Parametry tranzystorówHome > Podzespoły elektroniczneBaza danych zawiera ponad 23,4 tys. tranzystorów i ich parametry.


Typ=Rodzaj=h21E=fT MHz=Pmax mW=UCBO MAX V=UCEO MAX V=IC MAX mA=tj MAX C=Obudowa
101NU70=Ge npn==większe od 0,2=30=10=20=lE:3=-=-
101NU71=Ge npn=45-120=0,7=125=30=30=250=75=-
102NU70=Ge npn==większe od 0,5=50=20=25=:5=-=-
102NU71=Ge npn=65-220=0,7=125=30=30=250=75=-
103NU70=Ge npn=większe od 0,95=większe od 0,5=50=20=25=: 5=-=-
103NU71=Ge npn=45-220=0,7=125=48=48=250=75=-
104NU70=Ge npn=większe od 0,95=większe od 0,5=50=20=25=: 5=-=-
104NU71=Ge npn=45-120=0,7=125=20=20=250=75=
105NU70=Ge npn=20-40=większe od 0,6=125=32=30=10=75=-
106NU70=Ge npn=30-75=większe od 0,8=125=32=30=10=75=-
107NU70=Ge npn=65-130=większe od 1=125=32=30=10=75=-
107NU70b=Ge npn=68-120=0,8=125=15=15=10=75=-
10SNU70b=Ge npn=20-45=0,4=125=15=15=10=75=-
152NU70=Ge npn=20 - 100=większe od 2,5=50=10=6=5=75=-
153NU70=Ge npn=10-40=większe od 1=50=10=6=5=75=-
154NU70=Ge npn=20-100=większe od 2,5=50=10=6=5=75=-
155NU70=Ge npn=25-125=3-12=83=15=15=10=75=-
156NU70=Ge npn=45-225=7,5-30=83=15=15=10=75=-
1NU40=Ge złączowy pnp=5=większe od 0,1=20=10=4=3=50=TO-1
1NU70=Ge złączowy pnp=5=większe od 0,1=30=10=4=3=50=-
1T303A=Ge dyfuzyjny npn=15-50=większe od 36=(100)=12=(Ю)=15=80=-
1T303B=Ge dyfuzyjny npn=60-160=większe od 36=(100)=12=(Ю)=15=80=-
1T303E=Ge dyfuzyjny npn=60-160=większe od 72=(100)=12=(10)=15=80=-
1T308A=Ge dyfuzyjny pnp=25-75=150=150=20=15=50=80=-
1T308B=Ge dyfuzyjny pnp=80-150=większe od 200=150=20=15=50=85=-
1T403A=Ge złączowy pnp=20-60=0,008=4W=45=30=1,25 А=85=-
1T403B=Ge złączowy pnp=20-60=0,008=4W=60=45=1.25А=85=-
1T403E=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,008=4W=60=45=1,25 А=85=-
1Т303Б=Ge dyfuzyjny npn=30-80=większe od 36=(100)=12=(Ю)=15=80=-
1Т303Г=Ge dyfuzyjny npn=15-50=większe od 72=(100)=12=(10)=15=80=-
1Т303Д=Ge dyfuzyjny npn=60-160=większe od 72=(100)=12=(10)=15=80=-
1Т308Б=Ge dyfuzyjny pnp=50-120=większe od 150=150=20=15=50=85=-
1Т308Г=Ge dyfuzyjny pnp=100 - 300=większe od 200=150=20=15=50=85=-
1Т403Б=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=45=30=1,25 А=85=-
1Т403Г=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=60=45=1,25 А=85=-
1Т403Д=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=60=45=1.25А=85=-
1Т403И=Ge złączowy pnp=50-150=0,008=4W=80=60=1,25 А=85=-
25A564A=Si planarny epitaksjalny pnp=65-700=100=250=45=45=100=125=ТО-92
2C111=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=300=25=20=-=175=TO-5
2C425=Si planarny npn=większe od 35=większe od 40=430=75=75=-=175=TO-5
2C444=Si planarny npn=większe od 30=większe od 200=400=50=35=-=175=TO-77
2CY30=Si złączowy pnp=35=większe od 0,25=300=64=64=100=125=TO-5
2CY32=Si złączowy pnp=80=większe od 0,4=300=64=64=100=125=TO-5
2CY33=Si złączowy pnp=35=większe od 0,4=300=32=32=100=125=TO-5
2CY34=Si złączowy pnp=60=większe od 0,6=300=32=32=100=125=TO-5
2CY38=Si złączowy pnp=większe od 15=1,5=410=32=32=500=125=TO-5
2CY39=Si złączowy pnp=większe od 15=1,5=410=64=64=500=125=TO-5
2G10=Ge złączowy pnp=25-85=większe od 0,5=125=20=8=120=75=TO-1
2G101=Ge mesa pnp=20=320=100=15=15=20=75=TO-5
2G102=Ge złączowy pnp=20=400=100=15=15=20=75=TO-5
2G102=Ge złączowy pnp=110=3,5=140==13=100=75=TO-5
2G1024=Ge złączowy pnp=16-52=0,8-5=225=70=50=500=85=TO-5
2G1025=Ge złączowy pnp=34-65=1-5,5=225=70=40=500=85=TO-5
2G1026=Ge złączowy pnp=44-96=1,3-6,5=225=70=40=500=85=TO-5
2G1027=Ge złączowy pnp=60-130=1,5-7=225=70=40=500=85=TO-5
2G103=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18
2G104=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18
2G106=Ge mesa pnp=większe od 30=120=150=18=15=100=75=TO-18
2G108=Ge złączowy pnp=55=2,5=140=25=16=100=60=TO-5
2G109=Ge złączowy pnp=100=3=140=25=16=100=60=TO-5
2G110=Ge mesa pnp=15=200=300=36=15=50=75=TO-5
2G138=Ge złączowy pnp=34=7=200=15=10=200=85=TO-5
2G139=Ge złączowy pnp=36=8=200=15=10=200=85=TO-5
2G140=Ge złączowy pnp=29,5=11=200=15=10=200=85=TO-5
2G141=Ge złączowy pnp=30,5=12=200=15=10=200=85=TO-5
2G20=Ge złączowy pnp=50-125=większe od 0,7=125=25=10=130=75=TO-1
2G201=Ge złączowy pnp=25=2,5=140=-=13=100=75=-
2G202=Ge złączowy pnp=40=3=140=-=13=100=75=-
2G210=Ge złączowy pnp=25-90=0,4=-=60=60=6A=95=MD6
2G220=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=80 W=40=40=10A=95=MD4
2G221=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=80 W=60=60=10 A=95=MD4
2G222=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=80 W=80=80=10 A=95=MD4
2G223=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,25=80 W=40=40=15 A=95=MD4
2G224=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,25=80 W=60=60=15A=95=MD4
2G225=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,25=80 W=80=80=15A=95=MD4
2G226=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,3=80 W=40=40=20 A=95=MD4
2G227=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,3=80 W=60=60=20 A=95=MD4
2G228=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,3=80 W=80=80=20 A=95=MD4
2G229=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,35=80 W=40=40=25 A=95=MD4
2G240=Ge złączowy pnp=większe od 40=15=25 W=80=80=ЗА=65=MD6
2G270=Ge złączowy pnp=40=2,5=240=30=20=200=85=TO-5
2G271=Ge złączowy pnp=75=3,1=240=30=20=200=85=TO-5
2G30=Ge złączowy pnp=większe od 30=3,5=90=16=5=25=75=TO-1
2G302=Ge złączowy pnp=-=7=150=-=10=200=75=-
2G302=Ge złączowy pnp=130=12=200=30=30=300=75=RO-44
2G303=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 3=200=30=30=300=75=RO-44
2G304=Ge złączowy pnp=130=12=200=30=30=300=75=RO-44
2G306=Ge złączowy pnp=160=20=200=20=20=300=75=RO-44
2G308=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 3=200=20=20=100=75=RO-51
2G309=Ge złączowy pnp=większe od 170=20=200=20=20=100=75=RO-51
2G319=Ge złączowy pnp=33=2=200=30=20=200=85=TO-5
2G320=Ge złączowy pnp=48=2,5=200=30=20=200=85=TO-5
2G321=Ge złączowy pnp=80=3,1=200=30=20=200=85=TO-5
2G322=Ge złączowy pnp=50=2,5=150=16=16=100=65=TO-5
2G323=Ge złączowy pnp=70=3,1=150=16=16=100=65=TO-5
2G324=Ge złączowy pnp=84=3,4=150=16=16=100=65=TO-5
2G330=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,35=80 W=60=60=25 A=95=MD4
2G331=Ge złączowy pnp=12-10=0,35=80 W=80=80=25 A=95=MD4
2G339A=Ge złączowy npn=150=5=150=10=-=300=75=TO-5
2G344=Ge złączowy pnp=100=12=150=15=-=100=75=RO-51
2G345=Ge złączowy pnp=50=5=150=15=-=100=75=RO-51
2G371=Ge złączowy pnp=50=5=150=20=-=-=75=RO-51
2G374=Ge złączowy pnp=120=5=150=20=-=100=75=RO-51
2G376=Ge złączowy pnp=70=5=150=30=30=300=75=R0951
2G377=Ge złączowy pnp=70=5=150=60=60=300=75=RO-51
2G381=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 1=250=20=20=500=75=RO-51
2G382=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 1=250=30=30=500=75=RO-51
2G383=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 1=250=70=30=1 A=75=TO-5
2G384=Ge złączowy pnp=większe od 55=większe od 1=250=50=25=1 A=75=TO-5
2G385=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1=250=50=25=1 A=75=TO-5
2G386=Ge złączowy pnp=większe od 5=większe od 1=250=40=20=1 A=75=TO-5
2G387=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1=250=40=20=1 A=75=TO-5
2G394=Ge złączowy pnp=25=3,5=150=-=10=200=75=TO-5
2G395=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 3=150=30=15=200=75=TO-5
2G397=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=150=30=15=200=75=TO-5
2G398=Ge złączowy pnp=30-105=większe od 1=150=105=60=200=85=TO-5
2G3D1=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 3=200=20=20=300=75=RO-44
2G40=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 7,5=90=16=5=25=75=TO-1
2G401=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=80=200=20=20=25=75=TO-5
2G402=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=80=200=20=20=25=75=TO-5
2G403=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=130=200=40=40=25=75=TO-12
2G404=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=200=20=-=25=75=TO-12
2G413=Ge dyfuzyjny pnp=100=100=100=40=-=25=75=TO-18
2G414=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=120=100=20=20=10=75=TO-18
2G415=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=120=100=20=20=10=75=TO-18
2G416=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=120=100=20=20=10=75=TO-18
2G417=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=90=100=20=20=10=75=TO-18
2G508=Ge złączowy pnp=112=4,4=150=16=16=100=75=TO-5
2G509=Ge złączowy pnp=112=4,4=150=16=16=100=75=TO-5
2G524=Ge złączowy pnp=16-41==225=45=30=500=85=TO-5
2G525=Ge złączowy pnp=30-64=większe od 1=225=45=30=500=85=TO-5
2G526=Ge złączowy pnp=44-84=1,3-6,3=225=45=30=500=85=TO-5
2G527=Ge złączowy pnp=60-120=1,5-7=225=45=30=500=85=TO-5
2G601=Ge złączowy pnp=większe od 20=7=200=20=-=200=75=TO-5
2G602=Ge złączowy pnp=większe od 20=10=200=20=-=200=75=TO-5
2G603=Ge złączowy pnp=większe od 40=9,4=100=30=15=200=75=TO-5
2G604=Ge złączowy pnp=70=9,4=100=-=30=200=75=TO-5
2G605=Ge złączowy pnp=45=7,5=150=20=-=200=85=TP-5
2H1254=Si mesa pnp=25-50=większe od 30=300=30=30=-=175=TO-18
2H1255=Si mesa pnp==większe od 50=300=30=30=-=175=TO-18
2H1257=Si mesa pnp==większe od 50=300=40=40=-=175=TO-18
2H1258=Si mesa pnp=75-150=większe od 50=300=30=30=-=175=TO-18
2H1259=Si mesa pnp=25-100=większe od 40=300=50=50=-=175=TO-18
2N«668=Ge złączowy pnp=50=0,2=30W=-=32=6A=100=MD3
2N100=Ge złączowy npn=-=5=25=25=-=5=50=OV9
2N101=Ge złączowy npn=40=0,4=1 W=30=15=1,5A=75=OV9
2N101/13=Ge złączowy pnp=większe od 10,5=0,6=20 W=30=30=ЗА=100=TO-13
2N1015=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N1016=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N1016A=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=60=60=7,5 A=150=MT-1
2N1016B=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=100=100=7,5A=150=MT-1
2N1016B/M=Si złączowy npn=10-35=0,5=150W=100=100=7,5 A=150=MT-1
2N1016C=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=160=160=7,5 A=150=MT-1
2N1016C/M=Si złączowy npn=10-35=0,5=150W=150=150=7,5 A=150=MT-1
2N1016E=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=250=250=7,5 A=150=MT-1
2N1016F=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=300=300=7,5 A=150=MT-1
2N1016O=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=150W=200=200.=7,5 A=150=MT-1
2N1017=Ge złączowy pnp=większe od 80=25=170=12=10=400=85=TO-5
2N1018=Ge złączowy pnp=140=20=170=30=6=400=85=ТО-5
2N1019=Si planarny npn=15000=0,3=10W=30=-=ЗА=90=-
2N102=Ge złączowy npn=40=0,4=1W=30=15=800=75=OV4
2N102/13=Ge złączowy npn=większe od 11=-=12,5W=30=30=1.5A=100=TO-13
2N1020=Si npn=15000==10W=30=-=ЗА=90=-
2N1021=Ge złączowy pnp=30-90=25=50W=100=50=5A=100=то-з
2N1021A=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,2=90 W=100=50=7A=100=то-з
2N1022=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,2=50 W=120=55=5A=100=то-з
2N1022A=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,2=90 W=120=55=7A=100=то-з
2N1023=Ge dyfuzyjny pnp=20-175=120=120=40=40=10=100=ТО-44
2N1024=Si planarny pnp=większe od 9==250=18=15=100=175=ТО-5
2N1025=Si planarny pnp=9-22==250=40=35=100=175=ТО-5
2N1026A=Si epitaksjalny pnp=36=większe od 2=400=35=35=100=175=ТО-5
2N1027=Si planarny pnp=większe od 18=większe od 4=250=18=15=100=175=ТО-5
2N1028=Si planarny pnp=większe od 9=większe od 6=250=12=10=100=175=ТО-5
2N1029=Ge złączowy pnp=20-60==90W=50=30=15A=90=MD-16
2N1029A=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=60=40=15A=90=MD-16
2N1029B=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=90=70=15 А=90=MD-16
2N1029C=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=100=80=15 А=90=MD-16
2N103=Ge złączowy npn=4=0,75=50=35=-=10=75=OV9
2N1030=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=50=30=15 А=90=MD-16
2N1030A=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=60=40=15А=90=MD-16
2N1030B=Ge złączowy pnp=10-100==90 W=90=70=15 А=90=MD-16
2N1030C=Ge złączowy pnp=50-100==90W=100=80=15А=90=MD-16
2N1031=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=50=30=15 А=90=ТО-41
2N1031A=Ge złączowy pnp=20-60==90W=60=40=15 А=90=ТО-41
2N1031B=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=90=70=15 А=90=ТО-41
2N1032=Ge złączowy pnp=50-100==90W=50=30=15А=90=ТО-41
2N1032=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N1032A=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=60=40=15А=90=ТО-41
2N1032B=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=90=70=15А=90=ТО-41
2N1032C=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=100=80=15А=90=ТО-41
2N1034=Si planarny pnp=9-22=większe od 0,2=250=50=40=50=160=ТО-5
2N1035=Si planarny pnp=18-42=większe od 0,3=250=50=35=50=160=ТО-5
2N1036=Si planarny pnp=34-88=większe od 0,5=250=50=30=50=160=ТО-5
2N1037=Si planarny pnp=9-42=większe od 0,3=250=50=35=50=160=ТО-5
2N1038=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=40=30=ЗА=100=TO5
2N1038=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N1038-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=40=40=ЗА=100=МТ-27
2N1038-2=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=40=40=ЗА=100=МТ-28
2N1039=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=60=40=ЗА=100=ТО-5
2N1039-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=60=40=ЗА=100=МТ-27
2N1039-2=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=60=40=ЗА=100=МТ-28
2N103T=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N104=Ge złączowy pnp=44=0,75=150=30=-=50=75=TO-40
2N1040=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=80=50=ЗА=100=ТО-5
2N1040=Si npn=większe od 5000=większe od 2O0=360==30=200==
2N1040-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=80=50=ЗА=100=МТ-27
2N1041=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=100=60=ЗА=100=ТО-5
2N1041=Si npn=większe od 1000=większe od 2O0=360==30=200==
2N1041-1=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=100=60=ЗА=100=МТ-27
2N1041-2=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,25=20 W=100=60=ЗА=100=МТ-28
2N1042=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=юо=МТ-28
2N1042=Si npn=40-200=większe od 200=5W==40=5A==
2N1042-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=юо=МТ-27
2N1042-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=ТО-5
2N1043=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ-28
2N1043=Si npn=40-200=większe od 200=35W==40=10A==
2N1043-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ-27
2N1043-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-5
2N1044=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=МТ-28
2N1044=Si npn=40-200=większe od 200=35W==40=10A==
2N1044-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=юо=МТ-27
2N1044-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=80=80=ЗА=100=ТО-5
2N1045=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ-28
2N1045=Si npn=40-200=większe od 200=35W==40=10A==
2N1045.A=Si mesa npn=12-36=8=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57
2N1045-1=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ-27
2N1045-2=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=ТО-5
2N1046=Ge złączowy pnp=60-200=większe od 10=50 W=100=50=12 А=100=ТО-3
2N1046=Si npn=30-150=większe od 200=5W==75=5A==
2N1046B=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 15=50W=130=50=12 А=100=ТО-3
2N1046А=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 15=50W=130=50=12А=100=ТО-3
2N1047=Si npn=30-150=większe od 200=35W==75=10A==
2N1047A=Si mesa npn=12-36=8=40 W=80=80=1 А=200=ТО-57
2N1047B,С=Si mesa npn=12-36=12=40 W=80=80=1 А=200=ТО-57
2N1048=Si npn=30-150=większe od 200=35W==75=10A==
2N1048B,С=Si mesa npn=12-36=12=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57
2N1049=Si npn=30-150=większe od 200=35W==75=10A==
2N1049,А=Si mesa npn=30-90=7=1 W=80=80=1 А=200=ТО-57
2N1049B.C=Si mesa npn=30-90=12=1 W=80=80=1 А=200=ТО-57
2N105=Ge złączowy pnp=55=0,75=35=25=-=15=85=TO-2
2N1050=Si npn=10-30=większe od 150=50W==50=20A==
2N1050,А=Si mesa npn=30-90=7=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57
2N1050B,С=Si mesa npn=30-90=12=1 W=120=120=1 А=200=ТО-57
2N1051=Si npn=30=-=500=60=40=100=175=ТО-5
2N1052=Si mesa npn=35=4=600=180=180=-=150=ТО-5
2N1052=Si npn=10-30=większe od 150=50W==50=20A==
2N1053=Si mesa npn=35=4=600=200=200=-=150=ТО-5
2N1053=Si npn=10-30=większe od 150=50W==75=20A==
2N1054=Si dufuzyjny npn=12=4=600=125=125=-=150=ТО-5
2N1054=Si npn=10-30=większe od 150=50W==75=20A==
2N1055=Si dufuzyjny npn=3=4=3W=100=100=-=150=ТО-5
2N1055=Si npn=25-75=większe od 20=100W==130=20A==
2N1056=Ge złączowy pnp=32=1=240=75=-=100=90=ТО-5
2N1057=Ge złączowy pnp=58=3=240=45=-=300=90=RO-32
2N1058=Ge złączowy npn=17=większe od 4=50=-=18=50=90=ТО-22
2N1059=Ge złączowy npn=75=większe od 0,01=180=20=15=100=90=ТО-22
2N106=Ge złączowy pnp=45=0,8=100=15=-=10=85=OV4
2N1060=Si dufuzyjny npn=50=100=250=-=40=50=150=NSC
2N1065=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 20=120=40=20=-=90=ТО-9
2N1066=Ge dyfuzyjny pnp=20-175=120=120=40=40=10=100=ТО-33
2N1067=Si dufuzyjny npn=15-75=większe od 0,75=5W=60=60=500=175=ТО-8
2N1068=Si dufuzyjny npn=15-75=większe od 0,75=10W=60=60=1,5A=175=ТО-8
2N1069=Si dufuzyjny npn=10-50=większe od 0,5=50 W=60=60=4A=175=ТО-3
2N107=Ge złączowy pnp=19=0=50=12=-=10=75=RO-31
2N1070=Si dufuzyjny npn=10-50=większe od 0,5=50 W=60=60=4A=165=ТО-3
2N1072=Si dufuzyjny npn=większe od 20=70=13W=-=75=2A=175=NSC
2N1073=Si npn=20-60=większe od 20=5W==300=10A==
2N1073B=Ge złączowy pnp=20-60=0,45=85 W=120=120=10A=110=ТО-41
2N1074=Si złączowy npn=14=0,2=250=50=-=50=150=ТО-9
2N1075=Si złączowy npn=25=0,3=250=50=-=50=150=ТО-9
2N1075=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,008=20 W=60=45=ЗА=100=ТО-13
2N1076=Si złączowy npn=50=0,4=250=50=-=50=150=ТО-9
2N1077=Si złączowy npn=18=0,3=250=50=-=50=150=ТО-9
2N1079=Si dufuzyjny npn=20-80=-=60 W=60=60=ЗА=125=ТО-53
2N108=Ge złączowy pnp=-=-=50=20=-=15=65=RO-108
2N1080=Si dufuzyjny npn=20-00=-=60 W=60=60=ЗА=125=ТО-53
2N1081=Si złączowy npn=większe od 20=-=600=40=40=750=175=ТО-5
2N1082=Si złączowy npn=większe od 10=-=200=25=25=50=175=ТО-5
2N1084=Si złączowy pnp=20=0,025=-=60=50=2A=150=ТО-5
2N1085=Si złączowy npn=40-120=0,01=-=60=50=2A=150=ТО-5
2N1086=Ge złączowy npn=40=8=65=9=9=20=85=OV5
2N1086A=Ge złączowy npn=40='8=65=9=9=20=85=OV5
2N1087=Ge złączowy npn=40=8=65=9=9=20=85=OV5
2N109=Ge złączowy pnp=większe od 65=-=,150=25=25=70=75=TO-40
2N109/5=Ge złączowy pnp=75=-=150=25=-=70=65=TO-5
2N1090=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 5=120=25=18=400=85=ТО-9
2N1091=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 10=120=25=15=400=85=ТО-9
2N1092=Si złączowy npn=15-75=większe od 0,75=2W=60=60=500=175=ТО-5
2N1093=Ge złączowy pnp=125=8=150=30=-=250=90=ТО-5
2N1094=Ge dyfuzyjny pnp=50=645=150=30=15=40=90=ТО-28
2N1095=Si dufuzyjny npn=36=3=500=60=-=40=175=OV5
2N1096=Si dufuzyjny npn=35=3=500=90=-=30=175=OV5
2N1097=Ge złączowy pnp=większe od 34=-=140=-=16=100=85=ТО-5
2N1098=Ge złączowy pnp=25=-=H0=-=16=100=85=ТО-5
2N1099=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,003=170W=80=55=15 А=110=ТО-36
2N110=Ge złączowy pnp=3=5=200=50=-=-=85=OV2
2N1100=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,1=150W=100=65=15А=110=ТО-36
2N1101=Ge złączowy npn=45=większe od 0,1=180=20=-=100=75=ТО-72
2N1102=Ge złączowy npn=45=większe od 0,01=180=40=-=100=75=ТО-22
2N1102/5=Ge złączowy npn=40=0,15=180=40=-=100=90=ТО-5
2N1104=Si dufuzyjny npn=45=większe od 25=125=45=35=20=150=ТО-5
2N1105=Si złączowy npn=12=-=800=60=60=500=150=ТО-43
2N1106=Si złączowy npn=12=-=800=100=100=500=150=ТО-43
2N1108=Ge dyfuzyjny pnp=33=35=30=16=-=5=90=ТО-22
2N1109=Ge dyfuzyjny pnp=20=30=30=16==5=90=TO-22
2N111=Ge złączowy pnp=25=3=130=30=20=200=85=OV4
2N1110=Ge dyfuzyjny pnp=29=35=30=16=-=5=90=TO-22
2N1111=Ge dyfuzyjny pnp=25=35=30=20=-=5=90=TO-22
2N1111A=Ge dyfuzyjny pnp=29=35=30=20=-=5=90=TO-22
2N1111B=Ge dyfuzyjny pnp=29=35=30=20=-=5=90=TO-22
2N1114=Ge złączowy npn=110=10=150=25=-=200=100=TO-5
2N1115=Ge złączowy pnp=-=większe od 5=150=-=15=125=85=OV5
2N1115A=Ge złączowy pnp=-=większe od 5=150=20=15=125=90=RO-109
2N1116=Si dufuzyjny npn=większe od 40=4=600=60=60=-=200=TO-5
2N1117=Si dufuzyjny npn=większe od 40=4=600=60=60=-=200=TO-5
2N1118=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 8=150=25=25=50=150=TO-5
2N1118A=Si złączowy pnp=większe od 35=większe od 8=150=25=25=50=140=TO-5
2N111A=Ge złączowy pnp=25=3=130=30=20=200=85=OV4
2N112=Ge złączowy pnp=30=5=130=30=20=200=85=OV4
2N1120=Ge złączowy pnp=20-50==90 W=80=40=15A=100=TO-41
2N1121=Ge złączowy npn=34=8=65==15=20=85=OV5
2N1122=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 40=25=12=11=50=85=TO-24
2N1122A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 40=25=15=14=50=100=TO-24
2N1123=Ge złączowy pnp=większe od 40=10=750=35=35=500=100=MT-60
2N1124=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,4=300=40=35=250=85=TO-5
2N1125=Ge złączowy pnp=150=większe od 1=300=40=40=250=85=TO-5
2N1126=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=1 W=40=35=250=85=-
2N1127=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 1=1 W=40=40=250=85=-
2N1128=Ge złączowy pnp=120==150=25=-=250=90=RO-2
2N1129=Ge złączowy pnp=165=0,75=150=25=-=250=90=RO-2
2N112A=Ge złączowy pnp=30=5=130=30=20=200=85=OV4
2N113=Ge złączowy pnp=45=10=130=30=20=200=85=OV4
2N1130=Ge złączowy pnp=110=0,75=150=30=-=250=90=RO-2
2N1131=Si planarny pnp=20-45=większe od 50=600=50=35=600=175=TO-5
2N1131=Si npn=30-90=większe od 20=5W==130=5A==
2N1131A=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 50=600=60=40=-=175=TO-5
2N1131A=Si npn=30-90=większe od 2=50W==130=10A==
2N1132=Si planarny epitaksjalny pnp=45-90=większe od 60=600=50=35=-=175=TO-39
2N1132=Si npn=1,5-6,0==400==50=30==
2N1132/KVT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=3W=50=35=-=,125=ерох
2N1132/TNT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=100=50=35=-=125=ерох
2N1132/TPT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=150=50=35=-=125=ерох
2N1132A=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 60=600=60=40=600=175=TO-5
2N1132A=Si npn=1,5-6,0==400==50=30==
2N1132A/46=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=400=50=35=-=175=TO-46
2N1132B=Si npn=1,5-6,0==400==50=30==
2N1132B/46=Si planarny pnp=60=100=400=70=45=600=175=TO-46
2N1135=Si planarny pnp=-=większe od 5,6=100=12=12=50=175=TO-5
2N1135A=Si planarny pnp=-=większe od 5,6=100=12=12=50=175=TO-5
2N1136=Ge złączowy pnp=50-100=-=60 W=60=30=57 A=100=TO-3
2N1136=Si pnp=3,5-6,5==360==25=125==
2N1136A=Ge złączowy pnp=50-100=-=60 W=90=65=7A=100=TO-3
2N1136B=Ge złączowy pnp=50-100==60W=100=75=7A=100=TO-3
2N1137=Ge złączowy pnp=75-150==60 W=60=35=7 A=100=TO-3
2N1137=Si npn=6,0-15==360==40=25==
2N1137A=Ge złączowy pnp=75-150=-=60 W=90=65=7A=100=TO-3
2N1137B=Ge złączowy pnp=75-150=-=60 W=100=75=7A=100=TO-3
2N1138=Ge złączowy pnp=100-200=-=35W=-=35=5A=100=TO-3
2N1138=Si npn=60-250=większe od 100=350==140=600==
2N1139=Si mesa npn=40=150=500=15=15=-=150=TO-5
2N113BA=Ge złączowy pnp=100-200==35W=-=65=5 A=100=TO-3
2N114=Ge złączowy pnp=75=20=130=30=20=200=85=OV4
2N1140=Si npn=50=60=1 W=40=-=-=150=TO-5
2N1141=Ge mesa pnp=większe od 10=1000=300=35=-=100=100=TO-5
2N1142=Ge mesa pnp=większe od 10=1000=300=30=-=100=100=TO-5
2N1142A=Ge mesa pnp=15=400=750=30=-=100=100=TO-5
2N1143=Ge mesa pnp=większe od 10=1000=300=25=-=100=100=TO-5
2N1143=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=50=35=25 A=110=TO-41
2N1143A=Ge mesa pnp=15=400=750=30=-=100=100=TO-5
2N1144=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=80=60=25 A=110=то-з
2N1145=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90W=40=30=15 A=100=TO-3
2N1146=Si npn=80-250=większe od 100=350==160=600==
2N1146A=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90W=60=45=15 A=100=TO-3
2N1146C=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90 W=100=75=15A=100=TO-3
2N1147=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90 W=40=30=15 A=100=TO-41
2N1147=Si npn=40-250=większe od 30=15W==80=10A==
2N1147B=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90 W=80=60=15 A=100=TO-41
2N1147C=Ge złączowy pnp=60-150=0,004=90W=100=75=15 A=100=TO-41
2N1148=Ge złączowy pnp=70-110=-=-=50=30=5A=100=ТО-3
2N1149=Si dufuzyjny npn=13=12=150=45=-=25=150=OV9
2N1149=Si npn=40-250=większe od 30=15W==80=10A==
2N115=Ge złączowy pnp=większe od 90=0,2=-=32=-=ЗА=75=-
2N1150=Si dufuzyjny npn=24=13=150=45=-=25=150=OV9
2N1150=Si npn=mniejsze od 150==310==25=10==
2N1151=Si dufuzyjny npn=39=14=(50=45=-=25=150=OV9
2N1151=Si npn=1,5-6,5==300==30=10==
2N1152=Si dufuzyjny npn=49=15=150=45=-=25=150=OV9
2N1152=Si npn=1,5-6,5==300==30=10==
2N1153=Si dufuzyjny npn=99=16=150=45=-=25=150=OV9
2N1153=Si npn=1,5-6,5==300==30=10==
2N1154=Si npn=większe od 19=1=750=50=-=60=150=TO-22
2N1154=Si npn=2,0-3,0==500==50=10==
2N1155=Si npn=większe od 19==750=80=-=50=150=TO-22
2N1155=Si npn=2,0-3,0==500==50=10==
2N1156=Si npn=2,0-3,0==500==50=10==
2N1157=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=187W=60=45=40 A=100=MT-7
2N1157A=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=187W=80-=50=40 A=100=MT-7
2N1158=Ge mesa pnp=50=-=60=20=20=100=90=TO-9
2N1158A=Ge mesa pnp=50=-=75=20=20=100=90=TO-9
2N1159=Ge złączowy pnp=30-75=0,008=90W=80=60=5A=100=TO-3
2N1162=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=50=35=25 A=110=TO-3
2N1162A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=50=35=25 A=110=TO-3
2N1164A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106 W=80=60=25 A=110=то-з
2N1165=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=80=60=25 A=110=ТО-41
2N1166=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=то-з
2N1167=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=ТО-41
2N1167A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=ТО-41
2N1169=Ge złączowy npn=-=7=120=25=-=400=-=ТО-5
2N117=Si złączowy npn=9-20=4=150=45=-=25=150=ov6
2N1170=Ge złączowy npn=-=7=120=40=-=400=-=ТО-5
2N1171=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 10=170=30=12=400=90=ТО-5
2N1172=Ge złączowy pnp=30-90=0,017=1 W=40=30=1,5A=90=ТО-37
2N1173=Ge złączowy npn=80=6=250=35=-=200=90=ТО-29
2N1174=Ge złączowy pnp=85=7=250=35=-=200=90=ТО-29
2N1175=Ge złączowy pnp=70-140=1,5=225=35=25=500=100=TO5
2N1175A=Ge złączowy pnp=80=4,2=200=35=25=200=100=ТО-5
2N1176=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,015=300=35=35=300=90=ТО-5
2N1176A=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,015=300=40=40=300=90=ТО-5
2N1177=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=140=80=30=-=10=71=ТО-45
2N1179=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=140=80=30=-=10=71=ТО-45
2N118=Si złączowy npn=18-40=5=150=45=-=25=150=OV6
2N1180=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=100=80=30=-=10=71=ТО-45
2N1182=Ge złączowy pnp=35-85=większe od 0,005=50 W=60=60=5A=100=ТО-З
2N1183=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=7,5W=45=20=ЗА=100=ТО-8
2N1183A=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=7,5W=60=30=ЗА=100=ТО-8
2N1183B=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=7,5W=80=40=ЗА=100=ТО-8
2N1184=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,5=7,5 W=45=20=ЗА=100=ТО-8
2N1184A=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,5=7,5W=60=30=ЗА=100=ТО-8
2N1184B=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,5=7,5 W=80=40=ЗА=100=ТО-8
2N1185=Ge złączowy pnp=190-400=większe od 1,75=200=45=30=500=100=ТО-5
2N1186=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,75=200=60=45=500=100=ТО-5
2N1187=Ge złączowy pnp=50-120=21=200=60=45=500=100=ТО-5
2N1188=Ge złączowy pnp=100-225=większe od 1,25=200=60=45=500=100=ТО-5
2N118A=Si złączowy npn=18-90=8=150=45=-=25=150=OV6
2N119=Si złączowy npn=36-90=6=150=45=-=25=150=OV6
2N1190=Ge złączowy pnp=125-300=większe od 2,25=200=45=30=500=100=ТО-5
2N1191=Ge złączowy pnp=30-70=1,5=200=40=25=200=100=ТО-5
2N1192=Ge złączowy pnp=50-125=2=200=40=25=200=100=ТО-5
2N1193=Ge złączowy pnp=100-250=2,5=200=40=25=200=100=TO5
2N1194=Ge złączowy pnp=190-500=3=200=40=25=200=100=TO-5
2N1195=Ge mesa pnp=40=550=300=30=20=50=100=TO-29
2N1196=Si mesa pnp=10=większe od 40=350=70=70=15=150=TO-5
2N1197=Si mesa pnp=10=większe od 45=350=70=-=15=150=TO-5
2N1198=Ge złączowy npn=17=większe od 5=65=-=25=75=90=OV17
2N1199=Si dufuzyjny npn=25=125=150=20=-=100=150=TO-9
2N1199A=Si dufuzyjny npn=25=125=150=20=-=100=150=TO-9
2N120=Si złączowy npn=76-333=7=150=45=-=25=150=OV6
2N1200=Si złączowy npn=większe od 7=4,3=100=20=15=100=175=TO-9
2N1201=Si złączowy npn=większe od 7=12,5=100=20=15=100=175=TO-9
2N1202=Ge złączowy pnp=40-120=0,006=40 W=80=60=3,5A=100=TO-10
2N1203=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=40 W=120=70=3,5 A=100=TO-10
2N1204=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 110=300=20=15=500=100=TO-5
2N1204A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 110=300=20=15=500=100=TO-5
2N1205=Si npn=większe od 10=większe od 17=150=20=20=-=175=TO-5
2N1206=Si planarny npn=20-80=większe od 10=550=60=60=-=175=TO-5
2N1207=Si planarny npn=20-80=większe od 10=550=125=100=-=175=TO-5
2N1208=Si planarny npn=większe od 15=12=45W=60=60=5 A=175=TO-61
2N1208/I=Si planarny npn=15-60=2,5=-=60=60=5A=175=MT-10
2N1209=Si planarny npn=20-80=12=45 W=45=45=5A=175=TO-61
2N1209/I=Si planarny npn=20-80=2,5=-=45=45=5A=175=MT-10
2N1210=Si planarny npn=15-75=0,015=30W=60=60=5A=175=TO-53
2N1210/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=60=60=5 A=175=MS-3
2N1211=Si planarny npn=15-75=0,015=30W=80=80=5 A=175=TO-53
2N1211/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=80=70=5 A=175=MS-3
2N1212=Si planarny npn=12-36=10=45 W=60=60=ЗА=175=TO-61
2N1212/I=Si planarny npn=12-36=2,5=-=60=60=5A=175=MT-10
2N1213=Ge złączowy pnp=-=-=75=25=-=100=71=TO-5
2N1215=Ge złączowy pnp=-=-=75=25=-=100=71=TO-5
2N1216=Ge złączowy pnp=-=-=75=25=-=100=71=TO-5
2N1217=Ge złączowy npn=60=9=75=20=20=25=90=OV5
2N1218=Ge złączowy npn=40-160=większe od 0,007=20 W=45=35=2A=85=TO-3
2N1219=Si planarny pnp=większe od 18=-=250=30=25=100=175=TO-5
2N122=Si złączowy npn=większe od 3=-=9W=120=-=140=150=MS6
2N1220=Si planarny pnp=większe od 9=-=250=30=25=100=175=TO-5
2N1221=Si planarny pnp=większe od 18=-=250=30=25=100=175=TO-5
2N1222=Si planarny pnp=większe od 9=-=250=30=25=100=175=TO-5
2N1223=Si planarny pnp=większe od 6=-=250=40=40=100=175=TO-5
2N1224=Ge złączowy pnp=20-175=30=120=40=40=10=100=TO-33
2N1225=Ge złączowy pnp=20-175=100=120=40=40=10=100=TO-33
2N1227=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,005=-=40=30=ЗА=100=TO-3
2N1228=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=15=15==200=TO-5
2N1229=Si epitaksjalny pnp=28-65=1,2=400=15=15=-=200=TO-5
2N123=Ge złączowy pnp=65=8=150=20=-=125=75=TO-5
2N123/5=Ge złączowy pnp=75=8=150=20=15=125=75=RO-32
2N1230=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=35=35=-=200=TO-5
2N1231=Si epitaksjalny pnp=28-65=1,2=400=35=35=-=200=TO-5
2N1232=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=60=60=-=200=TO-5
2N1233=Si epitaksjalny pnp=28-65=1,2=400=60=60=-=200=TO-5
2N1234=Si epitaksjalny pnp=14-32=1,2=400=110=110=-=200=TO-5
2N1235=Si planarny npn=12-60=0,05=45W=120=120=2A=175=TO-53
2N1238=Si złączowy pnp=14=1,2=1W=15=15=-=175=X3
2N124=Ge złączowy npn=18=0,3=50=10=-=8=75=OV9
2N1240=Si złączowy pnp=14=1,2=1 W=35=35=-=175=X3
2N1241=Si złączowy pnp=30=1,2=1W=35=35=-=175=X3
2N1242=Si złączowy pnp=14==1W=60=60=-=175=X3
2N1242A=Si złączowy pnp=20==1 W=90=-=-=175=X3
2N1243=Si złączowy pnp=30==1W=60=60=-=175=X3
2N1244=Si złączowy pnp=14=0,8=1W=110=110=-=175=X3
2N1245=Ge złączowy pnp=50=0,125=-=30=25=4A=90=TO-3
2N1246=Ge złączowy pnp=150=0,125=-=30=25=4A=90=TO-3
2N1247=Si planarny npn=większe od 15=5=30=6=6=-=175=TO-5
2N1248=Si planarny npn=większe od 15=-=30=6=6=-=175=TO-5
2N1249=Si planarny npn=większe od 20=-=30=6=6=-=175=TO-5
2N125=Ge złączowy npn=36=5=50=10=-=8=75=OV9
2N1250=Si planarny npn=większe od 15=-=45 W=60=60=-=175=TO-53
2N1250/I=Si planarny npn=15-60=2,5=-=60=60=5 A=175=MS-3
2N1251=Ge złączowy npn=70-250=większe od 0,075=180=20=15=100=85=TO-22
2N1252=Si planarny epitaksjalny npn=15-45=40=600=30=(20)=-=175=TO-5
2N1253=Si planarny epitaksjalny npn=30-50=większe od 150=600=30=20=-=175=TO-5
2N1254=Si planarny pnp=25 - 50=-=275=30=30=-=175=TO-5
2N1255=Si planarny pnp=40-90=-=275=30=30=-=175=TO-5
2N1256=Si planarny pnp=25-50=-=275=40=40=-=175=TO-5
2N1257=Si planarny pnp=40-80=-=275=40=40=-=175=TO-5
2N1258=Si planarny pnp=75-150=-=275=30=30=-=175=TO-5
2N1259=Si planarny pnp=25-100=-=275=50=50=-=175=TO-5
2N126=Ge złączowy npn=20=5=50=10=-=8=75=RO-26
2N1260=Si planarny npn=12-60=3=50W=120=120=-=175=TO-61
2N1261=Ge złączowy pnp=20-50=0,006=40W=80=45=3,5A=100=TO-10
2N1261A=Ge złączowy pnp=20-50=0,2=-=80=45=3.5A=100=-
2N1262=Ge złączowy pnp=30-75=0,006=40 W=80=45=3,5A=100=TO-10
2N1262A=Ge złączowy pnp=30-75=0,2=-=80=45=3,5 A=100=-
2N1263=Ge złączowy pnp=45-113=0,006=40W=80=45=3,5 A=100=TO-10
2N1263А=Ge złączowy pnp=45-113=0,2==80=45=3,5A=100=
2N1264=Ge dyfuzyjny pnp=25=3=50=20=-=10=90=-
2N1264/13=Si dufuzyjny pnp=25=300=50=20=-=10=175=ТО-13
2N1265=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1=100=20=10=100=90=ТО-5
2N1265/5=Ge złączowy pnp=75=1=50=10=-=100=90=ТО-5
2N1266=Ge złączowy pnp=48=1=80=-=10=-=90=ТО-22
2N1267=Si dufuzyjny npn=11=-=65=20==100=150=ТО-9
2N1268=Si dufuzyjny npn=20=-=80=20=-=100=150=ТО-9
2N127=Ge złączowy npn=większe od 100=5=50=10=-=8=75=OV9
2N1270=Si dufuzyjny npn=11=-=110=20=-=100=150=ТО-9
2N1271=Si dufuzyjny npn=20=-=130=20=-=100=150=ТО-9
2N1272=Si dufuzyjny npn=50=-=170=20=-=100=150=ТО-9
2N1273=Ge złączowy pnp=187=-=250=15=15=200=90=ТО-5
2N1274=Ge złączowy pnp=187=-=250=25=25=200=90=ТО-5
2N1276=Si planarny npn=większe od 10=30=150=40=30=-=175=ТО-5
2N1277=Si planarny npn=większe od 20=30=150=40=30=-=175=ТО-5
2N1278=Si planarny npn=większe od 33=30=150=40=30=-=175=ТО-5
2N1279=Si planarny npn=większe od 80=34=150=40=30=-=175=ТО-5
2N128=Ge dyfuzyjny npn=większe od 19=28=25=10=4,5=5=85=TO-24
2N1280=Ge złączowy pnp=60=5=200=16=-=400=90=ТО-5
2N1281=Ge złączowy pnp=90=7=200=16=-=400=90=ТО-5
2N1282=Ge złączowy pnp=100=10=200=16=-=400=90=ТО-5
2N1284=Ge złączowy pnp=90=5=200=20=15=400=90=ТО-5
2N1285=Ge dyfuzyjny pnp=100=100=120=40==10=90=ТО-33
2N1287=Ge złączowy pnp=40==165=20=-=300=90=ТО-5
2N1287A=Ge złączowy pnp=60=0=165=20=-=300=90=ТО-5
2N1288=Ge dyfuzyjny npn=50-300=60=75=15=10=50=85=ТО-39
2N1289=Ge dyfuzyjny npn=50-300=60=75=20=15=50=35*=ТО-39
2N129=Ge złączowy pnp=20=30=30=-=4,5=5=85=TO-24
2N1291=Ge złączowy pnp=30-90=0,005=90 W=35=30=ЗА=100=ТО-3
2N1292=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=35=25=ЗА=100=ТО-3
2N1293=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=100=75=ЗА=100=ТО-3
2N1294=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=60=40=ЗА=100=ТО-3
2N1295=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,005=90 W=80=80=ЗА=100=ТО-3
2N1297=Ge złączowy pnp=30-90=0,005=90 W=100=80=ЗА=100=ТО-3
2N1299=Ge złączowy npn=większe od 35=5=150=40=-=-=85=ТО-5
2N130=Ge złączowy pnp=24=0,7=85=25=22=10=-=TO-5
2N1300=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 25=150=13=12=100=85=ТО-5
2N1301=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 35=150=13=12=100=85=ТО-5
2N1302=Ge złączowy npn=większe od 20=4,53=150=25=25=200=85=ТО-5
2N1303=Ge złączowy pnp=większe od 20=4,5=150=30=25=300=85=ТО-5
2N1304=Ge złączowy npn=40-200=większe od 5=150=25=20=300=85=ТО-5
2N1304=NPN==10MHz=0.15W==25V=.3A==TO18
2N1305=Ge złączowy pnp=40-200=większe od 5=150=30=20=300=85=ТО-5
2N1305=PNP==10MHz=.15W==30V=.3A==
2N1306=Ge złączowy npn=60-300=większe od 10=150=25=15=300=85=ТО-5
2N1307=Ge złączowy npn=60-300=większe od 10=150=30=15=300=85=ТО-5
2N1308=Ge złączowy npn=większe od 80=większe od 15=150=25=15=300=85=TO5
2N1309=Ge złączowy pnp=większe od 80=większe od 15=150=30=15=300=85=ТО-5
2N1309A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=większe od 1=150=35=15=300=85=ТО-5
2N130A=Ge złączowy pnp=26=0,7=100=-=44=100=85=OV16
2N131=Ge złączowy pnp=50=0,8=85=25=15=10=-=TO-5
2N1311=Ge złączowy npn=30=1,5=120=75=-=-=85=ТО-9
2N1312=Ge złączowy npn=40=2=120=50=-=-=85=ТО-9
2N1313=Ge złączowy pnp=większe od 83=większe od 8=180=30=15=400=85=ТО-5
2N1314=Ge złączowy pnp=20-80=0,004=12, 5W=32=16=3,5A=90=MD3
2N1315=Ge złączowy pnp=64=0,3=12,5W=32=32=3,5A=90=ТО-3
2N1316=Ge złączowy pnp=50-200=większe od 10=200=30=15=400=85=ТО-5
2N1317=Ge złączowy pnp=45-180=większe od 10=200=20=12=400=85=ТО-5
2N1318=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=10=6=400=85=ТО-5
2N1319=Ge złączowy pnp=większe od 15=6=120=20=-=400=71=ТО-5
2N131A=Ge złączowy pnp=45=0,8=100==30=100=85=OW16
2N132=Ge złączowy pnp=90=1,2=85=25=15=10=-=ТО-5
2N1320=Ge złączowy pnp=30-90=0,15=20 W=35=30=ЗА=100=ТО-10
2N1321=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=35=25=ЗА=100=ТО-10
2N1322=Ge złączowy pnp=30-90=0,15=20 W=60=45=ЗА=100=ТО-10
2N1323=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=60=40=ЗА=100=ТО-10
2N1324=Ge złączowy pnp=30-90=0,15=20 W=80=60=ЗА=100=ТО-10
2N1325=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=80=55=ЗА=100=ТО-10
2N1326=Ge złączowy npn=40-90=0,15=20 W=100=100=ЗА=100=ТО-10
2N1327=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=100=75=ЗА=100=ТО-10
2N1328=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,15=20 W=35=30=ЗА=100=ТО-13
2N1329=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=35=35 A=ЗА=100=ТО-13
2N132A=Ge złączowy pnp=90=1=100=-=24=100=85=OV16
2N133=Ge złączowy pnp=90==85=25=12=10=-=ТО-5
2N1330=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=60=40=ЗА=100=ТО-13
2N1331=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,15=20 W=80=60=ЗА=100=ТО-13
2N1332=.Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=80=55=ЗА=100=ТО-13
2N1333=Ge złączowy npn=większe od 30=0,15=20 W=100=80=ЗА=100=ТО-13
2N1334=Ge złączowy npn=30-90=0,15=25 W=100=75=ЗА=100=ТО-13
2N1335=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=45=300=175=ТО-5
2N1336=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=45=300=175=ТО-5
2N1337=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=45=300=175=ТО-5
2N1338=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=80=25=300=175=ТО-5
2N1339=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=50=300=175=ТО-5
2N133A=Ge złączowy pnp=50=0,8=100=-=30=100=85=OV16
2N1340=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=50=300=175=ТО-5
2N1341=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=120=50=300=175=ТО-5
2N1342=Si planarny npn=10-150=większe od 70=800=150=65=300=175=ТО-5
2N1343=Ge złączowy pnp=większe od 5=większe od 4=150=20=16=400=85=ТО-5
2N1344=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 7=150=15=10=400=85=ТО-5
2N1345=Ge złączowy pnp=30-100=większe od 10=150=10=8=400=85=ТО-5
2N1346=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=150=12=10=400=85=ТО-5
2N1347=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=150=20=12=200=85=ТО-5
2N1348=Ge złączowy pnp=większe od 45=5=200=40=12=400=85=ТО-5
2N1349=Ge złączowy pnp=110>50=10=200=40=15=400=85=ТО-5
2N135=Ge złączowy pnp=20=większe od 3=100=20=20=50=85=RO-31
2N1350=Ge złączowy pnp=większe od 45=8=200=50=20=400=85=ТО-5
2N1351=Ge złączowy pnp=większe od 35=8=200=40=18=400=85=ТО-5
2N1352=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 2,5=150=30=20=200=85=ТО-5
2N1353='Ge złączowy pnp=25-150=większe od 1,5=200=15=10=200=85=ТО-5
2N1354=Ge złączowy pnp=25-150=większe od 3=200=30=15=200=85=ТО-5
2N1355=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=200=30=20=200=85=ТО-5
2N1356=Ge złączowy pnp=40-140=większe od 5=200=30=20=200=85=ТО-5
2N1357=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=30=15=200=85=ТО-5
2N1358=Ge złączowy pnp=40-80=większe od 0,1=150W=80=40=15 A=110=ТО-36
2N1358A=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150W=100=60=15 A=110=ТО-36
2N1358M=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150W=80=40=15 A=110=ТО-36
2N136=Ge złączowy pnp=40=większe od 5=100=20=20=50=85=RO-31
2N1360=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=50=40=ЗА=110=то-з
2N1361=Ge złączowy pnp=większe od 40=4=150=25=20=200=85=GE
2N1361A=Ge złączowy pnp=większe od 40=4=200=25=20=200=85=ТО-5
2N1362=Ge złączowy pnp=35-90=większe od 0,007=106W=100=75=ЗА=110=ТО-З
2N1363=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=100=75=ЗА=110=ТО-3
2N1364=Ge złączowy pnp=35-90=większe od 0,007=106W=120=100=ЗА=110=ТО-З
2N1365=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=120=100=ЗА=110=ТО-З
2N1366=Ge złączowy npn=10=większe od 2,5=100=12=18=10=85=ТО-5
2N1367=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 2,5=100=12=18=10=85=ТО-5
2N137=Ge złączowy pnp=60=większe od 7=100=10=10=50=85=RO-31
2N1370=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5
2N1371=Ge złączowy pnp=187=2=250=45=45=200=85=ТО-5
2N1372=Ge złączowy pnp=127=1,5=250=25=25=200=85=ТО-5
2N1373=Ge złączowy pnp=127=1,5=250=45=45=200=85=ТО-5
2N1374=Ge złączowy pnp=187=2=250,=25=25=200=85  ,=ТО-5
2N1375=Ge złączowy pnp=187=2=250=45=45=200=85=ТО-5
2N1376=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5
2N1378=Ge złączowy pnp=385=3=250=12=12=200=85=ТО-5
2N1379=Ge złączowy pnp=385=3=250=25=25=200=85=ТО-5
2N138=Ge złączowy pnp=44=-=150=20=-=150=86=ТО-22
2N1380=Ge złączowy pnp=385=2=250=12=12=200=85=ТО-5
2N1381=Ge złączowy pnp=385=2=250=25=25=200=85=ТО-5
2N1382=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5
2N1383=Ge złączowy pnp=187=2=250=25=25=200=85=ТО-5
2N1384=Ge złączowy pnp=większe od 20=35=240=30=30=500=85=TO-8
2N1385=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 800=750=25=10=100=85=TO-5
2N1386=Si planarny npn=większe od 45=60=300=25=25=50=175=TO-5
2N1387=Si planarny npn=większe od 30=50=300=30=30=50=175=TO-5
2N1388=Si planarny npn=większe od 15=75=300=45=45=50=175=TO-5
2N1389=Si planarny npn=większe od 15=40=300=50=50=50=175=TO-5
2N138A=Ge złączowy pnp=140=1,2=130=12=-=150=85=-
2N138B=Ge złączowy pnp=140=-=100=12=-=100=85=-
2N139=Ge złączowy pnp=48=14=35=16=12=15=85=ТО-40
2N1390=Si planarny npn=większe od 15=30=300=20=20=50=175=TO-5
2N1391=Ge złączowy npn=70=większe od 3=150=25===85=TO-5
2N1395=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=30=120=40=40=10=100=TO-33
2N1396=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=100=120=40=40=10=100=TO-33
2N1397=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=020=120=40=40=10=100=TO-33
2N1398=Ge mesa pnp=większe od 10=100=50=30=-=10=-=RO-34
2N1399=Ge mesa pnp=większe od 3,5=100=50=30=-=10=-=RO-34
2N140=Ge złączowy pnp=48=10=35=16=9=15=85=ТО-40
2N1400=Ge mesa pnp=5-12=100=50=30=-=10=-=RO-34
2N1401=Ge mesa pnp=większe od 5=100=50=30=-=10=-=RO-34
2N1401A=Ge mesa pnp=większe od 10=100=50=30=-=10=-=RO-34
2N1402=Ge mesa pnp=większe od 3,5=100=35=30=-=5=-=RO-34
2N1403=Ge mesa pnp=większe od 25=200=250=15=12=100=85=RO-24
2N1404=Ge złączowy pnp=100=większe od 4=150=25=-=300=85=TO-5
2N1404A=Ge złączowy pnp=większe od 24=większe od 3=150=25=15=300=85=TO-5
2N1405=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 800=75=30=20=50=85=TO-12
2N1407=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 600=75=30=20=50=85=TO-12
2N1408=Ge złączowy pnp=większe od 10==150=50=50=200=100=TO-5
2N1409=Si mesa npn=45=większe od 50=600=30=-=500=175=TO-5
2N1409A=Si planarny npn=15-45=230=800=30=25=500=175=TO-5
2N141=Ge złączowy pnp=40=0,4=1,5W=60=30=800=75=ММ-1
2N141/13=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,008=20 W=60=30=ЗА=100=ТО-13
2N1410=Si mesa npn=90=większe od 50=600=45=-=500=175=TO-5
2N1412=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150W=100=60=15 A=100=TO-36
2N1412A=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=150 W=100=60=15 A=100=TO-36
2N1413=Ge złączowy pnp=25-42==225=35=25=500=100=TO-5
2N1415=Ge złączowy pnp=53-90=większe od 1,3=225=35=25=500=100=TO-5
2N1416=Ge złączowy pnp=110=0,6=250=-=18=850=85=TO-25
2N1417=Si planarny npn=30-200=34=150=15=15==175=ТО-5
2N1418=Si planarny npn=30-200=34=150=30=30=-=175=ТО-5
2N142=Ge złączowy npn=40=0,6=1,5W=60=30=800=75=ММ-1
2N142/13=Ge złączowy npn=większe od 11=-=12,5W=60=30=ЗА=100=то-13
2N1420=Si planarny npn=100-300=większe od 50=2000=60=30=1 A=200=ТО-5
2N1420=NPN========TO5
2N1420=Si npn=7,5-12,5==650==40=50==
2N1421=Si planarny npn=20-80=większe od 10=30W=60=60=ЗА=175=МТ-10
2N1422=Si planarny npn=20-80=większe od 10=30W=60=60=ЗА=175=ТО-3
2N1423=Si planarny npn=20-80=większe od 10=60 W=60=60=ЗА=175=ТО-3
2N1424=Si planarny npn=20-80=większe od 10=60 W=60=60=ЗА=175=МТ-10
2N1425=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=33=80=24=-=10=71=ТО-7
2N1426=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 130=33=80=24=-=10=71=ТО-7
2N1427=Ge mesa pnp=40-120=większe od 60=25=6=6=50=35=ТО-24
2N1428=Si pnp=30=23=100=6=6=50=175=ТО-1
2N1429=Si pnp=30=23=100=6=6=50=175=ТО-5
2N143=Ge złączowy pnp=40=0,4=1W=60=30=800=75=-
2N143/13=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,008=20 W=60=30=ЗА=100=ТО-13
2N1430=Ge złączowy pnp=30-120=1,5=50W=100=100=10А=110=ТО-41
2N1431=Ge złączowy npn=112=większe od 0,01=180=20=15=100=85=ТО-22
2N1432=Ge złączowy pnp=30-120=-=100=45=45=10=100=ТО-33
2N1433=Ge złączowy pnp=20-50=0,2=100=45=45=10=100=ТО-33
2N1434=Ge złączowy pnp=45-115=0,2=35W=80=50=3.5А=95=ТО-10
2N1435=Ge złączowy pnp=30-75=0,2=35W=80=50=3,5 А=95=ТО-10
2N1437=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-13
2N1438=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-10
2N1439=Si złączowy pnp=większe od 9==400=50=-=100=175=ТО 5
2N144=Ge złączowy npn=40=0,6=1 W=60=30=800=75=-
2N144/13=Ge złączowy npn=większe od 11=-=12,5W=60=60=1 А=100=ТО-13
2N1440=Si złączowy pnp=większe od 15==400=60=50=100=175=ТО-5
2N1441=Si złączowy pnp=większe od 27==400=50=35=100=175=ТО-5
2N1442=Si złączowy pnp=większe od 43==400=50=30=100=175=ТО-5
2N1443=Si złączowy pnp=większe od 65=większe od 1=400=50=-=100=175=ТО-5
2N1444=Si planarny npn=25=100=500=-=60=250=175=ТО-29
2N1445=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-13
2N1445=Si złączowy npn=80=0,075=800=120=120=750=175=ТО-5
2N1447=Ge złączowy pnp=33-65=3=200=45=25=400=85=ТО-5
2N1448=Ge złączowy pnp=50-90=4=200=45=25=400=85=ТО-5
2N1449=Ge złączowy pnp=70-125=5=200=45=25=400=85=ТО-5
2N1449=Si planarny pnp=36-88=większe od 2=250=40=35=100=175=ТО-5
2N145=Ge złączowy npn==0,45=65=20=-=5=85=OV9
2N1450=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=120=30=-=100=100=ТО-9
2N1451=Ge złączowy pnp=20-65=1,5=200=45=20=400=85=ТО-5
2N1452=Ge złączowy pnp=30-90=2,2=200=45=20=400=85=ТО-5
2N1453=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=30=25=5 А=100=ТО-13
2N1454=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43W=30=25=5 А=100=ТО-13
2N1455=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=60=50=5 А=100=ТО-13
2N1457=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=80=65=5 А=100=ТО-13
2N1458=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43 W=80=65=5 A=100=ТО-13
2N146=Ge złączowy npn==0,45=65=20=-=5=85=OV9
2N1461=Ge złączowy pnp=40-90=0,005=43 W=30=25=5 A=100=ТО-10
2N1462=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43 W=30=25=5A=100=ТО-10
2N1464=Ge złączowy pnp=70-150=0,005=43 W=60=50=5A=100=ТО-10
2N1466=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-10
2N147=Ge złączowy npn==0,45=65=20=-=5=85=OV9
2N1470=Si planarny npn=większe od 15=większe od 1=55W=60=60=1 А=175=то-з
2N1471=Ge złączowy pnp=100-250=5=200=12=12=200=85=ТО-5
2N1472=Si mesa npn=35=140=150=25=-=100=175=ТО-9
2N1473=Ge złączowy npn=50=8=250=40=40=400=85=ТО-5
2N1474=Si planarny pnp=12-44=140=250=60=60=10O=175=ТО-5
2N1474А=Si planarny pnp=18-44=-=250=60=60=100=175=ТО-5
2N1475=Si planarny pnp=36-88=-=250=60=60=100=175=ТО-5
2N1476=Si planarny pnp=12-36=-=250=100=100=100=175=ТО-5
2N1477=Si planarny pnp=30-66=-=250=100=100=100=175=ТО-5
2N1478=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 3=250=30=20=500=100=ТО-5
2N1479=Si dufuzyjny npn=20-60=1,5=5W=60=40=1,5A=200=ТО-5
2N1479=Si npn=7,5-12,5==650==40=50==
2N148=Ge złączowy npn==0,26=65=16=-=5=65=OV9
2N1480=Si dufuzyjny npn=20-60=1,5=5W=100=55=1,5 А=200=ТО-5
2N1480=Si npn=7,5-12,5==650==40=50==
2N1481=Si dufuzyjny npn=35-100=1,5=5W=60=40=1,5A=200=ТО-5
2N1481=Si npn=10-40==300W==50=100A==
2N1482=Si dufuzyjny npn=35-100=1,5=5W=100=55=1.5A=200=ТО-5
2N1482=Si npn=10-40=większe od 0,4=300W==70=80A==
2N1483=Si dufuzyjny npn=20-60=1,25=25W=60=40=ЗА=200=ТО-8
2N1483=Si npn=40-120=większe od 25=500==40=800==
2N1484=Si dufuzyjny npn=20-60=0,25=25 W=100=55=ЗА=200=ТО-8
2N1484=Si npn=100-300=większe od 300=500==40=800==
2N1485=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=25 W=60=40=ЗА=200=ТО-8
2N1485=Si pnp=25-100=większe od 1GHz=1W==30=500==
2N1486=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=25 W=100=55=ЗА=200=ТО-8
2N1486=Si npn=40-120=większe od 7=100W==180=30A==
2N1487=Si dufuzyjny npn=15-45=0=75 W=60=40=6 А=200=ТО-З
2N1487=Si npn=10-30==350W==120=80A==
2N1488=Si dufuzyjny npn=15-45=0=75 W=100=55=6 А=200=ТО-З
2N1488=Si npn=10-30==350W==60=80A==
2N1489=Si npn=większe od 5=większe od 2=15W==18=600==
2N148A=Ge złączowy npn==0,26=65=32=-=5=65=OV9
2N149=Ge złączowy npn==0,26=65=16=-=5=65=OV9
2N1490=Si dufuzyjny npn=25-75==75 W=100=55=6 А=200=ТО-З
2N1490=Si npn=większe od 5=większe od 200=30W==18=2A==
2N1491=Si dyfuzyjny npn=15-200=300=5W=30=100=100=175=ТО-З 9
2N1492=Si dyfuzyjny npn=15-200=300=3W=60=60=100=175=ТО-З 9
2N1493=Si dyfuzyjny npn=15-200=300=3W=100=100=100=175=ТО-39
2N1494=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 110=500=20=15=500=100=ТО-5
2N1494A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 110=550=20=15=500=100=ТО-31
2N1495=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=300=40=25=500=100=ТО-5
2N1495A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=250=40=25=500=100=ТО-9
2N1496=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=500=fO=25=500=100=-
2N1497=Ge mesa pnp=większe od 15=większe od 220=400=20=15=500=100=то-31
2N1499A=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 100=60=20=20=-=100=ТО-9
2N1499В=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 150=75=30=30=100=100=ТО-9
2N149A=Ge złączowy npn==0,26=65=32=-=5=65=OV9
2N150=Ge złączowy npn==0,26=65=16=-=5=65=OV9
2N1500/18=Ge mesa pnp=70=175=60=15=-=50=100=ТО-18
2N1501=Ge złączowy pnp=25-100=0,006=40 W=60=40=3,5A=100=ТО-10
2N1502=Ge złączowy pnp=25-100=0,006=40 W=40=40=3,5A=100=то-ю
2N1504=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=80=60=ЗА=100=ТО-10
2N1504/10=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,15==80=60=ЗА=100=ТО-10
2N1505=Si planarny npn=większe od 7=większe od 150=3W=50=40=500=175=ТО-5
2N1506=Si planarny npn=większe od 10=większe od 200=3W=60=40=500=175=ТО-5
2N1506A=Si planarny npn=większe od 10=większe od 140=3,5W=80=50=500=175=ТО-5
2N1507=Si mesa npn=100-300=większe od 50=600=60=30=1 А=175=ТО-5
2N1508=Si mesa npn=20-60=większe od 50=800=100=-=1 А=150=ТО-5
2N1509=Si mesa npn=20-60=większe od 50=800=60=-=1 А=150=ТО-5
2N1510=Ge złączowy npn=30=większe od 25=75=75=70=20=90=OV5
2N1511=Si npn=15-45=1=75 W=60=40=6А=175=ТО-36
2N1512=Si npn=15-45=1=75 W=100=55=6А=175=ТО-36
2N1513=Si npn=25-75=1=75 W=60=40=6А=175=ТО-36
2N1514=Si npn=25-75=1=75W=100=55=6А=175=ТО-36
2N1515=.Ge złączowy pnp=100=70=83=20=-=10=80=ТО-7
2N1516=Ge złączowy pnp=67=70=83=20=-=10=80=ТО-7
2N1517=Ge złączowy pnp=67=70=83=20=-=10=80=ТО-7
2N1517A=Ge dyfuzyjny pnp=150=70=100=40=20=10=90=ТО-7
2N1518=Ge złączowy pnp=15-60=0,004=50W=50=40=25 А=-=ТО-36
2N1519=Ge złączowy pnp=15-60=0,004=50 W=80=60=25 А=-=ТО-36
2N1520=Ge złączowy pnp=17-68=0,004=50W=50=40=35 А=-=ТО-36
2N1521=Ge złączowy pnp=17-68=0,004=50 W=80=60=35 А=-=ТО-36
2N1522=Ge złączowy pnp=25-100=0,004=50W=50=40=50 А=-=ТО-36
2N1523=Ge złączowy pnp=25-100=0,004=50 W=80=60=50 А=-=ТО-36
2N1524=Ge dyfuzyjny pnp=60=-=80=24=-=10=71=ТО-1
2N1524/33=Gdfp=60=33=120=24=-=10=85=ТО-33
2N1525=Ge dyfuzyjny pnp=60=-=80=24=-=10=71=ТО-40
2N1526=Ge dyfuzyjny pnp=130=-=80=24=-=10=71=ТО-1
2N1526/33=Gdfp=130=33=80=24=-=10=85=ТО-33
2N1527=Ge dyfuzyjny pnp=130=-=80=24=-=10=71=ТО-40
2N1528=Si dufuzyjny npn=większe od 4=20=150=25=25=20=-=ТО-5
2N1529=Si npn=większe od 5=większe od 200=70W==18=4A==
2N1529А=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=40=20=20=110=ТО-3
2N1530=Si npn=2,0-7,0==300===50==
2N1530A=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=60=30=5А=110=то-з
2N1531=Si npn=2,0-7,0==300===50==
2N1531A=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106 W=80=40=5А=110=то-з
2N1532=Si npn=2,0-7,0==300===50==
2N1532A=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=100=50=5А=110=ТО-3
2N1533=Ge złączowy pnp=20-40=0,25=106W=120=60=5А=110=то-з
2N1533=Si npn=większe od 20=większe od 1,5GHz=30W==30=1,75A==
2N1534=Si npn=większe od 20=większe od 1,5GHz=45W==30=3,5A==
2N1534А=Ge złączowy pnp=35-70=0,20=106W=40=20=5А=110=то-з
2N1535=Si pnp=70-200=większe od 60=20W===2A==
2N1535А=Ge złączowy pnp=35-70=0,25=106W=60=30=5А=110=то-з
2N1536=Si npn=70-200=większe od 60=20W===2A==
2N1537=Si pnp=30-90=większe od 50=20W===2A==
2N1538=Si npn=30-90=większe od 50=20W===2A==
2N1539=Si pnp=70-200=większe od 60=20W===2A==
2N1540=Si npn=70-200=większe od 60=20W===2A==
2N1541=Si pnp=30-90=większe od 50=20W===2A==
2N1542=Si npn=30-90=większe od 50=20W===2A==
2N1543=Si pnp=70-200=większe od 70=25W===5A==
2N1544=Si npn=70-200=większe od 70=25W===5A==
2N1545=Si pnp=30-90=większe od 60=25W===5A==
2N1546=Si npn=30-90=większe od 60=25W===5A==
2N1547=Si pnp=70-200=większe od 60=25W===5A==
2N1548=Si npn=70-200=większe od 70=25W===5A==
2N1549=Si pnp=30-90=większe od 60=25W===5A==
2N155=Ge złączowy pnp=większe od 32=0,18=20W=30=15=ЗА=100=TO-3
2N1550=Si npn=30-90=większe od 60=25W===5A==
2N1551=Si pnp=70-200=większe od 70=58W===5A==
2N1552=Si npn=70-200=większe od 70=58W===5A==
2N1553=Si pnp=30-90=większe od 60=58W===5A==
2N1554=Si npn=30-90=większe od 60=58W===5A==
2N1555=Si pnp=70-200=większe od 60=58W===5A==
2N1556=Si npn=70-200=większe od 70=58W===5A==
2N1557=Si pnp=30-90=większe od 60=58W===5A==
2N1558=Si npn=30-90=większe od 60=58W===5A==
2N156=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,1=20 W=30=30=ЗА=100=TO-13
2N1560=Si pnp=70-200=większe od 40=116W===10A==
2N1564=Si npn=70-200=większe od 40=116W===10A==
2N1565=Si pnp=30-90=większe od 30=116W===10A==
2N1566=Si npn=30-90=większe od 30=116W===10A==
2N157=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=-=60=60=ЗА=85=TO-3
2N1572=Si pnp=70-200=większe od 40=116W===10A==
2N1573=Si npn=70-200=większe od 40=116W===10A==
2N1574=Si pnp=30-90=większe od 30=116W==100=10A==
2N157A=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=-=90=90=ЗА=85=TO-3
2N158=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=60=60=ЗА=100=TO-13
2N158A=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,008=20 W=80=60=ЗА=100=TO-13
2N1592=Si dufuzyjny npn=70-210=7=150=15=-=25==OV9
2N1593=Si dufuzyjny npn=40-210=7=150=30=-=25=-=OV9
2N1594=Si dufuzyjny npn=70-210=7=150=60=-=25=-=OV9
2N15CA=Ge złączowy npn==0,26=65=32=-=5=65=OV9
2N160=Si złączowy npn=większe od 15=4=150=40=-=25=75=OV9
2N1605=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 4=150=25=24=100=100=TO-5
2N1605А=Ge złączowy npn=większe od 24=większe od 4=200=40=40=100=100=TO-5
2N1606=Si pnp=większe od 6=większe od 7,2=100=10=10=50=150=TO-5
2N1607=Si pnp=większe od 6=większe od 10=100=10=10=50=150=TO-5
2N1608=Si pnp=większe od 6=większe od 25=100=10=50=50=150=TO-5
2N1609=Ge złączowy pnp=30-175=0,017=1 W=80=60=1,5 A=85=TO-37
2N160A=Si złączowy npn=większe od 15=4=150=40=-=25=75=OV9
2N161=Si złączowy npn=większe od 30=5=150=40=-=25=75=OV9
2N1610=Ge złączowy pnp=50-125=0,015=1 W=80=60=1,5A=85=TO-37
2N1611=Ge złączowy pnp=30-75=0,017=1 W=60=40=1,5 A=,85=TO-37
2N1612=Ge złączowy pnp=50-125=0,015=1 W=60=40=1,5 A=85=TO-37
2N1613=Si planarny npn=40-120=większe od 60=3W=75=50=500=200=TO-39
2N1613=Si npn=30-90=większe od 30=116W===10A==
2N1613=NPN===8W==50V=.5A==TO5
2N1613=NPN===8W==50V=.5A==TO39
2N1613/46=Si planarny npn=35-125=130=500=75=50=-=200=TO-46
2N1613/51=Si planarny npn=35-125=130=3W=75=50=-=125=TO-51
2N1613/KVT=Si planarny npn=35-125=130=3W=75=50=-=125=ерох
2N1613/TNT=Si planarny npn=35-125=130=100=75=50=-=125=ерох
2N1613/TPT=Si planarny npn=35-125=130=150=75=50=-=125=ерох
2N1613A=Si planarny npn=40-120=większe od 60=1 W=75=50=500=200=TO-5
2N1613B=Si planarny npn=40-120=większe od 60=1 W=120=50=500=200=TO-5
2N1613S=Si npn=25-100=większe od 1=200W===20A==
2N1614=Ge złączowy pnp=32=3=240=65=40=300=85=RO-32
2N1615=Si planarny npn=większe od 25=2=5W=100=100=-=200=TO-5
2N1616=Si planarny npn=15-75=0,015=30W=60=60=5A=200=TO-53
2N1616/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=60=-=5 A=200=MT-10
2N1616A=Si planarny npn=20-60=3=30W=60=60=7,5 A=200=TO-61
2N1616A/I=Si planarny npn=większe od 10=2,5=-=60=60=7,5 A=200=MT-10
2N1617=Si planarny npn=15-75=3=30w=80=70=-=200=TO-61
2N1617/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=80=70=5 A=200=MT-10
2N1617A=Si planarny npn=20-60=3=30W=80=70=7,5 A=200=TO-61
2N1617A/I=Si planarny npn=większe od 10=2,5=-=80=70=7,5 A=200=MT-10
2N1618=Si planarny npn=15-75=3=30W=100=80=-=200=TO-61
2N1618/I=Si planarny npn=15-75=2,5=-=100=80=5 A=200=MT-10
2N1618A=Si planarny npn=20-60=3=30W=100=80=7,5 A=200=TO-61
2N161A=Si złączowy npn=większe od 30=5=150=40==25=75=OV9
2N1620=Si planarny npn=15-75=3=30W=100=80=-=200=TO-53
2N1620/1=Si planarny npn=15-75=2,5==100=80=5 A=200=MS-3
2N1622=Ge złączowy npn=większe od 40==120=90=-=-=90=TO-5
2N1623=Si złączowy pnp=25=0,3=250=50=20=50=175=TO-5
2N1624=Ge złączowy npn=120=8=150=25=-=-=85=TO-5
2N163=Si złączowy npn=78=6=150=40=-=25=75=OV9
2N1631=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=45=80=34==10=71=TO-40
2N1636=Ge dyfuzyjny pnp===80=34=-=10=71=ТО-40
2N163A=Si złączowy npn=78=6=150=40=-=25=75=OV9
2N164=Ge złączowy npn=80=większe od 4=65=15=15=30=75=TO-5
2N1641===0,4=250=30=-=50=-=ТО-5
2N1642===0,8=250=30=-=50=-=ТО-5
2N1643===1,2=250=30=-=50=-=ТО-5
2N164A=Ge złączowy npn=80=większe od 4=100=15=15=30=75=TO-5
2N165=Ge złączowy npn=72=5=65=15=15=20=75=RO-5
2N1651=Si npn=20-80=większe od 1=200W===20A==
2N1652=Si npn=15-60=większe od 1=200W===20A==
2N1653=Si npn=25-160=większe od 1=150W===15A==
2N1654==35-140=-=106W=120=80=25 А=110=ТО-41
2N1655==30-90=0,25=250=100=80=50=175=ТО-5
2N166=Ge złączowy npn=32=5=25=6=-=20=75=RO-5A
2N166»=Ge złączowy pnp=70=0,2=30W=-=32=6 A=100=MD3
2N1662=Si planarny npn==25=85 W=80=80=2А=200=MS-3
2N1667=Ge złączowy pnp=90=0,2=30W==32=6 A=100=MD3
2N167=Ge złączowy npn=65=9=65=30=30=75=75=OV5
2N1670=Ge dyfuzyjny npn=15=10=120=100=-=-=90=TO-9
2N1672=Ge złączowy npn=50=2=120=40=-=-=85=TO-5
2N1672A=Ge złączowy npn=większe od 20=2=120=40=-=-=85=TO-5
2N1673=Ge dyfuzyjny npn=100=5=80=35=-=10=90=TO-33
2N1674=Ge dyfuzyjny npn=większe od 50=20=200=45=45=25=90=TO-5
2N1675=Si dufuzyjny npn=większe od 25=55=100W=-=70=10 A=175=TO-32
2N1676=Si złączowy pnp=10,5=42=100=4,5=4,5=50=175=TO-5
2N1677=Si złączowy pnp=50=32=100=4,5=4,5=50=175=TO-5
2N1678=Ge dyfuzyjny pnp=25=większe od 25=120=60=60=-=-=TO-9
2N1678=Si dufuzyjny npn=większe od 45=70=250=45=35=25=175=TO-46
2N1679=Si mesa pnp==-=100=-=1 A=175=175=-
2N167A=Ge złączowy npn=30=9=75=30=30=25=75=OV5
2N168=Ge złączowy npn=20=6=55=15=-=20=75=-
2N1680=Si mesa pnp=większe od 40=-=800=60==1 A=175=-
2N1681=Ge złączowy pnp=75=większe od 5=180=30=15=200=90=TO-5
2N1682=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 200=500=25=12=-=150=TO-5
2N1683=Ge mesa pnp=większe od 50=większe od 50=150=13=12=100=85=TO-5
2N1684=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 4=100=25=-=100=85=U1
2N1685=Ge złączowy npn=60=większe od 8=100=25=-=100=85=U1
2N168A=Ge złączowy npn=40=8=65=15=15=20=75=OV5
2N169=Ge złączowy npn=72=8=65=15=15=20=75=OV5
2N1690=Si mesa npn=20-60==40 W=80=80=750=200=TO-57
2N1691=Si mesa npn=20-60==40 W=120=120=750=200=TO-57
2N1692=Ge mesa pnp=10=160=350=25=25=250=100=TO-102
2N1693=Ge mesa pnp=9==350=25=25=250=100=TO-102
2N1699=Ge dyfuzyjny pnp=100=100=100=40=-=-=100=-
2N169A=Ge złączowy npn=50=9=65=25=25=25=75=OV5
2N170=Ge złączowy npn=20=2,5=25=6=-=20=75=OV5
2N1700=Si dufuzyjny npn=20-80==5W=60=40=1 A=200=TO-5
2N1701=Si dufuzyjny npn=20-80==25 W=60=40=2.5A=200=TO-8
2N1702=Si dufuzyjny npn=15-60==75 W=60=40=5A=200=TO-3
2N1703=Si dufuzyjny npn=15-60=0,001=75 W=60=40=5A=200=TO-36
2N1704=Si złączowy npn=50=5=500=45=-=50=175=TO-5
2N1705=Ge złączowy pnp=70-150=3=200=18=12=400=100=TO-5
2N1706=Ge złączowy pnp=50-150=3=200=25=18=400=100=TO-5
2N1707=Ge złączowy pnp=30-150=4=200=30=25=400=100=TO-5
2N1708=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=12=200=175=TO-46
2N1708A=Si planarny npn=większe od 30=większe od 300=300=40=15=500=175=TO-46
2N1709=Si planarny npn=7,5-75=większe od 150=15W=75=60=2A=175=TO-8
2N1710=Si planarny npn=7,5-75=większe od 120=15W=60=45=2A=175=TO-8
2N1711=Si planarny npn=90-300=większe od 70=800=75=(50)=1 A=200=TO-5
2N1711=Si npn=20-80=większe od 1=150W===15A==
2N1711=NPN==B100-300=.8W==30V=.75A==TO5
2N1711/46=Si planarny npn=100-300=160=500=75=50=-=200=TO-46
2N1711/51=Si planarny npn=100-300=160=150=75=50==125=TO-51
2N1711/DIV=NPN===.8W==75V=1A==TO39
2N1711/KVT=Si planarny npn=100-300=160=3W=75=50=-=125=ерох
2N1711/TNT=Si planarny npn=100-300=160=100=75=50=-=125=ерох
2N1711/TPT=Si planarny npn=100-300=160=150=75=50=-=125=ерох
2N1711A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=1 W=75=50=1 A=200=TO-5
2N1711B=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=1 W=120=50=1 A=200=ТО-5
2N1711S=Si npn=15-60=większe od 1=150W===15A==
2N1711ST=NPN=====75V=1A==TO39
2N1713=Ge mesa pnp=40=większe od 100=80=12=30=10=100=ТО-7
2N1714=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=800=90=60=750=175=ТО-5
2N1715=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=800=150=100=750=175=ТО-5
2N1716=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=800=90=60=750=175=ТО-5
2N1717=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=800=150=100=750=175=ТО-5
2N1718=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=2W=90=60=750=175=ИТ-13
2N1719=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 16=2W=150=100=750=175=МТ-13
2N172=Ge złączowy npn=-=-=65=16=-=5=75=OV9
2N1720=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=2W=90=60=750=175=МТ-13
2N1721=Si dyfuzyjny npn=40-120=większe od 16=2W=150=100=750=175=МТ-13
2N1722=Si dyfuzyjny npn=20-90=większe od 10=50W=120=80=7,5 A=175=ТО-53
2N1722/I=Si dufuzyjny npn=20-90=2,5==120=80=7,5 A=175=MS-3
2N1722A=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=50W=180=120=7,5 A=175=ТО-53
2N1723=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 10=50W=120=80=7,5 A=200=ТО-53
2N1724=Si planarny npn=20-90=większe od 10=117W=120=80=5A=200=ТО-61
2N1724A=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=50W=180=120=5A=200=ТО-61
2N1725=Si planarny npn=50-190=większe od 10=117W=120=80=5 A=200=ТО-61
2N1725A/I=Si dufuzyjny npn=większe od 20==85 W=180=120=7,5 A=200=ТО-61
2N1726=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9
2N1727=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9
2N1728=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9
2N1729=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=150=25=15=300=90=ТО-9
2N173=Ge złączowy pnp=35-70=0,01=150W=60=50=15A=100=TO-36
2N1730=Ge złączowy npn=większe od 30=-=150=25=15=300=90=ТО-5
2N1731=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=150=30=30=300=90=ТО-5
2N1732=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 5=150=30=30=300=90=ТО-5
2N174=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,1=150W=80=70=15 A=100=TO-36
2N1742=Ge dyfuzyjny pnp==200=60=20=20=50=125=ТО-5
2N1743=Ge dyfuzyjny pnp==200=60=20=20=50=125=ТО-9
2N1744=Ge dyfuzyjny pnp==257=60=20=20=50=125=ТО-9
2N1745=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 500=60=20=20=50=100=ТО-9
2N1746=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 100=60=20=20=50=100=ТО-9
2N1747=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 180=60=20=20=50=100=ТО-9
2N1748=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 50=60=25=25=50=100=ТО-9
2N1748А=Ge dyfuzyjny pnp=70=większe od 100=60=25=25=50=100=ТО-9
2N1749=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 50=75=40=40=10=100=ТО-9
2N174A=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,1=150W=80=70=15A=100=TO-36
2N175=Ge złączowy pnp=65=0,85=20=10=-=2=75=TO-40
2N1750=Ge złączowy pnp=30=50=15=14=-=5=85=ТО-24
2N1751=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 1,5=106W=80=60=25 A=110=ТО-3
2N1752=Ge dyfuzyjny pnp=50-300=większe od 50=60=12=12=50=100=ТО-9
2N1753=Ge złączowy pnp=większe od 50==30=30=18=50=90=ТО-1
2N1754=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=150=50=13=13=100=100=ТО-9
2N1755=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=40=30=ЗА=100=MS-7
2N1755=Si npn=większe od 5=większe od 500=7,5W==35=1A==
2N1756=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=60=50=ЗА=100=MS-7
2N1756=Si npn=większe od 5=większe od 450=15W==35=1,5A==
2N1757=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=80=65=ЗА=100=MS-7
2N1757=Si npn=większe od 5=większe od 4O0=30W==35=3A==
2N1758=Ge złączowy pnp=30-75=0,015=28 W=100=75=ЗА=100=MS-7
2N1758=Si npn=mniejsze od 30==310==30=10==
2N1759=Si npn=mniejsze od 60==310==30=10==
2N176=Ge złączowy pnp=29-90=większe od 0,004=90 W=40=30=ЗА=100=TO-3
2N1760=Ge złączowy pnp=60-150=0,015=28 W=60=50=ЗА=100=MS-7
2N1760=Si npn=mniejsze od 100==310==30=10==
2N1761=Ge złączowy pnp=60-150=0,015=28 W=80=65=ЗА=100=MS-7
2N1761=Si npn=większe od 5=większe od 300=15W==35=1A==
2N1762=Ge złączowy pnp=60-150=0,015=28 W=100=75=ЗА=100=MS-7
2N1762=Si npn=większe od 5=większe od 250=30W==35=3A==
2N1763=Si złączowy pnp=-=-=300=40=25=50=175=ТО-5
2N1764=Si złączowy pnp=-=-=300=20=15=50=175=ТО-5
2N1768=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=40W=60=40=ЗА=175=МТ-5
2N1769=Si dufuzyjny npn=35-100=1,25=40 W=100=55=ЗА=175=МТ-5
2N1779=Ge złączowy npn=40=większe od 5=100=25=-=100=85=U1
2N178=Ge złączowy pnp=25-90=większe od 0,006=40W=40=30=ЗА=100=TO-3
2N1780=Ge złączowy npn=40=większe od 8=100=25=-=100=85=U1
2N1781=Ge złączowy npn=60=większe od 6=100=25=-=100=85=U1
2N1782=Ge złączowy npn=30=większe od 8=100=30=-=100=85=U1
2N1783=Ge złączowy pnp=60=większe od 8=100=30=-=100=85=U1
2N1784=Ge złączowy pnp=40=większe od 12=100=30=-=100=85=111
2N1785=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 50=45=10=10=50=85=ТО-9
2N1786=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 50=45=10=10=50=85=ТО-9
2N1787=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 50=45=10=10=50=85=ТО-9
2N1788=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 100=60=35=35=50=100=ТО-9
2N1789=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 100=60=35=35=50=100=ТО-9
2N179=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=-=-=40=1 А=75=-
2N1790=Ge dyfuzyjny pnp==większe od 100=60=35=35=50=100=TO-9
2N180=Ge złączowy pnp=60=-=150=30=' -=-=75=RO-8a
2N1808=Ge złączowy npn=125=14=150=25=25=300=85=TO-5
2N1808=Si npn=większe od 5=większe od 200=60W==35=5A==
2N1809=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=50=50=30A=175=MT-14
2N181=Ge złączowy pnp=60=-=150=30=-=-=75=Х41
2N1810=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=100=100=30 A=175=MT-14
2N1810=Si npn=większe od 15=większe od 400=3,5W==18=250==
2N1811=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=150=150=30 A=175=MT-14
2N1812=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=200=200=30 A=175=MT-14
2N1812=Si npn=większe od 15=większe od 400=12W==18=1A==
2N1813=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=250=250=30A=175=MT-14
2N1813=Si npn=większe od 15=większe od 400=30W==18=2A==
2N1814=Si dufuzyjny npn=12>10=0,011=250 W=300=300=30A=175=MT-14
2N1814=Si npn=0,3-0,65==300==50=10==
2N1816=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=50=50=30A=175=MT-14
