik: KF506

2N2317 odpowiednik: KF506

2N2318 odpowiednik: KSY21

2N2319 odpowiednik: 2N834

2N232 odpowiednik: AF137

2N2320 odpowiednik: KSY34

2N233 odpowiednik: OC139

2N2338 odpowiednik: 2N2226

2N2339 odpowiednik: KU606

2N233A odpowiednik: OC139

2N234 odpowiednik: OC26

2N2340 odpowiednik: KU601

2N2341 odpowiednik: KUC01

2N2342 odpowiednik: KU602

2N2343 odpowiednik: KU602

2N234A odpowiednik: П216В

2N235 odpowiednik: OC26

2N2350 odpowiednik: KFY46

2N2350A odpowiednik: KFY46

2N2351 odpowiednik: BSX33

2N2351A odpowiednik: BSX33

2N2352 odpowiednik: BSX33

2N2352 odpowiednik: KU602

2N2352А odpowiednik: BSX33

2N2353 odpowiednik: KF507

2N2353 odpowiednik: KU601

2N2353A odpowiednik: KF507

2N2354 odpowiednik: 104NU71

2N235A odpowiednik: AD149

2N235B odpowiednik: П217А

2N236 odpowiednik: 2N350B

2N2360 odpowiednik: 2N3283

2N2360 odpowiednik: GT376A

2N2361 odpowiednik: 2N3284

2N2361 odpowiednik: GT376A

2N2362 odpowiednik: GF506

2N2363 odpowiednik: GF507

2N2368 odpowiednik: 2N2369A

2N2368 odpowiednik: BSX19

2N2369 odpowiednik: 2N2369A

2N2369 odpowiednik: 2N708

2N2369 odpowiednik: 2N914

2N2369 odpowiednik: BSX20

2N2369 odpowiednik: BSX28

2N2369 odpowiednik: BSX93

2N2369 odpowiednik: FMMT2369

2N2369 odpowiednik: FMMT2369A

2N2369 odpowiednik: FMMT2369R

2N2369 odpowiednik: PMBT2369

2N2369 odpowiednik: S02369

2N2369 odpowiednik: S02369R

2N2369/46 odpowiednik: KSY71

2N2369A odpowiednik: 2N2368

2N2369A odpowiednik: 2N2369

2N2369A odpowiednik: 2N3646

2N2369A odpowiednik: 2N708

2N2369A odpowiednik: 2N914

2N2369A odpowiednik: BSS11

2N2369A odpowiednik: BSX28

2N2369A odpowiednik: BSX93

2N2369A odpowiednik: FMMT2369RA

2N2369A odpowiednik: SE1002

2N236A odpowiednik: 2N351A

2N236B odpowiednik: П216А

2N237 odpowiednik: MP40A

2N237 odpowiednik: МП40

2N2372 odpowiednik: KT201W

2N238 odpowiednik: AC122cz

2N2386 odpowiednik: GT703D

2N24 odpowiednik: GC516

2N240 odpowiednik: ГТ310Е

2N2400 odpowiednik: GT308B

2N2405 odpowiednik: 2N2102

2N2405 odpowiednik: KT630B

2N241 odpowiednik: AC131

2N2410 odpowiednik: BSX30

2N2410 odpowiednik: KT929A

2N2411 odpowiednik: 2N3250

2N2411 odpowiednik: KT352A

2N2412 odpowiednik: 2N3250

2N2413 odpowiednik: BC107

2N2415 odpowiednik: GF507

2N2415 odpowiednik: GT376A

2N2416 odpowiednik: 2N990

2N2416 odpowiednik: 2SA342

2N2416 odpowiednik: ECG160

2N2416 odpowiednik: GF507

2N241A odpowiednik: AC131

2N242 odpowiednik: ASZ15

2N2423 odpowiednik: 6NU74

2N2424 odpowiednik: KF517

2N2425 odpowiednik: KFY16

2N2426 odpowiednik: 106NU70

2N2427 odpowiednik: KC507

2N2428 odpowiednik: AC122

2N2428 odpowiednik: MP41A

2N2429 odpowiednik: 2N652

2N243 odpowiednik: KF506

2N2430 odpowiednik: GC520

2N2431 odpowiednik: GC510

2N2431MP odpowiednik: 2

2N2432 odpowiednik: KF507

2N2432A odpowiednik: KT201B

2N2432А odpowiednik: KF507

2N2433 odpowiednik: KF506

2N2434 odpowiednik: KF508

2N244 odpowiednik: KF506

2N2444 odpowiednik: 7NU74

2N2445 odpowiednik: 6NU74

2N2446 odpowiednik: 4NU74

2N2447 odpowiednik: AC122/30

2N2448 odpowiednik: AC122/30

2N2449 odpowiednik: AC122

2N2450 odpowiednik: AC122

2N2453 odpowiednik: BFY86

2N2455 odpowiednik: GF507

2N2456 odpowiednik: GF507

2N2459 odpowiednik: KF503

2N2460 odpowiednik: KF503

2N2461 odpowiednik: KF503

2N2462 odpowiednik: KF503

2N2463 odpowiednik: KF503

2N2464 odpowiednik: KF503

2N2465 odpowiednik: KF503

2N2466 odpowiednik: KF503

2N2467 odpowiednik: 5NU73

2N247 odpowiednik: AF115

2N247/33 odpowiednik: OC170

2N2472 odpowiednik: KU602

2N2473 odpowiednik: KU612

2N2475 odpowiednik: BFY86

2N2475 odpowiednik: KT316B

2N2476 odpowiednik: 2N2218

2N2477 odpowiednik: BSX30

2N248 odpowiednik: AF115

2N2480 odpowiednik: 2N3587

2N2480 odpowiednik: 2N3907

2N2480 odpowiednik: 2N5794

2N2480 odpowiednik: ECG81

2N2480A odpowiednik: 2N3587

2N2480A odpowiednik: 2N3907

2N2480A odpowiednik: 2N5794

2N2480A odpowiednik: ECG81

2N2481 odpowiednik: BSX28

2N2482 odpowiednik: 2N1302

2N2482 odpowiednik: ECG103

2N2482 odpowiednik: GT311

2N2483 odpowiednik: 2N3903

2N2483 odpowiednik: BFX92A

2N2484 odpowiednik: 2N3903

2N2484 odpowiednik: BC107

2N2484 odpowiednik: FMMT2484

2N2484 odpowiednik: MMBT2484

2N2484 odpowiednik: S02484

2N2484 odpowiednik: S02484R

2N249 odpowiednik: AC117

2N2495 odpowiednik: AF106

2N250 odpowiednik: OC26

2N2501 odpowiednik: KSYC3

2N250A odpowiednik: 2NU74

2N251 odpowiednik: ASZ15

2N2511 odpowiednik: 2N3444

2N2514 odpowiednik: KF506

2N2515 odpowiednik: KF506

2N2516 odpowiednik: KF506

2N2517 odpowiednik: KF503

2N2518 odpowiednik: KF503

2N2519 odpowiednik: KF503

2N252 odpowiednik: AF117

2N2520 odpowiednik: KF506

2N2522 odpowiednik: KF506

2N2523 odpowiednik: KF506

2N2524 odpowiednik: KF508

2N2526 odpowiednik: 4NU74

2N2529 odpowiednik: KF507

2N253 odpowiednik: OC139

2N2530 odpowiednik: KF507

2N2531 odpowiednik: KF507

2N2532 odpowiednik: KF508

2N2533 odpowiednik: KF507

2N2534 odpowiednik: KF507

2N2536 odpowiednik: 5NU72

2N2537 odpowiednik: KSY34

2N2537 odpowiednik: KT3053

2N2538 odpowiednik: 2N2219

2N2538 odpowiednik: KT928B

2N2539 odpowiednik: KSY34

2N2539 odpowiednik: KT3117A

2N254 odpowiednik: OC139

2N2540 odpowiednik: 2N2222

2N2541 odpowiednik: 2SB492

2N2541 odpowiednik: ECG176

2N255 odpowiednik: P216B

2N255 odpowiednik: П4Б

2N2552 odpowiednik: 4NU73

2N2553 odpowiednik: 5NU73

2N2554 odpowiednik: 6NU73

2N2557 odpowiednik: 5NU73

2N2558 odpowiednik: 6NU73

2N255A odpowiednik: П216В

2N256 odpowiednik: П4Д

2N2560 odpowiednik: 4NU73

2N2561 odpowiednik: 5NU73

2N2562 odpowiednik: 6NU73

2N2564 odpowiednik: 4NU73

2N2565 odpowiednik: 5NU73

2N2565/5 odpowiednik: 5NU73

2N2566 odpowiednik: 6NU73

2N2566/5 odpowiednik: 6NU73

2N256A odpowiednik: П216В

2N257 odpowiednik: AD138

2N2571 odpowiednik: KF507

2N2572 odpowiednik: KF507

2N257B odpowiednik: 3NU74

2N257G odpowiednik: 2NU74

2N257W odpowiednik: 3NU74

2N258 odpowiednik: KF517

2N2586 odpowiednik: BC107A

2N2587 odpowiednik: OC170

2N2588 odpowiednik: OC170

2N2589 odpowiednik: KU607

2N259 odpowiednik: KF517

2N2594 odpowiednik: KF506

2N2595 odpowiednik: KFY16

2N2596 odpowiednik: KFY16

2N2597 odpowiednik: KFY18

2N26 odpowiednik: GC515

2N260 odpowiednik: OC72

2N260 odpowiednik: А

2N2601 odpowiednik: KFY16

2N2602 odpowiednik: KFY16

2N2603 odpowiednik: KFY16

2N2604 odpowiednik: KFY16

2N2605 odpowiednik: 2N3798

2N2605A odpowiednik: KFY18

2N261 odpowiednik: OC77

2N2610 odpowiednik: KF507

2N2611 odpowiednik: KU602

2N2612 odpowiednik: 2N1559

2N2613 odpowiednik: AC160

2N2614 odpowiednik: AC160

2N2615 odpowiednik: BFY78

2N2615 odpowiednik: KT325A

2N2616 odpowiednik: BFY78

2N2616 odpowiednik: KT325B

2N2617 odpowiednik: KF507

2N2617 odpowiednik: KT201A

2N262 odpowiednik: OC72

2N2621 odpowiednik: OC170

2N2622 odpowiednik: OC170

2N2623 odpowiednik: OC170

2N2624 odpowiednik: OC170

2N2626 odpowiednik: OC170

2N2627 odpowiednik: OC170

2N2628 odpowiednik: OC170

2N2629 odpowiednik: OC170

2N262S odpowiednik: OC170

2N2632 odpowiednik: KU606

2N2633 odpowiednik: KU606

2N2634 odpowiednik: KU605

2N2635 odpowiednik: GT320W

2N264 odpowiednik: KF507

2N2644 odpowiednik: KC510

2N2645 odpowiednik: KF508

2N2646 odpowiednik: 2SH20

2N2646 odpowiednik: 48-869256

2N2646 odpowiednik: ECG6401

2N2646 odpowiednik: KT117

2N2646 odpowiednik: M9256

2N2647 odpowiednik: 2SH22

2N2647 odpowiednik: ECG6409

2N2647 odpowiednik: KT117

2N265 odpowiednik: AC122

2N265 odpowiednik: MGT108

2N2650 odpowiednik: P214A

2N2651 odpowiednik: KSY63

2N2652 odpowiednik: Дл21

2N2652A odpowiednik: Ah21

2N2654 odpowiednik: GF505

2N2656 odpowiednik: KSY62B

2N2657 odpowiednik: KU602

2N2658 odpowiednik: KU602

2N2659 odpowiednik: 4NU73

2N266 odpowiednik: OC72

2N2660 odpowiednik: 6NU73

2N2660 odpowiednik: P215

2N2661 odpowiednik: 7NU73

2N2661 odpowiednik: P215

2N2662 odpowiednik: 4NU73

2N2663 odpowiednik: 6NU73

2N2664 odpowiednik: 7NU73

2N2665 odpowiednik: P214A

2N2666 odpowiednik: P214A

2N2667 odpowiednik: P215

2N267 odpowiednik: AF115

2N2671 odpowiednik: OC170

2N2672 odpowiednik: OC170

2N2672А odpowiednik: OC170

2N2673 odpowiednik: KF506

2N2674 odpowiednik: KF506

2N2675 odpowiednik: KF506

2N2676 odpowiednik: KF50C

2N2677 odpowiednik: KF507

2N268 odpowiednik: 2N1530

2N268A odpowiednik: ASZ15

2N269 odpowiednik: МП42Б

2N2696 odpowiednik: KSY81

2N2696 odpowiednik: KT351A

2N2697 odpowiednik: KU602

2N2698 odpowiednik: KU602

2N269S odpowiednik: KSY81

2N27 odpowiednik: OC71

2N270 odpowiednik: AC131

2N2706 odpowiednik: GC510

2N2708 odpowiednik: KT325B

2N2709 odpowiednik: KFY16

2N271 odpowiednik: AFY15

2N2710 odpowiednik: KSY21

2N2711 odpowiednik: KC508

2N2711 odpowiednik: KT315

2N2712 odpowiednik: 48-869196

2N2712 odpowiednik: 48-869197

2N2712 odpowiednik: 48-869293

2N2712 odpowiednik: 48-869447

2N2712 odpowiednik: KC508

2N2712 odpowiednik: KT315B

2N2713 odpowiednik: KC508

2N2714 odpowiednik: KC508

2N2715 odpowiednik: KC508

2N2716 odpowiednik: 48-869196

2N2716 odpowiednik: 48-869252

2N2716 odpowiednik: KC508

2N271A odpowiednik: AFY15

2N272 odpowiednik: MII41A

2N2722 odpowiednik: KCZ58

2N2723 odpowiednik: KFZ66

2N2724 odpowiednik: KFZ68

2N2725 odpowiednik: KFZ66

2N273 odpowiednik: MP29A

2N273 odpowiednik: МП42А

2N2739 odpowiednik: KD502

2N274 odpowiednik: AF137

2N2740 odpowiednik: KD503

2N2746 odpowiednik: KD503

2N274S odpowiednik: KD502

2N2751 odpowiednik: KD502

2N2752 odpowiednik: KD503

2N277 odpowiednik: ADZ11

2N278 odpowiednik: ADZ12

2N2784 odpowiednik: KT316B

2N2785 odpowiednik: KFZ66

2N2787 odpowiednik: KSY34

2N2788 odpowiednik: KSY34

2N279 odpowiednik: AC122/30

2N279 odpowiednik: S0679

2N2790 odpowiednik: KSY34

2N2791 odpowiednik: KSY34

2N28 odpowiednik: OC71

2N280 odpowiednik: AC122/30

2N2807 odpowiednik: FMMT2907

2N2807 odpowiednik: FMMT2907R

2N281 odpowiednik: 2N651

2N2811 odpowiednik: KT908B

2N2811 odpowiednik: KU606

2N2812 odpowiednik: KU606

2N2813 odpowiednik: KT908A

2N2813 odpowiednik: кибоб

2N2814 odpowiednik: KU606

2N2815 odpowiednik: KD503

2N2819 odpowiednik: KD503

2N282 odpowiednik: 2X

2N2823 odpowiednik: KD503

2N2826 odpowiednik: OC30

2N2827 odpowiednik: OC30

2N2828 odpowiednik: KU602

2N2829 odpowiednik: KU602

2N283 odpowiednik: AC122

2N283 odpowiednik: MP40A

2N2831 odpowiednik: KF507

2N2835 odpowiednik: OC26

2N2835 odpowiednik: P213

2N2836 odpowiednik: 3NU74

2N284 odpowiednik: AC122/30

2N284 odpowiednik: А

2N2845 odpowiednik: 2N914

2N2845 odpowiednik: KSY34

2N2846 odpowiednik: KSY34

2N2847 odpowiednik: KSY34

2N2848 odpowiednik: KSY34

2N2849 odpowiednik: KU602

2N285 odpowiednik: ASZ15

2N2850 odpowiednik: KU602

2N2850 odpowiednik: KUC02

2N2851 odpowiednik: KU602

2N2852 odpowiednik: KU502

2N2852 odpowiednik: KU602

2N2853 odpowiednik: KU601

2N2857 odpowiednik: 2N5179

2N2857 odpowiednik: MRF501

2N285A odpowiednik: OC27

2N285B odpowiednik: OC27

2N285C odpowiednik: KU602

2N2868 odpowiednik: KT630D

2N2869 odpowiednik: AD138/50

2N2870 odpowiednik: AD138/50

2N2877 odpowiednik: 2N3617

2N2880 odpowiednik: 2N3998

2N2880 odpowiednik: ECG75

2N2890 odpowiednik: KT801A

2N2891 odpowiednik: KT801A

2N2894 odpowiednik: 2N3209

2N2894 odpowiednik: KT347B

2N2894 odpowiednik: S02894

2N2894 odpowiednik: S02894R

2N2894A odpowiednik: BSR12

2N290 odpowiednik: 7NU74

2N2905A odpowiednik: 2N4037

2N2905A odpowiednik: BSYP05

2N2906 odpowiednik: S02906

2N2906 odpowiednik: S02906R

2N2906 odpowiednik: YTS2906

2N2906A odpowiednik: 2N2907A

2N2906A odpowiednik: BCY70

2N2906A odpowiednik: BFX48

2N2906A odpowiednik: KT313A

2N2906A odpowiednik: S02906A

2N2906A odpowiednik: S02906AR

2N2906A odpowiednik: YTS2906A

2N2907 odpowiednik: 2N3906

2N2907 odpowiednik: 2N4403

2N2907 odpowiednik: BC192

2N2907 odpowiednik: BSR15

2N2907 odpowiednik: BSR15R

2N2907 odpowiednik: BSS80B

2N2907 odpowiednik: BSS80C

2N2907 odpowiednik: KT313B

2N2907 odpowiednik: METAL

2N2907 odpowiednik: MMBT2907

2N2907 odpowiednik: MPS6562

2N2907 odpowiednik: PMBT2907

2N2907 odpowiednik: PXT2907

2N2907 odpowiednik: PZT2907AT1

2N2907 odpowiednik: S02907

2N2907 odpowiednik: SMBT2907

2N2907 odpowiednik: SO2907R

2N2907 odpowiednik: YTS2907

2N2907 odpowiednik: BC192

2N2907 odpowiednik: KT313B

2N2907A odpowiednik: 137340

2N2907A odpowiednik: 142839

2N2907A odpowiednik: 145776

2N2907A odpowiednik: 146850

2N2907A odpowiednik: 147665

2N2907A odpowiednik: 2N2906A

2N2907A odpowiednik: 2N3504

2N2907A odpowiednik: 2N4035

2N2907A odpowiednik: 2SA603

2N2907A odpowiednik: BCY12

2N2907A odpowiednik: BCY70

2N2907A odpowiednik: BCY71

2N2907A odpowiednik: BFX48

2N2907A odpowiednik: BSR16

2N2907A odpowiednik: BSR16R

2N2907A odpowiednik: BSS82B

2N2907A odpowiednik: BSS82C

2N2907A odpowiednik: ECG159

2N2907A odpowiednik: FMMT2907A

2N2907A odpowiednik: FMMT2907RA

2N2907A odpowiednik: LTC159M

2N2907A odpowiednik: MMBT2907A

2N2907A odpowiednik: PMBT22907A

2N2907A odpowiednik: PXT2907A

2N2907A odpowiednik: S02907A

2N2907A odpowiednik: S02907AR

2N2907A odpowiednik: SMBT2907A

2N2907A odpowiednik: SXT2907A

2N2907A odpowiednik: YTS2907A

2N291 odpowiednik: AC131

2N292 odpowiednik: OC139

2N292A odpowiednik: 155NU70

2N293 odpowiednik: OC139

2N2947 odpowiednik: KT903A

2N2958 odpowiednik: KT608B

2N296 odpowiednik: 6NU74

2N297 odpowiednik: AD138/50

2N297A odpowiednik: AD138/50

2N299 odpowiednik: GF506

2N2997 odpowiednik: 2N3283

2N2998 odpowiednik: 2N3279

2N2999 odpowiednik: 2N3284

2N2999 odpowiednik: GT341W

2N2C83 odpowiednik: OC170

2N2I4 odpowiednik: OC72

2N2S09 odpowiednik: KF504

2N2S1A odpowiednik: 4NU74

2N2S5Ó odpowiednik: 4NU73

2N2t6 odpowiednik: OC139

2N30 odpowiednik: GC515

2N300 odpowiednik: GF506

2N3009 odpowiednik: BSX20

2N301 odpowiednik: AD138/50

2N3010 odpowiednik: 2N3511

2N3010 odpowiednik: KT316B

2N3011 odpowiednik: BSX27

2N3012 odpowiednik: BSX28

2N3012 odpowiednik: KT347B

2N3013 odpowiednik: BSX29

2N3014 odpowiednik: 2N914

2N3015 odpowiednik: 2N2573

2N3015 odpowiednik: KT928A

2N3019 odpowiednik: 2N3020

2N3019 odpowiednik: BSR43

2N3019 odpowiednik: KT630

2N3019 odpowiednik: KT630W

2N301A odpowiednik: 5NU73

2N301B odpowiednik: 2NU74

2N301G odpowiednik: 2NU74

2N301W odpowiednik: 2NU74

2N302 odpowiednik: OC170

2N3020 odpowiednik: 2N3019

2N3020 odpowiednik: BSR42

2N3020 odpowiednik: KT630

2N3020 odpowiednik: KT630W

2N303 odpowiednik: OC170

2N3033 odpowiednik: BF177

2N3053 odpowiednik: 141335

2N3053 odpowiednik: 230254

2N3053 odpowiednik: 2N1711A

2N3053 odpowiednik: 2N2102

2N3053 odpowiednik: 2N2270

2N3053 odpowiednik: 2N2905

2N3053 odpowiednik: 2N4239

2N3053 odpowiednik: 40361

2N3053 odpowiednik: BC300

2N3053 odpowiednik: ECG128

2N3053 odpowiednik: KT630D

2N3053 odpowiednik: KT805B

2N3053 odpowiednik: LTC128

2N3053 odpowiednik: MPSD05

2N3053A odpowiednik: 2N2102

2N3053A odpowiednik: 2N4924

2N3053A odpowiednik: 2N4925

2N3053A odpowiednik: 40408

2N3054 odpowiednik: 2N4911

2N3054 odpowiednik: 2N6261

2N3054 odpowiednik: 2N6373

2N3054 odpowiednik: 2SD315

2N3054 odpowiednik: 40372

2N3054 odpowiednik: 48-869301

2N3054 odpowiednik: BD148

2N3054 odpowiednik: BD149

2N3054 odpowiednik: BD243A

2N3054 odpowiednik: BD243B

2N3054 odpowiednik: BD587

2N3054 odpowiednik: BD589

2N3054 odpowiednik: BDY71

2N3054 odpowiednik: M9301

2N3054A odpowiednik: KT803A

2N3055 odpowiednik: 2N3234

2N3055 odpowiednik: 2N3445

2N3055 odpowiednik: 2N3715

2N3055 odpowiednik: 2N3716

2N3055 odpowiednik: 2N6262

2N3055 odpowiednik: 2SD492

2N3055 odpowiednik: 2SD878

2N3055 odpowiednik: 40251

2N3055 odpowiednik: 96-5397-01

2N3055 odpowiednik: BD11

2N3055 odpowiednik: BD111

2N3055 odpowiednik: BD112

2N3055 odpowiednik: BD113

2N3055 odpowiednik: BD116

2N3055 odpowiednik: BD117

2N3055 odpowiednik: BD118

2N3055 odpowiednik: BD120

2N3055 odpowiednik: BD123

2N3055 odpowiednik: BD130

2N3055 odpowiednik: BD142

2N3055 odpowiednik: BD181

2N3055 odpowiednik: BD182

2N3055 odpowiednik: BD183

2N3055 odpowiednik: BD184

2N3055 odpowiednik: BDP620

2N3055 odpowiednik: BDW51A

2N3055 odpowiednik: BDX10

2N3055 odpowiednik: BDX13

2N3055 odpowiednik: BDX18

2N3055 odpowiednik: BDY10

2N3055 odpowiednik: BDY20

2N3055 odpowiednik: BDY39

2N3055 odpowiednik: BDY91

2N3055 odpowiednik: BDY92

2N3055 odpowiednik: ECG130

2N3055 odpowiednik: GT701

2N3055 odpowiednik: KT802

2N3055 odpowiednik: KT819GM

2N3055 odpowiednik: SJ2515

2N3055S odpowiednik: BDX18

2N3058 odpowiednik: 2N4037

2N306 odpowiednik: 107NU70

2N307 odpowiednik: 2NU74

2N307А odpowiednik: 2NU74

2N308 odpowiednik: GC515

2N309 odpowiednik: GC515

2N30I4 odpowiednik: 2N5511

2N31 odpowiednik: GC516

2N310 odpowiednik: GC515

2N3107 odpowiednik: BFY58

2N3107 odpowiednik: KT630B

2N3108 odpowiednik: BFW24

2N3108 odpowiednik: KT630G

2N3109 odpowiednik: BFW25

2N3109 odpowiednik: KT630B

2N311 odpowiednik: GC507

2N3110 odpowiednik: BFW26

2N3110 odpowiednik: KT630G

2N3114 odpowiednik: BFY57

2N3114 odpowiednik: KT611G

2N3116 odpowiednik: 2N3136

2N3121 odpowiednik: KT351A

2N3125 odpowiednik: 2N5156

2N3125 odpowiednik: 2SB212

2N3125 odpowiednik: 2SB214

2N3125 odpowiednik: ECG179

2N3127 odpowiednik: GT328A

2N313 odpowiednik: 155NU70

2N3133 odpowiednik: 2N2904

2N3134 odpowiednik: 2N2904

2N3134 odpowiednik: KT646A

2N3135 odpowiednik: BFY64

2N3136 odpowiednik: BSX36

2N3137 odpowiednik: 2N3866

2N3137 odpowiednik: BFW19

2N3137 odpowiednik: ECG311

2N314 odpowiednik: 156NU70

2N315B odpowiednik: OC170

2N3166 odpowiednik: MY2267

2N3168 odpowiednik: 2N3789

2N3171 odpowiednik: MJ2267

2N3172 odpowiednik: 2N2789

2N3173 odpowiednik: 2N3790

2N3175 odpowiednik: MJ2267

2N3176 odpowiednik: 2N3789

2N3177 odpowiednik: 2N3790

2N3179 odpowiednik: M|2267

2N3181 odpowiednik: 2N3790

2N3183 odpowiednik: 2N3789

2N3184 odpowiednik: 2N3789

2N3187 odpowiednik: MJ2267

2N3188 odpowiednik: 2N3789

2N3189 odpowiednik: 2N3790

2N319 odpowiednik: AC117

2N3192 odpowiednik: 2N3789

2N3193 odpowiednik: 2N3790

2N3196 odpowiednik: 2N3789

2N3197 odpowiednik: 2N3790

2N32 odpowiednik: GC51C

2N32 odpowiednik: А

2N320 odpowiednik: AC117

2N3209 odpowiednik: 2N2894

2N3209 odpowiednik: KT347A

2N321 odpowiednik: AC117

2N3210 odpowiednik: KT616B

2N3215 odpowiednik: AD159

2N3216 odpowiednik: 2SA415

2N3216 odpowiednik: ECG100

2N3219 odpowiednik: 2SA497

2N3219 odpowiednik: 2SA510

2N3219 odpowiednik: 2SA606

2N322 odpowiednik: ASY26

2N3225 odpowiednik: 2N3498

2N323 odpowiednik: ASY26

2N3232 odpowiednik: 48-869627

2N3233 odpowiednik: 2N4347

2N3234 odpowiednik: 2N3055

2N3234 odpowiednik: 2N6262

2N324 odpowiednik: ASY26

2N3241A odpowiednik: 2N2222

2N3248 odpowiednik: KT315A

2N3248 odpowiednik: KT351A

2N3249 odpowiednik: KT345B

2N3250 odpowiednik: BFX48

2N3250A odpowiednik: KT313B

2N3251 odpowiednik: 2N3251A

2N3251 odpowiednik: 2N3799

2N3251 odpowiednik: 2SA603

2N3251 odpowiednik: BFX48

2N3251 odpowiednik: ECG106

2N3251A odpowiednik: 2N3251

2N3251A odpowiednik: 2N3798

2N3251A odpowiednik: 2N3799

2N3251А odpowiednik: BSX75

2N3252 odpowiednik: BFY51

2N3253 odpowiednik: BSX59

2N326 odpowiednik: GT705

2N326 odpowiednik: GT705B

2N3261 odpowiednik: BSX75

2N3266 odpowiednik: 2N3598

2N3266 odpowiednik: 2N3599

2N3266 odpowiednik: ECG71

2N3267 odpowiednik: GT376A

2N327 odpowiednik: KFY16

2N3279 odpowiednik: GT328A

2N327A odpowiednik: KFY16

2N327В odpowiednik: KFY16

2N328 odpowiednik: KF517

2N3281 odpowiednik: GT328B

2N3282 odpowiednik: GT328W

2N3283 odpowiednik: GT328A

2N3284 odpowiednik: GT328B

2N3286 odpowiednik: GT328B

2N328B odpowiednik: KFY16

2N328А odpowiednik: KFY16

2N3299 odpowiednik: BFY72

2N3299 odpowiednik: KT608B

2N329A odpowiednik: KFY16

2N329В odpowiednik: KFY16

2N33 odpowiednik: OC170

2N330 odpowiednik: KF517

2N3300 odpowiednik: BFY42

2N3301 odpowiednik: 2N2221A

2N3301 odpowiednik: KT3117A

2N3302 odpowiednik: 2N2907

2N3303 odpowiednik: BSX12

2N3304 odpowiednik: 2N3546

2N3304 odpowiednik: KT337A

2N330А odpowiednik: KFY16

2N331 odpowiednik: MP39B

2N331 odpowiednik: МГГ42А

2N3316 odpowiednik: 2N3713

2N332 odpowiednik: МП111

2N332A odpowiednik: KC507

2N333 odpowiednik: BSY44

2N333A odpowiednik: KT601A

2N334 odpowiednik: AF106

2N334 odpowiednik: BSY44

2N334A odpowiednik: KC507

2N335 odpowiednik: BSY44

2N3352 odpowiednik: 2N4024

2N3352 odpowiednik: 2N5796

2N3352 odpowiednik: BFX36

2N3352 odpowiednik: ECG82

2N335A odpowiednik: KC507

2N335B odpowiednik: KF506

2N336 odpowiednik: МП307В

2N336A odpowiednik: BSY44

2N337 odpowiednik: МП307В

2N3375 odpowiednik: BLY59

2N3375 odpowiednik: KT904A

2N337A odpowiednik: KF507

2N338 odpowiednik: BC107A

2N338A odpowiednik: KT312B

2N339 odpowiednik: 2N3445

2N339 odpowiednik: KF506

2N3390 odpowiednik: KT373W

2N3390 odpowiednik: MPA6521

2N3391 odpowiednik: KT373B

2N3391 odpowiednik: MPS6515

2N3391А odpowiednik: MPS6520

2N3392 odpowiednik: KT373A

2N3392 odpowiednik: MPS3392

2N3393 odpowiednik: 2N3394

2N3393 odpowiednik: 2N3398

2N3393 odpowiednik: KT373A

2N3393 odpowiednik: MPS3393

2N3394 odpowiednik: 2N3393

2N3394 odpowiednik: 2N3398

2N3394 odpowiednik: KT373G

2N3394 odpowiednik: MPS3394

2N3396 odpowiednik: MPS3396

2N3397 odpowiednik: 2N3398

2N3397 odpowiednik: 2N5172

2N3397 odpowiednik: KT315E

2N3397 odpowiednik: MPS3397

2N3398 odpowiednik: 2N3393

2N3398 odpowiednik: 2N3394

2N3398 odpowiednik: 2N3397

2N3398 odpowiednik: 2N5172

2N3398 odpowiednik: MPS3398

2N3399 odpowiednik: GT346B

2N339A odpowiednik: KF506

2N339S odpowiednik: MPS3395

2N34 odpowiednik: AC122

2N34 odpowiednik: GC517

2N35 odpowiednik: GC517

2N340 odpowiednik: KF506

2N3402 odpowiednik: BC338

2N3403 odpowiednik: BC338

2N3404 odpowiednik: BC337

2N3405 odpowiednik: BC337

2N340А odpowiednik: KF506

2N341 odpowiednik: KF504

2N3414 odpowiednik: 2N3415

2N3414 odpowiednik: 2N3416

2N3414 odpowiednik: MPS6513

2N3415 odpowiednik: 2N3414

2N3415 odpowiednik: 2N3416

2N3415 odpowiednik: 2N3417

2N3415 odpowiednik: 2N4424

2N3415 odpowiednik: BC338-25

2N3415 odpowiednik: MPS6515

2N3416 odpowiednik: 2N3414

2N3416 odpowiednik: 2N3415

2N3416 odpowiednik: BC337-25

2N3417 odpowiednik: 2N3415

2N3417 odpowiednik: 2N4424

2N3417 odpowiednik: BC337-25

2N3417 odpowiednik: MPS6515

2N341A odpowiednik: KF504

2N342 odpowiednik: KF506

2N3426 odpowiednik: BSX12

2N342А odpowiednik: KF506

2N342В odpowiednik: KF506

2N343 odpowiednik: KF50C

2N3439 odpowiednik: 2N3440

2N3439 odpowiednik: BST39

2N3439 odpowiednik: ECG396

2N3439 odpowiednik: LTC396

2N3439 odpowiednik: SK3044

2N3439 odpowiednik: SS1123

2N343B odpowiednik: KF506

2N343А odpowiednik: KF50C

2N344 odpowiednik: AF137

2N3440 odpowiednik: 2N3439

2N3440 odpowiednik: 2N3712

2N3440 odpowiednik: 2N4927

2N3440 odpowiednik: 2SC1012A

2N3440 odpowiednik: 2SC510

2N3440 odpowiednik: 2SC627

2N3440 odpowiednik: 2SC959

2N3440 odpowiednik: 40327

2N3440 odpowiednik: 610135-1

2N3440 odpowiednik: BF257

2N3440 odpowiednik: BF258

2N3440 odpowiednik: BST40

2N3440 odpowiednik: ECG396

2N3440 odpowiednik: LTC154

2N3440 odpowiednik: LTC396

2N3440 odpowiednik: SE7056

2N3440 odpowiednik: SK3044

2N3440 odpowiednik: SS1123

2N3441 odpowiednik: 2N3442

2N3441 odpowiednik: 2N6264

2N3441 odpowiednik: 2SC1025

2N3441 odpowiednik: 40373

2N3441 odpowiednik: 40913

2N3441 odpowiednik: KT805A

2N3442 odpowiednik: 2N4347

2N3442 odpowiednik: 2N6262

2N3442 odpowiednik: 2SD425

2N3442 odpowiednik: 2SD427

2N3442 odpowiednik: BD141

2N3442 odpowiednik: BDX11

2N3442 odpowiednik: BDX51

2N3442 odpowiednik: BDY74

2N3442 odpowiednik: KT945A

2N3444 odpowiednik: BSX61

2N3447 odpowiednik: BDY61

2N345 odpowiednik: AF137

2N3451 odpowiednik: 2N3545

2N3451 odpowiednik: KT337A

2N3451 odpowiednik: KT343B

2N346 odpowiednik: гтзюд

2N3467 odpowiednik: 2N3468

2N3467 odpowiednik: 2N3725

2N3467 odpowiednik: 2N4037

2N3468 odpowiednik: 2N3467

2N3468 odpowiednik: 2N4037

2N347 odpowiednik: KF506

2N3470 odpowiednik: 2N3597

2N3471 odpowiednik: 2N3492

2N3477 odpowiednik: 2N5066

2N3478 odpowiednik: BFY88

2N348 odpowiednik: KF503

2N3485 odpowiednik: 2N2906A

2N3486 odpowiednik: 2N2907A

2N349 odpowiednik: KF504

2N3490 odpowiednik: 2N3471

2N3491 odpowiednik: 2N3471

2N3492 odpowiednik: 2N3471

2N3493 odpowiednik: 2N4411

2N34A odpowiednik: И27А

2N35 odpowiednik: МП38А

2N35/5 odpowiednik: 107NU70

2N350 odpowiednik: P27A

2N350 odpowiednik: П203

2N3502 odpowiednik: 2N2905

2N3503 odpowiednik: 2N2905A

2N3504 odpowiednik: 2N2907A

2N3504 odpowiednik: 2N4035

2N3504 odpowiednik: BCY71

2N350A odpowiednik: 4NU73

2N351 odpowiednik: 4NU73

2N3510 odpowiednik: 2N5455

2N3511 odpowiednik: BSX26

2N3512 odpowiednik: 2N2218

2N351A odpowiednik: 4NU73

2N352 odpowiednik: 4NU73

2N3525 odpowiednik: ECG5511

2N3525 odpowiednik: ECG5512

2N3525 odpowiednik: SF3G14

2N3529 odpowiednik: ECG5410

2N353 odpowiednik: 2N1536

2N354 odpowiednik: KF517

2N3545 odpowiednik: 2N3451

2N3545 odpowiednik: KT337A

2N3545 odpowiednik: KT343B

2N3546 odpowiednik: 2N914

2N3546 odpowiednik: KT363A

2N3553 odpowiednik: 4804-3169-604

2N3553 odpowiednik: BFW47

2N3564 odpowiednik: 243388

2N3564 odpowiednik: 243922

2N3564 odpowiednik: 2N3904

2N3564 odpowiednik: 2N4401

2N3564 odpowiednik: ECG123AP

2N3564 odpowiednik: Дс>10аВ

2N3565 odpowiednik: 2N3566

2N3565 odpowiednik: BC147/148A

2N3566 odpowiednik: 2N3565

2N3566 odpowiednik: 2N3567

2N3566 odpowiednik: 2N3568

2N3566 odpowiednik: 2N3569

2N3567 odpowiednik: 2N3566

2N3567 odpowiednik: 2N3568

2N3567 odpowiednik: 2N3569

2N3568 odpowiednik: 2N3566

2N3568 odpowiednik: 2N3567

2N3568 odpowiednik: 2N3569

2N3568 odpowiednik: BC337

2N3568 odpowiednik: BC337-25

2N3569 odpowiednik: 2N3566

2N3569 odpowiednik: 2N3567

2N3569 odpowiednik: 2N3568

2N3569 odpowiednik: MPS6531

2N3570 odpowiednik: BFX89

2N3571 odpowiednik: BFX89

2N3576 odpowiednik: KT347A

2N3584 odpowiednik: 2N3585

2N3584 odpowiednik: 2N3739

2N3584 odpowiednik: 2N6078

2N3584 odpowiednik: 2SC1025

2N3584 odpowiednik: 2SC1467

2N3584 odpowiednik: 2SC508

2N3584 odpowiednik: 2SC779

2N3584 odpowiednik: 2SC840

2N3584 odpowiednik: 2SC895

2N3584 odpowiednik: 40850

2N3584 odpowiednik: 7320-1

2N3584 odpowiednik: 7356-2

2N3584 odpowiednik: BD158

2N3584 odpowiednik: BD216

2N3584 odpowiednik: BD232

2N3584 odpowiednik: BD260

2N3584 odpowiednik: BD410

2N3584 odpowiednik: ECG175

2N3584 odpowiednik: KT809A

2N3585 odpowiednik: 2N3584

2N3585 odpowiednik: 2N4240

2N3585 odpowiednik: 2N5665

2N3585 odpowiednik: 2N6077

2N3585 odpowiednik: 2SC1025

2N3585 odpowiednik: 2SC1467

2N3585 odpowiednik: 2SC508

2N3585 odpowiednik: 2SC779

2N3585 odpowiednik: 2SC782A

2N3585 odpowiednik: 2SC783

2N3585 odpowiednik: 2SC825

2N3585 odpowiednik: 2SC895

2N3585 odpowiednik: 40374

2N3585 odpowiednik: 40851

2N3585 odpowiednik: BD159

2N3585 odpowiednik: BD215

2N3585 odpowiednik: BD261

2N3585 odpowiednik: BD410

2N3585 odpowiednik: ECG175

2N3585 odpowiednik: ECG286

2N3585 odpowiednik: KT704A

2N3585 odpowiednik: KT704B

2N3587 odpowiednik: 2N2480

2N3587 odpowiednik: 2N2480A

2N3587 odpowiednik: 2N3907

2N3587 odpowiednik: 2N5794

2N3587 odpowiednik: ECG81

2N3588 odpowiednik: AF121

2N3597 odpowiednik: 2N3470

2N3598 odpowiednik: 2N3266

2N3598 odpowiednik: 2N3599

2N3598 odpowiednik: ECG71

2N3599 odpowiednik: 2N3266

2N3599 odpowiednik: 2N3598

2N3599 odpowiednik: ECG71

2N36 odpowiednik: AC122

2N360 odpowiednik: 2N1192

2N3600 odpowiednik: BFY88

2N3600 odpowiednik: KT368A

2N3605 odpowiednik: KT375B

2N3605 odpowiednik: MPS3646

2N3606 odpowiednik: KT375B

2N3607 odpowiednik: BSX80

2N3607 odpowiednik: KT375B

2N361 odpowiednik: AC131

2N3611 odpowiednik: GT7701A

2N3613 odpowiednik: GT701A

2N362 odpowiednik: AC131

2N3622 odpowiednik: 2N5049

2N3622 odpowiednik: BLX21

2N3622 odpowiednik: ECG73

2N3625 odpowiednik: 2N5008

2N3625 odpowiednik: 2N5731

2N3625 odpowiednik: ECG72

2N363 odpowiednik: 2N1192

2N3638 odpowiednik: 2N3906

2N3638 odpowiednik: 2N4403

2N3638 odpowiednik: BC126

2N3638 odpowiednik: MPS3638

2N3638 odpowiednik: А

2N3638A odpowiednik: MMBT3638A

2N3639 odpowiednik: MPS3639

2N364 odpowiednik: 155NU70

2N3640 odpowiednik: KT347A

2N3640 odpowiednik: MMBT2369

2N3640 odpowiednik: MMBT3640

2N3640 odpowiednik: MPS3640

2N3640 odpowiednik: PMBT3640

2N3640A odpowiednik: MMBT2369A

2N3642 odpowiednik: BC337-25

2N3643 odpowiednik: 2N4401

2N3643 odpowiednik: MPSA06

2N3643 odpowiednik: PN3643

2N3644 odpowiednik: 2N3645

2N3644 odpowiednik: 2N4142

2N3645 odpowiednik: 2N3644

2N3645 odpowiednik: 2N4142

2N3646 odpowiednik: 2N2369A

2N3646 odpowiednik: MPS3646

2N3647 odpowiednik: BSX26

2N3648 odpowiednik: BSX26

2N366 odpowiednik: 155NU70

2N3667 odpowiednik: 2N6371

2N3669 odpowiednik: 2N3670

2N3669 odpowiednik: 2SF248

2N3669 odpowiednik: ECG314

2N367 odpowiednik: 2N1191

2N3670 odpowiednik: 2N3669

2N3670 odpowiednik: 2SF248

2N3670 odpowiednik: ECG314

2N368 odpowiednik: AC122

2N369 odpowiednik: 2N1191

2N369 odpowiednik: MP41A

2N36S odpowiednik: 155NU70

2N37 odpowiednik: AC122

2N370 odpowiednik: AF137

2N370/33 odpowiednik: AF138

2N3702 odpowiednik: 2N3703

2N3702 odpowiednik: 2N3704

2N3702 odpowiednik: BC557B

2N3702 odpowiednik: KT345B

2N3703 odpowiednik: 2N3702

2N3703 odpowiednik: 2N37C0

2N3703 odpowiednik: BC557B

2N3704 odpowiednik: 2N2222

2N3704 odpowiednik: BC337-4

2N3704 odpowiednik: BSX75

2N3704 odpowiednik: KT3117A

2N3704 odpowiednik: KT928

2N3704 odpowiednik: KT928B

2N3705 odpowiednik: 2N2222

2N3705 odpowiednik: BC337-16

2N3706 odpowiednik: BC338-16

2N3707 odpowiednik: 2N3709

2N3707 odpowiednik: 2N3711

2N3707 odpowiednik: BC149

2N3707 odpowiednik: KT3102A

2N3708 odpowiednik: BC147A+B

2N3709 odpowiednik: 2N3707

2N3709 odpowiednik: 2N3711

2N3709 odpowiednik: BC147

2N3709 odpowiednik: KT358A

2N3709 odpowiednik: KT373A

2N371 odpowiednik: AF137

2N371/33 odpowiednik: AP138

2N3710 odpowiednik: 2N3711

2N3710 odpowiednik: BC147A+B

2N3710 odpowiednik: KT358W

2N3710 odpowiednik: KT373A

2N3711 odpowiednik: 2N3707

2N3711 odpowiednik: 2N3709

2N3711 odpowiednik: 2N3710

2N3711 odpowiednik: BC147A+B

2N3711 odpowiednik: KT373B

2N3712 odpowiednik: 2N3440

2N3712 odpowiednik: BF257

2N3712 odpowiednik: KT611G

2N3714 odpowiednik: 2N3716

2N3714 odpowiednik: 2N6582

2N3714 odpowiednik: 2N6583

2N3714 odpowiednik: 2SC2260

2N3714 odpowiednik: 2SC2914

2N3714 odpowiednik: BUY69B

2N3714 odpowiednik: ECG385

2N3715 odpowiednik: 2N3055

2N3715 odpowiednik: 2N3716

2N3715 odpowiednik: 2SD492

2N3715 odpowiednik: 2SD878

2N3715 odpowiednik: ECG130

2N3716 odpowiednik: 2N3055

2N3716 odpowiednik: 2N3714

2N3716 odpowiednik: 2N3715

2N3716 odpowiednik: 2SC2260

2N3716 odpowiednik: 2SD492

2N3716 odpowiednik: 2SD878

2N3716 odpowiednik: 96-5397-01

2N3716 odpowiednik: ECG130

2N3716 odpowiednik: KT819GM

2N372 odpowiednik: AF137

2N372/33 odpowiednik: AF138

2N3722 odpowiednik: KT608B

2N3724 odpowiednik: 2N3725

2N3724 odpowiednik: 2N5023

2N3724 odpowiednik: KT608B

2N3725 odpowiednik: 2N3724

2N3725 odpowiednik: 2SC501

2N3725 odpowiednik: 2SC960

2N373 odpowiednik: AF137

2N3730 odpowiednik: GT810A

2N3731 odpowiednik: 2SB411TV

2N3731 odpowiednik: 2SB468

2N3731 odpowiednik: 2SB491

2N3731 odpowiednik: ECG127

2N3732 odpowiednik: GT905A

2N3732 odpowiednik: HUY28

2N3733 odpowiednik: KT907A

2N3734 odpowiednik: BFX17

2N3738 odpowiednik: KT809A

2N3739 odpowiednik: 2N3584

2N3739 odpowiednik: 2N6078

2N3739 odpowiednik: 40850

2N3739 odpowiednik: BD260

2N3739 odpowiednik: KT809A

2N374 odpowiednik: AF137

2N3740 odpowiednik: 2N3741

2N3740 odpowiednik: 2N3741A

2N3740 odpowiednik: 2N6314

2N3741 odpowiednik: 135351

2N3741 odpowiednik: 2N3740

2N3741 odpowiednik: 2N3741A

2N3741 odpowiednik: 2N6049

2N3741 odpowiednik: 2N6314

2N3741 odpowiednik: 2SA765

2N3741 odpowiednik: 2SB502

2N3741 odpowiednik: 2SB509

2N3741 odpowiednik: ECG218

2N3741 odpowiednik: KT816B

2N3741A odpowiednik: 2N3740

2N3741A odpowiednik: 2N3741

2N3741A odpowiednik: 2N6314

2N3742 odpowiednik: KT604B

2N3743 odpowiednik: 2N4929

2N375 odpowiednik: 6NU74

2N376 odpowiednik: П211

2N3762 odpowiednik: 2SC959

2N3766 odpowiednik: KT805B

2N3767 odpowiednik: KT805B

2N376A odpowiednik: 2NU74

2N377 odpowiednik: ASY29

2N3771 odpowiednik: 236854

2N3771 odpowiednik: 2N3772

2N3771 odpowiednik: 2N5301

2N3771 odpowiednik: 2N5302

2N3771 odpowiednik: RCS258

2N3772 odpowiednik: 2N3771

2N3772 odpowiednik: 2N5038

2N3772 odpowiednik: 2N5039

2N3772 odpowiednik: 2N5301

2N3772 odpowiednik: 2N5302

2N3772 odpowiednik: 2N5303

2N3772 odpowiednik: 48-869628

2N3772 odpowiednik: 48-869639

2N3772 odpowiednik: RCS258

2N3773 odpowiednik: 2N4348

2N3773 odpowiednik: 2N5630

2N3773 odpowiednik: 2N5631

2N3773 odpowiednik: 2N6259

2N3773 odpowiednik: 2N6322

2N3773 odpowiednik: 2SD424

2N3773 odpowiednik: 2SD428

2N3773 odpowiednik: 2SD873

2N3773 odpowiednik: BDY58

2N3773 odpowiednik: DBY58

2N3773 odpowiednik: ECG327

2N3773 odpowiednik: ECG60

2N3773 odpowiednik: MJ15024

2N3773 odpowiednik: SVT6759

2N377А odpowiednik: ASY29

2N378 odpowiednik: 2NU74

2N3789 odpowiednik: 2N3792

2N3789 odpowiednik: 4821-0000-034

2N379 odpowiednik: 6NU74

2N3791 odpowiednik: 2N3792

2N3791 odpowiednik: 2N5875

2N3792 odpowiednik: 2N3789

2N3792 odpowiednik: 2N3791

2N3792 odpowiednik: BDX86B

2N3793 odpowiednik: BC337-25

2N3798 odpowiednik: 2N3251A

2N3798 odpowiednik: 2N3799

2N3799 odpowiednik: 2N3251

2N3799 odpowiednik: 2N3251A

2N3799 odpowiednik: 2N3798

2N3799 odpowiednik: 2SA603

2N3799 odpowiednik: ECG106

2N38 odpowiednik: AC122

2N381 odpowiednik: 2N2171

2N3819 odpowiednik: ECG133

2N3819 odpowiednik: TIS74

2N3819 odpowiednik: TIS88

2N3819 odpowiednik: TIS88A

2N382 odpowiednik: 2N2171

2N3820 odpowiednik: ECG326

2N3820 odpowiednik: NF4382

2N3821 odpowiednik: 2N5544

2N3821 odpowiednik: ECG459

2N3822 odpowiednik: A5T3822

2N383 odpowiednik: МП21А

2N384/33 odpowiednik: OC170

2N3840 odpowiednik: 2N2857

2N3844 odpowiednik: MPS6512

2N3844A odpowiednik: MPS6512

2N3846 odpowiednik: MPS6513

2N385 odpowiednik: ASY29

2N3854 odpowiednik: 2N3856A

2N3854 odpowiednik: 2SC458

2N3854 odpowiednik: 2SC536

2N3854 odpowiednik: MPS6512

2N3854A odpowiednik: MPS6512

2N3855 odpowiednik: MPS6512

2N3855A odpowiednik: MPS6512

2N3856 odpowiednik: MPS6513

2N3856A odpowiednik: 2N3854

2N3856A odpowiednik: 2SC458

2N3856A odpowiednik: 2SC536

2N3856A odpowiednik: MPS6513

2N3858 odpowiednik: MPS6512

2N3859 odpowiednik: MPS6513

2N386 odpowiednik: 5NU73

2N3866 odpowiednik: 2N3137

2N3866 odpowiednik: BF154

2N3866 odpowiednik: BFX33

2N3866 odpowiednik: ECG311

2N387 odpowiednik: 7NU73

2N388 odpowiednik: ASY29

2N3883 odpowiednik: GT3208

2N389/I odpowiednik: KU611

2N3896 odpowiednik: ECG5542

2N3897 odpowiednik: ECG5543

2N3898 odpowiednik: ECG5545

2N3899 odpowiednik: ECG5547

2N3899 odpowiednik: MCR3935-8

2N389A/I odpowiednik: KU611

2N389А odpowiednik: KU601

2N3900 odpowiednik: MPS6515

2N3900А odpowiednik: MPS6520

2N3901 odpowiednik: MPS6521

2N3902 odpowiednik: 2N5840

2N3902 odpowiednik: 2N6308

2N3902 odpowiednik: 2SC1106

2N3902 odpowiednik: 2SC2122A

2N3902 odpowiednik: 2SC558

2N3902 odpowiednik: 2SC681A

2N3902 odpowiednik: 2SC940

2N3902 odpowiednik: BUX18C

2N3903 odpowiednik: 2N2483

2N3903 odpowiednik: 2N2484

2N3903 odpowiednik: 2N735

2N3903 odpowiednik: BF195

2N3903 odpowiednik: BSR17

2N3903 odpowiednik: FMMT3903

2N3903 odpowiednik: KT375A

2N3903 odpowiednik: KT601A

2N3903 odpowiednik: MMBT3903

2N3903 odpowiednik: P307A

2N3903 odpowiednik: S03903

2N3903 odpowiednik: S03903R

2N3903 odpowiednik: YTS3903

2N3904 odpowiednik: 121-972

2N3904 odpowiednik: 2N3564

2N3904 odpowiednik: 2N4123

2N3904 odpowiednik: 2N4124

2N3904 odpowiednik: 2N4401

2N3904 odpowiednik: 9013

2N3904 odpowiednik: A6H

2N3904 odpowiednik: BC237

2N3904 odpowiednik: BC237B

2N3904 odpowiednik: BF194

2N3904 odpowiednik: BSR17A

2N3904 odpowiednik: ECG123AP

2N3904 odpowiednik: FMMT3904

2N3904 odpowiednik: KT375A

2N3904 odpowiednik: KT375B

2N3904 odpowiednik: MMBT3904

2N3904 odpowiednik: MPSA06

2N3904 odpowiednik: MPSA20

2N3904 odpowiednik: NP2222A

2N3904 odpowiednik: PMBT3904

2N3904 odpowiednik: PXT3904

2N3904 odpowiednik: S03904

2N3904 odpowiednik: S03904R

2N3904 odpowiednik: SMBT3904

2N3904 odpowiednik: SXT3904

2N3904 odpowiednik: YTS3904

2N3905 odpowiednik: 2N3906

2N3905 odpowiednik: 2N4125

2N3905 odpowiednik: BSR18

2N3905 odpowiednik: FMMT3905

2N3905 odpowiednik: FT3903

2N3905 odpowiednik: KT361G

2N3905 odpowiednik: MPS6517

2N3905 odpowiednik: S03905

2N3905 odpowiednik: S03905R

2N3905 odpowiednik: YTS3905

2N3906 odpowiednik: 2N2907

2N3906 odpowiednik: 2N3638

2N3906 odpowiednik: 2N3904

2N3906 odpowiednik: 2N3905

2N3906 odpowiednik: 2N4125

2N3906 odpowiednik: 2N4248

2N3906 odpowiednik: 2N4249

2N3906 odpowiednik: 2N4403

2N3906 odpowiednik: 3559-1

2N3906 odpowiednik: BC307

2N3906 odpowiednik: BC327

2N3906 odpowiednik: BSR18A

2N3906 odpowiednik: FMMT3906

2N3906 odpowiednik: KT361G

2N3906 odpowiednik: METAL

2N3906 odpowiednik: MMBT3906

2N3906 odpowiednik: MPS3638

2N3906 odpowiednik: MPS6517

2N3906 odpowiednik: MPS6562

2N3906 odpowiednik: MPSA56

2N3906 odpowiednik: PMBT3906

2N3906 odpowiednik: PXT3906

2N3906 odpowiednik: S03906R

2N3906 odpowiednik: SMBT3906

2N3906 odpowiednik: SO3906

2N3906 odpowiednik: SXT3906

2N3906 odpowiednik: YTS3906

2N3907 odpowiednik: 2N2480

2N3907 odpowiednik: 2N2480A

2N3907 odpowiednik: 2N3587

2N3907 odpowiednik: 2N5794

2N3907 odpowiednik: ECG81

2N391 odpowiednik: 2NU74

2N392 odpowiednik: 2N1550

2N3923 odpowiednik: BFX98

2N3926 odpowiednik: 243354

2N3926 odpowiednik: 5760004003

2N3927 odpowiednik: 48-869316

2N393 odpowiednik: 2N967

2N3930 odpowiednik: BFX90

2N3931 odpowiednik: BFX91

2N3932 odpowiednik: BFX88

2N3932 odpowiednik: BFY88

2N3933 odpowiednik: BFY88

2N3945 odpowiednik: 2N2904A

2N3947 odpowiednik: 2N3250

2N3947 odpowiednik: BFY75

2N395 odpowiednik: ASY26

2N396 odpowiednik: ASY27

2N3960 odpowiednik: MMBT3960

2N3960A odpowiednik: MMBT3960A

2N3964 odpowiednik: BFW21

2N3966 odpowiednik: S03966

2N3966 odpowiednik: S03966R

2N396A odpowiednik: ASY27

2N397 odpowiednik: ASY27

2N397 odpowiednik: ASY34

2N397 odpowiednik: TG4

2N397 odpowiednik: TG5

2N3973 odpowiednik: BFW23

2N398 odpowiednik: МП21Е

2N398B odpowiednik: М1Т26Б

2N398А odpowiednik: МП21

2N399 odpowiednik: П216А

2N3995 odpowiednik: 2N2929

2N3998 odpowiednik: 2N2880

2N3998 odpowiednik: ECG75

2N3S8 odpowiednik: 2SY28

2N3S9 odpowiednik: GC508

2N3SA odpowiednik: GC515

2N3t2 odpowiednik: 104NU70

2N400 odpowiednik: 2N350A

2N401 odpowiednik: IT316A

2N402 odpowiednik: 2N1191

2N4024 odpowiednik: 2N3352

2N4024 odpowiednik: 2N5796

2N4024 odpowiednik: BFX36

2N4024 odpowiednik: ECG82

2N4027 odpowiednik: 2N3701

2N4028 odpowiednik: 2N871

2N403 odpowiednik: 2N1191

2N4030 odpowiednik: BFX38

2N4030 odpowiednik: BSR30

2N4030 odpowiednik: KT933B

2N4031 odpowiednik: 2N3019

2N4031 odpowiednik: BSR31

2N4031 odpowiednik: KT933A

2N4032 odpowiednik: 2N3107

2N4032 odpowiednik: BSR32

2N4033 odpowiednik: BFX40

2N4033 odpowiednik: BSR33

2N4034 odpowiednik: 2N3946

2N4034 odpowiednik: KT326B

2N4034 odpowiednik: KT347A

2N4035 odpowiednik: 2N2907A

2N4035 odpowiednik: 2N3504

2N4035 odpowiednik: BCY71

2N4036 odpowiednik: 2N3108

2N4036 odpowiednik: 2N4037

2N4036 odpowiednik: 2SA510

2N4036 odpowiednik: BC303

2N4036 odpowiednik: ECG129

2N4036 odpowiednik: KT933A

2N4037 odpowiednik: 2N2905A

2N4037 odpowiednik: 2N3058

2N4037 odpowiednik: 2N3110

2N4037 odpowiednik: 2N3467

2N4037 odpowiednik: 2N3468

2N4037 odpowiednik: 2N4036

2N4037 odpowiednik: 2SA510

2N4037 odpowiednik: 48-869426

2N4037 odpowiednik: BC143

2N4037 odpowiednik: BC303

2N4037 odpowiednik: ECG129

2N4037 odpowiednik: KT933B

2N404 odpowiednik: ASY26

2N4040 odpowiednik: XB404A

2N4041 odpowiednik: ХВ407А

2N4046 odpowiednik: 2N5023

2N4047 odpowiednik: 2N5022

2N404А odpowiednik: ASY27

2N405 odpowiednik: AC122

2N405 odpowiednik: MP40D

2N4051 odpowiednik: 2N442

2N4051 odpowiednik: 2SB478

2N4051 odpowiednik: ADZ11

2N4051 odpowiednik: ECG213

2N4059 odpowiednik: 2N3708

2N406 odpowiednik: AC122

2N406 odpowiednik: MP39A

2N4060 odpowiednik: 2N3709

2N4061 odpowiednik: 2N3701

2N4062 odpowiednik: 2N3711

2N407 odpowiednik: AC131

2N4077 odpowiednik: GT705D

2N408 odpowiednik: AC131

2N409 odpowiednik: OC170

2N4091 odpowiednik: S04091

2N4091 odpowiednik: SO4091R

2N4092 odpowiednik: S04092

2N4092 odpowiednik: S04092R

2N4093 odpowiednik: S04093R

2N4093 odpowiednik: SO4093

2N41 odpowiednik: OC58

2N410 odpowiednik: OC170

2N4101 odpowiednik: ECG5513

2N4101 odpowiednik: SF3G14

2N4105 odpowiednik: AC186

2N4106 odpowiednik: AC131

2N411 odpowiednik: AFY15

2N4117A odpowiednik: SST4117

2N4118A odpowiednik: SST4118

2N4119A odpowiednik: SST4119

2N412 odpowiednik: AFY15

2N4121 odpowiednik: EN3903

2N4122 odpowiednik: EN3904

2N4123 odpowiednik: 242718

2N4123 odpowiednik: 242720

2N4123 odpowiednik: 2N3904

2N4123 odpowiednik: 2N4124

2N4123 odpowiednik: 2N4125

2N4123 odpowiednik: 2N4401

2N4123 odpowiednik: FMMT4123

2N4123 odpowiednik: MMBT4123

2N4123 odpowiednik: YTS4123

2N4124 odpowiednik: 242717

2N4124 odpowiednik: 2N3904

2N4124 odpowiednik: 2N4123

2N4124 odpowiednik: 2N4126

2N4124 odpowiednik: 2N4401

2N4124 odpowiednik: ECG123AP

2N4124 odpowiednik: FMMT4124

2N4124 odpowiednik: MMBT4124

2N4124 odpowiednik: YTS4124

2N4125 odpowiednik: 242760

2N4125 odpowiednik: 2N3905

2N4125 odpowiednik: 2N3906

2N4125 odpowiednik: 2N4123

2N4125 odpowiednik: 2N4126

2N4125 odpowiednik: FMMT4125

2N4125 odpowiednik: KT361B

2N4125 odpowiednik: MMBT4125

2N4125 odpowiednik: MPS6517

2N4125 odpowiednik: YTS4125

2N4126 odpowiednik: 241884

2N4126 odpowiednik: 2N4124

2N4126 odpowiednik: 2N4125

2N4126 odpowiednik: 427735

2N4126 odpowiednik: FMMT4126

2N4126 odpowiednik: MMBT4126

2N4126 odpowiednik: YTS4126

2N4127 odpowiednik: KT922G

2N4128 odpowiednik: KT922D

2N413 odpowiednik: ASY26

2N4134 odpowiednik: BFX19

2N4135 odpowiednik: BFX19

2N4137 odpowiednik: 2N3209

2N4138 odpowiednik: KT201B

2N413A odpowiednik: МП20А

2N414 odpowiednik: ASY26

2N4142 odpowiednik: 2N3644

2N4142 odpowiednik: 2N3645

2N414A odpowiednik: OC170

2N415 odpowiednik: OC170

2N415A odpowiednik: OC170

2N416 odpowiednik: OC170

2N417 odpowiednik: OC170

2N418 odpowiednik: 7NU74

2N419 odpowiednik: П216

2N4199 odpowiednik: ECG5575

2N420 odpowiednik: 5NU74

2N4201 odpowiednik: ECG5577

2N4207 odpowiednik: BSX94

2N4207 odpowiednik: KT337B

2N4208 odpowiednik: 2N2369A

2N4209 odpowiednik: 2N2369A

2N420А odpowiednik: 6NU74

2N422 odpowiednik: МП41А

2N4222 odpowiednik: KP302A

2N4227 odpowiednik: 2SC979A

2N422А odpowiednik: GC516

2N4231 odpowiednik: P702

2N4232 odpowiednik: P702

2N4233 odpowiednik: 2N4235

2N4234 odpowiednik: 2N4237

2N4235 odpowiednik: 2N4238

2N4236 odpowiednik: 2N4239

2N4236 odpowiednik: 2SA661

2N4236 odpowiednik: 2SA673A

2N4236 odpowiednik: LTC290A

2N4237 odpowiednik: KT801A

2N4239 odpowiednik: 141335

2N4239 odpowiednik: 2N3053

2N4239 odpowiednik: 2N4236

2N4239 odpowiednik: BC300

2N4239 odpowiednik: ECG128

2N424 odpowiednik: 2N344C

2N424/I odpowiednik: KU606

2N4240 odpowiednik: 2N3585

2N4240 odpowiednik: 40374

2N4240 odpowiednik: KT704A

2N4240 odpowiednik: KT704B

2N4248 odpowiednik: 2N3906

2N4248 odpowiednik: 2N4403

2N4248 odpowiednik: BC153

2N4248 odpowiednik: MPSA56

2N4249 odpowiednik: 2N3906

2N4249 odpowiednik: 2N4403

2N4249 odpowiednik: BC153

2N4249 odpowiednik: MPSA56

2N424A/I odpowiednik: KU606

2N424А odpowiednik: KU606

2N425 odpowiednik: МП255

2N4250 odpowiednik: BOI

2N4250 odpowiednik: MPSA56

2N4250 odpowiednik: PN4250

2N4254 odpowiednik: BF195

2N4255 odpowiednik: BF195

2N4257 odpowiednik: 2N4274

2N4258 odpowiednik: 2N4274

2N4259 odpowiednik: BFY88

2N4260 odpowiednik: ECG395

2N4260 odpowiednik: KT363

2N4260 odpowiednik: MMBT4260

2N4261 odpowiednik: MMBT4261

2N4265 odpowiednik: MPSL08

2N4267 odpowiednik: BSWP30

2N4277 odpowiednik: 2N4278

2N4277 odpowiednik: 2N4280

2N4277 odpowiednik: 2N4281

2N4277 odpowiednik: ECG27

2N4278 odpowiednik: 2N4277

2N4278 odpowiednik: 2N4280

2N4278 odpowiednik: 2N4281

2N4278 odpowiednik: ECG27

2N427S odpowiednik: 2N5910

2N428 odpowiednik: ASY27

2N4280 odpowiednik: 2N4277

2N4280 odpowiednik: 2N4278

2N4280 odpowiednik: 2N4281

2N4280 odpowiednik: ECG27

2N4281 odpowiednik: 2N4277

2N4281 odpowiednik: 2N4278

2N4281 odpowiednik: 2N4280

2N4281 odpowiednik: ECG27

2N4286 odpowiednik: 2SC1166

2N4286 odpowiednik: LTC289A

2N4289 odpowiednik: КТ360Б

2N42I odpowiednik: 4NU74

2N43 odpowiednik: AC131

2N43 odpowiednik: OC58

2N4302 odpowiednik: 2N4303

2N4302 odpowiednik: 2N5458

2N4302 odpowiednik: 2N5459

2N4302 odpowiednik: E102

2N4302 odpowiednik: ECG457

2N4303 odpowiednik: 2N4302

2N4303 odpowiednik: 2N5458

2N4303 odpowiednik: 2N5459

2N4303 odpowiednik: E102

2N4303 odpowiednik: ECG457

2N430А odpowiednik: ГГ307В

2N431 odpowiednik: KC507

2N4313 odpowiednik: 2N4274

2N432 odpowiednik: KC507

2N433 odpowiednik: KC507

2N434 odpowiednik: AFY15

2N4347 odpowiednik: 2N3442

2N4347 odpowiednik: 2N6262

2N4347 odpowiednik: 2SD427

2N4348 odpowiednik: 2N3773

2N4348 odpowiednik: 2N6259

2N4348 odpowiednik: 2SD428

2N4351 odpowiednik: 3N177

2N4351 odpowiednik: ECG465

2N4351 odpowiednik: MEM562

2N4352 odpowiednik: 2N4353

2N4352 odpowiednik: ECG464

2N4353 odpowiednik: 2N4352

2N4353 odpowiednik: ECG464

2N4354 odpowiednik: MPS4354

2N4354 odpowiednik: PN4354

2N4354 odpowiednik: SE6020

2N4355 odpowiednik: 2N3568

2N4356 odpowiednik: 2N4403

2N4356 odpowiednik: MPS4356

2N4356 odpowiednik: MPSA56

2N4356 odpowiednik: SE6021

2N4360 odpowiednik: PN4360-18

2N4361 odpowiednik: 2N4362

2N4361 odpowiednik: ECG5570

2N4362 odpowiednik: 2N4361

2N4362 odpowiednik: ECG5570

2N438 odpowiednik: GS507

2N4381 odpowiednik: 2SJ11

2N4381 odpowiednik: 2SJ12

2N4381 odpowiednik: ECG460

2N4382 odpowiednik: 2N5115

2N4389 odpowiednik: 2N4274

2N4389 odpowiednik: 2N5140

2N4389 odpowiednik: 2N5141

2N438A odpowiednik: GS507

2N4391 odpowiednik: FMMJ4391

2N4391 odpowiednik: MMBF4391

2N4391 odpowiednik: PMBF4391

2N4391 odpowiednik: S04391

2N4391 odpowiednik: SO4391R

2N4391 odpowiednik: SST4391

2N4392 odpowiednik: 2N4860

2N4392 odpowiednik: ECG466

2N4392 odpowiednik: FMMJ4392

2N4392 odpowiednik: MMBF4392

2N4392 odpowiednik: PMBF4392

2N4392 odpowiednik: S04392

2N4392 odpowiednik: S04392R

2N4392 odpowiednik: SST4392

2N4393 odpowiednik: FMMJ4393

2N4393 odpowiednik: MMBF4393

2N4393 odpowiednik: PMBF4393

2N4393 odpowiednik: S04393

2N4393 odpowiednik: S04393R

2N4393 odpowiednik: SST4393

2N4398 odpowiednik: 249711

2N4398 odpowiednik: 2N5301

2N4399 odpowiednik: 2N5302

2N439A odpowiednik: GS507

2N43А odpowiednik: МГ125Б

2N44 odpowiednik: M1I25A

2N440 odpowiednik: GS507

2N4400 odpowiednik: 2N4402

2N4400 odpowiednik: FMMT4400

2N4400 odpowiednik: YTS4400

2N4401 odpowiednik: 121-1040

2N4401 odpowiednik: 121-695

2N4401 odpowiednik: 121-744

2N4401 odpowiednik: 121-972

2N4401 odpowiednik: 142684

2N4401 odpowiednik: 142686

2N4401 odpowiednik: 142711

2N4401 odpowiednik: 143794

2N4401 odpowiednik: 146841

2N4401 odpowiednik: 146847

2N4401 odpowiednik: 146854

2N4401 odpowiednik: 147664

2N4401 odpowiednik: 151263

2N4401 odpowiednik: 2N3564

2N4401 odpowiednik: 2N3643

2N4401 odpowiednik: 2N3904

2N4401 odpowiednik: 2N4123

2N4401 odpowiednik: 2N4124

2N4401 odpowiednik: 2N4403

2N4401 odpowiednik: 2N5210

2N4401 odpowiednik: 2N5225

2N4401 odpowiednik: 9013

2N4401 odpowiednik: A6H

2N4401 odpowiednik: BC237

2N4401 odpowiednik: BC337

2N4401 odpowiednik: ECG123AP

2N4401 odpowiednik: FMMT4401

2N4401 odpowiednik: MMBT4401

2N4401 odpowiednik: MPSA05

2N4401 odpowiednik: MPSA06

2N4401 odpowiednik: NP2222A

2N4401 odpowiednik: PMBT4401

2N4401 odpowiednik: PMST4401

2N4401 odpowiednik: PN3643

2N4401 odpowiednik: PXT4401

2N4401 odpowiednik: S04401

2N4401 odpowiednik: YTS4401

2N4402 odpowiednik: 2N4400

2N4402 odpowiednik: FMMT4402

2N4402 odpowiednik: YTS4402

2N4403 odpowiednik: 121-1019

2N4403 odpowiednik: 2N2907

2N4403 odpowiednik: 2N3638

2N4403 odpowiednik: 2N3906

2N4403 odpowiednik: 2N4248

2N4403 odpowiednik: 2N4249

2N4403 odpowiednik: 2N4356

2N4403 odpowiednik: 2N4401

2N4403 odpowiednik: 3559-1

2N4403 odpowiednik: 48-869328

2N4403 odpowiednik: BC307

2N4403 odpowiednik: BC327

2N4403 odpowiednik: ECG159P

2N4403 odpowiednik: FMMT4403

2N4403 odpowiednik: METAL

2N4403 odpowiednik: MMBT4403

2N4403 odpowiednik: MPS3638

2N4403 odpowiednik: MPS4356

2N4403 odpowiednik: MPS6562

2N4403 odpowiednik: MPSA55

2N4403 odpowiednik: MPSA56

2N4403 odpowiednik: PMBT4403

2N4403 odpowiednik: PMST4403

2N4403 odpowiednik: PXT4403

2N4403 odpowiednik: S04403

2N4403 odpowiednik: YTS4403

2N440A odpowiednik: GS507

2N4411 odpowiednik: 2N3493

2N4416 odpowiednik: 48-84080F11

2N4416 odpowiednik: 48-869651

2N4416 odpowiednik: MMBF4416

2N4416 odpowiednik: PMBF4416

2N4416 odpowiednik: S04416

2N4416 odpowiednik: SST4416

2N4416A odpowiednik: 3N128

2N4416A odpowiednik: 3SK33

2N4416A odpowiednik: ECG220

2N4416A odpowiednik: ECG452

2N4416A odpowiednik: PMBF4416A

2N4418 odpowiednik: 2N2369

2N442 odpowiednik: 2N174A

2N442 odpowiednik: 2N2075

2N442 odpowiednik: 2N2077

2N442 odpowiednik: 2N4051

2N442 odpowiednik: 2SB478

2N442 odpowiednik: ADZ11

2N442 odpowiednik: ECG105

2N442 odpowiednik: ECG213

2N4423 odpowiednik: 2N2894

2N4424 odpowiednik: 2N3415

2N4424 odpowiednik: 2N3417

2N4424 odpowiednik: 2SC1213A

2N4424 odpowiednik: ECG289A

2N4427 odpowiednik: 243353

2N4427 odpowiednik: 247994

2N4427 odpowiednik: 249635

2N4427 odpowiednik: 2SC821

2N4427 odpowiednik: 40280

2N4427 odpowiednik: 4804-3169-605

2N4427 odpowiednik: 4804-3169-606

2N4427 odpowiednik: 48-869591

2N4427 odpowiednik: 48-869631

2N4427 odpowiednik: 48-869657

2N4427 odpowiednik: 48-869703

2N4427 odpowiednik: 48-869867

2N4427 odpowiednik: ECG346

2N4436 odpowiednik: EN2907

2N444 odpowiednik: ASY28

2N444 odpowiednik: MP35

2N4443 odpowiednik: MCR3000-6

2N444А odpowiednik: МП37А

2N445 odpowiednik: ASY28

2N445 odpowiednik: MP38

2N445A odpowiednik: ASY28

2N446 odpowiednik: 155NU70

2N446 odpowiednik: P210D

2N446А odpowiednik: 155NU70

2N447 odpowiednik: 156NU70

2N447A odpowiednik: GS507

2N447B odpowiednik: GS507

2N448 odpowiednik: 156NU70

2N449 odpowiednik: 156NU70

2N44А odpowiednik: AC123

2N45 odpowiednik: MII39

2N450 odpowiednik: OC170

2N451 odpowiednik: KU606

2N452 odpowiednik: KU606

2N453 odpowiednik: KU601

2N454 odpowiednik: KU601

2N456 odpowiednik: П210В

2N456A odpowiednik: AD138

2N456B odpowiednik: 2NU74

2N457 odpowiednik: AD138/50

2N457 odpowiednik: P210B

2N457A odpowiednik: 4NU74

2N457B odpowiednik: 2SB375

2N457B odpowiednik: 2SB471

2N457B odpowiednik: 4NU74

2N457B odpowiednik: ECG121

2N458 odpowiednik: P210B

2N458 odpowiednik: П2105

2N458A odpowiednik: 6NU74

2N458B odpowiednik: 6NU74

2N459 odpowiednik: ГТ701А

2N459A odpowiednik: 6NU74

2N45А odpowiednik: МП40А

2N46 odpowiednik: GC516

2N460 odpowiednik: МП25А

2N462 odpowiednik: GC510

2N463 odpowiednik: 2N1555

2N464 odpowiednik: МП40А

2N465 odpowiednik: GC515

2N465C odpowiednik: GC51C

2N466 odpowiednik: M1T42A

2N466C odpowiednik: GC517

2N467 odpowiednik: GC519

2N467C odpowiednik: GC519

2N47 odpowiednik: 2N1191

2N470 odpowiednik: П307Г

2N471 odpowiednik: П307Г

2N471A odpowiednik: 11307Г

2N472 odpowiednik: П307Г

2N473 odpowiednik: 1Г307Г

2N474 odpowiednik: то7г

2N474А odpowiednik: ГО07Г

2N475 odpowiednik: то7Г

2N475А odpowiednik: ГО07В

2N476 odpowiednik: П307В

2N476А odpowiednik: КС508

2N477 odpowiednik: ТТ307В

2N477А odpowiednik: КС507

2N478 odpowiednik: П307В

2N478A odpowiednik: KC508

2N479А odpowiednik: JI307B

2N480 odpowiednik: H307B

2N481 odpowiednik: AFY15

2N482 odpowiednik: AFY15

2N483 odpowiednik: AFY15

2N485 odpowiednik: AFY15

2N4856 odpowiednik: BSR56

2N4856 odpowiednik: MMBF4856

2N4857 odpowiednik: BSR57

2N4858 odpowiednik: BSR58

2N486 odpowiednik: AFY15

2N4860 odpowiednik: 2N4392

2N4860 odpowiednik: ECG466

2N4860 odpowiednik: MMBF4860

2N4869 odpowiednik: ECG456

2N487 odpowiednik: OC170

2N4870 odpowiednik: 2N4871

2N4870 odpowiednik: ECG6410

2N4870 odpowiednik: KT117

2N4871 odpowiednik: 2N4870

2N4871 odpowiednik: ECG6410

2N4871 odpowiednik: KT117

2N4898 odpowiednik: 2N4910

2N4899 odpowiednik: 2N4911

2N49 odpowiednik: 2N1191

2N4900 odpowiednik: 2N4912

2N4901 odpowiednik: 2N5067

2N4903 odpowiednik: MJ2955

2N4910 odpowiednik: 2N4898

2N4911 odpowiednik: 2N3054

2N4911 odpowiednik: 2N4899

2N4911 odpowiednik: 2N6373

2N4911 odpowiednik: 2SD315

2N4912 odpowiednik: 2N4900

2N4915 odpowiednik: 2N4906

2N4917 odpowiednik: MPSA56

2N4918 odpowiednik: 2N5195

2N4919 odpowiednik: 2N5195

2N4920 odpowiednik: 2N4922

2N4920 odpowiednik: 2N5192

2N4920 odpowiednik: 2N5195

2N4920 odpowiednik: BD140

2N4920 odpowiednik: MJE712

2N4921 odpowiednik: 2N5192

2N4922 odpowiednik: 2N4920

2N4922 odpowiednik: 2N5192

2N4923 odpowiednik: 2N5192

2N4923 odpowiednik: BD139

2N4923 odpowiednik: BD237

2N4923 odpowiednik: MJE722

2N4924 odpowiednik: 2N2102

2N4924 odpowiednik: 2N3053A

2N4924 odpowiednik: 2N4925

2N4924 odpowiednik: 40408

2N4925 odpowiednik: 2N2102

2N4925 odpowiednik: 2N3053A

2N4925 odpowiednik: 2N4924

2N4925 odpowiednik: 40408

2N4926 odpowiednik: 2N5415

2N4927 odpowiednik: 2N3440

2N4927 odpowiednik: 2N5416

2N4927 odpowiednik: BF258

2N4929 odpowiednik: 2N3743

2N4944 odpowiednik: 2N4946

2N4944 odpowiednik: EN2907

2N4946 odpowiednik: 2N4944

2N4946 odpowiednik: EN2907

2N495 odpowiednik: KC508

2N495/18 odpowiednik: KC508

2N496 odpowiednik: KC508

2N496/18 odpowiednik: KC508

2N4960 odpowiednik: 2N2905A

2N4961 odpowiednik: 2N4033

2N4962 odpowiednik: 2N2907A

2N4963 odpowiednik: 2N4029

2N4969 odpowiednik: EN2907

2N497 odpowiednik: C425

2N4970 odpowiednik: EN2907

2N497A odpowiednik: KF506

2N498 odpowiednik: 2N3498

2N4988 odpowiednik: 2N4989

2N4989 odpowiednik: 2N4988

2N498A odpowiednik: KF503

2N499 odpowiednik: T309A

2N4992 odpowiednik: ECG6403

2N499A odpowiednik: 2N501

2N499A odpowiednik: G2N3323

2N499A odpowiednik: GT305A

2N500 odpowiednik: 2N3383

2N5008 odpowiednik: 2N3625

2N5008 odpowiednik: 2N5731

2N5008 odpowiednik: ECG72

2N501 odpowiednik: 2N499A

2N501 odpowiednik: 2N960

2N501 odpowiednik: GT305A

2N501A odpowiednik: 2N960

2N502 odpowiednik: GF507

2N502 odpowiednik: GT313

2N5022 odpowiednik: 2N3725

2N5023 odpowiednik: 2N3724

2N502A odpowiednik: GF505

2N502B odpowiednik: GF507

2N503 odpowiednik: GF505

2N503 odpowiednik: GT310

2N5033 odpowiednik: PN5033-18

2N5038 odpowiednik: 2N3772

2N5038 odpowiednik: 2N5039

2N5038 odpowiednik: 2N5303

2N5038 odpowiednik: 2N6496

2N5038 odpowiednik: ECG328

2N5039 odpowiednik: 2N3772

2N5039 odpowiednik: 2N5038

2N5039 odpowiednik: 2N5303

2N503A odpowiednik: 2N1189

2N504 odpowiednik: OC170

2N5040 odpowiednik: 2N3567

2N5041 odpowiednik: 2N3567

2N5042 odpowiednik: 2N3110

2N5049 odpowiednik: 2N3622

2N5049 odpowiednik: BLX21

2N5049 odpowiednik: ECG73

2N5055 odpowiednik: 2N4274

2N5056 odpowiednik: 2N23C9A

2N5057 odpowiednik: 2N2369A

2N5058 odpowiednik: 2N3743

2N5058 odpowiednik: BD115

2N5058 odpowiednik: BD150C

2N5058 odpowiednik: BF259

2N5058 odpowiednik: BF338

2N5059 odpowiednik: 2N3743

2N5059 odpowiednik: 2N5059

2N5059 odpowiednik: BD115

2N5059 odpowiednik: BD150A

2N5059 odpowiednik: BD150B

2N5059 odpowiednik: BF257

2N5059 odpowiednik: BF258

2N5059 odpowiednik: BF336

2N5059 odpowiednik: BF337

2N506 odpowiednik: GT115

2N506 odpowiednik: П29

2N5060 odpowiednik: 245057

2N5060 odpowiednik: 2N5061

2N5060 odpowiednik: 2N5064

2N5061 odpowiednik: 2N5060

2N5061 odpowiednik: 2N5064

2N5061 odpowiednik: 48-84755H01

2N5062 odpowiednik: 2N5064

2N5062 odpowiednik: ECG5400

2N5062 odpowiednik: M21C

2N5064 odpowiednik: 2N5060

2N5064 odpowiednik: 2N5061

2N5064 odpowiednik: 2N5062

2N5064 odpowiednik: 48-84755H01

2N5064 odpowiednik: 781-2

2N5064 odpowiednik: C103B

2N5064 odpowiednik: CR02AM-4

2N5064 odpowiednik: EC103D

2N5064 odpowiednik: ECG5401

2N5064 odpowiednik: ECG5404

2N5064 odpowiednik: M21C

2N5064 odpowiednik: MCR100-6

2N5064 odpowiednik: N203B

2N5064 odpowiednik: N203C

2N5064 odpowiednik: N203D

2N5064 odpowiednik: N203YY

2N5067 odpowiednik: 2N4901

2N5068 odpowiednik: 2N4902

2N507 odpowiednik: 105NU70

2N5075 odpowiednik: 2N5076

2N5075 odpowiednik: 2N5077

2N5075 odpowiednik: ECG95

2N5076 odpowiednik: 2N5075

2N5076 odpowiednik: 2N5077

2N5076 odpowiednik: ECG95

2N5077 odpowiednik: 2N5075

2N5077 odpowiednik: 2N5076

2N5077 odpowiednik: ECG95

2N508 odpowiednik: ASY27

2N5086 odpowiednik: 2N5087

2N5086 odpowiednik: 2N5227

2N5086 odpowiednik: 48-134440

2N5086 odpowiednik: 48-869548

2N5086 odpowiednik: MMBT5086

2N5087 odpowiednik: 2N5086

2N5087 odpowiednik: 2N5088

2N5087 odpowiednik: 2N5227

2N5087 odpowiednik: 48-134440

2N5087 odpowiednik: FMMT5087

2N5087 odpowiednik: FMMT5087R

2N5087 odpowiednik: MMBT5087

2N5088 odpowiednik: 243585

2N5088 odpowiednik: 2N5087

2N5088 odpowiednik: 2N5089

2N5088 odpowiednik: 2N5210

2N5088 odpowiednik: 48-869594

2N5088 odpowiednik: FMMT5088

2N5088 odpowiednik: MMBT5088

2N5088 odpowiednik: PMBT5088

2N5088 odpowiednik: PMST5088

2N5089 odpowiednik: 2N5088

2N5089 odpowiednik: 2N5210

2N5089 odpowiednik: FMMT5089

2N5089 odpowiednik: MMBT5089

2N5089 odpowiednik: PMST5089

2N509 odpowiednik: GF504

2N5109 odpowiednik: BFR36

2N5115 odpowiednik: 2N4382

2N5127 odpowiednik: 2N5131

2N5128 odpowiednik: 2N5142

2N5129 odpowiednik: 2N5143

2N5131 odpowiednik: 2N5127

2N5131 odpowiednik: 2N5139

2N5132 odpowiednik: 2N4121

2N5134 odpowiednik: 2N5140

2N5134 odpowiednik: 2SC380A

2N5135 odpowiednik: 2N5142

2N5136 odpowiednik: 2N5142

2N5137 odpowiednik: 2N5143

2N5138 odpowiednik: PN5138

2N5139 odpowiednik: 2N5137

2N5140 odpowiednik: 2N4389

2N5140 odpowiednik: 2N5134

2N5140 odpowiednik: 2N5141

2N5141 odpowiednik: 2N4389

2N5141 odpowiednik: 2N5134

2N5141 odpowiednik: 2N5140

2N5142 odpowiednik: 2N5136

2N5143 odpowiednik: 2N5137

2N515 odpowiednik: 155NU70

2N5156 odpowiednik: 2N3125

2N5156 odpowiednik: 2SB212

2N5156 odpowiednik: 2SB214

2N5156 odpowiednik: ECG179

2N5157 odpowiednik: 2N6307

2N5157 odpowiednik: BUY69B

2N516 odpowiednik: 155NU70

2N5164 odpowiednik: S6200A

2N5165 odpowiednik: S1025G

2N5165 odpowiednik: S6200A

2N5165 odpowiednik: S6200B

2N5166 odpowiednik: S4025G

2N5166 odpowiednik: S6200D

2N5167 odpowiednik: S6025G

2N5167 odpowiednik: S6200M

2N5172 odpowiednik: 2N3397

2N5172 odpowiednik: 2N3398

2N5172 odpowiednik: MPS5172

2N5175 odpowiednik: 2N5551

2N5175 odpowiednik: ECG194

2N5179 odpowiednik: 2N2857

2N5179 odpowiednik: 2N918

2N5179 odpowiednik: 2SC1547

2N5179 odpowiednik: ECG316

2N5179 odpowiednik: FMMT5179

2N5179 odpowiednik: MRF501

2N5189 odpowiednik: 2N5262

2N5190 odpowiednik: 2N5191

2N5190 odpowiednik: 2N5192

2N5191 odpowiednik: 2N5190

2N5191 odpowiednik: 2N5192

2N5192 odpowiednik: 2N4920

2N5192 odpowiednik: 2N4921

2N5192 odpowiednik: 2N4922

2N5192 odpowiednik: 2N4923

2N5192 odpowiednik: 2N5190

2N5192 odpowiednik: 2N5191

2N5192 odpowiednik: 2SC2594

2N5192 odpowiednik: 2SC3807

2N5192 odpowiednik: 2SD1683

2N5192 odpowiednik: 2SD487

2N5192 odpowiednik: 517-100119

2N5192 odpowiednik: BD139

2N5192 odpowiednik: BD235

2N5192 odpowiednik: BD237

2N5192 odpowiednik: ECG184

2N5192 odpowiednik: MJE243

2N5192 odpowiednik: MJE244

2N5192 odpowiednik: MJE722

2N5192 odpowiednik: SJE667

2N5193 odpowiednik: 2N5195

2N5195 odpowiednik: 2N4918

2N5195 odpowiednik: 2N4919

2N5195 odpowiednik: 2N4920

2N5195 odpowiednik: 2N5193

2N5195 odpowiednik: 2SB577

2N5195 odpowiednik: 2SB743

2N5195 odpowiednik: 2SB744

2N5195 odpowiednik: BD136

2N5195 odpowiednik: BD140

2N5195 odpowiednik: ECG185

2N5195 odpowiednik: MJE253

2N5195 odpowiednik: MJE254

2N5195 odpowiednik: MJE370

2N5195 odpowiednik: MJE371

2N5195 odpowiednik: MJE712

2N5195 odpowiednik: MJE9450

2N519A odpowiednik: GC515

2N520 odpowiednik: GC516

2N5209 odpowiednik: 2N5210

2N5209 odpowiednik: FMMT5209

2N521 odpowiednik: OC170

2N5210 odpowiednik: 2N4401

2N5210 odpowiednik: 2N5088

2N5210 odpowiednik: 2N5089

2N5210 odpowiednik: 2N5209

2N5210 odpowiednik: 2N5225

2N5210 odpowiednik: FMMT5210

2N522 odpowiednik: AFY15

2N5224 odpowiednik: 2N5225

2N5225 odpowiednik: 2N4401

2N5225 odpowiednik: 2N5210

2N5225 odpowiednik: 2N5224

2N5227 odpowiednik: 2N5086

2N5227 odpowiednik: 2N5087

2N5227 odpowiednik: 48-134440

2N523 odpowiednik: OC170

2N5232 odpowiednik: 2SC1000

2N5232 odpowiednik: 2SC1815

2N5232 odpowiednik: ECG199

2N524 odpowiednik: ASY26

2N525 odpowiednik: ASY26

2N526 odpowiednik: ASY80

2N5261 odpowiednik: 2N6547

2N5261 odpowiednik: 2SC2965

2N5261 odpowiednik: 2SC3084

2N5261 odpowiednik: BUS13

2N5261 odpowiednik: BUY69B

2N5261 odpowiednik: ECG53

2N5262 odpowiednik: 2N5189

2N527 odpowiednik: 2SB381

2N527 odpowiednik: 2SB492

2N527 odpowiednik: ASY80

2N528 odpowiednik: GC510K

2N5281 odpowiednik: 2N5679

2N5281 odpowiednik: 2N5680

2N5293 odpowiednik: 2SC789

2N5293 odpowiednik: 2SC790

2N5293 odpowiednik: 2SD525

2N5293 odpowiednik: 2SD526

2N5293 odpowiednik: 2SD613

2N5296 odpowiednik: 2N6122

2N5296 odpowiednik: 2N6123

2N5296 odpowiednik: 2SD525

2N5296 odpowiednik: ECG196

2N5296 odpowiednik: TIP41C

2N530 odpowiednik: OC170

2N5301 odpowiednik: 2N3771

2N5301 odpowiednik: 2N3772

2N5301 odpowiednik: 2N4398

2N5301 odpowiednik: 2N5302

2N5301 odpowiednik: 2N5303

2N5301 odpowiednik: RCS258

2N5302 odpowiednik: 2N3771

2N5302 odpowiednik: 2N3772

2N5302 odpowiednik: 2N5301

2N5302 odpowiednik: 2N5303

2N5302 odpowiednik: MJ802

2N5302 odpowiednik: RCS258

2N5303 odpowiednik: 2N3772

2N5303 odpowiednik: 2N5038

2N5303 odpowiednik: 2N5039

2N5303 odpowiednik: 2N5301

2N5303 odpowiednik: 2N5302

2N5305 odpowiednik: 2N5306

2N5306 odpowiednik: 2N5305

2N5306 odpowiednik: 2N5525

2N5306 odpowiednik: 2SC982

2N5306 odpowiednik: ECG172A

2N5306 odpowiednik: MPSA12

2N5306 odpowiednik: MPSA13

2N531 odpowiednik: OC170

2N532 odpowiednik: OC170

2N5320 odpowiednik: 2N1483

2N5320 odpowiednik: 2N1485

2N5320 odpowiednik: 2N5682

2N5320 odpowiednik: 2SC1008

2N5320 odpowiednik: 2SC510

2N5320 odpowiednik: 2SC522

2N5320 odpowiednik: 2SC696A

2N5320 odpowiednik: BSW68

2N5320 odpowiednik: ECG324

2N5322 odpowiednik: 121-746

2N5322 odpowiednik: 2N5323

2N5322 odpowiednik: 2N5680

2N5322 odpowiednik: 2SA510

2N5322 odpowiednik: ECG129

2N5322 odpowiednik: ECG323

2N5322 odpowiednik: MM4007

2N5322 odpowiednik: RCAIA16

2N5323 odpowiednik: 2N5322

2N533 odpowiednik: OC170

2N534 odpowiednik: 2N1189

2N5349 odpowiednik: ECG96

2N535 odpowiednik: AC122z/n

2N535A odpowiednik: AC122z/n

2N535B odpowiednik: AC122n

2N536 odpowiednik: 2N1193

2N536 odpowiednik: GT115

2N5366 odpowiednik: 2N5367

2N5367 odpowiednik: 2N5366

2N537 odpowiednik: GF504

2N538 odpowiednik: 2N2140

2N538A odpowiednik: 2N2140

2N539 odpowiednik: 2N2145

2N539A odpowiednik: 2N2145

2N54 odpowiednik: 2N1191

2N540 odpowiednik: AD138/50

2N5400 odpowiednik: 2N5401

2N5400 odpowiednik: BSR20

2N5400 odpowiednik: FMMT5400

2N5400 odpowiednik: S05400

2N5400 odpowiednik: S05400R

2N5401 odpowiednik: 2N5400

2N5401 odpowiednik: BSR20A

2N5401 odpowiednik: ECG288

2N5401 odpowiednik: FMMT5401

2N5401 odpowiednik: MMBT5401

2N5401 odpowiednik: MPSA92

2N5401 odpowiednik: MPSA93

2N5401 odpowiednik: MPSL51

2N5401 odpowiednik: PMBT5401

2N5401 odpowiednik: S05401

2N5401 odpowiednik: S05401R

2N540А odpowiednik: 2N1551

2N541 odpowiednik: П307Г

2N5414 odpowiednik: BST15

2N5415 odpowiednik: 2N5416

2N5415 odpowiednik: ECG397

2N5415 odpowiednik: LTC397

2N5415 odpowiednik: SK3045

2N5415 odpowiednik: SS1122

2N5416 odpowiednik: 2N5415

2N5416 odpowiednik: BST16

2N5416 odpowiednik: ECG397

2N5416 odpowiednik: LTC397

2N5416 odpowiednik: MM4003

2N5416 odpowiednik: SK3045

2N5416 odpowiednik: SS1122

2N542 odpowiednik: IB07B

2N542A odpowiednik: KC507

2N543 odpowiednik: ГО07В

2N5432 odpowiednik: S05432

2N5432 odpowiednik: SO5432R

2N5433 odpowiednik: S05433R

2N5433 odpowiednik: SO5433

2N5434 odpowiednik: S05434

2N5434 odpowiednik: S05434R

2N543A odpowiednik: KC507

2N544 odpowiednik: OC170

2N544/33 odpowiednik: OC170

2N5457 odpowiednik: MMBF5457

2N5458 odpowiednik: 2N4302

2N5458 odpowiednik: 2N4303

2N5458 odpowiednik: 2N5459

2N5458 odpowiednik: E102

2N5458 odpowiednik: ECG457

2N5459 odpowiednik: 2N4302

2N5459 odpowiednik: 2N4303

2N5459 odpowiednik: 2N5458

2N5459 odpowiednik: E102

2N5459 odpowiednik: ECG457

2N5459 odpowiednik: MMBF5459

2N5460 odpowiednik: A5T5460

2N5461 odpowiednik: 48-869660

2N5461 odpowiednik: A5T5461

2N5462 odpowiednik: A5T5462

2N5479 odpowiednik: 2N5480

2N5479 odpowiednik: ECG74

2N5480 odpowiednik: 2N5479

2N5480 odpowiednik: ECG74

2N5484 odpowiednik: 2N5486

2N5484 odpowiednik: 2SK104

2N5484 odpowiednik: 2SK168

2N5484 odpowiednik: 2SK55

2N5484 odpowiednik: ECG312

2N5484 odpowiednik: FMMJ5484

2N5484 odpowiednik: MMBF5484

2N5484 odpowiednik: MPF102

2N5484 odpowiednik: MPF-102

2N5484 odpowiednik: PMBF5484

2N5484 odpowiednik: SST5484

2N5484 odpowiednik: TIS58

2N5485 odpowiednik: 247974

2N5485 odpowiednik: FMMJ5485

2N5485 odpowiednik: PMBF5485

2N5485 odpowiednik: SST5485

2N5486 odpowiednik: 2N5484

2N5486 odpowiednik: 48-869652

2N5486 odpowiednik: FMMJ5486

2N5486 odpowiednik: MMBF5486

2N5486 odpowiednik: PMBF5486

2N5486 odpowiednik: SST5486

2N549 odpowiednik: KFY34

2N55 odpowiednik: 2N1191

2N550 odpowiednik: KF506

2N5505 odpowiednik: BSR19

2N551 odpowiednik: KFY34

2N552 odpowiednik: KF506

2N5525 odpowiednik: 2N5306

2N5525 odpowiednik: 2SC1472K

2N5525 odpowiednik: 2SC982

2N5525 odpowiednik: ECG172A

2N5525 odpowiednik: MPSA12

2N5525 odpowiednik: MPSA13

2N553 odpowiednik: 6NU74

2N554 odpowiednik: 1Г216В

2N554 odpowiednik: P216W

2N5544 odpowiednik: 2N3821

2N5544 odpowiednik: ECG459

2N555 odpowiednik: P216W

2N555 odpowiednik: П216В

2N5550 odpowiednik: 2N5551

2N5550 odpowiednik: ECG194

2N5550 odpowiednik: FMMT5550

2N5550 odpowiednik: MMBT5550

2N5550 odpowiednik: PMBT5550

2N5550 odpowiednik: S05550R

2N5550 odpowiednik: SO5550

2N5551 odpowiednik: 121-881

2N5551 odpowiednik: 139268

2N5551 odpowiednik: 2N5175

2N5551 odpowiednik: 2N5550

2N5551 odpowiednik: BSR19A

2N5551 odpowiednik: ECG194

2N5551 odpowiednik: FMMT5551

2N5551 odpowiednik: MMBT5551

2N5551 odpowiednik: PMBT5551

2N5551 odpowiednik: S05551R

2N5551 odpowiednik: SO5551

2N556 odpowiednik: 101NU71

2N557 odpowiednik: 104NU71

2N558 odpowiednik: 104NU71

2N5589 odpowiednik: 48-869588

2N5589 odpowiednik: ECG347

2N5590 odpowiednik: ECG349

2N5591 odpowiednik: 2N6083

2N5591 odpowiednik: 2SC1493

2N5591 odpowiednik: ECG351

2N56 odpowiednik: 2N1191

2N560 odpowiednik: KF506

2N560 odpowiednik: P307W

2N561 odpowiednik: II214A

2N5629 odpowiednik: 2N6326

2N5629 odpowiednik: 2N6327

2N5629 odpowiednik: BD315

2N5629 odpowiednik: BD317

2N563 odpowiednik: 2N650

2N5630 odpowiednik: 2N3773

2N5630 odpowiednik: 2N5631

2N5630 odpowiednik: IR6302

2N5630 odpowiednik: MJ15024

2N5631 odpowiednik: 2N3773

2N5631 odpowiednik: 2N5630

2N5631 odpowiednik: 2SD424

2N5631 odpowiednik: 2SD873

2N5631 odpowiednik: ECG388

2N5631 odpowiednik: ECG60

2N5631 odpowiednik: MJ15003

2N5631 odpowiednik: MJ15022

2N5631 odpowiednik: MJ15024

2N5632 odpowiednik: MJ15024

2N5635 odpowiednik: 48-869584

2N5636 odpowiednik: 48-869585

2N5637 odpowiednik: 48-869586

2N5638 odpowiednik: 2SK218

2N564 odpowiednik: 2N650

2N5641 odpowiednik: ECG357

2N5642 odpowiednik: ECG359

2N5642 odpowiednik: SD1244

2N5643 odpowiednik: ECG360

2N5645 odpowiednik: 2SC891

2N5645 odpowiednik: C3-12

2N5646 odpowiednik: 2SC892

2N5646 odpowiednik: C12-12

2N565 odpowiednik: 2N651

2N5657 odpowiednik: 2SC2568

2N5657 odpowiednik: ECG157

2N5661 odpowiednik: 2SC867A

2N5661 odpowiednik: ECG369

2N5665 odpowiednik: 2N3585

2N5665 odpowiednik: BD158

2N5665 odpowiednik: BD159

2N5665 odpowiednik: BD215

2N5665 odpowiednik: BD216

2N5665 odpowiednik: BD232

2N5665 odpowiednik: BD410

2N567 odpowiednik: GC518

2N5679 odpowiednik: 2N5281

2N5679 odpowiednik: 2N5680

2N568 odpowiednik: 2N651

2N5680 odpowiednik: 2N5281

2N5680 odpowiednik: 2N5322

2N5680 odpowiednik: 2N5679

2N5680 odpowiednik: ECG323

2N5681 odpowiednik: 2N5682

2N5682 odpowiednik: 2N5320

2N5682 odpowiednik: 2N5681

2N5682 odpowiednik: ECG324

2N5684 odpowiednik: ECG30

2N5686 odpowiednik: ECG29

2N569 odpowiednik: 2N1193

2N57 odpowiednik: 5NU72

2N570 odpowiednik: 2N1192

2N571 odpowiednik: 2N1193

2N572 odpowiednik: 2N1193

2N573 odpowiednik: AC131

2N5731 odpowiednik: 2N3625

2N5731 odpowiednik: 2N5008

2N5731 odpowiednik: ECG72

2N5733 odpowiednik: 2N6215

2N5733 odpowiednik: 2N6281

2N5733 odpowiednik: BLX30

2N5733 odpowiednik: ECG70

2N5770 odpowiednik: 121-925

2N5770 odpowiednik: ECG108

2N5770 odpowiednik: JE9016

2N5770 odpowiednik: JE9018

2N5770 odpowiednik: MPS918

2N5770 odpowiednik: SE3001

2N5794 odpowiednik: 2N2480

2N5794 odpowiednik: 2N2480A

2N5794 odpowiednik: 2N3587

2N5794 odpowiednik: 2N3907

2N5794 odpowiednik: ECG81

2N5796 odpowiednik: 2N3352

2N5796 odpowiednik: 2N4024

2N5796 odpowiednik: BFX36

2N5796 odpowiednik: ECG82

2N581 odpowiednik: MP42A

2N5810 odpowiednik: 2N5811

2N5811 odpowiednik: 2N5810

2N5812 odpowiednik: 2N5813

2N5813 odpowiednik: 2N5812

2N5814 odpowiednik: 2N5815

2N5816 odpowiednik: 2N5817

2N5818 odpowiednik: 2N5819

2N5820 odpowiednik: 2N5821

2N5820HS odpowiednik: D33D24J

2N5820HS odpowiednik: ECG192

2N5821HS odpowiednik: D29E7J

2N5821HS odpowiednik: ECG193

2N5822 odpowiednik: 2N823

2N5838 odpowiednik: 2SC1114

2N5838 odpowiednik: 2SC1454

2N5838 odpowiednik: 57D196-10

2N5838 odpowiednik: ECG94

2N5840 odpowiednik: 2N3902

2N5840 odpowiednik: 2SC1106

2N5840 odpowiednik: 2SC558

2N5840 odpowiednik: 2SC681A

2N5840 odpowiednik: 2SC940

2N5847 odpowiednik: ECG337

2N5847 odpowiednik: SD1167

2N5848 odpowiednik: ECG338

2N5848 odpowiednik: SD1168

2N5849 odpowiednik: ECG339

2N5849 odpowiednik: SD1169

2N585 odpowiednik: GS507

2N586 odpowiednik: AC131

2N587 odpowiednik: 101NU71

2N5871 odpowiednik: 2N5872

2N5871 odpowiednik: 2SA981

2N5871 odpowiednik: 2SB558

2N5872 odpowiednik: 2N5871

2N5872 odpowiednik: 2SA981

2N5872 odpowiednik: 2SB558

2N5875 odpowiednik: 2N3791

2N5875 odpowiednik: 2N5876

2N5876 odpowiednik: 2N5875

2N5876 odpowiednik: 2N5880

2N5876 odpowiednik: MJE2955

2N5877 odpowiednik: 2N5878

2N5878 odpowiednik: 2N5877

2N5878 odpowiednik: 2N6354

2N5879 odpowiednik: 2N5880

2N5879 odpowiednik: 2SA1051A

2N588 odpowiednik: II422

2N5880 odpowiednik: 2N5876

2N5880 odpowiednik: 2N5879

2N5880 odpowiednik: 2SA1051A

2N5880 odpowiednik: MJE2955

2N5883 odpowiednik: 2N5884

2N5883 odpowiednik: 2N6436

2N5883 odpowiednik: 2N6437

2N5883 odpowiednik: 2N6438

2N5883 odpowiednik: MJ4502

2N5884 odpowiednik: 2N5883

2N5884 odpowiednik: 2N6436

2N5884 odpowiednik: 2N6437

2N5884 odpowiednik: 2N6438

2N5884 odpowiednik: MJ4502

2N5885 odpowiednik: 2N5886

2N5885 odpowiednik: 2N6338

2N5885 odpowiednik: 2N6339

2N5885 odpowiednik: 2N6340

2N5885 odpowiednik: 2N6341

2N5886 odpowiednik: 2N5885

2N5886 odpowiednik: 2N6338

2N5886 odpowiednik: 2N6339

2N5886 odpowiednik: 2N6340

2N5886 odpowiednik: 2N6341

2N5886 odpowiednik: MJ802

2N588A odpowiednik: GF505

2N589 odpowiednik: 6NU74

2N59 odpowiednik: AC122

2N591 odpowiednik: ACI22/30

2N591 odpowiednik: GT115G

2N591/5 odpowiednik: GC517

2N5913 odpowiednik: 48-869599

2N5913 odpowiednik: 48-869728

2N5913 odpowiednik: 5760004002

2N5913 odpowiednik: 5760004059

2N592 odpowiednik: GC515

2N593 odpowiednik: GC515

2N594 odpowiednik: 155NU70

2N5943 odpowiednik: 2SC1199

2N5943 odpowiednik: ECG278

2N5943 odpowiednik: ECG77

2N5943 odpowiednik: MM8002

2N5943 odpowiednik: PT4610

2N5943 odpowiednik: PT5943

2N5944 odpowiednik: 2SC1486

2N5944 odpowiednik: 2SC1603

2N5944 odpowiednik: 4804-0870-720

2N5944 odpowiednik: 5760004058

2N5944 odpowiednik: C1-12Z

2N5944 odpowiednik: CD5944

2N5944 odpowiednik: ECG362

2N5945 odpowiednik: 2SC1487

2N5945 odpowiednik: 4801-0873-000

2N5945 odpowiednik: 5760004054

2N5945 odpowiednik: 5760004056

2N5945 odpowiednik: 5760004061

2N5945 odpowiednik: CD5945

2N5945 odpowiednik: ECG363

2N5945 odpowiednik: SRF2442K

2N5946 odpowiednik: 249302

2N5946 odpowiednik: 2SC1488

2N5946 odpowiednik: 5760004057

2N5946 odpowiednik: C10-12A

2N5946 odpowiednik: CD5946

2N5946 odpowiednik: ECG364

2N5947 odpowiednik: 2N6135

2N5947 odpowiednik: BFR94

2N5947 odpowiednik: BRF94

2N5947 odpowiednik: ECG76

2N5947 odpowiednik: MM8003

2N5947 odpowiednik: MRF511

2N595 odpowiednik: 155NU70

2N5956 odpowiednik: 2SB509

2N596 odpowiednik: 155NU70

2N5974 odpowiednik: 2N5975

2N5974 odpowiednik: 2N5976

2N5974 odpowiednik: MJE105

2N5975 odpowiednik: 2N5974

2N5975 odpowiednik: 2N5976

2N5975 odpowiednik: MJE105

2N5976 odpowiednik: 2N5974

2N5976 odpowiednik: 2N5975

2N5976 odpowiednik: MJE105

2N5977 odpowiednik: 2N5978

2N5977 odpowiednik: 2N5979

2N5977 odpowiednik: MJE205

2N5978 odpowiednik: 2N5977

2N5978 odpowiednik: 2N5979

2N5978 odpowiednik: MJE205

2N5979 odpowiednik: 2N5977

2N5979 odpowiednik: 2N5978

2N5979 odpowiednik: MJE205

2N598 odpowiednik: 2N3427

2N5984 odpowiednik: MJE3055

2N599 odpowiednik: 2N3428

2N59A odpowiednik: AC122/30

2N59C odpowiednik: МП425

2N5C6 odpowiednik: 2N651

2N60 odpowiednik: AC122

2N602 odpowiednik: P416

2N602 odpowiednik: П416

2N6027 odpowiednik: ECG6402

2N6027 odpowiednik: MMBP6027

2N6027 odpowiednik: N13T1

2N6029 odpowiednik: 2N6030

2N6029 odpowiednik: 2N6330

2N6029 odpowiednik: 2N6331

2N6029 odpowiednik: BD316

2N6029 odpowiednik: BD318

2N6029 odpowiednik: MJ15025

2N602A odpowiednik: ASY24

2N603 odpowiednik: P416

2N6030 odpowiednik: 2N6029

2N6030 odpowiednik: 2N6031

2N6030 odpowiednik: 2N6609

2N6030 odpowiednik: MJ15025

2N6031 odpowiednik: 2N6030

2N6031 odpowiednik: 2N6609

2N6031 odpowiednik: 2SB554

2N6031 odpowiednik: ECG61

2N6031 odpowiednik: ECG68

2N6031 odpowiednik: MJ15023

2N6031 odpowiednik: MJ15025

2N6035 odpowiednik: 2N6036

2N6035 odpowiednik: 2SB571

2N6035 odpowiednik: 2SB673

2N6035 odpowiednik: ECG254

2N6035 odpowiednik: TIP127

2N6036 odpowiednik: 2N6035

2N6036 odpowiednik: 2SB571

2N6036 odpowiednik: BD438

2N6036 odpowiednik: BD440

2N6036 odpowiednik: BD682

2N6036 odpowiednik: DB678

2N6036 odpowiednik: ECG254

2N6036 odpowiednik: MJE700

2N6036 odpowiednik: MJE701

2N6036 odpowiednik: MJE702

2N6039 odpowiednik: 2SD1190

2N6039 odpowiednik: 2SD481

2N6039 odpowiednik: 2SD633

2N6039 odpowiednik: BD437

2N6039 odpowiednik: BD439

2N6039 odpowiednik: BD677

2N6039 odpowiednik: BD681

2N6039 odpowiednik: ECG253

2N6039 odpowiednik: ECG254

2N6039 odpowiednik: MJE800

2N6039 odpowiednik: MJE802

2N603A odpowiednik: OC170

2N604 odpowiednik: 11416Б

2N6040 odpowiednik: 2N6041

2N6040 odpowiednik: 2N6042

2N6040 odpowiednik: TIP127

2N6041 odpowiednik: 2N6040

2N6041 odpowiednik: 2N6042

2N6041 odpowiednik: TIP127

2N6042 odpowiednik: 2N6040

2N6042 odpowiednik: 2N6041

2N6042 odpowiednik: 2SB673

2N6042 odpowiednik: BDX54C

2N6042 odpowiednik: TIP107

2N6042 odpowiednik: TIP127

2N6042 odpowiednik: TIP137

2N6043 odpowiednik: 2N6044

2N6043 odpowiednik: ECG261

2N6043 odpowiednik: TIP122

2N6044 odpowiednik: 2N6043

2N6044 odpowiednik: 2N6045

2N6044 odpowiednik: ECG261

2N6044 odpowiednik: TIP102

2N6044 odpowiednik: TIP122

2N6045 odpowiednik: 2N6044

2N6045 odpowiednik: BDX53C

2N6045 odpowiednik: TIP102

2N6045 odpowiednik: TIP132

2N6049 odpowiednik: 2N3741

2N604A odpowiednik: OC170

2N605 odpowiednik: OC170

2N6051 odpowiednik: 2N6052

2N6052 odpowiednik: 2N6051

2N6052 odpowiednik: 2SB589

2N6052 odpowiednik: BDX64C

2N6052 odpowiednik: ECG248

2N6052 odpowiednik: MJ4032

2N6052 odpowiednik: SJ1937

2N6053 odpowiednik: 2N6054

2N6053 odpowiednik: 2SB586

2N6053 odpowiednik: ECG244

2N6053 odpowiednik: MJ901

2N6054 odpowiednik: 2N6053

2N6054 odpowiednik: 2SB586

2N6054 odpowiednik: ECG244

2N6054 odpowiednik: MJ901

2N6055 odpowiednik: 2N6056

2N6055 odpowiednik: MJ1001

2N6056 odpowiednik: 2N6055

2N6056 odpowiednik: 2SD503

2N6056 odpowiednik: ECG243

2N6056 odpowiednik: MJ1001

2N6057 odpowiednik: 2N6058

2N6057 odpowiednik: 2N6059

2N6058 odpowiednik: 2N6057

2N6058 odpowiednik: 2N6059

2N6059 odpowiednik: 2N6057

2N6059 odpowiednik: 2N6058

2N6059 odpowiednik: 2SC1831

2N6059 odpowiednik: 2SD506

2N6059 odpowiednik: BDX65C

2N6059 odpowiednik: ECG247

2N6059 odpowiednik: MJ4035

2N6059 odpowiednik: PMD10K60

2N6059 odpowiednik: SJ1902-2

2N6059 odpowiednik: SJ1936

2N606 odpowiednik: OC170

2N607 odpowiednik: OC170

2N6072 odpowiednik: ECG5605

2N6072 odpowiednik: TIC216B

2N6072 odpowiednik: TIC216D

2N6077 odpowiednik: 2N3585

2N6077 odpowiednik: 40851

2N6077 odpowiednik: BD261

2N6078 odpowiednik: 2N3584

2N6078 odpowiednik: 2N3739

2N6078 odpowiednik: 40850

2N6078 odpowiednik: BD260

2N6079 odpowiednik: 2SC1467

2N6079 odpowiednik: 2SC1865

2N6079 odpowiednik: 2SC508

2N6079 odpowiednik: ECG384

2N608 odpowiednik: OC170

2N6080 odpowiednik: 2SC1490

2N6080 odpowiednik: 4821-0000-023

2N6080 odpowiednik: 48-869780

2N6080 odpowiednik: ECG348

2N6081 odpowiednik: 2SC1491

2N6081 odpowiednik: 2SC2102

2N6081 odpowiednik: 4804-3169-501

2N6081 odpowiednik: 4821-0000-011

2N6081 odpowiednik: 4821-0644-011

2N6081 odpowiednik: 48-869580

2N6081 odpowiednik: 48-869587

2N6081 odpowiednik: ECG350

2N6082 odpowiednik: 421025

2N6082 odpowiednik: 4804-0870-800

2N6082 odpowiednik: 5760004018

2N6083 odpowiednik: 2N5591

2N6083 odpowiednik: 2SC1493

2N6083 odpowiednik: 4821-0000-024

2N6083 odpowiednik: 48-869583

2N6083 odpowiednik: ECG345

2N6083 odpowiednik: ECG351

2N6084 odpowiednik: 2SC1494

2N6084 odpowiednik: 4804-0870-880

2N6084 odpowiednik: ECG320

2N609 odpowiednik: 2N1193

2N6094 odpowiednik: 48-869622

2N6094 odpowiednik: ECG353

2N6095 odpowiednik: 48-869623

2N6095 odpowiednik: ECG354

2N6096 odpowiednik: 48-869624

2N6096 odpowiednik: ECG355

2N6097 odpowiednik: 4804-3170-901

2N6097 odpowiednik: 48-869625

2N6097 odpowiednik: ECG356

2N60B odpowiednik: AC122/30

2N60C odpowiednik: МП42Б

2N60А odpowiednik: AC122/30

2N61 odpowiednik: AC131

2N610 odpowiednik: 2N1193

2N6107 odpowiednik: 2SB633

2N6107 odpowiednik: BDP286

2N6107 odpowiednik: TIP42C

2N6109 odpowiednik: 2N6110

2N6109 odpowiednik: 2N6111

2N6109 odpowiednik: BDP284

2N611 odpowiednik: 2N1192

2N6110 odpowiednik: 2N6109

2N6110 odpowiednik: 2N6111

2N6111 odpowiednik: 2N6109

2N6111 odpowiednik: 2N6110

2N6111 odpowiednik: BDP282

2N612 odpowiednik: AC122

2N6122 odpowiednik: 2N5296

2N6122 odpowiednik: 2N6123

2N6122 odpowiednik: 2SD525

2N6122 odpowiednik: 2SD526

2N6122 odpowiednik: ECG196

2N6122 odpowiednik: TIP41C

2N6123 odpowiednik: 2N5296

2N6123 odpowiednik: 2N6122

2N6123 odpowiednik: 2SC2516

2N6123 odpowiednik: 2SD525

2N6123 odpowiednik: 2SD526

2N6123 odpowiednik: 2SD613

2N6123 odpowiednik: ECG196

2N6123 odpowiednik: ECG241

2N6123 odpowiednik: SJE5437

2N6123 odpowiednik: SJE5439

2N6123 odpowiednik: SJE5441

2N6123 odpowiednik: TIP41C

2N6125 odpowiednik: 2N6126

2N6125 odpowiednik: 2SB595

2N6125 odpowiednik: 2SB596

2N6125 odpowiednik: TIP42C

2N6126 odpowiednik: 2N6125

2N6126 odpowiednik: 2SA1069

2N6126 odpowiednik: 2SB595

2N6126 odpowiednik: 2SB596

2N6126 odpowiednik: 2SB633

2N6126 odpowiednik: D45H11

2N6126 odpowiednik: D45H3

2N6126 odpowiednik: ECG242

2N6126 odpowiednik: ECG378

2N6126 odpowiednik: SJE5438

2N6126 odpowiednik: SJE5440

2N6126 odpowiednik: SJE5442

2N6126 odpowiednik: TIP42C

2N613 odpowiednik: МП41А

2N6133 odpowiednik: 2N6134

2N6133 odpowiednik: BD912

2N6134 odpowiednik: 2N6133

2N6134 odpowiednik: BD912

2N6135 odpowiednik: 2N5947

2N6135 odpowiednik: BFR94

2N6135 odpowiednik: BRF94

2N6135 odpowiednik: ECG76

2N6135 odpowiednik: MM8003

2N6135 odpowiednik: MRF511

2N6136 odpowiednik: C25-12

2N614 odpowiednik: МП42

2N615 odpowiednik: OCI70

2N616 odpowiednik: OC170

2N6164 odpowiednik: ECG56024

2N6164 odpowiednik: LTC56024

2N6164 odpowiednik: RCA527

2N6164 odpowiednik: SC265D3

2N6164 odpowiednik: T6430D

2N617 odpowiednik: AFY15

2N618 odpowiednik: 7NU74

2N619 odpowiednik: KC507

2N61B odpowiednik: МП20Г

2N61C odpowiednik: МП20Д

2N62 odpowiednik: OC72

2N620 odpowiednik: KC507

2N621 odpowiednik: KC507

2N6212 odpowiednik: 2N6213

2N6212 odpowiednik: ECG38

2N6213 odpowiednik: 2N6212

2N6213 odpowiednik: ECG38

2N6215 odpowiednik: 2N5733

2N6215 odpowiednik: 2N6281

2N6215 odpowiednik: BLX30

2N6215 odpowiednik: ECG70

2N622 odpowiednik: KC507

2N6228 odpowiednik: ECG219

2N6228 odpowiednik: MJ2955

2N6236 odpowiednik: C106B

2N6236 odpowiednik: C106D

2N6236 odpowiednik: ECG5411

2N6236 odpowiednik: MCR106-1

2N6236 odpowiednik: TO126

2N624 odpowiednik: AF134

2N6246 odpowiednik: BDP494

2N6247 odpowiednik: BDP496

2N6249 odpowiednik: BUY69B

2N6251 odpowiednik: ECG97

2N6251 odpowiednik: MJ10003

2N6251 odpowiednik: MJ10012

2N6251 odpowiednik: MJ13335

2N6251 odpowiednik: TIPL753A

2N6251 odpowiednik: TIPL775

2N6251 odpowiednik: TIPL775A

2N6254 odpowiednik: 2SD371

2N6258 odpowiednik: 2N6259

2N6258 odpowiednik: MJ13335

2N6259 odpowiednik: 2N3773

2N6259 odpowiednik: 2N4348

2N6259 odpowiednik: 2N6258

2N6259 odpowiednik: 2SD428

2N6259 odpowiednik: MJ13335

2N6261 odpowiednik: 2N3054

2N6261 odpowiednik: 40372

2N6262 odpowiednik: 2N3055

2N6262 odpowiednik: 2N3234

2N6262 odpowiednik: 2N3442

2N6262 odpowiednik: 2N4347

2N6262 odpowiednik: 2SD424

2N6262 odpowiednik: 2SD427

2N6262 odpowiednik: 2SD555

2N6264 odpowiednik: 2N3441

2N6264 odpowiednik: 40373

2N6264 odpowiednik: 40913

2N627 odpowiednik: 2NU74

2N6277 odpowiednik: ECG387

2N628 odpowiednik: 4NU74

2N6281 odpowiednik: 2N5733

2N6281 odpowiednik: 2N6215

2N6281 odpowiednik: BLX30

2N6281 odpowiednik: ECG70

2N6284 odpowiednik: 2N6576

2N6284 odpowiednik: 2N6578

2N6284 odpowiednik: 2SD524

2N6284 odpowiednik: 2SD729

2N6284 odpowiednik: ECG251

2N6284 odpowiednik: MJ11016

2N6284 odpowiednik: MJ4035

2N6284 odpowiednik: PM18K100

2N6287 odpowiednik: ECG252

2N6287 odpowiednik: MJ11015

2N6287 odpowiednik: MJ4032

2N6287 odpowiednik: PM19K100

2N6288 odpowiednik: 2N6290

2N6288 odpowiednik: 2N6292

2N6288 odpowiednik: BDP281

2N6288 odpowiednik: TIP41C

2N629 odpowiednik: 6NU74

2N6290 odpowiednik: 2N6288

2N6290 odpowiednik: 2N6292

2N6290 odpowiednik: BDP283

2N6290 odpowiednik: TIP41C

2N6292 odpowiednik: 2N6288

2N6292 odpowiednik: 2N6290

2N6292 odpowiednik: 2SD613

2N6292 odpowiednik: BD589

2N6292 odpowiednik: TIP41C

2N6295 odpowiednik: ECG274

2N6297 odpowiednik: ECG275

2N63 odpowiednik: AC122

2N630 odpowiednik: 6NU74

2N6304 odpowiednik: 2SC1044

2N6304 odpowiednik: 2SC1260

2N6304 odpowiednik: 2SC988

2N6306 odpowiednik: 2N6307

2N6306 odpowiednik: ECG162

2N6307 odpowiednik: 2N5157

2N6307 odpowiednik: 2N6306

2N6307 odpowiednik: 2N6308

2N6307 odpowiednik: 2SC1106

2N6307 odpowiednik: 2SC1295

2N6307 odpowiednik: 2SC2243

2N6307 odpowiednik: 2SC643A

2N6307 odpowiednik: 2SC681A

2N6307 odpowiednik: 2SC940

2N6307 odpowiednik: A6Z

2N6307 odpowiednik: BUY69B

2N6307 odpowiednik: DTS410

2N6307 odpowiednik: ECG162

2N6307 odpowiednik: ECG163A

2N6307 odpowiednik: MJ3030

2N6307 odpowiednik: MJ3041

2N6307 odpowiednik: MJ410

2N6308 odpowiednik: 2N3902

2N6308 odpowiednik: 2N6307

2N6308 odpowiednik: 2SC1295

2N6308 odpowiednik: 2SC2122A

2N6308 odpowiednik: 2SC643A

2N6308 odpowiednik: 2SC940

2N6308 odpowiednik: A6Z

2N6308 odpowiednik: BUX18C

2N6308 odpowiednik: DTS410

2N6308 odpowiednik: ECG163A

2N6308 odpowiednik: MJ3030

2N6308 odpowiednik: MJ3041

2N6308 odpowiednik: MJ410

2N631 odpowiednik: 2N1194

2N6314 odpowiednik: 2N3740

2N6314 odpowiednik: 2N3741

2N6314 odpowiednik: 2N3741A

2N632 odpowiednik: 2N1193

2N6322 odpowiednik: 2N3773

2N6322 odpowiednik: 2SD873

2N6322 odpowiednik: DBY58

2N6322 odpowiednik: ECG327

2N6322 odpowiednik: SVT6759

2N6326 odpowiednik: 2N5629

2N6326 odpowiednik: BD317

2N6326 odpowiednik: BD364

2N6327 odpowiednik: 2N5629

2N6327 odpowiednik: BD315