2N1816=Si npn=0,4-0,8==300==50=10==
2N1817=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=100=100=30 A=175=MT-14
2N1817=Si npn=0,45-0,9==300==50=10==
2N1818=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=150=150=30A=175=MT-14
2N1818=Si npn=mniejsze od 50==310==30=10==
2N1819=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250W=200=200=30 A=175=MT-14
2N1819=Si npn=mniejsze od 100==310==30=10==
2N182=Ge złączowy npn=25=3,8=100=25=-=-=85=RO-8a
2N1820=Si dufuzyjny npn=14>10=0,014=250 W=250=250=15 A=175=MT-14
2N1820=Si npn=30-250=większe od 10=20W==250=1A==
2N1823=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=50=50=30A=175=MT-14
2N1823=Si npn=30-250=większe od 10=20W==300=1A==
2N1824=Si dufuzyjny npn==0,016=250 W=100=100=30 A=175=MT-14
2N1824=Si npn=30-250=większe od 10=20W==350=1A==
2N1825=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=150=150=30A=175=MT-14
2N1825=Si npn=10-150=większe od 30=30W==80=10A==
2N1826=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250 W=200=200=30 A=175=MT-14
2N1826=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N1827=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,011=250 W=250=250=20 A=175=MT-14
2N1828=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,011=250 W=300=300=20 A=175=MT-14
2N183=Ge złączowy npn=40=7,5=100=25=-=-=85=RO-8a
2N1830=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=50=50=30 A=175=MT-14
2N1830=Si npn=50-150=większe od 30=30W==80=10A==
2N1831=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=100=100=30A=175=MT-14
2N1831=Si npn=40-120=większe od 20=20W==200=5A==
2N1832=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=150=150=30 A=175=MT-17
2N1832=Si npn=25-75=większe od 20=20W==300=5A==
2N1833=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=200=200=30 A=175=MT-17
2N1833=Si npn=40-120=większe od 20=15W==200=5A==
2N1834=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=250=250=25 A=175=TO-49
2N1835=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=300=300=25 A=175=TO-49
2N1837=Si planarny npn=40-120=175=600=80=30=-=175=TO-5
2N1837A=Si planarny npn=większe od 7=210=800=80=50=-=175=TO-5
2N1837B=Si planarny npn=większe od 40=140=800=80=30=500=175=TO-5
2N1838=Si planarny npn=40-150=175=600=45=30=-=175=TO-5
2N1839=Si planarny npn=12-50=175=600=45=30=-=175=TO-5
2N1839A=Si planarny npn=12-50=90=2,8W=45=30=150=175=TO-5
2N184=Ge złączowy npn=60=15=100=25=-=-=85=RO-8a
2N1840=Si planarny npn=12=175=600=25=20=-=175=TO-5
2N1841=Si planarny npn=30-100=78=13W=-=50=2A=-=TO-38
2N185=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=150=20=-=150=65=TO-22
2N1853=Ge dyfuzyjny pnp=30-400=-=150=18=6=100=85=TO-5
2N1853/18=Ge mesa pnp=30-400=-=150=18=-=100=100=TO-18
2N1854=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 40=150=18=6=100=85=TO-5
2N186=Ge złączowy pnp=24=0,8=100=25=-=200=75=RO-32
2N1864=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 50=60=20=20=50=100=TO-9
2N1865=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 180=60=20=20=50=100=TO-9
2N1867=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 180=60=35=35=50=100=TO-9
2N186A=Ge złączowy pnp=24=0,8=200=25  ,=25=200=75=RO-32
2N187=Ge złączowy pnp=36==100=25=-=200=75=RO-32
2N187A=Ge złączowy pnp=36==200=25=25=200=75=RO-32
2N188=Ge złączowy pnp=54=1,2=100=25=-=200=75=RO-32
2N1889=Si planarny npn=40-120=większe od 50=800=100=60=-=200=TO-5
2N1889=Si npn=25-75=większe od 20=15W==300=5A==
2N188A=Ge złączowy pnp=54=1,2=200=25=25=200=75=RO-32
2N189=Ge złączowy pnp=32=0,8=200==25=200=85=RO-32
2N1890=Si planarny npn=100-300=większe od 60=300=100=60=-=200=TO-5
2N1890=NPN========
2N1890=Si npn=40-120=większe od 20=30W==200=10A==
2N1891=Ge złączowy npn=większe od 25=większe od 5=150=25=15=300=90=TO-5
2N1892=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 5=150=30=15=300=90=TO-5
2N1893=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=120=100=500=200=TO-5
2N1893=Si npn=25-75=większe od 20=30W==300=10A==
2N1893=NPN===.8W==100V=.5A==TO5
2N1893/46=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=500=120=80=-=200=TO-46
2N1893/51=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=150=120=80==125=TO-51
2N1893/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=100=120=80=-=125=ерох
2N1893/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=150=120=80=-=125=ерох
2N1893A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=800=140=юс=1 A=200=TO-5
2N1893S=Si npn=40-120=większe od 20=15W==200=10==
2N1894=Si planarny npn=12-60=większe od 25=85 W=60=60=2A=200=MT-16
2N1896=Si planarny npn=45-135=większe od 25=85 W=60=60=2A=200=MT-16
2N1897=Si planarny npn=45-135=większe od 25=85 W=80=80=2A=200=MT-16
2N1898=Si planarny npn=45-135=większe od 25=85 W=100=100=2A=200=MT-16
2N1899=Si planarny npn=10-30=większe od 50=125W=140=50=10A=200=TO-81
2N1899=Si npn=25-75=większe od 20=15W==300=10A==
2N18F=Ge złączowy pnp=28-34=-=75=25=25=200=60=-
2N18FA=Ge złączowy pnp=28-34=-=180=25=25=200=60=-
2N18U=Si npn=1,5-6,5==310==25=10==
2N190=Ge złączowy pnp=42==200=2=25=200=85=RO-32
2N1900=Si planarny npn=większe od 8=większe od 50=125 W=140=100=10A=200=MT-38
2N1901=Si planarny npn=20-60=większe od 50=125W=140=50=10A=200=TO-81
2N1901=Si npn=2,0-6,5==310==25=10==
2N1902=Si npn=3,0-7,5==310==25=10==
2N1903=Si planarny npn=większe od 8=większe od 50=125W=140=100=10A=200=MT-39
2N1903=Si npn=20-100=większe od 50===90=30A==
2N1904=Si planarny npn=20-60=większe od 50=125 W=140=50=10A=200=MT-39
2N1904=Si npn=20-100=większe od 50===120=30A==
2N1905=Ge dyfuzyjny pnp=50-150=większe od 2=30W=100=50=6 A=100=TO-3
2N1906=Ge dyfuzyjny pnp=75-250=większe od 3=30W=130=60=6 A=100=TO-3
2N1907=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 10=60 W=100=40=20 A=100=TO-3
2N1907=Si pnp=50-150=większe od 50=4W==100=2A==
2N1907A=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 20=60 W=100=40=20 A=100=TO-3
2N1908=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 10=60 W=130=50=20 A=100=TO-3
2N1908=Si pnp=50-150=większe od 50=16W==100=2A==
2N1908A=Ge złączowy pnp=30-170=większe od 70=60 W=130=50=20 A=100=TO-3
2N190O=Si pnp=30-90=większe od 20=50W==100=10A==
2N1917=Si planarny pnp=50=większe od 2=250=25=25=50=175=TO-5
2N1918=Si planarny pnp=50=większe od 10=250=25=25=50=175=TO-5
2N1919=Si planarny pnp=-==250=40=40=50=175=TO-5
2N192=Ge złączowy pnp=90=1,5=200=-=25=200=85=RO-32
2N1920=Si planarny pnp=-==250=40=40=50=175=TO-5
2N1921=Si planarny pnp=-==250=50=50=50=175=TO-5
2N1922=Si planarny pnp=-==250=80=80=50=175=TO-5
2N1923=Si planarny npn=4-90==750=85=85=60=150=TO-11
2N1924=Ge złączowy pnp=30-64==225=60=40=500=100=TO-5
2N1924=Si pnp=25-75=większe od 20=100W==100=20A==
2N1925=Ge złączowy pnp=44-88=większe od 1,3=225=60=40=500=100=TO-5
2N1925=Si pnp=40-150=większe od 30=10W==100=1A==
2N1926=Si pnp=40-150=większe od 30=10W==120=1A==
2N193=Ge złączowy npn=7,5=większe od 2=150=18=15=100=75'=TO-22
2N1936=Si planarny npn=7-50=4=150W=125=60=20 A=200=TO-63
2N1936=Si npn=40-150=większe od 30=10W==100=1A==
2N1937=Si planarny npn=7-50=4=150W=125=80=20 A=200=TO-63
2N1937=Si npn=40-150=większe od 30=10W==120=1A==
2N1940=Ge złączowy pnp=większe od 5==3,5W=30=15=250=90=MT-30
2N1941=Si planarny npn=większe od 40=większe od 60=600=45=30=1 A=175=TO-5
2N1942=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 5=200=20=10=500=90=TO-5
2N1943=Si planarny npn=większe od 12==800=60=60=500=175=TO-5
2N1944=Si mesa npn=300=większe od 60=600=20=20=-=150=TO-5
2N1944=Si pnp=15-60=większe od 2=300W==60=50A==
2N1945=Si pnp=15-60=większe od 2=300W==80=50A==
2N1946=Si mesa npn=300=większe od 60=600=40=40=- ""=150=TO-5
2N1946=Si npn=15-60=większe od 2=300W==60=50A==
2N1947=Si mesa npn=650=większe od 60=600=20=20=-=150=TO-5
2N1948=Si mesa npn=650=większe od 60=600=30=30=-=150=TO-5
2N1949=Si mesa npn=650=większe od 60=600=40=40=-=150=TO-5
2N194A=Ge złączowy npn==1,6=150=18=15=100=75=TO-22
2N195=Ge złączowy pnp=180==100=15=30=-=85=-
2N1950=Si mesa npn=375=większe od 60=600=20=20=-=150=TO-5
2N1950=Si npn=15-60=większe od 2=300W==80=50A==
2N1951=Si mesa npn=375=większe od 60=600=30=30=-=150=TO-5
2N1951=Si npn=0,2-1,0==200==40=10==
2N1952=Si mesa npn=375=większe od 60=600=40=40=-=150=TO-5
2N1952=Si npn=0,4-1,6==200==40=10==
2N1953=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=600=20=20=1 A=175=TO-5
2N1953=Si npn=0,5-2,0==200==40=10==
2N1954=Ge złączowy pnp=75==210=60=-=1 A=90=TO-5
2N1955=Ge złączowy pnp=125==210=60=-=1 A=90=TO-5
2N1956=Ge złączowy pnp=75==210=60=1 A=1 A=90=TO-5
2N1957=Ge złączowy pnp=75==210=60=-=1 A=90=TO-5
2N1958=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 100=600=60=40=500=175=TO-5
2N1958A=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 100=600=60=40=1 A=175=TO-5
2N1959=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=600=60=40=500=175=TO-5
2N1959A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=600 '=60=40=1 A=175=TO-5
2N1959A/51=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=300=60=40=500=175=TO-51
2N196=Ge złączowy pnp=65=0,8=100=30=30=-=85=-
2N1960=Ge złączowy pnp=większe od 25==150=15=15=200=85=U1
2N1962=Si planarny epitaksjalny npn=-==400=40=-=200=-=TO-46
2N1963=Si planarny epitaksjalny npn=-==400=30=-=200=-=TO-46
2N1964=Si planarny epitaksjalny npn=-==400=60=-=500=200=TO-46
2N1965=Si planarny epitaksjalny npn=-==400=60=-=500=200=TO-46
2N1969=Ge złączowy pnp=125=większe od 10=150=30=15=400=85=TO-5
2N197=Ge złączowy pnp=50=0,7=100=30=30=-=85=-
2N1970=Ge złączowy pnp=17-40=większe od 0,005=170W=100=50=15 A=110=TO-36
2N1971=Ge złączowy pnp=25-60=0,025=35W=80=40=4 A=100=MD1
2N1972=Si dufuzyjny npn=większe od 110=większe od 80=800=60=30=-=200=TO-5
2N1973=Si planarny npn=większe od 75==800=100=80=-=200=TO-5
2N1974=Si planarny npn=35-70=większe od 60=1,8W=100=60=-=200=TO-18
2N1975=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=800=100=60=-=200=TO-5
2N1978=Si planarny npn=większe od 20=większe od 60=17W=60=40=-=200=MT-8
2N198=Ge złączowy pnp=40=0,6=100=30=30=-=85=-
2N1980=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,003=170W=50=30=15 A=110=TO-36
2N1980=Si npn=30-300=większe od 30===80=5A==
2N1981=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,003=170W=70=40=15 A=110=TO-36
2N1981=Si npn=30-300=większe od 30=52,5W==80=10A==
2N1982=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,003=170W=90=50=15 A=110=TO-36
2N1982=Si npn=30-300=większe od 30=87,5W==80=20A==
2N1983=Si planarny epitaksjalny npn=80-240=większe od 40=600=50=25=1 A=150=ТО-5
2N1984=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 40=600=50=25=1 A=150=ТО-5
2N1985=Si planarny npn=15-45=większe od 40=600=50=25==150=ТО-5
2N1986=Si npn=60-240=większe od 40=600=50=25=-=175=ТО-5
2N1987=Si npn=20-80=większe od 40=600=50=25=-=175=ТО-5
2N1988=Si npn=35-120=większe od 40=600=100=45=-=175=ТО-5
2N1989=Si npn=20-60=większe od 40=600=100=45=-=175=ТО-5
2N199=Ge złączowy pnp=25=0,5=100=30=30=-=85=-
2N1990=Si planarny npn=większe od 20=większe od 40=800=100=45=1 A=200=ТО-5
2N1990=Si npn=30-300=większe od 30=87,5W==80=20A==
2N1990R=Si planarny npn=większe od 20=większe od 40=250=100=75=-=150=ТО-18
2N1990r=Si planarny npn=większe od 20=większe od 40=250=-=75=-=150=ТО-18
2N1990R=Si npn=30-300=większe od 30=175W==80=30A==
2N1990S=Si planarny npn=większe od 20=-=600=100=75=-=150=ТО-5
2N1990S=Si npn=30-300=większe od 30=175W==80=30A==
2N1991=Si planarny pnp=15-60=większe od 40=600=30=20=600=150=ТО-5
2N1991=Si pnp=20-80=większe od 10=50W==60=10A==
2N1992=Si epitaksjalny npn=70=większe od 430=350=-=15=50=200=ТО-18
2N1993=Ge złączowy npn=większe od 50=większe od 3=150=30=18=300=85=ТО-5
2N1994=Ge złączowy npn=-=większe od 3=150=30=-=300=85=ТО-5
2N1995=Ge złączowy npn=-=większe od 5=150=25=-=300=85=ТО-5
2N1996=Ge złączowy npn=-=większe od 8=150=20=-=300=85=ТО-5
2N1997=Ge złączowy pnp=70=6=250=45=45=500=85=ТО-5
2N1998=Ge złączowy pnp=95=10=250=35=30=500=85=ТО-5
2N1999=Ge złączowy pnp=150=17=250=30=20=500=85=ТО-5
2N19F=Ge złączowy pnp=37-43=-=75=25=25=50=60=-
2N1K0=Ge złączowy pnp=20-50=-=90 W=80=60=7A=100=TO-3
2N1U6A=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,004=106W=100=75=25 A=110=то-з
2N200=Ge złączowy pnp=45==100=36=100=100=85=-
2N2000=Ge złączowy pnp=175=większe od 2=300=50=-=1 A=85=ТО-5
2N2001=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 6=300=30=-=1 A=85=ТО-5
2N2002=Si planarny pnp=-=0,8=250=30=5=100=200=ТО-5
2N2003=Si planarny pnp=-=0,8=250=30=5=100=200=ТО-5
2N2004=Si planarny pnp=większe od 12=0,8=250=50=15=100=175=ТО-5
2N2005=Si planarny pnp=-=0,8=250=50=15=100=200=ТО-5
2N2006=Si planarny pnp=-=0,8=250=60=35=100=200=ТО-5
2N2007=Si planarny pnp=-=0,8=250=60=35=100=200=ТО-5
2N2008=Si planarny npn=65=30=800=175=110=-=150=ТО-5
2N2015=Si dufuzyjny npn=15-50=0,012=150W=100=50=10A=200=ТО-36
2N2015=Si pnp=20-80=większe od 10=50W==100=10A==
2N2016=Si dufuzyjny npn=15-50=0,012=150W=130=65=10A=200=ТО-36
2N2016=Si pnp=20-80=większe od 10=20W==60=10A==
2N2017=Si planarny npn=większe od 35=-=1 W=60=60=1 A=200=ТО-5
2N2017=Si pnp=20-80=większe od 10=20W==100=10A==
2N2018=Si planarny npn=20-60=większe od 10=40 W=150=125=2A=200=IG-39
2N2019=Si planarny npn=20-60=większe od 10=40W=200=140=2A=200=IG-39
2N2020=Si planarny npn=40-90=większe od 10=40 W=150=125=2A=200=IG-39
2N2021=Si planarny npn=40-90=większe od 10=40 W=200=140=2A=200=IG-39
2N2022=Ge złączowy pnp=35=-=150=15=-=50=85=ТО-18
2N2024=Si pnp=20-80=większe od 10=65W==60=20A==
2N2025=Si pnp=20-80=większe od 10=65W==100=20A==
2N2032=Si planarny npn=45>20=większe od 3=45 W=45=45=ЗА=200=ТО-53
2N2032/I=Si planarny npn=większe od 20=większe od 2,5=45 W=45=-'=ЗА=200=Ms-з
2N2033=Si planarny npn=20-60=1,5=5W=80=60=ЗА=200=ТО-5
2N2033/S=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=8,5W=80=60=ЗА=200=МТ-13
2N2034=Si dufuzyjny npn=20-60=1,5=5W=80=60=ЗА=200=ТО-5
2N2034S=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=8,5W=80=60=ЗА=200=МТ13
2N2035=Si dufuzyjny npn=15-45=1,5=14W=80=60=ЗА=200=ТО-8
2N2036=Si dufuzyjny npn=15-45=2=17W=80=60=5 А=200=ТО-37
2N2038=Si planarny npn=12-36=większe od 2=3W=45=35==200=ТО-5
2N2039=Si planarny npn=30-90=2=3W=75=60=-=200=ТО-5
2N204=Ge złączowy npn=80=1,2=100=36=-=100=85=
2N2040=Si planarny npn=12-36=2=5W=45=35=-=200=ТО-5
2N2041=Si planarny npn=30-90=2=3W=75=60=-=200=ТО-5
2N2042=Ge złączowy pnp=20-50=0,5=200=105=105=200=100=ТО-5
2N2042=Si pnp=20-80=większe od 10=25W==60=20A==
2N2042A=Si pnp=20-80=większe od 10=25W==100=20A==
2N2042А=Ge złączowy pnp=80=0,5=200=105=105=200=100=ТО-5
2N2043=Ge złączowy pnp=40-100=0,75=200=105=105=200=100=ТО-5
2N2043=Si pnp=15-60=większe od 2=700W==80=50A==
2N2043A=Ge złączowy pnp=180=0,75=200=105=105=200=100=ТО-5
2N2043A=Si npn=25-100=większe od 1=150W===10A==
2N2045A=Si npn=20-80=większe od 1=150W===10A==
2N2048=Ge złączowy pnp=125>50=250=150=20=15=100=100=ТО-9
2N2048А=Ge mesa pnp=większe od 40=150=150=30=20=100=100=ТО-9
2N2049=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=50=800=75=50==200=ТО-5
2N2049=Si npn=15-60=większe od 1=150W===10A==
2N205=Ge złączowy npn=25=0,6=100=36=-=100=85=-
2N2051=Si npn=większe od 35=większe od 200=400===600==
2N2059=Ge dyfuzyjny pnp=35=50=60=10==50=100=ТО-1
2N206=Ge złączowy pnp=47=0,78=75=30=12=50=85=TO-1,
2N2060=Si planarny npn=40-120=60=500=100=60=500=200=ТО-5
2N2060=Si npn=40-120=większe od 500=625==15=500==
2N2060A=Si npn=większe od 20=większe od 900=625==15=50==
2N2060B=Si planarny npn=40-120=60=600=100=60=500=200=ТО-5
2N2060B=Si pnp=50-120=większe od 700=625==15=50==
2N2061=Ge złączowy pnp=większe od 10==75 W=20=15=ЗА=100=ТО-3
2N2061=Si npn=30-120=większe od 350=625==15=500==
2N2061A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=20=15=5 А=100=ТО-3
2N2061A=Si npn=większe od 2500==200==25=250==
2N2062=Ge złączowy pnp=większe od 20==75 W=20=15=ЗА=100=ТО-3
2N2062=Si npn=większe od 2500==200==40=250==
2N2062A=Ge złączowy pnp=50-140=0,005=90 W=20=15=5 А=100=ТО-3
2N2062A=Si npn=większe od 5000==200==25=250==
2N2063=Ge złączowy pnp=większe od 10==75 W=40=30=ЗА=100=ТО-3
2N2063=Si npn=większe od 5000==200==40=250==
2N2063A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=40=20=5 А=100=ТО-3
2N2063A=Si pnp=20-100=większe od 8=10W===3,5A==
2N2064=Ge złączowy pnp=większe od 20==75 W=40=30=ЗА=100=ТО-3
2N2064=Si pnp=20-100=większe od 8=10W===3,5A==
2N2064A=Si pnp=20-100=większe od 8=10W===3,5A==
2N2064А=Ge złączowy pnp=50-140=0,001=90 W=40=20=5 А=100=ТО-3
2N2065=Ge złączowy pnp=większe od 10==75W=80=60=ЗА=100=ТО-3
2N2065=Si npn=20-100=większe od 1=10W===3,5A==
2N2065A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=80=40=5 А=100=ТО-3
2N2065A=Si npn=20-100=większe od 1=iow===3,5A==
2N2066=Ge złączowy pnp=większe od 20==75 W=80=60=ЗА=100=ТО-3
2N2066=Si npn=20-100=większe od 1=10W===3,5A==
2N2066A=Si npn=40-120=większe od 250=600==40=600==
2N2066А=Ge złączowy pnp=50-140=0,001=90 W=80=40=5А=100=ТО-3
2N2067=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7
2N20670=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7
2N2067B=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7
2N2067G=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7
2N2067W=Ge złączowy pnp=większe od 33=0,007=10W=40=35=ЗА=100=MS7
2N2068=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=10W=80=65=ЗА=100=MS7
2N20680=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,007=1ÓW=80=65=ЗА=100=MS7
2N2068G=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,007=10W=80=65=ЗА=100=MS7
2N2069=Ge złączowy pnp=30-200==75 W=40=30=12А=100=ТО-3
2N206A=Si npn=100-300=większe od 250=600==40=600==
2N207=Ge złączowy pnp=większe od 30=2=85=12=12=20=65=TO-5
2N2070=Ge złączowy pnp=30-200==75 W=80=60=12А=100=ТО-3
2N2071=Ge złączowy pnp=30-200==75 W=40=30=12A=100=TO-41
2N2072=Ge złączowy pnp=30-200==75W=80=60=12A=100=TO-41
2N2075=Si pnp=40-120=większe od 200=600==60=600==
2N2075А=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=80=65=15 A=110=TO-36
2N2076=Si pnp=100-300=większe od 200=600==60=600==
2N2077=Si pnp=0,06-0,225==350==40=10==
2N2077А=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=50=45=15 A=110=TO-36
2N2078=Si pnp=0,1-0,4==350==40=10==
2N2078А=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=40=25=15A=110=TO-36
2N2079=Si pnp=0,16-0,5==350==40=10==
2N2079А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=80=65=15 A=110=TO-36
2N207A=Si pnp=0,25-0,7==350==40=10==
2N207B=Ge złączowy pnp=większe od 30=2=85=12=12=20=65=TO-5
2N207А=Ge złączowy pnp=większe od 30=2=85=12=12=20=65=TO-5
2N2080=Si npn=10-100=większe od 15=110W==225=5A==
2N2080А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=70=55=15 A=110=TO-36
2N2081=Si npn=10-100=większe od 15=110W==300=5A==
2N2081А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=50=45=15 A=110=TO-36
2N2082=Si npn=60-200==500==25=1A==
2N2082А=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=40=25=15 A=110=TO-36
2N2084=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=100=125=40=40=10=90=TO-33
2N2085=Ge złączowy npn=100=8=150=33=-=500=90=TO-5
2N2086=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 150=600=120=80=500=175=TO-5
2N2087=Si planarny epitaksjalny npn=49-120=większe od 150=600=120=80=500=175=TO-5
2N2089=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=80=TO-7
2N2090=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 44=100=20=20=11=90=TO-7
2N2091=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 44=100=20=20=11=90=TO-7
2N2092=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=80=TO-7
2N2093=Ge masa epitaksjalny pnp=-=1000=300=30=15=300=90=TO-9
2N2093=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=25=25=10=90=TO-7
2N2094=Si planarny epitaksjalny npn=25=większe od 200=600=60=40=-=175=TO-5
2N2094А=Si planarny epitaksjalny npn=40=większe od 200=600=60=60=-=175=TO-5
2N2095=Ge mesa pnp==100=300=30=15=300=90=TO-31
2N2095A=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 200=600=60=60=-=175=TO-5
2N2096=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=400=500=25=12=500=100=
2N2096А=Si planarny epitaksjalny npn=40=większe od 200=400=60=60=-=175=TO-18
2N2097=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 30=400=500=40=20=500=100=
2N2099=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 15=400=300=25=12=500=100=TO-5
2N21=Ge złączowy pnp==2=120=100=-=40=85=TO-1
2N21«6=Si złączowy pnp=większe od 2,5=większe od 10=150=15=15=-=140=TO-5
2N2100=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=400=300=40=20=500=100=TO-5
2N2100A=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 30=-=300=40=20=500=90=TO-9
2N2101=Si mesa npn=15-60=1,5=75 W=60=60=ЗА=200=MT-10
2N2102=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=5W=120=65=1 A=200=TO-39
2N2102=Si pnp=60-200==500==25=1A==
2N2102=NPN==większe od 120MHz=1W==120V=1A==
2N2102A=Si npn=150-500==500==25=1A==
2N2102S=Si pnp=150-500==500==25=1A==
2N2102А=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=1 W=120=65=1 A=200=TO-5
2N2104=Si planarny pnp=60=60=800=50=35=600=200=TO-5
2N2105=Si planarny pnp=33=50=800=50=35=600=200=TO-5
2N2106=Si planarny npn=12-36=15=1 W=60=60=-=150=TO-5
2N2107=Si planarny npn=30-90=15=1 W=60=60=-=150=TO-5
2N2108=Si planarny npn=75-200=15=1 W=60=60==150=TO-5
2N2109=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=50=50=30 A=175=МТ-17
2N2109=Si npn=60-120=większe od 100=500==40=1A==
2N211=Ge złączowy npn=5=5-15=150=18=18=100=85=TO-22
2N2110=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=100=100=30A=175=МТ-17
2N2110=Si pnp=60-120=większe od 100=500==40=1A==
2N2111=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=150=150=30A=175=МТ-17
2N2111=Si npn=100-200=większe od 120=500==40=1A==
2N2112=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=200=200=30A=175=МТ-17
2N2112=Si pnp=100-200=większe od 120=500==40=1A==
2N2113=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,012=250 W=250=250=30 A=175=МТ-17
2N2113=Si npn=150-300=większe od 135=500==40=1A==
2N2114=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,011=250 W=300=300=30 A=175=МТ17
2N2114=Si pnp=150-300=większe od 135=500==40=1A==
2N2115=Si npn=60-120=większe od 100=500==60=1A==
2N2116=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=50=50=30 A=175=МТ17
2N2116=Si pnp=60-120=większe od 100=500==60=1A==
2N2117=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=100=100=30 A=175=МТ17
2N2117=Si npn=100-200=większe od 120=500==60=1A==
2N2118=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=150=150=30 A=175=МТ17
2N2118=Si pnp=100-200=większe od 120=500==60=1A==
2N2119=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=200=200=30 A=175=МТ17
2N2119=Si npn=60-120=większe od 90=360==40=100==
2N212=Ge złączowy npn=20=6-4=150=18=18=100=85=TO-22
2N2120=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=250=250=15 A=175=МТ17
2N2120=Si npn=100-200=większe od 90=360==40=100==
2N2121=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=250 W=300=300=15A=175=ТО-83
2N2121=Si npn=150-300=większe od 40=360==40=100==
2N2122=Si npn=250-500=większe od 90=360==40=100==
2N2123=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250 W=50=50=30 A=175=МТ17
2N2123=Si npn=250-500=większe od 90=360==40=100==
2N2124=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=100=100=30 A=175=МТ17
2N2124=Si npn=400-800=większe od 90=360==40=100==
2N2125=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250W=150=150=30A=175=МТ17
2N2125=Si npn=400-800=większe od 90=360==40=100==
2N2126=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,016=250 W=200=200=30 A=175=МТ17
2N2126=Si pnp=20-150=1,2GHz=200==30=30==
2N2127=Si dufuzyjny npn=większe od 10==250W=250=250=20 A=175=ТО-83
2N2127=Si npn=80-500=większe od 100=625==100=600==
2N2128=Si dufuzyjny npn=większe od 10==250 W=300=300=20 A=175=ТО-83
2N2128=Si npn=80-250=większe od 100=625==140=600==
2N2129=Si npn=175-500=większe od 100=625==140=600==
2N213=Ge złączowy npn=100-250=3=180=40=25=100=85=TO-22
2N2130=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=50=50=30 A=175=МТ17
2N2130=Si npn=50-250=większe od 100=625==180=600==
2N2131=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=100=100=30A=175=МТ17
2N2131=Si npn=większe od 25=większe od 2,5GHz=200==10=15==
2N2132=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250W=150=150=30A=175=МТ17
2N2133=Si dufuzyjny npn=większe od 10=0,014=250 W=200=200=30 A=175=МТ17
2N2134=Si dufuzyjny npn=większe od 10==250 W=250=250=25 A=175=ТО-83
2N2134=Si npn=większe od 25=większe od 2,0GHz=2W===200==
2N2135=Si dufuzyjny npn=większe od 10==250W=300=300=25 A=175=ТО-83
2N2135=Si npn=większe od 25=większe od 1,70=2W===300==
2N2136=Si npn=8-40=większe od 5=100W===5A==
2N2137=Si npn=10-50=większe od 5=100W===5A==
2N2137А=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=30=20=ЗА=110=ТО-3
2N2138=Si npn=10-50=większe od 5=100W===5A==
2N2138A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=45=30=ЗА=110=ТО-3
2N2139=Si npn=25-200=większe od 2,2GHz=350==10=100==
2N2139A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=60=45=ЗА=110=ТО-3
2N213A=Ge złączowy npn=100-250=0,15=180=40=25=100=85=TO-22
2N2140=Si npn=25-250=większe od 1,7GHz=350==10=100==
2N2140A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=75=60=ЗА=110=ТО-3
2N2141=Si npn=25-150=większe od 200=625==40=600==
2N2141A=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,012=70 W=90=65=ЗА=110=ТО-3
2N2142=Si npn=35-150=większe od 250=625==40=600==
2N2142A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70W=30=20=ЗА=110=ТО-3
2N2143=Si npn=większe od 5==10W==18=1A==
2N2143А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=45=30=ЗА=110=то-з
2N2144=Si npn=większe od 5==20W==18=2A==
2N2144А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=60=45=ЗА=110=ТО-3
2N2145=Si npn=większe od 3==50W==24=3,5A==
2N2145А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=75=60=ЗА=110=ТО-3
2N2146=Si npn=większe od 3==100W==24=7A==
2N2146А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,012=70 W=90=65=ЗА=110=ТО-3
2N2147=Ge dyfuzyjny pnp=100-300=większe od 3=12,5W=75=50=5 А=100=ТО-3
2N2147=Si npn=większe od 40=większe od 8O0=500==15=100==
2N2148=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=większe od 3=12,5W=60=40=5А=100=ТО-3
2N2148=Si npn=większe od 40=większe od 1,1GHz=500==15=100==
2N2149=Si dufuzyjny npn=40-120=0,08=-=100=10=-=-=-
2N214A=Ge złączowy npn=100=0,1=180=40=25=100=85=TO-5
2N214MP=Ge złączowy npn===180=40=25=100=85=-
2N215=Ge złączowy pnp=44=0,7=150=30=-=50=70=TO-1
2N2150=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 20=30 W=125=80=2А=175=ТО-59
2N2150=Si pnp=50-300=większe od 100=750==60=1A==
2N2151=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 20=30W=125=80=2А=175=ТО-59
2N2151=Si npn=50-300=większe od 100=750==60=1A==
2N2152=Si pnp=50-300=większe od 100=750==80=1A==
2N2152A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=45=30=30 А=110=ТО-36
2N2153=Si npn=50-300=większe od 100=750==80=1A==
2N2153A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=60=45=30 А=110=ТО-36
2N2154=Si npn=30-120=większe od 250=1W===2A==
2N2154А=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=75=60=30A=110=TO-36
2N2155=Si npn=35-100=większe od 250=1W===2A==
2N2155A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,002=170W=90=75=30 A=110=TO-36
2N2156=Si npn=25-100=większe od 200=1W===2A==
2N2156А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=45=30=30 A=110=TO-36
2N2157=Si npn=większe od 5==80W==35=8A==
2N2157А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=60=45=30A=110=TO-36
2N2158=Si pnp=50-500==1,25W===1,5A==
2N2158А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=75=60=30 A=110=TO-36
2N2159=Si pnp=40-200=większe od 100=1,25W===1A==
2N2159А=Ge złączowy pnp=80-160=większe od 0,002=170W=90=75=30 A=110=TO-36
2N2160=UJT======8mA==
2N2162=Si złączowy pnp=większe od 20=większe od 10=150=30=30=-=140=TO-5
2N2163=Si złączowy pnp=większe od 20=większe od 14=150=15=15=-=140=TO-5
2N2164=Si złączowy pnp=większe od 25=większe od 24=150=12=8=-=140=TO-5
2N2165=Si złączowy pnp=większe od 2,5=większe od 20=150=30=30=-=140=TO-5
2N2165=PNP===.15W==30V===
2N2167=Si złączowy pnp=9>4=większe od 16=150=12=8=-=140=TO-5
2N2168=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=450=60=20=15=100=100=TO-9
2N2169=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=450=60=15=15=100=100=TO-9
2N217=Ge złączowy pnp=75==150=25=25=70=70=TO-1
2N2170=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=350=60=15=10=100=100=TO-9
2N2171=Ge złączowy pnp=110-250=7,5=225=50=25=400=100=TO-5
2N2172=Ge złączowy pnp=65=8=200=20=-=400=90=TO-5
2N2173=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=240=25=15=750=90=TO-39
2N2174=Si złączowy pnp===400=45=-=-=-=-
2N2175=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 10=100=6=6=50=175=TO-5
2N2177=Si planarny pnp=70=8=100=6=6=50=160=TO-5
2N2178=Si planarny pnp=większe od 70=8=100=6=6=50=160=TO-18
2N217EQ=Ge złączowy pnp=70=0,35=125=32=-=70=75=-
2N218=Ge złączowy pnp=48=13=35=16=12=15=70=TO-1
2N2180=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=60=50=15=-=50=90=TO-24
2N2182=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=25=25=50=150=TO-1
2N2183=Ge mesa pnp=większe od 40=większe od 60=125=40=25=30=90=TO-58
2N2183=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=150=TO-1
2N2184=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=150=TO-1
2N2185=Si złączowy pnp=-=większe od 6,5=150=30=30=50=140=TO-18
2N2186=Si złączowy pnp=-=większe od 6,5=150=30=30=50=140=TO-18
2N2187=Si złączowy pnp=-=większe od 6,5=150=30=30=50=140=TO-18
2N2189=Ge mesa pnp=większe od 60=większe od 102=125=40=25=30=90=TO-58
2N219=Ge złączowy pnp=większe od 75=10=35=16=12=15=70=TO-44
2N2190=Ge mesa pnp=większe od 40=większe od 60=125=60=25=30=90=TO-58
2N2191=Ge mesa pnp=większe od 60=większe od 102=125=60=25=30=90=TO-58
2N2192=Si pnp=20-100=większe od 4=87,5W===10A==
2N2192A=Si pnp=20-100=większe od 4=87,5W===10A==
2N2192B=Si npn=20-100=większe od 4=87,5W===10A==
2N2192А,В=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=800=60=40=1 A=200=TO-5
2N2193=Si npn=20-100==87,5W===10A==
2N2193A=Si pnp=20-100==115W===15A==
2N2193B=Si pnp=20-100==115W===15A==
2N2193А,В=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=80=50=1 A=200=TO-5
2N2194=Si npn=20-100==115W===15A==
2N2194A=Si npn=20-100==115W===15A==
2N2194B=Si pnp=20-100==150W===20A==
2N2194А,В=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 50=800=60=40=1 A=200=TO-5
2N2195=Si pnp=20-100==150W===20A==
2N2195A=Si npn=20-100==150W===20A==
2N2195B=Si npn=20-100==150W===20A==
2N2195А,В=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=600=45=25=1 A=200=TO-5
2N2196=Si planarny epitaksjalny npn=30==2W=80=60=1 A=175=MD14
2N2197=Si planarny epitaksjalny npn=75 - 200==2W=80=60=1 A=175=MD14
2N2198=Si złączowy npn=większe od 35=większe od 4=600=80=-=-=200=TO-5
2N2199=Ge dyfuzyjny pnp=80=większe od 120=75=15=10=100=90=TO-9
2N21A=Ge złączowy pnp==2=120=100=-=40=85=TO-1
2N22=Ge złączowy pnp===120=100=100=20=65=TO-1
2N220=Ge złączowy pnp=65=0,85=20=10=10=2=75=TO-1
2N2200=Ge dyfuzyjny pnp=70=większe od 120=75=15=10=100=90=TO-9
2N2201=Si planarny npn=30-90=15=2W=120=100==175=TO-5
2N2202=Si dufuzyjny npn=30-90=15=150W=120=100==175=RO-45
2N2203=Si dufuzyjny npn=30-90=15=150W=120=100==175=RO-46
2N2204=Si dufuzyjny npn=30-90=15=150W=120=100==175=MT19
2N2205=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=12=200=175=TO-18
2N2205=Si pnp=20-100==160W===30A==
2N2206=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=300=25=20==175=TO-46
2N2206=Si pnp=20-100==160W===30A==
2N2207=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 36=175=200=70=-=50=90=TO-7
2N2208=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=120=40=10=10=90=TO-44
2N2209=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 6=150=30=12=100=90=TO-5
2N2210=Ge złączowy pnp=25-50=0,01=75W=100=65=15 A=100=TO-36
2N2211=Ge złączowy pnp=60-140=0,005=90 W=80=60=5 A=100=TO-3
2N2212=Ge złączowy pnp=50-120=większe od 0,45=102 W=120=120=10 A=110=TO-41
2N2214=Si planarny npn=większe od 2=200=250=25=15==175=TO-51
2N2216=Si planarny pnp=73=większe od 40=800=150=100=250=200=TO-5
2N2217=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 250=800=60=30=800=200=TO-5
2N2217=Si npn=20-100==160W===30A==
2N2218=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5
2N2218=Si npn=20-100==160W===30A==
2N2218/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=80=400=100=60=30=-=-=U17
2N2218/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=80=400=150=60=30=-=-=Х31
2N2218A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=75=40=800=175=TO-39
2N2218A=Si pnp=20-100==200W===50A==
2N2218A=NPN==250MHz=.8W==40V=.8A==
2N2218AS=Si pnp=20-100==200W===50A==
2N2218S=Si npn=20-100==200W==60=50A==
2N2219=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5
2N2219=NPN===.8==30=.8==TO39
2N2219=Si npn=20-100==200W===50A==
2N2219/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=150=400=100=60=30=-=150=U17
2N2219/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=150=400=150=60=30=-=-=Х31
2N2219A=NPN==300MHz=.8==40=.8==TO39
2N2219A=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2219AS=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2219S=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2219А=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=800=75=40=800=175=TO-39
2N222=Ge złączowy pnp=20=-=70=12=-=-=85=-
2N2220=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 250=500=60=30=800=200=TO-18
2N2220=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2221=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=60=30=800=200=TO-18
2N2221=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2221A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=75=40=800=175=TO-18
2N2221A=NPN==250MHz=.5==40=.8==TO18
2N2221A=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2222=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=200=TO-18
2N2222=NPN==300MHz=.5W==60V=.8A==
2N2222=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2222A=NPN==300MHz=.5W==40V=.8A==TO18
2N2222A=Si npn=0,05-0,15==500==40=10==
2N2222A-PL=NPN===.5W==75V=.8A==
2N2222А=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=500=75=40=800=175=TO-18
2N2223=Si planarny npn=25-150=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5
2N2223=Si pnp=30-120=większe od 700=310==20=50==
2N2223A=Si planarny npn=25-150=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5
2N2223A=Si npn=5,0-10,0==500==25=50==
2N2224=Si planarny npn=większe od 35=250=800=65=40=500=200=TO-5
2N2224=Si npn=5,0-10,0==500==25=50==
2N2225=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=200=15=4=400=90=TO-5
2N2226=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=50=50=10 A=150=MT-1
2N2226=Si npn==900=3,5W===330==
2N2227=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=100=100=10A=150=MT-1
2N2227=Si npn=30-150=większe od 160=20W==50=5A==
2N2228=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=150=150=10A=150=MT-1
2N2228=Si npn=40-200=większe od 120=40W==80=20A==
2N2229=Si złączowy npn=większe od 100=0,3=150W=200=200=10A=150=MT-1
2N2229=Si npn=40-200=większe od 120=40W==70=20A==
2N223=Ge złączowy pnp=60-120=0,6=250=-=18=150=75=TO-25
2N2230=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150W=50=50=10A=150=MT-1
2N2230=Si npn=większe od 10=większe od 50=80W==35=6A==
2N2231=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150W=100=100=10A=150=MT-1
2N2231=Si npn=większe od 10=większe od 50=140W==35=12A==
2N2232=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150 W=150=150=10A=150=MT-1
2N2232=Si npn=25-300=1,2GHz=1W==30=400==
2N2233=Si złączowy npn=większe od 400=0,3=150W=200=200=10A=150=MT-1
2N2233=Si npn=większe od 20==5W==16=400==
2N2234=Si planarny epitaksjalny npn=15-35=90=10W=40=20=500=150=TO-3
2N2235=Si planarny epitaksjalny npn=40-65=140=10W=40=20=500=150=TO-3
2N2236=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 50=600=40=20=500=175=TO-5
2N2236=Si npn=większe od 20==15W==16=800==
2N2236=Si npn=większe od 20==37,5W==16=2A==
2N2237=Si planarny epitaksjalny npn=40-125=większe od 50=600=40=20=500=175=TO-5
2N2237=Si npn=25-250=większe od 1,1GHz=5W==30=400==
2N2238=Ge złączowy pnp=24=-=300=30=-=50=90=TO-5
2N2239=Si złączowy npn=50=2,5=1 W=60=50=500=175=TO-37
2N224=Ge złączowy pnp=60-120=0,51=250=25=-=150=75=TO-25
2N2240=Si planarny npn=większe od 40=większe od 50=600=25=20=500=175=TO-5
2N2241=Si planarny npn=większe od 100=większe od 50=600=25=20=500=175=TO-5
2N2242=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=360=40=15=225=200=TO-18
2N2242=Si npn=3,5-7,5==360==30=10==
2N2243=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=120=80=1 A=200=TO-5
2N2243=Si npn=3,5-7,5==360==30=10==
2N2243A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=120=80=1 A=200=TO-5
2N2243A=Si npn=3,5-6,5==360==30=10==
2N2243A=NPN=====120V=1A==
2N2244=Si mesa npn=10=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18
2N2245=Si mesa npn=20=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18
2N2246=Si mesa npn=40=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18
2N2247=Si mesa npn=10=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18
2N2248=Si mesa npn=20=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18
2N2249=Si mesa npn=40=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18
2N225=Ge złączowy pnp==-=250=25=-=150=75=TO-25
2N2250=Si mesa npn=10=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18
2N2252=Si mesa npn=40=większe od 60=500=20=20=100=175=TO-18
2N2253=Si mesa npn=10=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18
2N2254=Si mesa npn=20=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18
2N2255=Si mesa npn=40=większe od 60=500=45=45=100=175=TO-18
2N2256=Si mesa npn=większe od 20=większe od 250=300=7=7=100=175=TO-18
2N2256=Si npn=2,0-6,5==360==30=10==
2N2257=Si mesa npn=większe od 40=większe od 250=300=7=7=100=175=TO-18
2N2257=Si npn=2,0-6,5==360==30=10==
2N2258=Ge mesa pnp=większe od 20=większe od 250=150=7=7=100=100=TO-18
2N2258=Si pnp=20-100=większe od 5=40W===6A==
2N2259=Ge mesa pnp=większe od 40=większe od 250=150=7=7=100=100=TO-18
2N2259=Si pnp=20-100=większe od 5=40W===6A==
2N226=Ge złączowy pnp=35-105=0,4=250=30=-=150=75=TO-25
2N2266=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=100=55=-=125=TO-10
2N2267=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=120=55=-=125=TO-10
2N2268=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=100=55=-=125=TO-10
2N2269=Ge złączowy pnp=25-75=0,006=50W=120=55=-=125=TO-10
2N227=Ge złączowy pnp==-=250=30=-=150=75=TO-25
2N2270=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 100=1 W=60=45=1 A=200=TO-5
2N2270=Si pnp=20-100=większe od 5=40W===6A==
2N2270S=Si npn=30-120=większe od 10=100W===20A==
2N2271=Ge złączowy pnp=75=większe od 0,01=250=20=15=500=90=TO-5
2N2272=Si planarny npn=większe od 60=większe od 300=360=40=15=500=200=TO-18
2N2273=Ge mesa pnp=20-75=większe od 250=150=25=15=100=100=TO-18
2N2274=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=25=25=50=140=TO-18
2N2275=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=25=25=50=140=TO-18
2N2276=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=160=TO-18
2N2277=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 6=150=15=10=50=140=ТО-18
2N2278=Si złączowy pnp=-=większe od 7=150=15=15=50=140=ТО-18
2N2279=Si złączowy pnp==większe od 7=150=15=15=50=140=ТО-18
2N228=Ge złączowy npn=55-100=0,6=180=40=15=100=85=TO-22
2N2280=Si złączowy pnp=-=większe od 16=150=10=6=50=140=ТО-18
2N2281=Si złączowy pnp=-=większe od 16=150=10=6=50=140=ТО-18
2N2282=Si dyfuzyjny pnp=30-75=2,5=5W=60=30=ЗА=110=ТО-37
2N2283=Si dyfuzyjny pnp=30-75=2,5=5W=100=60=ЗА=110=ТО-37
2N2284=Si dyfuzyjny pnp=30-75=2,5=5W=200=100=ЗА=110=ТО-37
2N2285=Ge złączowy pnp=35-140=0,6=106 W=60=30=25 А=110=ТО-3
2N2285=Si pnp=30-120=większe od 10=100W===20A==
2N2286=Si pnp=mniejsze od 910=mniejsze od 0,62=390=60=-=-=-=ТО-18
2N2286=Si npn=30-120=większe od 10=100W==100=20A==
2N2287=Ge złączowy pnp=35-140=0,6=106 W=120=80=25 А=110=ТО-3
2N2287=Si pnp=30-120=większe od 10=100W==100=20A==
2N2288=Si epitaksjalny pnp=20-60=0,45=70 W=40=40=10А=110=ТО-3
2N2288=Si npn=150-700=większe od 100=625==60=50==
2N2289=Si epitaksjalny pnp=20-60=0,45=70 W=80=80=10А=110=ТО-3
2N2289=Si npn=600-1400=większe od 100=625==45=50==
2N229=Ge złączowy npn=większe od 25=0,6=180=10=10=100=85=TO-22
2N2290=Si epitaksjalny pnp=20-60=0,45=70 W=120=120=10А=110=то-з
2N2290=Si npn=1200-2200=większe od 100=625==30=50==
2N2291=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=40=40=10А=110=ТО-3
2N2291=Si npn=50-250=większe od 100=700==150=600==
2N2292=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=80=80=10А=110=ТО-3
2N2292=Si npn=50-250=większe od 100=700==180=600==
2N2293=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=120=120=10А=110=ТО-3
2N2294=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=40=30=10 А=110=ТО-41
2N2295=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=80=50=10А=110=ТО-41
2N2296=Si epitaksjalny pnp=50-120=0,45=70 W=120=70=10А=110=ТО-41
2N2297=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=80=35=1 А=200=ТО-5
2N2297=Si pnp=20-120=większe od 2=75W==40=10A==
2N2297S=Si pnp=20-120=większe od 2=75W==60=10A==
2N23=Ge złączowy pnp===80=50=50=40=65=TO-1
2N230=Ge złączowy pnp=60-106=0,012=15W=60=30=2A=75=-
2N2303=Si planarny epitaksjalny pnp=75-200=większe od 60=600=50=35=500=200=ТО-5
2N2303=Si pnp=20-120=większe od 2=75W==80=10A==
2N2303/46=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=400=50=35=-=200=ТО-46
2N2303/51=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=150=50=-=-=-=ТО-51
2N2303/KVT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=2W=50=35=-=-=Х-30
2N2303/TNT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75=większe od 96=100=50=35=-=-=U17
2N2303/TPT=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 75==150=50=35=-=-=Х-31
2N2304=Si npn=20-80==25 W=60=40=ЗА=200=ТО-8
2N2305=Si npn=15-60==75 W=60=40=6А=200=ТО-3
2N2306=Si npn=10-75==13W=75=50=2А=200=ТО-8
2N2307=Si pnp===250=-=-=2А=-=RO-86
2N2308=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=25 W=100=80=ЗА=200=ТО-8
2N2309=Si planarny epitaksjalny pnp=25-125=większe od 40=600=30=30=-=175=ТО-5
2N231=Ge złączowy pnp=większe od 19=30=9=4,5=4,5=3=55=TO-24
2N2310=Si planarny epitaksjalny npn=12-36=40=350=60=60=-=175=ТО-46
2N2311=Si planarny epitaksjalny npn=12-36==350=100=100=-=175=ТО-46
2N2312=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=40=350=60=60=-=175=ТО-46
2N2313=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=40=350=100=100=-=175=ТО-46
2N2314=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 40=350=60=40=-=175=ТО-46
2N2316=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=350=120=80=-=175=ТО-46
2N2317=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=350=75=50==175=ТО-46
2N2318=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=30=15=-=200=TO-18
2N2319=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=30=15=-=200=TO-46
2N232=Ge złączowy pnp=większe od 9=20=9=4,5=4,5=3=55=TO-24
2N2320=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=600=30=15=-=200=TO-5
2N233=Ge złączowy npn=większe od 3,5=większe od 2=150=10=10=100=85=TO-22
2N2330=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=800=30=20=500=200=TO-5
2N2330=Si npn=20-120=większe od 2=75W==40=10A==
2N2330S=Si npn=20-120=większe od 2=75W==60=10A==
2N2331=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=500=30=20=500=200=TO-18
2N2331=Si npn=20-120=większe od 2=75W==80=10A==
2N2332=Si planarny pnp=mniejsze od 2=-=150=15=-=100=200=TO-18
2N2333=Si planarny pnp=mniejsze od 3=-=150=15=-=100=200=TO-18
2N2334=Si planarny pnp=mniejsze od 2=-=150=30=-=100=200=TO-18
2N2334=Si pnp=20-120=większe od 2=90W==40=15A==
2N2335=Si planarny pnp=mniejsze od 4=-=150=30=-=100=200=TO-18
2N2335=Si pnp=20-120=większe od 2=90W==60=15A==
2N2336=Si planarny pnp=mniejsze od 2=-=150=50=-=100=200=TO-18
2N2337=Si planarny pnp=mniejsze od 3=-=150=50=-=100=200=TO-18
2N2337=Si pnp=20-120=większe od 2=90W==80=15A==
2N2338=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 0,015=150W=60=40=7,5 A=200=TO-36
2N2339=Si dufuzyjny npn=20-80=1=40 W=60=40=2,5A=200=MT-5
2N233A=Ge złączowy npn=15=większe od 2=150=18=18=100=85=TO-22
2N234=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,008=25W=30=25=ЗА=85=TO-3
2N2340=Si dufuzyjny npn=10-40=0,9=3W=50=40=1 A=200=TO-37
2N2341=Si dufuzyjny npn=40-100=0,55=3W=50=40=1 A=200=TO-37
2N2342=Si dufuzyjny npn=10-40=0,9=3W=100=60=1 A=200=TO-37
2N2343=Si dufuzyjny npn=40-100=0,55=3W=100=40=1 A=200=TO-37
2N234A=Ge złączowy pnp=większe od 25==25W=30=30=ЗА=100=ТО-3
2N235=Ge złączowy pnp=35=0,15=-=35=35=2A=85=MD9
2N235=Ge złączowy pnp=35==-=-=40=ЗА=85=ТО-3
2N235?=Ge dyfuzyjny pnp=30-90==170W=120=80=50 A=110=TO-41
2N2350=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46
2N2350=Si npn=20-120=większe od 2=90W==40=15A==
2N2350A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46
2N2351=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=80=50=1 A=175=TO-46
2N2351=Si npn=20-120=większe od 2=90W==60=15A==
2N2351A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=80=50=1 A=175=TO-46
2N2352=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46
2N2352=Si npn=20-120=większe od 2=90W==80=15A==
2N2352-2=Si planarny npn=20-60=30=2W=100=80=5A=200=ТО-59
2N2352А=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 50=400=60=40=1 A=175=TO-46
2N2353=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=350=45=25=1 A=175=TO-46
2N2353=Si pnp=20-120=większe od 2=100W==60=20A==
2N2353-2=Si planarny npn=większe od 40=40=2W=60=40=5 A=200=ТО-59
2N2353A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 5O=350=45=25=1 A=175=TO-46
2N2354=Ge złączowy npn=większe od 50=-=180=20=15=150=90=TO-22
2N2356=Si npn=większe od 2=większe od 50=300=25=7=-=140=TO-5
2N2356A=Si npn=większe od 2=większe od 50=300=25=7=-=140=TO-5
2N2357=Ge dyfuzyjny pnp=30-90==170W=60=30=50 A=110=TO-41
2N2358=Ge dyfuzyjny pnp=30-90==170W=100=60=50 A=110=TO-41
2N235A=Ge złączowy pnp=większe od 40==25 W=50=40=ЗА=100=ТО-3
2N235B=Ge złączowy pnp=większe od 60==25W=50=40=ЗА=85=ТО-3
2N236=Ge złączowy pnp=30-40==-=-=40=ЗА=85=ТО-3
2N2360=Ge dyfuzyjny pnp=33=1600=60=20,=-=50=125=TO-12
2N2361=Ge dyfuzyjny pnp=33=1600=60=20=-=50=125=TO-12
2N2362=Ge dyfuzyjny pnp=33=1600=60=20=20=50=125=TO-12
2N2363=Ge dyfuzyjny pnp=10=1100=75=30=20=50=100=TO-72
2N2364=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=120=80=1 A=175=TO-46
2N2364=Si pnp=20-120=większe od 2=100W==80=20A==
2N2364A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=400=120=80=1 A=175=TO-46
2N2364A=Si pnp=20-120=większe od 2=100W==100=20A==
2N2368=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 400=360=40=15=500=200=TO-18
2N2368=Si npn=20-120=większe od 2=100W==60=20A==
2N2369=Si planarny npn=40-120=większe od 500=360=40=15=500=200=TO-18
2N2369=Si npn=20-120=większe od 2=100W==80=20A==
2N2369/46=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 800=400=40=15=500=200=TO-46
2N2369A=NPN===.36W==40V=.2A==
2N2369A=Si npn=20-120=większe od 2=100W==100=20A==
2N236A=Ge złączowy pnp=większe od 40==25 W=50=40=ЗА=100=ТО-3
2N236B=Ge złączowy pnp=większe od 60==25 W=50=40=ЗА=100=ТО-3
2N237=Ge złączowy pnp=50=0,5=150=45=-=20=75=-
2N2376=Ge złączowy pnp===250=35=35=500=90=TO-5
2N238=Ge złączowy pnp=45=-=150=20=10=150=75=ТО-22
2N2380=Si npn===35,7W==30=5A==
2N2380A=Si npn===35,7W==18=5A1==
2N2383=Si npn===35,7W==30=5A==
2N2384=Si npn===10,7W==14=1,5A==
2N2386=Si npn===36,7==18=5A==
2N2386A=Si npn=150-300=większe od 140=400==25=500==
2N2387=Si pnp=150-300=większe od 140=400==25=500==
2N2388=Si npn=100-300=większe od 150=400==25=800==
2N2389=Si pnp=100-300=większe od 225=400==25=800==
2N2390=Si npn=250-500=większe od 165=400==25=800==
2N2393=Si pnp=250-500=większe od 225=400==25=800==
2N2394=Si npn=100-300=większe od 150=400==40=800==
2N2395=Si pnp=100-300=większe od 225=400==40=800==
2N2396=Si npn=250-500=większe od 165=400==40=800==
2N24=Ge złączowy pnp===120=20=30=25=65=TO-1
2N240=Ge dyfuzyjny pnp=30=większe od 16=30=6==15=85=ТО-24
2N2405=Si pnp=250-500=większe od 250=400==40=800==
2N2405S=Si npn=250-500=większe od 140=400==25=500==
2N241=Ge złączowy pnp=73=1,3=100=25=-=200=85=RO-32
2N2410=Si planarny epitaksjalny npn===5W 800=120=90 30=1 A 800=200    J 200=TO-5 TO-5
2N2411=Si planarny epitaksjalny pnp=20-60=większe od 140=300=25=20=100=200=TO-18
2N2411=Si pnp=250-500=większe od 140=400==25=500==
2N2412=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 140=300=25=20=100=200=TO-18
2N2412=Si npn=100-300=większe od 330=500==40=1,5A==
2N2413=Si mesa epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=40=18=200=200=TO-18
2N2414=Si npn=50-250=większe od 50=500=75=40=500=200=
2N2414=Si pnp=100-300=większe od 240=500==40=1,5A==
2N2415=Ge masa epitaksjalny pnp==większe od 500=75=15=10=20=100=TO-72
2N2415=Si npn=250-500=większe od 420=500==40=1,5A==
2N2416=Ge masa epitaksjalny pnp=8-200=większe od 400=75=15=10=20=100=TO-72
2N2416=Si pnp=250-500=większe od 360=500==40=1,5A==
2N241A=Ge złączowy pnp=73=1,3=200=25=25=200=65=RO-32
2N242=Ge złączowy pnp=30-120=0,005=106W=45=45=-=85=ТО-41
2N2423=Ge złączowy pnp=20-100=-=-=100=80=5A=-=TO-3
2N2424=Si złączowy pnp=większe od 30=większe od 15=375=40=5=50=150=TO-5
2N2425=Si złączowy pnp=większe od 25=większe od 10=375=50=10=50=150=TO-5
2N2426=Ge złączowy npn=większe od 25=0,025=150=40=(25)=200=85=TO-5
2N2427=Si dufuzyjny npn=20=50=500=40=-=50=175=TO-18
2N2428=Ge złączowy pnp=120=większe od 1,2=165=32=(32)=30=85=TO-1
2N2429=Ge złączowy pnp=40=2,3=165=32=(30)=100=85=TO-1
2N243=Si złączowy npn=9-30=0,007=750=60=60=60=150=OV1
2N2430=Ge złączowy npn=105=2,5=280=32=32=500=85=TO-1
2N2431=Ge złączowy pnp=90=1,5=225=32=32=1 A=85=TO-1
2N2431MP=Ge złączowy pnp=mniejsze od 1=-=225=32=32=1 A=85=TO-1
2N2432=Si planarny npn=większe od 50=większe od 20=300=30=30=100=175=TO-18
2N2432=Si npn=100-300=większe od 330=500==60=1,5A==
2N2432A=Si pnp=100-300=większe od 240=500==60=1,5A==
2N2432А=Si planarny npn=większe od 50=większe od 20=300=45=45=100=175=TO-18
2N2433=Si planarny npn=90=60=500=75=45=1 A=175=TO-46
2N2433=Si npn=250-500=większe od 420=500==60=1,5A==
2N2434=Si planarny npn=185=90=500=75=45=1 A=175=TO-46
2N2434=Si pnp=250-500=większe od 360=500==60=1,5A==
2N2435=Si planarny npn=większe od 45=80=500=120=80=500=175=TO-46
2N2435=Si pnp=25-100=większe od 1=200W==100=20A==
2N2436=Si planarny npn=185=90=500=120=80=500=175=TO-46
2N2436=Si pnp=20-80=większe od 1=200W==120=20A==
2N2437=Si planarny npn=35=70=500=100=75=500=175=TO-46
2N2437=Si pnp=15-60=większe od 1=200W==140=20A==
2N2438=Si planarny npn=70=80=500=100=75=500=175=TO-46
2N2438=Si npn=10-50=większe od 50=140W==90=50A==
2N2439=Si planarny npn=140=90=500=100=75=500=175=TO-46
2N2439=Si npn=10-50=większe od 50=140W==120=40A==
2N244=Si złączowy npn=25-90=0,008=750=60=60=60=150=OV1
2N2440=Si planarny npn=185=90=800=120=80=500=175=TO-5
2N2440=Si pnp=większe od 750=większe od 25=40W==40=8A==
2N2443=Si planarny npn=większe od 50=80=800=120=100=-=175=TO-5
2N2444=Ge złączowy pnp=75-120==85 W=80=(120)=10A=90=TO-3
2N2445=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=100=50=20 A=-=TO-41
2N2446=Ge złączowy pnp=15-45==90W=60=50=7A=90=TO-3
2N2447=Ge złączowy pnp=65=1=75=45=24=100=85=U8
2N2448=Ge złączowy pnp=65=1=75=45=24=100=85=U9
2N2449=Ge złączowy pnp=125=1,2=75=35=20=100=85=U9
2N2450=Ge złączowy pnp=125=1,2=75=35=20=100=85=U9
2N2451=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 80=25=6=6=50=%100=TO-24
2N2453=Si planarny npn=150-600=większe od 60=200=60=30=50=200=TO-5
2N2453=Si pnp=większe od 750=większe od 25=40W==60=8A==
2N2453A=Si planarny npn=150-600=większe od 60=200=80=50=50=200=ТО-5
2N2453A=Si pnp=większe od 750=większe od 25=40W==80=8A==
2N2455=Ge epitaksjalny pnp=52=820=150=15=15=200=85=ТО-5
2N2456=Ge epitaksjalny pnp=52=1000=150=15=15=200=85=ТО-18
2N2459=Si planarny npn=większe od 40=150=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2459=Si npn=większe od 750=większe od 25=40W==40=8A==
2N2460=Si planarny npn=większe od 70=150=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2460=Si npn=większe od 750=większe od 25=40W==60=8A==
2N2461=Si planarny npn=większe od 120=150=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2461=Si npn=większe od 750=większe od 25=40W==80=8A==
2N2462=Si planarny npn=większe od 170=150=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2462=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W==60=16A==
2N2463=Si planarny npn=większe od 40=150=500=100=60=-=175=ТО-18
2N2463=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W==80=16A==
2N2464=Si planarny npn=większe od 70=150=500=100=60=-=175=ТО-18
2N2464=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W==100=16A==
2N2465=Si planarny npn=większe od 120=150=500=100=60=-=175=ТО-18
2N2465=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W==60=16A==
2N2466=Si planarny npn=większe od 170=150=500=100=60=-=175=ТО-18
2N2466=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W==80=16A==
2N2467=Ge złączowy pnp=30-90=-=-=60=60=ЗА=-=RO-50
2N2468=Ge złączowy pnp=30-90=-=-=100=100=ЗА=-=RO-50
2N2469=Ge złączowy pnp=30-90=-=-=200=200=ЗА=-=RO-50
2N247=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=35=-=10="=-
2N247/33=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=120=40=40=10=85=ТО-33
2N2472=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=10W=120=100=1 А=175=MD14
2N2473=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=7W=120=100=1 А=175=RO-46
2N2474=Si planarny pnp=15=-=250=30=15=' -=-=ТО-5
2N2475=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 600=300=15=6=200=200=ТО-18
2N2476=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 250=600=60=20=-=200=ТО-5
2N2476=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W==100=16A==
2N2477=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=600=60=20=-=200=ТО-5
2N2477=Si npn=20-100=większe od 30=114W==60=20A==
2N2478=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 200=600=120=40=500=175=ТО-5
2N2479=Si epitaksjalny npn=30-120=większe od 150=600=80=40=500=175=ТО-5
2N248=Ge dyfuzyjny pnp=20=50=30=25=-=5=75=OV8
2N2480=Si planarny npn=30-350=większe od 50=300=75=40=500=200=ТО-5
2N2480=Si npn=20-100=większe od 30=114W==100=20A==
2N2480A=Si npn=20-100=większe od 30=114W==140=20A==
2N2480А=Si planarny npn=50-200=większe od 50=300=80=40=500=200=ТО-5
2N2481=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 300=360=40=15=-=200=ТО-18
2N2481=Si pnp=25-100=większe od 3=75W==55=10A==
2N2482=Ge mesa npn=większe od 25=większe od 600=150=20=10=100=90=ТО-18
2N2483=Si planarny npn=40-120=większe od 60=1,2 W=60=60=200=200=ТО-18
2N2483=Si pnp=większe od 750=większe od 4=150W==60=20A==
2N2484=Si planarny npn=100-500=większe od 60=1,2W=60=60=200=200=ТО-18
2N2484=Si pnp=większe od 750=większe od 4=150W==80=20A==
2N2484A=Si planarny npn=100-500=większe od 60=360=60=60=50=175=ТО-18
2N2484A=Si pnp=większe od 750=większe od 4=150W==100=20A==
2N2485=Si planarny npn=większe od 10=200=8,7 W=120=120=-=175=ТО-5
2N2486=Si planarny npn=większe od 10=200=8,7 W=140=140=-=175=ТО-5
2N2487=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 360=60=15=10=100=100=ТО-18
2N2488=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 360=60=15=10=100=100=ТО-18
2N2489=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 300=60=20=15=100=100=ТО-18
2N249=Ge złączowy pnp=50=-=350=25=-=200=85=RO-117
2N2490=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,005=170W=70=50=15 А=110=ТО-36
2N2490=Si pnp=większe od 750=większe od 4=100W==60=16A==
2N2491=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,005=170W=60=50=15А=110=ТО-36
2N2491=Si pnp=większe od 750=większe od 4=100W==80=16A==
2N2492=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=170W=80=70=15А=110=то-36
2N2492=Si npn=większe od 750=większe od 4=100W==60=16A==
2N2493=Ge złączowy pnp=25-50=większe od 0,005=170W=100=85=15А=110=ТО-36
2N2493=Si npn=większe od 750=większe od 4=100W==80=16A==
2N2494=Ge złączowy pnp=większe od 25==125=40=40=10=85=ТО-7
2N2495=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=125=40=40=10=85=ТО-18
2N2496=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=100=40=40=10=85=ТО-72
2N2497=Si npn=większe od 750=większe od 4=150W==60=20A==
2N2498=Si npn=większe od 750=większe od 4=150W==H0=20A==
2N2499=Si npn=większe od 750=większe od 4=150W==100=20A==
2N25=Ge złączowy pnp==9=200=50=50=30=65=TO-1
2N250=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,012=70 W=30=-=ЗА=100=ТО-3
2N2500=Si npn=20-120=większe od 10=150W==100=50A==
2N2501=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 350=360=40=20=-=200=ТО-18
2N2501=Si pnp=20-120=większe od 10=150W==100=50A==
2N2509=Si npn=25-120=większe od 10=150W==100=50A==
2N250A=Ge złączowy pnp=25-100=-=90 W=40=25=7А=100=ТО-3
2N251=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=70 W=60=-=ЗА=100=ТО-3
2N2510=Si planarny npn=150-500=większe od 45=360=100=65=50=200=ТО-18
2N2510=Si pnp=25-120=większe od 10=150W==100=50A==
2N2511=Si planarny npn=250-750=większe od 45=360=80=50=50=200=ТО-18
2N2511=Si pnp=25-150=większe od 150=625==40=1A==
2N2512=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 140=150=70=(70)=30=90=ТО-12
2N2514=Si dufuzyjny npn=większe od 15=30=400=80=60=100=175=ТО-46
2N2514=Si pnp=100-500=200=360==25=100==
2N2515=Si dufuzyjny npn=większe od 30=60=400=80=60=100=175=ТО-46
2N2515=Si npn=12-70=większe od 1=45W==275=10A==
2N2516=Si dufuzyjny npn=większe od 60=99=400=80=60=100=175=ТО-46
2N2516=Si npn=12-70=większe od 1=45W==250=10A==
2N2517=Si dufuzyjny npn=większe od 15=30=400=125=80=50=175=ТО-46
2N2517=Si npn=12-50=większe od 1=45W==350=10A==
2N2518=Si planarny npn=większe od 40=100=400=125=80=-=175=ТО-46
2N2518=Si npn=większe od 5==12W==18=1A==
2N2519=Si planarny npn=większe od 80=100=400=125=80=-=175=ТО-46
2N2519=Si npn=większe od 5==31W==18=2,5==
2N251A=Ge złączowy pnp=25-100=-=90W=60=35=7А=100=ТО-3
2N252=Ge złączowy pnp==-=30=16=-=5=60=OV9
2N2520=Si planarny npn=większe od 18=50=400=60=60=-=175=ТО-46
2N2520=Si npn=większe od 5==65W==18=4A==
2N2521=Si npn=większe od 5==65W==18=4A==
2N2522=Si planarny npn=większe od 76=50=400=60=60=-=175=ТО-46
2N2522=Si npn=większe od 5==80W==18=6A==
2N2523=Si planarny npn=40-120=większe od 45=400=60=45=-=200=ТО-46
2N2523=Si npn=większe od 5==8W==18=1A==
2N2524=Si planarny npn=100-300=większe od 45=400=60=45=-=200=ТО-46
2N2524=Si npn=większe od 15==20W==18=2,5==
2N2525=Si planarny npn=większe od 10=-=25 W=100=100=1 A=-=МТ39
2N2526=Ge pnp=20-50=większe od 0,3=85 W=80=80=10 A=110=ТО-3
2N2526=Si npn=większe od 15==40W==18=4A1==
2N2527=Ge pnp=20-50=większe od 0,3=85 W=120=120=10 A=110=ТО-3
2N2527=Si npn=większe od 15==60W==18=6A==
2N2528=Ge pnp=20-50=większe od 0,3=85 W=160=160=10 A=110=ТО-3
2N2528=Si npn=20-80==75W==60=10A==
2N2529=Si npn=18=6=150=45=-=25=175=ТО-18
2N253=Ge złączowy npn=większe od 30=-=65=12=-=5=70=OV9
2N2530=Si npn=30=10=150=45=-=25=175=ТО-18
2N2531=Si npn=60=12=150=45=-=25=175=ТО-18
2N2532=Si npn=150=16=150=45=-=25=175=ТО-18
2N2533=Si npn=35=większe od 10=150=45=-=25=175=ТО-18
2N2534=Si npn=100=większe od 20=150=45=40=25=175=ТО-18
2N2535=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,008=1 W=60=30=ЗА=90=МТ43
2N2536=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,008=1 W=80=40=ЗА=90=МТ43
2N2537=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 250=800=60=30=800=200=ТО-5
2N2537=Si npn=20-80==75W==60=10A==
2N2538=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=200=TO5
2N2538=Si npn=20-80==75W==70=10A==
2N2539=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 250=500=60=30=800=200=ТО-18
2N2539=Si npn=20-80==75W==70=10A==
2N254=Ge złączowy npn=większe od 30=-=65=20=-=5=70=OV9
2N2540=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=200=ТО-18
2N2540=Si npn=15-60==75W==40=16A==
2N2541=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 10=215=30=14=1 А=85=ТО-5
2N255=Ge złączowy pnp=25-100=-=25 W=15=15=ЗА=100=ТО-3
2N2552=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=МТ27
2N2553=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=60=60=ЗА=100=МТ27
2N2554=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=МТ27
2N2555=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=100=100=ЗА=100=МТ27
2N2557=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ28
2N2558=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20W=80=80=ЗА=100=МТ28
2N2559=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ28
2N255A=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,005=25 W=15=15=ЗА=100=то-з
2N256=Ge złączowy pnp=25-100=-=25 W=30=30=ЗА=100=то-з
2N2560=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=МТ27
2N2561=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=МТ27
2N2562=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=МТ27
2N2563=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=МТ27
2N2564=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=40=40=ЗА=100=ТО-5
2N2564/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=40=30=ЗА=85=ТО-5
2N2565=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-5
2N2565/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=60=40=ЗА=85=ТО-5
2N2566=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=80=80=ЗА=100=ТО-5
2N2566/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=80=50=ЗА=85=ТО-5
2N2567=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=20 W=100=100=ЗА=100=ТО-5
2N2567/5=Ge złączowy pnp=20-60=0,007=5W=100=60=ЗА=85=ТО-5
2N2568=Ge dyfuzyjny npn=większe od 10=większe od 1400=1 W=32=15=100=85=МТ54
2N2569=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=500=175=ТО-18
2N256A=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,005=25 W=30=25=ЗА=100=ТО-3
2N257=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,005=45W=40=35=ЗА=100=ТО-З
2N2570=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=500=175=ТО-18
2N2571=Si npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=-=175=ТО-18
2N2572=Si npn=większe od 50=większe od 100=300=20=15=-  '=175=ТО-18
2N257B=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 0,005=45W=40=35=ЗА=100=ТО-З
2N257G=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,005=45W=40=35=ЗА=100=ТО-З
2N257W=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 0,005=45 W=40=35=ЗА=100=то-з
2N258=Si złączowy pnp=większe od 15=-=250=30=30=50=125=-
2N2580=Si dufuzyjny npn=10-40=0,05=150W=400=-=10 А=150=ТО-36
2N2580M=Si dufuzyjny npn=10-40=większe od 2=150W=400=400=10 А=150=ТО-36
2N2581=Si dufuzyjny npn=25-65=0,05=150W=400=-=10А=150=ТО-36
2N2582=Si dufuzyjny npn=10-40=0,05=150W=500=-=10А=150=ТО-36
2N2583=Si dufuzyjny npn=25-65=0,05=150W=500=-=10А=150=ТО-36
2N2584=Si dufuzyjny npn=10-40=większe od 30=150W=600=600=5 А=175=ТО-36
2N2585=Si dufuzyjny npn=25-65=większe od 30=150W=600=600=10А=175=ТО-36
2N2586=Si planarny npn=120-360=większe od 45=300=60=45=30=175=ТО-18
2N2586=Si npn=15-60==75W==40=16A==
2N2587=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=150=30=15=100=85=ТО-18
2N2588=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=większe od 75=150=40=40=30=85=
2N2589=Si dufuzyjny npn=17-51=-=85 W=150=150=7А=175=МТ18
2N259=Si złączowy pnp=większe od 32=-=250=30=30=50=125=-
2N2590=Si planarny pnp=większe od 40=100=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2590=Si pnp=30-150==40W==70=7A==
2N2591=Si planarny pnp=większe od 70=100=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2591=Si pnp=30-150=większe od 10=40W==70=7A==
2N2592=Si planarny pnp=większe od 115=100=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2592=Si pnp=30-150=większe od 10=40W==50=7A==
2N2593=Si planarny pnp=większe od 160=100=400=100=60=-=175=ТО-46
2N2593=Si pnp=30-150=większe od 10=40W==50=7A==
2N2594=Si planarny npn=50-150=40=5 W=80=80=1 А=175=ТО-5
2N2594=Si pnp=30-150==40W==30=7A==
2N2594/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=80=800=100=40=15===u17
2N2594/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=80=800=150=40=15=-==Х31
2N2595=Si planarny pnp=15-60=większe od 30=400=80=60=-=175=TO-46
2N2595=Si pnp=30-150=większe od 10=40W==30=7A==
2N2596=Si planarny pnp=30-120=większe od 40=400=80=60=-=175=TO-46
2N2596=Si npn=25-100=większe od 2,5=40W==45=4A==
2N2597=Si planarny pnp=60-240=większe od 60=400=80=60=-=175=TO-46
2N2597=Si npn=25-100=większe od 2=40W==60=4A==
2N2598=Si planarny pnp=15-60=większe od 30=400=125=80=-=175=TO-46
2N2598=Si npn=30-80=większe od 2=40W==80=4A==
2N2599=Si planarny pnp=30-120=większe od 40=400=125=80=-=175=TO-46
2N2599=Si pnp=25-100=większe od 2=40W==45=4A==
2N2599A=Si planarny pnp=75=większe od 40=400=125=100=50=175=TO-46
2N2599A=Si pnp=25-100=większe od 2=40W==60=4A==
2N26=Ge złączowy pnp===90=30=40=40=65=TO-1
2N260=Si złączowy pnp=większe od 16=1,8=200=10=-=50=125=-
2N2600=Si planarny pnp=60-240=większe od 60=400=125=80=-=175=TO-46
2N2600=Si pnp=20-80=większe od 2=40W==80=4A==
2N2600A=Si planarny pnp=60-240=większe od 60=400=125=100=-=175=TO-46
2N2600A=Si pnp=30-120=większe od 4=67W==80=20A==
2N2601=Si planarny pnp=większe od 12,5=większe od 50=400=60=60=-=175=TO-46
2N2601=Si npn=30-120=większe od 50=67W==80=20A==
2N2602=Si planarny pnp=większe od 25=większe od 50=400=60=60=-=175=TO-46
2N2602=Si npn=20-100==50W==40=7A==
2N2603=Si planarny pnp=większe od 50=większe od 50=400=60=60=-=175=TO-46
2N2603=Si npn=20-100==50W==60=7A==
2N2604=Si planarny pnp=40-120=większe od 30=400=60=45=30=200=TO-46
2N2604=Si npn=20-100==50W==80=7A==
2N2605=Si planarny pnp=100-300=większe od 30=400=60=45=3o=200=TO-46
2N2605=Si pnp=20-100==50W==40=7A==
2N2605A=Si planarny pnp=150-300=większe od 40=400=60=45=зо=200=TO-46
2N2606=Si pnp=20-100==50W==60=7A==
2N2607=Si pnp=20-100==50W==80=7A==
2N2608=Si npn=większe od 2==60W==18=6A==
2N2609=Si npn=większe od 5==117W==35=9A==
2N260А=Si złączowy pnp=większe od 16=1,8=200=30=-=50=125=-
2N261=Si złączowy pnp=większe od -10=0,8=200=75=-=50=125=-
2N2610=Si planarny npn=9-20==150=45=40=25=175=TO-5
2N2611=Si mesa npn=12-36=20=2W=120=100=-=175=MD14
2N2612=Ge złączowy pnp=85-250==90 W=65=(65)=15 A=100=TO-3
2N2613=Ge złączowy pnp=120-300=większe od 4=120=30=25=50=100=TO-1
2N2614=Ge złączowy pnp=100-250=większe od 4=120=40=35=50=100=TO-1
2N2615=Si planarny npn=większe od 20=większe od 800=300=30=15=-=175=TO-18
2N2615=Si npn=30-190=2=20W==250=1A==
2N2616=Si planarny epitaksjalny npn=50=większe od 900=300=30=15=50=175=TO-18
2N2616=Si npn=30-150=2=20W==300=1A==
2N2617=Si złączowy npn=większe od 25=większe od 1=250=25=25=100=500=RO-8
2N2618=SEMn=większe od 30=większe od 200=600=60=40=750=150=TO-5
2N2618/46=SEMn=większe od 30=większe od 200=400=60=40=750=150=TO-46
2N262=Si złączowy pnp=większe od 20=6=200=10=-=50=125=-
2N2621=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 13=150=15=-=100=75=TO-5
2N2622=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 15=150=24=-=100=75=TO-5
2N2623=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 16=150=32=-=100=75=TO-5
2N2624=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 13=150=15=-=100=75=TO-5
2N2625=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 15=150=24=-=100=75=TO-5
2N2626=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 16=150=32=-=100=75=TO-5
2N2627=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 13=150=15=-=100=75=TO-5
2N2628=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 17=większe od 15=150=24=-=100=75=TO-5
2N2629=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 16=150=32=1=100=75=TO-5
2N263=Si planarny npn=50-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5