2N6327 odpowiednik: BD366

2N6328 odpowiednik: BD368

2N6328 odpowiednik: MJ802

2N6329 odpowiednik: BD365

2N633 odpowiednik: 1П42Б

2N6330 odpowiednik: 2N6029

2N6330 odpowiednik: BD316

2N6330 odpowiednik: BD367

2N6330 odpowiednik: BD6029

2N6331 odpowiednik: 2N6029

2N6331 odpowiednik: BD318

2N6331 odpowiednik: BD369

2N6338 odpowiednik: 2N5885

2N6338 odpowiednik: 2N5886

2N6338 odpowiednik: 2N6339

2N6338 odpowiednik: 2N6340

2N6338 odpowiednik: 2N6341

2N6339 odpowiednik: 2N5885

2N6339 odpowiednik: 2N5886

2N6339 odpowiednik: 2N6338

2N6339 odpowiednik: 2N6340

2N6339 odpowiednik: 2N6341

2N6340 odpowiednik: 2N5885

2N6340 odpowiednik: 2N5886

2N6340 odpowiednik: 2N6338

2N6340 odpowiednik: 2N6339

2N6340 odpowiednik: 2N6341

2N6341 odpowiednik: 2N5885

2N6341 odpowiednik: 2N5886

2N6341 odpowiednik: 2N6338

2N6341 odpowiednik: 2N6339

2N6341 odpowiednik: 2N6340

2N6341 odpowiednik: ECG5416

2N6346A odpowiednik: 2N6347

2N6346A odpowiednik: 2N6348

2N6346A odpowiednik: ECG56004

2N6347 odpowiednik: 2N6346A

2N6347 odpowiednik: 2N6348

2N6347 odpowiednik: ECG56004

2N6348 odpowiednik: 2N6346A

2N6348 odpowiednik: 2N6347

2N6348 odpowiednik: BTA12-600C

2N6348 odpowiednik: ECG56004

2N6348 odpowiednik: ECG5645

2N6348 odpowiednik: T2700B

2N6348 odpowiednik: T2700D

2N6348 odpowiednik: T2800D

2N6348 odpowiednik: TIC236M

2N634А odpowiednik: GS50C

2N6354 odpowiednik: 2N5878

2N635A odpowiednik: GS506

2N636A odpowiednik: GS506

2N637 odpowiednik: 2N1535

2N6371 odpowiednik: 2N3667

2N6373 odpowiednik: 2N3054

2N6373 odpowiednik: 2N4911

2N6373 odpowiednik: 2SD315

2N637B odpowiednik: 2N1538

2N637А odpowiednik: 2N1537

2N638 odpowiednik: 2N1530

2N6384 odpowiednik: ECG263

2N6384 odpowiednik: TIP102

2N6386 odpowiednik: ECG263

2N6386 odpowiednik: TIP102

2N6387 odpowiednik: 2N6388

2N6387 odpowiednik: 2SD635

2N6387 odpowiednik: D44E3

2N6387 odpowiednik: ECG263

2N6387 odpowiednik: TIP102

2N6388 odpowiednik: 2N6387

2N638A odpowiednik: 2N1532

2N638B odpowiednik: 2N1533

2N639 odpowiednik: 2N1530

2N6394 odpowiednik: ECG5461

2N6397 odpowiednik: 2N6403

2N6397 odpowiednik: ECG5554

2N6397 odpowiednik: TIC126D

2N639A odpowiednik: 2N1532

2N639B odpowiednik: 2N1533

2N64 odpowiednik: AC122

2N640 odpowiednik: AF136

2N6403 odpowiednik: 2N6397

2N6403 odpowiednik: 2N6404

2N6403 odpowiednik: 2N6405

2N6403 odpowiednik: ECG5552

2N6403 odpowiednik: ECG5554

2N6403 odpowiednik: TIC126D

2N6404 odpowiednik: 2N6403

2N6404 odpowiednik: 2N6405

2N6404 odpowiednik: ECG5552

2N6405 odpowiednik: 2N6403

2N6405 odpowiednik: 2N6404

2N6409 odpowiednik: BDP392

2N641 odpowiednik: AF136

2N642 odpowiednik: AF136

2N642 odpowiednik: S0642

2N6426 odpowiednik: 2N6427

2N6427 odpowiednik: 2N6426

2N6427 odpowiednik: MMBT6427

2N6428 odpowiednik: MMBT6428

2N6428 odpowiednik: PMBT6428

2N6429 odpowiednik: MMBT6429

2N6429 odpowiednik: PMBT6429

2N643 odpowiednik: 2N2955

2N6436 odpowiednik: 2N5883

2N6436 odpowiednik: 2N5884

2N6436 odpowiednik: 2N6437

2N6436 odpowiednik: 2N6438

2N6436 odpowiednik: MJ4502

2N6437 odpowiednik: 2N5883

2N6437 odpowiednik: 2N5884

2N6437 odpowiednik: 2N6436

2N6437 odpowiednik: 2N6438

2N6437 odpowiednik: MJ4502

2N6438 odpowiednik: 2N5883

2N6438 odpowiednik: 2N5884

2N6438 odpowiednik: 2N6436

2N6438 odpowiednik: 2N6437

2N6438 odpowiednik: MJ4502

2N6439 odpowiednik: C2M60-28R

2N644 odpowiednik: 2N2955

2N646 odpowiednik: 107NU70

2N6460 odpowiednik: MMBF5460

2N6469 odpowiednik: BDP492

2N647 odpowiednik: 101NU71

2N6470 odpowiednik: BDP491

2N6471 odpowiednik: BDP493

2N6472 odpowiednik: BDP495

2N6474 odpowiednik: 121-1061-01

2N6474 odpowiednik: 121-970

2N6474 odpowiednik: 121-992

2N6474 odpowiednik: 2SD1135

2N6474 odpowiednik: 2SD526

2N6474 odpowiednik: 2SD613

2N6474 odpowiednik: 2SD723

2N6474 odpowiednik: 2SD743

2N6474 odpowiednik: 2SD743A

2N6474 odpowiednik: ECG291

2N6474 odpowiednik: FT317

2N6474 odpowiednik: FT317B

2N6476 odpowiednik: 121-969

2N6476 odpowiednik: 2SB596

2N6476 odpowiednik: 2SB633

2N6476 odpowiednik: 2SB703

2N6476 odpowiednik: 2SB859

2N6476 odpowiednik: 2SB860

2N6476 odpowiednik: ECG292

2N6476 odpowiednik: FT417

2N6476 odpowiednik: FT417B

2N6484 odpowiednik: ECG251

2N6484 odpowiednik: PDM16K80

2N6486 odpowiednik: 2N6487

2N6486 odpowiednik: 2N6488

2N6486 odpowiednik: BD911

2N6486 odpowiednik: BDP391

2N6487 odpowiednik: 2N6486

2N6487 odpowiednik: 2N6488

2N6487 odpowiednik: BD909

2N6487 odpowiednik: BD911

2N6487 odpowiednik: BDP393

2N6487 odpowiednik: ECG331

2N6488 odpowiednik: 2N6486

2N6488 odpowiednik: 2N6487

2N6488 odpowiednik: BD909

2N6488 odpowiednik: BD911

2N6488 odpowiednik: BDP395

2N6488 odpowiednik: DB909

2N6488 odpowiednik: ECG331

2N6488 odpowiednik: MJE3055T

2N6489 odpowiednik: 2N6490

2N6489 odpowiednik: 2N6491

2N6489 odpowiednik: BD906

2N6489 odpowiednik: BD910

2N6489 odpowiednik: BD912

2N649 odpowiednik: 104NU71

2N649/5 odpowiednik: 104NU71

2N6490 odpowiednik: 2N6489

2N6490 odpowiednik: 2N6491

2N6490 odpowiednik: BD906

2N6490 odpowiednik: BD910

2N6490 odpowiednik: BD912

2N6490 odpowiednik: BDP394

2N6490 odpowiednik: ECG332

2N6491 odpowiednik: 2N6489

2N6491 odpowiednik: 2N6490

2N6491 odpowiednik: BD906

2N6491 odpowiednik: BD909

2N6491 odpowiednik: BD910

2N6491 odpowiednik: BD912

2N6491 odpowiednik: BDP396

2N6491 odpowiednik: ECG332

2N6491 odpowiednik: MJE2955T

2N6496 odpowiednik: 2N5038

2N6498 odpowiednik: 2N6499

2N6498 odpowiednik: 2SC2553

2N6499 odpowiednik: 2N6498

2N6499 odpowiednik: 2SC2553

2N64S odpowiednik: 2N2955

2N65 odpowiednik: AC122

2N650 odpowiednik: GC507

2N6504 odpowiednik: ECG5550

2N650A odpowiednik: GC507

2N651 odpowiednik: GC507

2N6515 odpowiednik: 48-869787

2N6517 odpowiednik: FMMT6517

2N6517 odpowiednik: MMBT6517

2N652 odpowiednik: GC507

2N6520 odpowiednik: FMMT6520

2N6520 odpowiednik: MMBT6520

2N652A odpowiednik: GC507

2N653 odpowiednik: MP20A

2N653 odpowiednik: МП42А

2N654 odpowiednik: MP20A

2N654 odpowiednik: МП20А

2N6542 odpowiednik: 2N6543

2N6542 odpowiednik: BUY69B

2N6542 odpowiednik: MJ13335

2N6543 odpowiednik: 2N6542

2N6543 odpowiednik: BUY69B

2N6543 odpowiednik: ECG52

2N6543 odpowiednik: MJ13071

2N6543 odpowiednik: MJ13335

2N6543 odpowiednik: MMBT6543

2N6546 odpowiednik: MJ13335

2N6547 odpowiednik: 2N5261

2N6547 odpowiednik: 2SC2965

2N6547 odpowiednik: 2SC3084

2N6547 odpowiednik: BUS13

2N6547 odpowiednik: BUY69B

2N6547 odpowiednik: ECG53

2N655 odpowiednik: MP20B

2N6551 odpowiednik: D40D10

2N6551 odpowiednik: D40D11

2N6551 odpowiednik: D40D7

2N6551 odpowiednik: D40D8

2N6553 odpowiednik: 2N6558

2N6553 odpowiednik: D40N4

2N6556 odpowiednik: 2N6557

2N6556 odpowiednik: 2N6558

2N6556 odpowiednik: D40N4

2N6557 odpowiednik: 2N6556

2N6557 odpowiednik: 2N6558

2N6557 odpowiednik: D40N4

2N6558 odpowiednik: 121-1037

2N6558 odpowiednik: 121-755

2N6558 odpowiednik: 121-822

2N6558 odpowiednik: 121-989

2N6558 odpowiednik: 141295

2N6558 odpowiednik: 250-1

2N6558 odpowiednik: 2N6553

2N6558 odpowiednik: 2N6556

2N6558 odpowiednik: 2N6557

2N6558 odpowiednik: 2N6559

2N6558 odpowiednik: 2SC1758

2N6558 odpowiednik: 2SC2068

2N6558 odpowiednik: 2SC2279

2N6558 odpowiednik: 324-1

2N6558 odpowiednik: 7362-2

2N6558 odpowiednik: 7362-3

2N6558 odpowiednik: D40N4

2N6558 odpowiednik: D40V4

2N6558 odpowiednik: ECG108

2N6558 odpowiednik: ECG171

2N6558 odpowiednik: ECG191

2N6558 odpowiednik: MDS20

2N6558 odpowiednik: MDS21

2N6558 odpowiednik: MPSU10

2N6558 odpowiednik: RCP113

2N6558 odpowiednik: USE

2N6559 odpowiednik: 2N6558

2N6559 odpowiednik: D40N4

2N6559 odpowiednik: ECG171

2N6559 odpowiednik: MDS21

2N656 odpowiednik: C425

2N656A odpowiednik: KF506

2N657 odpowiednik: C425

2N6576 odpowiednik: 2N6284

2N6576 odpowiednik: 2N6578

2N6576 odpowiednik: MJ4035

2N6578 odpowiednik: 2N6284

2N6578 odpowiednik: 2N6576

2N6578 odpowiednik: MJ4035

2N6582 odpowiednik: 2N3714

2N6582 odpowiednik: 2N6583

2N6582 odpowiednik: 2SC2914

2N6582 odpowiednik: BUY69B

2N6582 odpowiednik: ECG385

2N6583 odpowiednik: 2N3714

2N6583 odpowiednik: 2N6582

2N6583 odpowiednik: 2SC2914

2N6583 odpowiednik: BUY69B

2N6583 odpowiednik: ECG385

2N66 odpowiednik: 5NU72

2N6604 odpowiednik: AT1825

2N6609 odpowiednik: 2N6030

2N6609 odpowiednik: 2N6031

2N6609 odpowiednik: 2SB554

2N6609 odpowiednik: ECG61

2N6609 odpowiednik: MJ15025

2N661 odpowiednik: ГТ321Е

2N663 odpowiednik: 2N1533

2N665 odpowiednik: 2N2143

2N6668 odpowiednik: 2SB886

2N6668 odpowiednik: D45E3

2N6668 odpowiednik: ECG264

2N6668 odpowiednik: TIP107

2N6675 odpowiednik: ECG2319

2N6675 odpowiednik: ECG386

2N6675 odpowiednik: MJ13335

2N669 odpowiednik: 3NU74

2N670 odpowiednik: 2N3428

2N671 odpowiednik: OC30

2N6714 odpowiednik: 2N6715

2N6714 odpowiednik: 2N6717

2N6714 odpowiednik: ECG216

2N6715 odpowiednik: 2N6714

2N6715 odpowiednik: 2N6717

2N6717 odpowiednik: 2N6714

2N6717 odpowiednik: 2N6715

2N672 odpowiednik: GC510K

2N6722 odpowiednik: 2N6723

2N6722 odpowiednik: ECG255

2N6723 odpowiednik: 2N6722

2N6723 odpowiednik: ECG255

2N6725 odpowiednik: 2N6726

2N6725 odpowiednik: 2N6727

2N6725 odpowiednik: ECG48

2N6725 odpowiednik: MPSA12

2N6726 odpowiednik: 2N6725

2N6726 odpowiednik: 2N6727

2N6727 odpowiednik: 2N6725

2N6727 odpowiednik: 2N6726

2N673 odpowiednik: OC30

2N6734 odpowiednik: 2N6735

2N6734 odpowiednik: ECG227

2N6735 odpowiednik: 2N6734

2N6735 odpowiednik: ECG227

2N675 odpowiednik: 2N3428

2N677 odpowiednik: 2N1553

2N677A odpowiednik: 2N1554

2N677B odpowiednik: 2N1555

2N678 odpowiednik: 2N1557

2N678B odpowiednik: 7NU74

2N678C odpowiednik: 7NU74

2N679 odpowiednik: GC515

2N68 odpowiednik: П213

2N680 odpowiednik: 2N1191

2N683 odpowiednik: ECG5522

2N685 odpowiednik: ECG5524

2N688 odpowiednik: ECG5527

2N690 odpowiednik: ECG5529

2N692 odpowiednik: ECG5531

2N692 odpowiednik: S0692

2N694 odpowiednik: GF504

2N695 odpowiednik: GF505

2N696 odpowiednik: 2N699

2N696 odpowiednik: KT630D

2N696А odpowiednik: BFY56

2N697 odpowiednik: BSX66

2N697 odpowiednik: BSY44

2N697 odpowiednik: BSY51

2N697 odpowiednik: KT630D

2N697A odpowiednik: 2N2218

2N698 odpowiednik: BF114

2N698 odpowiednik: KT630A

2N699 odpowiednik: 2N696

2N699 odpowiednik: BF114

2N699 odpowiednik: KT630A

2N699A odpowiednik: KF504

2N699B odpowiednik: KF504

2N6B3 odpowiednik: ASY24

2N6O31 odpowiednik: ECG61

2N6O31 odpowiednik: MJ15004

2N6S1A odpowiednik: GC507

2N6S5 odpowiednik: GC518

2N700 odpowiednik: GF505

2N700 odpowiednik: GT313

2N700 odpowiednik: GT313B

2N700 odpowiednik: GT376A

2N700/18 odpowiednik: GF5C5

2N7002 odpowiednik: 2N7002

2N7002 odpowiednik: SN7002

2N700A odpowiednik: GT376A

2N700А odpowiednik: GF505

2N701 odpowiednik: KF507

2N702 odpowiednik: KSY62A

2N702 odpowiednik: KT312A

2N703 odpowiednik: KSY62B

2N703 odpowiednik: KT312W

2N705 odpowiednik: BSY89

2N705 odpowiednik: GT320W

2N706 odpowiednik: BSY70

2N706/46 odpowiednik: KSY62

2N7068/46 odpowiednik: KSY62A

2N706A/46 odpowiednik: KSY62A

2N706C odpowiednik: 2N835

2N706C/46 odpowiednik: KSY63

2N706А odpowiednik: BSX19

2N706В odpowiednik: KSY62A

2N707 odpowiednik: BC107

2N707 odpowiednik: BC527

2N707 odpowiednik: BSY34

2N707 odpowiednik: BSY64

2N708 odpowiednik: 2N2369

2N708 odpowiednik: 2N2369A

2N708 odpowiednik: 2N914

2N708 odpowiednik: BC527

2N708 odpowiednik: BSX28

2N708 odpowiednik: BSY19

2N708/46 odpowiednik: KSY63

2N709 odpowiednik: BFY662N4207

2N709/46 odpowiednik: KSY71

2N709A odpowiednik: KT316B

2N709A/46 odpowiednik: KSY71

2N709А odpowiednik: KSY71

2N70SA odpowiednik: GF501

2N710 odpowiednik: GT320W

2N711 odpowiednik: AC125

2N711A odpowiednik: GT320B

2N711A odpowiednik: ГТ3085

2N711B odpowiednik: ГТ3085

2N715 odpowiednik: 2N2221

2N717 odpowiednik: 2N2221A

2N717A odpowiednik: KF506

2N718A odpowiednik: 2N2221A

2N719 odpowiednik: 2N3498

2N719A odpowiednik: 2N3498

2N72 odpowiednik: OC170

2N720 odpowiednik: BF114

2N720А odpowiednik: 2N3498

2N721 odpowiednik: 2N2837

2N721A odpowiednik: KFY16

2N722 odpowiednik: 2N2837

2N722A odpowiednik: KFY16

2N725 odpowiednik: GF501

2N726 odpowiednik: 2SA603

2N726 odpowiednik: KF517

2N726 odpowiednik: KT349A

2N727 odpowiednik: BC178

2N727 odpowiednik: KT349B

2N727 odpowiednik: KT439B

2N728 odpowiednik: KSY62

2N728 odpowiednik: KT312W

2N729 odpowiednik: KT312B

2N73 odpowiednik: GC509

2N730 odpowiednik: 2N2218

2N731 odpowiednik: 2N2218

2N734 odpowiednik: BFY80

2N734 odpowiednik: KT601

2N734 odpowiednik: KT601A

2N734 odpowiednik: P307A

2N735 odpowiednik: 2N3903

2N735 odpowiednik: BFY80

2N735 odpowiednik: KT601A

2N735 odpowiednik: P307A

2N735A odpowiednik: KF50C

2N736 odpowiednik: BFY80

2N736B odpowiednik: KF508

2N736А odpowiednik: KF508

2N738 odpowiednik: KF504

2N738 odpowiednik: P309

2N739 odpowiednik: KF504

2N739 odpowiednik: P308

2N739А odpowiednik: KF504

2N74 odpowiednik: GC509

2N740 odpowiednik: KF504

2N740А odpowiednik: KF504

2N741 odpowiednik: GFS01

2N741 odpowiednik: GT313W

2N741A odpowiednik: GF501

2N741A odpowiednik: GT313A

2N742 odpowiednik: 2N2218

2N742А odpowiednik: 2N2218

2N743 odpowiednik: BSY21

2N743 odpowiednik: KT340B

2N743/46 odpowiednik: KSY71

2N743A odpowiednik: KSY71

2N744 odpowiednik: BSY21

2N744 odpowiednik: KT340B

2N744 odpowiednik: KT34B

2N744A odpowiednik: KSY71

2N745 odpowiednik: KF506

2N746 odpowiednik: KF50C

2N747 odpowiednik: KF507

2N748 odpowiednik: KF507

2N749 odpowiednik: KF506

2N750 odpowiednik: KF506

2N751 odpowiednik: KF507

2N752 odpowiednik: KF506

2N753 odpowiednik: BSX20

2N753 odpowiednik: KT340B

2N753 odpowiednik: KT34OB

2N754 odpowiednik: 307B

2N754 odpowiednik: P307W

2N755 odpowiednik: KF503

2N755 odpowiednik: P308

2N756 odpowiednik: KC507

2N756A odpowiednik: KF506

2N757 odpowiednik: KC507

2N757A odpowiednik: KF506

2N758 odpowiednik: KC507

2N758A odpowiednik: KF506

2N758B odpowiednik: KF506

2N759 odpowiednik: KC507

2N759B odpowiednik: KF506

2N759А odpowiednik: KF50C

2N760 odpowiednik: BFY76

2N760S odpowiednik: KF508

2N760А odpowiednik: 2N2483

2N761 odpowiednik: KC507

2N762 odpowiednik: KC507

2N763 odpowiednik: 2N961

2N769 odpowiednik: 2N961

2N77 odpowiednik: AC122

2N770 odpowiednik: KC508

2N771 odpowiednik: KC508

2N772 odpowiednik: KC507

2N773 odpowiednik: KC508

2N774 odpowiednik: KC508

2N775 odpowiednik: KC508

2N776 odpowiednik: KC508

2N777 odpowiednik: KC508

2N778 odpowiednik: KC508

2N779 odpowiednik: 2N964

2N779B odpowiednik: 2N964

2N779А odpowiednik: 2N964

2N78 odpowiednik: ASY29

2N780 odpowiednik: 2N2220

2N780 odpowiednik: KT312B

2N782 odpowiednik: GC507

2N783 odpowiednik: BSX28

2N784 odpowiednik: BSX28

2N784A odpowiednik: KT340W

2N784A odpowiednik: KT34OW

2N784А odpowiednik: 2N834

2N789 odpowiednik: KC507

2N78A odpowiednik: ASY29

2N79 odpowiednik: 2N1191

2N790 odpowiednik: KC507

2N791 odpowiednik: KC507

2N792 odpowiednik: KC507

2N793 odpowiednik: KC507

2N794 odpowiednik: GT308A

2N794 odpowiednik: ГТ308А

2N795 odpowiednik: GT309A

2N795 odpowiednik: П416А

2N796 odpowiednik: GT308B

2N797 odpowiednik: BC107

2N797 odpowiednik: BC527

2N797 odpowiednik: BSY34

2N797 odpowiednik: BSY64

2N797 odpowiednik: GT311

2N797 odpowiednik: ГТ311

2N7C odpowiednik: 2N319

2N7I6 odpowiednik: KF506

2N7S odpowiednik: GC507

2N7t8 odpowiednik: 2N2221A

2N80 odpowiednik: GC517

2N807 odpowiednik: OC170

2N808 odpowiednik: OC170

2N809 odpowiednik: OC170

2N81 odpowiednik: GC515

2N810 odpowiednik: OC170

2N811 odpowiednik: OC170

2N812 odpowiednik: OC170

2N813 odpowiednik: OC170

2N814 odpowiednik: OC170

2N82 odpowiednik: GC515

2N821 odpowiednik: GS507

2N822 odpowiednik: GS507

2N823 odpowiednik: GS507

2N824 odpowiednik: GS507

2N83 odpowiednik: 6NU73

2N834 odpowiednik: KT340W

2N835 odpowiednik: 2N2244

2N835 odpowiednik: KT340W

2N837 odpowiednik: GC507

2N839 odpowiednik: П307В

2N83A odpowiednik: 6NU73

2N84 odpowiednik: 4NU73

2N840 odpowiednik: П307А

2N841 odpowiednik: KF508

2N841/46 odpowiednik: KC507

2N842 odpowiednik: KT301D

2N842 odpowiednik: П307А

2N843 odpowiednik: KC507

2N843 odpowiednik: KT301

2N843 odpowiednik: KT301W

2N843 odpowiednik: KT341W

2N844 odpowiednik: KF506

2N844 odpowiednik: KT601A

2N844 odpowiednik: P307W

2N845 odpowiednik: KF503

2N845 odpowiednik: KT601A

2N845 odpowiednik: P308

2N846 odpowiednik: 2N960

2N846B odpowiednik: GF501

2N847 odpowiednik: KSY63

2N848 odpowiednik: KSYC2

2N84А odpowiednik: 4NU73

2N850 odpowiednik: BSX20

2N851 odpowiednik: BSX19

2N852 odpowiednik: KSY71

2N858 odpowiednik: KF517

2N859 odpowiednik: KF517

2N8598 odpowiednik: MMBT8598

2N8599 odpowiednik: MMBT8599

2N860 odpowiednik: KF517

2N861 odpowiednik: KF517

2N862 odpowiednik: KF517

2N863 odpowiednik: KF517

2N864 odpowiednik: KF517

2N864А odpowiednik: KF517

2N865 odpowiednik: KF517

2N865А odpowiednik: KF517B

2N866 odpowiednik: KFY34

2N867 odpowiednik: KFY34

2N869 odpowiednik: KF517

2N869 odpowiednik: KT347A

2N869 odpowiednik: KT352A

2N869A odpowiednik: KT347A

2N870 odpowiednik: KT602

2N871 odpowiednik: BFY65

2N903 odpowiednik: KC507

2N905 odpowiednik: KC507

2N908 odpowiednik: KSY63

2N913 odpowiednik: KSY21

2N914 odpowiednik: 2N2369

2N914 odpowiednik: 2N2369A

2N914 odpowiednik: 2N2845

2N914 odpowiednik: 2N3014

2N914 odpowiednik: 2N708

2N914 odpowiednik: BF520

2N914 odpowiednik: BSX28

2N914 odpowiednik: BSY21

2N914 odpowiednik: KT312

2N914 odpowiednik: KT616

2N914A odpowiednik: KSY21

2N914A odpowiednik: KSY63

2N915 odpowiednik: BFY27

2N915 odpowiednik: KT342G

2N916 odpowiednik: KSYC3

2N916 odpowiednik: KT342A

2N917 odpowiednik: KF272

2N917 odpowiednik: KT368B

2N917A odpowiednik: KF272

2N918 odpowiednik: 2N5179

2N918 odpowiednik: FMMT918

2N918 odpowiednik: KT368A

2N918 odpowiednik: MMBT918

2N918 odpowiednik: MRF501

2N918 odpowiednik: S0918

2N918 odpowiednik: S0918R

2N919 odpowiednik: KSY62

2N919 odpowiednik: KT340W

2N920 odpowiednik: KSY62

2N920 odpowiednik: KT340W

2N921 odpowiednik: KSY63

2N922 odpowiednik: KSY63

2N923 odpowiednik: KT203B

2N923 odpowiednik: МП115

2N924 odpowiednik: KT203B

2N924 odpowiednik: МП116

2N925 odpowiednik: МП115

2N926 odpowiednik: МП115

2N927 odpowiednik: МП115

2N928 odpowiednik: МП115

2N929 odpowiednik: BC107

2N929 odpowiednik: KT342A

2N930 odpowiednik: BC550C

2N930 odpowiednik: BCY59

2N930 odpowiednik: KT342A

2N930 odpowiednik: S0930

2N930 odpowiednik: S0930R

2N930/46 odpowiednik: KC509

2N930A odpowiednik: 48-869675

2N930A odpowiednik: KC507

2N930A/46 odpowiednik: KC507

2N930B odpowiednik: KC507

2N934 odpowiednik: 2N965

2N935 odpowiednik: KFY16

2N936 odpowiednik: KFY16

2N937 odpowiednik: KFY16

2N938 odpowiednik: KF517

2N939 odpowiednik: KF517

2N94 odpowiednik: МП38А

2N940 odpowiednik: KF517

2N943 odpowiednik: KT203B

2N944 odpowiednik: KT203B

2N947 odpowiednik: 2N834A

2N94А odpowiednik: 155NU70

2N95 odpowiednik: GC520

2N955A odpowiednik: GT311

2N956 odpowiednik: BSY93

2N957 odpowiednik: 2N2501

2N96 odpowiednik: OC71

2N97 odpowiednik: 105NU70

2N978 odpowiednik: BSX36

2N978 odpowiednik: KT350A

2N979 odpowiednik: GT305A

2N97A odpowiednik: 105NU70

2N98 odpowiednik: OC139

2N980 odpowiednik: GT305A

2N987 odpowiednik: GT322B

2N98А odpowiednik: 152NU70

2N99 odpowiednik: 155NU70

2N990 odpowiednik: 2N2416

2N990 odpowiednik: 2SA342

2N990 odpowiednik: ECG160

2N990 odpowiednik: GT322B

2N991 odpowiednik: GT322B

2N993 odpowiednik: GT322B

2N995 odpowiednik: KT352A

2N996 odpowiednik: KT352A

2NI62A odpowiednik: KF507

2NU72 odpowiednik: AD336

2NU72 odpowiednik: ADP666

2NU72 odpowiednik: GD617

2NU72 odpowiednik: GD618

2NU72 odpowiednik: GT402

2NU74 odpowiednik: 3NU74

2NU74 odpowiednik: 5UY52

2NU74 odpowiednik: 6NU74

2NU74 odpowiednik: A5215

2NU74 odpowiednik: AD130

2NU74 odpowiednik: AD132

2NU74 odpowiednik: AD135

2NU74 odpowiednik: AD149

2NU74 odpowiednik: AD1492

2NU74 odpowiednik: AD1495

2NU74 odpowiednik: AS215

2NU74 odpowiednik: NU74

2NU74 odpowiednik: NV74

2P2M odpowiednik: 2P4M

2P2M odpowiednik: C106B

2P4M odpowiednik: 2P2M

2P4M odpowiednik: 2P5M

2P4M odpowiednik: BT100A

2P4M odpowiednik: C106B

2P4M odpowiednik: C106D

2P4M odpowiednik: CU12

2P4M odpowiednik: CV12A

2P4M odpowiednik: ECG5455

2P4M odpowiednik: ECG5457

2P4M odpowiednik: IR106D4

2P4M odpowiednik: MCR106-1

2P4M odpowiednik: S106Y1

2P4M odpowiednik: T106Y1

2P4M odpowiednik: TIC106B

2P4M odpowiednik: TIC106D

2P5M odpowiednik: 2P4M

2P5M odpowiednik: C106D

2P5M odpowiednik: IR106D4

2PB601AQ odpowiednik: BC547A

2PB601AR odpowiednik: BC547A

2PB601AS odpowiednik: BC547A

2PB601Q odpowiednik: BC547

2PB601R odpowiednik: BC547

2PB601S odpowiednik: BC547

2PB602AQ odpowiednik: BC337A

2PB602AR odpowiednik: BC337A

2PB602AS odpowiednik: BC337A

2PB602Q odpowiednik: BC337

2PB602R odpowiednik: BC337

2PB602S odpowiednik: BC337

2PB7090 odpowiednik: BC557

2PB709AO odpowiednik: BC557A

2PB709AR odpowiednik: 8C557A

2PB709AS odpowiednik: BC557A

2PB709R odpowiednik: BC557

2PB709S odpowiednik: BC557

2PB710AO odpowiednik: BC327A

2PB710AR odpowiednik: BC327A

2PB710AS odpowiednik: BC327A

2PB710O odpowiednik: BC327

2PB710R odpowiednik: 8C327

2PB710S odpowiednik: BC327

2S13 odpowiednik: TG10

2S14 odpowiednik: TG2

2S348 odpowiednik: МП42А

2S546A odpowiednik: 2SA740A

2S546A odpowiednik: 2SB536

2S56 odpowiednik: TG50

2S58 odpowiednik: TG20

2SA1006 odpowiednik: 2SA1011

2SA1008 odpowiednik: 2SB546A

2SA1010 odpowiednik: 2SA771

2SA1010 odpowiednik: 2SB1022

2SA1010 odpowiednik: 2SB633

2SA1010 odpowiednik: 2SB707

2SA1010 odpowiednik: 2SB708

2SA1010 odpowiednik: 2SB753

2SA1010 odpowiednik: 2SB946

2SA1010 odpowiednik: TIP42C

2SA1011 odpowiednik: 2SA1006

2SA1011 odpowiednik: 2SA1112

2SA1011 odpowiednik: 2SA740A

2SA1011 odpowiednik: 2SA968

2SA1011 odpowiednik: 2SA985

2SA1011 odpowiednik: 2SB536

2SA1011 odpowiednik: 2SB546A

2SA1012 odpowiednik: 2SA1013

2SA1012 odpowiednik: 2SB595

2SA1012 odpowiednik: 2SB596

2SA1012 odpowiednik: 2SB633

2SA1013 odpowiednik: 2SA1012

2SA1013 odpowiednik: 2SA840

2SA1013 odpowiednik: 2SA965

2SA1013 odpowiednik: 2SB647A

2SA1013 odpowiednik: 2SB987

2SA1013 odpowiednik: ECG32

2SA1013 odpowiednik: ECG383

2SA1015 odpowiednik: 2SA1083

2SA1015 odpowiednik: 2SA1152

2SA1015 odpowiednik: 2SA561

2SA1015 odpowiednik: 2SA564A

2SA1015 odpowiednik: 2SA659

2SA1015 odpowiednik: 2SA661

2SA1015 odpowiednik: 2SA678

2SA1015 odpowiednik: 2SA733

2SA1015 odpowiednik: 2SA823

2SA1015 odpowiednik: 2SA828A

2SA1015 odpowiednik: 2SA953

2SA1015 odpowiednik: 2SA999

2SA1015 odpowiednik: 2SB637

2SA1015 odpowiednik: BC177

2SA1015 odpowiednik: BC557

2SA1015 odpowiednik: BC558

2SA1015 odpowiednik: KTA1015

2SA1016 odpowiednik: 2SA1038

2SA1016 odpowiednik: 2SA893

2SA1016 odpowiednik: 2SA992

2SA1016 odpowiednik: 2SB745

2SA1016 odpowiednik: 2SB788

2SA1017 odpowiednik: 2SA912

2SA1018 odpowiednik: 2SA879

2SA1019 odpowiednik: 2SA1208

2SA1019 odpowiednik: 2SB716

2SA102 odpowiednik: 2SA144

2SA102 odpowiednik: 2SA471

2SA1020 odpowiednik: 2SA1160

2SA1020 odpowiednik: 2SA1300

2SA1020 odpowiednik: 2SA965

2SA1020 odpowiednik: 2SA966

2SA1020 odpowiednik: 2SB647A

2SA1020 odpowiednik: 2SB733

2SA1020 odpowiednik: 2SB734

2SA1020 odpowiednik: ECG25

2SA1021 odpowiednik: 2SB649A

2SA1023 odpowiednik: 2SA991

2SA1026 odpowiednik: 2SA678A

2SA1026 odpowiednik: 2SA733

2SA1026 odpowiednik: 2SA844

2SA1026 odpowiednik: 2SA984

2SA1027 odpowiednik: 2SA562

2SA1032 odpowiednik: 2SA841

2SA1032 odpowiednik: 2SA842

2SA1036 odpowiednik: 2SA1179

2SA1036 odpowiednik: 2SA1313

2SA1036 odpowiednik: 2SA1331

2SA1036 odpowiednik: 2SA1338

2SA1036 odpowiednik: ECG2407

2SA1038 odpowiednik: 2SA1016

2SA1038 odpowiednik: 2SA992

2SA1045 odpowiednik: ECG246

2SA1045 odpowiednik: MJ2501

2SA1047 odpowiednik: 144033

2SA1047 odpowiednik: 2SA794

2SA1047 odpowiednik: 2SB649A

2SA1047 odpowiednik: ECG374

2SA1048 odpowiednik: 2SA1115

2SA1048 odpowiednik: 2SA1175

2SA1048 odpowiednik: 2SA1267

2SA1048 odpowiednik: 2SB759

2SA1050 odpowiednik: 2SB555

2SA1050 odpowiednik: 2SB556

2SA1050 odpowiednik: 2SB655

2SA1050 odpowiednik: 2SB697

2SA1051 odpowiednik: 2SA1147

2SA1051 odpowiednik: 2SB554

2SA1051 odpowiednik: ECG285

2SA1051 odpowiednik: MJ15025

2SA1051A odpowiednik: 2N5879

2SA1051A odpowiednik: 2N5880

2SA1061 odpowiednik: 2SA1062

2SA1061 odpowiednik: 2SA1102

2SA1061 odpowiednik: 2SA1103

2SA1061 odpowiednik: 2SA1104

2SA1061 odpowiednik: 48-90478A15

2SA1062 odpowiednik: 2SA1061

2SA1064 odpowiednik: 2SA882

2SA1064 odpowiednik: 2SB541A

2SA1066 odpowiednik: 2SA991

2SA1069 odpowiednik: 2N6126

2SA1069 odpowiednik: 2SB595

2SA1069 odpowiednik: 2SB633

2SA1072 odpowiednik: 2SA679

2SA1072 odpowiednik: 2SA680

2SA1072 odpowiednik: 2SB554

2SA1072 odpowiednik: 2SB555

2SA1072 odpowiednik: 2SB681

2SA1072 odpowiednik: 2SB697

2SA1072 odpowiednik: ECG281

2SA1072 odpowiednik: SAE-2

2SA1075 odpowiednik: 2SA1094

2SA1075 odpowiednik: 2SA1095

2SA1075 odpowiednik: 2SA1108

2SA1077 odpowiednik: 2SB948

2SA1077 odpowiednik: BD712

2SA1077 odpowiednik: BD912

2SA1077 odpowiednik: D45H11

2SA1077 odpowiednik: DB712

2SA1077 odpowiednik: ECG378

2SA1077 odpowiednik: FT2955

2SA1083 odpowiednik: 2SA1015

2SA1083 odpowiednik: 2SA999

2SA1083 odpowiednik: 2SB637

2SA1094 odpowiednik: 2SA1075

2SA1094 odpowiednik: 2SA1095

2SA1094 odpowiednik: 2SA1108

2SA1094 odpowiednik: 2SA1389

2SA1094 odpowiednik: 2SB699

2SA1094 odpowiednik: 2SB700

2SA1094 odpowiednik: 2SB705

2SA1094 odpowiednik: 2SB755

2SA1095 odpowiednik: 2SA1075

2SA1095 odpowiednik: 2SA1094

2SA1095 odpowiednik: 2SA1108

2SA1095 odpowiednik: 2SA1166

2SA1095 odpowiednik: 2SA1216

2SA1095 odpowiednik: 2SA1389

2SA1095 odpowiednik: 2SB705

2SA1095 odpowiednik: 2SB755

2SA1095 odpowiednik: ECG34

2SA1096 odpowiednik: 2SA963

2SA1097 odpowiednik: 2SA1141

2SA1100 odpowiednik: 2SA847

2SA1102 odpowiednik: 2SA1061

2SA1102 odpowiednik: 2SA1103

2SA1102 odpowiednik: 2SA1104

2SA1102 odpowiednik: 2SA1135

2SA1102 odpowiednik: 2SB686

2SA1102 odpowiednik: 2SB688

2SA1102A odpowiednik: 2SA1264

2SA1102A odpowiednik: 2SA1265

2SA1102A odpowiednik: 2SB1055

2SA1103 odpowiednik: 2SA1061

2SA1103 odpowiednik: 2SA1102

2SA1103 odpowiednik: 2SA1104

2SA1103 odpowiednik: 2SA1105

2SA1104 odpowiednik: 2SA1061

2SA1104 odpowiednik: 2SA1102

2SA1104 odpowiednik: 2SA1103

2SA1104 odpowiednik: 2SA1105

2SA1104 odpowiednik: 2SA1106

2SA1104 odpowiednik: 2SA1186

2SA1104 odpowiednik: 2SB688

2SA1104 odpowiednik: 2SB695

2SA1104 odpowiednik: 2SB696

2SA1104 odpowiednik: 2SB816

2SA1105 odpowiednik: 2SA1103

2SA1105 odpowiednik: 2SA1104

2SA1105 odpowiednik: 2SA1106

2SA1105 odpowiednik: 2SA1186

2SA1105 odpowiednik: 2SA1187

2SA1106 odpowiednik: 2SA1104

2SA1106 odpowiednik: 2SA1105

2SA1106 odpowiednik: 2SA1146

2SA1106 odpowiednik: 2SA1186

2SA1106 odpowiednik: 2SA1187

2SA1106 odpowiednik: 2SA1232

2SA1106 odpowiednik: 2SA1263

2SA1106 odpowiednik: 2SA1264

2SA1106 odpowiednik: 2SA1265N

2SA1106 odpowiednik: 2SB713

2SA1106 odpowiednik: 2SB817

2SA1106 odpowiednik: 2SB992

2SA1106 odpowiednik: ECG37

2SA1108 odpowiednik: 2SA1075

2SA1108 odpowiednik: 2SA1094

2SA1108 odpowiednik: 2SA1095

2SA111 odpowiednik: П414

2SA1111 odpowiednik: 2SA1112

2SA1112 odpowiednik: 2SA1011

2SA1112 odpowiednik: 2SA1111

2SA1115 odpowiednik: 2SA1048

2SA1115 odpowiednik: 2SA1267

2SA1116 odpowiednik: 2SA1117

2SA1116 odpowiednik: 2SA1147

2SA1116 odpowiednik: 2SA908

2SA1116 odpowiednik: 2SA909

2SA1116 odpowiednik: 2SB554

2SA1116 odpowiednik: 2SB600

2SA1116 odpowiednik: 2SB645

2SA1116 odpowiednik: ECG68

2SA1116 odpowiednik: MJ15013

2SA1116 odpowiednik: MJ15023

2SA1116A odpowiednik: 2SB554

2SA1116A odpowiednik: 2SB600

2SA1117 odpowiednik: 2SA1116

2SA1117 odpowiednik: 2SA909

2SA1117 odpowiednik: 2SB645

2SA112 odpowiednik: П414

2SA1123 odpowiednik: 2SA1319

2SA1124 odpowiednik: 2SA1145

2SA1124 odpowiednik: 2SA1370

2SA1124 odpowiednik: 2SA1371

2SA1124 odpowiednik: 2SA879

2SA1124 odpowiednik: 2SA899

2SA1124 odpowiednik: 2SA912

2SA1124 odpowiednik: ECG91

2SA1128 odpowiednik: 2SA508

2SA1135 odpowiednik: 2SA1102

2SA1141 odpowiednik: 2SA1097

2SA1141 odpowiednik: 2SA1227

2SA1141 odpowiednik: ECG183

2SA1141 odpowiednik: MJE2955

2SA1142 odpowiednik: 2SA1210

2SA1142 odpowiednik: 2SA1352

2SA1142 odpowiednik: 2SA914

2SA1142 odpowiednik: 2SB648

2SA1145 odpowiednik: 2SA1124

2SA1145 odpowiednik: 2SA879

2SA1145 odpowiednik: 2SA912

2SA1146 odpowiednik: 2SA1106

2SA1146 odpowiednik: 2SA1186

2SA1146 odpowiednik: 2SA1232

2SA1146 odpowiednik: 2SB713

2SA1146 odpowiednik: 2SB817

2SA1146 odpowiednik: 2SB992

2SA1147 odpowiednik: 2SA1051

2SA1147 odpowiednik: 2SA1116

2SA1147 odpowiednik: 2SA116

2SA1147 odpowiednik: 2SB554

2SA1147 odpowiednik: ECG285

2SA1147 odpowiednik: ECG68

2SA1147 odpowiednik: MJ15012

2SA1147 odpowiednik: MJ15013

2SA1147 odpowiednik: MJ15023

2SA1152 odpowiednik: 2SA1015

2SA1152 odpowiednik: 2SA564A

2SA1152 odpowiednik: 2SA659

2SA1152 odpowiednik: 2SA678

2SA1152 odpowiednik: 2SA953

2SA1156 odpowiednik: ECG39

2SA1156 odpowiednik: MJE350

2SA116 odpowiednik: 2SA1147

2SA116 odpowiednik: ECG68

2SA116 odpowiednik: MJ15012

2SA116 odpowiednik: MJ15023

2SA116 odpowiednik: ГТ309Б

2SA1160 odpowiednik: 2SA1020

2SA1162 odpowiednik: ECG2409

2SA1163 odpowiednik: 2SA1171

2SA1163 odpowiednik: 2SA1312

2SA1163 odpowiednik: 2SB792

2SA1163 odpowiednik: ECG2411

2SA1166 odpowiednik: 2SA1095

2SA1166 odpowiednik: 2SA1216

2SA1166 odpowiednik: ECG34

2SA1169 odpowiednik: 2SA1170

2SA1169 odpowiednik: 2SA1215

2SA117 odpowiednik: ГТ309Б

2SA1170 odpowiednik: 2SA1169

2SA1170 odpowiednik: 2SA1215

2SA1170 odpowiednik: 2SA1216

2SA1170 odpowiednik: ECG59

2SA1170 odpowiednik: ECG93

2SA1171 odpowiednik: 2SA1163

2SA1171 odpowiednik: 2SA1312

2SA1171 odpowiednik: 2SB792

2SA1171 odpowiednik: ECG2411

2SA1175 odpowiednik: 2SA1048

2SA1175 odpowiednik: 2SB808

2SA1175 odpowiednik: 2SB810

2SA1175 odpowiednik: BC256

2SA1175 odpowiednik: BC446

2SA1175 odpowiednik: BC556

2SA1179 odpowiednik: 2SA1036

2SA1179 odpowiednik: 2SA1313

2SA1179 odpowiednik: 2SA1331

2SA1179 odpowiednik: 2SA1338

2SA1179 odpowiednik: ECG2407

2SA118 odpowiednik: ГТ309Б

2SA1185 odpowiednik: 2SB827

2SA1186 odpowiednik: 2SA1104

2SA1186 odpowiednik: 2SA1105

2SA1186 odpowiednik: 2SA1106

2SA1186 odpowiednik: 2SA1146

2SA1186 odpowiednik: 2SA1187

2SA1186 odpowiednik: 2SA1232

2SA1186 odpowiednik: 2SB713

2SA1186 odpowiednik: 2SB817

2SA1187 odpowiednik: 2SA1105

2SA1187 odpowiednik: 2SA1106

2SA1187 odpowiednik: 2SA1186

2SA12 odpowiednik: МП412А

2SA1207 odpowiednik: 2SA1209

2SA1207 odpowiednik: 2SA639

2SA1207 odpowiednik: 2SA820

2SA1207 odpowiednik: 2SA905

2SA1207 odpowiednik: 2SA949

2SA1208 odpowiednik: 2SA1019

2SA1208 odpowiednik: 2SA1209

2SA1208 odpowiednik: 2SA1210

2SA1208 odpowiednik: 2SA939

2SA1208 odpowiednik: 2SB646

2SA1208 odpowiednik: 2SB646A

2SA1209 odpowiednik: 2SA1207

2SA1209 odpowiednik: 2SA1208

2SA1209 odpowiednik: 2SA1210

2SA1209 odpowiednik: 2SA939

2SA1210 odpowiednik: 2SA1142

2SA1210 odpowiednik: 2SA1208

2SA1210 odpowiednik: 2SA1209

2SA1210 odpowiednik: 2SA939

2SA1215 odpowiednik: 2SA1169

2SA1215 odpowiednik: 2SA1170

2SA1215 odpowiednik: 2SA1216

2SA1216 odpowiednik: 2SA1095

2SA1216 odpowiednik: 2SA1166

2SA1216 odpowiednik: 2SA1170

2SA1216 odpowiednik: 2SA1215

2SA1216 odpowiednik: ECG34

2SA1216 odpowiednik: ECG59

2SA1227 odpowiednik: 2SA1141

2SA1232 odpowiednik: 2SA1106

2SA1232 odpowiednik: 2SA1146

2SA1232 odpowiednik: 2SA1186

2SA1232 odpowiednik: 2SB713

2SA1232 odpowiednik: 2SB817

2SA124 odpowiednik: ГТ310Е

2SA1245 odpowiednik: ECG2403

2SA1249 odpowiednik: 2SB649A

2SA125 odpowiednik: ГТ310Е

2SA126 odpowiednik: 2SC68

2SA1263 odpowiednik: 2SA1106

2SA1263 odpowiednik: 2SA1264

2SA1263 odpowiednik: 2SA1265

2SA1263 odpowiednik: 2SA1265N

2SA1263 odpowiednik: 2SB992

2SA1263 odpowiednik: ECG37

2SA1264 odpowiednik: 2SA1102A

2SA1264 odpowiednik: 2SA1106

2SA1264 odpowiednik: 2SA1263

2SA1264 odpowiednik: 2SA1265

2SA1264 odpowiednik: 2SA1265N

2SA1264 odpowiednik: 2SB1055

2SA1264 odpowiednik: 2SB992

2SA1264 odpowiednik: ECG37

2SA1265 odpowiednik: 2SA1102A

2SA1265 odpowiednik: 2SA1263

2SA1265 odpowiednik: 2SA1264

2SA1265 odpowiednik: 2SB1055

2SA1265 odpowiednik: 2SB817

2SA1265N odpowiednik: 2SA1106

2SA1265N odpowiednik: 2SA1263

2SA1265N odpowiednik: 2SA1264

2SA1265N odpowiednik: 2SB992

2SA1265N odpowiednik: ECG37

2SA1267 odpowiednik: 2SA1048

2SA1267 odpowiednik: 2SA1115

2SA128 odpowiednik: 2SC1472K

2SA128 odpowiednik: 2SC1545

2SA1282A odpowiednik: 2SA966

2SA1286 odpowiednik: 2SB739

2SA1286 odpowiednik: 2SB819

2SA1286 odpowiednik: 2SB926

2SA1286 odpowiednik: 2SB976

2SA1300 odpowiednik: 2SA1020

2SA1301 odpowiednik: 2SA1302

2SA1301 odpowiednik: 2SA1516

2SA1301 odpowiednik: 2SB1162

2SA1301 odpowiednik: 2SB1163

2SA1301 odpowiednik: ECG2329

2SA1302 odpowiednik: 2SA1301

2SA1302 odpowiednik: 2SA1516

2SA1302 odpowiednik: 2SB1162

2SA1302 odpowiednik: 2SB1163

2SA1302 odpowiednik: ECG2329

2SA1302 odpowiednik: KAA2418

2SA1302 odpowiednik: MJE4350

2SA1302 odpowiednik: MJE4351

2SA1302 odpowiednik: MJE4352

2SA1302 odpowiednik: MJE4353

2SA1303 odpowiednik: ECG2306

2SA1303 odpowiednik: KAA2418

2SA1303 odpowiednik: MJE4350

2SA1303 odpowiednik: MJE4351

2SA1303 odpowiednik: MJE4352

2SA1303 odpowiednik: MJE4353

2SA1305 odpowiednik: 2SB1016

2SA1307 odpowiednik: 2SB945

2SA1312 odpowiednik: 2SA1163

2SA1312 odpowiednik: 2SA1171

2SA1312 odpowiednik: 2SB792

2SA1312 odpowiednik: ECG2411

2SA1313 odpowiednik: 2SA1036

2SA1313 odpowiednik: 2SA1179

2SA1313 odpowiednik: 2SA1331

2SA1313 odpowiednik: 2SA1338

2SA1313 odpowiednik: ECG2407

2SA1319 odpowiednik: 2SA1123

2SA1331 odpowiednik: 2SA1036

2SA1331 odpowiednik: 2SA1179

2SA1331 odpowiednik: 2SA1313

2SA1331 odpowiednik: 2SA1338

2SA1331 odpowiednik: ECG2407

2SA1338 odpowiednik: 2SA1036

2SA1338 odpowiednik: 2SA1179

2SA1338 odpowiednik: 2SA1313

2SA1338 odpowiednik: 2SA1331

2SA1338 odpowiednik: ECG2407

2SA1341 odpowiednik: DTA144EK

2SA1341 odpowiednik: ECG2419

2SA1341 odpowiednik: RN2404

2SA1341 odpowiednik: RT1P441C

2SA1341 odpowiednik: UN2113

2SA1342 odpowiednik: DTA124EK

2SA1342 odpowiednik: ECG2417

2SA1342 odpowiednik: RN2403

2SA1342 odpowiednik: RT1P241C

2SA1342 odpowiednik: UN2112

2SA1344 odpowiednik: ECG2415

2SA1344 odpowiednik: RN2402

2SA1344 odpowiednik: RT1P141C

2SA1344 odpowiednik: UN2111

2SA1345 odpowiednik: DTA144EN

2SA1345 odpowiednik: DTA144ES

2SA1345 odpowiednik: ECG2360

2SA1345 odpowiednik: RN2004

2SA1345 odpowiednik: RN2204

2SA1345 odpowiednik: RT1P441S

2SA1345 odpowiednik: UN4113

2SA1346 odpowiednik: DTA124EN

2SA1346 odpowiednik: DTA124ES

2SA1346 odpowiednik: ECG2358

2SA1346 odpowiednik: RN2003

2SA1346 odpowiednik: RN2203

2SA1346 odpowiednik: RT1P241S

2SA1346 odpowiednik: UN4112

2SA1348 odpowiednik: 2SA1423

2SA1348 odpowiednik: DTA114ES

2SA1348 odpowiednik: ECG2356

2SA1348 odpowiednik: RN2002

2SA1349 odpowiednik: UPA75H

2SA1349 odpowiednik: UPA75HA

2SA1352 odpowiednik: 2SA1142

2SA1352 odpowiednik: 2SA914

2SA1357 odpowiednik: 2SA1358

2SA1358 odpowiednik: 2SA1357

2SA1358 odpowiednik: 2SB631

2SA137 odpowiednik: 2SA141

2SA1370 odpowiednik: 2SA1124

2SA1370 odpowiednik: 2SA1371

2SA1371 odpowiednik: 2SA1124

2SA1371 odpowiednik: 2SA1370

2SA1381 odpowiednik: 2SB1011

2SA1389 odpowiednik: 2SA1094

2SA1389 odpowiednik: 2SA1095

2SA1400 odpowiednik: 2SA1498

2SA1400 odpowiednik: 2SA1772

2SA141 odpowiednik: 2SA137

2SA1423 odpowiednik: 2SA1348

2SA1423 odpowiednik: DTA114ES

2SA1423 odpowiednik: ECG2356

2SA1423 odpowiednik: RN2002

2SA144 odpowiednik: 2SA102

2SA1498 odpowiednik: 2SA1400

2SA1498 odpowiednik: 2SA1772

2SA1516 odpowiednik: 2SA1301

2SA1516 odpowiednik: 2SA1302

2SA1516 odpowiednik: 2SB1162

2SA1516 odpowiednik: 2SB1163

2SA1516 odpowiednik: ECG2329

2SA153 odpowiednik: 2SC185

2SA154 odpowiednik: 2SC183

2SA1606 odpowiednik: 2SB546A

2SA1606 odpowiednik: 2SB861

2SA175 odpowiednik: ГТ309Е

2SA1772 odpowiednik: 2SA1400

2SA1772 odpowiednik: 2SA1498

2SA182 odpowiednik: МИ42Б

2SA208 odpowiednik: МП25Б

2SA214 odpowiednik: ГТ310А

2SA215 odpowiednik: ГТ310А

2SA219 odpowiednik: ГТ322Б

2SA21C odpowiednik: ГТ310А

2SA220 odpowiednik: ГТ309Е

2SA221 odpowiednik: ГТ322Б

2SA222 odpowiednik: ГТ322Б

2SA223 odpowiednik: ГТ322Б

2SA224 odpowiednik: ГТ322Б

2SA226 odpowiednik: ГТ309Г

2SA228 odpowiednik: ГТ313А

2SA22S odpowiednik: ГТ322Б

2SA230 odpowiednik: ГТ313А

2SA233 odpowiednik: ГТ309Е

2SA234 odpowiednik: ГТ309Е

2SA235 odpowiednik: AF514

2SA235 odpowiednik: AF515

2SA23S odpowiednik: ГТ309Е

2SA246 odpowiednik: П415Б

2SA256 odpowiednik: ГТ322Е

2SA26 odpowiednik: 2SC183

2SA268 odpowiednik: П402

2SA269 odpowiednik: ГГ414А

2SA270 odpowiednik: П414Б

2SA271 odpowiednik: TT401

2SA272 odpowiednik: П401

2SA273 odpowiednik: 2N1636

2SA274 odpowiednik: 2N1634

2SA275 odpowiednik: 2N1632

2SA279 odpowiednik: П414Б

2SA28 odpowiednik: МП416

2SA282 odpowiednik: П42Б

2SA287 odpowiednik: 2SC185

2SA288 odpowiednik: ГТ313Б

2SA289 odpowiednik: ГТ313Б

2SA29 odpowiednik: ГТ309А

2SA290 odpowiednik: ГТ313Б

2SA299 odpowiednik: 2SA324

2SA30 odpowiednik: 2N411

2SA304 odpowiednik: ГТ108Г

2SA31 odpowiednik: МП41А

2SA312 odpowiednik: ГТ321Б

2SA313 odpowiednik: П416Б

2SA314 odpowiednik: П416Б

2SA315 odpowiednik: П422

2SA316 odpowiednik: П422

2SA321 odpowiednik: 2SA322

2SA321 odpowiednik: ГТ322Е

2SA322 odpowiednik: 2SA321

2SA322 odpowiednik: ГТ322Е

2SA323 odpowiednik: ГТ322Е

2SA324 odpowiednik: 2SA299

2SA324 odpowiednik: ГТ322Е

2SA33 odpowiednik: ГТ108Б

2SA331 odpowiednik: ГТ322Е

2SA342 odpowiednik: 2N2416

2SA342 odpowiednik: 2N990

2SA342 odpowiednik: ECG160

2SA342 odpowiednik: 2N2416

2SA342 odpowiednik: 2N990

2SA342 odpowiednik: ECG160

2SA343 odpowiednik: ГТ313А

2SA345 odpowiednik: ГТ313А

2SA346 odpowiednik: ГТ313А

2SA347 odpowiednik: ГТ313А

2SA35 odpowiednik: 2N140

2SA350 odpowiednik: AF416

2SA350 odpowiednik: AF417

2SA350 odpowiednik: ГТ322Г

2SA351 odpowiednik: Н416Б

2SA352 odpowiednik: П416Б

2SA353 odpowiednik: П416Б

2SA35S odpowiednik: П416Б

2SA3S4 odpowiednik: П416Б

2SA41 odpowiednik: МП39Б

2SA412 odpowiednik: П416А

2SA415 odpowiednik: 2N3216

2SA415 odpowiednik: ECG100

2SA416 odpowiednik: П605А

2SA420 odpowiednik: ГТ313Б

2SA427 odpowiednik: П414Б

2SA434 odpowiednik: ГТ313А

2SA436 odpowiednik: ГТ313А

2SA437 odpowiednik: ГТ313А

2SA440 odpowiednik: 2N2258

2SA440 odpowiednik: ECG126A

2SA440 odpowiednik: ГТ313А

2SA460 odpowiednik: ГТ313А

2SA461 odpowiednik: ГТ313А

2SA471 odpowiednik: 2SA102

2SA473 odpowiednik: 2SA671

2SA473 odpowiednik: 2SA755

2SA473 odpowiednik: 2SB434

2SA473 odpowiednik: 2SB435

2SA473 odpowiednik: 2SB507

2SA473 odpowiednik: 2SB514

2SA473 odpowiednik: 2SC1173

2SA476 odpowiednik: ГТ322Б

2SA483 odpowiednik: 2SA566

2SA483 odpowiednik: 2SA765

2SA483 odpowiednik: 2SA969

2SA483 odpowiednik: 2SC783

2SA484 odpowiednik: 2SC484

2SA485 odpowiednik: 2SA510

2SA485 odpowiednik: 2SC485

2SA486 odpowiednik: 2SC48C

2SA489 odpowiednik: 2SA490

2SA489 odpowiednik: 2SA671

2SA489 odpowiednik: 2SA768

2SA489 odpowiednik: 2SA769

2SA489 odpowiednik: 2SB434

2SA489 odpowiednik: 2SB435

2SA489 odpowiednik: 2SB507

2SA489 odpowiednik: 2SB596

2SA489 odpowiednik: 2SB857

2SA489 odpowiednik: 2SB858

2SA489 odpowiednik: 2SB859

2SA489 odpowiednik: 2SC789

2SA489 odpowiednik: ECG153

2SA490 odpowiednik: 2SA489

2SA490 odpowiednik: 2SA670

2SA490 odpowiednik: 2SA671

2SA490 odpowiednik: 2SA789

2SA490 odpowiednik: 2SB434

2SA490 odpowiednik: 2SB435

2SA490 odpowiednik: 2SB507

2SA490 odpowiednik: 2SB595

2SA490 odpowiednik: 2SB596

2SA493 odpowiednik: 2SA836

2SA493 odpowiednik: 2SA930

2SA495 odpowiednik: 2SA733

2SA496 odpowiednik: 2SA505

2SA496 odpowiednik: 2SA715

2SA496 odpowiednik: 2SB632K

2SA497 odpowiednik: 2N3219

2SA497 odpowiednik: 2SA498

2SA497 odpowiednik: 2SA510

2SA497 odpowiednik: 2SA606

2SA498 odpowiednik: 2SA497

2SA50 odpowiednik: AF126

2SA50 odpowiednik: AF136

2SA50 odpowiednik: AF416

2SA50 odpowiednik: AF417

2SA505 odpowiednik: 2SA496

2SA505 odpowiednik: 2SA715

2SA507 odpowiednik: ГТ313А

2SA508 odpowiednik: 2SA1128

2SA509 odpowiednik: 2SA950

2SA510 odpowiednik: 2N3219

2SA510 odpowiednik: 2N4036

2SA510 odpowiednik: 2N4037

2SA510 odpowiednik: 2N5322

2SA510 odpowiednik: 2SA485

2SA510 odpowiednik: 2SA497

2SA510 odpowiednik: 2SA606

2SA510 odpowiednik: 2SC510

2SA511 odpowiednik: 2SC511

2SA512 odpowiednik: 2SC512

2SA513 odpowiednik: 2SC513

2SA54 odpowiednik: 2SC252

2SA545 odpowiednik: 2SA643

2SA545 odpowiednik: ECG193A

2SA547A odpowiednik: 2SA607

2SA56 odpowiednik: 2SC68

2SA561 odpowiednik: 2SA1015

2SA561 odpowiednik: 2SA733

2SA562 odpowiednik: 2SA1027

2SA562 odpowiednik: KTA562

2SA564 odpowiednik: 48-90478A45

2SA564A odpowiednik: 2SA1015

2SA564A odpowiednik: 2SA1152

2SA564A odpowiednik: 2SA659

2SA564A odpowiednik: 2SA661

2SA564A odpowiednik: 2SA678

2SA564A odpowiednik: 2SA733

2SA564A odpowiednik: 2SA953

2SA564A odpowiednik: 48-155045

2SA566 odpowiednik: 2SA483

2SA57 odpowiednik: ГТ309Б

2SA572 odpowiednik: 2SA673A

2SA572 odpowiednik: 2SA841

2SA58 odpowiednik: ГТ309Б

2SA60 odpowiednik: ГТ309Б

2SA603 odpowiednik: 2N2907A

2SA603 odpowiednik: 2N3251

2SA603 odpowiednik: 2N3799

2SA603 odpowiednik: 2N726

2SA603 odpowiednik: 2SA620

2SA603 odpowiednik: BCY12

2SA603 odpowiednik: ECG106

2SA603 odpowiednik: LTC159M

2SA606 odpowiednik: 2N3219

2SA606 odpowiednik: 2SA497

2SA606 odpowiednik: 2SA510

2SA606 odpowiednik: 2SA607

2SA606 odpowiednik: 2SA625

2SA607 odpowiednik: 2SA547A

2SA607 odpowiednik: 2SA606

2SA607 odpowiednik: 2SA625

2SA608 odpowiednik: BC178

2SA608 odpowiednik: BC205

2SA608 odpowiednik: BC213

2SA608 odpowiednik: BC252

2SA608 odpowiednik: BC308

2SA620 odpowiednik: 2SA603

2SA624 odpowiednik: 2SA703

2SA624 odpowiednik: D41011

2SA624 odpowiednik: D41D11

2SA624 odpowiednik: D41D7

2SA624 odpowiednik: ECG211

2SA624 odpowiednik: ECG307

2SA625 odpowiednik: 2SA606

2SA625 odpowiednik: 2SA607

2SA626 odpowiednik: 2SA627

2SA626 odpowiednik: 2SB558

2SA627 odpowiednik: 2SA626

2SA627 odpowiednik: 2SB558

2SA634 odpowiednik: 2SA636

2SA634 odpowiednik: 2SA699A

2SA634 odpowiednik: D43C2

2SA634 odpowiednik: ECG187A

2SA636 odpowiednik: 2SA634

2SA636 odpowiednik: 2SA699A

2SA636 odpowiednik: D43C2

2SA636 odpowiednik: ECG187A

2SA639 odpowiednik: 2SA1207

2SA639 odpowiednik: 2SA820

2SA64 odpowiednik: П414

2SA640 odpowiednik: 2SA641

2SA640 odpowiednik: 2SA763

2SA640 odpowiednik: 2SA841

2SA640 odpowiednik: ECG234

2SA641 odpowiednik: 2SA640

2SA641 odpowiednik: 2SA763

2SA643 odpowiednik: 2SA545

2SA643 odpowiednik: ECG193A

2SA649 odpowiednik: 2SB558

2SA657 odpowiednik: 2SB558

2SA658 odpowiednik: 2SC521A

2SA659 odpowiednik: 2SA1015

2SA659 odpowiednik: 2SA1152

2SA659 odpowiednik: 2SA564A

2SA659 odpowiednik: 2SA678

2SA659 odpowiednik: 2SA953

2SA661 odpowiednik: 2N4236

2SA661 odpowiednik: 2SA1015

2SA661 odpowiednik: 2SA564A

2SA661 odpowiednik: 2SA673A

2SA661 odpowiednik: 2SA684

2SA661 odpowiednik: 2SA733

2SA661 odpowiednik: 2SA817A

2SA661 odpowiednik: 2SA950

2SA661 odpowiednik: 2SA965

2SA661 odpowiednik: 2SA984

2SA661 odpowiednik: 8550

2SA661 odpowiednik: ECG290A

2SA661 odpowiednik: LTC290A

2SA661 odpowiednik: SK3114A

2SA661 odpowiednik: TIS91

2SA661 odpowiednik: ZTX550

2SA661Y odpowiednik: 2SA673A

2SA661Y odpowiednik: 2SA952

2SA661Y odpowiednik: 2SA984

2SA661Y odpowiednik: ECG290A

2SA663 odpowiednik: 2SB541A

2SA663 odpowiednik: 2SB558

2SA670 odpowiednik: 2SA490

2SA670 odpowiednik: 2SB434

2SA671 odpowiednik: 2SA473

2SA671 odpowiednik: 2SA489

2SA671 odpowiednik: 2SA490

2SA671 odpowiednik: 2SB434

2SA671 odpowiednik: 2SB435

2SA671 odpowiednik: 2SB507

2SA671 odpowiednik: 2SB522

2SA671 odpowiednik: 2SB566

2SA671 odpowiednik: 2SB596

2SA671 odpowiednik: ECG153

2SA673A odpowiednik: 2N4236

2SA673A odpowiednik: 2SA572

2SA673A odpowiednik: 2SA661

2SA673A odpowiednik: 2SA661Y

2SA673A odpowiednik: 2SA841

2SA673A odpowiednik: 2SA952

2SA673A odpowiednik: 8550

2SA673A odpowiednik: ECG290A

2SA673A odpowiednik: LTC290A

2SA673A odpowiednik: SK3114A

2SA673A odpowiednik: TIS91

2SA677 odpowiednik: 2SA678

2SA677 odpowiednik: BC328

2SA677 odpowiednik: DC328

2SA678 odpowiednik: 2SA1015

2SA678 odpowiednik: 2SA1152

2SA678 odpowiednik: 2SA564A

2SA678 odpowiednik: 2SA659

2SA678 odpowiednik: 2SA677

2SA678 odpowiednik: 2SA705

2SA678 odpowiednik: 2SA953

2SA678 odpowiednik: BC327

2SA678A odpowiednik: 2SA1026

2SA678A odpowiednik: 2SA733

2SA678A odpowiednik: 2SA844

2SA678A odpowiednik: 2SA984

2SA679 odpowiednik: 2SA1072

2SA679 odpowiednik: 2SB554

2SA679 odpowiednik: 2SB655A

2SA679 odpowiednik: 2SB681

2SA679 odpowiednik: 2SB697

2SA679 odpowiednik: ECG281

2SA680 odpowiednik: 2SA1072

2SA680 odpowiednik: 2SB697

2SA682 odpowiednik: 2SB631

2SA682 odpowiednik: 2SB648

2SA683 odpowiednik: 2SA684

2SA683 odpowiednik: 2SA966

2SA683 odpowiednik: 2SB562

2SA684 odpowiednik: 2SA661

2SA684 odpowiednik: 2SA683

2SA684 odpowiednik: 2SA777

2SA684 odpowiednik: 2SA817A

2SA684 odpowiednik: 2SA965

2SA684 odpowiednik: 2SA966

2SA684 odpowiednik: 2SB560

2SA684 odpowiednik: 2SB605

2SA684 odpowiednik: 48-90478A46

2SA684 odpowiednik: CS1256H

2SA684 odpowiednik: ECG129P

2SA684 odpowiednik: ECG294

2SA684 odpowiednik: ZTX550

2SA69 odpowiednik: П414Б

2SA696 odpowiednik: 2SA697

2SA697 odpowiednik: 2SA696

2SA697 odpowiednik: 2SC1210

2SA699 odpowiednik: 48-90420A02

2SA699A odpowiednik: 2SA634

2SA699A odpowiednik: 2SA636

2SA699A odpowiednik: D43C2

2SA699A odpowiednik: ECG187

2SA6S7 odpowiednik: 2SC520A

2SA70 odpowiednik: П414Б

2SA703 odpowiednik: 2SA624

2SA703 odpowiednik: D41D11

2SA703 odpowiednik: D41D7

2SA703 odpowiednik: ECG211

2SA705 odpowiednik: 2SA678

2SA706 odpowiednik: 2SB733

2SA71 odpowiednik: П415Б

2SA715 odpowiednik: 2SA496

2SA715 odpowiednik: 2SA505

2SA715 odpowiednik: 2SB632

2SA715 odpowiednik: 2SB632K

2SA719 odpowiednik: 2SA720

2SA719 odpowiednik: 2SA984

2SA719Q odpowiednik: 2SA719QR

2SA719Q odpowiednik: 48-90456A78

2SA719QR odpowiednik: 2SA719Q

2SA719QR odpowiednik: 48-90456A78

2SA72 odpowiednik: ГТ322Б

2SA720 odpowiednik: 2SA719

2SA721 odpowiednik: 2SA722

2SA722 odpowiednik: 2SA721

2SA722 odpowiednik: 2SA841

2SA722 odpowiednik: 2SA929

2SA722 odpowiednik: 2SA990

2SA725 odpowiednik: 2SA726

2SA726 odpowiednik: 2SA725

2SA726 odpowiednik: 2SA978

2SA73 odpowiednik: ГТ322Б

2SA733 odpowiednik: 2SA1015

2SA733 odpowiednik: 2SA1026

2SA733 odpowiednik: 2SA495

2SA733 odpowiednik: 2SA561

2SA733 odpowiednik: 2SA564A

2SA733 odpowiednik: 2SA661

2SA733 odpowiednik: 2SA678A

2SA733 odpowiednik: 2SA844

2SA733 odpowiednik: 2SA933

2SA733 odpowiednik: 2SA984

2SA733 odpowiednik: 2SA990

2SA733 odpowiednik: BC557

2SA733 odpowiednik: BC558

2SA740 odpowiednik: 2SA740A

2SA740 odpowiednik: 2SB536

2SA740 odpowiednik: 2SB546A

2SA740A odpowiednik: 2S546A

2SA740A odpowiednik: 2SA1011

2SA740A odpowiednik: 2SA740

2SA740A odpowiednik: 2SB536

2SA740A odpowiednik: 2SB546A

2SA745 odpowiednik: 2SA746

2SA745 odpowiednik: 2SA747A

2SA745 odpowiednik: 2SA981

2SA746 odpowiednik: 2SA745

2SA746 odpowiednik: 2SA747A

2SA746 odpowiednik: 2SA753

2SA746 odpowiednik: 2SA980

2SA746 odpowiednik: 2SA981

2SA747A odpowiednik: 2SA745

2SA747A odpowiednik: 2SA746

2SA747A odpowiednik: 2SA753

2SA747A odpowiednik: 2SA981

2SA75 odpowiednik: П416Б

2SA750 odpowiednik: 2SA841

2SA750 odpowiednik: 2SA929

2SA753 odpowiednik: 2SA746

2SA753 odpowiednik: 2SA747A

2SA753 odpowiednik: 2SA981

2SA755 odpowiednik: 2SA473

2SA755 odpowiednik: 2SB507

2SA755 odpowiednik: 2SB514

2SA756 odpowiednik: 2SA757

2SA756 odpowiednik: 2SA808A

2SA756 odpowiednik: 2SB531

2SA757 odpowiednik: 2SA756

2SA757 odpowiednik: 2SA808A

2SA757 odpowiednik: 2SB531

2SA757 odpowiednik: 2SB541

2SA757 odpowiednik: 2SB541A

2SA757 odpowiednik: 2SB558

2SA758 odpowiednik: 2SA981

2SA758 odpowiednik: 2SB541

2SA761 odpowiednik: 2SA762

2SA762 odpowiednik: 2SA761

2SA763 odpowiednik: 2SA640

2SA763 odpowiednik: 2SA641

2SA763 odpowiednik: 2SA841

2SA763 odpowiednik: ECG234

2SA764 odpowiednik: 2SA765

2SA765 odpowiednik: 135351

2SA765 odpowiednik: 2N3741

2SA765 odpowiednik: 2SA483

2SA765 odpowiednik: 2SA764

2SA765 odpowiednik: 2SA968

2SA765 odpowiednik: 2SA969

2SA765 odpowiednik: 2SB502

2SA765 odpowiednik: 2SB509

2SA765 odpowiednik: ECG218

2SA768 odpowiednik: 2SA489

2SA768 odpowiednik: 2SA769

2SA768 odpowiednik: 2SA771

2SA768 odpowiednik: 2SB596

2SA768 odpowiednik: 2SB858

2SA768 odpowiednik: 2SB859

2SA769 odpowiednik: 2SA489

2SA769 odpowiednik: 2SA768

2SA769 odpowiednik: 2SA771

2SA769 odpowiednik: 2SB596

2SA769 odpowiednik: 2SB703

2SA769 odpowiednik: 2SB858

2SA769 odpowiednik: 2SB859

2SA77 odpowiednik: ГТ309Б

2SA770 odpowiednik: 2SA771

2SA770 odpowiednik: 2SB633

2SA771 odpowiednik: 2SA1010

2SA771 odpowiednik: 2SA768

2SA771 odpowiednik: 2SA769

2SA771 odpowiednik: 2SA770

2SA771 odpowiednik: 2SB633

2SA771 odpowiednik: 2SB703

2SA771 odpowiednik: 2SB753

2SA773 odpowiednik: 2SB734

2SA777 odpowiednik: 2SA684

2SA777 odpowiednik: 2SB560

2SA777 odpowiednik: ECG298

2SA782 odpowiednik: 2SA785

2SA785 odpowiednik: 2SA782

2SA789 odpowiednik: 2SA490

2SA789 odpowiednik: 2SB595

2SA789 odpowiednik: 2SB596

2SA794 odpowiednik: 2SA1047

2SA794 odpowiednik: 2SB649A

2SA796 odpowiednik: ECG232

2SA796 odpowiednik: MPSA63

2SA796 odpowiednik: MPSA64

2SA796 odpowiednik: MPSA65

2SA798 odpowiednik: ECG43

2SA808A odpowiednik: 2SA756

2SA808A odpowiednik: 2SA757

2SA808A odpowiednik: 2SA981

2SA808A odpowiednik: 2SB531

2SA814 odpowiednik: 2SA815

2SA814 odpowiednik: 2SA816

2SA814 odpowiednik: 2SA913

2SA814 odpowiednik: 2SB536

2SA815 odpowiednik: 2SA814

2SA815 odpowiednik: 2SA816

2SA815 odpowiednik: 2SA913

2SA815 odpowiednik: 2SB536

2SA816 odpowiednik: 2SA814

2SA816 odpowiednik: 2SA815

2SA816 odpowiednik: 2SA913

2SA817 odpowiednik: 2SA954

2SA817 odpowiednik: 2SA984

2SA817A odpowiednik: 2SA661

2SA817A odpowiednik: 2SA684

2SA817A odpowiednik: 2SA950

2SA817A odpowiednik: 2SA965

2SA817A odpowiednik: 2SA984

2SA817A odpowiednik: 2SB527

2SA817A odpowiednik: 2SB647A

2SA817A odpowiednik: ZTX550

2SA818 odpowiednik: 124754

2SA818 odpowiednik: 151329

2SA818 odpowiednik: ECG189

2SA818 odpowiednik: MPSU56

2SA818 odpowiednik: MPSU57

2SA818 odpowiednik: MU9660

2SA820 odpowiednik: 2SA1207

2SA820 odpowiednik: 2SA639

2SA823 odpowiednik: 2SA1015

2SA823 odpowiednik: 2SA828A

2SA825 odpowiednik: ECG14

2SA828A odpowiednik: 2SA1015

2SA828A odpowiednik: 2SA823

2SA836 odpowiednik: 2SA493

2SA836 odpowiednik: 2SA930

2SA836 odpowiednik: 2SA970

2SA839 odpowiednik: 2SA985A

2SA839 odpowiednik: 2SB546A

2SA840 odpowiednik: 2SA1013

2SA840 odpowiednik: 2SA965

2SA841 odpowiednik: 2SA1032

2SA841 odpowiednik: 2SA572

2SA841 odpowiednik: 2SA640

2SA841 odpowiednik: 2SA673A

2SA841 odpowiednik: 2SA722

2SA841 odpowiednik: 2SA750

2SA841 odpowiednik: 2SA763

2SA841 odpowiednik: 2SA842

2SA841 odpowiednik: 2SA929

2SA841 odpowiednik: 2SA990

2SA841 odpowiednik: ECG234

2SA842 odpowiednik: 2SA1032

2SA842 odpowiednik: 2SA841

2SA844 odpowiednik: 2SA1026

2SA844 odpowiednik: 2SA678A

2SA844 odpowiednik: 2SA733

2SA844 odpowiednik: 2SA984

2SA844 odpowiednik: 2SA990

2SA847 odpowiednik: 2SA1100

2SA847 odpowiednik: 2SA904

2SA850 odpowiednik: 2SB560

2SA859 odpowiednik: MPSA92

2SA860 odpowiednik: MPSA93

2SA872A odpowiednik: 2SA921

2SA877 odpowiednik: 2SA878

2SA877 odpowiednik: 2SB539

2SA878 odpowiednik: 2SA877

2SA878 odpowiednik: 2SB539

2SA879 odpowiednik: 2SA1018

2SA879 odpowiednik: 2SA1124

2SA879 odpowiednik: 2SA1145

2SA879 odpowiednik: 2SA912

2SA882 odpowiednik: 2SA1064

2SA882 odpowiednik: 2SB541A

2SA883 odpowiednik: 2SA984

2SA893 odpowiednik: 2SA1016

2SA897 odpowiednik: 2SA981

2SA897 odpowiednik: 2SB558

2SA899 odpowiednik: 2SA1124

2SA899 odpowiednik: 2SB648A

2SA899 odpowiednik: ECG91

2SA904 odpowiednik: 2SA847

2SA905 odpowiednik: 2SA1207

2SA905 odpowiednik: 2SA949

2SA906 odpowiednik: 2SA978

2SA908 odpowiednik: 2SA1116

2SA908 odpowiednik: 2SA909

2SA908 odpowiednik: 2SB554

2SA908 odpowiednik: 2SB600

2SA909 odpowiednik: 2SA1116

2SA909 odpowiednik: 2SA1117

2SA909 odpowiednik: 2SA908

2SA909 odpowiednik: 2SB554

2SA909 odpowiednik: 2SB600

2SA909 odpowiednik: 2SB645

2SA912 odpowiednik: 2SA1017

2SA912 odpowiednik: 2SA1124

2SA912 odpowiednik: 2SA1145

2SA912 odpowiednik: 2SA879

2SA913 odpowiednik: 2SA814

2SA913 odpowiednik: 2SA815

2SA913 odpowiednik: 2SA816

2SA913 odpowiednik: 2SB536

2SA914 odpowiednik: 2SA1142

2SA914 odpowiednik: 2SA1352

2SA914 odpowiednik: 2SB648A

2SA915 odpowiednik: 2SA916

2SA916 odpowiednik: 2SA915

2SA916 odpowiednik: 2SA949

2SA92 odpowiednik: ГТ309Е

2SA921 odpowiednik: 2SA872A

2SA929 odpowiednik: 2SA722

2SA929 odpowiednik: 2SA750

2SA929 odpowiednik: 2SA841

2SA929 odpowiednik: 2SA990

2SA93 odpowiednik: ГТ309Е

2SA930 odpowiednik: 2SA493

2SA930 odpowiednik: 2SA836

2SA933 odpowiednik: 2SA733

2SA934 odpowiednik: 2SA935

2SA935 odpowiednik: 2SA934

2SA935 odpowiednik: 2SB560

2SA935 odpowiednik: 2SB647A

2SA937 odpowiednik: 2SB851

2SA939 odpowiednik: 2SA1208

2SA939 odpowiednik: 2SA1209

2SA939 odpowiednik: 2SA1210

2SA940 odpowiednik: 2SB536

2SA940 odpowiednik: 2SB546A

2SA940 odpowiednik: 2SB568

2SA940 odpowiednik: 2SB861

2SA941 odpowiednik: 2SA970

2SA949 odpowiednik: 2SA1207

2SA949 odpowiednik: 2SA905

2SA949 odpowiednik: 2SA916

2SA950 odpowiednik: 2SA509

2SA950 odpowiednik: 2SA661

2SA950 odpowiednik: 2SA817A

2SA950 odpowiednik: 2SA984

2SA950 odpowiednik: BC298

2SA950 odpowiednik: BC328

2SA950 odpowiednik: BC636

2SA950 odpowiednik: BC640

2SA950 odpowiednik: BC728

2SA952 odpowiednik: 2SA661Y

2SA952 odpowiednik: 2SA673A

2SA952 odpowiednik: ECG290A

2SA953 odpowiednik: 2SA1015

2SA953 odpowiednik: 2SA1152

2SA953 odpowiednik: 2SA564A

2SA953 odpowiednik: 2SA659

2SA953 odpowiednik: 2SA678

2SA954 odpowiednik: 2SA817

2SA954 odpowiednik: 2SA984

2SA957 odpowiednik: 2SA958

2SA958 odpowiednik: 2SA957

2SA958 odpowiednik: 2SB1037

2SA958 odpowiednik: 2SB546A

2SA958 odpowiednik: 2SB568

2SA958 odpowiednik: 2SB720

2SA958 odpowiednik: 2SB861

2SA958 odpowiednik: ECG398

2SA963 odpowiednik: 2SA1096

2SA965 odpowiednik: 2SA1013

2SA965 odpowiednik: 2SA1020

2SA965 odpowiednik: 2SA661

2SA965 odpowiednik: 2SA684

2SA965 odpowiednik: 2SA817A

2SA965 odpowiednik: 2SA840

2SA965 odpowiednik: 2SB560

2SA965 odpowiednik: 2SB647A

2SA965 odpowiednik: 2SB764

2SA965 odpowiednik: ECG294

2SA965 odpowiednik: ZTX550

2SA966 odpowiednik: 2SA1020

2SA966 odpowiednik: 2SA1282A

2SA966 odpowiednik: 2SA683

2SA966 odpowiednik: 2SA684

2SA968 odpowiednik: 2SA1011

2SA968 odpowiednik: 2SA765

2SA968 odpowiednik: 2SA969

2SA968 odpowiednik: 2SA985

2SA968 odpowiednik: 2SB546A

2SA969 odpowiednik: 2SA483

2SA969 odpowiednik: 2SA765

2SA969 odpowiednik: 2SA968

2SA970 odpowiednik: 2SA836

2SA970 odpowiednik: 2SA941

2SA978 odpowiednik: 2SA726

2SA978 odpowiednik: 2SA906

2SA979 odpowiednik: ECG41

2SA980 odpowiednik: 2SA746

2SA980 odpowiednik: 2SA981

2SA981 odpowiednik: 2N5871

2SA981 odpowiednik: 2N5872

2SA981 odpowiednik: 2SA745

2SA981 odpowiednik: 2SA746

2SA981 odpowiednik: 2SA747A

2SA981 odpowiednik: 2SA753

2SA981 odpowiednik: 2SA758

2SA981 odpowiednik: 2SA808A

2SA981 odpowiednik: 2SA897

2SA981 odpowiednik: 2SA980

2SA981 odpowiednik: 2SB541

2SA981 odpowiednik: 2SB545

2SA981 odpowiednik: 2SB558

2SA981 odpowiednik: 2SB611A

2SA982 odpowiednik: 2SB554

2SA984 odpowiednik: 2SA1026

2SA984 odpowiednik: 2SA661

2SA984 odpowiednik: 2SA661Y

2SA984 odpowiednik: 2SA678A

2SA984 odpowiednik: 2SA719

2SA984 odpowiednik: 2SA733

2SA984 odpowiednik: 2SA817

2SA984 odpowiednik: 2SA817A

2SA984 odpowiednik: 2SA844

2SA984 odpowiednik: 2SA883

2SA984 odpowiednik: 2SA950

2SA984 odpowiednik: 2SA954

2SA984 odpowiednik: 2SB527

2SA984 odpowiednik: 2SB647A

2SA985 odpowiednik: 2SA1011

2SA985 odpowiednik: 2SA968

2SA985 odpowiednik: 2SB546A

2SA985A odpowiednik: 2SA839

2SA985A odpowiednik: 2SB546A

2SA987 odpowiednik: 2SA991

2SA987 odpowiednik: 2SB774

2SA988 odpowiednik: 2SA992

2SA990 odpowiednik: 2SA722

2SA990 odpowiednik: 2SA733

2SA990 odpowiednik: 2SA841

2SA990 odpowiednik: 2SA844

2SA990 odpowiednik: 2SA929

2SA991 odpowiednik: 2SA1023

2SA991 odpowiednik: 2SA1066

2SA991 odpowiednik: 2SA987

2SA991 odpowiednik: 2SB774

2SA992 odpowiednik: 2SA1016

2SA992 odpowiednik: 2SA1038

2SA992 odpowiednik: 2SA988

2SA992 odpowiednik: 2SB745

2SA992 odpowiednik: 2SB788

2SA994 odpowiednik: 2SB542

2SA995 odpowiednik: ECG45

2SA999 odpowiednik: 2SA1015

2SA999 odpowiednik: 2SA1083

2SAB16A odpowiednik: ГТ403В

2SAB17A odpowiednik: ГТ403В

2SAB18A odpowiednik: ГТ493В

2SAB23 odpowiednik: П5

2SAB24 odpowiednik: ГГ5

2SAB26A odpowiednik: П214Б

2SAB32 odpowiednik: МП41А

2SAB33 odpowiednik: МП41А

2SAB34 odpowiednik: 2N270

2SAB37 odpowiednik: 2N109

2SAB38 odpowiednik: 2N270

2SAB39 odpowiednik: ГТ109Ж

2SAB43 odpowiednik: МП41А

2SAB43A odpowiednik: МП40А

2SB1005 odpowiednik: 2SB676

2SB101 odpowiednik: МП41А

2SB1011 odpowiednik: 2SA1381

2SB1015 odpowiednik: 2SB1016

2SB1015 odpowiednik: BC177

2SB1015 odpowiednik: BC204

2SB1015 odpowiednik: BC213

2SB1015 odpowiednik: BC251

2SB1015 odpowiednik: BC307

2SB1015 odpowiednik: BC556

2SB1015 odpowiednik: BCBC204

2SB1016 odpowiednik: 2SA1305

2SB1016 odpowiednik: 2SB1015

2SB1016 odpowiednik: 2SB1063

2SB1022 odpowiednik: 2SA1010

2SB1022 odpowiednik: 2SB946

2SB1037 odpowiednik: 2SA958

2SB105 odpowiednik: 2SB239

2SB1050 odpowiednik: ECG12

2SB1055 odpowiednik: 2SA1102A

2SB1055 odpowiednik: 2SA1264

2SB1055 odpowiednik: 2SA1265

2SB1055 odpowiednik: 2SB1055

2SB1063 odpowiednik: 2SB1016

2SB107 odpowiednik: П203

2SB1077 odpowiednik: 2SB880

2SB1078 odpowiednik: 2SB955

2SB1078 odpowiednik: BD652

2SB1078 odpowiednik: BDX54C

2SB1078 odpowiednik: ECG2344

2SB107A odpowiednik: П203

2SB110 odpowiednik: ГТ108Б

2SB1101 odpowiednik: 2SB677

2SB1101 odpowiednik: 2SB880

2SB1109 odpowiednik: 2SB1110

2SB1109C odpowiednik: 2SD1609C

2SB111 odpowiednik: ГТ108Б

2SB1110 odpowiednik: 2SB1109

2SB1115 odpowiednik: 2SB1118

2SB1115 odpowiednik: 2SB1119

2SB1115 odpowiednik: ECG2429

2SB1118 odpowiednik: 2SB1115

2SB1118 odpowiednik: 2SB1119

2SB1118 odpowiednik: ECG2429

2SB1119 odpowiednik: 2SB1115

2SB1119 odpowiednik: 2SB1118

2SB1119 odpowiednik: ECG2429

2SB112 odpowiednik: ГТ108Б

2SB1140 odpowiednik: 2SB1166

2SB1162 odpowiednik: 2SA1301

2SB1162 odpowiednik: 2SA1302

2SB1162 odpowiednik: 2SA1516

2SB1162 odpowiednik: 2SB1163

2SB1162 odpowiednik: ECG2329

2SB1163 odpowiednik: 2SA1301

2SB1163 odpowiednik: 2SA1302

2SB1163 odpowiednik: 2SA1516

2SB1163 odpowiednik: 2SB1162

2SB1163 odpowiednik: ECG2329

2SB1165 odpowiednik: 2SB1166

2SB1166 odpowiednik: 2SB1140

2SB1166 odpowiednik: 2SB1165

2SB1169 odpowiednik: 2SB1170

2SB1169 odpowiednik: 2SB1173

2SB1169 odpowiednik: 2SB1174

2SB1170 odpowiednik: 2SB1169

2SB1170 odpowiednik: 2SB1173

2SB1170 odpowiednik: 2SB1174

2SB1173 odpowiednik: 2SB1169

2SB1173 odpowiednik: 2SB1170

2SB1173 odpowiednik: 2SB1174

2SB1174 odpowiednik: 2SB1169

2SB1174 odpowiednik: 2SB1170

2SB1174 odpowiednik: 2SB1173

2SB1175 odpowiednik: 2SB1176

2SB1176 odpowiednik: 2SB1175

2SB1183 odpowiednik: 2SB1184

2SB1184 odpowiednik: 2SB1183

2SB1201 odpowiednik: 2SB1202

2SB1201 odpowiednik: 2SB1203

2SB1201 odpowiednik: 2SB1204

2SB1202 odpowiednik: 2SB1201

2SB1202 odpowiednik: 2SB1203

2SB1202 odpowiednik: 2SB1204

2SB1203 odpowiednik: 2SB1201

2SB1203 odpowiednik: 2SB1202

2SB1203 odpowiednik: 2SB1204

2SB1204 odpowiednik: 2SB1201

2SB1204 odpowiednik: 2SB1202

2SB1204 odpowiednik: 2SB1203

2SB121 odpowiednik: 2N591

2SB1214 odpowiednik: 2SB1215

2SB1214 odpowiednik: 2SB1216

2SB1215 odpowiednik: 2SB1214

2SB1215 odpowiednik: 2SB1216

2SB1216 odpowiednik: 2SB1214

2SB1216 odpowiednik: 2SB1215

2SB1218 odpowiednik: 2SB1219

2SB1219 odpowiednik: 2SB1218

2SB1223 odpowiednik: 2SB1224

2SB1223 odpowiednik: 2SB1225

2SB1224 odpowiednik: 2SB1223

2SB1224 odpowiednik: 2SB1225

2SB1225 odpowiednik: 2SB1223

2SB1225 odpowiednik: 2SB1224

2SB1270 odpowiednik: AM9518

2SB1270 odpowiednik: ZZ9518

2SB131 odpowiednik: П201А

2SB134 odpowiednik: ГТ108Г

2SB135 odpowiednik: 2SB171

2SB135 odpowiednik: 2SB186

2SB135 odpowiednik: 2SB324

2SB135 odpowiednik: 2SB345

2SB135 odpowiednik: 2SB56

2SB135 odpowiednik: ECG102A

2SB135 odpowiednik: ГТ108Г

2SB136 odpowiednik: МП20А

2SB136A odpowiednik: МП21Е

2SB137 odpowiednik: П217В

2SB138 odpowiednik: П217В

2SB138A odpowiednik: П217В

2SB15 odpowiednik: 2SB77

2SB15 odpowiednik: TG5

2SB168 odpowiednik: МП20А

2SB171 odpowiednik: 2SB135

2SB171 odpowiednik: 2SB186

2SB171 odpowiednik: 2SB32

2SB175 odpowiednik: 2SB187

2SB175 odpowiednik: 2SB324

2SB175 odpowiednik: 2SB405

2SB181 odpowiednik: ГТ403Б

2SB185 odpowiednik: 2SB186

2SB185 odpowiednik: 2SB187

2SB185 odpowiednik: 2SB263

2SB185 odpowiednik: 2SB345

2SB186 odpowiednik: 2SB135

2SB186 odpowiednik: 2SB171

2SB186 odpowiednik: 2SB185

2SB186 odpowiednik: 2SB187

2SB186 odpowiednik: 2SB263

2SB186 odpowiednik: 2SB33

2SB186 odpowiednik: 2SB345

2SB186 odpowiednik: МП20Б

2SB187 odpowiednik: 2SB175

2SB187 odpowiednik: 2SB185

2SB187 odpowiednik: 2SB186

2SB187 odpowiednik: 2SB263

2SB187 odpowiednik: 2SB324

2SB187 odpowiednik: 2SB345

2SB187 odpowiednik: 2SB405

2SB187 odpowiednik: МП20Б

2SB188 odpowiednik: МП20Б

2SB189 odpowiednik: МП25Б

2SB18C odpowiednik: ГТ403Б

2SB18S odpowiednik: МП42Б

2SB200 odpowiednik: МП25Б

2SB200A odpowiednik: МП25Б

2SB212 odpowiednik: 2N3125

2SB212 odpowiednik: 2N5156

2SB212 odpowiednik: 2SB214

2SB212 odpowiednik: ECG179

2SB214 odpowiednik: 2N3125

2SB214 odpowiednik: 2N5156

2SB214 odpowiednik: 2SB212

2SB214 odpowiednik: ECG179

2SB216 odpowiednik: П217В

2SB22 odpowiednik: 2SB54

2SB22 odpowiednik: 2SB56

2SB224 odpowiednik: 2SB225

2SB228 odpowiednik: ГТ101А

2SB229 odpowiednik: ГТ701А

2SB230 odpowiednik: ГТ701А

2SB231 odpowiednik: ГТ804А

2SB239 odpowiednik: П201А

2SB240 odpowiednik: П201А

2SB241 odpowiednik: П201А

2SB242 odpowiednik: П203

2SB242A odpowiednik: ГГ203

2SB244 odpowiednik: II203

2SB262 odpowiednik: МП39Б

2SB263 odpowiednik: 2SB185

2SB263 odpowiednik: 2SB186

2SB263 odpowiednik: 2SB187

2SB263 odpowiednik: 2SB345

2SB263 odpowiednik: МП42Б

2SB264 odpowiednik: МП39Б

2SB265 odpowiednik: МП42Б

2SB26I odpowiednik: МГГ39Б

2SB274 odpowiednik: ГТ804А

2SB275 odpowiednik: ГТ804А

2SB27Ó odpowiednik: ГТ804А

2SB290 odpowiednik: МП20Б

2SB291 odpowiednik: МП20Б

2SB303 odpowiednik: МП39Б

2SB32 odpowiednik: 2SB171

2SB324 odpowiednik: 2SB135

2SB324 odpowiednik: 2SB175

2SB324 odpowiednik: 2SB187

2SB324 odpowiednik: 2SB345

2SB324 odpowiednik: 2SB364

2SB324 odpowiednik: 2SB405

2SB324 odpowiednik: 2SB415

2SB324 odpowiednik: 2SB495

2SB324 odpowiednik: 2SB54

2SB324 odpowiednik: 2SB56

2SB324 odpowiednik: ECG102A

2SB324 odpowiednik: ECG158

2SB33 odpowiednik: 2SB186

2SB330 odpowiednik: МП42А

2SB335 odpowiednik: ГТ108Г

2SB336 odpowiednik: МП20А

2SB337 odpowiednik: 2SB407

2SB337 odpowiednik: ECG104

2SB339 odpowiednik: ГТ401А

2SB340 odpowiednik: ГТ701А

2SB341 odpowiednik: ГТ101А

2SB342 odpowiednik: ГТ804В

2SB343 odpowiednik: ГТ804В

2SB345 odpowiednik: 2SB135

2SB345 odpowiednik: 2SB185

2SB345 odpowiednik: 2SB186

2SB345 odpowiednik: 2SB187

2SB345 odpowiednik: 2SB263

2SB345 odpowiednik: 2SB324

2SB345 odpowiednik: 2SB56

2SB345 odpowiednik: ECG102A

2SB345 odpowiednik: SK3004

2SB355 odpowiednik: ГТ403Б

2SB364 odpowiednik: 2SB324

2SB364 odpowiednik: МП20Б

2SB365 odpowiednik: МИ20Б

2SB367 odpowiednik: П201А

2SB368 odpowiednik: П201А

2SB375 odpowiednik: 2N457B

2SB375 odpowiednik: 2SB471

2SB375 odpowiednik: ECG121

2SB375 odpowiednik: ГТ804Б

2SB378 odpowiednik: МП42Б

2SB379 odpowiednik: МП42Б

2SB381 odpowiednik: 2N527

2SB381 odpowiednik: 2SB492

2SB386 odpowiednik: МП20Б

2SB389 odpowiednik: 2N2613

2SB400 odpowiednik: ГТ108Г

2SB405 odpowiednik: 2SB175

2SB405 odpowiednik: 2SB187

2SB405 odpowiednik: 2SB324

2SB405 odpowiednik: 2SB415

2SB405 odpowiednik: AC128

2SB405 odpowiednik: AC188

2SB405 odpowiednik: ECG158

2SB407 odpowiednik: 2SB337

2SB407 odpowiednik: ECG104

2SB411TV odpowiednik: 2B3731

2SB411TV odpowiednik: 2N3731

2SB411TV odpowiednik: 2SB468

2SB411TV odpowiednik: 2SB491

2SB411TV odpowiednik: ECG127

2SB415 odpowiednik: 2SB324

2SB415 odpowiednik: 2SB405

2SB415 odpowiednik: 2SB54

2SB424 odpowiednik: 2SB425

2SB424 odpowiednik: 2SB426

2SB424 odpowiednik: 2SB449

2SB424 odpowiednik: П217В

2SB425 odpowiednik: 2SB424

2SB425 odpowiednik: 2SB426

2SB425 odpowiednik: 2SB449

2SB426 odpowiednik: 2SB424

2SB426 odpowiednik: 2SB425

2SB426 odpowiednik: П216В

2SB42S odpowiednik: П217В

2SB433 odpowiednik: ГТ701А

2SB434 odpowiednik: 2SA473

2SB434 odpowiednik: 2SA489

2SB434 odpowiednik: 2SA490

2SB434 odpowiednik: 2SA670

2SB434 odpowiednik: 2SA671

2SB434 odpowiednik: 2SB435

2SB434 odpowiednik: 2SB507

2SB434 odpowiednik: 2SB596

2SB434 odpowiednik: ECG153

2SB435 odpowiednik: 2SA473

2SB435 odpowiednik: 2SA489

2SB435 odpowiednik: 2SA490

2SB435 odpowiednik: 2SA671

2SB435 odpowiednik: 2SB434

2SB435 odpowiednik: 2SB507

2SB435 odpowiednik: 2SB596

2SB44 odpowiednik: ГТ108Б

2SB448 odpowiednik: П201А

2SB449 odpowiednik: 2SB424

2SB449 odpowiednik: 2SB425

2SB449 odpowiednik: II216B

2SB458 odpowiednik: TT403N

2SB458A odpowiednik: TT403N

2SB458B odpowiednik: TT403N

2SB461 odpowiednik: 2SB492

2SB463 odpowiednik: 2SB474

2SB463 odpowiednik: GAS105

2SB467 odpowiednik: 2SB474

2SB468 odpowiednik: 2B3731

2SB468 odpowiednik: 2N3731

2SB468 odpowiednik: 2SB411TV

2SB468 odpowiednik: 2SB491

2SB468 odpowiednik: ECG127

2SB470 odpowiednik: 2N2614

2SB471 odpowiednik: 2N457B

2SB471 odpowiednik: 2SB375

2SB471 odpowiednik: ECG121

2SB473 odpowiednik: 2SB481

2SB474 odpowiednik: 2SB463

2SB474 odpowiednik: 2SB467

2SB474 odpowiednik: ECG226

2SB474 odpowiednik: GAS105

2SB475 odpowiednik: МП20А

2SB478 odpowiednik: 2N4051

2SB478 odpowiednik: 2N442

2SB478 odpowiednik: ADZ11

2SB478 odpowiednik: ECG213

2SB481 odpowiednik: 2SB473

2SB483 odpowiednik: ГТ701А

2SB484 odpowiednik: ГТ701А

2SB491 odpowiednik: 2B3731

2SB491 odpowiednik: 2N3731

2SB491 odpowiednik: 2SB411TV

2SB491 odpowiednik: 2SB468

2SB491 odpowiednik: ECG127

2SB492 odpowiednik: 2N2541

2SB492 odpowiednik: 2N527

2SB492 odpowiednik: 2SB381

2SB492 odpowiednik: 2SB461

2SB492 odpowiednik: ECG176

2SB495 odpowiednik: 2SB324

2SB502 odpowiednik: 135351

2SB502 odpowiednik: 2N3741

2SB502 odpowiednik: 2SA765

2SB502 odpowiednik: 2SB509

2SB502 odpowiednik: ECG218

2SB507 odpowiednik: 2SA473

2SB507 odpowiednik: 2SA489

2SB507 odpowiednik: 2SA490

2SB507 odpowiednik: 2SA671

2SB507 odpowiednik: 2SA755

2SB507 odpowiednik: 2SB434

2SB507 odpowiednik: 2SB435

2SB507 odpowiednik: 2SB514

2SB507 odpowiednik: 2SB596

2SB507 odpowiednik: 2SB761A

2SB507 odpowiednik: 2SB834

2SB507 odpowiednik: ECG153

2SB507 odpowiednik: LTC153

2SB507 odpowiednik: TIP30

2SB508 odpowiednik: 2SB513A

2SB509 odpowiednik: 135351

2SB509 odpowiednik: 2N3741

2SB509 odpowiednik: 2N5956

2SB509 odpowiednik: 2SA765

2SB509 odpowiednik: 2SB502

2SB509 odpowiednik: 57B245-14

2SB509 odpowiednik: ECG197-TO66

2SB509 odpowiednik: ECG218

2SB511 odpowiednik: 2SB514

2SB512 odpowiednik: 48-90420A06

2SB513A odpowiednik: 2SB508

2SB514 odpowiednik: 2SA473

2SB514 odpowiednik: 2SA755

2SB514 odpowiednik: 2SB507

2SB514 odpowiednik: 2SB511

2SB520 odpowiednik: 2SB554

2SB520 odpowiednik: 2SB697

2SB521 odpowiednik: 2SB633

2SB521 odpowiednik: TIP42C

2SB522 odpowiednik: 2SA671

2SB522 odpowiednik: 2SB566

2SB526 odpowiednik: 2SB527

2SB526 odpowiednik: 2SB528

2SB527 odpowiednik: 2SA817A

2SB527 odpowiednik: 2SA984

2SB527 odpowiednik: 2SB526

2SB527 odpowiednik: 2SB528

2SB527 odpowiednik: 2SB647A

2SB528 odpowiednik: 2SB526

2SB528 odpowiednik: 2SB527

2SB531 odpowiednik: 2SA756

2SB531 odpowiednik: 2SA757

2SB531 odpowiednik: 2SA808A

2SB531 odpowiednik: 2SB558

2SB536 odpowiednik: 2S546A

2SB536 odpowiednik: 2SA1011

2SB536 odpowiednik: 2SA740

2SB536 odpowiednik: 2SA740A

2SB536 odpowiednik: 2SA814

2SB536 odpowiednik: 2SA815

2SB536 odpowiednik: 2SA913

2SB536 odpowiednik: 2SA940

2SB536 odpowiednik: 2SB546A

2SB536 odpowiednik: 2SB628

2SB536 odpowiednik: 35024812

2SB537 odpowiednik: 2SB547

2SB539 odpowiednik: 2SA877

2SB539 odpowiednik: 2SA878

2SB539 odpowiednik: 2SB600

2SB54 odpowiednik: 2SB22

2SB54 odpowiednik: 2SB324

2SB54 odpowiednik: 2SB415

2SB54 odpowiednik: 2SB56

2SB54 odpowiednik: ГТ103Г

2SB541 odpowiednik: 2SA757

2SB541 odpowiednik: 2SA758

2SB541 odpowiednik: 2SA981

2SB541 odpowiednik: 2SB541A

2SB541 odpowiednik: 2SB545

2SB541 odpowiednik: 2SB557

2SB541 odpowiednik: 2SB558

2SB541A odpowiednik: 2SA1064

2SB541A odpowiednik: 2SA663

2SB541A odpowiednik: 2SA757

2SB541A odpowiednik: 2SA882

2SB541A odpowiednik: 2SB541

2SB541A odpowiednik: 2SB545A

2SB541A odpowiednik: 2SB554

2SB541A odpowiednik: 2SB557

2SB541A odpowiednik: 2SB558

2SB541A odpowiednik: 2SB600

2SB542 odpowiednik: 2SA994

2SB544 odpowiednik: 2SB560

2SB545 odpowiednik: 2SA981

2SB545 odpowiednik: 2SB541

2SB545A odpowiednik: 2SB541A

2SB546A odpowiednik: 2SA1008

2SB546A odpowiednik: 2SA1011

2SB546A odpowiednik: 2SA1606

2SB546A odpowiednik: 2SA740

2SB546A odpowiednik: 2SA740A

2SB546A odpowiednik: 2SA839

2SB546A odpowiednik: 2SA940

2SB546A odpowiednik: 2SA958

2SB546A odpowiednik: 2SA968

2SB546A odpowiednik: 2SA985

2SB546A odpowiednik: 2SA985A

2SB546A odpowiednik: 2SB536

2SB546A odpowiednik: 2SB568

2SB546A odpowiednik: 2SB628

2SB546A odpowiednik: 2SB628A

2SB546A odpowiednik: 2SB630

2SB546A odpowiednik: 2SB720

2SB546A odpowiednik: 2SB861

2SB546A odpowiednik: ECG398

2SB547 odpowiednik: 2SB537

2SB548 odpowiednik: 2SB549

2SB549 odpowiednik: 2SB548

2SB554 odpowiednik: 2N6031

2SB554 odpowiednik: 2N6609

2SB554 odpowiednik: 2SA1051

2SB554 odpowiednik: 2SA1072

2SB554 odpowiednik: 2SA1116

2SB554 odpowiednik: 2SA1116A

2SB554 odpowiednik: 2SA1147

2SB554 odpowiednik: 2SA679

2SB554 odpowiednik: 2SA908

2SB554 odpowiednik: 2SA909

2SB554 odpowiednik: 2SA982

2SB554 odpowiednik: 2SB520

2SB554 odpowiednik: 2SB541A

2SB554 odpowiednik: 2SB555

2SB554 odpowiednik: 2SB556

2SB554 odpowiednik: 2SB557

2SB554 odpowiednik: 2SB600

2SB554 odpowiednik: 2SB656

2SB554 odpowiednik: 2SB681

2SB554 odpowiednik: 2SB697

2SB554 odpowiednik: 2SB722

2SB554 odpowiednik: ECG285

2SB554 odpowiednik: ECG61

2SB554 odpowiednik: MJ15025

2SB554 odpowiednik: MJ4502

2SB554 odpowiednik: SJ2520

2SB555 odpowiednik: 2SA1050

2SB555 odpowiednik: 2SA1072

2SB555 odpowiednik: 2SB554

2SB555 odpowiednik: 2SB556

2SB555 odpowiednik: 2SB655

2SB555 odpowiednik: 2SB697

2SB556 odpowiednik: 2SA1050

2SB556 odpowiednik: 2SB554

2SB556 odpowiednik: 2SB555

2SB556 odpowiednik: 2SB557

2SB556 odpowiednik: 2SB655

2SB556 odpowiednik: 2SB697

2SB557 odpowiednik: 2SB541

2SB557 odpowiednik: 2SB541A

2SB557 odpowiednik: 2SB554

2SB557 odpowiednik: 2SB556

2SB557 odpowiednik: 2SB558

2SB557 odpowiednik: 2SB600

2SB557 odpowiednik: 2SB653

2SB557 odpowiednik: 2SB654

2SB557 odpowiednik: 2SB697

2SB558 odpowiednik: 2N5871

2SB558 odpowiednik: 2N5872

2SB558 odpowiednik: 2SA626

2SB558 odpowiednik: 2SA627

2SB558 odpowiednik: 2SA649

2SB558 odpowiednik: 2SA657

2SB558 odpowiednik: 2SA663

2SB558 odpowiednik: 2SA757

2SB558 odpowiednik: 2SA897

2SB558 odpowiednik: 2SA981

2SB558 odpowiednik: 2SB531

2SB558 odpowiednik: 2SB541

2SB558 odpowiednik: 2SB541A

2SB558 odpowiednik: 2SB557

2SB558 odpowiednik: 2SB653

2SB558 odpowiednik: 2SB654

2SB558 odpowiednik: 2SB697

2SB56 odpowiednik: 2SB135

2SB56 odpowiednik: 2SB22

2SB56 odpowiednik: 2SB324

2SB56 odpowiednik: 2SB345

2SB56 odpowiednik: 2SB54

2SB56 odpowiednik: ECG102A

2SB560 odpowiednik: 2SA684

2SB560 odpowiednik: 2SA777

2SB560 odpowiednik: 2SA850

2SB560 odpowiednik: 2SA935

2SB560 odpowiednik: 2SA965

2SB560 odpowiednik: 2SB544

2SB560 odpowiednik: 2SB647A

2SB560 odpowiednik: 2SB764

2SB562 odpowiednik: 2SA683

2SB565 odpowiednik: 2SB703

2SB565 odpowiednik: 2SB859

2SB565 odpowiednik: ECG292

2SB566 odpowiednik: 2SA671

2SB566 odpowiednik: 2SB522

2SB566 odpowiednik: 2SB595

2SB566 odpowiednik: 2SB596

2SB566 odpowiednik: 2SB703

2SB566A odpowiednik: 2SB595

2SB566A odpowiednik: 2SB703

2SB566A odpowiednik: TIP42C

2SB568 odpowiednik: 2SA940

2SB568 odpowiednik: 2SA958

2SB568 odpowiednik: 2SB546A

2SB568 odpowiednik: 2SB720

2SB568 odpowiednik: 2SB861

2SB568 odpowiednik: ECG398

2SB57 odpowiednik: №41A

2SB571 odpowiednik: 2N6035

2SB571 odpowiednik: 2N6036

2SB571 odpowiednik: ECG254

2SB577 odpowiednik: 2N5195

2SB577 odpowiednik: ECG185

2SB586 odpowiednik: 2N6053

2SB586 odpowiednik: 2N6054

2SB586 odpowiednik: ECG244

2SB586 odpowiednik: MJ901

2SB589 odpowiednik: 2N6052

2SB589 odpowiednik: BDX64C

2SB589 odpowiednik: ECG248

2SB59 odpowiednik: МШ1А

2SB595 odpowiednik: 121-926

2SB595 odpowiednik: 121-980

2SB595 odpowiednik: 146081

2SB595 odpowiednik: 2N6125

2SB595 odpowiednik: 2N6126

2SB595 odpowiednik: 2SA1012

2SB595 odpowiednik: 2SA1069

2SB595 odpowiednik: 2SA490

2SB595 odpowiednik: 2SA789

2SB595 odpowiednik: 2SB566

2SB595 odpowiednik: 2SB566A

2SB595 odpowiednik: 2SB596

2SB595 odpowiednik: 2SB633

2SB595 odpowiednik: 2SB703

2SB595 odpowiednik: 2SB762

2SB595 odpowiednik: ECG242

2SB595 odpowiednik: FT417B

2SB595 odpowiednik: MJE195

2SB595 odpowiednik: SJE5438

2SB595 odpowiednik: SJE5440

2SB595 odpowiednik: SJE5442

2SB595 odpowiednik: TIP42C

2SB596 odpowiednik: 121-926

2SB596 odpowiednik: 121-980

2SB596 odpowiednik: 146081

2SB596 odpowiednik: 2N6125

2SB596 odpowiednik: 2N6126

2SB596 odpowiednik: 2N6476

2SB596 odpowiednik: 2SA1012

2SB596 odpowiednik: 2SA489

2SB596 odpowiednik: 2SA490

2SB596 odpowiednik: 2SA671

2SB596 odpowiednik: 2SA768

2SB596 odpowiednik: 2SA769

2SB596 odpowiednik: 2SA789

2SB596 odpowiednik: 2SB434

2SB596 odpowiednik: 2SB435

2SB596 odpowiednik: 2SB507

2SB596 odpowiednik: 2SB566

2SB596 odpowiednik: 2SB595

2SB596 odpowiednik: 2SB633

2SB596 odpowiednik: 2SB703

2SB596 odpowiednik: 2SB858

2SB596 odpowiednik: 2SB859

2SB596 odpowiednik: FT417

2SB596 odpowiednik: LTC153

2SB596 odpowiednik: TIP30

2SB596 odpowiednik: TIP42C

2SB598 odpowiednik: 2SB621

2SB60 odpowiednik: МП41А

2SB600 odpowiednik: 2SA1116

2SB600 odpowiednik: 2SA1116A

2SB600 odpowiednik: 2SA908

2SB600 odpowiednik: 2SA909

2SB600 odpowiednik: 2SB539

2SB600 odpowiednik: 2SB541A

2SB600 odpowiednik: 2SB554

2SB600 odpowiednik: 2SB557

2SB600 odpowiednik: 2SB656

2SB600 odpowiednik: 2SB796

2SB600 odpowiednik: ECG88

2SB605 odpowiednik: 2SA684

2SB60A odpowiednik: МП41А

2SB61 odpowiednik: МП41А

2SB611A odpowiednik: 2SA981

2SB616 odpowiednik: 2SB616A

2SB616 odpowiednik: 2SB617A

2SB616A odpowiednik: 2SB616

2SB616A odpowiednik: 2SB617A

2SB617 odpowiednik: 2SB618

2SB617 odpowiednik: 2SB618A

2SB617 odpowiednik: 2SB773

2SB617A odpowiednik: 2SB616

2SB617A odpowiednik: 2SB616A

2SB618 odpowiednik: 2SB617

2SB618 odpowiednik: 2SB618A

2SB618 odpowiednik: 2SB758

2SB618 odpowiednik: 2SB773

2SB618A odpowiednik: 2SB617

2SB618A odpowiednik: 2SB618

2SB618A odpowiednik: 2SB758

2SB618A odpowiednik: 2SB758A

2SB618A odpowiednik: 2SB773

2SB618A odpowiednik: ECG381

2SB62 odpowiednik: TG55

2SB62 odpowiednik: ГТ403Б

2SB621 odpowiednik: 2SB598

2SB628 odpowiednik: 2SB536

2SB628 odpowiednik: 2SB546A

2SB628A odpowiednik: 2SB546A

2SB63 odpowiednik: ГТ403Г

2SB630 odpowiednik: 2SB546A

2SB631 odpowiednik: 2SA1358

2SB631 odpowiednik: 2SA682

2SB631 odpowiednik: 2SB648

2SB631 odpowiednik: 2SB649A

2SB631 odpowiednik: 2SB731

2SB632 odpowiednik: 2SA715

2SB632K odpowiednik: 2SA496

2SB632K odpowiednik: 2SA715

2SB633 odpowiednik: 121-926

2SB633 odpowiednik: 2N6107

2SB633 odpowiednik: 2N6126

2SB633 odpowiednik: 2N6476

2SB633 odpowiednik: 2SA1010

2SB633 odpowiednik: 2SA1012

2SB633 odpowiednik: 2SA1069

2SB633 odpowiednik: 2SA770

2SB633 odpowiednik: 2SA771

2SB633 odpowiednik: 2SB521

2SB633 odpowiednik: 2SB595

2SB633 odpowiednik: 2SB596

2SB633 odpowiednik: 2SB703

2SB633 odpowiednik: 2SB707

2SB633 odpowiednik: 2SB708

2SB633 odpowiednik: 2SB753

2SB633 odpowiednik: ECG242

2SB633 odpowiednik: FT417

2SB633 odpowiednik: FT417B

2SB633 odpowiednik: MJE195

2SB633 odpowiednik: SJE5438

2SB633 odpowiednik: SJE5440

2SB633 odpowiednik: SJE5442

2SB633 odpowiednik: TIP42C

2SB637 odpowiednik: 2SA1015

2SB637 odpowiednik: 2SA1083

2SB641 odpowiednik: 2SB642

2SB641 odpowiednik: 48-90456A04

2SB642 odpowiednik: 2SB641

2SB642 odpowiednik: 2SB642QR

2SB642 odpowiednik: 48-90420A42

2SB642QR odpowiednik: 2SB642

2SB642QR odpowiednik: 48-90420A42

2SB643 odpowiednik: 2SB644

2SB643 odpowiednik: 2SB793

2SB643 odpowiednik: 2SB819

2SB643 odpowiednik: ECG21

2SB644 odpowiednik: 2SB643

2SB645 odpowiednik: 2SA1116

2SB645 odpowiednik: 2SA1117

2SB645 odpowiednik: 2SA909

2SB646 odpowiednik: 2SA1208

2SB646 odpowiednik: 2SB646A

2SB646A odpowiednik: 2SA1208

2SB646A odpowiednik: 2SB646

2SB646A odpowiednik: 2SB716

2SB647A odpowiednik: 2SA1013

2SB647A odpowiednik: 2SA1020

2SB647A odpowiednik: 2SA817A

2SB647A odpowiednik: 2SA935

2SB647A odpowiednik: 2SA965

2SB647A odpowiednik: 2SA984

2SB647A odpowiednik: 2SB527

2SB647A odpowiednik: 2SB560

2SB647A odpowiednik: 2SB716

2SB647A odpowiednik: 2SB740

2SB647A odpowiednik: 2SB764

2SB647A odpowiednik: 2SB987

2SB647A odpowiednik: ECG32

2SB647A odpowiednik: ECG383

2SB647A odpowiednik: ECG91

2SB648 odpowiednik: 2SA1142

2SB648 odpowiednik: 2SA682

2SB648 odpowiednik: 2SB631

2SB648 odpowiednik: 2SB649A

2SB648 odpowiednik: 2SB731

2SB648A odpowiednik: 2SA899

2SB648A odpowiednik: 2SA914

2SB649A odpowiednik: 144033

2SB649A odpowiednik: 2SA1021

2SB649A odpowiednik: 2SA1047

2SB649A odpowiednik: 2SA1249

2SB649A odpowiednik: 2SA794

2SB649A odpowiednik: 2SB631

2SB649A odpowiednik: 2SB648

2SB649A odpowiednik: 2SB731

2SB649A odpowiednik: ECG374

2SB653 odpowiednik: 2SB557

2SB653 odpowiednik: 2SB558

2SB654 odpowiednik: 2SB557

2SB654 odpowiednik: 2SB558

2SB654 odpowiednik: 2SB697

2SB655 odpowiednik: 2SA1050

2SB655 odpowiednik: 2SB555

2SB655 odpowiednik: 2SB556

2SB655 odpowiednik: 2SB681

2SB655 odpowiednik: 2SB697

2SB655 odpowiednik: ECG281

2SB655A odpowiednik: 2SA679

2SB655A odpowiednik: 2SB681

2SB655A odpowiednik: 2SB697

2SB655A odpowiednik: ECG281

2SB656 odpowiednik: 2SB554

2SB656 odpowiednik: 2SB600

2SB66 odpowiednik: ГТ108В

2SB669 odpowiednik: 2SB727

2SB67 odpowiednik: МП25Б

2SB673 odpowiednik: 2N6035

2SB673 odpowiednik: 2N6042

2SB673 odpowiednik: 2SB727

2SB673 odpowiednik: 2SB751

2SB673 odpowiednik: BD652

2SB673 odpowiednik: BDX34C

2SB673 odpowiednik: BDX54C

2SB673 odpowiednik: D45E3

2SB673 odpowiednik: ECG264

2SB673 odpowiednik: SE9402

2SB673 odpowiednik: TIP107

2SB673 odpowiednik: TIP127

2SB673 odpowiednik: TIP135

2SB673 odpowiednik: TIP137

2SB676 odpowiednik: 2SB1005

2SB677 odpowiednik: 2SB1101

2SB677 odpowiednik: 2SB880

2SB681 odpowiednik: 2SA1072

2SB681 odpowiednik: 2SA679

2SB681 odpowiednik: 2SB554

2SB681 odpowiednik: 2SB655

2SB681 odpowiednik: 2SB655A

2SB681 odpowiednik: 2SB697

2SB681 odpowiednik: ECG281

2SB682 odpowiednik: 2SB683

2SB683 odpowiednik: 2SB682

2SB686 odpowiednik: 2SA1102

2SB686 odpowiednik: 2SB688

2SB688 odpowiednik: 2SA1102

2SB688 odpowiednik: 2SA1104

2SB688 odpowiednik: 2SB686

2SB688 odpowiednik: 2SB695

2SB688 odpowiednik: 2SB696

2SB688 odpowiednik: 2SB754

2SB688 odpowiednik: 2SB776

2SB688 odpowiednik: 2SB816

2SB690 odpowiednik: 2SB859

2SB695 odpowiednik: 2SA1104

2SB695 odpowiednik: 2SB688

2SB695 odpowiednik: 2SB696

2SB695 odpowiednik: 2SB816

2SB696 odpowiednik: 2SA1104

2SB696 odpowiednik: 2SB688

2SB696 odpowiednik: 2SB695

2SB696 odpowiednik: 2SB816

2SB697 odpowiednik: 2SA1050

2SB697 odpowiednik: 2SA1072

2SB697 odpowiednik: 2SA679

2SB697 odpowiednik: 2SA680

2SB697 odpowiednik: 2SB520

2SB697 odpowiednik: 2SB554

2SB697 odpowiednik: 2SB555

2SB697 odpowiednik: 2SB556

2SB697 odpowiednik: 2SB557

2SB697 odpowiednik: 2SB558

2SB697 odpowiednik: 2SB654

2SB697 odpowiednik: 2SB655

2SB697 odpowiednik: 2SB655A

2SB697 odpowiednik: 2SB681

2SB697 odpowiednik: ECG281

2SB697 odpowiednik: SAE-2

2SB699 odpowiednik: 2SA1094

2SB700 odpowiednik: 2SA1094

2SB702 odpowiednik: 2SB755

2SB703 odpowiednik: 121-969

2SB703 odpowiednik: 121-988

2SB703 odpowiednik: 2N6476

2SB703 odpowiednik: 2SA769

2SB703 odpowiednik: 2SA771

2SB703 odpowiednik: 2SB565

2SB703 odpowiednik: 2SB566

2SB703 odpowiednik: 2SB566A

2SB703 odpowiednik: 2SB595

2SB703 odpowiednik: 2SB596

2SB703 odpowiednik: 2SB633

2SB703 odpowiednik: 2SB859

2SB703 odpowiednik: 2SB860

2SB703 odpowiednik: ECG292

2SB703 odpowiednik: FT417B

2SB703 odpowiednik: TIP42C

2SB705 odpowiednik: 2SA1094

2SB705 odpowiednik: 2SA1095

2SB707 odpowiednik: 2SA1010

2SB707 odpowiednik: 2SB633

2SB707 odpowiednik: 2SB708

2SB707 odpowiednik: 2SB753

2SB707 odpowiednik: 2SB870

2SB707 odpowiednik: ECG197

2SB707 odpowiednik: TIP42C

2SB708 odpowiednik: 2SA1010

2SB708 odpowiednik: 2SB633

2SB708 odpowiednik: 2SB707

2SB708 odpowiednik: 2SB753

2SB708 odpowiednik: 2SB870

2SB708 odpowiednik: ECG197

2SB708 odpowiednik: TIP42C

2SB711 odpowiednik: 2SB712

2SB712 odpowiednik: 2SB711

2SB713 odpowiednik: 148746

2SB713 odpowiednik: 2SA1106

2SB713 odpowiednik: 2SA1146

2SB713 odpowiednik: 2SA1186

2SB713 odpowiednik: 2SA1232

2SB713 odpowiednik: 2SB817

2SB713 odpowiednik: ECG391

2SB713 odpowiednik: TIP2955

2SB713 odpowiednik: TIP34C

2SB716 odpowiednik: 2SA1019

2SB716 odpowiednik: 2SB646A

2SB716 odpowiednik: 2SB647A

2SB716 odpowiednik: ECG91

2SB720 odpowiednik: 2SA958

2SB720 odpowiednik: 2SB546A

2SB720 odpowiednik: 2SB568

2SB720 odpowiednik: 2SB861

2SB720 odpowiednik: ECG398

2SB721 odpowiednik: 2SB727

2SB722 odpowiednik: 2SB554

2SB727 odpowiednik: 2SB669

2SB727 odpowiednik: 2SB673

2SB727 odpowiednik: 2SB721

2SB727 odpowiednik: 2SB862

2SB727 odpowiednik: 2SB974

2SB727 odpowiednik: TIP107

2SB73 odpowiednik: П28

2SB731 odpowiednik: 2SB631

2SB731 odpowiednik: 2SB648

2SB731 odpowiednik: 2SB649A

2SB733 odpowiednik: 2SA1020

2SB733 odpowiednik: 2SA706

2SB733 odpowiednik: 2SB734

2SB734 odpowiednik: 2SA1020

2SB734 odpowiednik: 2SA773

2SB734 odpowiednik: 2SB733

2SB738 odpowiednik: 2SB739

2SB739 odpowiednik: 2SA1286

2SB739 odpowiednik: 2SB738

2SB739 odpowiednik: 2SB819

2SB739 odpowiednik: 2SB926

2SB739 odpowiednik: 2SB976

2SB740 odpowiednik: 2SB647A

2SB740 odpowiednik: 2SB793

2SB740 odpowiednik: 2SB819

2SB740 odpowiednik: ECG21

2SB743 odpowiednik: 2N5195

2SB743 odpowiednik: 2SB744

2SB744 odpowiednik: 2N5195

2SB744 odpowiednik: 2SB743

2SB745 odpowiednik: 2SA1016

2SB745 odpowiednik: 2SA992

2SB745 odpowiednik: 2SB788

2SB745 odpowiednik: ECG17

2SB75 odpowiednik: TG4

2SB75 odpowiednik: МП42Б

2SB750 odpowiednik: 2SB751

2SB750 odpowiednik: 2SB880

2SB751 odpowiednik: 2SB673

2SB751 odpowiednik: 2SB750

2SB751 odpowiednik: 2SB880

2SB753 odpowiednik: 2SA1010

2SB753 odpowiednik: 2SA771

2SB753 odpowiednik: 2SB633

2SB753 odpowiednik: 2SB707

2SB753 odpowiednik: 2SB708

2SB753 odpowiednik: ECG197

2SB753 odpowiednik: TIP42C

2SB754 odpowiednik: 2SB688

2SB754 odpowiednik: 2SB863

2SB755 odpowiednik: 2SA1094

2SB755 odpowiednik: 2SA1095

2SB755 odpowiednik: 2SB702

2SB758 odpowiednik: 2SB618

2SB758 odpowiednik: 2SB618A

2SB758A odpowiednik: 2SB618A

2SB758A odpowiednik: ECG381

2SB759 odpowiednik: 2SA1048

2SB761A odpowiednik: 2SB507

2SB762 odpowiednik: 2SB595

2SB764 odpowiednik: 2SA965

2SB764 odpowiednik: 2SB560

2SB764 odpowiednik: 2SB647A

2SB77 odpowiednik: 2SB15

2SB77 odpowiednik: TG5

2SB77 odpowiednik: МП42Б

2SB773 odpowiednik: 2SB617

2SB773 odpowiednik: 2SB618

2SB773 odpowiednik: 2SB618A

2SB774 odpowiednik: 2SA987

2SB774 odpowiednik: 2SA991

2SB775 odpowiednik: 2SB776

2SB776 odpowiednik: 2SB688

2SB776 odpowiednik: 2SB775

2SB77A odpowiednik: М1142Б

2SB788 odpowiednik: 2SA1016

2SB788 odpowiednik: 2SA992

2SB788 odpowiednik: 2SB745

2SB791 odpowiednik: 2SB886

2SB791 odpowiednik: ECG262

2SB791 odpowiednik: TIP126

2SB791 odpowiednik: TIP127

2SB792 odpowiednik: 2SA1163

2SB792 odpowiednik: 2SA1171

2SB792 odpowiednik: 2SA1312

2SB792 odpowiednik: ECG2411

2SB793 odpowiednik: 2SB643

2SB793 odpowiednik: 2SB740

2SB793 odpowiednik: 2SB819

2SB793 odpowiednik: 2SB909

2SB793 odpowiednik: ECG21

2SB796 odpowiednik: 2SB600

2SB796 odpowiednik: ECG88

2SB7SA odpowiednik: МП42Е

2SB808 odpowiednik: 2SA1175

2SB808 odpowiednik: 2SB810

2SB80H odpowiednik: ГТ403И

2SB810 odpowiednik: 2SA1175

2SB810 odpowiednik: 2SB808

2SB816 odpowiednik: 2SA1104

2SB816 odpowiednik: 2SB688

2SB816 odpowiednik: 2SB695

2SB816 odpowiednik: 2SB696

2SB816 odpowiednik: 2SB817

2SB817 odpowiednik: 2SA1106

2SB817 odpowiednik: 2SA1146

2SB817 odpowiednik: 2SA1186

2SB817 odpowiednik: 2SA1232

2SB817 odpowiednik: 2SA1265

2SB817 odpowiednik: 2SB713

2SB817 odpowiednik: 2SB816

2SB817 odpowiednik: 2SB828

2SB819 odpowiednik: 2SA1286

2SB819 odpowiednik: 2SB643

2SB819 odpowiednik: 2SB739

2SB819 odpowiednik: 2SB740

2SB819 odpowiednik: 2SB793

2SB819 odpowiednik: 2SB822

2SB819 odpowiednik: 2SB926

2SB819 odpowiednik: 2SB976

2SB819 odpowiednik: ECG21

2SB82 odpowiednik: ГТ403И

2SB822 odpowiednik: 2SB819

2SB823 odpowiednik: 2SB946

2SB823 odpowiednik: ECG55

2SB823 odpowiednik: MJE15029

2SB823 odpowiednik: MJE15031

2SB825 odpowiednik: 2SB826

2SB826 odpowiednik: 2SB825

2SB826 odpowiednik: 2SB850

2SB826 odpowiednik: BD912

2SB827 odpowiednik: 2SA1185

2SB828 odpowiednik: 2SB817

2SB829 odpowiednik: ECG391

2SB829 odpowiednik: TIP2955

2SB829 odpowiednik: TIP34C

2SB834 odpowiednik: 2SB507

2SB850 odpowiednik: 2SB826

2SB851 odpowiednik: 2SA937

2SB856 odpowiednik: 2SB857

2SB857 odpowiednik: 2SA489

2SB857 odpowiednik: 2SB856

2SB857 odpowiednik: 2SB858

2SB858 odpowiednik: 2SA489

2SB858 odpowiednik: 2SA768

2SB858 odpowiednik: 2SA769

2SB858 odpowiednik: 2SB596

2SB858 odpowiednik: 2SB857

2SB858 odpowiednik: 2SB859

2SB859 odpowiednik: 121-969

2SB859 odpowiednik: 121-988

2SB859 odpowiednik: 2N6476

2SB859 odpowiednik: 2SA489

2SB859 odpowiednik: 2SA768

2SB859 odpowiednik: 2SA769

2SB859 odpowiednik: 2SB565

2SB859 odpowiednik: 2SB596

2SB859 odpowiednik: 2SB690

2SB859 odpowiednik: 2SB703

2SB859 odpowiednik: 2SB858

2SB859 odpowiednik: 2SB860

2SB859 odpowiednik: ECG292

2SB859 odpowiednik: FT417B

2SB860 odpowiednik: 121-969

2SB860 odpowiednik: 2N6476

2SB860 odpowiednik: 2SB703

2SB860 odpowiednik: 2SB859

2SB860 odpowiednik: ECG292

2SB860 odpowiednik: FT417B

2SB861 odpowiednik: 2SA1606

2SB861 odpowiednik: 2SA940

2SB861 odpowiednik: 2SA958

2SB861 odpowiednik: 2SB546A

2SB861 odpowiednik: 2SB568

2SB861 odpowiednik: 2SB720

2SB861 odpowiednik: ECG398

2SB862 odpowiednik: 2SB727

2SB863 odpowiednik: 2SB754

2SB870 odpowiednik: 2SB707

2SB870 odpowiednik: 2SB708

2SB880 odpowiednik: 2SB1077

2SB880 odpowiednik: 2SB1101

2SB880 odpowiednik: 2SB677

2SB880 odpowiednik: 2SB750

2SB880 odpowiednik: 2SB751

2SB880 odpowiednik: 2SB881

2SB881 odpowiednik: 2SB880

2SB886 odpowiednik: 2N6668

2SB886 odpowiednik: 2SB791

2SB886 odpowiednik: D45E3

2SB886 odpowiednik: ECG264

2SB886 odpowiednik: TIP107

2SB90 odpowiednik: ГТ109И

2SB909 odpowiednik: 2SB793

2SB910 odpowiednik: ECG19

2SB926 odpowiednik: 2SA1286

2SB926 odpowiednik: 2SB739

2SB926 odpowiednik: 2SB819

2SB926 odpowiednik: 2SB976

2SB938 odpowiednik: 2SB950

2SB938 odpowiednik: 2SB951

2SB939 odpowiednik: 2SB951

2SB94 odpowiednik: МП20А

2SB945 odpowiednik: 2SA1307

2SB945 odpowiednik: 2SB946

2SB946 odpowiednik: 2SA1010

2SB946 odpowiednik: 2SB1022

2SB946 odpowiednik: 2SB823

2SB946 odpowiednik: 2SB945

2SB946 odpowiednik: ECG55

2SB946 odpowiednik: MJE15029

2SB946 odpowiednik: MJE15031

2SB947 odpowiednik: 2SB948

2SB948 odpowiednik: 2SA1077

2SB948 odpowiednik: 2SB947

2SB948 odpowiednik: BD712

2SB948 odpowiednik: BD912

2SB948 odpowiednik: D45H11

2SB948 odpowiednik: DB712

2SB948 odpowiednik: ECG378

2SB948 odpowiednik: FT2955

2SB949 odpowiednik: 2SB950

2SB950 odpowiednik: 2SB938

2SB950 odpowiednik: 2SB949

2SB950 odpowiednik: 2SB951

2SB951 odpowiednik: 2SB938

2SB951 odpowiednik: 2SB939

2SB951 odpowiednik: 2SB950

2SB955 odpowiednik: 2SB1078

2SB955 odpowiednik: BD652

2SB955 odpowiednik: BDX54C

2SB955 odpowiednik: ECG2344

2SB97 odpowiednik: П28

2SB974 odpowiednik: 2SB727

2SB976 odpowiednik: 2SA1286

2SB976 odpowiednik: 2SB739

2SB976 odpowiednik: 2SB819

2SB976 odpowiednik: 2SB926

2SB987 odpowiednik: 2SA1013

2SB987 odpowiednik: 2SB647A

2SB987 odpowiednik: ECG32

2SB992 odpowiednik: 2SA1106

2SB992 odpowiednik: 2SA1146

2SB992 odpowiednik: 2SA1263

2SB992 odpowiednik: 2SA1264

2SB992 odpowiednik: 2SA1265N

2SB992 odpowiednik: ECG37

2SBS0 odpowiednik: МП20Б

2SC100 odpowiednik: 2SC269

2SC1000 odpowiednik: 2N5232

2SC1000 odpowiednik: 2SC1344

2SC1000 odpowiednik: 2SC1815

2SC1000 odpowiednik: 2SC1845

2SC1000 odpowiednik: 2SC732

2SC1000 odpowiednik: 2SC733

2SC1000 odpowiednik: 2SC734

2SC1000 odpowiednik: 2SC900

2SC1000 odpowiednik: 2SC945

2SC1000 odpowiednik: ECG199

2SC1008 odpowiednik: 2N5320

2SC101 odpowiednik: П702

2SC1012 odpowiednik: 2SC1012A

2SC1012 odpowiednik: 2SC1103

2SC1012 odpowiednik: 2SC627

2SC1012 odpowiednik: ECG154

2SC1012A odpowiednik: 121-792

2SC1012A odpowiednik: 2N3440

2SC1012A odpowiednik: 2SC1012

2SC1012A odpowiednik: 2SC1048

2SC1012A odpowiednik: 2SC1103

2SC1012A odpowiednik: 2SC1103A

2SC1012A odpowiednik: 2SC1451

2SC1012A odpowiednik: 2SC627

2SC1012A odpowiednik: 2SC875

2SC1012A odpowiednik: 610135-1

2SC1012A odpowiednik: A8V

2SC1012A odpowiednik: BF659

2SC1012A odpowiednik: ECG154

2SC1012A odpowiednik: LTC154

2SC1012A odpowiednik: SE7056

2SC1014 odpowiednik: 146849

2SC1014 odpowiednik: 2SC1243

2SC1014 odpowiednik: D40D11

2SC1014 odpowiednik: D40D7

2SC1014 odpowiednik: ECG1693

2SC1014 odpowiednik: ECG210

2SC1014 odpowiednik: ECG300

2SC1014 odpowiednik: LR40891ECG210

2SC1014 odpowiednik: MK50981N

2SC1014 odpowiednik: MK50981N-5

2SC1018 odpowiednik: 2SC1243

2SC1018 odpowiednik: ECG299

2SC1023 odpowiednik: 2SC1853

2SC1024 odpowiednik: 2SC1445

2SC1025 odpowiednik: 2N3441

2SC1025 odpowiednik: 2N3584

2SC1025 odpowiednik: 2N3585

2SC1025 odpowiednik: 2SC1104

2SC1025 odpowiednik: 2SC1467

2SC1025 odpowiednik: 2SC508

2SC1025 odpowiednik: 2SC680

2SC1025 odpowiednik: 2SC680A

2SC1025 odpowiednik: 2SC779

2SC1025 odpowiednik: 2SC782

2SC1025 odpowiednik: 2SC782A

2SC1025 odpowiednik: 2SC783

2SC1025 odpowiednik: 2SC830

2SC1025 odpowiednik: 2SC840

2SC1025 odpowiednik: 2SC895

2SC1025 odpowiednik: 2SD143

2SC1025 odpowiednik: 2SD315

2SC1025 odpowiednik: 3567-4

2SC1025 odpowiednik: ECG175

2SC1030 odpowiednik: 2SC1051

2SC1030 odpowiednik: 2SC1234

2SC1030 odpowiednik: 2SC1619A

2SC1030 odpowiednik: 2SC2260

2SC1030 odpowiednik: 2SC240

2SC1030 odpowiednik: 2SC494

2SC1030 odpowiednik: 2SC736

2SC1030 odpowiednik: 2SD125

2SC1030 odpowiednik: 2SD180

2SC1030 odpowiednik: 2SD201

2SC1030 odpowiednik: 2SD217

2SC1030 odpowiednik: 2SD218

2SC1030 odpowiednik: 2SD371

2SC1030 odpowiednik: 2SD388A

2SC1030 odpowiednik: 2SD427

2SC1030 odpowiednik: 2SD45

2SC1030 odpowiednik: 2SD68

2SC1030 odpowiednik: 2SD73

2SC1030 odpowiednik: 2SD82

2SC1030 odpowiednik: 2SD88

2SC1030 odpowiednik: ECG223

2SC1034 odpowiednik: 2SC1316

2SC1034 odpowiednik: 2SC867

2SC1034 odpowiednik: 2SC867A

2SC1034 odpowiednik: ECG277

2SC1034 odpowiednik: ECG35

2SC1044 odpowiednik: 2N6304

2SC1044 odpowiednik: 2SC1180

2SC1044 odpowiednik: 2SC1254

2SC1044 odpowiednik: 2SC1260

2SC1044 odpowiednik: 2SC988

2SC1045 odpowiednik: 2SC1167

2SC1045 odpowiednik: 2SC1295

2SC1046 odpowiednik: 2SC1295

2SC1046 odpowiednik: 2SC1358

2SC1046 odpowiednik: 2SC1413A

2SC1046 odpowiednik: 2SC643A

2SC1046 odpowiednik: 2SD416

2SC1046 odpowiednik: 2SD818

2SC1047 odpowiednik: 2SC1215

2SC1047 odpowiednik: 2SC546

2SC1047 odpowiednik: 2SC694

2SC1048 odpowiednik: 2SC1012A

2SC1048 odpowiednik: 2SC627

2SC1048 odpowiednik: 2SC875

2SC1048 odpowiednik: BF659

2SC1048 odpowiednik: LTC154

2SC1050 odpowiednik: 2SC792

2SC1050 odpowiednik: 2SD198

2SC1051 odpowiednik: 2SC1030

2SC1051 odpowiednik: 2SC2260

2SC1051 odpowiednik: 2SC2261

2SC1051 odpowiednik: 2SC493

2SC1051 odpowiednik: 2SC897

2SC1051 odpowiednik: 2SC898

2SC1051 odpowiednik: 2SC961

2SC1051 odpowiednik: 2SD180

2SC1051 odpowiednik: 2SD201

2SC1051 odpowiednik: 2SD217

2SC1051 odpowiednik: 2SD218

2SC1051 odpowiednik: 2SD388A

2SC1051 odpowiednik: 2SD427

2SC1051 odpowiednik: 2SD428

2SC1051 odpowiednik: 2SD45

2SC1051 odpowiednik: ECG223

2SC1059 odpowiednik: 2SC1168

2SC1059 odpowiednik: 2SC2354

2SC1059 odpowiednik: 2SC515A

2SC1059 odpowiednik: 2SC680

2SC1059 odpowiednik: 2SD24Y

2SC1059 odpowiednik: ECG124

2SC1060 odpowiednik: 2SC1061

2SC1061 odpowiednik: 121-966

2SC1061 odpowiednik: 132573

2SC1061 odpowiednik: 142691

2SC1061 odpowiednik: 146855

2SC1061 odpowiednik: 146856

2SC1061 odpowiednik: 2SC1060

2SC1061 odpowiednik: 2SC1173

2SC1061 odpowiednik: 2SC1419

2SC1061 odpowiednik: 2SC789

2SC1061 odpowiednik: 2SC790

2SC1061 odpowiednik: 2SD234

2SC1061 odpowiednik: 2SD235

2SC1061 odpowiednik: 2SD313

2SC1061 odpowiednik: 2SD317

2SC1061 odpowiednik: 2SD318

2SC1061 odpowiednik: 2SD330

2SC1061 odpowiednik: 2SD526

2SC1061 odpowiednik: 2SD856

2SC1061 odpowiednik: ECG152

2SC1079 odpowiednik: 2SC2522

2SC1079 odpowiednik: 2SD424

2SC1079 odpowiednik: 2SD425

2SC1079 odpowiednik: 2SD551

2SC1079 odpowiednik: 2SD675A

2SC1079 odpowiednik: 2SD733

2SC1079 odpowiednik: ECG280

2SC1080 odpowiednik: 2SC2522

2SC1080 odpowiednik: 2SD733

2SC1096 odpowiednik: 2SC1098

2SC1096 odpowiednik: 2SC1226

2SC1096 odpowiednik: 2SC1226A

2SC1096 odpowiednik: ECG186A

2SC1098 odpowiednik: 2SC1096

2SC1098 odpowiednik: 2SC1226

2SC1098 odpowiednik: 2SC1226A

2SC1098 odpowiednik: 2SC1848

2SC1098 odpowiednik: ECG186A

2SC1101 odpowiednik: 2SC1167

2SC1102 odpowiednik: 2SD24Y

2SC1103 odpowiednik: 2SC1012

2SC1103 odpowiednik: 2SC1012A

2SC1103A odpowiednik: 2SC1012A

2SC1103A odpowiednik: 2SC1103A

2SC1103A odpowiednik: 2SC627

2SC1104 odpowiednik: 2SC1025

2SC1106 odpowiednik: 121-829

2SC1106 odpowiednik: 217N1

2SC1106 odpowiednik: 2N3902

2SC1106 odpowiednik: 2N5840

2SC1106 odpowiednik: 2N6307

2SC1106 odpowiednik: 2SC1185

2SC1106 odpowiednik: 2SC1195

2SC1106 odpowiednik: 2SC1295

2SC1106 odpowiednik: 2SC1576

2SC1106 odpowiednik: 2SC2243

2SC1106 odpowiednik: 2SC558

2SC1106 odpowiednik: 2SC681A

2SC1106 odpowiednik: 2SC901A

2SC1106 odpowiednik: 2SC940

2SC1106 odpowiednik: 2SD320

2SC1106 odpowiednik: ECG162

2SC1106 odpowiednik: XQ601-35

2SC1107 odpowiednik: 2SC1826

2SC1108 odpowiednik: 2SC1827

2SC1109 odpowiednik: 2SC1826

2SC1110 odpowiednik: 2SC1827

2SC1111 odpowiednik: 2SC2260

2SC1112 odpowiednik: 2SC2261

2SC1112 odpowiednik: 2SC2262

2SC1114 odpowiednik: 2N5838

2SC1114 odpowiednik: 2SC1358A

2SC1114 odpowiednik: 2SC1454

2SC1114 odpowiednik: 2SC806A

2SC1114 odpowiednik: 57D196-10

2SC1114 odpowiednik: ECG94

2SC1115 odpowiednik: 2SC1116

2SC1115 odpowiednik: 2SC1116A

2SC1115 odpowiednik: 2SC1343

2SC1115 odpowiednik: 2SC1402

2SC1115 odpowiednik: 2SC1403

2SC1115 odpowiednik: 2SC2260

2SC1115 odpowiednik: 2SC2261

2SC1115 odpowiednik: 2SD388A

2SC1115 odpowiednik: 2SD555

2SC1116 odpowiednik: 2SC1115

2SC1116 odpowiednik: 2SD424

2SC1116 odpowiednik: 2SD555

2SC1116A odpowiednik: 2SC1115

2SC1116A odpowiednik: 2SC1343

2SC1116A odpowiednik: 2SD424

2SC1116A odpowiednik: 2SD555

2SC1124 odpowiednik: 2SC1663

2SC1124 odpowiednik: 2SC1728

2SC1124 odpowiednik: BD129

2SC1124 odpowiednik: BD159

2SC1124 odpowiednik: BD232

2SC1124 odpowiednik: BD410

2SC1124 odpowiednik: SPS885

2SC1127 odpowiednik: 2SC2278

2SC1127 odpowiednik: BF458

2SC1128 odpowiednik: 146848

2SC1128 odpowiednik: 2SC1906

2SC1128 odpowiednik: 2SC2216

2SC1128 odpowiednik: 2SC2407

2SC1128 odpowiednik: 2SC784

2SC1128 odpowiednik: BFX89

2SC1128 odpowiednik: ECG229

2SC1129 odpowiednik: 2SC1187

2SC1129 odpowiednik: 2SC2215

2SC1129 odpowiednik: 2SC2348

2SC1129 odpowiednik: BF199

2SC1162 odpowiednik: 2SC1368

2SC1162 odpowiednik: 2SC1368A

2SC1162 odpowiednik: 2SC1449

2SC1162 odpowiednik: 2SC1847

2SC1162 odpowiednik: 2SC496

2SC1162 odpowiednik: 2SD600

2SC1162 odpowiednik: 2SD612

2SC1162 odpowiednik: 2SD862

2SC1164 odpowiednik: 2SC1513

2SC1166 odpowiednik: 2N4286

2SC1166 odpowiednik: 2SA661

2SC1166 odpowiednik: 2SC1213A

2SC1166 odpowiednik: 2SC1317

2SC1166 odpowiednik: 2SC2274

2SC1166 odpowiednik: 8050

2SC1166 odpowiednik: BCW91

2SC1166 odpowiednik: ECG289A

2SC1166 odpowiednik: LTC289A

2SC1166 odpowiednik: TIS90

2SC1166Y odpowiednik: 149488

2SC1166Y odpowiednik: 2SC1213A

2SC1166Y odpowiednik: 2SC2001

2SC1166Y odpowiednik: ECG289A

2SC1167 odpowiednik: 2SC1045

2SC1167 odpowiednik: 2SC1101

2SC1167 odpowiednik: 2SC1295

2SC1167 odpowiednik: 2SC1922

2SC1167 odpowiednik: 2SC642

2SC1167 odpowiednik: 2SC792

2SC1167 odpowiednik: 2SC936

2SC1167 odpowiednik: 2SD199

2SC1167 odpowiednik: 2SD416

2SC1167 odpowiednik: 2SD575

2SC1167 odpowiednik: ECG164

2SC1168 odpowiednik: 2SC1059

2SC1168 odpowiednik: 2SC2354

2SC1168 odpowiednik: 2SC515A

2SC1168 odpowiednik: 2SC680

2SC1168 odpowiednik: 2SD24Y

2SC1168 odpowiednik: ECG124

2SC1170B odpowiednik: 2SC1358

2SC1170B odpowiednik: 2SC1413A

2SC1170B odpowiednik: 2SD350

2SC1170B odpowiednik: BU108

2SC1170B odpowiednik: BU208A

2SC1172B odpowiednik: 121-1003

2SC1172B odpowiednik: 121-1029

2SC1172B odpowiednik: 121-1039

2SC1172B odpowiednik: 2SC1308K

2SC1172B odpowiednik: 2SD1186

2SC1172B odpowiednik: 2SD348

2SC1172B odpowiednik: 2SD822

2SC1172B odpowiednik: BU208A

2SC1173 odpowiednik: 2SC1061

2SC1173 odpowiednik: 2SC1419

2SC1173 odpowiednik: 2SD325

2SC1173 odpowiednik: 2SD330

2SC1174 odpowiednik: 2SC1413A

2SC1175 odpowiednik: 2SC1318

2SC1175 odpowiednik: 2SC1815

2SC1180 odpowiednik: 2SC1044

2SC1185 odpowiednik: 2SC1106

2SC1187 odpowiednik: 2SC1129

2SC1187 odpowiednik: 2SC2215

2SC1187 odpowiednik: 2SC2348

2SC1190 odpowiednik: 2SC2102

2SC1195 odpowiednik: 2SC1106

2SC1195 odpowiednik: 2SC681A

2SC1195 odpowiednik: 2SC901A

2SC1195 odpowiednik: 2SC940

2SC1199 odpowiednik: 2N5943

2SC1199 odpowiednik: ECG278

2SC1209 odpowiednik: 2SC1210

2SC1209 odpowiednik: 2SC1211

2SC1210 odpowiednik: 2SA697

2SC1210 odpowiednik: 2SC1209

2SC1210 odpowiednik: 2SC1211

2SC1211 odpowiednik: 2SC1209

2SC1211 odpowiednik: 2SC1210

2SC1212A odpowiednik: 2SD669A

2SC1213A odpowiednik: 149488

2SC1213A odpowiednik: 2N4424

2SC1213A odpowiednik: 2SC1166

2SC1213A odpowiednik: 2SC1166Y

2SC1213A odpowiednik: 2SC1214

2SC1213A odpowiednik: 2SC1318

2SC1213A odpowiednik: 2SC2001

2SC1213A odpowiednik: 2SC2002

2SC1213A odpowiednik: 2SC2274

2SC1213A odpowiednik: 2SC2274A

2SC1213A odpowiednik: 2SC509

2SC1213A odpowiednik: 2SC815

2SC1213A odpowiednik: 8050

2SC1213A odpowiednik: ECG289A

2SC1213A odpowiednik: TIS90

2SC1214 odpowiednik: 2SC1213A

2SC1214 odpowiednik: 2SC1317

2SC1214 odpowiednik: 2SC1318

2SC1214 odpowiednik: 2SC2001

2SC1214 odpowiednik: 2SC2002

2SC1214 odpowiednik: 2SC2003

2SC1214 odpowiednik: 2SC509

2SC1215 odpowiednik: 2SC1047

2SC1215 odpowiednik: 2SC1730

2SC1215 odpowiednik: 2SC1789A

2SC1215 odpowiednik: 2SC1906

2SC1215 odpowiednik: 2SC1907

2SC1215 odpowiednik: 2SC535

2SC1215 odpowiednik: 2SC717

2SC1215 odpowiednik: 2SC784

2SC1215 odpowiednik: ECG107

2SC1222 odpowiednik: 2SC1335

2SC1226 odpowiednik: 2SC1096

2SC1226 odpowiednik: 2SC1098

2SC1226 odpowiednik: 2SC1226A

2SC1226A odpowiednik: 2SC1096

2SC1226A odpowiednik: 2SC1098

2SC1226A odpowiednik: 2SC1226

2SC1226A odpowiednik: D42C11

2SC1226A odpowiednik: ECG186

2SC1234 odpowiednik: 2SC1030

2SC1239 odpowiednik: 2SC799

2SC1243 odpowiednik: 146849

2SC1243 odpowiednik: 2SC1014

2SC1243 odpowiednik: 2SC1018

2SC1243 odpowiednik: D40D11

2SC1243 odpowiednik: D40D7

2SC1243 odpowiednik: ECG1693

2SC1243 odpowiednik: ECG210

2SC1243 odpowiednik: LR40891ECG210

2SC1243 odpowiednik: MK50981N

2SC1243 odpowiednik: MK50981N-5

2SC1254 odpowiednik: 2SC1044

2SC1254 odpowiednik: 2SC1260

2SC1254 odpowiednik: 2SC251

2SC1254 odpowiednik: 2SC251A

2SC1254 odpowiednik: 2SC567

2SC1260 odpowiednik: 2N6304

2SC1260 odpowiednik: 2SC1044

2SC1260 odpowiednik: 2SC1254

2SC1260 odpowiednik: 2SC1275

2SC1260 odpowiednik: 2SC567

2SC1260 odpowiednik: 2SC988

2SC1275 odpowiednik: 2SC1260

2SC1278 odpowiednik: 2SC1279

2SC1278 odpowiednik: 2SC2857

2SC1279 odpowiednik: 2SC1278

2SC1279 odpowiednik: 2SC2857

2SC1280 odpowiednik: 2SC1432

2SC1280 odpowiednik: 2SC1472K

2SC1290 odpowiednik: 2SD1398

2SC1290 odpowiednik: 2SD1426

2SC1290 odpowiednik: ECG2302

2SC1290 odpowiednik: KAA11398

2SC1295 odpowiednik: 2N6307

2SC1295 odpowiednik: 2N6308

2SC1295 odpowiednik: 2SC1045

2SC1295 odpowiednik: 2SC1046

2SC1295 odpowiednik: 2SC1106

2SC1295 odpowiednik: 2SC1167

2SC1295 odpowiednik: 2SC1358

2SC1295 odpowiednik: 2SC1576

2SC1295 odpowiednik: 2SC643A

2SC1295 odpowiednik: 2SC681A

2SC1295 odpowiednik: 2SC936

2SC1295 odpowiednik: 2SC940

2SC1295 odpowiednik: 2SD416

2SC1295 odpowiednik: 2SD818

2SC1295 odpowiednik: ECG163A

2SC1295 odpowiednik: MJ3030

2SC1306 odpowiednik: 2SC1678

2SC1306 odpowiednik: 2SC2075

2SC1306 odpowiednik: 2SC2078

2SC1306 odpowiednik: MRF340

2SC1307 odpowiednik: 2SC1816

2SC1307 odpowiednik: 2SC1817

2SC1307 odpowiednik: 2SC1969

2SC1307 odpowiednik: 2SC2098

2SC1307 odpowiednik: ECG236

2SC1307 odpowiednik: MRF485

2SC1308K odpowiednik: 1074GE

2SC1308K odpowiednik: 121-1003

2SC1308K odpowiednik: 121-1029

2SC1308K odpowiednik: 121-1033

2SC1308K odpowiednik: 122-3

2SC1308K odpowiednik: 194N3D

2SC1308K odpowiednik: 238

2SC1308K odpowiednik: 2SC1172B

2SC1308K odpowiednik: 2SC1413A

2SC1308K odpowiednik: 2SC1894

2SC1308K odpowiednik: 2SC1895

2SC1308K odpowiednik: 2SC1896

2SC1308K odpowiednik: 2SC1942

2SC1308K odpowiednik: 2SD1168

2SC1308K odpowiednik: 2SD348

2SC1308K odpowiednik: 2SD820

2SC1308K odpowiednik: 2SD822

2SC1308K odpowiednik: BU208A

2SC1308K odpowiednik: BU500

2SC1308K odpowiednik: BUX32B

2SC1308K odpowiednik: ECG165

2SC1308K odpowiednik: ECG238

2SC1308K odpowiednik: LTC238

2SC1308K odpowiednik: SK3115

2SC1308PK odpowiednik: 121-1029-01

2SC1308PK odpowiednik: 145648

2SC1308PK odpowiednik: 2SC2027

2SC1308PK odpowiednik: 2SC3156

2SC1308PK odpowiednik: 2SD1341

2SC1308PK odpowiednik: 2SD348

2SC1308PK odpowiednik: 2SD822

2SC1308PK odpowiednik: 380-2

2SC1308PK odpowiednik: BU208A

2SC1308PK odpowiednik: ECG238

2SC1308PK odpowiednik: EP15X12

2SC1308PK odpowiednik: MJ12005

2SC1310 odpowiednik: 2SC1311

2SC1311 odpowiednik: 2SC1310

2SC1312 odpowiednik: 2SC1313

2SC1312 odpowiednik: 2SC2129

2SC1313 odpowiednik: 2SC1312

2SC1313 odpowiednik: 2SC1328

2SC1313 odpowiednik: 2SC2129

2SC1313 odpowiednik: 2SC458

2SC1313 odpowiednik: 2SC869

2SC1316 odpowiednik: 2SC1034

2SC1316 odpowiednik: 2SC867

2SC1316 odpowiednik: ECG277

2SC1316 odpowiednik: 2SC1034

2SC1316 odpowiednik: ECG277

2SC1317 odpowiednik: 2SC1166

2SC1317 odpowiednik: 2SC1214

2SC1317 odpowiednik: 2SC1318

2SC1317 odpowiednik: 2SC2274

2SC1317 odpowiednik: 2SD327

2SC1318 odpowiednik: 2SC1175

2SC1318 odpowiednik: 2SC1213A

2SC1318 odpowiednik: 2SC1214

2SC1318 odpowiednik: 2SC1317

2SC1318 odpowiednik: 2SC1741

2SC1318 odpowiednik: 2SC1815

2SC1318 odpowiednik: 2SC2000

2SC1318 odpowiednik: 2SC2002

2SC1318 odpowiednik: 2SC2274

2SC1318 odpowiednik: 2SC2274A

2SC1318 odpowiednik: 2SC933

2SC1325A odpowiednik: 2SC1358

2SC1325A odpowiednik: 2SC1895

2SC1325A odpowiednik: BU208A

2SC1327 odpowiednik: 2SC1328

2SC1327 odpowiednik: 2SC1845

2SC1327 odpowiednik: 2SC2309

2SC1328 odpowiednik: 2SC1313

2SC1328 odpowiednik: 2SC1327

2SC1328 odpowiednik: 2SC1845

2SC1328 odpowiednik: 2SC2129

2SC1328 odpowiednik: 2SC2309

2SC1328 odpowiednik: 2SC458

2SC1328 odpowiednik: 2SC869

2SC1330 odpowiednik: 2SD261

2SC1335 odpowiednik: 2SC1222

2SC1335 odpowiednik: 2SC1842

2SC1343 odpowiednik: 2SC1115

2SC1343 odpowiednik: 2SC1116A

2SC1343 odpowiednik: 2SD555

2SC1344 odpowiednik: 2SC1000

2SC1344 odpowiednik: 2SC1345

2SC1344 odpowiednik: 2SC2409

2SC1344 odpowiednik: 2SC900

2SC1345 odpowiednik: 2SC1344

2SC1345 odpowiednik: 2SC1815

2SC1345 odpowiednik: 2SC2409

2SC1346 odpowiednik: 2SC1347

2SC1347 odpowiednik: 2SC1346

2SC1358 odpowiednik: 2SC1046

2SC1358 odpowiednik: 2SC1170B

2SC1358 odpowiednik: 2SC1295

2SC1358 odpowiednik: 2SC1325A

2SC1358 odpowiednik: 2SC1875

2SC1358 odpowiednik: 2SC1942

2SC1358 odpowiednik: 2SC643A

2SC1358 odpowiednik: 2SC937

2SC1358 odpowiednik: 2SD350

2SC1358 odpowiednik: 2SD416

2SC1358 odpowiednik: 2SD818

2SC1358 odpowiednik: BU108

2SC1358A odpowiednik: 2SC1114

2SC1358A odpowiednik: 2SC806A

2SC1359 odpowiednik: 2SC1675

2SC1360 odpowiednik: 2SC2240

2SC1362 odpowiednik: 2SC1363

2SC1362 odpowiednik: 2SC1364

2SC1362 odpowiednik: 2SC2320

2SC1363 odpowiednik: 2SC1362

2SC1363 odpowiednik: 2SC1684

2SC1363 odpowiednik: 2SC380

2SC1363 odpowiednik: 2SC535

2SC1363 odpowiednik: 2SC633A

2SC1363 odpowiednik: 2SC944

2SC1363 odpowiednik: BC548

2SC1364 odpowiednik: 2SC1362

2SC1364 odpowiednik: 2SC1634

2SC1364 odpowiednik: 2SC2320

2SC1364 odpowiednik: 2SC634A

2SC1368 odpowiednik: 2SC1162

2SC1368 odpowiednik: 2SC1568

2SC1368 odpowiednik: 2SC496

2SC1368 odpowiednik: 2SD882

2SC1368A odpowiednik: 2SC1162

2SC1383 odpowiednik: 2SC1384

2SC1383 odpowiednik: 2SC2236

2SC1383 odpowiednik: 2SD400

2SC1383 odpowiednik: 2SD438

2SC1383 odpowiednik: 2SD468

2SC1383 odpowiednik: 2SD471

2SC1384 odpowiednik: 2SC1383

2SC1384 odpowiednik: 2SC1509

2SC1384 odpowiednik: 2SC1627A

2SC1384 odpowiednik: 2SC2061

2SC1384 odpowiednik: 2SC2235

2SC1384 odpowiednik: 2SC2236

2SC1384 odpowiednik: 2SC509

2SC1384 odpowiednik: 2SD774

2SC1384 odpowiednik: BC637

2SC1384 odpowiednik: ECG128P

2SC1384 odpowiednik: ECG293

2SC1384 odpowiednik: SE6020

2SC1384 odpowiednik: ZTX450

2SC1393 odpowiednik: 2SC1394

2SC1393 odpowiednik: 2SC2013

2SC1393 odpowiednik: 2SC2026

2SC1393 odpowiednik: ECG69

2SC1393 odpowiednik: MPSH10

2SC1394 odpowiednik: 2SC1393

2SC1394 odpowiednik: 2SC2013

2SC1394 odpowiednik: 2SC2026

2SC1398 odpowiednik: 2SC2528

2SC1398 odpowiednik: 2SD235

2SC1398 odpowiednik: 2SD313

2SC1398 odpowiednik: 2SD325

2SC1399 odpowiednik: 2SC1400

2SC1399 odpowiednik: 2SC1845

2SC1400 odpowiednik: 2SC1399

2SC1400 odpowiednik: 2SC1775

2SC1400 odpowiednik: 2SC1845

2SC1400 odpowiednik: 2SC2240

2SC1402 odpowiednik: 2SC1115

2SC1402 odpowiednik: 2SC1403

2SC1402 odpowiednik: 2SC2260

2SC1402 odpowiednik: 2SC2261

2SC1402 odpowiednik: 2SD388A

2SC1403 odpowiednik: 2SC1115

2SC1403 odpowiednik: 2SC1402

2SC1403 odpowiednik: 2SC2260

2SC1403 odpowiednik: 2SC2261

2SC1403 odpowiednik: 2SD388A

2SC1409 odpowiednik: 2SD387

2SC1409 odpowiednik: 2SD402A

2SC1409A odpowiednik: 2SD386

2SC1409A odpowiednik: 2SD401A

2SC1409A odpowiednik: ECG375

2SC1413 odpowiednik: BU108

2SC1413A odpowiednik: 121-1029-01

2SC1413A odpowiednik: 121-831

2SC1413A odpowiednik: 137607

2SC1413A odpowiednik: 137718

2SC1413A odpowiednik: 216N2

2SC1413A odpowiednik: 238

2SC1413A odpowiednik: 2SC1046

2SC1413A odpowiednik: 2SC1170B

2SC1413A odpowiednik: 2SC1174

2SC1413A odpowiednik: 2SC1308K

2SC1413A odpowiednik: 2SC1894

2SC1413A odpowiednik: 2SC1922

2SC1413A odpowiednik: 2SC2027

2SC1413A odpowiednik: 2SC2928

2SC1413A odpowiednik: 2SD1185

2SC1413A odpowiednik: 2SD350

2SC1413A odpowiednik: 2SD517

2SC1413A odpowiednik: 2SD725

2SC1413A odpowiednik: 2SD822

2SC1413A odpowiednik: BU208

2SC1413A odpowiednik: BU208A

2SC1413A odpowiednik: ECG165

2SC1413A odpowiednik: SK3115

2SC1419 odpowiednik: 2SC1061

2SC1419 odpowiednik: 2SC1173

2SC1419 odpowiednik: 2SD330

2SC1431 odpowiednik: 2SC1445

2SC1431 odpowiednik: 2SC783

2SC1432 odpowiednik: 2SC1280

2SC1432 odpowiednik: 2SC1472K

2SC1436 odpowiednik: 2SC1586

2SC1438 odpowiednik: 2SC2229

2SC1438 odpowiednik: 2SC2230

2SC1439 odpowiednik: 2SC1845

2SC1444 odpowiednik: 2SC1445

2SC1445 odpowiednik: 2SC1024

2SC1445 odpowiednik: 2SC1431

2SC1445 odpowiednik: 2SC1444

2SC1445 odpowiednik: 2SC2198

2SC1445 odpowiednik: 2SC783

2SC1445 odpowiednik: 2SD257

2SC1446 odpowiednik: 2SC1447

2SC1446 odpowiednik: 2SC1507

2SC1446 odpowiednik: 2SC1569

2SC1446 odpowiednik: 2SC1723

2SC1446 odpowiednik: 2SC2085

2SC1447 odpowiednik: 2SC1446

2SC1447 odpowiednik: 2SC1507

2SC1447 odpowiednik: 2SC1569

2SC1447 odpowiednik: 2SC1723

2SC1447 odpowiednik: 2SC2085

2SC1447 odpowiednik: ECG376

2SC1448A odpowiednik: 2SC1669

2SC1448A odpowiednik: 2SC2073

2SC1448A odpowiednik: 2SC2373

2SC1449 odpowiednik: 2SC1162

2SC1449 odpowiednik: 2SC1847

2SC1450 odpowiednik: 2SD656

2SC1451 odpowiednik: 2SC1012A

2SC1451 odpowiednik: 2SC627

2SC1454 odpowiednik: 2N5838

2SC1454 odpowiednik: 2SC1114

2SC1454 odpowiednik: 57D196-10

2SC1454 odpowiednik: ECG94

2SC1456 odpowiednik: 2SC2354

2SC1456 odpowiednik: 2SC515A

2SC1456 odpowiednik: 2SC680

2SC1467 odpowiednik: 2N3584

2SC1467 odpowiednik: 2N3585

2SC1467 odpowiednik: 2N6079

2SC1467 odpowiednik: 2SC1025

2SC1467 odpowiednik: 2SC1865

2SC1467 odpowiednik: 2SC2359

2SC1467 odpowiednik: 2SC508

2SC1467 odpowiednik: 2SC779

2SC1467 odpowiednik: 2SC782A

2SC1467 odpowiednik: ECG384

2SC1472K odpowiednik: 2N5525

2SC1472K odpowiednik: 2SA128

2SC1472K odpowiednik: 2SC1280

2SC1472K odpowiednik: 2SC1432

2SC1472K odpowiednik: 2SC1545

2SC1472K odpowiednik: 2SC1646

2SC1472K odpowiednik: 2SC1646A

2SC1472K odpowiednik: 2SC2062

2SC1472K odpowiednik: 2SC982

2SC1472K odpowiednik: 2SD1111

2SC1472K odpowiednik: ECG172A

2SC1472K odpowiednik: MPSA12

2SC1472K odpowiednik: MPSA13

2SC1473 odpowiednik: 2SC2271

2SC1474 odpowiednik: 2SD773

2SC1475 odpowiednik: 2SD773

2SC1475 odpowiednik: 2SD774

2SC1486 odpowiednik: 2N5944

2SC1486 odpowiednik: ECG362

2SC1487 odpowiednik: 2N5945

2SC1487 odpowiednik: CD5945

2SC1487 odpowiednik: ECG363

2SC1488 odpowiednik: 2N5946

2SC1488 odpowiednik: C10-12A

2SC1488 odpowiednik: CD5946

2SC1488 odpowiednik: ECG364

2SC149 odpowiednik: КТ602Г

2SC1490 odpowiednik: 2N6080

2SC1490 odpowiednik: ECG348

2SC1491 odpowiednik: 2N6081

2SC1491 odpowiednik: 2SC2102

2SC1491 odpowiednik: ECG350

2SC1493 odpowiednik: 2N5591

2SC1493 odpowiednik: 2N6083

2SC1493 odpowiednik: ECG351

2SC1494 odpowiednik: 2N6084

2SC1494 odpowiednik: ECG320

2SC150 odpowiednik: КТ602Б

2SC1501 odpowiednik: 2SC1550

2SC1501 odpowiednik: 2SC2371

2SC1501 odpowiednik: 2SC2456

2SC1501 odpowiednik: 2SC2611

2SC1501 odpowiednik: 2SC2688

2SC1501 odpowiednik: 2SC3063

2SC1501 odpowiednik: ECG157

2SC1501 odpowiednik: LTC157

2SC1501 odpowiednik: MJE340

2SC1504 odpowiednik: BU806

2SC1505 odpowiednik: 2SC1507

2SC1505 odpowiednik: 2SC1569

2SC1506 odpowiednik: 2SC1507

2SC1507 odpowiednik: 2SC1446

2SC1507 odpowiednik: 2SC1447

2SC1507 odpowiednik: 2SC1505

2SC1507 odpowiednik: 2SC1506

2SC1507 odpowiednik: 2SC1569

2SC1507 odpowiednik: 2SC1722

2SC1507 odpowiednik: 2SC1723

2SC1507 odpowiednik: 2SC1755

2SC1507 odpowiednik: 2SC2085

2SC1507 odpowiednik: KSC1507

2SC1509 odpowiednik: 2SC1384

2SC1509 odpowiednik: ECG297

2SC151 odpowiednik: КТ602Г

2SC1513 odpowiednik: 2SC1164

2SC1514 odpowiednik: 2SC2923

2SC1514 odpowiednik: 2SD758

2SC1515 odpowiednik: 2SC1573

2SC1515 odpowiednik: 2SC983

2SC152 odpowiednik: КТ602Г

2SC1520 odpowiednik: 2SC2689

2SC1539 odpowiednik: 2SC1815

2SC154 odpowiednik: КТ602Г

2SC1545 odpowiednik: 2SA128

2SC1545 odpowiednik: 2SC1472K

2SC1547 odpowiednik: 2N5179

2SC1547 odpowiednik: ECG316

2SC1550 odpowiednik: 2SC1501

2SC1550 odpowiednik: 2SC2371

2SC1550 odpowiednik: 2SC2611

2SC1550 odpowiednik: 2SC2688

2SC1550 odpowiednik: ECG157

2SC1550 odpowiednik: MJE340

2SC1566 odpowiednik: 2SC1953

2SC1567 odpowiednik: 2SC2690

2SC1568 odpowiednik: 2SC1368

2SC1569 odpowiednik: 2SC1446

2SC1569 odpowiednik: 2SC1447

2SC1569 odpowiednik: 2SC1505

2SC1569 odpowiednik: 2SC1507

2SC1569 odpowiednik: 2SC1722

2SC1569 odpowiednik: 2SC1723

2SC1569 odpowiednik: 2SC1755

2SC1569 odpowiednik: 2SC1819

2SC1569 odpowiednik: 2SC2085

2SC1569 odpowiednik: ECG376

2SC1570 odpowiednik: 2SC1571

2SC1570 odpowiednik: 2SC1843

2SC1570 odpowiednik: 2SC2378

2SC1571 odpowiednik: 2SC1570

2SC1573 odpowiednik: 2SC1515

2SC1573 odpowiednik: 2SC1885

2SC1573 odpowiednik: 2SC1940

2SC1573 odpowiednik: 2SC1941

2SC1573 odpowiednik: 2SC2228

2SC1573 odpowiednik: 2SC2229

2SC1573 odpowiednik: 2SC2230A

2SC1573 odpowiednik: 2SC2257

2SC1573 odpowiednik: 2SC2375

2SC1573 odpowiednik: 2SC2482

2SC1573 odpowiednik: 2SC2632

2SC1573 odpowiednik: 2SC983

2SC1573 odpowiednik: 2SD666A

2SC1573 odpowiednik: BF422

2SC1573 odpowiednik: ECG399

2SC1573 odpowiednik: KSC2330

2SC1576 odpowiednik: 2SC1106

2SC1576 odpowiednik: 2SC1295

2SC1576 odpowiednik: 2SC2199

2SC1576 odpowiednik: 2SC2244

2SC1576 odpowiednik: 2SC2246

2SC1576 odpowiednik: 2SC681A

2SC1576 odpowiednik: 2SC940

2SC1576 odpowiednik: DTS430

2SC1576 odpowiednik: TIP561

2SC1583 odpowiednik: 2SC2259

2SC1583 odpowiednik: ECG42

2SC1585 odpowiednik: 2SC1586

2SC1585 odpowiednik: 2SC2607

2SC1585 odpowiednik: 2SD424

2SC1585 odpowiednik: 2SD555

2SC1586 odpowiednik: 2SC1436

2SC1586 odpowiednik: 2SC1585

2SC1586 odpowiednik: 2SC2607

2SC1586 odpowiednik: 2SD1105

2SC1586 odpowiednik: 2SD424

2SC1586 odpowiednik: 2SD555

2SC1586 odpowiednik: 2SD665

2SC1586 odpowiednik: ECG284

2SC1586 odpowiednik: MJ15024

2SC1589 odpowiednik: 2SC1970

2SC1589 odpowiednik: ECG474

2SC1589 odpowiednik: MRF227

2SC1589 odpowiednik: SD1212-7

2SC1590 odpowiednik: MRF260

2SC1591 odpowiednik: MRF262

2SC16 odpowiednik: KT312B

2SC1603 odpowiednik: 2N5944

2SC1603 odpowiednik: C1-12Z

2SC1603 odpowiednik: CD5944

2SC1615 odpowiednik: 2SC2909

2SC1617 odpowiednik: 2SC1867

2SC1619A odpowiednik: 2SC1030

2SC1624 odpowiednik: 2SC1625

2SC1624 odpowiednik: 2SC1626

2SC1624 odpowiednik: 2SC1669

2SC1624 odpowiednik: 2SC2344

2SC1624 odpowiednik: 2SD1138

2SC1624 odpowiednik: 2SD358

2SC1624 odpowiednik: 2SD381

2SC1624 odpowiednik: 2SD761

2SC1625 odpowiednik: 2SC1624

2SC1625 odpowiednik: 2SC1626

2SC1625 odpowiednik: 2SD1138

2SC1626 odpowiednik: 2SC1624

2SC1626 odpowiednik: 2SC1625

2SC1627 odpowiednik: 2SC2003

2SC1627 odpowiednik: 2SC2274A

2SC1627 odpowiednik: 2SD667A

2SC1627A odpowiednik: 2SC1384

2SC1627A odpowiednik: 2SC1735

2SC1627A odpowiednik: 2SC1915

2SC1627A odpowiednik: 2SC2235

2SC1627A odpowiednik: 2SC3244

2SC1627A odpowiednik: 2SC509

2SC1627A odpowiednik: 2SD667A

2SC1627A odpowiednik: 2SD774

2SC1627A odpowiednik: 2SD789

2SC1627A odpowiednik: 2SD790

2SC1627A odpowiednik: 2SD863

2SC1627A odpowiednik: ZTX450

2SC1628 odpowiednik: 146143

2SC1628 odpowiednik: 2SC1728

2SC1628 odpowiednik: D40N4

2SC1628 odpowiednik: ECG188

2SC1628 odpowiednik: ECG190

2SC1628 odpowiednik: MPSU04

2SC1628 odpowiednik: MPSU06

2SC1628 odpowiednik: MU9610

2SC1628 odpowiednik: SPS1107

2SC1629 odpowiednik: 2SD523

2SC1629 odpowiednik: ECG86

2SC1633 odpowiednik: 2SC1634

2SC1634 odpowiednik: 2SC1364

2SC1634 odpowiednik: 2SC1633

2SC1646 odpowiednik: 2SC1472K

2SC1646 odpowiednik: 2SC1646A

2SC1646A odpowiednik: 2SC1472K

2SC1646A odpowiednik: 2SC1646

2SC1648 odpowiednik: 2SC1815

2SC1654 odpowiednik: 2SC2713

2SC1654 odpowiednik: 2SC3324

2SC1654 odpowiednik: 2SD780

2SC1654 odpowiednik: 2SD814

2SC1654 odpowiednik: ECG2410

2SC1663 odpowiednik: 2SC1124

2SC1663 odpowiednik: 2SC1962

2SC1663 odpowiednik: BD129

2SC1663 odpowiednik: BD159

2SC1663 odpowiednik: BD232

2SC1663 odpowiednik: BD410

2SC1664 odpowiednik: 08-33800-72

2SC1664A odpowiednik: 2SC2198

2SC1664A odpowiednik: ECG57

2SC1664A odpowiednik: ECG58

2SC1667 odpowiednik: 2SC2260

2SC1667 odpowiednik: 2SC2261

2SC1667 odpowiednik: 2SC646

2SC1669 odpowiednik: 2SC1448A

2SC1669 odpowiednik: 2SC1624

2SC1669 odpowiednik: 2SC2344

2SC1669 odpowiednik: 2SD1138

2SC1669 odpowiednik: 2SD761

2SC1670 odpowiednik: 2SC2235

2SC1670 odpowiednik: 2SC2383

2SC1670 odpowiednik: 2SC2958

2SC1673 odpowiednik: 2SC1845

2SC1673 odpowiednik: 2SC1900

2SC1673 odpowiednik: 2SC2363

2SC1673 odpowiednik: 2SC3329

2SC1673 odpowiednik: 2SD667A

2SC1673 odpowiednik: 2SD756

2SC1673 odpowiednik: ECG90

2SC1674 odpowiednik: 2SC1923

2SC1675 odpowiednik: 2SC1359

2SC1675 odpowiednik: 2SC1923

2SC1675 odpowiednik: 2SC2557

2SC1678 odpowiednik: 2SC1306

2SC1678 odpowiednik: 2SC1909

2SC1681 odpowiednik: 2SC1682

2SC1681 odpowiednik: 2SC382

2SC1682 odpowiednik: 2SC1681

2SC1682 odpowiednik: 2SC382

2SC1683 odpowiednik: 2SC1929

2SC1684 odpowiednik: 2SC1363

2SC1684 odpowiednik: 2SC1685

2SC1684 odpowiednik: 2SC2718

2SC1684 odpowiednik: 2SC380

2SC1684 odpowiednik: 2SC535

2SC1684 odpowiednik: 2SC633A

2SC1684 odpowiednik: 2SC944

2SC1685 odpowiednik: 2SC1684

2SC1685 odpowiednik: 2SC2718

2SC1685 odpowiednik: 2SC945

2SC1686 odpowiednik: 2SC1687

2SC1686 odpowiednik: 2SC1688

2SC1686 odpowiednik: 2SC1778

2SC1686 odpowiednik: 2SC1779

2SC1687 odpowiednik: 2SC1686

2SC1687 odpowiednik: 2SC1688

2SC1688 odpowiednik: 2SC1686

2SC1688 odpowiednik: 2SC1687

2SC17 odpowiednik: KT312B

2SC1708 odpowiednik: 2SC1708A

2SC1708 odpowiednik: 2SC2575

2SC1708A odpowiednik: 2SC1708

2SC1708A odpowiednik: 2SC1775A

2SC1708A odpowiednik: 2SC1845

2SC1708A odpowiednik: 2SC1890

2SC1708A odpowiednik: 2SC2240

2SC1708A odpowiednik: 2SC2362

2SC1708A odpowiednik: 2SC2385

2SC1708A odpowiednik: 2SC2575

2SC1722 odpowiednik: 2SC1507

2SC1722 odpowiednik: 2SC1569

2SC1722 odpowiednik: 2SC1755

2SC1722 odpowiednik: 2SC2085

2SC1723 odpowiednik: 2SC1446

2SC1723 odpowiednik: 2SC1447

2SC1723 odpowiednik: 2SC1507

2SC1723 odpowiednik: 2SC1569

2SC1728 odpowiednik: 2SC1124

2SC1728 odpowiednik: 2SC1628

2SC1728 odpowiednik: ECG188

2SC1728 odpowiednik: ECG302

2SC1728 odpowiednik: MPSU06

2SC1729 odpowiednik: CD1802

2SC1729 odpowiednik: MRF226

2SC1730 odpowiednik: 2SC1215

2SC1735 odpowiednik: 2SC1627A

2SC1735 odpowiednik: 2SC1915

2SC1735 odpowiednik: 2SC3244

2SC174 odpowiednik: KT312B

2SC1740 odpowiednik: 2SC1815

2SC1740 odpowiednik: 2SC1918

2SC1741 odpowiednik: 2SC1318

2SC1741 odpowiednik: 2SC2002

2SC1741 odpowiednik: ECG85

2SC1741 odpowiednik: ST1702

2SC1755 odpowiednik: 2SC1507

2SC1755 odpowiednik: 2SC1569

2SC1755 odpowiednik: 2SC1722

2SC1755 odpowiednik: 2SC1756

2SC1755 odpowiednik: 2SC1905

2SC1755 odpowiednik: 2SC2085

2SC1756 odpowiednik: 2SC1755

2SC1758 odpowiednik: 2N6558

2SC1758 odpowiednik: D40N4

2SC1758 odpowiednik: RCP113

2SC1760 odpowiednik: 2SC1761

2SC1760 odpowiednik: ECG306

2SC1761 odpowiednik: 2SC1760

2SC1764 odpowiednik: ECG471

2SC1764 odpowiednik: SD2407

2SC1766 odpowiednik: 2SC1849

2SC1768 odpowiednik: 2SC1829

2SC1768 odpowiednik: 2SD617

2SC1768 odpowiednik: 2SD920

2SC1768 odpowiednik: 2SD929

2SC1768 odpowiednik: ECG2307

2SC1768 odpowiednik: ECG86

2SC1775 odpowiednik: 2SC1400

2SC1775 odpowiednik: 2SC1845

2SC1775 odpowiednik: 2SC1890A

2SC1775 odpowiednik: 2SC2240

2SC1775 odpowiednik: 2SC634

2SC1775A odpowiednik: 2SC1708A

2SC1775A odpowiednik: 2SC1845

2SC1775A odpowiednik: 2SC1890

2SC1775A odpowiednik: 2SC2240

2SC1775A odpowiednik: 2SC2362

2SC1778 odpowiednik: 2SC1686

2SC1778 odpowiednik: 2SC1779

2SC1779 odpowiednik: 2SC1686

2SC1779 odpowiednik: 2SC1778

2SC1781 odpowiednik: 2SC1982

2SC1787 odpowiednik: 2SC2784

2SC1787 odpowiednik: ECG26

2SC1788 odpowiednik: 2SC2719

2SC1788 odpowiednik: 2SC509

2SC1789A odpowiednik: 2SC1215

2SC1810 odpowiednik: BUX86

2SC1810 odpowiednik: ECG80

2SC1815 odpowiednik: 2N5232

2SC1815 odpowiednik: 2SC1000

2SC1815 odpowiednik: 2SC1175

2SC1815 odpowiednik: 2SC1318

2SC1815 odpowiednik: 2SC1345

2SC1815 odpowiednik: 2SC1539

2SC1815 odpowiednik: 2SC1648

2SC1815 odpowiednik: 2SC1740

2SC1815 odpowiednik: 2SC1844

2SC1815 odpowiednik: 2SC2320

2SC1815 odpowiednik: 2SC2409

2SC1815 odpowiednik: 2SC2545

2SC1815 odpowiednik: 2SC734

2SC1815 odpowiednik: 2SC900

2SC1815 odpowiednik: 2SC945

2SC1815 odpowiednik: BC107

2SC1815 odpowiednik: BC148

2SC1815 odpowiednik: BC384

2SC1815 odpowiednik: BC414

2SC1815 odpowiednik: BC546

2SC1815 odpowiednik: BC550

2SC1815 odpowiednik: ECG199

2SC1815 odpowiednik: KTC1815

2SC1816 odpowiednik: 2SC1307

2SC1816 odpowiednik: 2SC2393

2SC1816 odpowiednik: ECG236

2SC1817 odpowiednik: 2SC1307

2SC1819 odpowiednik: 2SC1569

2SC1826 odpowiednik: 2SC1107

2SC1826 odpowiednik: 2SC1109

2SC1826 odpowiednik: 2SC1827

2SC1826 odpowiednik: 2SC1986

2SC1826 odpowiednik: 2SC789

2SC1826 odpowiednik: 2SD1134

2SC1826 odpowiednik: 2SD525

2SC1826 odpowiednik: 2SD526

2SC1826 odpowiednik: 2SD743

2SC1827 odpowiednik: 2SC1108

2SC1827 odpowiednik: 2SC1110

2SC1827 odpowiednik: 2SC1826

2SC1827 odpowiednik: 2SC1983

2SC1827 odpowiednik: 2SC1984

2SC1827 odpowiednik: 2SC1986

2SC1827 odpowiednik: 2SC789

2SC1827 odpowiednik: 2SD1134

2SC1827 odpowiednik: 2SD525

2SC1827 odpowiednik: 2SD526

2SC1827 odpowiednik: 2SD743

2SC1828 odpowiednik: 2SD546

2SC1829 odpowiednik: 2SC1768

2SC1829 odpowiednik: 2SD1090

2SC1829 odpowiednik: 2SD920

2SC1829 odpowiednik: 2SD929

2SC1829 odpowiednik: 2SD931

2SC1829 odpowiednik: ECG2307

2SC1829 odpowiednik: ECG86

2SC1831 odpowiednik: 2N6059

2SC1842 odpowiednik: 2SC1335

2SC1842 odpowiednik: 2SC1843

2SC1842 odpowiednik: 2SC1844

2SC1843 odpowiednik: 2SC1570

2SC1843 odpowiednik: 2SC1842

2SC1843 odpowiednik: 2SC1844

2SC1844 odpowiednik: 2SC1815

2SC1844 odpowiednik: 2SC1842

2SC1844 odpowiednik: 2SC1843

2SC1844 odpowiednik: 2SC1845

2SC1844 odpowiednik: 2SC2014

2SC1844 odpowiednik: 2SC2545

2SC1844 odpowiednik: 2SC2925

2SC1844 odpowiednik: 2SC941

2SC1845 odpowiednik: 2SC1000

2SC1845 odpowiednik: 2SC1327

2SC1845 odpowiednik: 2SC1328

2SC1845 odpowiednik: 2SC1399

2SC1845 odpowiednik: 2SC1400

2SC1845 odpowiednik: 2SC1439

2SC1845 odpowiednik: 2SC1673

2SC1845 odpowiednik: 2SC1708A

2SC1845 odpowiednik: 2SC1775

2SC1845 odpowiednik: 2SC1775A

2SC1845 odpowiednik: 2SC1844

2SC1845 odpowiednik: 2SC1890

2SC1845 odpowiednik: 2SC2088

2SC1845 odpowiednik: 2SC2089

2SC1845 odpowiednik: 2SC2240

2SC1845 odpowiednik: 2SC2309

2SC1845 odpowiednik: 2SC2362

2SC1845 odpowiednik: 2SC2363

2SC1845 odpowiednik: 2SC2389

2SC1845 odpowiednik: 2SC2544

2SC1845 odpowiednik: 2SC2925

2SC1845 odpowiednik: ECG90

2SC1846 odpowiednik: 2SC1847

2SC1846 odpowiednik: 2SD669

2SC1847 odpowiednik: 2SC1162

2SC1847 odpowiednik: 2SC1449

2SC1847 odpowiednik: 2SC1846

2SC1847 odpowiednik: 2SD669

2SC1848 odpowiednik: 2SC1098

2SC1849 odpowiednik: 2SC1766

2SC1853 odpowiednik: 2SC1023

2SC1853 odpowiednik: 2SC2058

2SC1855 odpowiednik: 2SC1856

2SC1856 odpowiednik: 2SC1855

2SC1865 odpowiednik: 2N6079

2SC1865 odpowiednik: 2SC1467

2SC1865 odpowiednik: ECG384

2SC1867 odpowiednik: 2SC1617

2SC1867 odpowiednik: 2SD401A

2SC1871A odpowiednik: 2SC2246

2SC1875 odpowiednik: 2SC1358

2SC1875 odpowiednik: 2SC1942

2SC1875 odpowiednik: 2SC937

2SC1875 odpowiednik: 2SD850

2SC1875 odpowiednik: BU208A

2SC1885 odpowiednik: 2SC1573

2SC1885 odpowiednik: 2SC2257

2SC1885 odpowiednik: 2SC2631

2SC1890 odpowiednik: 2SC1708A

2SC1890 odpowiednik: 2SC1775A

2SC1890 odpowiednik: 2SC1845

2SC1890 odpowiednik: 2SC2240

2SC1890 odpowiednik: 2SC2362

2SC1890A odpowiednik: 2SC1775

2SC1893 odpowiednik: 2SC1894

2SC1893 odpowiednik: BU208A

2SC1894 odpowiednik: 137607

2SC1894 odpowiednik: 137718

2SC1894 odpowiednik: 2SC1308K

2SC1894 odpowiednik: 2SC1413A

2SC1894 odpowiednik: 2SC1893

2SC1894 odpowiednik: 2SC2928

2SC1894 odpowiednik: 2SD350

2SC1894 odpowiednik: BU208

2SC1894 odpowiednik: BU208A

2SC1895 odpowiednik: 2SC1308K

2SC1895 odpowiednik: 2SC1325A

2SC1895 odpowiednik: 2SC1896

2SC1895 odpowiednik: 2SD822

2SC1895 odpowiednik: BU208A

2SC1896 odpowiednik: 2SC1308K

2SC1896 odpowiednik: 2SC1895

2SC1896 odpowiednik: 2SD822

2SC1896 odpowiednik: BU208A

2SC1896 odpowiednik: ECG238

2SC1900 odpowiednik: 2SC1673

2SC1900 odpowiednik: 2SC1900

2SC1900 odpowiednik: 2SC2363

2SC1900 odpowiednik: 2SC3329

2SC1900 odpowiednik: 2SD667A

2SC1900 odpowiednik: 2SD756

2SC1900 odpowiednik: ECG90

2SC1901 odpowiednik: 2SC1975

2SC1901 odpowiednik: 2SC2029

2SC1901 odpowiednik: 2SC2092

2SC1901 odpowiednik: ECG235

2SC1903 odpowiednik: 2SC1904

2SC1903 odpowiednik: 2SC2071

2SC1903 odpowiednik: 2SD668A

2SC1904 odpowiednik: 2SC1903

2SC1904 odpowiednik: 2SC2071

2SC1904 odpowiednik: 2SC2704

2SC1904 odpowiednik: 2SD668A

2SC1905 odpowiednik: 2SC1755

2SC1906 odpowiednik: 2SC1128

2SC1906 odpowiednik: 2SC1215

2SC1906 odpowiednik: 2SC1907

2SC1906 odpowiednik: 2SC250A

2SC1906 odpowiednik: 2SC717

2SC1906 odpowiednik: BFR37

2SC1906 odpowiednik: BFT17

2SC1906 odpowiednik: BFW30

2SC1906 odpowiednik: BFX59

2SC1907 odpowiednik: 2SC1215

2SC1907 odpowiednik: 2SC1906

2SC1909 odpowiednik: 2SC1678

2SC1909 odpowiednik: 2SC1975

2SC1909 odpowiednik: 2SC2029

2SC1909 odpowiednik: 2SC2092

2SC1909 odpowiednik: ECG235

2SC1913 odpowiednik: 2SC2591

2SC1913 odpowiednik: 2SD381

2SC1913 odpowiednik: 2SD401A

2SC1915 odpowiednik: 2SC1627A

2SC1915 odpowiednik: 2SC1735

2SC1918 odpowiednik: 2SC1740

2SC1921 odpowiednik: 2SC2229

2SC1921 odpowiednik: 2SC2230A

2SC1921 odpowiednik: 2SC926

2SC1921 odpowiednik: 2SC926A

2SC1921A odpowiednik: 2SC2229

2SC1922 odpowiednik: 2SC1167

2SC1922 odpowiednik: 2SC1413A

2SC1922 odpowiednik: 2SD416

2SC1922 odpowiednik: 2SD517

2SC1922 odpowiednik: 2SD575

2SC1922 odpowiednik: BU208A

2SC1922 odpowiednik: ECG164

2SC1923 odpowiednik: 2SC1674

2SC1923 odpowiednik: 2SC1675

2SC1923 odpowiednik: 2SC2348

2SC1923 odpowiednik: 2SC2557

2SC1923 odpowiednik: BF241

2SC1923 odpowiednik: BF255

2SC1923 odpowiednik: BF455

2SC1923 odpowiednik: BF495

2SC1923 odpowiednik: BF695

2SC1929 odpowiednik: 2SC1683

2SC1940 odpowiednik: 2SC1573

2SC1940 odpowiednik: 2SC1941

2SC1941 odpowiednik: 2SC1573

2SC1941 odpowiednik: 2SC1940

2SC1942 odpowiednik: 2SC1308K

2SC1942 odpowiednik: 2SC1358

2SC1942 odpowiednik: 2SC1875

2SC1942 odpowiednik: 2SC937

2SC1942 odpowiednik: 2SD1168

2SC1942 odpowiednik: 2SD822

2SC1942 odpowiednik: BU208A

2SC1945 odpowiednik: 2SC2207

2SC1945 odpowiednik: MRF342

2SC1946A odpowiednik: ECG344

2SC1946A odpowiednik: MRF1946A

2SC1947 odpowiednik: ECG488

2SC1951 odpowiednik: 2SC2229

2SC1951 odpowiednik: 2SC2230A

2SC1953 odpowiednik: 2SC1566

2SC1957 odpowiednik: 2SC2021

2SC1957 odpowiednik: 2SC2028

2SC1957 odpowiednik: 2SC2314

2SC1957 odpowiednik: 2SC495

2SC1957 odpowiednik: ECG295

2SC1959 odpowiednik: 2SC2001

2SC1962 odpowiednik: 2SC1663

2SC1969 odpowiednik: 2SC1307

2SC1969 odpowiednik: 2SC2509

2SC1969 odpowiednik: MRF475

2SC1970 odpowiednik: 2SC1589

2SC1970 odpowiednik: MRF227

2SC1971 odpowiednik: ECG342

2SC1972 odpowiednik: ECG343

2SC1973 odpowiednik: ECG315

2SC1974 odpowiednik: 2SC1975

2SC1975 odpowiednik: 2SC1901

2SC1975 odpowiednik: 2SC1909

2SC1975 odpowiednik: 2SC1974

2SC1975 odpowiednik: 2SC2029

2SC1975 odpowiednik: 2SC2092

2SC1975 odpowiednik: ECG235

2SC1976 odpowiednik: ECG340

2SC1982 odpowiednik: 2SC1781

2SC1983 odpowiednik: 2SC1827

2SC1983 odpowiednik: 2SC1984

2SC1983 odpowiednik: 2SC1986

2SC1983 odpowiednik: 2SD1052

2SC1983 odpowiednik: ECG56

2SC1984 odpowiednik: 2SC1827

2SC1984 odpowiednik: 2SC1983

2SC1984 odpowiednik: 2SC1986

2SC1984 odpowiednik: 2SD1052

2SC1984 odpowiednik: ECG56

2SC1986 odpowiednik: 2SC1826

2SC1986 odpowiednik: 2SC1827

2SC1986 odpowiednik: 2SC1983

2SC1986 odpowiednik: 2SC1984

2SC1986 odpowiednik: 2SC2315

2SC1986 odpowiednik: 2SC2316

2SC1986 odpowiednik: 2SC2334

2SC1986 odpowiednik: 2SC2491

2SC1986 odpowiednik: 2SC2516A

2SC1986 odpowiednik: 2SD613

2SC1986 odpowiednik: 2SD743

2SC1986 odpowiednik: 2SD843

2SC1986 odpowiednik: ECG56

2SC1986 odpowiednik: TOSHIBA

2SC1988 odpowiednik: AT0017

2SC1988 odpowiednik: MRF904

2SC199 odpowiednik: КТ602Г

2SC2000 odpowiednik: 2SC1318

2SC2000 odpowiednik: 2SC2002

2SC2001 odpowiednik: 2SC1166Y

2SC2001 odpowiednik: 2SC1213A

2SC2001 odpowiednik: 2SC1214

2SC2001 odpowiednik: 2SC1959

2SC2001 odpowiednik: 2SC2120

2SC2001 odpowiednik: 2SC509

2SC2001 odpowiednik: 2SC735

2SC2001 odpowiednik: 2SD734

2SC2001 odpowiednik: ECG289A

2SC2002 odpowiednik: 132574

2SC2002 odpowiednik: 146512

2SC2002 odpowiednik: 2SC1213A

2SC2002 odpowiednik: 2SC1214

2SC2002 odpowiednik: 2SC1318

2SC2002 odpowiednik: 2SC1741

2SC2002 odpowiednik: 2SC2000

2SC2002 odpowiednik: 2SC2003

2SC2002 odpowiednik: 2SC2274

2SC2002 odpowiednik: 2SC2274A

2SC2002 odpowiednik: ECG85

2SC2002 odpowiednik: ST1702

2SC2003 odpowiednik: 2SC1214

2SC2003 odpowiednik: 2SC1627

2SC2003 odpowiednik: 2SC2002

2SC2003 odpowiednik: 2SC2274A

2SC2013 odpowiednik: 2SC1393

2SC2013 odpowiednik: 2SC1394

2SC2013 odpowiednik: 2SC2026

2SC2014 odpowiednik: 2SC1844

2SC2021 odpowiednik: 2SC1957

2SC2021 odpowiednik: 2SC2028

2SC2021 odpowiednik: 2SC495

2SC2021 odpowiednik: ECG295

2SC2022 odpowiednik: 2SC2023

2SC2022 odpowiednik: TIP49

2SC2023 odpowiednik: 2SC2022

2SC2023 odpowiednik: 2SC2501

2SC2023 odpowiednik: TIP49

2SC2026 odpowiednik: 2SC1393

2SC2026 odpowiednik: 2SC1394

2SC2026 odpowiednik: 2SC2013

2SC2026 odpowiednik: 2SC2472

2SC2026 odpowiednik: 2SC2473

2SC2026 odpowiednik: 2SC2671

2SC2026 odpowiednik: ECG69

2SC2026 odpowiednik: MPSH10

2SC2027 odpowiednik: 2SC1308PK

2SC2027 odpowiednik: 2SC1413A

2SC2027 odpowiednik: 380-2

2SC2027 odpowiednik: BU208A

2SC2028 odpowiednik: 2SC1957

2SC2028 odpowiednik: 2SC2021

2SC2028 odpowiednik: 2SC2091

2SC2028 odpowiednik: 2SC495

2SC2028 odpowiednik: ECG295

2SC2029 odpowiednik: 2SC1901

2SC2029 odpowiednik: 2SC1909

2SC2029 odpowiednik: 2SC1975

2SC2029 odpowiednik: 2SC2092

2SC2029 odpowiednik: ECG235

2SC2034 odpowiednik: ECG224

2SC2034 odpowiednik: ECG282

2SC2036 odpowiednik: 2SC2314

2SC2040 odpowiednik: MRF511

2SC2058 odpowiednik: 2SC1853

2SC2058 odpowiednik: 2SC383

2SC2060 odpowiednik: 2SC2061

2SC2061 odpowiednik: 2SC1384

2SC2061 odpowiednik: 2SC2060

2SC2061 odpowiednik: 2SC2235

2SC2062 odpowiednik: 2SC1472K

2SC2062 odpowiednik: 2SD1111

2SC2063 odpowiednik: 2SC2063

2SC2063 odpowiednik: 2SD1199

2SC2063 odpowiednik: 2SD636

2SC2063 odpowiednik: 2SD637

2SC2063 odpowiednik: ECG16

2SC2068 odpowiednik: 121-1037

2SC2068 odpowiednik: 1381

2SC2068 odpowiednik: 2N6558

2SC2068 odpowiednik: ECG171

2SC206D odpowiednik: BC238B

2SC2071 odpowiednik: 2SC1903

2SC2071 odpowiednik: 2SC1904

2SC2071 odpowiednik: 2SC2456

2SC2071 odpowiednik: 2SD668A

2SC2072 odpowiednik: TX407

2SC2073 odpowiednik: 2SC1448A

2SC2073 odpowiednik: 2SC2373

2SC2075 odpowiednik: 2SC1306

2SC2075 odpowiednik: 2SC2078

2SC2078 odpowiednik: 2SC1306

2SC2078 odpowiednik: 2SC2075

2SC2078 odpowiednik: 2SD1199

2SC2078 odpowiednik: 2SD636

2SC2078 odpowiednik: 2SD637

2SC2078 odpowiednik: ECG16

2SC2085 odpowiednik: 2SC1446

2SC2085 odpowiednik: 2SC1447

2SC2085 odpowiednik: 2SC1507

2SC2085 odpowiednik: 2SC1569

2SC2085 odpowiednik: 2SC1722

2SC2085 odpowiednik: 2SC1755

2SC2088 odpowiednik: 2SC1845

2SC2088 odpowiednik: 2SC2089

2SC2088 odpowiednik: 2SC2240

2SC2088 odpowiednik: 2SC2389

2SC2088 odpowiednik: 2SC2544

2SC2089 odpowiednik: 2SC1845

2SC2089 odpowiednik: 2SC2088

2SC2089 odpowiednik: 2SC2389

2SC2089 odpowiednik: 2SC2544

2SC2091 odpowiednik: 2SC2028

2SC2091 odpowiednik: 2SC495

2SC2092 odpowiednik: 2SC1901

2SC2092 odpowiednik: 2SC1909

2SC2092 odpowiednik: 2SC1975

2SC2092 odpowiednik: 2SC2029

2SC2092 odpowiednik: ECG235

2SC2098 odpowiednik: 2SC1307

2SC21 odpowiednik: П702

2SC2100 odpowiednik: MRF412

2SC2102 odpowiednik: 2N6081

2SC2102 odpowiednik: 2SC1190

2SC2102 odpowiednik: 2SC1491

2SC2102 odpowiednik: ECG350

2SC2120 odpowiednik: 2SC2001

2SC2120 odpowiednik: 2SC509

2SC2120 odpowiednik: 2SD400

2SC2120 odpowiednik: 2SD468

2SC2120 odpowiednik: 2SD655

2SC2122 odpowiednik: 2SC2616

2SC2122 odpowiednik: 2SC3046

2SC2122 odpowiednik: 2SC807A

2SC2122 odpowiednik: 2SD640

2SC2122 odpowiednik: 2SD641

2SC2122 odpowiednik: BUY69B

2SC2122 odpowiednik: BUYU69B

2SC2122 odpowiednik: ECG283

2SC2122 odpowiednik: MJ13014

2SC2122A odpowiednik: 2N3902

2SC2122A odpowiednik: 2N6308

2SC2122A odpowiednik: BUX18C

2SC2129 odpowiednik: 2SC1312

2SC2129 odpowiednik: 2SC1313

2SC2129 odpowiednik: 2SC1328

2SC2129 odpowiednik: 2SC2130

2SC2129 odpowiednik: 2SC458

2SC2129 odpowiednik: 2SC869

2SC2130 odpowiednik: 2SC2129

2SC2167 odpowiednik: 2SC2344

2SC2167 odpowiednik: 2SD1138

2SC2167 odpowiednik: GS2016

2SC2168 odpowiednik: 2SD1138

2SC2168 odpowiednik: 2SD1459

2SC2168 odpowiednik: 2SD401A

2SC2168 odpowiednik: ECG375

2SC2178 odpowiednik: MRF221

2SC2198 odpowiednik: 2SC1445

2SC2198 odpowiednik: 2SC1664A

2SC2198 odpowiednik: ECG57

2SC2198 odpowiednik: ECG58

2SC2199 odpowiednik: 2SC1576

2SC2207 odpowiednik: 2SC1945

2SC2207 odpowiednik: MRF342

2SC2212 odpowiednik: 2SC2213

2SC2213 odpowiednik: 2SC2212

2SC2215 odpowiednik: 2SC1129

2SC2215 odpowiednik: 2SC1187

2SC2215 odpowiednik: 2SC2348

2SC2215 odpowiednik: ECG319P

2SC2216 odpowiednik: 146848

2SC2216 odpowiednik: 2SC1128

2SC2216 odpowiednik: 2SC2407

2SC2216 odpowiednik: 2SC784

2SC2216 odpowiednik: BF199

2SC2216 odpowiednik: BF523

2SC2216 odpowiednik: BF959

2SC2216 odpowiednik: ECG229

2SC2228 odpowiednik: 2SC1573

2SC2228 odpowiednik: 2SC2229

2SC2228 odpowiednik: 2SC2230A

2SC2229 odpowiednik: 2SC1438

2SC2229 odpowiednik: 2SC1573

2SC2229 odpowiednik: 2SC1921

2SC2229 odpowiednik: 2SC1921A

2SC2229 odpowiednik: 2SC1951

2SC2229 odpowiednik: 2SC2228

2SC2229 odpowiednik: 2SC2230

2SC2229 odpowiednik: 2SC2230A

2SC2229 odpowiednik: 2SC983

2SC2229 odpowiednik: BF298

2SC2229 odpowiednik: BF392

2SC2229 odpowiednik: BF420A

2SC2229 odpowiednik: BF422

2SC2229 odpowiednik: GS9027

2SC2229 odpowiednik: KTC2229

2SC2230 odpowiednik: 2SC1438

2SC2230 odpowiednik: 2SC2229

2SC2230A odpowiednik: 2SC1573

2SC2230A odpowiednik: 2SC1921

2SC2230A odpowiednik: 2SC1951

2SC2230A odpowiednik: 2SC2228

2SC2230A odpowiednik: 2SC2229

2SC2230A odpowiednik: 2SC983

2SC2233 odpowiednik: 2SD401A

2SC2233 odpowiednik: ECG375

2SC2235 odpowiednik: 2SC1384

2SC2235 odpowiednik: 2SC1627A

2SC2235 odpowiednik: 2SC1670

2SC2235 odpowiednik: 2SC2061

2SC2235 odpowiednik: 2SC2383

2SC2235 odpowiednik: 2SC2958

2SC2235 odpowiednik: 2SC509

2SC2235 odpowiednik: 2SD438

2SC2235 odpowiednik: 2SD667A

2SC2235 odpowiednik: ECG293

2SC2235 odpowiednik: KSC1008

2SC2235 odpowiednik: ZTX450

2SC2236 odpowiednik: 2SC1383

2SC2236 odpowiednik: 2SC1384

2SC2236 odpowiednik: 2SC3225

2SC2236 odpowiednik: 2SD773

2SC2236 odpowiednik: 2SD879

2SC2236 odpowiednik: BC485

2SC2236 odpowiednik: BC537

2SC2236 odpowiednik: BC635

2SC2238 odpowiednik: 2SC2275

2SC2238 odpowiednik: 2SC2344

2SC2240 odpowiednik: 2SC1360

2SC2240 odpowiednik: 2SC1400

2SC2240 odpowiednik: 2SC1708A

2SC2240 odpowiednik: 2SC1775

2SC2240 odpowiednik: 2SC1775A

2SC2240 odpowiednik: 2SC1845

2SC2240 odpowiednik: 2SC1890

2SC2240 odpowiednik: 2SC2088

2SC2240 odpowiednik: 2SC2362

2SC2240 odpowiednik: 2SC2389

2SC2240 odpowiednik: 2SC2544

2SC2240 odpowiednik: 2SC2547

2SC2243 odpowiednik: 2N6307

2SC2243 odpowiednik: 2SC1106

2SC2243 odpowiednik: 2SC681A

2SC2243 odpowiednik: 2SC940

2SC2243 odpowiednik: ECG162

2SC2244 odpowiednik: 2SC1576

2SC2244 odpowiednik: 2SC2246

2SC2244 odpowiednik: 2SD555

2SC2244 odpowiednik: ECG87

2SC2246 odpowiednik: 2SC1576

2SC2246 odpowiednik: 2SC1871A

2SC2246 odpowiednik: 2SC2244

2SC2257 odpowiednik: 2SC1573

2SC2257 odpowiednik: 2SC1885

2SC2258 odpowiednik: 2SC2376

2SC2258 odpowiednik: 2SC2611

2SC2258 odpowiednik: 2SC3503

2SC2259 odpowiednik: 2SC1583

2SC2259 odpowiednik: ECG40

2SC2260 odpowiednik: 2N3714

2SC2260 odpowiednik: 2N3716

2SC2260 odpowiednik: 2SC1030

2SC2260 odpowiednik: 2SC1051

2SC2260 odpowiednik: 2SC1111

2SC2260 odpowiednik: 2SC1115

2SC2260 odpowiednik: 2SC1402

2SC2260 odpowiednik: 2SC1403

2SC2260 odpowiednik: 2SC1667

2SC2260 odpowiednik: 2SC2261

2SC2260 odpowiednik: 2SD118

2SC2260 odpowiednik: 2SD126

2SC2260 odpowiednik: 2SD211

2SC2260 odpowiednik: 2SD218

2SC2260 odpowiednik: 2SD322

2SC2260 odpowiednik: 2SD338

2SC2260 odpowiednik: 2SD370

2SC2260 odpowiednik: 2SD388

2SC2260 odpowiednik: 2SD388A

2SC2260 odpowiednik: 2SD424

2SC2260 odpowiednik: 2SD427

2SC2260 odpowiednik: 2SD428

2SC2260 odpowiednik: 2SD68

2SC2260 odpowiednik: 2SD88A

2SC2261 odpowiednik: 2SC1051

2SC2261 odpowiednik: 2SC1112

2SC2261 odpowiednik: 2SC1115

2SC2261 odpowiednik: 2SC1402

2SC2261 odpowiednik: 2SC1403

2SC2261 odpowiednik: 2SC1667

2SC2261 odpowiednik: 2SC2260

2SC2261 odpowiednik: 2SC2262

2SC2261 odpowiednik: 2SC793

2SC2261 odpowiednik: 2SD188

2SC2261 odpowiednik: 2SD211

2SC2261 odpowiednik: 2SD218

2SC2261 odpowiednik: 2SD322

2SC2261 odpowiednik: 2SD370

2SC2261 odpowiednik: 2SD388

2SC2261 odpowiednik: 2SD388A

2SC2261 odpowiednik: 2SD424

2SC2261 odpowiednik: 2SD426

2SC2261 odpowiednik: 2SD427

2SC2261 odpowiednik: 2SD428

2SC2261 odpowiednik: 2SD581A

2SC2261 odpowiednik: HIREL218R

2SC2262 odpowiednik: 2SC1112

2SC2262 odpowiednik: 2SC2261

2SC2271 odpowiednik: 2SC1473

2SC2271 odpowiednik: BF299

2SC2271 odpowiednik: BF393

2SC2271 odpowiednik: BF420

2SC2271 odpowiednik: MPS-U10

2SC2274 odpowiednik: 2SC1166

2SC2274 odpowiednik: 2SC1213A

2SC2274 odpowiednik: 2SC1317

2SC2274 odpowiednik: 2SC1318

2SC2274 odpowiednik: 2SC2002

2SC2274 odpowiednik: 2SC2274A

2SC2274 odpowiednik: 2SC815

2SC2274A odpowiednik: 2SC1213A

2SC2274A odpowiednik: 2SC1318

2SC2274A odpowiednik: 2SC1627

2SC2274A odpowiednik: 2SC2002

2SC2274A odpowiednik: 2SC2003

2SC2274A odpowiednik: 2SC2274

2SC2274A odpowiednik: 2SC509

2SC2274A odpowiednik: 2SC815

2SC2275 odpowiednik: 2SC2238

2SC2275 odpowiednik: 2SC2344

2SC2275A odpowiednik: 2SD357

2SC2275A odpowiednik: 2SD358

2SC2278 odpowiednik: 2SC1127

2SC2279 odpowiednik: 141295

2SC2279 odpowiednik: 2N6558

2SC2279 odpowiednik: D40N4

2SC2279 odpowiednik: D40V4

2SC2279 odpowiednik: ECG171

2SC2290 odpowiednik: ECG333

2SC2290 odpowiednik: MRF421

2SC2290 odpowiednik: MRF455

2SC2291 odpowiednik: 2SC2297

2SC2291 odpowiednik: ECG44

2SC2295 odpowiednik: 2SC2405

2SC2295 odpowiednik: 2SC2411

2SC2295 odpowiednik: 2SC2618

2SC2295 odpowiednik: 2SC2859

2SC2295 odpowiednik: ECG2406

2SC2297 odpowiednik: 2SC2291

2SC2297 odpowiednik: ECG44

2SC2307 odpowiednik: 2SC2626

2SC2308 odpowiednik: 2SC2309

2SC2308 odpowiednik: 2SC945

2SC2309 odpowiednik: 2SC1327

2SC2309 odpowiednik: 2SC1328

2SC2309 odpowiednik: 2SC1845

2SC2309 odpowiednik: 2SC2308

2SC2309 odpowiednik: 2SC945

2SC2314 odpowiednik: 2SC1957

2SC2314 odpowiednik: 2SC2036

2SC2314 odpowiednik: 2SC2497

2SC2315 odpowiednik: 2SC1986

2SC2315 odpowiednik: 2SC2316

2SC2315 odpowiednik: 2SC2491

2SC2316 odpowiednik: 2SC1986

2SC2316 odpowiednik: 2SC2315

2SC2320 odpowiednik: 2SC1362

2SC2320 odpowiednik: 2SC1364

2SC2320 odpowiednik: 2SC1815

2SC2320 odpowiednik: 2SC734

2SC2328 odpowiednik: 2SD386

2SC2328 odpowiednik: 2SD401A

2SC2331 odpowiednik: 2SD386

2SC2331 odpowiednik: 2SD401A

2SC2331 odpowiednik: 2SD478

2SC2333 odpowiednik: 2SC2501

2SC2333 odpowiednik: 2SC2738

2SC2333 odpowiednik: ECG198

2SC2333 odpowiednik: TIP48

2SC2333 odpowiednik: TIP49

2SC2333 odpowiednik: TIP50

2SC2334 odpowiednik: 2SC1986

2SC2334 odpowiednik: 2SC2335

2SC2334 odpowiednik: 2SC2491

2SC2334 odpowiednik: 2SC2516A

2SC2334 odpowiednik: 2SD1271

2SC2334 odpowiednik: 2SD1411

2SC2334 odpowiednik: 2SD1412

2SC2334 odpowiednik: 2SD568

2SC2334 odpowiednik: 2SD569

2SC2334 odpowiednik: 2SD613

2SC2334 odpowiednik: 2SD843

2SC2334 odpowiednik: 2SD866

2SC2334 odpowiednik: TIP41C

2SC2335 odpowiednik: 2SC2334

2SC2335 odpowiednik: 2SC2427

2SC2335 odpowiednik: 2SC2501

2SC2335 odpowiednik: 2SC2502

2SC2335 odpowiednik: 2SC2503

2SC2335 odpowiednik: 2SC2517

2SC2335 odpowiednik: 2SC2518

2SC2335 odpowiednik: 2SC2534

2SC2335 odpowiednik: 2SC2542

2SC2335 odpowiednik: 2SC2553

2SC2335 odpowiednik: 2SC2816

2SC2335 odpowiednik: 2SC2826

2SC2335 odpowiednik: 2SC2827

2SC2335 odpowiednik: 2SC3039

2SC2335 odpowiednik: 2SC3056

2SC2335 odpowiednik: 2SC3158

2SC2335 odpowiednik: 2SC3163

2SC2335 odpowiednik: 2SC3317

2SC2335 odpowiednik: 2SC4242

2SC2335 odpowiednik: 2SC4273

2SC2335 odpowiednik: 2SD1069

2SC2335 odpowiednik: 2SD1088

2SC2335 odpowiednik: 2SD1114

2SC2335 odpowiednik: 2SD1163

2SC2335 odpowiednik: 2SD1163A

2SC2335 odpowiednik: 2SD362

2SC2335 odpowiednik: 2SD823

2SC2335 odpowiednik: 2SD866

2SC2335 odpowiednik: 2SD884

2SC2335 odpowiednik: BU406

2SC2335 odpowiednik: BU407

2SC2335 odpowiednik: BUV46

2SC2335 odpowiednik: ECG379

2SC2335 odpowiednik: MJE13006

2SC2335 odpowiednik: MJE13007

2SC2335 odpowiednik: MJE13007A

2SC2335 odpowiednik: MJE13009

2SC2335 odpowiednik: SD362

2SC2335 odpowiednik: TIPL763S

2SC2336 odpowiednik: 2SC2344

2SC2336 odpowiednik: 2SD1138

2SC2336 odpowiednik: 2SD401A

2SC2344 odpowiednik: 2SC1624

2SC2344 odpowiednik: 2SC1669

2SC2344 odpowiednik: 2SC2167

2SC2344 odpowiednik: 2SC2238

2SC2344 odpowiednik: 2SC2275

2SC2344 odpowiednik: 2SC2336

2SC2344 odpowiednik: 2SD1138

2SC2344 odpowiednik: 2SD381

2SC2344 odpowiednik: 2SD761

2SC2348 odpowiednik: 2SC1129

2SC2348 odpowiednik: 2SC1187

2SC2348 odpowiednik: 2SC1923

2SC2348 odpowiednik: 2SC2215

2SC2354 odpowiednik: 2SC1059

2SC2354 odpowiednik: 2SC1168

2SC2354 odpowiednik: 2SC1456

2SC2354 odpowiednik: 2SC515A

2SC2354 odpowiednik: 2SC680

2SC2354 odpowiednik: 2SC685

2SC2354 odpowiednik: 2SD24Y

2SC2354 odpowiednik: 2SD766

2SC2354 odpowiednik: ECG124

2SC2359 odpowiednik: 2SC1467

2SC2362 odpowiednik: 2SC1708A

2SC2362 odpowiednik: 2SC1775A

2SC2362 odpowiednik: 2SC1845

2SC2362 odpowiednik: 2SC1890

2SC2362 odpowiednik: 2SC2240

2SC2362 odpowiednik: 2SC2363

2SC2362 odpowiednik: 2SC2634

2SC2363 odpowiednik: 2SC1673

2SC2363 odpowiednik: 2SC1845

2SC2363 odpowiednik: 2SC1900

2SC2363 odpowiednik: 2SC2362

2SC2363 odpowiednik: 2SC2634

2SC2363 odpowiednik: 2SC3329

2SC2363 odpowiednik: 2SD667A

2SC2363 odpowiednik: 2SD756

2SC2363 odpowiednik: ECG90

2SC2369 odpowiednik: BFQ85

2SC2369 odpowiednik: ECG63

2SC2369 odpowiednik: ECG64

2SC2369 odpowiednik: MFR911

2SC2369 odpowiednik: MRF901

2SC2369 odpowiednik: MRF911

2SC2371 odpowiednik: 2SC1501

2SC2371 odpowiednik: 2SC1550

2SC2373 odpowiednik: 2SC1448A

2SC2373 odpowiednik: 2SC2073

2SC2375 odpowiednik: 2SC1573

2SC2375 odpowiednik: 2SC2632

2SC2375 odpowiednik: 2SC2910

2SC2375 odpowiednik: 2SC983

2SC2375 odpowiednik: 2SD756

2SC2375 odpowiednik: BF422

2SC2375 odpowiednik: ECG399

2SC2376 odpowiednik: 2SC2258

2SC2376 odpowiednik: 2SC3503

2SC2377 odpowiednik: 2SC2636

2SC2377 odpowiednik: ECG15

2SC2378 odpowiednik: 2SC1570

2SC2383 odpowiednik: 2SC1670

2SC2383 odpowiednik: 2SC2235

2SC2383 odpowiednik: 2SC2705

2SC2383 odpowiednik: 2SC2958

2SC2383 odpowiednik: 2SD1211

2SC2383 odpowiednik: 2SD1292

2SC2383 odpowiednik: 2SD667A

2SC2383 odpowiednik: 2SD863

2SC2383 odpowiednik: BF391

2SC2383 odpowiednik: ECG31

2SC2383 odpowiednik: ECG382

2SC2383 odpowiednik: MPS-U10

2SC2385 odpowiednik: 2SC1708A

2SC2389 odpowiednik: 2SC1845

2SC2389 odpowiednik: 2SC2088

2SC2389 odpowiednik: 2SC2089

2SC2389 odpowiednik: 2SC2240

2SC2389 odpowiednik: 2SC2544

2SC2393 odpowiednik: 2SC1816

2SC240 odpowiednik: 2SC1030

2SC2405 odpowiednik: 2SC2295

2SC2405 odpowiednik: 2SC2411

2SC2405 odpowiednik: 2SC2618

2SC2405 odpowiednik: 2SC2859

2SC2405 odpowiednik: ECG2406

2SC2407 odpowiednik: 146848

2SC2407 odpowiednik: 2SC1128

2SC2407 odpowiednik: 2SC2216

2SC2407 odpowiednik: 2SC784

2SC2407 odpowiednik: ECG229

2SC2409 odpowiednik: 2SC1344

2SC2409 odpowiednik: 2SC1345

2SC2409 odpowiednik: 2SC1815

2SC2411 odpowiednik: 2SC2295

2SC2411 odpowiednik: 2SC2405

2SC2411 odpowiednik: 2SC2618

2SC2411 odpowiednik: 2SC2859

2SC2411 odpowiednik: ECG2406

2SC2412 odpowiednik: 2SC2619C

2SC2412 odpowiednik: ECG2408

2SC2427 odpowiednik: 2SC2335

2SC2427 odpowiednik: 2SC2501

2SC2427 odpowiednik: 2SC2534

2SC2427 odpowiednik: 2SC3039

2SC2427 odpowiednik: 2SD884

2SC2435 odpowiednik: ECG245

2SC2435 odpowiednik: MJ3001

2SC2456 odpowiednik: 2SC1501

2SC2456 odpowiednik: 2SC2071

2SC2458 odpowiednik: 2SC2459

2SC2458 odpowiednik: 2SC2603

2SC2458 odpowiednik: 2SC2785

2SC2458 odpowiednik: 2SC3199

2SC2458 odpowiednik: EA15X573

2SC2459 odpowiednik: 2SC2458

2SC2459 odpowiednik: 2SC2785

2SC2460 odpowiednik: 2SD425

2SC2460 odpowiednik: 2SD426

2SC2460 odpowiednik: 2SD675A

2SC2460 odpowiednik: 2SD733

2SC2461 odpowiednik: 2SD424

2SC2461 odpowiednik: ECG284

2SC2461 odpowiednik: MJ15024

2SC2471 odpowiednik: 2SC2498

2SC2471 odpowiednik: 2SC2671

2SC2471 odpowiednik: 2SC3128

2SC2471 odpowiednik: ECG23

2SC2472 odpowiednik: 2SC2026

2SC2472 odpowiednik: 2SC2671

2SC2473 odpowiednik: 2SC2026

2SC2481 odpowiednik: 2SD669A

2SC2482 odpowiednik: 2SC1573

2SC2482 odpowiednik: 2SC2610

2SC2482 odpowiednik: KSC2330

2SC2482 odpowiednik: KTC2482

2SC2485 odpowiednik: 2SD716

2SC2491 odpowiednik: 2SC1986

2SC2491 odpowiednik: 2SC2315

2SC2491 odpowiednik: 2SC2334

2SC2491 odpowiednik: 2SC2516A

2SC2491 odpowiednik: 2SD613

2SC2491 odpowiednik: 2SD843

2SC2493 odpowiednik: 2SD287

2SC2497 odpowiednik: 2SC2314

2SC2498 odpowiednik: 2SC2471

2SC2498 odpowiednik: 2SC2671

2SC2498 odpowiednik: 2SC3128

2SC2498 odpowiednik: ECG23

2SC2501 odpowiednik: 2SC2023

2SC2501 odpowiednik: 2SC2333

2SC2501 odpowiednik: 2SC2335

2SC2501 odpowiednik: 2SC2427

2SC2501 odpowiednik: 2SC2534

2SC2501 odpowiednik: 2SC2738

2SC2501 odpowiednik: ECG198

2SC2501 odpowiednik: TIP49

2SC2501 odpowiednik: TIP50

2SC2502 odpowiednik: 2SC2335

2SC2502 odpowiednik: 2SC2503

2SC2502 odpowiednik: 2SC2553

2SC2502 odpowiednik: 2SC3039

2SC2502 odpowiednik: BU406

2SC2502 odpowiednik: BU407

2SC2502 odpowiednik: ECG379

2SC2503 odpowiednik: 2SC2335

2SC2503 odpowiednik: 2SC2502

2SC2503 odpowiednik: 2SC2504

2SC2503 odpowiednik: 2SC3039

2SC2503 odpowiednik: BU408

2SC2504 odpowiednik: 2SC2503

2SC2504 odpowiednik: BU408

2SC2509 odpowiednik: 2SC1969

2SC250A odpowiednik: 2SC1906

2SC250A odpowiednik: BFR37

2SC250A odpowiednik: BFT17

2SC250A odpowiednik: BFW30

2SC250A odpowiednik: BFX59

2SC251 odpowiednik: 2SC1254

2SC251 odpowiednik: 2SC251A

2SC2516 odpowiednik: 2N6123

2SC2516 odpowiednik: 2SD525

2SC2516 odpowiednik: 2SD613

2SC2516A odpowiednik: 2SC1986

2SC2516A odpowiednik: 2SC2334

2SC2516A odpowiednik: 2SC2491

2SC2516A odpowiednik: 2SD613

2SC2516A odpowiednik: 2SD843

2SC2517 odpowiednik: 2SC2335

2SC2518 odpowiednik: 2SC2335

2SC2518 odpowiednik: 2SC2827

2SC251A odpowiednik: 2SC1254

2SC251A odpowiednik: 2SC251

2SC2522 odpowiednik: 2SC1079

2SC2522 odpowiednik: 2SC1080

2SC2522 odpowiednik: 2SD151

2SC2522 odpowiednik: 2SD339

2SC2522 odpowiednik: 2SD340

2SC2522 odpowiednik: 2SD424

2SC2522 odpowiednik: 2SD425

2SC2522 odpowiednik: 2SD426

2SC2522 odpowiednik: 2SD551

2SC2522 odpowiednik: 2SD675

2SC2522 odpowiednik: 2SD675A

2SC2522 odpowiednik: 2SD732

2SC2522 odpowiednik: 2SD733

2SC2522 odpowiednik: ECG280

2SC2522 odpowiednik: SAE-1

2SC2525 odpowiednik: 2SC2526

2SC2525 odpowiednik: 2SC2541

2SC2525 odpowiednik: 2SC2564

2SC2525 odpowiednik: 2SC2565

2SC2525 odpowiednik: 2SC2588

2SC2525 odpowiednik: 2SC2624

2SC2525 odpowiednik: 2SC2961

2SC2525 odpowiednik: 2SC3277

2SC2525 odpowiednik: 2SD745

2SC2525 odpowiednik: 2SD845

2SC2525 odpowiednik: ECG2308

2SC2526 odpowiednik: 2SC2525

2SC2526 odpowiednik: 2SC2541

2SC2526 odpowiednik: 2SC2564

2SC2526 odpowiednik: 2SC2565

2SC2526 odpowiednik: 2SC2624

2SC2526 odpowiednik: 2SC2961

2SC2526 odpowiednik: 2SC3277

2SC2526 odpowiednik: ECG2308

2SC2527 odpowiednik: 2SC2963

2SC2527 odpowiednik: BD711

2SC2527 odpowiednik: D44H11

2SC2527 odpowiednik: ECG377

2SC2527 odpowiednik: FT3055

2SC2528 odpowiednik: 2SC1398

2SC2534 odpowiednik: 2SC2335

2SC2534 odpowiednik: 2SC2427

2SC2534 odpowiednik: 2SC2501

2SC2540 odpowiednik: ECG477

2SC2540 odpowiednik: SD1428

2SC2541 odpowiednik: 2SC2525

2SC2541 odpowiednik: 2SC2526

2SC2541 odpowiednik: 2SC2624

2SC2541 odpowiednik: 2SC2961

2SC2541 odpowiednik: 2SC3277

2SC2542 odpowiednik: 2SC2335

2SC2543 odpowiednik: 2SC2546

2SC2544 odpowiednik: 2SC1845

2SC2544 odpowiednik: 2SC2088

2SC2544 odpowiednik: 2SC2089

2SC2544 odpowiednik: 2SC2240

2SC2544 odpowiednik: 2SC2389

2SC2545 odpowiednik: 2SC1815

2SC2545 odpowiednik: 2SC1844

2SC2546 odpowiednik: 2SC2543

2SC2547 odpowiednik: 2SC2240

2SC2553 odpowiednik: 2N6498

2SC2553 odpowiednik: 2N6499

2SC2553 odpowiednik: 2SC2335

2SC2553 odpowiednik: 2SC2502

2SC2553 odpowiednik: 2SC4053

2SC2555 odpowiednik: 2SC2625

2SC2555 odpowiednik: 2SC3089

2SC2555 odpowiednik: 2SC3090

2SC2557 odpowiednik: 2SC1675

2SC2557 odpowiednik: 2SC1923

2SC2562 odpowiednik: 2SD525

2SC2562 odpowiednik: 2SD526

2SC2562 odpowiednik: 2SD613

2SC2564 odpowiednik: 2SC2525

2SC2564 odpowiednik: 2SC2526

2SC2564 odpowiednik: 2SC2565

2SC2564 odpowiednik: 2SC2588

2SC2564 odpowiednik: 2SC2588A

2SC2564 odpowiednik: 2SC2624

2SC2564 odpowiednik: 2SC2961

2SC2564 odpowiednik: 2SD735

2SC2564 odpowiednik: 2SD736

2SC2564 odpowiednik: 2SD845

2SC2565 odpowiednik: 2SC2525

2SC2565 odpowiednik: 2SC2526

2SC2565 odpowiednik: 2SC2564

2SC2565 odpowiednik: 2SC2588

2SC2565 odpowiednik: 2SC2588A

2SC2565 odpowiednik: 2SC2624

2SC2565 odpowiednik: 2SC2766

2SC2565 odpowiednik: 2SC2773

2SC2565 odpowiednik: 2SC2774

2SC2565 odpowiednik: 2SC2922

2SC2565 odpowiednik: 2SC2961

2SC2565 odpowiednik: 2SD845

2SC2565 odpowiednik: ECG33

2SC2567 odpowiednik: 2SC2963

2SC2567 odpowiednik: BD711

2SC2567 odpowiednik: D44H11

2SC2567 odpowiednik: FT3055

2SC2568 odpowiednik: 2N5657

2SC2568 odpowiednik: 2SC2688

2SC2568 odpowiednik: BF417

2SC2568 odpowiednik: BF459

2SC2568 odpowiednik: BF471

2SC2568 odpowiednik: ECG157

2SC2570A odpowiednik: 2SC3128

2SC2570A odpowiednik: 2SC3510

2SC2570A odpowiednik: ECG10

2SC2571 odpowiednik: 2SC2681

2SC2575 odpowiednik: 2SC1708

2SC2575 odpowiednik: 2SC1708A

2SC2577 odpowiednik: 2SC2578

2SC2577 odpowiednik: 2SC2579

2SC2577 odpowiednik: 2SC2580

2SC2577 odpowiednik: 2SC2581

2SC2577 odpowiednik: 2SC2665

2SC2577 odpowiednik: 2SC2706

2SC2577 odpowiednik: KSC2577

2SC2577A odpowiednik: 2SC3181

2SC2577A odpowiednik: 2SC3182

2SC2577A odpowiednik: 2SD1046

2SC2577A odpowiednik: 2SD1486

2SC2578 odpowiednik: 2SC2577

2SC2578 odpowiednik: 2SC2579

2SC2578 odpowiednik: 2SC2580

2SC2578 odpowiednik: 2SC2581

2SC2578 odpowiednik: 2SC2665

2SC2578 odpowiednik: 2SC2706

2SC2578 odpowiednik: KSC2577

2SC2579 odpowiednik: 2SC2577

2SC2579 odpowiednik: 2SC2578

2SC2579 odpowiednik: 2SC2580

2SC2579 odpowiednik: 2SC2581

2SC2579 odpowiednik: 2SC2665

2SC2579 odpowiednik: 2SC2706

2SC2579 odpowiednik: 2SC2707

2SC2579 odpowiednik: 2SC2837

2SC2579 odpowiednik: 2SD718

2SC2580 odpowiednik: 2SC2577

2SC2580 odpowiednik: 2SC2578

2SC2580 odpowiednik: 2SC2579

2SC2580 odpowiednik: 2SC2581

2SC2580 odpowiednik: 2SC2706

2SC2580 odpowiednik: 2SC2707

2SC2580 odpowiednik: 2SC2837

2SC2580 odpowiednik: 2SC2838

2SC2580 odpowiednik: 2SD1047

2SC2581 odpowiednik: 2SC2577

2SC2581 odpowiednik: 2SC2578

2SC2581 odpowiednik: 2SC2579

2SC2581 odpowiednik: 2SC2580

2SC2581 odpowiednik: 2SC2681

2SC2581 odpowiednik: 2SC2706

2SC2581 odpowiednik: 2SC2707

2SC2581 odpowiednik: 2SC2837

2SC2581 odpowiednik: 2SC2838

2SC2581 odpowiednik: 2SC2987

2SC2581 odpowiednik: 2SC3182

2SC2581 odpowiednik: 2SC3856

2SC2581 odpowiednik: 2SD1047

2SC2581 odpowiednik: 2SD1238

2SC2581 odpowiednik: ECG182

2SC2581 odpowiednik: ECG36

2SC2581 odpowiednik: MJE3055

2SC2581 odpowiednik: MN8303

2SC2586 odpowiednik: 2SC731

2SC2586 odpowiednik: 2SC908

2SC2588 odpowiednik: 2SC2525

2SC2588 odpowiednik: 2SC2564

2SC2588 odpowiednik: 2SC2565

2SC2588A odpowiednik: 2SC2564

2SC2588A odpowiednik: 2SC2565

2SC2591 odpowiednik: 2SC1913

2SC2591 odpowiednik: 2SC2592

2SC2591 odpowiednik: 2SD381

2SC2591 odpowiednik: 2SD401A

2SC2592 odpowiednik: 2SC2591

2SC2594 odpowiednik: 2N5192

2SC2594 odpowiednik: ECG184

2SC2603 odpowiednik: 2SC2458

2SC2603 odpowiednik: 2SC3402

2SC2603 odpowiednik: 60359G

2SC2607 odpowiednik: 2SC1585

2SC2607 odpowiednik: 2SC1586

2SC2607 odpowiednik: 2SD424

2SC2607 odpowiednik: 2SD555

2SC2607 odpowiednik: 2SD665

2SC2607 odpowiednik: ECG284

2SC2607 odpowiednik: MJ15022

2SC2607 odpowiednik: MJ15024

2SC2610 odpowiednik: 2SC2482

2SC2611 odpowiednik: 2SC1501

2SC2611 odpowiednik: 2SC1550

2SC2611 odpowiednik: 2SC2258

2SC2611 odpowiednik: 2SC2688

2SC2611 odpowiednik: ECG157

2SC2611 odpowiednik: MJE340

2SC2616 odpowiednik: 2SC2122

2SC2616 odpowiednik: BUY69B

2SC2618 odpowiednik: 2SC2295

2SC2618 odpowiednik: 2SC2405

2SC2618 odpowiednik: 2SC2411

2SC2618 odpowiednik: 2SC2859

2SC2618 odpowiednik: ECG2406

2SC2619C odpowiednik: 2SC2412

2SC2619C odpowiednik: ECG2408

2SC2621R odpowiednik: BF417

2SC2621R odpowiednik: BF457

2SC2621R odpowiednik: BF471

2SC2621RA odpowiednik: BF417

2SC2621RA odpowiednik: BF457

2SC2621RA odpowiednik: BF471

2SC2624 odpowiednik: 2SC2525

2SC2624 odpowiednik: 2SC2526

2SC2624 odpowiednik: 2SC2541

2SC2624 odpowiednik: 2SC2564

2SC2624 odpowiednik: 2SC2565

2SC2624 odpowiednik: 2SC2961

2SC2624 odpowiednik: 2SC3277

2SC2624 odpowiednik: ECG2308

2SC2625 odpowiednik: 2SC2555

2SC2625 odpowiednik: 2SC2626

2SC2625 odpowiednik: 2SC2938

2SC2625 odpowiednik: 2SC2939

2SC2625 odpowiednik: 2SC3042

2SC2625 odpowiednik: 2SC3089

2SC2625 odpowiednik: 2SC3306

2SC2625 odpowiednik: 2SC4058

2SC2625 odpowiednik: 2SD979

2SC2625 odpowiednik: BU922P

2SC2625 odpowiednik: ECG394

2SC2625 odpowiednik: TIP54

2SC2626 odpowiednik: 2SC2307

2SC2626 odpowiednik: 2SC2625

2SC2626 odpowiednik: 2SC2750

2SC2626 odpowiednik: 2SC2751

2SC2626 odpowiednik: 2SC3042

2SC2626 odpowiednik: 2SC3527

2SC2626 odpowiednik: 2SC4423

2SC2626 odpowiednik: 2SD979

2SC2631 odpowiednik: 2SC1885

2SC2632 odpowiednik: 2SC1573

2SC2632 odpowiednik: 2SC2375

2SC2632 odpowiednik: 2SC2910

2SC2634 odpowiednik: 2SC2362

2SC2634 odpowiednik: 2SC2363

2SC2636 odpowiednik: 2SC2377

2SC2636 odpowiednik: ECG15

2SC2654 odpowiednik: 2SD866

2SC2655 odpowiednik: ECG24

2SC2665 odpowiednik: 2SC2577

2SC2665 odpowiednik: 2SC2578

2SC2665 odpowiednik: 2SC2579

2SC2668 odpowiednik: 2SC2786

2SC2671 odpowiednik: 2SC2026

2SC2671 odpowiednik: 2SC2471

2SC2671 odpowiednik: 2SC2472

2SC2671 odpowiednik: 2SC2498

2SC2671 odpowiednik: 2SC3128

2SC2671 odpowiednik: ECG23

2SC2681 odpowiednik: 2SC2571

2SC2681 odpowiednik: 2SC2581

2SC2681 odpowiednik: 2SC2706

2SC2681 odpowiednik: 2SC2987

2SC2681 odpowiednik: ECG182

2SC2681 odpowiednik: MJE3055

2SC2681 odpowiednik: MJE5977

2SC2681 odpowiednik: T02A

2SC2682 odpowiednik: 2SC2911

2SC2682 odpowiednik: 2SC3788

2SC2688 odpowiednik: 2SC1501

2SC2688 odpowiednik: 2SC1550

2SC2688 odpowiednik: 2SC2568

2SC2688 odpowiednik: 2SC2611

2SC2688 odpowiednik: BF417

2SC2688 odpowiednik: BF459

2SC2688 odpowiednik: BF471

2SC2688 odpowiednik: ECG157

2SC2688 odpowiednik: MJE340

2SC2689 odpowiednik: 2SC1520

2SC268A odpowiednik: 2SC605

2SC268A odpowiednik: 2SC606

2SC2690 odpowiednik: 2SC1567

2SC2690 odpowiednik: 2SD669A

2SC2694 odpowiednik: MRF245

2SC2704 odpowiednik: 2SC1904

2SC2705 odpowiednik: 2SC2383

2SC2705 odpowiednik: 2SD1211

2SC2705 odpowiednik: 2SD1292

2SC2705 odpowiednik: ECG31

2SC2706 odpowiednik: 2SC2577

2SC2706 odpowiednik: 2SC2578

2SC2706 odpowiednik: 2SC2579

2SC2706 odpowiednik: 2SC2580

2SC2706 odpowiednik: 2SC2581

2SC2706 odpowiednik: 2SC2681

2SC2706 odpowiednik: 2SC2707

2SC2706 odpowiednik: 2SC2837

2SC2706 odpowiednik: 2SC2838

2SC2706 odpowiednik: 2SC2987

2SC2706 odpowiednik: 2SD1238

2SC2706 odpowiednik: 2SD717

2SC2706 odpowiednik: ECG182

2SC2706 odpowiednik: MJE3055

2SC2707 odpowiednik: 2SC2579

2SC2707 odpowiednik: 2SC2580

2SC2707 odpowiednik: 2SC2581

2SC2707 odpowiednik: 2SC2706

2SC2707 odpowiednik: 2SC2837

2SC2712 odpowiednik: 2SC2713

2SC2713 odpowiednik: 2SC1654

2SC2713 odpowiednik: 2SC2712

2SC2713 odpowiednik: 2SC3324

2SC2713 odpowiednik: 2SD780

2SC2713 odpowiednik: 2SD814

2SC2713 odpowiednik: ECG2410

2SC2715 odpowiednik: 2SC2716

2SC2716 odpowiednik: 2SC2715

2SC2718 odpowiednik: 2SC1684

2SC2718 odpowiednik: 2SC1685

2SC2719 odpowiednik: 2SC1788

2SC2719 odpowiednik: 2SC509

2SC2734 odpowiednik: 2SC2735

2SC2734 odpowiednik: 2SC2736

2SC2734 odpowiednik: 2SC3015

2SC2734 odpowiednik: 2SC3016

2SC2734 odpowiednik: ECG2402

2SC2735 odpowiednik: 2SC2734

2SC2735 odpowiednik: 2SC2736

2SC2735 odpowiednik: 2SC3015

2SC2735 odpowiednik: 2SC3016

2SC2735 odpowiednik: ECG2402

2SC2736 odpowiednik: 2SC2734

2SC2736 odpowiednik: 2SC2735

2SC2736 odpowiednik: 2SC3015

2SC2736 odpowiednik: 2SC3016

2SC2736 odpowiednik: ECG2402

2SC2738 odpowiednik: 2SC2333

2SC2738 odpowiednik: 2SC2501

2SC2738 odpowiednik: 2SC2739

2SC2738 odpowiednik: 2SC2929

2SC2738 odpowiednik: 2SC3038

2SC2738 odpowiednik: BUV46

2SC2738 odpowiednik: ECG198

2SC2738 odpowiednik: ECG51

2SC2738 odpowiednik: MJ13005

2SC2738 odpowiednik: TIP49

2SC2738 odpowiednik: TIP50

2SC2739 odpowiednik: 2SC2738

2SC2749 odpowiednik: 2SC2751

2SC2750 odpowiednik: 2SC2626

2SC2750 odpowiednik: 2SC2751

2SC2750 odpowiednik: 2SC3300

2SC2750 odpowiednik: 2SC3568

2SC2751 odpowiednik: 2SC2626

2SC2751 odpowiednik: 2SC2749

2SC2751 odpowiednik: 2SC2750

2SC2751 odpowiednik: 2SC2944

2SC2751 odpowiednik: BUW48

2SC2751 odpowiednik: ECG256

2SC2751 odpowiednik: MJ10005P

2SC2766 odpowiednik: 2SC2565

2SC2766 odpowiednik: 2SC2773

2SC2766 odpowiednik: 2SC2774

2SC2766 odpowiednik: 2SC2922

2SC2766 odpowiednik: ECG33

2SC2766 odpowiednik: ECG58

2SC2773 odpowiednik: 2SC2565

2SC2773 odpowiednik: 2SC2766

2SC2773 odpowiednik: 2SC2774

2SC2773 odpowiednik: 2SC2922

2SC2773 odpowiednik: ECG33

2SC2773 odpowiednik: ECG92

2SC2774 odpowiednik: 2SC2565

2SC2774 odpowiednik: 2SC2766

2SC2774 odpowiednik: 2SC2773

2SC2774 odpowiednik: 2SC2921

2SC2774 odpowiednik: 2SC2922

2SC2774 odpowiednik: ECG33

2SC2774 odpowiednik: ECG58

2SC2774 odpowiednik: ECG92

2SC2784 odpowiednik: 2SC1787

2SC2784 odpowiednik: ECG26

2SC2785 odpowiednik: 2SC2458

2SC2785 odpowiednik: 2SC2459

2SC2785 odpowiednik: 2SC3199

2SC2785 odpowiednik: 2SD1012

2SC2785 odpowiednik: 2SD1020

2SC2785 odpowiednik: BC174

2SC2785 odpowiednik: BC182

2SC2785 odpowiednik: BC546

2SC2786 odpowiednik: 2SC2668

2SC2789 odpowiednik: 2SC3306

2SC2792 odpowiednik: 2SC3089

2SC2792 odpowiednik: 2SC3153

2SC28 odpowiednik: KT312A

2SC2809 odpowiednik: 2SC3088

2SC2809 odpowiednik: 2SC3089

2SC2816 odpowiednik: 2SC2335

2SC2824 odpowiednik: 2SD669A

2SC2825 odpowiednik: 2SD1046

2SC2826 odpowiednik: 2SC2335

2SC2826 odpowiednik: 2SC2827

2SC2827 odpowiednik: 2SC2335

2SC2827 odpowiednik: 2SC2518

2SC2827 odpowiednik: 2SC2826

2SC2834 odpowiednik: 2SC3089

2SC2837 odpowiednik: 2SC2579

2SC2837 odpowiednik: 2SC2580

2SC2837 odpowiednik: 2SC2581

2SC2837 odpowiednik: 2SC2706

2SC2837 odpowiednik: 2SC2707

2SC2837 odpowiednik: 2SC2838

2SC2837 odpowiednik: 2SC3856

2SC2837 odpowiednik: 2SD1047

2SC2837 odpowiednik: 2SD1238

2SC2837 odpowiednik: ECG36

2SC2837 odpowiednik: MN8303

2SC2838 odpowiednik: 2SC2580

2SC2838 odpowiednik: 2SC2581

2SC2838 odpowiednik: 2SC2706

2SC2838 odpowiednik: 2SC2837

2SC2839 odpowiednik: 2SC929

2SC2839 odpowiednik: 2SC930

2SC2839 odpowiednik: 2SC949

2SC284 odpowiednik: 2SC984

2SC2857 odpowiednik: 2SC1278

2SC2857 odpowiednik: 2SC1279

2SC2859 odpowiednik: 2SC2295

2SC2859 odpowiednik: 2SC2405

2SC2859 odpowiednik: 2SC2411

2SC2859 odpowiednik: 2SC2618

2SC2859 odpowiednik: ECG2406

2SC2882 odpowiednik: 2SC2884

2SC2882 odpowiednik: 2SC3444

2SC2882 odpowiednik: 2SD874

2SC2882 odpowiednik: 2SD875

2SC2882 odpowiednik: 2SD999

2SC2882 odpowiednik: ECG2428

2SC2884 odpowiednik: 2SC2882

2SC2884 odpowiednik: 2SC3444

2SC2884 odpowiednik: 2SD874

2SC2884 odpowiednik: 2SD875

2SC2884 odpowiednik: 2SD999

2SC2884 odpowiednik: ECG2428

2SC2898 odpowiednik: MJE13007

2SC2898 odpowiednik: MJE13007A

2SC2898 odpowiednik: MJE13009

2SC29 odpowiednik: KT312A

2SC2909 odpowiednik: 2SC1615

2SC2910 odpowiednik: 2SC2375

2SC2910 odpowiednik: 2SC2632

2SC2910 odpowiednik: 2SD666

2SC2910 odpowiednik: 2SD666A

2SC2911 odpowiednik: 2SC2682

2SC2911 odpowiednik: 2SC2912

2SC2912 odpowiednik: 2SC2911

2SC2914 odpowiednik: 2N3714

2SC2914 odpowiednik: 2N6582

2SC2914 odpowiednik: 2N6583

2SC2914 odpowiednik: BUY69B

2SC2914 odpowiednik: ECG385

2SC2914 odpowiednik: MJ13015

2SC2921 odpowiednik: 2SC2774

2SC2921 odpowiednik: 2SC2922

2SC2922 odpowiednik: 2SC2565

2SC2922 odpowiednik: 2SC2766

2SC2922 odpowiednik: 2SC2773

2SC2922 odpowiednik: 2SC2774

2SC2922 odpowiednik: 2SC2921

2SC2922 odpowiednik: ECG33

2SC2922 odpowiednik: ECG58

2SC2923 odpowiednik: 2SC1514

2SC2925 odpowiednik: 2SC1844

2SC2925 odpowiednik: 2SC1845

2SC2928 odpowiednik: 137607

2SC2928 odpowiednik: 137718

2SC2928 odpowiednik: 2SC1413A

2SC2928 odpowiednik: 2SC1894

2SC2928 odpowiednik: 2SC2928

2SC2928 odpowiednik: 2SD350

2SC2928 odpowiednik: 2SD725

2SC2928 odpowiednik: BU208

2SC2928 odpowiednik: BU208A

2SC2928 odpowiednik: ECG165

2SC2929 odpowiednik: 2SC2738

2SC2929 odpowiednik: 2SC3038

2SC2929 odpowiednik: BUV46

2SC2929 odpowiednik: ECG51

2SC2929 odpowiednik: MJ13005

2SC2929 odpowiednik: MJE13007

2SC2937 odpowiednik: 2SC2938

2SC2937 odpowiednik: 2SC2939

2SC2938 odpowiednik: 2SC2625

2SC2938 odpowiednik: 2SC2937

2SC2938 odpowiednik: 2SC2939

2SC2938 odpowiednik: 2SC3306

2SC2938 odpowiednik: 2SC4058

2SC2938 odpowiednik: BU922P

2SC2938 odpowiednik: ECG394

2SC2938 odpowiednik: T10W40F1

2SC2939 odpowiednik: 2SC2625

2SC2939 odpowiednik: 2SC2937

2SC2939 odpowiednik: 2SC2938

2SC2939 odpowiednik: 2SC3306

2SC2939 odpowiednik: 2SC3307

2SC2939 odpowiednik: 2SC3318

2SC2939 odpowiednik: 2SC4058

2SC2939 odpowiednik: BU922P

2SC2939 odpowiednik: ECG394

2SC2939 odpowiednik: T10W40F1

2SC2944 odpowiednik: 2SC2751

2SC2958 odpowiednik: 2SC1670

2SC2958 odpowiednik: 2SC2235

2SC2958 odpowiednik: 2SC2383

2SC2961 odpowiednik: 2SC2525

2SC2961 odpowiednik: 2SC2526

2SC2961 odpowiednik: 2SC2541

2SC2961 odpowiednik: 2SC2564

2SC2961 odpowiednik: 2SC2565

2SC2961 odpowiednik: 2SC2624

2SC2961 odpowiednik: 2SC3277

2SC2961 odpowiednik: ECG2308

2SC2962 odpowiednik: 2SC3089

2SC2962 odpowiednik: 2SC3261

2SC2962 odpowiednik: 2SD1503

2SC2962 odpowiednik: ECG2309

2SC2962 odpowiednik: KAA1153

2SC2963 odpowiednik: 2SC2527

2SC2963 odpowiednik: 2SC2567

2SC2963 odpowiednik: BD711

2SC2963 odpowiednik: D44H11

2SC2963 odpowiednik: ECG377

2SC2963 odpowiednik: FT3055

2SC2965 odpowiednik: 2N5261

2SC2965 odpowiednik: 2N6547

2SC2965 odpowiednik: 2SC3084

2SC2965 odpowiednik: BUS13

2SC2965 odpowiednik: BUY69B

2SC2965 odpowiednik: ECG53

2SC2979 odpowiednik: 2SC3148

2SC2979 odpowiednik: 2SC3150

2SC2979 odpowiednik: KSC5027

2SC2987 odpowiednik: 2SC2581

2SC2987 odpowiednik: 2SC2681

2SC2987 odpowiednik: 2SC2706

2SC2987 odpowiednik: ECG182

2SC2987 odpowiednik: MJE3055

2SC3015 odpowiednik: 2SC2734

2SC3015 odpowiednik: 2SC2735

2SC3015 odpowiednik: 2SC2736

2SC3015 odpowiednik: 2SC3016

2SC3015 odpowiednik: ECG2402

2SC3016 odpowiednik: 2SC2734

2SC3016 odpowiednik: 2SC2735

2SC3016 odpowiednik: 2SC2736

2SC3016 odpowiednik: 2SC3015

2SC3016 odpowiednik: ECG2402

2SC303 odpowiednik: КТ602Г

2SC3030 odpowiednik: 2SC3089

2SC3038 odpowiednik: 2SC2738

2SC3038 odpowiednik: 2SC2929

2SC3038 odpowiednik: BUV46

2SC3038 odpowiednik: ECG51

2SC3038 odpowiednik: MJ13005

2SC3038 odpowiednik: MJE13007

2SC3039 odpowiednik: 2SC2335

2SC3039 odpowiednik: 2SC2427

2SC3039 odpowiednik: 2SC2502

2SC3039 odpowiednik: 2SC2503

2SC3039 odpowiednik: 2SC3056

2SC3039 odpowiednik: 2SD884

2SC3039 odpowiednik: BU406

2SC3039 odpowiednik: BU407

2SC3039 odpowiednik: ECG379

2SC304 odpowiednik: КТ602Г

2SC3042 odpowiednik: 2SC2625

2SC3042 odpowiednik: 2SC2626

2SC3046 odpowiednik: 2SC2122

2SC3046 odpowiednik: BUY69B

2SC3046 odpowiednik: BUYU69B

2SC3046 odpowiednik: ECG283

2SC3046 odpowiednik: MJ13014

2SC305 odpowiednik: КТ602Г

2SC3056 odpowiednik: 2SC2335

2SC3056 odpowiednik: 2SC3039

2SC3063 odpowiednik: 2SC1501

2SC3063 odpowiednik: LTC157

2SC307 odpowiednik: КТ602Г

2SC308 odpowiednik: КТ602Б

2SC3084 odpowiednik: 2N5261

2SC3084 odpowiednik: 2N6547

2SC3084 odpowiednik: 2SC2965

2SC3084 odpowiednik: BUS13

2SC3084 odpowiednik: BUY69B

2SC3084 odpowiednik: ECG53

2SC3088 odpowiednik: 2SC2809

2SC3088 odpowiednik: 2SC3089

2SC3089 odpowiednik: 2SC2555

2SC3089 odpowiednik: 2SC2625

2SC3089 odpowiednik: 2SC2792

2SC3089 odpowiednik: 2SC2809

2SC3089 odpowiednik: 2SC2834

2SC3089 odpowiednik: 2SC2962

2SC3089 odpowiednik: 2SC3030

2SC3089 odpowiednik: 2SC3088

2SC3089 odpowiednik: 2SC3090

2SC3089 odpowiednik: 2SC3153

2SC3089 odpowiednik: 2SC3261

2SC3089 odpowiednik: 2SC3657

2SC3089 odpowiednik: 2SD1503

2SC3089 odpowiednik: 2SD917

2SC3089 odpowiednik: ECG2309

2SC3089 odpowiednik: KAA1153

2SC3090 odpowiednik: 2SC2555

2SC3090 odpowiednik: 2SC3089

2SC3090 odpowiednik: 2SC3164

2SC3090 odpowiednik: BUW12

2SC310 odpowiednik: КТ602Б

2SC3117 odpowiednik: 2SD669A

2SC3128 odpowiednik: 2SC2471

2SC3128 odpowiednik: 2SC2498

2SC3128 odpowiednik: 2SC2570A

2SC3128 odpowiednik: 2SC2671

2SC3128 odpowiednik: 2SC3510

2SC3128 odpowiednik: ECG10

2SC3128 odpowiednik: ECG23

2SC3148 odpowiednik: 2SC2979

2SC3148 odpowiednik: 2SC3150

2SC3149 odpowiednik: 2SC3150

2SC3150 odpowiednik: 2SC2979

2SC3150 odpowiednik: 2SC3148

2SC3150 odpowiednik: 2SC3149

2SC3150 odpowiednik: 2SC3184

2SC3152 odpowiednik: 2SC3153

2SC3153 odpowiednik: 2SC2792

2SC3153 odpowiednik: 2SC3089

2SC3153 odpowiednik: 2SC3152

2SC3153 odpowiednik: 2SD1090

2SC3153 odpowiednik: 2SD931

2SC3155 odpowiednik: 2SC3156

2SC3156 odpowiednik: 2SC1308PK

2SC3156 odpowiednik: 2SC3155

2SC3156 odpowiednik: BU208A

2SC3156 odpowiednik: ECG238

2SC3158 odpowiednik: 2SC2335

2SC3158 odpowiednik: 2SC3163

2SC3158 odpowiednik: BU407

2SC3163 odpowiednik: 2SC2335

2SC3163 odpowiednik: 2SC3158

2SC3163 odpowiednik: BU407

2SC3164 odpowiednik: 2SC3090

2SC3169 odpowiednik: 2SC3170

2SC3170 odpowiednik: 2SC3169

2SC3174 odpowiednik: 2SC3175

2SC3175 odpowiednik: 2SC3174

2SC3180 odpowiednik: 2SC3181

2SC3181 odpowiednik: 2SC2577A

2SC3181 odpowiednik: 2SC3180

2SC3181 odpowiednik: 2SC3182

2SC3181 odpowiednik: 2SD1046

2SC3181 odpowiednik: 2SD1486

2SC3182 odpowiednik: 2SC2577A

2SC3182 odpowiednik: 2SC2581

2SC3182 odpowiednik: 2SC3181

2SC3182 odpowiednik: 2SD1046

2SC3182 odpowiednik: 2SD1047

2SC3182 odpowiednik: 2SD1486

2SC3184 odpowiednik: 2SC3150

2SC3199 odpowiednik: 2SC2458

2SC3199 odpowiednik: 2SC2785

2SC3210 odpowiednik: 2SC3262

2SC3222 odpowiednik: ECG2319

2SC3222 odpowiednik: ECG386

2SC3222 odpowiednik: MJ13015

2SC3222 odpowiednik: MJ13335

2SC3225 odpowiednik: 2SC2236

2SC3225 odpowiednik: BC485

2SC3225 odpowiednik: BC537

2SC3225 odpowiednik: BC635

2SC3244 odpowiednik: 2SC1627A

2SC3244 odpowiednik: 2SC1735

2SC3260 odpowiednik: 2SC3261

2SC3260 odpowiednik: 2SC3262

2SC3261 odpowiednik: 2SC2962

2SC3261 odpowiednik: 2SC3089

2SC3261 odpowiednik: 2SC3260

2SC3261 odpowiednik: 2SC3262

2SC3261 odpowiednik: 2SD1503

2SC3261 odpowiednik: ECG2309

2SC3261 odpowiednik: KAA1153

2SC3262 odpowiednik: 2SC3210

2SC3262 odpowiednik: 2SC3260

2SC3262 odpowiednik: 2SC3261

2SC3262 odpowiednik: 2SC3307

2SC3262 odpowiednik: 2SC4313

2SC3271 odpowiednik: BF459

2SC3277 odpowiednik: 2SC2525

2SC3277 odpowiednik: 2SC2526

2SC3277 odpowiednik: 2SC2541

2SC3277 odpowiednik: 2SC2624

2SC3277 odpowiednik: 2SC2961

2SC3277 odpowiednik: ECG2308

2SC3279 odpowiednik: 2SD965

2SC3280 odpowiednik: 2SC3281

2SC3281 odpowiednik: 2SC3280

2SC3281 odpowiednik: 2SC3907

2SC3281 odpowiednik: 2SD1717

2SC3281 odpowiednik: 2SD1718

2SC3281 odpowiednik: ECG2328

2SC3284 odpowiednik: 2SC3284

2SC3284 odpowiednik: ECG2305

2SC3284 odpowiednik: MJE4340

2SC3284 odpowiednik: MJE4341

2SC3284 odpowiednik: MJE4342

2SC3284 odpowiednik: MJE4343

2SC3284 odpowiednik: SP8139B

2SC3293 odpowiednik: 2SD1275

2SC3293 odpowiednik: 2SD633

2SC3293 odpowiednik: 2SD836

2SC3300 odpowiednik: 2SC2750

2SC3306 odpowiednik: 2SC2625

2SC3306 odpowiednik: 2SC2789

2SC3306 odpowiednik: 2SC2938

2SC3306 odpowiednik: 2SC2939

2SC3306 odpowiednik: 2SC3307

2SC3306 odpowiednik: 2SC3318

2SC3306 odpowiednik: 2SC4058

2SC3307 odpowiednik: 2SC2939

2SC3307 odpowiednik: 2SC3262

2SC3307 odpowiednik: 2SC3306

2SC3307 odpowiednik: 2SC3318

2SC3307 odpowiednik: 2SC3450