2N2630=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 300=300=18=10=-=100=TO-18
2N2631=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 3=200=8,75W=80=60=1,5 A=200=TO-5
2N2631=Si npn=30-150=2=20W==350=1A==
2N2632=Si planarny npn=40-120=większe od 30=40 W=90=60=5 A=-=MT24
2N2633=Si planarny npn=40-120=większe od 30=40 W=120=80=5 A=-=MT24
2N2634=Si planarny npn=40-120=większe od 30=40 W=150=100=5 A=-=MT24
2N2635=Ge dyfuzyjny pnp=45-300=większe od 150=150=30=15=100=100=TO-18
2N2636=Ge dyfuzyjny pnp=35-140===100==25 A=100=ТО-41
2N2637=Ge dyfuzyjny pnp=35-140=-=-=100=-=25 A=100=ТО-41
2N2638=Ge dyfuzyjny pnp=35-140=-=-=100=-=25 A=100=ТО-41
2N2639=Si npn=30-130=większe od 50=25W==75=2A==
2N264=Si złączowy npn=20-55=10=125=45=30==150=1G-30
2N2640=Si planarny npn=50-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5
2N2640=Si npn=40-250=większe od 50=25W==50=2A==
2N2641=Si planarny npn=50-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5
2N2641=Si pnp=30-130=większe od 50=25W==75=2A==
2N2642=Si planarny npn=100-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5
2N2642=Si pnp=40-250=większe od 50=25W==50=2A==
2N2643=Si planarny npn=100-300=większe od 35=300=45=45=30=200=ТО-5
2N2643=Si pnp=30-120=większe od 30=60W==80=10A==
2N2644=Si planarny npn=100-300=większe od 35=зоо=45=45=30=200=ТО-5
2N2644=Si pnp=60-240=większe od 30=60W==80=10A==
2N2645=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 35=500=75=(50)=-=200=ТО-18
2N2646=PNP===300mW==35V=50mA==TO18
2N2647=PNP==Rw 4.7...9.1kOM=300mW==35V=50mA==TO18
2N2647=P======8mA==
2N2648=Ge złączowy pnp=200=20=300=35=(25)=2A=-=ТО-5
2N2649=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=200=8,7 W=65=65=-=175=ТО-5
2N265=Ge złączowy pnp=115=1,5=75=-=25=50=65=RO-32
2N2650=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=200=8,7 W=140=140=-=175=ТО-5
2N2651=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 350=360=40=20=-=200=ТО-18
2N2652=Si planarny npn=50-200=większe od 60=300=100=60=500=200=ТО-5
2N2652=Si pnp=30-120=większe od 30=60W==100=10A==
2N2652A=Si planarny npn=50-200=większe od 60=300=100=60=500=200=ТО-5
2N2652A=Si pnp=60-240=większe od 30=60W==100=10A==
2N2654=Ge dyfuzyjny pnp=50=250=100=32=32=10=85=ТО-12
2N2655=Si npn=30-90=4=15W=100=100=500=175=ТО-5
2N2656=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=360=25=15=200=175=ТО-18
2N2657=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 20=1,25 W=80=60=5 A=200=ТО-5
2N2657=Si pnp=30-120=większe od 30=60W==80=10A==
2N2658=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 20=1,25 W=100=80=5A=200=ТО-5
2N2658=Si pnp=60-240=większe od 30=60W==80=10A==
2N2659=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=50=50=ЗА=100=ТО-5
2N266=Ge złączowy pnp=24=0,8=75=18=18=200=65=RO-116
2N2660=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=70=70=ЗА=100=ТО-5
2N2661=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=90=90=ЗА=100=ТО-5
2N2662=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=50=50=ЗА=100=МТ27
2N2663=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=70=70=ЗА=100=МТ27
2N2664=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=90=90=ЗА=100=МТ27
2N2665=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=50=50=ЗА=100=ТО-5
2N2666=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=70=70=ЗА=100=ТО-5
2N2667=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=90=90=ЗА=100=ТО-5
2N2668=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=50=50=ЗА=100=МТ27
2N2669=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=70=70=ЗА=100=МТ27
2N267=Ge złączowy pnp=45=132=35=53=-=10=65=-
2N2670=Ge złączowy pnp=50-150=0,01=15W=90=90=ЗА=100=МТ27
2N2671=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=90=ТО-12
2N2672=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=100=32=32=10=90=ТО-39
2N2672А=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=100=32=32=10=90=ТО-39
2N2673=Si dufuzyjny npn=większe od 8=40=250=60=45=25=175=ТО-46
2N2674=Si dufuzyjny npn=większe od 12=40=250=60=45=25=175=ТО-46
2N2675=Si dufuzyjny npn=większe od 22=40=250=60=45=25=175=ТО-46
2N2676=Si dufuzyjny npn=większe od 45=40=250=60=45=25=175=ТО-46
2N2677=Si dufuzyjny npn=większe od 20=50=250=45=35=25=175=ТО-46
2N268=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,006=45W=80=60=ЗА=100=то-з
2N268A=Ge złączowy pnp=20-80==45 W=80=60=ЗА=100=то-з
2N269=Ge złączowy pnp=40=większe od 4=35=25=12=100=85=ТО-1
2N2691=Ge złączowy pnp=30-100=0,7=100W=100=80=20 A=90=TO-41
2N2691A=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,6=170W=120=80=20 A=90=TO-41
2N2692=Si planarny epitaksjalny npn=90-360=większe od 42=300=45=30=50=175=TO-18
2N2692=Si pnp=30-120=większe od 30=60W==100=10A==
2N2693=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 42=300=45=30=50=175=TO-18
2N2693=Si pnp=60-240=większe od 30=60W==100=10A==
2N2694=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 42=300=45=20=50=175=TO-18
2N2694=Si pnp=30-120=większe od 30=10W==80=5A==
2N2695=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 100=360=25=25=500=200=TO-46
2N2695=Si pnp=60-240=większe od 30=10W==80=mniejsze od 5A==
2N2696=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 100=360=25=25=500=200=TO-18
2N2696=Si pnp=30-120=większe od 30=10W==100=5A==
2N2697=Si planarny npn=40-120=większe od 20=18W=80=60=5A=175=MT-9
2N2698=Si planarny npn=40-120=większe od 20=18W=100=80=5A=175=MT-9
2N2699=Ge mesa npn=większe od 40=większe od 600=150=15=100=100=85=TO-18
2N27=Ge złączowy npn=4=2=120=35=-=100=85=-
2N270=Ge złączowy pnp=70=-=250=25=12=75=71=RO-27
2N2706=Ge złączowy pnp=115=większe od 2,5=280=32=32=200=90=TO-1
2N2708=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 1200=200=35=20=50=200=TO-72
2N2709=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,2=240=50=35=50=150=TO-5
2N271=Ge złączowy pnp=45=10=130=30=20=200=85=OV4
2N2710=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 500=360=40=20=500=200=TO-18
2N2710=Si pnp=60-240=większe od 30=10W==1=5A==
2N2711=Si planarny npn=30-120==200=18=18=100=100=TO-98
2N2711=Si pnp=10-100=większe od 20=35W==225=2A==
2N2712=Si planarny npn=80-300==200=18=18=100=100=TO-98
2N2712=Si pnp=10-100=większe od 20=35W==300=2A==
2N2713=Si planarny npn=30-120==360=18=18=200=150=TO-98
2N2713=Si pnp=10-100=większe od 20=35W==350=2A==
2N2714=Si planarny npn=80-300==360=18=18=200=150=TO-98
2N2714=Si pnp=10-100=większe od 20=35W==400=2A==
2N2715=Si planarny npn=większe od 30==200=18=18=25=150=TO-98
2N2715=Si npn=25-150=większe od 20=125W==80=50A==
2N2716=Si planarny npn=większe od 75==200=18=18=25=150=TO-98
2N2716=Si npn=20-80=większe od 20=71W==150=10A==
2N2717=Ge mesa pnp=większe od 50=większe od 300=100=20=15=30=85=TO-18
2N2718=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 150=240=20=12=400=85=TO-5
2N271A=Ge złączowy pnp=45=10=130=30=20=200=85=OV4
2N272=Ge złączowy pnp=120=0,5=150=20=24=100=-=ТО-5
2N2720=Si planarny npn=30-120=większe od 80=2x300=80=60=40=200=TO-5
2N2720=Si npn=20-80=większe od 20=71W==80=10A==
2N2721=Si planarny npn=30-120=większe od 80=2x300=80=60=40=200=TO-5
2N2721=Si npn=większe od 20=większe od 50=500==300=50==
2N2722=Si planarny npn=50-250=większe od 100=2x300=45=45=40=200=TO-5
2N2722=Si npn=większe od 20=większe od 50=500==250=50==
2N2723=Si planarny npn=2000-10000=większe od 100=500=80=60=40=200=TO-72
2N2723=Si npn=większe od 20=większe od 50=500==2=50==
2N2724=Si planarny npn=7000-50000=większe od 100=500=80=60=40=200=TO-72
2N2724=Si npn=większe od 20=większe od 50=500==150=50==
2N2725=Si planarny npn=2000-10000=większe od 100=50=45=45=30=200=TO-72
2N2725=Si npn=75-200==360==60=100==
2N2726=Si złączowy npn=60=większe od 15=1 W=200=(200)=500=175=TO-5
2N2726=Si pnp=75-150==360==60=100==
2N2727=Si złączowy npn=110=większe od 15=1 W=200=(200)=500=175=TO-5
2N2727=Si npn=150-300==360==60=100==
2N2728=Ge złączowy pnp=40-130=większe od 0,003=170W=15=5=50 A=110=TO-68
2N2729=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=300=30=15=50=200=TO-5
2N2729=Si pnp=150-300==360==60=100==
2N273=Ge złączowy pnp=20==150=20=30=10=-=ТО-5
2N2730=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=170W=80=60=65 A=110=TO-68
2N2731=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=170W=60=45=65 A=110=TO-68
2N2732=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=170W=40=30=65 A=110=TO-68
2N2733=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=80=60=65 A=110=MT23
2N2734=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=60=45=65 A=110=MT23
2N2735=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=40=30=65 A=110=MT23
2N2736=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=80=60=65 A=110=MT22
2N2737=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=60=45=65 A=110=MT22
2N2738=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,34=140W=40=30=65 A=110=MT22
2N2739=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=20 A=175=MT-1 A
2N2739=Si pnp=25-100=większe od 1=150W==100=10A==
2N274=Ge złączowy pnp=20-150=132=35=35=-=10=-=ТО-1
2N2740=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=20 A=175=MT-1 A
2N2740=Si pnp=20-80=większe od 1=150W==120=10A==
2N2741=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=20 A=175=MT-1 A
2N2741=Si pnp=15-60=większe od 1=150W==140=10A==
2N2742=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=20 A=175=MT-1 A
2N2742=Si pnp=25-100=większe od 1=150W==100=15A==
2N2743=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=20 A=175=MT-1 A
2N2743=Si pnp=20-80=większe od 1=150W==120=15A==
2N2744=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=20 A=175=MT-1 A
2N2744=Si pnp=15,,60=większe od 1=150W==140=15A==
2N2745=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=20 A=175=MT-1 A
2N2745=Si npn=40-250=większe od 30=1,25W==100=10A==
2N2746=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=20 A=175=MT-1 A
2N2746=Si npn=15-125=większe od 20=50W==225=10A==
2N2747=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=20 A=175=MT-1 A
2N2747=Si npn=25-125=większe od 20=50W==275=10A==
2N2748=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=20 A=175=MT-1 A
2N2748=Si npn=25-125=większe od 20=50W==325=10A==
2N2749=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=20 A=175=MT-1 A
2N2749=Si pnp=20-100=większe od 6=125W==60=15A==
2N2750=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=20 A=175=MT-1 A
2N2750=Si pnp=20-100=większe od 6=125W==80=15A==
2N2751=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=20 A=175=MT-1 A
2N2751=Si pnp=20-100=większe od 6=125W==100=10A==
2N2752=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=20 A=175=MT-1 A
2N2752=Si npn=10-50=większe od 2,5=175W==200=30A==
2N2753=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=20 A=175=MT-1 A
2N2753=Si npn=8-50=większe od 2,5=175W==275=30A==
2N2754=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=20 A=175=MT-1 A
2N2754=Si npn=6-50=większe od 2,5=175W==350=30A==
2N2755=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=20 A=175=MT-1 A
2N2755=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W==45=15A==
2N2756=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=20 A=175=MT-1 A
2N2756=Si npn=20-70=większe od 0,8=150W==80=15A==
2N2757=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=30=30 A=175=MT-33
2N2757=Si npn=większe od 5==5W==18=1A==
2N2758=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=30 A=175=MT-33
2N2758=Si npn=20-200==2W==16=400==
2N2759=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30 A=175=MT-33
2N2759=Si npn=15-75=większe od 0,2=150W==40=30A==
2N2760=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200W=200=200=30A=175=MT-33
2N2760=Si npn=20-60=większe od 0,2=250W==80=30A==
2N2761=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30 A=175=MT-33
2N2761=Si npn=15-60==250W==150=30A==
2N2762=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30A=175=MT-33
2N2762=Si npn=20-100=większe od 0,8=29W==40=3A==
2N2763=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=30 A=175=MT-33
2N2763=Si npn=25-100=większe od 0,8=50W==80=4A==
2N2764=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=ЗОА=175=mt-33
2N2764=Si npn=20-70=większe od 0,8=150W==150=15A==
2N2765=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30A=175=MT-33
2N2765=Si npn=20-100=większe od 0,8=20W==120=4A==
2N2766=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=30A=175=MT-33
2N2766=Si npn=20-60=większe od 0,8=50W==150=4A==
2N2767=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30A=175=MT-33
2N2767=Si npn=20-100=większe od 75=150W==80=40A==
2N2768=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30 A=175=MT-33
2N2768=Si npn=20-100=większe od 75=150W==100=40A==
2N2769=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=30 A=175=MT-33
2N2769=Si npn=20-100=większe od 75=150W==80=40A==
2N277=Ge złączowy pnp=35-70=0,3=50W=40=25=15A=85=ТО-36
2N2770=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=30A=175=mt-33
2N2770=Si npn=20-100=większe od 75=150W==100=40A==
2N2771=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30A=175=MT-33
2N2771=Si npn=30-120=większe od 30=250W==100=100A==
2N2772=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=30 A=175=MT-33
2N2772=Si npn=30-120=większe od 30=250W==120=100A==
2N2773=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30 A=175=MT-33
2N2773=Si npn=30-120=większe od 30=250W==140=100A==
2N2774=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30 A=175=MT-33
2N2774=Si npn=30-120=większe od 30=250W==150=100A==
2N2775=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=50=50=30 A=175=MT-33
2N2775=Si npn=30-120=większe od 30=250W==100=100A==
2N2776=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=100=100=30 A=175=mt-33
2N2776=Si='30-120=większe od 30=250W==120=100A==
2N2777=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=150=150=30 A=175=mt-33
2N2777=Si npn=30-120=większe od 30=250W==140=100A==
2N2778=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=200=200=30 A=175=MT-33
2N2778=Si npn=30-120=większe od 30=250W==150=100A==
2N2779=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=250=250=30 A=175=MT-33
2N2779=Si npn=większe od 750=większe od 4=160W==50=40A==
2N278=Ge złączowy pnp=35-70=0,3=50W=50=30=15A=85=ТО-36
2N2780=Si złączowy npn=większe od 10=0,5=200 W=300=300=30 A=175=MT-33
2N2780=Si npn=większe od 750=większe od 4=160W==80=40A==
2N2781=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=75=(75)=2A=175=TO-8
2N2782=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=100=(100)=2A=175=TO-8
2N2783=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=100=(100)=2A=175=TO-8
2N2784=Si planarny epitaksjalny npn=120=1000=300=15=6=-=175=TO-18
2N2784/46=Si planarny epitaksjalny npn=120=1000=400=15=6=-=175=TO-46
2N2784/51=Si planarny epitaksjalny npn=120=1000=300=15=6=-=175=TO-51
2N2784/52=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=300=15=6=-=175=TO-52
2N2784/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=880=15=6=500=125=Х30
2N2784/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=100=15=6=500=175=U17
2N2784/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 1000=150=15=6=500=125=Х31
2N2785=Si planarny npn=2000-20000=większe od 10=500=60=40=-_=175=TO-72
2N2785=Si npn=większe od 750=większe od 4=160W==100=40A==
2N2786=Si planarny pnp=większe od 33=większe od 225=260=35=20=150=150=TO-39
2N2786A=Si planarny pnp=większe od 33=większe od 225=280=35=20=150=150=TO-39
2N2787=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=400=800=75=35==200=TO-5
2N2787=Si pnp=większe od 750=większe od 4=160W==60=40A==
2N2788=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=250-700=800=75=35==200=TO-5
2N2788=Si pnp=większe od 750=większe od 4=160W==80=40A==
2N2789=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=250-700=800=75=35==200=TO-5
2N2789=Si pnp=większe od 750=większe od 4=160W==100=40A==
2N2789S=Si npn=30-120=większe od 4=40W==30=7A==
2N279=Ge złączowy pnp=30=0,3=125=-=30=10=85=RO-9
2N2790=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=400=500=75=35==200=TO-18
2N2790=Si npn=30-120=większe od 4=40W==30=7A==
2N2791=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=250-700=500=75=35==200=TO-18
2N2791=Si npn=30-120=większe od 4=40W==50=mniejsze od 7A==
2N2792=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=250-700=500=75=35==200=TO-18
2N2792=Si npn=30-120=większe od 4=40W==50=7A==
2N2793=Ge złączowy pnp=50-100=0,002=170W=75=60=60 A=100=TO'36
2N2795=Ge dyfuzyjny pnp=100-50=większe od 300=75=25=15=100=100=TO-18
2N2796=Ge dyfuzyjny pnp=60-30=większe od 300=75=20=12=100=100=TO-18
2N2797=Ge dyfuzyjny pnp=80=235=75=40=20=100=100=TO-9
2N2798=Ge dyfuzyjny pnp=50=235=75=60=25=100=100=TO-9
2N2799=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 120=75=30=15=100=100=TO-9
2N28=Ge złączowy npn=3=0,5=120=30=-=80=85=-
2N280=Ge złączowy pnp=47=0,3=125=-=30=10=75=RO-9
2N2800=Si planarny pnp=30-90=większe od 120=800=50=35=800=200=TO-5
2N2800=Si npn=30-120=większe od 4=40W==70=7A==
2N2800S=Si npn=30-120=większe od 4=40W==70=7A==
2N2801=Si planarny pnp=75-225=większe od 120=800=50=35=800=200=TO-5
2N2801=Si npn=większe od 750=większe od 4=50W==60=8A==
2N2801S=Si npn=większe od 750=większe od 4=50W==80=8A==
2N2802=Si planarny pnp=20-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5
2N2802=Si pnp=większe od 750=większe od 4=50W==60=8A==
2N2803=Si planarny pnp=20-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5
2N2803=Si pnp=większe od 750=większe od 4=50W==80=8A==
2N2804=Si planarny pnp=20-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5
2N2804=Si pnp=większe od 750=większe od 4=75W==60=16A==
2N2805=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5
2N2805=Si pnp=większe od 750=większe od 4=75W==80=16A==
2N2806=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5
2N2806=Si npn=większe od 750=większe od 4=75W==60=16A==
2N2807=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=2x250=25=20=30=200=TO-5
2N2807=Si npn=większe od 750=większe od 4=75W==80=16A==
2N2808=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1000=200=30=10=25=175=TO-72
2N2808A=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1500=200=30=10=25=175=TO-72
2N2809=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1000=200=30=15=25=175=TO-72
2N2809А=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1300=200=30=15=25=175=ТО-72
2N281=Ge złączowy pnp=70=0,35=125=16=16=125=75=RO-8
2N2810=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1000=200=24=10=25=175=ТО-72
2N2810A=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 1300=200=24=10=25=175=ТО-72
2N2811=Si planarny npn=20-60=większe od 15=50 W=80=60=10 A=200=ТО-61
2N2812=Si planarny npn=40-120=większe od 15=50 W=80=60=10A=200=ТО-61
2N2813=Si planarny npn=20-60=większe od 15=50W=120=80=10A=200=ТО-61
2N2814=Si planarny npn=40-120=większe od 15=50W=120=80=10A=200=ТО-61
2N2815=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=80=80=20 A=200=ТО-63
2N2816=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=100=100=20 A=200=ТО-63
2N2817=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=150=150=20 A=200=ТО-63
2N2818=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=200=200=20 A=200=ТО-63
2N2819=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=80=80=25 A=300=ТО-63
2N282=Ge złączowy pnp=-==125=16=16=125=75=RO-8
2N2820=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=100=100=25 A=200=ТО-63
2N2821=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=150=150=25 A=200=ТО-63
2N2822=Si mesa npn=10-50=większe od 0,6=200 W=200=200=25 A=200=ТО-63
2N2823=Si mesa npn=10-40=większe od 0,6=200 W=80=80=30A=200=ТО-63
2N2824=Si mesa npn=10-40=większe od 0,6=200 W=100=100=30A=200=ТО-63
2N2825=Si mesa npn=10-40==200 W=150=150=30 A=200=ТО-63
2N2826=Ge złączowy pnp=75-200=0,017=400=25=15=1,5A=90=ТО-37
2N2827=Ge złączowy pnp=75-200=0,017=400=40=30=1,5A=90=ТО-37
2N2828=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=40 W=80=60=ЗА=175=МТ25
2N2829=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 1=40W=80=60=ЗА=175=МТ25
2N283=Ge złączowy pnp=40=0,5=125=32=-=10=75=RO-8
2N2831=Si złączowy npn=większe od 40=-=360=40=12=200=200=ТО-18
2N2832=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=większe od 10=85W=80=50=20 А=110=ТО-3
2N2833=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=większe od 10=85 W=120=75=20 А=110=ТО-3
2N2834=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=większe od 10=85 W=140=100=20 А=110=ТО-3
2N2835=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=16W=32=32=1 А=90=MD17
2N2836=Ge złączowy pnp=30-100=0,5=30W=55=(55)=3.5А=90=ТО-3
2N2837=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 120=500=50=35=800=200=ТО-18
2N2837=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W==120=30A==
2N2838=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 120=500=50=35=800=200=ТО-18
2N2838=Si pnp=30-150=większe od 60=1W==80=3A==
2N284=Ge złączowy pnp=30=0,35=125=32=30=10=75=RO-8
2N2841=Si npn=25-250=1,4GHz=200==15=150==
2N2842=Si npn=25-250=1,20=200==15=50==
2N2843=Si npn=15-75=większe od 5=125W==250=16A==
2N2844=Si npn=15-75=większe od 5=125W==300=16A==
2N2845=Si planarny epitaksjalny npn .=30-120=większe od 250=360=60=30=500=200=ТО-18
2N2845=Si npn=12-60=większe od 5=125W==350=16A==
2N2846=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 250=800=60=30=500=200=ТО-5
2N2847=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 250=360=60=20=500=200=ТО-18
2N2848=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 250=800=60=20=500=200=ТО-5
2N2848=Si pnp=25-100=większe od 4=75W==40=10A==
2N2849=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=850=100=80=ЗА=200=ТО-5
2N2849=Si pnp=25-100=większe od 4=75W==60=10A==
2N2849-1=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=1,25 W=100=80=ЗА=200=ТО-5
2N2849-2=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=2W=100=80=ЗА=200=ТО-59
2N2849-3=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=1,5=100=80=ЗА=200=
2N284А=Ge złączowy pnp=70=0,35=125=60=30=10=75=RO-8
2N285=Ge złączowy pnp=125=-=-=-=40=ЗА=85=-
2N285=Si npnd=20-60=większe od 1=600=120=100=ЗА=200=ТО-5
2N2850=Si planarny npn=40-120=40=850=100=80=5А=200=ТО-5
2N2850=Si pnp=25-100=większe od 4=75W==80=10A==
2N2850-2=Si planarny npn=40-120=40=2W=100=80=5А=200=ТО-59
2N2850-3=Si planarny npn=40-120=40=1,5W=100=80=5 A=200=
2N2851=Si planarny npn=40-120=40=850=100=80=5 A=200=ТО-5
2N2851=Si npn=20-100=większe od 4=90W==60=15A==
2N2851-1=Si planarny npn=40-120=40=1,25 W=100=80=5A=200=ТО-5
2N2851-2=Si planarny npn=40-120=40=2W=100=80=5 A=200=ТО-59
2N2851-3=Si planarny npn=40-120=40=1,5W=100=80=5 A=200=
2N2852=Si planarny npn=20-60=30=850=100=80=5A=200=ТО-5
2N2852=Si npn=20-100=większe od 4=90W==80=15A==
2N2852-1=Si planarny npn=20-60=30=1,25W=100'=80=5A=200=ТО-5
2N2852-3=Si planarny npn=20-60=30=1,5W=100=80=5A=200=
2N2853=Si planarny npn=większe od 40=40=850=60=40=5 A=200=ТО-5
2N2853=Si npnd=20-60=większe od 1=600=100=80=ЗА=200=ТО-5
2N2853-1=Si planarny npn=większe od 40=40=1,25 W=60=40=5 A=200=ТО-5
2N2853-3=Si planarny npn=większe od 40=40=1,5W=60=40=5 A=200=
2N2854=Si pnp=20-100=większe od 4=90W==60=15A==
2N2855=Si pnp=20-100=większe od 4=90W==80=15A==
2N2855-1=Si npn=40-120=40=11 W=60=40=5A=200=ТО-5
2N2856=Si npn=40-150=większe od 10=200W==200=40A==
2N2856-1=Si npn=20-60=30=11 W=60=40=5A=200=ТО-5
2N2857=Si npn=30-150=większe od 10=200W==300=40A==
2N285A=Ge złączowy pnp=150=-=25W=-=40=ЗА=95=ТО-З
2N285B=Ge złączowy pnp=150=-=-=-=40=ЗА=85=то-з
2N285C-1=Si planarny npn=40-120=40=1,25 W=100=80=5А=200=ТО-5
2N2861=Si npn=40-150=większe od 10=200W==200=40A==
2N2862=Si npn=30-150=większe od 10=200W==300=40A==
2N2863=Si npn=6-30=większe od 3=200W==60=40A==
2N2864=Si npn=6-30=większe od 3=200W==80=40A==
2N2865=Si npn=6-30=większe od 3=200W==100=40A==
2N2866=Si npn=20-60=większe od 10=20 W=120=80=2A=200=МТ21
2N2866=Si pnp=6-30=większe od 3=200W==60=40A==
2N2867=Si npn=40-120=większe od 10=20 W=120=80=2A=200=МТ21
2N2867=Si pnp=6-30=większe od 3=200W==80=40A==
2N2868=Si pnp=6-30=większe od 3=200W==100=40A==
2N2869=Ge pnpj=50-165=większe od 0,2=30W=60=50=10A=100=ТО-3
2N2870=Ge pnpj=50-165=większe od 0,2=30W=80=50=10A=100=ТО-3
2N2874=Si planarny npn=7,5-75=większe od 140=15W=75=(75)=2A=200=ТО-8
2N2874=Si npn=30-120=większe od 40=200W==100=50A==
2N2875=Si planarny pnp=20-30=większe od 25=20 W=60=50=2A=200=МТ21
2N2876=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 3W=150=17W=80=60=2,5 А=200=ТО-60
2N2876=Si npn=30-120=większe od 40=200W==120=50A==
2N2877=Si planarny npn=20-60=większe od 30=30W=80=60=5A=200=МТ42
2N2877=Si npn=30-120=większe od 40=200W==140=50A==
2N2878=Si planarny npn=40-120=większe od 50=30W=80=60=5A=200=МТ25
2N2878=Si npn=30-120=większe od 40=200W==150=50A==
2N2879=Si planarny npn=20-60=większe od 30=30W=100=80=5 А=200=МТ42
2N2879=Si npn=10-100=większe od 80=140W==120=12A==
2N2880=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 50=30W=100=80=5 А=200=ТО-111
2N2880=Si npn=większe od 500==150W==40=30A==
2N2881=Si dufuzyjny pnp=20-60=1=8,W=60=60=2А=200=ТО-5
2N2882=Si dufuzyjny pnp=20-60=1=8W=100=100=2А=200=ТО-5
2N2887=Si planarny npn=15-80=420=25 W=100=100=1,2А=200=МТ39
2N2890=Si npn=większe od 1500==150W==40=30A==
2N2891=Si npn=większe od S00==150W==60=30A==
2N2892=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=30W=100=80=2А=200=МТ25
2N2892=Si npn=większe od 1500==150W===30A==
2N2893=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 30=30 W=100=80=2А=200=МТ25
2N2893=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W===30A==
2N2894=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W===30A==
2N2894=PNP===.36W==12V=.2A==
2N2894A=Si npn=15-60=większe od 0,8=117W===16A==
2N2895=Si npn=20-100=większe od 4=40W===6A==
2N2896=Si npn=20-100=większe od 4=40W===6A==
2N2897=Si npn=20-100=większe od 4=40W===6A==
2N29=Ge złączowy npn=49=2=120=35=-=100=85=-
2N290=Ge złączowy pnp=72=0,4=55W=70=-=12А=85=TO-6
2N2902=Si dufuzyjny npn=30-90=-=40 W=120=120=750=200=МТ5
2N2903=Si npn=30-90=większe od 300=580===1,5A==
2N2903A=Si npn=30-90=większe od 300=1W===1,5==
2N2904=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=3W=60=40=600=200=ТО-39
2N2904=PNP===.8W==40V=.6A==TO39
2N2904=Si pnp=30-120=większe od 30=250W===100A==
2N2904A=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=3W=60=60=600=200=ТО-39
2N2904A=PNP===.8W==60V=.6A==TO39
2N2904A=Si pnp=30-120=większe od 30=250W===100A==
2N2904AS=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N2904S=Si pnp=30-120=większe od 30=250W===100A==
2N2905=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=3W=60=40=600=200=ТО-39
2N2905=Si pnp=30-120=większe od 30=250W===100A==
2N2905A=PNP===.8W==40V=.6A==TO39
2N2905A=Si pnp=30-120=większe od 30=250W===100A==
2N2905AS=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N2905S=Si pnp=30-120=większe od 30=250W===100A==
2N2905А=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=3W=60=60=600=200=ТО-39
2N2906=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=1,8W=60=40=600=200=ТО-18
2N2906=Si npn=większe od 1000=większe od 20=100W===15A==
2N2906A=PNP===.4W==60V=.6A==TO18
2N2906А=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=1,8W=60=60=600=200=ТО-18
2N2907=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=1,8W=60=40=600=200=ТО-18
2N2907=Si npn=większe od 1000=większe od 20=100W===15A==
2N2907(PL,A,APL)=PNP===.4W==40V=.6A==TO18
2N2907A=Si epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=1,8W=60=60=600=200=TO-18
2N2908=Si dufuzyjny npn=12-20==45 W=80=(80)=5A=200=ТО-53
2N291=Ge złączowy pnp=większe od 30==180=25=-=200=65=OV7
2N2911=Si dufuzyjny npn=20-60=1=5W=150=125=ЗА=200=ТО-5
2N2912=Si dufuzyjny pnp=200-800=większe od 10=75 W=15=5=25 A=110=RO-74
2N2913=Si npn=większe od 1000=większe od 20=100W===15A==
2N2914=Si npn=większe od 1000=większe od 20=40W===15A==
2N2915=Si npn=większe od 1000=większe od 20=40W===15A==
2N2915A=Si npn=większe od 1000=większe od 20=40W===15A==
2N2916=Si npn=25-250=większe od 1GHz=200==12=40==
2N2916A=Si pnp=50-250=większe od 50=12,5W===4A==
2N2917=Si pnp=50-250=większe od 50=12,5W===4A==
2N2918=Si npn=50-250=większe od 50=12,5W===4A==
2N2919=Si npn=50-250=większe od 50=12,5W===4A==
2N2919A=Si npn=45-180=większe od 50=15W===8A==
2N292=Ge złączowy npn=25=5=65=15=15=20=85=OV5
2N2920=Si pnp=45-180=większe od 50=15W===8A==
2N2920A=Si npn=40-250=większe od 50=15W===8A==
2N2923=Si planarny epitaksjalny npn=290-180=200=200=25=25=100=100=ТО-98
2N2923=Si npn=40-250=większe od 50=15W===8A==
2N2923=Si pnp=40-250=większe od 50=15W===8A==
2N2924=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=200=200=25=25=100=100=ТО-98
2N2925=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=200=200=25=25=100=100=ТО-98
2N2926=Si planarny epitaksjalny npn=35-470=200=200=18=18=100=100=ТО-98
2N2926=Si pnp=40-250=większe od 50=15W===8A==
2N2927=Si npn=40-250=większe od 40=15W===6A==
2N292A=Ge złączowy npn=51=5=100=15=15=20=85=TO-5
2N293=Ge złączowy npn=25=8=65=15=15=20=85=OV5
2N2944=Si npn=40-250=większe od 40=15W===6A==
2N2944A=Si pnp=40-250=większe od 40=15W===6A==
2N2944А=Si planarny pnp=większe od 100=15=400=15=10==200=ТО-46
2N2945=Si planarny pnp=40-250=większe od 5=400=25=20=100=200=ТО-46
2N2945=Si pnp=40-250=większe od 40=15W===6A==
2N2945А=Si planarny pnp=większe od 70=10=400=25=20=-=200=ТО-46
2N2946=Si planarny pnp=30-150=większe od 3=400=40=35=100=200=ТО-46
2N2946=Si pnp=8-80=większe od 10=35W===2A==
2N2946=Si pnp=40-200=większe od 10=35W===1A==
2N2946A=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 3=400=40=35=-=200=ТО-46
2N2946A=Si pnp=8-80=większe od 10=35W===2A==
2N2947=Si planarny pnp=2,5-100=większe od 100=25 W=60=60=1,5A=175=ТО-3
2N2947=Si pnp=10-100=większe od 15=35W===2A==
2N2947=Si pnp=40-200=większe od 10=20W===2A==
2N2948=Si planarny pnp=2,5-100=większe od 100=25 W=40=40=1,5A=175=ТО-3
2N2948=Si pnp=40-200=większe od 10=20W===2A==
2N2949=Si planarny pnp=5-100=większe od 100=5,8W=60=60=700=175=RO-70
2N2949=Si npn=większe od 30000=większe od 150=625==40=500==
2N2950=Si planarny pnp=5-100=większe od 100=5,aw=60=60=700=,175=ТО-102
2N2950=Si npn=większe od 20000=większe od 130=625==40=500==
2N2951=Si planarny npn=20-150=większe od 200=800=60=60=250=175=ТО-5
2N2951S=Si pnp=20-80=większe od 40=200W===50A==
2N2952=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 200=500=60=60=250=175=ТО-18
2N2952=Si pnp=20-80=większe od 40=200W===50A==
2N2953=Ge złączowy pnp=większe od 200=10=120=30=25=150=100=ТО-1
2N2953=Si pnp=20-80=większe od 40=200W===50A==
2N2954=Si planarny epitaksjalny npn=25-300=większe od 300=200=30=20=500=175=-
2N2955=Ge epitaksjalny mesa pnp=20-60=350=150=40=25=100=100=ТО-18
2N2955=PNP===.15W==40V=0.1A==
2N2956=Ge epitaksjalny mesa pnp=40-120=375=150=40=20=100=100=ТО-18
2N2957=Ge epitaksjalny mesa pnp=130-100=400=150=40=18=100=100=ТО-18
2N2958=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=600=60=20=600=175=ТО-5
2N2958=Si npn=10-100==146W==33===
2N2958S=Si npn=60-240=większe od 160=550==40=50==
2N2959=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=20=600=175=ТО-5
2N2959=Si npn=120-600=większe od 160=550==40=50==
2N2959S=Si npn=60-240=większe od 160=550==40=50==
2N296=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,004=45W=80=60=ЗА=100=ТО-3
2N2960=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=20=600=200=ТО-5
2N2961=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=30=600=200=ТО-5
2N2962=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=660=350=40=18=300=100=S-31
2N2963=Ge dyfuzyjny pnp==600=350=40=18=300=100=S-31
2N2964=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=660=350=30=15=300=100=S-31
2N2965=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=większe od 660=350=30=15=300=100=S-31
2N2966=Ge dyfuzyjny pnp=8- 100=większe od 500=60=20=20=100=100=-
2N2967=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 400=300=12=6=-=200=ТО-18
2N2968=Si planarny pnp=15=większe od 8=150=30=10=50=140=ТО-5
2N2969=Si planarny pnp=15=większe od 8=150=30=10=50=140=ТО-18
2N297=Ge złączowy pnp=12-40=-=45W=60=50=5А=85=ТО-З
2N2970=Si planarny pnp .=10=większe od 8=150=30=20=50=140=ТО 5
2N2971=Si planarny pnp=10=większe od 8=150=30=20=50=140=ТО-18
2N2972=Si npn=120-600=większe od 160=550==40=50==
2N2973=Si npn=60-240=większe od 160=550==40=50==
2N2974=Si npn=120-600=większe od 160=550==40=50==
2N2975=Si npn=60-240=większe od 160=550==40=50==
2N2976=npn=600=większe od 160=120==50=550==
2N2977=Si npn=30==0,5==10=800==
2N2978=Si npn=30==0,5==10=800==
2N2979=Si npn=30==15==10=360==
2N297A=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,005=45W=60=50=ЗА=100=ТО-З
2N2980=Si npn=30==15==10=360==
2N2981=Si npn=40==20==10=360==
2N2982=Si npn=40==20==10=360==
2N2983=Si dufuzyjny npn=20-60=60=1000=155=80=ЗА=200=ТО-5
2N2984=Si dufuzyjny npn=20-60=60=1000=185=120=ЗА=200=ТО-5
2N2985=Si dufuzyjny npn=40-120=60=1000=155=80=ЗА=200=ТО-5
2N2986=Si dufuzyjny npn=40-120=60=1000=185=120=ЗА=200=ТО-5
2N2987=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=ТО-5
2N2988=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=ТО-5
2N2989=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=ТО-5
2N299=Ge dyfuzyjny pnp=18=110=20=-=4,5=5=85=-
2N2990=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=ТО-5
2N2991=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=МТ-13
2N2992=Si dufuzyjny pnp=25-75=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=МТ-13
2N2993=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=95=80=1 A=200=мт-13
2N2994=Si dufuzyjny pnp=60-120=większe od 30=15W=155=100=1 A=200=МТ-13
2N2995=Si mesa npn=30-90=10=1,5W=120=120=1 A=200=МТ-20
2N2996=Ge mesa pnp=200=400=75=15=10=50=75=ТО-72
2N2997=Ge mesa pnp=200=600=75=30=15=50=75 ,=ТО-72
2N2998=Ge mesa pnp=200=900=75=15=12=20=75=ТО-72
2N2999=Ge mesa pnp=100=1600=75=15=10=20=75=ТО-72
2N2C83=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 30=60=30=-=10=90=TO-7
2N2S09=Si planarny npn=większe od 40=większe od 45=360=125=80=50=200=ТО-18
2N2t6=Ge złączowy npn==0,45=150=18=18=100=85=TO-22
2N30=Ge złączowy pnp=17=2=100=30=-=7=65=-
2N300=Ge dyfuzyjny pnp=18=95=20=-=4,5=5=85=-
2N3009=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=15=200=200=ТО-52
2N301=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,4=11 W=40=32=ЗА=100=ТО-31
2N3010=Si planarny epitaksjalny npn=25-125=większe od 600=300=15=6=50=200=ТО-18
2N3011=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 400=360=30=12=200=200=ТО-18
2N3012=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 400=360=12=12=200=200=ТО-18
2N3013=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=15=200=200=ТО-52
2N3015=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 250=800=60=30=-=200=ТО-5
2N3016=Si planarny npn=60-150=większe od 200=3W=100=50=500=150=ТО-5
2N3017=Si planarny npn=60-150=większe od 200=3W=100=50=1 A=150=МТ27
2N3018=Si planarny npn=60-150=większe od 200=25 W=100=50=10 A=150=ТО-61
2N3019=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=5W=140=80=1 A=200=ТО-39
2N3019=NPN===0.8W==140V=1A==
2N301A=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,4=11 W=60=60=ЗА=100=ТО-31
2N301B=Ge złączowy pnp=-=-=90 W=40=32=-=85=ТО-З
2N301G=Ge złączowy pnp=-=-=90 W=40=32=-=85=ТО-З
2N301W=Ge złączowy pnp=-=-=90W=40=32=-=85=то-з
2N302=Ge złączowy pnp=45=7=150=30=Ю=200=85=OV4
2N3020=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=5w=140=80=1 A=200=ТО-5
2N3021=Si planarny pnp=20-60=większe od 60=25 W=30=30=ЗА=175=ТО-3
2N3022=Si planarny pnp=20-60=większe od 60=25 W=45=45=ЗА=175=ТО-3
2N3023=Si planarny pnp=20-60=większe od 60=25W=60=60=ЗА=175=ТО-3
2N3024=Si planarny pnp=50-180=większe od 60=25 W=30=30=ЗА=175=ТО-3
2N3025=Si planarny pnp=50-180=większe od 60=25 W=45=45=ЗА=175=ТО-3
2N3026=Si planarny pnp=50-180=większe od 60=25 W=60=60=ЗА=175=ТО-3
2N303=Ge złączowy pnp==14==30=10=20==OV4
2N3031=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 150=600=70=50=600=200=TO-46
2N3033=Si epitaksjalny mesa npn=1,5=-=300=100=100=20=175=ТО-18
2N3034=Si planarny epitaksjalny npn=1,5=-=300=70=70=20=175=ТО-18
2N3035=Si planarny epitaksjalny npn=1,5=-=300=50=50=20=175=ТО-18
2N3037=Si planarny epitaksjalny npn=30=50=360=120=70=500==ТО-50
2N3038=Si planarny epitaksjalny npn=60=50=360=100=60=500==ТО-50
2N3039=Si planarny epitaksjalny npn=20-80=50=360=50=35=500==ТО-50
2N3040=Si planarny epitaksjalny npn=40-60=50=360=40=30=500==ТО-50
2N3053=Si planarny npn=50-250=większe od 100=5W=60=(50)=700=200=ТО-39
2N3053=NPN===1W==60V=.7A==
2N3053AS=Si npn=0,5-1,0==375==40=50==
2N3054=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 0,8=29 W=90=55=4A=20C=TO-66
2N3054=Si złączowy npn=25-100=większe od 0,8=25 W=90=55=4А=200=ТО-66
2N3054=Si pnp=25=większe od 175=10k==600=700==
2N3054A=Si pnp=50k=większe od 175=20k==600=700==
2N3054A=NPN===25W==90V=4A==
2N3055=Si npnd=20-70=większe od 0,8=117W=100=60=15 A=200=TO-3
2N3055=Si npn=1k-10k=większe od 20=65W==80=15A==
2N3055=NPN==.8MHz,h21E20-70=115W==60V=15A==
2N3055E=Si npn=0,5k-10k=większe od 20=65W==100=15A==
2N3055H=Si npn=1k-10k=większe od 20=65W==100=15A==
2N3055S=Si npn=20-70=większe od 0,8=117W===15 A=200=TO-3
2N3055S=Si npn=1k-10k=większe od 20=65W==120=15A==
2N3055SD=Si npn=1k-10k=większe od 20=36W==80=15A==
2N3055U=Si npn=0,5k-10k=większe od 20=36W==100=15A==
2N3055V=Si npn=1k-10k=większe od 20=36W==100=15A==
2N3056=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=400=100=60=1 A=200=TO-5
2N3056=Si npn=1k-10k=większe od 20=36W==120=15A==
2N3056A=Si npn=100-350=większe od 200=625==40=200==
2N3056А=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=400=140=80=1 A=200=TO-46
2N3057=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=400=100=60=1 A=200=TO-46
2N3057=Si npn=250-700=większe od 200=625==40=200==
2N3057A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=400=140=80=1 A=200=TO-46
2N3057A=Si npn=100-300=większe od 200=625==60=200==
2N3058=Si epitaksjalny pnp=40-400=10=400=6=6=100=200=TO-46
2N3059=Si epitaksjalny pnp=100-300=10=400=10=10=100=200=TO-46
2N306=Ge złączowy npn=25-125=0,6=180=20=15=100=85=TO-22
2N3060=Si epitaksjalny pnp=30-90=4=400=70=60=-=200=TO-46
2N3061=Si epitaksjalny pnp=60-180=5=400=70=60=-=200=TO-46
2N3062=Si epitaksjalny pnp=20-80=2,4=400=90=5O=-=200=TO-46
2N3063=Si epitaksjalny pnp=50-150=4=400=90=80=-=200=TO-46
2N3064=Si epitaksjalny pnp=12-40=-=400=110=100=-=200=TO-46
2N3065=Si epitaksjalny pnp=30-80=-=400=110=100=-=200=TO-46
2N3066=Si npn=większe od 60=większe od 200=625==65=200==
2N3067=Si npn=7-35=większe od 6=100W==300=10A==
2N3068=Si npn=7-35=większe od 6=100W==400=10A==
2N3069=Si npn=7-35=większe od 6=125W==300=16A==
2N307=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,003=50W=35=35=5 A=100=TO-3
2N3070=Si npn=7-35=większe od 6=125W==400=16A==
2N3071=Si npn=6-30=większe od 6=175W==300=30A==
2N3072=Si planarny pnp=30-130=większe od 130=800=60=60=500=200=TO-5
2N3072=Si npn=6-30=większe od 6=175W==400=30A==
2N3073=Si planarny pnp=30-130=większe od 130=360=60=60=500=200=TO-18
2N3073=Si npn=25k-150k=większe od 100=10W==40=2A==
2N3074=Ge dyfuzyjny pnp=25 - 300=-=140=25=(25)=20=90=TO-12
2N3075=Ge dyfuzyjny pnp=20-250=-=140=35=(25)=20=90=TO-12
2N3076=Si planarny npn=30-90=większe od 50=125W=140=(100)=10A=150=MT-38
2N3077=Si planarny npn=80-400=większe od 60=360=80=60=50=200=TO-18
2N3078=Si planarny npn=25-120=większe od 60=360=80=60=50=200=TO-18
2N3079=Si npnd=10-50=większe od 2=175 W=200=200=10A=200=TO-36
2N307А=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,0035=50 W=35=35=5A=100=TO-3
2N308=Ge złączowy pnp=-=-=30=20=-=5=65=OV9
2N3080=Si npnd=10-50=większe od 1,5=175 W=300=300=10 A=200=TO-36
2N3082=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=500=25=7=100=200=L1
2N3083=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=500=25=7=100=200=L1
2N3084=Si npn=15k-150k=większe od 100=10W==40=2A==
2N3085=Si npn=80-300=większe od 75=10W==60=2A==
2N3086=Si npn=80-300=większe od 75=10W==80=2A==
2N3087=Si npn=80-300=większe od 75=10W==100=2A==
2N3088=Si pnp=80-200=większe od 75=10W==60=2A==
2N3088A=Si pnp=80-200=większe od 75=10W==80=2A==
2N3089=Si pnp=80-200=większe od 75=10W==100=2A==
2N3089A=Si npn=40-180=większe od 45=10W==250=700==
2N309=Ge złączowy pnp=-=-=30=20=-=5=65=OV9
2N31=Ge złączowy pnp=17=3=100=30=-=7=65=-
2N310=Ge złączowy pnp=-=-=30=30=-=5=65=OV9
2N3107=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=800=100=60=1 A=200=TO-5
2N3107=Si npn=40-180=większe od 45=10W==300=700==
2N3108=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=100=60=1 A=200=TO-5
2N3108=Si npn=40-180=większe od 45=10W==350=700==
2N3109=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=800=80=40=1 A=200=TO-5
2N3109=Si npn=10-40=większe od 10=220W==450=10A==
2N311=Ge złączowy pnp=50=-=150=15=15=-=85=TO-5
2N3110=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=100=40=1 A=200=TO-5
2N3110=Si npn=10-50=większe od 15=220W==300=10A==
2N3114=Si planarny npn=30-120=większe od 50=800=150=150=200=200=TO-5
2N3114=Si npn=10-50=większe od 10=175W==450=10A==
2N3114=Si npn=10-50=większe od 15=175W==300=10A==
2N3114S=Si npn=15-200=1,5=100W==40=24A==
2N3115=Si npn=20-60=większe od 1=250W==90=40A==
2N3116=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=20=600=175=TO-18
2N3117=Si planarny epitaksjalny npn=250-500=większe od 60=360=60=60=50=200=TO-18
2N3117=Si npn=20-60=większe od 1=250W==105=40A==
2N3118=Si planarny epitaksjalny npn=50-275=większe od 300=1 W=85=60=500=200=TO-5
2N3119=Si dyfuzyjny npn=50-200=większe od 250=1 W=100=80=500=200=TO-5
2N3120=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 200=800=45=45=500=200=TO-5
2N3120=Si npn=7-21=większe od 5=125W==250=10A==
2N3121=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=większe od 200=360=45=45=500=200=TO-18
2N3121=Si npn=7-21=większe od 5=125W==275=10A==
2N3122=Si planarny epitaksjalny pnp=25-100=większe od 60=800=50=30=500=200=TO-5
2N3123=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 400=800=60=30=800=200=TO-5
2N3124=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,0025=90 W=40=30=15A=90=ТО-41
2N3125=Ge złączowy pnp=30-75=większe od 0,005=90 W=80=80=3,3A=90=ТО-41
2N3126=Ge złączowy pnp=10-30=większe od 0,006=90 W=100=75=15 A=90=ТО-41
2N3127=Ge mesa pnp=125=większe od 400=100=25=20=50=75=ТО-72
2N3128=Si planarny npn=50-150=większe od 60=150=20=20=100=150=Х16
2N3129=Si planarny npn=150=większe od 60=150=45=45=100=150=Х16
2N313=Ge złączowy npn=25=5=65=15=-=20=85=-
2N313=Ge złączowy pnp=15-30=5=150=20=15=500=85=TO-5
2N3130=Si planarny npn=100=większe od 60=150=60=60=100=150=Х16
2N3131=Si planarny npn=30-120=większe od 250=150=40=15=100=150=Х16
2N3132=Si planarny npn=40-200=większe od 0,003=90 W=100=70=5 A=100=ТО-3
2N3132=Si npn=7-21=większe od 5=125W==300=10A==
2N3133=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=600=50=35=600=200=ТО-5
2N3133=Si npn=2k-20k=większe od 4=120W==60=30A==
2N3133=Si npn=2k-20k=większe od 4=120W==90=30A==
2N3133S=Si npn=2k-20k=większe od 4=120W==120=30A==
2N3134=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=600=50=35=600=200=ТО-5
2N3134=Si npn=7-35=większe od 25=125W==350=10A==
2N3134S=Si npn=7-35=większe od 25=125W==400=10A==
2N3135=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=400=50=35=600=200=TÓ-18
2N3135=Si npn=7-35=większe od 25=125W==450=10A==
2N3136=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=400=50=35=600=200=ТО-18
2N3136=Si npn=7-35=większe od 25=125W==350=10A==
2N3137=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 500=600=40=20=150=200=ТО-3 9
2N3137=Si npn=7-35=większe od 25=125W==400=10A==
2N3138=Si planarny npn=większe od 10=100=20 W=65=65=2A=175=МТ-24
2N314=Ge złączowy npn=25=8=65=15=-=20=85=-
2N3140=Si planarny npn=większe od 10=200=20 W=65=65=2A=175=МТ-24
2N3141=Si planarny npn=większe od 10=200=20W=140=140=2A=175=МТ-24
2N3142=Si planarny npn=większe od 10=100=25 W=65=65=2A=175=МТ-46
2N3143=Si planarny npn=większe od 10=100=25 W=140=140=2A=175=МТ-46
2N3144=Si planarny npn=większe od 10=200=25 W=65=65=2A=175=МТ-46
2N3145=Si planarny npn=większe od 10=200=25 W=140=140=2A=175=МТ-46
2N3146=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 0,2=150W=65=65=15A=200=ТО-3
2N3147=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 0,2=120W=180=75=15A=200=ТО-3
2N3148=Ge złączowy pnp=większe od 70=większe od 25=450=11=6=50=90=ТО-24
2N3149=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 0,1=200 W=80=80=50 A=200=МТ-49
2N3150=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 0,1=200 W=100=100=50 A=200=МТ-49
2N3151=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 0,1=200 W=150=150=50 A=200=МТ-49
2N3152=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=2500=120=120=100=200=ТО-18
2N3153=Si planarny npn=większe od 3=większe od 30=300=15=15=-=200=ТО-18
2N3154=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=40=30=ЗА=100=MS7
2N3155=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=60=50=ЗА=100=MS7
2N3156=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=80=65=ЗА=100=MS7
2N3157=Ge złączowy pnp=60-180=0,015=28 W=100=75=ЗА=100=MS7
2N3158=Ge złączowy pnp=25-75=0,5=28 W=40=35=ЗА=100=MS7
2N3159=Ge złączowy pnp=25-75=0,5=28 W=60=50=ЗА=100=MS7
2N315A=Ge złączowy pnp=20-50=5=150=30=20=-=85=TO-5
2N315B=Ge złączowy pnp=70=5=150=30=-=-=85=TO-5
2N316=Ge złączowy pnp=20-50=12=150=20=10=500=85=TO-5
2N3160=Ge złączowy pnp=25-75=0,5=28 W=80=65=ЗА=100=MS7
2N3163=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=40=40=ЗА=200=МТ10
2N3164=Si pnp=12-36=większe od 1=85W=60=60=ЗА=200=МТ10
2N3166=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=100=100=ЗА=200=МТЮ
2N3167=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=40=40=ЗА=200=ТО-53
2N3168=Si pnp=12-36=większe od 1=85 W=60=60=ЗА=200=ТО-53
2N316A=Ge złączowy pnp=20-60=12=150=30=15=-=85=TO-5
2N317=Ge złączowy pnp=większe od 20=20=150=20=6=400=85=TO-5
2N3171=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=40=40=ЗА=200=то-з
2N3171=Si npn=7-35=większe od 25=125W==450=10A==
2N3172=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=60=60=ЗА=200=то-з
2N3172=Si npn=7-35=większe od 25=125W==350=10A==
2N3173=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=80=80=ЗА=200=ТО-3
2N3173=Si npn=7-35=większe od 25=125W==400=10A==
2N3174=Si npn=7-35=większe od 25=125W==450=10A==
2N3175=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=мтю
2N3176=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=60=60=5А=200=мтю
2N3177=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=мтю
2N3178=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=мтю
2N3179=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=ТО-53
2N317A=Ge złączowy pnp=20-60=20=150=25=10=400=85=TO-5
2N3181=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=ТО-53
2N3182=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=ТО-53
2N3183=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=40=40=5А=200=ТО-З
2N3183=Si npn=7-35=większe od 25=125W==350=10A==
2N3184=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=60=60=5А=200=ТО-З
2N3184=Si npn=7-35=większe od 25=125W==400=10A==
2N3185=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=80=80=5А=200=то-з
2N3185=Si npn=7-35=większe od 25=125W==450=10A==
2N3186=Si pnp=10-30=większe od 1=75 W=100=100=5А=200=то-з
2N3186=Si npn=40-200=większe od 35=10W==150=1A==
2N3187=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=мтю
2N3188=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=60=60=5А=200=мтю
2N3189=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=мтю
2N319=Ge złączowy pnp=25-42=większe od 1=225=25=20=200=85=TO-5
2N3190=Si pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=мтю
2N3191=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=40=40=5А=200=ТО-53
2N3192=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=60=60=5А=200=ТО-53
2N3193=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=80=80=5А=200=ТО-53
2N3194=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=85 W=100=100=5А=200=ТО-53
2N3195=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=75 W=40=40=5А=200=то-з
2N3195=Si npn=30-200=większe od 35=10W==200=1A==
2N3196=Si dufuzyjny pnp=19-30=większe od 1=75 W=60=60=5А=200=то-з
2N3196=Si npn=30-200=większe od 35=10W==250=1A==
2N3197=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=75 W=80=80=5А=200=то-з
2N3197=Si pnp=15-200=większe od 2,5=100W==40=24A==
2N3198=Si dufuzyjny pnp=10-30=większe od 1=75 W=100=100=5А=200=то-з
2N3198=Si npn=większe od 25=większe od 3,5=375==15=25==
2N32=Ge złączowy pnp=17=2,7=50=40=-=8=85=-
2N320=Ge złączowy pnp=34-65=2,5=225=25=20=200=85=TO-5
2N3200=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=40 W=60=60=5А=200=МТ25
2N3201=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=40 W=80=80=5А=200=МТ25
2N3202=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=40=40=5А=200=ТО-5
2N3202=Si npn=30-200=1GHz=400==15=30==
2N3203=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=60=60=5А=200=ТО-5
2N3203=Si npn=30-200=1GHz=500==15=50==
2N3204=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=80=80=5А=200=ТО-5
2N3204=Si pnp=15-60==150W==140=30A==
2N3208=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=8,5W=40=40=2А=200=ТО-5
2N3209=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 400=360=20=20=200=200=ТО-18
2N3209=Si npn=większe od 25=4,2GHz=200==12=30==
2N321=Ge złączowy pnp=53-121=większe od 2=225=25=20=200=85=TO-5
2N3210=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=500=200=ТО-18
2N3210=Si npn=większe od 25=4,5GHz=200==12=30==
2N3211=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 350=360=40=15=500=200=ТО-18
2N3212=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=0,6=14W=100=80=5А=100=ТО-37
2N3213=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=0,6=14W=80=60=5А=100=ТО-37
2N3214=Ge dyfuzyjny pnp=30-90=0,6=14W=60=40=5А=100=ТО-37
2N3215=Ge dyfuzyjny pnp=25-100=0,6=14W=40=30=5А=100=ТО-37
2N3216=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=większe od 90=150=20=10=500=90=ТО-5
2N3217=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 10=400=15=10=100=200=ТО-46
2N3218=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 5=400=25=20=100=200=ТО-46
2N322=Ge złączowy pnp=34-65=większe od 1=225=18=18=200=85=TO-5
2N3220=Si npn=20-60=większe od 10=6W=100=80=2А=200=МТ-47
2N3221=Si npn=40-120=większe od 10=6W=100=80=2А=200=МТ47
2N3222=Si npn=20-60=większe od 10=2W=80=60=2А=200=МТ47
2N3223=Si npn=40-120=większe od 10=2W=80=60=2А=200=МТ47
2N3224=Si planarny npn=20-60=większe od 60=700=100=100=-=200=ТО-5
2N3225=Si planarny npn=40-120=większe od 80=700=100=100=-=200=ТО-5
2N3227=Si planarny npn=100-300=większe od 600=360=40=20=200=200=ТО-18
2N3229=Si planarny epitaksjalny npn=-=200=17,5W=105=60=2,5 А=200=МТ31
2N3229=Si npn=20-150=1,6GHz=130==15=50==
2N323=Ge złączowy pnp=53-121=większe od 1,5=225=18=18=500=85=TO-5
2N3230=Si pnp=200-2000=-=25 W=80=60=7А=200=Х19
2N3231=Si pnp=200-2000=-=25 W=100=80=7А=200=Х19
2N3232=Si dufuzyjny npn=18-55=większe od 1=115W=80=60=7,5 А=200=MD21
2N3232=Si pnp=1k-20k==70W==40=15A==
2N3233=Si dufuzyjny npn=18-55=większe od 1=115W=110=100=7,5 А=200=MD21
2N3233=Si pnp=1k-20k==70W==60=15A==
2N3234=Si dufuzyjny npn=18-55=większe od 1=115W=160=160=7,5 А=200=MD21
2N3234=Si pnp=1k-20k==70W==80=15A==
2N3235=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 1=115W=65=55=15А=200=MD21
2N3235=Si npn===25W==35=3A==
2N3236=Si dufuzyjny npn=17-60=większe od 1=150W=100=90=15 А=200=ND21
2N3236=Si npn=mniejsze od 30==25W==60=3A==
2N3237=Si dufuzyjny npn=12-36=większe od 1=175W=90=75=20 А=200=MD21
2N3237=Si npn=mniejsze od 40==25W==90=3A==
2N3238=Si dufuzyjny npn=8,5-25=większe od 1=150W=80=80=15А=200  ,=MD21
2N3238=Si npn=mniejsze od 1,80==8,3W==35=2A==
2N3239=Si dufuzyjny npn=8,5-25=większe od 1=150W=80=80=15А=200=MD21
2N3239=Si npn=mniejsze od 3==8,3W==60=2A==
2N324=Ge złączowy pnp=71-198=większe od 2=225=18=18=500=85=TO-3
2N3240=Si dufuzyjny npn=8,5-25=większe od 1=150W=160=160=15 А=200=MD21
2N3240=Si npn===8,3W==90=2A==
2N3241=Si planarny npn=większe od 50=większe od 50=500=30=25=100=175=RO-92
2N3241A=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=175=500=30=25=-=175=ТО-104
2N3242=Si planarny npn=większe od 75=większe od 50=500=30=40=200=175=RO-92
2N3242A=Si planarny epitaksjalny npn=125-300=175=500=40=40=-=200=ТО-104
2N3244=Si planarny epitaksjalny pnp=50-150=większe od 175=1000=40=50=1 А=200=ТО-5
2N3244=Si pnp=1k-20k==65W==40=15A==
2N3244S=Si pnp=1k-20k==65W==60=15A==
2N3245=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 150=1,000=50=40=1 А=200=ТО-5
2N3245=Si pnp=1k-20k==65W==80=15A==
2N3245S=Si npn=20-100=większe od 10=40W==30=10A==
2N3246=Si planarny npn=350=większe od 60=350=60=45=50=200=ТО-18
2N3246=Si npn=większe od 30==10W==80=1,5A==
2N3247=Si planarny npn=większe od 150=większe od 60=150=60=45=50=150=Х16
2N3248=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 250=360=15=12=-=200=ТО-18
2N3248=Si npn=10-40=większe od 15=150W==300=10A==
2N3249=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=360=15=12=-=200=ТО-18
2N3249=Si npn=10-40=większe od 15=150W==350=10A==
2N3250=Si planarny epitaksjalny pnp=50-150=większe od 250=360=50=40=200=200=ТО-18
2N3250=Si npn=10-40==150W==400=10A==
2N3250A=Si npn=8-20=większe od 1=175W==300=20A==
2N3250А=Si planarny epitaksjalny pnp=50-150=większe od 250=360=60=60=200=200=TO-18
2N3251=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 300=360=50=40=200=200=TO-18
2N3251=Si npn=8-20==175W==400=20A==
2N3251A=Si npn=większe od 8==175W==300=20A==
2N3251А=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 300=360=60=60=200=200=TO-18
2N3252=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 200=1W=60=30=1 A=200=TO-39
2N3252=Si npn=większe od 8==175W==350=20A==
2N3252S=Si npn=większe od 8=większe od 15=175W==400=20A==
2N3253=Si planarny epitaksjalny pnp=25-75=większe od 175=1W=75=40=1 A=200=TO-39
2N3253=Ge pnp=150=70=100==20=10==
2N3253S=Ge pnp=150=70=100==20=10==
2N326=Ge złączowy npn=30-60=0,15=7W=35=35=2A=85=TO-3
2N3260=Si dufuzyjny npn=10-40=większe od 0,6=175W=200=200=30=200=MT50
2N3261=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=600=300=40=15=500=175=TO-52
2N3261=Ge pnp=150=100=100==20=10==
2N3262=Si pnp=40=150=1 W=100=80=1,5A=200=TO-30
2N3262=Ge pnp=80-300=większe od 10=60==40=10==
2N3263=Ge pnp=20-250=16=60==40=10==
2N3264=Ge pnp=12-250=większe od 20=60==40=10==
2N3265=Si planarny epitaksjalny npn=20-80=większe od 20=125W=150=90=25 A=200=TO-63
2N3265=Ge pnp=25-250=większe od 30=60==40=10==
2N3266=Si planarny epitaksjalny npn=25-75=większe od 20=125W=120=60=25 A=90=TO-63
2N3266=Ge pnp=30-250=większe od 40=60==40=10==
2N3267=Ge mesa pnp=10-500=większe od 900=75=15=8=20=200=TO-72
2N3268=Si dufuzyjny npn=12-80=większe od 2=150=45=45=25=100  ,=TO-5
2N327=Si złączowy pnp=14=0,3=237=-=40=50=150=-
2N3277=Ge pnp=9-16=8=100==15=15==
2N3278=Ge pnp=11-27,5=12=100==15=15==
2N3279=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-100=800=100=30=20=50=100=TO-72
2N3279=Ge pnp=4-13,5=5=100==15=15==
2N327A=Si złączowy pnp=9-22=0,2=400=50=40=50=200=TO-5
2N327В=Si złączowy pnp=14=większe od 2=400=50=40=100=150=TO-5
2N328=Si złączowy pnp=24=0,35=337=-=30=50=150=TO-5
2N3280=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-100=800=100=30=20=50=100=TO-72
2N3280=Ge pnp=27-330=55=70==20=15==
2N3281=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-150=800=100=30=15=50=100=TO-72
2N3281=Ge pnp=27-330=60=70==20=15==
2N3282=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-150=800=100=30=15=50=100=TO-72
2N3282=Ge pnp=27-330=65=70==20=15==
2N3283=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-30=800=100=25=18=50=100=TO-72
2N3283=Ge pnp=40-400=7=63==20=10==
2N3284=Ge epitaksjalny mesa pnp=10-30=800=100=25=18=50=100=TO-72
2N3284=Ge pnp=40-400=7=63==20=10==
2N3285=Ge epitaksjalny mesa pnp=5-15=800=100=20=12=50=100=TO-72
2N3285=Ge pnp=100=150=83==20=5==
2N3286=Ge epitaksjalny mesa pnp=5-15=800=100=20=12=50=100=TO-72
2N3286=Si pnp=400=10=30===150==
2N3287=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=600=200=40=20=50=200=TO-72
2N3287=Si pnp=70-240=większe od 100=400==30=400==
2N3288=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=600=200=40=20=50=200=TO-72
2N3288=Si pnp=40-400=1=10W==30=3A==
2N3289=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=300=200=30=15=50=200=TO-18, TO-72
2N3289=Si pnp=120=70=150==30=100==
2N328B=Si złączowy pnp=28=większe od 3=400=50=35=100=150=TO-5
2N328А=Si złączowy pnp=18-44=0,3=400=50=35=50=200=TO-5
2N3290=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=300=200=30=15=50=200=TO-18, TO-72
2N3290=Si pnp=30-240=10=20W==150=1,5A==
2N3291=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=200=25=25=50=200=TO-18, TO-72
2N3291=Si pnp=40-240=większe od 3=25W==40=3A==
2N3292=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=200=25=25=50=200=TO-18, TO-72
2N3292=Si pnp=120-400=80=400==50=150==
2N3293=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=200=20=20=50=200=TO-18, TO-72
2N3293=Si pnp=70-240=większe od 100=44==50=150==
2N3294=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=200=20=20=50=200=TO-18, TO-72
2N3294=Si pnp=40-240=większe od 50=5W==30=1A==
2N3295=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=800=60=60=250=175=TO-5
2N3295=Si pnp=40-240=70=600==80=800==
2N3295S=Si pnp=40-240=70=600==50=800==
2N3296=Si planarny epitaksjalny npn=5-50=większe od 100=6W=60=60=700=175=TO-102
2N3296=Si pnp=30-200=większe od 100=250==40=100==
2N3297=Si pnp=30-200=większe od 100=250==20=100==
2N3298=Si planarny epitaksjalny npn=60-120=większe od 200=300=25=25=100=175=TO-18
2N3298=Si pnp=40-240=większe od 50=300==80=100==
2N3299=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=500=200=TO-5
2N3299=Si pnp=30-300=większe od 50=800==80=600==
2N3299S=Si pnp=30-300=większe od 50=800==60=600==
2N329A=Si planarny pnp=36-88=większe od 0,3=400=50=30=-=200=TO-5
2N329В=Si złączowy pnp=36-88=większe od 5=400=50=30=100=200=TO-5
2N32H=npn=40-240=większe od 50=5W==50=1A==
2N32А=Ge złączowy pnp=21=2,7=50=40=-=8=65=-
2N33=Ge złączowy pnp=40=50=30=8,5=-=7=65=OV7
2N330=Si złączowy pnp=30=większe od 0,5=337=-=20=50=200=TO-5
2N3300=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=500=200=TO-5
2N3300=Si pnp=70-240=140=600==30=800==
2N3300S=Si pnp=30-150=większe od 20=800==100=1,5A==
2N3301=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=360=60=30=500=200=TO-18
2N3301=Si pnp=30-150=większe od 20=800==60=1,5A==
2N3302=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=360=60=30=500=200=TO-18
2N3302=Si pnp=35-200=200=250==20=100==
2N3303=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 450=3W=25=12=1 А=200=RO-83a
2N3303=Si pnp=35-200=200=250==40=100==
2N3304=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 500=зоо=6=6=-=200=ТО-18
2N3304=Si pnp=35-200=większe od 100=250==40=100==
2N3306=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 20=600=-=40=-=200=ТО-5
2N3307=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=większe od 700=200=40=35=50=200=ТО-72
2N3307=Si pnp=35-200=większe od 100=250==20=100==
2N3308=Si planarny epitaksjalny npn=25-250=większe od 700=200=30=25=50=200=ТО-72
2N3308=Si pnp=20-120=większe od 100=650==40=300==
2N3309=Si planarny epitaksjalny npn=5-100=większe od 300=1000=50=30=500=175=ТО-39
2N3309=Si pnp=20-120=większe od 100=650==20=300==
2N330А=Si złączowy pnp=25=większe od 0,5=385=50=30=100=160=TO-5
2N331=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,41=150=30=30=200=100=TO-9
2N3310=Si planarny npn=większe od 10=większe od 300=300=35=15=200=200=ТО-38
2N3311=Ge złączowy pnp=60-120=większe od 0,001=170W=30=20=5 А=110=ТО-39
2N3312=Ge złączowy pnp=60-120=większe od 0,001=170W=45=30=5А=110=ТО-36
2N3313=Ge złączowy pnp=60-120=większe od 0,001=170W=60=40=5А=110=ТО-36
2N3314=Ge złączowy pnp=100-200=większe od 0,001=170W=30=20=5А=110=ТО-36
2N3315=Ge złączowy pnp=100-200=większe od 0,001=170W=45=30=5 А=110=ТО-36
2N3316=Ge złączowy pnp=100-200=większe od 0,001=170W=60=40=5А=110=ТО-36
2N3317=Si złączowy pnp=-=większe od 6,4=150=30=30=50=140=RO-98
2N3318=Si złączowy pnp=-=większe od 7,6=150=15=15=50=140=RO-98
2N3319=Si złączowy pnp=-=większe od 12=150=10=6=50=140=RO-98
2N332=Si złączowy npn=9-20=większe od 4=150=45=-=25=175=TO-5
2N3320=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 600=60=15=10=100=100=ТО-18
2N3321=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=większe od 600=60=12=7=100=100=ТО-18
2N3322=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 600=60=12=7=100=100=ТО-18
2N3323=Ge epitaksjalny pnp=30-200=300=150=35=35=100=100=ТО-18
2N3324=Ge epitaksjalny pnp=30-200=300=150=35=35=100=100=ТО-18
2N3325=Ge epitaksjalny pnp=30-200=300=150=35=35=100=100=ТО-18
2N3326=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=45=800=175=ТО-5
2N3327=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=700=23 W=65=65=2А=200=МТ31
2N3328=Si pnp=50=250=350==25=100==
2N3329=Si pnp=50=80=5W==40=2A==
2N332A=Si złączowy npn=9-22=większe od 2,5=500=45=45=-=175=TO-5
2N333=Si złączowy npn=20-40=większe od 4=150=45==25=175=TO-5
2N3330=Si pnp=70=80=5W==40=2A==
2N3331=Si pnp=35-200=większe od 200=200==35=100==
2N3332=Si pnp=80=90=500==75=200==
2N3333=Si pnp=100=90=500==50=200==
2N3334=Si pnp=30-160=150=750==50=700==
2N3335=Si pnp=30-160=150=750==80=700==
2N3336=Si pnp=50-232=150=250==45=200==
2N3337=Si planarny npn=30-300=większe od 400=300=40=40=-=200=ТО-38
2N3338=Si planarny npn=30-300=większe od 400=300=40=40=-=200=ТО-72
2N3339=Si planarny npn=30-300=większe od 400=300=40=40=-=200=ТО-72
2N333A=Si złączowy npn=18-40=większe od 2,5=500=45=45==175=ТО-5
2N334=Si złączowy npn=20-40=większe od 10=150=45=-=25=175=ТО-5
2N334=Ge dyfuzyjny pnp=20-175=większe od 100=120=30=30=10=85=ТО-44
2N3340=Si planarny npn=większe od 40=większe od 70=400=30=20=30=200=ТО-46
2N3341=Si planarny npn=większe od 40=większe od 50=400=30=20=30=200=ТО-46
2N3342=Si planarny npn=większe od 30=-=250=20  ,=8=50=175=ТО-5
2N3343=Si planarny npn=większe od 20=większe od 2=250=25=8=50=175=ТО-5
2N3344=Si planarny npn=większe od 25=większe od 2=250=30=30=50=175=ТО-5
2N3345=Si planarny npn=większe od 15=większe od 2=250=50=50=50=175=ТО-5
2N3346=Si planarny npn=większe od 25=większe od 2=250=50=50=50=175=ТО-5
2N3347=Si planarny epitaksjalny pnp=40-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100
2N3347=Si pnp=50-232=150=250==45=200==
2N3348=Si planarny epitaksjalny pnp=40-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100
2N3348=Si pnp=40-200=większe od 160=750==45=200==
2N3349=Si planarny epitaksjalny pnp=40-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100
2N3349=Si pnp=50-232=150=400==60=200==
2N334A=Si złączowy npn=18-90=większe od 8=500=45=45=-=175=ТО-5
2N335=Si złączowy npn=35-90=większe od 4=150=45=-=25=175=ТО-5
2N3350=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100
2N3350=Si pnp=30-173=80=750==60=1A==
2N3351=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100
2N3351=Si pnp=30-173=80=750==80=1A==
2N3352=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 60=600=60=45=30=175=F-100
2N3352=Si pnp=38-115=80=750==80=3A==
2N335A=Si złączowy npn=36-39=większe od 2,5=500=45=45=-=175=ТО-5
2N335B=Si złączowy npn=52=13=500=60=60=25=175=ТО-5
2N336=Si złączowy npn=76-333=większe od 2=150=45=-=-=175=ТО-5
2N3365=Si pnp=38-115=80=750==60=3A==
2N3366=Si pnp=30-173=80=10W==60=1A==
2N3367=Si pnp=30-173=80=10W==80=1A==
2N3368=Si pnp=38-115=80=10W==80=3A==
2N3369=Si pnp=38-115=80=10W==60=3A==
2N336A=Si złączowy npn=76-333=większe od 2,5=500=45=45=-=175=ТО-5
2N337=Si złączowy npn=20-55=większe od 10=125=40=-=20=150=ТО-5
2N3370=Si pnp=65-700=120=300==25=100==
2N3371=Ge mesa pnp=20-300=większe od 100=150=25=10=100=90=ТО-18
2N3371=Si pnp=65-700=120=300==45=100==
2N3374=Si planarny epitaksjalny pnp=10-100=większe od 230=1,2W=80=80=500=200=ТО-5
2N3375=Si planarny epitaksjalny npn=15-200=500=8W=65=40=1,5A=200=ТО-60
2N3375=Si pnp=130-520=120=300==45=100==
2N3376=Si pnp=130-520=120=300==25=100==
2N3378=Si pnp=większe od 40=większe od 160=750==45=200==
2N337A=Si złączowy npn=40-55=większe od 15=500=45=45=-=175=ТО-5
2N338=Si dufuzyjny npn=45-150=większe od 20=125=45=-=20=150=ТО-5
2N3380=Si pnp=60=200=250==40=300==
2N3382=Si pnp=60=200=250==25=300==
2N3384=Si pnp=60=200=250==40=300==
2N3386=Si pnp=80=200=200==30=200==
2N3388=Si planarny epitaksjalny npn==36=600=125=100=2,5=175=ТО-5
2N3389=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=36=600=125=160=7=175=ТО-5
2N338A=Si dufuzyjny npn=45-150=większe od 25=500=45=45=-=175=ТО-5
2N339=Si planarny npn=9-99=10=1 W=55=55=-=175=ТО-11
2N339=Si złączowy npn=większe od 10=większe od 0,3=37,5W=60=60=2A=150=ТО-53
2N3390=Si planarny epitaksjalny npn=400-1250=140=200=25=25=100=100=RO-Ć7
2N3390=Si pnp=50==350==40       20=0==
2N3391=Si planarny epitaksjalny npn=250-800=140=200=25=20=100=100=ТО-98
2N3391=Si pnp=50==350==20=200==
2N3391A=Si pnp=50==350==40=200==
2N3391А=Si planarny epitaksjalny npn=250-500=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3392=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3392=Si pnp=40-400=70=300==50=150==
2N3393=Si planarny epitaksjalny npn=90-400=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3393=Si pnp=70-240=200=500==30=500==
2N3394=Si planarny epitaksjalny npn=55-300=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3394=Si pnp=65-700=80=250==25=100==
2N3395=Si planarny epitaksjalny npn=150-800=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3395=Si pnp=65-700=80=250==45=100==
2N3396=Si planarny epitaksjalny npn=90-800=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3396=Si pnp=130-520=80=250==45=100==
2N3397=Si planarny epitaksjalny npn=55-800=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3397=Si pnp=130-520=80=250==25=100==
2N3398=Si planarny epitaksjalny npn=55-1250=140=200=25=25=100=100=RO-67
2N3398=Si pnp=35-200=100=10W==100=700==
2N3399=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 10=większe od 400=80=20=-=7=90=RO-38
2N339A=Si planarny npn=20-80=10=3W=60=60=-=175=ТО-11
2N34=Ge złączowy pnp=75=0,4=150=40=-=100=75=TO-22
2N34/5=Ge złączowy pnp=75=0,4=150=40=-=100=65=TO-5
2N340=Si planarny npn=9-99=10=1 W=85=85=-=175=ТО-11
2N3400=Ge dyfuzyjny pnp=50-300=większe od 150=150=20=20=100=90=ТО-72
2N3401=Si złączowy pnp=większe od 4=większe od 0,08=250=25=25=100=150=ТО-5
2N3402=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=-=560=25=25=500=150=Х-28
2N3402=Si pnp=35-200=100=10W==100=700==
2N3403=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=-=560=25=25=500=150=Х-28
2N3403=Si pnp=40-160=większe od 200=800==45=1A==
2N3404=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=-=560=50=50=500=150=Х-28
2N3404=Si pnp=120-700=180=300==40=30==
2N3405=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=-=560=50=50=500=150=Х-28
2N3405=Si pnp=120-700=180=300==40=30==
2N3407=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=większe od 300=200=35=18=100=200=ТО-72
2N3409=Si pnp=120=100=800==40=600==
2N340А=Si planarny npn=20-80=10=3W=85=85=-=175=ТО-11
2N341=Si planarny npn=9-99=10=1 W=125=85=-=175=ТО-11
2N3410=Si pnp=120=100===70=600==
2N3411=Si pnp=40-240=większe od 100=750==45=200==
2N3412=Ge dyfuzyjny pnp=30-200=większe od 100=60=20=20=-=90=ТО-5
2N3413=Ge pnp=10-45=-=400=150=150=-=200=ТО-5
2N3414=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=120=360=25=25=500=150=ТО-98
2N3414=Si pnp=80-240=większe od 150=300==40=200==
2N3415=Si epitaksjalny pnp=180-540=120=360=25=25=500=150=ТО-98
2N3415=Si pnp=40-200=większe od 50=700==80=1,2A==
2N3416=Si pnp=40-200=większe od 50=700==80=UA==