2SC3307 odpowiednik: 2SC4313

2SC3311A odpowiednik: 2SC3330

2SC3311A odpowiednik: 2SC3553

2SC3311A odpowiednik: ECG2361

2SC3317 odpowiednik: 2SC2335

2SC3318 odpowiednik: 2SC2939

2SC3318 odpowiednik: 2SC3306

2SC3318 odpowiednik: 2SC3307

2SC3324 odpowiednik: 2SC1654

2SC3324 odpowiednik: 2SC2713

2SC3324 odpowiednik: 2SD780

2SC3324 odpowiednik: 2SD814

2SC3324 odpowiednik: ECG2410

2SC3329 odpowiednik: 2SC1673

2SC3329 odpowiednik: 2SC1900

2SC3329 odpowiednik: 2SC2363

2SC3329 odpowiednik: 2SD667A

2SC3329 odpowiednik: 2SD756

2SC3329 odpowiednik: ECG90

2SC3330 odpowiednik: 2SC3311A

2SC3330 odpowiednik: 2SC3553

2SC3330 odpowiednik: ECG2361

2SC3345 odpowiednik: 2SC3346

2SC3345 odpowiednik: 2SD1062

2SC3346 odpowiednik: 2SC3345

2SC3346 odpowiednik: 2SD1062

2SC3346 odpowiednik: BD911

2SC3400 odpowiednik: 2SC3401

2SC3400 odpowiednik: 2SC3402

2SC3401 odpowiednik: 2SC3400

2SC3401 odpowiednik: 2SC3402

2SC3402 odpowiednik: 2SC2603

2SC3402 odpowiednik: 2SC3400

2SC3402 odpowiednik: 2SC3401

2SC3420 odpowiednik: 2SC3421

2SC3421 odpowiednik: 2SC3420

2SC3444 odpowiednik: 2SC2882

2SC3444 odpowiednik: 2SC2884

2SC3444 odpowiednik: 2SD874

2SC3444 odpowiednik: 2SD875

2SC3444 odpowiednik: 2SD999

2SC3444 odpowiednik: ECG2428

2SC3450 odpowiednik: 2SC3307

2SC3459 odpowiednik: 2SC3460

2SC3459 odpowiednik: 2SC3461

2SC3460 odpowiednik: 2SC3459

2SC3460 odpowiednik: 2SC3461

2SC3460 odpowiednik: 2SD1497

2SC3461 odpowiednik: 2SC3459

2SC3461 odpowiednik: 2SC3460

2SC3467 odpowiednik: 2SC3468

2SC3468 odpowiednik: 2SC3467

2SC3481 odpowiednik: 2SC3482

2SC3481 odpowiednik: 2SD1398

2SC3481 odpowiednik: 2SD1427

2SC3481 odpowiednik: 2SD1441

2SC3482 odpowiednik: 2SC3481

2SC3482 odpowiednik: 2SD1398

2SC3482 odpowiednik: 2SD1427

2SC3482 odpowiednik: 2SD1441

2SC3485 odpowiednik: 2SC3486

2SC3486 odpowiednik: 2SC3485

2SC3503 odpowiednik: 2SC2258

2SC3503 odpowiednik: 2SC2376

2SC3510 odpowiednik: 2SC2570A

2SC3510 odpowiednik: 2SC3128

2SC3510 odpowiednik: ECG10

2SC3515 odpowiednik: 2SD968

2SC3515 odpowiednik: ECG2430

2SC3527 odpowiednik: 2SC2626

2SC3527 odpowiednik: 2SC4423

2SC353 odpowiednik: КТ602Г

2SC3553 odpowiednik: 2SC3311A

2SC3553 odpowiednik: 2SC3330

2SC3553 odpowiednik: ECG2361

2SC3568 odpowiednik: 2SC2750

2SC361 odpowiednik: 2SC369

2SC361 odpowiednik: 2SC394

2SC3642 odpowiednik: 2SC3643

2SC3642 odpowiednik: 2SC3644

2SC3643 odpowiednik: 2SC3642

2SC3643 odpowiednik: 2SC3644

2SC3644 odpowiednik: 2SC3642

2SC3644 odpowiednik: 2SC3643

2SC3644 odpowiednik: 2SD1519

2SC3646 odpowiednik: 2SD1419

2SC3657 odpowiednik: 2SC3089

2SC366 odpowiednik: 2SC372

2SC3685 odpowiednik: 2SC3686

2SC3685 odpowiednik: 2SC3687

2SC3685 odpowiednik: 2SC3688

2SC3686 odpowiednik: 2SC3685

2SC3686 odpowiednik: 2SC3687

2SC3686 odpowiednik: 2SC3688

2SC3687 odpowiednik: 2SC3685

2SC3687 odpowiednik: 2SC3686

2SC3687 odpowiednik: 2SC3688

2SC3688 odpowiednik: 2SC3685

2SC3688 odpowiednik: 2SC3686

2SC3688 odpowiednik: 2SC3687

2SC369 odpowiednik: 2SC361

2SC371 odpowiednik: 2SC374

2SC372 odpowiednik: 2SC366

2SC372 odpowiednik: 2SC373

2SC372 odpowiednik: 2SC536

2SC372 odpowiednik: ECG233

2SC372 odpowiednik: MPS6569A

2SC373 odpowiednik: 2SC372

2SC373 odpowiednik: 2SC536

2SC374 odpowiednik: 2SC371

2SC3788 odpowiednik: 2SC2682

2SC379 odpowiednik: 2SC381

2SC380 odpowiednik: 2SC1363

2SC380 odpowiednik: 2SC1684

2SC380 odpowiednik: 2SC383

2SC380 odpowiednik: 2SC535

2SC380 odpowiednik: 2SC633A

2SC380 odpowiednik: 2SC944

2SC3807 odpowiednik: 2N5192

2SC380A odpowiednik: 2N5134

2SC381 odpowiednik: 2SC379

2SC382 odpowiednik: 2SC1681

2SC382 odpowiednik: 2SC1682

2SC383 odpowiednik: 2SC2058

2SC383 odpowiednik: 2SC380

2SC383 odpowiednik: BF199

2SC383 odpowiednik: BF95A

2SC383 odpowiednik: BFX94

2SC383 odpowiednik: BSW63

2SC383 odpowiednik: BSW64

2SC383 odpowiednik: BSW84

2SC383 odpowiednik: BSW85

2SC3856 odpowiednik: 2SC2581

2SC3856 odpowiednik: 2SC2837

2SC3856 odpowiednik: 2SD1047

2SC3856 odpowiednik: 2SD1238

2SC3856 odpowiednik: ECG36

2SC386 odpowiednik: 2SC388A

2SC3870 odpowiednik: 2SC4026

2SC3870 odpowiednik: 2SC4418

2SC3870 odpowiednik: ECG2337

2SC3883 odpowiednik: 2SD1426

2SC3883 odpowiednik: 2SD1455

2SC388A odpowiednik: 2SC386

2SC388A odpowiednik: GS2017

2SC3907 odpowiednik: 2SC3281

2SC3907 odpowiednik: 2SD1717

2SC3907 odpowiednik: 2SD1718

2SC3907 odpowiednik: ECG2328

2SC394 odpowiednik: 2SC361

2SC398 odpowiednik: 2SC720

2SC398 odpowiednik: 2SC761

2SC398 odpowiednik: 2SC762

2SC398 odpowiednik: BF166

2SC398 odpowiednik: BF200

2SC398 odpowiednik: ECG161M

2SC3C6 odpowiednik: КТ602Г

2SC401 odpowiednik: 2SC403C

2SC4026 odpowiednik: 2SC3870

2SC4026 odpowiednik: 2SC4418

2SC4026 odpowiednik: ECG2337

2SC403C odpowiednik: 2SC401

2SC403C odpowiednik: 2SC634A

2SC403C odpowiednik: BC547

2SC4053 odpowiednik: 2SC2553

2SC4058 odpowiednik: 2SC2625

2SC4058 odpowiednik: 2SC2938

2SC4058 odpowiednik: 2SC2939

2SC4058 odpowiednik: 2SC3306

2SC41 odpowiednik: KT802A

2SC4123 odpowiednik: 2SC4125

2SC4125 odpowiednik: 2SC4123

2SC4159 odpowiednik: 2SD1138

2SC4159 odpowiednik: 2SD401A

2SC42 odpowiednik: KT802A

2SC4236 odpowiednik: ECG2324

2SC4242 odpowiednik: 2SC2335

2SC4273 odpowiednik: 2SC2335

2SC4273 odpowiednik: ECG2312

2SC4273 odpowiednik: MJE13007

2SC4273 odpowiednik: MJE13007A

2SC4293 odpowiednik: 2SC4294

2SC4293 odpowiednik: 2SD1555

2SC4293 odpowiednik: BU508D

2SC4293 odpowiednik: ECG2331

2SC4294 odpowiednik: 2SC4293

2SC4294 odpowiednik: 2SD1555

2SC4294 odpowiednik: BU508D

2SC4294 odpowiednik: ECG2331

2SC42A odpowiednik: KT802A

2SC43 odpowiednik: KT802A

2SC4304 odpowiednik: ECG2399

2SC4313 odpowiednik: 2SC3262

2SC4313 odpowiednik: 2SC3307

2SC44 odpowiednik: KT802A

2SC4418 odpowiednik: 2SC3870

2SC4418 odpowiednik: 2SC4026

2SC4418 odpowiednik: ECG2337

2SC4423 odpowiednik: 2SC2626

2SC4423 odpowiednik: 2SC3527

2SC4533 odpowiednik: ECG2339

2SC454 odpowiednik: 2SC458

2SC454 odpowiednik: 2SC460

2SC454 odpowiednik: 2SC461

2SC4573 odpowiednik: 2SD1218

2SC4573 odpowiednik: 2SD1395

2SC4573 odpowiednik: ECG2334

2SC458 odpowiednik: 2N3854

2SC458 odpowiednik: 2N3856A

2SC458 odpowiednik: 2SC1313

2SC458 odpowiednik: 2SC1328

2SC458 odpowiednik: 2SC2129

2SC458 odpowiednik: 2SC454

2SC458 odpowiednik: 2SC460

2SC458 odpowiednik: 2SC461

2SC458 odpowiednik: 2SC536

2SC458 odpowiednik: 2SC869

2SC460 odpowiednik: 2SC454

2SC460 odpowiednik: 2SC458

2SC460 odpowiednik: 2SC461

2SC461 odpowiednik: 2SC454

2SC461 odpowiednik: 2SC458

2SC461 odpowiednik: 2SC460

2SC4744 odpowiednik: 2SD1555

2SC478 odpowiednik: 2SC943

2SC481 odpowiednik: 2SC497

2SC481 odpowiednik: 2SC504

2SC484 odpowiednik: 2SC486

2SC485 odpowiednik: 2SC510

2SC486 odpowiednik: 2SC484

2SC488 odpowiednik: КТ805Б

2SC488H odpowiednik: КТ805Б

2SC492 odpowiednik: KT802A

2SC493 odpowiednik: 2SC1051

2SC493 odpowiednik: 2SD427

2SC493 odpowiednik: 2SD428

2SC493 odpowiednik: KT802A

2SC494 odpowiednik: 2SC1030

2SC495 odpowiednik: 2SC1957

2SC495 odpowiednik: 2SC2021

2SC495 odpowiednik: 2SC2028

2SC495 odpowiednik: 2SC2091

2SC495 odpowiednik: ECG295

2SC496 odpowiednik: 2SC1162

2SC496 odpowiednik: 2SC1368

2SC497 odpowiednik: 2SC481

2SC497 odpowiednik: 2SC503

2SC497 odpowiednik: 2SC504

2SC497 odpowiednik: 2SC510

2SC497 odpowiednik: 2SC708A

2SC497 odpowiednik: 2SC826

2SC50 odpowiednik: KT805A

2SC501 odpowiednik: 2N3725

2SC501 odpowiednik: 2SC960

2SC503 odpowiednik: 2SC497

2SC503 odpowiednik: 2SC510

2SC504 odpowiednik: 2SC481

2SC504 odpowiednik: 2SC497

2SC507 odpowiednik: 2SC627

2SC508 odpowiednik: 2N3584

2SC508 odpowiednik: 2N3585

2SC508 odpowiednik: 2N6079

2SC508 odpowiednik: 2SC1025

2SC508 odpowiednik: 2SC1467

2SC508 odpowiednik: 2SC783

2SC508 odpowiednik: 2SC825

2SC508 odpowiednik: 2SC840

2SC508 odpowiednik: 2SC895

2SC508 odpowiednik: 7320-1

2SC508 odpowiednik: 7356-2

2SC508 odpowiednik: ECG175

2SC508 odpowiednik: ECG286

2SC508 odpowiednik: ECG384

2SC509 odpowiednik: 2SC1213A

2SC509 odpowiednik: 2SC1214

2SC509 odpowiednik: 2SC1384

2SC509 odpowiednik: 2SC1627A

2SC509 odpowiednik: 2SC1788

2SC509 odpowiednik: 2SC2001

2SC509 odpowiednik: 2SC2120

2SC509 odpowiednik: 2SC2235

2SC509 odpowiednik: 2SC2274A

2SC509 odpowiednik: 2SC2719

2SC509 odpowiednik: 2SD734

2SC509 odpowiednik: ZTX450

2SC510 odpowiednik: 2N3440

2SC510 odpowiednik: 2N5320

2SC510 odpowiednik: 2SC485

2SC510 odpowiednik: 2SC497

2SC510 odpowiednik: 2SC503

2SC510 odpowiednik: 2SC522

2SC510 odpowiednik: 2SC696

2SC510 odpowiednik: 2SC696A

2SC510 odpowiednik: 2SC708

2SC510 odpowiednik: 2SC708A

2SC510 odpowiednik: 2SC959

2SC510 odpowiednik: 2SC972

2SC510 odpowiednik: BFX34

2SC510 odpowiednik: BSW68

2SC511 odpowiednik: 2SD328

2SC515A odpowiednik: 121-713

2SC515A odpowiednik: 2SC1059

2SC515A odpowiednik: 2SC1168

2SC515A odpowiednik: 2SC1456

2SC515A odpowiednik: 2SC2354

2SC515A odpowiednik: 2SC582

2SC515A odpowiednik: 2SC680

2SC515A odpowiednik: 2SC685

2SC515A odpowiednik: 2SD24Y

2SC515A odpowiednik: ECG124

2SC518 odpowiednik: КТ602Б

2SC522 odpowiednik: 2N5320

2SC522 odpowiednik: 2SC510

2SC522 odpowiednik: 2SC696A

2SC522 odpowiednik: BSW68

2SC535 odpowiednik: 2SC1215

2SC535 odpowiednik: 2SC1363

2SC535 odpowiednik: 2SC1684

2SC535 odpowiednik: 2SC380

2SC535 odpowiednik: 2SC633A

2SC535 odpowiednik: 2SC944

2SC536 odpowiednik: 2N3854

2SC536 odpowiednik: 2N3856A

2SC536 odpowiednik: 2SC372

2SC536 odpowiednik: 2SC373

2SC536 odpowiednik: 2SC458

2SC536 odpowiednik: 2SC945

2SC536 odpowiednik: BC107

2SC536 odpowiednik: BC171

2SC536 odpowiednik: BC183

2SC536 odpowiednik: BC237

2SC536 odpowiednik: BC382

2SC536F odpowiednik: BC107

2SC536F odpowiednik: BC171

2SC536F odpowiednik: BC183

2SC536F odpowiednik: BC237

2SC538 odpowiednik: 2SC923

2SC541 odpowiednik: 2N3553

2SC542 odpowiednik: 2N3375

2SC543 odpowiednik: 2N3632

2SC546 odpowiednik: 2SC1047

2SC546 odpowiednik: 2SC694

2SC558 odpowiednik: 2N3902

2SC558 odpowiednik: 2N5840

2SC558 odpowiednik: 2SC1106

2SC558 odpowiednik: 2SC681A

2SC558 odpowiednik: 2SC901A

2SC558 odpowiednik: 2SC940

2SC558 odpowiednik: BU310

2SC558 odpowiednik: ECG162

2SC56 odpowiednik: КТ312Б

2SC567 odpowiednik: 2SC1254

2SC567 odpowiednik: 2SC1260

2SC573 odpowiednik: 2SC636

2SC573 odpowiednik: 40282

2SC573 odpowiednik: ECG476

2SC582 odpowiednik: 2SC515A

2SC582 odpowiednik: 2SD24Y

2SC59 odpowiednik: КТ602Г

2SC605 odpowiednik: 2SC268A

2SC605 odpowiednik: 2SC606

2SC605 odpowiednik: ECG313

2SC606 odpowiednik: 2SC268A

2SC606 odpowiednik: 2SC605

2SC606 odpowiednik: ECG313

2SC608 odpowiednik: BD139

2SC608 odpowiednik: BD169

2SC608 odpowiednik: BD179

2SC608 odpowiednik: BD237

2SC609 odpowiednik: 2SC960

2SC609 odpowiednik: 2SD224

2SC613 odpowiednik: 2SC639

2SC620 odpowiednik: 2SC714

2SC627 odpowiednik: 2N3440

2SC627 odpowiednik: 2SC1012

2SC627 odpowiednik: 2SC1012A

2SC627 odpowiednik: 2SC1048

2SC627 odpowiednik: 2SC1103A

2SC627 odpowiednik: 2SC1451

2SC627 odpowiednik: 2SC507

2SC627 odpowiednik: 2SC875

2SC627 odpowiednik: 610135-1

2SC627 odpowiednik: BF659

2SC627 odpowiednik: ECG154

2SC627 odpowiednik: LTC154

2SC627 odpowiednik: SE7056

2SC633 odpowiednik: BC548

2SC633A odpowiednik: 2SC1363

2SC633A odpowiednik: 2SC1684

2SC633A odpowiednik: 2SC380

2SC633A odpowiednik: 2SC535

2SC633A odpowiednik: 2SC944

2SC633A odpowiednik: BC548

2SC634 odpowiednik: 2SC1775

2SC634 odpowiednik: BC547

2SC634A odpowiednik: 2SC1364

2SC634A odpowiednik: 2SC403C

2SC634A odpowiednik: BC547

2SC635 odpowiednik: 40281

2SC635 odpowiednik: ECG475

2SC636 odpowiednik: 2SC573

2SC636 odpowiednik: 40282

2SC636 odpowiednik: ECG476

2SC64 odpowiednik: КТ602Б

2SC642 odpowiednik: 2SC1167

2SC643A odpowiednik: 2N6307

2SC643A odpowiednik: 2N6308

2SC643A odpowiednik: 2SC1046

2SC643A odpowiednik: 2SC1295

2SC643A odpowiednik: 2SC1358

2SC643A odpowiednik: 2SD416

2SC643A odpowiednik: 2SD818

2SC643A odpowiednik: A8T

2SC643A odpowiednik: BU208A

2SC643A odpowiednik: ECG163A

2SC643A odpowiednik: MJ3030

2SC644 odpowiednik: 2SC828A

2SC644 odpowiednik: 2SC945

2SC646 odpowiednik: 2SC1667

2SC647 odpowiednik: 2SC681A

2SC647 odpowiednik: 2SC940

2SC6492 odpowiednik: LMC6492AEN

2SC66 odpowiednik: КТ602Б

2SC668 odpowiednik: 2SC674

2SC674 odpowiednik: 2SC668

2SC680 odpowiednik: 2SC1025

2SC680 odpowiednik: 2SC1059

2SC680 odpowiednik: 2SC1168

2SC680 odpowiednik: 2SC1456

2SC680 odpowiednik: 2SC2354

2SC680 odpowiednik: 2SC515A

2SC680 odpowiednik: 2SC685A

2SC680 odpowiednik: 2SC783

2SC680 odpowiednik: 2SD24Y

2SC680A odpowiednik: 2SC1025

2SC681A odpowiednik: 121-829

2SC681A odpowiednik: 217N1

2SC681A odpowiednik: 2N3902

2SC681A odpowiednik: 2N5840

2SC681A odpowiednik: 2N6307

2SC681A odpowiednik: 2SC1106

2SC681A odpowiednik: 2SC1195

2SC681A odpowiednik: 2SC1295

2SC681A odpowiednik: 2SC1576

2SC681A odpowiednik: 2SC2243

2SC681A odpowiednik: 2SC558

2SC681A odpowiednik: 2SC647

2SC681A odpowiednik: 2SC901A

2SC681A odpowiednik: 2SC935

2SC681A odpowiednik: 2SC940

2SC681A odpowiednik: 2SD320

2SC681A odpowiednik: 2SD383

2SC681A odpowiednik: BU310

2SC681A odpowiednik: ECG162

2SC681A odpowiednik: MJ411

2SC681A odpowiednik: XQ601-35

2SC682 odpowiednik: 2SC683

2SC682 odpowiednik: 2SC720

2SC682 odpowiednik: 2SC761

2SC682 odpowiednik: 2SC762

2SC683 odpowiednik: 2SC682

2SC683 odpowiednik: 2SC720

2SC683 odpowiednik: 2SC761

2SC683 odpowiednik: 2SC762

2SC685 odpowiednik: 2SC2354

2SC685 odpowiednik: 2SC515A

2SC685 odpowiednik: 2SD24Y

2SC685 odpowiednik: ECG124

2SC685A odpowiednik: 2SC680

2SC69 odpowiednik: КТ602Г

2SC693 odpowiednik: 2SC694

2SC694 odpowiednik: 2SC1047

2SC694 odpowiednik: 2SC546

2SC694 odpowiednik: 2SC693

2SC696 odpowiednik: 2SC510

2SC696 odpowiednik: 2SC972

2SC696A odpowiednik: 2N5320

2SC696A odpowiednik: 2SC510

2SC696A odpowiednik: 2SC522

2SC696A odpowiednik: BSW68

2SC705 odpowiednik: 2SC772

2SC708 odpowiednik: 2SC510

2SC708 odpowiednik: BFX34

2SC708A odpowiednik: 2SC497

2SC708A odpowiednik: 2SC510

2SC709 odpowiednik: 2SC710

2SC709 odpowiednik: 2SC711

2SC709 odpowiednik: 2SC712

2SC710 odpowiednik: 2SC709

2SC710 odpowiednik: 2SC711

2SC710 odpowiednik: 2SC712

2SC711 odpowiednik: 2SC709

2SC711 odpowiednik: 2SC710

2SC711 odpowiednik: 2SC712

2SC712 odpowiednik: 2SC709

2SC712 odpowiednik: 2SC710

2SC712 odpowiednik: 2SC711

2SC714 odpowiednik: 2SC620

2SC714 odpowiednik: 2SC920

2SC717 odpowiednik: 2SC1215

2SC717 odpowiednik: 2SC1906

2SC717 odpowiednik: 2SC784

2SC717 odpowiednik: ECG107

2SC720 odpowiednik: 2SC398

2SC720 odpowiednik: 2SC682

2SC720 odpowiednik: 2SC683

2SC720 odpowiednik: 2SC761

2SC720 odpowiednik: 2SC762

2SC720 odpowiednik: BF166

2SC720 odpowiednik: BF200

2SC720 odpowiednik: ECG161M

2SC727 odpowiednik: 2SC728

2SC728 odpowiednik: 2SC727

2SC731 odpowiednik: 2SC2586

2SC731 odpowiednik: 2SC908

2SC732 odpowiednik: 2SC1000

2SC732 odpowiednik: 2SC733

2SC732 odpowiednik: 2SC734

2SC733 odpowiednik: 2SC1000

2SC733 odpowiednik: 2SC732

2SC733 odpowiednik: 2SC734

2SC734 odpowiednik: 2SC1000

2SC734 odpowiednik: 2SC1815

2SC734 odpowiednik: 2SC2320

2SC734 odpowiednik: 2SC732

2SC734 odpowiednik: 2SC733

2SC735 odpowiednik: 2SC2001

2SC736 odpowiednik: 2SC1030

2SC738 odpowiednik: 2SC763

2SC756A odpowiednik: ECG195A

2SC761 odpowiednik: 2SC398

2SC761 odpowiednik: 2SC682

2SC761 odpowiednik: 2SC683

2SC761 odpowiednik: 2SC720

2SC761 odpowiednik: 2SC762

2SC761 odpowiednik: BF166

2SC761 odpowiednik: BF200

2SC762 odpowiednik: 2SC398

2SC762 odpowiednik: 2SC682

2SC762 odpowiednik: 2SC683

2SC762 odpowiednik: 2SC720

2SC762 odpowiednik: 2SC761

2SC762 odpowiednik: BF166

2SC762 odpowiednik: BF200

2SC763 odpowiednik: 2SC738

2SC772 odpowiednik: 2SC705

2SC775 odpowiednik: ECG329

2SC775 odpowiednik: MRF8004

2SC779 odpowiednik: 2N3584

2SC779 odpowiednik: 2N3585

2SC779 odpowiednik: 2SC1025

2SC779 odpowiednik: 2SC1467

2SC782 odpowiednik: 2SC1025

2SC782A odpowiednik: 2N3585

2SC782A odpowiednik: 2SC1025

2SC782A odpowiednik: 2SC1467

2SC783 odpowiednik: 2N3585

2SC783 odpowiednik: 2SC1025

2SC783 odpowiednik: 2SC1431

2SC783 odpowiednik: 2SC1445

2SC783 odpowiednik: 2SC508

2SC783 odpowiednik: 2SC680

2SC783 odpowiednik: 2SC825

2SC783 odpowiednik: 3567-4

2SC783 odpowiednik: ECG175

2SC783 odpowiednik: ECG286

2SC784 odpowiednik: 146848

2SC784 odpowiednik: 2SC1128

2SC784 odpowiednik: 2SC1215

2SC784 odpowiednik: 2SC2216

2SC784 odpowiednik: 2SC2407

2SC784 odpowiednik: 2SC717

2SC784 odpowiednik: ECG107

2SC784 odpowiednik: ECG229

2SC789 odpowiednik: 132573

2SC789 odpowiednik: 142691

2SC789 odpowiednik: 146855

2SC789 odpowiednik: 146856

2SC789 odpowiednik: 2N5293

2SC789 odpowiednik: 2SA489

2SC789 odpowiednik: 2SC1061

2SC789 odpowiednik: 2SC1826

2SC789 odpowiednik: 2SC1827

2SC789 odpowiednik: 2SC790

2SC789 odpowiednik: 2SD1134

2SC789 odpowiednik: 2SD1135

2SC789 odpowiednik: 2SD235

2SC789 odpowiednik: 2SD313

2SC789 odpowiednik: 2SD525

2SC789 odpowiednik: 2SD526

2SC789 odpowiednik: 2SD613

2SC789 odpowiednik: ECG152

2SC790 odpowiednik: 2N5293

2SC790 odpowiednik: 2SC1061

2SC790 odpowiednik: 2SC789

2SC790 odpowiednik: 2SD234

2SC790 odpowiednik: 2SD235

2SC790 odpowiednik: 2SD313

2SC790 odpowiednik: 2SD317

2SC790 odpowiednik: 2SD525

2SC790 odpowiednik: 2SD526

2SC790 odpowiednik: 2SD613

2SC792 odpowiednik: 2SC1050

2SC792 odpowiednik: 2SC1167

2SC792 odpowiednik: 2SD198

2SC793 odpowiednik: 2SC2261

2SC793 odpowiednik: 2SD388A

2SC793 odpowiednik: 2SD426

2SC793 odpowiednik: 2SD428

2SC799 odpowiednik: 2SC1239

2SC799K odpowiednik: ECG237

2SC806 odpowiednik: 2SC807

2SC806 odpowiednik: BUY69B

2SC806A odpowiednik: 2SC1114

2SC806A odpowiednik: 2SC1358A

2SC807 odpowiednik: 2SC806

2SC807 odpowiednik: BUY69B

2SC807A odpowiednik: 2SC2122

2SC807A odpowiednik: BUY69B

2SC815 odpowiednik: 2SC1213A

2SC815 odpowiednik: 2SC2274

2SC815 odpowiednik: 2SC2274A

2SC821 odpowiednik: 2N4427

2SC821 odpowiednik: ECG346

2SC822 odpowiednik: MRF607

2SC825 odpowiednik: 2N3585

2SC825 odpowiednik: 2SC508

2SC825 odpowiednik: 2SC783

2SC825 odpowiednik: ECG286

2SC826 odpowiednik: 2SC497

2SC828A odpowiednik: 2SC644

2SC828A odpowiednik: 2SC945

2SC828A odpowiednik: BC547

2SC828A odpowiednik: BC548

2SC829 odpowiednik: 2SC838

2SC830 odpowiednik: 2SC1025

2SC838 odpowiednik: 2SC829

2SC839 odpowiednik: 2SC941

2SC840 odpowiednik: 2N3584

2SC840 odpowiednik: 2SC1025

2SC840 odpowiednik: 2SC508

2SC840 odpowiednik: 2SC895

2SC840 odpowiednik: 7320-1

2SC840 odpowiednik: 7356-2

2SC853 odpowiednik: 2SD261

2SC853 odpowiednik: ECG192A

2SC867 odpowiednik: 2SC1034

2SC867 odpowiednik: 2SC1316

2SC867A odpowiednik: 2N5661

2SC867A odpowiednik: 2SC1034

2SC867A odpowiednik: ECG369

2SC869 odpowiednik: 2SC1313

2SC869 odpowiednik: 2SC1328

2SC869 odpowiednik: 2SC2129

2SC869 odpowiednik: 2SC458

2SC875 odpowiednik: 2SC1012A

2SC875 odpowiednik: 2SC1048

2SC875 odpowiednik: 2SC627

2SC875 odpowiednik: 2SC960

2SC875 odpowiednik: BF659

2SC875 odpowiednik: ECG154

2SC875 odpowiednik: LTC154

2SC875 odpowiednik: SE7056

2SC890 odpowiednik: 2SC998

2SC890 odpowiednik: ECG487

2SC891 odpowiednik: 2N5645

2SC891 odpowiednik: C3-12

2SC892 odpowiednik: 2N5646

2SC892 odpowiednik: C12-12

2SC895 odpowiednik: 2N3584

2SC895 odpowiednik: 2N3585

2SC895 odpowiednik: 2SC1025

2SC895 odpowiednik: 2SC508

2SC895 odpowiednik: 2SC840

2SC895 odpowiednik: 7320-1

2SC895 odpowiednik: 7356-2

2SC895 odpowiednik: ECG175

2SC897 odpowiednik: 2SC1051

2SC897 odpowiednik: 2SD388A

2SC897 odpowiednik: 2SD428

2SC898 odpowiednik: 2SC1051

2SC898 odpowiednik: 2SD388A

2SC900 odpowiednik: 2SC1000

2SC900 odpowiednik: 2SC1344

2SC900 odpowiednik: 2SC1815

2SC900 odpowiednik: ECG199

2SC901A odpowiednik: 2SC1106

2SC901A odpowiednik: 2SC1195

2SC901A odpowiednik: 2SC558

2SC901A odpowiednik: 2SC681A

2SC901A odpowiednik: 2SC940

2SC901A odpowiednik: BU310

2SC901A odpowiednik: ECG162

2SC908 odpowiednik: 2SC2586

2SC908 odpowiednik: 2SC731

2SC908 odpowiednik: ECG479

2SC920 odpowiednik: 2SC714

2SC923 odpowiednik: 2SC538

2SC923 odpowiednik: 2SC951

2SC926 odpowiednik: 2SC1921

2SC926 odpowiednik: 2SC926A

2SC926 odpowiednik: BF336

2SC926A odpowiednik: 2SC1921

2SC926A odpowiednik: 2SC926

2SC926A odpowiednik: BF336

2SC929 odpowiednik: 2SC2839

2SC929 odpowiednik: 2SC930

2SC929 odpowiednik: 2SC949

2SC930 odpowiednik: 2SC2839

2SC930 odpowiednik: 2SC929

2SC930 odpowiednik: 2SC949

2SC933 odpowiednik: 2SC1318

2SC935 odpowiednik: 2SC681A

2SC935 odpowiednik: 2SD320

2SC936 odpowiednik: 2SC1167

2SC936 odpowiednik: 2SC1295

2SC937 odpowiednik: 2SC1358

2SC937 odpowiednik: 2SC1875

2SC937 odpowiednik: 2SC1942

2SC940 odpowiednik: 121-829

2SC940 odpowiednik: 217N1

2SC940 odpowiednik: 2N3902

2SC940 odpowiednik: 2N5840

2SC940 odpowiednik: 2N6307

2SC940 odpowiednik: 2N6308

2SC940 odpowiednik: 2SC1106

2SC940 odpowiednik: 2SC1195

2SC940 odpowiednik: 2SC1295

2SC940 odpowiednik: 2SC1576

2SC940 odpowiednik: 2SC2243

2SC940 odpowiednik: 2SC558

2SC940 odpowiednik: 2SC647

2SC940 odpowiednik: 2SC681A

2SC940 odpowiednik: 2SC901A

2SC940 odpowiednik: 2SC940

2SC940 odpowiednik: BU310

2SC940 odpowiednik: DTS410

2SC940 odpowiednik: ECG162

2SC940 odpowiednik: MJ410

2SC940 odpowiednik: XQ601-35

2SC941 odpowiednik: 2SC1844

2SC941 odpowiednik: 2SC839

2SC943 odpowiednik: 2SC478

2SC943 odpowiednik: 2SC979

2SC944 odpowiednik: 2SC1363

2SC944 odpowiednik: 2SC1684

2SC944 odpowiednik: 2SC380

2SC944 odpowiednik: 2SC535

2SC944 odpowiednik: 2SC633A

2SC945 odpowiednik: 2SC1000

2SC945 odpowiednik: 2SC1685

2SC945 odpowiednik: 2SC1815

2SC945 odpowiednik: 2SC2308

2SC945 odpowiednik: 2SC2309

2SC945 odpowiednik: 2SC536

2SC945 odpowiednik: 2SC644

2SC945 odpowiednik: 2SC828A

2SC945 odpowiednik: 2SD889

2SC945 odpowiednik: 35047217

2SC945 odpowiednik: 48-90343A50

2SC945 odpowiednik: BC546

2SC945 odpowiednik: BC547

2SC945 odpowiednik: BC548

2SC949 odpowiednik: 2SC2839

2SC949 odpowiednik: 2SC929

2SC949 odpowiednik: 2SC930

2SC951 odpowiednik: 2SC923

2SC959 odpowiednik: 2N3440

2SC959 odpowiednik: 2N3762

2SC959 odpowiednik: 2SC510

2SC959 odpowiednik: 2SD204

2SC960 odpowiednik: 2N3725

2SC960 odpowiednik: 2SC501

2SC960 odpowiednik: 2SC609

2SC960 odpowiednik: 2SC875

2SC960 odpowiednik: 2SD205

2SC960 odpowiednik: 2SD224

2SC960 odpowiednik: 40349V2

2SC960 odpowiednik: ECG225

2SC961 odpowiednik: 2SC1051

2SC961 odpowiednik: 2SD388A

2SC972 odpowiednik: 2SC510

2SC972 odpowiednik: 2SC696

2SC979 odpowiednik: 2SC943

2SC979A odpowiednik: 2N4227

2SC982 odpowiednik: 2N5306

2SC982 odpowiednik: 2N5525

2SC982 odpowiednik: 2SC1472K

2SC982 odpowiednik: ECG172A

2SC982 odpowiednik: MPSA12

2SC982 odpowiednik: MPSA13

2SC983 odpowiednik: 2SC1515

2SC983 odpowiednik: 2SC1573

2SC983 odpowiednik: 2SC2229

2SC983 odpowiednik: 2SC2230A

2SC983 odpowiednik: 2SC2375

2SC983 odpowiednik: BF422

2SC983 odpowiednik: ECG287

2SC983 odpowiednik: ECG399

2SC983 odpowiednik: MPSA42

2SC983 odpowiednik: MPSA43

2SC984 odpowiednik: 2SC284

2SC988 odpowiednik: 2N6304

2SC988 odpowiednik: 2SC1044

2SC988 odpowiednik: 2SC1260

2SC998 odpowiednik: 2SC890

2SC998 odpowiednik: ECG487

2SD1012 odpowiednik: 2SC2785

2SD1012 odpowiednik: 2SD1020

2SD1016 odpowiednik: 2SD1175

2SD1016 odpowiednik: 2SD870

2SD1016 odpowiednik: 2SD871

2SD1016 odpowiednik: 2SD903

2SD1016 odpowiednik: 2SD904

2SD1016 odpowiednik: 2SD951

2SD1016 odpowiednik: 2SD957A

2SD1016 odpowiednik: BU2080

2SD1016 odpowiednik: BU208D

2SD1016 odpowiednik: ECG89

2SD1020 odpowiednik: 2SC2785

2SD1020 odpowiednik: 2SD1012

2SD1022 odpowiednik: 2SD1023

2SD1023 odpowiednik: 2SD1022

2SD1044 odpowiednik: 2SD1230

2SD1044 odpowiednik: ECG215

2SD1046 odpowiednik: 2SC2577A

2SD1046 odpowiednik: 2SC2825

2SD1046 odpowiednik: 2SC3181

2SD1046 odpowiednik: 2SC3182

2SD1046 odpowiednik: 2SD1486

2SD1046 odpowiednik: 2SD895

2SD1046 odpowiednik: 2SD896

2SD1046 odpowiednik: ECG392

2SD1046 odpowiednik: EP2189

2SD1046 odpowiednik: TIP35C

2SD1047 odpowiednik: 2SC2580

2SD1047 odpowiednik: 2SC2581

2SD1047 odpowiednik: 2SC2837

2SD1047 odpowiednik: 2SC3182

2SD1047 odpowiednik: 2SC3856

2SD1047 odpowiednik: 2SD1148

2SD1047 odpowiednik: 2SD1238

2SD1047 odpowiednik: 2SD751

2SD1047 odpowiednik: ECG36

2SD1047 odpowiednik: TIP3055

2SD1047 odpowiednik: TIP33C

2SD1049 odpowiednik: ECG392

2SD1049 odpowiednik: TIP35C

2SD1051 odpowiednik: 2SD1055

2SD1052 odpowiednik: 2SC1983

2SD1052 odpowiednik: 2SC1984

2SD1052 odpowiednik: ECG56

2SD1055 odpowiednik: 2SD1051

2SD1059 odpowiednik: 2SD613

2SD1059 odpowiednik: ECG196

2SD1059 odpowiednik: TIP41C

2SD1060 odpowiednik: 2SD1061

2SD1061 odpowiednik: 2SD1060

2SD1062 odpowiednik: 2SC3345

2SD1062 odpowiednik: 2SC3346

2SD1062 odpowiednik: 2SD1723

2SD1062 odpowiednik: BD911

2SD1063 odpowiednik: 2SD1064

2SD1063 odpowiednik: 2SD1065

2SD1064 odpowiednik: 2SD1063

2SD1064 odpowiednik: 2SD1065

2SD1065 odpowiednik: 2SD1063

2SD1065 odpowiednik: 2SD1064

2SD1065 odpowiednik: ECG2304

2SD1065 odpowiednik: KSA11065

2SD1069 odpowiednik: 2SC2335

2SD1069 odpowiednik: BU407

2SD1069 odpowiednik: BU407D

2SD1069 odpowiednik: BU408D

2SD1073 odpowiednik: 2SD1115

2SD1088 odpowiednik: 2SC2335

2SD1088 odpowiednik: 2SD1114

2SD1090 odpowiednik: 2SC1829

2SD1090 odpowiednik: 2SC3153

2SD1090 odpowiednik: 2SD920

2SD1090 odpowiednik: 2SD931

2SD1090 odpowiednik: ECG2307

2SD1090 odpowiednik: ECG86

2SD1092 odpowiednik: 2SD1642

2SD1092 odpowiednik: ECG2330

2SD1092 odpowiednik: KAA111092

2SD1094 odpowiednik: BUY69B

2SD110 odpowiednik: 2SD287

2SD110 odpowiednik: 2SD287A

2SD110 odpowiednik: 2SD555

2SD1105 odpowiednik: 2SC1586

2SD1111 odpowiednik: 2SC1472K

2SD1111 odpowiednik: 2SC2062

2SD1111 odpowiednik: 2SD892

2SD1114 odpowiednik: 2SC2335

2SD1114 odpowiednik: 2SD1088

2SD1114 odpowiednik: 2SD977

2SD1115 odpowiednik: 2SD1073

2SD1128 odpowiednik: 2SD560

2SD1133 odpowiednik: 2SD1134

2SD1133 odpowiednik: 2SD1135

2SD1134 odpowiednik: 2SC1826

2SD1134 odpowiednik: 2SC1827

2SD1134 odpowiednik: 2SC789

2SD1134 odpowiednik: 2SD1133

2SD1134 odpowiednik: 2SD1135

2SD1134 odpowiednik: 2SD525

2SD1134 odpowiednik: 2SD526

2SD1135 odpowiednik: 121-1061-01

2SD1135 odpowiednik: 121-970

2SD1135 odpowiednik: 121-987

2SD1135 odpowiednik: 121-992

2SD1135 odpowiednik: 2N6474

2SD1135 odpowiednik: 2SC789

2SD1135 odpowiednik: 2SD1133

2SD1135 odpowiednik: 2SD1134

2SD1135 odpowiednik: 2SD1137

2SD1135 odpowiednik: 2SD475

2SD1135 odpowiednik: 2SD712

2SD1135 odpowiednik: 2SD713

2SD1135 odpowiednik: 2SD723

2SD1135 odpowiednik: 2SD726

2SD1135 odpowiednik: 2SD743

2SD1135 odpowiednik: 2SD743A

2SD1135 odpowiednik: ECG291

2SD1135 odpowiednik: FT317B

2SD1137 odpowiednik: 2SD1135

2SD1137 odpowiednik: 2SD743

2SD1138 odpowiednik: 150364

2SD1138 odpowiednik: 2SC1624

2SD1138 odpowiednik: 2SC1625

2SD1138 odpowiednik: 2SC1669

2SD1138 odpowiednik: 2SC2167

2SD1138 odpowiednik: 2SC2168

2SD1138 odpowiednik: 2SC2336

2SD1138 odpowiednik: 2SC2344

2SD1138 odpowiednik: 2SC4159

2SD1138 odpowiednik: 2SD381

2SD1138 odpowiednik: 2SD386

2SD1138 odpowiednik: 2SD401A

2SD1138 odpowiednik: 2SD478

2SD1138 odpowiednik: 2SD760

2SD1138 odpowiednik: 2SD761

2SD1138 odpowiednik: ECG375

2SD1138 odpowiednik: GS2016

2SD114 odpowiednik: MJ802

2SD1148 odpowiednik: 2SD1047

2SD1155 odpowiednik: ECG99

2SD1155 odpowiednik: MJ10023

2SD1163 odpowiednik: 2SC2335

2SD1163 odpowiednik: 2SD1163A

2SD1163A odpowiednik: 2SC2335

2SD1163A odpowiednik: 2SD1163

2SD1168 odpowiednik: 2SC1308K

2SD1168 odpowiednik: 2SC1942

2SD1168 odpowiednik: 2SD822

2SD1168 odpowiednik: BU208A

2SD1173 odpowiednik: 2SD1175

2SD1173 odpowiednik: 2SD898B

2SD1175 odpowiednik: 2SD1016

2SD1175 odpowiednik: 2SD1173

2SD1175 odpowiednik: 2SD870

2SD1175 odpowiednik: 2SD871

2SD1175 odpowiednik: 2SD898B

2SD1175 odpowiednik: 2SD903

2SD1175 odpowiednik: 2SD904

2SD1175 odpowiednik: BU2080

2SD1175 odpowiednik: BU208D

2SD1175 odpowiednik: ECG89

2SD1176 odpowiednik: 2SD1192

2SD1176 odpowiednik: 2SD1218

2SD1176 odpowiednik: 2SD1395

2SD1176 odpowiednik: 2SD635

2SD1176 odpowiednik: ECG2334

2SD118 odpowiednik: 2SC2260

2SD118 odpowiednik: 2SD388A

2SD1185 odpowiednik: 2SC1413A

2SD1186 odpowiednik: 2SC1172B

2SD1190 odpowiednik: 2N6039

2SD1190 odpowiednik: 2SD481

2SD1190 odpowiednik: 2SD560

2SD1190 odpowiednik: 2SD633

2SD1190 odpowiednik: 2SD687

2SD1190 odpowiednik: 2SD837

2SD1190 odpowiednik: 2SD837B

2SD1190 odpowiednik: ECG253

2SD1192 odpowiednik: 2SD1176

2SD1195 odpowiednik: 2SD1196

2SD1195 odpowiednik: 2SD560

2SD1195 odpowiednik: 2SD686

2SD1195 odpowiednik: 2SD837

2SD1196 odpowiednik: 144028

2SD1196 odpowiednik: 2SD1195

2SD1196 odpowiednik: 2SD1590

2SD1196 odpowiednik: 2SD1769

2SD1196 odpowiednik: 2SD633

2SD1196 odpowiednik: 2SD970

2SD1196 odpowiednik: D44D3

2SD1196 odpowiednik: ECG261

2SD1196 odpowiednik: TIP102

2SD1196 odpowiednik: TIP121

2SD1196 odpowiednik: TIP122

2SD1199 odpowiednik: 2SC2063

2SD1199 odpowiednik: 2SC2078

2SD1199 odpowiednik: 2SD636

2SD1199 odpowiednik: 2SD637

2SD1199 odpowiednik: ECG16

2SD120 odpowiednik: П701А

2SD1209 odpowiednik: ECG2341

2SD121 odpowiednik: П701А

2SD1211 odpowiednik: 2SC2383

2SD1211 odpowiednik: 2SC2705

2SD1211 odpowiednik: 2SD1292

2SD1211 odpowiednik: ECG31

2SD1217 odpowiednik: 2SD1217

2SD1217 odpowiednik: 2SD1481

2SD1217 odpowiednik: ECG2332

2SD1217 odpowiednik: KAA113292

2SD1217 odpowiednik: KAA113293

2SD1218 odpowiednik: 2SC4573

2SD1218 odpowiednik: 2SD1176

2SD1218 odpowiednik: 2SD1395

2SD1218 odpowiednik: 2SD635

2SD1218 odpowiednik: ECG2334

2SD1227 odpowiednik: 2SD863

2SD1227 odpowiednik: 2SD973

2SD1227 odpowiednik: ECG20

2SD1229 odpowiednik: ECG214

2SD1230 odpowiednik: 2SD1044

2SD1230 odpowiednik: ECG215

2SD1237 odpowiednik: 2SD961

2SD1237 odpowiednik: ECG54

2SD1237 odpowiednik: KSD362

2SD1237 odpowiednik: MJE15028

2SD1237 odpowiednik: MJE15030

2SD1238 odpowiednik: 2SC2581

2SD1238 odpowiednik: 2SC2706

2SD1238 odpowiednik: 2SC2837

2SD1238 odpowiednik: 2SC3856

2SD1238 odpowiednik: 2SD1047

2SD1238 odpowiednik: ECG36

2SD1238 odpowiednik: MN8303

2SD124 odpowiednik: KT802A

2SD1246 odpowiednik: ECG11

2SD125 odpowiednik: 2SC1030

2SD125 odpowiednik: KT802A

2SD1251 odpowiednik: 2SD1252

2SD1251 odpowiednik: 2SD1253

2SD1252 odpowiednik: 2SD1251

2SD1252 odpowiednik: 2SD1253

2SD1252 odpowiednik: 2SD1254

2SD1253 odpowiednik: 2SD1251

2SD1253 odpowiednik: 2SD1252

2SD1253 odpowiednik: 2SD1254

2SD1253 odpowiednik: 2SD1255

2SD1253 odpowiednik: 2SD1256

2SD1254 odpowiednik: 2SD1252

2SD1254 odpowiednik: 2SD1253

2SD1254 odpowiednik: 2SD1255

2SD1254 odpowiednik: 2SD1256

2SD1255 odpowiednik: 2SD1253

2SD1255 odpowiednik: 2SD1254

2SD1255 odpowiednik: 2SD1256

2SD1255 odpowiednik: 2SD1257

2SD1256 odpowiednik: 2SD1253

2SD1256 odpowiednik: 2SD1254

2SD1256 odpowiednik: 2SD1255

2SD1256 odpowiednik: 2SD1257

2SD1257 odpowiednik: 2SD1255

2SD1257 odpowiednik: 2SD1256

2SD126 odpowiednik: 2SC2260

2SD126 odpowiednik: 2SD388A

2SD126 odpowiednik: KT802A

2SD1260 odpowiednik: 2SD1261

2SD1260 odpowiednik: 2SD1262

2SD1261 odpowiednik: 2SD1260

2SD1261 odpowiednik: 2SD1262

2SD1262 odpowiednik: 2SD1260

2SD1262 odpowiednik: 2SD1261

2SD1265 odpowiednik: 2SD1266

2SD1266 odpowiednik: 2SD1265

2SD1266 odpowiednik: 2SD1271

2SD1266 odpowiednik: 2SD1310

2SD1268 odpowiednik: 2SD1269

2SD1268 odpowiednik: 2SD1270

2SD1269 odpowiednik: 2SD1268

2SD1269 odpowiednik: 2SD1270

2SD1270 odpowiednik: 2SD1268

2SD1270 odpowiednik: 2SD1269

2SD1270 odpowiednik: 2SD1271

2SD1271 odpowiednik: 2SC2334

2SD1271 odpowiednik: 2SD1266

2SD1271 odpowiednik: 2SD1270

2SD1271 odpowiednik: 2SD1310

2SD1271 odpowiednik: 2SD1411

2SD1271 odpowiednik: 2SD1412

2SD1271 odpowiednik: 2SD1444

2SD1275 odpowiednik: 2SC3293

2SD1275 odpowiednik: 2SD1276

2SD1275 odpowiednik: 2SD1277

2SD1275 odpowiednik: 2SD633

2SD1275 odpowiednik: 2SD836

2SD1276 odpowiednik: 2SD1275

2SD1276 odpowiednik: 2SD1277

2SD1277 odpowiednik: 2SD1275

2SD1277 odpowiednik: 2SD1276

2SD1277 odpowiednik: 2SD1825

2SD1278 odpowiednik: 2SD1279

2SD1279 odpowiednik: 2SD1278

2SD1279 odpowiednik: 2SD905

2SD1283 odpowiednik: 2SD1284

2SD1284 odpowiednik: 2SD1283

2SD1288 odpowiednik: 2SD1289

2SD1289 odpowiednik: 2SD1288

2SD1290 odpowiednik: 2SD1291

2SD1291 odpowiednik: 2SD1290

2SD1292 odpowiednik: 2SC2383

2SD1292 odpowiednik: 2SC2705

2SD1292 odpowiednik: 2SD1211

2SD1292 odpowiednik: ECG31

2SD1293 odpowiednik: ECG22

2SD1296 odpowiednik: 2SD1297

2SD1297 odpowiednik: 2SD1296

2SD130 odpowiednik: 2SD315

2SD130 odpowiednik: 2SD91

2SD130 odpowiednik: 2SD92

2SD130 odpowiednik: 2SD93

2SD130 odpowiednik: KT807

2SD1308 odpowiednik: 2SD1309

2SD1308 odpowiednik: 2SD1632

2SD1308 odpowiednik: 2SD1633

2SD1308 odpowiednik: 2SD1634

2SD1308 odpowiednik: 2SD1892

2SD1308 odpowiednik: ECG2326

2SD1309 odpowiednik: 2SD1308

2SD1309 odpowiednik: 2SD1632

2SD1309 odpowiednik: 2SD1633

2SD1309 odpowiednik: 2SD1634

2SD1309 odpowiednik: 2SD1892

2SD1310 odpowiednik: 2SD1266

2SD1310 odpowiednik: 2SD1271

2SD1330 odpowiednik: ECG13

2SD1341 odpowiednik: 145648

2SD1341 odpowiednik: 148964

2SD1341 odpowiednik: 2SC1308PK

2SD1341 odpowiednik: 2SD822

2SD1341 odpowiednik: BU208A

2SD1341 odpowiednik: ECG238

2SD1348 odpowiednik: 2SD794

2SD1377 odpowiednik: ECG2343

2SD1383 odpowiednik: 2SD1478

2SD1383 odpowiednik: ECG2404

2SD1390 odpowiednik: ECG2303

2SD1390 odpowiednik: KAA11042

2SD1390 odpowiednik: MJE12007

2SD1395 odpowiednik: 2SC4573

2SD1395 odpowiednik: 2SD1176

2SD1395 odpowiednik: 2SD1218

2SD1395 odpowiednik: 2SD635

2SD1395 odpowiednik: ECG2334

2SD1397 odpowiednik: 2SD1398

2SD1397 odpowiednik: 2SD1453

2SD1398 odpowiednik: 2SC1290

2SD1398 odpowiednik: 2SC3481

2SD1398 odpowiednik: 2SC3482

2SD1398 odpowiednik: 2SD1397

2SD1398 odpowiednik: 2SD1426

2SD1398 odpowiednik: 2SD1427

2SD1398 odpowiednik: 2SD1441

2SD1398 odpowiednik: 2SD1455

2SD1398 odpowiednik: ECG2302

2SD1398 odpowiednik: KAA11398

2SD1399 odpowiednik: 2SD1402

2SD1399 odpowiednik: 2SD1403

2SD1399 odpowiednik: 2SD1497

2SD1399 odpowiednik: ECG2301

2SD1399 odpowiednik: MJH16032

2SD1401 odpowiednik: 2SD1402

2SD1401 odpowiednik: 2SD1403

2SD1402 odpowiednik: 2SD1399

2SD1402 odpowiednik: 2SD1401

2SD1402 odpowiednik: 2SD1403

2SD1402 odpowiednik: 2SD1497

2SD1402 odpowiednik: ECG2301

2SD1402 odpowiednik: MJH16032

2SD1403 odpowiednik: 2SD1399

2SD1403 odpowiednik: 2SD1401

2SD1403 odpowiednik: 2SD1402

2SD1403 odpowiednik: 2SD1497

2SD1403 odpowiednik: BU508A

2SD1403 odpowiednik: BU705

2SD1403 odpowiednik: ECG2300

2SD1403 odpowiednik: ECG2301

2SD1403 odpowiednik: KAA11508

2SD1403 odpowiednik: MJH16032

2SD1406 odpowiednik: 2SD1407

2SD1407 odpowiednik: 2SD1406

2SD1411 odpowiednik: 2SC2334

2SD1411 odpowiednik: 2SD1271

2SD1411 odpowiednik: 2SD1412

2SD1412 odpowiednik: 2SC2334

2SD1412 odpowiednik: 2SD1271

2SD1412 odpowiednik: 2SD1411

2SD1414 odpowiednik: 2SD1415

2SD1415 odpowiednik: 2SD1414

2SD1419 odpowiednik: 2SC3646

2SD1425 odpowiednik: 2SD1426

2SD1425 odpowiednik: 2SD1427

2SD1426 odpowiednik: 2SC1290

2SD1426 odpowiednik: 2SC3883

2SD1426 odpowiednik: 2SD1398

2SD1426 odpowiednik: 2SD1425

2SD1426 odpowiednik: 2SD1427

2SD1426 odpowiednik: 2SD1439

2SD1426 odpowiednik: 2SD1440

2SD1426 odpowiednik: 2SD1441

2SD1426 odpowiednik: 2SD1453

2SD1426 odpowiednik: 2SD1455

2SD1426 odpowiednik: KAA11398

2SD1427 odpowiednik: 2SC3481

2SD1427 odpowiednik: 2SC3482

2SD1427 odpowiednik: 2SD1398

2SD1427 odpowiednik: 2SD1425

2SD1427 odpowiednik: 2SD1426

2SD1427 odpowiednik: 2SD1428

2SD1427 odpowiednik: 2SD1431

2SD1427 odpowiednik: 2SD1441

2SD1427 odpowiednik: 2SD1455

2SD1427 odpowiednik: 445-1

2SD1428 odpowiednik: 2SD1427

2SD1428 odpowiednik: 2SD1432

2SD1428 odpowiednik: 2SD1433

2SD1428 odpowiednik: 2SD1456

2SD143 odpowiednik: 2SC1025

2SD143 odpowiednik: 2SD315

2SD1431 odpowiednik: 2SD1427

2SD1432 odpowiednik: 2SD1428

2SD1432 odpowiednik: 2SD1433

2SD1432 odpowiednik: 2SD1456

2SD1433 odpowiednik: 2SD1428

2SD1433 odpowiednik: 2SD1432

2SD1433 odpowiednik: 2SD1456

2SD1439 odpowiednik: 2SD1426

2SD1439 odpowiednik: 2SD1440

2SD1439 odpowiednik: 2SD1441

2SD1439 odpowiednik: 2SD1453

2SD1439 odpowiednik: 2SD1455

2SD1440 odpowiednik: 2SD1426

2SD1440 odpowiednik: 2SD1439

2SD1440 odpowiednik: 2SD1441

2SD1440 odpowiednik: 2SD1453

2SD1440 odpowiednik: 2SD1455

2SD1441 odpowiednik: 2SC3481

2SD1441 odpowiednik: 2SC3482

2SD1441 odpowiednik: 2SD1398

2SD1441 odpowiednik: 2SD1426

2SD1441 odpowiednik: 2SD1427

2SD1441 odpowiednik: 2SD1439

2SD1441 odpowiednik: 2SD1440

2SD1441 odpowiednik: 2SD1453

2SD1441 odpowiednik: 2SD1455

2SD1444 odpowiednik: 2SD1271

2SD1451 odpowiednik: 2SD1452

2SD1451 odpowiednik: 2SD1453

2SD1452 odpowiednik: 2SD1451

2SD1452 odpowiednik: 2SD1453

2SD1452 odpowiednik: 2SD1454

2SD1452 odpowiednik: 2SD1455

2SD1453 odpowiednik: 2SD1397

2SD1453 odpowiednik: 2SD1426

2SD1453 odpowiednik: 2SD1439

2SD1453 odpowiednik: 2SD1440

2SD1453 odpowiednik: 2SD1441

2SD1453 odpowiednik: 2SD1451

2SD1453 odpowiednik: 2SD1452

2SD1453 odpowiednik: 2SD1454

2SD1453 odpowiednik: 2SD1455

2SD1454 odpowiednik: 2SD1452

2SD1454 odpowiednik: 2SD1453

2SD1454 odpowiednik: 2SD1455

2SD1454 odpowiednik: 2SD1456

2SD1455 odpowiednik: 2SC3883

2SD1455 odpowiednik: 2SD1398

2SD1455 odpowiednik: 2SD1426

2SD1455 odpowiednik: 2SD1427

2SD1455 odpowiednik: 2SD1439

2SD1455 odpowiednik: 2SD1440

2SD1455 odpowiednik: 2SD1441

2SD1455 odpowiednik: 2SD1452

2SD1455 odpowiednik: 2SD1453

2SD1455 odpowiednik: 2SD1454

2SD1455 odpowiednik: 2SD1456

2SD1455 odpowiednik: 2SD1554

2SD1455 odpowiednik: 2SD1555

2SD1455 odpowiednik: 2SD1556

2SD1455 odpowiednik: 2SD1651

2SD1455 odpowiednik: 433-2

2SD1455 odpowiednik: 445-1

2SD1455 odpowiednik: BU508D

2SD1456 odpowiednik: 2SD1428

2SD1456 odpowiednik: 2SD1432

2SD1456 odpowiednik: 2SD1433

2SD1456 odpowiednik: 2SD1454

2SD1456 odpowiednik: 2SD1455

2SD1459 odpowiednik: 2SC2168

2SD146 odpowiednik: П702

2SD147 odpowiednik: П702

2SD1478 odpowiednik: 2SD1383

2SD1478 odpowiednik: ECG2404

2SD1481 odpowiednik: 2SD1217

2SD1481 odpowiednik: ECG2332

2SD1481 odpowiednik: KAA113292

2SD1481 odpowiednik: KAA113293

2SD1486 odpowiednik: 2SC2577A

2SD1486 odpowiednik: 2SC3181

2SD1486 odpowiednik: 2SC3182

2SD1486 odpowiednik: 2SD1046

2SD1491 odpowiednik: 2SD1645

2SD1491 odpowiednik: ECG2338

2SD1491 odpowiednik: KAT111491

2SD1494 odpowiednik: 2SD1495

2SD1495 odpowiednik: 2SD1494

2SD1496 odpowiednik: 2SD1497

2SD1497 odpowiednik: 2SC3460

2SD1497 odpowiednik: 2SD1399

2SD1497 odpowiednik: 2SD1402

2SD1497 odpowiednik: 2SD1403

2SD1497 odpowiednik: 2SD1496

2SD1497 odpowiednik: BU508

2SD1497 odpowiednik: BU508A

2SD1497 odpowiednik: BU705

2SD1497 odpowiednik: ECG2300

2SD1497 odpowiednik: KAA11508

2SD150 odpowiednik: 2SD152

2SD1503 odpowiednik: 2SC2962

2SD1503 odpowiednik: 2SC3089

2SD1503 odpowiednik: 2SC3261

2SD1503 odpowiednik: ECG2309

2SD1503 odpowiednik: KAA1153

2SD1504 odpowiednik: 2SD734

2SD151 odpowiednik: 2SC2522

2SD151 odpowiednik: 2SD733

2SD1519 odpowiednik: 2SC3644

2SD152 odpowiednik: 2SD150

2SD152 odpowiednik: 2SD152

2SD1554 odpowiednik: 2SD1455

2SD1554 odpowiednik: 2SD1555

2SD1554 odpowiednik: 2SD1556

2SD1554 odpowiednik: BU508D

2SD1554 odpowiednik: S2055AF

2SD1555 odpowiednik: 2SC4293

2SD1555 odpowiednik: 2SC4294

2SD1555 odpowiednik: 2SC4744

2SD1555 odpowiednik: 2SD1455

2SD1555 odpowiednik: 2SD1554

2SD1555 odpowiednik: 2SD1556

2SD1555 odpowiednik: 2SD1577

2SD1555 odpowiednik: 2SD1847

2SD1555 odpowiednik: 2SD1848

2SD1555 odpowiednik: 2SD1849

2SD1555 odpowiednik: BU508D

2SD1555 odpowiednik: ECG2331

2SD1556 odpowiednik: 2SD1455

2SD1556 odpowiednik: 2SD1554

2SD1556 odpowiednik: 2SD1555

2SD1556 odpowiednik: 2SD1847

2SD1556 odpowiednik: 2SD1848

2SD1556 odpowiednik: 2SD1849

2SD1577 odpowiednik: 2SD1555

2SD1590 odpowiednik: 2SD1196

2SD1593 odpowiednik: 2SD1594

2SD1593 odpowiednik: 2SD1776

2SD1593 odpowiednik: 2SD1944

2SD1594 odpowiednik: 2SD1593

2SD1594 odpowiednik: 2SD1776

2SD1594 odpowiednik: 2SD1944

2SD1609 odpowiednik: 2SD1610

2SD1609C odpowiednik: 2SB1109C

2SD1610 odpowiednik: 2SD1609

2SD1632 odpowiednik: 2SD1308

2SD1632 odpowiednik: 2SD1309

2SD1632 odpowiednik: 2SD1633

2SD1632 odpowiednik: 2SD1634

2SD1632 odpowiednik: 2SD1650

2SD1632 odpowiednik: 2SD1892

2SD1632 odpowiednik: ECG2326

2SD1633 odpowiednik: 2SD1308

2SD1633 odpowiednik: 2SD1309

2SD1633 odpowiednik: 2SD1632

2SD1633 odpowiednik: 2SD1634

2SD1633 odpowiednik: 2SD1892

2SD1633 odpowiednik: ECG2326

2SD1634 odpowiednik: 2SD1308

2SD1634 odpowiednik: 2SD1309

2SD1634 odpowiednik: 2SD1632

2SD1634 odpowiednik: 2SD1633

2SD1634 odpowiednik: 2SD1892

2SD1634 odpowiednik: ECG2326

2SD1642 odpowiednik: 2SD1092

2SD1642 odpowiednik: ECG2330

2SD1642 odpowiednik: KAA111092

2SD1645 odpowiednik: 2SD1491

2SD1645 odpowiednik: ECG2338

2SD1645 odpowiednik: KAT111491

2SD1650 odpowiednik: 2SD1632

2SD1650 odpowiednik: BU508D

2SD1650 odpowiednik: S2055AF

2SD1651 odpowiednik: 2SD1455

2SD1683 odpowiednik: 2N5192

2SD170 odpowiednik: 2SD72

2SD1706 odpowiednik: 2SD1718

2SD171 odpowiednik: BU508A

2SD1717 odpowiednik: 2SC3281

2SD1717 odpowiednik: 2SC3907

2SD1717 odpowiednik: 2SD1718

2SD1717 odpowiednik: ECG2328

2SD1718 odpowiednik: 2SC3281

2SD1718 odpowiednik: 2SC3907

2SD1718 odpowiednik: 2SD1706

2SD1718 odpowiednik: 2SD1717

2SD1718 odpowiednik: ECG2328

2SD1723 odpowiednik: 2SD1062

2SD1730 odpowiednik: 2SD1731

2SD1730 odpowiednik: 2SD1732

2SD1731 odpowiednik: 2SD1730

2SD1731 odpowiednik: 2SD1732

2SD1732 odpowiednik: 2SD1730

2SD1732 odpowiednik: 2SD1731

2SD1735 odpowiednik: 2SD1736

2SD1735 odpowiednik: 2SD1737

2SD1735 odpowiednik: 2SD1738

2SD1735 odpowiednik: 2SD1739

2SD1736 odpowiednik: 2SD1735

2SD1736 odpowiednik: 2SD1737

2SD1736 odpowiednik: 2SD1738

2SD1736 odpowiednik: 2SD1739

2SD1737 odpowiednik: 2SD1735

2SD1737 odpowiednik: 2SD1736

2SD1737 odpowiednik: 2SD1738

2SD1737 odpowiednik: 2SD1739

2SD1738 odpowiednik: 2SD1735

2SD1738 odpowiednik: 2SD1736

2SD1738 odpowiednik: 2SD1737

2SD1738 odpowiednik: 2SD1739

2SD1739 odpowiednik: 2SD1735

2SD1739 odpowiednik: 2SD1736

2SD1739 odpowiednik: 2SD1737

2SD1739 odpowiednik: 2SD1738

2SD1761 odpowiednik: BD243C

2SD1761E odpowiednik: BD243C

2SD1769 odpowiednik: 2SD1196

2SD177 odpowiednik: 2SD214

2SD1770 odpowiednik: 2SD401A

2SD1770 odpowiednik: ECG375

2SD1776 odpowiednik: 2SD1593

2SD1776 odpowiednik: 2SD1594

2SD1776 odpowiednik: 2SD1944

2SD1796 odpowiednik: ECG2336

2SD1796 odpowiednik: KAT111327

2SD180 odpowiednik: 2SC1030

2SD180 odpowiednik: 2SC1051

2SD180 odpowiednik: 2SD218

2SD180 odpowiednik: KT802A

2SD182 odpowiednik: KT801A

2SD1825 odpowiednik: 2SD1277

2SD183 odpowiednik: KT801A

2SD184 odpowiednik: П702

2SD1847 odpowiednik: 2SD1555

2SD1847 odpowiednik: 2SD1556

2SD1847 odpowiednik: 2SD1848

2SD1847 odpowiednik: 2SD1849

2SD1848 odpowiednik: 2SD1555

2SD1848 odpowiednik: 2SD1556

2SD1848 odpowiednik: 2SD1847

2SD1848 odpowiednik: 2SD1849

2SD1849 odpowiednik: 2SD1555

2SD1849 odpowiednik: 2SD1556

2SD1849 odpowiednik: 2SD1847

2SD1849 odpowiednik: 2SD1848

2SD1849 odpowiednik: ECG2353

2SD185 odpowiednik: П702

2SD186 odpowiednik: 2SD352

2SD186 odpowiednik: 2SD72

2SD186 odpowiednik: ECG103A

2SD1878 odpowiednik: BU508D

2SD1878 odpowiednik: S2055

2SD1878 odpowiednik: S2055AF

2SD188 odpowiednik: 2SC2261

2SD1892 odpowiednik: 2SD1308

2SD1892 odpowiednik: 2SD1309

2SD1892 odpowiednik: 2SD1632

2SD1892 odpowiednik: 2SD1633

2SD1892 odpowiednik: 2SD1634

2SD1892 odpowiednik: ECG2326

2SD191 odpowiednik: МП38А

2SD1944 odpowiednik: 2SD1593

2SD1944 odpowiednik: 2SD1594

2SD1944 odpowiednik: 2SD1776

2SD198 odpowiednik: 2SC1050

2SD198 odpowiednik: 2SC792

2SD199 odpowiednik: 2SC1167

2SD201 odpowiednik: 2SC1030

2SD201 odpowiednik: 2SC1051

2SD201 odpowiednik: 2SD217

2SD201 odpowiednik: 2SD388A

2SD204 odpowiednik: 2SC959

2SD205 odpowiednik: 2SC960

2SD211 odpowiednik: 2SC2260

2SD211 odpowiednik: 2SC2261

2SD214 odpowiednik: 2SD177

2SD217 odpowiednik: 2SC1030

2SD217 odpowiednik: 2SC1051

2SD217 odpowiednik: 2SD201

2SD217 odpowiednik: 2SD388A

2SD218 odpowiednik: 2SC1030

2SD218 odpowiednik: 2SC1051

2SD218 odpowiednik: 2SC2260

2SD218 odpowiednik: 2SC2261

2SD218 odpowiednik: 2SD180

2SD218 odpowiednik: 2SD388A

2SD223 odpowiednik: 2SD224

2SD224 odpowiednik: 2SC609

2SD224 odpowiednik: 2SC960

2SD224 odpowiednik: 2SD223

2SD228A odpowiednik: 2SD261

2SD234 odpowiednik: 2SC1061

2SD234 odpowiednik: 2SC790

2SD234 odpowiednik: 2SD235

2SD234 odpowiednik: 2SD313

2SD234 odpowiednik: 2SD318

2SD235 odpowiednik: 121-966

2SD235 odpowiednik: 132573

2SD235 odpowiednik: 142691

2SD235 odpowiednik: 146855

2SD235 odpowiednik: 146856

2SD235 odpowiednik: 2SC1061

2SD235 odpowiednik: 2SC1398

2SD235 odpowiednik: 2SC789

2SD235 odpowiednik: 2SC790

2SD235 odpowiednik: 2SD234

2SD235 odpowiednik: 2SD313

2SD235 odpowiednik: 2SD318

2SD235 odpowiednik: 2SD325

2SD235 odpowiednik: 2SD526

2SD235 odpowiednik: 2SD762

2SD235 odpowiednik: 2SD856

2SD235 odpowiednik: ECG152

2SD24Y odpowiednik: 121-713

2SD24Y odpowiednik: 2SC1059

2SD24Y odpowiednik: 2SC1102

2SD24Y odpowiednik: 2SC1168

2SD24Y odpowiednik: 2SC2354

2SD24Y odpowiednik: 2SC515A

2SD24Y odpowiednik: 2SC582

2SD24Y odpowiednik: 2SC680

2SD24Y odpowiednik: 2SC685

2SD24Y odpowiednik: ECG124

2SD255 odpowiednik: 2SD315

2SD257 odpowiednik: 2SC1445

2SD261 odpowiednik: 2SC1330

2SD261 odpowiednik: 2SC853

2SD261 odpowiednik: 2SD228A

2SD261 odpowiednik: ECG192A

2SD28 odpowiednik: 2SD291

2SD28 odpowiednik: 2SD91

2SD28 odpowiednik: 2SD92

2SD287 odpowiednik: 2SC2493

2SD287 odpowiednik: 2SD110

2SD287 odpowiednik: 2SD287A

2SD287 odpowiednik: 2SD555

2SD287A odpowiednik: 2SD110

2SD287A odpowiednik: 2SD287

2SD287A odpowiednik: 2SD555

2SD287C odpowiednik: 2SD555

2SD288 odpowiednik: 2SD526

2SD291 odpowiednik: 2SD28

2SD291 odpowiednik: 2SD91

2SD291 odpowiednik: 2SD92

2SD292 odpowiednik: 2SD92

2SD299 odpowiednik: 2SD350

2SD299 odpowiednik: BU208A

2SD30 odpowiednik: 2SD352

2SD313 odpowiednik: 121-966

2SD313 odpowiednik: 132573

2SD313 odpowiednik: 142691

2SD313 odpowiednik: 146855

2SD313 odpowiednik: 146856

2SD313 odpowiednik: 2SC1061

2SD313 odpowiednik: 2SC1398

2SD313 odpowiednik: 2SC789

2SD313 odpowiednik: 2SC790

2SD313 odpowiednik: 2SD234

2SD313 odpowiednik: 2SD235

2SD313 odpowiednik: 2SD317

2SD313 odpowiednik: 2SD318

2SD313 odpowiednik: 2SD325

2SD313 odpowiednik: 2SD365

2SD313 odpowiednik: 2SD389

2SD313 odpowiednik: 2SD526

2SD313 odpowiednik: 2SD762

2SD313 odpowiednik: 2SD856

2SD313 odpowiednik: ECG152

2SD313 odpowiednik: TIP29C

2SD313 odpowiednik: TIP31A

2SD313 odpowiednik: TIP31B

2SD313 odpowiednik: TIP31C

2SD313 odpowiednik: TIP41C

2SD314 odpowiednik: 2SD331

2SD314 odpowiednik: 2SD343

2SD314 odpowiednik: 2SD390

2SD315 odpowiednik: 2N3054

2SD315 odpowiednik: 2N4911

2SD315 odpowiednik: 2N6373

2SD315 odpowiednik: 2SC1025

2SD315 odpowiednik: 2SD130

2SD315 odpowiednik: 2SD143

2SD315 odpowiednik: 2SD255

2SD315 odpowiednik: 2SD91

2SD315 odpowiednik: 2SD92

2SD315 odpowiednik: 2SD93

2SD317 odpowiednik: 2SC1061

2SD317 odpowiednik: 2SC790

2SD317 odpowiednik: 2SD313

2SD318 odpowiednik: 2SC1061

2SD318 odpowiednik: 2SD234

2SD318 odpowiednik: 2SD235

2SD318 odpowiednik: 2SD313

2SD320 odpowiednik: 2SC1106

2SD320 odpowiednik: 2SC681A

2SD320 odpowiednik: 2SC935

2SD322 odpowiednik: 2SC2260

2SD322 odpowiednik: 2SC2261

2SD325 odpowiednik: 2SC1173

2SD325 odpowiednik: 2SC1398

2SD325 odpowiednik: 2SD235

2SD325 odpowiednik: 2SD313

2SD325 odpowiednik: 2SD330

2SD327 odpowiednik: 2SC1317

2SD328 odpowiednik: 2SC511

2SD330 odpowiednik: 2SC1061

2SD330 odpowiednik: 2SC1173

2SD330 odpowiednik: 2SC1419

2SD330 odpowiednik: 2SD325

2SD331 odpowiednik: 2SD314

2SD338 odpowiednik: 2SC2260

2SD338 odpowiednik: 2SD388A

2SD338 odpowiednik: 2SD428

2SD339 odpowiednik: 2SC2522

2SD339 odpowiednik: 2SD340

2SD339 odpowiednik: 2SD733

2SD340 odpowiednik: 2SC2522

2SD340 odpowiednik: 2SD339

2SD340 odpowiednik: 2SD424

2SD340 odpowiednik: 2SD733

2SD341 odpowiednik: MJ802

2SD343 odpowiednik: 2SD314

2SD348 odpowiednik: 2SC1172B

2SD348 odpowiednik: 2SC1308K

2SD348 odpowiednik: 2SC1308PK

2SD348 odpowiednik: 2SD822

2SD348 odpowiednik: BU208A

2SD350 odpowiednik: 137607

2SD350 odpowiednik: 137718

2SD350 odpowiednik: 2SC1170B

2SD350 odpowiednik: 2SC1358

2SD350 odpowiednik: 2SC1413A

2SD350 odpowiednik: 2SC1894

2SD350 odpowiednik: 2SC2928

2SD350 odpowiednik: 2SD299

2SD350 odpowiednik: 2SD380

2SD350 odpowiednik: 2SD725

2SD350 odpowiednik: BU108

2SD350 odpowiednik: BU208

2SD350 odpowiednik: BU208A

2SD350 odpowiednik: ECG165

2SD352 odpowiednik: 2SD186

2SD352 odpowiednik: 2SD30

2SD352 odpowiednik: 2SD72

2SD352 odpowiednik: ECG103A

2SD356 odpowiednik: 2SD357

2SD356 odpowiednik: 2SD358

2SD357 odpowiednik: 2SC2275A

2SD357 odpowiednik: 2SD356

2SD357 odpowiednik: 2SD358

2SD358 odpowiednik: 2SC1624

2SD358 odpowiednik: 2SC2275A

2SD358 odpowiednik: 2SD356

2SD358 odpowiednik: 2SD357

2SD359 odpowiednik: 2SD360

2SD360 odpowiednik: 2SD359

2SD362 odpowiednik: 2SC2335

2SD362 odpowiednik: SD362

2SD365 odpowiednik: 2SD313

2SD370 odpowiednik: 2SC2260

2SD370 odpowiednik: 2SC2261

2SD371 odpowiednik: 2N6254

2SD371 odpowiednik: 2SC1030

2SD371 odpowiednik: 2SD427

2SD380 odpowiednik: 2SD350

2SD381 odpowiednik: 2SC1624

2SD381 odpowiednik: 2SC1913

2SD381 odpowiednik: 2SC2344

2SD381 odpowiednik: 2SC2591

2SD381 odpowiednik: 2SD1138

2SD381 odpowiednik: 2SD401A

2SD381 odpowiednik: 2SD761

2SD383 odpowiednik: 2SC681A

2SD386 odpowiednik: 150364

2SD386 odpowiednik: 2SC1409A

2SD386 odpowiednik: 2SC2328

2SD386 odpowiednik: 2SC2331

2SD386 odpowiednik: 2SD1138

2SD386 odpowiednik: 2SD387

2SD386 odpowiednik: 2SD401A

2SD386 odpowiednik: 2SD402A

2SD386 odpowiednik: 2SD478

2SD386 odpowiednik: 2SD608

2SD386 odpowiednik: 2SD760

2SD386 odpowiednik: ECG375

2SD387 odpowiednik: 2SC1409

2SD387 odpowiednik: 2SD386

2SD387 odpowiednik: 2SD401A

2SD387 odpowiednik: 2SD402

2SD387 odpowiednik: 2SD402A

2SD387A odpowiednik: 2SD402A

2SD388 odpowiednik: 2SC2260

2SD388 odpowiednik: 2SC2261

2SD388 odpowiednik: 2SD388A

2SD388 odpowiednik: 2SD427

2SD388A odpowiednik: 2SC1030

2SD388A odpowiednik: 2SC1051

2SD388A odpowiednik: 2SC1115

2SD388A odpowiednik: 2SC1402

2SD388A odpowiednik: 2SC1403

2SD388A odpowiednik: 2SC2260

2SD388A odpowiednik: 2SC2261

2SD388A odpowiednik: 2SC793

2SD388A odpowiednik: 2SC897

2SD388A odpowiednik: 2SC898

2SD388A odpowiednik: 2SC961

2SD388A odpowiednik: 2SD118

2SD388A odpowiednik: 2SD126

2SD388A odpowiednik: 2SD201

2SD388A odpowiednik: 2SD217

2SD388A odpowiednik: 2SD218

2SD388A odpowiednik: 2SD338

2SD388A odpowiednik: 2SD388

2SD388A odpowiednik: 2SD424

2SD388A odpowiednik: 2SD426

2SD388A odpowiednik: 2SD427

2SD388A odpowiednik: 2SD428

2SD388A odpowiednik: 2SD88A

2SD389 odpowiednik: 2SD313

2SD390 odpowiednik: 2SD314

2SD400 odpowiednik: 2SC1383

2SD400 odpowiednik: 2SC2120

2SD400 odpowiednik: 2SD438

2SD400 odpowiednik: 2SD468

2SD400 odpowiednik: 2SD471

2SD401A odpowiednik: 150364

2SD401A odpowiednik: 2SC1409A

2SD401A odpowiednik: 2SC1867

2SD401A odpowiednik: 2SC1913

2SD401A odpowiednik: 2SC2168

2SD401A odpowiednik: 2SC2233

2SD401A odpowiednik: 2SC2328

2SD401A odpowiednik: 2SC2331

2SD401A odpowiednik: 2SC2336

2SD401A odpowiednik: 2SC2591

2SD401A odpowiednik: 2SC4159

2SD401A odpowiednik: 2SD1138

2SD401A odpowiednik: 2SD1770

2SD401A odpowiednik: 2SD381

2SD401A odpowiednik: 2SD386

2SD401A odpowiednik: 2SD387

2SD401A odpowiednik: 2SD402A

2SD401A odpowiednik: 2SD478

2SD401A odpowiednik: 2SD608

2SD401A odpowiednik: 2SD610

2SD401A odpowiednik: 2SD760

2SD401A odpowiednik: ECG375

2SD402 odpowiednik: 2SD387

2SD402 odpowiednik: 2SD402A

2SD402A odpowiednik: 2SC1409

2SD402A odpowiednik: 2SD386

2SD402A odpowiednik: 2SD387

2SD402A odpowiednik: 2SD387A

2SD402A odpowiednik: 2SD401A

2SD402A odpowiednik: 2SD402

2SD414 odpowiednik: 2SD415

2SD415 odpowiednik: 2SD414

2SD416 odpowiednik: 2SC1046

2SD416 odpowiednik: 2SC1167

2SD416 odpowiednik: 2SC1295

2SD416 odpowiednik: 2SC1358

2SD416 odpowiednik: 2SC1922

2SD416 odpowiednik: 2SC643A

2SD416 odpowiednik: 2SD575

2SD416 odpowiednik: 2SD818

2SD416 odpowiednik: ECG164

2SD424 odpowiednik: 2N3773

2SD424 odpowiednik: 2N5631

2SD424 odpowiednik: 2N6262

2SD424 odpowiednik: 2SC1079

2SD424 odpowiednik: 2SC1116

2SD424 odpowiednik: 2SC1116A

2SD424 odpowiednik: 2SC1585

2SD424 odpowiednik: 2SC1586

2SD424 odpowiednik: 2SC2260

2SD424 odpowiednik: 2SC2261

2SD424 odpowiednik: 2SC2461

2SD424 odpowiednik: 2SC2522

2SD424 odpowiednik: 2SC2607

2SD424 odpowiednik: 2SD340

2SD424 odpowiednik: 2SD388A

2SD424 odpowiednik: 2SD425

2SD424 odpowiednik: 2SD426

2SD424 odpowiednik: 2SD427

2SD424 odpowiednik: 2SD551

2SD424 odpowiednik: 2SD555

2SD424 odpowiednik: 2SD582

2SD424 odpowiednik: 2SD676

2SD424 odpowiednik: 2SD733

2SD424 odpowiednik: 2SD752

2SD424 odpowiednik: 2SD873

2SD424 odpowiednik: 355N1

2SD424 odpowiednik: ECG284

2SD424 odpowiednik: ECG60

2SD424 odpowiednik: MJ15024

2SD424 odpowiednik: MJ802

2SD424 odpowiednik: SJ2519

2SD424 odpowiednik: SJ7394

2SD425 odpowiednik: 2N3442

2SD425 odpowiednik: 2SC1079

2SD425 odpowiednik: 2SC2460

2SD425 odpowiednik: 2SC2522

2SD425 odpowiednik: 2SD424

2SD425 odpowiednik: 2SD426

2SD425 odpowiednik: 2SD427

2SD425 odpowiednik: 2SD551

2SD425 odpowiednik: 2SD675

2SD425 odpowiednik: 2SD675A

2SD425 odpowiednik: 2SD733

2SD425 odpowiednik: ECG280

2SD426 odpowiednik: 2SC2261

2SD426 odpowiednik: 2SC2460

2SD426 odpowiednik: 2SC2522

2SD426 odpowiednik: 2SC793

2SD426 odpowiednik: 2SD388A

2SD426 odpowiednik: 2SD424

2SD426 odpowiednik: 2SD425

2SD426 odpowiednik: 2SD427

2SD426 odpowiednik: 2SD428

2SD426 odpowiednik: 2SD675A

2SD426 odpowiednik: 2SD733

2SD427 odpowiednik: 2N3442

2SD427 odpowiednik: 2N4347

2SD427 odpowiednik: 2N6262

2SD427 odpowiednik: 2SC1030

2SD427 odpowiednik: 2SC1051

2SD427 odpowiednik: 2SC2260

2SD427 odpowiednik: 2SC2261

2SD427 odpowiednik: 2SC493

2SD427 odpowiednik: 2SD371

2SD427 odpowiednik: 2SD388

2SD427 odpowiednik: 2SD388A

2SD427 odpowiednik: 2SD424

2SD427 odpowiednik: 2SD425

2SD427 odpowiednik: 2SD426

2SD427 odpowiednik: 2SD428

2SD427 odpowiednik: 2SD673

2SD427 odpowiednik: 2SD674

2SD427 odpowiednik: 2SD733

2SD428 odpowiednik: 2N3773

2SD428 odpowiednik: 2N4348

2SD428 odpowiednik: 2N6259

2SD428 odpowiednik: 2SC1051

2SD428 odpowiednik: 2SC2260

2SD428 odpowiednik: 2SC2261

2SD428 odpowiednik: 2SC493

2SD428 odpowiednik: 2SC793

2SD428 odpowiednik: 2SC897

2SD428 odpowiednik: 2SD338

2SD428 odpowiednik: 2SD388A

2SD428 odpowiednik: 2SD426

2SD428 odpowiednik: 2SD427

2SD428 odpowiednik: 2SD673

2SD428 odpowiednik: 2SD674

2SD428 odpowiednik: 2SD733

2SD43 odpowiednik: МП38А

2SD437 odpowiednik: 2SD461

2SD437 odpowiednik: BUY69B

2SD437 odpowiednik: ECG283

2SD438 odpowiednik: 2SC1383

2SD438 odpowiednik: 2SC2235

2SD438 odpowiednik: 2SD400

2SD438 odpowiednik: 2SD468

2SD438 odpowiednik: 2SD471

2SD438 odpowiednik: 2SD667A

2SD45 odpowiednik: 2SC1030

2SD45 odpowiednik: 2SC1051

2SD45 odpowiednik: 2SD69

2SD45 odpowiednik: 2SD88

2SD45 odpowiednik: KT802A

2SD46 odpowiednik: KT802A

2SD461 odpowiednik: 2SD437

2SD467 odpowiednik: 2SD545

2SD468 odpowiednik: 2SC1383

2SD468 odpowiednik: 2SC2120

2SD468 odpowiednik: 2SD400

2SD468 odpowiednik: 2SD438

2SD468 odpowiednik: 2SD471

2SD47 odpowiednik: KT802A

2SD470 odpowiednik: ECG321

2SD471 odpowiednik: 2SC1383

2SD471 odpowiednik: 2SD400

2SD471 odpowiednik: 2SD438

2SD471 odpowiednik: 2SD468

2SD475 odpowiednik: 2SD1135

2SD475 odpowiednik: 2SD743

2SD475 odpowiednik: ECG291

2SD476 odpowiednik: 2SD525

2SD476 odpowiednik: 2SD526

2SD476 odpowiednik: 2SD743

2SD476A odpowiednik: 2SD525

2SD476A odpowiednik: 2SD743

2SD476A odpowiednik: TIP41C

2SD478 odpowiednik: 150364

2SD478 odpowiednik: 2SC2331

2SD478 odpowiednik: 2SD1138

2SD478 odpowiednik: 2SD386

2SD478 odpowiednik: 2SD401A

2SD478 odpowiednik: 2SD760

2SD478 odpowiednik: ECG375

2SD48 odpowiednik: П702

2SD481 odpowiednik: 2N6039

2SD481 odpowiednik: 2SD1190

2SD481 odpowiednik: 2SD633

2SD481 odpowiednik: ECG253

2SD487 odpowiednik: 2N5192

2SD487 odpowiednik: ECG184

2SD492 odpowiednik: 2N3055

2SD492 odpowiednik: 2N3715

2SD492 odpowiednik: 2N3716

2SD492 odpowiednik: 2SD878

2SD492 odpowiednik: ECG130

2SD503 odpowiednik: 2N6056

2SD503 odpowiednik: ECG243

2SD503 odpowiednik: MJ1001

2SD506 odpowiednik: 2N6059

2SD506 odpowiednik: BDX65C

2SD506 odpowiednik: ECG247

2SD517 odpowiednik: 2SC1413A

2SD517 odpowiednik: 2SC1922

2SD517 odpowiednik: BU208A

2SD522 odpowiednik: 2SD555

2SD523 odpowiednik: 2SC1629

2SD523 odpowiednik: ECG86

2SD524 odpowiednik: 2N6284

2SD525 odpowiednik: 1061-01

2SD525 odpowiednik: 121-927

2SD525 odpowiednik: 2N5293

2SD525 odpowiednik: 2N5296

2SD525 odpowiednik: 2N6122

2SD525 odpowiednik: 2N6123

2SD525 odpowiednik: 2SC1826

2SD525 odpowiednik: 2SC1827

2SD525 odpowiednik: 2SC2516

2SD525 odpowiednik: 2SC2562

2SD525 odpowiednik: 2SC789

2SD525 odpowiednik: 2SC790

2SD525 odpowiednik: 2SD1134

2SD525 odpowiednik: 2SD476

2SD525 odpowiednik: 2SD476A

2SD525 odpowiednik: 2SD526

2SD525 odpowiednik: 2SD613

2SD525 odpowiednik: 2SD743

2SD525 odpowiednik: 399-4

2SD525 odpowiednik: BD109

2SD525 odpowiednik: D44C11

2SD525 odpowiednik: ECG196

2SD525 odpowiednik: ECG241

2SD525 odpowiednik: MJE5192

2SD525 odpowiednik: SJE5437

2SD525 odpowiednik: SJE5439

2SD525 odpowiednik: SJE5441

2SD525 odpowiednik: TIP31B

2SD525 odpowiednik: TIP31C

2SD525 odpowiednik: TIP41C

2SD526 odpowiednik: 121-927

2SD526 odpowiednik: 2N5293

2SD526 odpowiednik: 2N6122

2SD526 odpowiednik: 2N6123

2SD526 odpowiednik: 2N6474

2SD526 odpowiednik: 2SC1061

2SD526 odpowiednik: 2SC1826

2SD526 odpowiednik: 2SC1827

2SD526 odpowiednik: 2SC2562

2SD526 odpowiednik: 2SC789

2SD526 odpowiednik: 2SC790

2SD526 odpowiednik: 2SD1134

2SD526 odpowiednik: 2SD235

2SD526 odpowiednik: 2SD288

2SD526 odpowiednik: 2SD313

2SD526 odpowiednik: 2SD476

2SD526 odpowiednik: 2SD525

2SD526 odpowiednik: 2SD613

2SD526 odpowiednik: 2SD743

2SD526 odpowiednik: D44C11

2SD526 odpowiednik: ECG152

2SD526 odpowiednik: FT317

2SD526 odpowiednik: TIP31B

2SD526 odpowiednik: TIP31C

2SD526 odpowiednik: TIP41C

2SD545 odpowiednik: 2SD467

2SD546 odpowiednik: 2SC1828

2SD549 odpowiednik: 2SD986

2SD551 odpowiednik: 2SC1079

2SD551 odpowiednik: 2SC2522

2SD551 odpowiednik: 2SD424

2SD551 odpowiednik: 2SD425

2SD551 odpowiednik: 2SD675

2SD551 odpowiednik: 2SD675A

2SD551 odpowiednik: 2SD733

2SD551 odpowiednik: ECG280

2SD555 odpowiednik: 2N6262

2SD555 odpowiednik: 2SC1115

2SD555 odpowiednik: 2SC1116

2SD555 odpowiednik: 2SC1116A

2SD555 odpowiednik: 2SC1343

2SD555 odpowiednik: 2SC1585

2SD555 odpowiednik: 2SC1586

2SD555 odpowiednik: 2SC2244

2SD555 odpowiednik: 2SC2607

2SD555 odpowiednik: 2SD110

2SD555 odpowiednik: 2SD287

2SD555 odpowiednik: 2SD287A

2SD555 odpowiednik: 2SD287C

2SD555 odpowiednik: 2SD424

2SD555 odpowiednik: 2SD522

2SD555 odpowiednik: 2SD583

2SD555 odpowiednik: 2SD676

2SD555 odpowiednik: 2SD997

2SD555 odpowiednik: 355N1

2SD555 odpowiednik: ECG87

2SD555 odpowiednik: RCA1B05

2SD555 odpowiednik: SJ7394

2SD56 odpowiednik: KT805A

2SD560 odpowiednik: 2SD1128

2SD560 odpowiednik: 2SD1190

2SD560 odpowiednik: 2SD1195

2SD560 odpowiednik: 2SD686

2SD560 odpowiednik: 2SD687

2SD560 odpowiednik: 2SD837

2SD568 odpowiednik: 2SC2334

2SD568 odpowiednik: 2SD569

2SD568 odpowiednik: 2SD613

2SD568 odpowiednik: 2SD843

2SD568 odpowiednik: ECG196

2SD568 odpowiednik: TIP41C

2SD569 odpowiednik: 2SC2334

2SD569 odpowiednik: 2SD568

2SD569 odpowiednik: 2SD613

2SD569 odpowiednik: 2SD843

2SD569 odpowiednik: ECG196

2SD569 odpowiednik: TIP41C

2SD574 odpowiednik: 2SD703

2SD575 odpowiednik: 2SC1167

2SD575 odpowiednik: 2SC1922

2SD575 odpowiednik: 2SD416

2SD575 odpowiednik: 2SD575

2SD575 odpowiednik: ECG164

2SD581A odpowiednik: 2SC2261

2SD582 odpowiednik: 2SD424

2SD582 odpowiednik: 2SD733

2SD583 odpowiednik: 2SD555

2SD587 odpowiednik: 2SD588A

2SD587A odpowiednik: 2SD588

2SD588 odpowiednik: 2SD587A

2SD588A odpowiednik: 2SD587

2SD588A odpowiednik: 2SD848A

2SD588A odpowiednik: ECG380

2SD592 odpowiednik: 2SD667A

2SD592 odpowiednik: 2SD790

2SD600 odpowiednik: 2SC1162

2SD600 odpowiednik: 2SD612

2SD600 odpowiednik: 2SD668

2SD601 odpowiednik: 2SD602

2SD602 odpowiednik: 2SD601

2SD608 odpowiednik: 2SD386

2SD608 odpowiednik: 2SD401A

2SD610 odpowiednik: 2SD401A

2SD612 odpowiednik: 2SC1162

2SD612 odpowiednik: 2SD600

2SD613 odpowiednik: 121-927

2SD613 odpowiednik: 2N5293

2SD613 odpowiednik: 2N6123

2SD613 odpowiednik: 2N6292

2SD613 odpowiednik: 2N6474

2SD613 odpowiednik: 2SC1986

2SD613 odpowiednik: 2SC2334

2SD613 odpowiednik: 2SC2491

2SD613 odpowiednik: 2SC2516

2SD613 odpowiednik: 2SC2516A

2SD613 odpowiednik: 2SC2562

2SD613 odpowiednik: 2SC789

2SD613 odpowiednik: 2SC790

2SD613 odpowiednik: 2SD1059

2SD613 odpowiednik: 2SD525

2SD613 odpowiednik: 2SD526

2SD613 odpowiednik: 2SD568

2SD613 odpowiednik: 2SD569

2SD613 odpowiednik: 2SD843

2SD613 odpowiednik: BD109

2SD613 odpowiednik: ECG196

2SD613 odpowiednik: ECG241

2SD613 odpowiednik: FT317

2SD613 odpowiednik: MJE5192

2SD613 odpowiednik: SJE5437

2SD613 odpowiednik: SJE5439

2SD613 odpowiednik: SJE5441

2SD613 odpowiednik: TIP41C

2SD613 odpowiednik: TV-112

2SD617 odpowiednik: 2SC1768

2SD617 odpowiednik: ECG86

2SD621 odpowiednik: 2SD838

2SD621 odpowiednik: ECG62

2SD621N odpowiednik: 2SD838

2SD621N odpowiednik: BUY71

2SD621N odpowiednik: ECG62

2SD626 odpowiednik: 2SD650

2SD633 odpowiednik: 2N6039

2SD633 odpowiednik: 2SC3293

2SD633 odpowiednik: 2SD1190

2SD633 odpowiednik: 2SD1196

2SD633 odpowiednik: 2SD1275

2SD633 odpowiednik: 2SD481

2SD633 odpowiednik: 2SD634

2SD633 odpowiednik: 2SD635

2SD633 odpowiednik: 2SD768

2SD633 odpowiednik: 2SD836

2SD633 odpowiednik: 2SD970

2SD633 odpowiednik: BDW23A

2SD633 odpowiednik: ECG253

2SD633 odpowiednik: ECG261

2SD633 odpowiednik: TIP101

2SD633 odpowiednik: TIP102

2SD633 odpowiednik: TIP120

2SD633 odpowiednik: TIP121

2SD633 odpowiednik: TIP122

2SD633 odpowiednik: TIP130

2SD633 odpowiednik: TIP131

2SD634 odpowiednik: 2SD633

2SD634 odpowiednik: 2SD635

2SD635 odpowiednik: 2N6387

2SD635 odpowiednik: 2SD1176

2SD635 odpowiednik: 2SD1218

2SD635 odpowiednik: 2SD1395

2SD635 odpowiednik: 2SD633

2SD635 odpowiednik: 2SD634

2SD635 odpowiednik: BD643

2SD635 odpowiednik: BD649

2SD635 odpowiednik: BDX33C

2SD635 odpowiednik: D44E3

2SD635 odpowiednik: ECG2334

2SD635 odpowiednik: ECG263

2SD635 odpowiednik: TIP102

2SD636 odpowiednik: 2SC2063

2SD636 odpowiednik: 2SC2078

2SD636 odpowiednik: 2SD1199

2SD636 odpowiednik: 2SD637

2SD636 odpowiednik: 2SD661

2SD636 odpowiednik: ECG16

2SD637 odpowiednik: 2SC2063

2SD637 odpowiednik: 2SC2078

2SD637 odpowiednik: 2SD1199

2SD637 odpowiednik: 2SD636

2SD637 odpowiednik: ECG16

2SD638 odpowiednik: 2SD639

2SD638 odpowiednik: 2SD969

2SD638 odpowiednik: ECG18

2SD639 odpowiednik: 2SD638

2SD639 odpowiednik: 2SD969

2SD639 odpowiednik: ECG18

2SD640 odpowiednik: 2SC2122

2SD640 odpowiednik: 2SD641

2SD640 odpowiednik: BUY69B

2SD640 odpowiednik: ECG283

2SD641 odpowiednik: 2SC2122

2SD641 odpowiednik: 2SD640

2SD641 odpowiednik: BUY69B

2SD641 odpowiednik: ECG283

2SD650 odpowiednik: 2SD626

2SD655 odpowiednik: 2SC2120

2SD656 odpowiednik: 2SC1450

2SD661 odpowiednik: 2SD636

2SD665 odpowiednik: 2SC1586

2SD665 odpowiednik: 2SC2607

2SD665 odpowiednik: MJ15024

2SD666 odpowiednik: 2SC2910

2SD666 odpowiednik: 2SD666A

2SD666A odpowiednik: 2SC1573

2SD666A odpowiednik: 2SC2910

2SD666A odpowiednik: 2SD666

2SD667A odpowiednik: 2SC1627

2SD667A odpowiednik: 2SC1627A

2SD667A odpowiednik: 2SC1673

2SD667A odpowiednik: 2SC1900

2SD667A odpowiednik: 2SC2235

2SD667A odpowiednik: 2SC2363

2SD667A odpowiednik: 2SC2383

2SD667A odpowiednik: 2SC3329

2SD667A odpowiednik: 2SD438

2SD667A odpowiednik: 2SD592

2SD667A odpowiednik: 2SD756

2SD667A odpowiednik: 2SD790

2SD667A odpowiednik: ECG382

2SD667A odpowiednik: ECG90

2SD668 odpowiednik: 2SD600

2SD668A odpowiednik: 2SC1903

2SD668A odpowiednik: 2SC1904

2SD668A odpowiednik: 2SC2071

2SD669 odpowiednik: 2SC1846

2SD669 odpowiednik: 2SC1847

2SD669A odpowiednik: 2SC1212A

2SD669A odpowiednik: 2SC2481

2SD669A odpowiednik: 2SC2690

2SD669A odpowiednik: 2SC2824

2SD669A odpowiednik: 2SC3117

2SD669A odpowiednik: 2SD809

2SD669A odpowiednik: 656-1

2SD669A odpowiednik: BD135

2SD669A odpowiednik: BD139

2SD669A odpowiednik: ECG373

2SD673 odpowiednik: 2SD427

2SD673 odpowiednik: 2SD428

2SD674 odpowiednik: 2SD427

2SD674 odpowiednik: 2SD428

2SD674 odpowiednik: 2SD733

2SD675 odpowiednik: 2SC2522

2SD675 odpowiednik: 2SD425

2SD675 odpowiednik: 2SD551

2SD675 odpowiednik: 2SD733

2SD675 odpowiednik: ECG280

2SD675A odpowiednik: 2SC1079

2SD675A odpowiednik: 2SC2460

2SD675A odpowiednik: 2SC2522

2SD675A odpowiednik: 2SD425

2SD675A odpowiednik: 2SD426

2SD675A odpowiednik: 2SD551

2SD675A odpowiednik: 2SD733

2SD675A odpowiednik: ECG280

2SD676 odpowiednik: 2SD424

2SD676 odpowiednik: 2SD555

2SD68 odpowiednik: 2SC1030

2SD68 odpowiednik: 2SC2260

2SD686 odpowiednik: 2SD1195

2SD686 odpowiednik: 2SD560

2SD686 odpowiednik: 2SD837

2SD687 odpowiednik: 2SD1190

2SD687 odpowiednik: 2SD560

2SD69 odpowiednik: 2SD45

2SD703 odpowiednik: 2SD574

2SD712 odpowiednik: 2SD1135

2SD712 odpowiednik: 2SD713

2SD712 odpowiednik: 2SD743

2SD713 odpowiednik: 2SD1135

2SD713 odpowiednik: 2SD712

2SD713 odpowiednik: 2SD743

2SD716 odpowiednik: 2SC2485

2SD716 odpowiednik: 2SD718

2SD717 odpowiednik: 2SC2706

2SD718 odpowiednik: 2SC2579

2SD718 odpowiednik: 2SD716

2SD718 odpowiednik: 2SD844

2SD718 odpowiednik: 2SD896

2SD72 odpowiednik: 2SD170

2SD72 odpowiednik: 2SD186

2SD72 odpowiednik: 2SD352

2SD72 odpowiednik: AC127

2SD72 odpowiednik: AC187

2SD72 odpowiednik: ECG103A

2SD723 odpowiednik: 2N6474

2SD723 odpowiednik: 2SD1135

2SD725 odpowiednik: 2SC1413A

2SD725 odpowiednik: 2SC2928

2SD725 odpowiednik: 2SD350

2SD725 odpowiednik: BU208A

2SD726 odpowiednik: 2SD1135

2SD729 odpowiednik: 2N6284

2SD729 odpowiednik: ECG251

2SD73 odpowiednik: 2SC1030

2SD732 odpowiednik: 2SC2522

2SD732 odpowiednik: 2SD733

2SD733 odpowiednik: 2SC1079

2SD733 odpowiednik: 2SC1080

2SD733 odpowiednik: 2SC2460

2SD733 odpowiednik: 2SC2522

2SD733 odpowiednik: 2SD151

2SD733 odpowiednik: 2SD339

2SD733 odpowiednik: 2SD340

2SD733 odpowiednik: 2SD424

2SD733 odpowiednik: 2SD425

2SD733 odpowiednik: 2SD426

2SD733 odpowiednik: 2SD427

2SD733 odpowiednik: 2SD428

2SD733 odpowiednik: 2SD551

2SD733 odpowiednik: 2SD582

2SD733 odpowiednik: 2SD674

2SD733 odpowiednik: 2SD675

2SD733 odpowiednik: 2SD675A

2SD733 odpowiednik: 2SD732

2SD733 odpowiednik: ECG280

2SD733 odpowiednik: SAE-1

2SD734 odpowiednik: 2SC2001

2SD734 odpowiednik: 2SC509

2SD734 odpowiednik: 2SD1504

2SD735 odpowiednik: 2SC2564

2SD736 odpowiednik: 2SC2564

2SD738 odpowiednik: 2SD845

2SD743 odpowiednik: 121-970

2SD743 odpowiednik: 121-987

2SD743 odpowiednik: 2N6474

2SD743 odpowiednik: 2SC1826

2SD743 odpowiednik: 2SC1827

2SD743 odpowiednik: 2SC1986

2SD743 odpowiednik: 2SD1135

2SD743 odpowiednik: 2SD1137

2SD743 odpowiednik: 2SD475

2SD743 odpowiednik: 2SD476

2SD743 odpowiednik: 2SD476A

2SD743 odpowiednik: 2SD525

2SD743 odpowiednik: 2SD526

2SD743 odpowiednik: 2SD712

2SD743 odpowiednik: 2SD713

2SD743 odpowiednik: 2SD880

2SD743 odpowiednik: ECG291

2SD743 odpowiednik: FT317B

2SD743 odpowiednik: TIP41C

2SD743A odpowiednik: 121-1061-01

2SD743A odpowiednik: 2N6474

2SD743A odpowiednik: 2SD1135

2SD743A odpowiednik: ECG291

2SD745 odpowiednik: 2SC2525

2SD75 odpowiednik: МП38А

2SD751 odpowiednik: 2SD1047

2SD751 odpowiednik: ECG390

2SD751 odpowiednik: TIP3055

2SD751 odpowiednik: TIP33C

2SD752 odpowiednik: 2SD424

2SD756 odpowiednik: 2SC1673

2SD756 odpowiednik: 2SC1900

2SD756 odpowiednik: 2SC2363

2SD756 odpowiednik: 2SC2375

2SD756 odpowiednik: 2SC3329

2SD756 odpowiednik: 2SD667A

2SD756 odpowiednik: ECG90

2SD758 odpowiednik: 2SC1514

2SD760 odpowiednik: 150364

2SD760 odpowiednik: 2SD1138

2SD760 odpowiednik: 2SD386

2SD760 odpowiednik: 2SD401A

2SD760 odpowiednik: 2SD478

2SD760 odpowiednik: ECG375

2SD761 odpowiednik: 2SC1624

2SD761 odpowiednik: 2SC1669

2SD761 odpowiednik: 2SC2344

2SD761 odpowiednik: 2SD1138

2SD761 odpowiednik: 2SD381

2SD762 odpowiednik: 2SD235

2SD762 odpowiednik: 2SD313

2SD766 odpowiednik: 2SC2354

2SD768 odpowiednik: 2SD633

2SD772 odpowiednik: 2SD772A

2SD772 odpowiednik: 2SD772B

2SD772A odpowiednik: 2SD772

2SD772A odpowiednik: 2SD772B

2SD772B odpowiednik: 2SD772

2SD772B odpowiednik: 2SD772A

2SD773 odpowiednik: 2SC1474

2SD773 odpowiednik: 2SC1475

2SD773 odpowiednik: 2SC2236

2SD773 odpowiednik: 2SD774

2SD773 odpowiednik: 2SD879

2SD774 odpowiednik: 2SC1384

2SD774 odpowiednik: 2SC1475

2SD774 odpowiednik: 2SC1627A

2SD774 odpowiednik: 2SD773

2SD774 odpowiednik: 2SD789

2SD774 odpowiednik: 2SD790

2SD774 odpowiednik: 2SD863

2SD780 odpowiednik: 2SC1654

2SD780 odpowiednik: 2SC2713

2SD780 odpowiednik: 2SC3324

2SD780 odpowiednik: 2SD814

2SD780 odpowiednik: ECG2410

2SD789 odpowiednik: 2SC1627A

2SD789 odpowiednik: 2SD774

2SD789 odpowiednik: 2SD790

2SD789 odpowiednik: 2SD863

2SD790 odpowiednik: 2SC1627A

2SD790 odpowiednik: 2SD592

2SD790 odpowiednik: 2SD667A

2SD790 odpowiednik: 2SD774

2SD790 odpowiednik: 2SD789

2SD790 odpowiednik: 2SD863

2SD794 odpowiednik: 2SD1348

2SD794 odpowiednik: 2SD826

2SD797 odpowiednik: MJ802

2SD809 odpowiednik: 2SD669A

2SD811 odpowiednik: BU426A

2SD811 odpowiednik: BUW12A

2SD811 odpowiednik: ECG2310

2SD814 odpowiednik: 2SC1654

2SD814 odpowiednik: 2SC2713

2SD814 odpowiednik: 2SC3324

2SD814 odpowiednik: 2SD780

2SD814 odpowiednik: ECG2410

2SD818 odpowiednik: 2SC1046

2SD818 odpowiednik: 2SC1295

2SD818 odpowiednik: 2SC1358

2SD818 odpowiednik: 2SC643A

2SD818 odpowiednik: 2SD416

2SD819 odpowiednik: 2SD869

2SD819 odpowiednik: 2SD898B

2SD82 odpowiednik: 2SC1030

2SD82 odpowiednik: KT802A

2SD820 odpowiednik: 2SC1308K

2SD820 odpowiednik: 2SD822

2SD820 odpowiednik: BU208A

2SD820 odpowiednik: LTC238

2SD822 odpowiednik: 1074GE

2SD822 odpowiednik: 121-1029

2SD822 odpowiednik: 121-1029-01

2SD822 odpowiednik: 121-1033

2SD822 odpowiednik: 121-1039

2SD822 odpowiednik: 122-3

2SD822 odpowiednik: 145648

2SD822 odpowiednik: 194N3D

2SD822 odpowiednik: 2SC1172B

2SD822 odpowiednik: 2SC1308K

2SD822 odpowiednik: 2SC1308PK

2SD822 odpowiednik: 2SC1413A

2SD822 odpowiednik: 2SC1895

2SD822 odpowiednik: 2SC1896

2SD822 odpowiednik: 2SC1942

2SD822 odpowiednik: 2SD1168

2SD822 odpowiednik: 2SD1341

2SD822 odpowiednik: 2SD348

2SD822 odpowiednik: 2SD820

2SD822 odpowiednik: BU208A

2SD822 odpowiednik: BU500

2SD822 odpowiednik: BUX32B

2SD822 odpowiednik: ECG238

2SD822 odpowiednik: EP15X12

2SD822 odpowiednik: LTC238

2SD822 odpowiednik: MJ12005

2SD823 odpowiednik: 2SC2335

2SD826 odpowiednik: 2SD794

2SD83 odpowiednik: KT802A

2SD836 odpowiednik: 2SC3293

2SD836 odpowiednik: 2SD1275

2SD836 odpowiednik: 2SD633

2SD836 odpowiednik: 2SD837

2SD837 odpowiednik: 2SD1190

2SD837 odpowiednik: 2SD1195

2SD837 odpowiednik: 2SD560

2SD837 odpowiednik: 2SD686

2SD837 odpowiednik: 2SD836

2SD837 odpowiednik: 2SD837B

2SD837B odpowiednik: 2SD1190

2SD837B odpowiednik: 2SD837

2SD838 odpowiednik: 2SD621

2SD838 odpowiednik: 2SD621N

2SD838 odpowiednik: BUY71

2SD838 odpowiednik: ECG62

2SD84 odpowiednik: KT802A

2SD842 odpowiednik: ECG180

2SD842 odpowiednik: ECG2349

2SD842 odpowiednik: MJ11012

2SD842 odpowiednik: MJ11014

2SD842 odpowiednik: MJ11016

2SD842 odpowiednik: MJ4502

2SD843 odpowiednik: 2SC1986

2SD843 odpowiednik: 2SC2334

2SD843 odpowiednik: 2SC2491

2SD843 odpowiednik: 2SC2516A

2SD843 odpowiednik: 2SD568

2SD843 odpowiednik: 2SD569

2SD843 odpowiednik: 2SD613

2SD843 odpowiednik: ECG196

2SD843 odpowiednik: TIP41C

2SD844 odpowiednik: 2SD718

2SD845 odpowiednik: 2SC2525

2SD845 odpowiednik: 2SC2564

2SD845 odpowiednik: 2SC2565

2SD845 odpowiednik: 2SD738

2SD848A odpowiednik: 2SD588A

2SD848A odpowiednik: ECG380

2SD849 odpowiednik: 2SD850

2SD850 odpowiednik: 2SC1875

2SD850 odpowiednik: 2SD849

2SD856 odpowiednik: 2SC1061

2SD856 odpowiednik: 2SD235

2SD856 odpowiednik: 2SD313

2SD859 odpowiednik: 2SD860

2SD859 odpowiednik: 2SD861

2SD860 odpowiednik: 2SD859

2SD860 odpowiednik: 2SD861

2SD861 odpowiednik: 2SD859

2SD861 odpowiednik: 2SD860

2SD862 odpowiednik: 2SC1162

2SD863 odpowiednik: 2SC1627A

2SD863 odpowiednik: 2SC2383

2SD863 odpowiednik: 2SD1227

2SD863 odpowiednik: 2SD774

2SD863 odpowiednik: 2SD789

2SD863 odpowiednik: 2SD790

2SD863 odpowiednik: 2SD973

2SD863 odpowiednik: ECG20

2SD866 odpowiednik: 2SC2334

2SD866 odpowiednik: 2SC2335

2SD866 odpowiednik: 2SC2654

2SD869 odpowiednik: 2SD819

2SD869 odpowiednik: 2SD870

2SD869 odpowiednik: 2SD897

2SD869 odpowiednik: 2SD898

2SD869 odpowiednik: 2SD898A

2SD869 odpowiednik: 2SD898B

2SD869 odpowiednik: 2SD900B

2SD870 odpowiednik: 2SD1016

2SD870 odpowiednik: 2SD1175

2SD870 odpowiednik: 2SD869

2SD870 odpowiednik: 2SD871

2SD870 odpowiednik: 2SD898A

2SD870 odpowiednik: 2SD898B

2SD870 odpowiednik: 2SD900B

2SD870 odpowiednik: 2SD903

2SD870 odpowiednik: 2SD904

2SD870 odpowiednik: 2SD950

2SD870 odpowiednik: 2SD951

2SD870 odpowiednik: 35066100

2SD870 odpowiednik: BU2080

2SD870 odpowiednik: ECG89

2SD871 odpowiednik: 2SD1016

2SD871 odpowiednik: 2SD1175

2SD871 odpowiednik: 2SD870

2SD871 odpowiednik: 2SD898B

2SD871 odpowiednik: 2SD900B

2SD871 odpowiednik: 2SD903

2SD871 odpowiednik: 2SD904

2SD871 odpowiednik: 2SD950

2SD871 odpowiednik: 2SD951

2SD871 odpowiednik: 2SD957

2SD871 odpowiednik: BU2080

2SD871 odpowiednik: BU208D

2SD871 odpowiednik: ECG89

2SD871 odpowiednik: STD580

2SD873 odpowiednik: 2N3773

2SD873 odpowiednik: 2N5631

2SD873 odpowiednik: 2N6322

2SD873 odpowiednik: 2SD424

2SD873 odpowiednik: DBY58

2SD873 odpowiednik: ECG327

2SD873 odpowiednik: SVT6759

2SD874 odpowiednik: 2SC2882

2SD874 odpowiednik: 2SC2884

2SD874 odpowiednik: 2SC3444

2SD874 odpowiednik: 2SD875

2SD874 odpowiednik: 2SD999

2SD874 odpowiednik: ECG2428

2SD875 odpowiednik: 2SC2882

2SD875 odpowiednik: 2SC2884

2SD875 odpowiednik: 2SC3444

2SD875 odpowiednik: 2SD874

2SD875 odpowiednik: ECG2428

2SD878 odpowiednik: 2N3055

2SD878 odpowiednik: 2N3715

2SD878 odpowiednik: 2N3716

2SD878 odpowiednik: 2SD492

2SD878 odpowiednik: ECG130

2SD879 odpowiednik: 2SC2236

2SD879 odpowiednik: 2SD773

2SD879 odpowiednik: 2SD965

2SD88 odpowiednik: 2SC1030

2SD88 odpowiednik: 2SD45

2SD880 odpowiednik: 2SD743

2SD882 odpowiednik: 2SC1368

2SD884 odpowiednik: 2SC2335

2SD884 odpowiednik: 2SC2427

2SD884 odpowiednik: 2SC3039

2SD889 odpowiednik: 2SC945

2SD88A odpowiednik: 2SC2260

2SD88A odpowiednik: 2SD388A

2SD892 odpowiednik: 2SD1111

2SD895 odpowiednik: 2SD1046

2SD895 odpowiednik: 2SD896

2SD896 odpowiednik: 2SD1046

2SD896 odpowiednik: 2SD718

2SD896 odpowiednik: 2SD895

2SD897 odpowiednik: 2SD869

2SD897 odpowiednik: 2SD898

2SD897 odpowiednik: 2SD898A

2SD898 odpowiednik: 2SD869

2SD898 odpowiednik: 2SD897

2SD898 odpowiednik: 2SD898A

2SD898A odpowiednik: 2SD869

2SD898A odpowiednik: 2SD870

2SD898A odpowiednik: 2SD897

2SD898A odpowiednik: 2SD898

2SD898B odpowiednik: 2SD1173

2SD898B odpowiednik: 2SD1175

2SD898B odpowiednik: 2SD819

2SD898B odpowiednik: 2SD869

2SD898B odpowiednik: 2SD870

2SD898B odpowiednik: 2SD871

2SD898B odpowiednik: 2SD900B

2SD898B odpowiednik: 2SD950

2SD90 odpowiednik: П702

2SD900B odpowiednik: 2SD869

2SD900B odpowiednik: 2SD870

2SD900B odpowiednik: 2SD871

2SD900B odpowiednik: 2SD898B

2SD900B odpowiednik: 2SD904

2SD900B odpowiednik: 2SD950

2SD900B odpowiednik: ECG89

2SD903 odpowiednik: 2SD1016

2SD903 odpowiednik: 2SD1175

2SD903 odpowiednik: 2SD870

2SD903 odpowiednik: 2SD871

2SD903 odpowiednik: 2SD904

2SD903 odpowiednik: 2SD951

2SD903 odpowiednik: 2SD957

2SD903 odpowiednik: 2SD957A

2SD903 odpowiednik: BU2080

2SD903 odpowiednik: BU208D

2SD903 odpowiednik: ECG89

2SD903 odpowiednik: STD580

2SD904 odpowiednik: 2SD1016

2SD904 odpowiednik: 2SD1175

2SD904 odpowiednik: 2SD870

2SD904 odpowiednik: 2SD871

2SD904 odpowiednik: 2SD900B

2SD904 odpowiednik: 2SD903

2SD904 odpowiednik: 2SD951

2SD904 odpowiednik: BU208D

2SD904 odpowiednik: ECG89

2SD904 odpowiednik: STD580

2SD905 odpowiednik: 2SD1279

2SD91 odpowiednik: 2SD130

2SD91 odpowiednik: 2SD28

2SD91 odpowiednik: 2SD291

2SD91 odpowiednik: 2SD315

2SD91 odpowiednik: 2SD92

2SD91 odpowiednik: 2SD93

2SD91 odpowiednik: П702

2SD916 odpowiednik: TIP102

2SD916 odpowiednik: TIP131

2SD917 odpowiednik: 2SC3089

2SD92 odpowiednik: 2SD130

2SD92 odpowiednik: 2SD28

2SD92 odpowiednik: 2SD291

2SD92 odpowiednik: 2SD292

2SD92 odpowiednik: 2SD315

2SD92 odpowiednik: 2SD91

2SD92 odpowiednik: 2SD93

2SD92 odpowiednik: II702

2SD920 odpowiednik: 2SC1768

2SD920 odpowiednik: 2SC1829

2SD920 odpowiednik: 2SD1090

2SD920 odpowiednik: 2SD929

2SD920 odpowiednik: 2SD931

2SD920 odpowiednik: ECG2307

2SD920 odpowiednik: ECG86

2SD929 odpowiednik: 2SC1768

2SD929 odpowiednik: 2SC1829

2SD929 odpowiednik: 2SD920

2SD929 odpowiednik: ECG2307

2SD93 odpowiednik: 2SD130

2SD93 odpowiednik: 2SD315

2SD93 odpowiednik: 2SD91

2SD93 odpowiednik: 2SD92

2SD93 odpowiednik: КТ805Б

2SD931 odpowiednik: 2SC1829

2SD931 odpowiednik: 2SC3153

2SD931 odpowiednik: 2SD1090

2SD931 odpowiednik: 2SD920

2SD931 odpowiednik: ECG2307

2SD931 odpowiednik: ECG86

2SD94 odpowiednik: KT805

2SD946 odpowiednik: 2SD947

2SD946 odpowiednik: 2SD985

2SD946 odpowiednik: 2SD986

2SD947 odpowiednik: 2SD946

2SD947 odpowiednik: 2SD985

2SD947 odpowiednik: 2SD986

2SD950 odpowiednik: 2SD870

2SD950 odpowiednik: 2SD871

2SD950 odpowiednik: 2SD898B

2SD950 odpowiednik: 2SD900B

2SD951 odpowiednik: 2SD1016

2SD951 odpowiednik: 2SD870

2SD951 odpowiednik: 2SD871

2SD951 odpowiednik: 2SD903

2SD951 odpowiednik: 2SD904

2SD957 odpowiednik: 2SD871

2SD957 odpowiednik: 2SD903

2SD957A odpowiednik: 2SD1016

2SD957A odpowiednik: 2SD903

2SD957A odpowiednik: BU208D

2SD961 odpowiednik: 2SD1237

2SD961 odpowiednik: ECG54

2SD961 odpowiednik: KSD362

2SD961 odpowiednik: MJE15028

2SD961 odpowiednik: MJE15030

2SD965 odpowiednik: 2SC3279

2SD965 odpowiednik: 2SD879

2SD968 odpowiednik: 2SC3515

2SD968 odpowiednik: ECG2430

2SD969 odpowiednik: 2SD638

2SD969 odpowiednik: 2SD639

2SD969 odpowiednik: ECG18

2SD970 odpowiednik: 144028

2SD970 odpowiednik: 2SD1196

2SD970 odpowiednik: 2SD633

2SD970 odpowiednik: BDW23A

2SD970 odpowiednik: ECG261

2SD970 odpowiednik: TIP121

2SD970 odpowiednik: TIP122

2SD973 odpowiednik: 2SD1227

2SD973 odpowiednik: 2SD863

2SD973 odpowiednik: ECG20

2SD977 odpowiednik: 2SD1114

2SD979 odpowiednik: 2SC2625

2SD979 odpowiednik: 2SC2626

2SD985 odpowiednik: 2SD946

2SD985 odpowiednik: 2SD947

2SD985 odpowiednik: 2SD986

2SD986 odpowiednik: 2SD549

2SD986 odpowiednik: 2SD946

2SD986 odpowiednik: 2SD947

2SD986 odpowiednik: 2SD985

2SD997 odpowiednik: 2SD555

2SD997 odpowiednik: ECG87

2SD999 odpowiednik: 2SC2882

2SD999 odpowiednik: 2SC2884

2SD999 odpowiednik: 2SC3444

2SD999 odpowiednik: 2SD874

2SD999 odpowiednik: ECG2428

2SF1188 odpowiednik: 40453

2SF1188 odpowiednik: ECG230

2SF1188 odpowiednik: S3705M

2SF1189 odpowiednik: ECG231

2SF1189 odpowiednik: S3706E

2SF248 odpowiednik: 2N3669

2SF248 odpowiednik: 2N3670

2SF248 odpowiednik: ECG314

2SH20 odpowiednik: 2N2646

2SH20 odpowiednik: ECG6401

2SH21 odpowiednik: ECG6400B

2SH22 odpowiednik: 2N2647

2SH22 odpowiednik: ECG6409

2SJ11 odpowiednik: 2N4381

2SJ11 odpowiednik: 2SJ12

2SJ11 odpowiednik: ECG460

2SJ12 odpowiednik: 2N4381

2SJ12 odpowiednik: 2SJ11

2SJ12 odpowiednik: ECG460

2SJ377 odpowiednik: 2SJ377

2SJ378 odpowiednik: 2SJ378

2SJ380 odpowiednik: 2SJ380

2SJ380 odpowiednik: BUZ272

2SJ401 odpowiednik: 2SJ401

2SJ402 odpowiednik: 2SJ402

2SJ407 odpowiednik: 2SJ407

2SJ407 odpowiednik: BUZ173

2SJ412 odpowiednik: 2SJ412

2SJ421 odpowiednik: TPC8104-H

2SJ438 odpowiednik: 2SJ438

2SJ438 odpowiednik: BUZ171

2SJ439 odpowiednik: 2SJ439

2SJ464 odpowiednik: 2SJ464

2SJ464 odpowiednik: BUZ271

2SJ465 odpowiednik: 2SJ465

2SJ468 odpowiednik: TPC8104-H

2SJ469 odpowiednik: TPC8104-H

2SJ48 odpowiednik: 2SJ49

2SJ48 odpowiednik: 2SJ50

2SJ482 odpowiednik: 2SJ482

2SJ482 odpowiednik: BSP170

2SJ482 odpowiednik: BSP171

2SJ49 odpowiednik: 2SJ48

2SJ49 odpowiednik: 2SJ50

2SJ50 odpowiednik: 2SJ48

2SJ50 odpowiednik: 2SJ49

2SJ507 odpowiednik: 2SJ507

2SJ508 odpowiednik: 2SJ508

2SJ508 odpowiednik: BSP316

2SJ509 odpowiednik: 2SJ509

2SJ511 odpowiednik: 2SJ511

2SJ512 odpowiednik: 2SJ512

2SJ513 odpowiednik: 2SJ513

2SJ514 odpowiednik: 2SJ514

2SJ515 odpowiednik: 2SJ515

2SJ516 odpowiednik: 2SJ516

2SJ525 odpowiednik: 2SJ525

2SJ537 odpowiednik: 2SJ537

2SK104 odpowiednik: 2N5484

2SK104 odpowiednik: 2SK168

2SK104 odpowiednik: 2SK55

2SK104 odpowiednik: ECG312

2SK104 odpowiednik: MPF-102

2SK106 odpowiednik: 2SK117

2SK106 odpowiednik: 2SK127

2SK106 odpowiednik: 2SK68A

2SK106 odpowiednik: ECG458

2SK107 odpowiednik: 2SK23

2SK107 odpowiednik: 2SK23A

2SK11 odpowiednik: 2SK34

2SK11 odpowiednik: 2SK48

2SK1119 odpowiednik: 2SK1119

2SK1119 odpowiednik: BUK446-1000B

2SK1119 odpowiednik: BUK456-1000B

2SK1119 odpowiednik: BUZ50A

2SK1119 odpowiednik: BUZ50B

2SK1119 odpowiednik: BUZ50C

2SK1119 odpowiednik: BUZ51

2SK1120 odpowiednik: 2SK1120

2SK1120 odpowiednik: BUZ357

2SK1120 odpowiednik: BUZ358

2SK1120 odpowiednik: BUZ380

2SK117 odpowiednik: 2SK106

2SK117 odpowiednik: 2SK127

2SK117 odpowiednik: 2SK163

2SK117 odpowiednik: 2SK68A

2SK117 odpowiednik: ECG458

2SK117GR odpowiednik: 200PCS

2SK121 odpowiednik: 2SK128

2SK127 odpowiednik: 2SK106

2SK127 odpowiednik: 2SK117

2SK127 odpowiednik: 2SK68A

2SK127 odpowiednik: ECG458

2SK128 odpowiednik: 2SK121

2SK133 odpowiednik: 2SK134

2SK133 odpowiednik: 2SK135

2SK134 odpowiednik: 2SK133

2SK134 odpowiednik: 2SK135

2SK135 odpowiednik: 2SK133

2SK135 odpowiednik: 2SK134

2SK1359 odpowiednik: 2SK1359

2SK1359 odpowiednik: BUZ310

2SK1359 odpowiednik: BUZ311

2SK1365 odpowiednik: 2SK1365

2SK1381 odpowiednik: BUZ344

2SK1489 odpowiednik: 2SK1489

2SK156 odpowiednik: 2SK30A

2SK156 odpowiednik: 2SK53

2SK161 odpowiednik: 2SK61

2SK161 odpowiednik: ECG451

2SK161 odpowiednik: LTC451

2SK161 odpowiednik: MPF102

2SK161Y odpowiednik: 2SK33

2SK161Y odpowiednik: 2SK61

2SK161Y odpowiednik: ECG451

2SK163 odpowiednik: 2SK117

2SK163 odpowiednik: 2SK170

2SK168 odpowiednik: 2N5484

2SK168 odpowiednik: 2SK104

2SK168 odpowiednik: 2SK55

2SK168 odpowiednik: ECG312

2SK168 odpowiednik: MPF-102

2SK170 odpowiednik: 2SK163

2SK19 odpowiednik: 2SK61

2SK1930 odpowiednik: 2SK1930

2SK19TM odpowiednik: 2SK55

2SK19TM odpowiednik: 2SK61

2SK19TM odpowiednik: 2SK61-L

2SK19TM odpowiednik: ECG453

2SK2009 odpowiednik: FDV301N

2SK2173 odpowiednik: 2SK2173

2SK2173 odpowiednik: BUZ346S2

2SK2173 odpowiednik: HUF75332G3

2SK2173 odpowiednik: HUF75333G3

2SK2173 odpowiednik: HUF75337G3

2SK218 odpowiednik: 2N5638

2SK2201 odpowiednik: 2SK2201

2SK2229 odpowiednik: 2SK2229

2SK2231 odpowiednik: 2SK2231

2SK2231 odpowiednik: BUK452-60A

2SK2231 odpowiednik: BUK452-60B

2SK2231 odpowiednik: BUK462-60A

2SK2231 odpowiednik: BUK472-60A

2SK2231 odpowiednik: BUK472-60B

2SK2231 odpowiednik: BUK542-60A

2SK2231 odpowiednik: BUK542-60B

2SK2231 odpowiednik: BUK552-60A

2SK2231 odpowiednik: BUK552-60B

2SK2231 odpowiednik: BUK-562A

2SK2231 odpowiednik: BUZ70

2SK2231 odpowiednik: BUZ70L

2SK2232 odpowiednik: 2SK2232

2SK2232 odpowiednik: BUK453-60A

2SK2232 odpowiednik: BUK453-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK455-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK473-60A

2SK2232 odpowiednik: BUK473-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK475-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK543-60A

2SK2232 odpowiednik: BUK543-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK545-60A

2SK2232 odpowiednik: BUK545-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK553-60A

2SK2232 odpowiednik: BUK553-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK554-60H