2N3417=Si epitaksjalny pnp=180-540=120=360=50=50=500=150=ТО-98
2N3417=Si pnp=40-200=większe od 50=1W==80=1,2A==
2N3418=Si epitaksjalny pnp=20-60=większe od 40=15W=85=60=ЗА=200=ТО-5
2N3418=Si pnp=40-200=większe od 50=1W==80=1,2A==
2N3419=Si epitaksjalny pnp=20-60=większe od 40=15W=125=80=ЗА=200=ТО-5
2N3419=Si pnp=60-560=180=250==50=100==
2N341A=Si planarny npn=20-80=10=3W=125=100=-=175=ТО-11
2N342=Si planarny npn=9-32=-=1 W=60=60=60=175=ТО-11
2N3420=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 40=15W=85=80=ЗА=200=ТО-5
2N3420=Si pnp=60-560=180=250==30=100==
2N3421=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 40=15W=125=80=ЗА=200=ТО-5
2N3421=Si pnp=60-560=180=200==30=100==
2N3423=Si pnp=60-560=80=250==15=100==
2N3424=Si pnp=60-560=80=200==15=100==
2N3425=Si pnp=35-300=70=7W==20=1,5==
2N3426=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 200=3W=25=12=1 А=200=RO-94
2N3426=Si pnp=35-300=70=7W==40=1,5==
2N3427=Ge złączowy pnp=100-350=4=200=45=(30)=500=100=ТО-5
2N3428=Ge złączowy pnp=150-400=6=200=45=(30)=500=100=ТО-2
2N3429=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=50=50=5 А=175=МТ-52
2N3429=Si pnp=120=100=700==70=500==
2N342А=Si planarny npn=9-32=-=3W=85=85=60=175=ТО-11
2N342В=Si planarny npn=9-32=6=750=85=85=60=175=то-11
2N343=Si planarny npn=29-90=-=1 W=60=60=60=175=ТО-11
2N3430=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=100=100=5 А=175=МТ-52
2N3430=Si pnp=30-120=10=60W==70=10A==
2N3431=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=150=150=5 А=175=МТ-52
2N3431=Si pnp=30-120=10=60W==80=12A==
2N3432=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=200=200=5 А=175=МТ-52
2N3432=Si pnp=55-800=100=150==25=100==
2N3433=Si dufuzyjny npn=10-35=większe od 0,5=150W=250=250=5 А=175=МТ-52
2N3433=Si pnp=35-500=większe od 80=150==60=100==
2N3434=Si dufuzyjny npn=100-35=większe od 0,5=150W=300=300=5A=175=MT-52
2N3434=Si pnp=40-250=55=10W==30=6A==
2N3435=Si dufuzyjny npn=50-200=większe od 140=1000=80=60=250=175=TO-5
2N3436=Si pnp=40-250=55=10W==30=6A==
2N3437=Si pnp=40-250=55=10W==30=6A==
2N3438=Si pnp=40-250=45=10W==45=5A==
2N3439=Si npn=40-160=większe od 12=1 W=450=350=1 A=200=TO-5
2N3439=Si pnp=40-250=45=10W==60=5A==
2N3439=NPN===1W==450V=1A==TO39
2N3439S=Si pnp=40-250=45=10W==60=5A==
2N343B=Si planarny npn=28-90=-=1 W=60=60=60=175=ТО-11
2N343А=Si planarny npn=28-90=6=1 W=60=60=60=175=ТО-11
2N344=Ge dyfuzyjny pnp=11-33=większe od 50=20=5=5=5=85=ТО-24
2N3440=Si dufuzyjny npn=40-160=większe od 15=1 W=300=250=1 A=200=TO-39
2N3440=NPN===1W==300V=1A==TO39
2N3440=Si pnp=40-250=45=10W==60=5A==
2N3440S=Si pnp=40-250=45=10W==45=5A==
2N3441=Si dufuzyjny npn=25-100=większe od 0,8=25W=160=140=ЗА=200=TO-66
2N3441=Si pnp=40-250=45=10W==45=5A==
2N3441=NPN===25W==160V=3A==
2N3442=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,8=117W=160=140=10 A=200=TO-3
2N3442=NPN===117W==160V=10A==
2N3442=Si pnp=30-330=130=250==150=50==
2N3444=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 150=1 W=100=50=1 A=200=TO-5
2N3444=Si pnp=30-330=130=250==180=50==
2N3444S=Si pnp=225-1000=większe od 50=250==50=50==
2N3445=Si pnp=225-1000=większe od 50=250==50=30==
2N3446=Si pnp=65-400=180=250==15=500==
2N3447=Si npn=40-120=większe od 10=115W=80=60=7,5 A=200=TO-3
2N3447=Si pnp=60-285=110=500==20=700==
2N3448=Si npn=40-120=większe od 10=115W=100=80=7,5 A=200=TO-3
2N3448=Si pnp=30-120=10=60W==80=10A==
2N3449=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 300=150=6=100=100=90=TO-18
2N345=Ge dyfuzyjny pnp=25-110=większe od 50=20=5=5=5=85=ТО-24
2N3450=Si planarny npn=40-120=większe od 100=600=60=800=800=200=TO-5
2N3451=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 500=300=6=-=-=200=TO-18
2N3452=Si pnp=30-120=10=60W==100=10A==
2N3453=Si pnp=40-320=60=25W==140=3A==
2N3454=Si pnp=30-300=5=50W===7A==
2N3455=Si pnp=30-300=5=50W==80=7A==
2N3456=Si pnp=30-300=5=50W==50=7A==
2N3457=Si pnp=40-320=90=400==50=200==
2N3458=Si pnp=40-400=większe od 70=600==50=200==
2N3459=Si pnp=90-700=80=150==25=100==
2N346=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 75=20=5=5=5=85=ТО-24
2N3460=Si pnp=90-700=80=150==45=100==
2N3461=Ge złączowy pnp=90-150=większe od 0,01=5W=60=30=ЗА=90=TO-5
2N3462=Si złączowy npn=100-300=większe od 10=300=50=35=30=200=TO-18
2N3463=Si dufuzyjny npn=100-360=większe od 45=300=60=45=30=200=TO-18
2N3464=Si planarny epitaksjalny pnp=35-100=większe od 30=800=60=40=-=200=TO-5
2N3467=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 80=większe od 175=1 W=40=40=1 A=200=TO-5
2N3467=Si pnp=35-200=większe od 15=25W==50=3A==
2N3467S=Si pnp=35-200=większe od 15=25W==50=3A==
2N3468=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=większe od 150=1 W=50=50=1 A=200=TO-5
2N3468=Si pnp=35-200=8=25W==50=3A==
2N3468S=Si pnp=60-320==400==35=500==
2N3469=Si dufuzyjny npn=100-350=większe od 20=1,25 W=35=25=5 A=200=TO-5
2N3469=Si pnp=60-300==400==50=500==
2N347=Si złączowy npn=49=3=750=60=-=60=150=-
2N3470=Si npn=100-350=0,3=150W==50=-=200=MT-33
2N3470=Si pnp=60-320=120=400==50=500==
2N3471=Si dufuzyjny npn=100-500=większe od 0,5=150W=100=100=10A=150=МТЗЗ
2N3471=Si pnp=50-300=większe od 100=250==80=100==
2N3472=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 200=400=60=50=600=200=TO-18
2N3472=Si dufuzyjny npn=100-500=większe od 0,5=150W=150=150=10A=150=мтзз
2N3472=Si pnp=65-690=140=320==50=200==
2N3473=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 200=350=60=50=600=200=TO-46
2N3473=Si dufuzyjny npn=100-500=większe od 0,5=150W=200=200=10A=150=мтзз
2N3473=Si pnp=70-240=większe od 50=5W==80=750==
2N3474=Si dufuzyjny npn=12-60=większe od 1=8,7 W=90=90=ЗА=200=ТО-5
2N3474=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=50=50=10A=150=мтзз
2N3474=Si pnp=60-340=200=750==25=1,5A==
2N3475=Si planarny epitaksjalny pnp=12-60=większe od 1=8,7W=90=55=ЗА=200=TO-5
2N3475=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=100=100=10A=150=мтзз
2N3475=Si pnp=60-340=200=750==50=1,5A==
2N3476=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=150=150=10A=150=мтзз
2N3476=Si pnp=większe od 30=większe od 40=300==150=50==
2N3477=Si dufuzyjny npn=większe od 350=większe od 0,5=150W=200=200=10A=150=мтзз
2N3477=Si dufuzyjny npn=większe od 5=większe od 5=400=30=20=100=200=ТО-5
2N3477=Si pnp=35-300=150=500==20=1A==
2N3478=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=większe od 800=200=30=15=-=200=TO-104
2N3478=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=75=55=300=200=ТО-5
2N3478=Si pnp=35-300=130=500==40=500==
2N348=Si złączowy npn=24=3=750=90=-=50=150=-
2N3481=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 1000=200=10=7=25=200=ТО-72
2N3482=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 600=360=40=15=200=200=ТО-18
2N3483=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 1000=200=30=12=3=200=ТО-72
2N3485=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=400=60=40=600=200=ТО-46
2N3485=Si pnp=35-300=130=500==60=500==
2N3485A=Si pnp=30-220=150=10W==20=3A==
2N3485А=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=400=60=60=600=200=ТО-46
2N3486=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=400=60=40=600=200=ТО-46
2N3486=Si pnp=30-220=150=10W==40=3A==
2N3486A=Si pnp=40-560=80=200==30=50==
2N3486А=Si planarny epitaksjalny pnp=100=większe od 200=400=60=60=600=200=ТО-46
2N3487=Si npn=20-60=większe od 10=115W=,80=60=7,5 A=200=ТО-61
2N3487=Si pnp=40-560=80=200==50=50==
2N3488=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=30=125=RO-110
2N3488=Si npn=20-60=większe od 10=115W=100=80=7,5 A=200=ТО-61
2N3488=Si pnp=35-300=70=7W==20=1,5A==
2N3489=Si npn=15-45=większe od 10=115W=120=100=7,5 A=200=ТО-61
2N3489=Si pnp=129-690=140=320==25=200==
2N349=Si złączowy npn=19=3=750=125=-=40=150=-
2N3490=Si npn=40-120=większe od 10='115W=80=60=7,5 A=200=ТО-61
2N3490=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=30=125=RO-110
2N3490=Si pnp=129-690=140=320==50=200==
2N3491=Si npn=40-120=większe od 10=115W=100=80=7,5 A=200=ТО-61
2N3491=Si planarny npn=40-160=większe od 200=200=35=20=30=125=ТО-18
2N3491=Si pnp=51-442=większe od 70=950==60=1A==
2N3492=Si planarny npn=100-400=większe od 200=200=35=20=30=125=ТО-18
2N3492=Si npn=30-90=większe od 10=115W=120=100=7,5 A=200=ТО-61
2N3492=Si pnp=51-442=większe od 70=950==80=1A==
2N3493=Si planarny npn=40-160=większe od 200=200=45=45=30=125=RO-110
2N3493=Si epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 400=150=12=8=25=200=ТО-72
2N3493=Si pnp=51-441=większe od 70=950==100=1A==
2N3494=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 200=600=80=80=100=200=ТО-5
2N3494=Si planarny npn=100-400=większe od 200=200=45=45=30=125=RO-110
2N3494=Si pnp=80-230==750==20=500==
2N3494S=Si pnp=80-240=100=800==60=700==
2N3495=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=600=120=120=100=200=ТО-5
2N3495=Si pnp=80-240=95=800==80=700==
2N3495S=Si pnp=80-320=większe od 150=300==40=200==
2N3496=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 200=400=80=80=100=200=ТО-18
2N3496=Si pnp=70-240=większe od 800=300==40=100==
2N3497=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=400=120=120=100=200=ТО-18
2N3497=Si pnp=większe od 40=większe od 300=750==150=500==
2N3498=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 150=1 W=100=100=500=200=ТО-5
2N3498=Si pnp=40-320=8=60W==100=12A==
2N3498S=Si pnp=40-320=8=60W==80=12A==
2N3499=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 150=1 W=100=100=500=200=ТО-5
2N3499=Si pnp=35-320=160=10W==35=1,5A==
2N3499S=Si pnp=40-200=większe od 200=800==40=1A==
2N34A=Ge złączowy pnp=60=0,6=50=25=-=8=75=OV15
2N35=Ge złączowy npn=75=0,8=150=40=-=100=75=TO-22
2N35/5=Ge złączowy npn=75=0,8=150=40=-=100=65=TO-5
2N350=Ge złączowy pnp=20-60=-=10W=50=40=ЗА=100=то-з
2N3500=Si pnp=80-240=większe od 150=300==40=200==
2N3501=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 150=1 W=150=150=300=200=ТО-5
2N3501=Si pnp=60-340=200=400==25=1A==
2N3501S=Si pnp=60-340=200=400==50=1A==
2N3502=Si planarny epitaksjalny npn=135=większe od 200=700=45=45=600=200=ТО-5
2N3502=Si pnp=180-1040=250=150==35=100==
2N3503=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 1 35=większe od 200=700=45=60=600=200=ТО-5
2N3503=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 500=400=80=10=500=200=ТО-46
2N3503=Si pnp=180-1040=250=150==55=100==
2N3504=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 135=większe od 200=400=60=45=600=200=ТО-18
2N3504=Si pnp=60-285=110=250==50=700==
2N3505=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 135=większe od 200=400=45=60=600=200=ТО-18
2N3505=Si pnp=250-1200=100=150==35=100==
2N3506=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 120=większe od 60=1 W=60=40=ЗА=200=ТО-5
2N3506=Si pnp=250-1200=100=150==35=100==
2N3506S=Si pnp=250-1200=100=150==50=100==
2N3507=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=większe od 60=1 W=60=50=ЗА=200=ТО-5
2N3507=Si pnp=250-1200=100=150==50=100==
2N3507S=Si pnp=55-800=100=100==25=100==
2N3508=npn=35-500=większe od 80=100==60=100==
2N3509=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 500=400=40=10=500=200=ТО-46
2N3509=Si pnp=60-340=200=600==25=1A==
2N350A=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=90 W=50=40=ЗА=100=то-з
2N351=Ge złączowy pnp=25-90=0,006=10W=50=40=ЗА=100=то-з
2N3510=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=większe od 350=360=40=10=500=200=ТО-52
2N3510=Si pnp=60-340=200=600==50=1A==
2N3511=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 450=360=40=15=500=200=ТО-52
2N3511=Si pnp=60=200=650===300==
2N3512=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=800=60=35=-=200=ТО-5
2N3512=Si pnp=60-600=większe od 50=250==40=100==
2N351A=Ge złączowy pnp=25-90=0,005=90 W=50=40=ЗА=100=то-з
2N352=Ge złączowy pnp=30-140=większe od 0,01=7W=-=40=2А=100=-
2N3526=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 40=800=130=120=-=200=ТО-5
2N3527=Si planarny epitaksjalny npn=25-75=większe od 5=400=30=30=100=200=ТО-46
2N353=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 0,007=10W=-=40=2А=100=-
2N354=Si złączowy pnp=18=większe od 15=150=-=25=50=-=-
2N3543=Si npn=10-80=większe od 150=60 W=65=60=5A=175=ТО-3
2N3543=Si pnp=35-320=160====3A==
2N3544=Si planarny epitaksjalny npn=20-50=większe od 600=300=25=25=100=200=ТО-18
2N3544=Si pnp=20-300==50W===3A==
2N3545=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 300=360=20=20=200=200=ТО-18
2N3545=Si pnp=30-120=350=360===100==
2N3546=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 700=360=15=12=200=175=ТО-18
2N3546=Si pnp=80-200=większe od 200=700===500==
2N3547=Si planarny epitaksjalny pnp=100-500=większe od 45=400=60=60=100=175=ТО-18
2N3547=Si pnp=40-320=120=8W===1A==
2N3548=Si planarny epitaksjalny pnp=150-600=większe od 60=400=60=45=100=175=ТО-18
2N3548=Si pnp=40-320=120=W===1A==
2N3549=Si planarny epitaksjalny pnp=150-500=większe od 60=400=60=60=100=200=ТО-18
2N3549=Si pnp=większe od 30=15=70W===8A==
2N354A=Si pnp=większe od 30=15=70W===8A==
2N3550=Si planarny pnp=200-600=większe od 60=400=60=45=100=200=ТО-18
2N3550=Si pnp=większe od 30=15=70W===8A==
2N3551=Si mesa npn=20-90=większe od 40=40 W=115=60=12A=200=Х-15
2N3551=Si pnp=większe od 30=15=100W===10A==
2N3552=Si mesa npn=20-90=większe od 40=40W=140=80=12A=200=Х-15
2N3552=Si pnp=większe od 30=15=100W===10A==
2N3553=Si epitaksjalny pnp=15-200=600=5W=65=40=1 А=200=ТО-39
2N3553=NPN==175ms=2.5W==65V=1A==
2N3553=Si pnp=większe od 30=15=100W===10A==
2N3554=Si epitaksjalny pnp=25-100=większe od 150=800=60=30=1,2 А=150=ТО-5
2N3554=Si pnp=30-220=150=15W===3A==
2N356=Ge złączowy npn=20-50=większe od 3=100=20=18=500=85=ТО-5
2N3563=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=1000=200=30=12=50=150=ТО-106
2N3563=NPN===.2W==30V=.05A==
2N3563=Si pnp=większe od 50=większe od 40=250==100=50==
2N3564=Si planarny epitaksjalny npn=20-500=większe od 800=200=30=15=100=150=ТО-106
2N3564=Si pnp=225-1000=większe od 50=250==50=50==
2N3565=Si planarny npn=150-600=większe od 40=200=30=25=50=150=ТО-106
2N3565=Si pnp=60-340=200=1W==25=1,5A==
2N3566=Si planarny epitaksjalny npn=150-600=większe od 40=300=40=30=200=125=RO-97
2N3566=Si pnp=60-340=200=1W==50=1,5A==
2N3567=Si npn=40-120=większe od 60=300=80=40=500=125=RO-97
2N3567=Si pnp=30-200=20=100W===12A==
2N3568=Si npn=40-120=większe od 60=300=80=60=500=125=RO-97
2N3568=Si pnp=35-320=50=20W===2A==
2N3569=Si npn=100-300=większe od 60=300=80=40=500=125=RO-97
2N3569=Si pnp=35-200=20=50W===8A==
2N356A=Ge złączowy npn=20-50=większe od 3=150=30=20=500=85=ТО-5
2N357=Ge złączowy npn=25-75=większe od 6=100=20=15=500=85=ТО-5
2N3570=Si npn=20-150=większe od 1500=200=30=15=50=200=ТО-72
2N3570=Si pnp=25-200=24=60W===10A==
2N3571=Si npn=20-200=większe od 1200=200=25=15=50=200=ТО-72
2N3571=Si pnp=25-200=20=80W===12A==
2N3572=Si npn=20-300=większe od 1000=200=25=13=50=200=ТО-72
2N3572=Si pnp=50-240=większe od 30=6,3W===2A==
2N3573=Si pnp=50-240=większe od 30=6,3W===2A==
2N3574=Si pnp=50-240=większe od 30=6,3W===2A==
2N3575=Si pnp=50-240=większe od 30=23W===2A==
2N3576=Si epitaksjalny pnp=40-120=większe od 400=360=20=15=200=200=TO-18
2N3576=Si pnp=50-240=większe od 30=23W===2A==
2N3577=Si dufuzyjny npn=12-60=większe od 10=85 W=100=80=2A=200=TO-53
2N3578=Si pnp=większe od 30=10=40W===6A==
2N3579=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=80=400=80=60=30=200=TO-46
2N357А=Ge złączowy npn=25-75=większe od 6=150=30=20=500=85=ТО-5
2N358=Ge złączowy npn=20-50=większe od 9=100=20=12=500=85=ТО-5
2N3580=Si pnp=60-240=80=400=80=60=30=200=TO-46
2N3581=Si pnp=50-150=większe od 30=400=50=40=30=200=TO-46
2N3582=Si pnp=100-300=większe od 30=400=50=40=30=200=TO-46
2N3583=Si dyfuzyjny npn=40-200=większe od 15=35W=250=175=2A=200=TO-66
2N3583=Si pnp=większe od 30=10=40W===6A==
2N3584=Si dyfuzyjny npn=25-100=większe od 15=35W=375=250=2A=200=TO-66
2N3584=Si pnp=40-400=10=30W===4A==
2N3585=Si dyfuzyjny npn=25-100=większe od 15=35W=500=300=2A=200=TO-66
2N3585=Si pnp=40-400=10=30W===4A==
2N3585=PNP==30MHz=.4W==50V=.03A==
2N3586=Si złączowy pnp=większe od 1=większe od 0,1=250=45=45=100=200=Х-37
2N3587=Si pnp=40-400=10=40W===6A==
2N3588=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 200=100=25=-=10=85=RO-96
2N3589=Si planarny npn=większe od 90=większe od 10=2W=200=150=500=175=MD-14
2N358A=Ge złączowy npn=25-75=większe od 9=150=30=15=500=85=ТО-5
2N359=Ge złączowy pnp=200=3,5=170=25=18=200=85=ТО-5
2N3590=Si planarny npn=większe od 150=większe od 10=2W=200=150=500=175=MD-14
2N3591=Si planarny npn=większe od 90=większe od 10=1W=200=(200)=500=175=RO-46
2N3592=Si planarny npn=75-150=większe od 10=1 W=200=(200)=500=175=RO-46
2N3593=Si planarny npn=30-90=większe od 15=1 W=200=(180)=500=175=MT-20
2N3594=Si planarny npn=75-150=większe od 15=1 W=200=(180)=500=175=MT-20
2N3595=Si planarny npn=30-90=większe od 10=1,5W=200=(200)=500=175=MT-20
2N3596=Si planarny npn=75-150=większe od 10=1,5W=200=(200)=500=175=MT-20
2N3597=Si planarny npn=40-120=większe od 30=175W=60=40=20 A=200=TO-63
2N3597=Si pnp=40-400=10=40W===6A==
2N3598=Si planarny npn=40-120=większe od 30=175W=80=60=20 A=200=TO-63
2N3598=Si pnp=140-451=80=750==16=2A==
2N3599=Si planarny npn=40-120=większe od 30=100W=100=80=2A=200=TO-63
2N3599=Si pnp=140-451=80=750==20=2A==
2N35A=Ge złączowy pnp=18=-=50=20=-=8=65=-
2N35O0S=Si pnp=98-316=55=750==50=1A==
2N36=Ge złączowy pnp=45=-=50,=20=-=8=65=OV14
2N360=Ge złączowy pnp=100=2,5=170=32=30=200=85=ТО-5
2N3600=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 850=200=18=15==200=TO-72
2N3600=Si pnp=98-316=55=750==70=1A==
2N3605=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=40=14=200=100=TO-98
2N3605=Si pnp=65-330=120=750==80=1A==
2N3605A=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=200=100=TO-98
2N3606=Si pnp=40-200=50=200==180=50==
2N3606А=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=200=100=TO-98
2N3607=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=18=14=200=100=TO-98
2N3607=Si pnp=większe od 30=50=200==150=50==
2N361=Ge złączowy pnp=25-75=2,5=170=32=30=200=85=ТО-5
2N3611=Ge złączowy pnp=35-70=większe od 0,3=85 W=40=25=7A=110=TO-3
2N3612=Ge pnp=36-70=większe od 0,3=85 W=60=35=7A=110=TO-3
2N3613=Ge pnp=60-120=większe od 0,3=85 W=40=25=7A=110=TO-3
2N3614=Ge pnp=60-120=większe od 0,3=85 W=60=35=7A=110=TO-3
2N3615=Ge pnp=30-60=większe od 0,3=85 W=80=50=7A=110=TO-3
2N3616=Ge pnp=30-60=większe od 0,3=85 W=100=75=7A=110=TO-3
2N3617=Ge pnp=45-90=większe od 0,3=85 W=80=60=7A=110=TO-3
2N362=Ge złączowy pnp=90=2=170=25=18=100=85=ТО-5
2N3624=Si planarny npn=większe od 30=większe od 200=7,5 W=75=40=5 A=175=MT27
2N3625=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=75=40=5 A=175=TO-61
2N3626=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=75=40=5 A=175=TO-61
2N3627=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=7,5 W=100=50=2,5 A=175=TO-5
2N3628=Si planarny npn=większe od 30=większe od 200=7,5 W=100=50=5A=175=MT27
2N3629=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=100=50=5A=175=TO-61
2N363=Ge złączowy pnp=50=1,5=170=32=30=100=85=ТО-5
2N3630=Si planarny npn=większe od 40=większe od 200=30W=100=50=5 A=175=TO-61
2N3631=Si pnp=60-320=110=10W==35=3A==
2N3632=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=większe od 400=16W=65=40=ЗА=200=TO-60
2N3632=Si pnp=40-320=120=10W==80=1A==
2N3632=NPN===23W==65V=3A==
2N3633=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 1300=300=15=6=50=200=TO-18
2N3633/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 1300=400=15=6=50=200=TO-46
2N3633/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 1300=150=15=6=50=-=TO-51
2N3633/52=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 1300=300=15=6=50=200=TO-52
2N3633/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 1300=100=15=6=50=-=U17
2N3634=Si planarny pnp=50-150=większe od 150=1 W=140=140=1 A=200=TO-5
2N3634=Si pnp=20-200=550=200==15=200==
2N3634S=Si pnp=120=100=800==60=600==
2N3635=Si planarny pnp=100-300=większe od 200=1 W=140=140=1 A=200=TO-5
2N3635=Si pnp=65-330=120=1,2W==100=1A==
2N3635S=Si pnp=65-330=120=1,2W==120=1A==
2N3636=Si planarny pnp=50-150=większe od 150=1 W=175=175=1 A=200=TO-5
2N3636=Si pnp=60-240==10W==150=500==
2N3636S=Si pnp=250-1200=100=400==50=100==
2N3637=Si planarny pnp=100-300=większe od 200=1 W=175=175=1 A=200=TO-5
2N3637=Si pnp=54==1W==60=1,5A==
2N3637S=Si pnp=54==1W==60=1,5A==
2N3638=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 100=300=25=25=500=150=RO-97
2N3638=Si pnp=20-200=większe od 1,5GHz=250==12=30==
2N3638=PNP===.3W==25V=.5A==
2N3638A=Si pnp=20-200=4GHz=300==12=50==
2N3638А=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 150=зоо=25=25=500=150=RO-110a
2N3639=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 500=200=6=6=80=125=RO-97a
2N3639=Si pnp=większe od 20=10=50W==60=6A==
2N364=Ge złączowy npn=większe od 15=2,5=150=30=-=50=85=OV9
2N3640=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 500=200=12=12=80=150=RO-97A
2N3640=Si pnp=większe od 20=10=50W==80=6A==
2N3641=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=350=60=30=500=125=RO-97
2N3641=Si pnp=większe od 20=10=50W==100=6A==
2N3642=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=350=60=45=500=150=RO-97
2N3642=Si pnp=150=100=700==120=50==
2N3643=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=350=60=30=500=150=RO-97
2N3643=Si pnp=150=100=700==150=50==
2N3644=Si planarny epitaksjalny pnp=115 - 300=większe od 200=300=45=45=-=150=RO-97
2N3644=Si pnp=135-900=100=150==45=50==
2N3645=Si planarny epitaksjalny pnp=115 - 300=większe od 200=300=60=60=-=150=RO-97
2N3645=Si pnp=60-600=180=150==40=100==
2N3646=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=200=40=15=200=150=RO-97a
2N3646=Si pnp=50-200=150=150==45=200==
2N3647=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=większe od 350=400=40=10=500=200=TO-5, TO-46
2N3647=Si pnp=70-240=większe od 10=15W==120=1A==
2N3648=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=400=40=15=500=200=TO-5, TO-46
2N3648=Si pnp=70-240=większe od 10=15W==100=1A==
2N365=Ge złączowy npn=większe od 34=3=150=30=-=50=85=OV9
2N3659=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=4000=220=170=500=200=TO-5
2N3659=Si pnp=70-240=większe od 50=10W==80=750==
2N366=Ge złączowy npn=95=3,5=150=30=-=50=85=OV9
2N3660=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 25=5W=40=30=1,5A=200=TO-5
2N3660=Si pnp=70-240=większe od 70=600==80=300==
2N3661=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 25=5W=60=50=1,5A=200=TO-5
2N3661=Si pnp=70-240=100=800==80=400==
2N3662=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 700=200=18=12=25=125=TO-98
2N3662=Si pnp=70-240=większe od 40=1W==150=50==
2N3663=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 700=200=30=12=25=125=TO-98
2N3663=Si pnp=50-350=większe od 30=950==140=500==
2N3664=Si planarny epitaksjalny npn=8-80=większe od 300=5W=60=40=500=125=TO-102
2N3665=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=5W=120=80=1 A=200=TO-5
2N3665=Si pnp=160-800=200=200==55=100==
2N3666=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 60=5W=120=80=1 A=200=TO-5
2N3666=Si pnp=40-200=10=50W==90=6A==
2N3666A=Si pnp=50-220=większe od 150=250==20=30==
2N3667=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 0,5=115W=120=50=15 A=200=TO-3
2N367=Ge złączowy pnp=19=większe od 0,3=150=30=25=75=85=ТО-5
2N3671=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 200=600=50=50=600=200=.TO-18
2N3675=Si pnp=40-240=6=25W==150=1,5A==
2N3676=Si pnp=50-350=większe od 30=750==140=500==
2N3678=Si pnp=200-700=140=200==60=50==
2N368=Ge złączowy pnp=49=większe od 0,4=150=30=25=75=85=ТО-5
2N3680=Si pnp=200-700=140=200==40=50==
2N3681=Si pnp=60-200==20W==150=2A==
2N3683=Si pnp=160-800=200=300==55=100==
2N3684=Si pnp=40-200=większe od 40=200==180=50==
2N3684A=Si pnp=30-300=większe od 40=200==150=50==
2N3685=Si pnp=250-1200=150=200==90=50==
2N3685A=Si pnp=250-1200=150=200==120=50==
2N3686=Si pnp=150=100=1W==120=50==
2N3686A=Si pnp=150=100=1W==150=50==
2N3687=Si pnp=55-300=130=800==100=800==
2N3687A=Si pnp=150-800=150=300==50=100==
2N3688=Si pnp=150-1200=150=300==35=100==
2N3689=Si pnp=250-1200=150=300==35=100==
2N369=Ge złączowy pnp=95=1,3=150=30=-=50=85=ТО-5
2N3690=Si pnp=150=100=500==120=50==
2N3691=Si pnp=150=100=500==150=50==
2N3692=Si pnp=140-451=większe od 30=950==16=2A==
2N3693=Si pnp=160-800=120=300==90=50==
2N3694=Si pnp=160-800=120=300==120=50==
2N37=Ge złączowy pnp=30=-=50=20=-=8=65=OV11
2N370=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=20=-=10=85=ТО-7
2N370/33=Ge dyfuzyjny pnp=107=30=80=24=-=10=85=ТО-33
2N3700=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=1,8 W=140=80=1 A=200=ТО-18
2N3700=Si pnp=140=220=300==40=250==
2N3700=NPN==200MHz=.5W==140V=1A==
2N3701=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=1,8W=140=80=1 A=200=ТО-18
2N3701=Si pnp=80-240=większe od 200=350==50=500==
2N3702=Si planarny epitaksjalny pnp=60-300=większe od 100=250=40=25=200=150=ТО-92
2N3702=Si pnp=większe od 30=większe od 50=600==200=100==
2N3703=Si planarny epitaksjalny pnp=30-150=większe od 100=250=50=30=200=150=ТО-92
2N3703=Si pnp=260-1040==150==35=100==
2N3704=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=360=50=30=800=150=ТО-92
2N3704=Si planarny epitaksjalny npn=30-600=większe od 100=360=40=20=800=150=ТО-92
2N3704=Si pnp=40-250=7=100W==130=10A==
2N3704=NPN==B100-300===50V=.8A==
2N3705=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 100=360=50=30=800=150=ТО-92
2N3705=Si pnp=80-320=większe od 150=300==40=200==
2N3706=Si pnp=120-690=140=270==65=200==
2N3707=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=-=250=30=30=30=125=ТО-92
2N3707=Si pnp=60-340=200=1,2W==35=1,5A==
2N3708=Si planarny epitaksjalny npn=45-660=-=250=30=30=30=125=ТО-92
2N3708=NPN==80MHz=.36W==30V=.03A==
2N3708=Si pnp=30-220=150=1,2W==40=3A==
2N3709=Si planarny epitaksjalny npn=45-165=-=250=30=30=30=125=ТО-92
2N3709=NPN==80MHz=.36W==30V=.03A==
2N3709=Si pnp=30-220=150=10W==50=3A==
2N371=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=20=-=10=85=ТО-7
2N371/33=Ge dyfuzyjny pnp=97=30=80=24=-=10=85=ТО-33
2N3710=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=-=250=30=30=30=125=ТО-92
2N3710=Si pnp=65-700=100=350==25=100==
2N3711=Si planarny epitaksjalny npn=180-660=-=250=30=30=30=125=ТО-92
2N3711=Si pnp=65-700=100=350==45=100==
2N3712=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 40=800=150=150=200=175=ТО-5
2N3712=Si pnp=60-340=200=625==25=1A==
2N3712S=Si pnp=60-340=200=625==50=1A==
2N3713=Si dufuzyjny npn=25-75=większe od 4=150W=80=60=10A=200=то-з
2N3713=Si pnp=160-800=120=300==90=50==
2N3714=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 4=150W=100=80=10A=200=то-з
2N3714=Si dufuzyjny npn=27-75=większe od 4=150W=100=80=10A=200=то-з
2N3715=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 4=150 W=80=60=10 A=200=то-з
2N3715=Si pnp=160-800=120=300==120=50==
2N3716=NPN==4MHz=150W==100V=10A==TO3
2N3716=Si pnp=50-275=70=750==150=100==
2N3717=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 250=7W=60=60=1 A=200=TO-39
2N3718=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 250=10W=60=60=1 A=200=то-зо
2N3719=Si planarny pnp=większe od 180=większe od 90=1 W=40=40=ЗА=200=ТО-5
2N3719=Si pnp=50-276=70=750==175=100==
2N372=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=20=-=10=85=ТО-7
2N372/33=Ge dyfuzyjny pnp=97=30=80=24=-=10=85=ТО-33
2N3720=Si planarny pnp=większe od 180=większe od 90=1 W=60=60=ЗА=200=ТО-5
2N3720=Si pnp=98-451=55=950==50=2A==
2N3721=Si npn=60-660=-=300=18=18=100=125=ТО-98
2N3721=Si pnp=150=100=1W==120=50==
2N3722=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 300=800=80=60=500=200=ТО-5
2N3722=Si pnp=150=100=1W==150=50==
2N3723=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 300=800=100=80=500=200=ТО-5
2N3723=Si pnp=90-470=200=4W==18=2A==
2N3724=Si planarny epitaksjalny npn=60-150=większe od 300=800=50=30=500=200=ТО-39
2N3724=Si pnp=250-1200=100=200==40=100==
2N3724A=Si pnp=250-1200=150=200==90=50==
2N3724А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 300=1W=50=30=1,2A=200=ТО-5
2N3725=Si pnp=250-1200=150=200==120=50==
2N3725=NPN==60ns===80V=.5A==
2N3725A=Si pnp=150-800=200=800==120=50==
2N3726=Si pnp=250-1200=100=200==40=100==
2N3727=Si pnp=30-180=10=150W==100=15A==
2N3728=Si pnp=30-180=10=150W==150=15A==
2N3729=Si pnp=30-180=10=150W==200=15A==
2N373=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=25=-=10=85=ТО-7
2N3730=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=10W=200=200=ЗА=85=ТО-3
2N3731=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=5W=320=320=10A=85=ТО-3
2N3732=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=większe od 1=5W=100=100=ЗА=85=ТО-3
2N3733=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=600=23 W=65=40=ЗА=200=ТО-60
2N3733=Si pnp=30-300=9=470==550=1A==
2N3734=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=1000=50=30=1,5A=200=ТО-5
2N3734=Si pnp=65-450=większe od 150=750==150=100==
2N3734S=Si pnp=65-330=120=15W==150=1,5A==
2N3735=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=1000=50=50=1,5A=200=ТО-5
2N3735=Si pnp=65-330=120=15W==180=1,5A==
2N3735S=Si pnp=65-450=większe od 150=1W==150=100==
2N3736=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 300=500=50=30=1,5A=200=ТО-46
2N3736=Si pnp=90-400=większe od 50=800==120=50==
2N3737=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=500=75=50=1,5A=200=ТО-46
2N3737=Si pnp=90-400=większe od 50=800==160=50==
2N3738=Si mesa npn=40-200=większe od 10=23 W=250=225=ЗА=175=ТО-66
2N3738=Si pnp=50-275=70=750==120=100==
2N3739=Si pnp=60=200=300==40=300==
2N374=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 30=80=25=-=10=85=ТО-7
2N3740=Si dufuzyjny pnp=30-100=większe od 4=25 W=60=60=4A=175=ТО-66
2N3740=Si pnp=większe od 70=40=7,9W==200=500==
2N3740A=Si pnp=180-1040==250==120=50==
2N3741=Si dufuzyjny pnp=30-100=większe od 4=25 W=80=80=4A=175=ТО-66
2N3741=Si pnp=51-276=większe od 70=625==80=1A==
2N3741A=Si pnp=51-276=większe od 70=625==100=1A==
2N3742=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 30=1 W=300=300=50=175=ТО-5
2N3742=Si pnp=51-276=120=625==80=1A==
2N3742S=Si pnp=51-276=120=625==100=1A==
2N3743=Si planarny epitaksjalny pnp=25-250=większe od 30=1 W=300=300=50=175=ТО-5
2N3743=Si pnp=51-276=70=625==150=200==
2N3743S=Si pnp=51-276=70=625==175=200==
2N3744=Si pnp=100-800=120=500==30=200==
2N3745=Si pnp=57-504=500=250==30=30==
2N3746=Si pnp=57-504=500=250==45=30==
2N3747=Si planarny npn=40-120=większe od 40=30 W=60=40=5A=175=МТ53
2N3747=Si pnp=140=290=500==40=250==
2N3748=Si planarny npn=40-120=większe od 40=30 W=80=60=5 А=175=МТ53
2N3748=Si pnp=mniejsze od 960=80=200==50=50==
2N3749=Si planarny npn=40-120=większe od 40=30W=100=80=5 А=175=МТ53
2N3749=Si pnp=mniejsze od 960=80=200==35=50==
2N375=Ge złączowy pnp=35-90=0,007=90 W=80=60=ЗА=100=ТО-3
2N3750=Si planarny npn=100-300=większe od 50=30W=60=40=5А=175=МТ53
2N3750=Si pnp=35=większe od 70=450==120=50==
2N3751=Si planarny npn=100-300=większe od 50=30w=80=60=5А=175=МТ53
2N3751=Si pnp=35=większe od 70=450==150=50==
2N3752=Si planarny npn=100-300=większe od 50=30W=100=80=5А=175=МТ53
2N3752=Si pnp=150=100=1W==220=50==
2N376=Ge złączowy pnp=35-120=0,006=10W=50=40=ЗА=100=то-з
2N3762=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 180=1000=40=40=1.5А=175=ТО-5
2N3762=Si pnp=40-140=4=25W==150=1,5A==
2N3762S=Si pnp=200-700=150=300==120=50==
2N3763=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=1000=60=60=1,5А=175=ТО-5
2N3763=Si pnp=200-700=150=300==90=50==
2N3763S=Si pnp=70-240=120=800==150=50==
2N3764=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 180=500=40=40=1,5А=175=ТО-48
2N3764=Si pnp=100-320=120=600==30=800==
2N3765=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 150=500=60=60=1,5А=175=ТО-66
2N3766=Si dufuzyjny npn=40-160=większe od 15=23 W=80=60=4А=175=ТО-66
2N3766=Si pnp=60-350=większe od 30=950==140=500==
2N3767=Si dufuzyjny npn=40-160=większe od 15=23 W=100=80=4А=175=ТО-66
2N3767=Si pnp=90-180=większe od 50=600==25=700==
2N376A=Ge złączowy pnp=35-120=0,005=90 W=50=40=ЗА=100=то-з
2N377=Ge złączowy npn=40=większe od 6=150=40=20=200=85=ТО-5
2N3770=Ge dyfuzyjny npn=10-200=większe od 100=50=10=6=50=100=ТО-18
2N3771=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,8=150W=50=40=30А=200=ТО-3
2N3771=Si pnp=90-180=większe od 50=600==60=300==
2N3771=NPN===150W==50V=30A==TO3
2N3772=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,8=150W=100=60=20 А=200=ТО-3
2N3772=Si pnp=90-180=większe od 50=600==80=300==
2N3772=NPN===150W==100V=20A==TO3
2N3773=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,8=150 W=160=140=1ĆA=200=ТО-3
2N3773=Si pnp=80-320=większe od 150=150==40=100==
2N3773=NPN===150W==160V=16A==TO3
2N3774=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5W=40=40=1 А=200=ТО-5
2N3774=Ge=30-250=1,5=220=='20=300==
2N3775=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5W=60=60=1 А=200=ТО-5
2N3775=Ge=większe od 50=większe od 1,3=220==32=200==
2N3776=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5w=80=80=1 А=200=ТО-5
2N3776=Ge=50-250=większe od 0,9=125==32=250==
2N3777=Si dufuzyjny pnp=20-60=większe od 1=5W=100=100=1 А=200=ТО-5
2N3777=Ge=50-250=większe od 0,9=125==40=250==
2N3778=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8,75 W=40=40=1 А=200 !=ТО-5
2N3778=Ge=50-250=większe od 0,9=125==60=250==
2N3779=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8J5W=60=60=1 A=200=TO-5
2N3779=Ge=50-250=większe od 0,9=125==32=250==
2N377А=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 6=150=40=40=200=85=ТО-5
2N378=Ge złączowy pnp=15-40=0,005=50W=40=20=5A=100=ТО-3
2N3780=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8,75 W=80=80=1 A=200=TO-5
2N3780=Ge=większe od 125=większe od 1,7=220==32=200==
2N3781=Si dufuzyjny pnp=10-40=większe od 1=8,75 W=100=100=1 A=200=TO-5
2N3781=Ge=105=większe od 1,5=175==12=500==
2N3782=Si dufuzyjny pnp=10-60=większe od 1=8,75 W=40=40=ЗА=200=TO-5
2N3782=Ge=105=większe od 1,0=260==12=500==
2N3783=Ge epitaksjalny mesa pnp=20-200=1200=150=30=20=20=100=TO-72
2N3784=Ge epitaksjalny mesa pnp=20-200=1100=150=30=20=20=100=TO-72
2N3785=Ge epitaksjalny mesa pnp=15-200=1100=150=15=12=20=100=TO-72
2N3788=Si dufuzyjny npn=20-180=większe od 0,05=100W=400=325=2A=200=TO-3
2N3789=Ge=50-250=większe od 1,0=220==16=2A==
2N379=Ge złączowy pnp=20-90=0,005=50W=80=40=7A=100=ТО-З
2N3790=Si pnp=25-90=większe od 4=145W=80=80=10 A=200=TO-3
2N3790=Ge=50-250=większe od 1,0=1W==16=2A==
2N3791=Si pnp=50-180=większe od 3,45=145W=60=60=10A=200=TO-3
2N3791=Ge=50-250=większe od 1,0=1==16=2A==
2N3792=Si pnp=50-180=większe od 3,45=145 W=80=80=10A=200=TO-3
2N3792=PNP===10A==80V=150W==TO3
2N3792=Ge=50-250=1,5=1W==16=2A==
2N3793=Si planarny npn=20-120=większe od 100=250=40=20=500=150=U-29
2N3793=Ge=115=większe od 1,3=220==12=200==
2N3794=Si planarny npn=100-600=większe od 100=250=80=40=500=150=U-29
2N3794=Ge=115=większe od 1,3=260==12=200==
2N3796=Ge=30-250=1,5=220==24=200==
2N3797=Ge=30-150=1,5=220==24=200==
2N3798=Si planarny epitaksjalny pnp=150-450=300=360=60=60=50=200=TO-18
2N3798=Ge=30-150=1,5=220==24=500==
2N3798A=Ge=50-250=większe od 1=220==18=2A==
2N3799=Si planarny epitaksjalny pnp=300-900=зоб=360=60=60=50=200=TO-18
2N3799=Ge=50-250=większe od 1=1W==18=2A==
2N3799A=Ge=50-250=większe od 1=1W==18=2A==
2N38=Ge złączowy pnp=15=-=50=20=-=8=65=OV11
2N3800=Ge=80-170=większe od 1,3=220==24=200==
2N3801=Ge=130-300=większe od 1,7=220==24=200==
2N3802=Ge=50-250=większe od 1=220==18=2A==
2N3803=Ge=50-250=większe od 1=1W==18=2A==
2N3804=Ge=100-500=większe od 1=220==15=2A==
2N3804A=Ge=100-500=większe od 1=260==15=2A==
2N3805=Ge=100-500=większe od 1=260==15=2A==
2N3805A=Ge=100-500=większe od 1=220==15=2A==
2N3806=Ge=100-500=większe od 1=260==15=2A==
2N3807=Ge=100-500=większe od 1=260==15=2A==
2N3808=Ge=30-150=1,5=220==15=200==
2N3809=Ge=50-300=1,5=220==15=200==
2N381=Ge złączowy pnp=35-65=większe od 3=225=50=25=400=85=ТО-5
2N3810=Ge=50-150=1,5=220==30=200==
2N3810A=Ge=50-150=1,5=220==30=200==
2N3811=Ge=75-350=większe od 1=1,1W==32=1A==
2N3811A=Ge=30-150=1,5=220==15=200==
2N3812=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 150=500=350=60=60=50=200=Х-22
2N3812=Ge=50-300=1,5=220==15=200==
2N3813=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 300=500=350=60=60=50=200=Х-22
2N3813=Ge=50-120=1,5=220==24=200==
2N3814=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 150=500=350=60=60=50=200=Х-22
2N3814=Ge=50-250=2=220==15=500==
2N3815=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 300=500=350=60=60=50=200=Х-22
2N3815=Ge=30-250=0,3=11W==22=10A==
2N3816=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 150=500=350=60=60=50=200=Х-22
2N3816=Ge=50-350=większe od 1=3,5W==20=3A==
2N3816A=Ge=50-350=większe od 1=3,5W==20=3A==
2N3817=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 300=500=350=60=60=50=200=Х-22
2N3817=Ge=15-200=większe od 0,5=6W==15=2A==
2N3817A=Ge=50-200=większe od 2=iW==20=3A==
2N3818=Si planarny epitaksjalny npn=5-50=większe od 150=25 W=60=60=2A=175=TO-60
2N3818=Ge=30-150==6W==15=3A==
2N3819=Ge=15-60=0,2=6W==20=3,5A==
2N3819=N=====25V=20mA==
2N382=Ge złączowy pnp=60-95=większe od 4=225=50=25=400=85=ТО-5
2N3820=P=====20V=3-15m==
2N3820=Ge=15-40=0,2===40=3,5A==
2N3821=Ge=15-50=0,2=6W==60=3,5==
2N3822=Ge=20-60=0,2=7,5W==40=5A==
2N3823===NFET VHF====20mA==
2N3823=Ge=20-90=0,2=7,5W==20=6A==
2N3824=Si pnp=większe od 20==150W==100=30A==
2N3825=Si pnp=70-240=większe od 50=1W==50=1,5A==
2N3826=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=większe od 200=200=60=4.5=30=150=TO-92
2N3826=Si pnp=80-240=120=900==120=800==
2N3827=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=większe od 200=200=60=45=30=150=TO-92
2N3827=Si pnp=100-320=120=900==30=1,5A==
2N3828=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 360=300=40=40=100=200=TO-92
2N3828=Si pnp=większe od 25=4GHz=150==8=30==
2N3829=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 350=360=35=20=200=200=TO-52
2N3829=Si pnp=70-240=100=25W==160=1,5A==
2N383=Ge złączowy pnp=75-120=większe od 5=225=50=25=400=85=ТО-5
2N3830=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 200=1 W=80=50=1,2A=200=TO-5
2N3830=Si pnp=70-240=100=25W==180=1,5A==
2N3831=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 200=1 W=70=40=1,2A=200=TO-5
2N3831=Si pnp=70-240=100=25W==200=1,5A==
2N3832=Si planarny epitaksjalny npn=25-125=większe od 800=200=15=10=35=200=TO-72
2N3832=Si pnp=70-240=100=25W==160=1,5A==
2N3833=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=1 W=25=15=100=200=TO-50
2N3833=Si pnp=200-700=100=300==120=100==
2N3834=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 1000=1W=25=15=100=200=TO-50
2N3834=Si pnp=30-180=10=150W==150=15A==
2N3835=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=1 W=25=15=100=200=TO-50
2N3835=Si pnp=180-1040==250==55=50==
2N3836=Si npn=2000-20000=większe od 40=1W=80=60=7A=200=L-3S
2N3837=Si npn=2000-20000=większe od 40=1 W=100=80=7A=200=L-35
2N3838=Si pnp=65-450=80=1W==180=50==
2N3839=Si npn=30-150=1000=200==15===TO-72
2N3839=Si pnp=65-450=80=1W==220=50==
2N384/33=Ge dyfuzyjny pnp=60=większe od 100=120=40=40=10=85=ТО-33
2N3840=Si pnp=50=6=400=(0,1)=50=(5)=(0,5)=TO-46
2N3841=Si pnp=20=1,5=300=(0,12)=100=(5)=(0,5)=TO-18
2N3842=Si pnp=10=1=300=(0,2)=120=-=-=Td-18
2N3843=Si npn=20-40=135=200=(0,2)=30=(10)1=(1)=TO-98
2N3843=Si pnp=150-1200=120=200==40=100==
2N3843A=Si pnp=250-1200=150=400==100=50==
2N3843А=Si npn=20-40=135=200=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3844=Si npn=35-70=135=200=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3844=Si pnp=60-320=120=500==50=800==
2N3844A=Si npn=35-70=135=200=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3844A=Si pnp=60-320=120=500==80=800==
2N3845=Si npn=60-120=135=200=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3845=Si pnp=większe od 100==625==50=500==
2N3845A=Si npn=60-120=135=200=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3845A=Si npn=150-1200=120=500==40=300==
2N3846=Si dyfuzyjny mesa npn=10-60=10=150 W==200=20 A=-=TO-63
2N3846=Si pnp=250-1200=100=400==100=50==
2N3847=Si dyfuzyjny mesa npn=10-60=10=150 W==300=20 A=-=TO-63
2N3847=Si pnp=50-200=60=80W==130=8A==
2N3848=Si npn=40-200=10=4000==200=-=-=TO-63
2N3848=Si pnp=50-200=60=120W==120=12A==
2N3848=Si pnp=50-200=60=120W==150=12A==
2N3849=Si npn=40-200=10=4000==300=-=-=TO-63
2N3849=Si pnp=100-1200==310==40=100==
2N385=Ge złączowy npn=60=większe od 6=150=25=25=200=85=ТО-5
2N3850=Si npn=50-150=20=30==80=-=-=MT-20
2N3850=Si pnp=większe od 20==40W==100=4A==
2N3851=Si npn=30-90=20=30==80=-=-=TO-59
2N3851=Si pnp=większe od 20==65W==100=15A==
2N3852=Si npn=50-150=20=30==40=-=-=TO-59
2N3852=Si pnp=60,„320=120=25W==160=3A==
2N3853=Si npn=30-90=20=30==40=-=-=TO-59
2N3854=Si npn=35-70=301=360=(0,2)=18=(10)1==TO-98
2N3854=Si pnp=70-240=60=25W==50=5A==
2N3854A=Si npn=35-70=300=360=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3854A=Si pnp=60-320=większe od 15=900==160=1A==
2N3855=Si npn=60-120=350=360=(0,2)=18=(10)1==TO-98
2N3855=Si pnp=60-320=większe od 15=10W==160=1A==
2N3855A=Si npn=60-120=350=360=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3855A=Si pnp=70-400=większe od 80=400==50=150==
2N3856=Si npn=100-200=375=360=(0,2)=18=(10)1=(1)=TO-98
2N3856A=Si npn=100-200=375=360=(0,2)=30=(10)1==TO-98
2N3856A=Si pnp=100-560=110=500==100=100==
2N3857=Si pnp=50-200=3,2=600=(0,1)=45=(10)=-=TO-5
2N3858=Si npn=60-120=130=360=(0,125)=40=1(10)=(1)=TO-98
2N3858А=Si epitaksjalny npn=60-120=90=200=-=60=-=-=TO-98
2N3859=Si epitaksjalny npn=100-200=130=360=(0,125)=40=1(10)=(1)=TO-98
2N3859=Si pnp=30-220=większe od 50=750==200=70==
2N3859A=Si epitaksjalny npn=100-200=90=360=(0,125)=60=(10)1=(1)=TO-98
2N3859A=Si pnp=100-560=110=750==120=100==
2N385A=Ge złączowy npn=70=większe od 8=150=40=15=200=85=ТО-5
2N386=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,7=12,5W=60=60=ЗА=100=ГО-27
2N3860=Si epitaksjalny npn=150-300=130=360=(0,125)=40=(10)1=(1)=TO-98
2N3860=Si pnp=70-240=100=900==50=2A==
2N3861=Si epitaksjalny npn=30-200=50=5W=-=-=-=-=MD14
2N3862=Si npn=50-150=500=360=(0,25)=20=(10)==TO-72
2N3862=Si pnp=60-320=większe od 15=20W==150=1,5A==
2N3863=Si npn=30-90=0,5=115W=-=50=-=-=TO-3
2N3863=Si pnp=50-220=większe od 150=200==20=30==
2N3864=Si npn=30-90=0,5=115W=-=90=-=-=TO-3
2N3864=Si pnp=35-200=70=400==360=500==
2N3865=Si pnp=35-200=70=400==360=500==
2N3865=Si pnp=250-1200=90=400==60=100==
2N3866=Si npn=większe od 10=480=5W=55=30=400=200=TO-39
2N3866=Si pnp=większe od 50=60=95W==100=10A==
2N3866=NPN==400ms=1W==55V=.4A==
2N3867=Si pnp=40-200=60=6W=-=40=-=-=TO-5
2N3867=Si pnp=100-500=280=200==30=100==
2N3868=Si pnp=30-150=60=6W=-=60=-=-=TO-5
2N3868=Si pnp=100-320=280=200==50=100==
2N387=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,6=12,5W=80=80=ЗА=100=ТО-27
2N3876=Si npn=25-150=50=150W=-=50=-=-=TO-81
2N3877=Si epitaksjalny npn=20-250=-=360=(0,125)=70=(10)1=(1)=TO-98
2N3877=Si pnp=100-500=280=200==30=100==
2N3877A=Si pnp=100-320=280=200==50=100==
2N3877А=Si epitaksjalny npn=20-250=-=360=(0,125)=85=(10)1=(1)=TO-98
2N3878=Si epitaksjalny npn=40-200=60=35W=120=50(65)=7A==TO-66
2N3878=Si pnp=260-1040==100==35=100==
2N3879=Si epitaksjalny npn=12-100=60=35W=120=75(90)=4A=-=TO-66
2N3879=Si pnp=260-1040==100==55=100==
2N388=Ge złączowy npn=60-180=większe od 5=150=25=20=200=85=ТО-5
2N3880=Si npn=30-200=1200=200=-=15=-=-=TO-72
2N3880=Si pnp=35-200=60=100W==120=10A==
2N3881=Si npn=większe od 50=70=200=(1,5)=35=(5)=-=TO-5
2N3883=Si npn=większe od 30=300=200=(0,35)=15=(200)=(40)=TO-5
2N388А=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 5=150=40=20=200=85=ТО-5
2N389/I=Si złączowy npn=12-60=2,5==60=60=ЗА=150=MS3
2N389A/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=-=60=60=ЗА=150=MS3
2N389А=Si złączowy npn=12-60=2=37,5W=60=60=ЗА=150=ТО-53
2N38S3=Si pnp=35-200=60=100W==120=15A==
2N38S6=Si pnp=35-200=60=100W==70=15A==
2N38S8=Si pnp=35-200=60=150W==120=30A==
2N38S8A=Si pnp=35-200=60=150W==70=30A==
2N3900=Si planarny npn=250-500=120=360=(0,2)=18=10==TO-98
2N3900=Si pnp=2k-20k==100W==100=10A==
2N3900A=Si pnp=2k-20k==100W==100=15A==
2N3900А=Si planarny npn=250-500=120=300=(0,2)=18=10==TO-98
2N3901=Si planarny npn=350-700=-=310=-=18=-==TO-98
2N3901=Si pnp=60-320=130=1W==160=150==
2N3902=Si npn=20-100=2,4=100W=-=400=-==TO-3
2N3902=Si pnp=70-400=większe od 80=200==50=150==
2N3903=Si planarny npn=100-300=250=500=(0,3)=40=(10)=(5)=TO-92
2N3903=Si pnp=70-400=większe od 80=200==50=150==
2N3903=NPN===.36W==60V=.2A==
2N3904=Si npn=100-300=300=500=(0,3)=40=(10)=(5)=TO-92
2N3904=Si pnp=200-700=100=200==120=100==
2N3905=Si pnp=50-150=200=500=(0,4)=40=(50)=(5)=TO-92
2N3905=Si pnp=55-240=70=120W==140=12A==
2N3906=Si pnp=100-300=250=310=(0,25)=40=(10)=(5)=TO-92
2N3906=Si pnp=55-240=60=150W==160=15A==
2N3906=PNP==B100-400===40V=.2A==
2N3907=Si pnp=40-200=15=60W==80=5A==
2N3908=Si pnp=40-200=15=70W==100=6A==
2N3909=Si pnp=40-200=15=80W==120=7A==
2N3909A=Si pnp=40-280=50=120W==150=10A==
2N391=Ge złączowy pnp=30-75=-=-=50=40=5A==
2N3910=Si pnp=40-160=4=400'=(0,3)=50=(10)=(2)=TO-46, TO-18
2N3911=Si pnp=60-240=8=400=(0,3)=40=(10)=(2)=TO-46, TO-18
2N3912=Si pnp=większe od 90=10=400=(0,3)=30=(10)=(2)=TO-46, TO-18
2N3913=Si pnp=40-160=4=800=(0,3)=50=(10)=(2)=TO-46
2N3914=Si pnp=60-240=8=400=(0,3)=40=(10)=(2)=TO-46
2N3915=Si pnp=większe od 90=10=700=(0,3)=30=(10)=(2)=TO-46
2N3916=Si npn=40-200=50=5W=-=150=-=-=MD-28
2N3917=Si npn=30-120=50=20 W=-=40=-=-=TO-3
2N3917=Si pnp=95-420=większe od 50=500==50=200==
2N3918=Si npn=100-300=50=20 W=-=40=-=-=TO-3
2N3918=Si pnp=60-200=60=120W==120=12A==
2N3919=Si npn=40-120=80=15W=-=60=-=-=TO-3
2N392=Ge złączowy pnp=60-150=0,006=-=60=45=5A=100=ТО-3
2N3920=Si npn=100-300=80=15W=-=60=-=-=TO-3
2N3921=Si pnp=60-200=60=120W==160=12A==
2N3922=Si pnp=60-200=60=150W==160=15A==
2N3923=Si planarny npn=30-120=większe od 40=800=(1)=150=(25)=-=TO-5
2N3924=Si npn=większe od 6=250=7W=-=18=1,5A=-=TO-39
2N3924=NPN==175MHz=4W==36V=.5A==
2N3924=Si pnp=60-200=60=120W==120=12A==
2N3925=Si npn=-=250=9W=-=18=-=-=TO-102
2N3926=Si npn=większe od 5=250=11 W=-=18=4,5=-=TO-ĆO
2N3926=Si pnp=60-200=60=120W==160=12A==
2N3927=Si npn=15=200=23 W=-=18=-=-=TO-60
2N3927=Si pnp=60-200=60=60W==120=10A==
2N3928=Si npn=40-150=200=7W=-=40=-=-=RO-114
2N3929=Si npn=20-300=200=30W=-=40=-=-=TO-59
2N393=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 25=25=6=6=50=85=ТО-1
2N3930=Si pnp=80-300=40=200=(0,25)=180=00)=-=TO-5
2N3930=Si pnp=60-350=120=25W==100=2A==
2N3931=Si pnp=80-300=40=360=(0,25)=180=(10)=-=TO-5
2N3931=Si pnp=250-1200=90=400==90=100==
2N3932=Si npn=40-150=750=360=30=20=-=-=RO-115
2N3933=Si npn=60-200=750=1000=-=30=-=-=RO-115
2N394=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 4=150=30=10=200=85=ТО-5
2N3945=Si npn=40-250=60=5W=(0,5)=50=(150)=-=TO-5
2N3946=Si npn=50-150=300=200==40=(50)=(5)=TO-18
2N3946=Si pnp=250-1200=90=400==120=100==
2N3947=Si npn=100-300=250=400==40=(50)=(5)=TO-18
2N3947=Si pnp=250-1200=90=400==60=100==
2N3948=Si npn=większe od 15=700=400==20===TO-39
2N394A=Ge złączowy pnp=70=7=150=30=15=200=85=ТО-5
2N395=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 3=200=30=15=200=100=ТО-5
2N3950=Si npn=-=150=70 W=-=35=-=-=TO-60
2N3950=Si pnp=250-1200=90=400==90=100==
2N3953=Si npn=większe od 40=1300=360=-=-=-=-=TO-72
2N3954=Si pnp=250-1200=90=400==120=100==
2N3955=Si npn=70-400=większe od 150=300==50=200==
2N3955A=Si pnp=55-240=70=120W==140=12A==
2N3956=Si pnp=55-240=60=150W==160=15A==
2N3957=Si pnp=100-320=120=300==30=800==
2N3958=Ge pnp=20-250=0,5=5,5W==16=2,5A==
2N3958=N=====50V=.5A==
2N3959=Si npn=40-200=1300=360=(0,3)=12=(30)=-=TO-18
2N3959=Ge pnp=20-250=0,5=5,5W==32=2,5A==
2N396=Ge złączowy pnp=30-150=większe od ,5=200=30=20=200=100=ТО-5
2N3960=Si npn=40-200=1600=360=(0,3)=12=(30)=(3)=TO-18
2N3960=Ge pnp=20-250=0,5=5,5W==60=2,5A==
2N3961=Si npn==400=9W=-=40=-=-=TO-102
2N3962=Si epitaksjalny pnp=100-300=160=360=(0,25)=60=(10)=(0,5)=TO-18
2N3962=Ge pnp=155-220==200==25=200==
2N3963=Si epitaksjalny pnp=100-300=160=360=(0,25)=80=(10)=(0,5)=TO-18
2N3963=Ge pnp=34-115=0,25=20W==60=1,5A==
2N3964=Si epitaksjalny pnp=250-500=160=360=(0,25)=45=(10)=(0,5)=TI-18
2N3964=Ge pnp=34-67=0,25=24W==30=1,5A==
2N3965=Si pnp=100-300=160=360=(0,25)=60=(10)=(0,5)=TO-18
2N3965=Si npn=30-90=0,5=115W=-=150=-=-=TO-3
2N3965=Ge pnp=80-300==150==30=150==
2N3966=Ge pnp=40-100=0,7=150==20=70==
2N3967=Ge pnp=40-150=2=50==10=2==
2N3967A=Ge pnp=60-100==65==18=40==
2N3968=Ge pnp=55==150==25=100==
2N3968A=Ge pnp=55==150==45=100==
2N3969=Ge pnp=45-80=1,2=150==45=100==
2N3969A=Ge pnp=45-80=1,2=150==30=100==
2N396A=Ge złączowy pnp=większe od 15=większe od 5=200=30=20=200=100=ТО-5
2N397=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=30=15=200=10=ТО-5
2N3970=Ge pnp=85=2=150==25=300==
2N3971=Ge pnp=85=2=150==45=300==
2N3972=Ge pnp=60-110=1,5=150==30=100==
2N3973=Si npn=35-100=350=360=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67
2N3974=Si npn=55-200=350=400=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67
2N3975=Si npn=35-100=350=400=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67
2N3976=Si npn=55-200=350=400=(0,3)=30=1(150)=(15)=RO-67
2N3977=Si pnp=większe od 40=1=800=(0,1)=10=(5)=-=TO-46
2N3978=Si pnp=większe od 30=1=-=(0,15)=20=(5)=-=TO-46
2N3979=Si pnp=większe od 20=1=-=(0,15)=30=(5)=-=TO-46
2N398=Ge złączowy pnp=większe od 20=1=50=105=105=100=85=ТО-5
2N3981=Si npn=30-120=250=-=(0,8)=30=(500)=(50)=TO-5
2N3982=Si npn=40-140=250=800=(0,8)=30=(500)=(50)=TO-5
2N3983=Si npn=większe od 30=500=200=-=12=-_=-=-
2N3984=Si npn=większe od 20=400=200=-=12=-=-=TO-92
2N3985=Si npn=większe od 20=300=200=-=12=-=-=TO-92
2N398B=Ge złączowy pnp=większe od 20=1=250=105=105=200=100=ТО-5
2N398А=Ge złączowy pnp=większe od 20==150=105=105=200=100=ТО-5
2N399=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,4=35W=40=35=ЗА=100=ТО-3
2N3993=Ge pnp=60-100=1=150==30=100==
2N3993A=Ge pnp=60-110=1,5=150==30=100==
2N3994=Ge pnp=60-100==150==60=100==
2N3994A=Ge pnp=15-50=6k=30W==32=3,5A==
2N3995=Ge pnp=150-450=900=300=-=12=-=-=TO-39
2N3995=Ge pnp=15-50=6k=30W==60=3,5A==
2N3996=Si epitaksjalny pnp=40-120=40=30W=-=80=5 A=-=TO-111
2N3996=Ge pnp=34-100=6k=30W==32=3,5A==
2N3997=Si epitaksjalny pnp=80-240=40=30W=-=80=5 A=-=TO-111
2N3997=Ge pnp=34-100=6k=30W==60=3,5A==
2N3998=Si epitaksjalny pnp=40-120=40=30W=-=80=5A=-=TO-111
2N3998=Ge pnp=16-36=6k=30W==40=6A==
2N3999=Si epitaksjalny pnp=80-240=40=30W=-=80=5 A=-=TO-111
2N3999=Ge pnp=16-36=6k=30W==60=6A==
2N3t74=Si pnp=12-36=większe od 1=75 W=100=100=ЗА=200=то-з
2N3U6=Ge pnp=30-80=6k=30W==40=6A==
2N400=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,5=35W=50=20=ЗА=100=ТО-3
2N4000=Si epitaksjalny pnp=30-120=40=15W=-=80=1 A=-=TO-5
2N4000=Ge pnp=25-115=większe od 0,15=25W==40=8A==
2N4001=Si epitaksjalny pnp=30-120=40=15W=-=100=1 A=-=TO-5
2N4001=Ge pnp=40-80=0,25=40W==30=7A==
2N4002=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=100W=80=80=30 A=-=TO-63
2N4002=Ge pnp=70==150==16=500==
2N4003=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=100W=-=100=30 A=-=TO-63
2N4003=Ge pnp=70==150==20=500==
2N4004=Si epitaksjalny pnp=30-150=30=40 W=-=80=-=-=Х21
2N4005=Si epitaksjalny pnp=30-150=30=40 W=-=100=-=-=Х21
2N4006=Si npn=-=20=400=-=6=-=-=TO-46
2N4007=Si pnp=-=15=400=-=15=-=-=TO-46
2N4008=Si pnp=-=15=400=-=30=-=-=TO-46
2N401=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,4=35W=40=35=ЗА=100=ТО-3
2N4012=Si npn=4-40=500=11 W=-=40=-=-=TO-60
2N4012=Ge pnp=40-85=0,7=125==30=100==
2N4013=Si npn=60-150=300=360=-=30=500=-=TO-18
2N4013=Ge pnp=35-63=0,7=125==32=300==
2N4014=Si npn=60-150=300=360=(0,26)=50=500=-=TO-18
2N4014=Ge pnp=40-220==125==30=100==
2N4015=Ge pnp=55-360=0,7=125==30=100==
2N4016=Ge pnp=57-140=0,7=125==32=300==
2N4017=Ge pnp=56-240==220==20=500==
2N4018=Ge pnp=45==200==25=150==
2N4019=Ge pnp=120==200==25=150==
2N402=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,6=180=25=20=150=85=ТО-5
2N4020=Ge pnp=120==200==25=150==
2N4021=Ge pnp=120==200==25=150==
2N4022=Ge pnp=50-83==200==25=150==
2N4023=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W==80=20A==
2N4024=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W==80=30A==
2N4025=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W==100=20A==
2N4026=Si pnp=40-120=100=500==60=(1000)=-=TO-18
2N4026=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W==140=20A==
2N4027=Si pnp=40-120=100=500=(0,15)=80=(150)=-=TO-18
2N4027=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W==100=30A==
2N4028=Si pnp=100-300=150=500=(15)=60=(150)==TO-18
2N4028=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W==140=30A==
2N4029=Si pnp=100-300=150=500=(0,5)=80=(500)=-=TO-18
2N4029=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W==80=20A==
2N403=Ge złączowy pnp==większe od 0,85=180=25=20=200=85=ТО-5
2N4030=Si epitaksjalny pnp=40-120=100=800=(0,15)=60=(150)=200=TO-5
2N4030=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W==80=30A==
2N4031=Si epitaksjalny pnp=40-120=100=4W=(0,15)=80=(150)=200=TO-5
2N4031=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W==100=20A==
2N4032=Si epitaksjalny pnp=100-300=150=4W=(0,15)=60=(150)=200=TO-5
2N4032=Ge pnp=większe od 20=2,5k=80W==140=20A==
2N4033=Si epitaksjalny pnp=100-300=150=4W=(0,15)=80=(150)=200=TO-5
2N4033=PNP==B100-300===80V=1A==
2N4033=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W==100=30A==
2N4034=Si epitaksjalny pnp=70-200=400=360=(0,13)=40=(10)=-=TO-18
2N4034=Ge pnp=większe od 50=2,5k=80W==140=30A==
2N4035=Si epitaksjalny pnp=50-300=450=1W=(0,13)=40=(10)100=-=TO-18
2N4035=Ge pnp=22-396==100==25=20==
2N4036=Si epitaksjalny pnp=40-140=60=7W=90(0,6)=65=(150)1 A=200(150)=TO-39
2N4036=PNP===1W==90V=1A==
2N4036=Ge pnp=53-273=większe od 10=650==32=1A==
2N4037=Si epitaksjalny pnp=50-250=większe od 60=7W=60(1,4)=40=(150)1 A=-=TO-5
2N4037=Ge pnp=20-125=0,3=80W==25=15A==
2N404=Ge złączowy pnp=większe od 24=większe od 4=150=25=24=100=85=ТО-5
2N4040=Si npn=10-80=500=17,5W=-=40=ЗА=-=TO-117
2N4041=Si npn=10-80=500=10W=-=40=1 A=-=TO-117
2N4046=Si npn=40-150=800=800=(0,20)=30=(100)=-=TO-5
2N4046=Ge pnp=20-125=0,3=80W==45=15A==
2N4047=Si npn=40-150=250=800=(0,26)=50=500=-=TO-5
2N4047=Ge pnp=25-100=0,3=80W==55=15A==
2N4048=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=30=-=-=TO-36
2N4049=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=45=-=-=TO-36
2N404А=Ge złączowy pnp=większe od 24=większe od 4=150=40=35=150=85=ТО-5
2N405=Ge złączowy pnp=35=0,65=150=20=18=35=85=ТО-40
2N4050=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=60=-=-=TO-3
2N4051=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=30=-=-=TO-3
2N4052=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=45=-=-,=TO-3
2N4053=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=60==-=TO-3
2N4054=Ge pnp=30-90=15=4000=-=300=-=-=Х51
2N4055=Ge pnp=30-90=15=4000=-=250=-=-=Х51
2N4056=Ge pnp=30-90=15=4000=-=200=-=-=Х51
2N4057=Si npn=30-90=15=4000=-=150=-=-=Х51
2N4058=Si pnp=100-400=-=250=(0,7)=30=(Ю)=(0,5)=TO-92
2N4058=Ge pnp=25-100=0,3=80W==65=15A==
2N4059=Si pnp=45-660=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92
2N4059=Ge pnp=50-165=0,3=27,5W==40=7A==
2N406=Ge złączowy pnp=35=0,65=150=20=18=35=85=ТО-1
2N4060=Si pnp=45-165=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92
2N4060=Ge pnp=45-155=większe od 0,2=44W==25=7A==
2N4061=Si pnp=90-330=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92
2N4061=Ge pnp=45-155=większe od 0,2=44W==30=7A==
2N4062=Si pnp=180-660=-=250=(0,7)=30=(10)=(0,5)=TO-92
2N4062=Ge pnp=25-80=0,3=44W==35=10A==
2N4063=Si npn=40-160=50=15W=-=350=-=-=MD14
2N4063=Ge pnp=25-80=0,3=44W==40=10A==
2N4064=Si npn=40-160=50=15W=-=250=-=-=MD 14
2N4064=Ge pnp=25-80=0,3=44W==50=10A==
2N4068=Si npn=większe od 30=80=500=(3)=150=(30)=-=TO-104
2N4069=Si npn=większe od 30=80=1000=(3)=150=(30)=-=TO-104
2N407=Ge złączowy pnp=65=-=150=20=18=70=85=ТО-40
2N4070=Si npn=40-120=60=90 W=-=100=-=-=то-з'
2N4071=Si npn=40-120=60=90 W=-=150=-=-=TO-3
2N4072=Si npn=większe od 10=550=350=-=20=-=-=TO-18
2N4072=Ge pnp=65-180=większe od 10k=165==32=100==
2N4073=Si npn=większe od 10=550=350=-=20=-=-=TO-5
2N4073=Ge pnp=80-270=większe od 10k=165==32=100==
2N4074=Si npn=75-300=80=500=(0,3)=40=(300)=(15)=TO-104
2N4075=Si npn=30-90=20=30W=-=60=-=-=MT43
2N4075=Ge pnp=65-180=większe od 10k=165==32=100==
2N4076=Si npn=50-150=-=30W=-=60=-=-=MT43
2N4076=Ge pnp=60-150==150==20=400==
2N4077=Ge npn=10-300=1=7,5W==40=-==MD17
2N4078=Ge pnp=50-300=1=8W==20===MD 17
2N408=Ge złączowy pnp=65=-=150=20=18=70=85=ТО-1
2N4080=Si pnp=większe od 20=800=200=-=15=-=-=TO-72
2N4080=Ge pnp=35-90==150==20=400==
2N4081=Si npn=większe od 40=600=200=-=40=-=-=TO-104
2N4082=Ge pnp=45-170=0,5=6,6W==20=1A==
2N4083=Ge pnp=50-80=0,4=6,6W==25=1A==
2N4084=Ge pnp=45-170=0,5=6,6W==35=1A==
2N4085=Ge pnp=50-80=0,4=6,6W==35=1A==
2N4086=Si npn=większe od 150=160=200=-=12=-=-=TO-98
2N4087=Si npn=większe od 250=160=200=-=12=-=-=TO-98
2N4087=Ge pnp=70-300==200==18=1A==
2N4087A=Si npn=większe od 250=160=200=-=12=-=-=TO-98
2N4087A=Ge pnp=70-300==200==25=1A==
2N409=Ge złączowy pnp=48=6,7=80=13=-=15=85=ТО-40
2N4091=Ge pnp=25-250==30W==150=9A==
2N4092=Ge pnp=30-125=większe od 1,3=30W==150=9A==
2N4093=Ge pnp=54-306==100==20=40==
2N41=Ge złączowy pnp=40=-=50=25=-=15=65=-
2N410=Ge złączowy pnp=48=6,7=80=13=-=15=85=ТО-1
2N4100=Ge pnp=270-440=0,7=210==25=1A==
2N4104=Si npn=400-800=300=300=(0,3)=60==(0,1)=TO-18
2N4104=Ge pnp=70-300=1,5=210==40=3A==
2N4105=Ge npn=70-350=-=1500=-=-=-=-=TO-1
2N4106=Ge pnp=70-350=-=1500=-=-=-=-=TO-1
2N411=Ge złączowy pnp=75=większe od 10=80=13=-=15=85=ТО-40
2N4111=Si npn=40-120=-=29 W=-=60=-=-=TO-3
2N4111=Ge pnp=54-83=0,35=30W==30=7A==
2N4112=Si npn=100-300=80=29 W=-=60=-=-=TO-3
2N4112=Ge pnp=27-71=2,5=40W==200=HA==
2N4113=Si npn=40-120=70=29 W=-=80=-=-=TO-3
2N4113=Ge pnp=40-180==200==32=1A==
2N4114=Si npn=100-300==29 W=-=80=-=-=TO-3
2N4114=Si pnp=40-240=3=25W==50=3A==
2N4115=Si npn=40-120=70=37 W=-=80=-=-=MT43
2N4115=Si pnp=40-240=3=25W==50=3A==
2N4116=Si npn=40-120=80=37W=-=80=-=-=MT43
2N4116=Si pnp=40-240=3=25W==40=3A==
2N4117=Si pnp=40-240=3=25W==40=3A==
2N4117A=Ge pnp=70-270=2=150==30=150==
2N4118A=Ge pnp=70-270==150==30=150==
2N4119=Ge pnp=20-100=większe od 7k=18W==50=3,5A==
2N4119A=Ge pnp=36-440=0,8=150==20=500==
2N412=Ge złączowy pnp=75=większe od 10=80=13=-=15=85=ТО-1
2N4120=Ge pnp=36-440=0,8=150==32=500==
2N4121=Si pnp=70-200=400=200=(0,14)=40=(101=-=RO110
2N4121=Ge pnp=51-245=10k=4,3W==32=1,5A==
2N4122=Si pnp=150-300=większe od 450=200=(0,14)=40=(10)=-=RO110
2N4122=Ge pnp=60-83=0,7=12W==35=2A==
2N4123=Si npn=50-150=250=310=(o,3)=30=(50)=(5)=TO-92
2N4123=Ge pnp=46-334==150==25=500==
2N4124=Si npn=120-360=300=310=(0,3)=25=(2)=(5)=TO-92
2N4124=NPN===.35W==30V=.2A==
2N4124=Ge pnp=większe od 40=większe od 0,3=6W==25=2A==
2N4125=Si pnp=50-150=200=310=(0,4)=30=(2)=(5)=TO-92
2N4125=Ge pnp=większe od 80=większe od 0,3=6W==25=2A==
2N4126=Si pnp=120-360=250=310=(0,4)=25=(2)=(5)=TO-92
2N4126=PNP=====25V=.2A==
2N4126=Ge pnp=większe od 100=większe od 0,3=6W==25=2A==
2N4127=Ge pnp=36-185=większe od 10k=6W==32=3A==
2N4128=Si pnp=10-80=200=40 W=-=40=-=-=MT59
2N4128=Ge pnp=50-275=0,7=6W==25=2A==
2N413=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 1=170=30=18=200=85=ТО-5
2N4130=Si npn=10-60=1,25=140W=-=65=-=-=TO-3
2N4130=Ge pnp=70-300=1,5=6W==50=5A==
2N4131=Si npn=10-80=150=55 W=-=80=-=-=TO-3
2N4134=Si npn=200=350=200=(0,4)=39=-=-=TO-72
2N4134=Ge pnp=większe od 40=większe od 0,3=9W==20=5A==
2N4135=Si npn=większe od 200=425=200=-=30=-=-=TO-72
2N4135=Ge pnp=większe od 60=większe od 0,3=9W==20=5A==
2N4137=Si npn=40-120=500=360=(0,3)=20=(10)=-=TO-18
2N4137=Ge pnp=57-334==200==18=1A==
2N4138=Si npn=większe od 30=20=300=(0,15)=30=(10)=(0,5)=TO-46
2N4138=Ge pnp=większe od 30==250==25=500==
2N413A=Ge złączowy pnp=30=2,5=150=30=-=200=85=ТО-5
2N414=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 3=170=30=15=200=85=ТО-5
2N4140=Si npn=40-120=250=300=(0,40)=30=(150)=(15)=RO110
2N4140=Si pnp=30-280=5=25W==80=3A==
2N4141=Si npn=100-300=250=300=(0,40)=30=(150)=(15)=RO110
2N4141=Si pnp=30-280=5=25W==50=3A==
2N4142=Si pnp=40-120=200=300=(0,40)=40=(150)=(15)=RO110
2N4142=Si pnp=40-300=35=1W==60=3A==
2N4143=Si pnp=100-300=200=300=(0,40)=40=(150)=(15)=RO110
2N4143=Si pnp=40-300==1W==80=3A==
2N414A=Ge złączowy pnp=60=7=150=30=-=200=85=ТО-5
2N414B=Ge złączowy pnp=60=7=200=30=-=400=85=ТО-5
2N414C=Ge złączowy pnp=60=7=200=30=-=400=85=ТО-5
2N415=Ge złączowy pnp=30=10=150=-=12=50=85=ТО-5
2N4150=Si pnp=40-300=35=15W==60=3A==
2N415A=Ge złączowy pnp=80=10=150=30=-=200=85=ТО-5
2N416=Ge złączowy pnp=45-220=większe od 5=170=3o=12=200=85=ТО-5
2N417=Ge złączowy pnp=60-260=większe od 15=170=30=10=200=85=ТО-5
2N418=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=25 W=100=80=5 A=100=то-з
2N419=Ge złączowy pnp=9-44=0,3=35W=55=45=ЗА=100=то-з
2N420=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=25 W=65=45=5A=100=то-з
2N4207=Si pnp=50-120=650=300=(0,15)=6=(10)=-=TO-18
2N4207=Si pnp=35-200=10=60W==100=7,5A==
2N4208=Si pnp=30-120=700=300=(0,15)=12=(10)=-=TO-18
2N4208=Si pnp=35-200==60W==150=7,5A==
2N4209=Si pnp=50-120=850=300=(0,18)=15=(10)=-=TO-18
2N4209=Si pnp=40-320=8=30W==60=8A==
2N420А=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,4=25 W=90=70=5 A=100=то-з
2N4210=Si npn=20-100=10=175 A=-=60=-=-=TO-63
2N4210=Si pnp=40-320=8=30W==60=8A==
2N4211=Si npn=20-100=10=175W=-=80=-=-=TO-63
2N4211=Si pnp=40-320=8=35W==60=10A==
2N422=Ge złączowy pnp=50=0,8=150=35=20=100=85=ТО-5
2N4220=N=====30V=.5mA==
2N4220=Si pnp=60-320=50=800==60=1,5A==
2N4220A=Si pnp=60-320=50=800==60=1,5A==
2N4221=Si pnp=40-320=8=10W==35=3A==
2N4221A=Si pnp=30-160=70k=25W==60=3A==
2N4222=Si pnp=30-160=70k=25W==80=3A==
2N4222A=Si pnp=30-160=70k=25W==60=3A==
2N4223=Si pnp=75-150=200=300=(0,40)=-=(150)=(15)=RO110 TO-18
2N4223=npn=30-160=70k=25W==80=3A==
2N4224=Si pnp=40-320=8=20W==50=5A==
2N4225=Si npn=większe od 25=150=5W=-=40=-=-=TO-5
2N4226=Si npn=większe od 30=150=5W=-=60=-=-=TO-5
2N4227=Si npn=75-150=250=300=(0,40)=-=(150)=(15)=RO110 TO-18
2N422А=Ge złączowy pnp=większe od 30=1,5=185=35=20=200=85=ТО-5
2N4231=Si npn=25-100=większe od 4=35W=(0,7)=40=4A (1,5 A)=-=TO-66
2N4231=Si pnp=40-320=8=20W==50=5A==
2N4231A=Si pnp=45-220=większe od 3=60W==70=7A==
2N4232=Si npn=25-100=większe od 4=30W=(0,7)=60=4A (1,5 A)=-=TO-66
2N4232=Si pnp=45-220=większe od 3=60W==90=7A==
2N4232A=Si pnp=45-220=większe od 3=80W==90=10A==
2N4233=Si npn=30-150=30>2=6W=(0,6)=60=(1 A)=-=TO-5
2N4233=Si npn=25-100=większe od 4=35 W=(0,7)=80=4A (1,5 A)=-=TO-66
2N4233=Si pnp=45-220=większe od 3=80W==110=10A==
2N4233A=Si pnp=45-220=większe od 3=100W==110=12A==
2N4234=Si pnp=30-150=3=6W=(0,6)=40=1 A (1 A)=-=TO-5
2N4234=Si pnp=45-220=większe od 3=100W==140=12A==
2N4235=Si pnp=30-150=3=6W=(0,6)=60=1 A (1 A)=-=TO-5
2N4235=Si pnp=35-200=7=43W==60=5A==
2N4236=Si pnp=30-150=3=6W=(0,5)=80=1 A (1 A)=-=TO-5
2N4236=Si pnp=35-200=7=43W==85=5A==
2N4237=Si npn=większe od 30=30=5W=-=40=-=-=TO-5
2N4237=Si pnp=35-200=7=43W==60=5A==
2N4238=Si pnp=35-200=7=43W==85=5A==
2N4239=Si npn=30-150=30=6W=(0,6)=80=1 A (1 A)=-=TO-5
2N4239=Si pnp=55-300=70=10W==20=5A==
2N424=Si złączowy npn=12-60=0,3=37,5 W=80=80=2A=100=ТО-53
2N424/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=37,5W=80=80=ЗА=100=MS3
2N4240=Si npn=30-150=15=35=(1)=300=2A (0,75 A)=-=TO-66
2N4242=Ge pnp=40-80=0,5=100W=-=60=-=-=C-2
2N4243=Ge pnp=40-80=0,5=100W=-=45=-=-=C-2
2N4245=Ge pnp=60-120=0,5=100W=-=60=-=-=C-2
2N4246=Ge pnp=60-120=0,5=100W=-=45=-=-=C-2
2N4247=Ge pnp=60-120=0,5=100W=-=30=-=-=C-2
2N4248=Ge pnp=większe od 50=-=200=-=40=-=-=RO-124
2N4249=Ge pnp=większe od 100=-=200=-=60=-=-=RO-124
2N424A/I=Si złączowy npn=12-60=2,5=37,5W=80=80=ЗА=100=MS3
2N424А=Si złączowy npn=12-60=8=45W=80=80=2A=100=ТО-53
2N425=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 3=150=30=18=400=100=ТО-5
2N4250=Si pnp=większe od 250=-=200=-=40=-=-=RO-124
2N4252=Si npn=większe od 50=600=200=-=18=-=-=TO-72
2N4253=Si npn=30-150=600=200=-=18=-=-=TO-72
2N4254=Si npn=większe od 50=600=200=-=18=-=-=TO-92
2N4255=Si npn=30-150=600=200=-=18=-=-=TO-92
2N4256=Si npn=100-500=135=360=(0,125)=18=(10)=(1)=TO-98
2N4257=Si pnp=30-120=500=200=(0,15)=6=(10)=-=-
2N4258=Si epitaksjalny pnp=30-120=700=200=40=12=-=-=TO-106
2N4259=Si npn=większe od 70=-=175=-=30=-=-=R0115
2N426=Ge złączowy pnp=40-60=większe od 3=170=30=18=400=100=ТО-5
2N4260=Si pnp=30-150=1600=200=(0,35)=15=(10)=(1)=TO-72
2N4261=Si pnp=30-150=2000=200=(0,35)=15=(10)=(1)=TO-72
2N4262=Si npn=większe od 75=600=1000=-=10=-=-=-
2N4263=Si npn=większe od 75=800=1000==10===
2N4264=Si npn=40-160=300=310=(0,22)=15=10=(1)=TO-92
2N4265=Si npn=100-400=300=310=(0,22)=12=(10)==TO-92
2N4269=Si npn=większe od 200=-=360=-=140=-=-=TO-18
2N427=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=170=30=15=400=100=ТО-5
2N427=PNP===.15W==30V=.4A==
2N4270=Si npn=większe od 200=-=580=-=140=-=-=TO5
2N4271=Si npn=20-140=20=5W=-=140=-=-=TO-5
2N4272=Si npn=20-140=10=5W=-=140=-=-=TO-5
2N4273=Si npn=20-140=10=25 W=-=140=-=-=TO-5
2N4274=Si npn=18=400=200=-=12=-=-=RO-110
2N4275=Si npn=35-120=400=280=(0,20)=15=(10)=-=RO-110
2N4276=Si npn=60-120=0,18=170 W=-=20=-=-  ,=TO-3
2N4277=Si npn=80-180=0,25=170W=-=20=-=-=TO-3
2N4278=Si npn=60-120=0,18=170W=-=30=-=-=TO-3
2N4279=Si npn=80-180=0,25=170 W=-=30=-=-=TO-3
2N428=Ge złączowy pnp=większe od 60=większe od 10=170=30=12=400=100=ТО-5
2N4280=Si npn=60-120=0,18=170 W=-=45=-=-=TO-3
2N4281=Si npn=80-180=0,25=170W=-=45=-=-=TO-3
2N4282=Ge pnp=60-120=0,18=170W=-=60=-=-=TO-3
2N4283=Ge pnp=80-180=0,25=170W=-=60=-=-=TO-3
2N4284=Si pnp=35-150=7=250=(0,5)=25=(10)=(1)=U 29
2N4285=Si pnp=35-150=7=250=(0,5)=35=(10)==U 29
2N4286=Si npn=150-600=40=250=(0,35)=25=(1)=(0,1)=U 29
2N4287=Si npn=150-600=40=250=(0,35)=45=(1)=(0,1)=U 29
2N4288=Si pnp=150-600=40=250=(0,35)=25=(1)=(0,1)=U 29
2N4289=Si pnp=150-600=40=250=(0,35)=45=(1)=(0,1)=U 29
2N428A=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 10=150=30=18=-=100=ТО-5
2N4290=Si pnp=50-300=100=250=(0,4)=20=(100)=(10)=U 29
2N4291=Si pnp=100-300=100=250=(0,4)=30=(100)=(10)=U 29
2N4292=Si npn=większe od 20=600=250=(0,6)=15=(10)=(1)=U 29
2N4293=Si npn=większe od 20=600=250=(0,6)=15=(10)=(1)=U 29
2N4294=Si npn=30-120=400=250=(0,25)=12=(10)=(1)=U 29
2N4295=Si npn=40-120=500=250=(0,25)=15=(10)=(1)=U 29
2N4296=Si dyfuzyjny npn=50-150=30=20 W=(0,9)=250=(50) 1 A=(5)=TO-66
2N4297=Si npn=70-300=30=20 W=(0,75)=250=1 A (50)=(5)=TO-66
2N4298=Si npn=25-75=30=20 W=(0,9)=350=1 A (50)=(5)=TO-66
2N4299=Si npn=50-150=30=20 W=(0,75)=350=1 A (50)=(5)=TO-66
2N43=Ge złączowy pnp=42=1,3=240=45=30=300=75=RO-32
2N43=Ge złączowy pnp=32=0,8=50=35=-=20=65=-
2N4300==30-120=30=15W=-=80=-=-=TO-5
2N4301=Si epitaksjalny pnp=30-120=40=50 W=-=80=10A=-=TO-61
2N4305=Si npn=50-150=-=1500=-=80=-=-=TO-5
2N4306=Si npn=50-150=-=4000=-=80=-=-=MT65
2N4307=Si npn=50-150=-=1500=-=60=-=-=TO-5
2N4308=Si pnp=50-150=-=5W=-=60=-=-=MT65
2N4309=Si npn=50-150=-=1500==80===TO-5
2N430А=Si złączowy npn=40-100=20=200=45=45=-=175=TO-5
2N431=Si złączowy npn=30=większe od 10=150=30=15=-=125=ТО-5
2N4310=Si pnp=40-120==5W==80===MT65
2N4311=Si npn=40-120=-=1500=-=60=-=-=TO-5
2N4312=Si npn=40-120=-=5A=-=60=-=-=MT65
2N4313=Si pnp=30-120=700=200=(0,19)=12=(30)=-=R0124
2N4313=Si pnp=mniejsze od 320=180=60==25=1,5A==
2N4314=Si pnp=większe od 50=60=7W=-=65=-=-=TO-5
2N4314=Si pnp=40-200=4=200W==200=15A==
2N432=Si złączowy npn=większe od 20=większe od 10=150=30=15=-=125=ТО-5
2N433=Si złączowy npn=większe od 45=większe od 10=150=30=15=-=125=ТО-5
2N4338=Si pnp=2k-15k==40W==100=8A==
2N4339=Si pnp=40-240=10=30W==70=4A==
2N434=Ge złączowy pnp=90=10=150=12=-=20=85=TO-5
2N4340=Si pnp=90-400=120=800==50=1A==
2N4341=Si pnp=70=200=800==250=500==
2N4342=Si pnp=60-320==30W==140=5A==
2N4343=Si pnp=60-320==30W==160=5A==