2SK2232 odpowiednik: BUK555-60A

2SK2232 odpowiednik: BUK555-60B

2SK2232 odpowiednik: BUK574-60H

2SK2232 odpowiednik: BUK7570-55

2SK2232 odpowiednik: BUK9570-55

2SK2232 odpowiednik: BUZ101S

2SK2232 odpowiednik: BUZ101SL

2SK2232 odpowiednik: BUZ103S

2SK2232 odpowiednik: BUZ103SL

2SK2232 odpowiednik: BUZ104S

2SK2232 odpowiednik: BUZ104SL

2SK2232 odpowiednik: BUZ10S2

2SK2232 odpowiednik: BUZ71S2

2SK2232 odpowiednik: HUF75307P3

2SK2232 odpowiednik: HUF75309P3

2SK2233 odpowiednik: 2SK2233

2SK2233 odpowiednik: 2SK2398

2SK2233 odpowiednik: HUF75329G3

2SK2266 odpowiednik: 2SK2266

2SK2266 odpowiednik: 2SK3051

2SK2266 odpowiednik: BUK464-60H

2SK2266 odpowiednik: BUK465-60A

2SK2266 odpowiednik: BUK465-60H

2SK2266 odpowiednik: BUK466-60A

2SK2266 odpowiednik: BUK565-60H

2SK2266 odpowiednik: BUK566-60A

2SK2266 odpowiednik: BUK7624-55

2SK2266 odpowiednik: BUK7630-55

2SK2266 odpowiednik: BUK9624-55

2SK2266 odpowiednik: BUK9630-55

2SK2266 odpowiednik: HUF75321S3

2SK2266 odpowiednik: HUF75321S3S/T

2SK2266 odpowiednik: HUF75329S3

2SK2266 odpowiednik: HUF75329S3S/T

2SK2267 odpowiednik: 2SK2267

2SK2274 odpowiednik: 2SK2274

2SK23 odpowiednik: 2SK107

2SK2311 odpowiednik: 2SK2311

2SK2311 odpowiednik: BUK463-60A

2SK2311 odpowiednik: BUK563-60A

2SK2311 odpowiednik: BUK564-60H

2SK2311 odpowiednik: BUK565-60A

2SK2311 odpowiednik: BUK7670-55

2SK2311 odpowiednik: BUK9670-55

2SK2312 odpowiednik: 2SK2312

2SK2312 odpowiednik: BUK456-60H

2SK2312 odpowiednik: BUK556-60H

2SK2312 odpowiednik: BUK7514-55

2SK2312 odpowiednik: BUK7518-55

2SK2312 odpowiednik: BUK7520-55

2SK2312 odpowiednik: BUK9514-55

2SK2312 odpowiednik: BUK9518-55

2SK2312 odpowiednik: BUK9520-55

2SK2312 odpowiednik: BUZ100S

2SK2312 odpowiednik: BUZ100SL

2SK2312 odpowiednik: BUZ102S

2SK2312 odpowiednik: BUZ110SL

2SK2312 odpowiednik: HUF75332P3

2SK2312 odpowiednik: HUF75333P3

2SK2312 odpowiednik: HUF75337P3

2SK2313 odpowiednik: 2SK2313

2SK2313 odpowiednik: HUF75339G3

2SK2313 odpowiednik: HUF75343G3

2SK2314 odpowiednik: 2SK2314

2SK2314 odpowiednik: BUK453-100A

2SK2314 odpowiednik: BUK455-100A

2SK2314 odpowiednik: BUK455-100B

2SK2314 odpowiednik: BUK456-100B

2SK2314 odpowiednik: BUK553-100A

2SK2314 odpowiednik: BUK555-100A

2SK2314 odpowiednik: BUK555-100B

2SK2314 odpowiednik: BUZ21

2SK2314 odpowiednik: BUZ21L

2SK2350 odpowiednik: 2SK2350

2SK2350 odpowiednik: BUK444-200A

2SK2350 odpowiednik: BUK444-200B

2SK2350 odpowiednik: BUK474-200A

2SK2350 odpowiednik: BUK474-200B

2SK2376 odpowiednik: 2SK2376

2SK2376 odpowiednik: BUK466-60H

2SK2376 odpowiednik: BUK566-60H

2SK2376 odpowiednik: BUK7614-55

2SK2376 odpowiednik: BUK7618-55

2SK2376 odpowiednik: BUK7620-55

2SK2376 odpowiednik: BUK9614-55

2SK2376 odpowiednik: BUK9618-55

2SK2376 odpowiednik: BUK9620-55

2SK2376 odpowiednik: HUF75332S3

2SK2376 odpowiednik: HUF75332S3S/T

2SK2376 odpowiednik: HUF75333S3

2SK2376 odpowiednik: HUF75333S3S/T

2SK2376 odpowiednik: HUF75337S3

2SK2376 odpowiednik: HUF75337S3S/T

2SK2381 odpowiednik: 2SK2381

2SK2382 odpowiednik: 2SK2382

2SK2382 odpowiednik: BUK445-200A

2SK2382 odpowiednik: BUK475-200A

2SK2382 odpowiednik: BUK545-200A

2SK2382 odpowiednik: BUZ350

2SK2385 odpowiednik: 2SK2385

2SK2385 odpowiednik: BUK454-60H

2SK2385 odpowiednik: BUK455-60A

2SK2385 odpowiednik: BUK455-60H

2SK2385 odpowiednik: BUK456-60A

2SK2385 odpowiednik: BUK456-60B

2SK2385 odpowiednik: BUK474-60H

2SK2385 odpowiednik: BUK475-60A

2SK2385 odpowiednik: BUK475-60H

2SK2385 odpowiednik: BUK545-60H

2SK2385 odpowiednik: BUK555-60H

2SK2385 odpowiednik: BUK556-60A

2SK2385 odpowiednik: BUK7524-55

2SK2385 odpowiednik: BUK7530-55

2SK2385 odpowiednik: BUK9524-55

2SK2385 odpowiednik: BUK9530-55

2SK2385 odpowiednik: BUZ102SL

2SK2385 odpowiednik: BUZ103

2SK2385 odpowiednik: BUZ11FI

2SK2385 odpowiednik: BUZ11S2

2SK2385 odpowiednik: HUF75321P3

2SK2385 odpowiednik: HUF75329P3

2SK2389 odpowiednik: 2SK2389

2SK2391 odpowiednik: 2SK2391

2SK2391 odpowiednik: BUK473-100A

2SK2391 odpowiednik: BUK475-100A

2SK2391 odpowiednik: BUK475-100B

2SK2391 odpowiednik: BUK543-100A

2SK2391 odpowiednik: BUK545-100A

2SK2391 odpowiednik: BUK545-100B

2SK2398 odpowiednik: 2SK2233

2SK2399 odpowiednik: 2SK2399

2SK2399 odpowiednik: BUK452-100A

2SK2399 odpowiednik: BUK453-100B

2SK2399 odpowiednik: BUK462-100A

2SK2399 odpowiednik: BUK472-100A

2SK2399 odpowiednik: BUK473-100B

2SK2399 odpowiednik: BUK542-100A

2SK2399 odpowiednik: BUK543-100B

2SK2399 odpowiednik: BUK552-100A

2SK2399 odpowiednik: BUK553-100B

2SK2399 odpowiednik: BUK562-100A

2SK2399 odpowiednik: BUZ20

2SK2399 odpowiednik: BUZ72

2SK2399 odpowiednik: BUZ72A

2SK2399 odpowiednik: BUZ72AL

2SK2399 odpowiednik: BUZ72L

2SK23A odpowiednik: 2SK107

2SK2400 odpowiednik: 2SK2400

2SK2401 odpowiednik: 2SK2401

2SK2401 odpowiednik: BUK464-200A

2SK2401 odpowiednik: BUK465-200A

2SK2401 odpowiednik: BUK466-200A

2SK2401 odpowiednik: BUK564-200A

2SK2401 odpowiednik: BUK565-200A

2SK2417 odpowiednik: 2SK2417

2SK2440 odpowiednik: TPC8008

2SK2441 odpowiednik: TPC8008

2SK2442 odpowiednik: TPC8006-H

2SK2445 odpowiednik: 2SK2445

2SK2466 odpowiednik: 2SK2466

2SK2466 odpowiednik: BUK456-100A

2SK2466 odpowiednik: BUK466-100A

2SK2466 odpowiednik: BUZ22

2SK2466 odpowiednik: BUZ345

2SK2466 odpowiednik: BUZ349

2SK2493 odpowiednik: 2SK2493

2SK2507 odpowiednik: 2SK2507

2SK2507 odpowiednik: BUZ10

2SK2507 odpowiednik: BUZ101

2SK2507 odpowiednik: BUZ101L

2SK2507 odpowiednik: BUZ103AL

2SK2507 odpowiednik: BUZ104

2SK2507 odpowiednik: BUZ104L

2SK2507 odpowiednik: BUZ10L

2SK2507 odpowiednik: BUZ11

2SK2507 odpowiednik: BUZ11A

2SK2507 odpowiednik: BUZ11AL

2SK2507 odpowiednik: BUZ71

2SK2507 odpowiednik: BUZ71A

2SK2507 odpowiednik: BUZ71AFI

2SK2507 odpowiednik: BUZ71AL

2SK2507 odpowiednik: BUZ71FI

2SK2507 odpowiednik: BUZ71L

2SK2508 odpowiednik: 2SK2508

2SK2508 odpowiednik: BUZ255

2SK2542 odpowiednik: 2SK2542

2SK2542 odpowiednik: BUZ40B

2SK2543 odpowiednik: 2SK2543

2SK2544 odpowiednik: 2SK2544

2SK2544 odpowiednik: BUZ90

2SK2545 odpowiednik: 2SK2545

2SK2549 odpowiednik: 2SK2549

2SK2550 odpowiednik: 2SK2550

2SK2550 odpowiednik: BUZ347

2SK2551 odpowiednik: 2SK2551

2SK2551 odpowiednik: BUZ342

2SK2556 odpowiednik: TPC8006-H

2SK2557 odpowiednik: TPC8006-H

2SK2598 odpowiednik: 2SK2598

2SK2599 odpowiednik: 2SK2599

2SK2600 odpowiednik: 2SK2600

2SK2601 odpowiednik: 2SK2601

2SK2601 odpowiednik: BUZ331

2SK2601 odpowiednik: BUZ385

2SK2602 odpowiednik: 2SK2602

2SK2603 odpowiednik: 2SK2603

2SK2603 odpowiednik: BUK444-800A

2SK2603 odpowiednik: BUK446-800A

2SK2603 odpowiednik: BUK446-800B

2SK2603 odpowiednik: BUK454-800A

2SK2603 odpowiednik: BUK456-800A

2SK2603 odpowiednik: BUK456-800B

2SK2603 odpowiednik: BUZ307

2SK2603 odpowiednik: BUZ308

2SK2603 odpowiednik: BUZ80

2SK2603 odpowiednik: BUZ80A

2SK2603 odpowiednik: BUZ80AFI

2SK2603 odpowiednik: BUZ80FI

2SK2604 odpowiednik: 2SK2604

2SK2604 odpowiednik: BUZ356

2SK2605 odpowiednik: 2SK2605

2SK2605 odpowiednik: BUZ81

2SK2606 odpowiednik: 2SK2606

2SK2607 odpowiednik: 2SK2607

2SK2607 odpowiednik: BUZ305

2SK2608 odpowiednik: 2SK2608

2SK2610 odpowiednik: 2SK2610

2SK2611 odpowiednik: 2SK2611

2SK2613 odpowiednik: 2SK2613

2SK2613 odpowiednik: BUZ312

2SK2614 odpowiednik: 2SK2614

2SK2615 odpowiednik: 2SK2615

2SK2637 odpowiednik: TPC8008

2SK2645 odpowiednik: BUZ90

2SK2661 odpowiednik: 2SK2661

2SK2661 odpowiednik: BUZ215

2SK2661 odpowiednik: BUZ41A

2SK2661 odpowiednik: BUZ42

2SK2662 odpowiednik: 2SK2662

2SK2679 odpowiednik: 2SK2679

2SK2679 odpowiednik: BUZ205

2SK2679 odpowiednik: BUZ60

2SK2679 odpowiednik: BUZ60B

2SK2679 odpowiednik: BUZ76

2SK2698 odpowiednik: 2SK2698

2SK2698 odpowiednik: BUZ325

2SK2698 odpowiednik: BUZ333

2SK2698 odpowiednik: BUZ338

2SK2698 odpowiednik: BUZ339

2SK2698 odpowiednik: BUZ351

2SK2698 odpowiednik: BUZ382

2SK2699 odpowiednik: 2SK2699

2SK2699 odpowiednik: BUZ332

2SK2699 odpowiednik: BUZ332A

2SK2700 odpowiednik: 2SK2700

2SK2717 odpowiednik: 2SK2717

2SK2718 odpowiednik: 2SK2718

2SK2719 odpowiednik: 2SK2719

2SK2733 odpowiednik: 2SK2733

2SK2741 odpowiednik: 2SK2741

2SK2741 odpowiednik: BSP17

2SK2741 odpowiednik: BSP295

2SK2741 odpowiednik: BSP318

2SK2741 odpowiednik: BSP318S

2SK2741 odpowiednik: BSP319

2SK2741 odpowiednik: BSP320S

2SK2741 odpowiednik: BUK481-60A

2SK2741 odpowiednik: BUK482-60A

2SK2741 odpowiednik: BUK581-60A

2SK2741 odpowiednik: BUK582-60A

2SK2741 odpowiednik: BUK78150-55

2SK2741 odpowiednik: BUK98150-55

2SK2742 odpowiednik: 2SK2742

2SK2742 odpowiednik: BSP296

2SK2742 odpowiednik: BSP372

2SK2742 odpowiednik: BSP373

2SK2742 odpowiednik: BUK481-100A

2SK2742 odpowiednik: BUK482-100A

2SK2744 odpowiednik: 2SK2744

2SK2744 odpowiednik: BUZ346

2SK2745 odpowiednik: 2SK2745

2SK2746 odpowiednik: 2SK2746

2SK2746 odpowiednik: BUZ355

2SK2749 odpowiednik: 2SK2749

2SK2750 odpowiednik: 2SK2750

2SK2750 odpowiednik: BUZ93

2SK2776 odpowiednik: 2SK2776

2SK2777 odpowiednik: 2SK2777

2SK2782 odpowiednik: 2SK2782

2SK2782 odpowiednik: HUF75307D3

2SK2782 odpowiednik: HUF75307D3S/T

2SK2782 odpowiednik: HUF75309D3

2SK2782 odpowiednik: HUF75309D3S/T

2SK2789 odpowiednik: 2SK2789

2SK2789 odpowiednik: BUK463-100A

2SK2789 odpowiednik: BUK465-100A

2SK2789 odpowiednik: BUK563-100A

2SK2789 odpowiednik: BUK565-100A

2SK2835 odpowiednik: 2SK2835

2SK2836 odpowiednik: 2SK2836

2SK2836 odpowiednik: BSP125

2SK2836 odpowiednik: BSP129

2SK2836 odpowiednik: BSP135

2SK2836 odpowiednik: BSP324

2SK2836 odpowiednik: BSP88

2SK2836 odpowiednik: BSP89

2SK2837 odpowiednik: 2SK2837

2SK2837 odpowiednik: BUZ323

2SK2838 odpowiednik: 2SK2838

2SK2839 odpowiednik: 2SK2839

2SK2839 odpowiednik: FDT457N

2SK2839 odpowiednik: FDT459N

2SK2840 odpowiednik: 2SK2840

2SK2841 odpowiednik: 2SK2841

2SK2841 odpowiednik: BUZ326

2SK2841 odpowiednik: BUZ61

2SK2841 odpowiednik: BUZ61A

2SK2842 odpowiednik: 2SK2842

2SK2842 odpowiednik: BUZ330

2SK2842 odpowiednik: BUZ384

2SK2843 odpowiednik: 2SK2843

2SK2844 odpowiednik: 2SK2844

2SK2844 odpowiednik: FDP4030L

2SK2844 odpowiednik: FDP603AL

2SK2844 odpowiednik: FDPNDP6030

2SK2845 odpowiednik: 2SK2845

2SK2846 odpowiednik: 2SK2846

2SK2847 odpowiednik: 2SK2847

2SK2862 odpowiednik: 2SK2862

2SK2862 odpowiednik: BUZ74

2SK2862 odpowiednik: BUZ74A

2SK2862 odpowiednik: BUZ76A

2SK2865 odpowiednik: 2SK2865

2SK2866 odpowiednik: 2SK2866

2SK2866 odpowiednik: BUZ91

2SK2866 odpowiednik: BUZ91A

2SK2882 odpowiednik: 2SK2882

2SK2883 odpowiednik: 2SK2883

2SK2884 odpowiednik: 2SK2884

2SK2886 odpowiednik: 2SK2886

2SK2886 odpowiednik: BUZ100

2SK2886 odpowiednik: BUZ100L

2SK2886 odpowiednik: BUZ102

2SK2886 odpowiednik: BUZ102AL

2SK2886 odpowiednik: BUZ12

2SK2886 odpowiednik: BUZ12A

2SK2886 odpowiednik: BUZ12AL

2SK2889 odpowiednik: 2SK2889

2SK2914 odpowiednik: 2SK2914

2SK2915 odpowiednik: 2SK2915

2SK2915 odpowiednik: BUZ334

2SK2916 odpowiednik: 2SK2916

2SK2917 odpowiednik: 2SK2917

2SK2920 odpowiednik: 2SK2920

2SK2949 odpowiednik: 2SK2949

2SK2952 odpowiednik: 2SK2952

2SK2953 odpowiednik: 2SK2953

2SK296 odpowiednik: 2SK382

2SK296 odpowiednik: ECG2380

2SK296 odpowiednik: MTP2N50

2SK2961 odpowiednik: 2SK2961

2SK2962 odpowiednik: 2SK2962

2SK2963 odpowiednik: 2SK2963

2SK2964 odpowiednik: 2SK2964

2SK2965 odpowiednik: 2SK2965

2SK2965 odpowiednik: BUK445-200B

2SK2965 odpowiednik: BUK455-200B

2SK2965 odpowiednik: BUK475-200B

2SK2965 odpowiednik: BUK545-200B

2SK2965 odpowiednik: BUK555-200B

2SK2966 odpowiednik: 2SK2966

2SK2967 odpowiednik: 2SK2967

2SK2968 odpowiednik: 2SK2968

2SK2985 odpowiednik: 2SK2985

2SK2985 odpowiednik: BUK7508-55

2SK2985 odpowiednik: BUK9508-55

2SK2985 odpowiednik: BUZ111S

2SK2985 odpowiednik: HRF3205

2SK2985 odpowiednik: HUF75343P3

2SK2985 odpowiednik: HUF75344PS

2SK2985 odpowiednik: HUF75345P3

2SK2986 odpowiednik: 2SK2986

2SK2986 odpowiednik: BUK7608-55

2SK2986 odpowiednik: BUK9608-55

2SK2986 odpowiednik: HRF3205L

2SK2986 odpowiednik: HRF3205S/T

2SK2986 odpowiednik: HUF75344S3

2SK2986 odpowiednik: HUF75344S3S/T

2SK2986 odpowiednik: HUF75345S3

2SK2986 odpowiednik: HUF75345S3S/T

2SK2987 odpowiednik: 2SK2987

2SK2987 odpowiednik: HUF75344G3

2SK2987 odpowiednik: HUF75345G3

2SK2989 odpowiednik: 2SK2989

2SK2991 odpowiednik: 2SK2991

2SK2992 odpowiednik: 2SK2992

2SK2993 odpowiednik: 2SK2993

2SK2995 odpowiednik: 2SK2995

2SK2996 odpowiednik: 2SK2996

2SK2997 odpowiednik: 2SK2997

2SK2997 odpowiednik: BUK444-800B

2SK2997 odpowiednik: BUK454-800B

2SK2997 odpowiednik: BUZ78

2SK2998 odpowiednik: 2SK2998

2SK3017 odpowiednik: 2SK3017

2SK3051 odpowiednik: 2SK2266

2SK3067 odpowiednik: 2SK3067

2SK3067 odpowiednik: BUZ77A

2SK3068 odpowiednik: 2SK3068

2SK3085 odpowiednik: 2SK3085

2SK3085 odpowiednik: BUZ77B

2SK3085 odpowiednik: BUZ90A

2SK3085 odpowiednik: BUZ92

2SK3088 odpowiednik: 2SK3088

2SK3089 odpowiednik: 2SK3089

2SK3090 odpowiednik: 2SK3090

2SK30A odpowiednik: 2SK156

2SK30ATM odpowiednik: 2SK66

2SK3117 odpowiednik: 2SK3117

2SK3125 odpowiednik: 2SK3125

2SK3126 odpowiednik: 2SK3126

2SK3127 odpowiednik: 2SK3127

2SK3127 odpowiednik: FDP6030L

2SK3127 odpowiednik: FDP6035AL

2SK3127 odpowiednik: FDP6035L

2SK3127 odpowiednik: FDP7030BL

2SK3128 odpowiednik: 2SK3128

2SK3176 odpowiednik: 2SK3176

2SK3176 odpowiednik: BUZ341

2SK319 odpowiednik: ECG67

2SK33 odpowiednik: 2SK161Y

2SK33 odpowiednik: 2SK41

2SK33 odpowiednik: 2SK54

2SK33 odpowiednik: 2SK61

2SK33 odpowiednik: 2SK83

2SK33 odpowiednik: ECG451

2SK34 odpowiednik: 2SK11

2SK34 odpowiednik: 2SK40

2SK34 odpowiednik: 2SK48

2SK34 odpowiednik: 2SK66

2SK345 odpowiednik: 2SK346

2SK345 odpowiednik: ECG2390

2SK346 odpowiednik: 2SK345

2SK346 odpowiednik: ECG2390

2SK349 odpowiednik: 2SK350

2SK350 odpowiednik: 2SK349

2SK351 odpowiednik: ECG2384

2SK355 odpowiednik: 2SK356

2SK356 odpowiednik: 2SK355

2SK379 odpowiednik: 2SK380

2SK380 odpowiednik: 2SK379

2SK382 odpowiednik: 2SK296

2SK382 odpowiednik: ECG2380

2SK382 odpowiednik: MTP2N50

2SK385 odpowiednik: 2SK386

2SK386 odpowiednik: 2SK385

2SK39 odpowiednik: CX-027

2SK398 odpowiednik: 2SK399

2SK398 odpowiednik: ECG2392

2SK399 odpowiednik: 2SK398

2SK40 odpowiednik: 2SK34

2SK40 odpowiednik: 2SK66

2SK41 odpowiednik: 2SK33

2SK411 odpowiednik: 2SK424

2SK411 odpowiednik: ECG2386

2SK411 odpowiednik: IRF221

2SK411 odpowiednik: IRF323

2SK42 odpowiednik: 2SK56

2SK424 odpowiednik: 2SK411

2SK424 odpowiednik: ECG2386

2SK424 odpowiednik: IRF221

2SK424 odpowiednik: IRF323

2SK44 odpowiednik: 2SK84

2SK440 odpowiednik: BUZ73

2SK440 odpowiednik: ECG2388

2SK440 odpowiednik: IRF630

2SK440 odpowiednik: IRF632

2SK440 odpowiednik: IRF633

2SK48 odpowiednik: 2SK11

2SK48 odpowiednik: 2SK34

2SK53 odpowiednik: 2SK156

2SK54 odpowiednik: 2SK33

2SK54 odpowiednik: 2SK55

2SK54 odpowiednik: 2SK83

2SK55 odpowiednik: 2N5484

2SK55 odpowiednik: 2SK104

2SK55 odpowiednik: 2SK168

2SK55 odpowiednik: 2SK19TM

2SK55 odpowiednik: 2SK54

2SK55 odpowiednik: 2SK61

2SK55 odpowiednik: 2SK61-L

2SK55 odpowiednik: ECG312

2SK55 odpowiednik: MPF-102

2SK554 odpowiednik: BUZ41

2SK554 odpowiednik: BUZ42

2SK554 odpowiednik: ECG2385

2SK554 odpowiednik: IRF840

2SK554 odpowiednik: IRF841

2SK555 odpowiednik: ECG2385

2SK56 odpowiednik: 2SK42

2SK61 odpowiednik: 2SK161

2SK61 odpowiednik: 2SK161Y

2SK61 odpowiednik: 2SK19

2SK61 odpowiednik: 2SK19TM

2SK61 odpowiednik: 2SK33

2SK61 odpowiednik: 2SK55

2SK61 odpowiednik: 2SK61-L

2SK61 odpowiednik: ECG451

2SK61-L odpowiednik: 2SK19TM

2SK61-L odpowiednik: 2SK55

2SK61-L odpowiednik: 2SK61

2SK65 odpowiednik: 2SK93

2SK66 odpowiednik: 2SK30ATM

2SK66 odpowiednik: 2SK34

2SK66 odpowiednik: 2SK40

2SK68A odpowiednik: 2SK106

2SK68A odpowiednik: 2SK117

2SK68A odpowiednik: 2SK127

2SK68A odpowiednik: ECG458

2SK736 odpowiednik: 2SK737

2SK737 odpowiednik: 2SK736

2SK74 odpowiednik: ECG2388

2SK83 odpowiednik: 2SK33

2SK83 odpowiednik: 2SK54

2SK84 odpowiednik: 2SK44

2SK93 odpowiednik: 2SK65

2SK955 odpowiednik: ECG2377

2T131 odpowiednik: BFP519

2T3501 odpowiednik: BF504

2T3502 odpowiednik: BF504

2T3531 odpowiednik: BF504

2T3532 odpowiednik: BF504

2T3633 odpowiednik: BCP107

2T3633 odpowiednik: BCP108

2T6602 odpowiednik: BF519

2T6632 odpowiednik: BF519

2TX107 odpowiednik: BC147

2TX107 odpowiednik: BC171

2TX107 odpowiednik: BC183

2TX107 odpowiednik: BC207

2TX109 odpowiednik: BC149

2TX109 odpowiednik: BC209

2TX109 odpowiednik: DC173

2TX109 odpowiednik: KC509

300 odpowiednik: LM300

300 odpowiednik: MLM105

300 odpowiednik: SFC2300

300 odpowiednik: SG300

3001 odpowiednik: K5891K01

3001 odpowiednik: MH3001

3002 odpowiednik: K5891K02

3002 odpowiednik: MH3002

3003 odpowiednik: K5891K03

3003 odpowiednik: MH3003

305 odpowiednik: BA305

305 odpowiednik: LM305

305 odpowiednik: LM305H

305 odpowiednik: MLM305

305 odpowiednik: SFC2305

305 odpowiednik: SFC305

305 odpowiednik: SG305

3052P odpowiednik: SI-3052P

3101 odpowiednik: 6550

3101 odpowiednik: 7489

3101 odpowiednik: 74S289

3101 odpowiednik: 74S89

3101 odpowiednik: M4064

3101 odpowiednik: N82S25F

3101 odpowiednik: P3101

3101 odpowiednik: UPB2089

3101 odpowiednik: UPD2089

3101A odpowiednik: 27S02

3101A odpowiednik: 6560

3101A odpowiednik: 74S289

3101A odpowiednik: 82S25

3101A odpowiednik: 93403

3101A odpowiednik: 93404

3101A odpowiednik: UPB2289

3104 odpowiednik: K589AA1

3106 odpowiednik: 74S201

3106 odpowiednik: 93411

3106 odpowiednik: 93421

3106 odpowiednik: AM2700

3106 odpowiednik: IM5523

3107 odpowiednik: 74S301

3107 odpowiednik: 93410

3107 odpowiednik: AM2701

3107 odpowiednik: IM5503

3107 odpowiednik: IM5533

3110 odpowiednik: 74S309

3110 odpowiednik: 82S08

3110 odpowiednik: 82S110

3110 odpowiednik: 93415

315-3 odpowiednik: GH-3F

3205 odpowiednik: K589H4

3205 odpowiednik: MH3205

3212 odpowiednik: K5891R12

3212 odpowiednik: MH3212

3214 odpowiednik: K5891K14

3214 odpowiednik: MH3214

3216 odpowiednik: K589AP16

3216 odpowiednik: MH3216

3224 odpowiednik: K5891K24

3224 odpowiednik: MH3224

3226 odpowiednik: K589AP26

3226 odpowiednik: MH3226

324-1 odpowiednik: 2N6558

324-1 odpowiednik: D40N4

324-1 odpowiednik: ECG108

324-1 odpowiednik: ECG171

3301A odpowiednik: 6200

3301A odpowiednik: 74187

3301A odpowiednik: 82S226

3301A odpowiednik: 93406

3341AMD odpowiednik: КМ536ИР2

3341AMD odpowiednik: КМ536ИР2А

3342 odpowiednik: TMS3121

3347 odpowiednik: 2532

3347 odpowiednik: TMS3120

3348 odpowiednik: 3349

3348 odpowiednik: TMS3112

3349 odpowiednik: 3348

3349 odpowiednik: TMS3112

3355 odpowiednik: 2533

3355 odpowiednik: AM2533

3355 odpowiednik: AM2833

3355 odpowiednik: MM5058

3355 odpowiednik: TMS3133

34S42 odpowiednik: N82S147BN

35024812 odpowiednik: 2SB536

35047217 odpowiednik: 2SC945

35066100 odpowiednik: 2SD870

3507 odpowiednik: HA-2525

3507 odpowiednik: HA-2605

3507 odpowiednik: HA-2625

3507 odpowiednik: LM118

3507 odpowiednik: LM318

3507 odpowiednik: LM6361

3507J odpowiednik: A-560

3507J odpowiednik: AD101

3507J odpowiednik: AD101A

3507J odpowiednik: AD507

3507J odpowiednik: AD509

3507J odpowiednik: AD509JH

3507J odpowiednik: AD518

3507J odpowiednik: AM-452-2

3507J odpowiednik: HA2-2525-5

3507J odpowiednik: HA-2500

3507J odpowiednik: HA-2510

3507J odpowiednik: HA-2520

3507J odpowiednik: HA-2600

3507J odpowiednik: HA-2620

3507J odpowiednik: HA-262T

3507J odpowiednik: LH0003

3507J odpowiednik: LM118

3507J odpowiednik: LM709A

3507J odpowiednik: LT118A

3516E odpowiednik: 2316E

3516E odpowiednik: 2616

3516E odpowiednik: 8316E

3516E odpowiednik: AM9218

3516E odpowiednik: AN9218

3516E odpowiednik: MK34000

3516E odpowiednik: MM52116

3516E odpowiednik: RO3-9316

3516E odpowiednik: ROM2316E

3516E odpowiednik: S6831B

3516E odpowiednik: UPD2216E

353-7 odpowiednik: ECG189

353-7 odpowiednik: MPSU56

353-7 odpowiednik: MPSU57

3538 odpowiednik: 2101

3538 odpowiednik: 2101A

3538 odpowiednik: HM6501

3538 odpowiednik: MM2101A

3538 odpowiednik: TMS3039

3538-1 odpowiednik: 2101-2

3538-1 odpowiednik: 2101A

3538-1 odpowiednik: 8101

3538-1 odpowiednik: MB8101

3538-1 odpowiednik: MB8108

3538-1 odpowiednik: MM2101A-4

3551 odpowiednik: HA-5110

3551 odpowiednik: LH0024

3551J odpowiednik: HA-5110

3551J odpowiednik: LH0024

3553AM odpowiednik: BB3553

3553AM odpowiednik: HA-2630

3553AM odpowiednik: LH0002

3553AM odpowiednik: LH0063

3554AM odpowiednik: AD3554

3554AM odpowiednik: AD844

3554AM odpowiednik: BB3554

3554AM odpowiednik: HOS-050

3554AM odpowiednik: HOS-060

3559-1 odpowiednik: 2N3906

3559-1 odpowiednik: 2N4403

355N1 odpowiednik: 2SD424

355N1 odpowiednik: 2SD555

3567-4 odpowiednik: 2SC1025

3567-4 odpowiednik: 2SC783

3567-4 odpowiednik: ECG175

3571 odpowiednik: LH0021

3573AM odpowiednik: PA73

3580J odpowiednik: LH0004

3580J odpowiednik: PA80

3581 odpowiednik: PA81

3582J odpowiednik: AD171

3582J odpowiednik: PA82

3583JM odpowiednik: 1480

3583JM odpowiednik: PA08

3583JM odpowiednik: PA83

3584JM odpowiednik: PA84

3585-7 odpowiednik: ECG230

3585-7 odpowiednik: S3706E

3585-8 odpowiednik: ECG231

3585-8 odpowiednik: S3705M

36 odpowiednik: DAC729JH

36 odpowiednik: DACH

3601 odpowiednik: 27S20

3601 odpowiednik: 74S387

3601 odpowiednik: 93417

3601 odpowiednik: DM74S387

3601 odpowiednik: KR556RT4

3601 odpowiednik: MB7057

3601 odpowiednik: UCY74S287N

3601 odpowiednik: UPB403

3601-1 odpowiednik: 27S20

3601-1 odpowiednik: 6300-1

3601-1 odpowiednik: 74S387

3601-1 odpowiednik: 774S387

3601-1 odpowiednik: 82S126

3601-1 odpowiednik: 93417

3601-1 odpowiednik: MB7057

3601-1 odpowiednik: MK4006

3601-1 odpowiednik: TBP24SA10

3601-1 odpowiednik: UPB403

3602 odpowiednik: 27S12

3602 odpowiednik: 6305-1

3602 odpowiednik: 74S270

3602 odpowiednik: 74S570

3602 odpowiednik: 7620

3602 odpowiednik: 82S130

3602 odpowiednik: 93436

3602 odpowiednik: MB7058

3602 odpowiednik: MB7620

3604 odpowiednik: 27S30

3604 odpowiednik: 6340

3604 odpowiednik: 74S475

3604 odpowiednik: 7640

3604 odpowiednik: 82S140

3604 odpowiednik: 93438

3604 odpowiednik: K556RT5

3604 odpowiednik: TBP28SA46

3604 odpowiednik: TBPSA46

3604 odpowiednik: UPB405

3605 odpowiednik: 24SA41

3605 odpowiednik: 27S32

3605 odpowiednik: 6352-1

3605 odpowiednik: 74S572

3605 odpowiednik: 7642

3605 odpowiednik: 82S136

3605 odpowiednik: 82S406

3605 odpowiednik: 93452

3605 odpowiednik: MB7059

3605 odpowiednik: UPB406

3606 odpowiednik: 27S190

3606 odpowiednik: 28SA166

3606 odpowiednik: 63S1680

3606 odpowiednik: 63S168082S190

3606 odpowiednik: 82S190

3606 odpowiednik: 87S190

3608 odpowiednik: 27S180

3608 odpowiednik: 28SA86

3608 odpowiednik: 6380

3608 odpowiednik: 6380-1

3608 odpowiednik: 7680

3608 odpowiednik: 82S180

3608 odpowiednik: 87S180

3608 odpowiednik: 93450

3608 odpowiednik: UPB408

3621 odpowiednik: 27S21

3621 odpowiednik: 6301-1

3621 odpowiednik: 74S287

3621 odpowiednik: 74S287N

3621 odpowiednik: 82S129

3621 odpowiednik: 82S129N

3621 odpowiednik: 93427

3621 odpowiednik: 93727

3621 odpowiednik: HM7611

3621 odpowiednik: MB7052

3621 odpowiednik: TBP24S10

3622 odpowiednik: 27S13

3622 odpowiednik: 6306-1

3622 odpowiednik: 74S370

3622 odpowiednik: 74S571

3622 odpowiednik: 75S571

3622 odpowiednik: 7621

3622 odpowiednik: 82S131

3622 odpowiednik: 93446

3622 odpowiednik: MB7053

3624 odpowiednik: 27S31

3624 odpowiednik: 6341-1

3624 odpowiednik: 74S474

3624 odpowiednik: 7641

3624 odpowiednik: 82S141

3624 odpowiednik: 93448

3624 odpowiednik: TBP18S46

3624 odpowiednik: UPB425

3625 odpowiednik: 24S41

3625 odpowiednik: 27S33

3625 odpowiednik: 3625

3625 odpowiednik: 6353-1

3625 odpowiednik: 74S573

3625 odpowiednik: 7643

3625 odpowiednik: 82S137

3625 odpowiednik: 93453

3625 odpowiednik: MB7122

3625 odpowiednik: MB77122

3625 odpowiednik: UPB426

3626 odpowiednik: 24S41

3626 odpowiednik: 27S33

3626 odpowiednik: 74S573

3626 odpowiednik: 7643

3626 odpowiednik: 93453

3628 odpowiednik: 24S86

3628 odpowiednik: 27S181

3628 odpowiednik: 6381-1

3628 odpowiednik: 7681

3628 odpowiednik: 7861

3628 odpowiednik: 82S181

3628 odpowiednik: 87S181

3628 odpowiednik: 93451

3628 odpowiednik: MB7132

3628 odpowiednik: MB7162

3628 odpowiednik: UPB428

3632 odpowiednik: DM87S321

3636 odpowiednik: 27S191

3636 odpowiednik: 28S166

3636 odpowiednik: 63S1681

3636 odpowiednik: 82S191

3636 odpowiednik: 87S191

3656 odpowiednik: 286J

3656 odpowiednik: AD210

3656MG odpowiednik: AD295

37001064 odpowiednik: AN7168

37003023 odpowiednik: HA11431

37009016 odpowiednik: UPC1377C

38 odpowiednik: DAC729KH

380-2 odpowiednik: 2SC1308PK

380-2 odpowiednik: 2SC2027

380-2 odpowiednik: BU208A

38510 odpowiednik: 74186

38510 odpowiednik: H0512

38510 odpowiednik: HPR0M0512

399-4 odpowiednik: 2SD525

3N128 odpowiednik: 2N4416A

3N128 odpowiednik: 3N143

3N128 odpowiednik: 3SK33

3N128 odpowiednik: ECG220

3N140 odpowiednik: 3SK35BL

3N140 odpowiednik: 3SK45

3N140 odpowiednik: 3SK51

3N140 odpowiednik: ECG221

3N141 odpowiednik: 3SK34

3N141 odpowiednik: 3SK39

3N141 odpowiednik: 3SK59

3N141 odpowiednik: ECG222

3N143 odpowiednik: 3N128

3N177 odpowiednik: 2N4351

3N177 odpowiednik: ECG465

3N177 odpowiednik: MEM562

3N201 odpowiednik: 3SK40

3N201 odpowiednik: 3SK47

3N201 odpowiednik: 4804-0870-890

3N201 odpowiednik: 48-869687

3N201 odpowiednik: ECG454

3N208 odpowiednik: ECG463

3N208 odpowiednik: UPA33A

3NU74 odpowiednik: 2NU74

3NU74 odpowiednik: 4NU74

3NU74 odpowiednik: 5NU74

3NU74 odpowiednik: AD130

3NU74 odpowiednik: AD131

3NU74 odpowiednik: AD149

3P4M odpowiednik: 3S4M

3P4M odpowiednik: ECG5424

3PC odpowiednik: 9016

3PC odpowiednik: F16K

3PC odpowiednik: MM5290

3PC odpowiednik: P2117

3PC odpowiednik: TMM416

3S4M odpowiednik: 3P4M

3S4M odpowiednik: ECG5424

3S4M odpowiednik: TIC116D

3SF11 odpowiednik: ECG239

3SK21 odpowiednik: BFWP21

3SK21 odpowiednik: KF521

3SK33 odpowiednik: 2N4416A

3SK33 odpowiednik: 3N128

3SK33 odpowiednik: ECG220

3SK34 odpowiednik: 3N141

3SK34 odpowiednik: 3SK39

3SK34 odpowiednik: 3SK59

3SK34 odpowiednik: ECG222

3SK35 odpowiednik: 3SK59

3SK35BL odpowiednik: 3N140

3SK35BL odpowiednik: 3SK45

3SK35BL odpowiednik: 3SK51

3SK35BL odpowiednik: ECG221

3SK37 odpowiednik: 3SK48

3SK39 odpowiednik: 3N141

3SK39 odpowiednik: 3SK34

3SK39 odpowiednik: 3SK48

3SK39 odpowiednik: 3SK49

3SK39 odpowiednik: 3SK59

3SK39 odpowiednik: ECG222

3SK40 odpowiednik: 3N201

3SK40 odpowiednik: 3SK41

3SK40 odpowiednik: 3SK45

3SK40 odpowiednik: 3SK47

3SK40 odpowiednik: 3SK51

3SK40 odpowiednik: ECG454

3SK41 odpowiednik: 3SK40

3SK44 odpowiednik: 3SK63

3SK45 odpowiednik: 3N140

3SK45 odpowiednik: 3SK35BL

3SK45 odpowiednik: 3SK40

3SK45 odpowiednik: 3SK51

3SK45 odpowiednik: ECG221

3SK47 odpowiednik: 3N201

3SK47 odpowiednik: 3SK40

3SK47 odpowiednik: ECG454

3SK48 odpowiednik: 3SK37

3SK48 odpowiednik: 3SK39

3SK49 odpowiednik: 3SK39

3SK51 odpowiednik: 3N140

3SK51 odpowiednik: 3SK35BL

3SK51 odpowiednik: 3SK40

3SK51 odpowiednik: 3SK45

3SK51 odpowiednik: ECG221

3SK53 odpowiednik: 3SK70

3SK55 odpowiednik: 3SK63

3SK59 odpowiednik: 3N141

3SK59 odpowiednik: 3SK34

3SK59 odpowiednik: 3SK35

3SK59 odpowiednik: 3SK39

3SK59 odpowiednik: 3SK63

3SK59 odpowiednik: ECG222

3SK63 odpowiednik: 3SK44

3SK63 odpowiednik: 3SK55

3SK63 odpowiednik: 3SK59

3SK70 odpowiednik: 3SK53

3SK74 odpowiednik: 3SK80

3SK74 odpowiednik: 3SK83

3SK74 odpowiednik: 3SK88

3SK74 odpowiednik: ECG455

3SK80 odpowiednik: 3SK74

3SK80 odpowiednik: 3SK83

3SK80 odpowiednik: 3SK88

3SK80 odpowiednik: ECG455

3SK81 odpowiednik: 3SK85

3SK83 odpowiednik: 3SK74

3SK83 odpowiednik: 3SK80

3SK83 odpowiednik: 3SK88

3SK83 odpowiednik: ECG455

3SK85 odpowiednik: 3SK81

3SK88 odpowiednik: 3SK74

3SK88 odpowiednik: 3SK80

3SK88 odpowiednik: 3SK83

3SK88 odpowiednik: ECG455

40004HPC odpowiednik: TC40H004P

40014 odpowiednik: 40106

40014 odpowiednik: 74C14

4001BPC odpowiednik: EK561ЛE5

4001BPC odpowiednik: K176ЛE5

4001BPC odpowiednik: MCY74001

4001BPC odpowiednik: MHB4001

4001BPC odpowiednik: U4001D

40097 odpowiednik: 80C97N

40097 odpowiednik: MC14503BPC

40106 odpowiednik: 40014

40106 odpowiednik: 4584

40106 odpowiednik: 74C14

40106 odpowiednik: C7414

40106 odpowiednik: MC14584BPC

40106BCN odpowiednik: 74C14N

40106BPC odpowiednik: MC14584BPC

40106BPC odpowiednik: MM74C14N

4011BPC odpowiednik: EK561TM2

4011BPC odpowiednik: K176TM2

4011BPC odpowiednik: LC4011B

4011BPC odpowiednik: MCY74013

4011BPC odpowiednik: MHB4013

4011BPC odpowiednik: TC4011BPC

4011BPC odpowiednik: U4013D

4012BPC odpowiednik: MSM4012RS

4013B odpowiednik: MC14013BPC

4013BPC odpowiednik: MC14013BPC

40163BPC odpowiednik: MM74C163N

40193BCN odpowiednik: 74C193N

40193BPC odpowiednik: 74C193N

40193BPC odpowiednik: MM74C193N

4023BPC odpowiednik: 74C10N

4023BPC odpowiednik: MM74C10N

40251 odpowiednik: 2N3055

40280 odpowiednik: 2N4427

40280 odpowiednik: ECG346

40281 odpowiednik: 2SC635

40281 odpowiednik: ECG475

40282 odpowiednik: 2SC573

40282 odpowiednik: 2SC636

40282 odpowiednik: ECG476

4028BPC odpowiednik: K561IE4

4028BPC odpowiednik: MCY74029

4028BPC odpowiednik: MHB4029

40290 odpowiednik: ECG473

40290 odpowiednik: MRF402

40290 odpowiednik: PT3501

4029BPC odpowiednik: K176ЛP2

4029BPC odpowiednik: K561ЛP2

4029BPC odpowiednik: MCY74030

4029BPC odpowiednik: MHB4030

4029BPC odpowiednik: MN4029B

4029BPC odpowiednik: U4030D

4030BPC odpowiednik: 74C86

40327 odpowiednik: 2N3440

40349V2 odpowiednik: 2SC960

40349V2 odpowiednik: ECG225

40361 odpowiednik: 2N3053

40361 odpowiednik: ECG128

40372 odpowiednik: 2N3054

40372 odpowiednik: 2N6261

40373 odpowiednik: 2N3441

40373 odpowiednik: 2N6264

40373 odpowiednik: 40913

40374 odpowiednik: 2N3585

40374 odpowiednik: 2N4240

4037993P1 odpowiednik: 2N1303

40405 odpowiednik: 243528

40408 odpowiednik: 2N2102

40408 odpowiednik: 2N3053A

40408 odpowiednik: 2N4924

40408 odpowiednik: 2N4925

4044 odpowiednik: 2613-45

4044 odpowiednik: MM5257

4044 odpowiednik: P2141

4044 odpowiednik: TMS4044

4044 odpowiednik: UPD4104

4044-45 odpowiednik: 2613-45

4044-45 odpowiednik: M2141P

4044-45 odpowiednik: MM5257

4044-45 odpowiednik: P2414

4044-45 odpowiednik: UPD4104

40453 odpowiednik: 2SF1188

40453 odpowiednik: ECG230

40453 odpowiednik: S3705M

4046-PLL odpowiednik: ECG980

4049BPC odpowiednik: EK561P14

4049BPC odpowiednik: MC14049BPC

4049BPC odpowiednik: MCY7450

4049BPC odpowiednik: MHB4050

4049BPC odpowiednik: MM5649N

4049BPC odpowiednik: U4050D

4050BPC odpowiednik: K561KP2

4050BPC odpowiednik: MCY74051

4050BPC odpowiednik: MHB4051

4060 odpowiednik: 2107A

4060 odpowiednik: TMS4030

4060BPC odpowiednik: MC14060BPC

4066BPC odpowiednik: LC4966

4068BPC odpowiednik: 74C30

4068BPC odpowiednik: 74C30N

4069BPC odpowiednik: 74C04N

4069BPC odpowiednik: 74C07N

4069BPC odpowiednik: 74CO4

4069BPC odpowiednik: MC14069BPC

4069UB odpowiednik: MC14069UB

4069UB odpowiednik: MN4069

4070BPC odpowiednik: 74C86

4070BPC odpowiednik: MC14070BPC

4071BPC odpowiednik: 74C32N

4071BPC odpowiednik: MM74C32N

4073BPC odpowiednik: MCY74081

4073BPC odpowiednik: MHB4081

4076BPC odpowiednik: 74C173

4076BPC odpowiednik: 74C173N

4076BPC odpowiednik: MM74C173N

4082 odpowiednik: M5M4082RS

40850 odpowiednik: 2N3584

40850 odpowiednik: 2N3739

40850 odpowiednik: 2N6078

40850 odpowiednik: BD260

40851 odpowiednik: 2N3585

40851 odpowiednik: 2N6077

40851 odpowiednik: BD261

40894 odpowiednik: 242246

40913 odpowiednik: 2N3441

40913 odpowiednik: 2N6264

40913 odpowiednik: 40373

4093BCP odpowiednik: MCY74518

4093BCP odpowiednik: MHB4518

40972 odpowiednik: ECG472

40972 odpowiednik: MRF607

40972 odpowiednik: SD1270

4098BPC odpowiednik: 4528BPC

40992 odpowiednik: LR40992

40992 odpowiednik: MK50992N

40992 odpowiednik: MK50992N-5

4116 odpowiednik: F16K-2PC

4116 odpowiednik: HM4716

4116 odpowiednik: HM4716A-2

4116 odpowiednik: M4116

4116 odpowiednik: MB8116

4116 odpowiednik: MB8116H

4116 odpowiednik: MK4116N-2

4116 odpowiednik: MM5290

4116 odpowiednik: MM5290N-2

4116PC odpowiednik: CM8116

4116PC odpowiednik: K565KU3A

4116PC odpowiednik: MHB4116

4116PC odpowiednik: MK4116

4116PC odpowiednik: U256D

41256-12 odpowiednik: MB81256-12

41256-70 odpowiednik: AAA2801P-07

41500 odpowiednik: BDP279

41501 odpowiednik: BDP280

4163BPC odpowiednik: 74C163N

4164 odpowiednik: F64K-15

4164 odpowiednik: HM4864

4164 odpowiednik: MB8264

4164 odpowiednik: MCM6665

4164 odpowiednik: MK4546

4164 odpowiednik: MK4546-15

4164 odpowiednik: MK4564

4164 odpowiednik: P2164

4164 odpowiednik: TMM4164

4164 odpowiednik: TMS4164

4164 odpowiednik: UPD4164

4164-15 odpowiednik: F64-15

4164-15 odpowiednik: HM4864-2

4164-15 odpowiednik: MB8264-15

4164-15 odpowiednik: MCM6665-15

4164-15 odpowiednik: MK4546-15

4164-2 odpowiednik: HM4864P-2

4164-2 odpowiednik: IMS2600

4164-2 odpowiednik: M5K4164P-2

4164-2 odpowiednik: MB8264-20

4164-2 odpowiednik: MCM6665P-2

4164-2 odpowiednik: MK4164N-2

4164-2 odpowiednik: TMS4164N-2

4164-2 odpowiednik: UPD4164D

4164N-20 odpowiednik: HM4864-3

4164N-20 odpowiednik: MB8264-20N

4164N-20 odpowiednik: MCM6665-20

4164N-20 odpowiednik: MK4564-20

4164N-20 odpowiednik: P2164-20

4174PS1 odpowiednik: S042

4174PS1 odpowiednik: SO42P

4174PS1 odpowiednik: UL1042N

420978 odpowiednik: B40-12

421025 odpowiednik: 2N6082

422898 odpowiednik: C3-12

422899 odpowiednik: C12-12

422900 odpowiednik: CD6136

422901 odpowiednik: C30-12

423924 odpowiednik: CM40-12

423925 odpowiednik: CM40-12

426946 odpowiednik: MHW710-2

427735 odpowiednik: 2N4126

427981 odpowiednik: B40-12

427987 odpowiednik: B40-12

4302 odpowiednik: 433

4302 odpowiednik: AD538

4302 odpowiednik: LH0094

430412 odpowiednik: SD1416

430414 odpowiednik: BM45-12

433 odpowiednik: 4302

433-2 odpowiednik: 2SD1455

433-2 odpowiednik: BU508D

4341 odpowiednik: AD536

4341 odpowiednik: AD736

4341 odpowiednik: AD737

4341 odpowiednik: LH0091

434145 odpowiednik: SD1416

434416 odpowiednik: CM40-12

436 odpowiednik: MPY100AG

437002 odpowiednik: C1-12

437003 odpowiednik: BLX68CF

437004 odpowiednik: CM10-12

437005 odpowiednik: SD1088

437006 odpowiednik: CM60-12

437007 odpowiednik: BLX68CF

437009 odpowiednik: BLX68CF3

437010 odpowiednik: RF221

437011 odpowiednik: SD1428

437012 odpowiednik: 7797-1

437012 odpowiednik: CD4070

438548 odpowiednik: MHW710-1

438626 odpowiednik: SD1089

44044 odpowiednik: MM5257N

44044 odpowiednik: P2141

44044 odpowiednik: UPD4104

4404-45 odpowiednik: 2613-45

4404-45 odpowiednik: MBM4044

4404-45 odpowiednik: MM5257N

4404-45 odpowiednik: P2141

4404-45 odpowiednik: TMS4044-45N

4404-45 odpowiednik: UPD4104

4404-45 odpowiednik: UPD41404

44256-80 odpowiednik: AAA1M304P-08

445-1 odpowiednik: 2SD1427

445-1 odpowiednik: 2SD1455

45 odpowiednik: 2613-45

45 odpowiednik: 4044-45

45 odpowiednik: M2141P

45 odpowiednik: MM5257

45 odpowiednik: UPD4104

4503 odpowiednik: HEF40097

4510 odpowiednik: ECG1255

4510 odpowiednik: MC145104P

4510 odpowiednik: MM55104N

4510 odpowiednik: MN6040A

4510 odpowiednik: SM5104

4510BPC odpowiednik: HD14510P

4510BPC odpowiednik: MC14510BPC

4510BPC odpowiednik: MSM4510RS

4510BPC odpowiednik: TC4510P

4511 odpowiednik: M5M4511RS

4528B odpowiednik: MC14528BPC

4528BPC odpowiednik: 4098BPC

4555BPC odpowiednik: MC14555BCP

4558TC odpowiednik: RC4558P

4558TC odpowiednik: UPC4558C

4560C odpowiednik: UPC4560C

4584 odpowiednik: 40106

4584 odpowiednik: C7414

4585BPC odpowiednik: 74C85

4585BPC odpowiednik: 74C85N

4724BPC odpowiednik: CD4724BCN

4724BPC odpowiednik: MM4724BCN

4736 odpowiednik: 74C929

4736 odpowiednik: HM6508

4736 odpowiednik: MB8401

4736 odpowiednik: TMS6508

4736 odpowiednik: UPD443

4736B odpowiednik: 2125A

4736B odpowiednik: 74C929

4736B odpowiednik: HM6508

4736B odpowiednik: HM6508-9

4736B odpowiednik: MB8401

4736B odpowiednik: MC6508

4736B odpowiednik: TC5508

4736B odpowiednik: UPD443

4801-0000-001 odpowiednik: MPSA55

4801-0800-025 odpowiednik: MPS3866A

4801-0872-000 odpowiednik: MRF627

4801-0872-000 odpowiednik: SD1080-6

4801-0873-000 odpowiednik: 2N5945

4801-0873-000 odpowiednik: SRF2442K

4803-0871-200 odpowiednik: MRF237

4803-0871-200 odpowiednik: SD1127

4803-0871-210 odpowiednik: MRF240

4803-0871-240 odpowiednik: MRF247

4803-0871-400 odpowiednik: MRF515

4804-0870-720 odpowiednik: 2N5944

4804-0870-800 odpowiednik: 2N6082

4804-0870-880 odpowiednik: 2N6084

4804-0870-890 odpowiednik: 3N201

4804-3169-008 odpowiednik: SD1272

4804-3169-501 odpowiednik: 2N6081

4804-3169-503 odpowiednik: SD1229ST

4804-3169-505 odpowiednik: SD1133

4804-3169-506 odpowiednik: SD1143

4804-3169-508 odpowiednik: MRF239

4804-3169-509 odpowiednik: MRF239

4804-3169-510 odpowiednik: SD1272

4804-3169-511 odpowiednik: MRF239

4804-3169-601 odpowiednik: SD1144-1

4804-3169-602 odpowiednik: SD1144-1

4804-3169-603 odpowiednik: SD1144-1

4804-3169-604 odpowiednik: 2N3553

4804-3169-605 odpowiednik: 2N4427

4804-3169-606 odpowiednik: 2N4427

4804-3169-607 odpowiednik: MRF515

4804-3169-608 odpowiednik: SD1127

4804-3169-801 odpowiednik: SD1416

4804-3169-803 odpowiednik: SD1429

4804-3169-804 odpowiednik: SD1434

4804-3170-900 odpowiednik: RF25

4804-3170-901 odpowiednik: 2N6097

4804-3170-902 odpowiednik: RF221

4804-3170-903 odpowiednik: RF23

4804-3170-904 odpowiednik: RF43

4804-3173-302 odpowiednik: SD1272

4804-3173-304 odpowiednik: MRF239

4804-3269-803 odpowiednik: SD1429

4804-3269-804 odpowiednik: SD1089

4804-3411-801 odpowiednik: MRF260

4804-3411-802 odpowiednik: MRF264

4811-0649-012 odpowiednik: BM70-12

48-124206 odpowiednik: 48-124246

48-124206 odpowiednik: 48-124285

48-124206 odpowiednik: 48-125219

48-124206 odpowiednik: 48-125266

48-124206 odpowiednik: DRN2

48-124246 odpowiednik: 48-124206

48-124246 odpowiednik: 48-124285

48-124246 odpowiednik: 48-125219

48-124246 odpowiednik: 48-125266

48-124246 odpowiednik: DRN2

48-124285 odpowiednik: 48-124206

48-124285 odpowiednik: 48-124246

48-124285 odpowiednik: 48-125219

48-124285 odpowiednik: 48-125266

48-124285 odpowiednik: DRN2

48-124313 odpowiednik: M4313

48-124317 odpowiednik: 48-124319

48-124317 odpowiednik: 48-124322

48-124317 odpowiednik: 48-124327

48-124317 odpowiednik: 48-134483

48-124317 odpowiednik: DRN5

48-124319 odpowiednik: 48-124317

48-124319 odpowiednik: 48-124322

48-124319 odpowiednik: 48-124327

48-124319 odpowiednik: 48-134483

48-124319 odpowiednik: DRN5

48-124321 odpowiednik: 48-128219

48-124321 odpowiednik: 48-134434

48-124321 odpowiednik: 48-134524

48-124321 odpowiednik: 48-869128

48-124321 odpowiednik: MPS3703

48-124322 odpowiednik: 48-124317

48-124322 odpowiednik: 48-124319

48-124322 odpowiednik: 48-124327

48-124322 odpowiednik: 48-134483

48-124322 odpowiednik: DRN5

48-124324 odpowiednik: 48-867716

48-124324 odpowiednik: 48-869030

48-124324 odpowiednik: 48-869067

48-124324 odpowiednik: 48-869169

48-124324 odpowiednik: M9169

48-124327 odpowiednik: 48-124317

48-124327 odpowiednik: 48-124319

48-124327 odpowiednik: 48-124322

48-124327 odpowiednik: 48-134483

48-124327 odpowiednik: DRN5

48-124331 odpowiednik: 2N1542

48-124331 odpowiednik: 2N1592

48-124331 odpowiednik: 48-134572

48-124331 odpowiednik: 48-134606

48-124331 odpowiednik: M4331

48-124363 odpowiednik: M4363

48-124368 odpowiednik: 48-124374

48-124368 odpowiednik: 48-134435

48-124368 odpowiednik: 48-134439

48-124368 odpowiednik: M4548

48-124368 odpowiednik: M4609

48-124374 odpowiednik: 48-124368

48-124374 odpowiednik: 48-134435

48-124374 odpowiednik: 48-134439

48-124374 odpowiednik: M4548

48-124374 odpowiednik: M4609

48-124376 odpowiednik: GE4

48-124399 odpowiednik: MPS3703

48-124606 odpowiednik: 2N1542

48-124647 odpowiednik: M4674

48-124667 odpowiednik: TCG123A

48-125219 odpowiednik: 48-124206

48-125219 odpowiednik: 48-124246

48-125219 odpowiednik: 48-124285

48-125219 odpowiednik: 48-125266

48-125219 odpowiednik: DRN2

48-125266 odpowiednik: 48-124206

48-125266 odpowiednik: 48-124246

48-125266 odpowiednik: 48-124285

48-125266 odpowiednik: 48-125219

48-125266 odpowiednik: DRN2

48-125267 odpowiednik: DRN2

48-125298 odpowiednik: DRN2

48-128219 odpowiednik: 48-124321

48-128219 odpowiednik: 48-134434

48-128219 odpowiednik: 48-134524

48-128219 odpowiednik: 48-869128

48-128219 odpowiednik: MPS3703

48-134360 odpowiednik: 48-134630

48-134360 odpowiednik: 48-83750G03

48-134360 odpowiednik: 48-869052

48-134360 odpowiednik: 48-869061

48-134360 odpowiednik: DRN3

48-134431 odpowiednik: M4431

48-134434 odpowiednik: 48-124321

48-134434 odpowiednik: 48-128219

48-134434 odpowiednik: 48-134524

48-134434 odpowiednik: 48-869128

48-134434 odpowiednik: MPS3703

48-134435 odpowiednik: 48-124368

48-134435 odpowiednik: 48-124374

48-134435 odpowiednik: 48-134439

48-134435 odpowiednik: M4548

48-134435 odpowiednik: M4609

48-134438 odpowiednik: M4438

48-134439 odpowiednik: 48-124368

48-134439 odpowiednik: 48-124374

48-134439 odpowiednik: 48-134435

48-134439 odpowiednik: M4548

48-134439 odpowiednik: M4609

48-134440 odpowiednik: 2N5086

48-134440 odpowiednik: 2N5087

48-134440 odpowiednik: 2N5227

48-134447 odpowiednik: DRN2

48-134483 odpowiednik: 48-124317

48-134483 odpowiednik: 48-124319

48-134483 odpowiednik: 48-124322

48-134483 odpowiednik: 48-124327

48-134483 odpowiednik: DRN5

48-134500 odpowiednik: DRN5

48-134504 odpowiednik: M4363

48-134520 odpowiednik: M4520

48-134524 odpowiednik: 48-124321

48-134524 odpowiednik: 48-128219

48-134524 odpowiednik: 48-134434

48-134524 odpowiednik: 48-869128

48-134524 odpowiednik: MPS3703

48-134548 odpowiednik: M4548

48-134548 odpowiednik: M4609

48-134549 odpowiednik: M4548

48-134549 odpowiednik: M4609

48-134571 odpowiednik: DRN2

48-134572 odpowiednik: 2N1542

48-134572 odpowiednik: 48-124331

48-134572 odpowiednik: 48-134606

48-134572 odpowiednik: M4331

48-134573 odpowiednik: M4573

48-134576 odpowiednik: DRN2

48-134579 odpowiednik: M9169

48-134582 odpowiednik: 583

48-134582 odpowiednik: DRN2

48-134583 odpowiednik: DRN2

48-134584 odpowiednik: DRN2

48-134585 odpowiednik: M4585

48-134589 odpowiednik: 48-869024

48-134589 odpowiednik: 48-869204

48-134589 odpowiednik: M9204

48-134590 odpowiednik: 48-83750G04

48-134590 odpowiednik: 48-869002

48-134590 odpowiednik: 48-869016

48-134590 odpowiednik: 48-869059

48-134590 odpowiednik: DRN4

48-134597 odpowiednik: 598

48-134597 odpowiednik: DRN5

48-134598 odpowiednik: DRN5

48-134599 odpowiednik: DRN5

48-134606 odpowiednik: 2N1542

48-134606 odpowiednik: 48-124331

48-134606 odpowiednik: 48-134572

48-134606 odpowiednik: M4331

48-134607 odpowiednik: DRN5

48-134608 odpowiednik: DRN2

48-134609 odpowiednik: M4548

48-134609 odpowiednik: M4609

48-134630 odpowiednik: 48-134360

48-134630 odpowiednik: 48-83750G03

48-134630 odpowiednik: 48-869052

48-134630 odpowiednik: 48-869061

48-134630 odpowiednik: DRN3

48-134633 odpowiednik: DRN5

48-134661 odpowiednik: DRN2

48-134667 odpowiednik: M4667

48-134674 odpowiednik: 48-134678

48-134674 odpowiednik: M4674

48-134678 odpowiednik: 48-134674

48-134678 odpowiednik: M4674

48-155045 odpowiednik: 2SA564A

48-2081B18 odpowiednik: M81B18

4821-0000-011 odpowiednik: 2N6081

4821-0000-023 odpowiednik: 2N6080

4821-0000-024 odpowiednik: 2N6083

4821-0000-025 odpowiednik: A30-12

4821-0000-026 odpowiednik: A3-12

4821-0000-027 odpowiednik: SD1133

4821-0000-028 odpowiednik: C5-12

4821-0000-029 odpowiednik: CM20-12

4821-0000-030 odpowiednik: CM45-12A

4821-0000-031 odpowiednik: CM60-12

4821-0000-034 odpowiednik: 2N3789

4821-0000-035 odpowiednik: DHE

4821-0000-036 odpowiednik: D1-12B

4821-0000-037 odpowiednik: SD1410-3

4821-0000-038 odpowiednik: SD1421

4821-0000-039 odpowiednik: MRF646

4821-0000-039 odpowiednik: SD1434

4821-0000-040 odpowiednik: C5-12

4821-0000-042 odpowiednik: CM60-12A

4821-0000-042 odpowiednik: MRF648

4821-0000-043 odpowiednik: MRF646

4821-0000-043 odpowiednik: SD1434

4821-0000-044 odpowiednik: D45C6

4821-0000-045 odpowiednik: D45VH4

4821-0644-011 odpowiednik: 2N6081

4821-0644-012 odpowiednik: B40-12

4821-0649-012 odpowiednik: SD1416

4821-0722-032 odpowiednik: RF35

4821-0802-056 odpowiednik: SD1088

48-225C02 odpowiednik: M2502

48-5235C05 odpowiednik: M35C05

48-689041 odpowiednik: DRN6

48-80182D16 odpowiednik: M82D16

48-80225C01 odpowiednik: M2501

48-80225C02 odpowiednik: M2502

48-80225C03 odpowiednik: M2503

48-80225C05 odpowiednik: M25C04

48-80225C06 odpowiednik: M2506

48-80225C08 odpowiednik: M2508

48-80225C09 odpowiednik: M2509

48-80225C10 odpowiednik: M1166

48-80225C11 odpowiednik: M2511

48-80225C15 odpowiednik: M2515

48-80225C17 odpowiednik: M2517

48-80225C18 odpowiednik: M2518

48-80225C19 odpowiednik: M2519

48-80225C21 odpowiednik: M2521

48-81M01 odpowiednik: M81M01

48-82178A06 odpowiednik: 78A06

48-82178A15 odpowiednik: 78A15

48-82190H05 odpowiednik: 90H05

48-82233P05 odpowiednik: M3305

48-82233P11 odpowiednik: M3311

48-82233P15 odpowiednik: M3315

48-82233P16 odpowiednik: 48-84411L64

48-82233P16 odpowiednik: M3316

48-82233P39 odpowiednik: M3339

48-82466H13 odpowiednik: 1N4003

48-82466H18 odpowiednik: 1N4007

48-82466H18 odpowiednik: 1S1830

48-82466H18 odpowiednik: ECG116

48-82750G05 odpowiednik: DRN5

48-83192A64 odpowiednik: 48-83193A65

48-83192A64 odpowiednik: 48-869244

48-83192A64 odpowiednik: 48-869259

48-83192A64 odpowiednik: AF130

48-83193A65 odpowiednik: 48-83192A64

48-83193A65 odpowiednik: 48-869244

48-83193A65 odpowiednik: 48-869259

48-83193A65 odpowiednik: AF130

48-83698E51 odpowiednik: M4548

48-83698E51 odpowiednik: M4609

48-83750G01 odpowiednik: 48-869037

48-83750G01 odpowiednik: 48-869136

48-83750G01 odpowiednik: 48-869245

48-83750G01 odpowiednik: 48-869299

48-83750G01 odpowiednik: MPS3904

48-83750G02 odpowiednik: DRN2

48-83750G03 odpowiednik: 48-134360

48-83750G03 odpowiednik: 48-134630

48-83750G03 odpowiednik: 48-869052

48-83750G03 odpowiednik: 48-869061

48-83750G03 odpowiednik: DRN3

48-83750G04 odpowiednik: 48-134590

48-83750G04 odpowiednik: 48-869002

48-83750G04 odpowiednik: 48-869016

48-83750G04 odpowiednik: 48-869059

48-83750G04 odpowiednik: DRN4

48-83750G05 odpowiednik: DRN5

48-83750G06 odpowiednik: 48-869003

48-83750G06 odpowiednik: 48-869009

48-83750G06 odpowiednik: 48-869038

48-83750G06 odpowiednik: 48-869040

48-83750G06 odpowiednik: DRN6

48-83875D05 odpowiednik: DRN12

48-83875D05 odpowiednik: DRN-12

48-84080F11 odpowiednik: 2N4416

48-84242C01 odpowiednik: M4242C01

48-84411L01 odpowiednik: M1101

48-84411L02 odpowiednik: M1102

48-84411L03 odpowiednik: M1103

48-84411L04 odpowiednik: M1104

48-84411L05 odpowiednik: M1105

48-84411L06 odpowiednik: M1106

48-84411L07 odpowiednik: M1107

48-84411L08 odpowiednik: M1108

48-84411L08 odpowiednik: M11L08

48-84411L29 odpowiednik: M1129

48-84411L29 odpowiednik: M11L29

48-84411L30 odpowiednik: M1130

48-84411L31 odpowiednik: M1131

48-84411L32 odpowiednik: M1132

48-84411L33 odpowiednik: M1133

48-84411L34 odpowiednik: M1134

48-84411L35 odpowiednik: M1135

48-84411L36 odpowiednik: M1136

48-84411L37 odpowiednik: M1137

48-84411L39 odpowiednik: M1139

48-84411L42 odpowiednik: M1142

48-84411L43 odpowiednik: M1143

48-84411L45 odpowiednik: M1145

48-84411L51 odpowiednik: M1151

48-84411L52 odpowiednik: M1152

48-84411L52 odpowiednik: M11L52

48-84411L53 odpowiednik: M1153

48-84411L55 odpowiednik: M11L55

48-84411L56 odpowiednik: M1156

48-84411L60 odpowiednik: M1160

48-84411L63 odpowiednik: M1163

48-84411L64 odpowiednik: 48-82233P16

48-84411L64 odpowiednik: M3316

48-84411L69 odpowiednik: M1169

48-84411L70 odpowiednik: M1170

48-84411L71 odpowiednik: M1171

48-84411L72 odpowiednik: M1172

48-84411L76 odpowiednik: M1176

48-84411L76 odpowiednik: M11L76

48-84411L82 odpowiednik: M1182

48-84411L85 odpowiednik: M1185

48-84412L11 odpowiednik: M9771

48-844211L45 odpowiednik: M1145

48-84755H01 odpowiednik: 2N5061

48-84755H01 odpowiednik: 2N5064

48-847730 odpowiednik: 1701A

48-867716 odpowiednik: 48-124324

48-867716 odpowiednik: 48-869030

48-867716 odpowiednik: 48-869067

48-867716 odpowiednik: 48-869169

48-867716 odpowiednik: M9169

48-86851C37 odpowiednik: 48-869256

48-86851C37 odpowiednik: M9256

48-86851C71 odpowiednik: M9591

48-869002 odpowiednik: 48-134590

48-869002 odpowiednik: 48-83750G04

48-869002 odpowiednik: 48-869016

48-869002 odpowiednik: 48-869059

48-869002 odpowiednik: DRN4

48-869003 odpowiednik: 48-83750G06

48-869003 odpowiednik: 48-869009

48-869003 odpowiednik: 48-869038

48-869003 odpowiednik: 48-869040

48-869003 odpowiednik: DRN6

48-869009 odpowiednik: 48-83750G06

48-869009 odpowiednik: 48-869003

48-869009 odpowiednik: 48-869038

48-869009 odpowiednik: 48-869040

48-869009 odpowiednik: DRN6

48-869015 odpowiednik: M9015

48-869016 odpowiednik: 48-134590

48-869016 odpowiednik: 48-83750G04

48-869016 odpowiednik: 48-869002

48-869016 odpowiednik: 48-869059

48-869016 odpowiednik: DRN4

48-869024 odpowiednik: 48-134589

48-869024 odpowiednik: 48-869204

48-869024 odpowiednik: M9204

48-869025 odpowiednik: M9441

48-869026 odpowiednik: 48-869133

48-869026 odpowiednik: M9057

48-869027 odpowiednik: M9027

48-869030 odpowiednik: 48-124324

48-869030 odpowiednik: 48-867716

48-869030 odpowiednik: 48-869067

48-869030 odpowiednik: 48-869169

48-869030 odpowiednik: M9169

48-869031 odpowiednik: 48-869032

48-869031 odpowiednik: 48-869047

48-869031 odpowiednik: 48-869168

48-869031 odpowiednik: M9168

48-869032 odpowiednik: 48-869031

48-869032 odpowiednik: 48-869047

48-869032 odpowiednik: 48-869168

48-869032 odpowiednik: M9168

48-869037 odpowiednik: 48-83750G01

48-869037 odpowiednik: 48-869136

48-869037 odpowiednik: 48-869245

48-869037 odpowiednik: 48-869299

48-869037 odpowiednik: MPS3904

48-869038 odpowiednik: 48-83750G06

48-869038 odpowiednik: 48-869003

48-869038 odpowiednik: 48-869009

48-869038 odpowiednik: 48-869040

48-869038 odpowiednik: DRN6

48-869040 odpowiednik: 48-83750G06

48-869040 odpowiednik: 48-869003

48-869040 odpowiednik: 48-869009

48-869040 odpowiednik: 48-869038

48-869040 odpowiednik: DRN6

48-869041 odpowiednik: DRN6

48-869043 odpowiednik: M9043

48-869047 odpowiednik: 48-869031

48-869047 odpowiednik: 48-869032

48-869047 odpowiednik: 48-869168

48-869047 odpowiednik: M9168

48-869051 odpowiednik: M9051

48-869052 odpowiednik: 48-134360

48-869052 odpowiednik: 48-134630

48-869052 odpowiednik: 48-83750G03

48-869052 odpowiednik: 48-869061

48-869052 odpowiednik: DRN3

48-869057 odpowiednik: M9057

48-869058 odpowiednik: DRN6

48-869059 odpowiednik: 48-134590

48-869059 odpowiednik: 48-83750G04

48-869059 odpowiednik: 48-869002

48-869059 odpowiednik: 48-869016

48-869059 odpowiednik: DRN4

48-869061 odpowiednik: 48-134360

48-869061 odpowiednik: 48-134630

48-869061 odpowiednik: 48-83750G03

48-869061 odpowiednik: 48-869052

48-869061 odpowiednik: DRN3

48-869062 odpowiednik: M9062

48-869067 odpowiednik: 48-124324

48-869067 odpowiednik: 48-867716

48-869067 odpowiednik: 48-869030

48-869067 odpowiednik: 48-869169

48-869067 odpowiednik: M9169

48-869070 odpowiednik: DRN4

48-869071 odpowiednik: DRN6

48-869080 odpowiednik: DRN6

48-869081 odpowiednik: DRN6

48-869083 odpowiednik: DRN2

48-869091 odpowiednik: DRN2

48-869096 odpowiednik: DRN4

48-869098 odpowiednik: DRN6

48-869104 odpowiednik: DRN2

48-869105 odpowiednik: M9105

48-869108 odpowiednik: M9108

48-869110 odpowiednik: DRN4

48-869113 odpowiednik: DRN5

48-869116 odpowiednik: M9116

48-869124 odpowiednik: M9124

48-869125 odpowiednik: DRN3

48-869128 odpowiednik: 48-124321

48-869128 odpowiednik: 48-128219

48-869128 odpowiednik: 48-134434

48-869128 odpowiednik: 48-134524

48-869128 odpowiednik: MPS3703

48-869130 odpowiednik: 2N1309

48-869130 odpowiednik: M9130

48-869133 odpowiednik: 48-869026

48-869133 odpowiednik: M9057

48-869134 odpowiednik: M9134

48-869135 odpowiednik: M9135

48-869136 odpowiednik: 48-83750G01

48-869136 odpowiednik: 48-869037

48-869136 odpowiednik: 48-869245

48-869136 odpowiednik: 48-869299

48-869136 odpowiednik: MPS3904

48-869142 odpowiednik: DRN2

48-869143 odpowiednik: M9466

48-869144 odpowiednik: DRN4

48-869145 odpowiednik: M9145

48-869145 odpowiednik: TCG129

48-869147 odpowiednik: DRN3

48-869148 odpowiednik: M9148

48-869160 odpowiednik: 48-869163

48-869160 odpowiednik: M9160

48-869163 odpowiednik: 48-869160

48-869163 odpowiednik: M9160

48-869164 odpowiednik: MPS6507

48-869166 odpowiednik: M9166

48-869168 odpowiednik: 48-869031

48-869168 odpowiednik: 48-869032

48-869168 odpowiednik: 48-869047

48-869168 odpowiednik: M9168

48-869168 odpowiednik: TCG126

48-869169 odpowiednik: 48-124324

48-869169 odpowiednik: 48-867716

48-869169 odpowiednik: 48-869030

48-869169 odpowiednik: 48-869067

48-869169 odpowiednik: M9169

48-869170 odpowiednik: M9170

48-869173 odpowiednik: M9173

48-869174 odpowiednik: DRN3

48-869174 odpowiednik: DRN3>

48-869186 odpowiednik: DRN3

48-869187 odpowiednik: DRN3

48-869190 odpowiednik: DRN6

48-869191 odpowiednik: M9466

48-869192 odpowiednik: DRN6

48-869196 odpowiednik: 2N2712

48-869196 odpowiednik: 2N2716

48-869196 odpowiednik: 48-869197

48-869197 odpowiednik: 2N2712

48-869197 odpowiednik: 48-869196

48-869199 odpowiednik: DRN4

48-869201 odpowiednik: DRN5

48-869204 odpowiednik: 48-134589

48-869204 odpowiednik: 48-869024

48-869204 odpowiednik: M9204

48-869209 odpowiednik: DRN3

48-869217 odpowiednik: M9217

48-869218 odpowiednik: M9218

48-869221 odpowiednik: M9221

48-869225 odpowiednik: 48-869274

48-869225 odpowiednik: M9225

48-869226 odpowiednik: DRN11

48-869228 odpowiednik: M9228

48-869229 odpowiednik: M9102

48-869229 odpowiednik: M9108

48-869238 odpowiednik: M9238

48-869244 odpowiednik: 48-83192A64

48-869244 odpowiednik: 48-83193A65

48-869244 odpowiednik: 48-869259

48-869244 odpowiednik: AF130

48-869245 odpowiednik: 48-83750G01

48-869245 odpowiednik: 48-869037

48-869245 odpowiednik: 48-869136

48-869245 odpowiednik: 48-869299

48-869245 odpowiednik: MPS3904

48-869247 odpowiednik: M9247

48-869251 odpowiednik: M9251

48-869252 odpowiednik: 2N2716

48-869253 odpowiednik: M9253

48-869254 odpowiednik: 48-869283

48-869254 odpowiednik: M9283

48-869255 odpowiednik: DRN2

48-869256 odpowiednik: 2N2646

48-869256 odpowiednik: 48-86851C37

48-869256 odpowiednik: M9256

48-869257 odpowiednik: M9257

48-869258 odpowiednik: DRN6

48-869259 odpowiednik: 48-83192A64

48-869259 odpowiednik: 48-83193A65

48-869259 odpowiednik: 48-869244

48-869259 odpowiednik: AF130

48-869266 odpowiednik: M9266

48-869267 odpowiednik: M9267

48-869268 odpowiednik: M9268

48-869271 odpowiednik: DRN3

48-869274 odpowiednik: 48-869225

48-869274 odpowiednik: M9225

48-869280 odpowiednik: M9404

48-869282 odpowiednik: M9282

48-869283 odpowiednik: 48-869254

48-869283 odpowiednik: M9283

48-869285 odpowiednik: DRN3

48-869292 odpowiednik: M9306

48-869293 odpowiednik: 2N2712

48-869294 odpowiednik: DRN2

48-869298 odpowiednik: DRN6

48-869299 odpowiednik: 48-83750G01

48-869299 odpowiednik: 48-869037

48-869299 odpowiednik: 48-869136

48-869299 odpowiednik: 48-869245

48-869299 odpowiednik: MPS3904

48-869301 odpowiednik: 2N3054

48-869301 odpowiednik: M9301

48-869302 odpowiednik: AF130

48-869302 odpowiednik: M9302

48-869303 odpowiednik: M9303

48-869306 odpowiednik: M9306

48-869307 odpowiednik: M9307

48-869311 odpowiednik: M9311

48-869316 odpowiednik: 2N3927

48-869320 odpowiednik: M9320

48-869322 odpowiednik: TCG229

48-869328 odpowiednik: 2N4403

48-869348 odpowiednik: DRN-16

48-869374 odpowiednik: M9374

48-869375 odpowiednik: TCG160

48-869400 odpowiednik: M9400

48-869404 odpowiednik: M9404

48-869411 odpowiednik: M9411

48-869423 odpowiednik: M9423

48-869426 odpowiednik: 2N4037

48-869428 odpowiednik: 2N2102

48-869440 odpowiednik: TCG195A

48-869441 odpowiednik: M9441

48-869447 odpowiednik: 2N2712

48-869466 odpowiednik: M9466

48-869467 odpowiednik: TCG234

48-869475 odpowiednik: TCG102A

48-869476 odpowiednik: TCG103A

48-869491 odpowiednik: M9491

48-869494 odpowiednik: MPS6507

48-869528 odpowiednik: MPS6520

48-869539 odpowiednik: MPS3904

48-869540 odpowiednik: M9540

48-869543 odpowiednik: MPS6543

48-869547 odpowiednik: M9547

48-869548 odpowiednik: 2N5086

48-869552 odpowiednik: SD1080

48-869568 odpowiednik: MPS6532

48-869570 odpowiednik: MPS3711

48-869571 odpowiednik: MPS3703

48-869572 odpowiednik: MPS6566

48-869576 odpowiednik: AF66

48-869580 odpowiednik: 2N6081

48-869582 odpowiednik: MJE521

48-869583 odpowiednik: 2N6083

48-869584 odpowiednik: 2N5635

48-869585 odpowiednik: 2N5636

48-869586 odpowiednik: 2N5637

48-869587 odpowiednik: 2N6081

48-869588 odpowiednik: 2N5589

48-869591 odpowiednik: 2N4427

48-869594 odpowiednik: 2N5088

48-869595 odpowiednik: N9595

48-869599 odpowiednik: 2N5913

48-869601 odpowiednik: M9601

48-869606 odpowiednik: M9606

48-869614 odpowiednik: M9614

48-869616 odpowiednik: RF94

48-869617 odpowiednik: RF94

48-869618 odpowiednik: MJE521

48-869619 odpowiednik: MJE371

48-869622 odpowiednik: 2N6094

48-869623 odpowiednik: 2N6095

48-869624 odpowiednik: 2N6096

48-869625 odpowiednik: 2N6097

48-869627 odpowiednik: 2N3232

48-869628 odpowiednik: 2N3772

48-869630 odpowiednik: M9669

48-869631 odpowiednik: 2N4427

48-869632 odpowiednik: RF67

48-869633 odpowiednik: M9633

48-869638 odpowiednik: MPS3646

48-869639 odpowiednik: 2N3772

48-869640 odpowiednik: MPSU01

48-869641 odpowiednik: MPSU51

48-869642 odpowiednik: MPSA20

48-869643 odpowiednik: MPSA70

48-869645 odpowiednik: MJE70

48-869646 odpowiednik: M9646

48-869647 odpowiednik: M9647

48-869648 odpowiednik: DRN-11

48-869649 odpowiednik: TIS93

48-869651 odpowiednik: 2N4416

48-869652 odpowiednik: 2N5486

48-869654 odpowiednik: SD1080

48-869657 odpowiednik: 2N4427

48-869660 odpowiednik: 2N5461

48-869662 odpowiednik: MPS6548

48-869663 odpowiednik: MPS6568A

48-869665 odpowiednik: M9669

48-869669 odpowiednik: M9669

48-869675 odpowiednik: 2N930A

48-869676 odpowiednik: TIP41C

48-869677 odpowiednik: DRN-10

48-869681 odpowiednik: M9681

48-869687 odpowiednik: 3N201

48-869688 odpowiednik: RF89

48-869691 odpowiednik: RF92

48-869701 odpowiednik: DRN-15

48-869703 odpowiednik: 2N4427

48-869706 odpowiednik: MJE370

48-869710 odpowiednik: RF89

48-869711 odpowiednik: B40-12

48-869718 odpowiednik: C1-12Z

48-869719 odpowiednik: CS-12

48-869725 odpowiednik: M9725

48-869728 odpowiednik: 2N5913

48-869737 odpowiednik: SD1134

48-869738 odpowiednik: CM10-12A

48-869738 odpowiednik: PK701

48-869739 odpowiednik: PK702

48-869739 odpowiednik: SD1088

48-869740 odpowiednik: CM40-12

48-869740 odpowiednik: PK703

48-869741 odpowiednik: PK704

48-869741 odpowiednik: RFJ-2

48-869755 odpowiednik: PK705

48-869755 odpowiednik: RF-1

48-869776 odpowiednik: M9776

48-869780 odpowiednik: 2N6080

48-869787 odpowiednik: 2N6515

48-869806 odpowiednik: MJE370

48-869807 odpowiednik: MJE520

48-869847 odpowiednik: RF105

48-869848 odpowiednik: S100-12

48-869850 odpowiednik: PK786

48-869850 odpowiednik: SD1429

48-869851 odpowiednik: PK787

48-869851 odpowiednik: RFJ-3

48-869859 odpowiednik: SD1127

48-869860 odpowiednik: SD1143

48-869867 odpowiednik: 2N4427

48-869874 odpowiednik: CM40-12

48-869874 odpowiednik: PK703

48-869875 odpowiednik: SD1410

48-869876 odpowiednik: SD1412

48-869877 odpowiednik: SD1098

48-869887 odpowiednik: SD1444

48-869888 odpowiednik: PK817

48-869888 odpowiednik: RF80

48-869906 odpowiednik: SD1444

48-869960 odpowiednik: DMB15-12

48-90343A50 odpowiednik: 2SC945

48-90343A88 odpowiednik: MA26

48-90380A29 odpowiednik: MA27

48-90380A91 odpowiednik: UPC574J

48-90420A02 odpowiednik: 2SA699

48-90420A06 odpowiednik: 2SB512

48-90420A42 odpowiednik: 2SB642

48-90420A42 odpowiednik: 2SB642QR

48-90456A04 odpowiednik: 2SB641

48-90456A78 odpowiednik: 2SA719Q

48-90456A78 odpowiednik: 2SA719QR

48-90478A15 odpowiednik: 2SA1061

48-90478A45 odpowiednik: 2SA564

48-90478A46 odpowiednik: 2SA684

498-869720 odpowiednik: CD4445

4D20/12 odpowiednik: D227

4D20/12 odpowiednik: D228

4N25 odpowiednik: ECG3040

4N25 odpowiednik: FCD820D

4N25 odpowiednik: FCD830D

4N25 odpowiednik: K109P

4N25 odpowiednik: PC4N25

4N26 odpowiednik: PC4N26

4N28 odpowiednik: PC4N28

4N29 odpowiednik: 4N30

4N29 odpowiednik: ECG3084

4N29 odpowiednik: FCD850D

4N29 odpowiednik: H11B2

4N29 odpowiednik: IL74

4N30 odpowiednik: 4N29

4N30 odpowiednik: ECG3084

4N30 odpowiednik: FCD850D

4N30 odpowiednik: H11B2

4N32 odpowiednik: 4N33

4N32 odpowiednik: ECG3083

4N32 odpowiednik: H11B1

4N32 odpowiednik: MOC8030

4N33 odpowiednik: 4N32

4N33 odpowiednik: ECG3083

4N33 odpowiednik: H11B1

4N33 odpowiednik: MOC8030

4N35 odpowiednik: 4N35

4N35 odpowiednik: 4N36

4N35 odpowiednik: ECG3041

4N35 odpowiednik: FCD825D

4N35 odpowiednik: H11A3

4N35 odpowiednik: PC4N35

4N35 odpowiednik: TLP532

4N36 odpowiednik: 4N35

4N36 odpowiednik: ECG3041

4N36 odpowiednik: FCD825D

4N36 odpowiednik: H11A3

4N36 odpowiednik: PC4N35

4N36 odpowiednik: PC4N36

4N36 odpowiednik: TLP532

4N37 odpowiednik: PC4N37

4NU73 odpowiednik: MP26

4NU74 odpowiednik: 3NU74

4NU74 odpowiednik: 5NU74

4NU74 odpowiednik: AD131

5018 odpowiednik: RB5018F

50981 odpowiednik: LR40891

50981 odpowiednik: MK50981-5

50981 odpowiednik: MK50981N

5101 odpowiednik: 74C920

5101 odpowiednik: HM435101

5101 odpowiednik: HM6551-9

5101 odpowiednik: M14501

5101 odpowiednik: P5101

5101 odpowiednik: TC5101

5101 odpowiednik: UPD5101

51-10828A01 odpowiednik: ECG1290

51-10828A01 odpowiednik: HA1199

51-10829A01 odpowiednik: ECG1290

51-10829A01 odpowiednik: HA1199

51-13749A46 odpowiednik: CA3139E

51-13749A46 odpowiednik: ECG1174

51-13753A08 odpowiednik: AN331

51-13753A23 odpowiednik: AN5320

51-13753A23 odpowiednik: ECG1415

51-13753A47 odpowiednik: CA3153E

51-13753A47 odpowiednik: ECG984

51-13753A6A odpowiednik: CA3151E

51-13753A6A odpowiednik: ECG986

51-13753A6A odpowiednik: HA11417

5114 odpowiednik: 6104

513-194A odpowiednik: 2309-110-2402V

513-194A odpowiednik: PS-1

513-194A odpowiednik: RHPX0042GEZZ

5133 odpowiednik: 2764

51-41764-1 odpowiednik: CA3156E

51-41764-1 odpowiednik: ECG822

5143 odpowiednik: 27128

5158-1 odpowiednik: CA3126Q

5158-1 odpowiednik: LM1829N

5158-1 odpowiednik: TA7168P

5158-1 odpowiednik: UA787PC

5158-1 odpowiednik: ULN2262N

517-100119 odpowiednik: 2N5192

51-90266A74 odpowiednik: UPC1363C

51-90305A20 odpowiednik: AN236

51-90305A21 odpowiednik: AN262

51-90305A22 odpowiednik: AN302

51-90305A24 odpowiednik: AN305

51-90305A25 odpowiednik: AN316

51-90305A26 odpowiednik: AN318

51-90305A27 odpowiednik: AN337

51-90305A28 odpowiednik: AN360

51-90305A29 odpowiednik: AN640

51-90305A61 odpowiednik: AN240P

51-9030A23 odpowiednik: AN303

51-90329A44 odpowiednik: AN632

51-90433A07 odpowiednik: AN5010

51-90433A12 odpowiednik: DN852

51-90433A25 odpowiednik: TA7611AP

51-90433A33 odpowiednik: AN304

51-90458A24 odpowiednik: M54819L

51-90458A78 odpowiednik: AN640G

51-90458A93 odpowiednik: UPC177C

51-90480A31 odpowiednik: HA17904

51-90480A31 odpowiednik: LM2904N

51-90480A31 odpowiednik: NJM2904D

5200 odpowiednik: 74S187

5200 odpowiednik: 82S226

5201 odpowiednik: 74S387

5205 odpowiednik: 5305

5205 odpowiednik: 74S270

5205 odpowiednik: 7620

5205 odpowiednik: 93436

5205 odpowiednik: IM5604

5205 odpowiednik: RB5205FE

521 odpowiednik: RB521F

5212 odpowiednik: RB5212FE

522 odpowiednik: RB522F

5231 odpowiednik: 74S188N

527 odpowiednik: RB527F

529 odpowiednik: RB529F

5305 odpowiednik: 5205

5305 odpowiednik: 74S270

5305 odpowiednik: 7620

5305 odpowiednik: 93436

5305 odpowiednik: IM5604

5306 odpowiednik: 6306

5306 odpowiednik: 74S370

5306 odpowiednik: 7621

5306 odpowiednik: 93446

5306 odpowiednik: IM5624

5316-1 odpowiednik: CA3153E

5316-1 odpowiednik: ECG984

5316-2 odpowiednik: CA3153E

5316-2 odpowiednik: ECG984

5316-2 odpowiednik: LTC984

532 odpowiednik: BUZ10A

532 odpowiednik: BUZ71A

532 odpowiednik: ECG66

532 odpowiednik: IRF533

532 odpowiednik: RCA9212A

532-3 odpowiednik: 561-1

532-3 odpowiednik: BU806

532-3 odpowiednik: ECG2315

532-3 odpowiednik: KAA11806

5331 odpowiednik: 74S288N

5345-1 odpowiednik: CA3139E

5345-1 odpowiednik: ECG1174

54186 odpowiednik: H0512-38510

5496663P3 odpowiednik: 2N178

54F00 odpowiednik: S54F00F

54F04 odpowiednik: S54F04F

54F08 odpowiednik: S54F08F

54F10 odpowiednik: S54F10F

54F109 odpowiednik: S54F109F

54F11 odpowiednik: S54F11F

54F1240 odpowiednik: S54F1240F

54F125 odpowiednik: S54F125F

54F138 odpowiednik: S54F138F

54F139 odpowiednik: S54F139F

54F14 odpowiednik: S54F14F

54F148 odpowiednik: S54F148F

54F151 odpowiednik: S54F151F

54F154 odpowiednik: S54F154F

54F158A odpowiednik: S54F158AF

54F164 odpowiednik: S54F164F

54F198 odpowiednik: S54F198W

54F241 odpowiednik: S54F241GA

54F273 odpowiednik: S54F273F

54F299 odpowiednik: S54FF299F

54F365 odpowiednik: S54F365F

54F455 odpowiednik: S54F455F

54F51 odpowiednik: S54F51F

54F534 odpowiednik: S54F534F

54F538 odpowiednik: S54F538F

54F543 odpowiednik: S54F543F

54F776 odpowiednik: S54F776F

54LS00 odpowiednik: S54LS00F

5517A odpowiednik: NMC9817A

5530 odpowiednik: 74S301

5531 odpowiednik: 74S201

5544001015 odpowiednik: MHW710-2

555 odpowiednik: LM555N

555 odpowiednik: MC1455P1

555 odpowiednik: NE555P

555 odpowiednik: UA555PC

5560 odpowiednik: 74S289

5561 odpowiednik: 27S03

5561 odpowiednik: 6561

5561 odpowiednik: 74S189N

5561 odpowiednik: 93405

5561 odpowiednik: DM8599

5600 odpowiednik: 7602

5603 odpowiednik: 7610

5604 odpowiednik: 7620

5605 odpowiednik: 7640

5606 odpowiednik: 7642

5610 odpowiednik: 7603

561-1 odpowiednik: 532-3

561-1 odpowiednik: BU806

561-1 odpowiednik: ECG2315

561-1 odpowiednik: KAA11806

5615-1 odpowiednik: 5615-2

5615-1 odpowiednik: CA3137E

5615-1 odpowiednik: ECG1176

5615-2 odpowiednik: 5615-1

5615-2 odpowiednik: CA3137E

5615-2 odpowiednik: ECG1176

5616646 odpowiednik: 74LS245

5616647 odpowiednik: 74LS244

5617031 odpowiednik: 74LS367

5617-2 odpowiednik: CA3134EM

5617-2 odpowiednik: ECG1175

5617-3 odpowiednik: CA3134EM

5617-3 odpowiednik: ECG1175

5617-4 odpowiednik: CA3134EM

5617-4 odpowiednik: ECG1175

5623 odpowiednik: 7611

5624 odpowiednik: 7621

5625 odpowiednik: 7641

5626 odpowiednik: 7643

5629-1 odpowiednik: CA3144E

5629-1 odpowiednik: ECG985

5637-1 odpowiednik: CA3151E

5638-10 odpowiednik: CA3217E

5638-10 odpowiednik: ECG844

5638-10 odpowiednik: TA10806

5638-10RCA odpowiednik: CA3127E

5638-10RCA odpowiednik: CA3217E

5638-10RCA odpowiednik: ECG844

5638-10RCA odpowiednik: TA10806

5638-5 odpowiednik: CA3217E

5638-5 odpowiednik: ECG844

56A11-1 odpowiednik: ECG7420

56A121-1 odpowiednik: ECG1245

56A122-1 odpowiednik: ECG1231

56A13-1 odpowiednik: ECG7445

56A137-1 odpowiednik: ECG1547

56A138-1 odpowiednik: ECG1547

56A138-1 odpowiednik: ECG1572

56A14-1 odpowiednik: ECG7472

56A141-1 odpowiednik: ECG1743

56A15-1 odpowiednik: ECG7490

56A16-1 odpowiednik: ECG2028

56A17-1 odpowiednik: ECG791

56A19-1 odpowiednik: ECG1187

56A20-1 odpowiednik: ECG783

56A21-1 odpowiednik: ECG972

56A22-1 odpowiednik: ECG123A

56A23-1 odpowiednik: ECG815

56A24-1 odpowiednik: ECG793

56A25-1 odpowiednik: ECG836

56A34-1 odpowiednik: ECG1574

56A35-1 odpowiednik: ECG974

56A37-1 odpowiednik: ECG74160

56A38-1 odpowiednik: ECG9602

56A40-1 odpowiednik: ECG778A

56A402-1 odpowiednik: ECG107

56A41-1 odpowiednik: ECG923D

56A42-1 odpowiednik: ECG1116

56A46-1 odpowiednik: ECG731

56A49-1 odpowiednik: ECG854S

56A49-2 odpowiednik: ECG854S

56A50-1 odpowiednik: ECG74393

56A51-1 odpowiednik: ECG9601

56A55 odpowiednik: ECG830S

56A55-1 odpowiednik: ECG830S

56A56-1 odpowiednik: ECG4011B

56A57-1 odpowiednik: ECG4042B

56A65-1 odpowiednik: ECG1231

56A65-1 odpowiednik: TDA1190Z

56A66-1 odpowiednik: ECG4027B

56A67-1 odpowiednik: ECG4098B

56A68-1 odpowiednik: ECG4081B

56A70-1 odpowiednik: ECG4028B

56A74-1 odpowiednik: ECG1440

56B10-1 odpowiednik: ECG7400

56B102-1 odpowiednik: ECG1496

56B1-1 odpowiednik: ECG703

56B11-1 odpowiednik: ECG7420

56B113-1 odpowiednik: ECG615A

56B120-1 odpowiednik: ECG1522

56B121-1 odpowiednik: ECG1245

56B122-1 odpowiednik: ECG1231

56B13-1 odpowiednik: ECG7445

56B137-1 odpowiednik: ECG1547

56B138-1 odpowiednik: ECG1572

56B14-1 odpowiednik: ECG7472

56B14-1 odpowiednik: ECG7490

56B141-1 odpowiednik: ECG1743

56B16-1 odpowiednik: ECG2028

56B17-1 odpowiednik: ECG791

56B19-1 odpowiednik: ECG747

56B20-1 odpowiednik: ECG783

56B21-1 odpowiednik: ECG792

56B21-1 odpowiednik: ECG971

56B23-1 odpowiednik: ECG815

56B24-1 odpowiednik: ECG793

56B25-1 odpowiednik: ECG836

56B3-1 odpowiednik: ECG712

56B33-1 odpowiednik: ECG840

56B34-1 odpowiednik: ECG1574

56B35-1 odpowiednik: ECG974

56B37-1 odpowiednik: ECG74160

56B38-1 odpowiednik: ECG9602

56B40-1 odpowiednik: ECG778A

56B4-1 odpowiednik: ECG714

56B41-1 odpowiednik: ECG923D

56B42-1 odpowiednik: ECG1116

56B46-1 odpowiednik: ECG731

56B49-1 odpowiednik: ECG854S

56B49-2 odpowiednik: ECG854S

56B50-1 odpowiednik: ECG74393

56B5-1 odpowiednik: ECG715

56B51-1 odpowiednik: ECG9601

56B52-1 odpowiednik: 74LS629

56B56-1 odpowiednik: ECG4011B

56B57-1 odpowiednik: ECG4042B

56B6-1 odpowiednik: ECG790

56B65-1 odpowiednik: ECG1231

56B66-1 odpowiednik: ECG4027B

56B67-1 odpowiednik: ECG4098B

56B68-1 odpowiednik: ECG4081B

56B70-1 odpowiednik: ECG4028B

56B74-1 odpowiednik: ECG1440

56B75-1 odpowiednik: ECG1410

56B75-1A odpowiednik: ECG1416

56B8-1 odpowiednik: ECG814AS

56B9-1 odpowiednik: ECG748A

56C03 odpowiednik: ECG5069A

56C10-1 odpowiednik: ECG7400

56C1-1 odpowiednik: ECG703

56C11-1 odpowiednik: ECG7420

56C12 odpowiednik: ECG136A

56C3-1 odpowiednik: ECG712

56C38-1 odpowiednik: 9602PC

56C38-1 odpowiednik: ECG9602

56C4-1 odpowiednik: ECG714

56C5-1 odpowiednik: ECG790

56C7-1 odpowiednik: ECG147A

56C8-1 odpowiednik: ECG814AS

56C9-1 odpowiednik: ECG748A

56D21-1 odpowiednik: ECG972

56D21-1 odpowiednik: L7824CV

56D21-1 odpowiednik: LM340T-24

56D21-1 odpowiednik: UA7824UC

56D24-1 odpowiednik: 15-37701-0

56D24-1 odpowiednik: 15-37701-02

56D24-1 odpowiednik: 15-37701-1

56D24-1 odpowiednik: ECG793

56D4 odpowiednik: CA3070E

56D4 odpowiednik: ECG714

56D65-1 odpowiednik: TBA810SH

56S08 odpowiednik: 7680

56S18 odpowiednik: 7681

57108APC odpowiednik: MC75108P

5760004002 odpowiednik: 2N5913

5760004003 odpowiednik: 2N3926

5760004004 odpowiednik: TCG195A

5760004005 odpowiednik: SD1077

5760004006 odpowiednik: SD1077

5760004007 odpowiednik: SD1077

5760004008 odpowiednik: SD1077

5760004009 odpowiednik: SD1077

5760004015 odpowiednik: SD1229S

5760004017 odpowiednik: M9669

5760004018 odpowiednik: 2N6082

5760004021 odpowiednik: SD1428

5760004026 odpowiednik: CM60-12A

5760004027 odpowiednik: SD1434

5760004028 odpowiednik: SD1089

5760004031 odpowiednik: SD1134-1

5760004036 odpowiednik: C1-12

5760004048 odpowiednik: B8-12

5760004049 odpowiednik: RF25

5760004050 odpowiednik: SD1444

5760004053 odpowiednik: SD1416

5760004054 odpowiednik: 2N5945

5760004055 odpowiednik: C1-12

5760004056 odpowiednik: 2N5945

5760004057 odpowiednik: 2N5946

5760004058 odpowiednik: 2N5944

5760004059 odpowiednik: 2N5913

5760004061 odpowiednik: 2N5945

5760004062 odpowiednik: SD1088

5760004063 odpowiednik: SD1088

5760004066 odpowiednik: CM60-12A

5760004071 odpowiednik: SD1229S

576000424 odpowiednik: SD1434

57600044051 odpowiednik: SD1143

5760004800 odpowiednik: DMB5-12

5760004801 odpowiednik: DMB15-12

57B245-14 odpowiednik: 2SB509

57B245-14 odpowiednik: ECG197-TO66

57D196-10 odpowiednik: 2N5838

57D196-10 odpowiednik: 2SC1114

57D196-10 odpowiednik: 2SC1454

57D196-10 odpowiednik: ECG94

5870024000 odpowiednik: A3-28

5870025000 odpowiednik: B3-28

5870026000 odpowiednik: C1-28

5870027000 odpowiednik: D3-28

5870028000 odpowiednik: CM25-28

5870029000 odpowiednik: CHE

5870030000 odpowiednik: CM45-12A

5870032000 odpowiednik: CM45-12A

5870033000 odpowiednik: CM50-12A

5870034000 odpowiednik: B8-12

5870035000 odpowiednik: B30-12

5876199000 odpowiednik: B25-28

5876200000 odpowiednik: BAM120

5876201000 odpowiednik: B70-28

5876203000 odpowiednik: CD3285

5876207000 odpowiednik: S175-28

59306 odpowiednik: NMC9306

5962-8550301QA odpowiednik: CU8X3201

59X6427 odpowiednik: TDA1670A

5NU74 odpowiednik: 3NU74

5NU74 odpowiednik: 4NU74

5NU74 odpowiednik: AD131

5P05M odpowiednik: 5P4M

5P05M odpowiednik: TIC126D

5P4M odpowiednik: 5P05M

5P4M odpowiednik: ECG5465

5P4M odpowiednik: ECG5466

5P4M odpowiednik: SF3G41

5P4M odpowiednik: TIC126D

5UY52 odpowiednik: 2NU74

5UY52 odpowiednik: AD130

5UY52 odpowiednik: AD1492

5UY52 odpowiednik: AD1495

5UY52 odpowiednik: NU74

5UY52 odpowiednik: NV74

60359G odpowiednik: 2SC2603

610135-1 odpowiednik: 2N3440

610135-1 odpowiednik: 2SC1012A

610135-1 odpowiednik: 2SC627

610135-1 odpowiednik: LTC154

6104 odpowiednik: 5114

6116 odpowiednik: F3528

6116 odpowiednik: HM6116LP

6116 odpowiednik: HM6116P-3

6116 odpowiednik: MB8128

6116 odpowiednik: MB8128-15

6116 odpowiednik: MCM65116-15

6116 odpowiednik: SY2128

6116 odpowiednik: TMM2016

6116 odpowiednik: TMS4016

6116 odpowiednik: UPD446

612031-1 odpowiednik: CA3070E

612031-1 odpowiednik: ECG714

612031-1 odpowiednik: MC1370P

612031-1 odpowiednik: SN76242N

612031-1 odpowiednik: UA780PC

612031-1 odpowiednik: ULN2124N

612082-2 odpowiednik: ECG815

612082-2 odpowiednik: LM1391N

612082-2 odpowiednik: MC1391P

612183-1 odpowiednik: 7426N

612419-1 odpowiednik: 6805PC

612419-1 odpowiednik: HD6805S1P

613 odpowiednik: BUZ60

613 odpowiednik: BUZ76A

613 odpowiednik: ECG67

613 odpowiednik: IRF612

613 odpowiednik: VNO340N5

6200 odpowiednik: 3301A

6200 odpowiednik: 74187

6200 odpowiednik: 82S226

6200 odpowiednik: 93406

6201 odpowiednik: 74S387

6205 odpowiednik: 74S270

6205-1 odpowiednik: 27S01

6205-1 odpowiednik: 74S203

6205-1 odpowiednik: 74S206

6205-1 odpowiednik: 74S270

6205-1 odpowiednik: 82S17

6205-1 odpowiednik: 93411

6205-1 odpowiednik: P3106-8

6205-1 odpowiednik: UPB2206

6206 odpowiednik: 74S370

62-150369 odpowiednik: TDA2611A

62-160082 odpowiednik: BUY69B

6230 odpowiednik: 7488A

6230 odpowiednik: 93434

6231 odpowiednik: 74S188

6264P-15 odpowiednik: CXK5864P-15

6275-1 odpowiednik: К555РЕ4

6300 odpowiednik: 24SA10

6300 odpowiednik: 27S20

6300 odpowiednik: 29660

6300 odpowiednik: 7057

6300 odpowiednik: 74S387

6300 odpowiednik: 7610

6300 odpowiednik: 93417

6300-1 odpowiednik: 27S20

6300-1 odpowiednik: 3601-1

6300-1 odpowiednik: 74S387

6300-1 odpowiednik: 82S126

6300-1 odpowiednik: 93417

6300-1 odpowiednik: MB7057

6300-1 odpowiednik: MK4006

6300-1 odpowiednik: TBP24SA10

6300-1 odpowiednik: UPB403

6301 odpowiednik: 24S10

6301 odpowiednik: 27S21

6301 odpowiednik: 7052

6301 odpowiednik: 74S287

6301 odpowiednik: 7611

6301 odpowiednik: 82S129

6301 odpowiednik: 93427

6301 odpowiednik: AMD27S21

6301-1 odpowiednik: 27S21

6301-1 odpowiednik: 3621

6301-1 odpowiednik: 74S287

6301-1 odpowiednik: 74S287N

6301-1 odpowiednik: 82S129

6301-1 odpowiednik: 82S129N

6301-1 odpowiednik: 93427

6301-1 odpowiednik: 93727

6301-1 odpowiednik: MB7052

6301-1 odpowiednik: TBP24S10

6305 odpowiednik: 27S12

6305 odpowiednik: 7058

6305 odpowiednik: 74S270

6305 odpowiednik: 74S570

6305 odpowiednik: 7620

6305 odpowiednik: 82S130

6305 odpowiednik: 93436

6305-1 odpowiednik: 27S12

6305-1 odpowiednik: 3602

6305-1 odpowiednik: 74S270

6305-1 odpowiednik: 74S570

6305-1 odpowiednik: 7620

6305-1 odpowiednik: 82S130

6305-1 odpowiednik: 93436

6305-1 odpowiednik: MB7058

6305-1 odpowiednik: MB7620

6306 odpowiednik: 5306

6306 odpowiednik: 74S370

6306 odpowiednik: 7621

6306 odpowiednik: 93446

6306 odpowiednik: IM5624

6306-1 odpowiednik: 27S13

6306-1 odpowiednik: 3622

6306-1 odpowiednik: 74S370

6306-1 odpowiednik: 74S571

6306-1 odpowiednik: 75S571

6306-1 odpowiednik: 7621

6306-1 odpowiednik: 82S131

6306-1 odpowiednik: 93446

6306-1 odpowiednik: MB7053

6309-1 odpowiednik: 74S471

6309-1 odpowiednik: TBP18S22N

6309-1 odpowiednik: TPB18S22N

6330 odpowiednik: 27S18

6330 odpowiednik: 7056

6330 odpowiednik: 74S188

6330 odpowiednik: 7602

6330 odpowiednik: 82S23

6330-1 odpowiednik: 27S18

6330-1 odpowiednik: 74S188

6330-1 odpowiednik: 74S188N

6330-1 odpowiednik: 82S23

6330-1 odpowiednik: MB7056

6330-1 odpowiednik: TBP18SA030N

6331 odpowiednik: 74S288N

6331-1 odpowiednik: 18S030N

6331-1 odpowiednik: 27S19

6331-1 odpowiednik: 74S288

6331-1 odpowiednik: 82S123

6331-1 odpowiednik: MB7051

6331-1 odpowiednik: TBP18S030N

6340 odpowiednik: 27S30

6340 odpowiednik: 3604

6340 odpowiednik: 74S475

6340 odpowiednik: 7640

6340 odpowiednik: 82S140

6340 odpowiednik: 93438

6340 odpowiednik: TBP28SA46

6340 odpowiednik: TBPSA46

6340 odpowiednik: UPB405

6341-1 odpowiednik: 27S31

6341-1 odpowiednik: 3624

6341-1 odpowiednik: 74S474

6341-1 odpowiednik: 7641

6341-1 odpowiednik: 82S141

6341-1 odpowiednik: 93448

6341-1 odpowiednik: TBP18S46

6341-1 odpowiednik: UPB425

6343-1 odpowiednik: 24S41

6348-1 odpowiednik: 27S28

6348-1 odpowiednik: 74S473

6348-1 odpowiednik: 82S146

6348-1 odpowiednik: TBP28SA42

6348-1 odpowiednik: TBP28SA42N

6348-1 odpowiednik: TBPSA42

6348-1 odpowiednik: UPB405

63484 odpowiednik: SCC63484C8N64

6349-1 odpowiednik: 27S29

6349-1 odpowiednik: 74S472

6349-1 odpowiednik: 74S72

6349-1 odpowiednik: 82S147

6349-1 odpowiednik: TBP28S42N

6349-1 odpowiednik: TPB28S42N

6349-1 odpowiednik: UPB425

6352-1 odpowiednik: 24SA41

6352-1 odpowiednik: 27S32

6352-1 odpowiednik: 3605

6352-1 odpowiednik: 74S572

6352-1 odpowiednik: 7642

6352-1 odpowiednik: 82S136

6352-1 odpowiednik: 93452

6352-1 odpowiednik: MB7059

6352-1 odpowiednik: UPB406

6353-1 odpowiednik: 24S41

6353-1 odpowiednik: 27S33

6353-1 odpowiednik: 3625

6353-1 odpowiednik: 74S573

6353-1 odpowiednik: 7643

6353-1 odpowiednik: 82S137

6353-1 odpowiednik: 93453

6353-1 odpowiednik: MB7122

6353-1 odpowiednik: UPB426

6380 odpowiednik: 27S180

6380 odpowiednik: 3608

6380 odpowiednik: 6380-1

6380 odpowiednik: 87S180

6380 odpowiednik: 93450

6380-1 odpowiednik: 27S180

6380-1 odpowiednik: 28SA86

6380-1 odpowiednik: 3608

6380-1 odpowiednik: 6380

6380-1 odpowiednik: 7680

6380-1 odpowiednik: 82S180

6380-1 odpowiednik: 87S180

6380-1 odpowiednik: 93450

6380-1 odpowiednik: UPB408

6381 odpowiednik: 74S478

6381 odpowiednik: 82S181N

6381-1 odpowiednik: 24S86

6381-1 odpowiednik: 27S181

6381-1 odpowiednik: 3628

6381-1 odpowiednik: 74S478

6381-1 odpowiednik: 74S478N

6381-1 odpowiednik: 7681

6381-1 odpowiednik: 82S181

6381-1 odpowiednik: 82S181N

6381-1 odpowiednik: 87S181

6381-1 odpowiednik: 93451

6381-1 odpowiednik: 93451P

6381-1 odpowiednik: HN25089G

6381-1 odpowiednik: MB7132

6381-1 odpowiednik: UPB428

63841 odpowiednik: 7685

63RA441 odpowiednik: DM87SR25

63S080 odpowiednik: DM74S18

63S081 odpowiednik: DM74S288A

63S081 odpowiednik: N82S123F-B

63S081A odpowiednik: PL87X288B

63S140 odpowiednik: N82S126AF

63S141 odpowiednik: 82S129AN

63S141 odpowiednik: N82S129AF

63S141 odpowiednik: N82S129AN

63S1641 odpowiednik: DM87S195

63S1680 odpowiednik: 27S185

63S1680 odpowiednik: 27S190

63S1680 odpowiednik: 28SA166

63S1680 odpowiednik: 3606

63S1680 odpowiednik: 7685

63S1680 odpowiednik: 82S185

63S1680 odpowiednik: 82S190

63S1680 odpowiednik: 87S185

63S1680 odpowiednik: 87S190

63S1680 odpowiednik: 93515

63S168082S190 odpowiednik: 27S190

63S168082S190 odpowiednik: 28SA166

63S168082S190 odpowiednik: 3606

63S168082S190 odpowiednik: 87S190

63S1681 odpowiednik: 27S191

63S1681 odpowiednik: 28S166

63S1681 odpowiednik: 3636

63S1681 odpowiednik: 82S191

63S1681 odpowiednik: 87S191

63S240 odpowiednik: N82S130AF

63S241 odpowiednik: N82S131AF

63S481 odpowiednik: N82S147AN

63S840 odpowiednik: 24SA81

63S840 odpowiednik: 27S184

63S840 odpowiednik: 7684

63S840 odpowiednik: 82S184

63S840 odpowiednik: 82S840

63S840 odpowiednik: 87S184

63S840 odpowiednik: 93514

63S841 odpowiednik: 24S81

63S841 odpowiednik: 27S185

63S841 odpowiednik: 7685

63S841 odpowiednik: 82S185

63S841 odpowiednik: 87S185

63S841 odpowiednik: 93515

63S841 odpowiednik: MB7128

64180 odpowiednik: HD64A180ROP

64180 odpowiednik: HDA180ROP

6502 odpowiednik: MCS6502

6502A odpowiednik: UM6502A

6508PC odpowiednik: 74C929N

6518CDN odpowiednik: 74C930

6518CDN odpowiednik: HM6518-5

6518CDN odpowiednik: MB8411

6530 odpowiednik: 74S301

6531 odpowiednik: 27S00

6531 odpowiednik: 74S200

6531 odpowiednik: 74S201

6531 odpowiednik: 82S16

6531 odpowiednik: 93421

6531 odpowiednik: MC4064

6531 odpowiednik: P3106

6531 odpowiednik: UPB2202

6532-1 odpowiednik: UPB406

6550 odpowiednik: 3101

6550 odpowiednik: 7489

6550 odpowiednik: 74S289

6550 odpowiednik: 74S89

6550 odpowiednik: M4064

6550 odpowiednik: P3101

6550 odpowiednik: UPB2089

6551 odpowiednik: 655C51

6551 odpowiednik: 65C51

6551 odpowiednik: 65SC51

6553 odpowiednik: AN6556

6553 odpowiednik: RC4559N

6553-1 odpowiednik: 27S33

655C51 odpowiednik: 6551

6560 odpowiednik: 27S02

6560 odpowiednik: 3101A

6560 odpowiednik: 74S289

6560 odpowiednik: 82S25

6560 odpowiednik: 93404

6560 odpowiednik: UPB2289

6561 odpowiednik: 27S03

6561 odpowiednik: 5561

6561 odpowiednik: 74S189

6561 odpowiednik: 74S189N

6561 odpowiednik: 93405

6561 odpowiednik: DM8599

656-1 odpowiednik: 2SD669A

65C51 odpowiednik: 6551

65C51 odpowiednik: 65SC51

65SC51 odpowiednik: 6551

65SC51 odpowiednik: 65C51

6702 odpowiednik: КР1802ВС1

6800PC odpowiednik: HD6800

6800PC odpowiednik: HP6800

6800PC odpowiednik: MB661E

6800PC odpowiednik: MB8661E

6802PC odpowiednik: HC6802

6802PC odpowiednik: MB8870E

6805PC odpowiednik: 612419-1

6805PC odpowiednik: HD6805S1P

681-1 odpowiednik: ECG196

681-1 odpowiednik: TIP41C

682-1 odpowiednik: ECG197

682-1 odpowiednik: TIP42C

6821AIP odpowiednik: HD68A21P

6821PC odpowiednik: HD6821

6821PC odpowiednik: MB8874E

6840PC odpowiednik: HD6821

6840PC odpowiednik: HD6840

6840PC odpowiednik: MB8873E

6850BPC odpowiednik: HD6850

6850BPC odpowiednik: MB8863E

6852PC odpowiednik: HD6852

6852PC odpowiednik: MM8864

6M4314 odpowiednik: MPC100AP

6M43T4 odpowiednik: MPC100AP

6M8108 odpowiednik: MPC100AP

6NU74 odpowiednik: 2NU74

6NU74 odpowiednik: 7NU74

6NU74 odpowiednik: A5215

6NU74 odpowiednik: AD132

6NU74 odpowiednik: AD135

6NU74 odpowiednik: AS215

6X414A odpowiednik: MPC100AP

6X4201 odpowiednik: MPC100AP

6X4304 odpowiednik: MPC100AP

6X434 odpowiednik: MPC100AP

70177B02 odpowiednik: ECG748

70177B02 odpowiednik: MC1351P

7052 odpowiednik: 27S21

7052 odpowiednik: 6301

7052 odpowiednik: 74S287

7052 odpowiednik: 7611

7052 odpowiednik: 82S129

7052 odpowiednik: 93427

7052 odpowiednik: AMD27S21

7056 odpowiednik: 27S18

7056 odpowiednik: 6330

7056 odpowiednik: 74S188

7056 odpowiednik: 7602

7056 odpowiednik: 82S23

7057 odpowiednik: 24SA10

7057 odpowiednik: 27S20

7057 odpowiednik: 6300

7057 odpowiednik: 74S387

7057 odpowiednik: 93417

7058 odpowiednik: 27S12

7058 odpowiednik: 6305

7058 odpowiednik: 74S570

7058 odpowiednik: 7620

7058 odpowiednik: 93436

7075 odpowiednik: 27S20

7075 odpowiednik: 93417

709HC odpowiednik: UA709CL

70H10A odpowiednik: ECG6026

70H10A odpowiednik: ECG6054

70H10A odpowiednik: ECG6074

70HR10A odpowiednik: ECG6055

7101 odpowiednik: HM6501

7320-1 odpowiednik: 2N3584

7320-1 odpowiednik: 2SC508

7320-1 odpowiednik: 2SC840

7320-1 odpowiednik: 2SC895

7356-2 odpowiednik: 2N3584

7356-2 odpowiednik: 2SC508

7356-2 odpowiednik: 2SC840

7356-2 odpowiednik: 2SC895

7362-2 odpowiednik: 2N6558

7362-2 odpowiednik: D40N4

7362-2 odpowiednik: ECG171

7362-3 odpowiednik: 2N6558

7362-3 odpowiednik: D40N4

7362-3 odpowiednik: ECG171

7400 odpowiednik: 9N00

7400 odpowiednik: FJH131

7400 odpowiednik: K155ЛA3

7400 odpowiednik: SN7400

7400 odpowiednik: SN8400

7400 odpowiednik: UCY7400N

7400PC odpowiednik: CDB400

7400PC odpowiednik: DL00

7400PC odpowiednik: K155ЛA3

7400PC odpowiednik: MH7400

7400PC odpowiednik: UCY7400

7401 odpowiednik: 9N01

7401 odpowiednik: FJH231

7401 odpowiednik: SN7401

7401 odpowiednik: SN8401

7402 odpowiednik: 9N02

7402 odpowiednik: FJH221

7402 odpowiednik: UCY7402

7403 odpowiednik: 9N03

7403 odpowiednik: FJH291

7403N odpowiednik: M53203P

7403PC odpowiednik: CDB403

7403PC odpowiednik: DL003

7403PC odpowiednik: MH7403

7403PC odpowiednik: UCY7403

7404 odpowiednik: 9N04

7404 odpowiednik: FJH241

7404PC odpowiednik: CDB404

7404PC odpowiednik: DL004

7404PC odpowiednik: K155ЛH1

7404PC odpowiednik: K155ЛN1

7404PC odpowiednik: MH7404

7404PC odpowiednik: UCY7404

7405 odpowiednik: 9N05

7405 odpowiednik: FJH251

7407N odpowiednik: M53207P

7408 odpowiednik: UCY7408N

7408PC odpowiednik: CDB408

7408PC odpowiednik: K155I1

7408PC odpowiednik: K155ЛI1

7408PC odpowiednik: MH7408

7408PC odpowiednik: UCY7408

741 odpowiednik: CA3056

741 odpowiednik: ULY7741N

7410 odpowiednik: 9N10

7410 odpowiednik: FJH121

74107 odpowiednik: 9N107

74107 odpowiednik: FJJ261

7410PC odpowiednik: CDB410

7410PC odpowiednik: DL010

7410PC odpowiednik: K155A4

7410PC odpowiednik: K155ЛA4

7410PC odpowiednik: MH7410

7410PC odpowiednik: UCY7410

7412 odpowiednik: F7612

74121 odpowiednik: 9603

74121 odpowiednik: FJK101

74121N odpowiednik: M53321P

74122 odpowiednik: 8T22

74122 odpowiednik: DM8601

74125N odpowiednik: DM74125N

74125N odpowiednik: DM8093N

74132N odpowiednik: M53332P

74141 odpowiednik: K155ID1

74141PC odpowiednik: K155ID1

74141PC odpowiednik: MH74141

74141PC odpowiednik: SN74141N

7414N odpowiednik: M53214P

74150PC odpowiednik: K155KP1

74150PC odpowiednik: MH74150

74150PC odpowiednik: UCY74150

74151PC odpowiednik: K155KP7

74151PC odpowiednik: MH74151

74151PC odpowiednik: UCY74151

74160 odpowiednik: FC9310

74160 odpowiednik: MB451

74161 odpowiednik: FC9316

74161 odpowiednik: MB450

74164N odpowiednik: TDA3503AP

74164PC odpowiednik: MH74164

74164PC odpowiednik: UCY74164

74186 odpowiednik: 38510

74186 odpowiednik: H0512

74186 odpowiednik: HPR0M0512

74187 odpowiednik: 3301A

74187 odpowiednik: 6200

74187 odpowiednik: 82S226

74187 odpowiednik: 93406

74188 odpowiednik: HPROM512

74192 odpowiednik: CDB4192

74192 odpowiednik: DL192

74192 odpowiednik: K155IE6

74192 odpowiednik: MH74192

74192 odpowiednik: UCY74192

74192PC odpowiednik: CDB4192

74192PC odpowiednik: DL192

74192PC odpowiednik: K155IE6

74192PC odpowiednik: MH74192

74192PC odpowiednik: UCY74192

74193PC odpowiednik: CDB4193

74193PC odpowiednik: DL193

74193PC odpowiednik: K155IE7

74193PC odpowiednik: MH74193

74193PC odpowiednik: UCY74193

741HC odpowiednik: MC1741CG

7420 odpowiednik: 9N20

7420 odpowiednik: FJH111

7420PC odpowiednik: CDB420

7420PC odpowiednik: DL020

7420PC odpowiednik: K155A1

7420PC odpowiednik: K155ЛA1

7420PC odpowiednik: MH7420

7420PC odpowiednik: UCY7420

7426 odpowiednik: 9N26

7426 odpowiednik: FJH301

7426N odpowiednik: 612183-1

7430 odpowiednik: 9N30

7430 odpowiednik: FJH101

7430 odpowiednik: SN8430

7430PC odpowiednik: CDB430

7430PC odpowiednik: DL030

7430PC odpowiednik: K155ЛA2

7430PC odpowiednik: K155A2

7430PC odpowiednik: MH7430

7430PC odpowiednik: UCY7430

74367 odpowiednik: 8T97

74367 odpowiednik: DM8097

74367 odpowiednik: DM8097N

7437PC odpowiednik: K155A12

7437PC odpowiednik: K155ЛA12

7437PC odpowiednik: MH7437

7437PC odpowiednik: UCY7437

7438PC odpowiednik: K155A13

7438PC odpowiednik: K155ЛA13

7438PC odpowiednik: MH7438

7438PC odpowiednik: UCY7438

7440 odpowiednik: 9N40

7440 odpowiednik: FJH141

7440PC odpowiednik: CDB440

7440PC odpowiednik: DL040

7440PC odpowiednik: K155A6

7440PC odpowiednik: K155ЛA6

7440PC odpowiednik: MH7440

7440PC odpowiednik: UCY7440

7441 odpowiednik: 9315

7441 odpowiednik: FJL101

7442 odpowiednik: 9353

7442 odpowiednik: FJH261

7442PC odpowiednik: CDB442

7442PC odpowiednik: MH7442

7442PC odpowiednik: UCY7442

7447 odpowiednik: UCY7447N

7447PC odpowiednik: CDB447

7447PC odpowiednik: DL047

7447PC odpowiednik: UCY7447

7450 odpowiednik: 9N50

7450 odpowiednik: FJH151

7450PC odpowiednik: CDB450

7450PC odpowiednik: DL050

7450PC odpowiednik: K155R1

7450PC odpowiednik: K155ЛR1

7450PC odpowiednik: MH7450

7450PC odpowiednik: UCY7450

7451 odpowiednik: 9N51

7451 odpowiednik: FJH161

7451PC odpowiednik: CDB451

7451PC odpowiednik: MH7451

7451PC odpowiednik: UCY7451

7453 odpowiednik: 9N53

7453 odpowiednik: FJH171

7453PC odpowiednik: DL053

7453PC odpowiednik: K155ЛR3

7453PC odpowiednik: K1555ЛR3

7453PC odpowiednik: MH7453

7453PC odpowiednik: UCY7453

7454 odpowiednik: 9N54

7454 odpowiednik: FJH181

7454PC odpowiednik: CDB454

7454PC odpowiednik: DL054

7454PC odpowiednik: DL055

7454PC odpowiednik: MH7454

7454PC odpowiednik: UCY7454

7460 odpowiednik: 9N60

7460 odpowiednik: CDB160

7460 odpowiednik: DL060

7460 odpowiednik: FJY101

7460 odpowiednik: K155ЛD1

7460 odpowiednik: MH7460

7460 odpowiednik: UCY7460

7460PC odpowiednik: CDB460

7460PC odpowiednik: DL060

7460PC odpowiednik: K155ЛD1

7460PC odpowiednik: K1555D1

7460PC odpowiednik: K1555ЛD1

7460PC odpowiednik: MH7460

7460PC odpowiednik: UCY7460

7470 odpowiednik: 9N70

7470 odpowiednik: FJJ111

7472PC odpowiednik: CDB472

7472PC odpowiednik: DL072

7472PC odpowiednik: K155TB1

7472PC odpowiednik: MH7472

7472PC odpowiednik: UCY7472

7473 odpowiednik: 9N73

7473 odpowiednik: FJJ121

7473 odpowiednik: M53273P

7473N odpowiednik: M5273P

7473N odpowiednik: M53273P

7474 odpowiednik: 9N74

7474 odpowiednik: FJJ131

7474PC odpowiednik: CDB474

7474PC odpowiednik: DL074

7474PC odpowiednik: K155TM2

7474PC odpowiednik: MH7474

7474PC odpowiednik: UCY7474

7475 odpowiednik: 9375

7475 odpowiednik: FJJ181

7475PC odpowiednik: CDB475

7475PC odpowiednik: K155TM5

7475PC odpowiednik: MH7475

7475PC odpowiednik: UCY7475

7476 odpowiednik: 9N76

7476 odpowiednik: FJJ191

7480 odpowiednik: 9380

7480 odpowiednik: FJH191

7482 odpowiednik: 9382

7482 odpowiednik: FJH201

7483 odpowiednik: 9383

7483 odpowiednik: FHJ211

7483 odpowiednik: FJH211

7488A odpowiednik: 6230

7488A odpowiednik: 93434

7489 odpowiednik: 3101

7489 odpowiednik: 6550

7489 odpowiednik: 74S289

7489 odpowiednik: 74S89

7489 odpowiednik: M4064

7489 odpowiednik: P3101

7489 odpowiednik: SN7489TI

7489 odpowiednik: UPB2089

7489 odpowiednik: UPD2089

7490 odpowiednik: 9390

7490 odpowiednik: FJJ141

7490 odpowiednik: UCY7490N

7490N odpowiednik: TD3490P

7490PC odpowiednik: CDB490

7490PC odpowiednik: K155IE2

7490PC odpowiednik: MH7490

7490PC odpowiednik: UCY7490

7491 odpowiednik: 9391

7491 odpowiednik: FJJ151

7492 odpowiednik: 9392

7492 odpowiednik: FJJ251

7493 odpowiednik: 9393

7493 odpowiednik: FJJ211

7493 odpowiednik: ULY7493N

7493PC odpowiednik: CDB493

7493PC odpowiednik: K155IN5

7493PC odpowiednik: MH7493

7493PC odpowiednik: UCY7493

7495PC odpowiednik: CDB495

7495PC odpowiednik: DL095D

7495PC odpowiednik: K155IR1

7495PC odpowiednik: UCY7495

74C04N odpowiednik: 4069BPC

74C04N odpowiednik: CD4069BPC

74C07N odpowiednik: 4069BPC

74C10N odpowiednik: 4023BPC

74C14 odpowiednik: 40014

74C14 odpowiednik: 40106

74C14 odpowiednik: MC14584BPC

74C14N odpowiednik: 40106BCN

74C14N odpowiednik: CD40106BCN

74C163N odpowiednik: 4163BPC

74C173 odpowiednik: 4076BPC

74C173N odpowiednik: 4076BPC

74C174 odpowiednik: MG372997

74C193N odpowiednik: 40193BCN

74C193N odpowiednik: 40193BPC

74C30 odpowiednik: 4068BPC

74C30N odpowiednik: 4068BPC

74C32N odpowiednik: 4071BPC

74C85 odpowiednik: 4585BPC

74C85N odpowiednik: 4585BPC

74C86 odpowiednik: 4030BPC

74C86 odpowiednik: 4070BPC

74C920 odpowiednik: 5101

74C920 odpowiednik: HM435101

74C920 odpowiednik: HM6551-9

74C920 odpowiednik: M14501

74C920 odpowiednik: P5101

74C920 odpowiednik: TC5101

74C920 odpowiednik: UPD5101

74C929 odpowiednik: 2125A

74C929 odpowiednik: 4736

74C929 odpowiednik: 4736B

74C929 odpowiednik: HM6508

74C929 odpowiednik: HM6508-9

74C929 odpowiednik: MB8401

74C929 odpowiednik: MC6508

74C929 odpowiednik: TC5508

74C929 odpowiednik: TMS6508

74C929 odpowiednik: UPD443

74C929N odpowiednik: 6508PC

74C930 odpowiednik: 6518CDN

74C930 odpowiednik: HM6518-5

74C930 odpowiednik: MB8411

74CO4 odpowiednik: 4069BPC

74CO4 odpowiednik: MC14069BPC

74H00 odpowiednik: 9H00

74H00 odpowiednik: MC3000

74H01 odpowiednik: 9H01

74H01 odpowiednik: MC3004

74H03 odpowiednik: 9H64

74H03 odpowiednik: MC4064

74H04 odpowiednik: 9H04

74H04 odpowiednik: MC3008

74H04 odpowiednik: MC4004

74H05 odpowiednik: 9H05

74H05 odpowiednik: MC3009

74H07 odpowiednik: 9H05

74H07 odpowiednik: MC4005

74H08 odpowiednik: 9H08

74H08 odpowiednik: MC3001

74H10 odpowiednik: 9H10

74H10 odpowiednik: MC3005

74H11 odpowiednik: 9H11

74H11 odpowiednik: MC3006

74H20 odpowiednik: 9H20

74H20 odpowiednik: MC3010

74H21 odpowiednik: 9H21

74H21 odpowiednik: MC3011

74H22 odpowiednik: 9H22

74H22 odpowiednik: MC3012

74H30 odpowiednik: 9H30

74H30 odpowiednik: MC3016

74H40 odpowiednik: 9H40

74H40 odpowiednik: MC3024

74H50 odpowiednik: 9H50

74H50 odpowiednik: MC3020

74H52 odpowiednik: 9H52

74H52 odpowiednik: MC3031

74H53 odpowiednik: 9H53

74H53 odpowiednik: MC3032

74H54 odpowiednik: 9H54

74H54 odpowiednik: MC3033

74H55 odpowiednik: 9H55

74H55 odpowiednik: MC3034

74H60 odpowiednik: 9H60

74H60 odpowiednik: MC3030

74H61 odpowiednik: 9H61

74H61 odpowiednik: MC3019

74H62 odpowiednik: 9H62

74H62 odpowiednik: MC3018

74H71 odpowiednik: 9H71

74H71 odpowiednik: MC3054

74H72 odpowiednik: 9H72

74H72 odpowiednik: MC3055

74H73 odpowiednik: 9H73

74H73 odpowiednik: MC3063

74LS00 odpowiednik: MB74LS00

74LS00PC odpowiednik: DL000D

74LS00PC odpowiednik: K555A3

74LS00PC odpowiednik: K555ЛA3

74LS00PC odpowiednik: UCY74LS00

74LS02PC odpowiednik: DL002D

74LS02PC odpowiednik: K555E1

74LS02PC odpowiednik: K555ЛE1

74LS02PC odpowiednik: UCY74LS02

74LS03PC odpowiednik: DL003D

74LS03PC odpowiednik: K555A9

74LS03PC odpowiednik: K555ЛA9

74LS03PC odpowiednik: UCY74LS03

74LS04PC odpowiednik: DL004D

74LS04PC odpowiednik: K555H1

74LS04PC odpowiednik: K555ЛH1

74LS04PC odpowiednik: UCY74LS04

74LS08PC odpowiednik: DL008D

74LS08PC odpowiednik: K555I1

74LS08PC odpowiednik: K555ЛI1

74LS08PC odpowiednik: UCY74LS08

74LS123PC odpowiednik: DL123D

74LS123PC odpowiednik: K555AG3

74LS123PC odpowiednik: UCY74LS123

74LS132PC odpowiednik: DL132

74LS132PC odpowiednik: K555T3

74LS132PC odpowiednik: K555TЛ3

74LS132PC odpowiednik: UCY74LS132

74LS14PC odpowiednik: D014D

74LS14PC odpowiednik: K531T2P

74LS14PC odpowiednik: K531ЛT2P

74LS14PC odpowiednik: UCY74LS14

74LS164PC odpowiednik: DL164

74LS164PC odpowiednik: UCY74LS164

74LS175PC odpowiednik: DL175D

74LS175PC odpowiednik: KM555TM8

74LS175PC odpowiednik: UCY74LS175

74LS192PC odpowiednik: DL192D

74LS192PC odpowiednik: K555IE6

74LS192PC odpowiednik: UCY74LS192

74LS193PC odpowiednik: DL193D

74LS193PC odpowiednik: K555IE7

74LS193PC odpowiednik: UCY74LS193

74LS20 odpowiednik: 74LS20PC

74LS20 odpowiednik: DL020D

74LS20 odpowiednik: K555A1

74LS20 odpowiednik: K555ЛA1

74LS20PC odpowiednik: 74LS20

74LS20PC odpowiednik: DL020D

74LS20PC odpowiednik: K555A1

74LS20PC odpowiednik: K555ЛA1

74LS244 odpowiednik: 5616647

74LS245 odpowiednik: 5616646

74LS30PC odpowiednik: DL030D

74LS30PC odpowiednik: K55A2

74LS30PC odpowiednik: K55ЛA2

74LS30PC odpowiednik: UCY74LS30

74LS367 odpowiednik: 5617031

74LS367 odpowiednik: M74LS367

74LS367 odpowiednik: MG879858

74LS424N odpowiednik: 8224PC

74LS42PC odpowiednik: DL042D

74LS42PC odpowiednik: UCY74LS42

74LS471 odpowiednik: N82S135F

74LS629 odpowiednik: 56B52-1

74LS74PC odpowiednik: DL074

74LS74PC odpowiednik: K555TM2

74LS74PC odpowiednik: UCY74LS74

74LS85PC odpowiednik: DL085D

74LS85PC odpowiednik: K555CP1

74LS85PC odpowiednik: UCY7485

74LS90N odpowiednik: TD3490BP

74S09 odpowiednik: 93425

74S10 odpowiednik: 74S387

74S186 odpowiednik: HPROMO512

74S187 odpowiednik: 5200

74S187 odpowiednik: 82S226

74S188 odpowiednik: 27S08

74S188 odpowiednik: 27S18

74S188 odpowiednik: 6231

74S188 odpowiednik: 6330

74S188 odpowiednik: 6330-1

74S188 odpowiednik: 7056

74S188 odpowiednik: 7602

74S188 odpowiednik: 8223

74S188 odpowiednik: 82S23

74S188 odpowiednik: MB7056

74S188 odpowiednik: SN74S188

74S188 odpowiednik: TBP18SA030N

74S188N odpowiednik: 27S08

74S188N odpowiednik: 27S18

74S188N odpowiednik: 5231

74S188N odpowiednik: 6330-1

74S188N odpowiednik: 7602

74S188N odpowiednik: 82S23

74S188N odpowiednik: HPROMO8256

74S188N odpowiednik: IM5600

74S188N odpowiednik: MB7056

74S188N odpowiednik: TBP18SA030N

74S188PC odpowiednik: SN74S188

74S189 odpowiednik: 27S03

74S189 odpowiednik: 6561

74S189 odpowiednik: 8225

74S189 odpowiednik: 93405

74S189 odpowiednik: DM74S189

74S189N odpowiednik: 27S03

74S189N odpowiednik: 5561

74S189N odpowiednik: 6561

74S189N odpowiednik: 8225

74S189N odpowiednik: 93405

74S189N odpowiednik: DM8599

74S200 odpowiednik: 27S00

74S200 odpowiednik: 6531

74S200 odpowiednik: 82S16

74S200 odpowiednik: 93421

74S200 odpowiednik: MC4064

74S200 odpowiednik: MV4064

74S200 odpowiednik: P3106

74S200 odpowiednik: UPB2022

74S200 odpowiednik: UPB2202

74S201 odpowiednik: 3106

74S201 odpowiednik: 5531

74S201 odpowiednik: 6531

74S201 odpowiednik: 82S06

74S201 odpowiednik: 82S116

74S201 odpowiednik: 82S16

74S201 odpowiednik: 93411

74S201 odpowiednik: 93421

74S201 odpowiednik: AM2700

74S201 odpowiednik: IM5523

74S203 odpowiednik: 27S01

74S203 odpowiednik: 6205-1

74S203 odpowiednik: 93411

74S203 odpowiednik: P3106-8

74S203 odpowiednik: UPB2206

74S206 odpowiednik: 27S01

74S206 odpowiednik: 6205-1

74S206 odpowiednik: 82S17

74S206 odpowiednik: 93411

74S206 odpowiednik: P3106-8

74S206 odpowiednik: UPB2206

74S209 odpowiednik: 82S11

74S209 odpowiednik: 82S111

74S209 odpowiednik: 93425

74S270 odpowiednik: 27S12

74S270 odpowiednik: 3602

74S270 odpowiednik: 5205

74S270 odpowiednik: 5305

74S270 odpowiednik: 6205

74S270 odpowiednik: 6205-1

74S270 odpowiednik: 6305

74S270 odpowiednik: 6305-1

74S270 odpowiednik: 7620

74S270 odpowiednik: 82S130

74S270 odpowiednik: 82S230

74S270 odpowiednik: 93436

74S270 odpowiednik: IM5604

74S287 odpowiednik: 27S11

74S287 odpowiednik: 27S21

74S287 odpowiednik: 3621

74S287 odpowiednik: 6301

74S287 odpowiednik: 6301-1

74S287 odpowiednik: 7052

74S287 odpowiednik: 7611

74S287 odpowiednik: 82S129

74S287 odpowiednik: 82S129N

74S287 odpowiednik: 82S229

74S287 odpowiednik: 93426

74S287 odpowiednik: 93427

74S287 odpowiednik: AMD27S21

74S287 odpowiednik: HPROM1024

74S287 odpowiednik: MB7052

74S287 odpowiednik: SN74S287

74S287 odpowiednik: TBP18SA030N

74S287N odpowiednik: 27S21

74S287N odpowiednik: 3621

74S287N odpowiednik: 6301-1

74S287N odpowiednik: 82S129N

74S287N odpowiednik: 93427

74S287N odpowiednik: 93727

74S287N odpowiednik: HM7611

74S287N odpowiednik: MB7052

74S288 odpowiednik: 18S030N

74S288 odpowiednik: 27S09

74S288 odpowiednik: 27S19

74S288 odpowiednik: 6331-1

74S288 odpowiednik: 82S123

74S288 odpowiednik: MB7051

74S288 odpowiednik: N82S123AF

74S288 odpowiednik: N82US123D

74S288 odpowiednik: TBP18S030N

74S288N odpowiednik: 27S09

74S288N odpowiednik: 27S19

74S288N odpowiednik: 5331

74S288N odpowiednik: 6331

74S288N odpowiednik: 7605

74S288N odpowiednik: 82S123

74S288N odpowiednik: IM5610

74S288N odpowiednik: MB7051

74S288N odpowiednik: MM16331-1

74S288N odpowiednik: TBP18SO30N

74S289 odpowiednik: 27S02

74S289 odpowiednik: 3101

74S289 odpowiednik: 3101A

74S289 odpowiednik: 5560

74S289 odpowiednik: 6550

74S289 odpowiednik: 6560

74S289 odpowiednik: 7489

74S289 odpowiednik: 82S25

74S289 odpowiednik: 93403

74S289 odpowiednik: 93404

74S289 odpowiednik: IM5501

74S289 odpowiednik: M4064

74S289 odpowiednik: UPB2089

74S289 odpowiednik: UPB2289

74S301 odpowiednik: 3107

74S301 odpowiednik: 5530

74S301 odpowiednik: 6530

74S301 odpowiednik: 82S07

74S301 odpowiednik: 82S117

74S301 odpowiednik: 82S17

74S301 odpowiednik: 82S25

74S301 odpowiednik: 93410

74S301 odpowiednik: AM2701

74S301 odpowiednik: DM8582

74S301 odpowiednik: IM5503

74S301 odpowiednik: IM5533

74S309 odpowiednik: 3110

74S309 odpowiednik: 82S08

74S309 odpowiednik: 82S10

74S309 odpowiednik: 82S110

74S309 odpowiednik: 82S308

74S309 odpowiednik: 93415

74S370 odpowiednik: 27S13

74S370 odpowiednik: 3622

74S370 odpowiednik: 5306

74S370 odpowiednik: 6206

74S370 odpowiednik: 6306

74S370 odpowiednik: 6306-1

74S370 odpowiednik: 74S571

74S370 odpowiednik: 7621

74S370 odpowiednik: 82S131

74S370 odpowiednik: 82S231

74S370 odpowiednik: 93446

74S370 odpowiednik: DM8597

74S370 odpowiednik: IM5624

74S387 odpowiednik: 24SA10

74S387 odpowiednik: 27S20

74S387 odpowiednik: 3601

74S387 odpowiednik: 3601-1

74S387 odpowiednik: 5201

74S387 odpowiednik: 6201

74S387 odpowiednik: 6300

74S387 odpowiednik: 6300-1

74S387 odpowiednik: 7057

74S387 odpowiednik: 74S10

74S387 odpowiednik: 82S126

74S387 odpowiednik: 93416

74S387 odpowiednik: 93417

74S387 odpowiednik: DM8573

74S387 odpowiednik: HPROM1024A

74S387 odpowiednik: MB7057

74S387 odpowiednik: MK4006

74S387 odpowiednik: TBP24SA10

74S387 odpowiednik: UPB403

74S387PC odpowiednik: SN74S387

74S408N odpowiednik: DP8408N

74S409N odpowiednik: DP8409N

74S412P odpowiednik: MSM82C12R5

74S428N odpowiednik: 8228PC

74S471 odpowiednik: 6309-1

74S471 odpowiednik: TBP18S22N

74S471 odpowiednik: TPB18S22N

74S472 odpowiednik: 27S29

74S472 odpowiednik: 6349-1

74S472 odpowiednik: 82S147

74S472 odpowiednik: TBP28S42N

74S472 odpowiednik: TPB28S42N

74S472 odpowiednik: UPB425

74S473 odpowiednik: 27S28

74S473 odpowiednik: 6348-1

74S473 odpowiednik: 82S146

74S473 odpowiednik: TBP28SA42

74S473 odpowiednik: TBP28SA42N

74S473 odpowiednik: TBPSA42

74S473 odpowiednik: UPB405

74S474 odpowiednik: 27S31

74S474 odpowiednik: 3624

74S474 odpowiednik: 6341-1

74S474 odpowiednik: 7641

74S474 odpowiednik: 82S141

74S474 odpowiednik: 93448

74S474 odpowiednik: TBP18S46

74S474 odpowiednik: UPB425

74S475 odpowiednik: 27S30

74S475 odpowiednik: 3604

74S475 odpowiednik: 6340

74S475 odpowiednik: 7640

74S475 odpowiednik: 82S140

74S475 odpowiednik: 93438

74S475 odpowiednik: TBP28SA46

74S475 odpowiednik: TBPSA46

74S475 odpowiednik: UPB405

74S475 odpowiednik: 27S30

74S475 odpowiednik: 3604

74S475 odpowiednik: 6340

74S475 odpowiednik: 7640

74S475 odpowiednik: 93438

74S478 odpowiednik: 6381

74S478 odpowiednik: 6381-1

74S478 odpowiednik: 82S181

74S478 odpowiednik: 82S181N

74S478N odpowiednik: 6381-1

74S478N odpowiednik: 82S181N

74S478N odpowiednik: 93451P

74S478N odpowiednik: HN25089G

74S478N odpowiednik: MB7132

74S570 odpowiednik: 27S12

74S570 odpowiednik: 3602

74S570 odpowiednik: 6305

74S570 odpowiednik: 6305-1

74S570 odpowiednik: 7058

74S570 odpowiednik: 7620

74S570 odpowiednik: 82S130

74S570 odpowiednik: 93436

74S570 odpowiednik: MB7058

74S570 odpowiednik: MB7620

74S571 odpowiednik: 27S13

74S571 odpowiednik: 3622

74S571 odpowiednik: 6306-1

74S571 odpowiednik: 74S370

74S571 odpowiednik: 7621

74S571 odpowiednik: 82S131

74S571 odpowiednik: 93446

74S571 odpowiednik: MB7053

74S572 odpowiednik: 24SA41

74S572 odpowiednik: 27S32

74S572 odpowiednik: 3605

74S572 odpowiednik: 6352-1

74S572 odpowiednik: 7642

74S572 odpowiednik: 82S136

74S572 odpowiednik: 93452

74S572 odpowiednik: MB7059

74S572 odpowiednik: UPB406

74S573 odpowiednik: 24S41

74S573 odpowiednik: 27S33

74S573 odpowiednik: 3625

74S573 odpowiednik: 3626

74S573 odpowiednik: 6353-1

74S573 odpowiednik: 7643

74S573 odpowiednik: 82S137

74S573 odpowiednik: 93453

74S573 odpowiednik: MB7122

74S573 odpowiednik: MB77122

74S573 odpowiednik: UPB426

74S72 odpowiednik: 27S29

74S72 odpowiednik: 6349-1

74S72 odpowiednik: 82S147

74S72 odpowiednik: TBP28S42N

74S72 odpowiednik: UPB425

74S780N odpowiednik: DP8400N

74S89 odpowiednik: 3101

74S89 odpowiednik: 6550

74S89 odpowiednik: 7489

74S89 odpowiednik: M4064

74S89 odpowiednik: UPB2089

7508UC odpowiednik: UA7805UC

75107ADC odpowiednik: DS75107J

75107APC odpowiednik: DS75107N

75108ADC odpowiednik: DS75108J

75110DC odpowiednik: MC75S110L

75110PC odpowiednik: MC75S110P

75150RC odpowiednik: DS75150J-8

75150TC odpowiednik: DS75150N

75154DC odpowiednik: DS75154J

75154PC odpowiednik: DS75154N

757 odpowiednik: LOG100JP

7580 odpowiednik: DAC80-CBI-Y

75S571 odpowiednik: 3622

75S571 odpowiednik: 6306-1

75S571 odpowiednik: 7621

75S571 odpowiednik: 82S131

75S571 odpowiednik: 93446

7602 odpowiednik: 27S18

7602 odpowiednik: 5600

7602 odpowiednik: 6330

7602 odpowiednik: 7056

7602 odpowiednik: 74S188

7602 odpowiednik: 74S188N

7602 odpowiednik: 82S23

7603 odpowiednik: 5610

7605 odpowiednik: 74S288N

7610 odpowiednik: 5603

7610 odpowiednik: 6300

7611 odpowiednik: 5623

7611 odpowiednik: 6301

7611 odpowiednik: 7052

7611 odpowiednik: 74S287

7611 odpowiednik: 93427

7611 odpowiednik: AMD27S21

7620 odpowiednik: 27S12

7620 odpowiednik: 3602

7620 odpowiednik: 5205

7620 odpowiednik: 5305

7620 odpowiednik: 5604

7620 odpowiednik: 6305

7620 odpowiednik: 6305-1

7620 odpowiednik: 7058

7620 odpowiednik: 74S270

7620 odpowiednik: 74S570

7620 odpowiednik: 82S130

7620 odpowiednik: 93436

7620 odpowiednik: IM5604

7620 odpowiednik: MB7058

7621 odpowiednik: 27S13

7621 odpowiednik: 3622

7621 odpowiednik: 5306

7621 odpowiednik: 5624

7621 odpowiednik: 6306

7621 odpowiednik: 6306-1

7621 odpowiednik: 74S370

7621 odpowiednik: 74S571

7621 odpowiednik: 75S571

7621 odpowiednik: 82S131

7621 odpowiednik: 93446

7621 odpowiednik: IM5624

7621 odpowiednik: MB7053

7631 odpowiednik: UPB428

7640 odpowiednik: 27S30

7640 odpowiednik: 3604

7640 odpowiednik: 5605

7640 odpowiednik: 6340

7640 odpowiednik: 74S475

7640 odpowiednik: 82S140

7640 odpowiednik: 93438

7640 odpowiednik: TBP28SA46

7640 odpowiednik: TBPSA46

7640 odpowiednik: UPB405

7641 odpowiednik: 27S31

7641 odpowiednik: 3624

7641 odpowiednik: 5625

7641 odpowiednik: 6341-1

7641 odpowiednik: 74S474

7641 odpowiednik: 82S141

7641 odpowiednik: 93448

7641 odpowiednik: TBP18S46

7641 odpowiednik: UPB425

7642 odpowiednik: 24SA41

7642 odpowiednik: 27S32

7642 odpowiednik: 3605

7642 odpowiednik: 5606

7642 odpowiednik: 6352-1

7642 odpowiednik: 74S572

7642 odpowiednik: 82S136

7642 odpowiednik: 93452

7642 odpowiednik: MB7059

7642 odpowiednik: UPB406

7643 odpowiednik: 24S41

7643 odpowiednik: 27S33

7643 odpowiednik: 3625

7643 odpowiednik: 3626

7643 odpowiednik: 5626

7643 odpowiednik: 6353-1

7643 odpowiednik: 74S573

7643 odpowiednik: 82S137

7643 odpowiednik: 93453

7643 odpowiednik: MB7122

7643 odpowiednik: MB77122

7643 odpowiednik: UPB426

7680 odpowiednik: 27S180

7680 odpowiednik: 28SA86

7680 odpowiednik: 3608

7680 odpowiednik: 56S08

7680 odpowiednik: 6380-1

7680 odpowiednik: 82S180

7680 odpowiednik: 87S180

7680 odpowiednik: 93450

7680 odpowiednik: UPB408

7681 odpowiednik: 24S86

7681 odpowiednik: 27S181

7681 odpowiednik: 3628

7681 odpowiednik: 56S18

7681 odpowiednik: 6381-1

7681 odpowiednik: 82S181

7681 odpowiednik: 87S181

7681 odpowiednik: 93451

7681 odpowiednik: MB7132

7681 odpowiednik: UPB428

7684 odpowiednik: 24SA81

7684 odpowiednik: 27S184

7684 odpowiednik: 63S840

7684 odpowiednik: 82S184

7684 odpowiednik: 82S840

7684 odpowiednik: 87S184

7684 odpowiednik: 93514

7685 odpowiednik: 24S81

7685 odpowiednik: 27S185

7685 odpowiednik: 63841

7685 odpowiednik: 63S1680

7685 odpowiednik: 63S841

7685 odpowiednik: 82S185

7685 odpowiednik: 87S185

7685 odpowiednik: 93515

7685 odpowiednik: MB7128

774S387 odpowiednik: 27S20

774S387 odpowiednik: 3601-1

774S387 odpowiednik: 93417

774S387 odpowiednik: MB7057

774S387 odpowiednik: MK4006

7797-1 odpowiednik: 437012

7797-1 odpowiednik: CD4070

780-1 odpowiednik: 780-6

780-1 odpowiednik: ECG5351

780-1 odpowiednik: SF3G14

780-4 odpowiednik: SF3G14

780-6 odpowiednik: 780-1

780-6 odpowiednik: ECG5351

780-6 odpowiednik: SF3G14

78093 odpowiednik: GM62093

78093 odpowiednik: M093

78093 odpowiednik: M093-SGS

781-2 odpowiednik: 2N5064

781-2 odpowiednik: ECG5401

7861 odpowiednik: 27S181

7861 odpowiednik: 3628

7861 odpowiednik: 87S181

7861 odpowiednik: 93451

7861 odpowiednik: MB7132

78A06 odpowiednik: 48-82178A06

78A15 odpowiednik: 48-82178A15

78L05AWC odpowiednik: UA78L05CLP

78L09 odpowiednik: UA78L09AWC

78L15 odpowiednik: 79L15

78L15 odpowiednik: RC4195

78L15 odpowiednik: XR4195

78L24 odpowiednik: UA78L24AWC

78M05 odpowiednik: UA7805UC

78M08 odpowiednik: UA7808UC

78M12 odpowiednik: UA7812UC

78M24 odpowiednik: UA7824UC

79C273 odpowiednik: MG373119

79L15 odpowiednik: 78L15

79L15 odpowiednik: RC4195

79L15 odpowiednik: XR4195

7C263-45 odpowiednik: 27H641-45FA

7NU74 odpowiednik: 6NU74

7NU74 odpowiednik: AD132

7NU74 odpowiednik: AS215

7S201 odpowiednik: 82S06

8008 odpowiednik: U808D

8008A odpowiednik: 8084

8008A odpowiednik: 8085

8008A odpowiednik: MP20

8008A odpowiednik: Z80

8035 odpowiednik: MCY7835

8048 odpowiednik: MCY7848

8050 odpowiednik: 2SC1166

8050 odpowiednik: 2SC1213A

8080 odpowiednik: 8088

8080 odpowiednik: K18110WM86

8080 odpowiednik: MCY7880

8080 odpowiednik: UPD70108

8080 odpowiednik: V20

8080A odpowiednik: K18110WM86

8080A odpowiednik: KR5801K80A

8080A odpowiednik: MCY7880N

8080A odpowiednik: MHB8080A

8080APC odpowiednik: KP580K80A

8080APC odpowiednik: MCY7880N

8080APC odpowiednik: MHB808A

8084 odpowiednik: 8008A

8084 odpowiednik: 8085

8084 odpowiednik: MP20

8084 odpowiednik: Z80

8085 odpowiednik: 8008A

8085 odpowiednik: 8084

8085 odpowiednik: MP20

8085 odpowiednik: Z80

8088 odpowiednik: 8080

8088 odpowiednik: UPD70108

8088 odpowiednik: V20

80C35 odpowiednik: MSM80C35RS

80C97N odpowiednik: 40097

80C97N odpowiednik: MC14503BPC

8101 odpowiednik: 2101-2

8101 odpowiednik: 3538-1

8101 odpowiednik: MB8101

8101 odpowiednik: MM2101A-4

8155 odpowiednik: M5L8155P

8155 odpowiednik: UPD8155P

8205 odpowiednik: DS8205

8205 odpowiednik: MH8205

8205 odpowiednik: UCY74S405

8205 odpowiednik: UCY74S405N

8212 odpowiednik: DS8212

8212 odpowiednik: MH8212

8212 odpowiednik: UCY74S412N

8212PC odpowiednik: DS8212D

8212PC odpowiednik: K5891R12

8212PC odpowiednik: M5L8212P

8212PC odpowiednik: MB471

8212PC odpowiednik: MH3212

8212PC odpowiednik: UCY74S412N

8214 odpowiednik: MH8214

8214 odpowiednik: UCY74S414N

8216PC odpowiednik: DS8216

8216PC odpowiednik: DS8216D

8216PC odpowiednik: M5L8216P

8216PC odpowiednik: MB425

8216PC odpowiednik: MH3216

8216PC odpowiednik: MH8216

8216PC odpowiednik: UCY74S416N

8223 odpowiednik: 74S188

8224 odpowiednik: UCY74S424

8224PC odpowiednik: 74LS424N

8224PC odpowiednik: KR580GF24

8224PC odpowiednik: MH8224

8224PC odpowiednik: UCY74S424

8224PC odpowiednik: UCY74S424N

8225 odpowiednik: 74S189

8225 odpowiednik: 74S189N

8226 odpowiednik: UCY74S426

8226 odpowiednik: UCY74S426N

8226PC odpowiednik: 826

8226PC odpowiednik: DS8226

8226PC odpowiednik: K589AP26

8226PC odpowiednik: M5L8226P

8226PC odpowiednik: MB426

8226PC odpowiednik: MH3226

8226PC odpowiednik: MH8226

8226PC odpowiednik: UCY74S426N

8228 odpowiednik: MH8228

8228 odpowiednik: UCY74S428

8228 odpowiednik: UCY74S428N

8228PC odpowiednik: 74S428N

8230 odpowiednik: 9312

8230 odpowiednik: MC8312P

8230 odpowiednik: RC9312

8230 odpowiednik: SN29312N

8238 odpowiednik: MH8238

8238 odpowiednik: UCY74S438N

8251 odpowiednik: KR581K51

8251 odpowiednik: MCY7851N

8251 odpowiednik: MH8251

8251-1 odpowiednik: MCY7851

8251A odpowiednik: COM8251A

8251A odpowiednik: INS8251

8251A odpowiednik: UPD8251A

8253 odpowiednik: KR5801K53

8253 odpowiednik: KR580WJ53

8254 odpowiednik: UM8254

8255A odpowiednik: KR5801K55

8255A odpowiednik: M5L8255AP-5

8255A odpowiednik: MCY7855N

8255A odpowiednik: MH8255

8255APC odpowiednik: KR580IK55

8255APC odpowiednik: MCY7855N

8255APC odpowiednik: MHB8255A

8255PC odpowiednik: PD4034

8255PC odpowiednik: UPD8255AC-5

8257 odpowiednik: KR5801K57

8257 odpowiednik: KR580JK57

8259 odpowiednik: UM8259

8259A odpowiednik: KR580WN59

8259AP odpowiednik: KR5801K59

826 odpowiednik: 8226PC

826 odpowiednik: DS8226

826 odpowiednik: MH8226

826 odpowiednik: UCY74S426N

8272 odpowiednik: FDC765

8272 odpowiednik: R765

8272 odpowiednik: UM8272A

8272 odpowiednik: UPD765A

8272 odpowiednik: VL6765

8272 odpowiednik: Z765A

82720 odpowiednik: CRT7220A

82720 odpowiednik: UPD7220A

82720 odpowiednik: Z7220

82720 odpowiednik: Z7220A

8275 odpowiednik: KR580WG75

8279 odpowiednik: KR580WW79

8283 odpowiednik: DS8282

8283 odpowiednik: DS8283

8283 odpowiednik: MH8282

8283 odpowiednik: MH8283

8284 odpowiednik: MH8284

8286 odpowiednik: DS8286

8286 odpowiednik: MH8286

8287 odpowiednik: DS8287

8287 odpowiednik: MH8287

8288 odpowiednik: MH8288

8289 odpowiednik: MH8289

8291A odpowiednik: UPD7210

82C51A odpowiednik: UPD71051C

82C55A odpowiednik: UM82C55A

82C84A odpowiednik: UM82C84A

82C88 odpowiednik: UM82C88

82HS195 odpowiednik: MB7152

82S06 odpowiednik: 74S201

82S06 odpowiednik: 7S201

82S07 odpowiednik: 74S301

82S08 odpowiednik: 3110

82S08 odpowiednik: 74S309

82S08 odpowiednik: 82S110

82S08 odpowiednik: 93415

82S10 odpowiednik: 74S309

82S10 odpowiednik: 93415

82S11 odpowiednik: 74S209

82S11 odpowiednik: 93425

82S11 odpowiednik: K155RU7

82S11 odpowiednik: MH93425

82S110 odpowiednik: 3110

82S110 odpowiednik: 74S309

82S110 odpowiednik: 82S08

82S110 odpowiednik: 93415

82S111 odpowiednik: 74S209

82S111 odpowiednik: 93425

82S115 odpowiednik: 27S15

82S115 odpowiednik: AM27S15

82S115 odpowiednik: HM7647

82S115 odpowiednik: SIG

82S115 odpowiednik: UPB425

82S116 odpowiednik: 74S201

82S117 odpowiednik: 74S301

82S123 odpowiednik: 18S030N

82S123 odpowiednik: 27S19

82S123 odpowiednik: 6331-1

82S123 odpowiednik: 74S288

82S123 odpowiednik: 74S288N

82S123 odpowiednik: MB7051

82S123 odpowiednik: MB7112E

82S123 odpowiednik: MM16331-1

82S123 odpowiednik: TBP18S030N

82S123 odpowiednik: TBP18SO30N

82S126 odpowiednik: 27S20

82S126 odpowiednik: 3601-1

82S126 odpowiednik: 6300-1

82S126 odpowiednik: 74S387

82S126 odpowiednik: 93417

82S126 odpowiednik: MB7057

82S126 odpowiednik: MK4006

82S126 odpowiednik: TBP24SA10

82S126 odpowiednik: UPB403

82S129 odpowiednik: 27S21

82S129 odpowiednik: 3621

82S129 odpowiednik: 6301

82S129 odpowiednik: 6301-1

82S129 odpowiednik: 7052

82S129 odpowiednik: 74S287

82S129 odpowiednik: 93427

82S129 odpowiednik: 93727

82S129 odpowiednik: AMD27S21

82S129 odpowiednik: MB7052

82S129 odpowiednik: MB7114

82S129 odpowiednik: TBP24S10

82S129AN odpowiednik: 63S141

82S129AN odpowiednik: N82S129AN

82S129N odpowiednik: 27S21

82S129N odpowiednik: 29661

82S129N odpowiednik: 3621

82S129N odpowiednik: 6301-1

82S129N odpowiednik: 74S287

82S129N odpowiednik: 74S287N

82S129N odpowiednik: 93427

82S129N odpowiednik: HM7611

82S130 odpowiednik: 27S12

82S130 odpowiednik: 3602

82S130 odpowiednik: 6305

82S130 odpowiednik: 6305-1

82S130 odpowiednik: 74S270

82S130 odpowiednik: 74S570

82S130 odpowiednik: 7620

82S130 odpowiednik: 93436

82S130 odpowiednik: MB7058

82S131 odpowiednik: 27S13

82S131 odpowiednik: 3622

82S131 odpowiednik: 6306-1

82S131 odpowiednik: 74S370

82S131 odpowiednik: 74S571

82S131 odpowiednik: 75S571

82S131 odpowiednik: 7621

82S131 odpowiednik: 93446

82S131 odpowiednik: MB7053

82S131 odpowiednik: MB7116E

82S136 odpowiednik: 24SA41

82S136 odpowiednik: 27S32

82S136 odpowiednik: 3605

82S136 odpowiednik: 6352-1

82S136 odpowiednik: 74S572

82S136 odpowiednik: 7642

82S136 odpowiednik: 93452

82S136 odpowiednik: MB7059

82S136 odpowiednik: UPB406

82S137 odpowiednik: 24S41

82S137 odpowiednik: 27S33

82S137 odpowiednik: 3625

82S137 odpowiednik: 6353-1

82S137 odpowiednik: 74S573

82S137 odpowiednik: 7643

82S137 odpowiednik: 93453

82S137 odpowiednik: MB7122

82S137 odpowiednik: MB7122E

82S137 odpowiednik: UPB426

82S140 odpowiednik: 27S30

82S140 odpowiednik: 3604

82S140 odpowiednik: 6340

82S140 odpowiednik: 74S475

82S140 odpowiednik: 7640

82S140 odpowiednik: 93438

82S140 odpowiednik: TBP28SA46

82S140 odpowiednik: TBPSA46

82S140 odpowiednik: UPB405

82S141 odpowiednik: 27S31

82S141 odpowiednik: 3624

82S141 odpowiednik: 6341-1

82S141 odpowiednik: 74S474

82S141 odpowiednik: 7641

82S141 odpowiednik: 93448

82S141 odpowiednik: TBP18S46

82S141 odpowiednik: UPB425

82S141N odpowiednik: HM6641

82S146 odpowiednik: 27S28

82S146 odpowiednik: 6348-1

82S146 odpowiednik: 74S473

82S146 odpowiednik: TBP28SA42

82S146 odpowiednik: TBP28SA42N

82S146 odpowiednik: TBPSA42

82S146 odpowiednik: UPB405

82S147 odpowiednik: 27S29

82S147 odpowiednik: 6349-1

82S147 odpowiednik: 74S472

82S147 odpowiednik: 74S72

82S147 odpowiednik: TBP28S42N

82S147 odpowiednik: TPB28S42N

82S147 odpowiednik: UPB425

82S16 odpowiednik: 27S00

82S16 odpowiednik: 6531

82S16 odpowiednik: 74S200

82S16 odpowiednik: 74S201

82S16 odpowiednik: 93421

82S16 odpowiednik: MC4064

82S16 odpowiednik: P3106

82S16 odpowiednik: UPB2022

82S16 odpowiednik: UPB2202

82S17 odpowiednik: 27S01

82S17 odpowiednik: 6205-1

82S17 odpowiednik: 74S206

82S17 odpowiednik: 74S301

82S17 odpowiednik: 93411

82S17 odpowiednik: P3106-8

82S17 odpowiednik: UPB2206

82S180 odpowiednik: 27S180

82S180 odpowiednik: 28SA86

82S180 odpowiednik: 3608

82S180 odpowiednik: 6380-1

82S180 odpowiednik: 7680

82S180 odpowiednik: 87S180

82S180 odpowiednik: 93450

82S180 odpowiednik: UPB408

82S181 odpowiednik: 24S86

82S181 odpowiednik: 27S181

82S181 odpowiednik: 3628

82S181 odpowiednik: 6381-1

82S181 odpowiednik: 74S478

82S181 odpowiednik: 7681

82S181 odpowiednik: 87S181

82S181 odpowiednik: 93451

82S181 odpowiednik: MB7132E

82S181 odpowiednik: UPB428

82S181N odpowiednik: 6381

82S181N odpowiednik: 6381-1

82S181N odpowiednik: 74S478

82S181N odpowiednik: 74S478N

82S181N odpowiednik: 93451P

82S181N odpowiednik: HN25089G

82S181N odpowiednik: MB7132

82S184 odpowiednik: 24SA81

82S184 odpowiednik: 27S184

82S184 odpowiednik: 63S840

82S184 odpowiednik: 7684

82S184 odpowiednik: 87S184

82S184 odpowiednik: 93514

82S185 odpowiednik: 24S81

82S185 odpowiednik: 27S185

82S185 odpowiednik: 28SA166

82S185 odpowiednik: 63S1680

82S185 odpowiednik: 63S841

82S185 odpowiednik: 7685

82S185 odpowiednik: 87S185

82S185 odpowiednik: 93515

82S185 odpowiednik: MB7128E

82S190 odpowiednik: 27S190

82S190 odpowiednik: 28SA166

82S190 odpowiednik: 3606

82S190 odpowiednik: 63S1680

82S190 odpowiednik: 87S190

82S190N odpowiednik: HN25168SG

82S191 odpowiednik: 27S191

82S191 odpowiednik: 28S166

82S191 odpowiednik: 3636

82S191 odpowiednik: 63S1681

82S191 odpowiednik: 87S191

82S191 odpowiednik: MB7138E

82S191N odpowiednik: 87S191N

82S191N odpowiednik: FSS93511P

82S191N odpowiednik: HN25169SG

82S191N odpowiednik: MCM76161P

82S191N odpowiednik: TI28S166N

82S226 odpowiednik: 3301A

82S226 odpowiednik: 5200

82S226 odpowiednik: 6200

82S226 odpowiednik: 74187

82S226 odpowiednik: 74S187

82S226 odpowiednik: 93406

82S229 odpowiednik: 74S287

82S23 odpowiednik: 27S18

82S23 odpowiednik: 6330

82S23 odpowiednik: 6330-1

82S23 odpowiednik: 7056

82S23 odpowiednik: 74S188

82S23 odpowiednik: 74S188N

82S23 odpowiednik: 7602

82S23 odpowiednik: MB7056

82S23 odpowiednik: TBP18SA030N

82S230 odpowiednik: 74S270

82S231 odpowiednik: 74S370

82S25 odpowiednik: 27S02

82S25 odpowiednik: 3101A

82S25 odpowiednik: 6560

82S25 odpowiednik: 74S289

82S25 odpowiednik: 74S301

82S25 odpowiednik: 93403

82S25 odpowiednik: 93404

82S25 odpowiednik: UPB2289

82S308 odpowiednik: 74S309

82S321 odpowiednik: MB7142E

82S406 odpowiednik: 3605

82S840 odpowiednik: 27S184

82S840 odpowiednik: 63S840

82S840 odpowiednik: 7684

82S840 odpowiednik: 87S184

82S840 odpowiednik: 93514

82S841 odpowiednik: 93515

8303 odpowiednik: TMS4700

8308 odpowiednik: TMS4700

8316E odpowiednik: 2316E

8316E odpowiednik: 2616

8316E odpowiednik: 3516E

8316E odpowiednik: AM9218

8316E odpowiednik: AN9218

8316E odpowiednik: MK34000

8316E odpowiednik: MM52116

8316E odpowiednik: RO3-9316

8316E odpowiednik: ROM2316E

8316E odpowiednik: S6831B

8316E odpowiednik: UPD2216E

8332 odpowiednik: 2332

8332 odpowiednik: 23332

8332 odpowiednik: 2632

8332 odpowiednik: AM9232

8332 odpowiednik: MCM8332

8332 odpowiednik: RO3-9332

8332 odpowiednik: ROM4732

8332 odpowiednik: S68332

8332 odpowiednik: UPD2332

838-1 odpowiednik: UPC1188H

8423 odpowiednik: SN7423

85360 odpowiednik: AM26LS33

8550 odpowiednik: 2SA661

8550 odpowiednik: 2SA673A

8550 odpowiednik: ECG290A

8564-1 odpowiednik: ECG310P

8564-1 odpowiednik: S3900S

8564-3 odpowiednik: ECG310P

8564-3 odpowiednik: S3900S

8564-4 odpowiednik: ECG308P

8564-4 odpowiednik: S3901M

8564-5 odpowiednik: S3900S

8564-6 odpowiednik: S3901M

8564-7 odpowiednik: ECG310P

8564-7 odpowiednik: S3900S

8564-8 odpowiednik: S3901M

8708 odpowiednik: MHB8708

8748HD odpowiednik: D8748H

8749HCOTP odpowiednik: M8049

8749HCOTP odpowiednik: P8749H

877-80 odpowiednik: DAC80-CBI-V

877-85 odpowiednik: DAC85H-CBI

877-85 odpowiednik: DAC85H-CBI-V

877-85 odpowiednik: DAC85H-CBI-Y

87S180 odpowiednik: 27S180

87S180 odpowiednik: 28SA86

87S180 odpowiednik: 3608

87S180 odpowiednik: 6380

87S180 odpowiednik: 6380-1

87S180 odpowiednik: 7680

87S180 odpowiednik: 82S180

87S180 odpowiednik: 93450

87S180 odpowiednik: UPB408

87S181 odpowiednik: 24S86

87S181 odpowiednik: 27S181

87S181 odpowiednik: 3628

87S181 odpowiednik: 6381-1

87S181 odpowiednik: 7681

87S181 odpowiednik: 7861

87S181 odpowiednik: 82S181

87S181 odpowiednik: 93451

87S181 odpowiednik: MB7132

87S181 odpowiednik: MB7162

87S181 odpowiednik: UPB428

87S184 odpowiednik: 24SA81

87S184 odpowiednik: 27S184

87S184 odpowiednik: 63S840

87S184 odpowiednik: 7684

87S184 odpowiednik: 82S184

87S184 odpowiednik: 82S840

87S184 odpowiednik: 93514

87S185 odpowiednik: 24S81

87S185 odpowiednik: 27S185

87S185 odpowiednik: 63S1680

87S185 odpowiednik: 63S841

87S185 odpowiednik: 7685

87S185 odpowiednik: 82S185

87S185 odpowiednik: 93515

87S185 odpowiednik: MB7128

87S190 odpowiednik: 27S190

87S190 odpowiednik: 28SA166

87S190 odpowiednik: 3606

87S190 odpowiednik: 63S1680

87S190 odpowiednik: 63S168082S190

87S190 odpowiednik: 82S190

87S191 odpowiednik: 27S191

87S191 odpowiednik: 28S166

87S191 odpowiednik: 3636

87S191 odpowiednik: 63S1681

87S191 odpowiednik: 82S191

87S191N odpowiednik: 82S191N

87S191N odpowiednik: FSS93511P

87S191N odpowiednik: HN25169SG

87S191N odpowiednik: MCM76161P

87S191N odpowiednik: TI28S166N

87X153 odpowiednik: PLS153A

8C327 odpowiednik: 2PB710R

8C557A odpowiednik: 2PB709AR

8CW60DR odpowiednik: BC548C

8T22 odpowiednik: 74122

8T22 odpowiednik: DM8601

8T26 odpowiednik: MB424

8T26 odpowiednik: MC8T26

8T34 odpowiednik: DM7834

8T34 odpowiednik: DS8834

8T34 odpowiednik: MC3484

8T37 odpowiednik: DM8837

8T37 odpowiednik: DS8837N

8T37 odpowiednik: MC3437

8T38 odpowiednik: DM8838

8T38 odpowiednik: DS8838

8T38 odpowiednik: MC3438

8T97 odpowiednik: 74367

8T97 odpowiednik: DM8097

8T97 odpowiednik: DM8097N

8ZX79-C22 odpowiednik: BZV55-C22

8ZX79-C75 odpowiednik: BZV55-C75

9013 odpowiednik: 2N3904

9013 odpowiednik: 2N4401

9013 odpowiednik: MPSA06

9016 odpowiednik: 3PC

9016 odpowiednik: F16K

9016 odpowiednik: F16K-3PC

9016 odpowiednik: HM4716

9016 odpowiednik: MB8116

9016 odpowiednik: MM5290

9016 odpowiednik: P2117

9016 odpowiednik: TMM416

9016EPC odpowiednik: F16K-3PC

9016EPC odpowiednik: HM4716A

9016EPC odpowiednik: HM471A-3

9016EPC odpowiednik: MB8116E

9016EPC odpowiednik: MK4116N-3

9016EPC odpowiednik: MM5290

9016EPC odpowiednik: MM5290N-3

9016EPC odpowiednik: P2117-3

9016EPC odpowiednik: TMM416P-3

9016EPC odpowiednik: UPD416C-2

9033PC odpowiednik: MB441

9050 odpowiednik: 2170

9050 odpowiednik: 2171

9050 odpowiednik: 2180

9050 odpowiednik: 2660

9050 odpowiednik: 2680

9050 odpowiednik: 93454

9050 odpowiednik: M6605AL

9050 odpowiednik: MB8107

9050 odpowiednik: MM5270

9050 odpowiednik: MM5270N

9050 odpowiednik: MM5280

9050 odpowiednik: P2107B

9050 odpowiednik: SY5270

9050 odpowiednik: SY5280

9050 odpowiednik: TMS4050

9050 odpowiednik: TMS4060-2

9050 odpowiednik: TMS5270

9050 odpowiednik: UPD411A-2

9050 odpowiednik: UPD418

9050 odpowiednik: UPD418-1

905-1224 odpowiednik: STK5481

905-1224 odpowiednik: STK5490

905-232 odpowiednik: MK50366N

905-641 odpowiednik: HA11780

905-932 odpowiednik: MK50366N

9060 odpowiednik: 2180

9060 odpowiednik: 2680

9060 odpowiednik: 93454

9060 odpowiednik: M6605AL

9060 odpowiednik: M6606AL

9060 odpowiednik: MB8107

9060 odpowiednik: MB8107H

9060 odpowiednik: MM5280

9060 odpowiednik: MM5280N

9060 odpowiednik: MM5580

9060 odpowiednik: P2107

9060 odpowiednik: P2107B

9060 odpowiednik: SY5280

9060 odpowiednik: UPD411

9090 odpowiednik: 2180

9090 odpowiednik: 93454

9090 odpowiednik: M6605AL

9090 odpowiednik: MB2107B

9090 odpowiednik: MM5280

90H05 odpowiednik: 48-82190H05

9102 odpowiednik: 2102

9102 odpowiednik: 2602-1

9102 odpowiednik: MK4012

9102 odpowiednik: MK4102P-1

9102 odpowiednik: P2102

9102 odpowiednik: TM313

9102 odpowiednik: TMS4033

9102BPC odpowiednik: 2102A-4

9102BPC odpowiednik: 21F02-4

9102BPC odpowiednik: 21L021PC

9102BPC odpowiednik: MK4102

9102BPC odpowiednik: MM2102AN-4

9102BPC odpowiednik: TM313

9102BPC odpowiednik: TMS4033

9102CPC odpowiednik: 2102

9102CPC odpowiednik: 21F02

9102CPC odpowiednik: MM2102AN

9102CPC odpowiednik: TMS4035

9102DPC odpowiednik: 21F02-2

9102DPC odpowiednik: 21L02HPC

9102DPC odpowiednik: MM2102AN-2

9111 odpowiednik: 2111

9111 odpowiednik: M6811

9111 odpowiednik: MB8111

9111 odpowiednik: MM2111N

9111 odpowiednik: P2111

9111 odpowiednik: TM311

9111 odpowiednik: TMS4042

9111 odpowiednik: TMS4042-2

9112 odpowiednik: 2112

9112 odpowiednik: MM2112N

9112 odpowiednik: P2112

9112 odpowiednik: TM312

9112 odpowiednik: TMS4043

9112 odpowiednik: TMS4043-2

9114 odpowiednik: 2114

9114 odpowiednik: HM6514

9114 odpowiednik: MCM2114

9114 odpowiednik: MK4114

9114 odpowiednik: P2114

9114 odpowiednik: TM314

9114 odpowiednik: TM314A

9114 odpowiednik: TMS4045

9114 odpowiednik: TMS4045-45

9114BPC odpowiednik: 2114

9114BPC odpowiednik: HM472114A

9114BPC odpowiednik: MK4114-5

9114BPC odpowiednik: MM2114N

9114BPC odpowiednik: TM314A

9114BPC odpowiednik: TMS4045-45

9114EPC odpowiednik: 2114

9114EPC odpowiednik: 2114-2

9114EPC odpowiednik: 2614-20

9114EPC odpowiednik: M2114N-2

9114EPC odpowiednik: MB8114E

9114EPC odpowiednik: MK4414-3

9114EPC odpowiednik: TMS4045-20

9147 odpowiednik: 2147

9147 odpowiednik: HM4847

9147 odpowiednik: MK2147

9147 odpowiednik: TM315

9147 odpowiednik: TM315D

9147 odpowiednik: TMS2147

9147-70 odpowiednik: 2147

9147-70 odpowiednik: HM4817

9147-70 odpowiednik: HM4847

9147-70 odpowiednik: M2147

9147-70 odpowiednik: M2147N

9147-70 odpowiednik: MBM2147

9147-70 odpowiednik: MBM2147E

9147-70 odpowiednik: MM2147

9147-70 odpowiednik: P2147

9147-70 odpowiednik: TM315

9147-70 odpowiednik: TM315D

9148-70 odpowiednik: 2148

9148-70 odpowiednik: 93475

9148-70 odpowiednik: HM6148

9148-70 odpowiednik: MBM2148

9148-70 odpowiednik: NMC2148

9148-70 odpowiednik: NMC2148N

9148-70 odpowiednik: P2148

91L02 odpowiednik: 2102

91L14 odpowiednik: 2114

91L14 odpowiednik: MM2114

91L14 odpowiednik: TMS40L45-45

91L14BPC odpowiednik: 2114

91L14BPC odpowiednik: HM472114-4

91L14BPC odpowiednik: MCM21L14P45

91L14BPC odpowiednik: TMS40L45-45

92405 odpowiednik: DM74S189

9300 odpowiednik: FJJ321

9309 odpowiednik: FJH401

9309PC odpowiednik: MB446

9311 odpowiednik: FJH341

9312 odpowiednik: 8230

9312 odpowiednik: FJH351

9312 odpowiednik: MC8312P

9312 odpowiednik: N8230N

9312 odpowiednik: RC9312

9312 odpowiednik: SN29312N

9312PC odpowiednik: MC8312P

9312PC odpowiednik: N8230N

9312PC odpowiednik: SN29312N

9315 odpowiednik: 7441

9315 odpowiednik: FJL101

93151 odpowiednik: FJH441

93176 odpowiednik: DN8280

93191 odpowiednik: FJJ401

9322 odpowiednik: FJH391

93403 odpowiednik: 27S02

93403 odpowiednik: 3101A

93403 odpowiednik: 74S289

93403 odpowiednik: 82S25

93403 odpowiednik: AM3103

93403 odpowiednik: FJQ111

93403 odpowiednik: UPB2289

93404 odpowiednik: 27S02

93404 odpowiednik: 3101A

93404 odpowiednik: 6560

93404 odpowiednik: 74S289

93404 odpowiednik: 82S25

93404 odpowiednik: UPB2289

93405 odpowiednik: 27S03

93405 odpowiednik: 5561

93405 odpowiednik: 6561

93405 odpowiednik: 74S189

93405 odpowiednik: 74S189N

93405 odpowiednik: DM8599

93406 odpowiednik: 3301A

93406 odpowiednik: 6200

93406 odpowiednik: 74187

93406 odpowiednik: 82S226

93407 odpowiednik: MIC5033

9341 odpowiednik: FJH451

93410 odpowiednik: 3107

93410 odpowiednik: 74S301

93410 odpowiednik: AM2701

93410 odpowiednik: IM5503

93410 odpowiednik: IM5533

93410DC odpowiednik: K155RU5

93410PC odpowiednik: K155RU5

93411 odpowiednik: 27S01

93411 odpowiednik: 3106

93411 odpowiednik: 6205-1

93411 odpowiednik: 74S201

93411 odpowiednik: 74S203

93411 odpowiednik: 74S206

93411 odpowiednik: 82S17

93411 odpowiednik: 93421

93411 odpowiednik: AM2700

93411 odpowiednik: F93411

93411 odpowiednik: IM5523

93411 odpowiednik: P3106-8

93411 odpowiednik: UPB2206

93411PC odpowiednik: F93411FA

93415 odpowiednik: 3110

93415 odpowiednik: 74S309

93415 odpowiednik: 82S08

93415 odpowiednik: 82S10

93415 odpowiednik: 82S110

93416 odpowiednik: 74S387

93417 odpowiednik: 24SA10

93417 odpowiednik: 27S20

93417 odpowiednik: 3601

93417 odpowiednik: 3601-1

93417 odpowiednik: 6300

93417 odpowiednik: 6300-1

93417 odpowiednik: 7057

93417 odpowiednik: 7075

93417 odpowiednik: 74S387

93417 odpowiednik: 774S387

93417 odpowiednik: 82S126

93417 odpowiednik: MB7057

93417 odpowiednik: MK4006

93417 odpowiednik: TBP24SA10

93417 odpowiednik: UPB403

93419 odpowiednik: N82S19F

93419PC odpowiednik: N82S09N-B

93421 odpowiednik: 27S00

93421 odpowiednik: 3106

93421 odpowiednik: 6531

93421 odpowiednik: 74S200

93421 odpowiednik: 74S201

93421 odpowiednik: 82S16

93421 odpowiednik: 93411

93421 odpowiednik: AM2700

93421 odpowiednik: IM5523

93421 odpowiednik: MC4064

93421 odpowiednik: MV4064

93421 odpowiednik: N82S16F

93421 odpowiednik: P3106

93421 odpowiednik: UPB2022

93421 odpowiednik: UPB2202

93421PC odpowiednik: F93421

93421PC odpowiednik: F93421FA

93425 odpowiednik: 74S09

93425 odpowiednik: 74S209

93425 odpowiednik: 82S11

93425 odpowiednik: 82S111

93425 odpowiednik: K155RU7

93425 odpowiednik: MH93425

93425PC odpowiednik: K155RU7

93426 odpowiednik: 74S287

93427 odpowiednik: 27S21

93427 odpowiednik: 3621

93427 odpowiednik: 6301

93427 odpowiednik: 6301-1

93427 odpowiednik: 7052

93427 odpowiednik: 74S287

93427 odpowiednik: 74S287N

93427 odpowiednik: 7611

93427 odpowiednik: 82S129

93427 odpowiednik: 82S129N

93427 odpowiednik: AMD27S21

93427 odpowiednik: HM7611

93427 odpowiednik: MB7052

93427 odpowiednik: TBP18SA030N

93434 odpowiednik: 6230

93434 odpowiednik: 7488A

93434 odpowiednik: FJR101

93434 odpowiednik: MC4002

93436 odpowiednik: 27S12

93436 odpowiednik: 3602

93436 odpowiednik: 5205

93436 odpowiednik: 5305

93436 odpowiednik: 6305

93436 odpowiednik: 6305-1

93436 odpowiednik: 7058

93436 odpowiednik: 74S270

93436 odpowiednik: 74S570

93436 odpowiednik: 7620

93436 odpowiednik: 82S130

93436 odpowiednik: IM5604

93436 odpowiednik: MB7058

93436 odpowiednik: MB7620

93438 odpowiednik: 27S30

93438 odpowiednik: 3604

93438 odpowiednik: 6340

93438 odpowiednik: 74S475

93438 odpowiednik: 7640

93438 odpowiednik: 82S140

93438 odpowiednik: TBP28SA46

93438 odpowiednik: TBPSA46

93438 odpowiednik: UPB405

93446 odpowiednik: 27S13

93446 odpowiednik: 3622

93446 odpowiednik: 5306

93446 odpowiednik: 6306

93446 odpowiednik: 6306-1

93446 odpowiednik: 74S370

93446 odpowiednik: 74S571

93446 odpowiednik: 75S571

93446 odpowiednik: 7621

93446 odpowiednik: 82S131

93446 odpowiednik: IM5624

93446 odpowiednik: MB7053

93448 odpowiednik: 27S31

93448 odpowiednik: 3624

93448 odpowiednik: 6341-1

93448 odpowiednik: 74S474

93448 odpowiednik: 7641

93448 odpowiednik: 82S141

93448 odpowiednik: TBP18D46

93448 odpowiednik: TBP18S46

93448 odpowiednik: UPB425

93450 odpowiednik: 27S180

93450 odpowiednik: 28SA86

93450 odpowiednik: 3608

93450 odpowiednik: 6380

93450 odpowiednik: 6380-1

93450 odpowiednik: 7680

93450 odpowiednik: 82S180

93450 odpowiednik: 87S180

93450 odpowiednik: UPB408

93451 odpowiednik: 24S86

93451 odpowiednik: 27S181

93451 odpowiednik: 3628

93451 odpowiednik: 6381-1

93451 odpowiednik: 7681

93451 odpowiednik: 7861

93451 odpowiednik: 82S181

93451 odpowiednik: 87S181

93451 odpowiednik: MB7132

93451 odpowiednik: MB7162

93451 odpowiednik: UPB428

93451P odpowiednik: 6381-1

93451P odpowiednik: 74S478N

93451P odpowiednik: 82S181N

93451P odpowiednik: HN25089G

93451P odpowiednik: MB7132

93452 odpowiednik: 24SA41

93452 odpowiednik: 27S32

93452 odpowiednik: 3605

93452 odpowiednik: 6352-1

93452 odpowiednik: 74S572

93452 odpowiednik: 7642

93452 odpowiednik: 82S136

93452 odpowiednik: MB7059

93452 odpowiednik: UPB406

93453 odpowiednik: 24S41

93453 odpowiednik: 27S33

93453 odpowiednik: 3625

93453 odpowiednik: 3626

93453 odpowiednik: 6353-1

93453 odpowiednik: 74S573

93453 odpowiednik: 7643

93453 odpowiednik: 82S137

93453 odpowiednik: MB7122

93453 odpowiednik: MB77122

93453 odpowiednik: UPB426

93454 odpowiednik: 2180

93454 odpowiednik: 2680

93454 odpowiednik: 9050

93454 odpowiednik: 9060

93454 odpowiednik: 9090

93454 odpowiednik: M6605AL

93454 odpowiednik: MB2107B

93454 odpowiednik: MB8107

93454 odpowiednik: MB8107H

93454 odpowiednik: MM5280

93454 odpowiednik: P2107

93454 odpowiednik: P2107B

93454 odpowiednik: SY5280

93454 odpowiednik: TMS4060-2

93454 odpowiednik: UPD411A-2

93459 odpowiednik: PLS100A

93475 odpowiednik: 2148

93475 odpowiednik: 9148-70

93475 odpowiednik: HM6148

93475 odpowiednik: MBM2148

93475 odpowiednik: NMC2148

93475 odpowiednik: NMC2148N

93475 odpowiednik: P2148

93479 odpowiednik: N82S212AN

93514 odpowiednik: 24SA81

93514 odpowiednik: 27S184

93514 odpowiednik: 63S840

93514 odpowiednik: 7684

93514 odpowiednik: 82S184

93514 odpowiednik: 82S840

93514 odpowiednik: 87S184

93515 odpowiednik: 24S81

93515 odpowiednik: 27S185

93515 odpowiednik: 63S1680

93515 odpowiednik: 63S841

93515 odpowiednik: 7685

93515 odpowiednik: 82S185

93515 odpowiednik: 82S841

93515 odpowiednik: 87S185

93515 odpowiednik: MB7128

9353 odpowiednik: 7442

9353 odpowiednik: FJH261

9366 odpowiednik: FJJ411

93727 odpowiednik: 27S21

93727 odpowiednik: 3621

93727 odpowiednik: 6301-1

93727 odpowiednik: 74S287N

93727 odpowiednik: 82S129

93727 odpowiednik: MB7052

93727 odpowiednik: TBP24S10

9375 odpowiednik: 7475

9375 odpowiednik: FJJ181

9380 odpowiednik: 7480

9380 odpowiednik: FJH191

9382 odpowiednik: 7482

9382 odpowiednik: FJH201

9383 odpowiednik: 7483

9383 odpowiednik: FHJ211

9383 odpowiednik: FJH211

9386 odpowiednik: MC7242

9390 odpowiednik: 7490

9390 odpowiednik: FJJ141

9391 odpowiednik: 7491

9391 odpowiednik: FJJ151

9392 odpowiednik: 7492

9392 odpowiednik: FJJ251

9393 odpowiednik: 7493

9393 odpowiednik: FJJ211

93B60-11 odpowiednik: 1S2595

93B60-11 odpowiednik: ECG506A

93B60-11 odpowiednik: U07N

93C46P odpowiednik: IS93C46-3P

93C46SN odpowiednik: IS93C46-3GR

93C46XSN odpowiednik: IS93C46-3G

93C56P odpowiednik: IS93C56-3P

93C56SN odpowiednik: IS93C56GR

93C66P odpowiednik: IS93C66-3P

93C66SN odpowiednik: IS93C66-3GR

93L18PC odpowiednik: DM9318

93LC46BP odpowiednik: IS93C46-3P

93LC46BSN odpowiednik: IS93C46-3GR

93LC46BXSN odpowiednik: IS93C46-3G

93LC46P odpowiednik: IS93C46-3P

93LC46SN odpowiednik: IS93C46-3GR

93LC46XSN odpowiednik: IS93C46-3G

93LC56BP odpowiednik: IS93C56-3P

93LC56BSN odpowiednik: IS93C56-3GR

93LC56BXSN odpowiednik: IS93C56-3G

93LC56P odpowiednik: IS93C56-3P

93LC56SN odpowiednik: IS93C56-3GR

93LC56XSN odpowiednik: IS93C56-3G

93LC66BP odpowiednik: IS93C66-3P

93LC66BSN odpowiednik: IS93C66-3GR

93LC66BXSN odpowiednik: IS93C66-3G

93LC66P odpowiednik: IS93C66-3P

93LC66SN odpowiednik: IS93C66-3GR

93LC66XSN odpowiednik: IS93C66-3G

946PC odpowiednik: DN1946

95113 odpowiednik: MC3062

95114 odpowiednik: MC3061

95410DC odpowiednik: K500RY410

95415DC odpowiednik: K500RU415

9602 odpowiednik: UA9602PC

9602PC odpowiednik: 56C38-1

9602PC odpowiednik: ECG9602

9603 odpowiednik: 74121

9603 odpowiednik: FJK101

9614DC odpowiednik: DS75114J

9614PC odpowiednik: DS75114N

9615DC odpowiednik: DS75115J

9627AT odpowiednik: MC3488AP

9640DC odpowiednik: DS26S10J

9640NC odpowiednik: MC3440AP

9640PC odpowiednik: MC26S10P

96-5397-01 odpowiednik: 2N3055

96-5397-01 odpowiednik: 2N3716

96-5397-01 odpowiednik: ECG130

9665DC odpowiednik: MC1411L

9665PC odpowiednik: MC1411P

9665PC odpowiednik: TD62001AP

9665PC odpowiednik: ULN2001AN

9666DC odpowiednik: MC1412L

9666PC odpowiednik: M54524P

9666PC odpowiednik: MC1412P

9666PC odpowiednik: TD62002P

9666PC odpowiednik: ULN2002AN

9666PC odpowiednik: XR2202CP

9667DC odpowiednik: MC1413L

9667PC odpowiednik: MC1413P

9668DC odpowiednik: MC1416L

9668PC odpowiednik: MC1416P

9930 odpowiednik: K1LB941

9932 odpowiednik: K1LB948

9933 odpowiednik: K1LB947

9945 odpowiednik: K1TK941

9946 odpowiednik: K1LB945

9958 odpowiednik: K1LB9410

9962 odpowiednik: K1LB943

9H00 odpowiednik: 74H00

9H00 odpowiednik: MC3000

9H01 odpowiednik: 74H01

9H01 odpowiednik: MC3004

9H04 odpowiednik: 74H04

9H04 odpowiednik: MC3008

9H04 odpowiednik: MC4004

9H05 odpowiednik: 74H05

9H05 odpowiednik: 74H07

9H05 odpowiednik: MC3009

9H05 odpowiednik: MC4005

9H08 odpowiednik: 74H08

9H08 odpowiednik: MC3001

9H10 odpowiednik: 74H10

9H10 odpowiednik: MC3005

9H11 odpowiednik: 74H11

9H11 odpowiednik: MC3006

9H20 odpowiednik: 74H20

9H20 odpowiednik: MC3010

9H21 odpowiednik: 74H21

9H21 odpowiednik: MC3011

9H22 odpowiednik: 74H22

9H22 odpowiednik: MC3012

9H30 odpowiednik: 74H30

9H30 odpowiednik: MC3016

9H40 odpowiednik: 74H40

9H40 odpowiednik: MC3024

9H50 odpowiednik: 74H50

9H50 odpowiednik: MC3020

9H52 odpowiednik: 74H52

9H52 odpowiednik: MC3031

9H53 odpowiednik: 74H53

9H53 odpowiednik: MC3032

9H54 odpowiednik: 74H54

9H54 odpowiednik: MC3033

9H55 odpowiednik: 74H55

9H55 odpowiednik: MC3034

9H60 odpowiednik: 74H60

9H60 odpowiednik: MC3030

9H61 odpowiednik: 74H61

9H61 odpowiednik: MC3019

9H62 odpowiednik: 74H62

9H62 odpowiednik: MC3018

9H64 odpowiednik: 74H03

9H64 odpowiednik: MC4064

9H71 odpowiednik: 74H71

9H71 odpowiednik: MC3054

9H72 odpowiednik: 74H72

9H72 odpowiednik: MC3055

9H73 odpowiednik: 74H73

9H73 odpowiednik: MC3063

9N00 odpowiednik: 7400

9N00 odpowiednik: FJH131

9N01 odpowiednik: 7401

9N01 odpowiednik: FJH231

9N02 odpowiednik: 7402

9N02 odpowiednik: FJH221

9N03 odpowiednik: 7403

9N03 odpowiednik: FJH291

9N04 odpowiednik: 7404

9N04 odpowiednik: FJH241

9N05 odpowiednik: 7405

9N05 odpowiednik: FJH251

9N10 odpowiednik: 7410

9N10 odpowiednik: FJH121

9N107 odpowiednik: 74107

9N107 odpowiednik: FJJ261

9N20 odpowiednik: 7420

9N20 odpowiednik: FJH111

9N26 odpowiednik: 7426

9N26 odpowiednik: FJH301

9N30 odpowiednik: 7430

9N30 odpowiednik: FJH101

9N40 odpowiednik: 7440

9N40 odpowiednik: FJH141

9N50 odpowiednik: 7450

9N50 odpowiednik: FJH151

9N51 odpowiednik: 7451

9N51 odpowiednik: FJH161

9N53 odpowiednik: 7453

9N53 odpowiednik: FJH171

9N54 odpowiednik: 7454

9N54 odpowiednik: FJH181

9N60 odpowiednik: 7460

9N60 odpowiednik: FJY101

9N70 odpowiednik: 7470

9N70 odpowiednik: FJJ111

9N73 odpowiednik: 7473

9N73 odpowiednik: FJJ121

9N74 odpowiednik: 7474

9N74 odpowiednik: FJJ131

9N76 odpowiednik: 7476

9N76 odpowiednik: FJJ191

A109D odpowiednik: K553UD1W

A109D odpowiednik: UA709

A109D odpowiednik: UA741CN

A109D odpowiednik: UA741CN8

A110 odpowiednik: KC508

A110D odpowiednik: UA710

A111 odpowiednik: KC507

A111B odpowiednik: UA710C

A115 odpowiednik: KC508

A157 odpowiednik: KC507

A158 odpowiednik: KC508

A159 odpowiednik: KC508

A171 odpowiednik: KF517

A1818 odpowiednik: LM1818

A202D odpowiednik: TDA1002A

A205K odpowiednik: K174UN7

A205K odpowiednik: TBA810

A205K odpowiednik: TBA810S

A205K odpowiednik: UL1481

A205K odpowiednik: UL1481P

A210E odpowiednik: TBA810AS

A210K odpowiednik: TBA810AS

A211D odpowiednik: TAA611

A211D odpowiednik: TAA611C

A220D odpowiednik: K174UR1

A220D odpowiednik: TBA120S

A220D odpowiednik: UL1242

A220D odpowiednik: UL1242N

A225D odpowiednik: K174XA6

A225D odpowiednik: TDA1047

A23 odpowiednik: BUY69B

A23 odpowiednik: MJ13335

A231D odpowiednik: K174AF4

A231D odpowiednik: TBA530

A232D odpowiednik: K174AFS

A232D odpowiednik: TDA2532

A240D odpowiednik: K174UR1

A240D odpowiednik: K174UR2B

A240D odpowiednik: TDA440

A241A odpowiednik: TDA2541

A241D odpowiednik: K174UR5

A241D odpowiednik: TBA2541

A241D odpowiednik: TDA2541

A244D odpowiednik: K174CHA2

A244D odpowiednik: TCA440

A250D odpowiednik: TBA950

A250D odpowiednik: UL1262

A2553 odpowiednik: A255D

A2553 odpowiednik: TDA2593

A2553 odpowiednik: UL1263

A255D odpowiednik: A2553

A255D odpowiednik: TDA2593

A255D odpowiednik: UL1263

A270D odpowiednik: K174UMP1

A273 odpowiednik: K174UN12

A273 odpowiednik: TCA730

A274D odpowiednik: D81401

A274D odpowiednik: K174UN10A

A274D odpowiednik: TCA740A

A277D odpowiednik: UAA180

A277D odpowiednik: UL1980

A281D odpowiednik: TAA981

A283D odpowiednik: K174XA10

A283D odpowiednik: TDA1083

A290D odpowiednik: BA1310F

A290D odpowiednik: CA1310

A290D odpowiednik: HA1156

A290D odpowiednik: HA12003

A290D odpowiednik: MC1310

A290D odpowiednik: MC1310P

A301 odpowiednik: TCA205A

A30-12 odpowiednik: 4821-0000-025

A302D odpowiednik: TCA345A

A3-12 odpowiednik: 4821-0000-026

A3-28 odpowiednik: 5870024000

A3501D odpowiednik: TDA3501

A3510D odpowiednik: MDA3510

A3510D odpowiednik: TDA3510

A3510D odpowiednik: TDA3510A

A3520D odpowiednik: TDA3520

A4100D odpowiednik: TDA4100

A4510 odpowiednik: TCA4510

A5008L5 odpowiednik: IT58A

A509 odpowiednik: 2N2569

A5215 odpowiednik: 2NU74

A5215 odpowiednik: 6NU74

A5215 odpowiednik: AD132

A5215 odpowiednik: AD135

A-560 odpowiednik: 3507J

A-560 odpowiednik: AD509JH

A-560 odpowiednik: AM-452-2

A-560 odpowiednik: HA2-2525-5

A570 odpowiednik: 2N2570

A5T3822 odpowiednik: 2N3822

A5T3823 odpowiednik: ECG132

A5T5460 odpowiednik: 2N5460

A5T5461 odpowiednik: 2N5461

A5T5462 odpowiednik: 2N5462

A6H odpowiednik: 2N3904

A6H odpowiednik: 2N4401

A6H odpowiednik: ECG123AP

A6H odpowiednik: MPSA06

A6Z odpowiednik: 2N6307

A6Z odpowiednik: 2N6308

A6Z odpowiednik: ECG163A

A8T odpowiednik: 2SC643A

A8T odpowiednik: ECG163A

A8V odpowiednik: 2SC1012A

A8V odpowiednik: ECG154

AAA1M304P-08 odpowiednik: 44256-80

AAA2801P-07 odpowiednik: 41256-70

AC08D odpowiednik: Q2008D

AC08D odpowiednik: T2008D

AC08D odpowiednik: TIC226D

AC1«2 odpowiednik: AC170

AC105 odpowiednik: AC153

AC106 odpowiednik: AC153VII

AC107 odpowiednik: GC118

AC107 odpowiednik: GC500

AC108 odpowiednik: AC151IV

AC108 odpowiednik: GC500

AC109 odpowiednik: AC151V

AC109 odpowiednik: GC500

AC10S odpowiednik: AC153VI

AC110 odpowiednik: AC151VI

AC110 odpowiednik: GC500

AC111 odpowiednik: GC500

AC112 odpowiednik: GC500

AC113 odpowiednik: AC151V

AC113 odpowiednik: GC500

AC114 odpowiednik: GC500

AC115 odpowiednik: AC151IV

AC115 odpowiednik: GC500

AC116 odpowiednik: GC121

AC117 odpowiednik: GC510

AC120 odpowiednik: TG53

AC121 odpowiednik: AC188

AC121 odpowiednik: AC189

AC122 odpowiednik: ASY48

AC122 odpowiednik: TG8

AC122/30 odpowiednik: ASY48

AC123 odpowiednik: ASY48V

AC124 odpowiednik: BC308

AC125 odpowiednik: GC122

AC125 odpowiednik: GC131

AC125 odpowiednik: MP21

AC125W odpowiednik: MIT21

AC125z odpowiednik: GCN55V

AC126 odpowiednik: BC211

AC126 odpowiednik: BC286

AC126 odpowiednik: BC308

AC127 odpowiednik: 2SD72

AC127 odpowiednik: AC187

AC127 odpowiednik: ECG103A

AC127 odpowiednik: GC520K

AC127/01 odpowiednik: GC520K

AC128 odpowiednik: 2SB405

AC128 odpowiednik: AC117

AC128 odpowiednik: AC180

AC128 odpowiednik: ASY33

AC128 odpowiednik: ASY34

AC128 odpowiednik: ASY35

AC128 odpowiednik: ASYP33

AC128 odpowiednik: ASYP34

AC128 odpowiednik: ASYP35

AC128 odpowiednik: ECG158

AC128 odpowiednik: GC101

AC128 odpowiednik: GC504

AC128 odpowiednik: GC505

AC128/01 odpowiednik: GC510K

AC142H odpowiednik: AC141H

AC142K odpowiednik: AC141K

AC150 odpowiednik: AC125F

AC151r odpowiednik: GC516

AC152 odpowiednik: GC518

AC153 odpowiednik: AC105

AC153 odpowiednik: AC131

AC153K odpowiednik: AC117AC176K

AC154 odpowiednik: AC117

AC155 odpowiednik: GC516

AC156 odpowiednik: GC517

AC160 odpowiednik: AC107

AC161 odpowiednik: GFT337

AC163 odpowiednik: AC171

AC164 odpowiednik: GC504

AC167 odpowiednik: GC510

AC168 odpowiednik: GC510

AC16C odpowiednik: GC510

AC16D odpowiednik: TIC246D

AC16S odpowiednik: GC517

AC171 odpowiednik: AC126

AC172 odpowiednik: BC149

AC173 odpowiednik: AC132

AC174 odpowiednik: GC502

AC175 odpowiednik: AC117

AC176 odpowiednik: AC187

AC177 odpowiednik: GC510

AC178 odpowiednik: AC179

AC179 odpowiednik: AC178

AC17CK odpowiednik: GC520K

AC180 odpowiednik: AC128

AC180D odpowiednik: GC510K

AC180K odpowiednik: AC128K

AC180L odpowiednik: GC510K

AC181 odpowiednik: AC180

AC181D odpowiednik: AC180D

AC181K odpowiednik: AC180K

AC181L odpowiednik: GC510K

AC182 odpowiednik: ASY26

AC183 odpowiednik: GC526z

AC184 odpowiednik: AC123

AC184D odpowiednik: GC510K

AC185 odpowiednik: AC184

AC185D odpowiednik: AC184K

AC186 odpowiednik: AC131

AC187 odpowiednik: 2SD72

AC187 odpowiednik: AC188

AC187/01 odpowiednik: AC187

AC187K odpowiednik: AC188K

AC188 odpowiednik: 2SB405

AC188 odpowiednik: AC121

AC188 odpowiednik: AC187

AC188/01 odpowiednik: GC511K

AC188K odpowiednik: AC187K

AC189 odpowiednik: AC121

AC191 odpowiednik: AC125F

AC192 odpowiednik: AC126

AC193 odpowiednik: AC194

AC193K odpowiednik: AC194K

AC194 odpowiednik: AC193

AC194K odpowiednik: AC193K

AC1S1 odpowiednik: AC125F

AC230 odpowiednik: GC515

AC240 odpowiednik: GC516

AC241 odpowiednik: GC517

AC242 odpowiednik: GC518

AC250 odpowiednik: GC507

AC251 odpowiednik: GC508

AC516 odpowiednik: GC518

AC517 odpowiednik: GC507

AC518 odpowiednik: GC507

AC519 odpowiednik: GC507

AC520 odpowiednik: GC507

AC521 odpowiednik: GC508

AC524 odpowiednik: GC502

AC525 odpowiednik: GC502

AC526 odpowiednik: GC502

AC527 odpowiednik: GC502

AC53124 odpowiednik: MV53124

AC540 odpowiednik: OC602

AC541 odpowiednik: OC603

AC54124 odpowiednik: MV54124

AC542 odpowiednik: OC603

AC552 odpowiednik: OC72

AC553 odpowiednik: OC74

AC554 odpowiednik: OC79

AC55IR odpowiednik: GC508

AC570 odpowiednik: GC509

AC571 odpowiednik: GC509

AC57124 odpowiednik: MV57124

AC572 odpowiednik: GC509

AC573 odpowiednik: GC509

AC577 odpowiednik: GC509

AC7820 odpowiednik: ADC0820

ACI14 odpowiednik: AC151V

ACI57 odpowiednik: GC508

ACP601 odpowiednik: TG2

ACP605 odpowiednik: TG2

ACP607 odpowiednik: TG3

ACP650 odpowiednik: TG50

ACP655 odpowiednik: TG50

ACY16 odpowiednik: AC125

ACY17 odpowiednik: GC509

ACY18 odpowiednik: GC509

ACY19 odpowiednik: GC509

ACY20 odpowiednik: GC507

ACY21 odpowiednik: GC508

ACY22 odpowiednik: GC501

ACY23 odpowiednik: GC517

ACY27 odpowiednik: GC515

ACY28 odpowiednik: GC508

ACY29 odpowiednik: GC517

ACY30 odpowiednik: GC517

ACY31 odpowiednik: GC517

ACY32 odpowiednik: AC125R

ACY33 odpowiednik: AC128

ACY34 odpowiednik: GC515

ACY35 odpowiednik: GC516

ACY36 odpowiednik: GC507

ACY40 odpowiednik: GC510K

ACY41 odpowiednik: GC510K

ACY44 odpowiednik: GC510K

ACY44 odpowiednik: MP25

ACZ10 odpowiednik: GC509

AD101 odpowiednik: 3507J

AD101A odpowiednik: 3507J

AD101AH odpowiednik: LM101AH

AD103 odpowiednik: AD133

AD104 odpowiednik: AU421

AD10S odpowiednik: ASZ1015

AD1139 odpowiednik: DAC729JH

AD114 odpowiednik: S1001MS2

AD1145 odpowiednik: DAC709KH

AD1147 odpowiednik: DAC729JH

AD1148 odpowiednik: DAC729JH

AD115 odpowiednik: S1001MS2

AD1154 odpowiednik: SHC702JM

AD116 odpowiednik: S2001MS2

AD117 odpowiednik: S4001MS2

AD118 odpowiednik: S4001MS2

AD1201 odpowiednik: ADC601JG

AD1202 odpowiednik: 4NU72

AD1202 odpowiednik: TG70

AD1203 odpowiednik: 5NU72

AD126 odpowiednik: AD365

AD130 odpowiednik: 2NU74

AD130 odpowiednik: 3NU74

AD130 odpowiednik: 5UY52

AD130 odpowiednik: AD149

AD130 odpowiednik: AD1492

AD130 odpowiednik: AD1495

AD130 odpowiednik: NU74

AD131 odpowiednik: 3NU74

AD131 odpowiednik: 4NU74

AD131 odpowiednik: 5NU74

AD132 odpowiednik: 2NU74

AD132 odpowiednik: 6NU74

AD132 odpowiednik: 7NU74

AD132 odpowiednik: A5215

AD132 odpowiednik: AD135

AD132 odpowiednik: AS215

AD132 odpowiednik: ASZ15

AD133 odpowiednik: AD103

AD133 odpowiednik: ADZ11

AD134 odpowiednik: 4NU74

AD1341 odpowiednik: SDM862

AD135 odpowiednik: 2NU74

AD135 odpowiednik: 6NU74

AD135 odpowiednik: A5215

AD135 odpowiednik: AD132

AD135 odpowiednik: AS215

AD135 odpowiednik: CNU74

AD136 odpowiednik: OC26

AD136 odpowiednik: OC27

AD1376 odpowiednik: ADC76JG

AD1376 odpowiednik: PCM75

AD138 odpowiednik: ASZ16

AD138/50 odpowiednik: ASZ15

AD1380 odpowiednik: ADC700JH

AD139 odpowiednik: ADP670

AD139 odpowiednik: TG70

AD13Ó odpowiednik: OC26

AD140 odpowiednik: 3NU74

AD1408-7D odpowiednik: DAC0807LCJ

AD1408-8D odpowiednik: DAC0808LCJ

AD142 odpowiednik: 6NU74

AD143 odpowiednik: 2NU74

AD148 odpowiednik: OC26

AD149 odpowiednik: 2NU74

AD149 odpowiednik: 3NU74

AD149 odpowiednik: AD130

AD149 odpowiednik: ADP672

AD149 odpowiednik: BD181

AD1492 odpowiednik: 2NU74

AD1492 odpowiednik: 5UY52

AD1492 odpowiednik: AD130

AD1492 odpowiednik: AD1495

AD1492 odpowiednik: NU74

AD1495 odpowiednik: 2NU74

AD1495 odpowiednik: 5UY52

AD1495 odpowiednik: AD130

AD1495 odpowiednik: AD1492

AD14S odpowiednik: 2NU74

AD1508-8D odpowiednik: DAC0808LD

AD152 odpowiednik: OC30

AD153 odpowiednik: 2NU74

AD156 odpowiednik: AD162

AD156 odpowiednik: ECG131

AD156 odpowiednik: OC30

AD157 odpowiednik: OC30

AD159 odpowiednik: ASZ17

AD15S odpowiednik: OC30

AD160 odpowiednik: ASZ16

AD161 odpowiednik: BD433

AD161 odpowiednik: ECG155

AD162 odpowiednik: AD156

AD162 odpowiednik: ECG131

AD162 odpowiednik: GD617

AD162 odpowiednik: GD618

AD163 odpowiednik: ASZ15

AD165 odpowiednik: GD607

AD167 odpowiednik: 5NU74

AD1674 odpowiednik: ADC674

AD1674 odpowiednik: ADS774JP

AD1674 odpowiednik: ADS807

AD1678 odpowiednik: ADS7800AH

AD16C odpowiednik: 5NU74

AD171 odpowiednik: 3582J

AD1856 odpowiednik: PCM56P

AD1860 odpowiednik: PCM61P

AD1862 odpowiednik: PCM63P

AD1864 odpowiednik: PCM1700P

AD1865 odpowiednik: PCM1700P

AD186T odpowiednik: PCM1700P

AD1876 odpowiednik: PCM78P

AD201AH odpowiednik: LM201AH

AD201AN odpowiednik: LM201AN

AD202 odpowiednik: IS0212JP

AD2020 odpowiednik: C520D

AD2020 odpowiednik: CA3162

AD203 odpowiednik: IS0103

AD203N odpowiednik: IS0103

AD204 odpowiednik: IS0212JP

AD208 odpowiednik: IS0212JP

AD210 odpowiednik: 3656

AD210 odpowiednik: IS0103

AD262 odpowiednik: AD148V

AD263 odpowiednik: BD132

AD2700 odpowiednik: REF10JM

AD2701 odpowiednik: REF101JM

AD2702 odpowiednik: REF101JM

AD2710 odpowiednik: REF10JM

AD2712 odpowiednik: REF101JM

AD289 odpowiednik: IS0102

AD293 odpowiednik: IS0102

AD294 odpowiednik: IS0102

AD295 odpowiednik: 3656MG

AD301 odpowiednik: LM301AP

AD301AH odpowiednik: LM301AH

AD301AN odpowiednik: LM301AN

AD336 odpowiednik: 2NU72

AD336 odpowiednik: ADP666

AD336 odpowiednik: GD617

AD336 odpowiednik: GD618

AD336 odpowiednik: GD619

AD336 odpowiednik: GT402

AD346 odpowiednik: SHC5320

AD346 odpowiednik: SHC804BM

AD3554 odpowiednik: 3554AM

AD363 odpowiednik: SDM872JH

AD364 odpowiednik: SDM873JH

AD365 odpowiednik: AD126

AD365 odpowiednik: ADP665

AD365 odpowiednik: GD100

AD365 odpowiednik: OC30

AD365 odpowiednik: P201

AD365 odpowiednik: P202

AD365 odpowiednik: P203

AD376 odpowiednik: ADC76JG

AD380 odpowiednik: OPA605AM

AD380 odpowiednik: OPA654

AD381 odpowiednik: OPA606KM

AD382 odpowiednik: OPA605AM

AD386 odpowiednik: SHC702

AD386 odpowiednik: SHC76

AD3860 odpowiednik: DAC811AH

AD389 odpowiednik: SHC76KM

AD390 odpowiednik: DAC4813

AD430 odpowiednik: OC30

AD430 odpowiednik: TG70

AD430/20 odpowiednik: 3NU72

AD430/40 odpowiednik: 4NU72

AD430/6S odpowiednik: 5NU72

AD431/20 odpowiednik: 3NU72

AD431/40 odpowiednik: 4NU72

AD432 odpowiednik: OC16

AD433 odpowiednik: OC30

AD434 odpowiednik: AD130

AD436 odpowiednik: AD131

AD436/20 odpowiednik: OC26

AD436/30 odpowiednik: 4NU73

AD436/50 odpowiednik: 5NU73

AD437 odpowiednik: AD1202

AD437/30 odpowiednik: 4NU72

AD438 odpowiednik: AD131

AD439 odpowiednik: AD132

AD43t odpowiednik: OC30

AD451 odpowiednik: 2NU73

AD453 odpowiednik: 2N2061A

AD454 odpowiednik: 2NU73

AD456 odpowiednik: 4NU73

AD45S odpowiednik: OC26

AD460 odpowiednik: 2NU73

AD461 odpowiednik: 2NU73

AD462 odpowiednik: OC26

AD463 odpowiednik: 2NU73

AD464 odpowiednik: 2NU73

AD466 odpowiednik: ASZ1017

AD467 odpowiednik: CDT1311

AD468 odpowiednik: ASZ15

AD469 odpowiednik: ASZ17

AD46S odpowiednik: 2NU73

AD4S0 odpowiednik: 2NU73

AD4S2 odpowiednik: 2NU73

AD4S8 odpowiednik: 2N268

AD4S9 odpowiednik: 2N2066A

AD503 odpowiednik: OPA101

AD503 odpowiednik: OPA121KM

AD504 odpowiednik: OPA27GJ

AD506 odpowiednik: OPA121KM

AD507 odpowiednik: 3507J

AD509 odpowiednik: 3507J

AD509 odpowiednik: K154UD3

AD509JH odpowiednik: 3507J

AD509JH odpowiednik: A-560

AD509JH odpowiednik: AM-452-2

AD509JH odpowiednik: HA2-2525-5

AD510 odpowiednik: OPA27GJ

AD510KH odpowiednik: LM607CH

AD510LH odpowiednik: LM607ACH

AD510SH odpowiednik: LM607AMH

AD513 odpowiednik: К574УД1А

AD513 odpowiednik: К574УД1Б

AD513 odpowiednik: К574УД1В

AD513 odpowiednik: КР574УД1А

AD513 odpowiednik: КР574УД1Б

AD513 odpowiednik: КР574УД1В

AD515 odpowiednik: AD515JH

AD515JH odpowiednik: AD515

AD517 odpowiednik: OPA27GJ

AD518 odpowiednik: 3507J

AD518 odpowiednik: LM318N-8

AD518J8 odpowiednik: LM318H

AD518JN odpowiednik: LM318N

AD521 odpowiednik: INA101AG

AD522 odpowiednik: INA101AM

AD524 odpowiednik: INA110AG

AD5240 odpowiednik: ADC84KG-12

AD5240 odpowiednik: ADC85

AD526 odpowiednik: PGA102

AD526 odpowiednik: PGA203KP

AD530 odpowiednik: К525ПС2А

AD530 odpowiednik: К525ПС2Б

AD530 odpowiednik: КМ525ПС2А

AD530 odpowiednik: КМ525ПС2Б

AD530 odpowiednik: КР525ПС2А

AD530 odpowiednik: КР525ПС2Б

AD532 odpowiednik: ICL8013

AD532 odpowiednik: MPY100AM

AD532 odpowiednik: КР525ПС1А

AD532 odpowiednik: КР525ПС1Б

AD533 odpowiednik: MPY100AM

AD534 odpowiednik: MPY534JD

AD534 odpowiednik: КМ525ПС3А

AD534 odpowiednik: КМ525ПС3Б

AD534 odpowiednik: КМ525ПС3В

AD534 odpowiednik: КМ525ПС3Г

AD535 odpowiednik: MPY534JD

AD536 odpowiednik: 4341

AD537 odpowiednik: YFC32BM

AD538 odpowiednik: 4302

AD539 odpowiednik: MPY634AM

AD542 odpowiednik: OPA121KM

AD542/I odpowiednik: 2NU74

AD544 odpowiednik: OPA606KM

AD545 odpowiednik: OPA111AM

AD545 odpowiednik: OPAIUAM

AD545/II odpowiednik: 2NU74

AD545A odpowiednik: OPA111

AD546 odpowiednik: OPA121KM

AD547 odpowiednik: OPA111AM

AD548 odpowiednik: OPA111AM

AD549 odpowiednik: OPA128JM

AD54S/III odpowiednik: 4NU74

AD5539 odpowiednik: OPA621KP

AD562 odpowiednik: DAC80-CBI-V

AD562 odpowiednik: DAC80-CBI-Y

AD562 odpowiednik: DAC85

AD562 odpowiednik: К594ПА1

AD562AD odpowiednik: DAC1266LCJ

AD562KD odpowiednik: DAC1266LCJ

AD563 odpowiednik: DAC80-CBI-V

AD563 odpowiednik: DAC85

AD563AD odpowiednik: DAC1265LCD

AD563KD odpowiednik: DAC1265LCD

AD563SD odpowiednik: DAC1265LD

AD565 odpowiednik: DAC65

AD565 odpowiednik: DAC80-CBI-1

AD565 odpowiednik: DAC80-CBI-I

AD565A odpowiednik: DAC1265

AD565A odpowiednik: DAC80-CBI-1

AD565A odpowiednik: DAC80-CBI-I

AD565A odpowiednik: DAC85

AD565JD odpowiednik: DAC1265LCD

AD565KD odpowiednik: DAC1264LCD

AD565KN odpowiednik: DAC1264LCD

AD565SD odpowiednik: DAC1264LD

AD565TD odpowiednik: DAC1264LD

AD566 odpowiednik: DAC80-CBI-I

AD566A odpowiednik: DAC1266

AD566A odpowiednik: DAC80-CBI-1

AD566A odpowiednik: DAC80-CBI-I

AD566A odpowiednik: DAC85

AD567 odpowiednik: DAC811AH

AD568 odpowiednik: DAC812BM

AD569 odpowiednik: DAC709KH

AD571 odpowiednik: К1113ПВ1А

AD571 odpowiednik: К1113ПВ1Б

AD571 odpowiednik: К1113ПВ1В

AD572 odpowiednik: ADC84KG-12

AD573 odpowiednik: ADC574AJH

AD573 odpowiednik: ADS574

AD574 odpowiednik: ADC574

AD574 odpowiednik: ADC574AJH

AD578 odpowiednik: ADC80AG-12

AD579 odpowiednik: ADC601JG

AD581 odpowiednik: LH0070

AD581 odpowiednik: LM581

AD581 odpowiednik: LT1031

AD581 odpowiednik: REF102AM

AD582 odpowiednik: SHC298AM

AD583 odpowiednik: SHC5320KH

AD584 odpowiednik: REF101JM

AD585 odpowiednik: SHC5320KH

AD587 odpowiednik: REF102BM

AD588 odpowiednik: REF101JM

AD589 odpowiednik: ICL8069

AD589 odpowiednik: ICL8069D

AD589JH odpowiednik: LM385BYH-1.2

AD589KH odpowiednik: LM385BYH-1.2

AD589LH odpowiednik: LM385BXH-1.2

AD589SH odpowiednik: LM185BYH-1.2

AD590H odpowiednik: AD590JH

AD590JH odpowiednik: AD590H

AD599KD odpowiednik: DAC0808LCJ

AD599SD odpowiednik: DAC0808LD

AD600 odpowiednik: VCA610

AD6012 odpowiednik: DAC80-CBI-V

AD602 odpowiednik: VCA610

AD606 odpowiednik: INA101AM

AD60t2 odpowiednik: DAC80-CBI-V

AD611 odpowiednik: OPA121KM

AD611JH odpowiednik: LF411CH

AD611KH odpowiednik: LF411ACH

AD612 odpowiednik: PGA200AG

AD614 odpowiednik: PGA200AG

AD620 odpowiednik: INA114

AD621 odpowiednik: INA131

AD624 odpowiednik: INA110AG

AD625 odpowiednik: 1NA103KP

AD625 odpowiednik: INA103KP

AD62T odpowiednik: INA131

AD632 odpowiednik: MPY534

AD633 odpowiednik: MPY634AM

AD642 odpowiednik: OPA2111AM

AD644 odpowiednik: OPA2111AM

AD645 odpowiednik: OPA111BM

AD645 odpowiednik: OPA627

AD647 odpowiednik: OPA2111AM

AD648 odpowiednik: OPA2107AM

AD650 odpowiednik: VFC110AP

AD650 odpowiednik: YFCUOAP

AD651 odpowiednik: VFC100AG

AD652 odpowiednik: VFC101N

AD652 odpowiednik: YFC101N

AD654 odpowiednik: VFC121AP

AD654 odpowiednik: YFC121AP

AD662 odpowiednik: DAC667JP

AD667 odpowiednik: DAC667JP

AD671 odpowiednik: ADC601JG

AD671 odpowiednik: ADS602

AD671 odpowiednik: ADS7800

AD674A odpowiednik: ADC674AJH

AD676 odpowiednik: ADS7805

AD677 odpowiednik: ADS7809

AD678 odpowiednik: ADS7800AH

AD679 odpowiednik: ADC700KH

AD683 odpowiednik: SHC804BM

AD693 odpowiednik: XTR101AG

AD694 odpowiednik: XTR110KP

AD704 odpowiednik: OPA404KP

AD705 odpowiednik: OPA177GP

AD706 odpowiednik: OPA1013

AD706 odpowiednik: OPA2111KP

AD707 odpowiednik: LM207

AD707 odpowiednik: LT1001

AD707 odpowiednik: LT1001CN8

AD707 odpowiednik: OPA177EZ

AD708 odpowiednik: OPA1013AM

AD711 odpowiednik: K140UD18

AD711 odpowiednik: LF156

AD711 odpowiednik: LF351

AD711 odpowiednik: LF351H

AD711 odpowiednik: LF355

AD711 odpowiednik: MAC156

AD711 odpowiednik: MAC355

AD711 odpowiednik: OPA602AM

AD711 odpowiednik: OPA604AP

AD711 odpowiednik: TL072

AD712 odpowiednik: LF353

AD712 odpowiednik: LF353H

AD712 odpowiednik: OPA2107AM

AD712 odpowiednik: OPA2604AP

AD712 odpowiednik: TL072CN

AD713 odpowiednik: B084D

AD713 odpowiednik: LF347

AD713 odpowiednik: LF374N

AD713 odpowiednik: OPA404KP

AD713 odpowiednik: TL074CN

AD713 odpowiednik: TL084

AD713 odpowiednik: TL084CN

AD7245 odpowiednik: DAC667JP

AD7247 odpowiednik: DAC2815

AD7248 odpowiednik: DAC667JP

AD734 odpowiednik: MPY600AP

AD736 odpowiednik: 4341

AD737 odpowiednik: 4341

AD741 odpowiednik: LM741

AD741 odpowiednik: OPA177GP

AD741CH odpowiednik: LM741CH

AD743 odpowiednik: OPA627AP

AD744 odpowiednik: OPA602

AD744 odpowiednik: OPA606

AD744 odpowiednik: OPA627AP

AD745 odpowiednik: OPA637

AD746 odpowiednik: OPA2107AP

AD7501 odpowiednik: MPC508

AD7502 odpowiednik: MPC509

AD7503 odpowiednik: MPC508

AD7506 odpowiednik: MPC16

AD7506 odpowiednik: MPC506

AD7507 odpowiednik: MPC507

AD751 odpowiednik: DAC1219

AD7514ABQ odpowiednik: DAC1218LCJ

AD7519 odpowiednik: КР590КТ1

AD7520 odpowiednik: DAC1020

AD7520 odpowiednik: DAC1021

AD7520 odpowiednik: DAC1022

AD7520 odpowiednik: К572ПА1А

AD7520 odpowiednik: К572ПА1Б

AD7520 odpowiednik: К572ПА1В

AD7520 odpowiednik: К572ПА1Г

AD7520 odpowiednik: КР572ПА1А

AD7520 odpowiednik: КР572ПА1Б

AD7520 odpowiednik: КР572ПА1В

AD7520 odpowiednik: КР572ПА1Г

AD7520JD odpowiednik: DAC1022LCD

AD7520JN odpowiednik: DAC1022LCN

AD7520KD odpowiednik: DAC1021LCD

AD7520KN odpowiednik: DAC1021LCN

AD7520LD odpowiednik: DAC1020LCD

AD7520LN odpowiednik: DAC1020LCN

AD7520SD odpowiednik: DAC1022LD

AD7520TD odpowiednik: DAC1021LD

AD7520UD odpowiednik: DAC1020LD

AD7521 odpowiednik: DAC1220

AD7521 odpowiednik: DAC1221

AD7521 odpowiednik: DAC1222

AD7521 odpowiednik: DAC7541AJP

AD7521JD odpowiednik: DAC1222LCD

AD7521JN odpowiednik: DAC1222LCN

AD7521KD odpowiednik: DAC1221LCD

AD7521KN odpowiednik: DAC1222LCN

AD7521LD odpowiednik: DAC1220LCD

AD7521LN odpowiednik: DAC1220LCN

AD7521SD odpowiednik: DAC1222LD

AD7521TD odpowiednik: DAC1221LD

AD7521UD odpowiednik: DAC1221LD

AD7522 odpowiednik: К572ПА2А

AD7522 odpowiednik: К572ПА2Б

AD7522 odpowiednik: К572ПА2В

AD7523 odpowiednik: LA7523

AD7524 odpowiednik: DAC7801

AD7524 odpowiednik: ZN428E8

AD7528 odpowiednik: DAC7528

AD7530JD odpowiednik: DAC1022LCD

AD7530JN odpowiednik: DAC1022LCN

AD7530KD odpowiednik: DAC1021LCD

AD7530KN odpowiednik: DAC1021LCN

AD7530LD odpowiednik: DAC1020LCD

AD7530LN odpowiednik: DAC1020LCN

AD7531 odpowiednik: DAC1220

AD7531 odpowiednik: DAC1221

AD7531 odpowiednik: DAC1222

AD7531 odpowiednik: DAC7541AJP

AD7531JD odpowiednik: DAC1222LCD

AD7531JN odpowiednik: DAC1222LCN

AD7531KD odpowiednik: DAC1221LCD

AD7531KN odpowiednik: DAC1222LCN

AD7531LD odpowiednik: DAC1220KLCD

AD7531LN odpowiednik: DAC1220LCN

AD7533 odpowiednik: DAC1020

AD7533 odpowiednik: DAC1021

AD7533 odpowiednik: DAC1022

AD7533 odpowiednik: DAC331

AD7533AD odpowiednik: DAC1022LCD

AD7533BD odpowiednik: DAC1021LCD

AD7533CD odpowiednik: DAC1020LCD

AD7533JN odpowiednik: DAC1020

AD7533JN odpowiednik: DAC1021

AD7533JN odpowiednik: DAC1022

AD7533JN odpowiednik: DAC1022LCN

AD7533JN odpowiednik: DAC331

AD7533KN odpowiednik: DAC1021LCN

AD7533LN odpowiednik: DAC1020LCN

AD7533SD odpowiednik: DAC1022LD

AD7533TD odpowiednik: DAC1021LD

AD7533UD odpowiednik: DAC1020LD

AD7537 odpowiednik: DAC7801KP

AD7538 odpowiednik: DAC702

AD7541 odpowiednik: DAC1218

AD7541 odpowiednik: DAC1219

AD7541 odpowiednik: DAC7541AJP

AD7541A odpowiednik: DAC7541AJP

AD7542 odpowiednik: DAC811AH

AD7543 odpowiednik: DAC7800KP

AD7545 odpowiednik: DAC7545AH

AD7545A odpowiednik: DAC7545AH

AD7546 odpowiednik: DAC707KH

AD7547 odpowiednik: DAC7802KP

AD7548 odpowiednik: DAC811AH

AD7549 odpowiednik: DAC7802KP

AD7570 odpowiednik: К572ПВ1А

AD7570 odpowiednik: К572ПВ1Б

AD7570 odpowiednik: К572ПВ1В

AD7572 odpowiednik: ADC774JH

AD7572 odpowiednik: ADS774

AD7572 odpowiednik: MAX162

AD7574 odpowiednik: ZN427E

AD7578 odpowiednik: ADC7802BP

AD7579 odpowiednik: ADS574JP

AD7580 odpowiednik: ADS574JP

AD7582 odpowiednik: ADC7802BP

AD759 odpowiednik: LOG100

AD75R3 odpowiednik: MPC508

AD75T3 odpowiednik: MPC508

AD75T7 odpowiednik: MPC507

AD766 odpowiednik: PCM56P

AD767 odpowiednik: DAC667JP

AD767 odpowiednik: DAC811

AD7672 odpowiednik: ADS7800JP

AD776 odpowiednik: DSP56

AD7772 odpowiednik: ADC804BH

AD7820 odpowiednik: ADC0820

AD7820 odpowiednik: MAX150

AD7824 odpowiednik: MAX154

AD7828 odpowiednik: MAX158

AD7845 odpowiednik: DAC667JP

AD7848 odpowiednik: DAC667JP

AD7870 odpowiednik: ADS774JP

AD7878 odpowiednik: ADS774JP

AD795 odpowiednik: OPA124

AD811 odpowiednik: BUF634

AD811 odpowiednik: EL2030

AD817 odpowiednik: EL2044

AD829 odpowiednik: OPA620KP

AD829 odpowiednik: OPA621

AD834 odpowiednik: MPY600AP

AD840 odpowiednik: OPA621

AD841 odpowiednik: EL2028

AD841 odpowiednik: OPA620KP

AD842 odpowiednik: OPA621KP

AD843 odpowiednik: OPA671AP

AD844 odpowiednik: 3554AM

AD844 odpowiednik: EL2039

AD844 odpowiednik: OPA603

AD845 odpowiednik: OPA637AP

AD846 odpowiednik: OPA603AP

AD847 odpowiednik: LM626

AD847 odpowiednik: OPA671

AD848 odpowiednik: OPA620

AD849 odpowiednik: OPA621

AD871 odpowiednik: ADS605

AD872 odpowiednik: ADS605

AD9003 odpowiednik: ADS602JG

AD9005 odpowiednik: ADC603JH

AD9300 odpowiednik: MPC100AP

AD9610 odpowiednik: OPA600

AD9617 odpowiednik: OPA603AP

AD9617 odpowiednik: OPA644

AD9618 odpowiednik: OPA603AP

AD9620 odpowiednik: OPA633KP

AD9630 odpowiednik: BUF601

AD96685 odpowiednik: AM6685

AD96687 odpowiednik: AM687

AD9712 odpowiednik: DAC65JP

AD9713 odpowiednik: DAC65

ADA1600 odpowiednik: DAC729JH

ADA160Q odpowiednik: DAC729JH

ADADC80 odpowiednik: ADC80AG-12

ADADC84 odpowiednik: ADC84KG-12

ADADC85 odpowiednik: ADC85H-12

ADB236 odpowiednik: MAX236

ADC00401 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC00403 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC0808 odpowiednik: M58990P

ADC0808 odpowiednik: M58990P-1

ADC0811 odpowiednik: MC145041

ADC0811 odpowiednik: TLC541

ADC0820 odpowiednik: AC7820

ADC0820 odpowiednik: AD7820

ADC0820 odpowiednik: MAX150

ADC0829B odpowiednik: TL532

ADC0829C odpowiednik: TL533

ADC0830B odpowiednik: TL530

ADC0830C odpowiednik: TL531

ADC0832 odpowiednik: GM0832

ADC1080 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC1103 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC1130 odpowiednik: ADC71JG

ADC1131 odpowiednik: ADC71JG

ADC1140 odpowiednik: ADC71JG

ADC1280 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC2310 odpowiednik: ADC2311E

ADC2311E odpowiednik: ADC2310

ADC386 odpowiednik: SHC702JM

ADC4450 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC511 odpowiednik: ADC601JG

ADC574 odpowiednik: AD574

ADC574 odpowiednik: HI574

ADC574AJH odpowiednik: AD573

ADC574AJH odpowiednik: AD574

ADC574AJH odpowiednik: HI-574A

ADC574AJH odpowiednik: MN574A

ADC574AJH odpowiednik: MP574

ADC601 odpowiednik: MN5248

ADC601JG odpowiednik: AD1201

ADC601JG odpowiednik: AD579

ADC601JG odpowiednik: AD671

ADC601JG odpowiednik: ADC511

ADC601JG odpowiednik: MN5246

ADC603 odpowiednik: CLC925

ADC603JH odpowiednik: AD9005

ADC603JH odpowiednik: ADS130

ADC603JH odpowiednik: CAV1210

ADC603JH odpowiednik: CLC925

ADC603JH odpowiednik: CLC926

ADC603JH odpowiednik: THC1201

ADC674 odpowiednik: AD1674

ADC674 odpowiednik: ADS807

ADC674 odpowiednik: HI674

ADC674A odpowiednik: HI-674A

ADC674AJH odpowiednik: AD674A

ADC700JH odpowiednik: AD1380

ADC700KH odpowiednik: AD679

ADC71JG odpowiednik: ADC1130

ADC71JG odpowiednik: ADC1131

ADC71JG odpowiednik: ADC1140

ADC71JG odpowiednik: MN5280

ADC71JG odpowiednik: MN5282

ADC76JG odpowiednik: AD1376

ADC76JG odpowiednik: AD376

ADC76JG odpowiednik: HS9576

ADC76JG odpowiednik: MN5290

ADC76JG odpowiednik: MN5291

ADC76JG odpowiednik: MP8014

ADC76JG odpowiednik: MP8016

ADC76JG odpowiednik: ZAD7400

ADC774JH odpowiednik: AD7572

ADC774JP odpowiednik: HI-774A

ADC774JP odpowiednik: Hl-774

ADC7802BP odpowiednik: AD7578

ADC7802BP odpowiednik: AD7582

ADC804BH odpowiednik: AD7772

ADC80AG-12 odpowiednik: AD578

ADC80AG-12 odpowiednik: ADADC80

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC00401

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC00403

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC1080

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC1103

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC1280

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC4450

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC810

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC811

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC817

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC827

ADC80AG-12 odpowiednik: ADC-EH12B3

ADC80AG-12 odpowiednik: ADH-051

ADC80AG-12 odpowiednik: ADH8516

ADC80AG-12 odpowiednik: ADq810

ADC80AG-12 odpowiednik: MN5245

ADC80AG-12 odpowiednik: MNADC80

ADC80AG-12 odpowiednik: ZAD7100

ADC810 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC811 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC817 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC827 odpowiednik: ADC80AG-12