2N4346=Ge pnp=-=-=5W=(0,75)=320=10A(6A)=(400)=TO-3
2N4347=Si npn=20-70=0,8=117W=140=120=(5A)10A=(200)1 A=TO-3
2N4347=NPN===100W==140V=5A==
2N4347=Si pnp=60-320==40W==80=8A==
2N4348=Si npn=15-60=0,7=120W=(1)=120=30(5A)=(0,5A)=TO-3
2N4348=Si pnp=60-200==60W==100=12A==
2N4349=Si npn=większe od 20=350=7W=-=-=-=-=TO-5
2N4350=Si pnp=10-200=300=7W=-=40==-=TO-5
2N4351=Si pnp=60-200==60W==120=12A==
2N4352=Si pnp=35-200==100W==140=15A==
2N4354=Si pnp=50-500=większe od 100=350=(0,15)=60=(150)=-=TO-105
2N4354=Si pnp=35-200==100W==160=15A==
2N4355=Si pnp=100-400=większe od 100=350=(0,15)=60=(150)=-=TO-105
2N4355=Si pnp=35-200==150W==200=20A==
2N4356=Si pnp=50-250=większe od 100=350=(0,15)=80=(150)=-=TO-105
2N4356=Si pnp=1,1k-24k=20=80W==110=12A==
2N4357=Si pnp=100=40=400=-=240=-=-=TO-18
2N4357=Si pnp=40-200=11=60W==80=8A==
2N4358=Si pnp=100=40=700=-=240=-=-=TO-18
2N4358=Si pnp=40-200=7=70W==100=10A==
2N4359=Si pnp=40-200=6=80W==120=12A==
2N4360=Si pnp=60-340=200=600==25=1,5A==
2N438=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 2,5=150=30=25=зоо=85=ТО-5
2N4381=Si pnp=60-340=200=750==50=1,5A==
2N4382=Si pnp=60-340=200=750==25=1,5A==
2N4383=Si npn=150=120=800=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-5
2N4384=Si npn=150=120=500=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-18
2N4384=Si pnp=90-400==150==25=700==
2N4385=Si npn=120=120=800=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-5
2N4386=Si npn=120=120=500=(0,2)=30=(10)=(1)=TO-18
2N4387=Si pnp=25-100=25=20 W=-=40=-=-=TO-66
2N4388=Si pnp=25-100=25=20 W=-=60=-=-=TO-66
2N4389=Si pnp=30-180=400=200=-=12=-=-=R0124
2N4389=Si pnp=40-200=7=60W==100=7A==
2N438A=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 2,5=150=30=25=300=85=ТО-5
2N4390=Si npn=większe od 20=50=500=-=120=-=-=TO-104
2N4391=Si pnp=40-200=6=80W==120=8A==
2N4392=Si npn=-=-=70 W=-=35=-=-=TO-60
2N4392=Ge pnp=większe od 100==13W==12=10A==
2N4392=N=====40V===
2N4393=Si pnp=40-200=40=20W==160=3A==
2N4395=Si npn=większe od 75=7=60 W=-=40=-=-=TO-3
2N4396=Si npn=większe od 60=7=60 W=-=60=-=-=TO-3
2N4397=Si npn=większe od 40=600=200 W=(0,3)=40=-=-=TO-104
2N4398=Si pnp=15-60=większe od 4=200 W=(2)=40=30A (20 A)=-=TO-3
2N4398=Si pnp=40-200=4=25W==200=3A==
2N4399=Si pnp=15-60=większe od 4=200 W=(2)=60=30A (20 A)=-=TO-3
2N4399=Si pnp=60-320=110=8W==100=2A==
2N4399=PNP===200W==60V=30A==
2N439A=Ge złączowy npn=większe od 30=większe od 5=150=30=-=300=85=ТО-5
2N43А=Ge złączowy pnp=42=1,3=240=45=30=300=75=RO-32
2N44=Ge złączowy pnp=25=1=240=45=30=300=75=RO-32
2N440=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 10=100=30=15=300=85=ТО-5
2N4400=Si pnp=50-150=200=310=(0,40)=40=(150)=(50)=TO-92
2N4400=Si pnp=60-320=110=8W==120=2A==
2N44002N4401=NPN=====60V=.6A==
2N4401=Si npn=100-300=250=310=(0,40)=40=050)=(50)=TO-92
2N4401=Si pnp=60-320=100=10W^==25=3A==
2N4402=Si pnp=50-150=150=310=(0,40)=40=(150)=(50)=TO-92
2N4402=Si pnp=60-320=100=10W==35=3A==
2N4403=Si pnp=100-300=200=310=(0,40)=40=(150)=(50)=TO-92
2N4403=PNP==B60-500===40V=.6A==
2N4403=Si pnp=40-320=15=40W==85=10A==
2N4404=Si pnp=40-120=200=-=-=80=-=-=TO-39
2N4404=Si pnp=40-320=15=40W==85=10A==
2N4405=Si pnp=100-300=200=5W=-=80=-=-=TO-3 9
2N4405=Si pnp=40-320=15=60W==100=7A==
2N4406=Si pnp=30-120=150=5W=-=80=-=-=TO-39
2N4406=Si pnp=160-800=200=300==50=100==
2N4407=Si pnp=80-240=150=5W=-=80=-=-=TO-39
2N4407=Si pnp=160-800=200=300==50=100==
2N4409=Si npn=60-400=300=310=(0,2)=50=(1)=(0,1)=TO-92
2N4409=Si pnp=1k-20k==80W==100=15A==
2N440A=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 10=150=30=15=300=85=ТО-5
2N441=Ge złączowy pnp=20-40=0,01=150W=40=25=15 А=95=ТО-36
2N4410=Si pnp=1k-20k==80W==100=15A==
2N4411=Si pnp=40-160=400=150=(0,25)=12=(5)=(0,5)=TO-72
2N4412=Si pnp=większe od 120=20=600=-=30=-=-=TO-5
2N4412А=Si pnp=większe od 120=20=600=-=60=-=-=TO-5
2N4413=Si pnp=większe od 120=20=400=-=30=-=-=TO-18
2N4414=Si pnp=100=20=600=-=30=-=-=TO-5
2N4414A=Si pnp=100=20=600=-=60=-=-=TO-5
2N4415=Si pnp=100=20=400=-=30=-=-=TO-18
2N4415А=Si pnp=100=20=400=-=60=-=-=TO-18
2N4416=Si pnp=1k-20k==100W==100=15A==
2N4416=N=====30V=.05mA==
2N4416A=Si pnp=1k-20k==100W==100=15A==
2N4417=Si pnp=90-650==400==25=200==
2N4418=Si npn=40=500=360=(0,25)=15=(10)==Х55
2N4419=Si npn=30=400=360=(0,25)=12=(10)==Х55
2N441ЗА=Si pnp=120=20=400=-=60=-=-=TO-18
2N442=Ge złączowy pnp=20-40=0,01=150W=50=30=15 А=95=ТО-36
2N4420=Si npn=30=350=360=(0,35)=20=(100)=10=Х55
2N4420=NPN===.36W==40V=.2A==
2N4421=Si npn=25=300=360=(0,2)=12=(30)=(3)=Х55
2N4422=Si npn=30=350=360=(0,5)=15=(300)=(30)=Х55
2N4423=Si pnp=40=400=360=(0,5)=12=(100)=(10)=Х55
2N4423=Si pnp=90-650==400==50=200==
2N4424=Si npnE=180-540=120=360=-=40=(50)1=39=TO-98
2N4424=Si pnp=60-340==600==25=1A==
2N4425=Si npnE=180-540=120=900=-=40=(1)=-  -=Х28
2N4425=Si pnp=60-340==600==50=1A==
2N4427=Si planarny epitaksjalny npn=10-200=800=3000=40=20=400=200=TO-39
2N4427=NPN==175ms=1W==40V=.4A==
2N4427=Si pnp=40-140=12=150W==200=15A==
2N4428=Si npn=20-200=700=29 W=-=35=-=-=TO-39
2N4428=Si pnp=60-320=140=900==80=100==
2N4429=Si npn=20-200=700=5W=-=35=-=-=MT59
2N4429=Si pnp=60-320=140=900==100=100==
2N443=Ge złączowy pnp=20-40=0,01=150W=60=45=15 А=95=ТО-36
2N4430=Si npn=20-200=600=10W=-=40=-=-=MT66
2N4430=Si pnp=60-320=140=900==80=2A==
2N4431=Si npn=20-200=600=18W=-=40=-=-=MTĆ6
2N4431=Si pnp=60-320=140=900==100=2A==
2N4432=Si npn=115=250=600=-=30=-=-=TO-5
2N4432A=Si npn=160=250=600=-=30=-=-=TO-5
2N4433=Si npn=większe od 50=200=165=-=30==-=TO-72
2N4434=Si npn=115=240=145=-=20==-=TO-72
2N4435=Si npn=67=170=145=-=20=-=-=TO-72
2N4436=Si npn=40-120=250=200=(0,22)=30=(150)=-=R0124
2N4436=Si pnp=60-320=140=1W==120=100==
2N4437=Si npn=100=250=200=-=30=-=-=R0124
2N4437=Si pnp=60-320=140=1W==160=100==
2N4438=Si npn=40-120=30=1000=-=300=-=-=TO-39
2N4439=Si npn=100-240=30=1000=-=300=-=-=TO-39
2N444=Ge złączowy npn=15=większe od 0,5=150=15=-=-=85=ТО-5
2N4440=Si npn=10-200=500=11,6W=-=40=-=-=TO-60
2N4440=Si pnp=60-320=140=1W==120=3A==
2N4445=Si pnp=60-320=140=1W==160=3A==
2N4445A=Si pnp=1k-20k==1oow==100=20A==
2N4446=Si pnp=1k-20k==100W==100=20A==
2N4446A=Si pnp=35-200=20=60W==100=12A==
2N4447=Si pnp=35-200=22=60W==100=12A==
2N4447A=Si pnp=35-200=20=80W==120=12A==
2N4448=Si pnp=35-200=22=80W==120=12A==
2N4448A=Si pnp=35-200=20=100W==140=15A==
2N4449=Si npn=większe od 40=500=300=-=15=-=-=TO-46
2N4449=Si pnp=35-200=22=100W==140=15A==
2N444А=Ge złączowy npn=20-40=większe od 0,5=150=40=25=-=85=ТО-5
2N445=Ge złączowy npn=35=większe od 2=150=15=-=-=85=ТО-5
2N4450=Si npn=większe od 50=250=360=-=30=-=-=TO-46
2N4450=Si pnp=35-200=20=125W==160=15A==
2N4451=Si pnp=większe od 40=400=300=-=12=-=-=TO-46
2N4451=Si pnp=35-200=22=125W==160=15A==
2N4452=Si pnp=135=200=350=-=45=-=-=TO-46
2N4452=Si pnp=1k-10k=0,1=25W==60=4A==
2N4453=Si pnp=40=400=300=-=18=-=-=TO-46
2N4453=Si pnp=1k-10k=0,1=25W==80=4A==
2N445A=Ge złączowy npn=40-100=większe od 2=150=30=18=-=85=ТО-5
2N446=Ge złączowy npn=60=większe od 5=150=15=-=-=85=ТО-5
2N446А=Ge złączowy npn=60-250=większe od 5=150=30=15=-=85=ТО-5
2N447=Ge złączowy npn=125=większe od 9=150=15=-=-=85=ТО-5
2N447A=Ge złączowy npn=80-300=większe od 9=150=30=12=-=85=ТО-5
2N447B=Ge złączowy npn=200=większe od 9=150=25=-=-=85=ТО-5
2N448=Ge złączowy npn=25=większe od 5=65=15=15=20=85=OV5
2N449=Ge złączowy npn=72=większe od 8=65=-=15=20=85=OV17
2N44А=Ge złączowy pnp=31=1=155=-=25=50=75=RO-32
2N45=Ge złączowy pnp=12=1=150=45=-=50=75=TO-29
2N450=Ge złączowy pnp=130=większe od 10=150=20=12=125=85=ТО-5
2N451=Si złączowy npn=większe od 10==85 W=65=65=5 А=150=МТ4
2N452=Si złączowy npn=większe od 8=0,4=85 W=65=65=5A=150=MT4
2N453=Si złączowy npn=większe od 20=0,4=85 W=30=30=2A=150=MT4
2N454=Si złączowy npn=większe od 8=0,4=85 W=65=65=2A=150=MT4
2N456=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=50W=40=40=5A=100=TO-3
2N456A=Ge złączowy pnp=30-90=0,43=150W=40=30=7A=100=TO-3
2N456B=Ge złączowy pnp=30-90=0,2=90 W=40=30=7A=100=TO-3
2N457=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=50 W=60=60=5A=1oo=TO-3
2N457A=Ge złączowy pnp=30-90=0,43=150W=60=40=7A=100=TO-3
2N457B=Ge złączowy pnp=30-90=0,2=90 W=60=40=7A=100=TO-3
2N458=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=50W=80=80=5A=100=TO-3
2N458A=Ge złączowy pnp=30-90=0,43=150W=80=45=7A=100=TO-3
2N458B=Ge złączowy pnp=30-90=0,2=90 W=80=45=7A=100=TO-3
2N459=Ge złączowy pnp=20-70=0,005=50W=105=60=5A=100=TO-3
2N459A=Ge złączowy pnp=20-70=0,005=106W=105=60=5A=100=TO-3
2N45А=Ge złączowy pnp=większe od 15=1=150=45=-=10=75=TO-5
2N46=Ge złączowy pnp=40=0,8=50=25=-=20=65=-
2N460=Ge złączowy pnp=17-36=większe od 1,2=225=45=35=400=100=TO-5
2N461=Ge złączowy pnp=31-200=większe od 4=225=45=35=400=100=TO-5
2N462=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 0,5=150=40=-=200=75=TO-25
2N463=Ge złączowy pnp=20-60=0,005=50 W=60=50=5A=100=TO-32
2N464=Ge złączowy pnp=większe od 14=większe od 0,7=150=45=40=100=85=TO-5
2N465=Ge złączowy pnp=większe od 27=większe od 0,8=150=45=30=100=85=TO-5
2N465C=Ge złączowy pnp=27-66=większe od 0,5=150=40=40=100=85=TO-5
2N466=Ge złączowy pnp=większe od 56=większe od 1=150=35=20=100=85=TO-5
2N466C=Ge złączowy pnp=54-130=większe od 0,5=150=35=35=100=85=TO-5
2N467=Ge złączowy pnp=większe od 112=większe od 1,2=150=35=15=100=85=TO-5
2N467C=Ge złączowy pnp=110-260=większe od 1,2=150=35=35=100=85=TO-5
2N468=Ge złączowy npn=15-80=większe od 0,15=-=60=45=ЗА=85=-
2N47=Ge złączowy pnp=40=0,8=50=35=-=20=65=-
2N470=Si złączowy npn=30-60=12=200=15=15=-=175=TO-5
2N471=Si złączowy npn=30-60=12=200=30=30=-=175=TO-5
2N471A=Si złączowy npn=10-25=8=200=30=30=-=175=TO-5
2N472=Si złączowy npn=30-60=12=200=45=45=-=175=TO-5
2N473=Si złączowy npn=20-50=8=200=15=15=-=175=TO-5
2N474=Si złączowy npn=20-50=8=200=30=30=-=175=TO-5
2N474А=Si złączowy npn=20-50=8=200=45=30=-=175=TO-5
2N475=Si złączowy npn=20-50=8=200=45=45=-=175=TO-5
2N475А=Si złączowy npn=20-50=8=200=45=45=-=175=TO-5
2N476=Si złączowy npn=30-60=12=200=15=15=-=175=TO-5
2N476А=Si złączowy npn=45=17=200=15=-=-=175=TO-5
2N477=Si złączowy npn=40-100=8=200=30=30=-=175=TO-5
2N477А=Si złączowy npn=45=17=200=30=-=-=175=TO-5
2N478=Si złączowy npn=40-100=8=200=15=15=~~=175=TO-5
2N478A=Si złączowy npn=60=11=200=15===175=TO-5
2N479А=Si złączowy npn=40-100=20=200=30=30=-=175=TO-5
2N480=Si złączowy npn=40-100=8=200=45=45=-=175=TO-5
2N481=Ge złączowy pnp=50=3=150=12=-=20=85=TO-5
2N482=Ge złączowy pnp=50=3,5=150=12=-=20=85=TO-5
2N483=Ge złączowy pnp=60=5,5=150=12=-=20=85=TO-5
2N485=Ge złączowy pnp=50=7,5=150=12=-=10=85=TO-5
2N4854=Si pnp=100-300=200=600=-=40=-=-=F-100
2N4854=Si pnp=1k-10k=0,1=40W==70=5A==
2N4855=Si pnp=40-120=200=600=-=40=-=-=F-100
2N4855=Si pnp=1k-10k=0,1=40W==90=5A==
2N4856=Si pnp=1k-10k=0,1=60W==90=6A==
2N4856A=Si pnp=1k-10k=0,1=60W==110=6A==
2N4857=Si pnp=1k-10k=60k=80W==100=8A==
2N4857A=Si pnp=1k-10k=60k=80W==120=8A==
2N4858=Si pnp=1k-10k=60k=110W==120=10A==
2N4858A=Si pnp=1k-10k=60k=110W==140=10A==
2N4859=Si pnp=2k-15k==40W==100=7A==
2N4859A=Si pnp=2k-15k==40W==80=7A==
2N486=Ge złączowy pnp=100=12=150=12=-=10=85=TO-5
2N4860=Si pnp=2k-15k==40W==60=7A==
2N4860A=Si pnp=większe od 2k==30W==80=4A==
2N4861=Si pnp=większe od 2k==25W==40=3A==
2N4861A=Si pnp=większe od 2k==8W==100=1,5A==
2N4863==50=85=5W=(1,5)=120=2A=-=TO-5
2N4865=Si npn=10-40=10=350W=-=80===MT69
2N4867=Si pnp=większe od 2k==10W==100=1,5A==
2N4867A=Si pnp=40-140=13=100W==150=12A==
2N4868=Si pnp=55-300=8=30W==100=4A==
2N4868A=Si pnp=55-300=t=40W==100=5A==
2N4869=Si pnp=2k-24k==80W==110=7A==
2N4869A=Si pnp=55-160=10=60W==100=6A==
2N487=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 10=100=18  •=-=25=85=TO-5
2N4870=P=====35V=1.5A==
2N4871=PNP===.3W==35V=1.5A==TO92
2N4872=Si pnp=120=900=700=-=12=-=-=TO-18
2N4873=Si npn=150=700=360=-=15=-=-=TO-18
2N4874=Si npn=200=900=720==20=-=-=TO-39
2N4875=Si npn=200=800=720=25=25=-=-=TO-39
2N4876=Si npn=200=650=720=-=30=-=-=TO-39
2N4877=Si pnp=55-160=10=80W==120=8A==
2N4878=Si pnp=50-250==40W==100=5A==
2N4879=Si pnp=35-120=20=40W==80=8A==
2N4880=Si pnp=40-200==60W==80=5A==
2N4881=Si pnp=40-200==70W==100=6A==
2N4882=Si pnp=1k-20k==125W==100=30A==
2N4883=Si pnp=1k-20k==125W==100=30A==
2N4884=Si pnp=1k-20k==125W==100=40A==
2N4885=Si pnp=1k-20k==125W==100=40A==
2N4886=Si pnp=40-200==80W==120=7A==
2N4888=Si pnp=większe od 500=160=300=-=150=-=-=R0124
2N4888=Si pnp=40-320==80W==120=12A==
2N4889=Si pnp=większe od 400=160=300=-=150=-=-=R0124
2N4889=Si pnp=40-320==80W==140=12A==
2N4890=Si pnp=50-250=100=1000=(1,4)=40=(150)=(15)=TO-39
2N4890=Si pnp=40-320==100W==140=20A==
2N4890S=Si pnp=40-320==100W==160=20A==
2N4895=Si npn=40-120=większe od 50=7W==60=(5 A) 5 A=-=TO-39
2N4895=Si pnp=60-560=250=500==20=1,5A==
2N4896=Si npn=100-300=większe od 80=7W==60=(5 A) 5 A=-=TO-39
2N4896=Si pnp=35-200==100W==120=15A==
2N4897=Si npn=4-120=500=7W=(1)=80=(5 A) 5A=-=TO-39
2N4897=Si pnp=35-200==100W==140=15A==
2N4898=Si pnp=20-100=większe od 3=25W=(0,6)=40=1 A (1 A)=-=TO-66
2N4898=Si pnp=35-200=20=100W==140=15A==
2N4899=Si pnp=20-100=większe od 3=25 W=(0,6)=50=1 A (1 A)=-=TO-66
2N4899=Si pnp=35-200==125W==160=15A==
2N49=Ge złączowy pnp=40=0,8=50=35=-=20=65=-
2N4900=Si pnp=20-100=większe od 3=25W=(0,6)=80=1 A (1 A)=-=TO-66
2N4900=Si pnp=35-200=2=125W==160=15A==
2N4901=Si pnp=20-80=większe od 4=87,5 W=(1,5)=40=1 A (5 A)=(100)=TO-3
2N4901=Si pnp=90-650=80=200==25=ioo==
2N4902=Si pnp=20-80=4=87,5 W=(0,4)=60=(1A) 5 A=(100)=TO-3
2N4902=Si pnp=90-650=80=200==45=100==
2N4903=Si pnp=20-80=4=87,5 W=(0,4)=80=(1 A) 5 A=(100)=TO-3
2N4903=Si pnp=60-340=20=200==25=500==
2N4904=Si pnp=25-100=4=87,5 W==40=(2,5)5 A=(250)=TO-3
2N4904=Si pnp=60-340=200=200==50=500==
2N4905=Si pnp=25-100=4=87,5 W==60=(2,5)5 A=(250)=TO-3
2N4905=Ge pnp=40-200=7=100W==140=9A==
2N4906=Si pnp=25-100=4=87,5 W==80=(2,5)5 A=(250)=TO-3
2N4906=Si pnp=większe od 80=0,3=6W==20=2A==
2N4907=Si pnp=250-800=120=750==100=50==
2N4908=Si pnp=250-800=150=750==120=50==
2N4909=Si pnp=250-500=150=750==140=50==
2N4910=Si npn=20-100=3=25 W=(0,6)=40=(1 A) 1 A (1 A)==TO-66
2N4910=Si pnp=60-320=140=1,25W==160=100==
2N4911=Si npn=20-100=większe od 3=25 W=(0,5)=60==-=TO-66
2N4911=Si pnp=60-320=140=1,15W==200=100==
2N4912=Si npn=20-100=większe od 3=25 W=(0,6)=80=1 A (1 A)=-=TO-66
2N4912=Si pnp=35-320=100=25W==160=4A==
2N4913=Si npn=25-100=4=87,5 W==40=5A==TO-3
2N4913=Si pnp=35-200=100=25W==200=4A==
2N4914=Si npn=25-100=4=87,5 W=-=60=5A=-=TO-3
2N4914=Si pnp=50-300==625==20=1A==
2N4915=Si npn=25-100=większe od 4=87,5 W=(1,5)=80=5A (5 A)=-=TO-3
2N4915=Si pnp=35-200==150W==200=20A==
2N4916=Si pnp=większe od 40=70k=25W==60=3A==
2N4917=Si pnp=150=450=200=-=30=-=-=R0124
2N4917=Si pnp=90-650=80=200==60=100==
2N4918=Si pnp=20-100=3=30W=-=40=-=-=Х58
2N4918=Si pnp=180-700==250==80=100==
2N4919=Si pnp=20-100=3=30W=-=60=-=-=Х58
2N4919=Si pnp=90-400==150==50=300==
2N4920=Si pnp=20-100=3=30W=-=40=-=-=Х58
2N4920=PNP===30W==80V=1A==
2N4920=Si pnp=100-500=80=900==16=2A==
2N4921=Si npn=20-100=3=30W=-=40=-=-=Х58
2N4921=Si pnp=100-500=80=900==20=2A==
2N4922=Si npn=20-100=3=30W=-=60=-=-=Х58
2N4922=Si pnp=100-500=65=900==50=1A==
2N4923=Si npn=20-100=3=30W=-=80=-=-=Х58
2N4923=NPN===30W==80V=1A==
2N4923=Si pnp=100-500=65=900==70=1A==
2N4924=Si npn=40-200=100=5W=-=100=-=-=TO-39
2N4924=Si pnp=180-1040==300==35=50==
2N4924S=Si pnp=180-1040==300==55=50==
2N4925=Si npn=40-200=500=5w=-=150=-=-=TO-39
2N4925=Si pnp=40-200=7=55W==80=5A==
2N4925S=Si pnp=35-200=20=60W==100=6A==
2N4926=Si npn=20-200=300=7W=-=200=-=-=TO-39
2N4926=Si pnp=35-200=22=60W==100=6A==
2N4927=Si npn=20-200=300=7W=-=250=-=-=TO-39
2N4927=Si pnp=35-200=20=80W==120=7A==
2N4928=Si pnp=większe od 25=100=600=(0,5)=100=(10)=(1)=TO-39
2N4928=Si pnp=35-200=22=80W==120=7A==
2N4928S=Si pnp=70-240=10=40W==80=7A==
2N4929=Si pnp=25-200=100=5W=-=150=-=-=TO-39
2N4929=Si pnp=70-240=10=60W==50=7A==
2N4929S=Si pnp=55-160=20=120W==150=12A==
2N4930=Si pnp=20-200=200=5W=-=200=-=-=TO-39
2N4930=Si pnp=55-160=20=150W==200=15A==
2N4930S=Si npn=20-100==13W==50=600==
2N4931=Si pnp=20-200=200=5W=-=250=-=-=TO-39
2N4931=Si npn=20-100=80=13W==50=500==
2N4931S=Si npn=20-100=80=13W==70=500==
2N4932=Si pnp=10-100=0,1=70 W=-=18=-=-=TO-60
2N4932=Si npn=20-100=280=500==30=80==
2N4933=Si npn=-=0,1=70 W=-=40=-=-=TO-60
2N4933=Si npn=20-55=większe od 100=750==25=200==
2N4934=Si npn=większe od 170=1600=200=-=30=-=-=TO-104
2N4935=Si npn=większe od 200=1600=200=-=40=-=-=TO-104
2N4936=Si npn=większe od 250=1600=200=-=40=-=-=TO-104
2N4937=Si npn=40-110=większe od 120=750==25=200==
2N4938=Si npn=40-110=większe od 120=750==25=200==
2N4939=Si npn=40-120=większe od 80=800==70=300==
2N4940=Si npn=40-120=większe od 80=800==70=300==
2N4941=Si npn=10-200=większe od 40=600==150=50==
2N4942=Si npn=większe od 30=większe od 300=360==40=200==
2N4943=Si npn=większe od 100=150=800=-=80=-=-=TO-5
2N4944=Si npn=40-120=3oo=220=(0,25)=40=(150)=-=R0124
2N4945=Si npn=40-120=3oo=220=(0,25)=60=(150)=-=R0124
2N4946=Si npn=100-300=60=220=(0,25)=40=(150)=-=R0124
2N495=Si planarny npn=większe od 15=większe od 8=150=25=25=50=140=TO-1
2N495/18=Si planarny npn=większe od 15=większe od 8=150=25=25=50=140=TO-18
2N4950=Si npn=większe od 10=0,1=350W=-=60=-=-=MT69
2N4951=Si npn=60-200=350=360=(0,3)=30=10(150)=(15)=TO-98
2N4952=Si npn=100-300=350=360=(0,3)=30=10(150)=(15)=TO-98
2N4953=Si npn=200-600=350=360=(0,3)=30=10(150)=(15)=TO-98
2N4954=Si npn=60-600=350=360=(0,3)=30=10(160)=(15)=TO-98
2N4957=Si pnp=większe od 20=1600=200=-=30=-=-=TO-72
2N4957=Si npn=30-200=większe od 300=360==15=200==
2N4958=Si pnp=większe od 20=1500=200=-=30=-=-=TO-72
2N4958=Si npn=50-150=większe od 300=360==15=200==
2N4959=Si pnp=większe od 20=1500=200=-=30=-=-=TO-72
2N4959=Si npn=20-120=160=800==120=300==
2N496=Si planarny npn=większe od 15=większe od 7,2=150=10=10=50=140=TO-1
2N496/18=Si planarny npn=większe od 15=28,8=150=10=10=50=140=TO-18
2N4960=Si npn=100-300=250=800=(0,18)=60=(150)=-=TO-39
2N4961=Si npn=100-300=250=800=(0,18)=80=(150)=-=TO-39
2N4962=Si npn=100-300=250=500=(0,18)=60=(150)=-=TO-18
2N4963=Si npn=100-300=250=500=(0,18)=80=(150)=-=TO-13
2N4964=Si pnp=30=60=200=-=40=-=-=TO-108
2N4965=Si pnp=100=60=200=-=40=-=-=TO-106
2N4966=Si npn=500=40=200=-=40=-=-=TO-106
2N4967=Si npn=950=40=200=-=40=-=-=TO-106
2N4968=Si npn=500=40=200=-=25=-=-=TO-106
2N4969=Si npn=40-120=200=200=(0,4)=30=(150)==TO-106
2N497=Si planarny npn=12-36=większe od 0,2=4W=60=60=200=200=TO-5
2N4970=Si npn=100-350=200=200=(0,40)=30=(150)=-=TO-106
2N4971=Si pnp=120=200=200=-=40=-=-=TO-106
2N4972=Si pnp=300=200=200=-=40=-=-=TO-106
2N4973=Si pnp=20=-=200=(0,5)=15=(10)=-=-
2N4976=Si npn=20-250=1=400=-=30=-=-=MT66
2N4977=Si npn=10-100=większe od 100=20W==45=2A==
2N4978=Si npn=większe od 10=większe od 80=20W==50=2A==
2N4979=Si npn=większe od 10=większe od 80=20W==50=2A==
2N497A=Si planarny npn=36=-=1 W=60=60=100=200=TO-5
2N498=Si złączowy npn=12-36=większe od 0,2=4W=100=100=200=200=TO-5
2N4980=Si pnp=większe od 60=10=400=-=-=-=-=TO-46
2N4981=Si pnp=większe od 40=5=400=-=-=-=-=TO-46
2N4982=Si pnp=większe od 30=3=400=-=-=-=-=TO-46
2N498A=Si złączowy npn=36=-=1 W=100=100=100=200=TO-5
2N499=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 6=większe od 120=30=30=18=50=85=TO-1
2N4994=Si npn=większe od 40=200=360=-=45=-=-=Х55
2N4995=Si npn=100=200=360=-=45=-=-=Х55
2N4996=Si npn=50=600=250=-=18=-=-=Х55
2N4997=Si npn=30=600=250=-=18=-=-=Х55
2N4998=Si npn=30-90=50=29 W=-=80=-=-=TO-59
2N4998=Si npn=40-160=większe od 250=800==45=1A==
2N4999=Si pnp=30-90=50=29 W=-=80=-=-=TO-59
2N4999=Si npn=40-240=większe od 100=800==70=800==
2N499A=Ge dyfuzyjny pnp=20-80=większe od 240=60=30=18=50=100=TO-1
2N4U8=Si npn=40-240=większe od 100=800==50=800==
2N50=Ge pnp=0,67=3=50=15=-=1=65=-
2N500=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=120=60=15=15=20=85=TO-9
2N5000=Si npn=70-200=60=29 W=-=80=-=-=TO-59
2N5000=Si npn=20-150=160=20W==60=1A==
2N5001=Si pnp=70-200=60=29 W=-=80=-=-=TO-59
2N5001=Si npn=60=350=350==40=300==
2N5002=Si npn=30-90=60=45 W=-=80=-=-=TO-59
2N5002=Si npn=60=350=350==20=300==
2N5003=Si npn=30-90=60=45 W=-=80=-=-=TO-59
2N5003=Si npn=60=350=350==20=300==
2N5004=Si npn=70-200=70=45 W=-=80=-=-=TO-59
2N5005=Si npn=70-200=70=45 W=-=80=-=-=TO-59
2N5005=Si npn=60=350=350===300==
2N5006=Si npn=30-90=30=115W=-=80=-=-=MT16a
2N5006=Si npn=60=350=350===300==
2N5007=Si pnp=30-90=30=115W=-=80=-=-=MT16a
2N5007=Si npn=60=350=350===300==
2N5008=Si npn=30-200=40=115W=-=80=-=-=MT16a
2N5008=Si npn=50=350=350===300==
2N5009=Si pnp=30-200=40=115W=-=80=-=-=MT16a
2N5009=Si npn=20-150=400=800==30=500==
2N501=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=175=60=15=12=20=85=TO-1
2N501/18=Ge mesa pnp=większe od 20=90=150=15=12=200=100=TO-18
2N5010=Si npn=30-180=20=5W=-=400=-=-=TO-5
2N5011=Si npn=30-180=20=5W=-=500=-=-=TO-5
2N5012=Si npn=30-180=20=5w=-=580=-=-=TO-8
2N5013=Si npn=30-180=20=5W=-=650=-=-=TO-5
2N5014=Si npn=30-180=20=5W=-=720=-=-=TO-5
2N5015=Si npn=30-180=20=5W=-=800=-=-=TO-5
2N5016=Si npn=-=-=30=-=40=-=-=TO-60
2N5016=Si npn=40-150=400=800==35=500==
2N5017=Si npn=-=-=30=-=40=-=-=TO-60
2N5018=Si npn=większe od 20=400=800==30=500==
2N5019=Si npn=20-120=320=750===100==
2N501A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 120=60=15=12=50=100=TO-1
2N502=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 500=60=20=20=100=85=TO-9
2N5020=Si npn=20-120=320=750===100==
2N5021=Si npn=35-200=większe od 80=750===100==
2N5022=Si pnp=25-100=170=1000=(0,40)=50=(500)=-=TO-39
2N5022=Si npn=45=200=200==60=25==
2N5023=Si pnp=40-100=200=1000=(0,35)=30=(500)=-=TO-39
2N5023=Si npn=50-200=większe od 30=150==15=150==
2N5024=Si npn=25=1300=200=-=10=-=-=TO-72
2N5025=Si npn=20=150=40 W=-=75=-=-=TO-60
2N5026=Si npn=20=150=40 W=-=90=-=-=TO-60
2N5027=Si npn=większe od 50=250=320=-=30=-=-=TO-98
2N5028=Si npn=większe od 100=250=320=-=30=-=-=TO-98
2N5029=Si npn=większe od 30=500=320=-=12=-=-=TO-98
2N502A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=większe od 260=75=30=30=50=100=TO-9
2N502B=Ge dyfuzyjny pnp=20-80=większe od 620=75=30=-=100=100=TO-9
2N503=Ge dyfuzyjny pnp=45=350=25=20=20=50=85=TO-9
2N5030=Si npn=większe od 40=400=320==15===TO-98
2N5031=Si npn=27-215=większe od 60=100==20=30==
2N5032=Si npn=43-126=większe od 100=100==20=30==
2N5034=Si npn=20-70=0,8=83 W=-=40=-=-=TO-3
2N5035=Si npn=20-70=0,8=83W=-=40=-=-=TO-3
2N5036=Si npn=20-70=0,8=83 W=-=50=-=-=TO-3
2N5037=Si npn=20-70=0,8=83 W=-=50=-=-=TO-3
2N5038=NPN===140W==150V=20A==
2N5038=Si npn=43-126=większe od 150=100==20=30==
2N5039=Si npn=40=350=800==50=500==
2N5039=NPN==60MHz=140W==120V=20A==
2N503A=Ge złączowy pnp=120=4,5=200=30=30=200=55=TO-5
2N504=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 16=50=30=35=25=50=85=TO-1
2N5040=Si pnp=większe od 30=400=300=(0,25)=25=(150)=-=R0 124
2N5041=Si pnp=40-150=400=300=(0,25)=40=(150)=-=R0124
2N5042=Si pnp=40-150=400=800=(0,25)=40=(150)=-=TO-39
2N5043=Ge pnp=15-150=1300=30=-=7=-=-=TO-72
2N5044=Ge pnp=15-150=1200=30=-=7=-=-=TO-72
2N5045=Si npn=60=300=350==40=200==
2N5046=Si npn=60=większe od 200=350==20=200==
2N5047=Si npn=60=250=350==20=200==
2N5048=Si npn=15-60=8=115W=-=100=-=-=TO-61
2N5049=Si npn=15-60=8=115W=-=50=-=-=TO-61
2N505=Ge złączowy pnp=40=8=125=40=-=250=85=TO-9
2N5050=Si npn=60=300=350==80=200==
2N5051=Si npn=60=250=350==80=200==
2N5052=Si npn=40==650==50=700==
2N5053=Si npn=większe od 25=1300=200=-=15=-=-=TO-72
2N5054=Si npn=większe od 25=1500=200=-=15=-=-=TO-72
2N5055=Si pnp=30-100=550=200=(0,19)=12=30=-=R0124
2N5056=Si pnp=30-100=600=360=(0,13)=15=30=-=TO-18
2N5056=Si npn=40==650==25=700==
2N5057=Si pnp=40-100=800=360=(0,19)=15=30=-=TO-18
2N5057=Si npn=40==650==80=700==
2N5058=Si npn=35-150=160=5w=-=300=-=-=TO-5
2N5058=Si npn=20=140=1,8W==100=1,5A==
2N5058S=Si npn=17=100=1,8W==90=500==
2N5059=Si npn=30-150=160=5W=-=250=-=-=TO-5
2N5059=Si npn=80=450=350==30=300==
2N5059S=Si npn=80=350=650==40=100==
2N506=Ge złączowy pnp=40=0,6=50=40=-=100=55=OV11
2N5066=Si npn=-=5=400=(0,01)=20=(1)=-=TO-46
2N5067=Si npn=20-80=większe od 4,5=85 W=(1,5)=40=5 A (5 A)=-=TO-3
2N5067=Si npn=15-100=35=75W==60=5A==
2N5068=Si npn=20-80=większe od 4,0=85 W=(1,5)=60=5A (5 A)=-=TO-3
2N5068=Si npn=15-100=35=75W===10A==
2N5069=Si npn=15-100=35=75W===10A==
2N507=Ge złączowy npn=większe od 25=0,6=50=40=-=100=55=TO-22
2N5070=Si npn=100=-=70 W=-=20=-=-=TO-60
2N5070=Si npn=15-100=35=75W===10A==
2N5071=Si npn=100=-=70 W=-=20=-=-=TO-60
2N5071=Si npn=20-120=900=200==15=30==
2N5074=Si npn=30-100=40=70 W=-=170=-=-,=TO-59
2N5074=Si npn=40-120=900=200==15=30==
2N5075=Si npn=20-70=1,8=115W=-=50=-=-=TO-59
2N5075=Si npn=20-120=większe od 500=200==15=30==
2N5076=Si npn=30-110=40=70 W=-=200=-=-=TO-59
2N5076=Si npn=20-120=większe od 600=200==15=30==
2N5077=Si npn=90-250=40=70 W=-=200=-=-=TO-59
2N5077=Si npn=43-126=większe od 200=100==20=30==
2N5078=Si npn=50-135=większe od 30=150==20=200==
2N508=Ge złączowy pnp=99-198=4,5=225=18=16=200=55=TO-5
2N5080=Si npn=200-500=500=1500=-=30=-=-=TO-18
2N5083=Si npn=40-120=50=35W=-=60=-=-=TO-59
2N5084=Si npn=100-300=80=35W=-=60=-=-=TO-59
2N5085=Si npn=300=175=310=(0,5)=30=10=(1)=TO-92
2N5085=Si npn=40-120=50=35W=-=80=-=-=TO-59
2N5086=Si npn=150=120=310=(0,3)=50=10=(1)=TO-92
2N5086=Si npn=większe od 40=90=150==35=200==
2N5087=Si npn=250=150=310=(0,3)=50=10=(1)=TO-92
2N5087=Si npn=25-100=większe od 30=150==60=30==
2N5088=Si npn=25-100=większe od 60=150==80=30==
2N5089=Si npn=25-280=większe od 50=150==150=30==
2N509=Ge mesa pnp=49=750=200=30=-=40=100=-
2N5090=Si npn=40-320=większe od 200=150==25=200==
2N5091=Si pnp=20-200=20=5W=-=300=-=-=TO-5
2N5092=Si npn=15-250=50=5W=-=350=-=-=TO-5
2N5093=Si pnp=20-200=20=5W=-=350=-=-=TO-5
2N5093=Si npn=15-250=50=5w=-=500=-=-=TO-5
2N5094=Si pnp=20-200=20=5W=-=400=-=-=TO-5
2N5095=Si npn=15-250=50=5W=-=400=-=-=TO-5
2N5096=Si pnp=20-200=20=5W=-=450=-=-=TO-5
2N5097=Si npn=15-250=50=5W=-=450=-=-=TO-5
2N5099=Si npn=15-250=50=5W=-=550=-=-=TO-5
2N50O4=Si npn=60=320=500==50=200==
2N51=Ge pnp=0,67==100=50=-=8=65=-
2N5100=Si pnp=20-200=20=5W=-=400=-=-=MD14
2N5101=Si planarny npn=15-1250=50=5W=-=400=-=-=MD 14
2N5102=Si npn=-=-=70 W=-=60 .=-=-=TO-60
2N5102=Si npn=60=500=500==50=300==
2N5103=Si npn=większe od 20=większe od 600=100==12=10==
2N5104=Si npn=40-200=większe od 600=150==15=20==
2N5105=Si npn=większe od 20=większe od 850=100==12=20==
2N5106=Si npn=100=700=800=-=30=-=-=TO-39
2N5107=Si npn=100=700=360=-=30=-=-=TO-18
2N5108=Si npn=-=1500=2500=-=30=-=-=TO-39
2N5108=Si npn=40-200=większe od 850=150==15=20==
2N5109=Si npn=70-210=1400=2500=-=20=-=-=TO-39
2N5109=Si npn=większe od 25=większe od 850=150==15=20==
2N5109=NPN==1.5GHz UHF======
2N511=Ge złączowy pnp=20-60=0,26=150W=40=30=25 A=100=MD4
2N5110=Si pnp=15-60=8=5W=-=40=-=-=TO-5
2N5111=Si pnp=15-60=8=5w=-=80=-=-=TO-5
2N5112=Si pnp=15-60=8=30W=-=40=-=-=TO-59
2N5113=Si pnp=15-60=8=30W=-=80=-=-=TO-59
2N5114=Si npn=40-300=większe od 60=600==12=50==
2N5115=Si npn=100-300=większe od 60=600==12=50==
2N511A=Ge złączowy pnp=20-60=0,26=150W=60=40=25 A=100=MD4
2N511B=Ge złączowy pnp=20-60=0,26=150W=80=45=25 A=100=MD4
2N512=Ge złączowy pnp=20-60=0,28=150W=40=30=25 A=100=MD4
2N5126=Si npn=15=większe od 300=200=-=20=-=-=TO-106
2N5127=Si npn=35-300=większe od 300=260==15=100==
2N5128=Si npn=35-350=200=300=(0,25)=12=(150)=-=TO-105
2N5128=Si npn=35-300=większe od 300=260==15=100==
2N5129=Si npn=35-350=200=200=(0,25)=12=(150)=-=TO-106
2N5129=Si npn=35-300=większe od 300=260==20=100==
2N512A=Ge złączowy pnp=20-60=0,28=150W=60=40=25 A=100=I MD4
2N512B=Ge złączowy pnp=20-60=0,28=150W=80=45=25 A=100=MD4
2N513=Ge złączowy pnp=20-60=0,3=150W=40=30=25 A=100=MD4
2N5130=Si npn=40-120=większe od 300=300==50=100==
2N5131=Si npn=35-500=100=200==15=(10)=-=TO-106
2N5131=Si npn=35-500=większe od 190=570==30=500==
2N5132=Si npn=30-400=200=200=(2)=20=(10)=-=TO-106
2N5132=Si npn=35-500=większe od 190=570==40=500==
2N5133=Si npn=60-1000=40=200=-=18=-=-=TO-106
2N5133=Si npn=35-500=większe od 80=570==80=500==
2N5134=Si npn=20-150=250=200=-=10=-=-=TO-106
2N5134=Si npn=35-500=większe od 80=570==100=500==
2N5135=Si npn=50-600=40=300=(1)=25=(100)=-=TO-105
2N5135=Si npn=41-276=170=300==30=100==
2N5136=Si npn=20-400=40=220=(0,25)=20=(150)=-=TO-105
2N5136=Si npn=większe od 20=większe od 350=800==20=600==
2N5137=Si npn=20-400=40=220=(0,25)=20=(150)=-=TO-106
2N5137=Si npn=większe od 20=większe od 400=800==20=800==
2N5138=Si pnp=40=30=200=-=30=-=-=TO-106
2N5138=Si npn=35-200=większe od 300=360==15=200==
2N5139=Si pnp=większe od 30=300=200=(0,20)=20=(10)=-=TO-106
2N5139=Si npn=41-276=140=750==30=100==
2N513A=Ge złączowy pnp=20-60=0,3=150W=60=40=25 A=100=MD4
2N513B=Ge złączowy pnp=20-60=0,3=150W=80=45=25 A=100=MD4
2N514=Ge złączowy pnp=20-60=0,43=150W=40=30=25 A=100=MD4
2N5140=Si pnp=20-140=400=200=(0,2)=5=(10)=-=TO-106
2N5140=Si npn=41-276=140=750==60=100==
2N5141=Si pnp=25=300=200=(0,2)=6=(10)=-=to-106
2N5141=Si npn=100=180=7W==40=1,5A==
2N5142=Si pnp=większe od 30=100=300=(0,5)=20=(50)=-=TO-105
2N5142=Si npn=100=180=15W==75=2,5A==
2N5143=Si pnp=większe od 30=100=200=(0,5)=20=(50)=-=TO-106
2N5143=Si npn=większe od 30=większe od 200=300==15=200==
2N5144=Si npn=70-200=70=1000=-=80=-=-=TO-39
2N5144=Si npn=większe od 30=300=360=-=30=-=-=TO-18
2N5145=Si npn=300=300=800=-=30=-=-=TO-39
2N5146=Si pnp=20=150=400==40===L56
2N5146=Si npn=70-240=większe od 100=400==40=400==
2N5147=Si pnp=30-90=50=1000=-=80=-=-=TO-39
2N5147=Si npn=70-240=większe od 100=400==30=400==
2N5148=Si npn=30-90=50=1000=-=80=-=-=TO-39
2N5148=Si npn=70-240=większe od 80=400==50=150==
2N5149=Si pnp=70-120=60=1000=-=80=-=-=TO-39
2N5149=Si npn=200-400=większe od 80=400==50=150==
2N514A=Ge złączowy pnp=20-60=0,43=150 W=60=40=25 A=100=MD4
2N514B=Ge złączowy pnp=20-60=0,43=150W=80=45=25 A=100=MD4
2N515=Ge złączowy npn=większe od 7,5=3=150=18=18=100=85=TO-22
2N5150=Si npn=70-200=60=1000=-=80=-=-=TO-39
2N5150=Si npn=40-240=większe od 100=300==30=50==
2N5151=Si npn=40-240=większe od 100=300==30=50==
2N5152=Si npn=30-90=60=1000=-=80=-=-=TO-39
2N5152=Si npn=25-140=większe od 250=100==30=20==
2N5153=Si npn=większe od 30=większe od 400=250==40=50==
2N5154=Si npn=20-100=większe od 300=300==45=50==
2N5156=Ge pnp=25-60=0,32=230W=-=55=-=-=TO-3
2N5157=Si npn=30-90=3=250 W=-=500=-=-=TO-3
2N5157=Si npn=20-200=większe od 300=300==25=50==
2N516=Ge złączowy npn=większe od 7,5=3=150=18=18=100=85=TO-22
2N5160=Si pnp=10=500=5W=-=40=-=-=TO-39
2N5160=Si npn=większe od 20=większe od 600=200==15=20==
2N5160=PNP==UHF=5W==60V=.4A==
2N5161=Si npn=większe od 20=większe od 650=250==15=50==
2N5162=Si npn=20-200=większe od 300=300==25=50==
2N5163=Si npn=20-200=większe od 300=300==25=50==
2N5172=Si planarny npn=100-500=120=360=(0,25)=25=1=-=TO-98
2N5172=Si npn=40-200=większe od 600=150==20=20==
2N5174=Si epitaksjalny npn=40-600=135=360=(0,35)=75=(10)=(1)=TO-98
2N5174=Si npn=40-300=większe od 600=150==20=20==
2N5175=Si epitaksjalny npn=55-600=135=360=(0,35)=100=(10)=(1)=TO-98
2N5175=Si npn=40-240=większe od 100=200==30=100==
2N5176=Si npn=30-200=większe od 200=300==12=500==
2N5177=Si npn=10-150=200=40 W=-=35=-=-=MD 36
2N5178=Si npn=10-150=200=70 W=-=35=-=-=MD 36
2N5179=Si npn=większe od 25=1400=200=-=12=-=-=TO-72
2N5179=Si npn=20-200=większe od 250=200==20=20==
2N5179=NPN==1GHz UHF===20V===
2N518=Ge złączowy pnp=25=większe od 2,5=75=30=25=400=90=-
2N5180=Si npn=większe od 20=900=180=-=15=-=-=TO-105
2N5180=Si npn=20-200=większe od 250=200==20=20==
2N5181=Si npn=większe od 27=700=180=-=-=-=-=TO-104
2N5182=Si npn=większe od 27=700=180=-=-=-=-=TO-104
2N5183=Si npn=większe od 70=125=500=(0,5)=18=-=-=TO-104
2N5184=Si npn=większe od 10=50=500=-=120=-=-=TO-104
2N5185=Si npn=większe od 10=50=1000=-=120=-=-=TO-104
2N5186=Si npn=większe od 35=400=300=(0,3)=5=-=-=TO-52
2N5187=Si npn=większe od 30=400=300=(0,25)=10=-=-=TO-72
2N5188=Si npn=większe od 25=400=800=(0,5)=25=-=-=TO-39
2N5189=Si npn=35=250=5W=-=35=-=-=TO-39
2N5190=Si npn=30-350=większe od 100=250==20=100==
2N5191=Si npn=50-150=większe od 100=250==20=100==
2N5192=Si npn=175=140=320==60=100==
2N5192=NPN==2MHz=40W==80V=4A==
2N5193=Si npn=41-175=140=320==60=100==
2N5194=Si npn=10-30=0,4=100W==100=10A==
2N5195=Si npn=większe od 20=0,4=100W==100=10A==
2N5196=Si npn=10-30=0,4=100W==140=10A==
2N5197=Si npn=większe od 20=0,4=100W==140=10A==
2N5198=Si npn=20-60=0,4=100W==200=10A==
2N5199=Si npn=10-30=0,4=100W==200=10A==
2N519A=Ge złączowy pnp=20-50=0,5=150=25=18=-=85=TO-5
2N51I6=Si npn=większe od 20=0,4=100W==200=10A==
2N52=Ge pnp===120=50=-=8=65=-
2N520=Ge złączowy pnp=40=większe od 3=100=15=-=-=85=TO-5
2N5200=Si npn=większe od 45=900=300=-=20=-=-=TO-46
2N5201=Si npn=większe od 65=1100=300=-=20=-=-=TO-46
2N5202=Si npn=10-100=60=35W=100=(75)50=4A=-=TO-66
2N5202=Si npn=10-30=0,4=200W==100=30A==
2N5208=Ge npn=20=300=360=-=25=-=-=TO-92
2N5208=Si npn=większe od 20=0,4=200W==100=30A==
2N5209=Si npn=10-30=0,4=200W==140=30A==
2N520A=Ge złączowy pnp=40-170=większe od 3=150=25=15=-=85=TO-5
2N521=Ge złączowy pnp=70=większe od 8=100=15=-=-=85=TO-5
2N5210=Si npn=większe od 20=0,4=200W==140=30A==
2N5219=Ge pnp=20=0,2=7,5W===6A==
2N521A=Ge złączowy pnp=60-250=większe od 8=150=25=12=-=85=TO-5
2N522=Ge złączowy pnp=120=1815=100=15=8=200=85=TO-5
2N522А=Ge złączowy pnp=80-320=większe od 15=150=25=10==85=TO-5
2N523=Ge złączowy pnp=200=21=100=15=6=200=85=TO-5
2N5232=Si epitaksjalny npn=250-500=135=360=(0,125)=50=1(10)=(1)=TO-98
2N5232A=Si epitaksjalny npn=250-500=-=330=(0,125)=50=1(10)=(1)=TO-98
2N5233=Si epitaksjalny npn=100=-=330=-=60=-=-=TO-98
2N5234=Si epitaksjalny npn=250=-=330=-=60=-=-=TO-98
2N5235=Si epitaksjalny npn=400=-=330=-=60=-=-=TO-98
2N5236=Si npn=50=750=600=-=20=-=-=TO-99
2N523А=Ge złączowy pnp=100-400=większe od 21=150=20=6=-=85=TO-5
2N524=Ge złączowy pnp=25-42=0,8=225=45=30=500=85=TO-5
2N5241=Si npn=15-35=25=250 W=-=40=-=-=TO-3
2N5242=Si pnp=większe od 45=250=-=-=20=-=-=RO-124
2N5243=Si pnp=większe od 50=230=500=-=30=-=-=RO-124
2N5244=Si pnp=160=600=360=-=40=-==TO-18
2N5249=Si npn=400-800=135=360=(0,125)=50=-=-=TO-98
2N5249А=Si npn=400-800=135=360=-=50=-=-=TO-98
2N524A=Ge złączowy pnp=41=0,8=225=45=30=500=85=TO-5
2N525=Ge złączowy pnp=34-65=1-5,5=225=45=30=500=85=TO-5
2N525А=Ge złączowy pnp=64=1,5,5=225=45=30=500=85=TO-5
2N526=Ge złączowy pnp=53-90=-=225=45=30=500=85=TO-5
2N5262=Si npn=większe od 40=300=5W=-=50=-=-=TO-39
2N526А=Ge złączowy pnp=88=-=225=45=30=500=85=TO-5
2N527=Ge złączowy pnp=72-121=-=225=45=30=500=85=TO-5
2N5276=Si npn=większe od 30=600=300=-=15==-=TO-18
2N527А=Ge złączowy pnp=120=1,5-7=225=45=30=500=85=TO-5
2N528=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=1 W=40=40=1 A=100=TO-38
2N5294=Si npn=30-120=0,8=36W=(1,1)=70=(500)=(50)=Х-75
2N5296=Si npn=30-120=0,8=36 W=(1,3)=40=(1 A)=(100)=Х-75
2N5298=Si npn=20-80=0,8=36W=(1,5)=60=(1,5 A)=(150)=Х-75
2N53=Ge pnp=0,67=5=100=50=-=8=65=-
2N530=Ge złączowy pnp=23=3=100=15=-=-=85=TO-5
2N5301=Si epitaksjalny npn=15-60=większe od 2=200 W=(2)=40=30 A (20 A)==TO-3
2N5302=Si npn=15-60=2=200 W=-=60=30 A=-=TO-3
2N5302=NPN===200W==60V=30A==
2N5303=Si npn=15-60=większe od 2=200 W=(2)=80=20 A (20 A)=-        T=O-3
2N5305=Da=2-20=-=-=(1,4)=25=(2)=(200)=TO-98
2N5306=Da=7-70=-=400=(1,4)=25=1 (200)=(2)=TO-98
2N5307=Da=2-20==400=(1,4)=40=(200)=(2)=TO-98
2N5308=Da=7-70=-=400=(1,4)=40=1 (200)=(2)=TO-98
2N5309=Si epitaksjalny npn=60-120=135=360=(0,125)=50=1(10)==TO-98
2N531=Ge złączowy pnp=28=28=100=15=-=-=85=TO-5
2N5310=Si epitaksjalny npn=100-300=135=360=(0,125)=50=10=(1)=TO-98
2N5311=Si epitaksjalny npn=250-500=135=360=(0,125)=50=10=(1)=TO-98
2N5311=npn=20-60=0,4=200W==200=30A==
2N532=Ge złączowy pnp=35=4=100=15=-=-=85=TO-5
2N5320=NPN===10W==100V=2A==
2N5320=Si npn=10-30=0,4=200W==200=30A==
2N5321=Si npn=większe od 20=0,4=200W==200=30A==
2N5322=PNP===10W==100V=2A==
2N5322=Si npn=100-500=230=200==30=100==
2N5323=Si npn=100-500=230=200==30=100==
2N5326=Si npn=100-500=większe od 100=200==30=100==
2N5327=Si npn=100,,500=230=200==30=100==
2N5328=Si npn=35-200=230=200==30=100==
2N5329=Si npn=35-200=230=200==30=100==
2N533=Ge złączowy pnp=38=4,5=100=15=-=-=85=TO-5
2N5330=Si npn=40-160==650==40=600==
2N5331=Si npn=40-240=większe od 50=1W==50=1A==
2N5333=Si epitaksjalny pnp=30-120=90=15=-=80=5 A=-=TO-5
2N5333=Si npn=40-240=większe od 50=1W==30=1A==
2N5334=Si npn=40-240=50=600==80=800==
2N5335=Si npn=40-240=50=600==50=800==
2N5336=Si npn=30-300=większe od 50=800==80=600==
2N5337=Si npn=50-150=większe od 50=800==80=600==
2N5338=Si npn=30-300=większe od 50=800==60=600==
2N5339=Si npn=40-140=większe od 30=600==300=100==
2N534=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=25=50=-=25=65=TO-23
2N5344=Si pnp=25-100=66=40 W=-=-=-=-=TO-66
2N5344=Si npn=40-140=większe od 30=600==200=100==
2N5345=Si pnp=25-100=66=40 W=-=-=-=-=TO-66
2N5345=Si npn=40-200=większe od 100=750==120=100==
2N5346=Si npn=większe od 20=25'=20W==60=4A==
2N5347=Si npn=70-240=100=600==30=800==
2N5348=Si npn=30-150=większe od 20=800==100=1,5A==
2N5349=Si npn=50-150=większe od 20=800==100=1,5A==
2N535=Ge złączowy pnp=35-200=2=50=20=20=20=85=TO-5
2N5354=Si epitaksjalny pnp=40-120=340=360=(0,25)=25=(50)=(2,5)=TO-98
2N5354=Si npn=30-150=większe od 20=800==60=1,5A==
2N5355=Si epitaksjalny pnp=100-300=340=360=(0,25)=25=(50) .=(2,5)=TO-98
2N5355=Si npn=50-150=większe od 20=800==60=1,5A==
2N5356=Si epitaksjalny pnp=250-500=340=360=(0,25)=25=(50)=(2,5)=TO-98
2N5356=Si npn=30-150=25=4,5W==300=100==
2N5358=Si npn=40-170=100=20W==300=150==
2N5359=Si npn=10-140=większe od 250=10W==60=4A==
2N535A=Ge złączowy pnp=35-200=2=50=20=20=20=85=TO-5
2N535B=Ge złączowy pnp=35-200=2=50=20=20=20=85=TO-5
2N536=Ge złączowy pnp=150=2=50=20=20=30=85=TO-5
2N5360=Si npn=30-300=10=50W==110=7A==
2N5361=Si npn=40-120=większe od 10=50W==110=7A==
2N5362=Si npn=30-300=10=50W==80=7A==
2N5363=Si npn=40-120=większe od 10=50W==80=7A==
2N5364=Si npn=30-300=10=50W==50=7A==
2N5365=Si epitaksjalny pnp=40-120=340=360=(0,25)=25=10(10)=(2,5)=TO-98
2N5365=Si npn=30-150=większe od 20=10W==100=1,5A==
2N5366=Si epitaksjalny pnp=100-30=340=360=(0,25)=40=10(50)=(2,5)=TO-98
2N5366=Si npn=30-150=większe od 20=10W==60=1,5A==
2N5367=Si epitaksjalny pnp=250-500=340=360=(0,25)=40=10(50)=(2,5)=TO-98
2N5367=Si npn=50-150=większe od 20=10W==60=1,5A==
2N5368=Si npn=35-200=większe od 450=100==20=20==
2N5369=Si npn=60-960=100=250==50=100==
2N537=Ge dyfuzyjny pnp=24=600=250=30==100=100=TO-29
2N5370=Si npn=60-960=100=250==30=100==
2N5371=Si npn=60-960=100=200==30=100==
2N5372=Si npn=90-700=150=300==25=100==
2N5373=Si npn=90-700=150=300==45=100==
2N5374=Si npn=130-520=150=300==45=100==
2N5375=Si npn=130-520=150=300==25=100==
2N5376=Si npn=90-700=150=300==25=100==
2N5377=Si npn=130-520=150=300==25=100==
2N5378=Si npn=30=400=7W==35=1A==
2N5379=Si npn=25=400=11,6W==40=1,5A==
2N538=Ge złączowy pnp=20-50=0,006=40 W=80=60=3,5A=100=TO-10
2N5380=Si npn=20=300=23W==40=3A==
2N5381=Si npn=większe od 10=500=6W==40=1A==
2N5382=Si npn=większe od 10=500=10W==40=1,5A==
2N5383=Si npn=większe od 10=400=20W==40=3A==
2N5384=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=30 W=-=80=5 A=-=TO-111
2N5385=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=30 W=-=80=5 A=-=TO-111
2N5385=Si npn=większe od 10=400=20W==40=3A==
2N5386=Si epitaksjalny pnp=20-80=30=50W=-=89=12A=-=TO-61
2N5386=Si npn=większe od 10=większe od 600=4,2W==30=400==
2N5387=Si mesa npn=25-100=15=100W=-=250=7,5 A=-=TO-61
2N5387=Si npn=35=200=200==20=25==
2N5388=Si mesa npn=25-100=15=100W=-=250=7,5 A=-=TO-61
2N5388=Si npn=większe od 26=większe od 220=130==30=25==
2N5389=Si mesa npn=25-100=15=100W=-=250=7,5 A=-=TO-61
2N5389=Si npn=większe od 26=większe od 220=130==30=25==
2N538A=Ge złączowy pnp=20-50=większe od 0,2=40 W=80=60=3,5A=100=TO-10
2N539=Ge złączowy pnp=30-75=0,006=40 W=80=55=3,5A=100 ,=TO-10
2N5390=Si epitaksjalny pnp=2000-20000=80=(100)=-=80=2 A=-=TO-33
2N5390=Si npn=większe od 38=większe od 360=145==25=25==
2N5397=Si npn=większe od 38=większe od 360=145==40=25==
2N5398=Si npn=większe od 38=większe od 360=145==40=25==
2N539A=Ge złączowy pnp=30-75=większe od 0,2=40 W=80=55=3,5 A=100=TO-10
2N54=Ge złączowy pnp=40=0,5=200=45=-=10=65=-
2N540=Ge złączowy pnp=45-113=0,006=40 W=80=55=3,5 A=100=TO-10
2N5400=PNP===.31W==130V=.6A==
2N5400=Si npn=większe od 38=większe od 360=145==25=25==
2N5401=PNP===.31W==160V=.6A==
2N5401=Si npn=50==650==50=500==
2N5404=Si npn=45==350==50=200==
2N5405=Si npn=większe od 45=większe od 500=800==40=500==
2N5406=Si npn=40-150=większe od 1GHz=200==15=20==
2N5407=Si npn=40-150=1,1GHz=200==15=20==
2N5408=Si npn=50-150=1,1GHz=200==15=20==
2N5409=Si npn=25-150=większe od 1GHz=200==15=50==
2N540А=Ge złączowy pnp=45-113=większe od 0,2=40W=80=55=3,5A=100=TO-10
2N541=Si złączowy npn=80-200=10=200=15=15=-=175=TO-5
2N5410=Si npn=25-150=większe od 1GHz=200==15=50==
2N5411=Si npn=35-120=200=750==150=80==
2N5412=Si npn=20-80=większe od 90=750==150=80==
2N5413=Si npn=40-120=150=800==70=300==
2N5414=Si npn=40-120=większe od 100=800==70=300==
2N5415=Si npn=10-70=150=20W==50=1,5A==
2N5415=PNP==15MHz=10W==200V=1A==
2N5416=PNP=====350V===
2N5416=Si npn=10-70=większe od 75=20W==50=1,5A==
2N5418=Si npn=25-100=180=13W==50=2,5A==
2N5419=Si npn=większe od 40=większe od 150=165==30=30==
2N542=Si złączowy npn=80-200=10=200=30=30=-=175=TO-5
2N5420=Si npn=60-180=większe od 150=165==30=30==
2N5427=Si npn=40-160=większe od 150=165==30=30==
2N5428=Si npn=40-240=większe od 100=750==45=200==
2N5429=Si npn=35-200=większe od 100=750==25=200==
2N542A=Si złączowy npn=większe od 20=10=200=30=30=-=175=TO-5
2N543=Si złączowy npn=80-200=10=200=45=45=-=175=TO-5
2N5430=Si npn=35-200=większe od 250=300==20=100==
2N5432=Si npn=35-200=większe od 250=300==20=100==
2N5433=Si npn=20-120=400=800==30=500==
2N5434=Si npn=20-120=większe od 250=800==30=500==
2N543A=Si złączowy npn=większe od 20=10=200=50=50=-=175=TO-5
2N544=Ge złączowy pnp=60=30=80=18=-=10=71=TO-7
2N544/33=Ge dyfuzyjny pnp=97=30=80=24=-=10=71=TO-33
2N5447=Si pnp=60-300=100=250=-=25=200=-=TO-92
2N5447=Si npn=20-200=większe od 300=6W==40=1A==
2N5448=Si pnp=30-150=100=250=-=30=200=-=TO-92
2N5448=Si npn=30=większe od 300=6W==40=1A==
2N5449=Si npn=100-300=100=300=-=30=800=-=TO-92
2N5449=Si npn=20-200=większe od 300=10W==40=1,5A==
2N545=Si planarny npn=15-80=8=5W=60=40=-=200=TO-5
2N5450=Si npn=50-150=100=300=-=30=800=-=TO-92
2N5450=Si npn=30=większe od 300=10W==40=1,5A==
2N5451=Si npn=15-60=500=20W==40=1,5A==
2N5452=Si npn=15-60=większe od 300=20W==40=1,5A==
2N5453=Si npn=większe od 20=większe od 250=20W==40=3A==
2N5454=Si npn=30=większe od 250=20W==40=3A==
2N5457=Si npn=40-120=580=300==15=100==
2N5458=Si npn=40-120=większe od 500=300==15=100==
2N5458=N=====25V=2.9mA==
2N5459=Si npn=60=800=200==20=30==
2N546=Si planarny npn=15-80=4=5W=30=30=-=200=TO-5
2N5460=P=====40V===
2N5460=Si npn=30-120=większe od 600=200==20=30==
2N5461=Si npn=15-350=50=200==7=50==
2N5462=Si npn=20-200=większe od 350=150==30=20==
2N5462=P=====40V===
2N5463=Si npn=20-200=większe od 400=150==30=20==
2N5464=Si npn=80=1GHz=200==20=20==
2N5465=Si npn=40-160=większe od 600=200==15=20==
2N5466=Si npn=80=1,3GHz=200==35=20==
2N5467=Si npn=40-160=większe od 1GHz=180==15=20==
2N5468=Si npn=80=800=150==13=25==
2N5469=Si npn=80=800=150==13=25==
2N547=Si planarny npn=20-80=4=5W=60=60=-=200=TO-5
2N5471=Si npn=35-300=250=250==25=200==
2N5472=Si npn=35-300=większe od 150=250==30=200==
2N5473=Si npn=55-300=większe od 150=250==30=200==
2N5474=Si npn=80=20=700===100==
2N5475=Si npn=80=20=700===100==
2N5476=Si npn=20-120=większe od 400=2,5W==20=500==
2N5477=Si npn=129-690=140=320==25=200==
2N5478=Si npn=129-690=140=320==25=200==
2N5479=Si npn=129-690=140=180==50=100==
2N548=Si planarny npn=20-80=4=5W=30=30=-=200=TO-5
2N5480=Si npn=129-690=140=320==50=200==
2N5481=Si npn=82-690=140=180==25=100==
2N5482=Si npn=82-690=140=320==25=200==
2N5483=Si npn=82-690=140=180==50=100==
2N5484=Si npn=82-690=140=320==50=200==
2N5485=Si npn=15-200=większe od 300=10W==40=1,5A==
2N5486=Si npn=15-200=większe od 250=20W==40=3A==
2N5487=Si npn=większe od 20=większe od 300=10W===1A==
2N5488=Si npn=większe od 20=większe od 250=20W===2A==
2N549=Si planarny npn=20-80=większe od 4=5w=60=60=-=200=TO-5
2N5490=Si npn=40-200=większe od 500=360===500==
2N5491=Si npn=28-200=większe od 200=100==15=100==
2N5492=Si npn=30-160=2=50W===1A==
2N5493=Si npn=30-160=2=50W===1A==
2N5494=Si npn=większe od 7=3=50W===2,5A==
2N5495=Si npn=większe od 5=3=50W===2,5A==
2N5496=Si npn=180-700=150=150==25=100==
2N5497=Si npn=40-250=większe od 150=140===30==
2N55=Ge złączowy pnp=36=0,5=200=45=-=10=65=-
2N550=Si planarny npn=20-80=większe od 4=5w=30=30=-=200=TO-5
2N551=Si planarny npn=20-80=większe od 3=3W=60=60=-=200=TO-5
2N5515=Si npn=70-250=większe od 150=140===30==
2N5516=Si npn=większe od 20=50=50W===5A==
2N5517=Si npn=20-200=większe od 800=750==22=300==
2N5518=Si npn=większe od 20=większe od 800=750==20=300==
2N5519=Si npn=większe od 20=większe od 800=750==20=300==
2N552=Si planarny npn=20-80=większe od 3=3W=30=30=-=200=TO-5
2N5520=Si npn=50-200=większe od 1GHz=200==13=20==
2N5521=Si npn=40-120=większe od 500=800==35=300==
2N5522=Si npn=35-200=15=50W==75=5A==
2N5523=Si npn=30-130==50W==80=7A==
2N5524=Si npn=25-560=600=150==20=30==
2N5525=Si npn=250==10W==100=3A==
2N5526=Si npn=170-400=65=10W==60=3A==
2N5527=Si npn=40-320=600=150==20=30==
2N5528=Si npn=większe od 8==50W==200=20==
2N5529=Si npn=większe od 8==50W==250=20==
2N553=Ge złączowy pnp=40-80=0,025=35W=80=40=ЗА=95=TO-3
2N5530=Si npn=większe od 8==50W==250=20==
2N5531=Si npn=większe od 8==50W==300=25==
2N5532=Si npn=30-150=25=6W==300=100==
2N5533=Si npn=30-120=25=4W==300=100==
2N5534=Si npn=większe od 14==50W==150=5A==
2N5535=Si npn=większe od 40==300==15=100==
2N5536=Si npn=35-200==300==15=100==
2N5537=Si npn=10-180=większe od 300=30W==40=3A==
2N5538=Si npn=15-60=większe od 300=30W==40=3A==
2N5539=Si npn=10-180=większe od 300=35W==40=4A==
2N554=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,006=10W=15=15=ЗА=90=TO-3
2N5540=Si npn=15-60=większe od 300=30W==40=3A==
2N5541=Si npn=10-180=400=8,6W==40=500==
2N5542=Si npn=większe od 10=400=8,6W==40=500==
2N5545=Si npn=10-180=400=15W==40=1A==
2N5546=Si npn=mniejsze od 960=100=100==20=50==
2N5547=Si npn=30-173=większe od 35=750==60=3A==
2N5548=Si npn=30-173=większe od 35=750===3A==
2N5549=Si npn=38-115=większe od 35=750===3A==
2N555=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,006=10W=30=30=ЗА=90=TO-3
2N5550=NPN===.31W==160V=.6A==
2N5550=Si npn=38-115=większe od 35=750===3A==
2N5551=NPN===.31W==180V=.6A==
2N5551=Si npn=30-173=większe od 35=10W===3A==
2N5552=Si npn=30-173=większe od 35=10W===3A==
2N5552A=Si npn=38-115=większe od 35=10W===3A==
2N5555=Si npn=38-115=większe od 35=10W===3A==
2N5556=Si npn=30-160=15=750===1A==
2N5557=Si npn=30-160=15=750===1A==
2N5558=Si npn=20-300=większe od 150=200==25=30==
2N556=Ge złączowy npn=50=-=100=25=-=200=85=TO-5
2N5561=Si npn=90-1200=150=200==25=100==
2N5562=Si npn=90-800=150=200==45=100==
2N5563=Si npn=35-500=większe od 100=200==25=100==
2N5565=Si npn=35-500=większe od 100=200==25=100==
2N5566=Si npn=55-300=większe od 100=200==25=100==
2N557=Ge złączowy npn=30=-=100=20=-=200=85=TO-5
2N5575=Si npn=35-180=200=250==40=200==
2N5578=Si npn=60=800=300==15=200==
2N558=Ge złączowy npn=75=-=100=15=-=200=85=TO-5
2N5581=Si npn=60=800=200==15=200==
2N5582=Si npn=60=250=200==30=200==
2N5583=Si npn=60=250=200==60=200==
2N5584=Si npn=90=20=350==100=100==
2N5587=Si npn=90=20=350==200=100==
2N5588=Si npn=10-180=500=3W==40=400==
2N5589=Si npn=większe od 20=700=2,5W==20=1A==
2N559=Ge mesa pnp=25-150=300-1000=150=15=15=50=100=TO-18
2N5590=Si npn=większe od 20=700=2,5W==20=1A==
2N5591=Si npn=200-1200=80=300==30=100==
2N5592=Si npn=200-700=150=400==50=150==
2N5593=Si npn=200-700=większe od 80=300==30=100==
2N5594=Si npn=70-400=150=300==50=150==
2N5595=Si npn=70-400=300=300==30=400==
2N5596=Si npn=10-180=większe od 300=17W==40=1,5A==
2N5597=Si npn=większe od 10==17W==40=1,5A==
2N5598=Si npn=20-300=większe od 250=150==12=20==
2N5599=Si npn=20-300=większe od 200=150==12=20==
2N56=Ge złączowy pnp=32=0,5=200=45=-=10=65=-
2N560=Si dufuzyjny npn=większe od 20=50=500=60=60=100=200=TO-29
2N5601=Si npn=większe od 10=500=680==40=300==
2N5602=Si npn=45=450=12,5W==40=1,5A==
2N5603=Si npn=35=350=25W==36=3A==
2N5604=Si npn=40-240=większe od 200=400==15=200==
2N5605=Si npn=30-173=większe od 35=10W==40=4A==
2N5606=Si npn=30-230=większe od 35=10W==60=4A==
2N5607=Si npn=30-230=większe od 35=10W==80=4A==
2N5608=Si npn=30-230=większe od 35=10W==100=4A==
2N5609=Si npn=38-230=większe od 35=10W==60=4A==
2N560O=Si npn=38-230=większe od 35=10W==80=4A==
2N561=Ge złączowy pnp=75=większe od 0,005=50W=60=65=10A=100=TO-66
2N5610=Si npn=38-230=większe od 35=10W==100=4A==
2N5611=Si npn=27-264=większe od 70=10W==60=4A==
2N5613=Si npn=większe od 40=większe od 150=150==20=20==
2N5614=Si npn=większe od 40=większe od 150=150==20=20==
2N5615=Si npn=większe od 75=większe od 100=150==20=20==
2N5616=Si npn=większe od 75=większe od 100=150==20=20==
2N5617=Si npn=20-300=większe od 400=100==12=20==
2N5618=Si npn=40-200=większe od 500=360==40=200==
2N5619=Si npn=35-300=250=250==30=200==
2N5620=Si npn=większe od 20=200=800==30=500==
2N5621=npn=30-200=8=25W===2A==
2N5622=Si npn=70-240=większe od 50=400==150=30==
2N5623=Si npn=20-200=większe od 150=800===1A==
2N5624=Si npn=25-240=większe od 250=100==30=20==
2N5625=Si npn=25-240=większe od 250=100==30=20==
2N5626=Si npn=większe od 25=większe od 400=150==20=20==
2N5627=Si npn=40-240=większe od 3=25W===3A==
2N5628=Si npn=50-200=większe od 150=10W===3A==
2N5629=Si npn=większe od 40=większe od 600=100==25=10==
2N563=Ge złączowy pnp=25=0,8=150=30=-=-=85=RO-116
2N5630=Si npn=51-276=140=750===200==
2N5632=Si npn=51-276=140=750===200==
2N5633=Si npn=12-92=większe od 3=125W===10A==
2N5634=Si npn=12-92=5,5=125W===10A==
2N5635=Si npn=30-173=5,5=125W===10A==
2N5636=Si npn=30-173=większe od 3=125W===10A==
2N5637=Si npn=34-230=większe od 8=80W===5A==
2N5638=Si npn=90=1,2GHz=200==13=20==
2N5639=Si npn=70=750=500==35=300==
2N563I=Si npn=50==250===100==
2N564=Ge złączowy pnp=25=0,8=150=30=-=-=85=TO-5
2N5640=Si npn=50==250===100==
2N5641=Si npn=50-232=większe od 100=250==45=200==
2N5642=Si npn=50-232=większe od 100=250==45=200==
2N5643=Si npn=większe od 20=większe od 350=2,5W==20=600==
2N5644=Si npn=większe od 20=większe od 350=2,5W==20=800==
2N5645=Si npn=większe od 20=większe od 400=2,5W==20=800==
2N5646=Si npn=większe od 20=większe od 400=2,5W==20=600==
2N5647=Si npn=większe od 30=większe od 1GHz=600==30=60==
2N5648=Si npn=większe od 20=większe od 1GHz=650==25=120==
2N5649=Si npn=20-250=15=30W==300=2A==
2N565=Ge złączowy pnp=55==150=30=-=-=85=RO-116
2N5653=Si npn=100=20=700==60=300==
2N5654=Si npn=100=20=700==60=500==
2N5655=Si npn=100=20=700==60=500==
2N5656=Si npn=65-700=220=250==25=100==
2N5657=Si npn=65-700=220=250==45=100==
2N5658=Si npn=130-520=220=250==25=100==
2N5659=Si npn=130-250=220=250==45=100==
2N5660=Si npn=40-500=większe od 150=250==20=30==
2N5661=Si npn=70-250=większe od 150=250==20=30==
2N5662=Si npn=30-200=6=25W==55=3A==
2N5663=Si npn=15-200=większe od 300=23W==25=5A==
2N5664=Si npn=większe od 30=50=20W==60=3A==
2N5664=Si npn=30-270=większe od 150=250==25=50==
2N5665=Si npn=większe od 30=50=20W==100=3A==
2N5666=Si npn=10-200=800=3,5W==17=400==
2N5667=Si npn=10-200=800=3,5W==30=400==
2N5668=Si npn=160=70=350==20=200==
2N5669=Si npn=160=60=350==20=200==
2N567=Ge złączowy pnp=100=1,5=150=30=-=-=85=RO-116
2N5670=Si npn=160=60=350==20=300==
2N5671=Si npn=160=70=350==30=500==
2N5671=NPN==.5us=140W==120V=30A==
2N5672=Si npn=50-200=większe od 850=500==25=80==
2N5672=NPN===140W==150V=30A==
2N5675=Si npn=50-232=150=400==60=200==
2N5676=Si npn=10-200=800=2,5W==20=300==
2N5677=Si npn=10-200=800=3W==20=400==
2N5678=Si npn=21-322=8=23W==150=1A==
2N5679=Si npn=35-300=150=200==100=30==
2N568=Ge złączowy pnp=100=1,5=150=30=-=-=85=TO-5
2N5680=PNP===1W==120V=1A==
2N5680=Si npn=50-232=150=400==45=200==
2N5681=Si npn=większe od 20=większe od 6O0=750==20=1A==
2N5682=Si npn=większe od 15=większe od 6O0=10,3W==20=2A==
2N5683=Si npn=większe od 15=większe od 400=17,7W==20=4A==
2N5684=PNP===200W==80V=50A==TO3
2N5684=Si npn=50-370=20=12W==60=500==
2N5685=Si npn=21-322=20=23,7W==90=2,5A==
2N5686=Si npn=21-322=20=23,7W==140=2,5A==
2N569=Ge złączowy pnp=150=2=150=30=-=-=85=RO-116
2N56J2=Si npn=7,5-115=20=23,7W==380=2,5A==
2N57=Ge złączowy pnp=większe od 14=-=20 W=60=30=800=100=-
2N570=Ge złączowy pnp=150=2=150=30=-=-=85=TO-5
2N571=Ge złączowy pnp=200=3=150=30=-=-=85=RO-116
2N5716=Si npn=7,5-115=20=23,7W==380=2,5A==
2N5717=Si npn=40-200=większe od 120=300==30=200==
2N5718=Si npn=25-200=15=60W==90=12A==
2N572=Ge złączowy pnp=200=3=150=30=-=-=85=TO-5
2N5729=Si npn=25-200=15=80W==110=12A==
2N573=Ge złączowy pnp=150==200=40=30=250=85=TO-5
2N5730=Si npn=225-1000=większe od 50=250==35=100==
2N5731=Si npn=większe od 14=50=50W==200=5A==
2N5732=Si npn=większe od 14=50=50W==250=5A==
2N5733=Si npn=160=70=600==30=500==
2N5734=Si npn=większe od 10=800=860==40=500==
2N5737=Si npn=10-180=800=1,7W==401=500==
2N5738=Si npn=20-180=800=1,7W==40=500==
2N5739=Si npn=35-300=150=150==25=100==
2N574=Ge złączowy pnp=9-22=-=187W=60=55=15 A=95=MT-7
2N5740=Si npn=35-300=większe od 100=150==25=100==
2N5741=Si npn=42-143==300==35=300==
2N5742=Si npn=42-143==300==35=300==
2N5743=Si npn=42-143==300==20=300==
2N5744=Si npn=25-102==2W==70=1,5A==
2N5745=Si npn=225-1000=większe od 50=250==35=200==
2N574А=Ge złączowy pnp=9-22=-=187 W=30=60=15 A=95=MT-7
2N575=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=187W=60=50=25 A=95=MT-7
2N5758=Si npn=30-276=110=250==150=30==
2N5759=Si npn=30-276=110=250==210=30==
2N575A=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=187W=80=55=25 A=95=MT-7
2N576=Ge złączowy npn=30=8=200=20=-=400=100=TO-5
2N5760=Si npn=mniejsze od 320=większe od 170=120==20=30==
2N5763=Si npn=40-320=większe od 170=120==20=30==
2N5769=Si npn=mniejsze od 320=większe od 170=120==20=30==
2N576А=Ge złączowy npn=30=8=200=40=-=400=100=TO-5
2N5770=Si npn=40-320=większe od 170=120==20=30==
2N5771=Si npn=mniejsze od 560==300==30=300==
2N5772=Si npn=większe od 8=5=50W==300=2,5A==
2N5777=Si npn=30-120=7=22W==500=1A==
2N5778=Si npn=8-120=4=22W==500=6A==
2N5779=Si npn=50-232=150=250==60=200==
2N578=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 3=(120)=20=14=400=85=TO-9
2N5780=Si npn=15-70=10=50W==90=15A==
2N5781=Si npn=40-240=większe od 80=400==30=100==
2N5782=Si npn=70=700=300==15=20==
2N5783=Si npn=80-320=większe od 150=300==40=200==
2N5784=Si npn=60-400=większe od 200=250==40=100==
2N5785=Si npn=60-400=większe od 200=250==40=100==
2N5786=Si npn=90-600=większe od 150=250==50=200==
2N579=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 5=(120)=20=14=400=85=TO-9
2N5793=Si npn=90-600=większe od 150=250==50=200==
2N5794=Si npn=większe od 10=większe od 400=150==20=15==
2N5795=Si npn=większe od 10=większe od 400=150==20=15==
2N5796=Si npn=większe od 10=większe od 700=150==20=15==
2N5797=Si npn=większe od 10=większe od 700=150==20=15==
2N5798=Si npn=40-200=większe od 50=700==80=1,2A==
2N5799=Si npn=40-200=większe od 50=700==80=1,2A==
2N580=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 10=(120)=20=14=400=85=TO-9
2N5800=Si npn=40-200=większe od 50=1W==80=1,2A==
2N5804=Si npn=40-200=większe od 50=1W==80=1,2A==
2N5805=Si npn=70=200=250==25=50==
2N581=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 4=(80)=18=14=100=85=TO-5
2N5810=Si epitaksjalny pnp=60-200=100=500=35(1,3)=25=1000=(50)="
2N5810=Si npn=100==250==25=50==
2N5811=Si epitaksjalny pnp=60-200=100=500=35(1,3)=25=1000=(50)=
2N5811=Si npn=130=200=250==30=100==
2N5812=Si epitaksjalny pnp=150-500=135=500=35(1,3)=25=1000=(50)=-
2N5812=Si npn=160=70=500==20=200==
2N5813=Si epitaksjalny pnp=150-500=135=500=35(1,3)=25=1000=(50)=-
2N5813=Si npn=160=70=500==20=500==
2N5814=Si epitaksjalny pnp=60-120=100=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-
2N5814=Si npn=160=70=500==30=500==
2N5815=Si epitaksjalny pnp=60-120=100=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-
2N5815=Si npn=160=70=1W==30=500==
2N5816=Si epitaksjalny pnp=100-200=120=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-
2N5816=Si npn=większe od 10=1,2GHz=6W==40=500==
2N5817=Si epitaksjalny pnp=100-200=120=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-
2N5817=Si npn=20-180=1,2GHz=12W==40=700==
2N5818=Si epitaksjalny pnp=150-300=135=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-
2N5818=Si npn=większe od 10=1,2GHz=17W==35=1,5A==
2N5819=Si epitaksjalny pnp=150-300=135=500=(0,75)50=40=1000=(50)=-
2N5819=Si npn=20-180=1,2GHz=20W==40=1,5A==
2N582=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 14=(120)=25=14=100=85=TO-5
2N5820=Si epitaksjalny pnp=60-120=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-
2N5820=Si npn=40-240=większe od 150=300==50=100==
2N5821=Si epitaksjalny pnp=60-120=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-
2N5821=Si npn=40-240=większe od 150=300==70=100==
2N5822=Si epitaksjalny pnp=100-200=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-
2N5822=Si npn=70-240=większe od 150=400==70=100==
2N5823=Si epitaksjalny pnp=100-200=-=500=(0,75)70=60=1000=(50)=-
2N5823=Si npn=70-240=większe od 150=400==50=100==
2N5824=Si epitaksjalny pnp=60-180=90-250=360=50=40=100=260=-
2N5824=Si npn=mniejsze od 10k==400==40=500==
2N5825=Si epitaksjalny pnp=100-300=90-250=360=50=40=100=260=-
2N5825=Si npn=40-240=większe od 40=600==150=50==
2N5826=Si epitaksjalny pnp=150-450=90-250=360=50=40=100=260=-
2N5826=Si npn=większe od 30=4,5GHz=150==20=30==
2N5827=Si epitaksjalny pnp=250-750=90-350=360=50=40=100=260=-
2N5827=Si npn=30-300=większe od 3,7GHz=250==15=30==
2N5827A=Si npn=30,,300=większe od 2,5GHz=200==15=30==
2N5828=Si epitaksjalny pnp=400-1200=90-350=360=50=40=100=260=-
2N5828=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=200==15=30==
2N5828A=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=200==15=30==
2N5829=Si npn=20-400=większe od 300=600==15=200==
2N583=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 4=(80)=18=14=100=85=TO-1
2N5830=Si npn=25-240=większe od 40=800==300=150==
2N5831=Si npn=25-240=większe od 40=1,2W==300=150==
2N5832=Si npn=większe od 20=większe od 350=600==40=400==
2N5833=Si npn=200-700=80=400==50=150==
2N5835=Si npn=większe od 20=700=800==20=500==
2N5836=Si npn=30-160=2=50W==1100=500==
2N5837=Si npn=30-160=2=50W==1500=500==
2N5838=Si npn=250-1200=90=300==40=30==
2N5839=Si npn=80-240=większe od 150=300==40=200==
2N584=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 14=(120)=25=14=100=85=TO-1
2N5840=Si npn=80-240=70=800==60=700==
2N5841=Si npn=80-240=70=800==80=700==
2N5842=Si npn=30-270=większe od 150=150==25=50==
2N5845=Si npn=120-700=90=300==40=30==
2N5845A=Si npn=10-180=500=2,1W==20=750==
2N5846=Si npn=większe od 20=większe od 80=750==165=60==
2N5847=Si npn=większe od 20=większe od 80=750==250=60==
2N5848=Si npn=większe od 20=większe od 80=750==250=60==
2N5849=Si npn=większe od 20=większe od 80=750==165=60==
2N585=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 3=(120)=25=24=200=71=TO-5
2N5851=Si npn=35-300=70=7W==20=1,5A==
2N5852=Si npn=35-300=70=7W==40=1,5A==
2N5855=Si npn=większe od 10=200=4W==35=1A==
2N5856=Si npn=większe od 10=200=4W==35=1A==
2N5857=Si npn=10-180=500=60W==40=6A==
2N5858=Si npn=10-180=500=60W==40=6A==
2N5859=Si npn=40=200=150==20=25==
2N586=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=(250)=45=25=250=55=TO-7
2N5860=Si npn=40-320=8=25W==120=10A==
2N5861=Si npn=70=200=150==20=25==
2N5862=Si npn=35-200=10=50W==80=10A==
2N5864=Si npn=30-300=15=30W==300=2A==
2N5865=Si npn=70=200=150==20=25==
2N5867=Si npn=4-40=5=25W==1,1k=1==
2N5868=Si npn=15-200=większe od 1,8GHz=3,75W==20=450==
2N5869=Si npn=15,200=większe od 1,6GHz=7,5W==20=750==
2N587=Ge złączowy npn=większe od 20=-=200=40=30=200=85=TO-5
2N5870=Si npn=15-200=większe od 400=15W==25===
2N5871=Si npn=15-200=większe od 1,8GHz=3,75W==20=450==
2N5872=Si npn=15-200=większe od 1,6GHz=7,5W==20=750==
2N5873=Si npn=20-200=1,80-=6W==25=300==
2N5874=Si npn=40-200=większe od 800=250==25=30==
2N5875=Si npn=większe od 40=większe od 450=150==20=15==
2N5876=Si npn=65-260=większe od 450=150==20=15==
2N5877=Si npn=40-320=5=40W==300=3A==
2N5878=Si npn=40-320=8=60W==100=12A==
2N5879=Si npn=40-320=8=60W==80=12A==
2N588=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 50=(30)=15=15=50=85=TO-1
2N5880=Si npn=60=25=25W==80=7A==
2N5881=Si npn=30-140=14=25W==80=7A==
2N5882=Si npn=20-320=180=6W==260=100==
2N5883=Si npn=30-160=20=7,5W==300=150==
2N5883=PNP==15MHz=66W==100V=10A==
2N5884=PNP===200W==80V=25A==
2N5884=Si npn=35-320=8=25W==50=3A==
2N5886=Si npn=35-320=8=25W==50=3A==
2N5886=NPN==4MHz=200W==80V=25A==
2N588A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 200=60=15=15=50=85=TO-1
2N589=Ge złączowy pnp=20-40=-=90W=100=7,5=ЗА=-=TO-3
2N58S5=Si npn=35-320=6=25W==50=3A==
2N59=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=25=20=200=85=TO-5
2N5902=Si npn=30-150=35=700==200=100==
2N5903=Si npn=100=1,8GHz=600==20=150==
2N5904=Si npn=40==800==80=1A==
2N5905=Si npn=40-200=większe od 750=150==25=20==
2N5906=Si npn=42-143==300==17=200==
2N5907=Si npn=35-140==800==45=700==
2N5908=Si npn=35-140==800==56=700==
2N5909=Si npn=większe od 20=1GHz=2W==18=1,5A==
2N591=Ge złączowy pnp=40-120=0,7=(85)=32=32=40=71=TO-1
2N591/5=Ge złączowy pnp=70=0,7=50=32=32=40=71=TO-5
2N5910=Si npn=większe od 20=1GHz=2W==18=1,5A==
2N5911=Si npn=większe od 15=700=10W==18=2A==
2N592=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,4=125=20=20=-=85=TO-5
2N593=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=150=35=25==85=TO-5
2N5938=Si npn=większe od 15=700=10W==18=2A==
2N5939=Si npn=większe od 15=800=20W==18=4A==
2N594=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 1,5=150=20=20=300=85=TO-5
2N5940=Si npn=większe od 15=800=20W==18=4A==
2N5942=Si npn=większe od 15=800=30W==18=6A==
2N5943=Si npn=większe od 15=800=30W==18=6A==
2N5944=Si npn=50=1GHz=7W==30=500==
2N5945=Si npn=80=1,6GHz=3W==40=500==
2N5946=Si npn=80=1,6GHz=3W==40=500==
2N5947=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=300==12=50==
2N5949=Si npn=40-250=65=10W==30=6A==
2N594I=Si npn=40-250=65=10W==30=6A==
2N595=Ge złączowy npn=większe od 15=większe od 3=150=20=15=300=85=TO-5
2N5950=Si npn=40-250=65=10W==30=6A==
2N5951=Si npn=40-250=60=10W==45=5A==
2N5952=Si npn=40-250=60=10W==60=5A==
2N5953=Si npn=40-250=60=10W==60=5A==
2N5954=Si npn=40-250=60=10W==60=5A==
2N5955=Si npn=40-250=60=10W==45=5A==
2N5956=Si npn=40-250=60=10W==45=5A==
2N5957=Si npn=30-120==50W==500=14A==
2N5958=Si npn=40-200==20W==300=1M==
2N5959=Si npn=40-200==80W==250=3A==
2N596=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 5=150=20=10.=300=85=TO-5
2N5960=Si npn=większe od 30=10=50W==80=6A==
2N5962=Si npn=większe od 30=10=50W==100=6A==
2N5963=Si npn=większe od 30=10=40W==100=6A==
2N5964=Si npn=większe od 20=10=100W==250=4A==
2N5965=Si npn=większe od 30=10=100W==80=10A==
2N596I=Si npn=większe od 30=10=100W==120=10A==
2N597=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 3=250=45=40=500=100=TO-5
2N5974=Si npn=większe od 30=10=100W==140=10A==
2N5975=Si npn=60-320=większe od 600=150==20=20==
2N5976=Si npn=60-320=większe od 600=150==20=20==
2N5977=Si npn=15-250=większe od 300=27W==25=2A==
2N5978=Si npn=30-300=większe od 3,7GHz=250==15=30==
2N5979=Si npn=20-137=550=300==35=100==
2N598=Ge złączowy pnp=70-225=większe od 6,5=250=35=35=500=100=TO-5
2N5980=Si npn=51-442=120=7,9W==140=1A==
2N5982=Si npn=20-137=550=250==15=50==
2N5983=Si npn=30-350=30=7,9W==180=100==
2N5984=Si npn=30-350=30=7,9W==210=100==
2N5985=Si npn=20-137=550=300==35=100==
2N5986=Si npn=20-200=400=300==35=30==
2N5987=Si npn=większe od 25==800==50=1A==
2N5988=Si npn=40-320=większe od 5=25W==120=3A==
2N5989=Si npn=40-320=większe od 5=25W==140=3A==
2N598I=Si npn=mniejsze od 320=180=10W==35=1,5A==
2N599=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 12=250=30=20=500=100=TO-5
2N5990=Si npn=25-90=większe od 1,1GHz=600==35=300==
2N5991=Si npn=większe od 20=600=700==20=500==
2N5992=Si npn=40-400=większe od 70=600==50=200==
2N5993=Si npn=większe od 10=3=50W==1,2k=1,5A==
2N5994=Si npn=25-240=większe od 40=12,5W==300=150==
2N5995=Si npn=większe od 20=600=0W-==20=1A==
2N5996=Si npn=większe od 10=3=5ÓW==1,5k=3,5A==
2N5998=Si npn=większe od 10=3=50W==600=6A==
2N5999=Si npn=większe od 10=2=50W==600=6A==
2N59A=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=40=20=200=85=TO-5
2N59C=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=60=20=200=85=ТО-5
2N59I2=Si npn=większe od 10=3=50W==600=7A==
2N59I3=Si npn=40-400=100=10W==30=3A==
2N5G90=Si npn==500=5W==30===TO-60
2N5J27=Si npn=12=większe od 150=200=-=12=-=-=TO-106
2N5t53=Si npn=70-200=70=1000=-=80=-=-=TO-39
2N60=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=25=20=200=85=ТО-5
2N6000=Si npn=40-320=170=400==50=200==
2N6002=Si npn=10,180=450=15W==18=1A==
2N6004=Si npn=10-180=450=25W==18=2,5A==
2N6005=Si npn=większe od 10=500=35W==40=5A==
2N6006=Si npn=10-180=450=35W==18=5A==
2N6007=Si npn=40-320=800=150==20=20==
2N6008=Si npn=40-200==50W==250=1,5A==
2N6009=Si npn=40-180=większe od 500=250==30=30==
2N601=Ge złączowy pnp=większe od 10O=większe od 12=750=30=20=500=100=TO-31
2N6011=Si npn=40-180=większe od 500=250==40=30==
2N6012=Si npn=większe od 10=600=30W==18=5A==
2N6013=Si npn=większe od 10=600=30W==18=5A==
2N6014=Si npn=większe od 10=400=45W==18=7A==
2N6015=Si npn=większe od 10=400=45W==18=7A==
2N6016=Si npn=większe od 10=350=60W==18=10A==
2N6017=Si npn=większe od 10=350=60W==18=10A==
2N602=Ge dyfuzyjny pnp=20-80=większe od 10=120=20=20=-  -=85=TO-9
2N6029=Si npn=30-150==100W==200=2,5A==
2N602A=Ge dyfuzyjny pnp=80=większe od 12,5=120=35=25=-=85=TO-9
2N6030=Si npn=40-200=większe od 1GHz=600==35=300==
2N6031=PNP===200W==140V=16A==
2N6031=Si npn=większe od 20=1,7GHz=2,5W==20=180==
2N6032=Si npn=10-180=1,5GHz=30W==45=2A==
2N6033=Si npn=10-180=1,4GHz=40W==45=4A==
2N6034=Si npn=10-180=450=60W==18=10A==
2N6035=Si npn=35-300=150=500==20=1A==
2N6036=Si npn=35-300=130=500==40=500==
2N6037=Si npn=35-300=130=500==60=500==
2N6038=Si npn=60-320=160=8W==50=1A==
2N6039=Si npn=60-320=160=8W==80=1A==
2N603A=Ge złączowy pnp=100=większe od 12,5=120=30=20=-=90=TO-9
2N604=Ge dyfuzyjny pnp=40-140=większe od 50=120=30=20=-=85=TO-9
2N6040=Si npn=60-320=120=400==35=500==
2N6041=Si npn=60-320=120=400==50=500==
2N6042=Si npn=60-320=120=400==50=500==
2N6043=Si npn=60-320=50=600==50=500==
2N6044=Si npn=większe od 25=większe od 600=200==20=50==
2N6045=Si npn=większe od 25=większe od 650=200==20=50==
2N6046=Si npn=60-300=większe od 300=300===200==
2N6047=Si npn=większe od 40=większe od 150=750===300==
2N6048=Si npn=większe od 40=większe od 300=750===500==
2N6049=PNP===75W==90V=4A==
2N6049=Si npn=225-1000=większe od 50=250==50=100==
2N604A=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 50=120=30=20=-=85=TO-9
2N605=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 15=120=15=15=-=85=TO-9
2N6050=Si npn=20-180=1,3GHz=800==16=500==
2N6051=Si npn=30-220=150=10W===3A==
2N6052=Si npn=30-220=150=10W===3A==
2N6053=Si npn=50==ioow===10A==
2N6054=Si npn=50==100W===10A==
2N6055=Si npn=15==100W===10A==
2N6056=Si npn=15==100W===10A==
2N6057=Si npn=50=27=100W===10A==
2N6058=Si npn=15=15=100W===10A==
2N6059=Si npn=60==300===200==
2N6059=NPN===150W==100V=12A==
2N606=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=20=120=15=15=-=85=TO-9
2N6061=Si npn=30-160=60=6W===100==
2N6062=Si npn=większe od 20=6,5GHz=200==15=30==
2N6063=Si npn=20-180=1,7GHz=5W==25=150==
2N6067=Si npn=większe od 10=150=12,5W===4A==
2N607=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=25=120=15=15==85=ТО-9
2N6076=Si npn=35-300=70=7W===1,5A==
2N6077=Si npn=160=60=500==20=500==
2N6078=Si npn=160=60=500==20=500==
2N6079=Si npn=160=60=500==30=500==
2N608=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 35=35=120=15=15=-=85=ТО-9
2N6080=Si npn=160=60=500==30=500==
2N6080=NPN==175MHz=4W==36V=1A==
2N6081=Si npn=20-200=większe od 1,8GHz=7W==25=300==
2N6082=Si npn=20-200=większe od 1,4GHz=5W===300==
2N6083=Si npn=20-200=większe od 1,8GHz=5W===300==
2N6084=Si npn=40-200=większe od 800=250==25=30==
2N609=Ge złączowy pnp=90=1,8=180=25=20=200=85=ТО-5
2N6094=Si npn=30-200=większe od 2,3GHz=3,5W==18=150==
2N6095=Si npn=40-200=większe od 1,5GHz=250==25=30==
2N6096=Si npn=100=2,5GHz=300==13=30==
2N6097=Si npn=100=2,5GHz=300==13=30==
2N6098=Si npn=100=2,5GHz=300==13=30==
2N6098=NPN===75W==70V=10A==
2N6099=Si npn=80=1,7GHz=2,8W==30=300==
2N6099=NPN===75W==70V=10A==
2N60B=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=50=20=200=85=ТО-5
2N60C=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=60=20=200=85=ТО-5
2N60O3=Si npn=80=1,7GHz=2,8W==30=300==
2N60А=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=40=20=200=85=ТО-5
2N61=Ge złączowy pnp=45==180=25=20=200=85=ТО-5
2N610=Ge złączowy pnp=65=1,5=180=25=20=200=85=ТО-5
2N6100=Si npn=80=1,7GHz=2,8W==30=300==
2N6101=Si npn=80=2GHz=2,8W==30=300==
2N6102=Si npn=80=2GHz=2,8W==30=300==
2N6103=Si npn=80=2GHz=2,8W==30=300==
2N6106=Si npn=100=2GHz=400==20=100==
2N6107=Si npn=100=2GHz=400==20=100==
2N6108=Si npn=30-300=większe od 2GHz=600==12=50==
2N6109=PNP==10MHz=40W==60V=7A==
2N6109=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250==11=50==
2N611=Ge złączowy pnp=45==180=25=20=200=85=ТО-5
2N6110=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250==11=50==
2N6111=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250==11=50==
2N612=Ge złączowy pnp=25=0,6=180=25=20=150=85=ТО-5
2N6121=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250==10=50==
2N6122=Si npn=30-300=większe od 4GHz=250==10=30==
2N6123=Si npn=20-200=większe od 3,3GHz=1W==15=100==
2N6124=Ge pnp=15-30=0,2=22,5W===6A==
2N6125=Si pnp=35-80=0,25=22,5W===6A==
2N6126=Si pnp=20-45=0,2,2=22,5W===6A==
2N6127=Ge pnp=20-65=0,22=22,5W===6A==
2N6128=npn=20-65=0,22=22,5W===6A==
2N6129=Si npn=125-500=większe od 150=300===210==
2N613=Ge złączowy pnp=35=0,85=180=25=20=200=85=ТО-5
2N6130=Si npn=125-500=300=300==45=200==
2N6131=Si npn=125-900=większe od 150=300===200==
2N6132=Si npn=125-900=300=300==20=200==
2N6133=Si npn=240-900=większe od 150=300===200==
2N6134=Si npn=240-900=300=300==20=200==
2N6136=Si npn=większe od 30=10=300===50==
2N614=Ge złączowy pnp=1,5=3=125=20=15=150=85=ТО-5
2N615=Ge złączowy pnp=7,5=5=125=20=15=150=85=ТО-5
2N616=Ge złączowy pnp=25=9=125=15=12=150=85=ТО-5
2N6166=Si npn=200-1000=większe od 60=200==30=50==
2N617=Ge złączowy pnp=15=7,5=125=15=12=150=85=ТО-5
2N6175=Si npn=200-1000=większe od 70=200==30=50==
2N6176=Si npn=100-400==300==30=200==
2N6177=Si pnp=40-120=większe od 130=300==40=600==
2N6178=Si pnp=80-240=większe od 130=300==40=500==
2N6179=Si npn=40-120=większe od 40=800===1A==
2N618=Ge złączowy pnp=60-140=większe od 0,005=106W=80=60=ЗА=110=ТО-3
2N6180=Si npn=większe od 75=250=250==5=75==
2N6181=Si npn=większe od 75=250=250==20=75==
2N6182=Si npn=większe od 75=250=250==30=75==
2N6183=Si npn=większe od 30=większe od 40=101==30=500==
2N6184=Si npn=większe od 40=większe od 4=300==40=501==
2N6185=Si npn=większe od 45=większe od 200=300==30=500==
2N6186=Si pnp=większe od 30=200=300==30=500==
2N6187=Si pnp=większe od 50=200=300==40=500==
2N6188=Si npn=60-300=większe od 40=200==25=20==
2N6189=Si pnp=większe od 20=200=700===500==
2N619=Si złączowy npn=14=0,2=250=50=-=50=175=-
2N6190=Si npn=większe od 40=większe od 50=750===1A==
2N6191=Si npn=większe od 40=większe od 50=750===1A==
2N6192=Si npn=większe od 20==800===1A==
2N6193=Si pnp=większe od 20==800===1A==
2N61B=Ge złączowy pnp=45==180=50=20=200=85=ТО-5
2N61C=Ge złączowy pnp=45==180=60=20=200=85=ТО-5
2N62=Ge złączowy pnp=-=-=50=35=-=20=85=ТО-24
2N620=Si złączowy npn=25=0,3=250=50=-=50=175=-
2N621=Si złączowy npn=50=0,4=250=50=-=50=175=-
2N6211=Si npn=80-550=150=50==20=50==
2N6212=Si npn=125-500=większe od 150=250==45=200==
2N6213=Si npn=125-900=większe od 150=250==20=200==
2N6214=Si npn=240-900=większe od 150=250==20=200==
2N6215=Si pnp=większe od 50=70=200==40=100==
2N6216=Si pnp=większe od 160=70=200==40=100==
2N6217=Si pnp=75-500=130=100==45=200==
2N6218=Si pnp=75-900=130=250==25=2X==
2N6219=Si pnp=125-900=130=250==20=200==
2N622=Si złączowy npn=22=0,3=385=-=30=-=175=-
2N6220=Si pnp=większe od 40=większe od 50=750==40=1A==
2N6221=Si pnp=większe od 40=większe od 50=750==60=1A==
2N6222=Si npn=125-500=większe od 150=300==45=200==
2N6223=Si npn=125-900=większe od 150=100==20=200==
2N6224=Si npn=240-900=większe od 150=300==20=200==
2N6225=Si npn=większe od 35=100=300==20=100==
2N6226=Si npn=125-500=większe od 150=300==45=200==
2N6227=Si npn=125-900=większe od 150=300==25=200==
2N6228=Si npn=125-900=większe od 150=300==25=200==
2N6229=Si npn=125-500=większe od 150=100==64=200==
2N623=Ge dyfuzyjny pnp=35=90=40=30=-=-=85=-
2N6230=Si pnp=75-500=130=300==45=200==
2N6231=Si pnp=125-500=130===45=200==
2N6232=Si pnp=75-900=130=300==25=200==
2N6233=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250==14=50==
2N6234=Si npn=większe od 50=150=250==130=50==
2N6235=Si npn=większe od 50=150=250==130=50==
2N624=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=13=100=30=-=10=85=RO-4
2N6246=Si npn=większe od 50=150=250==160=50==
2N6247=Si npn=większe od 50=150=250==160=50==
2N6248=PNP===125W==110V=15A==
2N6248=Si npn=większe od 5000=180=250==15=300==
2N6249=Si npn=większe od 12000=180=250==30=300==
2N625=Si dufuzyjny npn=większe od 30===40=30=800=-=-
2N6250=Si npn=większe od 12000=180=250==30=300==
2N6251=Si npn=większe od 5000=180=250==15=300==
2N6253=Si npn=mniejsze od 120=400=300==25=50==
2N6254=Si npn=3-13==40W==350=5A==
2N6255=Si npn=15-200=większe od 170=50W==25=3,5A==
2N6256=Si npn=15-200=większe od 120=80W==25=5A==
2N6257=Si npn=40=25=200W==200=30A==
2N6258=Si npn=40=25=200W==200=30A==
2N6259=Si npn=25=20=200W==400=30A==
2N626=Ge złączowy npn=większe od 18 000==10W=30=-=ЗА=-=-
2N6260=Si npn=25=20=200W==400=30A==
2N6261=Si npn=40=25=200W==200=30A==
2N6262=Si npn=25=20=200W==400=30A==
2N6263=Si npn=większe od 20=większe od 350=600==20=500==
2N6264=Si npn=większe od 20=większe od 350=600==20=500==
2N627=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=40=зо=10А=100=ТО-3
2N6270=Si npn=30-150=większe od 200=12W==65=3A==
2N6271=Si npn=20-150=większe od 100=25W==70=8A==
2N6272=Si npn=większe od 3==50W==400=7A==
2N6273=Si npn=90-800=większe od 100=100==25=30==
2N6274=Si npn=90-800=większe od 100=100==25=30==
2N6275=Si npn=250-1200=150=200==35=100==
2N6276=Si npn=250-1200=150=200==35=100==
2N6277=Si npn=250-1200=150=200==50=100==
2N6278=Si npn=250-1200=150=200==50=100==
2N6279=Si npn=10-180=450=45W==18=5A==
2N628=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=60=45=10А=100=ТО-3
2N6280=Si npn=10-180=450=50W==18=5A==
2N6281=Si npn=4-14=8,5=23W==750=1A==
2N6282=Si npn=60-340=200=400==25=1A==
2N6283=Si npn=60-340=200=400==50=1A==
2N6284=Si npn=40-270=większe od 600=100==25=10==
2N6285=Si npn=20-180=1,7GHz=3W==25=150==
2N6286=Si npn=10-35==80W==600=15A==
2N6287=PNP===160W==100V=20A==
2N6287=Si npn=10-45==80W==600=15A==
2N6288=Si npn=30=700=5W==30=400==
2N6289=Si npn=30=700=5W==30=400==
2N629=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=80=60=10А=100=ТО-3
2N6290=Si npn=180-1040=250=150==35=100==
2N6291=Si npn=180-1040=250=150==55=100==
2N6292=Si npn=20-200=większe od 1GHz=10W==25=1A==
2N6292=NPN===40W==80V=7A==
2N6293=Si npn=15-250=większe od 1GHz=11,6W==30=1A==
2N6294=Si npn=250-1200=230=200==30=100==
2N6295=Si npn=30-300=większe od 3,7GHz=250==15=30==
2N6296=Si npn=10-180=1GHz=20W==17=2A==
2N6297=Si npn=10-180=1GHz=20W==17=2A==
2N6298=Si npn=10-180=1GHz=30W==17=3A==
2N6299=Si npn=10-180=1GHz=40W==17=4A==
2N63=Ge złączowy pnp=22=0,6=100=-=22=10=85=OV3
2N630=Ge złączowy pnp=10-30=0,008=90 W=100=75=10А=100=ТО-3
2N6300=Si npn=20-180=1GHz=5W==25=1A==
2N6301=Si npn=35-200=większe od 150=100==20=30==
2N6302=npn=30-200=14=100W==110=12A1==
2N6303=Si npn=30-200=15=100W==110=10A==
2N6304=Si npn=250-1200=230=200==30=100==
2N6305=Si npn=250-1200=230=200==50=100==
2N6306=Si npn=250-1200=230=200==50=100==
2N6307=Si npn=60-340=200=600==25=1A==
2N6308=Si npn=60-340=200=600==50=1A==
2N631=Ge złączowy pnp=200=3,5=, 170=25=18=100=90=ТО-5
2N6312=Si npn=4,5-19=5=125W==1k=4A==
2N6313=Si npn=4,5-19=5=125W==1,1k=4A==
2N6314=Si npn=4,5-19=5=125W==1,2k=4A==
2N6315=Si npn=60==200==15=200==
2N6316=Si npn=60==200==15=200==
2N6317=Si npn=większe od 40==300==20=300==
2N6318=Si npn=większe od 25==800==65=1A==
2N632=Ge złączowy pnp=120=2,5=170=30=24=100=90=ТО-5
2N6322=Si npn=30==650==70=700==
2N6323=Si npn=większe od 10=220=60W==35=10A==
2N6324=Si npn=większe od 10=220=60W==35=10A==
2N6325=Si npn=80=1,8GHz=7W==40=700==
2N6326=Si npn=80=1,8GHz=7W==40=700==
2N6327=Si npn=80=1,8GHz=12W==401=1A==
2N6328=Si npn=80=1,8GHz=12W==40=1A==
2N6329=Si npn=5-25==50W==500=10A==
2N6329=PNP===200W==50V=25A==
2N633=Ge złączowy pnp=60=1,5=170=32=30=100=90=ТО-5
2N6330=Si npn=5-35==50W==500=15A==
2N6331=Si npn=50-220=większe od 150=250==20=30==
2N6338=Si npn=20-100=większe od 300=650==45=50==
2N6339=Si npn=129-690=140=320==25=200==
2N634=Ge dyfuzyjny npn==8=150=20=15=300=90=ТО-9
2N6340=Si npn=129-690=140=320==50=200==
2N634I=Si npn=82-690=140=320==25=200==
2N634А=Ge dyfuzyjny npn=55=8=150=25=20=300=90=ТО-5
2N635=Ge dyfuzyjny npn=większe od 25=12=150=20=15=300=90=ТО-9
2N6354=Si npn=82-690=140=320==50=200==
2N6355=Si npn=20-200=większe od 1,4GHz=5W==25=300==
2N6356=Si npn=60-320=180=8W==25=3A==
2N6357=Si npn=70==300==13=100==
2N6358=Si npn=większe od 30=większe od 600=300==13=100==
2N6359=Si npn=70==300==15=150==
2N635A=Ge dyfuzyjny npn=100=12=150=25=20=300=90=ТО-5
2N636=Ge dyfuzyjny npn=większe od 35=17=150=20=15=300=60=ТО-9
2N6360=Si npn=większe od 40=500=300==15=500==
2N636A=Ge dyfuzyjny npn=190=17=150=25=15=300=90=ТО-5
2N637=Ge złączowy pnp=30-60=-=-=60=30=5А=100=ТО-3
2N6371=Si npn=200-700=80=200==50=100==
2N6372=Si npn=200-700=80=200==50=100==
2N6373=Si npn=70-240=większe od 50=5W==80=750==
2N6374=Si npn=60-340=200=750==25=1,5A==
2N6375=Si npn=60-340=200=750==50=1,5A==
2N6376=Si npn=80==800==30=500==
2N6377=Si npn=większe od 20=800=800==30=500==
2N6378=Si npn=80==800==52=700==
2N6379=Si npn=większe od 20=800=800==52=1A==
2N637B=Ge złączowy pnp=30-60=-=-=100=65=5 А=100=ТО-3
2N637А=Ge złączowy pnp=30-60=-=-=90=55=5 А=100=ТО-3
2N638=Ge złączowy pnp=20-40=-=-=60=30=5А=100=ТО-3
2N6380=Si npn=100=1,6GHz=600==20=150==
2N6381=Si npn=większe od 15==800==80=1A==
2N6382=Si npn=większe od 15==800==80=1A==
2N6383=Si npn=30-160=25=6W==300=100==
2N6384=Si npn=40-180=większe od 400=250==30=20==
2N6385=Si npn=40-180=większe od 600=250==15=20==
2N6386=Si npn=40-180=większe od 800=250==15=20==
2N6387=Si npn=30-220=150=15W==50=3A==
2N6388=Si npn=225-1000=większe od 50=250==80=100==
2N6389=Si npn=225-1000=większe od 50=250==80=100==
2N638A=Ge złączowy pnp=20-40=-=-=90=55=5А=100=ТО-3
2N638B=Ge złączowy pnp=20-40=-=-=100=65=5А=100=ТО-3
2N639=Ge złączowy pnp=15-30=-=37W=-=40=5А=100=ТО-3
2N639A=Ge złączowy pnp=15-30=-=37W==70=5А=100=ТО-3
2N639B=Ge złączowy pnp=15-30==37 W==80=5A=100=то-з
2N64=Ge złączowy pnp=45=0,8=100=-=15=10=85=OV3
2N640=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=42=80=34=-=10=71=ТО-7
2N6406=Si npn=25=20=200W==350=30A==
2N6407=Si npn=większe od 30=10=70W==80=8A==
2N6408=Si npn=większe od 30=10=70W==100=8A==
2N6409=Si npn=większe od 30=10=70W==120=8A==
2N641=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=42=80=34=-=10=71=ТО-7
2N6410=Si npn=40=350=10W==18=1,5A==
2N6412=Si npn=40=350=10W==18=1,5A==
2N6413=Si npn=60-340=200=1W==25=1,5A==
2N6414=Si npn=60-340=200=1W==50=1,5A==
2N6415=Si npn=100==200==6=50==
2N6416=Si npn=70=1,5GHz=600==40=150==
2N6417=Si npn=20=4=50W==1,2k=16A==
2N6418=Si npn=20=4=50W==1,5k=16A==
2N6419=Si npn=20==50W==500=16A==
2N641I=Si npn=80=1,5GHz=20W==40=2A==
2N642=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=42=80=34=-=10=71=ТО-7
2N6420=Si npn=80=1,5GHz=20W==40=2A==
2N6421=Si npn=80=1,2GHz=25W==40=3A==
2N6422=Si npn=80=1,2GHz=25W==40=3A==
2N6423=Si npn=35-320=5=20W==50=2A==
2N6424=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250==14=50==
2N6425=Si npn=15-250=większe od 1GHz=11,6W==25=1A==
2N6426=Si npn=30-200=większe od 2,3GHz=3,5W==18=150==
2N6427=Si npn=98-649=80=950==12=2A==
2N643=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 20=120=50=29=100=71=ТО-9
2N6436=Si npn=98-649=80=950==16=2A==
2N6437=Si npn=50-240=większe od 30=23W==110=2A==
2N6438=Si npn=50-240=większe od 30=23W==140=2A==
2N6439=Si npn=większe od 12=10=100W==230=15A==
2N644=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 40=120=30=29=100=71=ТО-9
2N6441=Si npn=większe od 12=10=200W==230=50A==
2N6442=Si npn=150=130=500==120=50==
2N6443=Si npn=150=130=500==150=50==
2N6444=Si npn=większe od 12=10=100W==150=15A==
2N6445=Si npn=większe od 12=10=100W==200=15A==
2N6446=Si npn=większe od 12=10=200W==150=50A==
2N6447=Si npn=większe od 12=10=200W==200=50A==
2N6448=Si npn=większe od 30=10=40W==60=6A==
2N6449=Si npn=większe od 30=10=40W==80=6A==
2N645=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 60=120=30=,29=100=71=ТО-9
2N6450=Si npn=30-150=55=9,5W==300=150==
2N6451=Si npn=40-170=większe od 40=20W==300=150==
2N6452=Si npn=40-250=60=5W==35=3A==
2N6453=Si npn=150=130=700==120=50==
2N6454=Si npn=150=130=700==150=50==
2N646=Ge złączowy npn=większe od 50=-=100=25=25=50=85=ТО-40
2N6461=Si npn=większe od 20=10=50W==250=4A==
2N6462=Si npn=30-200=większe od 2GHz=800==18=150==
2N6463=Si npn=30-300=większe od 2,5GHz=300==12=50==
2N6464=Si npn=80=5GHz=300==10=90==
2N6467=Si npn=80=5GHz=250==10=30==
2N6468=Si npn=80=5GHz=250==10=70==
2N6469=Si npn=80=6,5GHz=250==10=30==
2N647=Ge złączowy npn=50-150=2=100=25=25=100=85=ТО-1
2N6470=Si npn=18=25=75W==400=4A==
2N6471=Si npn=80=1,3GHz=4W==25=500==
2N6472=Si npn=80=1,6GHz=7W==25=500==
2N6473=Si npn=większe od 4=10=30W==360=3A==
2N6474=Si npn=większe od 4=10=30W==400=3A==
2N6475=Si npn=większe od 4=10=100W==360=10A==
2N6476=Si npn=większe od 4=10=100W==400=10A==
2N6477=Si npn=większe od 4=10=100W==400=10A==
2N6478=Si npn=większe od 4=10=200W==360=30A==
2N6479=Si npn=większe od 4=10=200W===30A==
2N6480=Si npn=większe od 4=10=200W===30A==
2N6481=Si npn=2k-100k=większe od 50=500==30=500==
2N6482=Si npn=większe od 30=większe od 50=250==200=100==
2N6486=Si npn=140-451=80=750==16=2A==
2N6487=Si npn=140-451=80=750==20=2A==
2N6488=Si npn=98-649=80=750==50=1A==
2N6488=NPN===75W==50V=15A==
2N6489=Si npn=98-649=80=750==70=1A==
2N649=Ge złączowy npn=50-150=2=100=20=18=100=85=ТО-1
2N649/5=Ge złączowy npn=65=-=100=20=-=50=85=ТО-5
2N6490=Si npn=80=2GHz=5W==30=300==
2N6491=PNP==BDP396===80V=15A==TO220
2N6495=Si npn=90==350===125==
2N6496=Si npn=30-200=55=9,5W===150==
2N6497=Si npn=większe od 20=10=40W===2A==
2N6498=Si npn=40-200=większe od 50=15W===200==
2N6499=Si npn=40-200=większe od 50=15W===200==
2N649I=Si npn=40-200=większe od 50=15W===200==
2N65=Ge złączowy pnp=75==125=20=-=100=85=OV4
2N650=Ge złączowy pnp=większe od 33=0,75=200=45=30=500=100=ТО-5
2N6501=Si npn=65-320=120=750==80=1A==
2N6502=Si npn=65-330=120=750==80=500==
2N6503=Si npn=10-180=1,5GHz=10W==47=1A==
2N650A=Ge złączowy pnp=33-90=0,75=200=45=30=500=100=ТО-5
2N650O=Si npn=15-200=większe od 170=50W===3A==
2N651=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 1=200=45=30=500=100=ТО-5
2N6510=Si npn=15-200=większe od 120=62,5W===5A==
2N6512=Si npn=35-250=1,8GHz=800==25=300==
2N6513=Si npn=30-200=większe od 50=10W===100==
2N6514=Si npn=30-300=większe od 60=200==150=50==
2N6515=Si npn=60-320=110=10W===3A==
2N6516=Si npn=40-320=150=10W===1A==
2N6517=Si npn=65-330=150=750==20=1,5A==
2N6518=Si npn=40-200=większe od 50=10W===200==
2N6519=Si npn=40-200=większe od 50=12,5W===300==
2N651A=Ge złączowy pnp=45-150==200=45=30=500=100=ТО-5
2N652=Ge złączowy pnp=większe od 80=większe od 1,25=200=45=30=500=100=ТО-5
2N6520=Si npn=40-200=większe od 50=10W===200==
2N6521=Si npn=50=800=12W==30=1A==
2N6522=Si npn=50=800=20W==30=2A==
2N652A=Ge złączowy pnp=80-250=większe od 1,25=200=45=30=500=100=ТО-5
2N653=Ge złączowy pnp=30-70=1,5=200=30=25=250=100=ТО-5
2N6530=Si npn=50=1GHz=25W==30=3A==
2N6531=Si npn=10-180=450=25W==18=2,5A==
2N6532=Si npn=10-180=2GHz=5W==50=350==
2N6533=Si npn=50=1,8GHz=7W==23=500==
2N6534=Si npn=50=1,6GHz=12W==23=1A==
2N6535=Si npn=50=1,2GHz=25W==23=2A==
2N6536=Si npn=50=800=40W==23=4A==
2N6537=Si npn=większe od 20=900=150==20=20==
2N6538=Si npn=większe od 20=900=150==20=20==
2N6539=Si npn=50-250=większe od 70=10W==250=100==
2N654=Ge złączowy pnp=50-125=2=200=30=25=250=100=ТО-5
2N6540=Si npn=większe od 20=większe od 5GHz=200==15=30==
2N6541=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=250==15=30==
2N6542=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=175==20=30==
2N6543=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=175==20=30==
2N6544=Si npn=100=większe od 3GHz=600==15=120==
2N6545=Si npn=100=większe od 3GHz=1,2W==15=120==
2N6546=Si npn=100=3,5GHz=600==15=120==
2N6547=NPN===175W==400V=15A==
2N6547=Si npn=20-300=3GHz=750==20=180==
2N6548=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=250==8=80==
2N6549=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=400==8=80==
2N655=Ge złączowy pnp=100-250=2,5=200=30=25=250=100=ТО-5
2N6551=Si npn=20-250=4,5GHz=580==12=70==
2N6552=Si npn=50=1,8GHz=7W==35=500==
2N6553=Si npn=50=1,8GHz=12W==35=1A==
2N6554=Si='50=1,2GHz=25W==35=2A'==
2N6555=Si npn=50=800=40W==35=4A==
2N6556=Si npn=60-240==10W==150=500==
2N6557=Si npn=większe od 40=większe od 80=1,2W==250=150==
2N6558=Si npn=65-330=120=1,2W==100=1A==
2N6559=Si npn=65-330=120=1,2W==120=1A==
2N656=Si planarny npn=30-90=2=1 W=60=60=-=200=ТО-5
2N656=Si npn=65-360=150=4W==18=2A==
2N6560=Si npn=40-170=większe od 40=12,5W==300=150==
2N6561=Si npn=mniejsze od 960=100=200==50=100==
2N6562=Si npn=mniejsze od 960=100=200==35=100==
2N6563=Si npn=mniejsze od 960=100=200==35=100==
2N6569=Si npn=30-220=większe od 5GHz=600==200=100==
2N656A=Si planarny npn=30-90=-=1 W=60=60=-=200=ТО-5
2N656A=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=400==20=30==
2N656S=Si npn=30-150=10=100W==330=8A==
2N657=Si planarny npn=30-90=-=1 W=100=100=-=200=ТО-5
2N657=Si npn=większe od 10=7=80W==400=8A==
2N6570=Si npn=większe od 10=7=80W==500=8A==
2N6571=Si npn=większe od 10=7=150W==400=15A==
2N6573=Si npn=większe od 10=7=150W==500=15A==
2N6574=Si npn=250-1200=150=400==50=100==
2N6575=Si npn=większe od 30=10=150W==100=15A==
2N6576=Si npn=większe od 30=10=150W==150=15A==
2N6577=Si npn=większe od 30=10=150W==200=15A==
2N6578=Si npn=15-200=większe od 550=2,5W==18=2,2A==
2N6579=Si npn=15-200=większe od 350=13,5W==18=3,5A==
2N657A=Si planarny npn=30-90=-=1 W=100=100=-=200=ТО-5
2N657A=Si npn=15-200=większe od 200=30W==18=7,5A==
2N657S=Si npn=30-200=większe od 2,3GHz=3,5W==18=100==
2N658=Ge złączowy pnp=25-80=większe od 2,5=210=30=18=1 A=100=ТО-5
2N6580=Si npn=15-200=większe od 1,8GHz=4,35W==20=150==
2N6581=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W==18=200==
2N6582=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W==22=300==
2N6583=Si npn=60=130=450==120=50==
2N6584=Si npn=15-200=większe od 1,6GHz=4,4W==20=250==
2N6585=Si npn=10-180==6W==9=600==
2N6586=Si npn=10-180==5W==8,5=300==
2N6587=Si npn=większe od 10=500=30W==17=4A==
2N6588=Si npn=10-180=500=35W==17=3,5A==
2N6589=Si npn=10-180=1GHz=6W==18=600==
2N659=Ge złączowy pnp=40-115=większe od 5=210=30=16=1 A=100=ТО-5
2N6590=Si npn=50==180==20=100==
2N6591=Si npn=50==5W==20=500==
2N6592=Si npn=30-160==100W==100=25A==
2N6593=Si npn=30-150=10=50W==100=7A==
2N6594=Si npn=większe od 20=10=50W==60=6A==
2N65U=Si npn=większe od 20=10=50W==80=6A==
2N66=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,2=-=60=40=800=-=-
2N660=Ge złączowy pnp=60-160=-=210=30=16=1 A=100=ТО-5
2N6602=Si npn=większe od 20=10=50W==100=6A==
2N6603=Si npn=większe od 10=większe od 300=10W==18=1,2A==
2N6604=Si npn=większe od 10=większe od 300=10W==18=1,2A==
2N6609=Si npn=40-180=większe od 200=150==25=200==
2N6609=PNP==2MHz=150W==160V=16A==
2N661=Ge złączowy pnp=większe od 80=-=210=30=14=1 A=100=ТО-5
2N6619=Si npn=200-900=100=150==35=100==
2N662=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 4=210=30=16=1 A=100=ТО-5
2N6620=Si npn=60-600=250=150==40=100==
2N6621=Si npn=70-240=większe od 10=15W==120=1A==
2N663=Ge złączowy pnp=25-75=0,015=-=50=25=4A=100=ТО-З
2N6648=Si npn=70-240=większe od 10=15W==100=1A==
2N6649=Si npn=70-240=większe od 50=10W==80=750==
2N665=Ge złączowy pnp=40-80=większe od 0,02=35W=80=40=ЗА=100=ТО-З
2N6650=Si npn=70-240=100=600==80=300==
2N6656=Si npn=70-240=100=800==80=400==
2N6657=Si npn=70-240=większe od 40=1W==150=50==
2N6658=Si npn=większe od 500=10=50W==70=6A==
2N6659=npn=26-276=100=750==175=30'==
2N6660=Si npn=82-690=140=320==50=200==
2N6661=Si npn=82-690=140=320==25=200==
2N6666=Si npn=82-690=140=320==50=200==
2N6667=Si npn=50==800==50=1A==
2N6668=Si npn=50==800==50=1A==
2N6669=Si npn=500-2k=30=300==25=20==
2N6670=Si npn=66-525=20=250==25=20==
2N6671=Si npn=100=1,8GHz=600==20=300==
2N6672=Si npn=50-330=150=150==130=50==
2N6673=Si npn=50-330=150=150==160=50==
2N6674=Si npn=30-300=większe od 7GHz=150==8=30==
2N6675=Si npn=S0-300=większe od 7GHz=150==8=30==
2N6675=NPN=====400V=15A==TO3
2N6676=Si npn=30-300=większe od 6GHz=150==6=30==
2N6677=Si npn=30-300=większe od 7GHz=300==8=30==
2N6678=Si npn=30-300=większe od 6GHz=300==6=30==
2N6678=NPN=====400V=15A==T03
2N669=Ge złączowy pnp=75-250=większe od 0,003=90 W=40=30=ЗА=100=ТО-З
2N67=Ge npn=-=-=100=-=-=50=85=-
2N670=Ge złączowy pnp=100=0,65=300=40=40=2A=85=ТО-2
2N671=Ge złączowy pnp=100=0,65=1 W=40=40=2A=85=ТО-26
2N672=Ge złączowy pnp=-==300=25=25=2A=85=ТО-2
2N673=Ge złączowy pnp=-==1 W=25=25=2A=85=ТО-26
2N673А=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=60=40=15 A=100=TO-3
2N674=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,4=300=75=-=2A=85=ТО-5
2N675=Ge złączowy pnp=100=0,7=1 W=75=-=2A=85=ТО-26
2N676=Ge złączowy pnp=większe od 15000==10W=30=3=ЗА=-=-
2N677=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=50=30=15 А=100=ТО-З
2N677A=Ge złączowy pnp=20-60==90W=60=40=15 А=100=ТО-З
2N677B=Ge złączowy pnp=20-60==90 W=90=70=15A=100=TO-3
2N678=Ge złączowy pnp=50-100==90W=50=30=15A=100=TO-3
2N678B=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=90=70=15A=100=TO-3
2N678C=Ge złączowy pnp=50-100==90 W=100=80=15A=100=TO-3
2N679=Ge złączowy npn=30=3=150=25=-=-=85=RO-5
2N68=Ge złączowy pnp=40=0,4=2W=30=15=1,5A=85=-
2N680=Ge złączowy pnp=35==150=20=-=50==OV9
2N694=Ge dyfuzyjny pnp=20=500=100=30=-=50=85=-
2N695=Ge mesa pnp=40=250=75=15=15=50=85=TO-17
2N696=Si npn=30-300=większe od 6GHz=500==10=80==
2N696A=Si npn=30-300=większe od 6GHz=500==8=80==
2N696S=Si npn=30-300=większe od 6GHz=500==10=80==
2N696А=Si planarny npn=45=150=800=60=40=500=200=TO-5
2N697=Si planarny npn=40-120=większe od 50=600=60=40=500=200=TO-5
2N697=Si npn=30-300=większe od 6GHz=400==8=80==
2N697A=Si npn=60-350=większe od 30=950==140=500==
2N697S=Si npn=większe od 500=10=40W==60=6A==
2N698=Si planarny npn=20-60=większe od 40=800=120=80=-=200=TO-5
2N698=Si npn=większe od 500=10=40W==80=6A==
2N699=Si mesa npn=40-120=większe od 50=600=120=80=-=175=TO-5
2N699=Si npn=40-200=10=50W==90=6A==
2N699A=Si planarny npn=80=180=800=120=-=-=175=TO-5
2N699A=Si npn=40-240=6=25W==150=1,5A==
2N699B=Si planarny npn=80=większe od 96=870=120=80=-=175=TO-5
2N699B=Si npn=60-350=większe od 30=750==140=500==
2N69A=Si planarny npn=większe od 25=większe od 50=800=60=30=-=200=TO-5
2N6B3=Ge dyfuzyjny pnp=30-100=większe od 30=120=30=20=-=85=TO-9
2N6O10=Si npn=20-100==120W==120=25A==
2N6O60=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W==20=300==
2N700=Ge mesa pnp=większe od 2,5=200=75=25=20=50=100=TO-17
2N700/18=Ge mesa pnp=-=500=75=25=-=50=100=TO-18
2N700А=Ge mesa pnp==200=75=25=25=50=100=TO-17
2N701=Si planarny npn=25=-=75=30=-=-=-=-
2N702=Si planarny npn=20-60=większe od 70=300=25=25=50=175=TO-18
2N703=Si planarny npn=40-100=większe od 70=300=25=25=50=175=TO-18
2N705=Ge mesa pnp=większe od 25=300=300=15=15=50=100=TO-18
2N705A=Ge mesa pnp=40=300=150=15=-=100=100=TO-18
2N706=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=20=200=175=TO-18
2N706=Si planarny npn=większe od 20=większe od 320=100=25=20=-=125=ерох
2N706=Si npn=40-180=większe od 400=250==20=20==
2N706=NPN==50ns===25V=.2A==
2N706/46=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=400=25=20=-=175=TO-46
2N706/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=1 W=25=20=-==ерох
2N706/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=150=25=20=-==ерох
2N7068/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=400=25=15=50=175=TO-46
2N706A/46=Si mesa npn=większe od 20=większe od 200=400=25=15=-=175=TO-46
2N706A/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=100=25=15=-==ерох
2N706A/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=150=25=15=10==10-18
2N706B/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=15=50=125=TO-51
2N706C=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=360=40,=15=200=175=TO-18
2N706C/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=400=40=15=200=175=TO-46
2N706C/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 320=300=40=15=200=125=TO-51
2N706А=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=300=25=15=50=175=TO-18
2N706В=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=400=300=25=15=50=175=TO-18
2N707=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 9=większe od 70=300=56=28=-=175=TO-18
2N707А=Si epitaksjalny mesa npn=9-50=większe od 70=500=70=40==175=TO-18
2N708=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=320=40=15=200=200=TO-18
2N708=Si npn=40-180=większe od 150=250==30=30==
2N708=NPN===.32W==40V=.2A==
2N708/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=400=40=15=-=200=TO-46
2N708/51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=300=40=15=-=125=TO-51
2N708/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=1,2W=40=15=-=-=ерох
2N708/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=100=40=15=-=-=ерох
2N708/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=150=40=15=-=-=-
2N708А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 480=360=50=-=-=200=TO-18
2N709=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 600=300=15=6=-=200=TO-18
2N709=Si npn=większe od 10=większe od 200=30W==25=3A==
2N709/46=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 600=400=15=6=-=200=TO-46
2N709/51=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 600=300=15=6=-=125=TO-51
2N709/52=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=300=15=6=-=-=TO-52
2N709/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=880=15=6=-=-=ерох
2N709/TNT=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=100=15=6=-=-=ерох
2N709/TPT=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 800=150=15=6=-=-=ерох
2N709A/46=Si planarny epitaksjalny npn=60=większe od 800=400=15=6=-=200=TO-46
2N709A/51=Si planarny epitaksjalny npn=60=większe od 800=300=15=6=-=-=TO-51
2N709А=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 800=300=15=6=-=200=TO-18
2N71=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,25=1 W=75=50=250=65=-
2N710=Ge mesa pnp=40=300=150=15=-=50=100=TO-18
2N710A=Ge mesa pnp=34=300=150=15=15=50=100=ТОЙ 8
2N711=Ge mesa pnp=większe od 20=większe od 150=150=12=12=50=100=TO-18
2N711A=Ge mesa pnp=25-150=większe od 150=150=15=14=100=100=TO-18
2N711B=Ge mesa pnp=25-150=większe od 150=150=18=15=100=100=TO-18
2N715=Si mesa npn=30=150=500=50=35=-=175=TO-18
2N715=Si npn=większe od 10=większe od 200=45W==25=5A==
2N716=Si npn=większe od 15=większe od 100=10W==65=3A==
2N717=Si planarny npn=20-60=większe od 40=400=60=40=-=175=TO-18
2N717=Si npn=200-1200=130=200==60=50==
2N717A=Si planarny npn=20-60=większe od 40=500=75=50=-=200=TO-18
2N718=Si npn=200-1200=130=200==40=50==
2N718A=Si planarny npn=40-120=większe od 60=500=75=(50)=-=200=TO-18
2N718A=Si npn=60-200==20W==150=2A==
2N719=Si planarny npn=20-60=większe od 40=400=120=80=-=175=TO-18
2N719=Si npn=90-650=150=250==25=200==
2N719A=Si planarny npn=20-60=większe od 40=500=120=80=1 A=200=TO-18
2N719A=Si npn=90-650=150=250==50=200==
2N72=Ge złączowy pnp=-=20=50=40=-=8=65=-
2N720=Si planarny npn=40-120=większe od 50=400=120=80=-=175=TO-18
2N720=Si npn=większe od 26=większe od 220=250==30=25==
2N720A=Si npn=większe od 38=większe od 360=400==25=30==
2N720А=Si planarny npn=40-120=większe od 50=500=120=100=-=200=TO-18
2N721=Si planarny epitaksjalny pnp=20-45=większe od 50=400=50=35=-=200=TO-18
2N721=Si npn=10-180=400=45W==35=3A==
2N721A=Si planarny epitaksjalny pnp==większe od 50=400=50=35=-=200=TO-18
2N721A=Si npn=30-300=60=200==150=50==
2N722=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=większe od 60=400=50=35=-=175=TO-18
2N722=Si npn=30-300=60=200==150=50==
2N722A=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 96=400=50=35=-=175=TO-18
2N722A=Si npn=100-500=większe od 100=200==30=200==
2N725=Ge mesa pnp=większe od 20=300=150=15==50=90=TO-18
2N726=Si planarny pnp=15-45=większe od 140=300=25=20=50=175=TO-18
2N726=Si npn=100-200=większe od 100=200==50=200==
2N727=Si planarny pnp=30-120=większe od 140=300=25=20=50=175=TO-18
2N727=Si npn=100-200=większe od 100=200==50=200==
2N728=Si mesa npn=40=150=300=15=15==150=TO-18
2N73=Ge złączowy pnp=-=-=200=-=50=-=65=-
2N730=Si planarny npn=20-60=większe od 40=500=60=40=-=175=TO-18
2N730=Si npn=100-500=większe od 100=200==30=200==
2N731=Si planarny npn=40-120=większe od 50=500=60=40=1 A=175=TO-18
2N731=Si npn=250-1200==200==90=50==
2N734=Si mesa npn=20-50=większe od 30=500=80=60=1 A=200=TO-18
2N734=Si npn=250-1200=150=200==120=50==
2N735=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 60=500=80=60=1 A=200=TO-18
2N735=Si npn=60==300==20=300==
2N735A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=500=80=60=-=175=TO-18
2N735A=Si npn=20-300=7GHz=2W==10=130==
2N736=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 60=500=80=60=1 A=200=TO-18
2N736=Si npn=20-300=7,5GHz=200==13=30==
2N736A=Si npn=20-300=7,5GHz=200==13=30==
2N736B=Si planarny npn=większe od 80=100=500=80=60=-=175=TO-18
2N736B=Si npn=20-300=8GHz=200==8=30==
2N736А=Si mesa npn=60-200=większe od 100=500=80=60=100=175=TO-18
2N738=Si mesa npn=35=większe od 30=500=125=80=100=175=TO-18
2N738=Si npn=20-300=8GHz=250==8=30==
2N738A=Si npn=20-300=8GHz=250==8=30==
2N739=Si planarny epitaksjalny npn=30-100==500=125=80=1A=200=TO-18
2N739=Si npn=20-300=8GHz=250==8=30==
2N739A=Si npn=20-300=8GHz=250==8=30==
2N739А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=500=125=80=-=200=TO-18
2N74=Ge złączowy pnp=-=-=200=-=50=-=65=-
2N740=Si planarny epitaksjalny npn=60-200==500=125=80=1 A=200=TO-18
2N740=Si npn=150=130=1W==120=50==
2N740A=Si npn=150=130=1W==150=50==
2N740А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 80=większe od 100=500=125=80=-=200=TO-18
2N741=Ge mesa pnp=większe od 10=360=150=15=15=100=100=TO-18
2N741A=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 300=150=20=20=100=100=TO-18
2N742=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20==500=60=60=100=200=TO-18
2N742А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20==500=60=60=100=200=TO-18
2N743=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=282=300=20=12=200=200=TO-18
2N743=Si npn=50=większe od 100=500==60=1A==
2N743/46=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=282=400=20=12=200=200=TO-46
2N743/51=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=282=300=20=12=200=125=TO-51
2N743A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=360=40=15=200=200=TO-18
2N743A=Si npn=50-300=80=12,5W==300=200==
2N744=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 280=300=20=12=200=200=TO-18
2N744=Si npn=40-200=60=15W==300=200==
2N744A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=500=360=40=15=-=200=TO-18
2N744A=Si npn=50-350=700=300==35=25==
2N745=Si planarny npn=55=30=150=45=30=20=175=U2
2N746=Si planarny npn=99=40=150=45=30=20=175=U2
2N747=Si planarny npn=45=60=150=25=25=50=175=U2
2N748=Si planarny npn=30=50=200=30=30=50=175=U2
2N749=Si planarny npn=większe od 7=75=200=45=-=50=175=U2
2N75=Ge złączowy pnp==-=200=-=20=-=85=-
2N750=Si planarny npn=większe od 4=40=200=50=50=50=175=U2
2N751=Si planarny npn=większe od 2,2=30=200=20=20=50=175=U2
2N752=Si mesa npn=większe od 40=200=500=85=45=100=175=TO-18
2N753=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=300=25=15=50=175=TO-18
2N753=Si npn=98-649=80=7,9W==50=1,5A==
2N754=Si mesa npn=większe od 20=45=300=60=60=50=175=TO-18
2N755=Si mesa npn=większe od 20=45=300=100=80=50=175=TO-18
2N756=Si mesa npn=18=50=500=45=45=100=175=TO-18
2N756A=Si dufuzyjny npn=12-22=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18
2N757=Si mesa npn=30=50=500=45=45=100=175=TO-18
2N757A=Si dufuzyjny npn=18-40=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18
2N758=Si mesa npn=54=50=500=45=45=100=175=TO-18
2N758A=Si dufuzyjny npn=większe od 50=100=500=60=60=-=200=TO-18
2N758B=Si planarny npn=18-90=większe od 50=500=60=60==175=TO-18
2N759=Si mesa npn=63=większe od 50=500=45=45=100=200=TO-18
2N759B=Si planarny npn=36-90=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18
2N759А=Si dufuzyjny npn=36-90=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18
2N760=Si mesa npn=76-333=większe od 50=500=45=45=100=200=TO-18
2N760S=Si planarny npn=76-333=większe od 50=500=60=60=-=200=TO-18
2N760А=Si mesa npn=76-333=większe od 50=500=60=60=100=200=TO-18
2N761=Si mesa npn=większe od 90=większe od 50=500=45=30=100=200=TO-18
2N762=Si mesa npn=większe od 39=większe od 50=500=45=30=100=200=TO-18
2N763=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 50=35=12=10=100=100=TO-18
2N769=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 600=35=12=7=100=100=TO-18
2N77=Ge złączowy pnp=50=0,7=35=25=-=10=65=ТО-1
2N770=Si dufuzyjny npn=25=125=150=20=-  ..=100=150=TO-18
2N771=Si dufuzyjny npn=50=200=150=20=-=100=150=TO-18
2N772=Si dufuzyjny npn=35=110=150=25=-=100=150=TO-18
2N773=Si dufuzyjny npn=11==65=20=-=100=150=TO-18
2N774=Si dufuzyjny npn=20==80=20=-=100=150=TO-18
2N775=Si dufuzyjny npn=50==150=20=-=100=150=TO-18
2N776=Si dufuzyjny npn=11==110=20=-=100=150=TO-18
2N777=Si dufuzyjny npn=20==130=20=-=100=150=TO-18
2N778=Si dufuzyjny npn=50==170=20=-=100=150=TO-18
2N779=Ge mesa pnp=90=480=60=15=-=50=90=TO-18
2N779B=Ge mesa pnp=większe od 50=450=150=15=-=-=90=TO-18
2N779А=Ge mesa pnp=50-200=większe od 320=60=15=15=100=100=TO-18
2N78=Ge złączowy npn=58=9=65=15=15=20=85=OV5
2N780=Si mesa npn=35-140=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-18
2N782=Ge złączowy pnp=20==150=12=12=200=90=TO-18
2N783=Si mesa npn=50=większe od 200=300=40=20=200=175=TO-18
2N784=Si mesa npn=większe od 25=większe od 200=300=30=15=200=175=TO-18
2N784А=Si planarny npn=88=większe od 300=360=40=20=200=200=TO-18
2N789=Si planarny npn=20=6=150=45=-=25=175=U2
2N78A=Ge złączowy npn=58=9=65=20=20=20=85=OV5
2N79=Ge złączowy pnp=20=0,78=35=30=-=50=-=-
2N790=Si planarny npn=40=8=150=45=-=25=175=U2
2N791=Si planarny npn=90=11=150=45=-=25=175=U2
2N792=Si planarny npn=90=8=150=45=-=25=175=U2
2N793=Si planarny npn=330=13=150=45=-=25=175=U2
2N794=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=25=150=13=12=100=100=TO-18
2N795=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=35=150=13=12=100=100=TO-18
2N796=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=50=150=12=12=100=100=TO-18
2N797=Ge mesa npn=większe od 40=600=150=20=7=150=100=TO-18
2N799=Ge złączowy pnp=60=12=75=25=-=100=90=-
2N7t8=Si planarny npn=40-120=większe od 50=400=60=40=-=175=TO-18
2N80=Ge złączowy pnp=80=-=50=25=-=8=65=-
2N800=Ge złączowy pnp=60=12=75=25=-=100=90=-
2N801=Ge złączowy pnp=40=6=75=30=18=400=90=-
2N802=Ge złączowy pnp=40=6=75=30=18=400=90=~
2N803=Ge złączowy pnp==11======
2N804=Ge złączowy pnp=55=11=75=30=15=400=90=-
2N805=Ge złączowy pnp=80=17=75=30=12=400=90=-
2N806=Ge złączowy pnp=80=17=75=30=12=400=90=-
2N807=Ge złączowy pnp=60=18=75=35=-=100=90=-
2N808=Ge złączowy pnp=60=18=75=25=-=100=90=-
2N809=Ge złączowy pnp=60=7=75=30=15=200=90=-
2N81=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=50=-=20=15=85=-
2N810=Ge złączowy pnp=60=7=75=30=15=200=90=-
2N811=Ge złączowy pnp=80=10=75=30=12=200=90=-
2N812=Ge złączowy pnp=80=10=75=30=12=200=90=-
2N813=Ge złączowy pnp=140=20=75=30=10=200=90=-
2N814=Ge złączowy pnp=140=20=75=30=10=200=90=-
2N815=Ge złączowy pnp=80=8=75=25=20=200=90=-
2N816=Ge złączowy pnp=80=8=75=25=20=200=90=-
2N819=Ge złączowy pnp=45=większe od 5=75=30=20=400=90=-
2N82=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=35=20=-=15=85=
2N820=Ge złączowy pnp=45=większe od 5=75=30=20=400=90=
2N821=Ge złączowy npn=70=większe od 10=75=30=15=400=90=-
2N822=Ge złączowy npn=70=większe od 10=75=30=15=400=90=-
2N823=Ge złączowy npn=większe od 40=12=75=25=24=100=90=-
2N824=Ge złączowy npn=większe od 40=12=70=25=24=100=90=-
2N825=Ge złączowy pnp=95=8=75=30=20=200=90=-
2N826=Ge złączowy pnp=95=8=75=30=20=200=90=-
2N827=Ge mesa pnp=większe od 100=większe od 250=150=20=10=100=100=TO-18
2N828=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 300=150=15=15=200=100=TO-18
2N828=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 300=150=15=15=200=100=TO-18
2N829=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 50=większe od 300=150=15=15=200=100=TO-18
2N83=Ge złączowy pnp=większe od 8=0,35=-=66=-=2A=-=-
2N834=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 350=300=40=6=200=175=TO-18
2N834=Si npn=10-180=500=35W==17=3,5A==
2N834A=Si npn=40-180=większe od 800=250==15=50==
2N834А=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 500=360=40=15=200=175=TO-18
2N835=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 300=300=25=20=200=175=TO-18
2N835=Si npn=30-300=3GHz=300==12=50==
2N837=Ge złączowy pnp=większe od 30==150=12=6=100=90=TO-18
2N838=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 300=150=30=15=100=100=TO-18
2N839=Si mesa npn=35=większe od 30=300=45=45=50=175=TO-18
2N83A=Ge złączowy pnp=większe od 8=0,4=-=66=-=2A=-=-
2N84=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,4=-=50=-=2A=-=-
2N840=Si planarny npn=30-100=większe od 30=500=45=45=1 A=200=TO-18
2N841=Si planarny npn=60-400=większe od 40=500=45=45=1 A=200=TO-18
2N841/46=Si mesa npn=140=40=300=45=45=50=175=TO-46
2N841/51=Si mesa npn=140=40=150=45=45=50=125=TO-51
2N841/KVT=Si mesa npn=140=40=880=45=45=50=125=ерох
2N841/TNT=Si mesa npn=140=40=100=45=45=50=125=ерох
2N841/TPT=Si mesa npn=140=40=150=45=45=50=125=ерох
2N842=Si mesa npn=większe od 20=większe od 30=300=45=45=50=175=TO-18
2N843=Si mesa npn=większe od 45=większe od 40=300=45=45=50=175=TO-18
2N844=Si mesa npn=większe od 40=większe od 50=300=60=60=50=175=TO-18
2N845=Si mesa npn=większe od 40=większe od 50=300=100=80=50=175=TO-18
2N846=Ge mesa pnp=35=450=60=15=15=50=90=TO-18
2N846B=Ge mesa pnp=20-100=większe od 320=150=15=15=100=100=TO-18
2N846А=Ge mesa pnp=25-125=większe od 320=60=15=15=100=100=TO-18
2N847=Si planarny npn=-==200=40=25=50=175=-
2N848=Si planarny npn=-==200=20=15=50=175=-
2N849=Si npn=30-300=większe od 2GHz=300==12=50==
2N84А=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,45=-=50=-=ЗА=-=-
2N850=Si planarny npn=40-120=większe od 600=300=25=15=50=175=TO-50
2N850=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=300==14=50==
2N851=Si planarny npn=20-60=większe od 900=300=20=12=200=175=TO-50
2N851=Si npn=160-500=300=100==30=30==
2N852=Si planarny npn=40-120=większe od 900=300=20=12=200=175=TO-50
2N852=Si npn=160-500=300=100==30=30==
2N858=Si pnp=10-60=większe od 5=150=40=40=50=140=TO-18
2N859=Si pnp=25-100=większe od 6=150=40=40=50=140=TO-18
2N860=Si pnp=10-40=większe od 6,5=150=25=25=50=140=TO-18
2N861=Si pnp=25-75=większe od 7,5=150=25=25=50=140=TO-18
2N862=Si pnp=12-48=większe od 8=150=15=15=50=140=TO-18
2N863=Si pnp=25-100=większe od 10=150=25=25=50=140=TO-18
2N864=Si pnp=20-100=większe od 16=150=6=6=50=140=TO-18
2N864А=Si pnp=20-250=16=300=6=6=50=140=TO-18
2N865=Si pnp=45-125=większe od 24=150=15=15=50=140=TO-18
2N865А=Si pnp=45-400=większe od 24=300=10=10=50=140=TO-18
2N866=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=500=30=20=600=175=TO-18
2N867=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=500=30=20=600=175=TO-18
2N869=Si planarny pnp=20-120=większe od 100=360=25=18=-=200=TO-18
2N869=Si npn=55-300=130=800==100=800==
2N869A=Si npn=150-800=300=300==50=100==
2N870=Si planarny npn=40-120=większe od 80=500=100=60=-=200=TO-18
2N870=Si npn=150-1200=300=300==35=100==
2N871=Si planarny npn=100-300=większe od 60=500=100=60=-=200=TO-18
2N871=Si npn=250-1200=300=300==35=100==
2N903=Si planarny npn=40=8=150=45=-=25=175=-
2N905=Si planarny npn=90=8=150=45=-=25=175=-
2N908=Si planarny npn=75=45=150=45=-=25=175=-
2N910=Si npn=większe od 30=większe od 5,5GHz=150==10=30==
2N911=Si npn=większe od 30=większe od 3,5GHz=175==15=30==
2N912=Si npn=25-250=większe od 1,4GHz=300==20=100==
2N913=Si planarny npn=30-120=350=360=25=18=-=200=TO-18
2N914=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=150=200=TO-18
2N914=NPN==40ns===40V=.5A==
2N914=Si npn=30-150=50=800==300=100==
2N914A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=360=40=15=-=200=TO-18
2N914A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 300=360=45=25=200=200=TO-18
2N915=Si planarny npn=50-200=większe od 250=360=70=50=-=200=TO-18
2N915=Si npn=35-230=większe od 60=10W==220=100==
2N915A=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 600=360=70=50=-=200=TO-18
2N915A=Si npn=40-200=większe od 50=15W==300=700==
2N916=Si planarny npn=50-200=większe od 300=360=45=25=-=200=TO-18
2N916=Si npn=40-200=większe od 50=15W==300=700==
2N916B=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 500=360=60=30=-=200=TO-18
2N917=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 500=200=30=15=50=200=TO-72
2N917=Si npn=40-200=większe od 50=15W==300=700==
2N917A=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 600=200=30=15=50=200=TO-72
2N917A=Si npn=40-320=większe od 60=10W==300=100==
2N918=NPN==600ms VHF===30V===
2N918=Si npn=40-320=większe od 60=10W==300=100==
2N919=Si mesa npn=4=400=360=25=15=220=175=TO-18
2N920=Si mesa npn=4=400=360=25=15=220=175=TO-18
2N921=Si mesa npn=4=400=360=50=20=200=175=TO-18
2N922=Si mesa npn=4=400=360=50=20=200=175=TO-18
2N923=Si złączowy pnp=21=większe od 0,8=150=40=25=50=200=TO-18
2N924=Si planarny pnp=24-70=większe od 0,8=250=40=25=100=200=TO-18
2N925=Si złączowy pnp=17=większe od 0,8=150=50=40=50=200=TO-18
2N926=Si planarny pnp=20-55=większe od 0,8=250=50=40=100=200=TO-18
2N927=Si planarny pnp=15=większe od 0,8=150=70=60=50=200=TO-18
2N928=Si planarny pnp=34=większe od 0,8=150=70=60=50=200=TO-18
2N929=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 30=300=45=45=30=175=TO-18
2N929=Si npn=98-649=80=7,9W==50=1,5A==
2N929A=Si npn=140-451=80=950==16=2A==
2N929А=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 45=300=60=45=30=175=TO-5
2N930=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=180=300=45=45=30=175=TO-5
2N930=Si npn=30-300=13=8W==400=1A==
2N930/46=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 30=400=45=45=30=175=TO-46
2N930/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 30=1,2W=45=45=30=125=ерох
2N930A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 45=300=60=45=30=175=TO-5
2N930A=Si npn=30-300=13=8W==450=1A==
2N930A/46=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 30=400=60=45=30=175=TO-46
2N930A/51=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 30=150=60=45=30=125=TO-46
2N930B=Si planarny npn=100-300=większe od 45=30=60=45=30=175=TO-5
2N934=Ge epitaksjalny pnp=większe od 40=35=150=13=12=200=85=TO-18
2N935=Si planarny pnp=9-22==250=50=40=100=160=TO-18
2N936=Si planarny pnp=18-44=-=250=50=35=100=160=TO-18
2N937=Si planarny pnp=36-88=-=250=50=30=100=160=TO-18
2N938=Si planarny pnp=9-22==250=40=35=100=175=TO-18
2N939=Si planarny pnp=18-44=większe od 2=250=40=35=100=175=TO-1t
2N94=Ge złączowy npn=50=większe od 2=200=20=20=100=85=ТО-22
2N940=Si planarny pnp=36-88=większe od 2=250=40=35=100=175=TO-18
2N941=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 16=250=25=8=50=175=TO-18
2N942=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 10=250=25=8=50=175=TO-18
2N943=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10==250=40=18=50=175=TO-18
2N944=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10==250=40=18=50=175=TO-18
2N945=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10=większe od 1=250=50=50=50=175=TO-18
2N946=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 10==250=80=80=50=175=TO-18
2N947=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=360=20=15==150=TO-18
2N94А=Ge złączowy npn=20=większe od 5=150=20=20=100=85=ТО-22
2N95=Ge złączowy npn=40=0,4=-=30=15=1,5 А=75=-
2N955=Ge mesa npn=60=1000=150=12=11=100=90=TO-18
2N955А=Ge mesa npn=50=1000=150=12=-=150=90=TO-18
2N956=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=500=75=(50)=-=200=TO-18
2N957=Si npn=większe od 45=200=250=40=20=-=150=TO-18
2N958=Si mesa npn=większe od 20=większe od 200=250=25=15=-=150=u5
2N959=Si mesa npn=większe od 40=większe od 200=250=25=15=-=150=u5
2N96=Ge złączowy pnp=większe od 35=0,5=50=30=-=20=75=-
2N960=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=15=15=-=100=TO-18
2N960=Si npn=większe od 10=większe od 50=80W==35=7A==
2N961=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18
2N961=Si npn=większe od 10=większe od 50=140W==35=12A==
2N962=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18
2N962=Si npn=większe od 10==7,5W==17=800==
2N963=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18
2N963=Si npn=60-1200=230=310==30=100==
2N964=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=15=15=-=100=TO-18
2N964=Si npn=400-3k=15=50W==150=5A==
2N964A=Si npn=250-2000=200=300==90=50==
2N964А=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=15=7=100=100=TO-18
2N965=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18
2N965=Si npn=250-2000=200=300==120=50==
2N966=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 300=150=12=12=-=100=TO-18
2N966=Si npn=150=300=300==40=250==
2N967=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 200=150=12=12=-=100=TO-18
2N967=Si npn=30-150=10=50W==70=6A==
2N968=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=15=15=-=100=TO-18
2N968=Si npn=większe od 20=większe od 600=150W==20=15==
2N969=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18
2N969=Si npn=większe od 25=większe od 450=150W==20=20==
2N97=Ge złączowy npn=13==50=30=-=10=75=ТО-5
2N970=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18
2N970=Si npn=większe od 25=większe od 450=150==20=20==
2N971=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 250=150=7=7=-=100=TO-18
2N971=Si npn=większe od 25=większe od 450=150==20=20==
2N972=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=15=15=-=100=TO-18
2N972=Si npn=większe od 10=większe od 1,2GHz=150==18=15==
2N973=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18
2N973=Si npn=80-240=150=350==50=500==
2N974=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=12=12=-=100=TO-18
2N974=Si npn=80-240=150=350==50=500==
2N975=Ge masa epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 250=150=7=7=-=100=TO-18
2N975=Si npn=260-1040==150==35=100==
2N976=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 600=100=15=10=100=100=TO-18
2N977=Ge mesa pnp=100=500=150=15=-=200=90=TO-18
2N978=Si planarny pnp=15-60=większe od 40=330=30=20=-=150=TO-18
2N979=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 100=60=20=15=100=100=TO-18
2N97A=Ge złączowy npn=13=1=50=40=-=10=75=ТО-5
2N98=Ge złączowy npn=40=2,5=50=40==10=75=OV9
2N980=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=100=60=20=12=100=100=TO-18
2N981=Si dufuzyjny pnp=większe od 36=80=500=80=80=100=200=TO-18
2N988=Si npn=65-220=150=600==20=1A==
2N989=Si npn=większe od 20=większe od 600=200==18=50==
2N98А=Ge złączowy npn=40=2,5=50='40=-=10=75=OV9
2N99=Ge złączowy npn=40=3,5=50=40=-=10=75=OV9
2N995=Si npn=większe od 10=większe od 1,2GHz=150==18=15==
2N995A=Si npn=15-250=większe od 1GHz===23=1A==
2N996=Si npn=15-250=większe od 600=22W==23=2A==
2N997=Si npn=20-200==6W==50=300==
2N998=Si npn=20-150==11,6W==50=1A==
2N999=Si npn=20-150==19,5W==50=2A==
2NI039=Si npn=20-150==29W==50=3A==
2NI559=Si npn=30-300=większe od 2GHz=580==18=130==
2NJ50=Ge złączowy pnp=75=10=60=12==10=75=RO-18
2NJ51=Ge złączowy pnp=50=5=60=12==10=75=RO-18
2NJ52=Ge złączowy pnp=40==80=20==30=75=RO-18
2NJ53=Ge złączowy pnp=60==80=20==30=75=RO-18
2Nt893/KVT=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=3W=120=80=-=125=ерох
2Nt91=Ge złączowy pnp=67=1,2=200=-=25=200=85=RO-32
2Nt94=Ge złączowy npn=8=3=50=18=15=50=75=TO-22
2NU18A/I=Si planarny npn=większe od 10=2,5=-=100=80=7,5 A=200=MT-10
2NU19=Si npn=większe od 12=0,015=60 W=80=-=2A=-=-
2NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=24=24=1,5 А=75=-
2NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=24=24=3,5А=90=-
2NU74=Ge pnp=20-60=większe od 0,15=50 W=50=32=15 A=100=-
2S001=Si dufuzyjny npn=14=większe od 4=150=45==25=175=TO-5
2S002=Si dufuzyjny npn=25=większe od 4=150=45==25=175=TO-5
2S003=Si dufuzyjny npn=25=większe od 10=150=45==25=175=TO-5
2S004=Si dufuzyjny npn=50=większe od 4=150=45==25=175=TO-5
2S005=Si dufuzyjny npn=100=większe od 30=125=40==20=150=TO-5
2S012=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od 10=38 W=60==2А=150=MS-3
2S012A=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 5=60 W==(70)=2А=150=MS-3
2S013=Si dufuzyjny npn=10-50=5=60 W=60=60=2А=175=MS-3
2S013A=Si dufuzyjny npn=15-50=5=60 W==60=1,5А=175=MS-3
2S014=Si dufuzyjny npn=65=większe od 20=125=40==200=150=RO-30
2S017=Si dufuzyjny npn=12-36=4,7=2W=60=60=400=200=ТО-5
2S018=Si dufuzyjny npn=12-36=4,7=2W=100=100=400=200=ТО-5
2S019=Si dufuzyjny npn=30-90=4,7=2W=60=60=400=200=ТО-5
2S020=Si dufuzyjny npn=30-90=4,7=2W=100=100=400=200=ТО-5
2S021=Si złączowy pnp=10-40==300=80=60==150=ТО-5
2S022=Si złączowy pnp=15-50=0,3=300=40=25==150=ТО-5
2S023=Si złączowy pnp=30-90=0,8=300=40=25==150=ТО-5
2S024=Si mesa npn=większe od 20=0,5=100W=100=32=7,5 A=150=MS-3
2S025=Si mesa npn=większe od 20=0,5=100W=150=60=75A=150=MS-3
2S026=Si mesa npn=większe od 20=0,5=100W=200=100=7,5 A=150=MS-3
2S033=Si mesa npn=30-100=większe od 15=4W=100=75=ЗА=150=ТО-3
2S034=Si mesa npn=60-200=większe od 15=4W=100=75=ЗА=150=ТО-3
2S035=Si mesa npn=30-100=większe od 15=4W=150=100=ЗА=150=ТО-3
2S036=Si mesa npn=60-200=większe od 15=4W=150=100=ЗА=150=ТО-3
2S043=Si mesa npn=30-100=większe od 15=35W=100=75=5 А=-=ТО-66
2S044=Si mesa npn=60-200=większe od 15=35W=100=75=5 А=-=ТО-66
2S045=Si mesa npn=30-100=większe od 15=35W=150=100=5 А=-=ТО-66
2S046=Si mesa npn=60-200=większe od 15=35W=150=100=5А=-=ТО-66
2S100=Ge złączowy pnp=40=0,8=100=30=-=50=75=TO-5
2S101=Si mesa npn=większe od 20=większe od 70=300=25=25=50=175=TO-18
2S101=Ge złączowy pnp=35=0,8=125=30=-=50=75=TO-5
2S102=Ge złączowy pnp=35=0,8=180=30=-=50=75=TO-5
2S102=Si mesa npn=40=120=400=60=45=50=200=TO-18
2S103=Si mesa npn=65=135=400=60=45=50=200=TO-18
2S103=Ge złączowy pnp=70=0,8=125=30=-=100=75=TO-5
2S104=Si mesa npn=90=150=400=60=45=50=200=TO-18
2S104=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=TO-5
2S105=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=30=-=200=75=-
2S106=Ge złączowy pnp=70=0,5=700=30=-=200=75=-
2S107=Ge złączowy pnp=70=0,4=10W=30=-=2A=75=TO-3
2S107A=Ge złączowy pnp=70=0,4=20 W=60=-=2A=75=TO-3
2S108=Ge dyfuzyjny pnp=70=45=35=20=-=10=60=TO-44
2S109=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=35=20=-=10=60=TO-44
2S110=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=35=20=-=10=60=TO-44
2S111=Ge dyfuzyjny pnp=40=20=35=20==10=60=TO-44
2S131=Si epitaksjalny npn=40=350=300=15=12=200=200=TO-18
2S150=Ge złączowy pnp=70=0,5=30=105=-=100=50=-
2S153=Ge dyfuzyjny pnp=60=55=20=15=-=4=-=TO-1
2S154=Ge dyfuzyjny pnp=30=45=20=15=-=-=-=TO-1
2S155=Ge dyfuzyjny pnp=40=45=20=15=-=4=-=TO-1
2S156=Ge dyfuzyjny pnp=50=45=20=15=-=4==TO-1
2S157=Ge dyfuzyjny pnp=50=55=20=15=-=4=-=TO-1
2S159=Ge dyfuzyjny pnp=50=50=20=15=-=4=-=TO-1
2S160=Ge dyfuzyjny pnp=60=50=20=15=-=4=-=TO-1
2S161=Ge złączowy pnp=50=0,65=125=30=-=100=75=TO-5
2S162=Ge złączowy pnp=50=0,65=180=30=-=100=75=TO-5
2S163=Ge złączowy pnp=70=0,8=125=30=-=100=75=TO-5
2S164=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=TO-5
2S165=Ge złączowy pnp=100==125=30=-=100=75=TO-5
2S166=Ge złączowy pnp=100==180=30=-=100=75=TO-5
2S167=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=100=20=15=30=65=TO-5
2S168=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=30=65=TO-5
2S168A=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=30=65=TO-5
2S169=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=100=20=15=50=65=TO-5
2S170=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=140=20=15=50=65=TO-5
2S171=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=100=20=15=50=65=TO-5
2S172=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=140=20=15=200=65=TO-5
2S173=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=100=20=15=50=65=TO-5
2S174=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=140=20=15=50=65=TO-5
2S175=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18==5=50=TO-44
2S176=Ge dyfuzyjny pnp=80=90=20=20==5=50=TO-44
2S189=Ge złączowy pnp=75==125=25==250=50=TO-1
2S26=Ge złączowy pnp=60=0,5=10W=25=-=1,5 А=50=ТО-3
2S26A=Ge złączowy pnp=60=0,5=10W=60=-=1,5А=50=ТО-3
2S30=Ge złączowy pnp=75=10=35=12=-=10=75=ТО-1
2S301=Si złączowy pnp=18=0,7=300=80=60=100=200=TO-5
2S3010=Si złączowy pnp=większe od 8=0,7=300=40=40=100=175=RO-51
2S302=Si złączowy pnp=20=0,8=300=40=25=100=200=TO-5
2S3020=Si złączowy pnp=11=0,8=300=40=40=100=175=RO-51
2S3021=Si złączowy pnp=11=0,8=300=15=15=100=175=RO-51
2S302A=Si złączowy pnp=11=0,8=300=25=25=100=200=TO-5
2S303=Si złączowy pnp=35=1,25=300=25=25=100=200=TO-5
2S3030=Si złączowy pnp=19=1,25=300=25=25=100=175=RO-51
2S304=Si złączowy pnp=75=3,5=300=15=15=100=200=TO-5
2S3040=Si złączowy pnp=39=3,5=300=15=15=100=175=RO-51
2S305=Si złączowy pnp=15=0,7=300=125=125=100=200=TO-5
2S306=Si złączowy pnp=80=większe od 1,5=50=6=6=10=150=TO-5
2S307=Si złączowy pnp=80=2=50=15=15=10=175=TO-5
2S31=Ge złączowy pnp=50=5=35=12=-=10=75=ТО-1
2S32=Ge złączowy pnp=40=0,6=50=20=-=10=75=ТО-1
2S321=Si złączowy pnp=15==300=80=80=50=200=RO-51
2S3210=Si złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,1=300=40=40=100=175=RO-51
2S322=Si złączowy pnp=20==300=40=40=50=200=RO-51
2S3220=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,15=300=40=40=100=175=RO-51
2S3221=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,15=300=15=15=100=175=RO-51
2S322A=Si złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,35=300=25=25=50=200=RO-51
2S323=Si złączowy pnp=35=2=300=25=25=50=200=RO-51
2S3230=Si złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,25=зоо=25=25=100=175=RO-51
2S324=Si złączowy pnp=75=3=300=15=15=50=200=RO-51
2S3240=Si złączowy pnp=większe od 40=większe od 0,4=зоо=15=15=100=175=RO-51
2S325=Si złączowy pnp=20=0,75=300=125=125=50=200=RO-51
2S326=Si złączowy pnp=80=1=50=6=6=10=150=RO-51
2S327=Si złączowy pnp=80=2=50=15=15=10=175=RO-51
2S33=Ge złączowy pnp=70=0,6=50=20=-=50=75=ТО-1
2S34=Ge złączowy pnp=70=0,6=150=20=-=150=75=-
2S35=Ge złączowy pnp=75=10=35=16=-=15=60=ТО-1
2S36=Ge złączowy pnp=50=5=35=16=-=15=60=ТО-1
2S37=Ge złączowy pnp=70=-=50=35=-=50=60=ТО-1
2S38=Ge złączowy pnp=70==150=25=-=150=60=-
2S39=Ge złączowy pnp=45=0,85=20=10=-=2=60=ТО-1
2S40=Ge złączowy pnp=65==35=25=-=50=60=ТО-1
2S41=Ge złączowy pnp=62,5=-=8W=40=-=1,2А=75=ТО-3
2S42=Ge złączowy pnp=62,5=-=8W=60=-=1,2 А=75=ТО-3
2S424=Si dufuzyjny pnp=12-60=większe od 2=85 W==80=ЗА=175=MS-3
2S424A=Si dufuzyjny pnp=12-36=większe od 1=85 W=30=80=ЗА=175=TO-53
2S43=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=35=35=-=10=60=ТО-44
2S44=Ge złączowy pnp=większe od 9=-=30=25=-=50=50=-
2S45=Ge złączowy pnp=20=3=20=16=-=5=50=-
2S46=Ge złączowy pnp=65=-=30=25=-=50=50=-
2S47=Ge złączowy pnp=65=1=30=25=-=50=50=-
2S49=Ge złączowy pnp=30-200=0,455=60=18=-=5=75=ТО-1
2S50=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 9=60=18=16=24=75=ТО-1
2S501=Si planarny npn=większe od 40=większe od 30=300=25=25=30=175=TO-18
2S503=Si planarny npn=większe od 180=większe od 30=300=25=25=30=175=TO-18
2S51=Ge złączowy pnp=100=12=20=16==5=50=
2S512=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 250=300=25=12=-=200=TO-18
2S52=Ge złączowy pnp=25-170=0,455=60=18=-=5=75=TO-1
2S53=Ge złączowy pnp=20-130=0,455=60=18=-=5=75=TO-1
2S54=Ge złączowy pnp=65==30=25=-=50=50=TO-1
2S56=Ge złączowy pnp=50=1=75=25=-=50=50=-
2S57=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18=-=5=50=TO-44
2S58=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=75=55=18=-=5=50=TO-44
2S59=Ge dyfuzyjny pnp=67=65=20=20=-=5=50=TO-44 '
2S5D2=Si planarny npn=większe od 100=większe od 30=300=25=25=30=175=TO-18
2S60=Ge dyfuzyjny pnp=67=50=20=20=-=5=50=TO-44
2S60A=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=55=55=18=-=5=50=TO-44
2S61=Ge złączowy pnp=50==100=30=-=50=60=TO-1
2S64=Ge złączowy pnp=65=1=50=16=-=20=60=TO-1  .
2S65=Ge złączowy pnp=65=15=50=30=-=100=60=TO-1
2S701=Si dufuzyjny npn=18=6=100=25=25=20=125=TO-5
2S702=Si dufuzyjny npn=35=8=100=25=25=20=125=TO-5
2S703=Si dufuzyjny npn=155=16=100=25=25=20=125=TO-5
2S711=Si dufuzyjny npn=20=5=600=40=40=200=125=TO-5
2S712=Si dufuzyjny npn=40=5=600=40=40=200=125=TO-5
2S720=Si dufuzyjny npn=większe od 10=3=-=-=120=1 A=175=MS-3
2S721=Si dufuzyjny npn=20-60=3=85 W=60=(60)=2A=175=MS-3
2S722=Si dufuzyjny npn=20-60=3=85 W=100=(100)=2A=175=MS-3
2S723=Si dufuzyjny npn=40-120=3=85 W=60=(60)=2A=175=MS-3
2S724=Si dufuzyjny npn=40-120=3=85 W=100=(100)=2A=175=MS-3
2S731=Si mesa npn=40=120=400=30=30=50=100=TO-18
2S732=Si mesa npn=60=120=400=30=30=50=100=TO-18
2S733=Si mesa npn=100=120=400=30=30=50=100=TO-18
2S741=Si dufuzyjny npn=większe od 5=2=100=30=(30)=25=175=TO-5
2S742=Si dufuzyjny npn=większe od 5=2=100=75=(75)=25=175=TO-5
2S743=Si dufuzyjny npn=większe od 5=2=100=115=(115)=25=175=TO-5
2S744=Si dufuzyjny npn=większe od 20=2=100=30=(30)=25=175=TO-5
2S745=Si dufuzyjny npn=większe od 20=2=100=75=(75)=25=175=TO-5
2S746=Si dufuzyjny npn=większe od 20=2=100=115=(115)=25=175=TO-5
2S92=Ge dyfuzyjny pnp=50=40=20=20=-=5=50=TO-44
2S92A=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=50=55=18=-=5=50=TO-44
2S93=Ge dyfuzyjny pnp=40=35=20=20=-=5=50=TO-44
2S93A=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=45=55=18=-=5=50=TO-44
2S95A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=20=15=200=175=TO-18
2S96=Ge złączowy pnp=30=-=35=20=-=10=75=-
2S97=Ge złączowy pnp=30=-=35=20=-=10=75=-
2S98=Ge złączowy pnp=30=-=35=50=-=10=75=,-
2SA10!4=Si npn=50==7W==35=500==
2SA100=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=większe od 10=60=40=-=10=75=TO-1
2SA100=Si npn=50==12W==35=A==
2SA1001=Si npn=50==25W==35=2A==
2SA1002=Si npn=50==40W==35=4A==
2SA1003=Si npn=50==75W==35=8A==
2SA1004=Si npn=40-400=10=30W==60=4A==
2SA1006A=PNP=====200V===
2SA1008=Si npn=40-400=10=30W==80=4A==
2SA101=Ge dyfuzyjny pnp=12-140=większe od 10=60=40=-=10=75=TO-1
2SA101=Si npn=30-200=7=40W==400=3A==
2SA1010=Si npn=większe od 400=15=100W==150=5A==
2SA1011=PNP===25W==160V=1.5A==
2SA1011=Si npn=większe od 500=10=150W==140=15A==
2SA1012=PNP==15MHz=.9W==160V=1A==
2SA1012=Si npn=większe od 500=10=100W==70=8A==
2SA1013=Si npn=większe od 100=10=150W==400=15A==
2SA1015=Si npn=80-320=większe od 150=300==40=200==
2SA1015=PNP===.4W==50V=0.15A==
2SA1016=PNP===.4W==100V=0.05A==
2SA1017=Si npn=60-300=większe od 300=300==40=200==
2SA1018=Si npn=10-180=500=30W==15=5A==
2SA1019=Si npn=50==7,5W==35=600==
2SA102=Ge dyfuzyjny pnp=12-250=większe od 20=60=40=-=10=75=TO-1
2SA102=Si npn=50==7,5W==35=600==
2SA1020=Si npn=50==15W==35=1,5A==
2SA1020=PNP===.9W==50V=2A==
2SA1021=Si npn=50==15W==35=1,5A==
2SA1022=Si npn=60-340=200=1,2W==35=1,5A==
2SA1024=Si npn=30-220=150=1,2W==40=3A==
2SA1024H=Si npn=30-220=150=10W===3A'==
2SA1025=Si npn=90-650=150=350==25=200==
2SA1028=Si npn=90-650=150=350==50=200==
2SA1029=Si npn=60-340=200=625==25=1A==
2SA1029=PNP===40W==30V=7A==
2SA103=Ge dyfuzyjny pnp=35-30=większe od 30=60=40=-=10=75=TO-1
2SA103=Si npn=60-340=200=625==50=1A==
2SA1030=Si npn=20-200=większe od 400=250==20=20==
2SA1031=Si npn=20-200=większe od 400=250==20=20==
2SA1032=Si npn=75-360=130=500==20=1,5A==
2SA1034=Si npn=75-360=130=500==25=1,5A==
2SA1035=Si npn=większe od 20==15W===4A==
2SA104=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 40=60=40==10=75=TO-1
2SA104=Si npn=większe od 15==15W===4A==
2SA1040=Si npn=większe od 10==15W===4A==
2SA1041=Si npn=większe od 15==50W===15A==
2SA1042=Si npn=większe od 15==50W===15A==
2SA1043=Si npn=większe od 10==50W===15A==
2SA1044=Si npn=większe od 15==100W===15A==
2SA1045=Si npn=większe od 15==100W===15A==
2SA1046=Si npn=większe od 10==100W===15A==
2SA1047=Si npn=większe od 20==150W===30A==
2SA1048=Si npn=większe od 15==150W===30A==
2SA1048=PNP===.2W==50V=.15A==
2SA1048L1=Si npn=większe od 15==150W===30A==
2SA1049=Si npn=większe od 10==150W===30A==
2SA105=Ge dyfuzyjny pnp=40=20=35=6==10=75=TO-44
2SA1050A=Si npn=większe od 20==300W===60A==
2SA1051A=Si npn=większe od 15==300W===60A==
2SA106=Ge dyfuzyjny pnp=50=30=35=6=-=10=75=TO-44
2SA1060=Si npn=większe od 10==300W===60A==
2SA1061=Si npn=5-35==50W===10A==
2SA1061=PNP===70W==100V=6A==15MHz
2SA1062=Si npn=większe od 2k==800===1A==
2SA1065=Si npn=większe od 2k==800===1A==
2SA1066=Si npn=większe od 1k==800===4A==
2SA107=Ge dyfuzyjny pnp=50=75=35=6=-=10=75=TO-44
2SA1072=Si npn=większe od 1k==800===4A==
2SA1073=Si npn=większe od 1k==30W===6A==
2SA1074=Si npn=większe od 1k==30W===6A==
2SA1075=Si npn=1k-20k==800===10A==
2SA1075=PNP===120W==120V=12A==
2SA1076=Si npn=1k-20k==800===10A==
2SA1077=Si npn=większe od 1k==40W===12A==
2SA1077=PNP==60MHz=60W==120V=10A==
2SA1079=Si npn=większe od 1k==40W===12A==
2SA108=Ge dyfuzyjny pnp=70=45=80=20=-=10=75=TO-44
2SA1081=Si npn=65-450=większe od 150=750==150=100==
2SA1082=Si npn=większe od 500=15=800===3A==
2SA1083=Si npn=większe od 500==800===3A==
2SA1084=Si npn=250-2000=201=300==90=50==
2SA1085=Si npn=250-2000==300==120=50==
2SA109=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=20=-=10=75=TO-44
2SA1090=Si npn=większe od 8=3=50W===1,5A==
2SA1094=Si npn=8-30==50W===2,5A==
2SA1095=PNP===120W==160V=12A==
2SA1095=Si npn=8-40=3=50W===3,5A==
2SA110=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=20=-=10=75=TO-44
2SA1102=PNP==20MHz=60W==80V=6A==
2SA1103=PNP==20MHz=70W==100V=7A==
2SA1104=PNP===80W==120V=8A==
2SA1106=PNP===100W==140V=10A==
2SA111=Ge dyfuzyjny pnp=40=20=80=20=-=10=75=TO-44
2SA1110=PNP==250MHz=5W==120V=.5A==
2SA1111=PNP==250MHz=20W==150V=1A==
2SA1112=PNP===20W==180V=1A==
2SA1115=PNP==200MHz===50V=.2A==
2SA112=Ge dyfuzyjny pnp=45=20=80=20=-=10=75=TO-44
2SA1120=PNP==170MHz===35V=5A==
2SA1123=PNP===.75W==150V=.05A==
2SA1124=PNP===1W==150V=.05A==
2SA1127=PNP===.4W==60V=.1A==
2SA113=Ge złączowy pnp=45=20=50=34=-=10=75=TO-44
2SA114=Ge złączowy pnp=40=20=50=34=-=10=75=TO-44
2SA1141=PNP===100W==115V=10A==90MHz
2SA1142=PNP=====150V=.05A==
2SA1144=PNP===.2W==20V=.05A==
2SA1145=PNP===.8==150V=.05A==
2SA1146=PNP===100W==140V=10A==
2SA115=Ge złączowy pnp==30=50=34=-=10=75=TO-44
2SA116==większe od 1,5=120=50=30=-=-=75=TO-44
2SA117=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 1,5=110=50=30=-=-=75=TO-44
2SA1170=PNP==20MHz=200W==200V=17A==
2SA1175=PNP==180MHz===60V=.1A==
2SA118=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 1,5=100=50=30=-=-=75=TO-44
2SA1184=PNP==120MHZ=15W==120V=1A==
2SA1185=PNP==100MHz=60W==50V=7A==
2SA1186=PNP===100W==150V=10A==
2SA12=Ge złączowy pnp==8=80=16==15=85=TO-1
2SA1208=PNP===.9W==180V=.07A==
2SA1209=PNP===10W==180V=.14A==
2SA1213=PNP===.5W==50V=2A==
2SA1215=PNP==50MHz=150W==160V=15A==
2SA1216=PNP===200W==180V=17A==
2SA1220=PNP==160MHz=20W==120V=1.2A==
2SA123=Ge dyfuzyjny pnp=16-80=większe od 50=15=15=15=2=65=-
2SA1232=PNP==60MHz=100W==130V=10A==
2SA124=Ge dyfuzyjny pnp=16-80=większe od 90=15=15=15=2=65=-
2SA1249=PNP==120MHz=10W==180V=1.5A==
2SA125=Ge dyfuzyjny pnp=32-70=większe od 100=15=15=15=2=65=-
2SA126=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18
2SA1262=PNP==15MHz=30W==60V=4A==
2SA1263=PNP==30MHz=60W==80V=6A==
2SA1264=PNP==30MHz=80W==120V=8A==
2SA1265=PNP===100W==140V=10A==
2SA127=Ge dyfuzyjny pnp=50=-=150=70=70=50=75=TO-44
2SA128=Ge dyfuzyjny pnp=50=większe od 15=125=40=40=200=75=TO-44
2SA1282=PNP==80MHz=.9W==20V=2A==
2SA1286=PNP==90MHz=.9W==30V=1.5A==
2SA1287=PNP===.9W==50V=1A==90MHz
2SA129=Ge dyfuzyjny pnp=40-180=większe od 15=125=40=40=200=75=TO-44
2SA1294=PNP===130W==230V=15A==
2SA1295=PNP==35MHz=130W==230V=17A==
2SA12H=Ge złączowy pnp=25-100=8=80=16==15=85=TO-1
2SA13=Ge złączowy pnp=55=8=80=12=-=15=85=TO-1
2SA130=Ge mesa pnp=80=75=80=9=-=10=75=-
2SA1300=PNP===.75W==20V=2A==
2SA1301=PNP===120W==160V=12A==
2SA1302=PNP===150W==200V=15A==
2SA1303=PNP==50MHz=125W==150V=14A==
2SA1306=PNP===20W==160V=1.5A==
2SA1307=PNP===20W==60V=5A==
2SA131=Ge mesa pnp=40=50=80=9=-=10=75=-
2SA1317=PNP==200MHz=.3W==60V=.2A==
2SA1318=NPN==200MHz=.4W==60V=.5A==
2SA132=Ge mesa pnp=80=60=80=9=-=10=75=-
2SA133=Ge mesa pnp=50=45=80=9=-=10=75=-
2SA134=Ge mesa pnp=70=140=80=20=-=10=75=-
2SA1346=PNP==200MHz===50V=.1A==
2SA1349=PNP==170MHz=.4W==80V=.1A==
2SA135=Ge mesa pnp=70=150=80=20=-=10=75=-
2SA1357=PNP==170MHz=15W==35V=5A==
2SA1358=PNP==120MHz=10W==120V=1A==
2SA1359=PNP==100MHz=10W==40V=3A==
2SA136=Ge złączowy pnp=75=10=80=6=-=10=75=TO-1
2SA1360=PNP===5W==150V=.5A==
2SA137=Ge złączowy pnp=50=5=80=6=-=10=75=TO-1
2SA1370=PNP==150MHz=1W==200V=.1A==
2SA1371E=PNP==150MHz=1W==300V=.1A==
2SA138=Ge złączowy pnp==15=80=20=15=25=75=TO-1
2SA1380=PNP===1.2W==200V=.1A==
2SA1386=PNP==40MHz=130W==160V=15A==
2SA139=Ge złączowy pnp=70=8=80=30=-=50=75=TO-1
2SA1396=PNP===30W==100V=10A==
2SA14=Ge złączowy pnp=50=4=80=16=-=15=85=TO-1
2SA1400=PNP===10W==400V=.5A==
2SA141=Ge złączowy pnp=7-200=większe od 2=80=15=-=15=85=TO-1
2SA142=Ge złączowy pnp=20-200=większe od 6=80=15=-=15=85=TO-1
2SA142A=Ge złączowy pnp=70=8=80=50=40=-==TO-1
2SA143=Ge złączowy pnp=70=15=80=15=15=-==TO-1
2SA144=Ge złączowy pnp=100=12=83=15=-=10=85=TO-1
2SA145=Ge złączowy pnp=50=6=83=15=-=10=85=TO-1
2SA146=Ge dyfuzyjny pnp=20-150=większe od 15=80=20==10=85=TO-44
2SA147=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 20=60=20==10=85=TO-44
2SA148=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 30=60=20=-=10=85=TO-44
2SA1489=PNP==20MHz=60W==80V=6A==
2SA149=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 40=60=20=-=10=85=TO-44
2SA1490=PNP==20MHz=80W==120V=8A==
2SA1491=PNP==20MHz=100W==140V=10A==
2SA1494=PNP==20MHz=200W==200V=17A==
2SA15=Ge złączowy pnp=60=12=80=16=-=15=85=TO-1
2SA151=Ge złączowy pnp==10=80=9==15=85=TO-1
2SA1516=PNP==25MHz=130W==180V=12A==
2SA1519=PNP==200MHz=.3W==50V=.5A==
2SA152=Ge złączowy pnp=60=10=80=9=-=15=85=TO-1
2SA153=Ge dyfuzyjny pnp=60=55=20=15=-=4=65=TO-1
2SA1535=PNP==200MHz=40W==150V=1A==
2SA154=Ge dyfuzyjny pnp==45=20=15=-=4=65=TO-1
2SA155=Ge dyfuzyjny pnp==45=20=15=-=4=65=TO-1
2SA157=Ge dyfuzyjny pnp==55=20=15=-=4=65=TO-1
2SA15H=Ge złączowy pnp=30-120=5-16=80=16=13=15=85=TO-1
2SA16=Ge złączowy pnp=60=12=80=12=-=15=85=TO-1
2SA160=Ge dyfuzyjny pnp==50=20=15=-=4=85=TO-1
2SA161=Ge mesa pnp===50=20=15=10=85=TO-18
2SA162=Ge mesa pnp==100=50=20=15=10=85=TO-18
2SA1625=PNP===.75W==400V=.5A==
2SA163=Ge mesa pnp==100=50=20=15=10=85=TO-18
2SA164=Ge mesa pnp==100=50=20=15=10=86=TO-18
2SA166=Ge mesa pnp==100=50=20=15=10=85=TO-18
2SA1667=PNP==20MHz=25W==150V=2A==
2SA167=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=100=20=15=30=65=TO-5