ADC84 odpowiednik: ADCHX12

ADC84KG-12 odpowiednik: AD5240

ADC84KG-12 odpowiednik: AD572

ADC84KG-12 odpowiednik: ADADC84

ADC84KG-12 odpowiednik: ADC-HX12B

ADC84KG-12 odpowiednik: ADSSto

ADC84KG-12 odpowiednik: MN5200

ADC84KG-12 odpowiednik: MN5210-14

ADC84KG-12 odpowiednik: MN5610

ADC84KG-12 odpowiednik: MNADC84

ADC85 odpowiednik: AD5240

ADC85H-12 odpowiednik: ADADC85

ADC85H-12 odpowiednik: ADH8585

ADC85H-12 odpowiednik: ADH8586

ADC85H-12 odpowiednik: MNADC85

ADC85H-12 odpowiednik: TPADC85

ADC87H-12 odpowiednik: MNADC87

ADC87H-12 odpowiednik: TPADC87

ADC910 odpowiednik: ADS7800

ADC912 odpowiednik: ADS774

ADC922 odpowiednik: ADS7800

ADC-EH12B3 odpowiednik: ADC80AG-12

ADCHX12 odpowiednik: ADC84

ADC-HX12B odpowiednik: ADC84KG-12

ADC-MC8B odpowiednik: ZN425

ADDAC-08 odpowiednik: DAC0800

ADDAC-08 odpowiednik: DAC0801

ADDAC-08 odpowiednik: DAC0802

ADDAC71 odpowiednik: DAC71-COB-V

ADDAC72 odpowiednik: DAC72BH-COB-V

ADDAC72 odpowiednik: DAC72BH-COB-Y

ADDAC80 odpowiednik: DAC80-CBI-Y

ADDAC85 odpowiednik: DAC85H-CBI-V

ADDAC87 odpowiednik: DAC87H-CBI-Y

ADEL2020 odpowiednik: EL2020

ADG201 odpowiednik: DG201

ADG201 odpowiednik: DG308

ADG201 odpowiednik: LF13202

ADG201 odpowiednik: MAX334

ADG211 odpowiednik: DG211

ADG211 odpowiednik: MAX333

ADG408 odpowiednik: DG408

ADG409 odpowiednik: DG409

ADG410 odpowiednik: DG410

ADG411 odpowiednik: DG411

ADG412 odpowiednik: DG412

ADG506 odpowiednik: DG506

ADG506A odpowiednik: MPC506

ADG507 odpowiednik: DG507

ADG507A odpowiednik: MPC507

ADG508 odpowiednik: DG508

ADG508A odpowiednik: MPC508

ADG509 odpowiednik: DG509

ADG509A odpowiednik: MPC509

ADG510 odpowiednik: DG510

ADG511 odpowiednik: DG511

ADG512 odpowiednik: DG512

ADG513 odpowiednik: DG513

ADG514 odpowiednik: DG514

ADG515 odpowiednik: DG515

ADG516 odpowiednik: DG516

ADG517 odpowiednik: DG517

ADG518 odpowiednik: DG518

ADG519 odpowiednik: DG519

ADG520 odpowiednik: DG520

ADG521 odpowiednik: DG521

ADG522 odpowiednik: DG522

ADG523 odpowiednik: DG523

ADG524 odpowiednik: DG524

ADG525 odpowiednik: DG525

ADG526 odpowiednik: DG526

ADG527 odpowiednik: DG527

ADG528 odpowiednik: DG528

ADG529 odpowiednik: DG529

ADH-051 odpowiednik: ADC80AG-12

ADH8516 odpowiednik: ADC80AG-12

ADH8585 odpowiednik: ADC85H-12

ADH8586 odpowiednik: ADC85H-12

ADLH0032 odpowiednik: OPA605AM

ADLH0033 odpowiednik: OPA633KP

ADM230 odpowiednik: MAX230

ADM231 odpowiednik: MAX231

ADM232 odpowiednik: L232CPE

ADM232 odpowiednik: MAX232

ADM232 odpowiednik: MAX232CPE

ADM232 odpowiednik: SP232ACP

ADM233 odpowiednik: MAX233

ADM234 odpowiednik: MAX234

ADM235 odpowiednik: MAX235

ADM236 odpowiednik: MAX236

ADM237 odpowiednik: MAX237

ADM238 odpowiednik: MAX238

ADM239 odpowiednik: MAX239

ADM240 odpowiednik: MAX240

ADM241 odpowiednik: MAX241

ADM485 odpowiednik: DS3695

ADM485 odpowiednik: DS75176

ADM690 odpowiednik: MAX690

ADM690AN odpowiednik: MAX690

ADM691 odpowiednik: MAX691

ADM691AN odpowiednik: MAX691

ADM692 odpowiednik: MAX692

ADM692AN odpowiednik: MAX693

ADM692N odpowiednik: MAX692

ADM693 odpowiednik: MAX693

ADM694 odpowiednik: MAX694

ADM694AN odpowiednik: MAX694

ADM695 odpowiednik: MAX695

ADM695AN odpowiednik: MAX695

ADM696 odpowiednik: MAX696

ADM696AN odpowiednik: MAX696

ADM697 odpowiednik: MAX697

ADM697AN odpowiednik: MAX697

ADM698 odpowiednik: MAX698

ADM698AN odpowiednik: MAX698

ADM699 odpowiednik: MAX699

ADM699AN odpowiednik: MAX699

ADOP-07 odpowiednik: OPA177GZ

ADOP-27 odpowiednik: OPA27GJ

ADOP-37 odpowiednik: OPA37

ADOP-37 odpowiednik: OPA37GJ

ADP665 odpowiednik: AD365

ADP665 odpowiednik: GD100

ADP665 odpowiednik: OC30

ADP665 odpowiednik: P201

ADP665 odpowiednik: P202

ADP665 odpowiednik: P203

ADP666 odpowiednik: 2NU72

ADP666 odpowiednik: AD336

ADP666 odpowiednik: GD617

ADP666 odpowiednik: GD618

ADP666 odpowiednik: GT402

ADP670 odpowiednik: AD139

ADP670 odpowiednik: TG70

ADP671 odpowiednik: AD155

ADP672 odpowiednik: AD149

ADq810 odpowiednik: ADC80AG-12

ADREF01 odpowiednik: REF102AP

ADS130 odpowiednik: ADC603JH

ADS42/II odpowiednik: 4NU74

ADS574 odpowiednik: AD573

ADS574JP odpowiednik: AD7579

ADS574JP odpowiednik: AD7580

ADS602 odpowiednik: AD671

ADS602JG odpowiednik: AD9003

ADS605 odpowiednik: AD871

ADS605 odpowiednik: AD872

ADS605 odpowiednik: SP7920

ADS774 odpowiednik: AD7572

ADS774 odpowiednik: ADC912

ADS774JP odpowiednik: AD1674

ADS774JP odpowiednik: AD7870

ADS774JP odpowiednik: AD7878

ADS7800 odpowiednik: AD671

ADS7800 odpowiednik: ADC910

ADS7800 odpowiednik: ADC922

ADS7800AH odpowiednik: AD1678

ADS7800AH odpowiednik: AD678

ADS7800JP odpowiednik: AD7672

ADS7805 odpowiednik: AD676

ADS7807 odpowiednik: CS5102A

ADS7809 odpowiednik: AD677

ADS7809 odpowiednik: CS5101A

ADS7809 odpowiednik: MAX195

ADS7810 odpowiednik: 1278

ADS807 odpowiednik: AD1674

ADS807 odpowiednik: ADC674

ADSSto odpowiednik: ADC84KG-12

ADt69 odpowiednik: GD617

ADU4 odpowiednik: OC30

ADVFC32 odpowiednik: VFC32BM

ADY18 odpowiednik: 4NU74

ADY22 odpowiednik: 2NU74

ADY23 odpowiednik: 6NU74

ADY24 odpowiednik: 7NU74

ADY27 odpowiednik: AD149

ADY28 odpowiednik: ASZ215

ADY2S odpowiednik: 6NU74

ADZ11 odpowiednik: 2N4051

ADZ11 odpowiednik: 2N442

ADZ11 odpowiednik: 2SB478

ADZ11 odpowiednik: 4NU74

ADZ11 odpowiednik: ECG213

ADZ12 odpowiednik: 6N074

AE320 odpowiednik: ECG1232

AE320 odpowiednik: LM383T

AE320 odpowiednik: TDA2002V

AE320 odpowiednik: ULN3701Z

AE320 odpowiednik: UPC2002V

AE900 odpowiednik: CA3043E

AE900 odpowiednik: ECG786

AE904 odpowiednik: ECG743

AE904 odpowiednik: LM1800N

AE904 odpowiednik: MB4103

AE904 odpowiednik: MC1311P

AE904 odpowiednik: UA758N

AE904 odpowiednik: ULN2244A

AE906 odpowiednik: CA3012

AE906 odpowiednik: ECG726

AE906 odpowiednik: LM3012H

AE906 odpowiednik: UA3012HC

AE920 odpowiednik: ECG1232

AE920 odpowiednik: LM383T

AE920 odpowiednik: TDA2002V

AE920 odpowiednik: ULN3701Z

AE920 odpowiednik: UPC2002V

AE920-14 odpowiednik: TDA2002V

AE920-14 odpowiednik: TDA2003V

AE920-14 odpowiednik: UPC2002V

AE920-4 odpowiednik: ECG1232

AE920-4 odpowiednik: TDA2002

AE920-4 odpowiednik: UPC2002

AE920-8 odpowiednik: ECG1288

AE920-8 odpowiednik: TDA2003

AF1 odpowiednik: 1S2595

AF1 odpowiednik: ECG506A

AF1 odpowiednik: U07N

AF101 odpowiednik: OC1044

AF102 odpowiednik: AF178

AF105 odpowiednik: OC169

AF106 odpowiednik: AF139

AF106 odpowiednik: AF514

AF106 odpowiednik: AF535

AF106 odpowiednik: BF181

AF106 odpowiednik: GF140

AF106 odpowiednik: GF502

AF106 odpowiednik: GF505

AF106 odpowiednik: GT313

AF107 odpowiednik: AFY18

AF108 odpowiednik: GF504

AF109 odpowiednik: GF505

AF109R odpowiednik: AF109R

AF10S* odpowiednik: OC169

AF111 odpowiednik: GF517

AF112 odpowiednik: GF51C

AF113 odpowiednik: GF514

AF114 odpowiednik: BF451

AF114 odpowiednik: TG38

AF114 odpowiednik: TG39

AF114 odpowiednik: TG40

AF115 odpowiednik: AF125

AF116 odpowiednik: BF450

AF117 odpowiednik: BF451

AF118 odpowiednik: BF338

AF121 odpowiednik: BF198

AF121S odpowiednik: GF504

AF122 odpowiednik: GF505

AF124 odpowiednik: BF451

AF124 odpowiednik: TG38

AF124 odpowiednik: TG39

AF124 odpowiednik: TG40

AF125 odpowiednik: GF514

AF126 odpowiednik: 2SA50

AF126 odpowiednik: AF126

AF126 odpowiednik: AF136

AF126 odpowiednik: AF416

AF126 odpowiednik: AF417

AF126 odpowiednik: AF426

AF126 odpowiednik: GF516

AF127 odpowiednik: OC1044

AF129 odpowiednik: BFY29

AF130 odpowiednik: 48-83192A64

AF130 odpowiednik: 48-83193A65

AF130 odpowiednik: 48-869244

AF130 odpowiednik: 48-869259

AF130 odpowiednik: 48-869302

AF130 odpowiednik: AF139

AF130 odpowiednik: AF535

AF130 odpowiednik: BFY29

AF131 odpowiednik: BFY29

AF132 odpowiednik: BFY29

AF133 odpowiednik: BFY29

AF134 odpowiednik: GF514

AF135 odpowiednik: AF125

AF136 odpowiednik: 2SA50

AF136 odpowiednik: AF126

AF136 odpowiednik: AF416

AF136 odpowiednik: AF417

AF136 odpowiednik: AF426

AF136 odpowiednik: AFP626

AF136 odpowiednik: GF105

AF136 odpowiednik: GF516

AF136 odpowiednik: OC169

AF136 odpowiednik: P430

AF136T odpowiednik: GF516

AF137 odpowiednik: AF126

AF137 odpowiednik: AF427

AF137T odpowiednik: GF516

AF138 odpowiednik: GF516

AF139 odpowiednik: AF106

AF139 odpowiednik: AF130

AF139 odpowiednik: AF514

AF139 odpowiednik: AF535

AF139 odpowiednik: BF181

AF139 odpowiednik: GF140

AF139 odpowiednik: GF502

AF139 odpowiednik: GF505

AF139 odpowiednik: GT313

AF143 odpowiednik: GF514

AF144 odpowiednik: GF515

AF146 odpowiednik: GF515

AF148 odpowiednik: GF517

AF149 odpowiednik: GF517

AF150 odpowiednik: GF517

AF16 odpowiednik: GF517

AF164 odpowiednik: GF514

AF165 odpowiednik: GF514

AF166 odpowiednik: GF515

AF168 odpowiednik: AF125

AF170 odpowiednik: SFT320

AF171 odpowiednik: GF517

AF172 odpowiednik: SFT319

AF178 odpowiednik: AF106

AF179 odpowiednik: GF515

AF180 odpowiednik: AF109R

AF181 odpowiednik: AF121

AF185 odpowiednik: AF121

AF186 odpowiednik: GF507

AF186G odpowiednik: GF507

AF186W odpowiednik: GF507

AF187 odpowiednik: ASY70IV

AF188 odpowiednik: ASY70VI

AF189 odpowiednik: ASY70IV

AF190 odpowiednik: AF109R

AF193 odpowiednik: OC170

AF194 odpowiednik: GF505

AF195 odpowiednik: GF505

AF196 odpowiednik: GF514

AF197 odpowiednik: GF515

AF198 odpowiednik: AF127

AF200 odpowiednik: AF121

AF200U odpowiednik: AF121

AF201 odpowiednik: AF121

AF201U odpowiednik: 2N725

AF202 odpowiednik: 2141

AF202 odpowiednik: TG48

AF202L odpowiednik: AF121

AF202S odpowiednik: AF121S

AF238 odpowiednik: GF517

AF239 odpowiednik: BF324

AF239 odpowiednik: GF507

AF239S odpowiednik: BF180

AF240 odpowiednik: AF369

AF240 odpowiednik: GF517

AF241 odpowiednik: GF517

AF251 odpowiednik: GF507

AF252 odpowiednik: AF239

AF253 odpowiednik: AF139

AF260 odpowiednik: GF517

AF260 odpowiednik: OC45

AF261 odpowiednik: GF517

AF261 odpowiednik: OC44

AF264 odpowiednik: GF505

AF265 odpowiednik: OC46

AF266 odpowiednik: OC47

AF267 odpowiednik: GF507

AF269 odpowiednik: GF507

AF271 odpowiednik: GF517

AF272 odpowiednik: SFT317

AF273 odpowiednik: GF514

AF279 odpowiednik: AF367

AF279 odpowiednik: GF507

AF280 odpowiednik: AF309

AF280 odpowiednik: GF507

AF280 odpowiednik: GF515

AF282 odpowiednik: GF514

AF284 odpowiednik: GF514

AF295 odpowiednik: GF516

AF296 odpowiednik: GF516

AF297 odpowiednik: GF516

AF2S6 odpowiednik: GF505

AF309 odpowiednik: AF280

AF367 odpowiednik: AF279

AF367 odpowiednik: AF279S

AF369 odpowiednik: AF280

AF416 odpowiednik: 2SA350

AF416 odpowiednik: 2SA50

AF416 odpowiednik: AF126

AF416 odpowiednik: AF136

AF416 odpowiednik: AF417

AF417 odpowiednik: 2SA350

AF417 odpowiednik: 2SA50

AF417 odpowiednik: AF126

AF417 odpowiednik: AF136

AF417 odpowiednik: AF416

AF426 odpowiednik: AF126

AF426 odpowiednik: AF136

AF426 odpowiednik: AF515

AF426 odpowiednik: AFP626

AF426 odpowiednik: GE517

AF426 odpowiednik: GF105

AF426 odpowiednik: GF517

AF426 odpowiednik: OC169

AF426 odpowiednik: OC169AF136

AF426 odpowiednik: P430

AF427 odpowiednik: AF137

AF428 odpowiednik: OC169

AF429 odpowiednik: GF121

AF514 odpowiednik: 2SA235

AF514 odpowiednik: AF106

AF514 odpowiednik: AF139

AF514 odpowiednik: AF515

AF514 odpowiednik: GF140

AF514 odpowiednik: GF502

AF514 odpowiednik: GT313

AF515 odpowiednik: 2SA235

AF515 odpowiednik: AF426

AF515 odpowiednik: AF514

AF515 odpowiednik: GE517

AF515 odpowiednik: GF517

AF535 odpowiednik: AF106

AF535 odpowiednik: AF130

AF535 odpowiednik: AF139

AF535 odpowiednik: BF181

AF66 odpowiednik: 48-869576

AFP626 odpowiednik: AF136

AFP626 odpowiednik: AF426

AFP626 odpowiednik: AFP626

AFP626 odpowiednik: GF105

AFP626 odpowiednik: OC169

AFP626 odpowiednik: P430

AFY10 odpowiednik: GF504

AFY11 odpowiednik: GF504

AFY12 odpowiednik: AF106

AFY13 odpowiednik: GF516

AFY14 odpowiednik: AF124

AFY15 odpowiednik: GFY50/IV

AFY18 odpowiednik: GF504

AFY19 odpowiednik: BFX88

AFY1Ó odpowiednik: BSX19

AFY29 odpowiednik: AF126

AFY37 odpowiednik: AFX40

AFY39 odpowiednik: GF504

AFY40 odpowiednik: AF239S

AFY40R odpowiednik: GF507

AFY41 odpowiednik: AF239

AFY42 odpowiednik: GF507

AFZ10 odpowiednik: GF516

AFZ11 odpowiednik: GF505

AFZ12 odpowiednik: AF106

AH5009 odpowiednik: IH5009

AH5010 odpowiednik: IH5010

AH5011 odpowiednik: IH5011

AH5012 odpowiednik: IH5012

AHH874623 odpowiednik: T4481149

ALD555 odpowiednik: GLC555

ALD555 odpowiednik: ICM7555

ALD555 odpowiednik: LMC555CN

ALD555 odpowiednik: TLC555

ALD555 odpowiednik: UPD5555

AM100470 odpowiednik: К1500РУ470А

AM101A odpowiednik: LM101AH

AM107 odpowiednik: LM111J

AM111H odpowiednik: LM111H

AM1408 odpowiednik: HA17408

AM1408 odpowiednik: MC1408P-8

AM201A odpowiednik: LM201AH

AM207 odpowiednik: LM211S

AM211H odpowiednik: LM211H

AM2502 odpowiednik: MAB1502

AM2502 odpowiednik: MHB1502

AM2502 odpowiednik: MHC1502

AM2504 odpowiednik: K155IR17

AM2504 odpowiednik: MHB1504

AM2504 odpowiednik: MHC1504

AM2504 odpowiednik: К155ИР17

AM2533 odpowiednik: 2533

AM2533 odpowiednik: 3355

AM2533 odpowiednik: AM2833

AM2533 odpowiednik: MM5058

AM2533 odpowiednik: TMS3133

AM25S05 odpowiednik: K531IK1P

AM25S05 odpowiednik: K531IKP

AM25S05 odpowiednik: КР531ИК1

AM25S06 odpowiednik: K531IR19P

AM25S07 odpowiednik: K531IR18P

AM25S07 odpowiednik: КМ531ИР18

AM25S07 odpowiednik: КР531ИР18

AM25S08 odpowiednik: КМ531ИР19

AM25S08 odpowiednik: КР531ИР19

AM25S09 odpowiednik: K531IR20P

AM25S09 odpowiednik: КМ531ИР20

AM25S09 odpowiednik: КР531ИР20

AM25S10 odpowiednik: K531IR21P

AM25S10 odpowiednik: КМ531ИР21

AM25S10 odpowiednik: КР531ИР21

AM26LS31 odpowiednik: SN75172

AM26LS31 odpowiednik: КР559ИП12

AM26LS31CJ odpowiednik: AM26LS31DC

AM26LS31D odpowiednik: DS26LS31J

AM26LS31DC odpowiednik: AM26LS31CJ

AM26LS31P odpowiednik: DS26LS31N

AM26LS32 odpowiednik: DS26F32C

AM26LS32 odpowiednik: КР559ИП11

AM26LS32D odpowiednik: DS26LS32J

AM26LS32P odpowiednik: DS26LS32N

AM26LS33 odpowiednik: 85360

AM26S10DC odpowiednik: MC26S10L

AM2700 odpowiednik: 3106

AM2700 odpowiednik: 74S201

AM2700 odpowiednik: 93411

AM2700 odpowiednik: 93421

AM2700 odpowiednik: IM5523

AM2701 odpowiednik: 3107

AM2701 odpowiednik: 74S301

AM2701 odpowiednik: 93410

AM2701 odpowiednik: IM5503

AM2701 odpowiednik: IM5533

AM2708 odpowiednik: 2708

AM2708 odpowiednik: IM7708

AM2708 odpowiednik: MB8518H

AM2708 odpowiednik: TMM332

AM2716 odpowiednik: 2716

AM2716 odpowiednik: TMM323D

AM2732 odpowiednik: 2732

AM2732 odpowiednik: MB8532

AM27512 odpowiednik: I27512

AM27512 odpowiednik: MBM27C512

AM27512 odpowiednik: UPD27C512

AM27C010-120EC odpowiednik: IS27C010-12T

AM27C010-120JC odpowiednik: IS27C010-12PL

AM27C010-120PC odpowiednik: IS27C010-12W

AM27C010-150EC odpowiednik: IS27C010-15T

AM27C010-150JC odpowiednik: IS27C010-15PL

AM27C010-150PC odpowiednik: IS27C010-15W

AM27C010-200EC odpowiednik: IS27C010-20T

AM27C010-200JC odpowiednik: IS27C010-20PL

AM27C010-200PC odpowiednik: IS27C010-20W

AM27C010-45JC odpowiednik: IS27HC010-45PL

AM27C010-45PC odpowiednik: IS27HC010-45W

AM27C010-55JC odpowiednik: IS27HC010-45PL

AM27C010-55PC odpowiednik: IS27HC010-45W

AM27C010-70JC odpowiednik: IS27HC010-70PL

AM27C010-70PC odpowiednik: IS27HC010-70W

AM27C010-90JC odpowiednik: IS27C010-90PL

AM27C010-90PC odpowiednik: IS27C010-90W

AM27C010-90V05JC odpowiednik: IS27HC010-70PL

AM27C010-90V05PC odpowiednik: IS27HC010-70W

AM27C1024 odpowiednik: HN27C1024

AM27C1024 odpowiednik: I27210

AM27C1024 odpowiednik: MBM27C1024

AM27C256-120JC odpowiednik: IS27C256-12PL

AM27C256-120PC odpowiednik: IS27C256-12W

AM27C256-150JC odpowiednik: IS27C256-15PL

AM27C256-150PC odpowiednik: IS27C256-15W

AM27C256-200JC odpowiednik: IS27C256-15PL

AM27C256-200PC odpowiednik: IS27C256-15W

AM27C256-250JC odpowiednik: IS27C256-15PL

AM27C256-250PC odpowiednik: IS27C256-15W

AM27C256-90JC odpowiednik: IS27C256-90PL

AM27C256-90PC odpowiednik: IS27C256-90W

AM27C512-120JC odpowiednik: IS27C512-12PL

AM27C512-120PC odpowiednik: IS27C512-12W

AM27C512-150JC odpowiednik: IS27C512-15PL

AM27C512-150PC odpowiednik: IS27C512-15W

AM27C512-200JC odpowiednik: IS27C512-15PL

AM27C512-200PC odpowiednik: IS27C512-15W

AM27C512-90JC odpowiednik: IS27C512-90PL

AM27C512-90PC odpowiednik: IS27C512-90W

AM27H256-45JC odpowiednik: IS27HC256-45PL

AM27H256-45PC odpowiednik: IS27HC256-45W

AM27H256-55JC odpowiednik: IS27HC256-55PL

AM27H256-55PC odpowiednik: IS27HC256-55W

AM27H256-70JC odpowiednik: IS27HC256-70PL

AM27H256-70PC odpowiednik: IS27HC256-70W

AM27LV010-120EC odpowiednik: IS27LV010-120T

AM27LV010-120JC odpowiednik: IS27LV010-120PL

AM27LV010-150EC odpowiednik: IS27LV010-15T

AM27LV010-150JC odpowiednik: IS27LV010-15PL

AM27LV010-200EC odpowiednik: IS27LV010-15T

AM27LV010-200JC odpowiednik: IS27LV010-15PL

AM27LV010-250EC odpowiednik: IS27LV010-15T

AM27LV010-250JC odpowiednik: IS27LV010-15PL

AM27LV010-300EC odpowiednik: IS27LV010-15T

AM27LV010-300JC odpowiednik: IS27LV010-15PL

AM27S15 odpowiednik: 82S115

AM27S15 odpowiednik: HM7647

AM27S15 odpowiednik: N82S115N

AM27S15 odpowiednik: SIG

AM27S25 odpowiednik: MB7226RA

AM27S35 odpowiednik: MB7232RA

AM27S35C odpowiednik: КР556РТ20

AM27S37 odpowiednik: MB7232RS

AM27S41 odpowiednik: MB7152E

AM27S45 odpowiednik: MB7238RA

AM27S47 odpowiednik: MB7238RS

AM2814 odpowiednik: AN3114

AM2814 odpowiednik: TMS3114

AM2833 odpowiednik: 2533

AM2833 odpowiednik: 3355

AM2833 odpowiednik: AM2533

AM2833 odpowiednik: MM5058

AM2833 odpowiednik: TMS3133

Am28F010-120EC odpowiednik: IS28F010-12T

Am28F010-120JC odpowiednik: IS28F010-12PL

Am28F010-120PC odpowiednik: IS28F010-12W

Am28F010-150EC odpowiednik: IS28F010-12T

Am28F010-150JC odpowiednik: IS28F010-12PL

Am28F010-150PC odpowiednik: IS28F010-12W

Am28F010-200EC odpowiednik: IS28F010-12T

Am28F010-200JC odpowiednik: IS28F010-12PL

Am28F010-200PC odpowiednik: IS28F010-12W

Am28F010-90EC odpowiednik: IS28F010-9OT

Am28F010-90JC odpowiednik: IS28F010-90PL

Am28F010-90PC odpowiednik: IS28F010-90W

Am28F010-95EC odpowiednik: IS28F010-90T

Am28F010-95JC odpowiednik: IS28F010-90PL

Am28F010-95PC odpowiednik: IS28F010-90W

Am28F020-120EC odpowiednik: IS28F020-12T

Am28F020-120JC odpowiednik: IS28F020-12PL

Am28F020-120PC odpowiednik: IS28F020-12W

Am28F020-150EC odpowiednik: IS28F020-12T

Am28F020-150JC odpowiednik: IS28F020-12PL

Am28F020-150PC odpowiednik: IS28F020-12W

Am28F020-200EC odpowiednik: IS28F020-12T

Am28F020-200JC odpowiednik: IS28F020-12PL

Am28F020-200PC odpowiednik: IS28F020-12W

Am28F020-90EC odpowiednik: IS28F020-90T

Am28F020-90JC odpowiednik: IS28F020-90PL

Am28F020-90PC odpowiednik: IS28F020-90W

AM2901DC odpowiednik: КМ1804ВС1

AM2901DC odpowiednik: КР1804ВС1

AM2902DC odpowiednik: КМ1804ВР1

AM2902DC odpowiednik: КС1804ВР1

AM2903DC odpowiednik: КМ1804ВС2

AM2904DC odpowiednik: КМ1804ВР2

AM2904DC odpowiednik: КР1804ВР2

AM2905DC odpowiednik: КМ1804ВА1

AM2905DC odpowiednik: КР1804ВА1

AM2905DC odpowiednik: КС1804ВА1

AM2908DC odpowiednik: КМ1804ВА2

AM2908DC odpowiednik: КР1804ВА2

AM2909DC odpowiednik: КМ1804ВУ1

AM2909DC odpowiednik: КР1804ВУ1

AM2909DC odpowiednik: КС1804ВУ1

AM2910DC odpowiednik: КМ1804ВУ4

AM2910DC odpowiednik: КР1804ВУ4

AM2911DC odpowiednik: КМ1804ВУ2

AM2911DC odpowiednik: КР1804ВУ2

AM2913DC odpowiednik: КМ1804ВР3

AM2913DC odpowiednik: КР1804ВР3

AM2914DC odpowiednik: КМ1804ВН1

AM2914DC odpowiednik: КР1804ВН1

AM2916ADC odpowiednik: КР1804ВА3

AM2916АDC odpowiednik: КМ1804ВА3

AM2916АDC odpowiednik: КС1804ВА3

AM2918DC odpowiednik: КМ1804ИР1

AM2918DC odpowiednik: КС1804ИР1

AM2924DC odpowiednik: КМ1804ВУ7

AM2925DC odpowiednik: КМ1804ГГ1

AM2925DC odpowiednik: КР1804ГГ1

AM2925DC odpowiednik: КС1804ГГ1

AM2930DC odpowiednik: КМ1804ВУ5

AM2950DC odpowiednik: КМ1804ИР3

AM2960DC odpowiednik: КМ1804ВЖ1

AM29705 odpowiednik: КР1802ИР1

AM29751A odpowiednik: КМ1608РТ1

AM29775 odpowiednik: КМ1608РТ2

AM29811АDC odpowiednik: КС1804ВУ3

AM301A odpowiednik: LM301AH

AM3103 odpowiednik: 93403

AM3114 odpowiednik: TMS3114

AM311D odpowiednik: LM311J-8

AM311H odpowiednik: LM311H

AM4271 odpowiednik: OP27

AM430 odpowiednik: CA3493

AM430 odpowiednik: LM101

AM430 odpowiednik: LM107

AM430 odpowiednik: OP77

AM-452-2 odpowiednik: 3507J

AM-452-2 odpowiednik: A-560

AM-452-2 odpowiednik: AD509JH

AM-452-2 odpowiednik: HA2-2525-5

AM4532 odpowiednik: OP37

AM592DC odpowiednik: NE592F

AM592DM odpowiednik: SE592F

AM592HC odpowiednik: NE592K

AM592HM odpowiednik: SE592K

AM592N odpowiednik: NE592N

AM592PC odpowiednik: NE592N

AM6012 odpowiednik: DAC312

AM6012 odpowiednik: DAC80-CBI-Y

AM6012 odpowiednik: HA17012

AM6012 odpowiednik: UPC648D

AM6685 odpowiednik: AD96685

AM685 odpowiednik: K597SA1

AM685 odpowiednik: КР597СА1

AM685M odpowiednik: КМ597СА1

AM686 odpowiednik: K597SA2

AM686 odpowiednik: КР597СА2

AM686M odpowiednik: КМ597СА2

AM687 odpowiednik: AD96687

AM723DC odpowiednik: MC1723CL

AM723DM odpowiednik: MC1723L

AM723HC odpowiednik: MC1723CG

AM723HM odpowiednik: MC1723G

AM723PC odpowiednik: MC1723CP

AM733DC odpowiednik: MC1733CL

AM733DM odpowiednik: MC1733L

AM733HC odpowiednik: MC1733CG

AM733HM odpowiednik: MC1733G

AM741HC odpowiednik: MC1741CG

AM741HM odpowiednik: MC1741CG

AM747DC odpowiednik: MC1747CL

AM747DM odpowiednik: MC1747L

AM747HC odpowiednik: MC1747CG

AM747HM odpowiednik: MC1747G

AM748HC odpowiednik: MC1748CG

AM748HM odpowiednik: MC1748G

AM885 odpowiednik: K597CA1

AM90C644 odpowiednik: GM53C461

AM90C644 odpowiednik: HM53461

AM90C644 odpowiednik: M5M4C264

AM90C644 odpowiednik: M5M4C4064

AM90C644 odpowiednik: MB81461

AM90C644 odpowiednik: MT42C4064

AM90C644 odpowiednik: TMS461

AM90C644 odpowiednik: V53C261

AM9102 odpowiednik: 2102-2

AM9102 odpowiednik: IM7552-2

AM9102 odpowiednik: S3102B

AM9102 odpowiednik: TMS4034

AM9102A odpowiednik: TMS4033

AM9114PC odpowiednik: MN2114-3

AM9114PC odpowiednik: UPD2114LC

AM9218 odpowiednik: 2316E

AM9218 odpowiednik: 2616

AM9218 odpowiednik: 3516E

AM9218 odpowiednik: 8316E

AM9218 odpowiednik: MK34000

AM9218 odpowiednik: MM52116

AM9218 odpowiednik: RO3-9316

AM9218 odpowiednik: ROM2316E

AM9218 odpowiednik: S6831B

AM9218 odpowiednik: UPD2216E

AM9232 odpowiednik: 2332

AM9232 odpowiednik: 23332

AM9232 odpowiednik: 2632

AM9232 odpowiednik: 8332

AM9232 odpowiednik: MCM8332

AM9232 odpowiednik: RO3-9332

AM9232 odpowiednik: ROM4732

AM9232 odpowiednik: S68332

AM9232 odpowiednik: UPD2332

AM9232 odpowiednik: UPD23332

AM93S48 odpowiednik: КР531ИП10

AM9516 odpowiednik: Z8516

AM9518 odpowiednik: 2SB1270

AM9518 odpowiednik: ZZ9518

AM9519APC odpowiednik: КР1818ВН19

AMCC1270 odpowiednik: КБ1004ХЛ10-4

AMCC1270 odpowiednik: КБ1004ХЛ11-4

AMD27S21 odpowiednik: 29661

AMD27S21 odpowiednik: 6301

AMD27S21 odpowiednik: 7052

AMD27S21 odpowiednik: 74S287

AMD27S21 odpowiednik: 7611

AMD27S21 odpowiednik: 82S129

AMD27S21 odpowiednik: 93427

AMP-01 odpowiednik: INA101AM

AMP-01 odpowiednik: INA104

AMP-02 odpowiednik: INA103KP

AMP-02 odpowiednik: INA111

AMP-02 odpowiednik: INA114

AMP-03 odpowiednik: INA105KP

AMP-05 odpowiednik: INA110AG

AMZ8016 odpowiednik: Z8016

AMZ8068 odpowiednik: Z8068

AN1007 odpowiednik: UPC354D

AN101 odpowiednik: LA2100

AN101 odpowiednik: TDA1001

AN101 odpowiednik: UPC1176C

AN103 odpowiednik: TA7310

AN1081 odpowiednik: HA17080PS

AN1081 odpowiednik: TL081CP

AN1081 odpowiednik: UPC4081C

AN1081 odpowiednik: UPC801C

AN1082 odpowiednik: HA17082PS

AN1082 odpowiednik: NJM082D

AN1082 odpowiednik: TL082CP

AN1319 odpowiednik: LM319N

AN1324 odpowiednik: AN6564

AN1324 odpowiednik: CA324E

AN1324 odpowiednik: IR3702

AN1324 odpowiednik: KA2504

AN1324 odpowiednik: LA6324

AN1324 odpowiednik: LM324D

AN1324 odpowiednik: LM324N

AN1324 odpowiednik: OP421

AN1324 odpowiednik: UA324

AN1324 odpowiednik: UA324PC

AN1324 odpowiednik: UPC324C

AN1339 odpowiednik: AN6912N

AN1339 odpowiednik: LM339

AN1358 odpowiednik: AN1458

AN1358 odpowiednik: AN4558

AN1358 odpowiednik: AN6552

AN1358 odpowiednik: AN6562

AN1358 odpowiednik: AN6572

AN1358 odpowiednik: HA17458

AN1358 odpowiednik: LM1458

AN1358 odpowiednik: MC1458N

AN1358 odpowiednik: NJM4558DB

AN1358 odpowiednik: UPC4558C

AN136 odpowiednik: ECG1053

AN1393 odpowiednik: LM393

AN1393S odpowiednik: LA6393S

AN1458 odpowiednik: AN6572

AN1458 odpowiednik: HA17458P

AN1458 odpowiednik: IR91458

AN1458 odpowiednik: LM1458

AN1458 odpowiednik: LM1458N

AN1458 odpowiednik: MC1458N

AN1458 odpowiednik: MC1458P

AN1458 odpowiednik: TA75458P

AN1458 odpowiednik: UA1458TC

AN1458 odpowiednik: UPC1458C

AN1555 odpowiednik: NE555N

AN1555 odpowiednik: NJM555D

AN1555N odpowiednik: LB8555D

AN1555N odpowiednik: LB8555P

AN1555N odpowiednik: NE555

AN1555N odpowiednik: NJM555D

AN1555N odpowiednik: TA7555P

AN1555N odpowiednik: UPC1555C

AN1555N odpowiednik: UPC617C

AN1741 odpowiednik: AN6750

AN1741 odpowiednik: UA741CN8

AN203 odpowiednik: ECG1054

AN206 odpowiednik: ECG1057

AN208 odpowiednik: ECG1136

AN208 odpowiednik: MK3800

AN210 odpowiednik: ECG1055

AN211 odpowiednik: AN271

AN211 odpowiednik: AN362

AN211 odpowiednik: ECG1056

AN211 odpowiednik: ECG1181

AN211 odpowiednik: HA11227

AN211 odpowiednik: LA3361

AN213 odpowiednik: ECG1059

AN214Q odpowiednik: ECG1058

AN214Q odpowiednik: T3H2

AN216 odpowiednik: ECG1125

AN217BB odpowiednik: AN217P

AN217P odpowiednik: AN217BB

AN217P odpowiednik: ECG1060

AN220 odpowiednik: ECG1061

AN220 odpowiednik: HA1108

AN222 odpowiednik: ECG1004

AN222 odpowiednik: HA1126D

AN222 odpowiednik: HA1146

AN222 odpowiednik: LA1364A

AN222 odpowiednik: M5135P

AN225 odpowiednik: ECG1062

AN225 odpowiednik: ULN2224AN

AN227 odpowiednik: ECG1063

AN229 odpowiednik: ECG1064

AN230 odpowiednik: ECG1065

AN231 odpowiednik: ECG1066

AN234 odpowiednik: ECG1067

AN236 odpowiednik: 144011

AN236 odpowiednik: 51-90305A20

AN236 odpowiednik: ECG1123

AN238 odpowiednik: 221-Z9059

AN238 odpowiednik: ECG1186

AN238 odpowiednik: HA1139

AN238 odpowiednik: HA1140

AN238 odpowiednik: MC1352P

AN238 odpowiednik: UPC595C

AN2385D odpowiednik: HA1139

AN2385D odpowiednik: M5183P

AN2385D odpowiednik: MC1352P

AN2385D odpowiednik: MC1353P

AN2385D odpowiednik: SN76550P

AN2385D odpowiednik: SN76650P

AN2385D odpowiednik: SN7665OP

AN2385D odpowiednik: UPC595C

AN238S odpowiednik: HA1139

AN238S odpowiednik: M5183P

AN238S odpowiednik: MC1352

AN238S odpowiednik: MC1352P

AN238S odpowiednik: SN76650P

AN238S odpowiednik: TA7074P

AN238S odpowiednik: TDA1352P

AN238S odpowiednik: UPC595C

AN239Q odpowiednik: ECG1161

AN240 odpowiednik: AN241P

AN240 odpowiednik: HA1125

AN240 odpowiednik: KA2101

AN240 odpowiednik: LA1365

AN240 odpowiednik: TA7176P

AN240P odpowiednik: 51-90305A61

AN240P odpowiednik: AN241

AN240P odpowiednik: ECG712

AN240P odpowiednik: HA1124

AN240P odpowiednik: HA1125

AN240P odpowiednik: KA2101

AN240P odpowiednik: LA1363

AN240P odpowiednik: LA1365

AN240P odpowiednik: LM3065N

AN240P odpowiednik: SN76664N

AN240P odpowiednik: TA7176AP

AN240P odpowiednik: TA7176P

AN240P odpowiednik: ULN2165N

AN240S odpowiednik: AN241

AN240S odpowiednik: CX093

AN241 odpowiednik: AN240P

AN241 odpowiednik: AN240S

AN241 odpowiednik: CA3065

AN241 odpowiednik: CA3065E

AN241 odpowiednik: HA1125

AN241 odpowiednik: KA2101

AN241 odpowiednik: LA1365

AN241 odpowiednik: TA7176P

AN241P odpowiednik: AN240

AN241P odpowiednik: ECG1162

AN241P odpowiednik: HA1125

AN241P odpowiednik: KA2101

AN241P odpowiednik: LA1365

AN241P odpowiednik: TA7176AP

AN241P odpowiednik: TA7176P

AN242 odpowiednik: ECG1068

AN244 odpowiednik: CA3065E

AN245 odpowiednik: ECG1164

AN247 odpowiednik: 221-Z9054

AN247 odpowiednik: ECG1173

AN247 odpowiednik: M5168P

AN247P odpowiednik: 221-Z9054

AN247P odpowiednik: ECG1173

AN247P odpowiednik: M51247P

AN247P odpowiednik: M5168P

AN248 odpowiednik: M5167P

AN252 odpowiednik: AN7140

AN252 odpowiednik: AN7140N

AN253 odpowiednik: ECG1072

AN259 odpowiednik: ECG1487

AN260 odpowiednik: ECG1074

AN262 odpowiednik: 144012

AN262 odpowiednik: 51-90305A21

AN262 odpowiednik: КР1005УН1А

AN262 odpowiednik: КР1005УН1Б

AN264 odpowiednik: AN7311

AN264 odpowiednik: ECG1435

AN271 odpowiednik: AN211

AN271 odpowiednik: AN362

AN271 odpowiednik: AN7410

AN271 odpowiednik: ECG1056

AN271 odpowiednik: HA11227

AN271 odpowiednik: KA2261

AN271 odpowiednik: LA3361

AN271 odpowiednik: TA7604P

AN272 odpowiednik: ECG1450

AN274 odpowiednik: AN374

AN274 odpowiednik: AN374P

AN274 odpowiednik: ECG1137

AN277 odpowiednik: AN366

AN277 odpowiednik: AN366P

AN277 odpowiednik: ECG1073

AN278 odpowiednik: ECG1448

AN288 odpowiednik: ECG1069

AN289 odpowiednik: ECG1182

AN301 odpowiednik: ECG1446

AN302 odpowiednik: 51-90305A22

AN302 odpowiednik: ECG1264

AN303 odpowiednik: 51-9030A23

AN303 odpowiednik: ECG1265

AN304 odpowiednik: 51-90433A33

AN304 odpowiednik: ECG1400

AN304 odpowiednik: КМ1005УР1А

AN304 odpowiednik: КМ1005УР1Б

AN305 odpowiednik: 144015

AN305 odpowiednik: 51-90305A24

AN305 odpowiednik: ECG1266

AN3114 odpowiednik: AM2814

AN3114 odpowiednik: TMS3114

AN313 odpowiednik: ECG1444

AN315 odpowiednik: AN7154

AN315 odpowiednik: ECG1240

AN316 odpowiednik: 51-90305A25

AN316 odpowiednik: ECG1267

AN318 odpowiednik: 144017

AN318 odpowiednik: 51-90305A26

AN318 odpowiednik: ECG1268

AN326 odpowiednik: 221-Z9069

AN326 odpowiednik: ECG1250

AN328 odpowiednik: ECG1070

AN331 odpowiednik: 144027

AN331 odpowiednik: 51-13753A08

AN331 odpowiednik: ECG1168

AN337 odpowiednik: 51-90305A27

AN337 odpowiednik: ECG1269

AN340 odpowiednik: LA1210

AN340 odpowiednik: LA1220

AN340P odpowiednik: ECG1454

AN342 odpowiednik: ECG1071

AN343 odpowiednik: ECG1163

AN360 odpowiednik: 144019

AN360 odpowiednik: 51-90305A28

AN360P odpowiednik: ECG1223

AN362 odpowiednik: AN211

AN362 odpowiednik: AN271

AN362 odpowiednik: AN362L

AN362 odpowiednik: AN7410

AN362 odpowiednik: BA1320

AN362 odpowiednik: ECG1056

AN362 odpowiednik: ECG1248

AN362 odpowiednik: HA11227

AN362 odpowiednik: KA2261

AN362 odpowiednik: LA3361

AN362 odpowiednik: TA7604P

AN362 odpowiednik: UPC1197C

AN362L odpowiednik: AN362

AN366 odpowiednik: AN277

AN366 odpowiednik: ECG1242

AN366P odpowiednik: AN277

AN366P odpowiednik: ECG1073

AN374 odpowiednik: AN274

AN374 odpowiednik: ECG1137

AN374 odpowiednik: ECG1224

AN374P odpowiednik: AN274

AN374P odpowiednik: ECG1452

AN377 odpowiednik: CA3089

AN377 odpowiednik: CA3089E

AN377 odpowiednik: ECG788

AN377 odpowiednik: HA11225

AN377 odpowiednik: HA1137

AN377 odpowiednik: HA1137W

AN377 odpowiednik: HA137

AN377 odpowiednik: KB4402

AN377 odpowiednik: LA1230

AN377 odpowiednik: LA1230N

AN377 odpowiednik: LA1231

AN377 odpowiednik: LM3089N

AN377 odpowiednik: TDA1200

AN377 odpowiednik: UA3089PC

AN377 odpowiednik: ULN2289N

AN377 odpowiednik: UPC1167

AN377 odpowiednik: UPC1167C

AN380 odpowiednik: AN5311

AN380 odpowiednik: ECG1191

AN380 odpowiednik: UPC1380C

AN3821K odpowiednik: AN3822

AN3822 odpowiednik: AN3821K

AN4558 odpowiednik: AN1358

AN4558 odpowiednik: AN6552

AN4558 odpowiednik: AN6562

AN4558 odpowiednik: AN6572

AN4558 odpowiednik: BA4558

AN4558 odpowiednik: LA6458D

AN4558 odpowiednik: LM358

AN4558 odpowiednik: LM358N

AN4558 odpowiednik: MC1458

AN4558 odpowiednik: MC4558CN

AN4558 odpowiednik: MC4558S

AN4558 odpowiednik: NE532N

AN4558 odpowiednik: NJM4558SD

AN4558 odpowiednik: RC4558D

AN4558 odpowiednik: TA75558P

AN4558 odpowiednik: UPC4558C

AN4558N odpowiednik: UPC4558C

AN5010 odpowiednik: 51-90433A07

AN5010 odpowiednik: ECG1402

AN5010 odpowiednik: UPC1360C

AN5020 odpowiednik: 152895

AN5020 odpowiednik: ECG1682

AN5111 odpowiednik: BN5111

AN5111 odpowiednik: BN5111B

AN5111 odpowiednik: ECG1440

AN5111 odpowiednik: M5185P

AN5120 odpowiednik: KA2910

AN5130 odpowiednik: AN5132

AN5132 odpowiednik: AN5130

AN5132 odpowiednik: ECG1551

AN5151 odpowiednik: KA2915

AN5151N odpowiednik: KA2915

AN5210 odpowiednik: M5147P

AN5220 odpowiednik: AN5221

AN5221 odpowiednik: AN5220

AN5250 odpowiednik: ECG1404

AN5255 odpowiednik: AN5256

AN5255 odpowiednik: ECG1663

AN5255 odpowiednik: KA5255

AN5255 odpowiednik: KA5255-R

AN5256 odpowiednik: AN5255

AN5256 odpowiednik: ECG1663

AN5256 odpowiednik: KA5255

AN5256 odpowiednik: KA5255-R

AN5310 odpowiednik: AN5311

AN5310 odpowiednik: ECG1410

AN5310 odpowiednik: KA2150

AN5310 odpowiednik: TDA3570

AN5310 odpowiednik: UPC1352C

AN5311 odpowiednik: AN380

AN5311 odpowiednik: AN5310

AN5311 odpowiednik: ECG1410

AN5311 odpowiednik: UPC1352C

AN5311 odpowiednik: UPC1380C

AN5320 odpowiednik: 51-13753A23

AN5320 odpowiednik: ECG1415

AN5330 odpowiednik: ECG1437

AN5340 odpowiednik: ECG1401

AN5340 odpowiednik: EN11401

AN5340 odpowiednik: HA11401

AN5355 odpowiednik: KA6101

AN5410 odpowiednik: AN5411

AN5410 odpowiednik: CX557

AN5410 odpowiednik: ECG1417

AN5410 odpowiednik: UPC1357

AN5410 odpowiednik: UPC1357C

AN5410 odpowiednik: UPC1367C

AN5411 odpowiednik: AN5410

AN5411 odpowiednik: CN5411

AN5411 odpowiednik: CX557

AN5411 odpowiednik: CX557A

AN5411 odpowiednik: CX577

AN5411 odpowiednik: ECG1299

AN5411 odpowiednik: ECG1417

AN5411 odpowiednik: ECG1552

AN5411 odpowiednik: UPC1357C

AN5411 odpowiednik: UPC1367

AN5411 odpowiednik: UPC1367C

AN5416 odpowiednik: ECG1683

AN5421 odpowiednik: GL8121

AN5435 odpowiednik: AN5435-R

AN5435 odpowiednik: ECG1295

AN5435-R odpowiednik: AN5435

AN5435-R odpowiednik: ECG1295

AN5436 odpowiednik: KA2134

AN5436N odpowiednik: KA2134

AN5440 odpowiednik: ECG1403

AN5440 odpowiednik: EN11414

AN5440 odpowiednik: HA11414

AN5510 odpowiednik: UPC1358C

AN5510 odpowiednik: UPC1368C

AN5510N odpowiednik: ECG1406

AN5512 odpowiednik: ECG1674

AN5512 odpowiednik: KA2131

AN5515 odpowiednik: DBL2004

AN5515 odpowiednik: ECG1684

AN5520 odpowiednik: ECG1485

AN5700 odpowiednik: ECG1615

AN5700 odpowiednik: KA5700

AN5701 odpowiednik: 148716

AN5703 odpowiednik: ECG1625

AN5710 odpowiednik: AN5710P

AN5710 odpowiednik: ECG1620

AN5710P odpowiednik: AN5710

AN5710P odpowiednik: ECG1620

AN5712 odpowiednik: ECG1618

AN5712 odpowiednik: KA5712

AN5720 odpowiednik: ECG1607

AN5722 odpowiednik: ECG1610

AN5732 odpowiednik: ECG1234

AN5732 odpowiednik: TA7130P

AN5732 odpowiednik: UPC1028H

AN5740 odpowiednik: ECG1612

AN5752 odpowiednik: AN5753

AN5752 odpowiednik: ECG1629

AN5753 odpowiednik: AN5752

AN5753 odpowiednik: ECG1629

AN5836 odpowiednik: KA2107

AN607 odpowiednik: AN608

AN608 odpowiednik: AN607

AN610 odpowiednik: 150749

AN610P odpowiednik: ECG1442

AN612 odpowiednik: ECG1249

AN6249 odpowiednik: AN6250

AN6250 odpowiednik: AN6249

AN6291 odpowiednik: AN6291K

AN6291K odpowiednik: AN6291

AN6300 odpowiednik: ECG1412

AN6310 odpowiednik: ECG1621

AN6310 odpowiednik: КР1005ХА4

AN632 odpowiednik: 51-90329A44

AN6320 odpowiednik: 146514

AN6320 odpowiednik: AN6330

AN6320 odpowiednik: ECG1419

AN6320N odpowiednik: КР1005УЛ1А

AN6320N odpowiednik: КР1005УЛ1Б

AN6321 odpowiednik: ECG1622

AN6326N odpowiednik: ECG1689

AN6330 odpowiednik: AN6320

AN6330 odpowiednik: ECG1419

AN6331 odpowiednik: AN6332

AN6331 odpowiednik: ECG1422

AN6332 odpowiednik: 148720

AN6332 odpowiednik: AN6331

AN6332 odpowiednik: ECG1422

AN6332 odpowiednik: КР1005ХА5

AN6340 odpowiednik: AN6344

AN6340 odpowiednik: ECG1428

AN6341 odpowiednik: 144850

AN6341N odpowiednik: ECG1425

AN6341N odpowiednik: КР1005ХА1

AN6342 odpowiednik: ECG1427

AN6342 odpowiednik: КР1005ПЦ2

AN6343 odpowiednik: 148721

AN6344 odpowiednik: 146893

AN6344 odpowiednik: AN6340

AN6344 odpowiednik: ECG1428

AN6345 odpowiednik: 148722

AN6345 odpowiednik: ECG1568

AN6345 odpowiednik: KAA6345

AN6345 odpowiednik: КР1005ПЦ4

AN6350 odpowiednik: 148723

AN6350 odpowiednik: КР1005ХА2

AN6353 odpowiednik: К1005ПЦ5

AN6360 odpowiednik: 148725

AN6360 odpowiednik: КР1005ХА6

AN6361 odpowiednik: 149585

AN6362 odpowiednik: 148727

AN6362 odpowiednik: КР1005ХА7

AN6362N odpowiednik: ECG1314

AN6371 odpowiednik: КР1005ПС1

AN6387 odpowiednik: AN6387P

AN6387 odpowiednik: ECG1630

AN6387P odpowiednik: AN6387

AN6387P odpowiednik: ECG1630

AN6390 odpowiednik: ECG1623

AN640 odpowiednik: 51-90305A29

AN640 odpowiednik: ECG1270

AN640 odpowiednik: SK9055

AN640G odpowiednik: 51-90458A78

AN6502 odpowiednik: KA2558

AN6502 odpowiednik: LM358N

AN6502 odpowiednik: UA1458PC

AN6551 odpowiednik: 149584

AN6551 odpowiednik: AN6555

AN6551 odpowiednik: BA715

AN6551 odpowiednik: LA6458S

AN6551 odpowiednik: M5218L

AN6551 odpowiednik: MJM4558S

AN6551 odpowiednik: NJM4558S

AN6551 odpowiednik: TA75558S

AN6551 odpowiednik: TA7558S

AN6551 odpowiednik: КР1005УД1

AN6551S odpowiednik: BA715

AN6551S odpowiednik: ECG1529

AN6551S odpowiednik: LA6458S

AN6551S odpowiednik: NJM4558S

AN6551S odpowiednik: TA75458S

AN6552 odpowiednik: 148728

AN6552 odpowiednik: AN1358

AN6552 odpowiednik: AN4558

AN6552 odpowiednik: AN6562

AN6552 odpowiednik: AN6572

AN6552 odpowiednik: LA6458

AN6552 odpowiednik: LA6458D

AN6552 odpowiednik: MC1458

AN6552 odpowiednik: MC1458P1

AN6552 odpowiednik: RC4558D

AN6552 odpowiednik: UPC1458C

AN6552 odpowiednik: UPC4558C

AN6553 odpowiednik: RC4559N

AN6555 odpowiednik: AN6551

AN6555 odpowiednik: BA715

AN6555 odpowiednik: LA6458S

AN6555 odpowiednik: M5218L

AN6555 odpowiednik: MJM4558S

AN6555 odpowiednik: NJM4558S

AN6555 odpowiednik: TA75558S

AN6555 odpowiednik: TA7558S

AN6556 odpowiednik: 6553

AN6556 odpowiednik: NJM4559D

AN6556 odpowiednik: RC4559N

AN6556 odpowiednik: TA75559P

AN6556 odpowiednik: UPC4559C

AN6559 odpowiednik: HA17458GS

AN6559 odpowiednik: MC1458

AN6559 odpowiednik: MC1458N

AN6561 odpowiednik: EA33X8771

AN6561 odpowiednik: HA17904

AN6561 odpowiednik: IR9358

AN6561 odpowiednik: LA64358S

AN6561 odpowiednik: LM358N

AN6561 odpowiednik: NJM2904D

AN6561 odpowiednik: NJM2904S

AN6561 odpowiednik: TA75358P

AN6561 odpowiednik: TA75358S

AN6562 odpowiednik: AN1358

AN6562 odpowiednik: AN1458

AN6562 odpowiednik: AN4558

AN6562 odpowiednik: AN6552

AN6562 odpowiednik: AN6572

AN6562 odpowiednik: HA17458

AN6562 odpowiednik: LM1458

AN6562 odpowiednik: MC1458N

AN6562 odpowiednik: UPC4558C

AN6564 odpowiednik: AN1324

AN6564 odpowiednik: CA324E

AN6564 odpowiednik: KA2504

AN6564 odpowiednik: LA6324

AN6564 odpowiednik: LM324D

AN6564 odpowiednik: LM324N

AN6564 odpowiednik: OP421

AN6564 odpowiednik: UA324

AN6564 odpowiednik: UA324PC

AN6564 odpowiednik: UPC324C

AN6571 odpowiednik: IR91458

AN6572 odpowiednik: AN1358

AN6572 odpowiednik: AN1458

AN6572 odpowiednik: AN4558

AN6572 odpowiednik: AN6552

AN6572 odpowiednik: AN6562

AN6572 odpowiednik: HA17458

AN6572 odpowiednik: LM1458

AN6572 odpowiednik: LM1458N

AN6572 odpowiednik: MC1458N

AN6572 odpowiednik: MC1458P

AN6572 odpowiednik: UPC1458C

AN6572 odpowiednik: UPC4558C

AN6573 odpowiednik: HA17741

AN6573 odpowiednik: IR3741

AN6573 odpowiednik: LM741N-8

AN6573 odpowiednik: TA7504P

AN6573 odpowiednik: TA7504S

AN6573 odpowiednik: UA741TC

AN6610 odpowiednik: TDA1151

AN6651 odpowiednik: KA2407

AN6677 odpowiednik: 148729

AN6677 odpowiednik: ECG1613

AN6677 odpowiednik: КР1005ХА3

AN6750 odpowiednik: AN1741

AN6811 odpowiednik: ECG1421

AN6821N odpowiednik: ECG1499

AN6875 odpowiednik: ECG1503

AN6876B odpowiednik: ECG1502

AN6877B odpowiednik: ECG1501

AN6878B odpowiednik: ECG1500

AN6884 odpowiednik: BA6124

AN6884 odpowiednik: BA6137

AN6884 odpowiednik: BA6154

AN6884 odpowiednik: DBL1016

AN6884 odpowiednik: ECG1561

AN6884 odpowiednik: KA2284

AN6884 odpowiednik: LB1403

AN6884 odpowiednik: LB1423

AN6912 odpowiednik: CA339E

AN6912 odpowiednik: HA17901

AN6912 odpowiednik: LA6339

AN6912 odpowiednik: LM339N

AN6912 odpowiednik: TA75339P

AN6912 odpowiednik: UA339PC

AN6912 odpowiednik: ULY7713

AN6912 odpowiednik: UPC339C

AN6912N odpowiednik: AN1339

AN6912N odpowiednik: LM339

AN6913 odpowiednik: AN6915

AN6913 odpowiednik: AN69168

AN6913 odpowiednik: LA6393S

AN6913 odpowiednik: TA75393AS

AN6914 odpowiednik: BA10393

AN6914 odpowiednik: DBL358

AN6914 odpowiednik: HA17393

AN6914 odpowiednik: LM393N

AN6914 odpowiednik: UPC393C

AN6915 odpowiednik: AN6913

AN6915 odpowiednik: AN69168

AN6915 odpowiednik: LA6393S

AN6915 odpowiednik: TA75393AS

AN6916 odpowiednik: LM393

AN69168 odpowiednik: AN6913

AN69168 odpowiednik: AN6915

AN69168 odpowiednik: LA6393S

AN69168 odpowiednik: TA75393AS

AN6918 odpowiednik: LM339

AN7108 odpowiednik: CXA1034

AN7108 odpowiednik: CXA1034P

AN7108 odpowiednik: KA22132

AN7112 odpowiednik: KA2212

AN7112 odpowiednik: LA4140

AN7112 odpowiednik: TA7313AP

AN7112 odpowiednik: TA7313P

AN7112E odpowiednik: KA2212

AN7112E odpowiednik: LA4140

AN7112E odpowiednik: LA4142

AN7112E odpowiednik: TA7313

AN7114 odpowiednik: AN7115

AN7114 odpowiednik: LA4100

AN7115 odpowiednik: AN7114

AN7115 odpowiednik: ECG1381

AN7115 odpowiednik: LA4100

AN7115 odpowiednik: LA4101

AN7115 odpowiednik: M5155P

AN7120 odpowiednik: ECG1463

AN7120 odpowiednik: LA4112

AN7130 odpowiednik: ECG1363

AN7131 odpowiednik: ECG1365

AN7140 odpowiednik: AN252

AN7140N odpowiednik: AN252

AN7145H odpowiednik: AN7145M

AN7145H odpowiednik: ECG1383

AN7145M odpowiednik: AN7145H

AN7145M odpowiednik: ECG1383

AN7145M odpowiednik: К174УН18

AN7146H odpowiednik: AN7146M

AN7146H odpowiednik: ECG1367

AN7146M odpowiednik: AN7146H

AN7146M odpowiednik: ECG1367

AN7150 odpowiednik: AN7154

AN7150 odpowiednik: ECG1369

AN7154 odpowiednik: AN315

AN7154 odpowiednik: AN7150

AN7154 odpowiednik: ECG1240

AN7154 odpowiednik: ECG1369

AN7156N odpowiednik: ECG1371

AN7158N odpowiednik: ECG1373

AN7168 odpowiednik: 37001064

AN7168 odpowiednik: AN7169

AN7168 odpowiednik: AN7178

AN7168 odpowiednik: ECG1395

AN7168 odpowiednik: HA13108

AN7168 odpowiednik: HA1377A

AN7168 odpowiednik: HA1398

AN7169 odpowiednik: AN7168

AN7169 odpowiednik: ECG1395

AN7169 odpowiednik: HA13108

AN7169 odpowiednik: HA1398

AN7178 odpowiednik: AN7168

AN7178 odpowiednik: HA1377A

AN7178 odpowiednik: HA1398

AN7205 odpowiednik: 1.6-6V

AN7205 odpowiednik: KA22495

AN7205 odpowiednik: LA118

AN7205 odpowiednik: LA1185

AN7205 odpowiednik: TA7358

AN7205 odpowiednik: TA7358AP

AN7213 odpowiednik: DBL013

AN7213 odpowiednik: DBL1013

AN7213 odpowiednik: KA2249

AN7213 odpowiednik: KA3213

AN7218 odpowiednik: ECG1563

AN7218 odpowiednik: KA1018C

AN7218 odpowiednik: UPC1018C

AN7222 odpowiednik: TA7640P

AN7310 odpowiednik: KIA6225S

AN7310 odpowiednik: LA3161

AN7310 odpowiednik: M5152L

AN7310 odpowiednik: TA8125S

AN7310 odpowiednik: UPC1032H

AN7311 odpowiednik: AN264

AN7311 odpowiednik: ECG1435

AN7410 odpowiednik: AN271

AN7410 odpowiednik: AN362

AN7410 odpowiednik: BA1320

AN7410 odpowiednik: BA1330

AN7410 odpowiednik: DBL1026

AN7410 odpowiednik: ECG1560

AN7410 odpowiednik: HA11227

AN7410 odpowiednik: HA1127

AN7410 odpowiednik: KA2261

AN7410 odpowiednik: KA7410N

AN7410 odpowiednik: LA3350

AN7410 odpowiednik: LA3361

AN7410 odpowiednik: TA7604P

AN7410 odpowiednik: UPC1197

AN7410 odpowiednik: UPC1197C

AN7410N odpowiednik: BA1330

AN7410N odpowiednik: DBL1026

AN7410N odpowiednik: HA11227

AN7410N odpowiednik: KA2261

AN7410N odpowiednik: TA7604

AN7420 odpowiednik: DBL1009

AN7420 odpowiednik: ECG1657

AN7420 odpowiednik: GL5643

AN7420 odpowiednik: KA2263

AN7420 odpowiednik: KIA6043

AN7420 odpowiednik: KIA6043S

AN7420 odpowiednik: TA7343AP

AN7420 odpowiednik: TA7343P

AN7421 odpowiednik: KA2264

AN7421 odpowiednik: KIA7342

AN7421 odpowiednik: TA7342

AN7421 odpowiednik: TA7342P

AN7805 odpowiednik: ECG960

AN7805 odpowiednik: GL7805

AN7805 odpowiednik: KIA78005

AN7805 odpowiednik: LM340T-5

AN7805 odpowiednik: MC7805C

AN7805 odpowiednik: MC7805CT

AN7805 odpowiednik: TDA1405

AN7805 odpowiednik: UA7805UC

AN7805 odpowiednik: UPC1405

AN7805 odpowiednik: UPC14305

AN7806 odpowiednik: ECG962

AN7806 odpowiednik: GL7806

AN7806 odpowiednik: HA17806

AN7806 odpowiednik: HA17806P

AN7806 odpowiednik: L7806CV

AN7806 odpowiednik: LM340T-6

AN7806 odpowiednik: MC7806C

AN7806 odpowiednik: MC7806CT

AN7806 odpowiednik: MC7806UC

AN7806 odpowiednik: TA78006AP

AN7806 odpowiednik: UA7806

AN7806 odpowiednik: UA7806UC

AN7806 odpowiednik: UPC7806H

AN7808 odpowiednik: ECG964

AN7808 odpowiednik: GL7808

AN7808 odpowiednik: HA17808

AN7808 odpowiednik: LM340T-8

AN7808 odpowiednik: MC7808C

AN7808 odpowiednik: MC7808CT

AN7808 odpowiednik: TA78008AP

AN7808 odpowiednik: UA7808

AN7808 odpowiednik: UA7808UC

AN7808 odpowiednik: UPC14308

AN7808 odpowiednik: UPC7808H

AN7809 odpowiednik: GL7809

AN7809 odpowiednik: HA17809

AN7809 odpowiednik: MC7809C

AN7809 odpowiednik: MC7809CT

AN7809 odpowiednik: TA78009AP

AN7809 odpowiednik: UA7809

AN7809 odpowiednik: UPC7809H

AN7812 odpowiednik: GL7812

AN7812 odpowiednik: HA17812

AN7812 odpowiednik: KIA78012

AN7812 odpowiednik: MC7812C

AN7812 odpowiednik: MC7812CT

AN7812 odpowiednik: TA78012AP

AN7812 odpowiednik: UA7812

AN7812 odpowiednik: UPC7812H

AN7815 odpowiednik: GL7815

AN7815 odpowiednik: HA17815

AN7815 odpowiednik: MC7815C

AN7815 odpowiednik: MC7815CT

AN7815 odpowiednik: TA78015AP

AN7815 odpowiednik: UA7815

AN7815 odpowiednik: UPC7815C

AN7815 odpowiednik: UPC7815H

AN7818 odpowiednik: GL7818

AN7818 odpowiednik: HA17818

AN7818 odpowiednik: MC7818C

AN7818 odpowiednik: MC7818CT

AN7818 odpowiednik: TA7818AP

AN7818 odpowiednik: UA7818

AN7818 odpowiednik: UPC7818H

AN7824 odpowiednik: ECG972

AN7824 odpowiednik: GL7824

AN7824 odpowiednik: HA17824

AN7824 odpowiednik: LM340T-24

AN7824 odpowiednik: MC7824C

AN7824 odpowiednik: MC7824CT

AN7824 odpowiednik: TA78024AP

AN7824 odpowiednik: UA7824

AN7824 odpowiednik: UA7824UC

AN7824 odpowiednik: UPC7824H

AN78L05 odpowiednik: ECG977

AN78L05 odpowiednik: UA78L05-AWC

AN78L06 odpowiednik: UA78L06AWC

AN78L08 odpowiednik: ECG981

AN78L08 odpowiednik: UA78L08AWC

AN78L08 odpowiednik: UPC78L08

AN78L09 odpowiednik: UPC78L09

AN78L12 odpowiednik: UA78L12AWC

AN8295 odpowiednik: LA2600

AN829S odpowiednik: ECG1439

AN829S odpowiednik: LA2600

AN8370 odpowiednik: RAN8370S

AN9218 odpowiednik: 3516E

AN9218 odpowiednik: 8316E

AN9218 odpowiednik: MK34000

AN9218 odpowiednik: ROM2316E

AN9218 odpowiednik: S6831B

AP9A107-15VC odpowiednik: IS61C1024-15K

AP9A107-20VC odpowiednik: IS61C1024-20K

AP9A107-25VC odpowiednik: IS61C1024-25K

AP9A107-30VC odpowiednik: IS61C1024-25K

AS215 odpowiednik: 2NU74

AS215 odpowiednik: 6NU74

AS215 odpowiednik: 7NU74

AS215 odpowiednik: AD132

AS215 odpowiednik: AD135

AS7C1024-12JC odpowiednik: IS61C1024-12K

AS7C1024-12PC odpowiednik: IS61C1024-12M

AS7C1024-12TJC odpowiednik: IS61C1024-12J

AS7C1024-12TPC odpowiednik: IS61C1024-12N

AS7C1024-15JC odpowiednik: IS61C1024-15K

AS7C1024-15PC odpowiednik: IS61C1024-15M

AS7C1024-15TJC odpowiednik: IS61C1024-15J

AS7C1024-15TPC odpowiednik: IS61C1024-15N

AS7C1024-20JC odpowiednik: IS61C1024-20K

AS7C1024-20PC odpowiednik: IS61C1024-20M

AS7C1024-20TJC odpowiednik: IS61C1024-20J

AS7C1024-20TPC odpowiednik: IS61C1024-20N

AS7C1024-25JC odpowiednik: IS61C1024-25K

AS7C1024-25PC odpowiednik: IS61C1024-25M

AS7C1024-25TJC odpowiednik: IS61C1024-25J

AS7C1024-25TPC odpowiednik: IS61C1024-25N

AS7C1024-35JC odpowiednik: IS61C1024-35K

AS7C1024-35PC odpowiednik: IS61C1024-35M

AS7C1024-35TJC odpowiednik: IS61C1024-35J

AS7C1024-35TPC odpowiednik: IS61C1024-35N

AS7C1024L-12JC odpowiednik: IS61C1024L-12K

AS7C1024L-12PC odpowiednik: IS61C1024L-12M

AS7C1024L-12TJC odpowiednik: IS61C1024L-12J

AS7C1024L-12TPC odpowiednik: IS61C1024L-12N

AS7C1024L-15JC odpowiednik: IS61C1024L-15K

AS7C1024L-15PC odpowiednik: IS61C1024L-15M

AS7C1024L-15TJC odpowiednik: IS61C1024L-15J

AS7C1024L-15TPC odpowiednik: IS61C1024L-15N

AS7C1024L-20JC odpowiednik: IS61C1024L-20K

AS7C1024L-20PC odpowiednik: IS61C1024L-20M

AS7C1024L-20TJC odpowiednik: IS61C1024L-20J

AS7C1024L-20TPC odpowiednik: IS61C1024L-20N

AS7C1024L-25JC odpowiednik: IS61C1024L-25K

AS7C1024L-25PC odpowiednik: IS61C1024L-25M

AS7C1024L-25TJC odpowiednik: IS61C1024L-25J

AS7C1024L-25TPC odpowiednik: IS61C1024L-25N

AS7C1024L-35JC odpowiednik: IS61C1024L-35K

AS7C1024L-35PC odpowiednik: IS61C1024L-35M

AS7C1024L-35TJC odpowiednik: IS61C1024L-35J

AS7C1024L-35TPC odpowiednik: IS61C1024L-35N

AS7C256-10JC odpowiednik: IS61C256AH-10J

AS7C256-10PC odpowiednik: IS61C256AH-10N

AS7C256-12JC odpowiednik: IS61C256AH-12J

AS7C256-12PC odpowiednik: IS61C256AH-12N

AS7C256-15JC odpowiednik: IS61C256AH-15J

AS7C256-15PC odpowiednik: IS61C256AH-15N

AS7C256-20JC odpowiednik: IS61C256AH-20J

AS7C256-20PC odpowiednik: IS61C256AH-20N

AS7C256-25JC odpowiednik: IS61C256AH-20J

AS7C256-25PC odpowiednik: IS61C256AH-20N

AS7C256-35JC odpowiednik: IS61C256AH-20J

AS7C256-35PC odpowiednik: IS61C256AH-20N

AS7C3256-12JC odpowiednik: IS61LV256-12J

AS7C3256-12PC odpowiednik: IS61LV256-12N

AS7C3256-15JC odpowiednik: IS61LV256-15J

AS7C3256-15PC odpowiednik: IS61LV256-15N

AS7C3256-20JC odpowiednik: IS61LV256-20J

AS7C3256-20PC odpowiednik: IS61LV256-20N

AS7C3256-25JC odpowiednik: IS61LV256-25J

AS7C3256-25PC odpowiednik: IS61LV256-25N

AS7C512-15JC odpowiednik: IS61C512-15J

AS7C512-15PC odpowiednik: IS61C512-15N

AS7C512-15SC odpowiednik: IS61C512-15Q

AS7C512-20JC odpowiednik: IS61C512-20J

AS7C512-20PC odpowiednik: IS61C512-20N

AS7C512-20SC odpowiednik: IS61C512-20Q

AS7C512-25JC odpowiednik: IS61C512-25J

AS7C512-25PC odpowiednik: IS61C512-25N

AS7C512-25SC odpowiednik: IS61C512-25Q

AS7C512-35JC odpowiednik: IS61C512-35J

AS7C512-35PC odpowiednik: IS61C512-35N

AS7C512-35SC odpowiednik: IS61C512-35Q

AS7C64-20JC odpowiednik: IS61C64AH-20J

AS7C64-20PC odpowiednik: IS61C64AH-20N

ASY12 odpowiednik: AC128z

ASY13 odpowiednik: ASY48

ASY14 odpowiednik: ASY77

ASY24 odpowiednik: ASY80

ASY24B odpowiednik: ASY76

ASY26 odpowiednik: OC44Kz

ASY27 odpowiednik: OC44Kz

ASY28 odpowiednik: ASY26

ASY29 odpowiednik: BSX20

ASY30 odpowiednik: ASY80

ASY31 odpowiednik: BCY70

ASY32 odpowiednik: BCY72

ASY33 odpowiednik: AC128

ASY33 odpowiednik: ASYP33

ASY33 odpowiednik: GC101

ASY33 odpowiednik: GC504

ASY33 odpowiednik: SFT306

ASY33 odpowiednik: SFT308

ASY34 odpowiednik: 2N397

ASY34 odpowiednik: AC128

ASY34 odpowiednik: ASYP34

ASY34 odpowiednik: GC101

ASY34 odpowiednik: GC505

ASY34 odpowiednik: SFT306

ASY34 odpowiednik: SFT308

ASY34 odpowiednik: TG3A

ASY34 odpowiednik: TG4

ASY34 odpowiednik: TG5

ASY35 odpowiednik: 2N395

ASY35 odpowiednik: AC128

ASY35 odpowiednik: ASYP35

ASY35 odpowiednik: GC101

ASY35 odpowiednik: GC504

ASY35 odpowiednik: SFT306

ASY35 odpowiednik: SFT308

ASY36 odpowiednik: 2N396

ASY36 odpowiednik: ASYP36

ASY36 odpowiednik: GC101

ASY36 odpowiednik: GC504

ASY36 odpowiednik: SFT306

ASY37 odpowiednik: 2N397

ASY37 odpowiednik: ASYP37

ASY37 odpowiednik: GC101

ASY37 odpowiednik: GC308

ASY37 odpowiednik: GC504

ASY37 odpowiednik: GT101

ASY37 odpowiednik: SFT306

ASY37 odpowiednik: SFT308

ASY48 odpowiednik: 2N2906A

ASY48 odpowiednik: AC122

ASY48 odpowiednik: TG8

ASY49 odpowiednik: GC509

ASY50 odpowiednik: GC516

ASY53 odpowiednik: 104NU71

ASY56 odpowiednik: GC507

ASY57 odpowiednik: GC507

ASY58 odpowiednik: ASY27

ASY61 odpowiednik: GS501

ASY62 odpowiednik: GS501

ASY63 odpowiednik: GC517

ASY70 odpowiednik: ASY80

ASY72 odpowiednik: GS501

ASY73 odpowiednik: BSV80

ASY74 odpowiednik: BSV79

ASY76 odpowiednik: AC125Kz

ASY77 odpowiednik: AC125Uz

ASY7S odpowiednik: BSV78

ASY80 odpowiednik: AC128z

ASY81 odpowiednik: ASY77

ASYC7 odpowiednik: BCY70

ASYP33 odpowiednik: AC128

ASYP33 odpowiednik: ASY33

ASYP33 odpowiednik: GC101

ASYP33 odpowiednik: GC504

ASYP33 odpowiednik: SFT306

ASYP34 odpowiednik: AC128

ASYP34 odpowiednik: ASY34

ASYP34 odpowiednik: GC101

ASYP34 odpowiednik: GC505

ASYP34 odpowiednik: SFT306

ASYP34 odpowiednik: SFT308

ASYP35 odpowiednik: AC128

ASYP35 odpowiednik: ASY35

ASYP35 odpowiednik: GC101

ASYP35 odpowiednik: GC504

ASYP35 odpowiednik: SFT306

ASYP35 odpowiednik: SFT308

ASYP36 odpowiednik: ASY36

ASYP36 odpowiednik: GC101

ASYP36 odpowiednik: GC504

ASYP36 odpowiednik: SFT306

ASYP37 odpowiednik: ASY37

ASYP37 odpowiednik: GC101

ASYP37 odpowiednik: GC504

ASYP37 odpowiednik: GT101

ASYP37 odpowiednik: SF308

ASYP37 odpowiednik: SFT306

ASZ1015 odpowiednik: 6NU74

ASZ1016 odpowiednik: 4NU74

ASZ1017 odpowiednik: 4NU74

ASZ1018 odpowiednik: 4NU74

ASZ11 odpowiednik: ASY26

ASZ12 odpowiednik: ASY27

ASZ15 odpowiednik: BDY61

ASZ16 odpowiednik: OC29

ASZ17 odpowiednik: OC35

ASZ18 odpowiednik: OC36

ASZ20 odpowiednik: ASY80

ASZ21 odpowiednik: BC178VI

ASZ23 odpowiednik: BCY70

ASZ30 odpowiednik: BSY26

AT0017 odpowiednik: 2SC1988

AT0017 odpowiednik: MRF904

AT128 odpowiednik: GC510

AT1825 odpowiednik: 2N6604

AT208 odpowiednik: 6NU74

AT209 odpowiednik: GC516

AT249 odpowiednik: KC507

AT249A odpowiednik: KC507

AT270 odpowiednik: ASY90

AT275 odpowiednik: ASY91

AT27C010-12JC odpowiednik: IS27C010-12PL

AT27C010-12JI odpowiednik: IS27C010-12PLI

AT27C010-12TC odpowiednik: IS27C010-12T

AT27C010-12TI odpowiednik: IS27C010-12TI

AT27C010-15JC odpowiednik: IS27C010-15PL

AT27C010-15JI odpowiednik: IS27C010-15PLI

AT27C010-15TC odpowiednik: IS27C010-15T

AT27C010-15TI odpowiednik: IS27C010-15TI

AT27C010-45JC odpowiednik: IS27HC010-45PL

AT27C010-45JI odpowiednik: IS27HC010-45PLI

AT27C010-45TC odpowiednik: IS27HC010-45T

AT27C010-45TI odpowiednik: IS27HC010-45TI

AT27C010-55JC odpowiednik: IS27HC010-45PL

AT27C010-55JI odpowiednik: IS27HC010-45PLI

AT27C010-55TC odpowiednik: IS27HC010-45T

AT27C010-55TI odpowiednik: IS27HC010-45TI

AT27C010-70JC odpowiednik: IS27HC010-70PL

AT27C010-70JI odpowiednik: IS27HC010-70PLI

AT27C010-70TC odpowiednik: IS27HC010-70T

AT27C010-70TI odpowiednik: IS27HC010-70TI

AT27C010-90JC odpowiednik: IS27C010-90PL

AT27C010-90JI odpowiednik: IS27C010-90PLI

AT27C010-90TC odpowiednik: IS27C010-90T

AT27C010-90TI odpowiednik: IS27C010-90TI

AT27C010L-12JC odpowiednik: IS27C010-12PL

AT27C010L-12JI odpowiednik: IS27C010-12PLI

AT27C010L-12TC odpowiednik: IS27C010-12T

AT27C010L-12TI odpowiednik: IS27C010-12TI

AT27C010L-15JC odpowiednik: IS27C010-15PL

AT27C010L-15JI odpowiednik: IS27C010-15PLI

AT27C010L-15TC odpowiednik: IS27C010-15T

AT27C010L-15TI odpowiednik: IS27C010-15TI

AT27C010L-45JC odpowiednik: IS27HC010-45PL

AT27C010L-45JI odpowiednik: IS27HC010-45PLI

AT27C010L-45TC odpowiednik: IS27HC010-45T

AT27C010L-45TI odpowiednik: IS27HC010-45TI

AT27C010L-55JC odpowiednik: IS27HC010-45PL

AT27C010L-55JI odpowiednik: IS27HC010-45PLI

AT27C010L-55TC odpowiednik: IS27HC010-45T

AT27C010L-55TI odpowiednik: IS27HC010-45TI

AT27C010L-70JC odpowiednik: IS27HC010-70PL

AT27C010L-70JI odpowiednik: IS27HC010-70PLI

AT27C010L-70TC odpowiednik: IS27HC010-70T

AT27C010L-70TI odpowiednik: IS27HC010-70TI

AT27C010L-90JC odpowiednik: IS27C010-90PL

AT27C010L-90JI odpowiednik: IS27C010-90PLI

AT27C010L-90TC odpowiednik: IS27C010-90T

AT27C010L-90TI odpowiednik: IS27C010-90TI

AT27C256R-12JC odpowiednik: IS27C256-12PL

AT27C256R-12JI odpowiednik: IS27C256-12PLI

AT27C256R-12PC odpowiednik: IS27C256-12W

AT27C256R-15JC odpowiednik: IS27C256-15PL

AT27C256R-15JI odpowiednik: IS27C256-15PLI

AT27C256R-15PC odpowiednik: IS27C256-15W

AT27C256R-20JC odpowiednik: IS27C256-15PL

AT27C256R-20JI odpowiednik: IS27C256-15PLI

AT27C256R-20PC odpowiednik: IS27C256-15W

AT27C256R-45JC odpowiednik: IS27HC256-45PL

AT27C256R-45JI odpowiednik: IS27HC256-45PLI

AT27C256R-45PC odpowiednik: IS27HC256-45W

AT27C256R-55JC odpowiednik: IS27HC256-55PL

AT27C256R-55JI odpowiednik: IS27HC256-55PLI

AT27C256R-55PC odpowiednik: IS27HC256-55W

AT27C256R-70JC odpowiednik: IS27HC256-70PL

AT27C256R-70JI odpowiednik: IS27HC256-70PLI

AT27C256R-70PC odpowiednik: IS27HC256-70W

AT27C256R-90JC odpowiednik: IS27C256-90PL

AT27C256R-90JI odpowiednik: IS27C256-90PLI

AT27C256R-90PC odpowiednik: IS27C256-90W

AT27C512R-12JC odpowiednik: IS27C512-12PL

AT27C512R-12JI odpowiednik: IS27C512-12PLI

AT27C512R-12PC odpowiednik: IS27C512-12W

AT27C512R-15JC odpowiednik: IS27C512-15PL

AT27C512R-15JI odpowiednik: IS27C512-15PLI

AT27C512R-15PC odpowiednik: IS27C512-15W

AT27C512R-20JC odpowiednik: IS27C512-15PL

AT27C512R-20JI odpowiednik: IS27C512-20PLI

AT27C512R-20PC odpowiednik: IS27C512-15W

AT27C512R-45JC odpowiednik: IS27HC512-45PL

AT27C512R-45JI odpowiednik: IS27HC512-45PLI

AT27C512R-45PC odpowiednik: IS27HC512-45W

AT27C512R-55JC odpowiednik: IS27HC512-55PL

AT27C512R-55JI odpowiednik: IS27HC512-45PLI

AT27C512R-55PC odpowiednik: IS27HC512-55W

AT27C512R-70JC odpowiednik: IS27HC512-70PL

AT27C512R-70JI odpowiednik: IS27HC512-70PLI

AT27C512R-70PC odpowiednik: IS27HC512-70W

AT27C512R-90JC odpowiednik: IS27C512-90PL

AT27C512R-90JI odpowiednik: IS27C512-90PLI

AT27C512R-90PC odpowiednik: IS27C512-90W

AT27LV010A-12JC odpowiednik: IS27LV010-120PL

AT27LV010A-12JI odpowiednik: IS27LV010-120PLI

AT27LV010A-12TC odpowiednik: IS27LV010-120T

AT27LV010A-12TI odpowiednik: IS27LV010-120TI

AT27LV010A-15JC odpowiednik: IS27LV010-15PL

AT27LV010A-15JI odpowiednik: IS27LV010-15PLI

AT27LV010A-15TC odpowiednik: IS27LV010-15T

AT27LV010A-15TI odpowiednik: IS27LV010-15TI

AT27LV010A-90JC odpowiednik: IS27LV010-90PL

AT27LV010A-90JI odpowiednik: IS27LV010-90PLI

AT27LV010A-90TC odpowiednik: IS27LV010-90T

AT27LV010A-90TI odpowiednik: IS27LV010-90TI

AT311 odpowiednik: KC507

AT312 odpowiednik: KC507

AT313 odpowiednik: KC508

AT314 odpowiednik: KC508

AT315 odpowiednik: KC508

AT316 odpowiednik: KC508

AT318 odpowiednik: KC507

AT319 odpowiednik: KC507

AT321 odpowiednik: KC507

AT322 odpowiednik: KC507

AT323 odpowiednik: KC507

AT324 odpowiednik: KC507

AT326 odpowiednik: KC507

AT327 odpowiednik: KC507

AT328 odpowiednik: KC509

AT32S odpowiednik: KF125

AT3fO odpowiednik: KC507

AT74 odpowiednik: GC507

AT74S odpowiednik: GC507

AT93C46-10PC odpowiednik: IS93C46-3P

AT93C46-10PC-2.7 odpowiednik: IS93C46-3P

AT93C46-10SC odpowiednik: IS93C46-3GR

AT93C46-10SC-2.7 odpowiednik: IS93C46-3GR

AT93C46R-10SC odpowiednik: IS93C46-3G

AT93C46R-10SC-2.7 odpowiednik: IS93C46-3G

AT93C46W-10SC odpowiednik: IS93C46-3GR

AT93C46W-10SC-2.7 odpowiednik: IS93C46-3GR

AT93C56-10PC odpowiednik: IS93C56-3P

AT93C56-10PC-2.7 odpowiednik: IS93C56-3P

AT93C56-10SC odpowiednik: IS93C56-3GR

AT93C56-10SC-2.7 odpowiednik: IS93C56-3GR

AT93C56W-10SC odpowiednik: IS93C56-3GR

AT93C56W-10SC-2.7 odpowiednik: IS93C56-3GR

AT93C66-10PC odpowiednik: IS93C66-3P

AT93C66-10PC-2.7 odpowiednik: IS93C66-3P

AT93C66-10SC odpowiednik: IS93C66-3GR

AT93C66-10SC-2.7 odpowiednik: IS93C66-3GR

AT93C66W-10SC odpowiednik: IS93C66-3GR

AT93C66W-10SC2.7 odpowiednik: IS93C66-3GR

ATT7C109J-15 odpowiednik: IS61C1024-15J

ATT7C109J-20 odpowiednik: IS61C1024-20J

ATT7C109J-25 odpowiednik: IS61C1024-25J

ATT7C109P-15 odpowiednik: IS61C1024-15N

ATT7C109P-20 odpowiednik: IS61C1024-20N

ATT7C109P-25 odpowiednik: IS61C1024-25N

ATT7C185J-15 odpowiednik: IS61C64AH-15J

ATT7C185J-20 odpowiednik: IS61C64AH-20J

ATT7C185J-25 odpowiednik: IS61C64AH-25J

ATT7C185P-15 odpowiednik: IS61C64AH-15N

ATT7C185P-20 odpowiednik: IS61C64AH-20N

ATT7C185P-25 odpowiednik: IS61C64AH-25N

ATT7C199J-12 odpowiednik: IS61C256AH-12J

ATT7C199J-15 odpowiednik: IS61C256AH-15J

ATT7C199J-20 odpowiednik: IS61C256AH-20J

ATT7C199P-12 odpowiednik: IS61C256AH-12N

ATT7C199P-15 odpowiednik: IS61C256AH-15N

ATT7C199P-20 odpowiednik: IS61C256AH-20N

AU103 odpowiednik: 299BD

AU103 odpowiednik: GT810A

AU104 odpowiednik: 229BD

AU108 odpowiednik: ASZ15

AU2904 odpowiednik: OP295

AU79M05CKC odpowiednik: MC79M05CT

AUY19 odpowiednik: ASZ15

AUY20 odpowiednik: ASZ15

AUY21 odpowiednik: ASZ15

AVAILABLE odpowiednik: 221-45

AVAILABLE odpowiednik: DISCONTINUED

AVAILABLE odpowiednik: LM1845N

AVAILABLE odpowiednik: NOT

AW01-06 odpowiednik: 1N4735A

AW01-06 odpowiednik: 1S1956

AW01-06 odpowiednik: 1Z6.2

AW01-06 odpowiednik: DZB62

AW01-06 odpowiednik: MA2026

AW01-24 odpowiednik: 1N4749A

AW01-24 odpowiednik: 1S1969

AW01-24 odpowiednik: 1Z24

AW01-24 odpowiednik: DZB24

AW01-24 odpowiednik: MA2240

AWO1-07 odpowiednik: 1N4737A

AWO1-07 odpowiednik: 1S1957

AWO1-07 odpowiednik: 1Z7.5

AWO1-07 odpowiednik: DZB7.5

AWO1-07 odpowiednik: MA2075

AWO1-08 odpowiednik: 1N4738A

AWO1-08 odpowiednik: 1S1958

AWO1-08 odpowiednik: 1Z8.2

AWO1-08 odpowiednik: DZB8.2

AWO1-08 odpowiednik: MA2082

AWO1-12 odpowiednik: 1N4742A

AWO1-12 odpowiednik: 1S1962

AWO1-12 odpowiednik: 1Z12

AWO1-12 odpowiednik: DZB12

AWO1-12 odpowiednik: MA2120

AWO1-16 odpowiednik: 1N4745A

AWO1-16 odpowiednik: 1S1965

AWO1-16 odpowiednik: 1Z16

AWO1-16 odpowiednik: DZB16

AWO1-16 odpowiednik: MA2160

AY3-1015 odpowiednik: COM8017

AY3-1015 odpowiednik: COM8502

AY3-1015 odpowiednik: HM6402

AY3-1015 odpowiednik: IM6402

AY3-1015 odpowiednik: IM6403

AY3-1015 odpowiednik: SCR1854

AY38500 odpowiednik: TMS1965

AY-3-8500 odpowiednik: TMS1965

AY-5-1012 odpowiednik: TMS6011

AY-5-1012 odpowiednik: TR1602

AY-5-1012 odpowiednik: UART

AY5-1013 odpowiednik: 2536

AY5-1013 odpowiednik: COM2502

AY5-1013A odpowiednik: COM2017

AY5-1013A odpowiednik: COM2502H

AY5-1013A odpowiednik: S1883

AY5-1013A odpowiednik: TR1602

AY-5-2376 odpowiednik: M58609-XXS

AY5-2376 odpowiednik: KR2376

AY5-3600 odpowiednik: KR3600

AY-5-9151 odpowiednik: UM9151

AY5-9151A odpowiednik: КР1008ВЖ1

B002 odpowiednik: UAA4002DP

B0311000 odpowiednik: ECG1087

B0311000 odpowiednik: TA7120P

B0313300 odpowiednik: ECG1134

B0313300 odpowiednik: TA7145P

B0313400 odpowiednik: ECG1133

B0313400 odpowiednik: TA7146P

B0313600 odpowiednik: ECG1131

B0313600 odpowiednik: TA7148P

B0313700 odpowiednik: ECG1132

B0313700 odpowiednik: TA7149P

B0313800 odpowiednik: ECG1130

B0313800 odpowiednik: TA7150P

B0316415 odpowiednik: ECG1236

B0316415 odpowiednik: TA7176AP

B0316415 odpowiednik: TA7176P

B0318920 odpowiednik: ECG1196

B0318920 odpowiednik: HA11580

B0318920 odpowiednik: TA7192P

B0318920 odpowiednik: UPC580C

B0319200 odpowiednik: ECG1155

B0319200 odpowiednik: TA7205AP

B0356446 odpowiednik: ECG1547

B0356446 odpowiednik: TA7644BP

B064D odpowiednik: TL064CN

B080D odpowiednik: TL080

B081D odpowiednik: TL071CN

B081D odpowiednik: TL081

B083D odpowiednik: TL083C

B083D odpowiednik: TL083CN

B084D odpowiednik: AD713

B084D odpowiednik: TL074CN

B084D odpowiednik: TL084CN

B110D odpowiednik: K521SA2

B110D odpowiednik: UA710

B165 odpowiednik: L165V

B25-28 odpowiednik: 5876199000

B260D odpowiednik: TDA1060

B30-12 odpowiednik: 5870035000

B3-12 odpowiednik: 247995

B3170H odpowiednik: LM313

B3-28 odpowiednik: 5870025000

B4002 odpowiednik: UAA4002DP

B40-12 odpowiednik: 420978

B40-12 odpowiednik: 427981

B40-12 odpowiednik: 427987

B40-12 odpowiednik: 4821-0644-012

B40-12 odpowiednik: 48-869711

B461G odpowiednik: SAS261S4

B462 odpowiednik: SAS261

B462G odpowiednik: SAS261

B462G odpowiednik: SAS262

B556D odpowiednik: NE556N

B615 odpowiednik: TCA315A

B654 odpowiednik: SN28654

B654D odpowiednik: SN28654

B70-28 odpowiednik: 5876201000

B761D odpowiednik: TAA761A

B8-12 odpowiednik: 5760004048

B8-12 odpowiednik: 5870034000

B861D odpowiednik: TAA861A

BA101 odpowiednik: 1Y0101

BA101 odpowiednik: K553UD2

BA101 odpowiednik: K55UD2

BA101 odpowiednik: LM101

BA101 odpowiednik: LM101AH

BA101 odpowiednik: OP77

BA102A odpowiednik: ECG613

BA102A odpowiednik: MV1410A

BA102A odpowiednik: MV141OA

BA102A odpowiednik: MV1634

BA102C odpowiednik: 1S2197

BA102C odpowiednik: ECG614

BA102C odpowiednik: MV109

BA102C odpowiednik: MV1638

BA10324 odpowiednik: LM324N

BA10339 odpowiednik: LM339N

BA10358 odpowiednik: LM358N

BA10393 odpowiednik: AN6914

BA10393 odpowiednik: DBL358

BA10393 odpowiednik: HA17393

BA10393 odpowiednik: LM393N

BA12003 odpowiednik: L203

BA12003 odpowiednik: ULN2003AN

BA12004 odpowiednik: L204

BA12004 odpowiednik: ULN2004AN

BA1310 odpowiednik: BA1310F

BA1310 odpowiednik: ECG1226

BA1310 odpowiednik: ECG801

BA1310 odpowiednik: HA1156W

BA1310 odpowiednik: HA12003

BA1310 odpowiednik: MB4102

BA1310 odpowiednik: MC1310P

BA1310 odpowiednik: SN76115N

BA1310 odpowiednik: TA7157P

BA1310 odpowiednik: ULN2210

BA1310F odpowiednik: A290D

BA1310F odpowiednik: BA1310

BA1310F odpowiednik: CA1310

BA1310F odpowiednik: ECG1226

BA1310F odpowiednik: HA1156

BA1310F odpowiednik: HA12003

BA1310F odpowiednik: MC1310

BA1310F odpowiednik: MC1310P

BA1320 odpowiednik: AN362

BA1320 odpowiednik: AN7410

BA1320 odpowiednik: ECG1248

BA1320 odpowiednik: HA11227

BA1320 odpowiednik: HA1127

BA1320 odpowiednik: KA2261

BA1320 odpowiednik: LA3350

BA1320 odpowiednik: LA3361

BA1320 odpowiednik: UPC1197

BA1320 odpowiednik: UPC1197C

BA1320 odpowiednik: UPC1320

BA1330 odpowiednik: AN7410

BA1330 odpowiednik: AN7410N

BA1330 odpowiednik: DBL1026

BA1330 odpowiednik: ECG1217

BA1330 odpowiednik: KA2261

BA1330 odpowiednik: LA3350

BA1350 odpowiednik: ECG1631

BA1701 odpowiednik: EA33X9158

BA17805 odpowiednik: UA7805UC

BA17805 odpowiednik: UPC7805

BA216 odpowiednik: BA315

BA222 odpowiednik: ECG1609

BA301 odpowiednik: ECG1135

BA301 odpowiednik: TA7063P

BA301 odpowiednik: UPC566H

BA302 odpowiednik: ECG1431

BA305 odpowiednik: 305

BA305 odpowiednik: LM305

BA305 odpowiednik: LM305H

BA305 odpowiednik: MLM305

BA305 odpowiednik: SFC2305

BA305 odpowiednik: SG305

BA311 odpowiednik: BA312

BA311 odpowiednik: M5212L

BA312 odpowiednik: BA311

BA312 odpowiednik: ECG1433

BA313 odpowiednik: ECG1210

BA314 odpowiednik: BAS17

BA315 odpowiednik: BA216

BA315 odpowiednik: BA335

BA315 odpowiednik: LA2000

BA316 odpowiednik: BA317

BA317 odpowiednik: BA316

BA318 odpowiednik: ECG1241

BA328 odpowiednik: ECG1659

BA328 odpowiednik: GL5561

BA328 odpowiednik: KA2221

BA328 odpowiednik: LA3161

BA328 odpowiednik: LA3361

BA328 odpowiednik: M51521L

BA328 odpowiednik: M5152L

BA328 odpowiednik: MB3106

BA328 odpowiednik: TA8125S

BA328 odpowiednik: UPC1032H

BA329 odpowiednik: KA1222

BA329 odpowiednik: KA22211

BA329 odpowiednik: KIA6225

BA329 odpowiednik: LA3160

BA3302 odpowiednik: M51522AL

BA3302 odpowiednik: MB3105

BA3302 odpowiednik: MB3106

BA3302 odpowiednik: MB3706

BA3302 odpowiednik: UPC1228H

BA3308 odpowiednik: KA22241

BA331 odpowiednik: CA3046

BA331 odpowiednik: UL1111

BA3312 odpowiednik: KA22242

BA3312N odpowiednik: KA22242

BA333 odpowiednik: EA33X9155

BA335 odpowiednik: BA315

BA335 odpowiednik: LA2000

BA335 odpowiednik: LM335Z

BA336 odpowiednik: BA338

BA338 odpowiednik: BA336

BA343 odpowiednik: LM343

BA3502F odpowiednik: KA22131

BA355 odpowiednik: LA2000

BA3704 odpowiednik: ECG1562

BA3704 odpowiednik: KA3704

BA3812L odpowiednik: KA22235

BA3824 odpowiednik: BA3824LS

BA3824LS odpowiednik: BA3824

BA389 odpowiednik: BA885

BA3900 odpowiednik: LM3900

BA402 odpowiednik: ECG1100

BA402 odpowiednik: TA7061AP

BA402 odpowiednik: TA7061P

BA403 odpowiednik: KA2245

BA403 odpowiednik: KIA7130

BA403 odpowiednik: LA1150

BA403 odpowiednik: TA7130

BA403 odpowiednik: TA7130P

BA404 odpowiednik: KA2244

BA404 odpowiednik: KIA6003S

BA404 odpowiednik: TA7303P

BA4110 odpowiednik: CA3040

BA4110 odpowiednik: DBL1018

BA4110 odpowiednik: KA22441

BA4110 odpowiednik: LA1140

BA4210 odpowiednik: UPC1222

BA4210 odpowiednik: UPC1222C

BA4220 odpowiednik: ECG1557

BA4220 odpowiednik: HA12413

BA4220 odpowiednik: HA12413A

BA4220 odpowiednik: KA2243

BA4260 odpowiednik: GL5808

BA4260 odpowiednik: KA2247

BA4260 odpowiednik: LA1260

BA4422 odpowiednik: LA1186N

BA4422AN odpowiednik: KIA6078S

BA4422AN odpowiednik: LA1186

BA4422AN odpowiednik: LA1186N

BA4422AN odpowiednik: TA7378P

BA4558 odpowiednik: AN4558

BA4558 odpowiednik: MC4558CN

BA4558 odpowiednik: MC4558S

BA4558 odpowiednik: NJM4558SD

BA4558 odpowiednik: UPC4558C

BA480 odpowiednik: BAT17

BA480 odpowiednik: BAT17-04

BA480-2x odpowiednik: BAT17-05

BA480-2x odpowiednik: BAT17-06

BA482 odpowiednik: BAT18

BA482-2x odpowiednik: BAT18-04

BA482-2x odpowiednik: BAT18-05

BA482-2x odpowiednik: BAT18-06

BA501A odpowiednik: ECG1244

BA5102 odpowiednik: KA2983

BA5102A odpowiednik: ECG1558

BA5102A odpowiednik: KA2983

BA5102A odpowiednik: KA5102A

BA5102A odpowiednik: LA7040

BA5102AP odpowiednik: KA2983

BA511 odpowiednik: BA511A

BA5115 odpowiednik: GL3615

BA511A odpowiednik: BA511

BA511A odpowiednik: ECG1165

BA516 odpowiednik: BA526

BA518 odpowiednik: BA547

BA521 odpowiednik: ECG1166

BA526 odpowiednik: BA516

BA526 odpowiednik: EA33X9156

BA532 odpowiednik: ECG1375

BA536 odpowiednik: BA5402A

BA536 odpowiednik: BA5406

BA536 odpowiednik: ECG1619

BA5402A odpowiednik: BA536

BA5406 odpowiednik: BA536

BA546 odpowiednik: ECG1627

BA547 odpowiednik: BA518

BA612 odpowiednik: LB1288

BA612 odpowiednik: M54516P

BA6124 odpowiednik: AN6884

BA6124 odpowiednik: ECG1561

BA6124 odpowiednik: KA2284

BA6124 odpowiednik: LB1403

BA6125 odpowiednik: KA2287

BA6125 odpowiednik: LA1433

BA6125 odpowiednik: LB1413

BA6125 odpowiednik: LB1433

BA6137 odpowiednik: AN6884

BA6137 odpowiednik: BA6144

BA6137 odpowiednik: GL1223

BA6137 odpowiednik: KA2285

BA6137 odpowiednik: LB1423

BA6137 odpowiednik: LB1423N

BA6144 odpowiednik: BA6137

BA6144 odpowiednik: KA2285

BA6154 odpowiednik: AN6884

BA6154 odpowiednik: KA2284

BA6154 odpowiednik: LB1403

BA6208 odpowiednik: TA7354P

BA6209 odpowiednik: BA6209

BA6209 odpowiednik: BA6209N

BA6209 odpowiednik: ECG1716

BA6209 odpowiednik: GL7401

BA6209 odpowiednik: KA8301

BA6209 odpowiednik: LB1640N

BA6209 odpowiednik: M54543L

BA6209N odpowiednik: BA6209

BA6209N odpowiednik: KA8301

BA6238A odpowiednik: BA6239A

BA6238A odpowiednik: GL7438

BA6238A odpowiednik: TA7288

BA6238A odpowiednik: TA7288P

BA6239A odpowiednik: BA6238A

BA6239A odpowiednik: GL7438

BA6239A odpowiednik: TA7288

BA6239A odpowiednik: TA7288P

BA6248 odpowiednik: RM54649L

BA6304 odpowiednik: ECG1679

BA6411 odpowiednik: KA8304

BA656 odpowiednik: KA2286

BA656 odpowiednik: LB1413

BA6993 odpowiednik: LM393N

BA6993 odpowiednik: UPC393C

BA704 odpowiednik: BA707

BA707 odpowiednik: BA704

BA715 odpowiednik: AN6551

BA715 odpowiednik: AN6551S

BA715 odpowiednik: AN6555

BA715 odpowiednik: ECG1529

BA715 odpowiednik: LA6458S

BA715 odpowiednik: M5218L

BA715 odpowiednik: NJM4558D

BA715 odpowiednik: NJM4558S

BA715 odpowiednik: TA75458S

BA715 odpowiednik: TA75558S

BA715 odpowiednik: UPC4558C

BA718 odpowiednik: ECG1529

BA727 odpowiednik: MC1741

BA727 odpowiednik: TBB0741

BA727 odpowiednik: TBBO741

BA727 odpowiednik: UA741

BA727 odpowiednik: UA741CN

BA758 odpowiednik: UA758

BA7751 odpowiednik: KA8401

BA7751ALS odpowiednik: KA8401

BA8204 odpowiednik: ML8204

BA843 odpowiednik: M54410P

BA847 odpowiednik: ECG1636

BA867 odpowiednik: GL3667

BA885 odpowiednik: BA389

BAL74 odpowiednik: 1N4148

BAL99 odpowiednik: 1N4148

BAM120 odpowiednik: 5876200000

BAR74 odpowiednik: 1N4148

BAR99 odpowiednik: 1N4148

BAS16 odpowiednik: BAW62

BAS16W odpowiednik: BAW62

BAS17 odpowiednik: BA314

BAS19 odpowiednik: BAV19

BAS20 odpowiednik: BAV20

BAS21 odpowiednik: BAV21

BAS28 odpowiednik: 1N4148-2x

BAS28 odpowiednik: 1N4148x2

BAS29 odpowiednik: BAX12

BAS31 odpowiednik: BAX12x2

BAS35 odpowiednik: BAX12x2

BAS55 odpowiednik: BAV10

BAS56 odpowiednik: BAV10x2

BAT17 odpowiednik: BA480

BAT17-04 odpowiednik: BA480

BAT17-05 odpowiednik: BA480-2x

BAT17-06 odpowiednik: BA480-2x

BAT18 odpowiednik: BA482

BAT18-04 odpowiednik: BA482-2x

BAT18-05 odpowiednik: BA482-2x

BAT18-06 odpowiednik: BA482-2x

BAT54 odpowiednik: BAT85

BAT54A odpowiednik: BAT85-2x

BAT54AW odpowiednik: BAT85-2x

BAT54C odpowiednik: BAT85-2x

BAT54CW odpowiednik: BAT85-2x

BAT54S odpowiednik: BAT85-2x

BAT54SW odpowiednik: BAT85-2x

BAT54W odpowiednik: BAT85

BAT74 odpowiednik: BAT85-2x

BAT85 odpowiednik: BAT54

BAT85 odpowiednik: BAT54W

BAT85-2x odpowiednik: BAT54A

BAT85-2x odpowiednik: BAT54AW

BAT85-2x odpowiednik: BAT54C

BAT85-2x odpowiednik: BAT54CW

BAT85-2x odpowiednik: BAT54S

BAT85-2x odpowiednik: BAT54SW

BAT85-2x odpowiednik: BAT74

BAV10 odpowiednik: BAS55

BAV10x2 odpowiednik: BAS56

BAV19 odpowiednik: BAS19

BAV20 odpowiednik: BAS20

BAV21 odpowiednik: BAS21

BAV21-2x odpowiednik: BAV23

BAV21-2x odpowiednik: BAV23S

BAV23 odpowiednik: BAV21-2x

BAV23S odpowiednik: BAV21-2x

BAV70 odpowiednik: 1N4148x2

BAV70 odpowiednik: BAW62

BAV70W odpowiednik: 1N4l48x2

BAV74 odpowiednik: 1N4148x2

BAV99 odpowiednik: BAW62-2x

BAV99W odpowiednik: BAW62-2x

BAW56 odpowiednik: BAW62x2

BAW56W odpowiednik: BAW62-2x

BAW62 odpowiednik: BAS16

BAW62 odpowiednik: BAS16W

BAW62 odpowiednik: BAV70

BAW62-2x odpowiednik: BAV99

BAW62-2x odpowiednik: BAV99W

BAW62-2x odpowiednik: BAW56W

BAW62x2 odpowiednik: BAW56

BAX12 odpowiednik: BAS29

BAX12 odpowiednik: SDBAX12

BAX12x2 odpowiednik: BAS31

BAX12x2 odpowiednik: BAS35

BB301 odpowiednik: BB801

BB304 odpowiednik: BB804

BB3553 odpowiednik: 3553AM

BB3554 odpowiednik: 3554AM

BB405B odpowiednik: BBY31

BB405B odpowiednik: BBY39

BB801 odpowiednik: BB301

BB804 odpowiednik: BB304

BB809 odpowiednik: BBY40

BBY31 odpowiednik: BB405B

BBY39 odpowiednik: BB405B

BBY40 odpowiednik: BB809

BC101 odpowiednik: BC308VI

BC107 odpowiednik: 2N707

BC107 odpowiednik: 2N797

BC107 odpowiednik: 2SC1815

BC107 odpowiednik: 2SC536

BC107 odpowiednik: 2SC536F

BC107 odpowiednik: BC147

BC107 odpowiednik: BC171

BC107 odpowiednik: BC182

BC107 odpowiednik: BC183

BC107 odpowiednik: BC207

BC107 odpowiednik: BC237

BC107 odpowiednik: BC382

BC107 odpowiednik: BC527

BC107 odpowiednik: BCY56BC177

BC107 odpowiednik: BSY34

BC107 odpowiednik: BSY64

BC107B odpowiednik: 2N2222A

BC107B odpowiednik: BC109

BC108 odpowiednik: BCP528

BC109 odpowiednik: 2N2222A

BC109 odpowiednik: BC107B

BC110 odpowiednik: BF177

BC112 odpowiednik: BC146

BC113 odpowiednik: BC237B

BC140 odpowiednik: 2N222

BC140 odpowiednik: BC211

BC140 odpowiednik: BC211A

BC140 odpowiednik: BC286

BC140 odpowiednik: BC337

BC140 odpowiednik: BSXP65

BC141 odpowiednik: BC211A

BC143 odpowiednik: 2N4037

BC143 odpowiednik: ECG129

BC146 odpowiednik: BC112

BC147 odpowiednik: 2TX107

BC147 odpowiednik: BC107

BC147 odpowiednik: BC171

BC147 odpowiednik: BC182

BC147 odpowiednik: BC183

BC147 odpowiednik: BC207

BC147 odpowiednik: BC237

BC147 odpowiednik: BC527

BC148 odpowiednik: 2SC1815

BC148 odpowiednik: BC183

BC148 odpowiednik: BC208

BC148 odpowiednik: BC238

BC148 odpowiednik: BC384

BC148 odpowiednik: BC414

BC148 odpowiednik: BC546

BC148 odpowiednik: BC550

BC148 odpowiednik: KC508

BC148B odpowiednik: BC183

BC148B odpowiednik: BC208

BC148B odpowiednik: BC238

BC149 odpowiednik: 2TX109

BC149 odpowiednik: AC172

BC149 odpowiednik: BC209

BC149 odpowiednik: DC173

BC149 odpowiednik: KC509

BC155 odpowiednik: BC146

BC156 odpowiednik: BC146

BC157 odpowiednik: BC158

BC157 odpowiednik: BC177

BC157 odpowiednik: BC204

BC157 odpowiednik: BC204BC147

BC157 odpowiednik: BC205

BC157 odpowiednik: BC213

BC157 odpowiednik: BC261

BC157 odpowiednik: BC307

BC157 odpowiednik: BCBD232

BC157 odpowiednik: BD127

BC157 odpowiednik: BD171

BC157 odpowiednik: BD172

BC157 odpowiednik: BD173

BC157 odpowiednik: BD232

BC157 odpowiednik: BD410

BC158 odpowiednik: BC157

BC158 odpowiednik: BC177

BC158 odpowiednik: BC204

BC158 odpowiednik: BC205

BC158 odpowiednik: BC205BC148

BC158 odpowiednik: BC213

BC158 odpowiednik: BC307

BC159 odpowiednik: BC206

BC159 odpowiednik: BC206BC149

BC159 odpowiednik: BC253

BC159 odpowiednik: BC309

BC160 odpowiednik: BC140

BC160 odpowiednik: BC287

BC160 odpowiednik: BC313

BC161 odpowiednik: BC141

BC161 odpowiednik: BC313A

BC167 odpowiednik: BC237BC257

BC168 odpowiednik: BC238BC258

BC169 odpowiednik: BC239BC259

BC170 odpowiednik: BC238A

BC171 odpowiednik: 2SC536

BC171 odpowiednik: 2SC536F

BC171 odpowiednik: 2TX107

BC171 odpowiednik: BC107

BC171 odpowiednik: BC147

BC171 odpowiednik: BC183

BC171 odpowiednik: BC207

BC171 odpowiednik: BC237

BC172 odpowiednik: BC238

BC172 odpowiednik: BC238A

BC173 odpowiednik: BC239

BC173 odpowiednik: BC239B

BC174 odpowiednik: 2SC2785

BC174 odpowiednik: BC546

BC177 odpowiednik: 2SA1015

BC177 odpowiednik: 2SB1015

BC177 odpowiednik: BC157

BC177 odpowiednik: BC158

BC177 odpowiednik: BC177

BC177 odpowiednik: BC204

BC177 odpowiednik: BC205

BC177 odpowiednik: BC213

BC177 odpowiednik: BC251

BC177 odpowiednik: BC261

BC177 odpowiednik: BC307

BC177 odpowiednik: BCY70

BC178 odpowiednik: 2SA608

BC178 odpowiednik: BC205

BC178 odpowiednik: BC213

BC178 odpowiednik: BC252

BC178 odpowiednik: BC262

BC178 odpowiednik: BC263

BC178 odpowiednik: BC269

BC178 odpowiednik: BC308

BC178 odpowiednik: BC558

BC179 odpowiednik: BC264

BC179 odpowiednik: BCY72

BC179 odpowiednik: KP302

BC180 odpowiednik: KC507

BC182 odpowiednik: 2SC2785

BC182 odpowiednik: BC107

BC182 odpowiednik: BC147

BC182 odpowiednik: BC207

BC182 odpowiednik: BC237

BC182 odpowiednik: BC546

BC182 odpowiednik: ВС174

BC183 odpowiednik: 2SC536

BC183 odpowiednik: 2SC536F

BC183 odpowiednik: 2TX107

BC183 odpowiednik: BC107

BC183 odpowiednik: BC147

BC183 odpowiednik: BC148

BC183 odpowiednik: BC148B

BC183 odpowiednik: BC171

BC183 odpowiednik: BC207

BC183 odpowiednik: BC208

BC183 odpowiednik: BC208B

BC183 odpowiednik: BC237

BC183 odpowiednik: BC238

BC183 odpowiednik: NC148B

BC183 odpowiednik: ВС237А

BC183L odpowiednik: КС507

BC184 odpowiednik: BC337

BC184 odpowiednik: ВС239В

BC184L odpowiednik: КС509

BC186 odpowiednik: ВС107А

BC187 odpowiednik: BC177VI

BC192 odpowiednik: 2N2907

BC192 odpowiednik: 2N2907

BC192 odpowiednik: KT313B

BC194 odpowiednik: ВС246г

BC197 odpowiednik: КС507

BC198 odpowiednik: КС508

BC199 odpowiednik: BC146g

BC200 odpowiednik: BC202

BC201 odpowiednik: ВС200

BC202 odpowiednik: ВС200

BC203 odpowiednik: ВС200

BC204 odpowiednik: 2SB1015

BC204 odpowiednik: BC157

BC204 odpowiednik: BC158

BC204 odpowiednik: BC177

BC204 odpowiednik: BC205

BC204 odpowiednik: BC213

BC204 odpowiednik: BC307

BC204 odpowiednik: BCBC204

BC204 odpowiednik: ВС307

BC205 odpowiednik: 2SA608

BC205 odpowiednik: BC157

BC205 odpowiednik: BC158

BC205 odpowiednik: BC177

BC205 odpowiednik: BC178

BC205 odpowiednik: BC204

BC205 odpowiednik: BC213

BC205 odpowiednik: BC252

BC206 odpowiednik: BC159

BC206 odpowiednik: BC253

BC206 odpowiednik: BC309

BC207 odpowiednik: 2TX107

BC207 odpowiednik: BC107

BC207 odpowiednik: BC147

BC207 odpowiednik: BC171

BC207 odpowiednik: BC182

BC207 odpowiednik: BC183

BC207 odpowiednik: BC237

BC207 odpowiednik: КС507

BC208 odpowiednik: BC148

BC208 odpowiednik: BC148B

BC208 odpowiednik: BC183

BC208 odpowiednik: BC238

BC208 odpowiednik: KC508

BC208B odpowiednik: BC183

BC208B odpowiednik: BC238

BC208B odpowiednik: NC148B

BC209 odpowiednik: 2TX109

BC209 odpowiednik: BC149

BC209 odpowiednik: BC209

BC209 odpowiednik: DC173

BC209 odpowiednik: KC509

BC211 odpowiednik: 2N2222

BC211 odpowiednik: AC126

BC211 odpowiednik: BC140

BC211 odpowiednik: BC286

BC211 odpowiednik: BC308

BC211 odpowiednik: BSXP65

BC211 odpowiednik: KT3117

BC211A odpowiednik: 2N222

BC211A odpowiednik: BC140

BC211A odpowiednik: BC141

BC211A odpowiednik: BC286

BC211A odpowiednik: BC337

BC211A odpowiednik: BC341

BC211A odpowiednik: BSXP65

BC212 odpowiednik: BC182

BC213 odpowiednik: 2SA608

BC213 odpowiednik: 2SB1015

BC213 odpowiednik: BC157

BC213 odpowiednik: BC158

BC213 odpowiednik: BC177

BC213 odpowiednik: BC178

BC213 odpowiednik: BC204

BC213 odpowiednik: BC205

BC213 odpowiednik: BC251

BC213 odpowiednik: BC252

BC213 odpowiednik: BC307

BC213 odpowiednik: BC307VI

BC213 odpowiednik: BC556

BC214 odpowiednik: BC307A

BC214 odpowiednik: BC327

BC215 odpowiednik: BC237

BC215 odpowiednik: BC327

BC223 odpowiednik: BC337

BC237 odpowiednik: 2N3904

BC237 odpowiednik: 2N4401

BC237 odpowiednik: 2SC536

BC237 odpowiednik: 2SC536F

BC237 odpowiednik: BC107

BC237 odpowiednik: BC147

BC237 odpowiednik: BC171

BC237 odpowiednik: BC182

BC237 odpowiednik: BC183

BC237 odpowiednik: BC207

BC237 odpowiednik: BC215

BC237 odpowiednik: BC528

BC237 odpowiednik: BC547

BC237 odpowiednik: BCP528

BC237 odpowiednik: MPSA06

BC237B odpowiednik: 2N3904

BC238 odpowiednik: BC148

BC238 odpowiednik: BC148B

BC238 odpowiednik: BC172

BC238 odpowiednik: BC183

BC238 odpowiednik: BC208

BC238 odpowiednik: BC208B

BC238 odpowiednik: BC548

BC238 odpowiednik: KC508

BC238 odpowiednik: NC148B

BC238A odpowiednik: BC170

BC238B odpowiednik: 2SC206D

BC239 odpowiednik: BC173

BC239 odpowiednik: BC549

BC250 odpowiednik: BC308

BC250 odpowiednik: KC508

BC251 odpowiednik: 2SB1015

BC251 odpowiednik: BC177

BC251 odpowiednik: BC213

BC251 odpowiednik: BC307

BC251 odpowiednik: BC556

BC251 odpowiednik: KC508

BC252 odpowiednik: 2SA608

BC252 odpowiednik: BC178

BC252 odpowiednik: BC205

BC252 odpowiednik: BC213

BC252 odpowiednik: BC308

BC252A odpowiednik: BC308A

BC253 odpowiednik: BC159

BC253 odpowiednik: BC206

BC253 odpowiednik: BC309

BC253 odpowiednik: KC50S

BC253A odpowiednik: BC309A

BC254 odpowiednik: BC307A

BC254A odpowiednik: КС508

BC255 odpowiednik: ВС337

BC255 odpowiednik: КС508

BC255A odpowiednik: КС508

BC256 odpowiednik: 2SA1175

BC256 odpowiednik: BC446

BC256 odpowiednik: BC556

BC256 odpowiednik: ВС307А

BC257 odpowiednik: ВС307ВС167

BC258 odpowiednik: ВС307ВС168

BC259 odpowiednik: ВС309ВС169

BC260 odpowiednik: BC178VI

BC261 odpowiednik: BC157

BC261 odpowiednik: BC177

BC261 odpowiednik: ВС177А

BC262 odpowiednik: BC178

BC262 odpowiednik: BC263

BC262 odpowiednik: BC269

BC262 odpowiednik: BC558

BC262 odpowiednik: ВС178А

BC263 odpowiednik: BC178

BC263 odpowiednik: BC262

BC263 odpowiednik: ВС179А

BC264 odpowiednik: BC179

BC264 odpowiednik: KP302

BC266 odpowiednik: ВС307А

BC267 odpowiednik: 2N2222A

BC268 odpowiednik: ВС338

BC269 odpowiednik: BC178

BC269 odpowiednik: BC262

BC270 odpowiednik: ВС338

BC271 odpowiednik: ВС338

BC272 odpowiednik: ВС337

BC277 odpowiednik: КС147

BC278 odpowiednik: КС148

BC279 odpowiednik: КС149

BC286 odpowiednik: AC126

BC286 odpowiednik: BC140

BC286 odpowiednik: BC211

BC286 odpowiednik: BC211A

BC286 odpowiednik: BC308

BC286 odpowiednik: BC337

BC286 odpowiednik: BSXP65

BC287 odpowiednik: BC160

BC287 odpowiednik: BC313

BC298 odpowiednik: 2SA950

BC298 odpowiednik: BC328

BC298 odpowiednik: BC636

BC298 odpowiednik: BC640

BC298 odpowiednik: BC728

BC2C9 odpowiednik: ВС109

BC2S1A odpowiednik: BC307A

BC300 odpowiednik: 141335

BC300 odpowiednik: 2N3053

BC300 odpowiednik: 2N4239

BC300 odpowiednik: ECG128

BC303 odpowiednik: 2N4036

BC303 odpowiednik: 2N4037

BC303 odpowiednik: ECG129

BC306 odpowiednik: ВС363

BC307 odpowiednik: 2N3906

BC307 odpowiednik: 2N4403

BC307 odpowiednik: 2SB1015

BC307 odpowiednik: BC157

BC307 odpowiednik: BC158

BC307 odpowiednik: BC177

BC307 odpowiednik: BC204

BC307 odpowiednik: BC213

BC307 odpowiednik: BC251

BC307 odpowiednik: BC556

BC307 odpowiednik: MPSA56

BC308 odpowiednik: 2SA608

BC308 odpowiednik: AC126

BC308 odpowiednik: BC178

BC308 odpowiednik: BC211

BC308 odpowiednik: BC252

BC308 odpowiednik: BC286

BC309 odpowiednik: BC159

BC309 odpowiednik: BC206

BC309 odpowiednik: BC253

BC313 odpowiednik: BC160

BC313 odpowiednik: BC287

BC313 odpowiednik: BC360

BC313 odpowiednik: BC361

BC313A odpowiednik: BC161

BC327 odpowiednik: 2N3906

BC327 odpowiednik: 2N4403

BC327 odpowiednik: 2PB710O

BC327 odpowiednik: 2PB710S

BC327 odpowiednik: 2SA678

BC327 odpowiednik: BC214

BC327 odpowiednik: BC807

BC327 odpowiednik: BC807W

BC327 odpowiednik: BCX17

BC327 odpowiednik: BCX17R

BC327-16 odpowiednik: BC807-16

BC327-16 odpowiednik: BC807-16W

BC327-25 odpowiednik: BC807-25

BC327-25 odpowiednik: BC807-25W

BC327-40 odpowiednik: BC807-40

BC327-40 odpowiednik: BC807-40W

BC327A odpowiednik: 2PB710AO

BC327A odpowiednik: 2PB710AR

BC327A odpowiednik: 2PB710AS

BC328 odpowiednik: 2SA677

BC328 odpowiednik: 2SA950

BC328 odpowiednik: BC298

BC328 odpowiednik: BC636

BC328 odpowiednik: BC640

BC328 odpowiednik: BC728

BC328 odpowiednik: BC808

BC328 odpowiednik: BC808W

BC328 odpowiednik: BCX18R

BC328-16 odpowiednik: BC808-16

BC328-16 odpowiednik: BC808-16W

BC328-25 odpowiednik: BC808-25

BC328-25 odpowiednik: BC808-25W

BC328-40 odpowiednik: BC808-40

BC328-40 odpowiednik: BC808-40W

BC337 odpowiednik: 2N222

BC337 odpowiednik: 2N4401

BC337 odpowiednik: 2PB602Q

BC337 odpowiednik: 2PB602R

BC337 odpowiednik: 2PB602S

BC337 odpowiednik: BC140

BC337 odpowiednik: BC184

BC337 odpowiednik: BC211A

BC337 odpowiednik: BC286

BC337 odpowiednik: BC817

BC337 odpowiednik: BC817W

BC337 odpowiednik: BCX19

BC337 odpowiednik: BCX19R

BC337 odpowiednik: BSXP65

BC337 odpowiednik: MPSA06

BC337-16 odpowiednik: 2N3705

BC337-16 odpowiednik: BC817-16

BC337-16 odpowiednik: BC817-16W

BC337-25 odpowiednik: 2N3416

BC337-25 odpowiednik: 2N3417

BC337-25 odpowiednik: 2N3568

BC337-25 odpowiednik: 2N3642

BC337-25 odpowiednik: 2N3793

BC337-25 odpowiednik: BC817-25

BC337-25 odpowiednik: BC817-25W

BC337-4 odpowiednik: 2N3704

BC337-4 odpowiednik: KT3117A

BC337-4 odpowiednik: KT928

BC337-4 odpowiednik: KT928B

BC337-40 odpowiednik: BC817-40

BC337-40 odpowiednik: BC817-40W

BC337A odpowiednik: 2PB602AQ

BC337A odpowiednik: 2PB602AR

BC337A odpowiednik: 2PB602AS

BC338 odpowiednik: BC818

BC338 odpowiednik: BC818W

BC338 odpowiednik: BCX18

BC338 odpowiednik: BCX20

BC338 odpowiednik: BCX20R

BC338-16 odpowiednik: 2N3706

BC338-16 odpowiednik: BC818-16

BC338-16 odpowiednik: BC818-16W

BC338-25 odpowiednik: 2N3415

BC338-25 odpowiednik: BC818-25

BC338-25 odpowiednik: BC818-25W

BC338-40 odpowiednik: BC818-40

BC338-40 odpowiednik: BC818-40W

BC341 odpowiednik: BC211A

BC360 odpowiednik: BC313

BC361 odpowiednik: BC313

BC368 odpowiednik: BC639

BC368 odpowiednik: BC868

BC368 odpowiednik: BCX68

BC368 odpowiednik: BCX68-10

BC368 odpowiednik: BCX68-16

BC368 odpowiednik: BCX68-25

BC368-10 odpowiednik: BC868-10

BC368-16 odpowiednik: BC868-16

BC368-25 odpowiednik: BC868-25

BC369 odpowiednik: BC640

BC369 odpowiednik: BC869

BC369 odpowiednik: BCX69

BC369 odpowiednik: BCX69-10

BC369 odpowiednik: BCX69-16

BC369 odpowiednik: BCX69-25

BC369-10 odpowiednik: BC869-10

BC369-16 odpowiednik: BC869-16

BC369-25 odpowiednik: BC869-25

BC36S odpowiednik: ВС362

BC382 odpowiednik: 2SC536

BC382 odpowiednik: BC107

BC384 odpowiednik: 2SC1815

BC384 odpowiednik: BC148

BC384 odpowiednik: BC414

BC384 odpowiednik: BC546

BC384 odpowiednik: BC550

BC393 odpowiednik: SPS5491

BC3S1 odpowiednik: ВС348

BC413 odpowiednik: ВС415

BC414 odpowiednik: 2SC1815

BC414 odpowiednik: BC148

BC414 odpowiednik: BC384

BC414 odpowiednik: BC546

BC414 odpowiednik: ВС416

BC415 odpowiednik: ВС413

BC416 odpowiednik: ВС414

BC425 odpowiednik: BDYP52

BC446 odpowiednik: 2SA1175

BC446 odpowiednik: BC256

BC446 odpowiednik: BC556

BC449 odpowiednik: BC639

BC485 odpowiednik: 2SC2236

BC485 odpowiednik: 2SC3225

BC485 odpowiednik: BC537

BC485 odpowiednik: BC635

BC516 odpowiednik: BCV26

BC516 odpowiednik: BCV28

BC517 odpowiednik: BCV27

BC517 odpowiednik: BCV29

BC527 odpowiednik: 2N707

BC527 odpowiednik: 2N708

BC527 odpowiednik: 2N797

BC527 odpowiednik: BC107

BC527 odpowiednik: BC147

BC527 odpowiednik: BSY19

BC527 odpowiednik: BSY34

BC527 odpowiednik: BSY64

BC528 odpowiednik: BC108

BC528 odpowiednik: BC237

BC528 odpowiednik: BCP528

BC528 odpowiednik: KC507

BC528 odpowiednik: KC509

BC537 odpowiednik: 2SC2236

BC537 odpowiednik: 2SC3225

BC537 odpowiednik: BC485

BC537 odpowiednik: BC635

BC546 odpowiednik: 2SC1815

BC546 odpowiednik: 2SC2785

BC546 odpowiednik: 2SC945

BC546 odpowiednik: BC148

BC546 odpowiednik: BC174

BC546 odpowiednik: BC182

BC546 odpowiednik: BC384

BC546 odpowiednik: BC414

BC546 odpowiednik: BC547

BC546 odpowiednik: BC550

BC546 odpowiednik: BC846

BC546 odpowiednik: BC846W

BC546A odpowiednik: BC846A

BC546A odpowiednik: BC846AW

BC546A odpowiednik: BCV71

BC546A odpowiednik: BCV71R

BC546B odpowiednik: BC846B

BC546B odpowiednik: BC846BW

BC546B odpowiednik: BCV72

BC546B odpowiednik: BCV72R

BC547 odpowiednik: 2PB601Q

BC547 odpowiednik: 2PB601R

BC547 odpowiednik: 2PB601S

BC547 odpowiednik: 2SC403C

BC547 odpowiednik: 2SC634

BC547 odpowiednik: 2SC634A

BC547 odpowiednik: 2SC828A

BC547 odpowiednik: 2SC945

BC547 odpowiednik: BC546

BC547 odpowiednik: BC847

BC547 odpowiednik: BC847W

BC547 odpowiednik: BCV61

BC547 odpowiednik: BCV63

BC547/BC557 odpowiednik: BCV65

BC547/BC557 odpowiednik: BCV65B

BC547A odpowiednik: 2PB601AQ

BC547A odpowiednik: 2PB601AR

BC547A odpowiednik: 2PB601AS

BC547A odpowiednik: BC847A

BC547A odpowiednik: BC847AW

BC547A odpowiednik: BCV61A

BC547A odpowiednik: BCW71

BC547A odpowiednik: BCW71R

BC547A odpowiednik: BCX70G

BC547A odpowiednik: BCX70RG

BC547B odpowiednik: BC847B

BC547B odpowiednik: BC847BW

BC547B odpowiednik: BCV61B

BC547B odpowiednik: BCV63B

BC547B odpowiednik: BCW72

BC547B odpowiednik: BCW72R

BC547B odpowiednik: BCX70H

BC547B odpowiednik: BCX70HR

BC547B odpowiednik: BCX70J

BC547B odpowiednik: BCX70RH

BC547B odpowiednik: BCX70RJ

BC547C odpowiednik: BC847C

BC547C odpowiednik: BC847CW

BC547C odpowiednik: BCV61C

BC547C odpowiednik: BCW81

BC547C odpowiednik: BCW81R

BC547C odpowiednik: BCX70K

BC547C odpowiednik: BCX70KR

BC547C odpowiednik: BCX70RK

BC548 odpowiednik: 2SC1363

BC548 odpowiednik: 2SC633

BC548 odpowiednik: 2SC633A

BC548 odpowiednik: 2SC828A

BC548 odpowiednik: 2SC945

BC548 odpowiednik: BC848

BC548 odpowiednik: BC848W

BC548A odpowiednik: BC848A

BC548A odpowiednik: BC848AW

BC548A odpowiednik: BCW31

BC548A odpowiednik: BCW31R

BC548A odpowiednik: BCW60A

BC548A odpowiednik: BCW60AR

BC548A odpowiednik: BCW60RA

BC548B odpowiednik: BC848B

BC548B odpowiednik: BC848BW

BC548B odpowiednik: BCW32

BC548B odpowiednik: BCW32R

BC548B odpowiednik: BCW60BR

BC548B odpowiednik: BCW60C

BC548B odpowiednik: BCW60CR

BC548B odpowiednik: BCW60RB

BC548B odpowiednik: BCW60RC

BC548C odpowiednik: 8CW60DR

BC548C odpowiednik: BC848C

BC548C odpowiednik: BC848CW

BC548C odpowiednik: BCW33

BC548C odpowiednik: BCW33R

BC548C odpowiednik: BCW60D

BC548C odpowiednik: BCW60RD

BC549 odpowiednik: BC849

BC549B odpowiednik: BC849B

BC549B odpowiednik: BCF32

BC549B odpowiednik: BCF32R

BC549C odpowiednik: BC849C

BC549C odpowiednik: BCF33

BC549C odpowiednik: BCF33R

BC550 odpowiednik: 2SC1815

BC550 odpowiednik: BC148

BC550 odpowiednik: BC384

BC550 odpowiednik: BC546

BC550 odpowiednik: BC850

BC550 odpowiednik: BC850W

BC550B odpowiednik: BC850B

BC550B odpowiednik: BC850BW

BC550C odpowiednik: 2N930

BC550C odpowiednik: BC850C

BC550C odpowiednik: BC850CW

BC550C odpowiednik: BCF81

BC550C odpowiednik: BCF81R

BC550C odpowiednik: KT342A

BC556 odpowiednik: 2SA1175

BC556 odpowiednik: 2SB1015

BC556 odpowiednik: BC213

BC556 odpowiednik: BC251

BC556 odpowiednik: BC256

BC556 odpowiednik: BC307

BC556 odpowiednik: BC446

BC556 odpowiednik: BC856

BC556 odpowiednik: BC856W

BC556A odpowiednik: BC856AW

BC556A odpowiednik: BC856RA

BC556A odpowiednik: BCW89

BC556A odpowiednik: BCW89R

BC556B odpowiednik: BC856B

BC556B odpowiednik: BC856BW

BC556B odpowiednik: BC856RB

BC557 odpowiednik: 2PB7090

BC557 odpowiednik: 2PB709R

BC557 odpowiednik: 2PB709S

BC557 odpowiednik: 2SA1015

BC557 odpowiednik: 2SA733

BC557 odpowiednik: BC857

BC557 odpowiednik: BC857W

BC557 odpowiednik: BCV62

BC557 odpowiednik: BCV64

BC557A odpowiednik: 2PB709AO

BC557A odpowiednik: 2PB709AS

BC557A odpowiednik: BC857A

BC557A odpowiednik: BC857AW

BC557A odpowiednik: BC857RA

BC557A odpowiednik: BCV62A

BC557A odpowiednik: BCW69

BC557A odpowiednik: BCW69R

BC557A odpowiednik: BCX71G

BC557A odpowiednik: BCX71GR

BC557A odpowiednik: BCX71RG

BC557B odpowiednik: 2N3702

BC557B odpowiednik: 2N3703

BC557B odpowiednik: BC857B

BC557B odpowiednik: BC857BW

BC557B odpowiednik: BC857RB

BC557B odpowiednik: BCV62B

BC557B odpowiednik: BCV64B

BC557B odpowiednik: BCW70

BC557B odpowiednik: BCW70R

BC557B odpowiednik: BCX71

BC557B odpowiednik: BCX71H

BC557B odpowiednik: BCX71HR

BC557B odpowiednik: BCX71J

BC557B odpowiednik: BCX71JR

BC557B odpowiednik: BCX71RH

BC557B odpowiednik: KT345B

BC557C odpowiednik: BC857C

BC557C odpowiednik: BC857CW

BC557C odpowiednik: BCV62C

BC557C odpowiednik: BCX71K

BC557C odpowiednik: BCX71KR

BC557C odpowiednik: BCX71RK

BC558 odpowiednik: 2SA1015

BC558 odpowiednik: 2SA733

BC558 odpowiednik: BC178

BC558 odpowiednik: BC262

BC558 odpowiednik: BC858

BC558 odpowiednik: BC858W

BC558A odpowiednik: BC858A

BC558A odpowiednik: BC858AW

BC558A odpowiednik: BC858RA

BC558A odpowiednik: BCW29

BC558A odpowiednik: BCW29R

BC558A odpowiednik: BCW61A

BC558A odpowiednik: BCW61AR

BC558A odpowiednik: BCW61RA

BC558B odpowiednik: BC858B

BC558B odpowiednik: BC858BW

BC558B odpowiednik: BC858RB

BC558B odpowiednik: BCW30

BC558B odpowiednik: BCW30R

BC558B odpowiednik: BCW61B

BC558B odpowiednik: BCW61BR

BC558B odpowiednik: BCW61C

BC558B odpowiednik: BCW61CR

BC558B odpowiednik: BCW61D

BC558B odpowiednik: BCW61RB

BC558B odpowiednik: BCW61RC

BC558C odpowiednik: BC858C

BC558C odpowiednik: BC858CW

BC558C odpowiednik: BC858RC

BC558C odpowiednik: BCW61DR

BC559 odpowiednik: BC859

BC559 odpowiednik: BC859W

BC559A odpowiednik: BC859A

BC559A odpowiednik: BC859AW

BC559A odpowiednik: BC859RA

BC559A odpowiednik: BCF29

BC559A odpowiednik: BCF29R

BC559B odpowiednik: BC859B

BC559B odpowiednik: BC859BW

BC559B odpowiednik: BC859RB

BC559B odpowiednik: BCF30

BC559B odpowiednik: BCF30R

BC559C odpowiednik: BC859C

BC559C odpowiednik: BC859CW

BC559C odpowiednik: BC859RC

BC55SC odpowiednik: BCW61RD

BC560 odpowiednik: BC214

BC560 odpowiednik: BC860

BC560 odpowiednik: BC860W

BC560A odpowiednik: BC860A

BC560A odpowiednik: BC860AW

BC560A odpowiednik: BC860RA

BC560B odpowiednik: BC860B

BC560B odpowiednik: BC860BW

BC560B odpowiednik: BC860RB

BC560B odpowiednik: BCF70

BC560B odpowiednik: BCF70R

BC560C odpowiednik: BC860C

BC560C odpowiednik: BC860CW

BC617 odpowiednik: BCV47

BC617 odpowiednik: BCV49

BC635 odpowiednik: 2SC2236

BC635 odpowiednik: 2SC3225

BC635 odpowiednik: BC485

BC635 odpowiednik: BC537

BC635 odpowiednik: BCX54

BC635-10 odpowiednik: BCX54-10

BC635-16 odpowiednik: BCW54-16

BC635-16 odpowiednik: BCX54-16

BC635-6 odpowiednik: BCX54-6

BC636 odpowiednik: 2SA950

BC636 odpowiednik: BC298

BC636 odpowiednik: BC328

BC636 odpowiednik: BC640

BC636 odpowiednik: BC728

BC636 odpowiednik: BCX51

BC636-10 odpowiednik: BCX51-10

BC636-16 odpowiednik: BCX51-16

BC636-6 odpowiednik: BCX51-6

BC637 odpowiednik: 2SC1384

BC637 odpowiednik: BCX55

BC637-10 odpowiednik: BCX55-10

BC637-16 odpowiednik: BCX55-16

BC637-6 odpowiednik: BCX55-6

BC638 odpowiednik: BCX52

BC638-10 odpowiednik: BCX52-10

BC638-16 odpowiednik: BCX52-16

BC638-6 odpowiednik: BCX52-6

BC639 odpowiednik: BC368

BC639 odpowiednik: BC449

BC639 odpowiednik: BCX56

BC639-10 odpowiednik: BCX56-10

BC639-16 odpowiednik: BCX56-16

BC639-6 odpowiednik: BCX56-6

BC640 odpowiednik: 2SA950

BC640 odpowiednik: BC298

BC640 odpowiednik: BC328

BC640 odpowiednik: BC369

BC640 odpowiednik: BC636

BC640 odpowiednik: BC728

BC640 odpowiednik: BCX53

BC640-10 odpowiednik: BCX53-10

BC640-16 odpowiednik: BCX53-16

BC640-6 odpowiednik: BCX53-6

BC648B odpowiednik: BCW60B

BC728 odpowiednik: 2SA950

BC728 odpowiednik: BC298

BC728 odpowiednik: BC328

BC728 odpowiednik: BC636

BC728 odpowiednik: BC640

BC807 odpowiednik: BC327

BC807-16 odpowiednik: BC327-16

BC807-16W odpowiednik: BC327-16

BC807-25 odpowiednik: BC327-25

BC807-25W odpowiednik: BC327-25

BC807-40 odpowiednik: BC327-40

BC807-40W odpowiednik: BC327-40

BC807W odpowiednik: BC327

BC808 odpowiednik: BC328

BC808-16 odpowiednik: BC328-16

BC808-16W odpowiednik: BC328-16

BC808-25 odpowiednik: BC328-25

BC808-25W odpowiednik: BC328-25

BC808-40 odpowiednik: BC328-40

BC808-40W odpowiednik: BC328-40

BC808W odpowiednik: BC328

BC817 odpowiednik: BC337

BC817-16 odpowiednik: BC337-16

BC817-16W odpowiednik: BC337-16

BC817-25 odpowiednik: BC337-25

BC817-25W odpowiednik: BC337-25

BC817-40 odpowiednik: BC337-40

BC817-40W odpowiednik: BC337-40

BC817W odpowiednik: BC337

BC818 odpowiednik: BC338

BC818-16 odpowiednik: BC338-16

BC818-16W odpowiednik: BC338-16

BC818-25 odpowiednik: BC338-25

BC818-25W odpowiednik: BC338-25

BC818-40 odpowiednik: BC338-40

BC818-40W odpowiednik: BC338-40

BC818W odpowiednik: BC338

BC846 odpowiednik: BC546

BC846A odpowiednik: BC546A

BC846AW odpowiednik: BC546A

BC846B odpowiednik: BC546B

BC846BW odpowiednik: BC546B

BC846W odpowiednik: BC546

BC847 odpowiednik: BC547

BC847A odpowiednik: BC547A

BC847AW odpowiednik: BC547A

BC847B odpowiednik: BC547B

BC847BW odpowiednik: BC547B

BC847C odpowiednik: BC547C

BC847CW odpowiednik: BC547C

BC847W odpowiednik: BC547

BC848 odpowiednik: BC548

BC848A odpowiednik: BC548A

BC848AW odpowiednik: BC548A

BC848B odpowiednik: BC548B

BC848BW odpowiednik: BC548B

BC848C odpowiednik: BC548C

BC848CW odpowiednik: BC548C

BC848W odpowiednik: BC548

BC849 odpowiednik: BC549

BC849B odpowiednik: BC549B

BC849C odpowiednik: BC549C

BC850 odpowiednik: BC550

BC850B odpowiednik: BC550B

BC850BW odpowiednik: BC550B

BC850C odpowiednik: BC550C

BC850CW odpowiednik: BC550C

BC850W odpowiednik: BC550

BC856 odpowiednik: BC556

BC856AW odpowiednik: BC556A

BC856B odpowiednik: BC556B

BC856BW odpowiednik: BC556B

BC856RA odpowiednik: BC556A

BC856RB odpowiednik: BC556B

BC856W odpowiednik: BC556

BC857 odpowiednik: BC557

BC857A odpowiednik: BC557A

BC857AW odpowiednik: BC557A

BC857B odpowiednik: BC557B

BC857BW odpowiednik: BC557B

BC857C odpowiednik: BC557C

BC857CW odpowiednik: BC557C

BC857RA odpowiednik: BC557A

BC857RB odpowiednik: BC557B

BC857W odpowiednik: BC557

BC858 odpowiednik: BC558

BC858A odpowiednik: BC558A

BC858AW odpowiednik: BC558A

BC858B odpowiednik: BC558B

BC858BW odpowiednik: BC558B

BC858C odpowiednik: BC558C

BC858CW odpowiednik: BC558C

BC858RA odpowiednik: BC558A

BC858RB odpowiednik: BC558B

BC858RC odpowiednik: BC558C

BC858W odpowiednik: BC558

BC859 odpowiednik: BC559

BC859A odpowiednik: BC559A

BC859AW odpowiednik: BC559A

BC859B odpowiednik: BC559B

BC859BW odpowiednik: BC559B

BC859C odpowiednik: BC559C

BC859CW odpowiednik: BC559C

BC859RA odpowiednik: BC559A

BC859RB odpowiednik: BC559B

BC859RC odpowiednik: BC559C

BC859W odpowiednik: BC559

BC860 odpowiednik: BC560

BC860A odpowiednik: BC560A

BC860AW odpowiednik: BC560A

BC860B odpowiednik: BC560B

BC860BW odpowiednik: BC560B

BC860C odpowiednik: BC560C

BC860CW odpowiednik: BC560C

BC860RA odpowiednik: BC560A

BC860RB odpowiednik: BC560B

BC860W odpowiednik: BC560

BC868 odpowiednik: BC368

BC868-10 odpowiednik: BC368-10

BC868-16 odpowiednik: BC368-16

BC868-25 odpowiednik: BC368-25

BC869 odpowiednik: BC369

BC869-10 odpowiednik: BC369-10

BC869-16 odpowiednik: BC369-16

BC869-25 odpowiednik: BC369-25

BC877 odpowiednik: BC879

BC879 odpowiednik: BC877

BCBC204 odpowiednik: 2SB1015

BCBC204 odpowiednik: BC204

BCBD232 odpowiednik: BC157

BCBD232 odpowiednik: BD172

BCF29 odpowiednik: BC559A

BCF29R odpowiednik: BC559A

BCF30 odpowiednik: BC559B

BCF30R odpowiednik: BC559B

BCF32 odpowiednik: BC549B

BCF32R odpowiednik: BC549B

BCF33 odpowiednik: BC549C

BCF33R odpowiednik: BC549C

BCF70 odpowiednik: BC560B

BCF70R odpowiednik: BC560B

BCF81 odpowiednik: BC550C

BCF81R odpowiednik: BC550C

BCI51 odpowiednik: KC508

BCP107 odpowiednik: 2T3633

BCP107 odpowiednik: BCP108

BCP108 odpowiednik: 2T3633

BCP108 odpowiednik: BCP107

BCP528 odpowiednik: BC108

BCP528 odpowiednik: BC237

BCP528 odpowiednik: BC528

BCP528 odpowiednik: KC507

BCP528 odpowiednik: KC509

BCP6I8 odpowiednik: BC238

BCR8DM odpowiednik: BTA12-600C

BCV26 odpowiednik: BC516

BCV27 odpowiednik: BC517

BCV28 odpowiednik: BC516

BCV29 odpowiednik: BC517

BCV47 odpowiednik: BC617

BCV49 odpowiednik: BC617

BCV61 odpowiednik: BC547

BCV61A odpowiednik: BC547A

BCV61B odpowiednik: BC547B

BCV61C odpowiednik: BC547C

BCV62 odpowiednik: BC557

BCV62A odpowiednik: BC557A

BCV62B odpowiednik: BC557B

BCV62C odpowiednik: BC557C

BCV63 odpowiednik: BC547

BCV63B odpowiednik: BC547B

BCV64 odpowiednik: BC557

BCV64B odpowiednik: BC557B

BCV65 odpowiednik: BC547/BC557

BCV65B odpowiednik: BC547/BC557

BCV71 odpowiednik: BC546A

BCV71R odpowiednik: BC546A

BCV72 odpowiednik: BC546B

BCV72R odpowiednik: BC546B

BCW29 odpowiednik: BC558A

BCW29R odpowiednik: BC558A

BCW30 odpowiednik: BC558B

BCW30R odpowiednik: BC558B

BCW31 odpowiednik: BC548A

BCW31R odpowiednik: BC548A

BCW32 odpowiednik: BC548B

BCW32R odpowiednik: BC548B

BCW33 odpowiednik: BC548C

BCW33R odpowiednik: BC548C

BCW54-16 odpowiednik: BC635-16

BCW60 odpowiednik: BCW61

BCW60A odpowiednik: BC548A

BCW60A odpowiednik: BCW31

BCW60AR odpowiednik: BC548A

BCW60B odpowiednik: BC648B

BCW60BR odpowiednik: BC548B

BCW60C odpowiednik: BC548B

BCW60CR odpowiednik: BC548B

BCW60D odpowiednik: BC548C

BCW60RA odpowiednik: BC548A

BCW60RB odpowiednik: BC548B

BCW60RC odpowiednik: BC548B

BCW60RD odpowiednik: BC548C

BCW61 odpowiednik: BCW60

BCW61A odpowiednik: BC558A

BCW61AR odpowiednik: BC558A

BCW61B odpowiednik: BC558B

BCW61BR odpowiednik: BC558B

BCW61C odpowiednik: BC558B

BCW61CR odpowiednik: BC558B

BCW61D odpowiednik: BC558B

BCW61DR odpowiednik: BC558C

BCW61RA odpowiednik: BC558A

BCW61RB odpowiednik: BC558B

BCW61RC odpowiednik: BC558B

BCW61RD odpowiednik: BC55SC

BCW69 odpowiednik: BC557A

BCW69R odpowiednik: BC557A

BCW7 odpowiednik: BCW77

BCW70 odpowiednik: BC557B

BCW70R odpowiednik: BC557B

BCW71 odpowiednik: BC547A

BCW71R odpowiednik: BC547A

BCW72 odpowiednik: BC547B

BCW72R odpowiednik: BC547B

BCW73 odpowiednik: BCW75

BCW74 odpowiednik: BCW76

BCW75 odpowiednik: BCW73

BCW76 odpowiednik: BCW74

BCW77 odpowiednik: BCW79

BCW78 odpowiednik: BCW80

BCW80 odpowiednik: BCW78

BCW81 odpowiednik: BC547C

BCW81R odpowiednik: BC547C

BCW89 odpowiednik: BC556A

BCW89R odpowiednik: BC556A

BCW91 odpowiednik: 2SC1166

BCW91 odpowiednik: ECG289A

BCX17 odpowiednik: BC327

BCX17R odpowiednik: BC327

BCX18 odpowiednik: BC338

BCX18 odpowiednik: MPS3638

BCX18R odpowiednik: BC328

BCX19 odpowiednik: BC337

BCX19R odpowiednik: BC337

BCX20 odpowiednik: BC338

BCX20R odpowiednik: BC338

BCX22 odpowiednik: BCX41

BCX23 odpowiednik: BCX42

BCX38A odpowiednik: FMMT38A

BCX38B odpowiednik: FMMT38B

BCX38C odpowiednik: FMMT38C

BCX41 odpowiednik: BCX22

BCX42 odpowiednik: BCX23

BCX51 odpowiednik: BC636

BCX51-10 odpowiednik: BC636-10

BCX51-16 odpowiednik: BC636-16

BCX51-6 odpowiednik: BC636-6

BCX52 odpowiednik: BC638

BCX52-10 odpowiednik: BC638-10

BCX52-16 odpowiednik: BC638-16

BCX52-6 odpowiednik: BC638-6

BCX53 odpowiednik: BC640

BCX53-10 odpowiednik: BC640-10

BCX53-16 odpowiednik: BC640-16

BCX53-6 odpowiednik: BC640-6

BCX54 odpowiednik: BC635

BCX54-10 odpowiednik: BC635-10

BCX54-16 odpowiednik: BC635-16

BCX54-6 odpowiednik: BC635-6

BCX55 odpowiednik: BC637

BCX55-10 odpowiednik: BC637-10

BCX55-16 odpowiednik: BC637-16

BCX55-6 odpowiednik: BC637-6

BCX56 odpowiednik: BC639

BCX56-10 odpowiednik: BC639-10

BCX56-16 odpowiednik: BC639-16

BCX56-6 odpowiednik: BC639-6

BCX68 odpowiednik: BC368

BCX68-10 odpowiednik: BC368

BCX68-16 odpowiednik: BC368

BCX68-25 odpowiednik: BC368

BCX69 odpowiednik: BC369

BCX69-10 odpowiednik: BC369

BCX69-16 odpowiednik: BC369

BCX69-25 odpowiednik: BC369

BCX70G odpowiednik: BC547A

BCX70H odpowiednik: BC547B

BCX70HR odpowiednik: BC547B

BCX70J odpowiednik: BC547B

BCX70K odpowiednik: BC547C

BCX70KR odpowiednik: BC547C

BCX70RG odpowiednik: BC547A

BCX70RH odpowiednik: BC547B

BCX70RJ odpowiednik: BC547B

BCX70RK odpowiednik: BC547C

BCX71 odpowiednik: BC557B

BCX71G odpowiednik: BC557A

BCX71GR odpowiednik: BC557A

BCX71H odpowiednik: BC557B

BCX71HR odpowiednik: BC557B

BCX71J odpowiednik: BC557B

BCX71JR odpowiednik: BC557B

BCX71K odpowiednik: BC557C

BCX71KR odpowiednik: BC557C

BCX71RG odpowiednik: BC557A

BCX71RH odpowiednik: BC557B

BCX71RK odpowiednik: BC557C

BCY10 odpowiednik: BCY30

BCY12 odpowiednik: 2N2907A

BCY12 odpowiednik: 2SA603

BCY12 odpowiednik: LTC159M

BCY20 odpowiednik: KF503

BCY21 odpowiednik: KF517

BCY22 odpowiednik: KF503

BCY23 odpowiednik: KF517A

BCY24 odpowiednik: KF517

BCY26 odpowiednik: KF517

BCY27 odpowiednik: KF517

BCY28 odpowiednik: KF517A

BCY29 odpowiednik: KFY16

BCY2S odpowiednik: KF517B

BCY30 odpowiednik: BCW56A

BCY31 odpowiednik: BCW56A

BCY32 odpowiednik: KFY16

BCY33 odpowiednik: BCV78VN

BCY34 odpowiednik: BCY78VII

BCY38 odpowiednik: 2N2904

BCY39 odpowiednik: 2N2904A

BCY40 odpowiednik: 2N2904

BCY42 odpowiednik: KC507

BCY43 odpowiednik: KC507

BCY49 odpowiednik: BCY72

BCY50 odpowiednik: KC508

BCY51 odpowiednik: KC507

BCY51i odpowiednik: KC507

BCY51r odpowiednik: KC507

BCY54 odpowiednik: 2N2904A

BCY55 odpowiednik: BCY87

BCY56 odpowiednik: KC507

BCY57 odpowiednik: KC508

BCY58 odpowiednik: BCY78

BCY59 odpowiednik: BCY79

BCY65 odpowiednik: 2N2483

BCY66 odpowiednik: 2N2483

BCY69 odpowiednik: KC508

BCY70 odpowiednik: 2N2906A

BCY70 odpowiednik: 2N2907A

BCY70 odpowiednik: BFX48

BCY71 odpowiednik: 2N2907A

BCY71 odpowiednik: 2N3504

BCY71 odpowiednik: 2N4035

BCY77 odpowiednik: BC256

BCY85 odpowiednik: BGW46A

BCY86 odpowiednik: BC107B

BCYSOi odpowiednik: KC508

BCYSOr odpowiednik: KC508

BCYW odpowiednik: BCY71

BCZ10 odpowiednik: KF517

BCZ11 odpowiednik: KF517A

BCZ13 odpowiednik: BC200T

BCZ14 odpowiednik: BC200T

BCZt2 odpowiednik: KFY16

BD106 odpowiednik: BD109

BD106 odpowiednik: BD124

BD106 odpowiednik: BD162

BD106 odpowiednik: BD243

BD106 odpowiednik: BDY15

BD107 odpowiednik: BD109

BD107 odpowiednik: BD124

BD107 odpowiednik: BD163

BD107 odpowiednik: BD243

BD107 odpowiednik: BD243A

BD107 odpowiednik: BD354

BD107 odpowiednik: BDY16

BD109 odpowiednik: 2SD525

BD109 odpowiednik: 2SD613

BD109 odpowiednik: BD106

BD109 odpowiednik: BD107

BD109 odpowiednik: BD124

BD109 odpowiednik: BD162

BD109 odpowiednik: BD163

BD109 odpowiednik: BD243

BD109 odpowiednik: BD243A

BD109 odpowiednik: BD245

BD109 odpowiednik: BD249C

BD109 odpowiednik: BD257/100

BD109 odpowiednik: BDY15

BD109 odpowiednik: BDY16

BD109 odpowiednik: TIP33C

BD109 odpowiednik: TIP41C

BD11 odpowiednik: 2N3055

BD11 odpowiednik: BD130

BD11 odpowiednik: BDY92

BD111 odpowiednik: 2N3055

BD111 odpowiednik: BD130

BD111 odpowiednik: BDY92

BD112 odpowiednik: 2N3055

BD112 odpowiednik: BD130

BD112 odpowiednik: BDY92

BD113 odpowiednik: 2N3055

BD113 odpowiednik: BD130

BD113 odpowiednik: BD145

BD113 odpowiednik: BDY92

BD115 odpowiednik: 2N5058

BD115 odpowiednik: 2N5059

BD115 odpowiednik: BD115

BD115 odpowiednik: BD150A

BD115 odpowiednik: BD150B

BD115 odpowiednik: BD150C

BD115 odpowiednik: BF257

BD115 odpowiednik: BF258

BD115 odpowiednik: BF259

BD115 odpowiednik: BF336

BD115 odpowiednik: BF337

BD115 odpowiednik: BF338

BD116 odpowiednik: 2N3055

BD116 odpowiednik: BD130

BD116 odpowiednik: BDY92

BD116 odpowiednik: KU601

BD117 odpowiednik: 2N3055

BD117 odpowiednik: BD130

BD117 odpowiednik: BDY91

BD118 odpowiednik: 2N3055

BD118 odpowiednik: BD130

BD118 odpowiednik: BDY92

BD118 odpowiednik: KU606

BD119 odpowiednik: BD158

BD119 odpowiednik: BD215

BD119 odpowiednik: BD410

BD120 odpowiednik: 2N3055

BD120 odpowiednik: BD130

BD120 odpowiednik: BDY92

BD120 odpowiednik: KU602

BD121 odpowiednik: KU606

BD123 odpowiednik: 2N3055

BD123 odpowiednik: BD130

BD123 odpowiednik: BDY91

BD123 odpowiednik: KU606

BD124 odpowiednik: BD106

BD124 odpowiednik: BD107

BD124 odpowiednik: BD109

BD124 odpowiednik: BD124

BD124 odpowiednik: BD131

BD124 odpowiednik: BD162

BD124 odpowiednik: BD163

BD124 odpowiednik: BD243

BD124 odpowiednik: BD243A

BD124 odpowiednik: BD245

BD124 odpowiednik: BD249C

BD124 odpowiednik: BD257/100

BD124 odpowiednik: BDY15

BD124 odpowiednik: BDY16

BD127 odpowiednik: BC157

BD127 odpowiednik: BD127

BD127 odpowiednik: BD137

BD127 odpowiednik: BD157

BD127 odpowiednik: BD167

BD127 odpowiednik: BD171

BD127 odpowiednik: BD172

BD127 odpowiednik: BD173

BD127 odpowiednik: BD177

BD127 odpowiednik: BD228

BD127 odpowiednik: BD232

BD127 odpowiednik: BD235

BD127 odpowiednik: BD400

BD127 odpowiednik: BD410

BD127 odpowiednik: BD439

BD127 odpowiednik: MJE340

BD127 odpowiednik: TEO1461

BD128 odpowiednik: BD158

BD128 odpowiednik: BD232

BD128 odpowiednik: BD410

BD129 odpowiednik: 2SC1124

BD129 odpowiednik: 2SC1663

BD129 odpowiednik: BD159

BD129 odpowiednik: BD232

BD129 odpowiednik: BD410

BD130 odpowiednik: 2N3055

BD130 odpowiednik: BD11

BD130 odpowiednik: BD111

BD130 odpowiednik: BD112

BD130 odpowiednik: BD113

BD130 odpowiednik: BD116

BD130 odpowiednik: BD117

BD130 odpowiednik: BD118

BD130 odpowiednik: BD120

BD130 odpowiednik: BD123

BD130 odpowiednik: BD142

BD130 odpowiednik: BD181

BD130 odpowiednik: BD182

BD130 odpowiednik: BD183

BD130 odpowiednik: BD184

BD130 odpowiednik: BDP620

BD130 odpowiednik: BDX10

BD130 odpowiednik: BDX13

BD130 odpowiednik: BDX18

BD130 odpowiednik: BDY20

BD130 odpowiednik: BDY39

BD130 odpowiednik: BDY73

BD130 odpowiednik: BDY91

BD130 odpowiednik: BDY92

BD130 odpowiednik: GT701

BD130 odpowiednik: KT802

BD130 odpowiednik: KT802

BD130 odpowiednik: KT819GM

BD131 odpowiednik: BD189

BD131 odpowiednik: BD237

BD131 odpowiednik: BD435

BD131 odpowiednik: BD441

BD132 odpowiednik: BD188

BD132 odpowiednik: BD236

BD132 odpowiednik: BD436

BD132 odpowiednik: BD440

BD133 odpowiednik: BD175

BD133 odpowiednik: BD237

BD133 odpowiednik: BD306

BD133 odpowiednik: BD441

BD135 odpowiednik: 2SD669A

BD135 odpowiednik: BA136

BD135 odpowiednik: BD153

BD135 odpowiednik: BD165

BD135 odpowiednik: BD175

BD135 odpowiednik: BD226

BD135 odpowiednik: BD233

BD135 odpowiednik: BD437

BD135 odpowiednik: ECG373

BD136 odpowiednik: 2N5195

BD136 odpowiednik: BD138

BD136 odpowiednik: BD140

BD136 odpowiednik: BD151

BD136 odpowiednik: BD166

BD136 odpowiednik: BD176

BD136 odpowiednik: BD227

BD136 odpowiednik: BD234

BD136 odpowiednik: BD438

BD136 odpowiednik: BP166

BD136 odpowiednik: ECG185

BD136 odpowiednik: P6021

BD137 odpowiednik: BD127

BD137 odpowiednik: BD139

BD137 odpowiednik: BD154

BD137 odpowiednik: BD165

BD137 odpowiednik: BD167

BD137 odpowiednik: BD175

BD137 odpowiednik: BD177

BD137 odpowiednik: BD226

BD137 odpowiednik: BD228

BD137 odpowiednik: BD233

BD137 odpowiednik: BD235

BD137 odpowiednik: BD385

BD137 odpowiednik: BD439

BD137 odpowiednik: BD827

BD137 odpowiednik: MJE340

BD137 odpowiednik: TEO1461

BD138 odpowiednik: BD136

BD138 odpowiednik: BD140

BD138 odpowiednik: BD152

BD138 odpowiednik: BD166

BD138 odpowiednik: BD168

BD138 odpowiednik: BD176

BD138 odpowiednik: BD178

BD138 odpowiednik: BD227

BD138 odpowiednik: BD229

BD138 odpowiednik: BD236

BD138 odpowiednik: BD386

BD138 odpowiednik: BD440

BD138 odpowiednik: BD828

BD139 odpowiednik: 2N4923

BD139 odpowiednik: 2N5192

BD139 odpowiednik: 2SC608

BD139 odpowiednik: 2SD669A

BD139 odpowiednik: BD137

BD139 odpowiednik: BD140

BD139 odpowiednik: BD155

BD139 odpowiednik: BD169

BD139 odpowiednik: BD179

BD139 odpowiednik: BD230

BD139 odpowiednik: BD237

BD139 odpowiednik: BD387

BD139 odpowiednik: BD389

BD139 odpowiednik: BD441

BD139 odpowiednik: BD829

BD139 odpowiednik: ECG373

BD139 odpowiednik: MJE722

BD140 odpowiednik: 2N4920

BD140 odpowiednik: 2N5195

BD140 odpowiednik: BD136

BD140 odpowiednik: BD138

BD140 odpowiednik: BD156

BD140 odpowiednik: BD166

BD140 odpowiednik: BD170

BD140 odpowiednik: BD176

BD140 odpowiednik: BD180

BD140 odpowiednik: BD227

BD140 odpowiednik: BD231

BD140 odpowiednik: BD238

BD140 odpowiednik: BD388

BD140 odpowiednik: BD390

BD140 odpowiednik: BD422

BD140 odpowiednik: BD442

BD140 odpowiednik: BD830

BD140 odpowiednik: MJE712

BD141 odpowiednik: 2N3442

BD141 odpowiednik: BDX11

BD141 odpowiednik: BDX51

BD141 odpowiednik: BDY74

BD142 odpowiednik: 2N3055

BD142 odpowiednik: BD130

BD142 odpowiednik: BD182

BD142 odpowiednik: BDX13

BD144 odpowiednik: BU126

BD144 odpowiednik: BU129

BD144 odpowiednik: BUY179

BD144 odpowiednik: BUY79

BD145 odpowiednik: BU109

BD145 odpowiednik: BU110

BD148 odpowiednik: 2N3054

BD148 odpowiednik: BD243A

BD148 odpowiednik: BD587

BD148 odpowiednik: BDY71

BD148 odpowiednik: BDY78

BD149 odpowiednik: 2N3054

BD149 odpowiednik: BD243B

BD149 odpowiednik: BD589

BD149 odpowiednik: BDY71

BD149 odpowiednik: BDY78

BD150A odpowiednik: 2N5059

BD150A odpowiednik: BD115

BD150A odpowiednik: BF257

BD150A odpowiednik: BF336

BD150B odpowiednik: 2N5059

BD150B odpowiednik: BD115

BD150B odpowiednik: BF258

BD150B odpowiednik: BF337

BD150C odpowiednik: 2N5058

BD150C odpowiednik: BD115

BD150C odpowiednik: BF259

BD150C odpowiednik: BF338

BD151 odpowiednik: BD136

BD151 odpowiednik: BD166

BD151 odpowiednik: BD176

BD151 odpowiednik: BD227

BD151 odpowiednik: BD234

BD151 odpowiednik: BD438

BD152 odpowiednik: BD138

BD152 odpowiednik: BD168

BD152 odpowiednik: BD178

BD152 odpowiednik: BD229

BD152 odpowiednik: BD236

BD152 odpowiednik: BD440

BD153 odpowiednik: BD135

BD153 odpowiednik: BD165

BD153 odpowiednik: BD175

BD153 odpowiednik: BD226

BD153 odpowiednik: BD233

BD154 odpowiednik: 228

BD154 odpowiednik: BD137

BD154 odpowiednik: BD167

BD154 odpowiednik: BD177

BD154 odpowiednik: BD228

BD154 odpowiednik: BD235

BD154 odpowiednik: BD439

BD155 odpowiednik: 179

BD155 odpowiednik: BD139

BD155 odpowiednik: BD169

BD155 odpowiednik: BD179

BD155 odpowiednik: BD230

BD155 odpowiednik: BD237

BD155 odpowiednik: BD441

BD156 odpowiednik: BD140

BD156 odpowiednik: BD170

BD156 odpowiednik: BD180

BD156 odpowiednik: BD231

BD156 odpowiednik: BD231BD442

BD156 odpowiednik: BD238

BD156 odpowiednik: BD422

BD156 odpowiednik: BD442

BD157 odpowiednik: BD127

BD157 odpowiednik: BD173

BD157 odpowiednik: BD232

BD157 odpowiednik: BD400

BD157 odpowiednik: BD410

BD158 odpowiednik: 2N3584

BD158 odpowiednik: 2N5665

BD158 odpowiednik: BD119

BD158 odpowiednik: BD128

BD158 odpowiednik: BD215

BD158 odpowiednik: BD216

BD158 odpowiednik: BD232

BD158 odpowiednik: BD410

BD159 odpowiednik: 2N3585

BD159 odpowiednik: 2N5665

BD159 odpowiednik: 2SC1124

BD159 odpowiednik: 2SC1663

BD159 odpowiednik: BD129

BD159 odpowiednik: BD215

BD159 odpowiednik: BD232

BD159 odpowiednik: BD410

BD159 odpowiednik: MJE340

BD160 odpowiednik: BU109

BD160 odpowiednik: BU128

BD160 odpowiednik: BUY77

BD161 odpowiednik: BD243C

BD161 odpowiednik: BD591

BD161 odpowiednik: BDY71

BD161 odpowiednik: BDY78

BD162 odpowiednik: BD106

BD162 odpowiednik: BD109

BD162 odpowiednik: BD124

BD162 odpowiednik: BD243

BD162 odpowiednik: BD585

BD162 odpowiednik: BDY15

BD162 odpowiednik: BDY71

BD162 odpowiednik: BDY78

BD163 odpowiednik: BD107

BD163 odpowiednik: BD109

BD163 odpowiednik: BD124

BD163 odpowiednik: BD243

BD163 odpowiednik: BD243A

BD163 odpowiednik: BD587

BD163 odpowiednik: BDY16

BD163 odpowiednik: BDY71

BD163 odpowiednik: BDY78

BD165 odpowiednik: BD135

BD165 odpowiednik: BD137

BD165 odpowiednik: BD153

BD165 odpowiednik: BD16C

BD165 odpowiednik: BD175

BD165 odpowiednik: BD226

BD165 odpowiednik: BD233

BD165 odpowiednik: BD437

BD165 odpowiednik: BDY37

BD166 odpowiednik: BD136

BD166 odpowiednik: BD138

BD166 odpowiednik: BD140

BD166 odpowiednik: BD151

BD166 odpowiednik: BD165

BD166 odpowiednik: BD176

BD166 odpowiednik: BD227

BD166 odpowiednik: BD234

BD166 odpowiednik: BD438

BD166 odpowiednik: BP166

BD166 odpowiednik: P6021

BD167 odpowiednik: BD127

BD167 odpowiednik: BD137

BD167 odpowiednik: BD154

BD167 odpowiednik: BD168

BD167 odpowiednik: BD177

BD167 odpowiednik: BD228

BD167 odpowiednik: BD235

BD167 odpowiednik: BD439

BD167 odpowiednik: MJE340

BD167 odpowiednik: TEO1461

BD168 odpowiednik: BD138

BD168 odpowiednik: BD152

BD168 odpowiednik: BD178

BD168 odpowiednik: BD229

BD168 odpowiednik: BD236

BD168 odpowiednik: BD440

BD169 odpowiednik: 2SC608

BD169 odpowiednik: BD139

BD169 odpowiednik: BD155

BD169 odpowiednik: BD170

BD169 odpowiednik: BD179

BD169 odpowiednik: BD230

BD169 odpowiednik: BD237

BD169 odpowiednik: BD441

BD170 odpowiednik: BD140

BD170 odpowiednik: BD156

BD170 odpowiednik: BD169

BD170 odpowiednik: BD180

BD170 odpowiednik: BD231

BD170 odpowiednik: BD238

BD170 odpowiednik: BD422

BD170 odpowiednik: BD442

BD171 odpowiednik: BC157

BD171 odpowiednik: BD127

BD171 odpowiednik: BD232

BD171 odpowiednik: BD410

BD172 odpowiednik: BC157

BD172 odpowiednik: BCBD232

BD172 odpowiednik: BD127

BD172 odpowiednik: BD232

BD172 odpowiednik: BD410

BD173 odpowiednik: BC157

BD173 odpowiednik: BD127

BD173 odpowiednik: BD157

BD173 odpowiednik: BD232

BD173 odpowiednik: BD410

BD175 odpowiednik: BD133

BD175 odpowiednik: BD135

BD175 odpowiednik: BD137

BD175 odpowiednik: BD153

BD175 odpowiednik: BD165

BD175 odpowiednik: BD175

BD175 odpowiednik: BD178

BD175 odpowiednik: BD185

BD175 odpowiednik: BD226

BD175 odpowiednik: BD233

BD175 odpowiednik: BD306

BD175 odpowiednik: BD329

BD175 odpowiednik: BD361

BD175 odpowiednik: BD375

BD175 odpowiednik: BD435

BD175 odpowiednik: BD437

BD175 odpowiednik: BDBD437

BD175 odpowiednik: BDY37

BD176 odpowiednik: BD136

BD176 odpowiednik: BD138

BD176 odpowiednik: BD140

BD176 odpowiednik: BD151

BD176 odpowiednik: BD166

BD176 odpowiednik: BD177

BD176 odpowiednik: BD186

BD176 odpowiednik: BD227

BD176 odpowiednik: BD234

BD176 odpowiednik: BD330

BD176 odpowiednik: BD362

BD176 odpowiednik: BD375

BD176 odpowiednik: BD376

BD176 odpowiednik: BD436

BD176 odpowiednik: BD438

BD176 odpowiednik: BP166

BD176 odpowiednik: P6021

BD177 odpowiednik: BD127

BD177 odpowiednik: BD137

BD177 odpowiednik: BD154

BD177 odpowiednik: BD167

BD177 odpowiednik: BD176

BD177 odpowiednik: BD186

BD177 odpowiednik: BD187

BD177 odpowiednik: BD228

BD177 odpowiednik: BD234

BD177 odpowiednik: BD235

BD177 odpowiednik: BD307

BD177 odpowiednik: BD377

BD177 odpowiednik: BD438

BD177 odpowiednik: BD439

BD177 odpowiednik: MJE340

BD177 odpowiednik: TEO1461

BD178 odpowiednik: BD138

BD178 odpowiednik: BD152

BD178 odpowiednik: BD168

BD178 odpowiednik: BD175

BD178 odpowiednik: BD185

BD178 odpowiednik: BD188

BD178 odpowiednik: BD229

BD178 odpowiednik: BD233

BD178 odpowiednik: BD236

BD178 odpowiednik: BD378

BD178 odpowiednik: BD437

BD178 odpowiednik: BD440

BD179 odpowiednik: 2SC608

BD179 odpowiednik: BD139

BD179 odpowiednik: BD155

BD179 odpowiednik: BD169

BD179 odpowiednik: BD189

BD179 odpowiednik: BD230

BD179 odpowiednik: BD237

BD179 odpowiednik: BD379

BD179 odpowiednik: BD441

BD180 odpowiednik: BD140

BD180 odpowiednik: BD156

BD180 odpowiednik: BD170

BD180 odpowiednik: BD190

BD180 odpowiednik: BD231

BD180 odpowiednik: BD238

BD180 odpowiednik: BD380

BD180 odpowiednik: BD422

BD180 odpowiednik: BD442

BD181 odpowiednik: 2N3055

BD181 odpowiednik: BD130

BD181 odpowiednik: BDX10

BD181 odpowiednik: BDY20

BD181 odpowiednik: BDY39

BD181 odpowiednik: ECG130

BD182 odpowiednik: 2N3055

BD182 odpowiednik: BD130

BD182 odpowiednik: BD142

BD182 odpowiednik: BDX10

BD182 odpowiednik: BDX13

BD182 odpowiednik: BDY20

BD182 odpowiednik: BDY39

BD183 odpowiednik: 2N3055

BD183 odpowiednik: BD130

BD183 odpowiednik: BDX10

BD183 odpowiednik: BDY20

BD183 odpowiednik: BDY39

BD184 odpowiednik: 2N3055

BD184 odpowiednik: BD130

BD184 odpowiednik: BDX10

BD184 odpowiednik: BDY20

BD184 odpowiednik: BDY39

BD185 odpowiednik: BD175

BD185 odpowiednik: BD178

BD185 odpowiednik: BD186

BD185 odpowiednik: BD195

BD185 odpowiednik: BD196

BD185 odpowiednik: BD233

BD185 odpowiednik: BD238

BD185 odpowiednik: BD281

BD185 odpowiednik: BD283

BD185 odpowiednik: BD291

BD185 odpowiednik: BD292

BD185 odpowiednik: BD306

BD185 odpowiednik: BD361

BD185 odpowiednik: BD429

BD185 odpowiednik: BD433

BD185 odpowiednik: BD435

BD185 odpowiednik: BD437

BD185 odpowiednik: BD438

BD185 odpowiednik: BD461

BD185 odpowiednik: BD463

BD185 odpowiednik: BD758

BD185 odpowiednik: BD785

BD186 odpowiednik: BD176

BD186 odpowiednik: BD177

BD186 odpowiednik: BD185

BD186 odpowiednik: BD196

BD186 odpowiednik: BD197

BD186 odpowiednik: BD234

BD186 odpowiednik: BD282