2SA1673=PNP==20MHz=85W==180V=15A==
2SA168=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=30=65=TO-5
2SA168A=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 5=140=20=15=50=65=TO-5
2SA169=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=100=20=15=50=65=TO-5
2SA17=Ge złączowy pnp=70-200=14=80=16=10=15=85=TO-1
2SA170=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 11=140=20=15=50=65=TO-5
2SA1706=PNP===1W==60V=2A==
2SA171=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5=100=20=15=50=65=TO-5
2SA172=Ge złączowy pnp=20-250=większe od 5=140=20=15=50=65=TO-5
2SA173=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=100=20=15=50=65=TO-5
2SA174=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 2=140=20=15=50=65=TO-5
2SA175=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18=-=5=50=TO-44
2SA17H=Ge złączowy pnp=70-200=większe od 14=80=16=11=15=85=TO-1
2SA18=Ge złączowy pnp=70-300=większe od 14=80=21=12=15=85=TO-1
2SA180=Ge złączowy pnp=70=12=(50)=15=-=10=7=TO-44
2SA181=Ge złączowy pnp=65=8=(50)=15=-=10=75=TO-44
2SA182=Ge złączowy pnp=40=5=(50)=15=-=10=75=TO-44
2SA183=Ge złączowy pnp=30=16=(50)=15=-=10=75=TO-1
2SA188=Ge złączowy pnp=65=10=80=12==15=75=тем
2SA189=Ge złączowy pnp=65=6=80=12=-=15=75=той
2SA18H=Ge złączowy pnp=70-300=większe od 14=80=21=12=15=85=TO-1
2SA19=Ge dyfuzyjny pnp=20=50=15=12=-=2=50=TO-1
2SA20=Ge dyfuzyjny pnp=30=55=15=12=-=2=50=TO-1
2SA201=Ge złączowy pnp=65=8=(30)=15=-=5=75=той
2SA201=Si npn=większe od 8==50W===6A==
2SA202=Ge złączowy pnp=70=12=(30)=15=-=5=75=TO-1
2SA202=Si npn=8-30==50W===6A==
2SA203=Ge złączowy pnp=40=5=(30)=15=-=5=75=TO-ł
2SA203=Si npn=8-40==50W===7A==
2SA204=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 4=150=30=10=200=85=TO-5
2SA205=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 3=200=30=15=200=85=TO-5
2SA206=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=200=30=20=200=85=TO-5
2SA207=Ge złączowy pnp=40-150=większe od 10=200=30=15=200=85=TO-5
2SA208=Ge złączowy pnp=15-100=większe od 3=120=20=15=400=85=TO-5
2SA208H=Ge złączowy pnp=15-100=większe od 3=120=20=15=400=85=TO-5
2SA209=Ge złączowy pnp=30-120=większe od 5=120=20=15=400=85=TO-5
2SA209H=Ge złączowy pnp=30-120=większe od 5=120=20=15=400=85=TO-5
2SA210=Ge złączowy pnp=45-150=większe od 10=120=20=15=400=85=TO-5
2SA210H=Ge złączowy pnp=45-150=10=120=20=15=400=85=TO-5
2SA211=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=18=12=100=85=TO-5
2SA211H=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=18=12=100=85=TO-5
2SA212=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=25=15=100=85=TO-5
2SA212H=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=25=15=100=85=TO-5
2SA213=Ge dyfuzyjny pnp=25=140=15=15=-=2=85=TO-1
2SA214=Ge dyfuzyjny pnp=25=140=15=15=-=2=85=TO-1
2SA215=Ge dyfuzyjny pnp=40=120=15=15=-=2=65=TO-1
2SA217=Ge złączowy pnp=30-120=20=120=25=12=100=85=TO-5
2SA217H=Ge złączowy pnp=30-120=14=120=25=12=100=85=TO-5
2SA218=Ge dyfuzyjny pnp==55=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA219=Ge dyfuzyjny pnp=70=60=(70)=20=-=10=75=TO-44
2SA220=Ge dyfuzyjny pnp=150=50=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA221=Ge dyfuzyjny pnp==65=(50)=20=-=10=75=TO-55
2SA221=Si npn=150=1,4GHz=600===20==
2SA222=Ge dyfuzyjny pnp==70=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA222=Si npn=80=651=600===300==
2SA223=Ge dyfuzyjny pnp=160=75=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA223=Si npn=150=130=1W===50==
2SA224=Ge dyfuzyjny pnp=80=80=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA225=Ge dyfuzyjny pnp==100=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA226=Ge dyfuzyjny pnp=120=95=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA227=Ge dyfuzyjny pnp==80=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA228=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=(100)=80=-=10=75=TO-17
2SA229=Ge mesa pnp=większe od 4=400=75=20=18=5=50=TO-18
2SA230=Ge mesa pnp=większe od 4=400=75=20=18=5=50=TO-18
2SA231=Ge złączowy pnp=30-110=0,0025=22,5W=40=-=400==TO-8
2SA232=Ge złączowy pnp=30-175=0,004=22,5W=30=-=400==TO-8
2SA233=Ge mesa pnp=20-300=100=80=20=-=10=85=TO-44
2SA234=Ge mesa pnp=20-300=120=80=20==10=85=TO-44
2SA234H=Ge mesa pnp=30-135=110=80=20=20=10=85=TO-44
2SA235=Ge mesa pnp=20-300=135=80=20==10=85=TO-44
2SA235H=Ge mesa pnp=30-135=większe od 80=80=20=20=10=85=TO-44
2SA236=Ge dyfuzyjny pnp=20-120=35=55=18=-=5=50=TO-44
2SA237=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=35=55=18=-=5=50=TO-44
2SA238=Ge mesa pnp=7=700=200=25=20=30=85=TO-5
2SA239=Ge mesa pnp=większe od 4=200=75=20=18=5=50=TO-18
2SA240=Ge mesa pnp=10-120=200=75=20=18=5=50=TO-18
2SA241=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=240=50=20=-=5=75=TO-7
2SA242=Ge mesa pnp=100=większe od 290=50=-=20=5=85=TO-7
2SA243=Ge mesa pnp=100=większe od 350=50=-=20=5=85=TO-7
2SA243N=Ge mesa pnp=2,2=100=80=20==5=75=TO-18
2SA244=Ge mesa pnp=30=600=200=25=20=30=85=RO-24
2SA245=Ge mesa pnp=30=700=200=25=20=30=85=RO-24
2SA246=Ge dyfuzyjny pnp=20-250=160=100=30=25=30=85=TO-44
2SA246H=Ge dyfuzyjny pnp=30-135=175=100=30=25=30=85=TO-44
2SA247=Ge mesa pnp=125=200=100=10=10=30=85=TO-44
2SA248=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 25=125=40=40=200=75=TO-41
2SA250=Ge dyfuzyjny pnp=100=50=180=100=-=10=75=TO-1
2SA251=Ge dyfuzyjny pnp=50=50=50=15=6=50=75=RO-48
2SA252=Ge dyfuzyjny pnp=150=80=50=15=6==75=RO-48
2SA253=Ge mesa pnp=30=450=200=20=-=30=75=TO-39
2SA254=Ge złączowy pnp=80=10=55=12=-=10=75=RO-18
2SA255=Ge złączowy pnp=50=5=55=12=-=10=75=RO-18
2SA256=Ge dyfuzyjny pnp=75=60=55=20=-=10=75=RO-18
2SA257=Ge dyfuzyjny pnp=60=50=55=20=-=10=75=RO-18
2SA258=Ge dyfuzyjny pnp=45=40=55=20=-=10=75=RO-18
2SA26=Ge złączowy pnp=60=6=125=20=-=50=75=TO-5
2SA260=Ge mesa pnp=13=250=(50)=20=-=5=85=TO-18
2SA261=Ge mesa pnp=13=400=(50)=20=-=5=85=TO-18
2SA262=Ge mesa pnp=13=250=(50)=20=-=5=85=TO-18
2SA263=Ge mesa pnp=13=400=(50)=20=-=5=85=TO-18
2SA264=Ge mesa pnp=10=600=(40)=20=-=5=85=TO-17
2SA265=Ge mesa pnp=10=600=(50)=20=-=5=85=TO-17
2SA268=Ge dyfuzyjny pnp=45=40=80=20=-=10=85=TO-1
2SA269=Ge dyfuzyjny pnp=45=30=80=20=-=10=85=TO-1
2SA270=Ge dyfuzyjny pnp=75=50=80=9=-=10=85=TO-1
2SA271=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=9=-=10=85=TO-1
2SA272=Ge dyfuzyjny pnp=45=20=80=9=-=10=85=TO-1
2SA273=Ge dyfuzyjny pnp=45=40=80=34=-=10=85=TO-1
2SA274=Ge dyfuzyjny pnp=40=30=80=34=-=10=85=TO-1
2SA275=Ge dyfuzyjny pnp=60=45=80=34=-=10=85=TO-1
2SA276=Ge mesa pnp=20-150=210=75=15=15=30=75=TO-17
2SA277=Ge dyfuzyjny pnp=32-150=większe od 3,5=65=18=16=40=75=TO-5
2SA278=Ge złączowy pnp=34-200=większe od 11=65=18=16=40=75=TO-5
2SA279=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 40=250=30=-=30=75=TO-7
2SA28=Ge dyfuzyjny pnp=20-360=66=55=18=-=5=75=TO-44
2SA280=Ge dyfuzyjny pnp=125=80=120=30=-=30=75=TO-7
2SA281=Ge dyfuzyjny pnp=125=80=120=50=-=30=75=TO-7
2SA282=Ge złączowy pnp=większe od 30=3,8-8,5=150=18=18=200=75=TO-5
2SA283=Ge złączowy pnp=większe od 33=7,5-12,5=150=18=18=200=75=TO-5
2SA284=Ge złączowy pnp=większe od 38=większe od 11,5=150=18=18=200=75=TO-5
2SA285=Ge dyfuzyjny pnp=70=40=50=18=-=5=75=TO-44
2SA286=Ge dyfuzyjny pnp=70=50=50=18=-=5=75=TO-44
2SA287=Ge dyfuzyjny pnp=70=60=50=18=-=5=75=TO-44
2SA288=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 250=80=20=-=10=85=TO-7
2SA289=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 250=80=20=-=10=85=TO-7
2SA29=Ge dyfuzyjny pnp=20-60=większe od 15=55,=18=-=5=75=TO-44
2SA290=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 250=80=20=-=10=85=TO-7
2SA291=Ge dyfuzyjny pnp=40=100=50=20=-=50=85=RO-48
2SA292=Ge dyfuzyjny pnp=40=200=50=15=-=50=85=RO-48
2SA293=Ge dyfuzyjny pnp=40=300=50=15=-=50=85=RO-48
2SA294=Ge dyfuzyjny pnp=40=400=50=15=-=50=85=RO-48
2SA295=Ge dyfuzyjny pnp=50==50=15=15=50=85=P.O-48
2SA296=Ge złączowy pnp=45=5=80=15=-=15=75=TO-1
2SA297=Ge złączowy pnp=65=10=80=16=-=15=75=TO-1
2SA298=Ge dyfuzyjny pnp=55=35=80=40=-=10=75=TO-44
2SA30=Ge złączowy pnp=75=10=80=12=-=10=75=TO-1
2SA301=Ge złączowy pnp=125=100=120=20=-=30=75=TO-7
2SA302=Ge złączowy pnp=20=6=83=20=-=100=75=RO-9
2SA303=Ge złączowy pnp=50=9=83=20=-=100=75=RO-9
2SA304=Ge złączowy pnp=20-220=większe od 3=65=18==40=75=TO-5
2SA305=Ge złączowy pnp=20-220=10=65=18=-=40=75=TO-5
2SA305=Ge dyfuzyjny pnp=250=450=83=20=-=5=75=TO-7
2SA306=Ge dyfuzyjny pnp=65=55=80=40=-=10=75=TO-44
2SA307=Ge dyfuzyjny pnp=70=75=80=40=-=10=75=TO-44
2SA309=Ge dyfuzyjny pnp=250=600=83=20=-=5=75=TO-7
2SA31=Ge złączowy pnp=50=5=80=12=-=10=75=TO-1
2SA310=Ge dyfuzyjny pnp=250=650=106=32=-=25=75=TO-7
2SA311=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=20=150=40=-=400=75=TO-5
2SA312=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=25=150=40=-=200=75=TO-5
2SA313=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=40=60=18=-=20=75=TO-5
2SA314=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=40=60=18==20=75=TO-5
2SA315=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=55=60=18=-=20=75=TO-5
2SA316=Ge dyfuzyjny pnp=22-220=75=60=18=-=20=75=TO-5
2SA32=Ge złączowy pnp=65=10=100=20=-=50=75=RO-55
2SA320=Ge złączowy pnp=20-250=-=5,5W=32==2,5 A=85=RO-58
2SA321=Ge dyfuzyjny pnp=40=35=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA322=Ge dyfuzyjny pnp=40=35=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA323=Ge dyfuzyjny pnp=70=50=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA324=Ge dyfuzyjny pnp=130=60=(50)=20=-=10=75=TO-44
2SA325=Ge złączowy pnp=60=5=80=-=-=-=75=TO-1
2SA326=Ge złączowy pnp=60=10=80=-=-=-=75=TO-1
2SA327=Ge dyfuzyjny pnp=30=35=80=-=-=-=75=TO-44
2SA329=PNP===.O5W==10mA===
2SA33=Ge złączowy pnp=65=6=100=20=-=25=75=RO-55
2SA331=Ge dyfuzyjny pnp=100=70=(120)=25=-=50=75=TO-44
2SA338=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 13=10=50=20=-=5=75=4X5,5
2SA339=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 27=20=50=20=-=5=75=4X5,5
2SA340=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=70=63=20=-=10=75=TO-18
2SA341=Si npn=150=131=1W===50==
2SA342=Ge złączowy pnp=większe od 20==63=20=-=10=75=TO-18
2SA342=Si npn=30-200=45=15W===300==
2SA343=Ge mesa pnp=10=200=60=20=20=10=85=TO-17
2SA343=Ge dyfuzyjny pnp=100=150=83=20=-=5=75=TO-7
2SA343=Si npn=większe od 40=większe od 600=300==19=50==
2SA344=Ge dyfuzyjny pnp=125=150=120=30=-=30=75=TO-44
2SA345=Ge mesa pnp=30=250=60=20=20=10=85=TO-17
2SA346=Ge mesa pnp=30=250=60=20=20=10=85=TO-17
2SA347=Ge mesa pnp=30=250=60=20=20=10=85=TO-17
2SA35=Ge złączowy pnp=75=10=80=16=-=15=75=TO-1
2SA350=Ge dyfuzyjny pnp=90=40=80=20=-=10=85=TO-1
2SA352=Ge dyfuzyjny pnp=75=40=80=20==10=85=TO-1
2SA353=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=25==10=85=TO-1
2SA353A=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=50=-=10=85=TO-1
2SA354=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=25==10=85=TO-1
2SA354A=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=50=-=10=85=TO-1
2SA355=Ge dyfuzyjny pnp=90=30=80=25=-=10=85=TO-1
2SA355A=Ge dyfuzyjny pnp=90=30=80=50==10=85=TO-1
2SA356=Ge dyfuzyjny pnp=80=25=80=9=-=10=85=TO-1
2SA357=Ge dyfuzyjny pnp=80=30=80=9=-=10=85=TO-1
2SA358=Ge dyfuzyjny pnp=90=40=125=75=-=50=85=-
2SA358H=Ge dyfuzyjny pnp=50-175=40=125=75=-=50=85=-
2SA359=Ge dyfuzyjny pnp=45=30=55=20==10=75=RO-18
2SA359=Ge mesa pnp=30=250=350=20=-=20=85=TO-5
2SA36=Ge złączowy pnp=50=5=80=16=-=15=75=TO-1
2SA360=Ge mesa pnp=70=110=80=20=20=10=85=TO-44
2SA361=Ge mesa pnp=70=125=80=20=20=10=85=TO-44
2SA362=Ge mesa pnp=70=150=100=30=25=30=85=TO-44
2SA363=Ge mesa pnp=80=150=100=-=-==85=TO-44
2SA364=Ge mesa pnp=60=45=80=9=9=10=85=TO-44
2SA365=Ge mesa pnp=60=50=80=9=9=10=85=TO-44
2SA366=Ge mesa pnp=60=75=80=9=9=10=85=TO-44
2SA367=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=80=20=20=10=85=TO-1
2SA368=Ge dyfuzyjny pnp=70=40=80=20=20=10=85=TO-1
2SA37=Ge złączowy pnp=65=7,5=25=18=-=5=75=TO-2
2SA370=Ge dyfuzyjny pnp=70=40=120=75=-=50=85=-
2SA371=Ge złączowy pnp=70=8=80==-=-=85=TO-1
2SA372=Ge masa epitaksjalny pnp=20-150=większe od 350=100=15=-=200=75=TO-18
2SA373=Ge masa epitaksjalny pnp=40=640=250=25=12=150=75=TO-5
2SA373=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=300=50=20=-=5=75=TO-18
2SA373AH=Ge mesa pnp=10=300-800=250=25=-=150=85=-
2SA373H=Ge mesa pnp=większe od 10=300-800=250=25=-=150=85=-
2SA374=Ge dyfuzyjny pnp=100=300=1,5W=32=-=300=90=TO-5
2SA375=Ge dyfuzyjny pnp=40=40=80=30=30=100==TO-1
2SA377=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=240=50=20=-=5=75=TO-18
2SA379=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=350=50=20=-=5=75=TO-18
2SA38=Ge złączowy pnp=65=10=25=18=-=5=75=TO-2
2SA380=Ge dyfuzyjny pnp=70=60=80=25=-=10=75=TO-1
2SA381=Ge dyfuzyjny pnp=50=35=80=25=-=10=75=TO-1
2SA382=Ge dyfuzyjny pnp=55=30=80=25=-=10=75=TO-1
2SA383=Ge dyfuzyjny pnp=40=25=80=25=-=10=75=TO-1
2SA384=Ge dyfuzyjny pnp=60=40=80=25=-=10=75=TO-1
2SA385=Ge złączowy pnp=80-250=większe od 5=80=16=-=10=75=TO-1
2SA39=Ge złączowy pnp=50=5,5=25=18=-=5=75=TO-2
2SA40=Ge złączowy pnp=65=5=80=25=(18)=50=75=TO-1
2SA400=Ge mesa pnp=20-175=230=130=30=25=40=85=TO-44
2SA401=Ge dyfuzyjny pnp=40-300=125 - 300=130=30=25=40=85=TO-1
2SA401H=Ge dyfuzyjny pnp=30-135=125 - 300=130=30=25=40=85=TO-1
2SA403=Ge mesa pnp=10=280=75=20=(15)=10=85=TO-1
2SA405=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=85=TO-18
2SA406=Ge złączowy pnp=60=9=200=30=15=200=85=TO-5
2SA407=Ge złączowy pnp=70=14=200=30=12=200=85=TO-5
2SA408=Ge dyfuzyjny pnp=100=50=50=15=6=50=85=RO-48
2SA409=Ge dyfuzyjny pnp=100=80=50=15=6=50=85=RO-48
2SA41=Ge złączowy pnp=45=6=250=35=-=40=70=TO-1
2SA412=Ge mesa pnp=większe od 30=60=150=13=12=100=85=TO-1
2SA412H=Ge mesa pnp=większe od 30=większe od 25=150=13=-=100=85=TO-1
2SA413=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=500=275=20=15=30=75=TO-18
2SA414=Ge złączowy pnp=większe od 15=5,5=150=30=25=200=85=TO-5
2SA415=Ge złączowy pnp=większe od 20=8=150=30=20=200=85=TO-5
2SA416=Ge dyfuzyjny pnp=40-100=90=6W=70=60=700=75=TO-3
2SA417=Ge epitaksjalny mesa pnp=70=400=300=15=15=200=100=TO-46
2SA419=Ge mesa pnp=20=większe od 350=50=20=20=5=85=TO-17
2SA41H=Ge złączowy pnp=20-80=4,5-9=250=35=15=40=70=TO-1
2SA42=Ge złączowy pnp=45=6=250=45=-=40=70=TO-1
2SA420=Ge mesa pnp=25=500=(50)=20=-=5=85=TO-18
2SA421=Ge mesa pnp=25=680=(50)=20=-=5=85=TO-18
2SA422=Ge mesa pnp=25=800=200=30=-=30=85=TO-5
2SA425=Ge mesa pnp=25=350=200=30=-=30=85=TO-5
2SA426=Ge mesa pnp=30=500=200=30=30=30=85=TO-5
2SA427=Ge dyfuzyjny pnp=60=45=100=20=-=15=85=TO-44
2SA428=Ge dyfuzyjny pnp=80=50=100=20==15=85=TO-44
2SA429=Si npn=większe od 40=większe od 900=300==19=50==
2SA429G=Si pnp=40-240=50=150=150(1)=150=30(10)=125(1)=-
2SA43=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=35=-=10=75=TO-44
2SA430=Ge mesa pnp=większe od 4,5=większe od 450=70=20=-=5=85=TO-72
2SA431=Ge mesa pnp=większe od 4=500=70=20=-=5=85'=TO-17
2SA431A=Ge mesa pnp=15=500=70=20=20=5=85=TO-72
2SA432=Ge mesa pnp=większe od 4=700=70=20=18=5=85=TO-17
2SA433=Ge dyfuzyjny pnp=20-132=34=55=18=-=5=75=TO-44
2SA434=Ge mesa pnp=10-220=większe od 250=60=20==10=85=
2SA434=Ge mesa pnp=większe od 10=400=80=20=-=10=85=TO-7
2SA436=Ge mesa pnp=10-150=większe od 270=60=20==10=85=-
2SA437=Ge mesa pnp=10-150=większe od 270=60=20==10=85=-
2SA438=Ge mesa pnp=10-150=większe od 270=60=20=-=10=85=-
2SA438H=Ge mesa pnp=10-100=większe od 270=60=20=15=10=85=TO-1
2SA440=Ge mesa pnp=30-300=większe od 350=60==20=5=85=-
2SA443H=Ge złączowy pnp=większe od 120==60=21=21=15=85=-
2SA444H=Ge złączowy pnp=40-120=-=60=16=-=12=85=-
2SA445H=Ge złączowy pnp=45-80=5-16=60=16=-=15=75=-
2SA446=Ge epitaksjalny mesa pnp=40-200=większe od 350=200=15=-=200=75=TO-5
2SA447=Ge dyfuzyjny pnp=80=650=90=25=-=15=75=TO-18
2SA448=Ge złączowy pnp=40=1600=40=15=-=5=85=TO-17
2SA450H=Ge mesa pnp=30-70=300=300=12=6=100=100=TO-18
2SA451H=Ge mesa pnp=60-150=większe od 300=300=12=6=100=100=TO-18
2SA452H=Ge mesa pnp=120-350=większe od 300=300=12=6=100=100=TO-18
2SA453=Ge pnp=6=600=60=22=-=10=85=TO-18
2SA454=Ge pnp=12=600=60=22=-=10=85=TO-18
2SA455=Ge pnp=24=600=60=22=-=10=85=TO-18
2SA456=Ge pnp=48=600=60=22=-=10=85=TO-18
2SA457=Ge dyfuzyjny pnp=200=45=55=18=-=10=85=TO-44
2SA458=Ge złączowy pnp=60=6=150=25=14=200=85=RO-107
2SA459=Ge złączowy pnp=120=6=150=25=14=200=85=RO-107
2SA460=Ge mesa pnp=30=400=60=20=20=10=85=TO-44
2SA461=Ge mesa pnp=30=400=60=20=20=10=85=TO-44
2SA463=Ge mesa pnp=10=300=75=20=20=10=85=TO-44
2SA464=Ge mesa pnp=30=850=60=15=10=10=85=TO-44
2SA467=Si npn=45-180=200=500===30==
2SA467=PNP===.3W==40V=.4A==
2SA467G=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 100=300=40=30=400=125=TO-98
2SA468=Ge dyfuzyjny pnp=40-350=35=55=18=-=10=85=TO-1
2SA469=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=30=55=18=-=10=85=TO-1
2SA470=Ge dyfuzyjny pnp=40-350=większe od 20=55=18=-=10=85=TO-1
2SA471=Ge dyfuzyjny pnp=20-132=35=55=18==10=,85=TO-1
2SA472=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=30=55=18==10=85=TO-1
2SA473=PNP==100MHz=10W==30V=3A==
2SA473=Si pnp=40-400=200=25 W=(0,8)=30=ЗА (2A)=150 (200)=
2SA473=Si npn=20-150=większe od 100=10W===3A==
2SA474=Ge dyfuzyjny pnp=50=70=120=50=-=50=85=TO-1
2SA475=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=120=50=-=50=85=TO-1
2SA476=Ge dyfuzyjny pnp=70=130=55=18=-=10=85=TO-1
2SA477=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=45=55=18==10=85=TO-1
2SA478=Ge dyfuzyjny pnp=60=40=125=40=40=400=85=TO-1
2SA479=Ge dyfuzyjny pnp=60=40=125=40=40=200=85=TO-1
2SA480=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=400===80==
2SA480=Si planarny epitaksjalny pnp=60=140=150=30=20=100=200=TO-18
2SA483=Si dyfuzyjny pnp=30-250=10=20 W=(1,5)=150=1 A (0,5)=150(50)=TO-66
2SA483=Si npn=większe od 40=większe od 5,5GHz=300===30==
2SA484=Si dyfuzyjny pnp=30-300=20=300=110=110=1,5 A=150=TO-39
2SA485=Si dyfuzyjny pnp=50-140=20=800=80=80=1,5A=150=TO-39
2SA486=Si dyfuzyjny pnp==20=800=50=50=1,5A=150=TO-39
2SA489=Si dyfuzyjny epitaksjalny mesa pnp=40-240=3=30W=0,2)=60=4A=150(300)=
2SA49=Ge złączowy pnp=30-200=0,455=60=18=-=5=75=TO-1
2SA490=Si npn=większe od 40=większe od 5,5GHz=300===30==
2SA493===80MHz=.2W===.05A==
2SA493=Si epitaksjalny pnp=70-400=-=200=-=-=50=125=
2SA493=Si npn=65-330=120=15W===1,5A==
2SA494G=Si planarny epitaksjalny pnp=70-400=100=200=35=30=30=125=ерох
2SA495=PNP==200MHz=.2W==35V=.1A==
2SA495=Si npn=65-330=120=15W===1,5A==
2SA495=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 100=200=30=30=100=125=ерох
2SA495G=Si planarny epitaksjalny pnp=40-400=większe od 100=2C0=35=30=100=125=ерох
2SA496=Si npn=250-1200=150=200===50==
2SA496=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=120-240=550=40=30=800=125=ерох
2SA497=Si npn=250-1200=150=200===50==
2SA498=Si npn=150-800=200=800===50==
2SA499=Si npn=250-1200=150=200===100==
2SA499=Si planarny epitaksjalny pnp=30-200=większe od 100=250=50=40=100=175=ТО-18
2SA50=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 9=60=18=16=24=75=TO-1
2SA500=Si npn=większe od 30=większe od 6GHz=400===80==
2SA500=Si planarny epitaksjalny pnp=100-200=większe od 100=250=30=20=100=175=ТО-18
2SA502=Si npn=30-300=większe od 60=600===50==
2SA503=Si npn=większe od 3==50W===6A==
2SA503=Si planarny epitaksjalny pnp=30-300=większe od 50=800=60=50=600=175=ТО-39
2SA504=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 50=800=40=30=600=175=ТО-39
2SA504=Si npn=25-200=550=100===20==
2SA505=Si npn=30-300=3GHz=300===50==
2SA505=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 50=550=60=50=800=125=ерох
2SA507=Ge mesa pnp=10-120=250=75=20=18=5=85=
2SA508=Ge mesa pnp=3-16=200=75=20=18=5=85=-
2SA509=Si npn=30-300=3GHz=300===50==
2SA509=Si planarny epitaksjalny pnp=70-400=140=600=35=30=500=150=ерох
2SA51=Ge złączowy pnp=70=14=60=18=-=5=75=TO-1
2SA510=Si npn=25-200=2GHz=300===50==
2SA510=Si dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 20=800=120=100=1,5A=175=TO-39
2SA511=Si dyfuzyjny pnp=30-90=większe od 20=800=100=80=1,5A=175=TO-39
2SA512=Si npn=25-200=2GHz=300===50==
2SA512=Si dyfuzyjny pnp=50-150=większe od 20=800=80=60=1,5 A=175=TO-39
2SA513=Si dyfuzyjny pnp==większe od 20=800=60=40=1.5A=175=TO-39
2SA517=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=55=55=18==10=85=TO-1
2SA518=Ge dyfuzyjny pnp=20-350=45=55=18=10=10=85=TO-1
2SA52=Ge złączowy pnp=25-170=0,455=60=18==5=75=TO-1
2SA522=Si npn=większe od 200=140=320===50==
2SA522=Si planarny epitaksjalny pnp=50=200=250=25=20=100=200=TO-18
2SA522A=Si npn=35-330=80=25W===1A==
2SA522A=Si planarny epitaksjalny pnp=50=200=250=50=40=100=200=TO-18
2SA522AN=Si npn=80=8GHz=150===30==
2SA522N=Si npn=80=8GHz=150===30==
2SA523=Si planarny epitaksjalny pnp=70=80=5W=50=40=2A=175=TO-5
2SA523AN=Si npn=80=8GHz=150===30==
2SA523N=Si npn=80=8GHz=150===30==
2SA524=Si npn=80=8GHz=300===30==
2SA525=Ge masa epitaksjalny pnp=10-120=250=75=20=18=5=85=TO-17
2SA525-1=Ge masa epitaksjalny pnp=20-120=250=75=20=18=5=85=TO-17
2SA525-2=Ge masa epitaksjalny pnp=10-50=250=75=20=18=5=85=TO-17
2SA527=Si npn=80=8GHz=300===30==
2SA527=Si planarny epitaksjalny pnp=50=80=5W=50=40=2A=175=TO-5
2SA528=Si npn=80=8GHz=400===30==
2SA53=Ge złączowy pnp=20-130=0,455=60=18==5=75=TO-1
2SA530H=Si npn=80=8GHz=400===30==
2SA530H=Si planarny epitaksjalny pnp=35-120=większe od 200=200=50=35=100=175=TO-18
2SA532-3=Si npn=10-180=1GHz=300==8.5=100==
2SA532-4=Si npn=80=6GHz=400===40==
2SA537=Si planarny epitaksjalny pnp=35-200=większe od 200=750=60=50=700=200=TO-39
2SA537AH=Si npn=80=6GHz=400===40==
2SA537AH=Si planarny epitaksjalny pnp=80-160=większe od 100=750=100=80=700=200=TO-39
2SA537H=Si planarny epitaksjalny pnp=30-160=większe od 100=750=60=50=700=200=TO-38
2SA537H=Si npn=80=6GHz=1W===80==
2SA538=Ge złączowy pnp=70=8=120=25=-=50=75=TO-1
2SA539=PNP==180MHz=.25W===.2A==
2SA539=Si npn=80=6GHz=1W===80==
2SA539S=Si npn=80=6GHz=250===30==
2SA54=Si mesa pnp=12=400=75=20=(15)=5=75=RO-77
2SA544=Si planarny epitaksjalny pnp=40-200=180=750=60=45=200=175=TO-5
2SA544=Si npn=80=6GHz=250===30==
2SA545=Si npn=80=6GHz=200===30==
2SA546=Si planarny epitaksjalny pnp=30-173=80=1,2W=70=60=1 A=175=TO.-39
2SA546=Si npn=80=6GHz=200===30==
2SA546A=Si npn=80=6GHz=300===70==
2SA546A=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=80=1,2W=90=80=1 A=175=TO-39
2SA546AZ=Si npn=80=6GHz=300===70==
2SA546Z=Si npn=80=6GHz=400===30==
2SA547=Si planarny epitaksjalny pnp=30-173=80=10W=70=60=1 A=175=-
2SA547=Si npn=80=6GHz=400===30==
2SA547A=Si npn=80=6GHz=400===30==
2SA547A=Si planarny epitaksjalny pnp=30-173=80=10W=90=80=1 A=175=-
2SA547AZ=Si npn=80=6GHz=400===30==
2SA547Z=Si npn=90-400=większe od 50=800===100==
2SA548=Si planarny epitaksjalny pnp=35-180=większe od 200=200=50=35=100=175=TO-18
2SA548H=Si planarny epitaksjalny pnp=35-200=większe od 200=200=50=35=100=175=TO-1
2SA549AH=Si dyfuzyjny pnp=30-200=większe od 40=200=150=100=50=175=TO-1
2SA550=Si planarny epitaksjalny pnp=40-520=100=300=25=25=100=175=TO-18
2SA550=Si npn=90-400=większe od 50=800===100==
2SA550A=Si planarny epitaksjalny pnp=40-520=100=300=45=45=100=175=TO-18
2SA550A=Si npn=większe od 3==50W===6A==
2SA550AZ=Si npn=10-180=150=20W===6A==
2SA550Z=Si npn=10-180=150=20W===6A==
2SA552=Si npn=10-180=400=50W===7A==
2SA553=Si npn=10-180=500=10W===1A==
2SA554=Si npn=30-300=8=150===20==
2SA554A=Si npn=30-200=większe od 2GHz=580===150==
2SA555=Si npn=20-200=większe od 3GHz=5W===200==
2SA558=Si npn=50-275=140=750===100==
2SA559=Si npn=20-200=1,8GHz=800===300==
2SA559A=Si pnp=125-900=130=300===200==
2SA56=Ge mesa pnp=40=300=150=15=15=50=75=TO-18
2SA560=Si planarny epitaksjalny pnp==150=800=80=60=800=175=TO-39
2SA561=Si planarny epitaksjalny pnp=40-400==300=50=50=150=125=TO-92
2SA561=Si pnp=125-900=130=300===200==
2SA562=Si planarny epitaksjalny pnp=200-400==300=30=30=400=125=TO-92
2SA562=PNP===.3W==30V=.4A==
2SA562TM=Si pnp=240-900=130====200==
2SA564=Si planarny epitaksjalny pnp=65-700=100=250=25=25=100=125=ТО-92
2SA564=Si pnp=większe od 60==300===200==
2SA564A=Si pnp=większe od 100==300===200==
2SA564AZ=Si pnp=125-500=2X0=300===200==
2SA564Z=Si npn=125-500=280=300===200==
2SA565=Si planarny epitaksjalny pnp=40-200=100=300=50=50=500=175=ТО-1
2SA566=Si planarny epitaksjalny pnp=25-200=100=10W=100=100=700=175=ТО-66
2SA566=Si npn=125-500==100===200==
2SA566H=Si npn=125-500=większe od 150=300===200==
2SA566H=Si planarny epitaksjalny pnp=35-200=-=10W=100=100=700=175=ТО-66
2SA567=Si planarny epitaksjalny pnp=100-800=100=200=30=30=100=175=ТО-1
2SA57=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=85=55=18==5=50=TO-44
2SA571=Si npn=125-900=280=300===200==
2SA578=Si npn=125-900=280=300===200==
2SA579=Si npn=125-900==300===200==
2SA58=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=75=55=18=-=5=50=TO-41
2SA580=Si npn=125-900=większe od 150=300===200==
2SA581=Si npn=240-900==300===200==
2SA59=Ge dyfuzyjny pnp=70=65=55=18==5=75=-
2SA594=Si npn=240-900==300===200==
2SA594=Si planarny epitaksjalny pnp=40-240=większe od 100=750=60=45=200=175=ТО-39
2SA60=Ge dyfuzyjny pnp==55=55=18=-=5=50=TO-44
2SA603=Si npn=240-900==300===200==
2SA603=PNP===.3W===.2A==
2SA606=Si npn=240-900=większe od 150=300===200==
2SA606S=Si pnp=40-200=100=300===100==
2SA607=Si pnp=100-500=130=300===100==
2SA607S=Si npn=125-500=większe od 150=300===200==
2SA608=PNP==180MHz=.1W==30V=.1A==
2SA608KNP=Si pnp=50-400=90=50===50==
2SA608NP=Si pnp=większe od 75==250===75==
2SA608SP=Si pnp=większe od 75=80=250===75==
2SA609NP4=Si pnp=większe od 75=80=250===75==
2SA609SP=Si pnp=50-500=200=100===200==
2SA614=PNP==30MHz=15W==80V=1A==
2SA623=Si pnp=50-900=200====200==
2SA624=Si pnp=50-900==300===200==
2SA625=Si npn=125-900=większe od 150=300===200==
2SA626=Si npn=125-900=większe od 150=300===200==
2SA627=Si npn=125-900=większe od 150=300===200==
2SA628===100MHz===30V=.1A==
2SA628=Si npn=40-250=większe od 50====1A==
2SA628A=Si npn=40-250=większe od 50=800===1A==
2SA634=Si pnp=większe od 60=350=300===200==
2SA634L=Si pnp=większe od 60=350=300===200==
2SA634Z=Si pnp=większe od 60=550=300===200==
2SA636=Si pnp=większe od 60=większe od 200=300===200==
2SA636A=Si pnp=większe od 80=350=300===200==
2SA636AL=Si pnp=większe od 80=350====200==
2SA636AZ=Si pnp=większe od 80=350=300===200==
2SA636L=Si pnp=większe od 80=większe od 200=300===200==
2SA636Z=Si pnp=większe od 140=350=300===2X>==
2SA637=Si planarny pnp=większe od 30=40=300=150=150=50=175=ТО-18
2SA638S=Si pnp=większe od 140=350=300===200==
2SA639=PNP===.25W==180V=.05A==
2SA639S=Si pnp=większe od 140=350=300===200==
2SA64=Ge złączowy pnp=65=15=80=16=(12)=40=75=To-1
2SA64=Ge złączowy pnp=50-200=7,5-12,5=150=18=18=200=75=TO-1
2SA640=Si pnp=większe od 140=większe od 200=J00===200==
2SA640=PNP===.25W==50V=.03A==
2SA641=Si npn=100-450==360===800==
2SA642=Si pnp=150-450==250===30==
2SA643=PNP==180MHz=.5W==40V=.5A==
2SA643=Si pnp=większe od 90=70=200===100==
2SA648=Si pnp=100-450=250=625===400==
2SA649=Si pnp=100-450=250=800===400==
2SA65=Ge złączowy pnp=50-200=3,8-6,5=150=18=18=200=75=TO-1
2SA653A=Si npn=100-450=300=625===401==
2SA656A=Si npn=100-450=300=800===400==
2SA657=Si epitaksjalny mesa pnp=30-300=5=50 W=100=80=7=150=то-з
2SA657A=Si npn=125-500=większe od 150=300===200==
2SA658=Si epitaksjalny mesa pnp=30-300=5=50 W=70=50=7=150=то-з
2SA658A=Si npn=125-500=większe od 150=625===200==
2SA659NP=Si npn=125-500=300=300===200==
2SA661=Si npn=125-900=większe od 150====200==
2SA666=Si planarny epitaksjalny pnp=90-520=-=150=25=25=100=125=ТО-92
2SA666=Si npn=65-450=większe od 150=1W==150=100==
2SA666A=Si planarny epitaksjalny pnp=90-520=-=150=45=45=100=125=ТО-92
2SA666A=Si npn=100==450==20=150==
2SA67=Ge złączowy pnp=50-200=14=150=18=18=200=75=TO-1
2SA670=Si npn=większe od 10==7,5W==17=800==
2SA671=Si npn=20-200=większe od 150=5W==40=1A==
2SA671K=Si npn=70-240=300=500==30=500==
2SA673=Si npn=60==300==15=200==
2SA673A=Si npn=70-350=większe od 30=950==200=500==
2SA673AK=Si npn=144-630=140=270==25=200==
2SA675=Si npn=10-180=150=12,3W==40=3,5A==
2SA678=Si npn=10-180=500=15W==17=1A==
2SA682=Si npn=10-180=1GHz=10W==17=1A==
2SA683=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=1W=30=25=1,5A=135=ерох
2SA683=Si npn=10-180=1GHz=20W==17=2A==
2SA684=Si npn=10-180=800=40W==17=5A==
2SA684=PNP===.75W==60V=1A==
2SA684=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=1 W=60=50=1,5A=135=ерох
2SA685=Si npn=większe od 10=800=40W==17=5A==
2SA69=Ge dyfuzyjny pnp==70=100=20=-=10=75=TO-7
2SA69=Si npn=10-180=150=20W==25=6A==
2SA695=Si npn=10-180==5W==17=600==
2SA696=Si npn=10-180==12,5W==17=2A==
2SA697=Si npn=10-180==25W==17=3,5A==
2SA699=Si npn=20-200=większe od 300=750==55=800==
2SA699=Si planarny epitaksjalny pnp=30-220=150=10W=40=20=ЗА=150=ерох
2SA699=PNP==150MHz=10W==40V=2A==
2SA699A=Si npn=30-150=150=12W==80=3A==
2SA70=Ge dyfuzyjny pnp==70=100=20=-=10=75=TO-7
2SA70=Si npn=50-200=150=12W==120=3A==
2SA701NP=Si npn=większe od 20=700=750==18=500==
2SA702NP=Si npn=większe od 20=600=5W==18=1A==
2SA703=Si npn=większe od 10=600=15W==18=1,5A==
2SA704=Si npn=260-1040==150==120=50==
2SA705=Si npn=500-2k=30=300==30=100==
2SA706-2=Si npn=10-180=1,2GHz=10W==17=1A==
2SA706-3=Si pnp=30-300=13=950==300=1A==
2SA706-4=Si npn=50-276=140=750==150=100==
2SA707=Si npn=500-2k=30=300==30=100==
2SA708=Si npn=51-276=większe od 50=625==140=1A==
2SA708A=Si npn=51-276=większe od 50=625==140=1A==
2SA709=Si npn=500-3k=15=30W==60=3A==
2SA71=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=100=100=20=-=10=75=TO-7
2SA71=Si npn=500-3k=15=30W==80=3A==
2SA711=PNP==100MHz===50V=.1A==
2SA711=Si npn=40-400=10=40W==60=6A==
2SA712=Si npn=40-400=10=40W==80=6A==
2SA714=Si npn=75==50W==90=25A==
2SA714L=Si npn=20-250=4,5GHz=350==12=70==
2SA715=Si npn=90-400=większe od 50=600==25=700==
2SA717=Si npn=90-400=większe od 50=600==60=300==
2SA718=Si npn=90-400=większe od 50=600==80=300==
2SA719=Si npn=20-137=550=250==35=100==
2SA719=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=400=30=25=1 А=125=ТО-92
2SA71N=Ge dyfuzyjny pnp=110-250=większe od 70=100=20=-=10=75=TO-7
2SA72=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=40=55=13=-=5=50=TO-44
2SA720=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=400=60=50=1 А=125=ТО-92
2SA720=Si npn=95-420=większe od 50=500==50=200==
2SA720=PNP===.4W==50V=.5A==
2SA721=Si npn=większe od 8=większe od 10=100W==400=10A==
2SA722=Si npn=większe od 7=większe od 10=100W==300=15A==
2SA723=Si npn=większe od 10=większe od 10=100W==250=15A==
2SA725=Si npn=30-150=większe od 150=12W==20=3A==
2SA725=PNP==100ms===35V=.1A==
2SA725Y=Si npn=70=150=1W==60=1A==
2SA726=Si npn=30-200=większe od 1,5GHz=350==18=100==
2SA726=PNP===.1W==50V=.1A==
2SA726Y=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250==14=50==
2SA728=Si npn=większe od 3==50W==500=!6A==
2SA728A=Si npn=200=250=5W==45=1,5A==
2SA73=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=35=55=18=-=5=50=TO-44
2SA730=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=600=30=25=1 А=125=ерох
2SA730=Si npn=100=150=10W==80=2A==
2SA731=Si planarny epitaksjalny pnp=60-340=200=600=60=50=1 А=125=ерох
2SA731=Si npn=50==7,5W==23=500==
2SA732=Si npn=50==12,5W==23=1A==
2SA733=PNP==180ms===50V=.1A==
2SA733=Si npn=50==30W==23=3A==
2SA738=Si npn=50-200=150=12W===3A==
2SA739=Si npn=80=350=300==28=300==
2SA74=Ge dyfuzyjny pnp=70=70=120=18=-=50=75=TO-44
2SA740=PNP==8MHz=25W==150V=1.5A==
2SA741H=Si npn=25-200=większe od 1,5GHz=250==14=50==
2SA742H=Si npn=20-180=1,8GHz===25=500==
2SA743=Si npn=50=220=25W===8A==
2SA743A=Si npn=50==65W==35=6A==
2SA744=Si npn=150=300=500==40=250==
2SA745=Si npn=10-180=500=600==17=300==
2SA745A=Si npn=10-180=1,7GHz=500==9=300==
2SA746=Si npn=10-180=800=800===600==
2SA747=Si npn=40-200=500=150==25=20==
2SA747=PNP==15MHz=100W==120V=10A==
2SA747A=Si npn=20-200=większe od 2,8GHz=6W==18=250==
2SA748=PNP===15W==70V=2A==
2SA748=Si npn=20-200=większe od 2GHz=7W==18=450==
2SA749=Si planarny epitaksjalny pnp=80=większe od 40=250=100=100=50=125=ТО-92
2SA749=Si npn=150=150=500==35=1A==
2SA75=Ge dyfuzyjny pnp=70=30=120=20=-=50=75=TO-44
2SA750=Si npn=30-200=większe od 75=1,W===50==
2SA751=Si npn=80==350===300==
2SA752=Si npn=70==350===300==
2SA753=Si npn=150=100=1W===50==
2SA755=Si npn=40-140=4=25W===1,5A==
2SA756=Si npn=większe od 25=100=10W===4A==
2SA757=Si npn=80-360=większe od 80=200==30=20==
2SA758=Si npn=25-200=większe od 100=7W===5A==
2SA76=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=130=55=18=-=5=75=TO-44
2SA761-1=Si npn=50-276=140=750==175=100==
2SA761-2=Si npn=20-220=1,25GHz=210==22=20==
2SA761S=Si npn=60-320=100=1WW==80=700==
2SA762-1=Si npn=98-451=100=500==50=500==
2SA762-2=Si npn=70-700=większe od 80=400==50=150==
2SA764=Si npn=50==1W===1A==
2SA765=PNP==10MHz=40W==80V=6A==
2SA765=Si npn=20-200=większe od 1GHz=10W==18=750==
2SA768=Si npn=20-200=większe od 400=25W==18=2,2A==
2SA769=PNP==10MHz=30W==80V=4A==
2SA769=Si npn=20-200=większe od 300=34W==18=3A==
2SA77=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=110=55=20=-=5=75=TO-44
2SA77=PNP==120MHz=.75W==80V=.5A==
2SA770=Si npn=większe od 30=55=9,5W===150==
2SA771=Si npn=35-300==800==35=1A==
2SA771=PNP===40W==80V=6A==
2SA772-1=Si npn=27-264=większe od 70=16W==60=4A==
2SA772-2=Si npn=27-264=większe od 70=25W==50=4A==
2SA773-1=Si npn=25-140=większe od 150=25W==20=8A==
2SA773-2=Si npn=40-250=7=100W==130=10A==
2SA777=Si npn=200-700=150=300==120=50==
2SA778A=PNP==60MHz=.2W==180V=.05A==
2SA778AK=Si npn=200-700=150=300==120=50==
2SA778K=Si npn=20-200=większe od 150=5W===1A==
2SA779K=Si npn=30-150=większe od 150=12W===3A==
2SA78=Ge dyfuzyjny pnp=30-150=większe od 25=125=40=40=400=75=TO-41
2SA780AKH=Si npn=20-200=4GHz=5W==14=200==
2SA781=PNP==160ns=.2W==20V=.2A==
2SA781K=Si npn=10-180=500=30W===3,5A==
2SA79=Ge złączowy pnp=70=6=55=18=-=200=75=-
2SA793=Si npn=20-100=większe od 100=25W===6A==
2SA794=Si npn=20-185=100=60W==18=6A==
2SA794=PNP==120MHz=5W==100V=.5A==
2SA794A=Si npn=20-100=większe od 100=150W==18=15A==
2SA794A=PNP==120MHz=5W==120V=.5A==
2SA795=Si npn=większe od 10=400=15W==18=2A==
2SA798=PNP=====50V=.1A==
2SA798=Si npn=większe od 10=400=35W==18=3,5A==
2SA799=Si npn=10-150=300=50W==18=6A==
2SA799F=Si npn=10-150=300=50W==18=6A==
2SA80=Ge dyfuzyjny pnp=90=50=80=20=-=10=85=TO-44
2SA800=Si npn=150=większe od 1,5GHz=7,5W==17=800==
2SA801=Si npn=80=większe od 1,2GHz=15W==17=1,4A==
2SA807=Si npn=120=większe od 900=30W==17=2,8A==
2SA808=Si npn=80-320=większe od 150=150==40=100==
2SA808A=Si npn=160=większe od 150=300==40=200==
2SA809=Si npn=120=300=300==20=200==
2SA81=Ge dyfuzyjny pnp=80=40=80=20=-=10=85=TO-44
2SA810=Si npn=większe od 130=100=1W==30=2A==
2SA811=Si npn=większe od 30=7GHz=225==8=80==
2SA812=PNP===.15W==50V=.1A==
2SA812=Si npn=większe od 30=6,5GHz=150==10=30==
2SA813=Si npn=30-300=3GHz=225==20=50==
2SA814=PNP===15W==120V=1A==
2SA814=Si npn=większe od 10==7,5W===800==
2SA815=Si npn=większe od 10==10W==17=1,4A==
2SA816=PNP==30MHz=15W==80V=1A==
2SA816=Si npn=20-100=większe od 100=10W==80=4A'==
2SA817=PNP==100MHz=.6W==80V=.3A==
2SA817=Si npn=100-320=120=600==30=800==
2SA817A=Si npn=15-60=8=50W==300=6A==
2SA818=Si npn=większe od 15=6=50W==325=15A==
2SA82=Ge dyfuzyjny pnp=85=50=80=20=-=10=85=TO-44
2SA83=Ge dyfuzyjny pnp=60=30=80=25=-=10=85=TO-44
2SA835=Si npn=większe od 15=6=50W==400=15A==
2SA836=Si npn=większe od 5=6=50W==400=15A==
2SA836=PNP==200us=10W==55V=.1A==
2SA837=Si npn=20=4=5W==800=2A==
2SA838=Si npn=8-35=5=50W==800=5A==
2SA839=Si npn=25-75==30W==200=3A==
2SA84=Ge dyfuzyjny pnp=80=40=80=25=-=10=85=TO-44
2SA840=Si npn=20-60==100W==200=10A==
2SA841=Si npn=15-45==200W==200=30A==
2SA842=Si npn=250-1200=100=200==70=100==
2SA843=Si npn=250-1200=100=200==70=100==
2SA844=Si npn=10-180=1,7GHz=4W==18=600==
2SA845AH=Si npn=20-180=1GHz=50W==17=9A==
2SA845H=Si npn=50=większe od 500=4=====
2SA847=Si npn=10-40=6=80W==400=7A==
2SA847A=Si npn=10-40=6=80W==300=7A==
2SA848=Si npn=większe od 10==100W==400=10A==
2SA849=Si npn=większe od 20==100W==400=10A==
2SA85=Ge dyfuzyjny pnp=85=50=80=25=-=10=85=TO-44
2SA850=Si npn=większe od 10==100W==350=10A==
2SA851=Si npn=60-350=większe od 30=950==140=500==
2SA852=Si npn=20-200=4,5GHz=210==15=30==
2SA853=Si npn=30-170=1,4GHz=210==15=20==
2SA857=Si npn=20-180=500=10W==18=2A==
2SA858=Si npn=10-40=5=200W==400=50A==
2SA86=Ge dyfuzyjny pnp=80=50=225=45=-=50=85=TO-44
2SA861=Si npn=30-200=3GHz=250==14=50==
2SA87=Ge dyfuzyjny pnp=100=130=80=25=-=10=85=-
2SA872=PNP===.2W==90V=.05A==
2SA872=Si npn=20-250=4,50=290==12=70==
2SA872A=Si npn=30-700=6GHz=250==11=50==
2SA873=Si npn=20==150W==400=15A==
2SA876H=Si npn=większe od 10=1,2GHz=15W==18=4A==
2SA879ł=Si npn=większe od 25=większe od 450=250==20=20==
2SA88=Ge dyfuzyjny pnp=50=90=80=25=-=10=85=-
2SA880=Si npn=10-30=5=200W==400=50A==
2SA882=Si npn=50=1,2GHz=3W==18=1A==
2SA883=Si npn=50=1,2GHz=7W==18=1A==
2SA884=PNP==140MHz=.27W==65V=.2A==
2SA884=Si npn=50=1GHz=12W==18=2A==
2SA885=PNP==200MHz=5W==45V=1A==
2SA885=Si npn=50=800=30W==25=5A==
2SA886=Si npn=50=700=50W==25=10A==
2SA886=PNP===1.2W==50V=1.5A==
2SA887=Si npn=większe od 1k==8W==120=10A==
2SA888=Si npn=większe od 1k==8W==120=10A==
2SA889=Si npn=35-180==12,5W==75=4A==
2SA89=Ge dyfuzyjny pnp=50=90=80=25=-=10=85=-
2SA890=Si npn=większe od 10==50W==18=6A==
2SA891=Si npn=większe od 15==100W==350=10A==
2SA893=PNP===.3W===50mA==
2SA893=Si npn=większe od 10=większe od 200=30W==25=3A==
2SA893A=Si npn=większe od 10=większe od 200=45W==25=5A==
2SA896-1=Si npn=10-180=1,2GHz=10W==47=1A==
2SA896-2=Si npn=50-250=większe od 70=15W==300=200==
2SA897=Si npn=większe od 10=400=35W==18=3,5A==
2SA898=Si npn=50==65W==40=6A==
2SA899=Si npn=większe od 10==40W==18=6A==
2SA899=PNP===1W==150V=.05A==
2SA90=Ge dyfuzyjny pnp=70=większe od 60=200=30=-=20=85=-
2SA900=PNP===1.2W==18V=1A==
2SA900=Si npn=większe od 10=300=70W==18=10A==
2SA901=Si npn=większe od 10=150=60W==35=6A==
2SA904=Si npn=większe od 10=400=30W==18=4,5A==
2SA904A=Si npn=20-100=większe od 300=600==35=50==
2SA905=Si npn=50=800=7W==18=2A==
2SA906=Si npn=50=500=60W==25=6A==
2SA907=Si npn=większe od 300=17=40W==50=10A==
2SA908=Si npn=większe od 10==40W==400=7A'==
2SA909=Si npn=większe od 10==250W==400=30A==
2SA911=Si npn=większe od 50=300=400==20=30==
2SA912=Si npn=30-150=200=25W==50=8A==
2SA913=PNP===15W==150V=1A==
2SA913=Si npn=większe od 1k==800==120=10A==
2SA913A=Si npn=większe od 1k==800==120=10A==
2SA914=PNP==200MHz===150V=.05A==
2SA914=Si npn=40-320=większe od 50=200==20=30==
2SA915=PNP==80MHz=.8W==120V=.05A==
2SA915=Si npn=30-170=1,4GHz=250==15=20==
2SA916=Si npn=40-150=2,5GHz=250==15=50==
2SA917=Si npn=54-254=większe od 70=1W==80=4A==
2SA918=Si npn=54-132=większe od 70=1W==80=4A==
2SA92=Ge dyfuzyjny pnp=40-500=50=55=18=-=5=50=TO-44
2SA920=Si npn=108-264=większe od 70=1W==80=4A==
2SA921=Si npn=większe od 30=większe od 400=250==40=50==
2SA921=PNP==200MHz=.15==120V=.02A==
2SA922-1=Si npn=20-100=większe od 300=300==45=50==
2SA922-2=Si npn=30-300=8GHz=580==10=80==
2SA922S=Si npn=30-300=8GHz=700==10=80==
2SA922S=Si npn=30-300=8GHz=700==10=80==
2SA923-1=Si npn=większe od 10==250W==300=30A==
2SA923-2=Si npn=50==3W==35=500==
2SA924=Si npn=20-200==7,5W==12=750==
2SA925-1=Si npn=10-180=1GHz=30W==45=2A==
2SA925-2=Si npn=10-180=1GHz=50W==45=4A==
2SA927=Si npn=20-200==17W==12=1,5A==
2SA929=Si npn=40-320=większe od 50=750W==160=100==
2SA92BA=PNP===.25W==20V=1A==
2SA93=Ge dyfuzyjny pnp=20-500=45=55=18=-=5=50=TO-44
2SA930=Si npn=70-240=120=800==150=50==
2SA931=Si npn=120-400=większe od 50=800==160=100==
2SA932=Si npn=120-400=większe od 50=800==180=100==
2SA933=PNP===.3W==50V=.1A==
2SA934=PNP===.75W==40V=.7A==
2SA937=PNP==140MHz=.3W==50V=.1A==
2SA939=Si npn=100-320=większe od 50=12W==160=200==
2SA94=Ge dyfuzyjny pnp=60=45=80=9=-==85=-
2SA940=PNP==4MHz=25W==150V=1.5A==
2SA940=Si npn=100-320=większe od 50=12W==180=200==
2SA941=Si npn=30-150=8=40W==60=4A==
2SA942=Si npn=większe od 10=300=70W==18=10A==
2SA949=Si npn=80-240=120=900==120=800==
2SA949=PNP===.8W==150V=.05A==
2SA950=Si npn=100-320=120=900==30=1,5A==
2SA951=Si npn=70-240=100=25W==160=1,5A==
2SA952=Si npn=70-240=100=25W==180=1,5A==
2SA953=Si npn=70-240=100=25W==200=1,5A==
2SA954=Si npn=70-240=100=25W==160=1,5A==
2SA956=Si npn=200-700=100=300==120=100==
2SA958=PNP==20MHz=30W==200V=2A==
2SA959=Si npn=40-170=większe od 50=20W==300=150==
2SA962=Si npn=40-170=większe od 20=25W==300=150==
2SA965=Si npn=większe od 10==40W==400=8A==
2SA965=PNP===.9W==120V=.8A==
2SA966=Si npn=30-180=10=150W==200=15A==
2SA966=PNP==120MHz=.9W==30V=1.5A==
2SA967=Si npn=250-1200=150=400==100=50==
2SA968=Si npn=większe od 30==80W==100=8A==
2SA968=PNP===25W==160V=1.5A==
2SA968A=Si npn=większe od 30==80W==120=8A==
2SA968B=Si npn=większe od 30==80W==140=8A==
2SA969=Si npn=180-1040==250==55=100==
2SA970=PNP==100MHz===120V=.1A==
2SA970=Si npn=30-150=550=150==35=20==
2SA971=Si npn=30-150=większe od 400=150==35=20==
2SA973=Si npn=35-200=większe od 40=400==360=500==
2SA977=Si npn=35-200=większe od 40=400==360=500==
2SA977A=Si npn=140-450=100=10W==20=8A==
2SA978=Si npn=40-200=większe od 50=750==300=300==
2SA979=Si npn=40-200=większe od 50=750==300=300==
2SA979=PNP===.4W==100V=.05A==
2SA984=PNP===.5W==50V=.5A==
2SA984=Si npn=40-200=większe od 50=750==300=300==
2SA984K=Si npn=50-250=10GHz=440==10=30==
2SA985=PNP===25W==120V=1.5A==
2SA988=PNP==100MHz===120V=.05A==
2SA992=PNP===.2W==100V=.05A==
2SA993=Si npn=50-250=8,5GHz=440==12=65==
2SA994=Si npn=60-320=120=500==50=800==
2SA995=PNP===.4W==100V=.05A==
2SA995=Si npn=60-320=120=500==80=800==
2SAB16A=Ge złączowy pnp=50=-=1,8W=20=-=600=85=RO-57
2SAB17A=Ge złączowy pnp=50=-=1,8W=40=-=600=85=RO-57
2SAB18A=Ge złączowy pnp=50=-=1,8W=80=-=600=85=RO-57
2SAB19=Ge złączowy pnp=20-250==5,5W=16==2,5 А=85=RO-58
2SAB21=Ge złączowy pnp=20-250==5,5W=60=-=2,5 A=85=RO-58
2SAB22=Ge złączowy pnp=150=1=300=25=-=200=85=TO-1
2SAB23=Ge złączowy pnp=-=-=40=15=-=10=75=TO-1
2SAB24=Ge złączowy pnp=-=-=40=15=-=10=75=RO-69
2SAB25=Ge złączowy pnp=34-115=0,25=10W=60=(60)=1,5 A=75=TO-3
2SAB25N=Ge złączowy pnp=34-67=większe od 2=25 W=60=-=1,5A=35=TO-3
2SAB26=Ge złączowy pnp=34-115=0,25=10W=32=(32)=1,5A=*75=TO-3
2SAB26A=Ge złączowy pnp=34-115==10W=45=(45)=ЗА=75=TO-3
2SAB27=Ge złączowy pnp=18-46=większe od 0,005=5W=15=15=500=75=TO-3
2SAB28=Ge złączowy pnp=35-96=większe od 0,005=5YV=15=15=500=75=TO-3
2SAB30=Ge złączowy pnp=35-115=większe od 0,005=5W=15=15=500=75=TO-3
2SAB31=Ge złączowy pnp=72-186=większe od 0,005=5W=15=15=500=75=TO-3
2SAB32=Ge złączowy pnp=40=0,8=150=20=-=50=75=TO-1
2SAB33=Ge złączowy pnp=80=1=150=20=-=50=75=TO-1
2SAB34=Ge złączowy pnp=85=0,8=250=20=-1=150=75=TO-7
2SAB37=Ge złączowy pnp=80=0=250=20=-=50=75=TO-1
2SAB38=Ge złączowy pnp=85=0,8,=250=30=(20)=150=75=TO-7
2SAB39=Ge złączowy pnp=65=0,85=50=10=-=2=75=TO-1
2SAB40=Ge złączowy pnp=43-200=większe od 0,7=(80)=40=30=100=75=To-1
2SAB41=Ge złączowy pnp=35-160=0,005=44 W=40=32=1,2A=75=TO-3
2SAB42=Ge złączowy pnp=35-160=0,005=44 W=60=50=1,2A=75=TO-3
2SAB43=Ge złączowy pnp=40-110=1=(150)=25=(25)=50=75=TO-1
2SAB43A=Ge złączowy pnp=40-110=1=(150)=45=-=150=75=TO-1
2SAS37A=Si planarny epitaksjalny pnp=100-200=większe od 200=750=90=80=700=200=TO-39
2SAU50=Si npn=większe od 100==625==50=500==
2SB100=Ge złączowy pnp=60=0,8=100=30=-=50=75=ТО-5
2SB1009=PNP==100MHz=10A==40V=2A==
2SB101=Ge złączowy pnp=60=0,8=125=30=(25)=50=75=ТО-5
2SB1012=PNP===8W==120V=1.5A==
2SB1015=PNP===20W===3A==
2SB1017=PNP===20W==80V=4A==
2SB102=Ge złączowy pnp=60=0,8=180=30=(25)=50=75=ТО-5
2SB1020=PNP===40W==100V=7A==
2SB103=Ge złączowy pnp=70=0,8=125=30=-=100=75=ТО-5
2SB1039=PNP==20MHz=40W==100V=4A==
2SB104=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=ТО-5
2SB105=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=30=(25)=500=75=-
2SB106=Ge złączowy pnp=70=0,5=3W=30=(25)=500=75=-
2SB1066=PNP===1W===3A==
2SB107=Ge złączowy pnp=70=0,4=10W=30=(25)=2A=75=ТО-3
2SB107A=Ge złączowy pnp=70=0,4=20 W=60=35=2A=75=ТО-3
2SB108=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=40=-=500=75=RO-20
2SB108A=Ge złączowy pnp=70=0,5=500=60=-=500=75=RO-20
2SB109=Ge złączowy pnp=15-120=0,5=700=40=-=500=75=RO-20
2SB1098=PNP===20W==100V=5A==
2SB109A=Ge złączowy pnp=15-120=0,5=700=60=-=500=75=RO-20
2SB109B=Ge złączowy pnp=15-120=0,5=700=80=-=500=75=RO-20
2SB110=Ge złączowy pnp=30==70=25=-=50=75=ТО-1
2SB11010=PNP==100MHz=.75W==40V=2A==
2SB1109=PNP===1.25W==160V=.1A==
2SB1109C=PNP==TOR WIZJI======
2SB111=Ge złączowy pnp=45=1=70=25=-=50=75=ТО-1
2SB112=Ge złączowy pnp=60==70=25=-=50=75=ТО-1
2SB113=Ge złączowy pnp=80==70=25=-=50=75=ТО-1
2SB114=Ge złączowy pnp=65=1,5=70=25=-=50=75=ТО-1
2SB1140=PNP==320MHz===25V=10W==
2SB1143=PNP=====60V=4A==
2SB115=Ge złączowy pnp=85=1,5=70=25=-=50=75=то-1
2SB1156=PNP===100W==130V=20A==
2SB116=Ge złączowy pnp=110=1,5=70=25=20=50=75=TO-1
2SB1163=PNP===150W==170V=15A==
2SB1168=PNP==130W=20W==120V=4A==
2SB117=Ge złączowy pnp=140=1,5=70=25=20=50=75=TO-1
2SB1185=NPN===25W==50V=3A==
2SB1187=PNP===35W==80V=3A==
2SB119=Ge złączowy pnp=większe od 6=0,2==32=16=ЗА=75=-
2SB119A=Ge złączowy pnp=większe od 6=0,2=-=60=30=ЗА=75=-
2SB120=Ge złączowy pnp=70=0,7=150=32=-=20=75=TO-1
2SB1202=PNP==150MHz=15W==60V=3A==
2SB121=Ge złączowy pnp=60=0,5=50=105=60=100=75=TO-1
2SB1212=PNP==50MHz=.9W==160V=1.5A==
2SB122=Ge złączowy pnp=35-110=większe od 0,15=25 W=80=80=1,5A=75=TO-3
2SB123=Ge złączowy pnp=większe od 5==-=40=-=5A=75=TO-3
2SB124=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=40 W=60=60=15 A=70=-
2SB1243=PNP===1W==60V=3A==
2SB125=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=40 W=36=36=15 A=70=-
2SB1254=PNP===70W==160V=7A==
2SB126=Si npn=20-200==34W==18=3A==
2SB126=Ge złączowy pnp=20-55=-=30W=32=-=3,5A=90=TO-3
2SB126A=Si npn=20-200=większe od 1GHz=10W==18=750==
2SB126A=Ge złączowy pnp=20-55=-=30W=60=-=3,5A=90=TO-3
2SB127=Si npn=20-200=większe od 500=17W==18=1,5A==
2SB127=Ge złączowy pnp=45-130=-=30W=32=-=3,5A=90=TO-3
2SB1274=PNP===10W==60V=1.5A==
2SB127A=Si npn=20-200=większe od 300=34W==18=3A==
2SB127A=Ge złączowy pnp=45-130=-=30W=60=-=3,5 A=90=TO-3
2SB128=Ge złączowy pnp=większe od 16=-=30W=80=-=6 A=90=TO-3
2SB128=Si npn=20-200==10W==18=750==
2SB128A=Si npn=20-200==17W==18=1,5A==
2SB128A=Ge złączowy pnp=większe od 16==30W=120=-=6 A=90=TO-3
2SB129=Si npn=20-200==34W==18=3A==
2SB129=Ge złączowy pnp=30-80=-=30W=80=-=6 A=90=TO-3
2SB1292=PNP===30W==80V=5A==
2SB129A=Ge złączowy pnp=30-80=-=30W=120=60=6 A=90=TO-3
2SB130=Ge złączowy pnp=27=-=6,5W=32   ,=-=1,5A=75=TO-66
2SB131=Ge złączowy pnp=35-160=większe od 0,005=65 W=40=32=1,5A=75=TO-3
2SB131A=Ge złączowy pnp=35-160=większe od 0,005=65 W=40=32=8 A=75=TO-3
2SB132A=Ge złączowy pnp=35-160=większe od 0,005=65 W=80=50=8A=75=TO-3
2SB134=Ge złączowy pnp=25-180=0,8=100=25=-=50=85=TO-1
2SB135=Ge złączowy pnp=30-200=0,8=100=25=-=50=55=TO-1
2SB136=Ge złączowy pnp=40-150=0,8=100=25=-=50=85=TO-1
2SB136A=Ge złączowy pnp=50-120=0,8=150=60=(40)=300=85=TO-1
2SB137=Ge złączowy pnp=30-150=0,4=30W=30=25=5 A=85=TO-3
2SB138=Ge złączowy pnp=30-250=0,4=30 W=60=35=5 A=85=TO-3
2SB138A=Ge złączowy pnp=30-250=0,4=30W=80=40=5 A=85=TO-3
2SB138B=Ge złączowy pnp=30-250=0,4=30W=80=60=5 A=85=TO-3
2SB140=Ge złączowy pnp=62-89=większe od 0,005=12W=40=20=1,5A=85=TO-3
2SB141=Ge złączowy pnp=62-89=większe od 0,005=12W=60=40=1,5A=85=TO-3
2SB142=Ge złączowy pnp=12-31=większe od 0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB1429=PNP===150W==180V=15A==
2SB143=Ge złączowy pnp=23-59=większe od 0,005=10 W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB143P=Ge złączowy pnp=23-59=0,007=10W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB144=Ge złączowy pnp=45-119= 0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB144P=Ge złączowy pnp=45-119=0,007=10W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB145=Ge złączowy pnp=23-59=0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB146=Ge złączowy pnp=45-119=0,005=10W=30=30=1 A=85=TO-3
2SB147=Ge złączowy pnp=28-119=0,007==60=60=1,5 A=85=TO-3
2SB148=Ge złączowy pnp=43-190=0,23=40 W=80=80=15A=70=
2SB149=Ge złączowy pnp=25-115=większe od 0,15=25 W=40=(30)=8A=75=TO-3
2SB149=Si npn=20-200==17W==12=1,5A==
2SB149N=Ge złączowy pnp=40-80==40 W=60=-=7A=85=TO-3
2SB149N=Si npn=10-150=100=175W==18=20A==
2SB150=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 0,5=(50)=105=40=40=75=TO-1
2SB151=Ge złączowy pnp=30-75=-=50W=80=60=5 A=75=TO-3
2SB152=Ge złączowy pnp=30-75=-=50 W=100=80=5 A=75=TO-3
2SB153=Ge złączowy pnp=70=-=150=12=-=70=75=-
2SB154=Ge złączowy pnp=70=-=150=12=-=70=75=-
2SB155=Ge złączowy pnp=10-50==150=16==300=85=TO-1
2SB155H=Ge złączowy pnp=40-75=-=150=20=-=300=,85=TO-1
2SB156=Ge złączowy pnp=70==450=16=16=300=85=TO-1
2SB156=Si npn=250-1200=100=400==100=50==
2SB156A=Ge złączowy pnp=90==450=20=20=300=85=TO-1
2SB156A=Si npn=większe od 15=20=80W==400=16A==
2SB157=Ge złączowy pnp=35=-=10=7=-=5=55=3X4 mm
2SB158=Ge złączowy pnp=55=-=10=7=-=5=55=3x4 mm
2SB159=Ge złączowy pnp=80=-=10=7=-=5=55=3x4 mm
2SB160=Ge złączowy pnp=75=-=10=7=-=5=55=3X4mm
2SB161=Ge złączowy pnp=50=0,65=125=30=-=100=75=TO-5
2SB162=Ge złączowy pnp=50=0,65=180=30=-=100=75=TO-5
2SB164=Ge złączowy pnp=70=0,8=180=30=-=100=75=TO-5
2SB165=Ge złączowy pnp=100=1=125=30=-=100=75=TO-5
2SB166=Ge złączowy pnp=100==180=30=-=100=75=TO-5
2SB167=Ge złączowy pnp=80=1,2=200=20=20=500=75=TO-1
2SB168=Ge złączowy pnp=60=0,8=150=9=-=100=75=TO-1
2SB169=Ge złączowy pnp=85=1=150=9=-=100=75=TO-1
2SB170=Ge złączowy pnp=20-40=-=125=32=-=10=75=TO-1
2SB171=Ge złączowy pnp=25-85=-=125=32=-=10=75=TO-1
2SB171=Si npn=większe od 15=20=100W==400=20A==
2SB172=Si npn=większe od 50=250=200==20=30==
2SB172=Ge złączowy pnp=30-75=-=125=32=-=125=75=TO-1
2SB173=Si npn=45-150=130=25W==55=8A==
2SB173=Ge złączowy pnp=25-130==125=20=-=10=75=TO-1
2SB174=Ge złączowy pnp=65=0,7=225=20=-=300=85=RO-8
2SB175=Ge złączowy pnp=55-360==125=32=-=10=75=TO-1
2SB175=PNP===.125W==30V=.1A==
2SB175=Si npn=większe od 4k==8W==20=1,5A==
2SB176=Ge złączowy pnp=30-140==125=32=-=125=75=TO-1
2SB176=Si npn=większe od 4k==8W==20=1,5A==
2SB177=Ge złączowy pnp=30-140==125=60=-=125=75=TO-1
2SB178=Ge złączowy pnp=35-240==225=20=-=300=75=TO-1 A
2SB178A=Ge złączowy pnp=35-240==225=40=-=300=75=TO-1 A
2SB178B=Ge złączowy pnp=35-240==225=60=-=300=75=TO-1 A
2SB178N=Ge złączowy pnp=75-150==225=40=-=300=75=TO-1 A
2SB178Q=Si npn=większe od 10k==8W==20=1,5A==
2SB180A=Ge złączowy pnp=25-150=0,018=12W=40=30=500=75=TO-8
2SB181=Ge złączowy pnp=20-150=-=5,5W=60=40=500=75=TO-8
2SB181A=Ge złączowy pnp=25-150=0,013=12W=60=40=500=75=TO-8
2SB183=Ge złączowy pnp=65=0,7=50=12=-=20=75=TO-2
2SB184=Ge złączowy pnp=100=-=50=12=-=20=75=TO-2
2SB185=Si npn=100-320=230=200==50=100==
2SB186=Ge złączowy pnp=150-400=-=150=25=-=50=75=TO-1
2SB186=Si npn=250-1200=230=200==50=100==
2SB186A=Si npn=100-320=230=200==50=100==
2SB186B=Si npn=55==1W==40=1A==
2SB187=Si npn=60-320=większe od 180=750==45=1,5A==
2SB187=Ge złączowy pnp=50-160=-=150=25=-=50=75=TO-1
2SB188=Ge złączowy pnp=-=-=150=25=-=50=75=TO-1
2SB189=Ge złączowy pnp=40-145=1=250=25=-=250=75=-
2SB18C=Ge złączowy pnp=20-150==5,5W=40=30=500=75=TO-8
2SB19=Si npn=30-180=większe od 2GHz=3,5W==15=350==
2SB199=Ge złączowy pnp=90=0,8=250=12=-=300=75=TO-7
2SB20=Si npn=30-180=większe od 2,2GHz=5W==15=350==
2SB200=Ge złączowy pnp=30-150=0,5=250=32=(32)=400=75=-
2SB200A=Ge złączowy pnp=30-150=0,8=250=45=(45)=400=75=-
2SB201=Ge złączowy pnp=40-300=większe od 0,2=160=35=(35)=400=75=TO-5
2SB202=Ge złączowy pnp=70-290=0,5=250=32=(32)=400=75=-
2SB203=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=40=30=20 A=85=-
2SB204=Ge złączowy pnp=50-150=-=80 W=40=30=30 A=85=-
2SB205=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=80=60=20 A=85=-
2SB205=Si npn=50-200=80=80W==130=8A==
2SB206=Ge złączowy pnp=50-150=-=80 W=80=60=30 A=85=-
2SB206=Si npn=50-200=80=120W==120=12A==
2SB207=Ge złączowy pnp=20-60==80 W=100=75=20 A=85=-
2SB207=Si npn=50-200=80=120W==150=12A==
2SB207A=Ge złączowy pnp=20-60=-=80 W=140=85=20 A=85=-
2SB207A=Si npn=większe od 2k==W==60=2A==
2SB208=Si npn=większe od 2k==8W==60=2A==
2SB208A=Ge złączowy pnp=50-150=-=80 W=140=85=30 A=85=-
2SB208A=Si npn=15-120==8,7W==45=600==
2SB209=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=40=30=20 A=85=-
2SB21=Si npn=15-120==17,5W==45=1,2A==
2SB210=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=40=30=30A=85=-
2SB211=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=80=60=20 A=85=-
2SB211=Si npn=większe od 30=4,5GHz=225==20=30==
2SB212=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=80=60=30 A=85=-
2SB212=Si npn=większe od 50=2,2GHz=150==7=30==
2SB213=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=100=75=20 A=85=-
2SB213=Si npn=20-200==7,5W==18=750==
2SB213A=Ge złączowy pnp=20-60=0,0025=80 W=140=85=20 A=85=-
2SB213A=Si npn=20-200==70W==18=6A==
2SB214=Si npn=większe od 20==40W==100=4A==
2SB214=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=100=75=30 A=85=-
2SB214A=Ge złączowy pnp=50-150=0,0025=80 W=140=85=30 A=85=-
2SB214A=Si npn=większe od 10==40W==400=4A==
2SB215=Ge złączowy pnp=20-200=-=-=100=-=ЗА=75=TO-3
2SB216=Ge złączowy pnp=70==(20 W)=60=35=1 A=75=TO-3
2SB217=Ge złączowy pnp=70==(20 W)=25=25=1 A=75=TO-3
2SB218=Ge złączowy pnp=50=2=225=80=(40)=100=75=TO-5
2SB219=Ge złączowy pnp=31=1=225=30=(25)=200=75=TO-5
2SB22=Si npn=większe od 20==65W==100=15A==
2SB220=Ge złączowy pnp=50=1,5=225=30=(25)=200=75=TO-5
2SB221=Ge złączowy pnp=72=2=225=30=(25)=200=75=TO-5
2SB222=Ge złączowy pnp=97=2,5=225=30=(25)=200=75=TO-5
2SB223=Ge złączowy pnp=150=3=225=30=(25)=200=75=TO-5
2SB223M=Ge złączowy pnp=20-55=większe od 0,2=44 W=80=35=5 A=91=TO-3
2SB224=Ge złączowy pnp=35=2=225=45=(30)=500=75=TO-5
2SB226=Ge złączowy pnp=73=3=225=45=(30)=500=75=TO-5
2SB227=Ge złączowy pnp=91=3,3=225=45=(30)=500=75=TO-5
2SB228=Ge złączowy pnp=20-54=-=-=80=35=5 A=75=TO-3
2SB229=Ge złączowy pnp=20-54=-=-=100=40=5 A=75=TO-3
2SB229H=Ge złączowy pnp=20-55=większe od 0,2=44 W=100=40=5A=91=TO-3
2SB230=Ge złączowy pnp=20-54=-=-=120=50=5 A=75=TO-3
2SB231=Ge dyfuzyjny pnp=25-200=większe od 0,7=25 W=120=120=6A=75=TO-3
2SB232=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=-=130=-=6 A=75=TO-3
2SB233=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 100=-=-=130=-=6 A=75=TO-3
2SB234=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=-=180=-=1,5 A=75=TO-3
2SB235=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=60W=80=80=15 A=85=TO-36
2SB236=Ge złączowy pnp=43 - 190=większe od 0,23=60 W=60=60=15 A=85=TO-36
2SB237=Ge złączowy pnp=43-190=większe od 0,23=60 W=36=36=15 A=85=TO-36
2SB238=Ge złączowy pnp=40-80=0,5=13W=40=30=1 A=85=TO-8
2SB239=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=80=45=1 A=85=TO-8
2SB239A=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=100=50=1 A=85=TO-8
2SB23GH=Ge złączowy pnp=20-55=większe od 0,15=44 W=120=50=5 A=91=TO-3
2SB240=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=40=30=1 A=85=TO-8
2SB240A=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=60=40=1 A=85=TO-8
2SB241=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=80=45=1 A=85=TO-8
2SB241A=Ge złączowy pnp=30-90=0,5=13W=100=50=1 A=85=TO-8
2SB242=Ge złączowy pnp=20-60=0,5=13W=30=20=1 A=85=TO-8
2SB242A=Ge złączowy pnp=20-60=0,5=13W=60=30=1 A=85=TO-8
2SB243=Ge złączowy pnp=40-150=0,5=13W=30=20=1 A=85=TO-8
2SB243A=Ge złączowy pnp=40-150=0,5=13W=60=30=1 A=85=TO-8
2SB244=Ge złączowy pnp=20-60=0,5=13W=80=40=1 A=85=TO-8
2SB245=Ge złączowy pnp=40-150=0,5=13W=80=40=1 A=85=TO-8
2SB246=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=40=25=15A=75=TO-3
2SB248=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=40=25=5A=75=TO-3
2SB248A=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=60=35=5A=75=TO-3
2SB249=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=80=40=5A=75=TO-3
2SB25=Si npn=większe od 10==65W==400=15A==
2SB250=Ge złączowy pnp=20-60=0,35=54 W=20=(20)=5A=90=TO-3
2SB250A=Ge złączowy pnp=20-60=0,35=54W=60=(40)=5A=90=TO-3
2SB251=Ge złączowy pnp=40-100=0,35=54 W=30=(20)=5A=90=TO-3
2SB251A=Ge złączowy pnp=40-100=0,35=54 W=60=(40)=5A=90=TO-3
2SB252A=Ge złączowy pnp=20-60=0,35=54 W=120=(50)=5A=90=TO-3
2SB253=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=80=(50)=5A=90=TO-3
2SB253A=Ge złączowy pnp=40-80=0,35=54 W=120=(80)=5A=90=TO-3
2SB254=Ge złączowy pnp=100=-=4W=35=35=600=75=TO-66
2SB255=Ge złączowy pnp=50=-=4W=35=35=600=75=TO-ĆĆ
2SB256=Ge złączowy pnp=75=-=4W=25=25=600=75=TO-66
2SB257=Ge złączowy pnp=50-200=5=60=18=-=40=75=TO-1
2SB258=Ge dyfuzyjny pnp=38-280=1,5=60 W=120=-=15A=75=TO-36
2SB259=Ge dyfuzyjny pnp=38-280=1,5=60 W=80=-=15A=75=TO-36
2SB25N=Si npn=30-200=7,5GHz=600W==12=40==
2SB260=Ge dyfuzyjny pnp=38-280=1,5=60 W=50=-=15A=75=TO-36
2SB262=Ge złączowy pnp=90=3=65=20=(15)=30=75=RO-18
2SB263=Ge złączowy pnp=60=1,5=200=20=18=150=75=TO-1
2SB264=Ge złączowy pnp=65==70=25=-=50=75=TO-1
2SB264=Ge złączowy pnp=67=1,3=150=25=-=150=75=TO-1
2SB265=Ge złączowy pnp=43-200=większe od 0,7=170=40=3o=100=75=TO-5
2SB267=Ge złączowy pnp=70=1,3=150=25=-=150=75=TO-1
2SB268=Ge złączowy pnp=67=1,3=150=25=-=150=75=TO-1
2SB270=Ge złączowy pnp=20-400=-=140=25=-=50=75=TO-1
2SB271=Ge złączowy pnp=80=-=600=25=-=-=-=TO-1
2SB272=Ge złączowy pnp=100=0,8=720=25=-=500=85=TO-1
2SB273=Ge złączowy pnp=100=0,8=720=35=(35)=500=85=TO-1
2SB274=Ge złączowy pnp=10-160==12W=120=80=6A=91=TO-3
2SB275=Ge złączowy pnp=10-160==12W=120=105=6A=91=TO-3
2SB282=Ge złączowy pnp=większe od 15=-=30W=80=-=6A=90=TO-3
2SB283=Ge złączowy pnp=większe od 35=-=30W=60=-=6A=90=TO-3
2SB284=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=30W=60=-=6A=90=TO-3
2SB285=Ge złączowy pnp=większe od 30=-=30W=80=-=6A=90=TO-3
2SB290=Ge złączowy pnp=50-200=5=65=18=-=40=75=TO-5
2SB291=Ge złączowy pnp=22-220==150=30=-=150=75=TO-5
2SB292=Ge złączowy pnp=40-130==150=30=30=100=75=TO-5
2SB292A=Ge złączowy pnp=40-130=1=150=60==150=75=TO-1
2SB293=Ge złączowy pnp=70=1,2=150=18=(13)=250=75=TO-1
2SB294=Ge złączowy pnp=36=1,2=150=18=(13)=250=75=TO-1
2SB295=Ge złączowy pnp=30-120=0,0045=40 W=100=(65)=5A=75=TO-3
2SB295=Ge złączowy pnp=20-100=1,5=35W=130=-=10A=75=TO-3
2SB299=Ge złączowy pnp=65=0,3=150=-=-=-=75=TO-1
2SB300=Ge dyfuzyjny pnp=30-200=-=35 W=100=(100)=10A=75=TO-3
2SB301=Ge dyfuzyjny pnp=30-200=-=35W=60=(60)=10A=75=TO-3
2SB302H=Ge złączowy pnp=150-300=-=80=10=-=15=85=TO-1
2SB303=Si npn=20-160=6,5GHz=1,5W==15=150==
2SB303=Ge złączowy pnp=100=1=100=25=-=20=75=TO-1
2SB304=Ge złączowy pnp=70=1=225=30=20=500=90=TO-5
2SB304A=Ge złączowy pnp=70=1=225=45=(30)=500=90=TO-5
2SB306=Ge złączowy pnp=50=0,9=75=105=-=20=90=TO-5
2SB309=Ge dyfuzyjny pnp=63=-=30 W=75=-=8A=90=TO-3
2SB309A=Ge dyfuzyjny pnp=63=-=30W=-=(60)=8A=90=TO-3
2SB311=Ge dyfuzyjny pnp=30-125=-=50W=180=-=10A=90=TO-3
2SB312=Ge dyfuzyjny pnp=14-100=-=43W=140=-=8A=85=TO-3
2SB313=Ge dyfuzyjny pnp=14-100=-=43 W=180=-=10A=85=TO-3
2SB319=Ge dyfuzyjny pnp=40-200=3=50 W=100=(60)=5A=85=TO-3
2SB320=Ge dyfuzyjny pnp=40-200=2=50 W=100=(60)=10A=85=TO-3
2SB321=Ge złączowy pnp=100=6=40=12=-=50=85=RO-68
2SB322=Ge złączowy pnp=50=6=40=12=-=50=85=RO-68
2SB323=Ge złączowy pnp=100=6=40=12=-=50=85=RO-68
2SB324=Ge złączowy pnp=25-50=0,35=80 W=100=65=15 A=100=TO-36
2SB324=Si npn=30-200=7,5GHz=600==12=40==
2SB324=Ge złączowy pnp=53-200=0,015=550=32=-=500=90=TO-1 A
2SB324=PNP===.25W===1A==
2SB325=Ge złączowy pnp=20-250=-=1,8W=120=(100)=600=90=RO-57
2SB326=Ge złączowy pnp=65=większe od 1=225=30=25=500=90=TO-5
2SB327=Ge złączowy pnp=110=większe od 1=225=30=25=500=90=TO-5
2SB328=Ge złączowy pnp=80=-=150=25=(20)=300=90=TO-1
2SB329=Ge złączowy pnp=150=-=150=25=(20)=300=90=TO-1
2SB330=Ge złączowy pnp=35=-=225=110=110=150=90=TO-5
2SB331=Ge złączowy pnp=20-125=3,35=80 W=40=25=15 A=100=TO-36
2SB331H=Ge złączowy pnp=20-125=0,35=80 W=40=25=15 A=100=to-36
2SB331H=Si npn=20-160=6,5GHz=1,5W==15=150==
2SB332=Ge złączowy pnp=20-125=0,35=80 W=60=45=15 A=100=TO-36
2SB332H=Si npn=60-320=120=25W==160=3A==
2SB332H=Ge złączowy pnp=20-125=0,35=80 W=60=45=15 A=100=TO-36
2SB333=Ge złączowy pnp=25-100=0,35=80 V/=80=55=15A=100=TO-36
2SB333H=Ge złączowy pnp=25-100=0,35=80 W=80=35=15 A=100=TO-36
2SB333M=Si npn=większe od 25=900=150==20=20==
2SB334H=Ge złączowy pnp=25-100=0,35=80 W=100=65=15 A=100=TO-36
2SB334H=Si npn=większe od 20=większe od 650=250==15=50==
2SB335=Ge złączowy pnp=36-110=-=83=20=-=60=75=4x6 mm
2SB336=Ge złączowy pnp=72-180=-=83=20=-=60=75=4x6 mm
2SB337=Si npn=40-200=większe od 400=250==30=20==
2SB337=Ge złączowy pnp=50-165=0,3=30W=40=(30)=7A=100=TO-3
2SB337=PNP===30W==50V=7A==
2SB337H=Si npn=większe od 20=większe od 800=250==15=50==
2SB337H=Ge złączowy pnp=45-155=większe od 0,2=44 W=40=25=7A=91=TO-3
2SB338=Ge złączowy pnp=75=0,25=12W=60=30=7A=90=TO-3
2SB338H=Ge złączowy pnp=45-155=większe od 0,2=44 W=60=30=7A=91=TO-3
2SB338H=Si npn=20==100W==400=10A==
2SB339=Ge złączowy pnp=50=0,25=12W=80=35=10 A=90=TO-3
2SB339H=Ge złączowy pnp=25-80=większe od 0,2=44 W=80=35=10A=91=TO-3
2SB339H=Si npn=15==150W==700=10A==
2SB340=Ge złączowy pnp=50=0,25=44 W=100=40=10A=90=TO-3
2SB340H=Ge złączowy pnp=25-80=większe od 0,2=44 W=100=40=10A=91=TO-3
2SB340H=Si npn=15==150W==800=10A==
2SB341=Ge złączowy pnp=50=0,25=44 W=120=50=10A=90=TO-3
2SB341H=Si npn=20==40W==400=4A==
2SB341H=Ge złączowy pnp=25-00=większe od 0,2=44 W=120=50=10A=91=TO-3
2SB342=Ge dyfuzyjny pnp=50=1,5=30W=120=(120)=6A=85=TO-3
2SB343=Ge złączowy pnp=110-360=0,017=165=32=-=100=75=TO-1
2SB343=Ge dyfuzyjny pnp=50=1,5=30W=150=(150)=6A=85=TO-3
2SB345=Si npn=160-960=130=400==100=100==
2SB345=Ge złączowy pnp=65-180=0,017=165=32=-=100=75=TO-1
2SB346=Si npn=160-960=130=400==120=100==
2SB347=Ge złączowy pnp=65-180=0,017=165=32=-=100=75=TO-1
2SB347=Si npn=100-560=130=500==100=100==
2SB349=Ge złączowy pnp=150==50=20=-==75=TO-1
2SB350=Ge złączowy pnp=100==150=25=(25)=50=75=TO-1
2SB351=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=40=30=15A=-=TO-36
2SB352=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=60=40=15A=-=TO-36
2SB353=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=80=50=15 A==TO-36
2SB354=Ge złączowy pnp=30-150=0,004=70 W=100=60=15A==TO-36
2SB355=Ge złączowy pnp=30-120==15W=25=25=1 A=85=TO-66
2SB357=Ge złączowy pnp=20-120==15W=100=100=1 A=85=TO-66
2SB358=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10==50 W=80=80=6A=85=TO-3
2SB358H=Ge złączowy pnp=50-80=0,5=6,6W=45=35=1 A=85=TO-66
2SB359=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=-=50W=120=120=10A=85=TO-3
2SB360=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=-=50W=180=180=10A=85=TO-3
2SB361=Ge dyfuzyjny pnp=50-280=5=40 W=80=40=5 A=100=TO-3
2SB361H=Ge dyfuzyjny pnp=50-130=0,025=40 W=80=40=7A=100=TO-3
2SB362=Ge dyfuzyjny pnp=50-200=5=40 W=100=40=7A=100=TO-3
2SB362H=Ge dyfuzyjny pnp=50-110=0,025=40 W=100=40=7 A=100=TO-3
2SB364=Si npn=20==300W==400=40A==
2SB364=Ge złączowy pnp=60-150=1=150=20=-=400=75=TO-1
2SB365=Si npn=50-300=80=390==10=80==
2SB365=Ge złączowy pnp=35-90=1=150=20=-=400=75=TO-1
2SB367=Ge złączowy pnp=45-170=0,5=6,6W=25=25=1 A=85=TO-66
2SB367=Si npn=100-560=130=750==120=100==
2SB367H=Ge złączowy pnp=50-80=0,5=6,6W=30=25=1 A=85=TO-66
2SB367H=Si npn=40-170=większe od 20=20W==300=150==
2SB368=Si npn=większe od 10=większe od 1,2GHz=15W==17=1,4A==
2SB368=Ge złączowy pnp=45-170=0,5=6,6W=45=35=1 A=85=TO-66
2SB368H=Si npn=większe od 10=większe od 900=30W==17=2,8A==
2SB370=Si npn=większe od 10==50W==18=6A==
2SB370A=Si npn=większe od 10=150=100W==18=6A==
2SB371=Ge złączowy pnp=50-220=0,01=165=32=-=200=75=TO-1
2SB372=Ge złączowy pnp=70=-=1,5W=25=(25)=1 A=85=TO-5
2SB373=Ge złączowy pnp=150=0,7=1,5W=25=(25)=1 A=85=TO-5
2SB374=Ge złączowy pnp=150=-=1,5W=60=(60)=1 A=85=TO-5
2SB375=Si npn=60-320=większe od 20=900==160=1A==
2SB375=Ge dyfuzyjny pnp=50=0,7=30W=150=(150)=9A=85=TO-3
2SB375A=Si npn=60-320=większe od 20=10W==160=1A==
2SB376=Ge złączowy pnp=35-70=-=225=20=-=300=75=TO-1 A
2SB377=Ge złączowy pnp=82-218=1,4=270=32=30=150=85=TO-5
2SB378=Ge złączowy pnp=25-68=1,3=180=18=16=150=65=TO-5
2SB379=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,5=180=18=16=150=65=TO-5
2SB380=Ge złączowy pnp=103-275=większe od 1,7=180=18=16=150=65=TO-5
2SB381=Ge złączowy pnp=25-68=większe od 1,3=270=32=3o=300=85=TO-5
2SB382=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,5=270=32=30=300=85=TO-5
2SB383=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,5=270=32=30=300=85=TO-5
2SB385=Ge złączowy pnp=50=-=80=20=(15)=30=85=ТО-1
2SB386=Ge złączowy pnp=80=1,5=150=-=-=-=85=ТО-1
2SB389=Ge złączowy pnp=100=8=80=12=-=10=85=ТО-1
2SB390=Ge dyfuzyjny pnp=50=1,5=30W=80=(80)=6 A=85=то-з
2SB391=Ge dyfuzyjny pnp=75=1,5=30W=50=(50)=6A=85=то-з
2SB400=Si npn=20==75W==400=4A==
2SB400=Ge złączowy pnp=100=1=100=20=-=40=75=ТО-1
2SB403=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=240=40=-=3oo=85=ТО-5
2SB405=Ge złączowy pnp=120=0,75=720=25=(25)=600=85=ТО-1
2SB405=Si npn=większe od 10=większe od 1,5GHz=7,5W==17=800==
2SB405ST=Si npn=większe od 10=400=30W==18=3,5A==
2SB407=Si npn=20-100=większe od 100=25W==45=6A==
2SB411=Si npn=większe od 20=200=40W==18=5A==
2SB414=Ge dyfuzyjny pnp=33-130=2=12,5W=32=-=1,5A=85=ТО-66
2SB415=Si npn=250-1200=90=400==60=100==
2SB419H=Ge złączowy pnp=80-170=większe od 0,04=6W=45=35=1,5 A=100=ТО-66
2SB424=Ge złączowy pnp=34-115=0,3=30W=80=(80)=ЗА=85=то-з
2SB425=Ge złączowy pnp=34-115=0,3=30W=60=(60)=ЗА=85=то-з
2SB426=Ge złączowy pnp=34-115=0,3=30W=32=(32)=ЗА=85=то-з
2SB427=Ge złączowy pnp=60==225=45=(30)=500=85=ТО-5
2SB428=Ge złączowy pnp=90=1=225=45=(30)=500=85=ТО-5
2SB430=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=100=50=30A=85=ТО-36
2SB430=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 0,01=80 W=70=-=20 А=100=ТО-36
2SB432=Ge dyfuzyjny pnp=40-170=3=50 W=150=(100)=5 А=100=ТО-З
2SB433=Ge złączowy pnp=30-120=-=56 W=70=60=15 А=100=ТО-36
2SB434=Si npn=większe od 30=80=95W==100=10A==
2SB434G=Si npn=30-70=80=95W==100=10A==
2SB435=Si npn=większe od 60=80=95W==100=10A==
2SB435G=Si npn=20==150W==200=15A==
2SB439=Si npn=20==300W==200=40A==
2SB439=Ge złączowy pnp=70-270=2=150=30=(20)=150=75=ТО-1
2SB44=Ge złączowy pnp=45-115=większe od 0,5=(80)=30=-=50=75=TO-1
2SB440=Si npn=30-200=3,50=600==18=150==
2SB440=Ge złączowy pnp=70-270=2=150=30=(20)=150=75=ТО-1
2SB442H=Ge złączowy pnp=30-160=4=40 W=160=80=6А=100=то-з
2SB443=Ge złączowy pnp=70-300=3=100=18=18=10=85=ТО-1
2SB444=Ge złączowy pnp=130-300==100=18=18=10=85=ТО-1
2SB444H=Ge złączowy pnp=70-300=3=100=18=18=10=85=ТО-1
2SB445=Ge dyfuzyjny pnp=40-200=1,5=10W=40=(40)=1,5А=100=MD10
2SB447=Ge dyfuzyjny pnp=15-50=1,5=45 W=220==6A=100=TO-3
2SB448=Ge złączowy pnp=30-110=większe od 0,01=13W=32=-=1 A=85=MD11
2SB449=Ge złączowy pnp=20-80=0,01=22,5 W=50=-=3,5 A=100=TO-3
2SB449=Si npn=większe od 10=500=6W==40=1A==
2SB450=Ge złączowy pnp=120=1,3=200=25=25=500=85=TO-1
2SB451=Ge złączowy pnp=80=1=300=25=25=1 A=85=RO-107
2SB452=Ge złączowy pnp=150=1=300=25=25=1 A=85=RO-107
2SB452A=Ge złączowy pnp=150=1=300=32=25=1 A=85=RO-107
2SB453=Ge złączowy pnp=120=1,5=-=-=-=-=85=RO-107
2SB454=Ge złączowy pnp=120=1,5=-=-=-=-=85=RO-107
2SB455=Ge złączowy pnp=120=1,5=-=-=-=-=85=RO-107
2SB457=Si npn=większe od 10==70W==18=6A==
2SB457=Ge złączowy pnp=110=0,8=150=20=20=500=85=TO-1
2SB457A=Si npn=80==1,5W==200=100==
2SB458=Ge złączowy pnp=28-210=-=4W=25=25=1 A=85=MD17
2SB458A=Ge złączowy pnp=28-210=-=4W=45=45=1 A=85=MD17
2SB458B=Ge złączowy pnp=28-210=-=4W=100=100=1 A=85=MD17
2SB459=Ge złączowy pnp=180==120=30=(18)=50=100=TO-1
2SB46=Ge złączowy pnp=150==(80)=25=-=150=75=TO-1
2SB460=Ge złączowy pnp=180==120=40=(25)=50=100=TO-1
2SB462=Ge złączowy pnp=30-250=0,9=6W=60=(60)=2A=85=TO-66
2SB463=Ge złączowy pnp=30-120=0,9=6W=32=(32)=2A=85=TO-66
2SB464=Ge dyfuzyjny pnp=30-170=1,6=30W=100=(100)=6A=85=TO-3
2SB466=Ge złączowy pnp=25-150=0,013=12W=40=30=500=85=MD10
2SB467=Ge złączowy pnp=25-150=0,013=12W=60=40=500=85=MD10
2SB468=Ge złączowy pnp=14-130==32 W=220=115=10A=85=TO-3
2SB47=Ge złączowy pnp=60-250=większe od 1=(80)=12=-=50=75=TO-1
2SB470=Ge złączowy pnp=160==80=25 ,=(18)=50==TO-1
2SB471=Ge złączowy pnp=50-165=0,3=30W=60=(45)=10A=100=To-3
2SB472=Ge złączowy pnp=80-165=10,3=30W=80=(50)=10A=100=TO-3
2SB473=Si npn=50-200=60=120W==180=12A==
2SB474=Si npn=35-200=80=100W==120=10A==