BD186 odpowiednik: BD284

BD186 odpowiednik: BD292

BD186 odpowiednik: BD362

BD186 odpowiednik: BD430

BD186 odpowiednik: BD434

BD186 odpowiednik: BD436

BD186 odpowiednik: BD438

BD186 odpowiednik: BD462

BD186 odpowiednik: BD464

BD186 odpowiednik: BD786

BD187 odpowiednik: BD177

BD187 odpowiednik: BD187

BD187 odpowiednik: BD188

BD187 odpowiednik: BD197

BD187 odpowiednik: BD235

BD187 odpowiednik: BD285

BD187 odpowiednik: BD293

BD187 odpowiednik: BD307

BD187 odpowiednik: BD437

BD187 odpowiednik: BD439

BD188 odpowiednik: BD132

BD188 odpowiednik: BD178

BD188 odpowiednik: BD187

BD188 odpowiednik: BD197

BD188 odpowiednik: BD198

BD188 odpowiednik: BD236

BD188 odpowiednik: BD286

BD188 odpowiednik: BD293

BD188 odpowiednik: BD294

BD188 odpowiednik: BD438

BD188 odpowiednik: BD439

BD188 odpowiednik: BD440

BD188 odpowiednik: BD44O

BD189 odpowiednik: BD131

BD189 odpowiednik: BD179

BD189 odpowiednik: BD189

BD189 odpowiednik: BD199

BD189 odpowiednik: BD237

BD189 odpowiednik: BD295

BD189 odpowiednik: BD441

BD190 odpowiednik: BD180

BD190 odpowiednik: BD200

BD190 odpowiednik: BD238

BD190 odpowiednik: BD296

BD190 odpowiednik: BD442

BD191 odpowiednik: BDX22

BD192 odpowiednik: BDX22

BD193 odpowiednik: BDX22

BD195 odpowiednik: BD185

BD195 odpowiednik: BD205

BD195 odpowiednik: BD238

BD195 odpowiednik: BD281

BD195 odpowiednik: BD283

BD195 odpowiednik: BD291

BD195 odpowiednik: BD433

BD195 odpowiednik: BD435

BD195 odpowiednik: BD437

BD195 odpowiednik: BD461

BD195 odpowiednik: BD463

BD196 odpowiednik: BD185

BD196 odpowiednik: BD186

BD196 odpowiednik: BD206

BD196 odpowiednik: BD282

BD196 odpowiednik: BD284

BD196 odpowiednik: BD292

BD196 odpowiednik: BD434

BD196 odpowiednik: BD436

BD196 odpowiednik: BD438

BD196 odpowiednik: BD462

BD196 odpowiednik: BD464

BD197 odpowiednik: BD186

BD197 odpowiednik: BD187

BD197 odpowiednik: BD188

BD197 odpowiednik: BD198

BD197 odpowiednik: BD205

BD197 odpowiednik: BD206

BD197 odpowiednik: BD285

BD197 odpowiednik: BD293

BD197 odpowiednik: BD437

BD197 odpowiednik: BD438

BD197 odpowiednik: BD439

BD198 odpowiednik: BD188

BD198 odpowiednik: BD197

BD198 odpowiednik: BD286

BD198 odpowiednik: BD294

BD198 odpowiednik: BD438

BD198 odpowiednik: BD440

BD199 odpowiednik: BD189

BD199 odpowiednik: BD207

BD199 odpowiednik: BD295

BD199 odpowiednik: BD441

BD1S8 odpowiednik: BD167

BD200 odpowiednik: BD190

BD200 odpowiednik: BD208

BD200 odpowiednik: BD296

BD200 odpowiednik: BD442

BD201 odpowiednik: BD202

BD201 odpowiednik: BD243A

BD201 odpowiednik: BD301

BD201 odpowiednik: BD597

BD201 odpowiednik: BD607

BD201 odpowiednik: BD807

BD202 odpowiednik: BD244

BD202 odpowiednik: BD244A

BD202 odpowiednik: BD302

BD202 odpowiednik: BD598

BD202 odpowiednik: BD608

BD202 odpowiednik: BD808

BD203 odpowiednik: BD243A

BD203 odpowiednik: BD303

BD203 odpowiednik: BD597

BD203 odpowiednik: BD607

BD203 odpowiednik: BD807

BD204 odpowiednik: BD244

BD204 odpowiednik: BD244A

BD204 odpowiednik: BD304

BD204 odpowiednik: BD598

BD204 odpowiednik: BD608

BD204 odpowiednik: BD808

BD205 odpowiednik: BD195

BD205 odpowiednik: BD197

BD205 odpowiednik: BD213

BD205 odpowiednik: BD245A

BD205 odpowiednik: BD605

BD206 odpowiednik: BD196

BD206 odpowiednik: BD197

BD206 odpowiednik: BD214

BD206 odpowiednik: BD246A

BD206 odpowiednik: BD606

BD207 odpowiednik: BD199

BD208 odpowiednik: BD200

BD208 odpowiednik: BD214

BD208 odpowiednik: BD246

BD208 odpowiednik: BD246B

BD208 odpowiednik: BD608

BD213 odpowiednik: BD205

BD213 odpowiednik: BD245A

BD213 odpowiednik: BD605

BD213/45 odpowiednik: BD245

BD213/45 odpowiednik: BD249

BD213/45 odpowiednik: BD257/45

BD213/45 odpowiednik: TIP33

BD213/60 odpowiednik: BD245A

BD213/60 odpowiednik: BD249A

BD213/60 odpowiednik: BD257/60

BD213/60 odpowiednik: TIP33A

BD213/80 odpowiednik: BD245B

BD213/80 odpowiednik: BD249A

BD213/80 odpowiednik: BD249B

BD213/80 odpowiednik: BD257/80

BD213/80 odpowiednik: TIP33B

BD214 odpowiednik: BD206

BD214 odpowiednik: BD208

BD214 odpowiednik: BD246

BD214 odpowiednik: BD246A

BD214 odpowiednik: BD246B

BD214 odpowiednik: BD606

BD214 odpowiednik: BD608

BD214/45 odpowiednik: BD246

BD214/45 odpowiednik: BD250

BD214/45 odpowiednik: BD258/45

BD214/45 odpowiednik: TIP34

BD214/60 odpowiednik: BD246

BD214/60 odpowiednik: BD246A

BD214/60 odpowiednik: BD250A

BD214/60 odpowiednik: BD258/60

BD214/60 odpowiednik: TIP34

BD214/60 odpowiednik: TIP34A

BD214/80 odpowiednik: BD246

BD214/80 odpowiednik: BD246B

BD214/80 odpowiednik: BD250

BD214/80 odpowiednik: BD250B

BD214/80 odpowiednik: BD258/80

BD214/80 odpowiednik: TIP34B

BD215 odpowiednik: 2N3585

BD215 odpowiednik: 2N5665

BD215 odpowiednik: BD119

BD215 odpowiednik: BD158

BD215 odpowiednik: BD159

BD215 odpowiednik: BD410

BD216 odpowiednik: 2N3584

BD216 odpowiednik: 2N5665

BD216 odpowiednik: BD158

BD216 odpowiednik: BD232

BD216 odpowiednik: BD410

BD220 odpowiednik: BD243B

BD220 odpowiednik: BD537

BD220 odpowiednik: BD589

BD221 odpowiednik: BD243A

BD221 odpowiednik: BD535

BD221 odpowiednik: BD587

BD221 odpowiednik: BDBD587

BD222 odpowiednik: BD243

BD222 odpowiednik: BD243B

BD222 odpowiednik: BD537

BD222 odpowiednik: BD589

BD223 odpowiednik: BD244B

BD223 odpowiednik: BD538

BD223 odpowiednik: BD590

BD224 odpowiednik: BD244A

BD224 odpowiednik: BD536

BD224 odpowiednik: BD588

BD225 odpowiednik: BD244B

BD225 odpowiednik: BD538

BD225 odpowiednik: BD590

BD226 odpowiednik: BD135

BD226 odpowiednik: BD137

BD226 odpowiednik: BD153

BD226 odpowiednik: BD165

BD226 odpowiednik: BD175

BD226 odpowiednik: BD226

BD226 odpowiednik: BD233

BD226 odpowiednik: BD329

BD226 odpowiednik: BD375

BD226 odpowiednik: BD437

BD227 odpowiednik: BD136

BD227 odpowiednik: BD138

BD227 odpowiednik: BD140

BD227 odpowiednik: BD151

BD227 odpowiednik: BD166

BD227 odpowiednik: BD176

BD227 odpowiednik: BD234

BD227 odpowiednik: BD330

BD227 odpowiednik: BD376

BD227 odpowiednik: BD438

BD227 odpowiednik: BDBD376

BD227 odpowiednik: BP166

BD227 odpowiednik: P6021

BD228 odpowiednik: BD127

BD228 odpowiednik: BD137

BD228 odpowiednik: BD154

BD228 odpowiednik: BD167

BD228 odpowiednik: BD177

BD228 odpowiednik: BD235

BD228 odpowiednik: BD439

BD228 odpowiednik: MJE340

BD228 odpowiednik: TEO1461

BD229 odpowiednik: BD138

BD229 odpowiednik: BD152

BD229 odpowiednik: BD168

BD229 odpowiednik: BD178

BD229 odpowiednik: BD236

BD229 odpowiednik: BD440

BD230 odpowiednik: BD139

BD230 odpowiednik: BD155

BD230 odpowiednik: BD169

BD230 odpowiednik: BD179

BD230 odpowiednik: BD237

BD230 odpowiednik: BD441

BD231 odpowiednik: BD140

BD231 odpowiednik: BD156

BD231 odpowiednik: BD170

BD231 odpowiednik: BD180

BD231 odpowiednik: BD238

BD231 odpowiednik: BD442

BD231BD442 odpowiednik: BD156

BD232 odpowiednik: 2N3584

BD232 odpowiednik: 2N5665

BD232 odpowiednik: 2SC1124

BD232 odpowiednik: 2SC1663

BD232 odpowiednik: BC157

BD232 odpowiednik: BD127

BD232 odpowiednik: BD128

BD232 odpowiednik: BD129

BD232 odpowiednik: BD157

BD232 odpowiednik: BD158

BD232 odpowiednik: BD159

BD232 odpowiednik: BD171

BD232 odpowiednik: BD172

BD232 odpowiednik: BD173

BD232 odpowiednik: BD216

BD232 odpowiednik: BD400

BD232 odpowiednik: BD410

BD232 odpowiednik: BD524

BD232 odpowiednik: MJE340

BD233 odpowiednik: BD135

BD233 odpowiednik: BD137

BD233 odpowiednik: BD153

BD233 odpowiednik: BD165

BD233 odpowiednik: BD175

BD233 odpowiednik: BD178

BD233 odpowiednik: BD185

BD233 odpowiednik: BD226

BD233 odpowiednik: BD233

BD233 odpowiednik: BD234

BD233 odpowiednik: BD306

BD233 odpowiednik: BD361

BD233 odpowiednik: BD375

BD233 odpowiednik: BD435

BD233 odpowiednik: BD437

BD233 odpowiednik: BDBD437

BD234 odpowiednik: BD136

BD234 odpowiednik: BD151

BD234 odpowiednik: BD166

BD234 odpowiednik: BD176

BD234 odpowiednik: BD177

BD234 odpowiednik: BD186

BD234 odpowiednik: BD227

BD234 odpowiednik: BD233

BD234 odpowiednik: BD362

BD234 odpowiednik: BD375

BD234 odpowiednik: BD376

BD234 odpowiednik: BD436

BD234 odpowiednik: BD438

BD235 odpowiednik: 2N5192

BD235 odpowiednik: BD127

BD235 odpowiednik: BD137

BD235 odpowiednik: BD154

BD235 odpowiednik: BD167

BD235 odpowiednik: BD177

BD235 odpowiednik: BD187

BD235 odpowiednik: BD228

BD235 odpowiednik: BD307

BD235 odpowiednik: BD377

BD235 odpowiednik: BD439

BD235 odpowiednik: MJE340

BD235 odpowiednik: TEO1461

BD236 odpowiednik: BD132

BD236 odpowiednik: BD138

BD236 odpowiednik: BD152

BD236 odpowiednik: BD168

BD236 odpowiednik: BD178

BD236 odpowiednik: BD188

BD236 odpowiednik: BD229

BD236 odpowiednik: BD378

BD236 odpowiednik: BD440

BD236 odpowiednik: BD44O

BD237 odpowiednik: 2N4923

BD237 odpowiednik: 2N5192

BD237 odpowiednik: 2SC608

BD237 odpowiednik: BD131

BD237 odpowiednik: BD133

BD237 odpowiednik: BD139

BD237 odpowiednik: BD155

BD237 odpowiednik: BD169

BD237 odpowiednik: BD179

BD237 odpowiednik: BD189

BD237 odpowiednik: BD230

BD237 odpowiednik: BD238

BD237 odpowiednik: BD379

BD237 odpowiednik: BD441

BD238 odpowiednik: BD140

BD238 odpowiednik: BD156

BD238 odpowiednik: BD170

BD238 odpowiednik: BD180

BD238 odpowiednik: BD185

BD238 odpowiednik: BD190

BD238 odpowiednik: BD195

BD238 odpowiednik: BD231

BD238 odpowiednik: BD380

BD238 odpowiednik: BD435

BD238 odpowiednik: BD442

BD239 odpowiednik: BD241

BD239 odpowiednik: BD241C

BD239 odpowiednik: BD243

BD239 odpowiednik: BD243C

BD239 odpowiednik: BD575

BD239 odpowiednik: BD581

BD239 odpowiednik: TIP29

BD239 odpowiednik: TIP29C

BD239A odpowiednik: BD241A

BD239A odpowiednik: BD243A

BD239A odpowiednik: BD577

BD239A odpowiednik: TIP29A

BD239B odpowiednik: BD241B

BD239B odpowiednik: BD243B

BD239B odpowiednik: BD579

BD239B odpowiednik: TIP29B

BD239C odpowiednik: TIP41C

BD23S odpowiednik: BD236

BD240 odpowiednik: BD242

BD240 odpowiednik: BD244

BD240 odpowiednik: BD576

BD240 odpowiednik: TIP30

BD240A odpowiednik: BD242A

BD240A odpowiednik: BD244A

BD240A odpowiednik: BD578

BD240A odpowiednik: TIP30A

BD240B odpowiednik: BD242

BD240B odpowiednik: BD242B

BD240B odpowiednik: BD244B

BD240B odpowiednik: BD580

BD240B odpowiednik: TIP30B

BD240C odpowiednik: BD242C

BD240C odpowiednik: BD244C

BD240C odpowiednik: BD582

BD240C odpowiednik: TIP30C

BD240C odpowiednik: TIP42C

BD241 odpowiednik: BD239

BD241 odpowiednik: BD243

BD241 odpowiednik: BD243A

BD241 odpowiednik: BD243B

BD241 odpowiednik: BD575

BD241 odpowiednik: BD577

BD241 odpowiednik: BD579

BD241 odpowiednik: BD585

BD241 odpowiednik: BD587

BD241 odpowiednik: BD589

BD241 odpowiednik: TIP29

BD241 odpowiednik: TIP31

BD241 odpowiednik: TIP31A

BD241 odpowiednik: TIP31B

BD241A odpowiednik: BD239A

BD241A odpowiednik: BD243A

BD241A odpowiednik: BD577

BD241A odpowiednik: BD587

BD241A odpowiednik: TIP29A

BD241A odpowiednik: TIP31A

BD241B odpowiednik: BD239B

BD241B odpowiednik: BD243B

BD241B odpowiednik: BD579

BD241B odpowiednik: BD589

BD241B odpowiednik: TIP29B

BD241B odpowiednik: TIP31A

BD241B odpowiednik: TIP31B

BD241C odpowiednik: BD239

BD241C odpowiednik: BD243C

BD241C odpowiednik: BD581

BD241C odpowiednik: BD591

BD241C odpowiednik: TIP29C

BD241C odpowiednik: TIP31C

BD242 odpowiednik: BD240

BD242 odpowiednik: BD240B

BD242 odpowiednik: BD244

BD242 odpowiednik: BD244A

BD242 odpowiednik: BD244C

BD242 odpowiednik: BD576

BD242 odpowiednik: BD578

BD242 odpowiednik: BD582

BD242 odpowiednik: BD586

BD242 odpowiednik: BD588

BD242 odpowiednik: BD592

BD242 odpowiednik: TIP30

BD242 odpowiednik: TIP30B

BD242 odpowiednik: TIP32

BD242 odpowiednik: TIP32A

BD242 odpowiednik: TIP32C

BD242A odpowiednik: BD240A

BD242A odpowiednik: BD244A

BD242A odpowiednik: BD578

BD242A odpowiednik: BD588

BD242A odpowiednik: TIP30A

BD242A odpowiednik: TIP32A

BD242B odpowiednik: BD240B

BD242B odpowiednik: BD244B

BD242B odpowiednik: BD580

BD242B odpowiednik: BD590

BD242B odpowiednik: TIP30B

BD242B odpowiednik: TIP32B

BD242C odpowiednik: BD240C

BD242C odpowiednik: BD244C

BD242C odpowiednik: BD582

BD242C odpowiednik: BD592

BD242C odpowiednik: TIP30C

BD242C odpowiednik: TIP32C

BD243 odpowiednik: BD106

BD243 odpowiednik: BD107

BD243 odpowiednik: BD109

BD243 odpowiednik: BD124

BD243 odpowiednik: BD162

BD243 odpowiednik: BD163

BD243 odpowiednik: BD222

BD243 odpowiednik: BD239

BD243 odpowiednik: BD241

BD243 odpowiednik: BD273

BD243 odpowiednik: BD291

BD243 odpowiednik: BD533

BD243 odpowiednik: BD537

BD243 odpowiednik: BD575

BD243 odpowiednik: BD585

BD243 odpowiednik: BD587

BD243 odpowiednik: BD595

BD243 odpowiednik: BD605

BD243 odpowiednik: BD805

BD243 odpowiednik: BDY15

BD243 odpowiednik: BDY71

BD243 odpowiednik: BDY78

BD243 odpowiednik: TIP29

BD243 odpowiednik: TIP31

BD243 odpowiednik: TIP41

BD243A odpowiednik: 2N3054

BD243A odpowiednik: BD107

BD243A odpowiednik: BD109

BD243A odpowiednik: BD124

BD243A odpowiednik: BD148

BD243A odpowiednik: BD163

BD243A odpowiednik: BD201

BD243A odpowiednik: BD203

BD243A odpowiednik: BD221

BD243A odpowiednik: BD239A

BD243A odpowiednik: BD241

BD243A odpowiednik: BD241A

BD243A odpowiednik: BD271

BD243A odpowiednik: BD293

BD243A odpowiednik: BD363

BD243A odpowiednik: BD535

BD243A odpowiednik: BD577

BD243A odpowiednik: BD587

BD243A odpowiednik: BD597

BD243A odpowiednik: BD607

BD243A odpowiednik: BD707

BD243A odpowiednik: BD807

BD243A odpowiednik: BDY71

BD243A odpowiednik: BDY78

BD243A odpowiednik: TIP29A

BD243A odpowiednik: TIP31A

BD243A odpowiednik: TIP41A

BD243B odpowiednik: 2N3054

BD243B odpowiednik: BD149

BD243B odpowiednik: BD220

BD243B odpowiednik: BD222

BD243B odpowiednik: BD239B

BD243B odpowiednik: BD241

BD243B odpowiednik: BD241B

BD243B odpowiednik: BD273

BD243B odpowiednik: BD295

BD243B odpowiednik: BD537

BD243B odpowiednik: BD579

BD243B odpowiednik: BD589

BD243B odpowiednik: BD599

BD243B odpowiednik: BD609

BD243B odpowiednik: BD809

BD243B odpowiednik: BDY71

BD243B odpowiednik: BDY78

BD243B odpowiednik: TIP29B

BD243B odpowiednik: TIP31A

BD243B odpowiednik: TIP31B

BD243B odpowiednik: TIP41B

BD243C odpowiednik: 2SD1761

BD243C odpowiednik: 2SD1761E

BD243C odpowiednik: BD161

BD243C odpowiednik: BD239

BD243C odpowiednik: BD241C

BD243C odpowiednik: BD244C

BD243C odpowiednik: BD275

BD243C odpowiednik: BD581

BD243C odpowiednik: BD591

BD243C odpowiednik: BD601

BD243C odpowiednik: BDY71

BD243C odpowiednik: BDY78

BD243C odpowiednik: TIP29C

BD243C odpowiednik: TIP31C

BD243C odpowiednik: TIP41C

BD243C odpowiednik: TIP42C

BD244 odpowiednik: BD202

BD244 odpowiednik: BD204

BD244 odpowiednik: BD240

BD244 odpowiednik: BD242

BD244 odpowiednik: BD244A

BD244 odpowiednik: BD277

BD244 odpowiednik: BD292

BD244 odpowiednik: BD534

BD244 odpowiednik: BD576

BD244 odpowiednik: BD586

BD244 odpowiednik: BD596

BD244 odpowiednik: BD598

BD244 odpowiednik: BD606

BD244 odpowiednik: BD608

BD244 odpowiednik: BD806

BD244 odpowiednik: BD810

BD244 odpowiednik: TIP30

BD244 odpowiednik: TIP32

BD244 odpowiednik: TIP42

BD244 odpowiednik: TIP42C

BD244A odpowiednik: BD202

BD244A odpowiednik: BD204

BD244A odpowiednik: BD224

BD244A odpowiednik: BD240A

BD244A odpowiednik: BD242

BD244A odpowiednik: BD242A

BD244A odpowiednik: BD244

BD244A odpowiednik: BD272

BD244A odpowiednik: BD294

BD244A odpowiednik: BD536

BD244A odpowiednik: BD578

BD244A odpowiednik: BD588

BD244A odpowiednik: BD598

BD244A odpowiednik: BD608

BD244A odpowiednik: BD808

BD244A odpowiednik: TI42A

BD244A odpowiednik: TIP30A

BD244A odpowiednik: TIP32A

BD244A odpowiednik: TIP42A

BD244A odpowiednik: TIP42C

BD244B odpowiednik: BD223

BD244B odpowiednik: BD225

BD244B odpowiednik: BD240B

BD244B odpowiednik: BD242B

BD244B odpowiednik: BD244B

BD244B odpowiednik: BD274

BD244B odpowiednik: BD296

BD244B odpowiednik: BD538

BD244B odpowiednik: BD580

BD244B odpowiednik: BD590

BD244B odpowiednik: BD600

BD244B odpowiednik: BD610

BD244B odpowiednik: BD900

BD244B odpowiednik: TIP30B

BD244B odpowiednik: TIP32B

BD244B odpowiednik: TIP42

BD244B odpowiednik: TIP42B

BD244C odpowiednik: BD240C

BD244C odpowiednik: BD242

BD244C odpowiednik: BD242C

BD244C odpowiednik: BD243C

BD244C odpowiednik: BD276

BD244C odpowiednik: BD582

BD244C odpowiednik: BD592

BD244C odpowiednik: BD602

BD244C odpowiednik: TIP30C

BD244C odpowiednik: TIP32C

BD244C odpowiednik: TIP42C

BD245 odpowiednik: BD109

BD245 odpowiednik: BD124

BD245 odpowiednik: BD213/45

BD245 odpowiednik: BD249

BD245 odpowiednik: BD249C

BD245 odpowiednik: BD257/100

BD245 odpowiednik: BD257/100BD124

BD245 odpowiednik: BD257/45

BD245 odpowiednik: TIP33

BD245 odpowiednik: TIP33C

BD245A odpowiednik: BD205

BD245A odpowiednik: BD213

BD245A odpowiednik: BD213/60

BD245A odpowiednik: BD249A

BD245A odpowiednik: BD257/60

BD245A odpowiednik: BD605

BD245A odpowiednik: TIP33A

BD245B odpowiednik: BD213/80

BD245B odpowiednik: BD249A

BD245B odpowiednik: BD249B

BD245B odpowiednik: BD257/80

BD245B odpowiednik: TIP33B

BD246 odpowiednik: BD208

BD246 odpowiednik: BD214

BD246 odpowiednik: BD214/45

BD246 odpowiednik: BD214/60

BD246 odpowiednik: BD214/80

BD246 odpowiednik: BD250

BD246 odpowiednik: BD250A

BD246 odpowiednik: BD250C

BD246 odpowiednik: BD258/100

BD246 odpowiednik: BD258/45

BD246 odpowiednik: BD258/60

BD246 odpowiednik: BD258/80

BD246 odpowiednik: BD608

BD246 odpowiednik: TIP34

BD246 odpowiednik: TIP34B

BD246 odpowiednik: TIP34C

BD246A odpowiednik: BD206

BD246A odpowiednik: BD214

BD246A odpowiednik: BD214/60

BD246A odpowiednik: BD250A

BD246A odpowiednik: BD258/60

BD246A odpowiednik: BD606

BD246A odpowiednik: TIP34

BD246A odpowiednik: TIP34A

BD246B odpowiednik: BD208

BD246B odpowiednik: BD214

BD246B odpowiednik: BD214/80

BD246B odpowiednik: BD250B

BD246B odpowiednik: BD258/80

BD246B odpowiednik: BD608

BD246B odpowiednik: TIP34

BD246B odpowiednik: TIP34B

BD246C odpowiednik: BD250C

BD246C odpowiednik: BD258/100

BD246C odpowiednik: TIP34C

BD249 odpowiednik: BD213/45

BD249 odpowiednik: BD245

BD249 odpowiednik: BD249C

BD249 odpowiednik: BD257/45

BD249 odpowiednik: BD257/60

BD249 odpowiednik: TIP33

BD249 odpowiednik: TIP35

BD249 odpowiednik: TIP35A

BD249 odpowiednik: TIP35C

BD249A odpowiednik: BD213/60

BD249A odpowiednik: BD213/80

BD249A odpowiednik: BD245A

BD249A odpowiednik: BD245B

BD249A odpowiednik: BD257/60

BD249A odpowiednik: BD257/80

BD249A odpowiednik: TIP33A

BD249A odpowiednik: TIP35A

BD249B odpowiednik: BD213/80

BD249B odpowiednik: BD245B

BD249B odpowiednik: BD257/80

BD249B odpowiednik: TIP33B

BD249B odpowiednik: TIP35B

BD249C odpowiednik: BD109

BD249C odpowiednik: BD124

BD249C odpowiednik: BD245

BD249C odpowiednik: BD249

BD249C odpowiednik: BD257/100

BD249C odpowiednik: TIP33C

BD249C odpowiednik: TIP35C

BD250 odpowiednik: BD214/45

BD250 odpowiednik: BD214/80

BD250 odpowiednik: BD246

BD250 odpowiednik: BD250C

BD250 odpowiednik: BD258

BD250 odpowiednik: BD258/100

BD250 odpowiednik: BD258/45

BD250 odpowiednik: TIP34

BD250 odpowiednik: TIP36

BD250 odpowiednik: TIP36C

BD250A odpowiednik: BD214/60

BD250A odpowiednik: BD246

BD250A odpowiednik: BD246A

BD250A odpowiednik: BD258/60

BD250A odpowiednik: TIP34A

BD250A odpowiednik: TIP36A

BD250B odpowiednik: BD214/80

BD250B odpowiednik: BD246B

BD250B odpowiednik: BD258/80

BD250B odpowiednik: TIP34

BD250B odpowiednik: TIP34B

BD250B odpowiednik: TIP36B

BD250C odpowiednik: BD246

BD250C odpowiednik: BD246C

BD250C odpowiednik: BD250

BD250C odpowiednik: BD258/100

BD250C odpowiednik: TIP34C

BD250C odpowiednik: TIP36C

BD251 odpowiednik: BDY61

BD253 odpowiednik: BDY98

BD253 odpowiednik: BU126

BD253 odpowiednik: BU210

BD253 odpowiednik: BU526

BD253 odpowiednik: BUY69C

BD253 odpowiednik: BUY69CBU526

BD253A odpowiednik: BDY97

BD253A odpowiednik: BU126

BD253A odpowiednik: BU210

BD253A odpowiednik: BU526

BD253A odpowiednik: BUY69C

BD253B odpowiednik: BDY96

BD253B odpowiednik: BU126

BD253B odpowiednik: BU211

BD253B odpowiednik: BU526

BD253B odpowiednik: BUY69B

BD253C odpowiednik: BDY96

BD253C odpowiednik: BU212

BD253C odpowiednik: BU526

BD253C odpowiednik: BUY69A

BD257/100 odpowiednik: BD109

BD257/100 odpowiednik: BD124

BD257/100 odpowiednik: BD245

BD257/100 odpowiednik: BD249C

BD257/100 odpowiednik: TIP35C

BD257/100BD124 odpowiednik: BD245

BD257/100BD124 odpowiednik: TIP33C

BD257/45 odpowiednik: BD213/45

BD257/45 odpowiednik: BD245

BD257/45 odpowiednik: BD249

BD257/45 odpowiednik: TIP33

BD257/45 odpowiednik: TIP35

BD257/60 odpowiednik: BD213/60

BD257/60 odpowiednik: BD245A

BD257/60 odpowiednik: BD249

BD257/60 odpowiednik: BD249A

BD257/60 odpowiednik: TIP33A

BD257/60 odpowiednik: TIP35A

BD257/80 odpowiednik: BD213/80

BD257/80 odpowiednik: BD245B

BD257/80 odpowiednik: BD249A

BD257/80 odpowiednik: BD249B

BD257/80 odpowiednik: TIP33B

BD257/80 odpowiednik: TIP35B

BD258 odpowiednik: BD250

BD258 odpowiednik: TIP36

BD258/100 odpowiednik: BD246

BD258/100 odpowiednik: BD246C

BD258/100 odpowiednik: BD250

BD258/100 odpowiednik: BD250C

BD258/100 odpowiednik: TIP34C

BD258/100 odpowiednik: TIP36C

BD258/45 odpowiednik: BD214/45

BD258/45 odpowiednik: BD246

BD258/45 odpowiednik: BD250

BD258/45 odpowiednik: TIP34

BD258/45 odpowiednik: TIP36

BD258/60 odpowiednik: BD214/60

BD258/60 odpowiednik: BD246

BD258/60 odpowiednik: BD246A

BD258/60 odpowiednik: BD250A

BD258/60 odpowiednik: TIP34A

BD258/60 odpowiednik: TIP36A

BD258/80 odpowiednik: BD214/80

BD258/80 odpowiednik: BD246

BD258/80 odpowiednik: BD246B

BD258/80 odpowiednik: BD250B

BD258/80 odpowiednik: TIP34B

BD258/80 odpowiednik: TIP36B

BD260 odpowiednik: 2N3584

BD260 odpowiednik: 2N3739

BD260 odpowiednik: 2N6078

BD260 odpowiednik: 40850

BD261 odpowiednik: 2N3585

BD261 odpowiednik: 2N6077

BD261 odpowiednik: 40851

BD262 odpowiednik: BD413

BD262 odpowiednik: BD414

BD262 odpowiednik: BD466A

BD262 odpowiednik: BD676

BD262 odpowiednik: BD678

BD262 odpowiednik: BD864

BD262 odpowiednik: BD976

BD262A odpowiednik: BD263A

BD262A odpowiednik: BD680

BD262B odpowiednik: BD263B

BD262B odpowiednik: BD282

BD262L odpowiednik: BD676

BD263 odpowiednik: BD263

BD263 odpowiednik: BD411

BD263 odpowiednik: BD412

BD263 odpowiednik: BD477A

BD263 odpowiednik: BD675

BD263 odpowiednik: BD677

BD263 odpowiednik: BD863

BD263 odpowiednik: BD975

BD263A odpowiednik: BD262A

BD263A odpowiednik: BD320

BD263A odpowiednik: BD321

BD263A odpowiednik: BD322

BD263A odpowiednik: BD323

BD263A odpowiednik: BD678

BD263A odpowiednik: BD679

BD263B odpowiednik: BD262B

BD263B odpowiednik: BD681

BD263L odpowiednik: BD675

BD264 odpowiednik: BD266

BD264 odpowiednik: BD646

BD264 odpowiednik: BD698

BD264 odpowiednik: BD898

BD264A odpowiednik: BD266A

BD264A odpowiednik: BD648

BD264A odpowiednik: BD700

BD264A odpowiednik: BD900

BD264B odpowiednik: BD266B

BD264B odpowiednik: BD650

BD264B odpowiednik: BD702

BD264B odpowiednik: BD902

BD264L odpowiednik: BD266L

BD264L odpowiednik: BD644

BD264L odpowiednik: BD696

BD264L odpowiednik: BD896

BD265 odpowiednik: BD267

BD265 odpowiednik: BD267L

BD265 odpowiednik: BD643

BD265 odpowiednik: BD645

BD265 odpowiednik: BD695

BD265 odpowiednik: BD697

BD265 odpowiednik: BD895

BD265 odpowiednik: BD897

BD265A odpowiednik: BD267A

BD265A odpowiednik: BD647

BD265A odpowiednik: BD699

BD265A odpowiednik: BD899

BD265B odpowiednik: BD267B

BD265B odpowiednik: BD649

BD265B odpowiednik: BD701

BD265B odpowiednik: BD901

BD265L odpowiednik: BD267L

BD265L odpowiednik: BD643

BD265L odpowiednik: BD695

BD265L odpowiednik: BD895

BD266 odpowiednik: BD264

BD266 odpowiednik: BD332

BD266 odpowiednik: BD646

BD266 odpowiednik: BD698

BD266 odpowiednik: BD898

BD266A odpowiednik: BD264A

BD266A odpowiednik: BD334

BD266A odpowiednik: BD648

BD266A odpowiednik: BD700

BD266A odpowiednik: BD900

BD266B odpowiednik: BD264B

BD266B odpowiednik: BD336

BD266B odpowiednik: BD650

BD266B odpowiednik: BD702

BD266B odpowiednik: BD902

BD266L odpowiednik: BD264L

BD266L odpowiednik: BD644

BD266L odpowiednik: BD696

BD266L odpowiednik: BD896

BD267 odpowiednik: BD265

BD267 odpowiednik: BD331

BD267 odpowiednik: BD335

BD267 odpowiednik: BD645

BD267 odpowiednik: BD697

BD267 odpowiednik: BD897

BD267 odpowiednik: BD901

BD267A odpowiednik: BD265A

BD267A odpowiednik: BD333

BD267A odpowiednik: BD647

BD267A odpowiednik: BD699

BD267A odpowiednik: BD899

BD267B odpowiednik: BD265B

BD267B odpowiednik: BD335

BD267B odpowiednik: BD649

BD267B odpowiednik: BD701

BD267B odpowiednik: BD901

BD267L odpowiednik: BD265

BD267L odpowiednik: BD265L

BD267L odpowiednik: BD643

BD267L odpowiednik: BD695

BD267L odpowiednik: BD895

BD268 odpowiednik: BD646

BD268 odpowiednik: BD698

BD268 odpowiednik: BD898

BD268A odpowiednik: BD648

BD268A odpowiednik: BD700

BD268A odpowiednik: BD900

BD269 odpowiednik: BD645

BD269 odpowiednik: BD697

BD269 odpowiednik: BD897

BD269A odpowiednik: BD647

BD269A odpowiednik: BD699

BD269A odpowiednik: BD899

BD271 odpowiednik: BD243A

BD271 odpowiednik: BD535

BD271 odpowiednik: BD587

BD272 odpowiednik: BD244A

BD272 odpowiednik: BD536

BD272 odpowiednik: BD588

BD273 odpowiednik: BD243

BD273 odpowiednik: BD243B

BD273 odpowiednik: BD537

BD273 odpowiednik: BD589

BD274 odpowiednik: BD244B

BD274 odpowiednik: BD538

BD274 odpowiednik: BD590

BD275 odpowiednik: BD243C

BD275 odpowiednik: BD591

BD276 odpowiednik: BD244C

BD276 odpowiednik: BD592

BD277 odpowiednik: BD244

BD277 odpowiednik: BD596

BD277 odpowiednik: BD810

BD278 odpowiednik: BD597

BD278 odpowiednik: BD705

BD278 odpowiednik: BD809

BD279 odpowiednik: BD411

BD279 odpowiednik: BD412

BD280 odpowiednik: BD413

BD280 odpowiednik: BD414

BD281 odpowiednik: BD185

BD281 odpowiednik: BD195

BD281 odpowiednik: BD433

BD282 odpowiednik: BD186

BD282 odpowiednik: BD196

BD282 odpowiednik: BD262B

BD282 odpowiednik: BD434

BD283 odpowiednik: BD185

BD283 odpowiednik: BD195

BD283 odpowiednik: BD435

BD284 odpowiednik: BD186

BD284 odpowiednik: BD196

BD284 odpowiednik: BD436

BD285 odpowiednik: BD187

BD285 odpowiednik: BD197

BD285 odpowiednik: BD437

BD286 odpowiednik: BD188

BD286 odpowiednik: BD198

BD286 odpowiednik: BD438

BD287 odpowiednik: BD487

BD288 odpowiednik: BD488

BD291 odpowiednik: BD185

BD291 odpowiednik: BD195

BD291 odpowiednik: BD243

BD291 odpowiednik: BD437

BD291 odpowiednik: BD595

BD291 odpowiednik: BD805

BD292 odpowiednik: BD185

BD292 odpowiednik: BD186

BD292 odpowiednik: BD196

BD292 odpowiednik: BD244

BD292 odpowiednik: BD438

BD292 odpowiednik: BD596

BD292 odpowiednik: BD806

BD293 odpowiednik: BD187

BD293 odpowiednik: BD188

BD293 odpowiednik: BD197

BD293 odpowiednik: BD243A

BD293 odpowiednik: BD439

BD293 odpowiednik: BD597

BD293 odpowiednik: BD807

BD294 odpowiednik: BD188

BD294 odpowiednik: BD198

BD294 odpowiednik: BD244A

BD294 odpowiednik: BD440

BD294 odpowiednik: BD598

BD294 odpowiednik: BD808

BD295 odpowiednik: BD189

BD295 odpowiednik: BD199

BD295 odpowiednik: BD243B

BD295 odpowiednik: BD441

BD295 odpowiednik: BD599

BD295 odpowiednik: BD809

BD296 odpowiednik: BD190

BD296 odpowiednik: BD200

BD296 odpowiednik: BD244B

BD296 odpowiednik: BD442

BD296 odpowiednik: BD600

BD296 odpowiednik: BD900

BD301 odpowiednik: BD201

BD301 odpowiednik: BD597

BD301 odpowiednik: BD807

BD302 odpowiednik: BD202

BD302 odpowiednik: BD598

BD302 odpowiednik: BD808

BD303 odpowiednik: BD203

BD303 odpowiednik: BD597

BD303 odpowiednik: BD807

BD304 odpowiednik: BD204

BD304 odpowiednik: BD598

BD304 odpowiednik: BD808

BD306 odpowiednik: BD133

BD306 odpowiednik: BD175

BD306 odpowiednik: BD185

BD306 odpowiednik: BD233

BD306 odpowiednik: BD437

BD307 odpowiednik: BD177

BD307 odpowiednik: BD187

BD307 odpowiednik: BD235

BD307 odpowiednik: BD439

BD311 odpowiednik: BD342

BD311 odpowiednik: BDW51A

BD312 odpowiednik: BD343

BD312 odpowiednik: BDW52A

BD313 odpowiednik: BDW51B

BD314 odpowiednik: BDW52B

BD315 odpowiednik: 2N5629

BD315 odpowiednik: 2N6327

BD315 odpowiednik: BD450

BD316 odpowiednik: 2N6029

BD316 odpowiednik: 2N6330

BD316 odpowiednik: BD6029

BD317 odpowiednik: 2N5629

BD317 odpowiednik: 2N6326

BD317 odpowiednik: BD451

BD318 odpowiednik: 2N6029

BD318 odpowiednik: 2N6331

BD320 odpowiednik: BD263A

BD320 odpowiednik: BD679

BD321 odpowiednik: BD263A

BD321 odpowiednik: BD679

BD322 odpowiednik: BD263A

BD322 odpowiednik: BD679

BD323 odpowiednik: BD263A

BD323 odpowiednik: BD679

BD329 odpowiednik: BD175

BD329 odpowiednik: BD226

BD329 odpowiednik: BD375

BD330 odpowiednik: BD176

BD330 odpowiednik: BD227

BD330 odpowiednik: BD376

BD330 odpowiednik: BDBD376

BD331 odpowiednik: BD267

BD331 odpowiednik: BD645

BD331 odpowiednik: BD697

BD331 odpowiednik: BD897

BD332 odpowiednik: BD266

BD332 odpowiednik: BD646

BD332 odpowiednik: BD698

BD332 odpowiednik: BD898

BD333 odpowiednik: BD267A

BD333 odpowiednik: BD647

BD333 odpowiednik: BD699

BD333 odpowiednik: BD899

BD334 odpowiednik: BD266A

BD334 odpowiednik: BD648

BD334 odpowiednik: BD700

BD334 odpowiednik: BD900

BD335 odpowiednik: BD267

BD335 odpowiednik: BD267B

BD335 odpowiednik: BD649

BD335 odpowiednik: BD701

BD335 odpowiednik: BD901

BD336 odpowiednik: BD266B

BD336 odpowiednik: BD650

BD336 odpowiednik: BD702

BD336 odpowiednik: BD902

BD337 odpowiednik: BD651

BD338 odpowiednik: BD652

BD342 odpowiednik: BD311

BD342 odpowiednik: BDW51A

BD343 odpowiednik: BD312

BD343 odpowiednik: BDW52A

BD354 odpowiednik: BD107

BD361 odpowiednik: BD175

BD361 odpowiednik: BD185

BD361 odpowiednik: BD233

BD361 odpowiednik: BD435

BD362 odpowiednik: BD176

BD362 odpowiednik: BD186

BD362 odpowiednik: BD234

BD362 odpowiednik: BD436

BD363 odpowiednik: BD243A

BD363 odpowiednik: BD597

BD363 odpowiednik: BD707

BD363 odpowiednik: BD807

BD364 odpowiednik: 2N6326

BD365 odpowiednik: 2N6329

BD366 odpowiednik: 2N6327

BD367 odpowiednik: 2N6330

BD368 odpowiednik: 2N6328

BD369 odpowiednik: 2N6331

BD370 odpowiednik: BD372

BD370A odpowiednik: BD510

BD370A odpowiednik: BD516

BD370B odpowiednik: BD518

BD370B odpowiednik: BD526

BD370C odpowiednik: BD520

BD370C odpowiednik: BD528

BD370D odpowiednik: BD530

BD371 odpowiednik: BD373

BD371 odpowiednik: BD509

BD371 odpowiednik: BD515

BD371 odpowiednik: BD517

BD371 odpowiednik: BD519

BD371 odpowiednik: BD525

BD371 odpowiednik: BD527

BD371 odpowiednik: BD529

BD371A odpowiednik: BD509

BD371A odpowiednik: BD515

BD371B odpowiednik: BD517

BD371B odpowiednik: BD525

BD371C odpowiednik: BD519

BD371C odpowiednik: BD527

BD371D odpowiednik: BD529

BD372 odpowiednik: BD370

BD373 odpowiednik: BD371

BD375 odpowiednik: BD175

BD375 odpowiednik: BD176

BD375 odpowiednik: BD226

BD375 odpowiednik: BD233

BD375 odpowiednik: BD234

BD375 odpowiednik: BD329

BD375 odpowiednik: BD437

BD375 odpowiednik: BD438

BD376 odpowiednik: BD176

BD376 odpowiednik: BD227

BD376 odpowiednik: BD234

BD376 odpowiednik: BD330

BD376 odpowiednik: BD438

BD377 odpowiednik: BD177

BD377 odpowiednik: BD235

BD377 odpowiednik: BD439

BD378 odpowiednik: BD178

BD378 odpowiednik: BD236

BD378 odpowiednik: BD440

BD379 odpowiednik: BD179

BD379 odpowiednik: BD237

BD379 odpowiednik: BD441

BD380 odpowiednik: BD180

BD380 odpowiednik: BD238

BD380 odpowiednik: BD442

BD385 odpowiednik: BD137

BD385 odpowiednik: BD827

BD386 odpowiednik: BD138

BD386 odpowiednik: BD828

BD387 odpowiednik: BD139

BD387 odpowiednik: BD829

BD388 odpowiednik: BD140

BD388 odpowiednik: BD830

BD389 odpowiednik: BD139

BD389 odpowiednik: BD829

BD390 odpowiednik: BD140

BD390 odpowiednik: BD830

BD400 odpowiednik: BD127

BD400 odpowiednik: BD157

BD400 odpowiednik: BD232

BD400 odpowiednik: BD410

BD401 odpowiednik: BD607

BD401 odpowiednik: BD707

BD401 odpowiednik: BD807

BD402 odpowiednik: BD608

BD402 odpowiednik: BD708

BD402 odpowiednik: BD808

BD403 odpowiednik: BD403

BD403 odpowiednik: BD607

BD403 odpowiednik: BD707

BD403 odpowiednik: BD807

BD404 odpowiednik: BD608

BD404 odpowiednik: BD708

BD404 odpowiednik: BD808

BD410 odpowiednik: 2N3584

BD410 odpowiednik: 2N3585

BD410 odpowiednik: 2N5665

BD410 odpowiednik: 2SC1124

BD410 odpowiednik: 2SC1663

BD410 odpowiednik: BC157

BD410 odpowiednik: BD119

BD410 odpowiednik: BD127

BD410 odpowiednik: BD128

BD410 odpowiednik: BD129

BD410 odpowiednik: BD157

BD410 odpowiednik: BD158

BD410 odpowiednik: BD159

BD410 odpowiednik: BD171

BD410 odpowiednik: BD172

BD410 odpowiednik: BD173

BD410 odpowiednik: BD215

BD410 odpowiednik: BD216

BD410 odpowiednik: BD232

BD410 odpowiednik: BD400

BD410 odpowiednik: BD410

BD410 odpowiednik: BD424

BD410 odpowiednik: BD524

BD410 odpowiednik: MJE340

BD411 odpowiednik: BD263

BD411 odpowiednik: BD279

BD411 odpowiednik: BD412

BD411 odpowiednik: BD677

BD411 odpowiednik: BD863

BD411 odpowiednik: BD975

BD412 odpowiednik: BD263

BD412 odpowiednik: BD279

BD412 odpowiednik: BD411

BD412 odpowiednik: BD677

BD412 odpowiednik: BD863

BD412 odpowiednik: BD975

BD413 odpowiednik: BD262

BD413 odpowiednik: BD280

BD413 odpowiednik: BD414

BD413 odpowiednik: BD678

BD413 odpowiednik: BD864

BD413 odpowiednik: BD976

BD414 odpowiednik: BD262

BD414 odpowiednik: BD280

BD414 odpowiednik: BD413

BD414 odpowiednik: BD678

BD414 odpowiednik: BD864

BD414 odpowiednik: BD976

BD415 odpowiednik: BD525

BD416 odpowiednik: BD526

BD417 odpowiednik: BD527

BD418 odpowiednik: BD528

BD419 odpowiednik: BD529

BD420 odpowiednik: BD530

BD422 odpowiednik: BD140

BD422 odpowiednik: BD156

BD422 odpowiednik: BD170

BD422 odpowiednik: BD180

BD424 odpowiednik: BD410

BD424 odpowiednik: MJE340

BD429 odpowiednik: BD185

BD429 odpowiednik: BD758

BD429 odpowiednik: BD785

BD430 odpowiednik: BD186

BD430 odpowiednik: BD786

BD433 odpowiednik: BD185

BD433 odpowiednik: BD195

BD433 odpowiednik: BD281

BD433 odpowiednik: BD434

BD434 odpowiednik: BD186

BD434 odpowiednik: BD196

BD434 odpowiednik: BD282

BD434 odpowiednik: BD433

BD435 odpowiednik: BD175

BD435 odpowiednik: BD185

BD435 odpowiednik: BD195

BD435 odpowiednik: BD233

BD435 odpowiednik: BD238

BD435 odpowiednik: BD283

BD435 odpowiednik: BD361

BD435 odpowiednik: BD436

BD436 odpowiednik: BD176

BD436 odpowiednik: BD186

BD436 odpowiednik: BD196

BD436 odpowiednik: BD234

BD436 odpowiednik: BD284

BD436 odpowiednik: BD362

BD436 odpowiednik: BD435

BD437 odpowiednik: 2N6039

BD437 odpowiednik: BD135

BD437 odpowiednik: BD165

BD437 odpowiednik: BD175

BD437 odpowiednik: BD178

BD437 odpowiednik: BD185

BD437 odpowiednik: BD187

BD437 odpowiednik: BD195

BD437 odpowiednik: BD197

BD437 odpowiednik: BD226

BD437 odpowiednik: BD233

BD437 odpowiednik: BD285

BD437 odpowiednik: BD291

BD437 odpowiednik: BD306

BD437 odpowiednik: BD375

BD437 odpowiednik: BD438

BD437 odpowiednik: BD439

BD437 odpowiednik: BD461

BD437 odpowiednik: BD463

BD437 odpowiednik: MJE800

BD438 odpowiednik: 2N6036

BD438 odpowiednik: BD136

BD438 odpowiednik: BD151

BD438 odpowiednik: BD166

BD438 odpowiednik: BD176

BD438 odpowiednik: BD177

BD438 odpowiednik: BD185

BD438 odpowiednik: BD186

BD438 odpowiednik: BD188

BD438 odpowiednik: BD196

BD438 odpowiednik: BD197

BD438 odpowiednik: BD198

BD438 odpowiednik: BD227

BD438 odpowiednik: BD234

BD438 odpowiednik: BD286

BD438 odpowiednik: BD292

BD438 odpowiednik: BD375

BD438 odpowiednik: BD376

BD438 odpowiednik: BD437

BD438 odpowiednik: BD438

BD438 odpowiednik: BD440

BD438 odpowiednik: BD462

BD438 odpowiednik: BD464

BD438 odpowiednik: MJE700

BD438 odpowiednik: MJE701

BD439 odpowiednik: 2N6039

BD439 odpowiednik: BD127

BD439 odpowiednik: BD137

BD439 odpowiednik: BD154

BD439 odpowiednik: BD167

BD439 odpowiednik: BD177

BD439 odpowiednik: BD187

BD439 odpowiednik: BD188

BD439 odpowiednik: BD197

BD439 odpowiednik: BD228

BD439 odpowiednik: BD235

BD439 odpowiednik: BD293

BD439 odpowiednik: BD307

BD439 odpowiednik: BD377

BD439 odpowiednik: BD437

BD439 odpowiednik: BD440

BD439 odpowiednik: MJE340

BD439 odpowiednik: MJE800

BD439 odpowiednik: TEO1461

BD440 odpowiednik: 2N6036

BD440 odpowiednik: BD132

BD440 odpowiednik: BD138

BD440 odpowiednik: BD152

BD440 odpowiednik: BD168

BD440 odpowiednik: BD178

BD440 odpowiednik: BD188

BD440 odpowiednik: BD198

BD440 odpowiednik: BD229

BD440 odpowiednik: BD236

BD440 odpowiednik: BD294

BD440 odpowiednik: BD378

BD440 odpowiednik: BD438

BD440 odpowiednik: BD439

BD440 odpowiednik: MJE700

BD440 odpowiednik: MJE701

BD441 odpowiednik: BD131

BD441 odpowiednik: BD133

BD441 odpowiednik: BD139

BD441 odpowiednik: BD155

BD441 odpowiednik: BD169

BD441 odpowiednik: BD179

BD441 odpowiednik: BD189

BD441 odpowiednik: BD199

BD441 odpowiednik: BD230

BD441 odpowiednik: BD237

BD441 odpowiednik: BD295

BD441 odpowiednik: BD379

BD442 odpowiednik: BD140

BD442 odpowiednik: BD156

BD442 odpowiednik: BD170

BD442 odpowiednik: BD180

BD442 odpowiednik: BD190

BD442 odpowiednik: BD200

BD442 odpowiednik: BD231

BD442 odpowiednik: BD238

BD442 odpowiednik: BD296

BD442 odpowiednik: BD380

BD442 odpowiednik: BD441

BD44I odpowiednik: BD442

BD44O odpowiednik: BD188

BD44O odpowiednik: BD236

BD450 odpowiednik: BD315

BD451 odpowiednik: BD317

BD461 odpowiednik: BD185

BD461 odpowiednik: BD195

BD461 odpowiednik: BD437

BD462 odpowiednik: BD186

BD462 odpowiednik: BD196

BD462 odpowiednik: BD438

BD463 odpowiednik: BD185

BD463 odpowiednik: BD195

BD463 odpowiednik: BD437

BD464 odpowiednik: BD186

BD464 odpowiednik: BD196

BD464 odpowiednik: BD438

BD466 odpowiednik: BD876

BD466A odpowiednik: BD262

BD466A odpowiednik: BD676

BD466B odpowiednik: BD477B

BD466B odpowiednik: BD876

BD477A odpowiednik: BD263

BD477A odpowiednik: BD675

BD477B odpowiednik: BD466B

BD477B odpowiednik: BD875

BD487 odpowiednik: BD287

BD488 odpowiednik: BD288

BD500 odpowiednik: BD810

BD501 odpowiednik: BD809

BD505 odpowiednik: BD515

BD505 odpowiednik: BD525

BD506 odpowiednik: BD516

BD506 odpowiednik: BD526

BD507 odpowiednik: BD515

BD507 odpowiednik: BD525

BD508 odpowiednik: BD516

BD508 odpowiednik: BD526

BD509 odpowiednik: BD371

BD509 odpowiednik: BD371A

BD509 odpowiednik: BD515

BD509 odpowiednik: BD517

BD509 odpowiednik: BD525

BD510 odpowiednik: BD370A

BD510 odpowiednik: BD516

BD510 odpowiednik: BD518

BD510 odpowiednik: BD526

BD510 odpowiednik: BD616

BD515 odpowiednik: BD371

BD515 odpowiednik: BD371A

BD515 odpowiednik: BD505

BD515 odpowiednik: BD507

BD515 odpowiednik: BD509

BD515 odpowiednik: BD525

BD516 odpowiednik: BD370A

BD516 odpowiednik: BD506

BD516 odpowiednik: BD508

BD516 odpowiednik: BD510

BD516 odpowiednik: BD526

BD517 odpowiednik: BD371

BD517 odpowiednik: BD371B

BD517 odpowiednik: BD509

BD517 odpowiednik: BD525

BD517 odpowiednik: BD527

BD518 odpowiednik: BD370B

BD518 odpowiednik: BD510

BD518 odpowiednik: BD526

BD519 odpowiednik: BD371

BD519 odpowiednik: BD371C

BD519 odpowiednik: BD527

BD520 odpowiednik: BD370C

BD520 odpowiednik: BD528

BD524 odpowiednik: BD232

BD524 odpowiednik: BD410

BD525 odpowiednik: BD371

BD525 odpowiednik: BD371B

BD525 odpowiednik: BD415

BD525 odpowiednik: BD505

BD525 odpowiednik: BD507

BD525 odpowiednik: BD509

BD525 odpowiednik: BD515

BD525 odpowiednik: BD517

BD526 odpowiednik: BD370B

BD526 odpowiednik: BD416

BD526 odpowiednik: BD506

BD526 odpowiednik: BD508

BD526 odpowiednik: BD510

BD526 odpowiednik: BD516

BD526 odpowiednik: BD518

BD526 odpowiednik: BD616

BD527 odpowiednik: BD371

BD527 odpowiednik: BD371C

BD527 odpowiednik: BD417

BD527 odpowiednik: BD517

BD527 odpowiednik: BD519

BD527 odpowiednik: BD528

BD528 odpowiednik: BD370C

BD528 odpowiednik: BD418

BD528 odpowiednik: BD520

BD528 odpowiednik: BD527

BD528 odpowiednik: BD52O

BD529 odpowiednik: BD371

BD529 odpowiednik: BD371D

BD529 odpowiednik: BD419

BD52O odpowiednik: BD528

BD530 odpowiednik: BD370D

BD530 odpowiednik: BD420

BD533 odpowiednik: BD243

BD533 odpowiednik: BD585

BD534 odpowiednik: BD244

BD534 odpowiednik: BD586

BD534 odpowiednik: BD912

BD535 odpowiednik: BD221

BD535 odpowiednik: BD243A

BD535 odpowiednik: BD271

BD535 odpowiednik: BD587

BD535 odpowiednik: BDBD587

BD536 odpowiednik: BD224

BD536 odpowiednik: BD244A

BD536 odpowiednik: BD272

BD536 odpowiednik: BD588

BD537 odpowiednik: BD220

BD537 odpowiednik: BD222

BD537 odpowiednik: BD243

BD537 odpowiednik: BD243B

BD537 odpowiednik: BD273

BD537 odpowiednik: BD589

BD538 odpowiednik: BD223

BD538 odpowiednik: BD225

BD538 odpowiednik: BD244B

BD538 odpowiednik: BD274

BD538 odpowiednik: BD590

BD575 odpowiednik: BD239

BD575 odpowiednik: BD241

BD575 odpowiednik: BD243

BD575 odpowiednik: BD585

BD575 odpowiednik: TIP29

BD575 odpowiednik: TIP31

BD576 odpowiednik: BD240

BD576 odpowiednik: BD242

BD576 odpowiednik: BD244

BD576 odpowiednik: BD586

BD576 odpowiednik: TIP30

BD576 odpowiednik: TIP32

BD577 odpowiednik: BD239A

BD577 odpowiednik: BD241

BD577 odpowiednik: BD241A

BD577 odpowiednik: BD243A

BD577 odpowiednik: BD587

BD577 odpowiednik: TIP29A

BD577 odpowiednik: TIP31A

BD578 odpowiednik: BD240A

BD578 odpowiednik: BD242

BD578 odpowiednik: BD242A

BD578 odpowiednik: BD244A

BD578 odpowiednik: BD588

BD578 odpowiednik: TIP30A

BD578 odpowiednik: TIP32A

BD579 odpowiednik: BD239B

BD579 odpowiednik: BD241

BD579 odpowiednik: BD241B

BD579 odpowiednik: BD243B

BD579 odpowiednik: BD589

BD579 odpowiednik: TIP29B

BD579 odpowiednik: TIP31B

BD580 odpowiednik: BD240B

BD580 odpowiednik: BD242B

BD580 odpowiednik: BD244B

BD580 odpowiednik: BD590

BD580 odpowiednik: TIP30B

BD580 odpowiednik: TIP32B

BD581 odpowiednik: BD239

BD581 odpowiednik: BD241C

BD581 odpowiednik: BD243C

BD581 odpowiednik: BD591

BD581 odpowiednik: TIP29C

BD581 odpowiednik: TIP31C

BD582 odpowiednik: BD240C

BD582 odpowiednik: BD242

BD582 odpowiednik: BD242C

BD582 odpowiednik: BD244C

BD582 odpowiednik: BD592

BD582 odpowiednik: TIP30C

BD582 odpowiednik: TIP32C

BD585 odpowiednik: BD162

BD585 odpowiednik: BD241

BD585 odpowiednik: BD243

BD585 odpowiednik: BD533

BD585 odpowiednik: BD575

BD585 odpowiednik: BDY71

BD585 odpowiednik: BDY78

BD585 odpowiednik: TIP31

BD586 odpowiednik: BD242

BD586 odpowiednik: BD244

BD586 odpowiednik: BD534

BD586 odpowiednik: BD576

BD586 odpowiednik: TIP32

BD587 odpowiednik: 2N3054

BD587 odpowiednik: BD148

BD587 odpowiednik: BD163

BD587 odpowiednik: BD221

BD587 odpowiednik: BD241

BD587 odpowiednik: BD241A

BD587 odpowiednik: BD243

BD587 odpowiednik: BD243A

BD587 odpowiednik: BD271

BD587 odpowiednik: BD535

BD587 odpowiednik: BD577

BD587 odpowiednik: BDY71

BD587 odpowiednik: BDY78

BD587 odpowiednik: TIP31A

BD588 odpowiednik: BD224

BD588 odpowiednik: BD242

BD588 odpowiednik: BD242A

BD588 odpowiednik: BD244A

BD588 odpowiednik: BD272

BD588 odpowiednik: BD536

BD588 odpowiednik: BD578

BD588 odpowiednik: BD588

BD588 odpowiednik: TIP32A

BD589 odpowiednik: 2N3054

BD589 odpowiednik: 2N6292

BD589 odpowiednik: BD149

BD589 odpowiednik: BD220

BD589 odpowiednik: BD222

BD589 odpowiednik: BD241

BD589 odpowiednik: BD241B

BD589 odpowiednik: BD243B

BD589 odpowiednik: BD273

BD589 odpowiednik: BD537

BD589 odpowiednik: BD579

BD589 odpowiednik: BDY71

BD589 odpowiednik: BDY78

BD589 odpowiednik: TIP31B

BD590 odpowiednik: BD223

BD590 odpowiednik: BD225

BD590 odpowiednik: BD242B

BD590 odpowiednik: BD244B

BD590 odpowiednik: BD274

BD590 odpowiednik: BD538

BD590 odpowiednik: BD580

BD590 odpowiednik: TIP32B

BD591 odpowiednik: BD161

BD591 odpowiednik: BD241C

BD591 odpowiednik: BD243C

BD591 odpowiednik: BD275

BD591 odpowiednik: BD581

BD591 odpowiednik: BDY71

BD591 odpowiednik: BDY78

BD591 odpowiednik: TIP31C

BD592 odpowiednik: BD242

BD592 odpowiednik: BD242C

BD592 odpowiednik: BD244C

BD592 odpowiednik: BD276

BD592 odpowiednik: BD582

BD592 odpowiednik: TIP32C

BD595 odpowiednik: BD243

BD595 odpowiednik: BD291

BD595 odpowiednik: BD605

BD595 odpowiednik: BD805

BD595 odpowiednik: TIP41

BD596 odpowiednik: BD244

BD596 odpowiednik: BD277

BD596 odpowiednik: BD292

BD596 odpowiednik: BD606

BD596 odpowiednik: BD806

BD596 odpowiednik: BD810

BD596 odpowiednik: TIP42

BD597 odpowiednik: BD201

BD597 odpowiednik: BD203

BD597 odpowiednik: BD243A

BD597 odpowiednik: BD278

BD597 odpowiednik: BD293

BD597 odpowiednik: BD301

BD597 odpowiednik: BD303

BD597 odpowiednik: BD363

BD597 odpowiednik: BD597

BD597 odpowiednik: BD607

BD597 odpowiednik: BD705

BD597 odpowiednik: BD707

BD597 odpowiednik: BD807

BD597 odpowiednik: BD809

BD597 odpowiednik: TIP41A

BD598 odpowiednik: BD202

BD598 odpowiednik: BD204

BD598 odpowiednik: BD244

BD598 odpowiednik: BD244A

BD598 odpowiednik: BD294

BD598 odpowiednik: BD302

BD598 odpowiednik: BD304

BD598 odpowiednik: BD608

BD598 odpowiednik: BD808

BD598 odpowiednik: TIP42A

BD599 odpowiednik: BD243B

BD599 odpowiednik: BD295

BD599 odpowiednik: BD609

BD599 odpowiednik: BD809

BD599 odpowiednik: TIP41B

BD600 odpowiednik: BD244B

BD600 odpowiednik: BD296

BD600 odpowiednik: BD610

BD600 odpowiednik: BD900

BD600 odpowiednik: TIP42B

BD601 odpowiednik: BD243C

BD601 odpowiednik: TIP41C

BD602 odpowiednik: BD244C

BD602 odpowiednik: TIP42C

BD6029 odpowiednik: 2N6330

BD6029 odpowiednik: BD316

BD605 odpowiednik: BD205

BD605 odpowiednik: BD213

BD605 odpowiednik: BD243

BD605 odpowiednik: BD245A

BD605 odpowiednik: BD595

BD605 odpowiednik: BD605

BD605 odpowiednik: TIP41

BD606 odpowiednik: BD206

BD606 odpowiednik: BD214

BD606 odpowiednik: BD244

BD606 odpowiednik: BD246A

BD606 odpowiednik: BD596

BD606 odpowiednik: TIP42

BD607 odpowiednik: BD201

BD607 odpowiednik: BD203

BD607 odpowiednik: BD243A

BD607 odpowiednik: BD401

BD607 odpowiednik: BD403

BD607 odpowiednik: BD597

BD607 odpowiednik: BD707

BD607 odpowiednik: BD807

BD607 odpowiednik: TIP41A

BD608 odpowiednik: BD202

BD608 odpowiednik: BD204

BD608 odpowiednik: BD208

BD608 odpowiednik: BD214

BD608 odpowiednik: BD244

BD608 odpowiednik: BD244A

BD608 odpowiednik: BD246

BD608 odpowiednik: BD246B

BD608 odpowiednik: BD402

BD608 odpowiednik: BD404

BD608 odpowiednik: BD598

BD608 odpowiednik: BD708

BD608 odpowiednik: BD808

BD608 odpowiednik: TI42A

BD608 odpowiednik: TIP42A

BD609 odpowiednik: BD243B

BD609 odpowiednik: BD599

BD609 odpowiednik: TIP41B

BD610 odpowiednik: BD244B

BD610 odpowiednik: BD600

BD610 odpowiednik: TIP42

BD610 odpowiednik: TIP42B

BD616 odpowiednik: BD510

BD616 odpowiednik: BD526

BD643 odpowiednik: 2SD635

BD643 odpowiednik: BD265

BD643 odpowiednik: BD265L

BD643 odpowiednik: BD267L

BD643 odpowiednik: BD643

BD643 odpowiednik: BD695

BD643 odpowiednik: BD895

BD644 odpowiednik: BD264L

BD644 odpowiednik: BD266L

BD644 odpowiednik: BD696

BD644 odpowiednik: BD896

BD645 odpowiednik: BD265

BD645 odpowiednik: BD267

BD645 odpowiednik: BD269

BD645 odpowiednik: BD331

BD645 odpowiednik: BD697

BD645 odpowiednik: BD897

BD646 odpowiednik: BD264

BD646 odpowiednik: BD266

BD646 odpowiednik: BD268

BD646 odpowiednik: BD332

BD646 odpowiednik: BD698

BD646 odpowiednik: BD898

BD647 odpowiednik: BD265A

BD647 odpowiednik: BD267A

BD647 odpowiednik: BD269A

BD647 odpowiednik: BD333

BD647 odpowiednik: BD699

BD647 odpowiednik: BD899

BD648 odpowiednik: BD264A

BD648 odpowiednik: BD266A

BD648 odpowiednik: BD268A

BD648 odpowiednik: BD334

BD648 odpowiednik: BD700

BD648 odpowiednik: BD900

BD649 odpowiednik: 2SD635

BD649 odpowiednik: BD265B

BD649 odpowiednik: BD267B

BD649 odpowiednik: BD335

BD649 odpowiednik: BD701

BD649 odpowiednik: BD901

BD649 odpowiednik: BDX33C

BD649 odpowiednik: ECG263

BD649 odpowiednik: TIP102

BD650 odpowiednik: BD264B

BD650 odpowiednik: BD266B

BD650 odpowiednik: BD336

BD650 odpowiednik: BD702

BD650 odpowiednik: BD902

BD651 odpowiednik: BD337

BD652 odpowiednik: 2SB1078

BD652 odpowiednik: 2SB673

BD652 odpowiednik: 2SB955

BD652 odpowiednik: BD338

BD652 odpowiednik: BDX54C

BD652 odpowiednik: ECG2344

BD675 odpowiednik: BD263

BD675 odpowiednik: BD263L

BD675 odpowiednik: BD477A

BD676 odpowiednik: BD262

BD676 odpowiednik: BD262L

BD676 odpowiednik: BD466A

BD677 odpowiednik: 2N6039

BD677 odpowiednik: BD263

BD677 odpowiednik: BD411

BD677 odpowiednik: BD412

BD677 odpowiednik: BD681

BD677 odpowiednik: BD863

BD677 odpowiednik: BD975

BD677 odpowiednik: MJE802

BD678 odpowiednik: BD262

BD678 odpowiednik: BD263A

BD678 odpowiednik: BD413

BD678 odpowiednik: BD414

BD678 odpowiednik: BD864

BD678 odpowiednik: BD976

BD679 odpowiednik: BD263A

BD679 odpowiednik: BD320

BD679 odpowiednik: BD321

BD679 odpowiednik: BD322

BD679 odpowiednik: BD323

BD680 odpowiednik: BD262A

BD681 odpowiednik: 2N6039

BD681 odpowiednik: BD263B

BD681 odpowiednik: BD677

BD681 odpowiednik: MJE802

BD682 odpowiednik: 2N6036

BD682 odpowiednik: DB678

BD682 odpowiednik: MJE702

BD695 odpowiednik: BD265

BD695 odpowiednik: BD265L

BD695 odpowiednik: BD267L

BD695 odpowiednik: BD643

BD695 odpowiednik: BD895

BD696 odpowiednik: BD264L

BD696 odpowiednik: BD266L

BD696 odpowiednik: BD644

BD696 odpowiednik: BD896

BD697 odpowiednik: BD265

BD697 odpowiednik: BD267

BD697 odpowiednik: BD269

BD697 odpowiednik: BD331

BD697 odpowiednik: BD645

BD697 odpowiednik: BD697

BD697 odpowiednik: BD897

BD698 odpowiednik: BD264

BD698 odpowiednik: BD266

BD698 odpowiednik: BD268

BD698 odpowiednik: BD332

BD698 odpowiednik: BD646

BD698 odpowiednik: BD898

BD699 odpowiednik: BD265A

BD699 odpowiednik: BD267A

BD699 odpowiednik: BD269A

BD699 odpowiednik: BD333

BD699 odpowiednik: BD647

BD699 odpowiednik: BD899

BD700 odpowiednik: BD264A

BD700 odpowiednik: BD266A

BD700 odpowiednik: BD268A

BD700 odpowiednik: BD334

BD700 odpowiednik: BD648

BD700 odpowiednik: BD900

BD701 odpowiednik: BD265B

BD701 odpowiednik: BD267B

BD701 odpowiednik: BD335

BD701 odpowiednik: BD649

BD701 odpowiednik: BD901

BD702 odpowiednik: BD264B

BD702 odpowiednik: BD266B

BD702 odpowiednik: BD336

BD702 odpowiednik: BD650

BD702 odpowiednik: BD902

BD705 odpowiednik: BD278

BD705 odpowiednik: BD597

BD705 odpowiednik: BD809

BD707 odpowiednik: BD243A

BD707 odpowiednik: BD363

BD707 odpowiednik: BD401

BD707 odpowiednik: BD403

BD707 odpowiednik: BD597

BD707 odpowiednik: BD607

BD707 odpowiednik: BD807

BD708 odpowiednik: BD402

BD708 odpowiednik: BD404

BD708 odpowiednik: BD608

BD708 odpowiednik: BD808

BD711 odpowiednik: 2SC2527

BD711 odpowiednik: 2SC2567

BD711 odpowiednik: 2SC2963

BD711 odpowiednik: D44H11

BD711 odpowiednik: ECG377

BD711 odpowiednik: FT3055

BD712 odpowiednik: 2SA1077

BD712 odpowiednik: 2SB948

BD712 odpowiednik: D45H11

BD712 odpowiednik: ECG378

BD712 odpowiednik: FT2955

BD758 odpowiednik: BD185

BD758 odpowiednik: BD429

BD785 odpowiednik: BD185

BD785 odpowiednik: BD429

BD786 odpowiednik: BD186

BD786 odpowiednik: BD430

BD805 odpowiednik: BD243

BD805 odpowiednik: BD291

BD805 odpowiednik: BD595

BD806 odpowiednik: BD244

BD806 odpowiednik: BD292

BD806 odpowiednik: BD596

BD807 odpowiednik: BD201

BD807 odpowiednik: BD203

BD807 odpowiednik: BD243A

BD807 odpowiednik: BD293

BD807 odpowiednik: BD301

BD807 odpowiednik: BD303

BD807 odpowiednik: BD363

BD807 odpowiednik: BD401

BD807 odpowiednik: BD403

BD807 odpowiednik: BD597

BD807 odpowiednik: BD607

BD807 odpowiednik: BD707

BD807 odpowiednik: BD807

BD808 odpowiednik: BD202

BD808 odpowiednik: BD204

BD808 odpowiednik: BD244A

BD808 odpowiednik: BD294

BD808 odpowiednik: BD302

BD808 odpowiednik: BD304

BD808 odpowiednik: BD402

BD808 odpowiednik: BD404

BD808 odpowiednik: BD598

BD808 odpowiednik: BD608

BD808 odpowiednik: BD708

BD809 odpowiednik: BD243B

BD809 odpowiednik: BD278

BD809 odpowiednik: BD295

BD809 odpowiednik: BD501

BD809 odpowiednik: BD597

BD809 odpowiednik: BD599

BD809 odpowiednik: BD705

BD810 odpowiednik: BD244

BD810 odpowiednik: BD277

BD810 odpowiednik: BD500

BD810 odpowiednik: BD596

BD827 odpowiednik: BD137

BD827 odpowiednik: BD385

BD828 odpowiednik: BD138

BD828 odpowiednik: BD386

BD829 odpowiednik: BD139

BD829 odpowiednik: BD387

BD829 odpowiednik: BD389

BD830 odpowiednik: BD140

BD830 odpowiednik: BD388

BD830 odpowiednik: BD390

BD863 odpowiednik: BD263

BD863 odpowiednik: BD411

BD863 odpowiednik: BD412

BD863 odpowiednik: BD677

BD863 odpowiednik: BD975

BD864 odpowiednik: BD262

BD864 odpowiednik: BD413

BD864 odpowiednik: BD414

BD864 odpowiednik: BD678

BD864 odpowiednik: BD976

BD875 odpowiednik: BD477B

BD876 odpowiednik: BD466

BD876 odpowiednik: BD466B

BD895 odpowiednik: BD265

BD895 odpowiednik: BD265L

BD895 odpowiednik: BD267L

BD895 odpowiednik: BD643

BD895 odpowiednik: BD695

BD896 odpowiednik: BD264L

BD896 odpowiednik: BD266L

BD896 odpowiednik: BD644

BD896 odpowiednik: BD696

BD897 odpowiednik: BD265

BD897 odpowiednik: BD267

BD897 odpowiednik: BD269

BD897 odpowiednik: BD331

BD897 odpowiednik: BD645

BD897 odpowiednik: BD697

BD897 odpowiednik: BD897

BD898 odpowiednik: BD264

BD898 odpowiednik: BD266

BD898 odpowiednik: BD268

BD898 odpowiednik: BD332

BD898 odpowiednik: BD646

BD898 odpowiednik: BD698

BD899 odpowiednik: BD265A

BD899 odpowiednik: BD267A

BD899 odpowiednik: BD269A

BD899 odpowiednik: BD333

BD899 odpowiednik: BD647

BD899 odpowiednik: BD699

BD900 odpowiednik: BD244B

BD900 odpowiednik: BD264A

BD900 odpowiednik: BD266A

BD900 odpowiednik: BD268A

BD900 odpowiednik: BD296

BD900 odpowiednik: BD334

BD900 odpowiednik: BD600

BD900 odpowiednik: BD648

BD900 odpowiednik: BD700

BD901 odpowiednik: BD265B

BD901 odpowiednik: BD267

BD901 odpowiednik: BD267B

BD901 odpowiednik: BD335

BD901 odpowiednik: BD649

BD901 odpowiednik: BD701

BD902 odpowiednik: BD264B

BD902 odpowiednik: BD266B

BD902 odpowiednik: BD336

BD902 odpowiednik: BD650

BD902 odpowiednik: BD702

BD906 odpowiednik: 2N6489

BD906 odpowiednik: 2N6490

BD906 odpowiednik: 2N6491

BD906 odpowiednik: BD910

BD906 odpowiednik: BD912

BD907 odpowiednik: BD911

BD908 odpowiednik: BD912

BD909 odpowiednik: 2N6487

BD909 odpowiednik: 2N6488

BD909 odpowiednik: 2N6491

BD909 odpowiednik: BD911

BD909 odpowiednik: BD912

BD909 odpowiednik: ECG331

BD910 odpowiednik: 2N6489

BD910 odpowiednik: 2N6490

BD910 odpowiednik: 2N6491

BD910 odpowiednik: BD906

BD910 odpowiednik: BD912

BD910 odpowiednik: ECG332

BD911 odpowiednik: 2N6486

BD911 odpowiednik: 2N6487

BD911 odpowiednik: 2N6488

BD911 odpowiednik: 2SC3346

BD911 odpowiednik: 2SD1062

BD911 odpowiednik: BD907

BD911 odpowiednik: BD909

BD911 odpowiednik: D44H2

BD911 odpowiednik: D44H8

BD911 odpowiednik: DB909

BD911 odpowiednik: ECG331

BD911 odpowiednik: MJE3055T

BD912 odpowiednik: 2N6133

BD912 odpowiednik: 2N6134

BD912 odpowiednik: 2N6489

BD912 odpowiednik: 2N6490

BD912 odpowiednik: 2N6491

BD912 odpowiednik: 2SA1077

BD912 odpowiednik: 2SB826

BD912 odpowiednik: 2SB948

BD912 odpowiednik: BD534

BD912 odpowiednik: BD906

BD912 odpowiednik: BD908

BD912 odpowiednik: BD909

BD912 odpowiednik: BD910

BD912 odpowiednik: D45H11

BD912 odpowiednik: D45H2

BD912 odpowiednik: DB712

BD912 odpowiednik: ECG332

BD912 odpowiednik: MJE2955T

BD912 odpowiednik: SE9401

BD912 odpowiednik: SE9402

BD975 odpowiednik: BD263

BD975 odpowiednik: BD411

BD975 odpowiednik: BD412

BD975 odpowiednik: BD677

BD975 odpowiednik: BD863

BD976 odpowiednik: BD262

BD976 odpowiednik: BD413

BD976 odpowiednik: BD414

BD976 odpowiednik: BD678

BD976 odpowiednik: BD864

BDBD376 odpowiednik: BD227

BDBD376 odpowiednik: BD330

BDBD437 odpowiednik: BD175

BDBD437 odpowiednik: BD233

BDBD587 odpowiednik: BD221

BDBD587 odpowiednik: BD535

BDP279 odpowiednik: 41500

BDP280 odpowiednik: 41501

BDP281 odpowiednik: 2N6288

BDP282 odpowiednik: 2N6111

BDP283 odpowiednik: 2N6290

BDP284 odpowiednik: 2N6109

BDP286 odpowiednik: 2N6107

BDP391 odpowiednik: 2N6486

BDP392 odpowiednik: 2N6409

BDP393 odpowiednik: 2N6487

BDP394 odpowiednik: 2N6490

BDP395 odpowiednik: 2N6488

BDP396 odpowiednik: 2N6491

BDP491 odpowiednik: 2N6470

BDP492 odpowiednik: 2N6469

BDP493 odpowiednik: 2N6471

BDP494 odpowiednik: 2N6246

BDP495 odpowiednik: 2N6472

BDP496 odpowiednik: 2N6247

BDP620 odpowiednik: 2N3055

BDP620 odpowiednik: BD130

BDP620 odpowiednik: BDX10

BDP620 odpowiednik: BDX18

BDP620 odpowiednik: BDY20

BDP620 odpowiednik: BDY39

BDP620 odpowiednik: GT701

BDP620 odpowiednik: KT802

BDP620 odpowiednik: KT819GM

BDP621 odpowiednik: BDY73

BDV64 odpowiednik: BDV64A

BDV64 odpowiednik: BDV64B

BDV64 odpowiednik: BDV64C

BDV64 odpowiednik: ECG271

BDV64 odpowiednik: TIP145

BDV64 odpowiednik: TIP146

BDV64 odpowiednik: TIP147

BDV64A odpowiednik: BDV64

BDV64A odpowiednik: BDV64B

BDV64A odpowiednik: BDV64C

BDV64A odpowiednik: ECG271

BDV64A odpowiednik: TIP146

BDV64A odpowiednik: TIP147

BDV64B odpowiednik: BDV64

BDV64B odpowiednik: BDV64A

BDV64B odpowiednik: BDV64C

BDV64B odpowiednik: TIP147

BDV64C odpowiednik: BDV64

BDV64C odpowiednik: BDV64A

BDV64C odpowiednik: BDV64B

BDV64C odpowiednik: MJH11017

BDV64C odpowiednik: TIP147

BDV65 odpowiednik: BDV65A

BDV65 odpowiednik: BDV65B

BDV65 odpowiednik: BDV65C

BDV65 odpowiednik: ECG270

BDV65 odpowiednik: TIP140

BDV65 odpowiednik: TIP141

BDV65 odpowiednik: TIP142

BDV65A odpowiednik: BDV65

BDV65A odpowiednik: BDV65B

BDV65A odpowiednik: BDV65C

BDV65A odpowiednik: ECG270

BDV65A odpowiednik: TIP141

BDV65A odpowiednik: TIP142

BDV65B odpowiednik: BDV65

BDV65B odpowiednik: BDV65A

BDV65B odpowiednik: BDV65C

BDV65B odpowiednik: TIP142

BDV65C odpowiednik: BDV65

BDV65C odpowiednik: BDV65A

BDV65C odpowiednik: BDV65B

BDV65C odpowiednik: MJH11018

BDV65C odpowiednik: TIP142

BDV91 odpowiednik: MJE3055T

BDV92 odpowiednik: TIP34B

BDV92 odpowiednik: TIP34C

BDV93 odpowiednik: TIP34C

BDV94 odpowiednik: TIP2955

BDW23A odpowiednik: 2SD633

BDW23A odpowiednik: 2SD970

BDW23A odpowiednik: ECG261

BDW23A odpowiednik: TIP121

BDW51A odpowiednik: 2N3055

BDW51A odpowiednik: BD311

BDW51A odpowiednik: BD342

BDW51B odpowiednik: BD313

BDW51B odpowiednik: BDW51C

BDW51B odpowiednik: MJ802

BDW51C odpowiednik: BDW51B

BDW51C odpowiednik: MJ802

BDW52A odpowiednik: BD312

BDW52A odpowiednik: BD343

BDW52B odpowiednik: BD314

BDX10 odpowiednik: 2N3055

BDX10 odpowiednik: BD130

BDX10 odpowiednik: BD181

BDX10 odpowiednik: BD182

BDX10 odpowiednik: BD183

BDX10 odpowiednik: BD184

BDX10 odpowiednik: BDP620

BDX10 odpowiednik: BDX10

BDX10 odpowiednik: BDY20

BDX10 odpowiednik: BDY39

BDX10 odpowiednik: BDY73

BDX11 odpowiednik: 2N3442

BDX11 odpowiednik: BD141

BDX11 odpowiednik: BDX51

BDX11 odpowiednik: BDY74

BDX13 odpowiednik: 2N3055

BDX13 odpowiednik: BD130

BDX13 odpowiednik: BD142

BDX13 odpowiednik: BD182

BDX18 odpowiednik: 2N3055

BDX18 odpowiednik: BD130

BDX18 odpowiednik: BDP620

BDX18 odpowiednik: GT701

BDX18 odpowiednik: KT819GM

BDX18 odpowiednik: MJ2955

BDX22 odpowiednik: BD191

BDX22 odpowiednik: BD192

BDX22 odpowiednik: BD193

BDX33A odpowiednik: TIP110

BDX33A odpowiednik: TIP111

BDX33A odpowiednik: TIP112

BDX33B odpowiednik: TIP111

BDX33C odpowiednik: 2SD635

BDX33C odpowiednik: BD649

BDX33C odpowiednik: ECG263

BDX33C odpowiednik: TIP102

BDX33C odpowiednik: TIP112

BDX34 odpowiednik: BDX34A

BDX34 odpowiednik: ECG264

BDX34 odpowiednik: TIP107

BDX34A odpowiednik: BDX34

BDX34A odpowiednik: ECG264

BDX34A odpowiednik: TIP107

BDX34A odpowiednik: TIP115

BDX34A odpowiednik: TIP116

BDX34A odpowiednik: TIP117

BDX34B odpowiednik: TIP116

BDX34C odpowiednik: 2SB673

BDX34C odpowiednik: ECG264

BDX34C odpowiednik: TIP107

BDX34C odpowiednik: TIP117

BDX51 odpowiednik: 2N3442

BDX51 odpowiednik: BD141

BDX51 odpowiednik: BDX11

BDX51 odpowiednik: BDY74

BDX53B odpowiednik: TIP102

BDX53C odpowiednik: 2N6045

BDX53C odpowiednik: ECG2345

BDX53C odpowiednik: TIP102

BDX53C odpowiednik: TIP132

BDX54B odpowiednik: TIP107

BDX54C odpowiednik: 2N6042

BDX54C odpowiednik: 2SB1078

BDX54C odpowiednik: 2SB673

BDX54C odpowiednik: 2SB955

BDX54C odpowiednik: BD652

BDX54C odpowiednik: ECG2344

BDX54C odpowiednik: TIP107

BDX54C odpowiednik: TIP137

BDX64 odpowiednik: BDX64C

BDX64C odpowiednik: 2N6052

BDX64C odpowiednik: 2SB589

BDX64C odpowiednik: BDX64

BDX64C odpowiednik: ECG248

BDX65 odpowiednik: BDX65C

BDX65A odpowiednik: MJ3001

BDX65C odpowiednik: 2N6059

BDX65C odpowiednik: 2SD506

BDX65C odpowiednik: BDX65

BDX65C odpowiednik: ECG247

BDX66B odpowiednik: BDX66C

BDX66B odpowiednik: ECG250

BDX66B odpowiednik: MJ4032

BDX66C odpowiednik: BDX66B

BDX66C odpowiednik: ECG250

BDX66C odpowiednik: MJ4032

BDX67B odpowiednik: ECG249

BDX67B odpowiednik: MJ4035

BDX86B odpowiednik: 2N3792

BDX96 odpowiednik: MJ2955

BDY10 odpowiednik: 2N3055

BDY10 odpowiednik: BDY38

BDY11 odpowiednik: 2N3055

BDY12 odpowiednik: KU606

BDY13 odpowiednik: KU606

BDY15 odpowiednik: BD106

BDY15 odpowiednik: BD109

BDY15 odpowiednik: BD124

BDY15 odpowiednik: BD162

BDY15 odpowiednik: BD243

BDY15 odpowiednik: KU601

BDY16 odpowiednik: BD107

BDY16 odpowiednik: BD109

BDY16 odpowiednik: BD124

BDY16 odpowiednik: BD163

BDY16 odpowiednik: KU601

BDY17 odpowiednik: 2N3055

BDY18 odpowiednik: BD183

BDY19 odpowiednik: 2N3442

BDY20 odpowiednik: 2N3055

BDY20 odpowiednik: BD130

BDY20 odpowiednik: BD181

BDY20 odpowiednik: BD182

BDY20 odpowiednik: BD183

BDY20 odpowiednik: BD184

BDY20 odpowiednik: BDP620

BDY20 odpowiednik: BDX10

BDY20 odpowiednik: BDY20

BDY20 odpowiednik: BDY39

BDY20 odpowiednik: BDY73

BDY20 odpowiednik: ECG130

BDY23 odpowiednik: KU607

BDY24 odpowiednik: KU607

BDY25 odpowiednik: KU607

BDY26 odpowiednik: BD160

BDY27 odpowiednik: BD126

BDY28 odpowiednik: BU126

BDY34 odpowiednik: KU601

BDY37 odpowiednik: BD165

BDY37 odpowiednik: BD175

BDY38 odpowiednik: BD181

BDY39 odpowiednik: 2N3055

BDY39 odpowiednik: BD130

BDY39 odpowiednik: BD181

BDY39 odpowiednik: BD182

BDY39 odpowiednik: BD183

BDY39 odpowiednik: BD184

BDY39 odpowiednik: BDP620

BDY39 odpowiednik: BDX10

BDY39 odpowiednik: BDY20

BDY39 odpowiednik: BDY73

BDY55 odpowiednik: 2N3055

BDY58 odpowiednik: 2N3773

BDY58 odpowiednik: ECG327

BDY61 odpowiednik: BD251

BDY71 odpowiednik: 2N3054

BDY71 odpowiednik: BD148

BDY71 odpowiednik: BD149

BDY71 odpowiednik: BD161

BDY71 odpowiednik: BD162

BDY71 odpowiednik: BD163

BDY71 odpowiednik: BD243

BDY71 odpowiednik: BD243A

BDY71 odpowiednik: BD243B

BDY71 odpowiednik: BD243C

BDY71 odpowiednik: BD585

BDY71 odpowiednik: BD587

BDY71 odpowiednik: BD589

BDY71 odpowiednik: BD591

BDY71 odpowiednik: BDY78

BDY73 odpowiednik: BD130

BDY73 odpowiednik: BDX10

BDY73 odpowiednik: BDY20

BDY73 odpowiednik: BDY39

BDY74 odpowiednik: 2N3442

BDY74 odpowiednik: BD141

BDY74 odpowiednik: BDX11

BDY74 odpowiednik: BDX51

BDY78 odpowiednik: BD148

BDY78 odpowiednik: BD149

BDY78 odpowiednik: BD161

BDY78 odpowiednik: BD162

BDY78 odpowiednik: BD163

BDY78 odpowiednik: BD243

BDY78 odpowiednik: BD243A

BDY78 odpowiednik: BD243B

BDY78 odpowiednik: BD243C

BDY78 odpowiednik: BD585

BDY78 odpowiednik: BD587

BDY78 odpowiednik: BD589

BDY78 odpowiednik: BD591

BDY78 odpowiednik: BDY71

BDY91 odpowiednik: 2N3055

BDY91 odpowiednik: BD117

BDY91 odpowiednik: BD123

BDY91 odpowiednik: BD130

BDY92 odpowiednik: 2N3055

BDY92 odpowiednik: BD11

BDY92 odpowiednik: BD111

BDY92 odpowiednik: BD112

BDY92 odpowiednik: BD113

BDY92 odpowiednik: BD116

BDY92 odpowiednik: BD118

BDY92 odpowiednik: BD120

BDY92 odpowiednik: BD130

BDY96 odpowiednik: BD253B

BDY96 odpowiednik: BD253C

BDY96 odpowiednik: BU126

BDY96 odpowiednik: BU211

BDY96 odpowiednik: BU212

BDY96 odpowiednik: BU526

BDY96 odpowiednik: BUY69A

BDY96 odpowiednik: BUY69B

BDY96 odpowiednik: MEU22

BDY97 odpowiednik: BD253A

BDY97 odpowiednik: BU126

BDY97 odpowiednik: BU210

BDY97 odpowiednik: BU526

BDY97 odpowiednik: BUY69C

BDY98 odpowiednik: BD253

BDY98 odpowiednik: BU126

BDY98 odpowiednik: BU210

BDY98 odpowiednik: BU526

BDY98 odpowiednik: BUY69C

BDYP52 odpowiednik: BC425

BEA odpowiednik: SG1524C

BEA odpowiednik: SG1524CF

BF034 odpowiednik: BFQ18A

BF108 odpowiednik: BF178

BF110 odpowiednik: KF504

BF111 odpowiednik: BD115

BF115 odpowiednik: BF255

BF117 odpowiednik: KF504

BF118 odpowiednik: BF338

BF119 odpowiednik: BF337

BF123 odpowiednik: KF173

BF136 odpowiednik: BF178

BF140 odpowiednik: BF178

BF153 odpowiednik: SE3001

BF154 odpowiednik: 2N3866

BF154 odpowiednik: ECG311

BF155 odpowiednik: BF180

BF156 odpowiednik: BF178

BF166 odpowiednik: 2SC398

BF166 odpowiednik: 2SC720

BF166 odpowiednik: 2SC761

BF166 odpowiednik: 2SC762

BF166 odpowiednik: BF200

BF167 odpowiednik: BF199

BF167 odpowiednik: ECG319

BF169 odpowiednik: BF115

BF174 odpowiednik: KF504

BF175 odpowiednik: KF173

BF176 odpowiednik: BF173

BF177 odpowiednik: BC110

BF177 odpowiednik: BF336

BF178 odpowiednik: KF504

BF181 odpowiednik: AF106

BF181 odpowiednik: AF139

BF181 odpowiednik: AF535

BF184 odpowiednik: KF524

BF185 odpowiednik: KF525

BF189 odpowiednik: KF524

BF194 odpowiednik: KF124

BF194B odpowiednik: KF124

BF195 odpowiednik: BF520

BF195C odpowiednik: KF125

BF195D odpowiednik: KF125

BF196 odpowiednik: KF167

BF197 odpowiednik: KF173

BF198 odpowiednik: BF196

BF199 odpowiednik: 2SC1129

BF199 odpowiednik: 2SC2216

BF199 odpowiednik: 2SC383

BF199 odpowiednik: BF197

BF199 odpowiednik: BF523

BF199 odpowiednik: BF599

BF199 odpowiednik: BF959

BF199 odpowiednik: BF95A

BF199 odpowiednik: BFS20

BF199 odpowiednik: BFS20R

BF199 odpowiednik: BFX94

BF199 odpowiednik: BSW63

BF199 odpowiednik: BSW64

BF199 odpowiednik: BSW84

BF199 odpowiednik: BSW85

BF200 odpowiednik: 2SC398

BF200 odpowiednik: 2SC720

BF200 odpowiednik: 2SC761

BF200 odpowiednik: 2SC762

BF200 odpowiednik: BF166

BF207 odpowiednik: KF167

BF208 odpowiednik: KF173

BF214 odpowiednik: KF524

BF215 odpowiednik: KF525

BF217 odpowiednik: KF525

BF218 odpowiednik: KF524

BF219 odpowiednik: KF525

BF221 odpowiednik: KF525

BF222 odpowiednik: KF525

BF223 odpowiednik: KF525

BF224 odpowiednik: BF173

BF225 odpowiednik: BF19C

BF226 odpowiednik: KF525

BF228 odpowiednik: BSW69

BF229 odpowiednik: BF254

BF230 odpowiednik: BF195

BF232 odpowiednik: BF173

BF232 odpowiednik: KF173

BF233 odpowiednik: KF525

BF234 odpowiednik: KF524

BF234 odpowiednik: KF525

BF235 odpowiednik: KF525

BF237 odpowiednik: KF524

BF238 odpowiednik: KF525

BF240 odpowiednik: BF840

BF240 odpowiednik: KF524

BF241 odpowiednik: 2SC1923

BF241 odpowiednik: BF255

BF241 odpowiednik: BF455

BF241 odpowiednik: BF495

BF241 odpowiednik: BF695

BF241 odpowiednik: BF841

BF241 odpowiednik: KF524

BF242 odpowiednik: KF524

BF242A odpowiednik: KF508

BF243 odpowiednik: KF524

BF245A odpowiednik: BF545A

BF245A odpowiednik: S0245A

BF245A odpowiednik: S0245AR

BF245B odpowiednik: BF545B

BF245B odpowiednik: S0245BR

BF245B odpowiednik: SO245B

BF245C odpowiednik: BF545C

BF245C odpowiednik: S0245C

BF245C odpowiednik: S0245CR

BF254 odpowiednik: BF494

BF254 odpowiednik: BF554

BF255 odpowiednik: 2SC1923

BF255 odpowiednik: BF241

BF255 odpowiednik: BF455

BF255 odpowiednik: BF495

BF255 odpowiednik: BF695

BF256A odpowiednik: BF556A

BF256B odpowiednik: BF556B

BF256C odpowiednik: BF556C

BF257 odpowiednik: 2N3440

BF257 odpowiednik: 2N3712

BF257 odpowiednik: 2N5059

BF257 odpowiednik: BD115

BF257 odpowiednik: BD150A

BF257 odpowiednik: BF336

BF257 odpowiednik: KF504

BF258 odpowiednik: 2N3440

BF258 odpowiednik: 2N4927

BF258 odpowiednik: 2N5059

BF258 odpowiednik: BD115

BF258 odpowiednik: BD150B

BF258 odpowiednik: BF337

BF258 odpowiednik: BF338

BF259 odpowiednik: 2N5058

BF259 odpowiednik: BD115

BF259 odpowiednik: BD150C

BF259 odpowiednik: BF338

BF260 odpowiednik: BF200

BF273 odpowiednik: KF173

BF284 odpowiednik: KF524

BF298 odpowiednik: 2SC2229

BF298 odpowiednik: BF392

BF298 odpowiednik: BF420A

BF298 odpowiednik: BF422

BF299 odpowiednik: 2SC2271

BF299 odpowiednik: BF393

BF299 odpowiednik: BF420

BF299 odpowiednik: MPS-U10

BF324 odpowiednik: BF824

BF334 odpowiednik: BF240

BF335 odpowiednik: BF241

BF336 odpowiednik: 2N5059

BF336 odpowiednik: 2SC926

BF336 odpowiednik: 2SC926A

BF336 odpowiednik: BD115

BF336 odpowiednik: BD150A

BF336 odpowiednik: BF257

BF337 odpowiednik: 2N5059

BF337 odpowiednik: BD115

BF337 odpowiednik: BD150B

BF337 odpowiednik: BF258

BF338 odpowiednik: 2N5058

BF338 odpowiednik: BD115

BF338 odpowiednik: BD150C

BF338 odpowiednik: BF259

BF391 odpowiednik: 2SC2383

BF391 odpowiednik: MPS-U10

BF392 odpowiednik: 2SC2229

BF392 odpowiednik: BF298

BF392 odpowiednik: BF420A

BF392 odpowiednik: BF422

BF393 odpowiednik: 2SC2271

BF393 odpowiednik: BF299

BF393 odpowiednik: BF420

BF393 odpowiednik: MPS-U10

BF410A odpowiednik: BF510

BF410B odpowiednik: BF511

BF410C odpowiednik: BF512

BF410D odpowiednik: BF513

BF417 odpowiednik: 2SC2568

BF417 odpowiednik: 2SC2621R

BF417 odpowiednik: 2SC2621RA

BF417 odpowiednik: 2SC2688

BF417 odpowiednik: BF457

BF417 odpowiednik: BF459

BF417 odpowiednik: BF471

BF420 odpowiednik: 2SC2271

BF420 odpowiednik: BF299

BF420 odpowiednik: BF393

BF420 odpowiednik: BF620

BF420 odpowiednik: BF820

BF420 odpowiednik: BFN20

BF420 odpowiednik: MPS-U10

BF420A odpowiednik: 2SC2229

BF420A odpowiednik: BF298

BF420A odpowiednik: BF392

BF420A odpowiednik: BF422

BF420A odpowiednik: BFN18

BF421 odpowiednik: BF621

BF421 odpowiednik: BF821

BF421 odpowiednik: BFN21

BF421A odpowiednik: BFN19

BF422 odpowiednik: 2SC1573

BF422 odpowiednik: 2SC2229

BF422 odpowiednik: 2SC2375

BF422 odpowiednik: 2SC983

BF422 odpowiednik: BF298

BF422 odpowiednik: BF392

BF422 odpowiednik: BF420A

BF422 odpowiednik: BF622

BF422 odpowiednik: BF822

BF422 odpowiednik: ECG399

BF422A odpowiednik: BFN16

BF423 odpowiednik: BF623

BF423 odpowiednik: BF823

BF423A odpowiednik: BFN17

BF450 odpowiednik: BF550

BF450 odpowiednik: BF550R

BF455 odpowiednik: 2SC1923

BF455 odpowiednik: BF241

BF455 odpowiednik: BF255

BF455 odpowiednik: BF495

BF455 odpowiednik: BF695

BF457 odpowiednik: 2SC2621R

BF457 odpowiednik: 2SC2621RA

BF457 odpowiednik: BF417

BF457 odpowiednik: BF471

BF458 odpowiednik: 2SC1127

BF459 odpowiednik: 2SC2568

BF459 odpowiednik: 2SC2688

BF459 odpowiednik: 2SC3271

BF459 odpowiednik: BF417

BF459 odpowiednik: BF471

BF471 odpowiednik: 2SC2568

BF471 odpowiednik: 2SC2621R

BF471 odpowiednik: 2SC2621RA

BF471 odpowiednik: 2SC2688

BF471 odpowiednik: BF417

BF471 odpowiednik: BF457

BF471 odpowiednik: BF459

BF472 odpowiednik: ECG39

BF472 odpowiednik: MJE350

BF494 odpowiednik: BF254

BF494 odpowiednik: BFS19

BF494 odpowiednik: BFS19R

BF495 odpowiednik: 2SC1923

BF495 odpowiednik: BF241

BF495 odpowiednik: BF255

BF495 odpowiednik: BF2S5

BF495 odpowiednik: BF455

BF495 odpowiednik: BFS18

BF495 odpowiednik: BFS18R

BF504 odpowiednik: 2T3501

BF504 odpowiednik: 2T3502

BF504 odpowiednik: 2T3531

BF504 odpowiednik: 2T3532

BF510 odpowiednik: BF410A

BF510 odpowiednik: KF507

BF511 odpowiednik: BF410B

BF511 odpowiednik: KF507

BF512 odpowiednik: BF410C

BF513 odpowiednik: BF410D

BF517 odpowiednik: BF763

BF519 odpowiednik: 2T6602

BF519 odpowiednik: 2T6632

BF520 odpowiednik: 2N914

BF520 odpowiednik: KF508

BF520 odpowiednik: KT312

BF520 odpowiednik: KT616

BF523 odpowiednik: 2SC2216

BF523 odpowiednik: BF199

BF523 odpowiednik: BF959

BF536 odpowiednik: BF936

BF545A odpowiednik: BF245A

BF545B odpowiednik: BF245B

BF545C odpowiednik: BF245C

BF550 odpowiednik: BF450

BF550R odpowiednik: BF450

BF554 odpowiednik: BF254

BF556A odpowiednik: BF256A

BF556B odpowiednik: BF256B

BF556C odpowiednik: BF256C

BF569 odpowiednik: BF970

BF569R odpowiednik: BF970

BF570 odpowiednik: BF570

BF579 odpowiednik: BF979

BF579R odpowiednik: BF979

BF599 odpowiednik: BF199

BF606A odpowiednik: BF660

BF620 odpowiednik: BF420

BF621 odpowiednik: BF421

BF622 odpowiednik: BF422

BF623 odpowiednik: BF423

BF659 odpowiednik: 2SC1012A

BF659 odpowiednik: 2SC1048

BF659 odpowiednik: 2SC627

BF659 odpowiednik: 2SC875

BF659 odpowiednik: LTC154

BF660 odpowiednik: BF606A

BF695 odpowiednik: 2SC1923

BF695 odpowiednik: BF241

BF695 odpowiednik: BF255

BF695 odpowiednik: BF455

BF763 odpowiednik: BF517

BF767 odpowiednik: BF967

BF799 odpowiednik: BF959

BF820 odpowiednik: BF420

BF821 odpowiednik: BF421

BF822 odpowiednik: BF422

BF823 odpowiednik: BF423

BF824 odpowiednik: BF324

BF840 odpowiednik: BF240

BF841 odpowiednik: BF241

BF872 odpowiednik: ECG240

BF872 odpowiednik: MPSU60

BF936 odpowiednik: BF536

BF959 odpowiednik: 2SC2216

BF959 odpowiednik: BF199

BF959 odpowiednik: BF523

BF959 odpowiednik: BF799

BF95A odpowiednik: 2SC383

BF95A odpowiednik: BF199

BF95A odpowiednik: BFX94

BF95A odpowiednik: BSW63

BF95A odpowiednik: BSW64

BF95A odpowiednik: BSW84

BF95A odpowiednik: BSW85

BF960 odpowiednik: BF989

BF961 odpowiednik: BF995

BF963 odpowiednik: BF993

BF964 odpowiednik: BF994

BF964S odpowiednik: BF994S

BF965 odpowiednik: BF997

BF966 odpowiednik: BF996

BF966S odpowiednik: BF996S

BF967 odpowiednik: BF767

BF970 odpowiednik: BF569

BF970 odpowiednik: BF569R

BF979 odpowiednik: BF579

BF979 odpowiednik: BF579R

BF980 odpowiednik: BF990

BF980A odpowiednik: BF990A

BF980A odpowiednik: BF990AR

BF981 odpowiednik: BF991

BF982 odpowiednik: BF992

BF988 odpowiednik: BF998

BF988 odpowiednik: BF998R

BF989 odpowiednik: BF960

BF989 odpowiednik: BF999

BF990 odpowiednik: BF980

BF990A odpowiednik: BF980A

BF990AR odpowiednik: BF980A

BF991 odpowiednik: BF981

BF992 odpowiednik: BF982

BF993 odpowiednik: BF963

BF994 odpowiednik: BF964

BF994S odpowiednik: BF964S

BF995 odpowiednik: BF961

BF996 odpowiednik: BF966

BF996S odpowiednik: BF966S

BF997 odpowiednik: BF965

BF998 odpowiednik: BF988

BF998R odpowiednik: BF988

BF999 odpowiednik: BF989

BFG65 odpowiednik: BFG67

BFG67 odpowiednik: BFG65

BFI69R odpowiednik: BF115

BFJ73 odpowiednik: KF173

BFN16 odpowiednik: BF422A

BFN17 odpowiednik: BF423A

BFN18 odpowiednik: BF420A

BFN19 odpowiednik: BF421A

BFN20 odpowiednik: BF420

BFN21 odpowiednik: BF421

BFN24 odpowiednik: BFP22

BFN25 odpowiednik: BFP23

BFN26 odpowiednik: BFP25

BFN27 odpowiednik: BFP26

BFP22 odpowiednik: BFN24

BFP23 odpowiednik: BFN25

BFP25 odpowiednik: BFN26

BFP26 odpowiednik: BFN27

BFP519 odpowiednik: 2T131

BFQ17 odpowiednik: BFW16A

BFQ17P odpowiednik: BFW16A

BFQ18A odpowiednik: BF034

BFQ19 odpowiednik: BFR96

BFQ19P odpowiednik: BFR96

BFQ19S odpowiednik: BFR96S

BFQ23 odpowiednik: BFT93

BFQ23 odpowiednik: BFT93W

BFQ29P odpowiednik: BFT66

BFQ51 odpowiednik: BFT92

BFQ51 odpowiednik: BFT92W

BFQ64 odpowiednik: BFT98T

BFQ65 odpowiednik: BFQ67

BFQ65 odpowiednik: BFQ67W

BFQ67 odpowiednik: BFQ65

BFQ67W odpowiednik: BFQ65

BFQ69 odpowiednik: BFQ81

BFQ81 odpowiednik: BFQ69

BFQ85 odpowiednik: 2SC2369

BFQ85 odpowiednik: ECG63

BFQ85 odpowiednik: MFR911

BFQ85 odpowiednik: MRF911

BFR30 odpowiednik: BFW11

BFR30R odpowiednik: BFW11

BFR31 odpowiednik: BFW12

BFR31R odpowiednik: BFW12

BFR34A odpowiednik: BFR35AP

BFR35A odpowiednik: BFR92

BFR35AP odpowiednik: BFR34A

BFR36 odpowiednik: 2N5109

BFR37 odpowiednik: 2SC1906

BFR37 odpowiednik: 2SC250A

BFR37 odpowiednik: BFT17

BFR37 odpowiednik: BFW30

BFR37 odpowiednik: BFX59

BFR53 odpowiednik: BFW30

BFR90 odpowiednik: BFR91

BFR90 odpowiednik: BFR91A

BFR90 odpowiednik: BFR92

BFR90 odpowiednik: BFR92A

BFR90 odpowiednik: BFR92AR

BFR90 odpowiednik: BFR92AW

BFR90 odpowiednik: BFR92P

BFR90 odpowiednik: BFR92R

BFR90 odpowiednik: BFS17R

BFR90 odpowiednik: ECG65

BFR90 odpowiednik: ECG655

BFR90A odpowiednik: BFS17AR

BFR91 odpowiednik: BFR90

BFR91 odpowiednik: BFR91A

BFR91 odpowiednik: BFR92

BFR91 odpowiednik: BFR93

BFR91 odpowiednik: BFR93A

BFR91 odpowiednik: BFR93AR

BFR91 odpowiednik: BFR93P

BFR91 odpowiednik: BFR93R

BFR91 odpowiednik: ECG65

BFR91 odpowiednik: ECG655

BFR91A odpowiednik: BFR90

BFR91A odpowiednik: BFR91

BFR91A odpowiednik: ECG655

BFR92 odpowiednik: BFR90

BFR92 odpowiednik: BFR91

BFR92 odpowiednik: ECG65

BFR92A odpowiednik: BFR90

BFR92AR odpowiednik: BFR90

BFR92AW odpowiednik: BFR90

BFR92P odpowiednik: BFR90

BFR92R odpowiednik: BFR90

BFR93 odpowiednik: BFR91

BFR93A odpowiednik: BFR91

BFR93AR odpowiednik: BFR91

BFR93P odpowiednik: BFR91

BFR93R odpowiednik: BFR91

BFR94 odpowiednik: 2N5947

BFR94 odpowiednik: 2N6135

BFR94 odpowiednik: ECG76

BFR94 odpowiednik: MM8003

BFR94 odpowiednik: MRF511

BFR96 odpowiednik: BFQ19

BFR96 odpowiednik: BFQ19P

BFR96S odpowiednik: BFQ19S

BFRS3 odpowiednik: BFR35

BFS12 odpowiednik: KF517B

BFS17 odpowiednik: BFY90

BFS17A odpowiednik: BFY90

BFS17AR odpowiednik: BFR90A

BFS17P odpowiednik: BFY90

BFS17R odpowiednik: BFR90

BFS17S odpowiednik: BFY90

BFS17W odpowiednik: BFY90

BFS18 odpowiednik: BF495

BFS18R odpowiednik: BF495

BFS19 odpowiednik: BF494

BFS19R odpowiednik: BF494

BFS20 odpowiednik: BF199

BFS20R odpowiednik: BF199

BFS29 odpowiednik: ECG47

BFS29 odpowiednik: MPSA18

BFT17 odpowiednik: 2SC1906

BFT17 odpowiednik: 2SC250A

BFT17 odpowiednik: BFR37

BFT17 odpowiednik: BFW30

BFT17 odpowiednik: BFX59

BFT24 odpowiednik: BFT25

BFT25 odpowiednik: BFT24

BFT46 odpowiednik: BFW13

BFT66 odpowiednik: BFQ29P

BFT92 odpowiednik: BFQ51

BFT92W odpowiednik: BFQ51

BFT93 odpowiednik: BFQ23

BFT93W odpowiednik: BFQ23

BFT98T odpowiednik: BFQ64

BFW11 odpowiednik: BFR30

BFW11 odpowiednik: BFR30R

BFW12 odpowiednik: BFR31

BFW12 odpowiednik: BFR31R

BFW13 odpowiednik: BFT46

BFW16 odpowiednik: 160BFY

BFW16A odpowiednik: BFQ17

BFW16A odpowiednik: BFQ17P

BFW20 odpowiednik: KFY18

BFW22 odpowiednik: KFY18

BFW29 odpowiednik: KFY46

BFW30 odpowiednik: 2SC1906

BFW30 odpowiednik: 2SC250A

BFW30 odpowiednik: BFR37

BFW30 odpowiednik: BFR53

BFW30 odpowiednik: BFT17

BFW37 odpowiednik: KF504

BFW46 odpowiednik: 2N3924

BFW63 odpowiednik: KF167

BFW69 odpowiednik: 170BFYC

BFW71 odpowiednik: KSY34

BFWP21 odpowiednik: 3SK21

BFWP21 odpowiednik: KF521

BFX29 odpowiednik: KFY16

BFX31 odpowiednik: KF167

BFX33 odpowiednik: 2N3866

BFX34 odpowiednik: 2SC510

BFX34 odpowiednik: 2SC708

BFX34 odpowiednik: KF503

BFX36 odpowiednik: 2N3352

BFX36 odpowiednik: 2N4024

BFX36 odpowiednik: 2N5796

BFX36 odpowiednik: ECG82

BFX37 odpowiednik: BFY77

BFX44 odpowiednik: BSX20

BFX48 odpowiednik: 2N2906A

BFX48 odpowiednik: 2N2907A

BFX48 odpowiednik: BCY70

BFX48 odpowiednik: FT1746

BFX50 odpowiednik: KFY34

BFX59 odpowiednik: 2SC1906

BFX59 odpowiednik: 2SC250A

BFX59 odpowiednik: BFR37

BFX59 odpowiednik: BFT17

BFX67 odpowiednik: KFZ68

BFX68 odpowiednik: 2N1711

BFX68A odpowiednik: KFY46

BFX69 odpowiednik: 2N1613

BFX69A odpowiednik: KFY34

BFX73 odpowiednik: 2N918

BFX74 odpowiednik: 2N1132

BFX74A odpowiednik: KFY16

BFX77 odpowiednik: KSY21

BFX87 odpowiednik: KFY16

BFX88 odpowiednik: 2N3932

BFX88 odpowiednik: KFY16

BFX89 odpowiednik: 2SC1128

BFX92 odpowiednik: 2N929

BFX93 odpowiednik: 2N930

BFX94 odpowiednik: 2N2221

BFX94 odpowiednik: 2SC383

BFX94 odpowiednik: BF199

BFX94 odpowiednik: BF95A

BFX94 odpowiednik: BSW63

BFX94 odpowiednik: BSW64

BFX94 odpowiednik: BSW84

BFX94 odpowiednik: BSW85

BFX95 odpowiednik: 2N2222

BFX96 odpowiednik: 2N2218

BFX97 odpowiednik: 2N2219

BFX98 odpowiednik: KF504

BFY10 odpowiednik: 2N929

BFY11 odpowiednik: 2N930

BFY12 odpowiednik: KFS07

BFY14 odpowiednik: KF503

BFY15 odpowiednik: KF507

BFY16 odpowiednik: KF507

BFY17 odpowiednik: KSY34

BFY18 odpowiednik: KSY63

BFY19 odpowiednik: KSY62B

BFY20 odpowiednik: KC259

BFY21 odpowiednik: KSY34

BFY26 odpowiednik: KF506

BFY27 odpowiednik: 2N915

BFY28 odpowiednik: KF506

BFY2S odpowiednik: KF506

BFY33 odpowiednik: KF507

BFY34 odpowiednik: 2N1613

BFY39 odpowiednik: KSY63

BFY40 odpowiednik: KF508

BFY41 odpowiednik: KF504

BFY43 odpowiednik: KF504

BFY44 odpowiednik: 2N3553

BFY45 odpowiednik: KF504

BFY46 odpowiednik: 2N1711

BFY50 odpowiednik: KF506

BFY51 odpowiednik: TS2218

BFY52 odpowiednik: TS2219

BFY53 odpowiednik: KF507

BFY55 odpowiednik: 2N2297

BFY56 odpowiednik: KF506

BFY56A odpowiednik: KF508

BFY57 odpowiednik: KF504

BFY67A odpowiednik: KF506

BFY67C odpowiednik: KF506

BFY68 odpowiednik: 2N1711

BFY68A odpowiednik: KFY46

BFY69 odpowiednik: BFY87

BFY69A odpowiednik: BFY87A

BFY6S odpowiednik: BFY80

BFY70 odpowiednik: 2N3924

BFY72 odpowiednik: BFYC4

BFY74 odpowiednik: KSY34

BFY75 odpowiednik: 2N3947

BFY75 odpowiednik: BFY48

BFY77 odpowiednik: BFX37

BFY78 odpowiednik: KF173

BFY79 odpowiednik: 2N3339

BFY80 odpowiednik: BFY65

BFY81 odpowiednik: KCZ58

BFY85 odpowiednik: BFY86

BFY86 odpowiednik: BFY85

BFY87 odpowiednik: BFYC9

BFY87A odpowiednik: BFY69A

BFY90 odpowiednik: BFS17

BFY90 odpowiednik: BFS17A

BFY90 odpowiednik: BFS17P

BFY90 odpowiednik: BFS17S

BFY90 odpowiednik: BFS17W

BFY90 odpowiednik: SRF2819K

BFY91 odpowiednik: 2N2915

BFY92 odpowiednik: 2N917

BFY99 odpowiednik: 2N3553

BFYf3 odpowiednik: KF503

BLX21 odpowiednik: 2N3622

BLX21 odpowiednik: 2N5049

BLX21 odpowiednik: ECG73

BLX30 odpowiednik: 2N5733

BLX30 odpowiednik: 2N6215

BLX30 odpowiednik: 2N6281

BLX30 odpowiednik: ECG70

BLX68CF odpowiednik: 437003

BLX68CF odpowiednik: 437007

BLX68CF3 odpowiednik: 437009

BLY15A odpowiednik: 2N2632

BLY16 odpowiednik: 2N3373

BLY20 odpowiednik: 2N3375

BLY21 odpowiednik: 2N3632

BLY22 odpowiednik: 2N3375

BLY47 odpowiednik: KU606

BLY48A odpowiednik: KU606

BLY49 odpowiednik: KU608

BLY49A odpowiednik: KU608

BLY50 odpowiednik: KU603

BLY50A odpowiednik: KU608

BLY57 odpowiednik: 2N3926

BLY58 odpowiednik: 2N3927

BLY59 odpowiednik: 2N3375

BLY61 odpowiednik: ХВ411

BLY62 odpowiednik: ХВ412

BLY63 odpowiednik: ХВ413

BLY72 odpowiednik: KU607

BLY78 odpowiednik: 40281

BLYJ4 odpowiednik: 2N3553

BLYÓO odpowiednik: 2N3632

BM45-12 odpowiednik: 430414

BM70-12 odpowiednik: 4811-0649-012

BN5111 odpowiednik: AN5111

BN5111 odpowiednik: BN5111B

BN5111 odpowiednik: ECG1440

BN5111 odpowiednik: M5185P

BN5111B odpowiednik: AN5111

BN5111B odpowiednik: BN5111

BN5111B odpowiednik: ECG1440

BN5111B odpowiednik: M5185P

BO316415 odpowiednik: ECG1236

BO316415 odpowiednik: TA7176AP

BO316415 odpowiednik: TA7176P

BO356446 odpowiednik: ECG1547

BO356446 odpowiednik: TA7644BP

BOPAM6000 odpowiednik: КР558РР1

BP166 odpowiednik: BD136

BP166 odpowiednik: BD166

BP166 odpowiednik: BD176

BP166 odpowiednik: BD227

BPW17 odpowiednik: 160BFY

BRF90 odpowiednik: BRF91

BRF90 odpowiednik: BRF92

BRF90 odpowiednik: ECG65

BRF91 odpowiednik: BRF90

BRF91 odpowiednik: BRF92

BRF91 odpowiednik: ECG65

BRF92 odpowiednik: BRF90

BRF92 odpowiednik: BRF91

BRF92 odpowiednik: ECG65

BRF94 odpowiednik: 2N5947

BRF94 odpowiednik: 2N6135

BRF94 odpowiednik: ECG76

BRF94 odpowiednik: MRF511

BRX50 odpowiednik: EC103A

BRX51 odpowiednik: EC103A

BRX52 odpowiednik: EC103B

BRX53 odpowiednik: EC103C

BRX54 odpowiednik: EC103D

BRX62 odpowiednik: T106B1

BRX64 odpowiednik: T106D1

BRY39 odpowiednik: BRY61

BRY39 odpowiednik: BRY62

BRY61 odpowiednik: BRY39

BRY62 odpowiednik: BRY39

BSO307N odpowiednik: TPC8004

BSP125 odpowiednik: 2SK2836

BSP129 odpowiednik: 2SK2836

BSP135 odpowiednik: 2SK2836

BSP17 odpowiednik: 2SK2741

BSP170 odpowiednik: 2SJ482

BSP171 odpowiednik: 2SJ482

BSP295 odpowiednik: 2SK2741

BSP296 odpowiednik: 2SK2742

BSP316 odpowiednik: 2SJ508

BSP318 odpowiednik: 2SK2741

BSP318S odpowiednik: 2SK2741

BSP319 odpowiednik: 2SK2741

BSP320S odpowiednik: 2SK2741

BSP324 odpowiednik: 2SK2836

BSP372 odpowiednik: 2SK2742

BSP373 odpowiednik: 2SK2742

BSP88 odpowiednik: 2SK2836

BSP89 odpowiednik: 2SK2836

BSR12 odpowiednik: 2N2894A

BSR13 odpowiednik: 2N2222

BSR13R odpowiednik: 2N2222

BSR14 odpowiednik: 2N2222A

BSR14R odpowiednik: 2N2222A

BSR15 odpowiednik: 2N2907

BSR15R odpowiednik: 2N2907

BSR16 odpowiednik: 2N2907A

BSR16R odpowiednik: 2N2907A

BSR17 odpowiednik: 2N3903

BSR17A odpowiednik: 2N3904

BSR18 odpowiednik: 2N3905

BSR18A odpowiednik: 2N3906

BSR19 odpowiednik: 2N5505

BSR19A odpowiednik: 2N5551

BSR20 odpowiednik: 2N5400

BSR20A odpowiednik: 2N5401

BSR30 odpowiednik: 2N4030

BSR31 odpowiednik: 2N4031

BSR32 odpowiednik: 2N4032

BSR33 odpowiednik: 2N4033

BSR40 odpowiednik: BSX46-6

BSR41 odpowiednik: BSX46-16

BSR42 odpowiednik: 2N3020

BSR43 odpowiednik: 2N3019

BSR50 odpowiednik: BST50

BSR51 odpowiednik: BST51

BSR52 odpowiednik: BST52

BSR56 odpowiednik: 2N4856

BSR57 odpowiednik: 2N4857

BSR58 odpowiednik: 2N4858

BSR60 odpowiednik: BST60

BSR61 odpowiednik: BST61

BSR62 odpowiednik: BST62

BSS100 odpowiednik: BSS123

BSS100 odpowiednik: BSS123A

BSS101 odpowiednik: BSS131

BSS11 odpowiednik: 2N2369A

BSS110 odpowiednik: BSS84

BSS123 odpowiednik: BSS100

BSS123A odpowiednik: BSS100

BSS131 odpowiednik: BSS101

BSS138 odpowiednik: BSS98

BSS23 odpowiednik: BSX49

BSS26 odpowiednik: 2N2222A

BSS26 odpowiednik: ECG123AM

BSS27 odpowiednik: BSY34

BSS28 odpowiednik: BSY34

BSS29 odpowiednik: BSY34

BSS38 odpowiednik: BF457

BSS38 odpowiednik: BSS64

BSS38 odpowiednik: BSS64R

BSS40 odpowiednik: BSX49

BSS41 odpowiednik: BSX49

BSS61 odpowiednik: BF457

BSS62 odpowiednik: BF457

BSS63 odpowiednik: BSS68

BSS63R odpowiednik: BSS68

BSS64 odpowiednik: BSS38

BSS64R odpowiednik: BSS38

BSS68 odpowiednik: BSS63

BSS68 odpowiednik: BSS63R

BSS79B odpowiednik: 2N2222

BSS79C odpowiednik: 2N2222A

BSS80B odpowiednik: 2N2907

BSS80C odpowiednik: 2N2907

BSS81B odpowiednik: 2N2222

BSS81C odpowiednik: 2N2222

BSS82B odpowiednik: 2N2907A

BSS82C odpowiednik: 2N2907A

BSS84 odpowiednik: BSS110

BSS87 odpowiednik: BSS89

BSS89 odpowiednik: BSS87

BSS98 odpowiednik: BSS138

BST15 odpowiednik: 2N5414

BST16 odpowiednik: 2N5416

BST39 odpowiednik: 2N3439

BST40 odpowiednik: 2N3440

BST50 odpowiednik: BSR50

BST51 odpowiednik: BSR51

BST52 odpowiednik: BSR52

BST60 odpowiednik: BSR60

BST61 odpowiednik: BSR61

BST62 odpowiednik: BSR62

BST70A odpowiednik: BST80

BST72A odpowiednik: BST82

BST74A odpowiednik: BST84

BST76A odpowiednik: BST86

BST80 odpowiednik: BST70A

BST82 odpowiednik: BST72A

BST84 odpowiednik: BST74A

BST86 odpowiednik: BST76A

BSV41 odpowiednik: KSY21

BSV52 odpowiednik: BSX20

BSV52R odpowiednik: BSX20

BSW10 odpowiednik: 2N2218A

BSW12 odpowiednik: BSX69

BSW13 odpowiednik: BC146

BSW19 odpowiednik: BCY78VII

BSW20 odpowiednik: BCY78

BSW21 odpowiednik: BCY72

BSW21A odpowiednik: BCY71

BSW22 odpowiednik: ВС1788

BSW22A odpowiednik: BCY79VIII

BSW26 odpowiednik: BSX59

BSW27 odpowiednik: BSX59

BSW28 odpowiednik: BSX59

BSW29 odpowiednik: BSXC0

BSW2S odpowiednik: BCY72

BSW32 odpowiednik: BSX21

BSW33 odpowiednik: KSY63

BSW34 odpowiednik: BCW47

BSW35 odpowiednik: BCW46

BSW39 odpowiednik: BSX47

BSW40 odpowiednik: BSV17

BSW41 odpowiednik: KSY63

BSW42 odpowiednik: KSY62B

BSW42A odpowiednik: BC237A

BSW43 odpowiednik: BC238B

BSW43A odpowiednik: BC237B

BSW44 odpowiednik: BC308VIA

BSW45 odpowiednik: BC308B

BSW45A odpowiednik: BC327

BSW50 odpowiednik: KSY34

BSW51 odpowiednik: 2N2218

BSW52 odpowiednik: 2N2219

BSW53 odpowiednik: 2N2218A

BSW54 odpowiednik: 2N2219A

BSW58 odpowiednik: KSY21

BSW59 odpowiednik: KSY71

BSW60 odpowiednik: KSY34

BSW61 odpowiednik: 2N2221

BSW63 odpowiednik: 2N2221A

BSW63 odpowiednik: 2SC383

BSW63 odpowiednik: BF199

BSW63 odpowiednik: BF95A

BSW63 odpowiednik: BFX94

BSW64 odpowiednik: 2N2222A

BSW64 odpowiednik: 2SC383

BSW64 odpowiednik: BF199

BSW64 odpowiednik: BF95A

BSW64 odpowiednik: BFX94

BSW68 odpowiednik: 2N5320

BSW68 odpowiednik: 2SC510

BSW68 odpowiednik: 2SC522

BSW68 odpowiednik: 2SC696A

BSW69 odpowiednik: KF504

BSW70 odpowiednik: KF503

BSW72 odpowiednik: 2N2906

BSW73 odpowiednik: 2N2907

BSW74 odpowiednik: 2N290C

BSW75 odpowiednik: 2N2907

BSW82 odpowiednik: 2N2221

BSW83 odpowiednik: 2N2222

BSW84 odpowiednik: 2N2221A

BSW84 odpowiednik: 2SC383

BSW84 odpowiednik: BF199

BSW84 odpowiednik: BF95A

BSW84 odpowiednik: BFX94

BSW85 odpowiednik: 2N2222A

BSW85 odpowiednik: 2SC383

BSW85 odpowiednik: BF199

BSW85 odpowiednik: BF95A

BSW85 odpowiednik: BFX94

BSW88 odpowiednik: BSW33

BSW89 odpowiednik: BSW33

BSW92 odpowiednik: KSY62B

BSWIi odpowiednik: BSW59

BSWP30 odpowiednik: 2N4267

BSX12 odpowiednik: 2N3303

BSX19 odpowiednik: 2N2368

BSX20 odpowiednik: 2N2369

BSX20 odpowiednik: BSV52

BSX20 odpowiednik: BSV52R

BSX21 odpowiednik: KF504

BSX22 odpowiednik: BFY50

BSX23 odpowiednik: BFX34

BSX24 odpowiednik: BSW41

BSX25 odpowiednik: BSY91

BSX26 odpowiednik: KSY71

BSX27 odpowiednik: 2N709A

BSX28 odpowiednik: 2N2369

BSX28 odpowiednik: 2N2369A

BSX28 odpowiednik: 2N4137

BSX28 odpowiednik: 2N708

BSX28 odpowiednik: 2N914

BSX29 odpowiednik: 2N2894

BSX30 odpowiednik: 2N1253

BSX32 odpowiednik: 2N2218

BSX33 odpowiednik: 2N95C

BSX35 odpowiednik: BSX20

BSX36 odpowiednik: 2N3485

BSX38 odpowiednik: BSX53

BSX39 odpowiednik: BSX3C

BSX40 odpowiednik: BSY53

BSX41 odpowiednik: BSY54

BSX44 odpowiednik: KSY71

BSX46 odpowiednik: BSV64

BSX46-16 odpowiednik: BSR41

BSX46-6 odpowiednik: BSR40

BSX48 odpowiednik: 2N2221

BSX49 odpowiednik: 2N2222

BSX51A odpowiednik: SFT714A

BSX52 odpowiednik: SFT715

BSX52A odpowiednik: SFT715A

BSX53 odpowiednik: BSX54

BSX54 odpowiednik: BC107A

BSX60 odpowiednik: KSY34

BSX62 odpowiednik: BSW65

BSX63 odpowiednik: BSW65

BSX65 odpowiednik: 2N2222

BSX65 odpowiednik: KT3117

BSX66 odpowiednik: 2N697

BSX66 odpowiednik: BSY51

BSX66 odpowiednik: KT630D

BSX72 odpowiednik: 2N2219

BSX75 odpowiednik: BSW41

BSX76 odpowiednik: KSY62

BSX77 odpowiednik: KSY63

BSX78 odpowiednik: KSY63

BSX79 odpowiednik: 2N2219

BSX80 odpowiednik: BSX68

BSX81 odpowiednik: BSW33

BSX87 odpowiednik: KSY21

BSX87A odpowiednik: KSY21

BSX88 odpowiednik: KSY63

BSX88A odpowiednik: KSY63

BSX89 odpowiednik: KSY62A

BSX90 odpowiednik: KSY62A

BSX91 odpowiednik: KSY62B

BSX93 odpowiednik: 2N2369

BSX93 odpowiednik: 2N2369A

BSX95 odpowiednik: KSY34

BSX96 odpowiednik: KFY46

BSX97 odpowiednik: 2N2218

BSXP61 odpowiednik: BSY46

BSXP65 odpowiednik: 2N1420

BSXP65 odpowiednik: 2N1711

BSXP65 odpowiednik: 2N222

BSXP65 odpowiednik: 2N2222

BSXP65 odpowiednik: BC140

BSXP65 odpowiednik: BC211

BSXP65 odpowiednik: BC211A

BSXP65 odpowiednik: BC286

BSXP65 odpowiednik: BC337

BSXP65 odpowiednik: BSY52

BSXP65 odpowiednik: BSY54

BSXP65 odpowiednik: KT3117

BSXP65 odpowiednik: KT630E

BSXP65 odpowiednik: KT630G

BSXP66 odpowiednik: 2N1613

BSXP66 odpowiednik: 2N2221

BSXP66 odpowiednik: BSY53

BSXP66 odpowiednik: KT630G

BSXP67 odpowiednik: 2N2220

BSXP87 odpowiednik: 2N914

BSXP92 odpowiednik: 2N2368

BSXP93 odpowiednik: 2N2369

BSY?3 odpowiednik: 2N2222

BSY10 odpowiednik: BF177

BSY11 odpowiednik: BCY59VU

BSY17 odpowiednik: 2N743

BSY18 odpowiednik: 2N744

BSY19 odpowiednik: 2N708

BSY19 odpowiednik: BC527

BSY20 odpowiednik: 2N70CB

BSY21 odpowiednik: 2N914

BSY22 odpowiednik: 2N915

BSY23 odpowiednik: KSY63

BSY24 odpowiednik: 2N834

BSY25 odpowiednik: KSY21

BSY26 odpowiednik: KSY62A

BSY27 odpowiednik: 2N2368

BSY28 odpowiednik: KSY71

BSY32 odpowiednik: KSY62A

BSY33 odpowiednik: KSYC2B

BSY34 odpowiednik: 2N707

BSY34 odpowiednik: 2N797

BSY34 odpowiednik: BC107

BSY34 odpowiednik: BC527

BSY34 odpowiednik: BSX61

BSY34 odpowiednik: BSY64

BSY38 odpowiednik: KSY62A

BSY39 odpowiednik: KSY62B

BSY40 odpowiednik: KSY21

BSY44 odpowiednik: 2N1613

BSY45 odpowiednik: 2N1893

BSY46 odpowiednik: 2N2193

BSY47 odpowiednik: KSY62A

BSY48 odpowiednik: KSY62B

BSY51 odpowiednik: 2N697

BSY51 odpowiednik: BSX66

BSY51 odpowiednik: KT630D

BSY52 odpowiednik: 2N1420

BSY52 odpowiednik: BSXP65

BSY52 odpowiednik: KT630E

BSY53 odpowiednik: 2N1613

BSY53 odpowiednik: BSXP66

BSY53 odpowiednik: KT630G

BSY54 odpowiednik: 2N1711

BSY54 odpowiednik: BSXP65

BSY54 odpowiednik: KT630E

BSY54 odpowiednik: KT630G

BSY55 odpowiednik: 2N1893

BSY56 odpowiednik: BC328

BSY58 odpowiednik: 2N2218

BSY61 odpowiednik: BC238A

BSY62 odpowiednik: 2N706A

BSY63 odpowiednik: 2N708

BSY64 odpowiednik: 2N707

BSY64 odpowiednik: 2N797

BSY64 odpowiednik: BC107

BSY64 odpowiednik: BC527

BSY64 odpowiednik: BSY34

BSY65 odpowiednik: KSY62A

BSY68 odpowiednik: KF504

BSY70 odpowiednik: 2N706

BSY70 odpowiednik: BSX19

BSY71 odpowiednik: 2N2219A

BSY72 odpowiednik: BC108A

BSY73 odpowiednik: BC108A

BSY74 odpowiednik: BC108A

BSY75 odpowiednik: 2N2221

BSY76 odpowiednik: 2N2222

BSY77 odpowiednik: BSX21

BSY78 odpowiednik: 2N3019

BSY79 odpowiednik: KF504

BSY80 odpowiednik: BC108A

BSY81 odpowiednik: 2N2218

BSY83 odpowiednik: BSY40

BSY84 odpowiednik: KF508

BSY85 odpowiednik: 2N2193A

BSY86 odpowiednik: KF504

BSY87 odpowiednik: 2N1889

BSY88 odpowiednik: 2N1890

BSY90 odpowiednik: 2N2219

BSY91 odpowiednik: BSX60

BSY92 odpowiednik: 2N2219A

BSY95 odpowiednik: KSY62B

BSY95A odpowiednik: BC108A

BSYP05 odpowiednik: 2N2905

BSYP05 odpowiednik: 2N2905A

BSYP06 odpowiednik: 2N2906

BSYP07 odpowiednik: 2N2907

BT100A odpowiednik: 2P4M

BT100A odpowiednik: ECG5457

BT104 odpowiednik: DAC65JP

BT105 odpowiednik: DAC65JP

BT134 odpowiednik: ECG5610

BT9151-3 odpowiednik: UM9151-3

BTA10-400B odpowiednik: TIC236D

BTA10-400B odpowiednik: TIC246D

BTA12-600C odpowiednik: 2N6348

BTA12-600C odpowiednik: BCR8DM

BTA12-600C odpowiednik: ECG5645

BTA12-600C odpowiednik: S6010L

BTA12-600C odpowiednik: T2800D

BTA12-600C odpowiednik: TIC126M

BTD0105 odpowiednik: Q2001M

BTD0110 odpowiednik: Q2001M

BTD0130 odpowiednik: Q4001M

BTD0140 odpowiednik: Q4001M

BTD120 odpowiednik: Q2001M

BTL0405 odpowiednik: Q2004L4

BTL0410 odpowiednik: Q2004L4

BTL0420 odpowiednik: Q2004L4

BTL0440 odpowiednik: Q2004R4

BTL0460 odpowiednik: Q6004L4

BTL0605 odpowiednik: Q2006L4

BTL0610 odpowiednik: Q2006L4

BTL0620 odpowiednik: Q2006L4

BTL0640 odpowiednik: Q4006L4

BTL0660 odpowiednik: Q6006L4

BTL0805 odpowiednik: Q2008L4

BTL0810 odpowiednik: Q2008L4

BTL0820 odpowiednik: Q2008L4

BTL0840 odpowiednik: Q4008L4

BTL0860 odpowiednik: Q6008L4

BTL1005 odpowiednik: Q2010L4

BTL1010 odpowiednik: Q2010L4

BTL1020 odpowiednik: Q2010L4

BTL1040 odpowiednik: Q4010L4

BTL1060 odpowiednik: Q6010L4

BTL1605 odpowiednik: Q2015L4

BTL1610 odpowiednik: Q2015L4

BTL1620 odpowiednik: Q2015L4

BTL1640 odpowiednik: Q4015L4

BTL1660 odpowiednik: Q6015L4

BTM0405 odpowiednik: Q2004L4

BTM0410 odpowiednik: Q2004L4

BTM0420 odpowiednik: Q2004L4

BTM0440 odpowiednik: Q4004L4

BTM0460 odpowiednik: Q6004L4

BTM0605 odpowiednik: Q2006L4

BTM0610 odpowiednik: Q2006L4

BTM0620 odpowiednik: Q2006L4

BTM0640 odpowiednik: Q4006L4

BTM0660 odpowiednik: Q6006L4

BTM0805 odpowiednik: Q2008L4

BTM0810 odpowiednik: Q2008L4

BTM0820 odpowiednik: Q2008L4

BTM0840 odpowiednik: Q4008L4

BTM0860 odpowiednik: Q6008L4

BTM1005 odpowiednik: Q2010L4

BTM1010 odpowiednik: Q2010L4

BTM1020 odpowiednik: Q2010L4

BTM1040 odpowiednik: Q4010L4

BTM1060 odpowiednik: Q6010L4

BTM1605 odpowiednik: Q2015L4

BTM1610 odpowiednik: Q2015L4

BTM1620 odpowiednik: Q2015L4

BTM1640 odpowiednik: Q4015L4

BTM1660 odpowiednik: Q6015L4

BTS0530 odpowiednik: Q4015G

BTS0550 odpowiednik: Q5015G

BTS1605 odpowiednik: Q2015G

BTS1610 odpowiednik: Q2015G

BTS1620 odpowiednik: Q2015G

BTS1640 odpowiednik: Q4015G

BTS1660 odpowiednik: Q6015G

BTS2505 odpowiednik: Q2025G

BTS2510 odpowiednik: Q2025G

BTS2520 odpowiednik: Q2025G

BTS2540 odpowiednik: Q4025G

BTS2560 odpowiednik: Q6025G

BTX0610 odpowiednik: Q2006B

BTX0620 odpowiednik: Q2006B

BTX0640 odpowiednik: Q4006B

BTX0660 odpowiednik: Q6006B

BTX1005 odpowiednik: Q2010B

BTX1010 odpowiednik: Q2010B

BTX1020 odpowiednik: Q2010B

BTX1040 odpowiednik: Q4010B

BTX1060 odpowiednik: Q6010B

BTX1605 odpowiednik: Q2015B

BTX1610 odpowiednik: Q2015B

BTX2510 odpowiednik: Q2025V5

BTX7505 odpowiednik: Q2025V5

BU100 odpowiednik: KU605

BU103 odpowiednik: KU602

BU104 odpowiednik: BU108

BU108 odpowiednik: 2SC1170B

BU108 odpowiednik: 2SC1358

BU108 odpowiednik: 2SC1413

BU108 odpowiednik: 2SD350

BU108 odpowiednik: BU208

BU109 odpowiednik: BD145

BU109 odpowiednik: BD160

BU109 odpowiednik: BU110

BU109 odpowiednik: BU128

BU109 odpowiednik: BUY177

BU109 odpowiednik: BUY77

BU110 odpowiednik: BD145

BU110 odpowiednik: BU109

BU111 odpowiednik: BU126

BU126 odpowiednik: BD144

BU126 odpowiednik: BD253

BU126 odpowiednik: BD253A

BU126 odpowiednik: BD253B

BU126 odpowiednik: BDY96

BU126 odpowiednik: BDY97

BU126 odpowiednik: BDY98

BU126 odpowiednik: BU129

BU126 odpowiednik: BU210

BU126 odpowiednik: BU211

BU126 odpowiednik: BU526

BU126 odpowiednik: BUY179

BU126 odpowiednik: BUY69B

BU126 odpowiednik: BUY69C

BU126 odpowiednik: BUY69CBU526

BU126 odpowiednik: BUY79

BU128 odpowiednik: BD160

BU128 odpowiednik: BU109

BU128 odpowiednik: BUY177

BU128 odpowiednik: BUY77

BU129 odpowiednik: BD144

BU129 odpowiednik: BU126

BU129 odpowiednik: BUY79

BU132 odpowiednik: BUY79

BU133 odpowiednik: BUY79

BU184 odpowiednik: BU189

BU189 odpowiednik: BU184

BU204 odpowiednik: BU208

BU205 odpowiednik: MJ205

BU207 odpowiednik: BU208

BU208 odpowiednik: 137607

BU208 odpowiednik: 137718

BU208 odpowiednik: 2SC1413A

BU208 odpowiednik: 2SC1894

BU208 odpowiednik: 2SC2928

BU208 odpowiednik: 2SD350

BU208 odpowiednik: BU105

BU208 odpowiednik: BU208A

BU208 odpowiednik: ECG165

BU2080 odpowiednik: 2SD1016

BU2080 odpowiednik: 2SD1175

BU2080 odpowiednik: 2SD870

BU2080 odpowiednik: 2SD871

BU2080 odpowiednik: 2SD903

BU2080 odpowiednik: ECG89

BU208A odpowiednik: 1074GE

BU208A odpowiednik: 121-1003

BU208A odpowiednik: 121-1029

BU208A odpowiednik: 121-1029-01

BU208A odpowiednik: 121-1039

BU208A odpowiednik: 121-831

BU208A odpowiednik: 122-3

BU208A odpowiednik: 145648

BU208A odpowiednik: 194N3D

BU208A odpowiednik: 2SC1170B

BU208A odpowiednik: 2SC1172B

BU208A odpowiednik: 2SC1308K

BU208A odpowiednik: 2SC1308PK

BU208A odpowiednik: 2SC1325A

BU208A odpowiednik: 2SC1413A

BU208A odpowiednik: 2SC1875

BU208A odpowiednik: 2SC1893

BU208A odpowiednik: 2SC1894

BU208A odpowiednik: 2SC1895

BU208A odpowiednik: 2SC1896

BU208A odpowiednik: 2SC1922

BU208A odpowiednik: 2SC1942

BU208A odpowiednik: 2SC2027

BU208A odpowiednik: 2SC2928

BU208A odpowiednik: 2SC3156

BU208A odpowiednik: 2SC643A

BU208A odpowiednik: 2SD1168

BU208A odpowiednik: 2SD1341

BU208A odpowiednik: 2SD299

BU208A odpowiednik: 2SD348

BU208A odpowiednik: 2SD350

BU208A odpowiednik: 2SD517

BU208A odpowiednik: 2SD725

BU208A odpowiednik: 2SD820

BU208A odpowiednik: 2SD822

BU208A odpowiednik: BU208

BU208A odpowiednik: BUX32B

BU208A odpowiednik: ECG165

BU208A odpowiednik: ECG238

BU208A odpowiednik: EP15X12

BU208A odpowiednik: LTC238

BU208A odpowiednik: MJ12005

BU208A odpowiednik: SK3115

BU208D odpowiednik: 2SD1016

BU208D odpowiednik: 2SD1175

BU208D odpowiednik: 2SD871

BU208D odpowiednik: 2SD903

BU208D odpowiednik: 2SD904

BU208D odpowiednik: 2SD957A

BU208D odpowiednik: ECG89

BU210 odpowiednik: BD253

BU210 odpowiednik: BD253A

BU210 odpowiednik: BDY97

BU210 odpowiednik: BDY98

BU210 odpowiednik: BU126

BU210 odpowiednik: BU526

BU210 odpowiednik: BUY69C

BU211 odpowiednik: BD253B

BU211 odpowiednik: BDY96

BU211 odpowiednik: BU126

BU211 odpowiednik: BU526

BU211 odpowiednik: BUY69B

BU212 odpowiednik: BD253C

BU212 odpowiednik: BDY96

BU212 odpowiednik: BU526

BU212 odpowiednik: BUY69A

BU310 odpowiednik: 2SC558

BU310 odpowiednik: 2SC681A

BU310 odpowiednik: 2SC901A

BU310 odpowiednik: 2SC940

BU310 odpowiednik: ECG162

BU326 odpowiednik: BUY69B

BU326A odpowiednik: BUY69B

BU326A odpowiednik: ECG238

BU326S odpowiednik: BUY69B

BU3702F odpowiednik: GM3044

BU406 odpowiednik: 2SC2335

BU406 odpowiednik: 2SC2502

BU406 odpowiednik: 2SC3039

BU406 odpowiednik: BU407

BU406 odpowiednik: ECG379

BU406 odpowiednik: TIPL763S

BU407 odpowiednik: 2SC2335

BU407 odpowiednik: 2SC2502

BU407 odpowiednik: 2SC3039

BU407 odpowiednik: 2SC3158

BU407 odpowiednik: 2SC3163

BU407 odpowiednik: 2SD1069

BU407 odpowiednik: BU406

BU407 odpowiednik: ECG379

BU407D odpowiednik: 2SD1069

BU407D odpowiednik: BU408D

BU408 odpowiednik: 2SC2503

BU408 odpowiednik: 2SC2504

BU408D odpowiednik: 2SD1069

BU408D odpowiednik: BU407D

BU426A odpowiednik: 2SD811

BU426A odpowiednik: BUW12A

BU426A odpowiednik: ECG2310

BU500 odpowiednik: 2SC1308K

BU500 odpowiednik: 2SD822

BU500 odpowiednik: ECG238

BU508 odpowiednik: 2SD1497

BU508 odpowiednik: ECG2300

BU508A odpowiednik: 2SD1403

BU508A odpowiednik: 2SD1497

BU508A odpowiednik: 2SD171

BU508A odpowiednik: BU705

BU508A odpowiednik: ECG2300

BU508A odpowiednik: KAA11508

BU508D odpowiednik: 2SC4293

BU508D odpowiednik: 2SC4294

BU508D odpowiednik: 2SD1455

BU508D odpowiednik: 2SD1554

BU508D odpowiednik: 2SD1555

BU508D odpowiednik: 2SD1650

BU508D odpowiednik: 2SD1878

BU508D odpowiednik: 433-2

BU508D odpowiednik: ECG2318

BU508D odpowiednik: ECG2331

BU508D odpowiednik: S2055

BU508D odpowiednik: S2055AF

BU526 odpowiednik: BD253

BU526 odpowiednik: BD253A

BU526 odpowiednik: BD253B

BU526 odpowiednik: BD253C

BU526 odpowiednik: BDY96

BU526 odpowiednik: BDY97

BU526 odpowiednik: BDY98

BU526 odpowiednik: BU126

BU526 odpowiednik: BU210

BU526 odpowiednik: BU211

BU526 odpowiednik: BU212

BU526 odpowiednik: BUY69A

BU705 odpowiednik: 2SD1403

BU705 odpowiednik: 2SD1497

BU705 odpowiednik: BU508A

BU705 odpowiednik: ECG2300

BU705 odpowiednik: KAA11508

BU806 odpowiednik: 2SC1504

BU806 odpowiednik: 532-3

BU806 odpowiednik: 561-1

BU806 odpowiednik: BU807

BU806 odpowiednik: ECG2315

BU806 odpowiednik: KAA11806

BU807 odpowiednik: BU806

BU922P odpowiednik: 2SC2625

BU922P odpowiednik: 2SC2938

BU922P odpowiednik: 2SC2939

BU922P odpowiednik: ECG394

BUA10A odpowiednik: BUZ71A

BUA10A odpowiednik: ECG66

BUA10A odpowiednik: IRF532

BUA10A odpowiednik: IRF533

BUA10A odpowiednik: RCA9212A

BUF-03 odpowiednik: BUF634

BUF-03 odpowiednik: OPA633

BUF600 odpowiednik: HFA5033

BUF601 odpowiednik: AD9630

BUF601 odpowiednik: EL2072

BUF601 odpowiednik: HFA1112

BUF634 odpowiednik: AD811

BUF634 odpowiednik: BUF-03

BUF634 odpowiednik: EL2001

BUF634 odpowiednik: EL2002

BUF634 odpowiednik: EL2008

BUF634 odpowiednik: EL2009

BUF634 odpowiednik: HA6033

BUF634 odpowiednik: LM6125

BUF634 odpowiednik: LT1010

BUK444-200A odpowiednik: 2SK2350

BUK444-200B odpowiednik: 2SK2350

BUK444-800A odpowiednik: 2SK2603

BUK444-800B odpowiednik: 2SK2997

BUK445-200A odpowiednik: 2SK2382

BUK445-200B odpowiednik: 2SK2965

BUK446-1000B odpowiednik: 2SK1119

BUK446-800A odpowiednik: 2SK2603

BUK446-800B odpowiednik: 2SK2603

BUK452-100A odpowiednik: 2SK2399

BUK452-60A odpowiednik: 2SK2231

BUK452-60B odpowiednik: 2SK2231

BUK453-100A odpowiednik: 2SK2314

BUK453-100B odpowiednik: 2SK2399

BUK453-60A odpowiednik: 2SK2232

BUK453-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK454-200A odpowiednik: YTA630

BUK454-60H odpowiednik: 2SK2385

BUK454-800A odpowiednik: 2SK2603

BUK454-800B odpowiednik: 2SK2997

BUK455-100A odpowiednik: 2SK2314

BUK455-100B odpowiednik: 2SK2314

BUK455-200A odpowiednik: YTA640

BUK455-200B odpowiednik: 2SK2965

BUK455-60A odpowiednik: 2SK2385

BUK455-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK455-60H odpowiednik: 2SK2385

BUK456-1000B odpowiednik: 2SK1119

BUK456-100A odpowiednik: 2SK2466

BUK456-100B odpowiednik: 2SK2314

BUK456-200A odpowiednik: YTA640

BUK456-200B odpowiednik: YTA640

BUK456-60A odpowiednik: 2SK2385

BUK456-60B odpowiednik: 2SK2385

BUK456-60H odpowiednik: 2SK2312

BUK456-800A odpowiednik: 2SK2603

BUK456-800B odpowiednik: 2SK2603

BUK462-100A odpowiednik: 2SK2399

BUK462-60A odpowiednik: 2SK2231

BUK463-100A odpowiednik: 2SK2789

BUK463-60A odpowiednik: 2SK2311

BUK464-200A odpowiednik: 2SK2401

BUK464-60H odpowiednik: 2SK2266

BUK465-100A odpowiednik: 2SK2789

BUK465-200A odpowiednik: 2SK2401

BUK465-60A odpowiednik: 2SK2266

BUK465-60H odpowiednik: 2SK2266

BUK466-100A odpowiednik: 2SK2466

BUK466-200A odpowiednik: 2SK2401

BUK466-60A odpowiednik: 2SK2266

BUK466-60H odpowiednik: 2SK2376

BUK472-100A odpowiednik: 2SK2399

BUK472-60A odpowiednik: 2SK2231

BUK472-60B odpowiednik: 2SK2231

BUK473-100A odpowiednik: 2SK2391

BUK473-100B odpowiednik: 2SK2399

BUK473-60A odpowiednik: 2SK2232

BUK473-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK474-200A odpowiednik: 2SK2350

BUK474-200B odpowiednik: 2SK2350

BUK474-60H odpowiednik: 2SK2385

BUK475-100A odpowiednik: 2SK2391

BUK475-100B odpowiednik: 2SK2391

BUK475-200A odpowiednik: 2SK2382

BUK475-200B odpowiednik: 2SK2965

BUK475-60A odpowiednik: 2SK2385

BUK475-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK475-60H odpowiednik: 2SK2385

BUK481-100A odpowiednik: 2SK2742

BUK481-60A odpowiednik: 2SK2741

BUK482-100A odpowiednik: 2SK2742

BUK482-60A odpowiednik: 2SK2741

BUK542-100A odpowiednik: 2SK2399

BUK542-60A odpowiednik: 2SK2231

BUK542-60B odpowiednik: 2SK2231

BUK543-100A odpowiednik: 2SK2391

BUK543-100B odpowiednik: 2SK2399

BUK543-60A odpowiednik: 2SK2232

BUK543-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK545-100A odpowiednik: 2SK2391

BUK545-100B odpowiednik: 2SK2391

BUK545-200A odpowiednik: 2SK2382

BUK545-200B odpowiednik: 2SK2965

BUK545-60A odpowiednik: 2SK2232

BUK545-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK545-60H odpowiednik: 2SK2385

BUK552-100A odpowiednik: 2SK2399

BUK552-60A odpowiednik: 2SK2231

BUK552-60B odpowiednik: 2SK2231

BUK553-100A odpowiednik: 2SK2314

BUK553-100B odpowiednik: 2SK2399

BUK553-60A odpowiednik: 2SK2232

BUK553-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK554-60H odpowiednik: 2SK2232

BUK555-100A odpowiednik: 2SK2314

BUK555-100B odpowiednik: 2SK2314

BUK555-200A odpowiednik: YTA640

BUK555-200B odpowiednik: 2SK2965

BUK555-60A odpowiednik: 2SK2232

BUK555-60B odpowiednik: 2SK2232

BUK555-60H odpowiednik: 2SK2385

BUK556-60A odpowiednik: 2SK2385

BUK556-60H odpowiednik: 2SK2312

BUK562-100A odpowiednik: 2SK2399

BUK-562A odpowiednik: 2SK2231

BUK563-100A odpowiednik: 2SK2789

BUK563-60A odpowiednik: 2SK2311

BUK564-200A odpowiednik: 2SK2401

BUK564-60H odpowiednik: 2SK2311

BUK565-100A odpowiednik: 2SK2789

BUK565-200A odpowiednik: 2SK2401

BUK565-60A odpowiednik: 2SK2311

BUK565-60H odpowiednik: 2SK2266

BUK566-60A odpowiednik: 2SK2266

BUK566-60H odpowiednik: 2SK2376

BUK574-60H odpowiednik: 2SK2232

BUK581-60A odpowiednik: 2SK2741

BUK582-60A odpowiednik: 2SK2741

BUK7508-55 odpowiednik: 2SK2985

BUK7514-55 odpowiednik: 2SK2312

BUK7518-55 odpowiednik: 2SK2312

BUK7520-55 odpowiednik: 2SK2312

BUK7524-55 odpowiednik: 2SK2385

BUK7530-55 odpowiednik: 2SK2385

BUK7570-55 odpowiednik: 2SK2232

BUK7608-55 odpowiednik: 2SK2986

BUK7614-55 odpowiednik: 2SK2376

BUK7618-55 odpowiednik: 2SK2376

BUK7620-55 odpowiednik: 2SK2376

BUK7624-55 odpowiednik: 2SK2266

BUK7630-55 odpowiednik: 2SK2266

BUK7670-55 odpowiednik: 2SK2311

BUK78150-55 odpowiednik: 2SK2741

BUK9508-55 odpowiednik: 2SK2985

BUK9514-55 odpowiednik: 2SK2312

BUK9518-55 odpowiednik: 2SK2312

BUK9520-55 odpowiednik: 2SK2312

BUK9524-55 odpowiednik: 2SK2385

BUK9530-55 odpowiednik: 2SK2385

BUK9570-55 odpowiednik: 2SK2232

BUK9608-55 odpowiednik: 2SK2986

BUK9614-55 odpowiednik: 2SK2376

BUK9618-55 odpowiednik: 2SK2376

BUK9620-55 odpowiednik: 2SK2376

BUK9624-55 odpowiednik: 2SK2266

BUK9630-55 odpowiednik: 2SK2266

BUK9670-55 odpowiednik: 2SK2311

BUK98150-55 odpowiednik: 2SK2741

BUS13 odpowiednik: 2N5261

BUS13 odpowiednik: 2N6547

BUS13 odpowiednik: 2SC2965

BUS13 odpowiednik: 2SC3084

BUS13 odpowiednik: BUY69B

BUS13 odpowiednik: ECG53

BUS23C odpowiednik: BUW46

BUS23C odpowiednik: BUX48A

BUS23C odpowiednik: MJ13335

BUV46 odpowiednik: 2SC2335

BUV46 odpowiednik: 2SC2738

BUV46 odpowiednik: 2SC2929

BUV46 odpowiednik: 2SC3038

BUV46 odpowiednik: ECG51

BUV46 odpowiednik: MJ13005

BUV47 odpowiednik: BUV47A

BUV47 odpowiednik: BUV48A

BUV47 odpowiednik: ECG2311

BUV47A odpowiednik: BUV47

BUV47A odpowiednik: BUV48A

BUV47A odpowiednik: BUV48C

BUV47A odpowiednik: ECG2311

BUV47A odpowiednik: MJH16002

BUV48 odpowiednik: BUV48A

BUV48 odpowiednik: BUV48C

BUV48A odpowiednik: BUV47

BUV48A odpowiednik: BUV47A

BUV48A odpowiednik: BUV48

BUV48A odpowiednik: BUV48C

BUV48A odpowiednik: ECG2311

BUV48A odpowiednik: MJH16002

BUV48C odpowiednik: BUV47A

BUV48C odpowiednik: BUV48

BUV48C odpowiednik: BUV48A

BUV48C odpowiednik: ECG2311

BUV48C odpowiednik: MJH16002

BUV95A odpowiednik: 1N4937

BUV95A odpowiednik: 1N5416

BUV95A odpowiednik: 1N5552

BUV95A odpowiednik: 1N5553

BUV95A odpowiednik: ECG580

BUW12 odpowiednik: 2SC3090

BUW12A odpowiednik: 2SD811

BUW12A odpowiednik: BU426A

BUW12A odpowiednik: ECG2310

BUW46 odpowiednik: BUS23C

BUW46 odpowiednik: BUX48A

BUW46 odpowiednik: MJ13335

BUW48 odpowiednik: 2SC2751

BUX16C odpowiednik: MJ3030

BUX18C odpowiednik: 2N3902

BUX18C odpowiednik: 2N6308

BUX18C odpowiednik: 2SC2122A

BUX32B odpowiednik: 2SC1308K

BUX32B odpowiednik: 2SD822

BUX32B odpowiednik: BU208A

BUX32B odpowiednik: ECG238

BUX48 odpowiednik: BUX48A

BUX48 odpowiednik: BUX80

BUX48 odpowiednik: BUY69B

BUX48A odpowiednik: BUS23C

BUX48A odpowiednik: BUW46

BUX48A odpowiednik: BUX48

BUX48A odpowiednik: BUX80

BUX48A odpowiednik: BUX81

BUX48A odpowiednik: MJ13335

BUX80 odpowiednik: BUX48

BUX80 odpowiednik: BUX48A

BUX81 odpowiednik: BUX48A

BUX86 odpowiednik: 2SC1810

BUY10 odpowiednik: KU601

BUY11 odpowiednik: KU601

BUY12 odpowiednik: BDY91

BUY13 odpowiednik: KU606

BUY14 odpowiednik: KU606

BUY16 odpowiednik: KU605

BUY17 odpowiednik: KU602

BUY177 odpowiednik: BU109

BUY177 odpowiednik: BU128

BUY179 odpowiednik: BD144

BUY179 odpowiednik: BU126

BUY18 odpowiednik: KU608

BUY20 odpowiednik: KU607

BUY21 odpowiednik: KU608

BUY24 odpowiednik: 2N3442

BUY24 odpowiednik: KU606

BUY43 odpowiednik: KD601

BUY52 odpowiednik: KU605

BUY53 odpowiednik: KU606

BUY54 odpowiednik: KU606

BUY69A odpowiednik: BD253C

BUY69A odpowiednik: BDY96

BUY69A odpowiednik: BU212

BUY69A odpowiednik: BU526

BUY69A odpowiednik: BUY69B

BUY69A odpowiednik: BUY89

BUY69B odpowiednik: 233-2

BUY69B odpowiednik: 233N1

BUY69B odpowiednik: 2N3714

BUY69B odpowiednik: 2N5157

BUY69B odpowiednik: 2N5261

BUY69B odpowiednik: 2N6249

BUY69B odpowiednik: 2N6307

BUY69B odpowiednik: 2N6542

BUY69B odpowiednik: 2N6543

BUY69B odpowiednik: 2N6547

BUY69B odpowiednik: 2N6582

BUY69B odpowiednik: 2N6583

BUY69B odpowiednik: 2SC2122

BUY69B odpowiednik: 2SC2616

BUY69B odpowiednik: 2SC2914

BUY69B odpowiednik: 2SC2965

BUY69B odpowiednik: 2SC3046

BUY69B odpowiednik: 2SC3084

BUY69B odpowiednik: 2SC806

BUY69B odpowiednik: 2SC807

BUY69B odpowiednik: 2SC807A

BUY69B odpowiednik: 2SD1094

BUY69B odpowiednik: 2SD437

BUY69B odpowiednik: 2SD640

BUY69B odpowiednik: 2SD641

BUY69B odpowiednik: 62-160082

BUY69B odpowiednik: A23

BUY69B odpowiednik: BD253B

BUY69B odpowiednik: BDY96

BUY69B odpowiednik: BU126

BUY69B odpowiednik: BU211

BUY69B odpowiednik: BU326

BUY69B odpowiednik: BU326A

BUY69B odpowiednik: BU326S

BUY69B odpowiednik: BUS13

BUY69B odpowiednik: BUX48

BUY69B odpowiednik: BUY69A

BUY69B odpowiednik: BUY89

BUY69B odpowiednik: ECG238

BUY69B odpowiednik: ECG283

BUY69B odpowiednik: ECG385

BUY69B odpowiednik: ECG389

BUY69B odpowiednik: ECG52

BUY69B odpowiednik: ECG53

BUY69B odpowiednik: LTC283

BUY69B odpowiednik: MJ12002

BUY69B odpowiednik: MJ12003

BUY69B odpowiednik: MJ13014

BUY69B odpowiednik: MJ13015

BUY69B odpowiednik: MJ13071

BUY69B odpowiednik: MJ13335

BUY69B odpowiednik: TIPL753A

BUY69B odpowiednik: TIPL775A

BUY69C odpowiednik: BD253

BUY69C odpowiednik: BD253A

BUY69C odpowiednik: BDY97

BUY69C odpowiednik: BDY98

BUY69C odpowiednik: BU126

BUY69C odpowiednik: BU210

BUY69CBU526 odpowiednik: BD253

BUY69CBU526 odpowiednik: BU126

BUY71 odpowiednik: 2SD621N

BUY71 odpowiednik: 2SD838

BUY71 odpowiednik: ECG62

BUY77 odpowiednik: BD160

BUY77 odpowiednik: BU109

BUY77 odpowiednik: BU128

BUY79 odpowiednik: BD144

BUY79 odpowiednik: BU126

BUY79 odpowiednik: BU129

BUY89 odpowiednik: BUY69A

BUY89 odpowiednik: BUY69B

BUYU69B odpowiednik: 2SC2122

BUYU69B odpowiednik: 2SC3046

BUYU69B odpowiednik: ECG283

BUYU69B odpowiednik: MJ13014

BUZ10 odpowiednik: 2SK2507

BUZ10 odpowiednik: IRF541

BUZ100 odpowiednik: 2SK2886

BUZ100L odpowiednik: 2SK2886

BUZ100S odpowiednik: 2SK2312

BUZ100SL odpowiednik: 2SK2312

BUZ101 odpowiednik: 2SK2507

BUZ101L odpowiednik: 2SK2507

BUZ101S odpowiednik: 2SK2232

BUZ101SL odpowiednik: 2SK2232

BUZ102 odpowiednik: 2SK2886

BUZ102AL odpowiednik: 2SK2886

BUZ102S odpowiednik: 2SK2312

BUZ102SL odpowiednik: 2SK2385

BUZ103 odpowiednik: 2SK2385

BUZ103AL odpowiednik: 2SK2507

BUZ103S odpowiednik: 2SK2232

BUZ103SL odpowiednik: 2SK2232

BUZ104 odpowiednik: 2SK2507

BUZ104L odpowiednik: 2SK2507

BUZ104S odpowiednik: 2SK2232

BUZ104SL odpowiednik: 2SK2232

BUZ10A odpowiednik: BUZ71A

BUZ10A odpowiednik: ECG66

BUZ10A odpowiednik: IRF533

BUZ10A odpowiednik: IRF543

BUZ10A odpowiednik: RCA9212A

BUZ10B odpowiednik: IRF533

BUZ10L odpowiednik: 2SK2507

BUZ10S2 odpowiednik: 2SK2232

BUZ11 odpowiednik: 2SK2507

BUZ110SL odpowiednik: 2SK2312

BUZ111S odpowiednik: 2SK2985

BUZ11A odpowiednik: 2SK2507

BUZ11A odpowiednik: IRF543

BUZ11AL odpowiednik: 2SK2507

BUZ11FI odpowiednik: 2SK2385

BUZ11S2 odpowiednik: 2SK2385

BUZ12 odpowiednik: 2SK2886

BUZ12A odpowiednik: 2SK2886

BUZ12AL odpowiednik: 2SK2886

BUZ14A odpowiednik: IRF151

BUZ14B odpowiednik: IRF153

BUZ17 odpowiednik: IRF153

BUZ171 odpowiednik: 2SJ438

BUZ173 odpowiednik: 2SJ407

BUZ18 odpowiednik: IRF151

BUZ20 odpowiednik: 2SK2399

BUZ20 odpowiednik: IRF530

BUZ201 odpowiednik: IRF353

BUZ205 odpowiednik: 2SK2679

BUZ20A odpowiednik: IRF532

BUZ20B odpowiednik: IRF520

BUZ21 odpowiednik: 2SK2314

BUZ21 odpowiednik: IRF540

BUZ211 odpowiednik: IRF452

BUZ215 odpowiednik: 2SK2661

BUZ21L odpowiednik: 2SK2314

BUZ22 odpowiednik: 2SK2466

BUZ23 odpowiednik: IRF130

BUZ237 odpowiednik: IRFP242

BUZ23A odpowiednik: IRF130

BUZ24 odpowiednik: IRF150

BUZ24B odpowiednik: IRF152

BUZ25 odpowiednik: IRF140

BUZ255 odpowiednik: 2SK2508

BUZ271 odpowiednik: 2SJ464

BUZ272 odpowiednik: 2SJ380

BUZ28 odpowiednik: IRFP141

BUZ305 odpowiednik: 2SK2607

BUZ307 odpowiednik: 2SK2603

BUZ308 odpowiednik: 2SK2603

BUZ30A odpowiednik: YTA640

BUZ31 odpowiednik: IRF640

BUZ31 odpowiednik: YTA640

BUZ310 odpowiednik: 2SK1359

BUZ311 odpowiednik: 2SK1359

BUZ312 odpowiednik: 2SK2613

BUZ31L odpowiednik: YTA640

BUZ32 odpowiednik: IRF630

BUZ323 odpowiednik: 2SK2837

BUZ325 odpowiednik: 2SK2698

BUZ326 odpowiednik: 2SK2841

BUZ32A odpowiednik: IRF631

BUZ32C odpowiednik: IRF633

BUZ330 odpowiednik: 2SK2842

BUZ331 odpowiednik: 2SK2601

BUZ332 odpowiednik: 2SK2699

BUZ332A odpowiednik: 2SK2699

BUZ333 odpowiednik: 2SK2698

BUZ334 odpowiednik: 2SK2915

BUZ338 odpowiednik: 2SK2698

BUZ339 odpowiednik: 2SK2698

BUZ34 odpowiednik: IRF240

BUZ341 odpowiednik: 2SK3176

BUZ342 odpowiednik: 2SK2551

BUZ344 odpowiednik: 2SK1381

BUZ345 odpowiednik: 2SK2466

BUZ346 odpowiednik: 2SK2744

BUZ346S2 odpowiednik: 2SK2173

BUZ347 odpowiednik: 2SK2550

BUZ349 odpowiednik: 2SK2466

BUZ35 odpowiednik: IRF230

BUZ350 odpowiednik: 2SK2382

BUZ351 odpowiednik: 2SK2698

BUZ351 odpowiednik: IRFP353

BUZ353 odpowiednik: IRFP453

BUZ354 odpowiednik: IRFP453

BUZ355 odpowiednik: 2SK2746

BUZ356 odpowiednik: 2SK2604

BUZ357 odpowiednik: 2SK1120

BUZ358 odpowiednik: 2SK1120

BUZ35A odpowiednik: IRF231

BUZ36 odpowiednik: IRF252

BUZ38 odpowiednik: IRFP240

BUZ380 odpowiednik: 2SK1120

BUZ382 odpowiednik: 2SK2698

BUZ382 odpowiednik: IRFP353

BUZ384 odpowiednik: 2SK2842

BUZ385 odpowiednik: 2SK2601

BUZ385 odpowiednik: IRFP440

BUZ40B odpowiednik: 2SK2542

BUZ41 odpowiednik: 2SK554

BUZ41 odpowiednik: BUZ42

BUZ41 odpowiednik: ECG2385

BUZ41 odpowiednik: IRF840

BUZ41 odpowiednik: IRF841

BUZ41A odpowiednik: 2SK2661

BUZ41A odpowiednik: IRF830

BUZ41B odpowiednik: IRF831

BUZ42 odpowiednik: 2SK2661

BUZ42 odpowiednik: 2SK554

BUZ42 odpowiednik: BUZ41

BUZ42 odpowiednik: ECG2385

BUZ42 odpowiednik: IRF832

BUZ42 odpowiednik: IRF840

BUZ42 odpowiednik: IRF841

BUZ42A odpowiednik: IRF833

BUZ42B odpowiednik: IRF820

BUZ44 odpowiednik: IRF422

BUZ44A odpowiednik: IRF430

BUZ44B odpowiednik: IRF431

BUZ45 odpowiednik: IRF452

BUZ45C odpowiednik: IRF453

BUZ46 odpowiednik: IRF432

BUZ46A odpowiednik: IRF433

BUZ46B odpowiednik: IRF420

BUZ48 odpowiednik: IRFP450

BUZ48A odpowiednik: IRFP452

BUZ50A odpowiednik: 2SK1119

BUZ50B odpowiednik: 2SK1119

BUZ50C odpowiednik: 2SK1119

BUZ51 odpowiednik: 2SK1119

BUZ60 odpowiednik: 2SK2679

BUZ60 odpowiednik: BUZ76A

BUZ60 odpowiednik: ECG67

BUZ60 odpowiednik: IRF612

BUZ60 odpowiednik: IRF613

BUZ60 odpowiednik: IRF730

BUZ60 odpowiednik: VN0340N5

BUZ60 odpowiednik: VNO340N5

BUZ60B odpowiednik: 2SK2679

BUZ60B odpowiednik: IRF732

BUZ60C odpowiednik: IRF733

BUZ60D odpowiednik: IRF720

BUZ61 odpowiednik: 2SK2841

BUZ61A odpowiednik: 2SK2841

BUZ63 odpowiednik: IRF330

BUZ63A odpowiednik: IRF331

BUZ63B odpowiednik: IRF332

BUZ63C odpowiednik: IRF333

BUZ63D odpowiednik: IRF320

BUZ64 odpowiednik: IRF352

BUZ64A odpowiednik: IRF353

BUZ67 odpowiednik: IRFP340

BUZ70 odpowiednik: 2SK2231

BUZ70L odpowiednik: 2SK2231

BUZ71 odpowiednik: 2SK2507

BUZ71 odpowiednik: IRF541

BUZ71A odpowiednik: 2SK2507

BUZ71A odpowiednik: 532

BUZ71A odpowiednik: BUA10A

BUZ71A odpowiednik: BUZ10A

BUZ71A odpowiednik: BUZ72

BUZ71A odpowiednik: ECG66

BUZ71A odpowiednik: IRF532

BUZ71A odpowiednik: IRF533

BUZ71A odpowiednik: IRF543

BUZ71A odpowiednik: RCA9212A

BUZ71A odpowiednik: S110

BUZ71AFI odpowiednik: 2SK2507

BUZ71AL odpowiednik: 2SK2507

BUZ71FI odpowiednik: 2SK2507

BUZ71L odpowiednik: 2SK2507

BUZ71S2 odpowiednik: 2SK2232

BUZ72 odpowiednik: 2SK2399

BUZ72 odpowiednik: BUZ71A

BUZ72 odpowiednik: IRF543

BUZ72A odpowiednik: 2SK2399

BUZ72A odpowiednik: IRF532

BUZ72AL odpowiednik: 2SK2399

BUZ72L odpowiednik: 2SK2399

BUZ73 odpowiednik: 2SK440

BUZ73 odpowiednik: ECG2388

BUZ73 odpowiednik: IRF630

BUZ73 odpowiednik: IRF632

BUZ73 odpowiednik: IRF633

BUZ73 odpowiednik: YTA630

BUZ73A odpowiednik: IRF632

BUZ74 odpowiednik: 2SK2862

BUZ74 odpowiednik: IRF820

BUZ74A odpowiednik: 2SK2862

BUZ74A odpowiednik: IRF822

BUZ76 odpowiednik: 2SK2679

BUZ76 odpowiednik: IRF720

BUZ76A odpowiednik: 2SK2862

BUZ76A odpowiednik: 613

BUZ76A odpowiednik: BUZ60

BUZ76A odpowiednik: ECG67

BUZ76A odpowiednik: IRF612

BUZ76A odpowiednik: IRF613

BUZ76A odpowiednik: IRF722

BUZ76A odpowiednik: VN0340N5

BUZ76A odpowiednik: VNO340N5

BUZ77A odpowiednik: 2SK3067

BUZ77B odpowiednik: 2SK3085

BUZ78 odpowiednik: 2SK2997

BUZ80 odpowiednik: 2SK2603

BUZ80A odpowiednik: 2SK2603

BUZ80AFI odpowiednik: 2SK2603

BUZ80FI odpowiednik: 2SK2603

BUZ81 odpowiednik: 2SK2605

BUZ90 odpowiednik: 2SK2544

BUZ90 odpowiednik: 2SK2645

BUZ90A odpowiednik: 2SK3085

BUZ91 odpowiednik: 2SK2866

BUZ91A odpowiednik: 2SK2866

BUZ92 odpowiednik: 2SK3085

BUZ93 odpowiednik: 2SK2750

BX1191 odpowiednik: STK5324

BY184 odpowiednik: 1S2595

BY184 odpowiednik: GH-3F

BY-218 odpowiednik: BY-228

BY-218 odpowiednik: BY-328

BY-218 odpowiednik: ECG5846

BY226 odpowiednik: 1N5408

BY226 odpowiednik: ECG156

BY-228 odpowiednik: BY-218

BY-228 odpowiednik: BY-328

BY-228 odpowiednik: ECG5846

BY229-200 odpowiednik: BY229-400

BY229-200 odpowiednik: ECG581

BY229-400 odpowiednik: BY229-200

BY229-400 odpowiednik: ECG581

BY251 odpowiednik: 1N5408

BY251 odpowiednik: BY254

BY254 odpowiednik: 1N5408

BY254 odpowiednik: BY251

BY255 odpowiednik: 1N5408

BY-328 odpowiednik: BY-218

BY-328 odpowiednik: BY-228

BY-328 odpowiednik: ECG5846

BY713 odpowiednik: ECG5854

BYV28-200 odpowiednik: 1N6074

BYV28-200 odpowiednik: 1N6075

BYV28-200 odpowiednik: ECG588

BZ-075 odpowiednik: 1N4737A

BZ-075 odpowiednik: ECG138A

BZ-090 odpowiednik: 1N4739A

BZ-090 odpowiednik: ECG139A

BZ-100 odpowiednik: 1N4740A

BZ-100 odpowiednik: ECG140A

BZ-100 odpowiednik: RD10F

BZ-110 odpowiednik: ECG5074A

BZ-120 odpowiednik: 1N4742A

BZ-120 odpowiednik: ECG142A

BZ-120 odpowiednik: RD12F

BZ-130 odpowiednik: 1N4743A

BZ-130 odpowiednik: ECG143A

BZ-130 odpowiednik: RD13F

BZ-140 odpowiednik: 1N4701A

BZ-140 odpowiednik: ECG144A

BZ-150 odpowiednik: 1N4744A

BZ-150 odpowiednik: ECG145A

BZ-162 odpowiednik: ECG5075A

BZ-240 odpowiednik: ECG5081A

BZ-270 odpowiednik: 1N4750A

BZ-270 odpowiednik: ECG146A

BZ-330 odpowiednik: 1N4752A

BZ-330 odpowiednik: ECG147A

<