2SB474=PNP===12W==35V=2A==
2SB475=Si npn=35-200=80=100W==120=15A==
2SB475=Ge złączowy pnp=30-250==50=20=-=300=75=TO-1
2SB476=Si npn=35-200=80=100W==70=15A==
2SB476=Ge złączowy pnp=większe od 40==6W=20==2A=85=TO-5
2SB476S=Si npn=35-200=80=150W==120=30A==
2SB476W=Si npn=35-200=80=150W==70=30A==
2SB477=Ge złączowy pnp=20-130==80 W=30=15=30 A=85=ТО-36
2SB478=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=60=30=30 A=85=ТО-36
2SB479=Ge złączowy pnp=20-130=-=80 W=80=40=30A=85=ТО-36
2SB481=Ge złączowy pnp=30-110=0,015=6W=32=-=ЗА=90=ТО-66
2SB481=Si npn=2k-20k==100W==100=10A==
2SB482=Ge złączowy pnp=80-150=7=120=35=(25)=50=85=ТО-1
2SB483=Ge złączowy pnp=40-250=0,025=60 W=140=85=15A=85=то-з
2SB483=Ge złączowy pnp=40-250=0,025=60W=80=60=15A=85=то-з
2SB484=Ge złączowy pnp=40-250=0,025=60 W=100=75=15A=85=TO-3
2SB486=Ge złączowy pnp=80-500=7=120=25=(20)=50=85=ТО-1
2SB488=Ge złączowy pnp=30-150==5W=60=30=500=85=MD26
2SB49=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,3=140=16=16=100=65=TO-5
2SB492=PNP===6W==25V=2A==
2SB492=Si npn=2k-20k==100W==100=15A==
2SB492ST=Si npn=60-320=150=1W==160=150==
2SB493=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,03=9W=40=-=5 A=90=ТО-8
2SB493=Si npn=większe od 15==250W==400=60A==
2SB493W=Si npn=większe od 10==250W==200=60A==
2SB494=Ge złączowy pnp=większe od 38=1=200=25=18=1 A=85=ТО-1
2SB495=Ge złączowy pnp=110=1=200=25=18=1 A=85=ТО-1
2SB495=Si npn=40-170=50=10W==300=100==
2SB495A=Ge złączowy pnp=110=1=200=32=25=1 A=85=ТО-1
2SB496=Ge złączowy pnp=większe od 60=2=300=25=(18)=250=85=ТО-1
2SB496=Si npn=70-700=większe od 80=200==50=150==
2SB497=Ge złączowy pnp=90=3=65=20=(15)=30=85=RO-18
2SB50=Ge złączowy pnp=103-171=większe od 1,6=140=16=16=100=65=TO-5
2SB502=Si dufuzyjny pnp=30-280=1=20W=110=80=ЗА=150=ТО-66
2SB502A=Si npn=70-700=większe od 80=200==50=150==
2SB503=Si dufuzyjny pnp=30-280=1=20 W=70=50=ЗА=150=ТО-66
2SB503A=Si npn=200-700=100=200==120=100==
2SB504=Si npn=55-240=80=120W==140=12A==
2SB504A=Si npn=55-240=80=150W==160=15A==
2SB505=Si npn=60-320=większe od 20=20W==150=1,5A==
2SB506=Si npn=30-150=większe od 50=900==300=100==
2SB506A=Si npn=100-320=większe od 40=15W==160=1,5A==
2SB507=Si npn=40-200=15=60W==80=5A==
2SB508=Si npn=40-200=15=70W==100=6A==
2SB509=Si npn=40-200=15=80W==120=7A==
2SB51=Ge złączowy pnp=25-68=większe od 1=200=30=20=200=85=TO-5
2SB510=Si npn=40-280=50=120W==150=10==
2SB510S=Si npn=140-600=150=900==10=2A'==
2SB511=Si npn=większe od 15=20=40W==400=6A==
2SB511A=PNP==8MHz=10W==35V=1.5A==
2SB512=Si npn=większe od 15=20=50W==400=12A==
2SB512A=Si planarny pnp=większe od 30=0,07=25 W=80=80=ЗА=150=ерох
2SB512A=Si npn=większe od 15=20=80W==400=16A==
2SB513=Si npn=większe od 15=20=100W==400=20A==
2SB513A=Si planarny pnp=większe od 30=0,07=25 W=80=80=ЗА=150=ерох
2SB513A=Si npn=większe od 15=20=60W==400=6A==
2SB514=Si npn=większe od 15=20=80W==400=12A==
2SB515=Si npn=większe od 15=20=200W==400=40A==
2SB518-1=Si npn=10-150=300=50W==18=6A==
2SB518-2=Si npn=większe od 20=200=20W==18=5A==
2SB519-1=Si npn=większe od 20==250W==35=20A==
2SB519-2=Si npn=60-200=80=120W==120=12A==
2SB52=Ge złączowy pnp=51-138=większe od 1,3=200=30=20=200=85=TO-5
2SB520-1=Si npn=30-200=większe od 50=1,25W==300=100==
2SB520-2=Si npn=30-150=większe od 20=10W==300=100==
2SB521-1=Si npn=60-200=80=120W==160=12A==
2SB521-2=Si npn=60-200=80=150W==160=15A==
2SB522-1=Si npn=20-200==10W==18=750==
2SB522-2=Si npn=20-200==17W==18=1,5A==
2SB523=Si npn=60-200=80=120W==120=12A==
2SB524=Si npn=60-200=80=120W==160=12A==
2SB525=Si npn=60-200=80=60W==120=10A==
2SB526=Si npn=60-350=120=25W==100=2A==
2SB527=PNP==70MHz=10W==110V=.8A==
2SB527=Si npn=większe od 20==20W==400=2A==
2SB528=Si npn=większe od 10==40W==400=5A==
2SB529=Si npn=większe od 10==80W==400=7A==
2SB53=Ge złączowy pnp=51-87=większe od 1,3=200=30=25=250=85=TO-5
2SB530=Si npn=250-1200=90=400==90=100==
2SB531=PNP==8MHz=50W==90V=6A==
2SB531=Si npn=250-1200=90=400==120=100==
2SB532=Si npn=250-1200=90=400==60=100==
2SB533=Si npn=250-1200=90=400==90=100==
2SB536=PNP===20W==140V=1.5A==
2SB536=Si npn=250-1200=90=400==120=100==
2SB537=Si npn=70-400=większe od 150=300==50=200==
2SB537=PNP==60MHz=20W==130V=1.5A==
2SB539=Si npn=70-240=120=25W==50=5A==
2SB539=PNP==8MHz=100W==130V=1OA==
2SB539A=Si npn=55-240=90=120W==140=12A==
2SB539B=Si npn=55-240=80=150W==160=15A==
2SB539C=Si npn=30-200=80=800==300=100==
2SB54=Ge złączowy pnp=80-300==(150)=30=(20)=150=75=TO-1
2SB54=Si npn=30-200=80=1W==300=100==
2SB540=Si npn=większe od 10==15W==17=2A==
2SB541=Si npn=większe od 10==35W==17=3,5A==
2SB542=Si npn=większe od 10==70W==17=6A==
2SB544=PNP==180MHz=.9W==25V=1A==
2SB544=Si npn=większe od 10==15W==17=1,4A==
2SB544MP=Si npn=większe od 10==30W==17=2,8A==
2SB544P1=Si npn=większe od 10==50W==18=6A==
2SB544P2=Si npn=70-240=100=900==50=2A==
2SB546=Si npn=40-200=550=100==30=20==
2SB546=PNP===20W==200V=2A==
2SB546A=Si npn=40-240=większe od 100=200==30=50==
2SB547=Si npn=40-240=większe od 80=200==30=100==
2SB547A=Si npn=100-320=120=300==30=800==
2SB548=Si npn=40-240=większe od 300=300==25=50==
2SB549=Si npn=30-90=większe od 20k=100W==20=10A==
2SB549=PNP==80MHz=10W==120V=.8A==
2SB55=Ge złączowy pnp=45-125=91=(150)=60=(60)=150=75=TO-1
2SB550=Si npn=15-45=większe od 20k=100W==40=10A==
2SB551H=Si npn=większe od 10==80W==40=6A==
2SB552=Si npn=większe od 10==80W==55=6A==
2SB553=Si npn=większe od 10==80W==70=6A==
2SB554=Si npn=większe od 10==80W==85=6A==
2SB555=Si npn=60=25=6W==300=100==
2SB556=Si npn=mniejsze od 250=8=6W==300=150==
2SB557=Si npn=155-220==200==25=200==
2SB557S=Si npn=30-200==200W==80=10A==
2SB558=Si npn=12-184=20=50W==50=5A==
2SB559=Si npn=20-80=1,5=20W==55=3A==
2SB560=PNP===.9W==100V=.7A==
2SB560=Si npn=20-80=większe od 0,5=20W==55=3A==
2SB560MP=Si npn=25-100=1=18W==60=3A==
2SB561=PNP===.5W==25V=.7A==
2SB561=Si npn=15-60=1,5=50W==55=6A==
2SB562=Si npn=15-60=większe od 0,5=50W==55=6A==
2SB563=Si npn=12-48=1,2=150W==50=10A==
2SB564=PNP===.8W===1A==
2SB564=Si npn=12-48=większe od 0,5=150W==50=10A==
2SB565=Si npn=12-48==200W==55=20A==
2SB565A=Si npn=12-48==200W==110=20A==
2SB566=Si npn=15-150==30W==80=3A==
2SB566A=Si npn=35-170=13=50W==140=3A==
2SB566AK=Si npn=270-440=0,75=210==25=600==
2SB566K=Si npn=25-140=20=60W==60=7,5A==
2SB568=Si npn=25-140=20=60W==90=7,5A==
2SB56A=Ge złączowy pnp=45-125==(150)=45=(45)=150=75=TO-1
2SB57=Ge złączowy pnp=65==100=30=-=100=75=RO-55
2SB59=Ge złączowy pnp=70=1=150=30=20=100=75=TO-1
2SB595=Si npn=40-320=50=1W==60=3A==
2SB596=Si npn=40-120==1W==60=2A==
2SB598NPH=Si npn=40-160==1W==80=3A==
2SB60=Ge złączowy pnp=65==150=20=-=50=75=TO-1
2SB600=Si npn=40-320=50=15W==60=3A==
2SB600=PNP===200W==200V=10A==
2SB601=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W==20=6A==
2SB601=PNP===30W==100V=5A==
2SB604=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W==40=6A==
2SB605=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W==60=6A==
2SB605=PNP==120MHz=.8W==60V=.7A==
2SB606=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W==70=6A==
2SB608=Si npn=większe od 40=większe od 1,5=50W==85=6A==
2SB608A=Si npn=34-230=10=80W==300=5A==
2SB609=Si npn=34-230=10=80W==100=5A==
2SB60A=Ge złączowy pnp=70==150=20=20=50=75=TO-1
2SB61=Ge złączowy pnp=85=1=150=30=-=50=75=ТО-1
2SB611=Si npn=34-230=10=80W==150=5A==
2SB611A=Si npn=34-230=10=80W==200=5A==
2SB612=Si npn=34-230=12=120W==300=10A==
2SB612A=Si npn=34-230=12=120W==100=10A==
2SB613=Si npn=34-230=12=120W==150=10A==
2SB615=Si npn=34-230=12=120W==200=10A==
2SB616=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W==20=3A==
2SB617=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W==40=3A==
2SB618=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W==55=3A==
2SB62=Ge złączowy pnp=30-125=0,4=4W=60=(60)=500=75=ТО-66
2SB621=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W==80=3A==
2SB621=Si npn=większe od 20=większe od 1,5=20W==70=3A==
2SB621NC=Si npn=30-300=1=25W==80=3A==
2SB624=Si npn=30-300=1=25W==50=3A==
2SB625=Si npn=30-300=1=100W==110=10A==
2SB626=Si npn=30-300=1=100W==80=10A==
2SB627=Si npn=30-300=1,5=200W==80=30A==
2SB628=Si npn=30-300=1,5=200W==50=30A==
2SB63=Ge złączowy pnp=30-125=0,4=4 W=32=(32)=500=75=ТО-66
2SB630=Si npn=15-100=1,5=1W==40=1,5A==
2SB631=Si npn=15-180=większe od 0,5=1W==40=1,5A==
2SB631=PNP===8W==100V=1A==
2SB631K=Si npn=15-100=1,5=iw==55=1,5A==
2SB632=PNP==100MHz=10W==25V=2A==
2SB632=Si npn=15-100=większe od 0,5=1W==55=1,5A==
2SB632K=Si npn=10-75=większe od 0,5=60W==40=6A==
2SB633=PNP==15MHz=40W==100V=6A==
2SB633=Si npn=10-75=1=60W==75=7A==
2SB633P=Si npn=20-80=większe od 0,5=60W==50=7A==
2SB634=Si npn=10-75=większe od 0,5=60W==55=6A==
2SB637=Si npn=10-75==60W==100=7A==
2SB637K=Si npn=20-80=większe od 0,5=60W==75=7A==
2SB638=Si npn=10-75==60W==150=7A==
2SB638H=Si npn=większe od 20=większe od 0,5=60W==100=7A==
2SB639=Si npn=30-200==25W==80=3A==
2SB639H=Si npn=30-200==25W==50=3A==
2SB64=Ge złączowy pnp=34-170==25 W=100=(100)=6A=75=то-з
2SB641=Si npn=20-100==150W==65=30A==
2SB641=PNP==120MHz===30V=.1A==
2SB642=Si npn=30-150=1,4=20W==35=1A==
2SB643=Si npn=30-150=1,4=20W==35=1A==
2SB644=Si npn=20-150=1,4=20W==50=1A==
2SB645=Si npn=20-150=1,4=20W==50=1A==
2SB646=Si npn=35=1,2=20W==70=2A==
2SB646=PNP===.9W==120V=.05A==
2SB646A=Si npn=50=1,2=800==70=1A==
2SB647=PNP==140MHz=.9W==120V=1A==
2SB647=Si npn=20-100==120W==60=15A==
2SB647A=Si npn=20-250=20=4W==200=100==
2SB648=Si npn=80=20=4W==200=100==
2SB648A=Si npn=20-250=20=4W==300=100==
2SB649=PNP===1W==180V=15A==
2SB649=Si npn=80=20=4W==300=100==
2SB649A=Si npn=20-250=15=30W==200=1A==
2SB65=Ge złączowy pnp=65==150=30=(20)=100=75=ТО-1
2SB650=Si npn=75=15=30W==200=1A==
2SB650H=Si npn=20-250=15=30W==300=1A==
2SB653=Si npn=75=15=30W==300=1A==
2SB653A=Si npn=50==25W==55=1,5A==
2SB654=Si npn=30==100W==70=10A==
2SB654A=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W==40=10A==
2SB655=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W==55=10A==
2SB655A=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W==70=10A==
2SB656=Si npn=większe od 15=większe od 0,8=100W==85=10A==
2SB656A=Si npn=2500==50W==70=10A==
2SB65H=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=50=105=-=100=85=ТО-5
2SB66=Ge złączowy pnp=70=1,5=150=30=-=70=85=ТО-1
2SB668=Si npn=30-200=5,5=125W==150=3,5A==
2SB668A=Si npn=30-200=5,5=125W==200=3,5A==
2SB669=Si npn=10-60=1,2=100W==40=10A==
2SB669A=Si npn=10-60==100W==60=10A==
2SB66H=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,5=150=30=-=70=85=ТО-1
2SB66H=Si npn=10-60=1,2=50W==40=5A==
2SB67=Ge złączowy pnp=45==350=55=-=150=70=ТО-1
2SB670=Si npn=10-60=1,2=50W==40=5A==
2SB670A=Si npn=10-60=1,2=50W==60=5A==
2SB671=Si npn=10-60=1,3=50W==60=5A==
2SB671A=Si npn=15-45=większe od 0,5=50W==60=5A==
2SB672=Si npn=10-60=1,2=100W==50=10A==
2SB672A=Si npn=10-50=1,2=100W==70=10A==
2SB673=Si npn=15-45=większe od 0,5=100W==70=10A==
2SB674=Si npn=30-180=10=60W==70=10A==
2SB675=Si npn=30-160=10=100W==100=15A==
2SB676=Si npn=30-160=10=100W==200=10A==
2SB676=PNP===30W==100V=4A==
2SB677=Si npn=15-120=1,5=10W==30=1A==
2SB678=Si npn=35=1,5=10W==30=1A==
2SB679=Si npn=15-120=1,5=10W==55=1A==
2SB67A=Ge złączowy pnp=45==350=60=-=150=70=ТО-1
2SB67AH=Ge złączowy pnp=45-135=-=350=60=30=150=70=-
2SB67H=Ge złączowy pnp=45-135=-=350=55=30=150=70=-
2SB68=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=50=105=105=100=55=ТО-5
2SB681=PNP===100W==150V=12A==
2SB681=Si npn=35=1,5=10W==55=1A==
2SB682=Si npn=20-100=1,5=25W==40=1,5A==
2SB683=Si npn=20-100=1,5=25W==55=1,5A==
2SB685=Ge npn=120==200==25=150==
2SB686=Ge npn=120==200==25=150==
2SB688=Ge npn=120==200==25=150==
2SB688=PNP===80W==120V=8A==
2SB689=Ge npn=50-83==200==25=150==
2SB69=Ge złączowy pnp=34-170=1=25W=60=(60)=6A=75=то-з
2SB690=Si npn=30-120=10=60W==80=12A==
2SB691=Si npn=30-120=10=60W==80=7A==
2SB692=Si npn=większe od 20=12=50W==80=5A==
2SB693=Si npn=większe od 20=12=50W==100=5A==
2SB693H=Si npn=35-330=45=25W==300=1A==
2SB694=Si npn=60-200=25=25W==300=1A==
2SB694H=Si npn=większe od 30=7=25W==800=500==
2SB695=Si npn=2,5==10W==1,5k=2,5A==
2SB696=Si npn=2,5==10W==1,5k=2,5A==
2SB696K=Si npn=większe od 20=większe od 4=50W==60=6A==
2SB697=Si npn=większe od 20=większe od 4=50W==80=6A==
2SB697K=Si npn=większe od 20=większe od 4=50W==100=6A==
2SB698=Si npn=20=18k=150W==30=10A==
2SB699=Si npn=20=18k=150W==60=10A==
2SB700A=Si npn=20=18k=150W==90=10A==
2SB702=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W==40=10A==
2SB702A=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W==60=10A==
2SB703=PNP==18MHz=40W==100V=4A==
2SB707=PNP===40W==80V=7A==
2SB709=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W==80=10A==
2SB709=PNP==80MHz===25V=.1A==
2SB709A=Si npn=większe od 15=większe od 4=100W==100=10A==
2SB70O=Si npn=70=1,2=800==35=1A==
2SB710=Si npn=70=1,2=800==35=1A==
2SB710A=Si npn=70=1,2=800==50=1A==
2SB713=Si npn=70=1,2=800==50=1A==
2SB714=Si npn=25-200=10=60W==80=10A==
2SB715=Si npn=30-120=10=60W==100=10A==
2SB716=PNP===.75W==120V=.05A==
2SB716=Si npn=30-120=większe od 6=60W==120=10A==
2SB716A=Si npn=większe od 40=większe od 4=500==30=1A==
2SB717=Si npn=większe od 40=większe od 4=500==50=1A==
2SB718=PNP==140MHz===200V=.05A==
2SB718=Si npn=większe od 40=większe od 4=500==60=1A==
2SB719=Si npn=20-160=25k=25W==40=3A==
2SB720=Si npn=20-160=25k=25W==60=3A==
2SB721=Si npn=20-160=25k=25W==80=3A==
2SB723=Si npn=30-100=25k=25W==40=3A==
2SB724=Si npn=65-400=120=250==15=500==
2SB725=Si npn=25==125W==40=30A==
2SB726=Si npn=25==125W==40=30A==
2SB73=Si npn=25==125W==100=30A==
2SB73=Ge złączowy pnp=40-150==(20)=10==2=85=ТО-1
2SB733=PNP==50MHz=1W==20V=2A==
2SB736=Si npn=25==125W==100=30A==
2SB737=PNP===.25W==40V=.3A==
2SB738=Si npn=40-240=3=25W==50=3A==
2SB739=PNP==80MHz=.9W==20V=2A==
2SB739=Si npn=40-240=3=25W==50=3A==
2SB73N=Ge złączowy pnp=60-100==65=18=-=40=85=ТО-1
2SB73N=Si npn=40-240=3=25W==40=3A==
2SB74=Ge złączowy pnp=48=-=(80)=16=-=15=85=ТО-1
2SB740=Si npn=40-240=3=25W==40=3A==
2SB741=Si npn=większe od 20=większe od 4=10W==30=1,5A==
2SB744=PNP==45MHz=10W==70V=3A==
2SB745=Si npn=większe od 20=większe od 4=10W==50=1,5A==
2SB745A=Si npn=większe od 20=większe od 4=10W==80=1,5A==
2SB747=Si npn=większe od 2==16W==1,5k=4,5A==
2SB748=Si npn=25=0,8=125W==40=30A==
2SB748A=Si npn=25=0,6=125W==100=30A==
2SB749=Si npn=100==30W==200=2A==
2SB749A=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W==40=4A==
2SB75=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W==60=4A==
2SB75=Ge złączowy pnp=55=2=150=25=25=100=85=ТО-1
2SB753=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W==80=4A==
2SB754=Si npn=większe od 40=większe od 4=25W==100=4A==
2SB755=PNP==20MHz=120W==150V=12A==
2SB755=Si npn=60-285=120=500==20=700==
2SB756=Si npn=15-30==100W==400=6A==
2SB75A=Ge złączowy pnp=55=2=150=45=45=100=85  ,=ТО-1
2SB75A=Si npn=30-60==100W==400=6A==
2SB75AH=Ge złączowy pnp=45-80=1,2=150=45=30=100=85=ТО-1
2SB75AH=Si npn=15-30==30W==400=2A==
2SB75H=Ge złączowy pnp=45-80=1,2=150=30=30=100=85=ТО-1
2SB75H=Si npn=30-250==30W==400=2A==
2SB764=PNP==15MHz=.9A==60V=1A==
2SB77=Ge złączowy pnp=85=2=150=25=25=100=85=ТО-1
2SB77=Si npn=15-30==80W==400=5A==
2SB772=PNP==80MHz=10W==40V===
2SB774=PNP==150MHz=.25W==30V=1A==
2SB775=PNP==13MHz=60W==100V=6A==
2SB77A=Ge złączowy pnp=85=12=150=45=45=100=85=ТО-1
2SB77A=Si npn=30-60==80W==400=5A==
2SB77AH=Ge złączowy pnp=60-100=1,5=150=45=30=100=85=ТО-1
2SB77AH=Si npn=125-900=większe od 150=625==20=200==
2SB77AN=Ge złączowy pnp=60-100==150=60=-=100=85=ТО-1
2SB77AN=Si npn=125-900=300=300==20=200==
2SB77H=Si npn=240-900=większe od 150=300==20=200==
2SB77H=Ge złączowy pnp=60-110=1,5=150=30=30=100=85=ТО-1
2SB77N=Si npn=240-900=większe od 150=625==20=200==
2SB77N=Ge złączowy pnp=60-100=1=150=30=-=100=85=ТО-1
2SB78=Ge złączowy pnp=85=2=150=18=18=100=85=ТО-1
2SB80=Ge złączowy pnp=70=6==25=-=1 A=85=ТО-66
2SB80H=Ge złączowy pnp=50-80=-=4W=30=-=1 A=85=ТО-66
2SB81=Ge złączowy pnp=30-110=-=2W=80=60=500=70=ТО-66
2SB810=NPN===.35W==30V=.7A==
2SB817=PNP===100W==160V=12A==
2SB819=PNP===1W==50V=1.5A==
2SB81H=Ge złączowy pnp=30-110=-=5W=80=60=500=85=ТО-66
2SB82=Ge złączowy pnp=22-110=-=2 W=100=60=500=70=ТО-66
2SB822=PNP==100MHz=.75W==40V=2A==
2SB825=PNP===40W==60V=7A==
2SB826=PNP==10MHz=40W==60V=12A==
2SB827=PNP==10MHz=80W==60V=12A==
2SB828=PNP==10MHz=80W==60V=12A==
2SB82H=Ge złączowy pnp=22-110=-=5W=100=60=500=85=ТО-66
2SB83=Ge złączowy pnp=70=0,4==40=32=ЗА=70=то-з
2SB835=PNP==200MHz=.5W==20V=1A==
2SB83H=Ge złączowy pnp=40-100=0,2=44 W=40=25=ЗА=91=то-з
2SB84=Ge złączowy pnp=70=0,4==60=32=ЗА=-=то-з
2SB84H=Ge złączowy pnp=40-100=0,2=44 W=60=30=ЗА=91=TO-3
2SB84N=Ge złączowy pnp=40-80=-=40 W=60=-=ЗА=85=ТО-3
2SB85=Ge złączowy pnp=większe od 14=-==40=25=5A=-=ТО-3
2SB857=PNP===40W==50V=4A==
2SB861=PNP===30W==200V=2A==
2SB863=PNP===100W==140V=10A==
2SB87=Ge złączowy pnp=większe od 20=-==80=50=5 А=-=ТО-3
2SB89=Ge złączowy pnp=45-135==250=25=25=150=85=
2SB891=PNP==100MHz=5W==40V=2A==
2SB892=PNP===1W==60V=2A==
2SB89A=Ge złączowy pnp=85-135==250=45=45=150=85=-
2SB89AH=Ge złączowy pnp=65-100=11,5=250=45=45=150=85=-
2SB89H=Ge złączowy pnp=45-100=11,5=250=30=30=150=85=
2SB90=Ge złączowy pnp=30-120==(40)=18=-=5=75=ТО-2
2SB908=PNP=====100V=4A==
2SB91=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 1=(40)=18=-=30=75=ТО-2
2SB926=PNP===.75W==30V=2A==
2SB94=Ge złączowy pnp=45-125==125=25=-=50=75=ТО-1
2SB946=PNP==30MHz=40W==130V=7A==
2SB97=Ge złączowy pnp=30-124==40=18=-=5=75=ТО-2
2SB98=Ge złączowy pnp=120=1,5=125=30=-=50=75=ТО-5
2SB985=PNP==150MHz=1W==60V=3A==
2SB986=PNP==150MHz=10W==60V=4A==
2SB99=Ge złączowy pnp=120=1,5=125=30=-=50=75=ТО-5
2SBB370=Ge złączowy pnp=160-300==600=32=25=1 A=85=TO-1
2SC100=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=150=40=15=200=175=U23
2SC1000=Si npn=50-600==625==55=30==
2SC1001=Si pnp=125-500=130=300==64=200==
2SC1001=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=700=800=40=20=500=175=ТО-39
2SC1002=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=600=10W=40=20=1 A=175=ТО-60
2SC1003=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=400=20 W=40=20=2A=175=ТО-60
2SC1004=Si dyfuzyjny npn=30-160=5,5=50W=(3,2)=(700)=500(150)=150(15)=то-з
2SC1004=Si pnp=125-500=130=300==45=200==
2SC1004A=Si pnp=125-900=130=300==25=200==
2SC1004A=Si dyfuzyjny npn=30-160=5,5=50W=1500=(800)=500=150=то-з
2SC1005=Si dyfuzyjny npn=12>5==50 W=1100=600=5A=150=то-з
2SC1005A=Si dyfuzyjny npn=12>5==50 W=1400=600=5A=150=то-з
2SC1006=Si pnp=125-900=130=300==20=50==
2SC1007=Si pnp=35-600=180=300===1W==
2SC1008=NPN==75MHz=.8W==80V=.7A==
2SC1008A=Si pnp=125-900=130=300===200==
2SC1009=Si pnp=125-900=150=300===200==
2SC101=Si mesa npn=12-250=30=60 W=60=-=2A=150=TO-66
2SC1010=Si pnp=125-900=130=300===200==
2SC1011=Si npn=większe od 2,5==300==30=10==
2SC1012=Si npn=większe od 2,5==300==30=10==
2SC1012=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=80=2,5W=165=(165)=60=175=ТО-39
2SC1012A=Si=125-500=130=300===200==
2SC1012A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=100=2,5W=250=(250)=60=175=ТО-39
2SC1012AZ=Si npn=20-180=100=800===1A==
2SC1012Z=Si pnp=20-200=200=800===1A==
2SC1013=Si pnp=większe od 75=250=375===1A==
2SC1014=NPN===7W==50V=1.5A==
2SC1014=Si pnp=większe od 75=250=375===1A==
2SC1017=Si npn=40-240=120=850===1A==
2SC1018=NPN==27MHz=1.4W==75V=1A==
2SC1018=Si npn=40-240=120=850===1A==
2SC101A=Si mesa npn=30=20=35W=70=50=5A=150=TO-66
2SC102=Si mesa npn=większe od 15=20=100W=50=-=7Л=150=TO-66
2SC1021=Si npn=40-240=120=550===1A==
2SC1022=Si pnp=40-240=75=850===1A==
2SC1023=Si pnp=40-240=75=850===1A==
2SC1025=NPN==8MHz=25W==200V=3A==
2SC1025=Si pnp=75-900=130=300==45=200==
2SC1026=Si pnp=125-500=200=625==45=200==
2SC1030=NPN===50W==150V=6A==
2SC1030=Si pnp=125-500=130=300==45=200==
2SC1030=Si dyfuzyjny npn=35-200=10=50W=150=80=6A=150=то-з
2SC1031=Si pnp=75-900=150=300==25=200==
2SC1032=Si pnp=125-900=200=625==25=200==
2SC1033=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=-=300=200=150=25=175=ТО-18
2SC1033A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=300=250=200=25=175=ТО-18
2SC1034=Si pnp=125-900=130=300==25=200==
2SC1038=Si pnp=125-900=130=300==20=200==
2SC1039=Si pnp=240-500=240=625==20=200==
2SC103A=Si planarny npn=80=250=250=30=-=80=175=TO-18
2SC1040=Si pnp=240-900=130=300==20=200==
2SC1041=Si pnp=40-250=większe od 50=800==40=1A==
2SC1042=Si pnp=40-250=większe od 50=800==60=1A==
2SC1043=Si pnp=większe od 125=większe od 200=300==35=100==
2SC1044=Si npn=125-500=280=625==45=300==
2SC1047=Si npn=125-900=280=625==30=300==
2SC1047=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 450=150=30=20=15=125=ТО-92
2SC1047Z=Si npn=240-900=280=625==20=300==
2SC104A=Si planarny npn=80=250=250=30=-=80=175=TO-18
2SC105=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 10O=250=30=20=80=175=TO-18
2SC1050====40W==300V=1A==
2SC1050=Si pnp=125-300=250=625==45=300==
2SC1051=Si pnp=125-900=250=625==30=300==
2SC1051L=Si pnp=240-900=250=625==20=300==
2SC1055=Si npn=40-150=100=800==60=5A==
2SC1055H=Si pnp=40-120=większe od 12=560==60=50==
2SC1056=Si pnp=100-300=większe od 15=360==60=50==
2SC1059=Si dyfuzyjny npn=30-160=20=8W=300=300=150=150=ТО-66
2SC1059=Si pnp=większe od 100=J00=625==45=1A==
2SC106=Si planarny epitaksjalny npn=20=100=15W=60=-=2A=150=TO-8
2SC1060=Si pnp=większe od 100=260=625==45=1A==
2SC1060=Si dyfuzyjny npn=35-200=8=25 W=50=50=ЗА=150=ерох
2SC1061=NPN===25W==50V=3A==
2SC1061=Si pnp=większe od 100=100=625==45=1A==
2SC1061K=Si npn=większe od 30=20=25W==40=7A==
2SC1062=Si npn=40-200=8=100W==200=15A==
2SC1068=Si npn=40-200=8=100W==120=15A==
2SC1069=Si npn=40-200=8=100W==140=15A==
2SC107=Si planarny epitaksjalny npn=20=100=15W=60=-=1,5A=150=TO-8
2SC1070=Si npn=40-200=8=100W==150=15A==
2SC1071=Si npn=40-200=35=20W==60=6A==
2SC1072=Si npn=40-200=35=20W==60=6A==
2SC1072A=Si npn=32-173=4=18W==40=3A==
2SC1073=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=1000=2W=36=18=1,5A=175=strip
2SC1073=Si npn=32-173=4=18W==55=3A==
2SC1073Z=Si npn=14-27==125W==400=10A==
2SC1074=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=700=10W=36=18=2A=175=strip
2SC1074=Si npn=28-70==125W==400=10A==
2SC1074Z=Si npn=15-30==200W==400=30A==
2SC1075=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=800=20 W=36=18=5A=175=strip
2SC1075=Si npn=30-70==200W==400=30A==
2SC1075Z=Si npn=30-200=10=25W==80=5A==
2SC1076=Si planarny epitaksjalny npn=800=800=30W=36=18=6A=175=strip
2SC1076=Si npn=większe od 2==16W==1,5k=5A==
2SC1076Z=Si npn=3-8==16W==1,5k=5A==
2SC1077=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=350=50W=65=35=5A=175=2-15C
2SC108=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 20=większe od 100=600 ,=90=-=600=150=TO-5
2SC1080=Si planarny epitaksjalny npn=40-80==100W=-=80=12A=150=TO-3
2SC1082=Si npn=2500==50W==70=10A==
2SC1083=Si npn=2500==50W==70=10A==
2SC1083F=Si npn=15-30==150W==400=15A==
2SC108A=Si npn=30-60==150W==400=15A==
2SC109=NPN===.6W==50V=.6A==
2SC109=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 20=większe od 70=600=50=-=600=150=TO-5
2SC1090=Si npn=większe od 30=5=25W==800=1A==
2SC1096=NPN===10W==40V=2A==
2SC1096=Si npn=40-320=8=30W==60=3A==
2SC1096L=Si npn=40-320=8=30W==60=3A==
2SC1096Z=Si npn=40-320=8=35W==60=4A==
2SC1098=Si npn=30-150=12=80W==90=7A==
2SC1098A=Si npn=30-150=12=80W==80=7A==
2SC1098AL=Si npn=30-150=12=80W==100=7A==
2SC1098AZ=Si npn=30-160=25k=25W==60=3A==
2SC1098L=Si npn=30-160=25k=25W==80=3A==
2SC1098Z=Si npn=30-160=25k=25W==60=3A==
2SC109A=Si npn=30-160=25k=25W==80=3A==
2SC11=Ge złączowy npn=22-150=większe od 3,5=(56)=18=18=24=75=ТО-1
2SC110=Si planarny npn=50=240=750=40=-=300=175=TO-5
2SC1101=Si npn=20-60=1=100W==80=30A==
2SC1104=Si npn=30-50=1=100W==80=30A==
2SC1106=NPN===80W==350V=2A==
2SC1106=Si npn=10-50==50W==230=5A==
2SC111=Si planarny npn=50=240=750=50=-=300=175=TO-5
2SC1111=Si npn=25-100=8=60W==250=15A==
2SC1112=Si npn=50-150=30=9W==300=150==
2SC1113=Si npn=40-320=8=10W==35=3A==
2SC1114=Si npn=60-285=120=250==20=700==
2SC1115=Si npn=60-320=50=800==60=1,5A==
2SC1116=NPN==10MHz=100W==180V=10A==
2SC1116=Si npn=60-320=50=800==60=1,5A==
2SC1117=Si npn=40=30=800==70=1A==
2SC1117=Si planarny npn=150=850=150=20=-=20=150=TO-18
2SC1117H=Si npn=40-320=8=20W==50=5A==
2SC1118=Si npn=40-320=8=20W==50=5A==
2SC1119=Si npn=40-320==65W==100=7A==
2SC112=Si planarny npn=większe od 35=180=750=40=20=300=175=TO-5
2SC1120=Si planarny epitaksjalny npn=20-40=700=10W=35=20=1,5 A=175=210 A
2SC1121=Si planarny epitaksjalny npn=20-40=500=20 W=35=20=ЗА=175=2-10 A
2SC1122=Si planarny epitaksjalny npn=20-40=400=30 W=35=20=4,5 A=175=2-10 A
2SC1123=Si npn=40-260=25k=75W==80=6A==
2SC1124=Si npn=40-260=25k=75W==100=6A==
2SC1126=Si npn=70-150=25k=75W==80=6A==
2SC1127-1=Si npn=45-220=większe od 3=60W==70=7A==
2SC1127-2=Si npn=45-220=większe od 3=60W==90=7A==
2SC1128=Si npn=45-220=większe od 3=80W==90=10A==
2SC1129=Si npn=45-220=większe od 3=80W==110=10A==
2SC112H=Si planarny npn=30-150=większe od 100=750=40=20=300=175=TO-5
2SC113=Si planarny npn=większe od 35=180=750=50=25=300=175=TO5
2SC113H=Si planarny npn=35-100=większe od 100=750=50=25=300=175=TO-5
2SC114=Si planarny npn=73=80=750=-=-=-=175=TO-5
2SC1150=Si npn=45-220=większe od 3=100W==110=12A==
2SC115-1=Si epitaksjalny mesa npn=6-276=-=750=30=25=50=175=TO-5
2SC115-2=Si epitaksjalny mesa npn=6-276=-=750=45=45=50=175=TO-5
2SC115-3=Si epitaksjalny mesa npn=6-276=-=750=70=70=50=175=TO-5
2SC116=Si epitaksjalny mesa npn=3,5=70=750=50=-=200=175=TO-5
2SC1161=Si npn=45-220=większe od 3=100W==140=12A==
2SC1161A=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W==60=15A==
2SC1162=NPN===10W===1.5A==
2SC1162=Si dyfuzyjny npn=35-200==8W=35=-=1,5A=150=-
2SC1162=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W==60=15A==
2SC1164=Si planarny epitaksjalny npn=25-90=1400=600=-=35=300=150=TO-39
2SC1164=Si npn='>4,5==50W==400=14A==
2SC1165=Si planarny epitaksjalny npn=20=600=5W=40=20=500=175=TO-39
2SC1166=Si planarny epitaksjalny npn=40-80=70-120=600===200=150=
2SC1166=Si npn=3-8==22W==700=HA==
2SC1167=Si dyfuzyjny npn=10=2=50W=1200==1,5A=150=TO-3
2SC1167=Si npn=3-15==22W==700=HA==
2SC1168=Si dyfuzyjny npn=25-240=100=12,5W=-=-=150=150=TO-66
2SC1168=Si npn=6,5-30=30=80W==270=7A==
2SC1169=Ge npn=69-273=większe od 10k=220==32=1A==
2SC116T=Si planarny npn=większe od 8=większe od 60=750=75=50=200=175=TO-39
2SC117=Si dufuzyjny npn=większe od 10=60=2W=75=50=600=175=TO-8
2SC1170=Si dyfuzyjny npn=10-20==50W=500==3,5A=150=TO-3
2SC1170B=Si npn=większe od 40=8=60W==150=6A==
2SC1171=Si dyfuzyjny npn=30-160=0,5=50 W=-=(700)=1 A=150=TO-3
2SC1172=NPN===50W==600V=5A==
2SC1172=Si dyfuzyjny npn=10-20==50W=600==5A=150=TO-3
2SC1172=Si npn=55-300=100=800==25=1,5A==
2SC1172A=Si npn=55-300=70=10W==80=800==
2SC1172B=Si npn=55-300=70=10W==100=800==
2SC1173=Si pnp=40-400==25 W=30==ЗА=150=
2SC1173=Si npn=55-300=70=10W==120=800==
2SC1174=Si dyfuzyjny npn=-==50W=1200=-=3.5A=150=TO-3
2SC1175NP=Si npn=55-300=70=10W==20=3A==
2SC1176=Si npn=55-300=70=10W==20=3A==
2SC1177=Si npn=55-300=70=10W==40=3A==
2SC1178=Si npn=30-120=10=40W==100=8A==
2SC1178A=Si npn=20-100==200W==200=30A==
2SC117H=Si planarny npn=większe od 10=większe od 60=2W=75=50=600=175=TO-39
2SC117T=Si planarny npn=większe od 8=większe od 60=2W=75=50=600=175=TO-39
2SC118=Si planarny npn=większe od 10=70=2W=80=-=600=175=TO-8
2SC1180=Si npn=10-80==200W==400=30A==
2SC1185=Si npn=30-160=70k=25W==60=3A==
2SC1188=Si npn=30-160=70k=25W==80=3A==
2SC1189=Si npn=30-160=70k=25W==60=3A==
2SC118H=Si planarny npn=większe od 4=większe od 70=2W=80=60=600=175=TO-39
2SC119=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=70=2W=75=-=600=175=TO-8
2SC1190=Si npn=30-160=70k=25W==80=3A==
2SC1190=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=600=30W=36=18=5A=175=strip
2SC1190Z=Ge npn=46-334=30k=150==25=500==
2SC1191=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=175=45 W=36=18=7A=175=strip
2SC1191=Si npn=większe od 5==50W==400=10A==
2SC1191Z=Si npn=50-300=2=100W==60=10A==
2SC1192=Si npn=40-240=5=50W==100=6A==
2SC1192=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=350=60 W=36=18=10A=175=strip
2SC1192Z=Si npn=20-100==200W==100=60A==
2SC1195=Si npn=20-100==200W==200=60A==
2SC119H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 4=większe od 70=2W=75=50=600=175=TO-39
2SC12=Si mesa npn=większe od 10=-=700=60=60=250=150=ТО-60
2SC120=Si planarny npn=40=200=250=40=25=25=175=TO-39
2SC1200=Si npn=15-100==200W==300=60A==
2SC1206B=Si npn=10-80==200W==400=60A==
2SC1207B=Si npn=30-160=10=100W==100=15A==
2SC1208A=Si npn=30-160==100W==200=15A==
2SC1209=Si npn=15-100==100W==300=15A==
2SC121=Si planarny npn=40=200=250=40=25=25=175=TO-39
2SC1210=Si npn=10-80==100W==400=15A==
2SC1211=Si npn=30-180=10=60W==80=7A==
2SC1212=Si npn=5-15==50W==700=13A==
2SC1212A1=Si npn=7,5-20==50W==650=16A==
2SC1213=NPN===.4W==50V=.5A==
2SC1213=Si npn=40-250=45=20W==120=3A==
2SC1213AH=Si npn=większe od 1500=20k=30W==80=7A==
2SC1213AK=Si npn=40-250=45=20W==120=3A==
2SC1215=Si npn=większe od 1500=20k=30W==100=7A==
2SC1215=NPN==1.2GHz======
2SC1215=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=200=30=20=50=125=TO-92
2SC1215Z=Si npn=40-320=8=25W==120=3A==
2SC1216=Si npn=40-320=8=25W==150=2A==
2SC1217=Si npn=40-320=8=25W==120=3A==
2SC1218=Si npn=40-*320=8=25W==150=2A==
2SC122==90=200=250=40=25=25=175=TO-39
2SC1222=Si npn=40-200=9=80W==100=12A==
2SC1223=Si npn=30-160=25k=25W==60=3A==
2SC1226=Si planarny epitaksjalny npn=30-220=150=10W=40=20=ЗА=150=-
2SC1226=Si npn=30-160=25k=25W==80=3A==
2SC1226=NPN==150MHz=10W==40V=2A==
2SC1226A=Si planarny epitaksjalny npn=30-220=150=10W=50=40=ЗА=150=-
2SC1226A4=Si npn=30-160=25k=25W==60=3A==
2SC1227=Si npn=30-160=25k=25W==80=3A==
2SC1227F=Si npn=55-300=150=300==15=500==
2SC1228=Si npn=większe od 4==100W==400=6A==
2SC1228F=Si npn=60-320=180=750==25=1A==
2SC1229=Si npn=mniejsze od 320=180=750==25=2A==
2SC123=Si planarny npn=140=200=250=40=25=25=275=TO-39
2SC1230=Si npn=60-320=180=1W==25=2A==
2SC1231=Si npn=60-320=180=1W==25=2A==
2SC1235=Si npn=40-200=10=20W==150=2A==
2SC1236=Si planarny epitaksjalny npn=20-70=6500=200=20=15=30=175=2-6 D
2SC1236=Si npn=40-200=5=25W==150=3A==
2SC1238=Si npn=40-200==20W==150=2A==
2SC1239=Si npn=40-200==25W==150=3A==
2SC124=Si planarny npn=40=200=250=40=25=25=175=TÓ-19
2SC1243=Si npn=2k-12k==15W==70=3A==
2SC1246A=Si npn=2k-12k==15W==100=3A==
2SC1246AF=Si npn=1,5k-12k==30W==100=8A==
2SC1247A=Si npn=1,5k-12k==30W==150=8A==
2SC1247AF=Si npn=1,5k-12k==40W==100=8A==
2SC125=Si epitaksjalny mesa npn=13-138=-=750=100=100=50=175=TO-5
2SC125=Si mesa npn=większe od 10=700=(80)=20=-=10=150=TO-7
2SC1251=Si npn=1,5k-12k==40W==150=8A==
2SC1252=Si npn=1k-10k==100W==80=15A==
2SC1253=Si npn=1k-15k==150W==100=20A==
2SC1254=Si npn=65=2=800==200=500==
2SC1255=Si npn=40-320=8=15W==80=1,5A==
2SC1260=Si npn=40-320=8=10W==100=1,5A==
2SC1261=Si npn=większe od 3,5==50W==400=7A==
2SC1261F=Si npn=25=31=75W==200=7A==
2SC1261S=Si npn=większe od 700==40W==80=10A==
2SC1262=Si npn=większe od 700==40W==100=10A==
2SC1262F=Si npn=większe od 700=1=40W==120=10A==
2SC1262S=Si npn=20=3=30W==200=4A==
2SC1263=Si npn=20=3=30W==200=4A==
2SC1263F=Si npn=40-140==150W==180=15A==
2SC1263S=Si npn=40-140==100W==140=12A==
2SC1264=Si npn=40-140==100W==120=12A==
2SC1264F=Si npn=40-140==80W==120=8A==
2SC1265=Si npn=40-140==100W==120=8A==
2SC1268=Si npn=40-140==60W==100=7A==
2SC1269=Si npn=większe od 7==80W==600=10A==
2SC127=Si planarny npn=150=200=200=20==25=175=TO-39
2SC1270=Si npn=mniejsze od 200=2=80W==350=10A==
2SC1271=Si npn=60-320==750==80=1A==
2SC1271A=Si npn=60-320==750==80=1A==
2SC1272=Si npn=60-320=15=8W==18=2A==
2SC1275=Si npn=20-100==200W==200=55A==
2SC1278=Si npn=6,5-50==80W==400=10A==
2SC1278S=Si npn=większe od 1500=20k=50W==80=7A==
2SC1279=Si npn=większe od 1500=20k=50W==100=7A==
2SC1279S=Si npn=40-170==80W==250=3A==
2SC1280=Si npn=większe od 1,5k=20k=80W==60=7A==
2SC1280A=Si npn=większe od 1,5k=20k=80W==80=7A==
2SC1280AS=Si npn=większe od 150==400W==400=50A==
2SC1280S=Si npn=większe od 150==400W==450=50A==
2SC129=Ge złączowy npn=większe od 20=-=125=25=-=100=75=TO-5
2SC1293=Si npn=60-340=280=500==20=1A==
2SC1295=Si npn=60-340=190=900==20=1,5A==
2SC1297=Si npn=40-200==100W==110=15A==
2SC1298=Si npn=3,2-9,1==15W==700=4A==
2SC1299=Si npn=2-6==15W==700=4A==
2SC1299F=Si npn=90-400=130=800==25=1,5A==
2SC13=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 3,5=(65)=18=-=40=75=ТО-5
2SC130=Si planarny npn=20-150=160=1,8W=60=(50)=400=175=TO-8
2SC130=Si npn=większe od 1k==80W==100=15A==
2SC1301=Si npn=większe od 1k==80W==100=15A==
2SC1302=Si npn=większe od 1k==100W==100=20A==
2SC1303=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=350=600=40=20=500=175=TO-39
2SC1303=Si npn=większe od 1k==100W==100=20A==
2SC1303Z=Si npn=60-500=większe od 100=50==30=100==
2SC1306=Si npn=60-500=większe od 100=50==30=100==
2SC1307=Si npn=35-320=7=40W==29=8A==
2SC1308=NPN===50W==1500V=7A==
2SC1308=Si npn=35-320=7=40W==29=8A==
2SC131=Si npn=mniejsze od 320=7=40W==50=8A==
2SC1310=Si npn=mniejsze od 320=7=40W==60=8A==
2SC1311=Si npn=60-200=7=40W==60=8A==
2SC1312=Si npn=60-200=7=40W==50=8A==
2SC1312=NPN==150ms===35V=.1A==
2SC1312Y=Si npn=60-320==30W==150=5A==
2SC1313=Si npn=60-320==30W==150=5A==
2SC1313Y=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==80=250A==
2SC1314=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==100=250A==
2SC1314A=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==120=250A==
2SC1316=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==140=250A==
2SC1317=NPN==200MHz=.4W==30V=.5A==
2SC1317=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==80=250A==
2SC1317=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=400=30=25=1 A=125=TO-92
2SC1318=NPN===.4W==60V=.5A==
2SC1318=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==100=250A==
2SC1318=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=400=60=50=1 A=125=ТО-92
2SC132=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==120=250A==
2SC1321=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==80=250A==
2SC1324=Si npn=większe od 10=większe od 0,5=625W==100=250A==
2SC1325=Si npn=100-500==5W==16=3A==
2SC1325A=Si npn=3-10==16W==700=5A==
2SC1326=Si npn=20=30=30W==200=4A==
2SC1326=Si planarny epitaksjalny npn=30=800=5W=55=30=400=175=ТО-39
2SC1326Z=Si npn=15==100W==400=K1A==
2SC1327=Si npn=350-1,5k==100W==400=7A==
2SC1327=Si planarny epitaksjalny npn=260-1040==150=35=35=100=125=ТО-92
2SC1327=NPN===.15W==35V=.05A==
2SC1328=Si planarny epitaksjalny npn=260-1040==150=55=55=100=125=ТО-92
2SC1328=Si npn=200-1200==100W==550=12A==
2SC1328=NPN==250MHz===55V=.05A==
2SC133=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=20=(20)=300=175=TO-18
2SC133=Si npn=2k-15k==50W==80=7A==
2SC1333=Si npn=większe od 2k==100W==80=15A==
2SC1334=Si npn=40-240=12=40W==100=5A==
2SC1335=Si npn=40-240=większe od 3=30W==80=4A==
2SC1336=Si npn=większe od 350==100W==500=12A==
2SC1337=Si npn=większe od 350==100W==500=12A==
2SC1337A=Si npn=10-95=4=85W==320=5A==
2SC1338=Si npn=większe od 750==50W==80=10A==
2SC1338A=Si npn=35-200=9=43W==60=5A==
2SC134=Si npn=35-200=9=43W==85=5A==
2SC134=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=40=(30)=300=175=TO-18
2SC1340=Si npn=45-200=9=70W==200=7A==
2SC1342=Si npn=45-220=8=100W==90=10A==
2SC1343=Si npn=40-200==150W==120=16A==
2SC1343H=Si npn=50=27=100W==200=10A==
2SC1344=Si npn=50=27=100W==150=10A==
2SC1345=Si npn=większe od 8=15=100W==400=10A==
2SC1345=NPN==230MHz===55V===
2SC1345K=Si npn=większe od 20=15=150W==400=10A==
2SC1346=Si npn=większe od 8=15=100W==350=10A==
2SC1346=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=600=30=25=1 A=125=-
2SC1347=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=600=60=50=1 A=125=-
2SC1347=Si npn=większe od 20=15=150W==350=10A==
2SC1348-1=Si npn=40=25=200W==200=30A==
2SC1348-2=Si npn=40=25=200W==150=30A==
2SC1348-3=Si npn=większe od 8=20=200W==400=30A==
2SC1349=Si npn=większe od 8=20=200W==350=30A==
2SC1349F=Si npn=35-200=9=43W==60=5A==
2SC135=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=20=(20)=300=175=TO-18
2SC135=Si npn=35-200=9=43W==85=5A==
2SC1350=Si pnp=mniejsze od 560=180=500==20=1,5A==
2SC1351=Si pnp=mniejsze od 320=180=500==25=1,5A==
2SC1353=Si npn=40-200=7=30W==500=2A==
2SC1354=Si npn=większe od 150==400W==450=50A==
2SC1354=Si planarny epitaksjalny npn=50>10=175=60W=55=35=10A=175=-
2SC1354Z=Si npn=większe od 150==770W==450=120A==
2SC1355=Si npn=większe od 4k==15W==30=1,5A==
2SC1355F=Si npn=40-240=10=40W==100=7A==
2SC1356=Si npn=40-140=15=100W==150=12A==
2SC1356F=Si npn=25-80=4=150W==180=15A==
2SC1358=Si npn=70-240=10=40W==50=7A==
2SC1358A=Si npn=40-200=7=200W==200=15A==
2SC1359=Si planarny epitaksjalny npn=50-220=większe od 150=250=30=20=30=125=ТО-92
2SC1359=Si npn=większe od 15==120W==80=15A==
2SC1359=NPN==300MHz===30V=.03A==
2SC136=Si npn=większe od 15==120W==100=15A==
2SC1360=Si npn=2k-12k==1W==70=3A==
2SC1360=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 300=650=50=45=50=135=ТО-98
2SC1361=Si npn=2k-15k==40W==100=8A==
2SC1362=Si npn=większe od 100==100W==400=15A==
2SC1363=Si npn=40-240=10=30W==70=4A==
2SC1364=Si npn=90-400=110=800==50=1A==
2SC1365=Si npn=większe od 80=7=150W==400=15A==
2SC1368=Si npn=większe od 80=7=150W==450=15A==
2SC137=Si planarny epitaksjalny npn=50=350=350=25=(25)=3oo=175=TO-18
2SC137=Si npn=większe od 200=6=400W==120=100A==
2SC1374=Si npn=większe od 200=6=400W==120=100A==
2SC1374H=Si npn=większe od 2,5==50W==600=2,5A==
2SC1376=Si npn=większe od 2==50W==600=2,5==
2SC1376H=Si npn=70=200=800==250=500==
2SC138=Si npn=5-15==[16W]==1,5k=12A==
2SC138=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=30=500=175=TO-33
2SC1380=Si npn=60-320==30W==140=5A==
2SC1380A=Si npn=60-320==30W==160=5A==
2SC1382=Si npn=60-320==40W==80=8A==
2SC1383=Si npn=70=1,2=20W==50=1A==
2SC1383=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=1 W=30=25=1,5A=135=ТО-98
2SC1384=Si npn=60-200==60W==100=12A==
2SC1384=Si planarny epitaksjalny npn=60-340=200=1 W=60=50=1.5A=135=ТО-98
2SC1384=NPN===.75W==60V=1A==
2SC1385=Si npn=60-200==60W==120=12A==
2SC1385=NPN===.8W==60V=.5A==
2SC1385H=Si npn=35-200==100W==140=15A==
2SC1386=Si npn=35-200==100W==160=15A==
2SC1386H=Si npn=35-200==100W==200=20A==
2SC1387=Si npn=1,1k-24k=20=80W==110=12A==
2SC1388=Si npn=40-200=18=60W==80=8A==
2SC1388F=Si npn=40-200=10=70W==100=10A==
2SC138A=Si npn=40-200=9=80W==120=12A==
2SC138A=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=35=500=175=To-33
2SC139=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=30=500=175=TO-33
2SC139=Si npn=100==1W==90=2A==
2SC1391=Si npn=60-340=200=600==25=1,5A==
2SC1393=Si npn=60-340=200=750==50=1,5A==
2SC1395=Si npn=60-340=200=750==25=1,5A==
2SC1396=Si npn=30-200==800==400=300==
2SC1398=NPN===15W==70V=2A==
2SC1398=Si npn=30-200==800==700=300==
2SC1398=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=120=15W=70=50=ЗА=150=-
2SC1399=Si npn=90-400==150==25=700==
2SC1399=NPN==100MHz=.25W==100V=.05A==
2SC13O0=Si npn=40-200=7=60W==100=7A==
2SC13O0F=Si npn=40-200=6=80W==120=8A==
2SC14=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 11=(65)=18=-=40=75=ТО-5
2SC140=Si mesa npn=30=200=1,7W=60=35=1 A=175=TO-9
2SC1400=Si npn=mniejsze od 560=180=350==20=1A==
2SC1400=NPN==100MHz=.25W==100V=.05A==
2SC1401=Si npn=mniejsze od 320=130=8W==100=2A==
2SC1402=Si npn=mniejsze od 320=130=8W==120=2A==
2SC1403=Si npn=90-700=150=200==25=100==
2SC1403A=Si npn=60-340=200=200==25=500==
2SC1405=Si npn=90-650=150=250==30=200==
2SC1405Z=Si npn=0,4-3,2k=8=100W==180=5A==
2SC1406=Si npn=większe od 200==80W==500=8A==
2SC1407=Si npn=większe od 200==80W==280=8A==
2SC1412=Si npn=większe od 200==100W==500=15A==
2SC1413====50W==1200V=5A==
2SC1413=Si npn=40-200=45=20W==160=3A==
2SC1413A=Si npn=40-200=5=25W==200=3A==
2SC1413AH=Si npn=50=1,5=30W==60=7A==
2SC1414=Si npn=40=1,5=30W==80=7A==
2SC1414F=Si npn=60-320=100=10W==25=3A==
2SC1415=Si pnp=60-320==10W==35=3A==
2SC1415F=Si npn=40-320==40W==85=10A==
2SC1419=Si npn=40-320==40W==85=10A==
2SC1424=Si npn=większe od 800==800==80=3A==
2SC1425=Si npn=większe od 800==800==120=3A==
2SC1426=Si npn=40-320==60W==100=7A==
2SC1429-14=Si npn=większe od 20=większe od 70=500==60=1,5A==
2SC1429-24=Si npn=większe od 20=większe od 70=1W==60=1,5A==
2SC143=NPN===.36W==40V=.2A==
2SC1431-14=Si npn=3-15==50W==900=7A==
2SC1431-21=Si npn=20=2=30W==400=3A==
2SC1436=Si npn=180=5=800==150=500==
2SC1437=Si npn=5-25==50W==600=6A==
2SC1438=Si npn=1k-20k==80W==100=15A==
2SC1439=Si npn=1k-20k==80W==100=15A==
2SC1440=Si npn=1k-20k==100W==100=15A==
2SC1441=Si npn=1k-20k==100W==100=15A==
2SC1442=Si npn=35=0,8=200W==40=30A==
2SC1443=Si npn=40==200W==50=40==
2SC1444=Si npn=50-250==80W==300=4A==
2SC1445=NPN==10MHz=40W==100V=6A==
2SC1445=Si npn=2k-15k==40W==100=7A==
2SC1446=Si npn=2k-15k==40W==80=7A==
2SC1447=Si npn=2k-15k==40W==60=7A==
2SC1449=Si npn=90-650==400==25=200==
2SC145=Si npn=90-650==400==50=200==
2SC1451=Si npn=60-340==600==25=1A==
2SC1452=Si npn=60-340==600==50=1A==
2SC1454=NPN==10MHz=50W==300V=4A==
2SC1454=Si npn=25-140==100W==400=7A==
2SC1457=Si npn=20-140=4=150W==400=15A==
2SC1458=Si npn=większe od 10==300W==400=40A==
2SC1459=Si npn=większe od 150==300W==200=60A==
2SC1460=Si npn=większe od 150==300W==450=60A==
2SC1461=Si npn=większe od 150==350W==450=60A==
2SC1462=Si npn=większe od 150==400W==450=100A==
2SC1463=Si npn=większe od 150==400W==450=100A==
2SC1464=Si npn=większe od 100==770W==600=100A==
2SC1465=Si npn=większe od 100==2,5kW==300=400A==
2SC1466=Si npn=4-12==22W==600=5A==
2SC1467=Si npn=większe od 500==80W==400=12A==
2SC1468=Si npn=większe od 500==80W==400=12A==
2SC1469=Si npn=większe od 500==30W==400=8A==
2SC1469A=Si npn=większe od 500==30W==400=8A==
2SC147=Si mesa npn=24=120=1,7W=30=-=1 A=175=TO-9
2SC1470=Si npn=40-180==30W==180=1,5A==
2SC1471=Si npn=40-180==50W==200=1,5A==
2SC1471A=Si npn=6-60==50W==600=12A==
2SC1472K=Si npn=6-60==50W==600=12A==
2SC1473=Si npn=większe od 60==1W==70=2A==
2SC1474-3=Si npn=260-1040==300==35=200==
2SC1474-4=Si npn=większe od 30=większe od 5=600==200=100==
2SC1475=NPN===.75W==100V=1A==
2SC1475-1=Si npn=większe od 500==80W==500=6A==
2SC1475-2=Si npn=2k-15k==40W==80=7A==
2SC147A=Si epitaksjalny mesa npn=27-172==750=30=25=1 A=175=TO-9
2SC147S=Si epitaksjalny mesa npn=27-172=-=750=60=40=1 A=175=TO-9
2SC1484=Si npn=40-140==150W==200=15A==
2SC1485=Si npn=60-320=14=900==80=100==
2SC149=Si mesa npn=50=160=800=120=(80)=300=175=TO-39
2SC14U=Si npn=60-320=14=900==100=100==
2SC15=Si mesa npn=7-240=większe od 120=750=30=30=50=175=ТО-5
2SC150=Si epitaksjalny mesa npn=50=100=750=20=-=100=175=TO-5
2SC1501=Si npn=60-320=140=900==80=2A==
2SC1504=Si npn=60-320=140=900==100=2A==
2SC1505=Si npn=60-320=140=1W==120=100==
2SC1505=NPN===15W==300V=.2A==
2SC1506=Si npn=60-320=140=1W==160=100==
2SC1507=Si npn=60-320=140=1W==120=3A==
2SC1507=NPN===15W==300V=.2A==
2SC1509=Si npn=60-320=140=1W==160=3A==
2SC1509=NPN==120MHz=.75W==80V=.5A==
2SC1509Z=Si npn=1k-20k==100W==100=20A==
2SC150T=Si planarny npn=20-200=200=750=50=20=100=175=TO-39
2SC151=Si epitaksjalny mesa npn=50=130=750=40=-=100=175=TO-5
2SC15-1=Si mesa npn=7-240=większe od 12O=750=60=55=50=175=ТО-5
2SC1510=Si npn=1k-20k==100W==100=20A==
2SC1511=Si npn=280-700=150=600==18=1,5A==
2SC1512=Si npn=60-330=20=40W==300=1A==
2SC1513=Si npn=35-200=8=60W==100=12A==
2SC1514=NPN==80MHz===300V=.1A==
2SC1514=Si npn=35-200=25=60W==100=12A==
2SC1515K=Si npn=35-200=8=80W==120=12A==
2SC1516K=Si npn=35-200=25=80W==120=12A==
2SC1517=Si npn=35-200==100W==140=15A==
2SC151H=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 80=750=40=25=100=175=TO-39
2SC151H=Si npn=35-200=25=125W==140=15A==
2SC152=Si epitaksjalny mesa npn=50=większe od 160=750=60=-=100=175=TO-5
2SC15-2=Si mesa npn=7-240=większe od 12O=750=90=85=50=175=ТО-5
2SC1520=Si npn=35-200=25=125W==160=15A==
2SC1520=NPN===12.5W==300V=.2A==
2SC1520-1=Si npn=35-200==125W==160=15A==
2SC1521=Si npn=1k-10k=0,1=25W==60=4A==
2SC1524=Si npn=1k-10k=0,1=25W==80=4A==
2SC1525=Si npn=1k-10k=0,1=40W==70=5A==
2SC1526=Si npn=1k-10k=0,1=40W==90=5A==
2SC1528=Si npn=1k-10k=0,1=60W==90=6A==
2SC152H=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 80=750=60=25=100=175=TO-39
2SC152H=Si npn=1k-10k=0,1=60W==110=6A==
2SC153=Si mesa npn=40=większe od 350=750=120=40=100=175=TO-5
2SC15-3=Si mesa npn=7-240=większe od 120=750=120=115=50=175=ТО-5
2SC1530=Si npn=1k-10k=60k=80W==100=8A==
2SC1533=Si npn=1k-10k=60k=80W==120=8A==
2SC1534=Si npn=1k-10k=50k=110W==120=10A==
2SC1535=Si npn=1k-10k=50k=i10W==140=10A==
2SC1536=Si npn=większe od 500==150W==400=15A==
2SC154=Si dufuzyjny npn=35-200=większe od 80=750=120=70=100=175=TO-39
2SC1547=Si npn=większe od 500==150W==450=15A==
2SC1547Z=Si npn=większe od 1,5==30W==300=6A==
2SC154A=Si dufuzyjny npn=35-200=większe od 80=750=150=110=100=175=TO-39
2SC154B=Si dufuzyjny npn=30-200=większe od 80=750=150=150=100=175=TO-39
2SC154C=Si dufuzyjny npn=30-250=większe od 40=750=200=200=100=175=TO-39
2SC154H=Si npn=większe od 600==30W==400=6A==
2SC154H=Si dufuzyjny npn=35-200=większe od 80=750=120=70=100=175=TO-39
2SC155=Si planarny npn=35=200=100=20=-=25=125=U31
2SC1550=Si npn=większe od 400==100W==400=10A==
2SC1551=Si npn=większe od 2k==30W==80=4A==
2SC1552=Si npn=większe od 2k==25W==40=3A==
2SC1553=Si npn=większe od 2k==8W==100=1,5A==
2SC1553A=Si npn=większe od 2k==10W==100=1,5A==
2SC1554=Si npn=70-240=10=40W==50=7A==
2SC1555=Si npn=500-3k==40W==180=6A==
2SC1556=Si npn=500-3k==50W==80=6A==
2SC1557=Si npn=większe od 150==300W==350=60A==
2SC1558=Si npn=większe od 150==350W==350=60A==
2SC1559=Si npn=większe od 150==400W==350=100A==
2SC156=Si planarny npn=50=200=100=20=-=25=125=U31
2SC1560=Si npn=większe od 150==400W==350=100A==
2SC1561=Si npn=większe od 100==770W==450=100A==
2SC1562=Si npn=większe od 150==2,5kW==200=600A==
2SC1563=Si npn=większe od 150==250W==200=60A==
2SC1564=Si npn=większe od 150==770W==200=200A==
2SC1565=Si npn=większe od 150==770W==200=200A==
2SC1566=Si npn=większe od 10==300W==300=40A==
2SC1567=NPN==120MHz=5W==100V=.5A==
2SC1567=Si npn=większe od 150==300W==150=60A==
2SC1567A=Si npn=90-500==40W==50=5A==
2SC1568=Si npn=55-300=8=30W==100=4A==
2SC1569=NPN===12.5W==300V=.15A==
2SC1569=Si npn=55-300=8=40W==100=5A==
2SC157=Si mesa npn=30=25=125=20=-=20=175=TO-5
2SC1570=Si npn=2k-24k==80W==110=7A==
2SC1571=Si npn=55-160=12=60W==100=6A==
2SC1571=NPN==100MHz=.2W==40V=.1A==
2SC15711=Si npn=70-240=10=80W==50=10A==
2SC1573=NPN===.6W==200V=.1A==
2SC1573=Si npn=55-160=12=80W==120=8A==
2SC1574=Si npn=400-1,5k==100W==400=7A==
2SC1576=Si npn=50-250==40W==100=5A==
2SC1577=Si npn=większe od 20==30W==80=15A==
2SC1578=Si npn=większe od 5==50W==600=16A==
2SC1579=Si npn=35-320=10=40W==80=8A==
2SC158=Si mesa npn=40=40=125=20=-=20=175=TO-5
2SC1580=Si npn=40-200=7=60W==80=5A==
2SC1583=Si npn=40-200=7=70W==100=6A==
2SC1583=NPN==100MHz=.4W==50V=.1A==
2SC1584=Si npn=1k-20k==125W==100=30A==
2SC1585=Si npn=1k-20k==125W==100=30A==
2SC1586=Si npn=1k-20k==125W==100=40A==
2SC1586=NPN==10MHz=150W==250V=15A==
2SC1589=Si npn=1k-20k==125W==100=40A==
2SC159=Si mesa npn=50=60=125=20=-=20=175=TO-5
2SC1590=Si npn=40-200=7=80W==120=7A==
2SC1591=Si npn=40-320=15=80W==120=12A==
2SC1592=Si npn=40-320=15=80W==140=12A==
2SC1593=Si npn=40-320=15=100W==140=20A==
2SC1594=Si npn=40-320=15=100W==160=20A==
2SC1595=Si npn=60-560=250=500==20=1,5A==
2SC1596=Si npn=35-200==100W==120=15A==
2SC16=Si mesa npn=większe od 10=większe od 100=200=25=20=30=150=ТО-18
2SC160=Si mesa npn=60=100=125=20=-=20=175=TO-5
2SC1600=Si npn=35-200=10=100W==140=15A==
2SC1603=Si npn=35-200=25=100W==140=15A==
2SC1604=Si npn=35-200=10=125W==160=15A==
2SC1605=Si npn=35-200=25=125W==160=15A==
2SC1605A=Si npn=25-200==80W==200=3A==
2SC1606=Si npn=25-200==80W==250=3A==
2SC1607=Si npn=40-200=7=100W==140=9A==
2SC1608=Si npn=35-200==150W==200=20A==
2SC161=Si mesa npn=większe od 20=25=50 W=60=-=4A=150=TO-3
2SC1610=Si npn=50-300==625==20=1A==
2SC1617=Si npn=250-800=350=750==100=50==
2SC1618=Si npn=250-1200=350=750==120=50==
2SC1619=Si npn=250-500=350=750==140=50==
2SC1619A=Si npn=60-320=140=1,25W==160=100==
2SC1620=Si npn=60-320=140=1,25W==200=100==
2SC1620Z=Si npn=35-320=100=25W==160=4A==
2SC1621=Si npn=35-200=100=25W==200=4A==
2SC1622=Si npn=40-200==20W==150=3A==
2SC1623=NPN==250MHz===60V=.1A==
2SC1623=Si npn=większe od 40=25k=25W==60=3A==
2SC1624=NPN===15W==120V=1A==
2SC1624=Si npn=większe od 100==900==60=4A==
2SC1626=Si npn=większe od 5==50W==600=5A==
2SC1627=NPN==100MHz=.6W==80V=.3A==
2SC1627=Si npn=większe od 3==50W==800=3,5A==
2SC1627A=Si npn=0,5k-2k==100W==180=5A==
2SC1628=NPN==120MHz===180V=.05A==
2SC1628=Si npn=0,5k-2,5k==100W==55=20A==
2SC1629=Si npn=90-400==150==50=300==
2SC1630=Si npn=100-800=80=900==16=2A==
2SC1632=Si npn=100-800=80=900==20=2A==
2SC1633=Si npn=100-800=80=900==50=1A==
2SC1634=Si npn=100-800=80=900==70=1A==
2SC1635=Si npn=60-200=3=200W==80=30A==
2SC1635F=Si npn=większe od 1,5k==30W==300=6A==
2SC1636=Si npn=większe od 600==30W==400=6A==
2SC1637=Si npn=większe od 8==50W==800=5A==
2SC1638=Si npn=40-200=7=55W==80=5A==
2SC1653=Si npn=większe od 8=3=50W==600=2,5A==
2SC1654=Si npn=większe od 8=3=50W==600=3,5A==
2SC1655=Si npn=większe od 8=3=50W==600=5A==
2SC1655A=Si npn=większe od 8=3=50W==600=6A==
2SC1656=Si npn=większe od 8=3=50W==600=7A==
2SC1657=Si npn=większe od 20=15=40W==90=10A==
2SC1658=Si npn=35-200=10=60W==100=5A==
2SC1659=Si npn=35-200=25=60W==100=6A==
2SC1660=Si npn=35-200=10=80W==120=7A==
2SC1661=Si npn=35-200=25=80W==120=7A==
2SC1662=Si npn=120-560=120=10W==70=8A==
2SC1663=Si npn=2k-20k==30W==100=5A==
2SC1664=Si npn=500==150W==400=20A==
2SC1664A=Si npn=700==400W==400=50A==
2SC1667=Si npn=70-240=10=40W==80=7A==
2SC1669=Si npn=70-240=15=60W==50=7A==
2SC167=Si dufuzyjny npn=50-100=20=200=55=45=30=175=TO-1
2SC1670=Si npn=55-160=20=120W==150=12A==
2SC1672=Si npn=55-160=20=150W==200=15A==
2SC1673=Si npn=50-200=3=100W==110=10A==
2SC1674=Si npn=większe od 8=3=50W==600=2,5A==
2SC1674=NPN===600ms==30V=.02A==
2SC1675=Si npn=większe od 8=3=50W==600=3,5A==
2SC1675=NPN===250ms==50V=.03A==
2SC1676=Si npn=większe od 8=3=50W==600=5A==
2SC1677=Si npn=większe od 8=3=50W==600=6A==
2SC1678=Si npn=15-60=3=150W==140=16A==
2SC1681=Si npn=60-300=3=25W==80=3A==
2SC1682=Si npn=20-70=3=115W==60=15A==
2SC1683=Si npn=60-300=3=30W==60=3A==
2SC1684=Si npn=większe od 150==400W==250=60A==
2SC1685=NPN==150ms===60V=.1A==
2SC1685=Si npn=większe od 150==400W==350=60A==
2SC1686=Si npn=większe od 150==400W==450=60==
2SC1687=Si npn=większe od 150==400W==250=80==
2SC1689=Si npn=większe od 150==400W==350=80A==
2SC17=Si mesa npn=większe od 30=większe od 10O=200=25=20=30=150=ТО-18
2SC170=Si planarny npn=60=250=110=25=(20)=50=175=TO-18
2SC1706=Si npn=większe od 150==400W==450=50A==
2SC1706H=Si npn=większe od 150==400W==250=50A==
2SC1707=Si npn=większe od 150==400W==350=50A==
2SC1707A=Si pnp=0,2-3,0==200==20=10==
2SC1707AH=Si pnp=0,2-3,0==200==20=10==
2SC1707H=Si pnp=4=20=63W==170=5A==
2SC1708=Si pnp=30==800==140=100==
2SC1708Ał=Si pnp=większe od 2==100W==100=10A==
2SC1709=Si pnp=większe od 1,5==300==50=10==
2SC171=Si planarny npn=60=250=200=25=(20)=50=175=TO-18
2SC1710=Si pnp=600-1300==100W==100=7A==
2SC1711=Si pnp=600-1300==ioow==120=7A==
2SC1711A=Si pnp=600-1300==100W==140=7A==
2SC1712=Si pnp=600-1300==100W==160=7A==
2SC1713=Si pnp=większe od 30==600==25=10==
2SC1714=Si pnp=większe od 8==400==25=10==
2SC1715=Si npn=0,7-3,2==100==20=10==
2SC1716=Si npn=0,8-3,2==100==2=10==
2SC1719=Si npn=0,8-3,2==100==20=10==
2SC172=Si planarny npn=60=350=300=25=(20)=50=175=TO-18
2SC1720=Si npn=0,8-3,2==100==20=10==
2SC1721=Si npn=100=6V=10==20===
2SC1729=NPN===16W===3.5A==
2SC172A=Si planarny npn=60=350=360=40=(20)=50=175=TO-18
2SC173=Ge dyfuzyjny npn=41=20=(30)=15=-=5=175=RO-17
2SC1730=NPN==1.1GHz===30V=.05A==
2SC174=Si planarny npn=45=170=200=30=-=25=175=TO-72
2SC1740=NPN===.3W==100mA===
2SC1741=NPN==250MHz=.4W==40V=.5A==
2SC174A=Si planarny npn=45=200=200=60=-=25=175=TO-72
2SC175=Ge dyfuzyjny npn=24=10=(30)=15=-=5=75=RO-17
2SC1756=NPN==50MHz===300V=.2A==
2SC176=Ge dyfuzyjny npn=24=10=(30)=15=-=5=75=RO-17
2SC177=Ge dyfuzyjny npn=24=10=(30)=15=-=5=75=RO-17
2SC1775A=NPN===.2W==120V=.05A==
2SC178=Ge dyfuzyjny npn=49=20=(30)=15=-=5=75=RO-17
2SC1780=Si npn=750=4=200===120==
2SC1781=NPN===.35W==50V=.5A==
2SC1781=Si npn=750=4=200===120==
2SC1781H=Si npn=750=4=200===120==
2SC1787=Si npn=750=4=200===120==
2SC1788=Si npn=750=4=200===120==
2SC179=Ge złączowy npn=40=większe od 3=120=25=15=400=85=TO-1
2SC1798=Si pnp=większe od 100=100=625==25=1A==
2SC179H=Ge złączowy npn=20-100=większe od 3=120=25=15=400=85=TO-1
2SC180=Ge złączowy npn=35=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-1
2SC1803=Si pnp=większe od 100=260=625==25=1A==
2SC1804=Si pnp=większe od 100==625==25=1A==
2SC1806=Si npn=240-900==250==61=30==
2SC1807=Si npn=240-900==250==45=30==
2SC1808=Si npn=125-900==250==60=30==
2SC180H=Ge złączowy npn=20-120=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-1
2SC180O=Si npn=125-900==250==45=30==
2SC181=Ge złączowy npn=60=większe od 10=120=25=15=400=85=TO-1
2SC1810=Si npn=100-1000=większe od 50=310==25=50==
2SC1811-1=Si pnp=100-1000=większe od 50=310==25=50==
2SC1812=Si npn=100-1000=większe od 50=310==25=50==
2SC1813=Si pnp=100-1000=większe od 50=310==25=50==
2SC1815=NPN===.4W==60V=.15A==
2SC1815=Si npn=większe od 100=200=625==45=1A==
2SC1816=Si npn=większe od 100=210=625==45=1A==
2SC1816H=Si npn=większe od 100=100=625==45=1A==
2SC1817=Si npn=większe od 100=200=625==25=1A==
2SC1818=Si npn=większe od 100=210=625==25=1A==
2SC1819=Si npn=większe od 100=100=625==25=1A==
2SC181H=Ge złączowy npn=30-200=większe od 10=120=25=15=400=85=TO-1
2SC181l-2=Si npn=40-250=100=800==40=500==
2SC182=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 30=150=25=(20)=150=150=U23
2SC182=Si npn=40-160=100=800==60=500==
2SC1820=Si npn=większe od 20=większe od 100=800==60=1A==
2SC1821=Si pnp=większe od 20=większe od 100=800==60=1A==
2SC1822=Si npn=większe od 20=większe od 100=800==80=1A==
2SC1823=Si pnp=większe od 20=większe od 100=800==80=1A==
2SC1824=Si npn=40-450=większe od 125=150==45=100==
2SC1825=Si npn=40-450=większe od 125=,150==30=100==
2SC1826=Si npn=40-450=większe od 125=350==20=100==
2SC1827=Si pnp=40-450=większe od 125=,150==45=100==
2SC1827=NPN==10MHz=30W==100V=4A==
2SC1828=Si pnp=40-450=większe od 125=350==30=100==
2SC1829=Si pnp=40-450=większe od 125=350==20=100==
2SC183=Si pnp=63-630=większe od 200=310==25=200==
2SC183=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 60=100=20=(18)=30=125=U23
2SC1830=Si pnp=63-370=większe od 200=310==25=200==
2SC1831=Si pnp=100-500=większe od 200=310==26=100==
2SC1832=Si npn=100-500=większe od 125=310==26=100==
2SC1833=Si pnp=40-250=250=801==40=500==
2SC1834=Si pnp=40-160=250=800==60=500==
2SC1837=Si pnp=większe od 50=większe od 50=8W==45=2A==
2SC1837F=Si pnp=większe od 50=większe od 50=8W==60=2A==
2SC1838=Si=większe od 50=większe od 50=8W==80=2A==
2SC1838F=Si npn=większe od 60=większe od 50=BW==45=2A==
2SC184=Si npn=większe od 60=większe od 50=BW==60=2A==
2SC184=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 100=100=20=(18)=30=125=U23
2SC1841=NPN===.5W==120V=.05A==
2SC1845=NPN===.5W==120V=.05A==
2SC1846=Si npn=większe od 60=większe od 50=BW==S0=2A==
2SC1846=NPN===.5W==120V=.05A==
2SC1847=NPN===1.2W==50V=1.5A==
2SC1847=Si npn=85-375=60=800==20=2A==
2SC1848=Si pnp=85-375=60=800==20=2A==
2SC1849=Si npn=10k-600k=większe od 100=625==100=1A==
2SC185=Si npn=10k-600k=większe od 100=625==80=1A==
2SC185=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 150=100=20=(18)=30=125=U23
2SC1850=Si npn=większe od 75=300=175==45=1A==
2SC1851=Si npn=większe od 75=300=375==25=1A==
2SC1852=Si npn=240-900=większe od 150=300==45=100==
2SC1855=Si npn=240,,900=większe od 150=100==30=100==
2SC1856=Si npn=240-900=większe od 150=300==30=100==
2SC1859-1=Si pnp=większe od 50=większe od 50=400==180=100==
2SC1859-2=Si npn=większe od 30=większe od 50=400==180=100==
2SC186=Si planarny npn=40=250=(85)=20=15=25=175=TO-1
2SC1860=Si npn=125-500=100=250==45=200==
2SC1861=Si npn=125-900=300=250==20=200==
2SC1862=Si npn=240-900=300=250==20=200==
2SC1863=Si npn=5==50==20=10==
2SC1864=Si npn===10==20=0,5==
2SC1865=Si npn===10==20=0,5==
2SC1866=Si npn===10==20=0,5==
2SC1867=Si npn===10==20=0,5==
2SC1868=Si npn=24-0,40==10==20=0,5==
2SC1869=Si npn=30-0,47==10==20=0,5==
2SC187=Si planarny npn=50=250=(85)=20=15=25=175=TO-1
2SC1870=Si npn===10==20=0,5==
2SC1871=Si npn=41-0,61==10==20=0,5==
2SC1871A=Si npn=większe od 4,0==150==50=10==
2SC1872=Si npn=większe od 6,3==210==30=20==
2SC1873=Si npn=5==100==20=10==
2SC1874=Si npn=większe od 1,5==250==30=10==
2SC1875=Si npn=większe od 3,5==300==50=10==
2SC1876=Si npn=większe od 2,7==250==27=20==
2SC1876H=Si npn=większe od 6,0==300==50=10==
2SC1879=Si npn=7-34==250==50=10==
2SC1879H=Si npn=większe od 100==250==50=10==
2SC188=Si planarny npn=50=150=600=40=(25)=200=,175=TO5
2SC1881=Si npn=większe od 4,0==300==50=10==
2SC1881K=Si npn=większe od 1,2==100==50=10==
2SC1882=Si npn=większe od 3,5==200==15=10==
2SC1882H=Si npn=większe od 3,5==200==15=10==
2SC1884=Si npn=większe od 6,3==300==30=20==
2SC1884H=Si npn=większe od 6,3==300==30=20==
2SC1885=Si npn=większe od 10,8==300==30=20==
2SC1888=Si npn=większe od 10,8==300==30=20==
2SC1889=Si npn=większe od 14,0==300==30=20==
2SC189=Si planarny npn=40=150=600=60=(40)=500=175=TO-5
2SC1890=Si npn=większe od 14,0==300==30=20==
2SC1890A4=Si npn=większe od 20=80GHz=500==8=100==
2SC1891=Si npn=większe od 10==500==25=100==
2SC1892=Si npn=500-1300==100W==100=7A==
2SC1893=Si npn=500-1300==100W==120=7A==
2SC1894=Si npn=500-1300==100W==140=7A==
2SC1895=Si npn=500-1300==100W==160=7A==
2SC1896=Si npn=większe od 30==1,2W==40=10==
2SC190=Si planarny npn=75=180=600=60=(40)=500=175=TO-5
2SC1901=Si npn=większe od 30==600==40=10==
2SC1902=Si npn=większe od 5==400==50=10==
2SC1903=Si npn=240-900=300=300==20=200==
2SC1904=Si npn===200==18=10==
2SC1905=Si npn=22==400==40=10==
2SC1906=NPN===.3W==19V=.05A==
2SC1906=Si npn=większe od 4==200==50=10==
2SC1907=Si npn=7==200==18=10==
2SC1908=Si npn==większe od 3=300==50=20==
2SC1909=Si npn==większe od 3=300==50=20==
2SC1909=NPN==27MHz=5.5W==75V=3A==
2SC191=Si złączowy npn=9-160=większe od 12=250=60=54=10=150=TO-5
2SC1910=Si npn==większe od 3=300==50=20==
2SC1911=Si npn==większe od 3=300==40=20==
2SC1912=Si npn==większe od 3=300==40=20==
2SC1913=Si npn==większe od 3=300==40=20==
2SC1913=NPN==120MHz=15W==150V=1A==
2SC1913AH=Si pnp===300==50=20==
2SC1914=Si pnp===300==50=20==
2SC1914A=Si pnp===300==50=20==
2SC1919=Si pnp===300==50=20==
2SC192=Si złączowy npn=9-160=2,5-18=250=60=54=10=150=TO-5
2SC1920=Si npn=3,5-2,0==300==50=20==
2SC1921=Si npn=3,8-2,4==300==50=20==
2SC1921=NPN===.6W==250V=.05A==
2SC1923=NPN==550MHz======
2SC193=Si złączowy npn=9-160=12-46=250=60=54=10=150=TO-5
2SC194=Si złączowy npn=9-160=większe od 34=250=60=54=10=150=TO-5
2SC1941=NPN===.8W==160V=.05A==
2SC1944=NPN===16W==80V=6A==
2SC1945=NPN===20W==80V=6A==
2SC1946=NPN===50W==35V=7A==
2SC1947=NPN==175ms===4W===
2SC195=Si złączowy npn=9-160=2,5-18=250=30=27=10=150=TO-5
2SC1953=NPN===1W==150V=.05A==
2SC1957=NPN==27ms=1.8W=====
2SC1959=NPN===.5W===.5A==
2SC196=Si złączowy npn=9-160=12-46=250=30=27=10=150=TO-5
2SC1969=Si npn=większe od 8==240==18=30==
2SC1969=NPN===20W==60V=6A==
2SC197=Si złączowy npn=9-160=większe od 34=250=30=27=10=150=TO-5
2SC1970=Si npn=większe od 8==350==20=30==
2SC1970=NPN===5W==40V=.6A==
2SC1971=NPN===12.5W==35V=2A==
2SC1971=Si npn=większe od 8==350==20=30==
2SC1972=NPN===25W==35V=3.5A==
2SC1972=Si npn=7==330===20==
2SC1973=NPN==50MHz=1W==55V=.5A==
2SC1973=Si npn=większe od 11==330===35==
2SC1974=Si npn=20==300==20=30==
2SC1975=Si npn=większe od 11==330==8'=33==
2SC1976=Si npn=20==300==20=30==
2SC1977=Si npn=większe od 7==360==8'=50==
2SC1978=Si npn=20==300==20=30==
2SC1980=NPN===.15W===.05A==
2SC1980=Si npn=14-18,5==210==14.5=30==
2SC1981=Si npn=20==300==20=30==
2SC1981S=Si npn=większe od 8==300===30==
2SC1982=Si npn=większe od 0,25==300==20=20==
2SC1982S=Si npn=25-100=większe od 0,8=29W==40=4A==
2SC1983=Si npn=25-100=większe od 0,8=5,8W==40=4A==
2SC1984=Si npn=5-60=większe od 0,8=117W==40=15A==
2SC1985=Si npn==większe od 400=11,6W==40=1,5A==
2SC1986=Si npn==550=7W==18=500==
2SC1987=Si npn==400=11,6W==18=1A==
2SC1988=Si npn==350=23,2W==18=2A==
2SC198A=Si npn==SO0=7WW==50=500==
2SC199=Si mesa npn=70=100=600=80=45=50=175=TO-5
2SC1O08=Si npn==500=11,6W==50===
2SC1Ó25=Si npn==500=23,2W==50=1,25A==
2SC1U6A=Si npn=większe od 10==7W==40=1A==
2SC20=Si mesa npn=większe od 50=większe od 70=600=40=(30)=400=150=ТО-5
2SC200=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=650=40=-=300=175=TO-5
2SC2001=Si npn=większe od 10==11,2W==40=1,5A==
2SC2002=Si npn=większe od 10==23,3W==40=3A==
2SC2009=Si npn=70-350=100=5W==18=700==
2SC201=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=650=20=-=300=175=TO-5
2SC2014=Si npn=20-120=0,75=29W==35=4A==
2SC2017=Si npn=70-350=100=5W==30=700==
2SC2018=Si npn=20-120=0,7=29W==60=4A==
2SC2019=Si npn=0-250==35W==300=2A==
2SC202=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=650=80=-=300=175=TO-5
2SC2020=Si npn=70-350=100=5W==40=700==
2SC2021R=NPN==m.cz.======
2SC2023=NPN===40W==300V=2A==20MHz
2SC2024=Si npn=50-350=100=5W==35=700==
2SC2025=Si npn=20-120=0,75=29W==40=4A==
2SC2026=NPN===.25W==30V=.05A==
2SC2026=Si npn=40-200==5W==40=700==
2SC2027=Si npn=większe od 50==35W==300=2A==
2SC2028=Si npn=35-200==5W==40=700==
2SC2028=NPN==27MHz=.7W==80V=1.5A==
2SC2029=NPN===6W==80V=2A==27MHz
2SC2029=Si npn=40-200==5W==40=700==
2SC203=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=40=-=200=175=TO-18
2SC203=Si npn=25-200==5W==300=1A==
2SC2031=Si npn=większe od 75==35W==300=2A==
2SC2032=Si npn=70-350=100=5W==18=700==
2SC2033=Si npn=20-120=0,7=29W==35=4A==
2SC2034=Si npn=12-60==117W==35=15A==
2SC2035=Si npn=40-200==5W==40=700==
2SC2036=NPN===1.4W==80V=1A==
2SC2037=NPN===.25W==30V=.05A==
2SC2037=Si npn=40-250==5W==300=1A==
2SC204=Si npn=większe od 20==35W==300=2A==
2SC204=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=20=-=200=175=TO-18
2SC2040=Si npn===70W==25=10A==
2SC2043=Si npn===70W==35=10A==
2SC2044=Si npn=większe od 25==10W==175=1A==
2SC204F=Si npn=większe od 25==4W==175=1A==
2SC205=Si npn=większe od 25==10W==175=11A==
2SC205=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=80=-=200=175=TO-18
2SC2051=Si npn=25-100==1W==40=3A==
2SC2053=Si npn=25-100==4,4W==40=3A==
2SC2055=NPN===.5W==18V=.3A==
2SC2055=Si npn=25-100==11,7W==40=3A==
2SC2056=Si npn=30-125==1W==65=3A==
2SC2057=Si npn=30-125==4,4W==65=3A==
2SC2058=NPN===.25W==40V=.05A==
2SC2060=NPN==150MHz=.75W==40V=.7A==
2SC2065=Si npn=30-125==11,7W==65=3A==
2SC2066=Si npn=30-125==1W==140=3A==
2SC2067=Si npn=30-125==4,4W==140=3A==
2SC2068=NPN==95MHz===300V=.05A==
2SC2068=Si npn=30-125==U,7W==140=3A==
2SC2069=Si npn=40-200=100=5W==70=700==
2SC206D=NPN========
2SC2070=Si npn=70-350=100=5W==70=700==
2SC2071=Si pnp=35-200=100=5W==70=700==
2SC2073=Si npn=20-70=0,7=U5W==70=15A==
2SC2073=NPN==4MHz=25W==150V=1.5A==
2SC2075=Si npn=35-175=15=35W==60=7A==
2SC2075=NPN==27MHz=3.5W==80V=4A==
2SC2076=Si npn=40-120==5W==65=1A==
2SC2078=Si npn=35-100==5W==55=1,5A==
2SC2078=NPN===10W==75V=3A==
2SC2079=Si npn=35-100==25W==55=3A==
2SC2080=Si npn=25-75==75W==55=6A==
2SC2081=Si npn=25-150=większe od 0,8=5,8W==55=4A==
2SC2082=Si npn=25-100=większe od 0,8=5,8W==140=4A==
2SC2083=Si npn=40-200=większe od 10=5,8W==175=5A==
2SC2085=Si npn=50-200=większe od 60=5,8==50=10A==
2SC2086=Si npn=40-160==10W==350=1A==
2SC2086=NPN==27MHz====.45==
2SC2088=Si npn=50-250=większe od 100=3,5A==40=700==
2SC2089=Si npn=40-160=większe od 15=3,5W==250=1A==
2SC2091=Si pnp=50-250=większe od 60=3,5W==40=1A==
2SC2092=NPN===12W==75V=3A==
2SC2092=Si npn=50-250=większe od 100=7W==40=700==
2SC2093=Si pnp=50-250=większe od 60=7W==40=1A==
2SC2094=Si pnp=30-200=100=1W==50=700==
2SC2097=NPN===85W==50V=15A==
2SC2098=Si npn=40-200=100=1W==50=700==
2SC2099=Si npn=40-200=100=1W==90=700==
2SC20O3=Si npn=50-250=100=3,5W==90=700==
2SC21=Si mesa npn=25=6=60 W=60=-=2А=150=ТО-З
2SC210=Si planarny npn=50=150=650=50=-=500=175=TO-5
2SC2100=Si pnp=50-250=100=3,5W==90=700==
2SC2101=Si npn=35-100=0,8=150W==90=30A==
2SC2102=Si npn=większe od 40=większe od 10=10W==250=1A==
2SC2103=Si npn=większe od 40=większe od 10=4W==250=1A==
2SC2103A=Si npn=większe od 40=większe od 10=10W==250=1A==
2SC2104=Si pnp=50-300=100=1W==55=700==
2SC2105=Si pnp=15-90=100=1W==55=700==
2SC2106=Si npn=15-90=100=1W==55=700==
2SC2107=Si npn=70-350=większe od 50=10W==95=2A==
2SC2109=Si pnp=70-350=większe od 50=10W==95=2A==
2SC211=Si planarny npn=50=150=650=25=-=500=175=TO-5
2SC2111=Si npn=35-120=większe od 700=3,5W==40=400==
2SC2113=Si npn=7-500=100=1W==25=700==
2SC2114=Si npn=70-500=100=1W==32=700==
2SC2115=Si npn=30-120=większe od 0,8=36W==30=4A==
2SC2116=Si npn=25-100=większe od 0,8=36W==32=4A==
2SC2117=Si npn=25-100=większe od 0,8=36W==40=4A==
2SC2118=Si npn=20-100==50W==45=6A==
2SC2119=Si npn=20-100==50W==55=6A==
2SC212=Si planarny npn=50=150=650=80=-=500=175=TO-5
2SC2120=Si npn=20-70==36W==35=4A==
2SC2120=NPN==120MHz===30V=.8A==
2SC2121=Si npn=20-70==36W==40=4A==
2SC2122=Si npn=20-70==36W==45=4A==
2SC2122A=Si npn=20-70==50W==60=6A==
2SC2123=Si pnp=50-250=większe od 60=1W==75=700==
2SC2124=Si npn=50-250=większe od 100=1W==75=700==
2SC2125=Si npn=20-70=większe od 0,8=115==95=15A==
2SC2126=Si npn=50-250=większe od 120=5W==40=1A==
2SC2127=Si pnp=70-250=większe od 60=7W==40=1A==
2SC2128=Si pnp=20-100=większe od 5=5,8W==80=6A==
2SC2129=Si pnp=20-100=większe od 5=5,8W==60=6A==
2SC213=Si planarny npn=50=150=1,5W=50=-=600=175=TO-8
2SC2130=Si pnp=20-100=większe od 5=5,8W==40=6A==
2SC2132=Si npn=większe od 25==35W==300=5A==
2SC2135=Si npn=większe od 12==45W==350=10A==
2SC2137=Si npn=większe od 12==100W==350=10A==
2SC2138=Si npn=większe od 10==100W==300=15A==
2SC2139=Si npn=większe od 8==175W==300=30A==
2SC2139A=Si npn=50-250=większe od 4=40W==100=7A==
2SC214=Si planarny npn=50=150=1,5W=25=-=600=175=TO-8
2SC2140=Si pnp=50-250=większe od 4=40W==100=7A==
2SC2141=Si npn=30-150=większe od 4=40W==70=7A==
2SC2143=Si pnp=30-150=większe od 4=40W==70=7A==
2SC2144=Si npn=20-120=większe od 4=40W==50=7A==
2SC2145=Si pnp=20-120=większe od 4=40W==50=7A==
2SC2147=Si npn=30-190=21=1,4W==250=1A==
2SC2148=Si npn=30-150=21=1,4W==300=1A==
2SC2149=Si npn=30-150=21=1,4W==350=1A==
2SC215=Si planarny npn=50=150=1,5W=80=-=600=175=TO-8
2SC2150=Si npn=50-250==300==12=150==
2SC2151=Si npn=40-250==300==12=50==
2SC2152=Si npn=27-250==300==12=50==
2SC2153=Si npn=70-250==300==12=50==
2SC2159=Si npn=20-100=większe od 0,8=5,8W==40=3A==
2SC216==50=-=650=50=(50)=300=175=TO-5
2SC2160=Si npn=25-100=większe od 0,8=5,8W==80=4A==
2SC2161=Si npn=20-100=większe od 0,8=5,8W==120=4A==
2SC2162=Si npn=20-60=większe od 0,8=5,8W==140=4A==
2SC2163=Si npn=20-60=większe od 40=175W==125=30A==
2SC2164=Si npn=20-60=większe od 40=175W==80=30A==
2SC2165=Si npn===3,5W==24=400==
2SC2165H=Si npn===3,1W==21===
2SC2166=Si npn=60-350=większe od 2GHz=2,5W==25=250==
2SC2166=NPN===12.5W==75V=4A==
2SC2168=NPN==20MHz=30W==200V=2A==
2SC217=Si planarny npn=50=-=650=25=(25)=300=175=TO-5
2SC2173=Si npn=większe od 25=większe od 4=40W==25=7A==
2SC2175=Si pnp=większe od 25=większe od 10=40W==25=7A==
2SC2176=Si npn=większe od 20==8K1==30=1A==
2SC2177=Si pnp=większe od 20==1W==30=1A==
2SC2178=Si npn=większe od 25==36W==35ł=4A==
2SC2179=Si npn=większe od 20=20=800==200=1A==
2SC218=Si planarny npn=50=-=650=80=(80)=300=175=TO-5
2SC2180=Si npn=większe od 8==100W==200=5A==
2SC2182=Si npn=15-60==150W==140=30A==
2SC2183=Si npn=25-100=większe od 2=40W==40=7A==
2SC2188=Si npn=25-100=większe od 2=40W==60=7A==
2SC218I=Si npn=20-80=większe od 2=40W==80=7A==
2SC2196=Si pnp=25-100=większe od 2=40W==40=7A==
2SC2197=Si pnp=25-100=większe od 2=40W==60=7A==
2SC2198=Si pnp=20-80=większe od 2=40W==80=7A==
2SC22=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=110=13W=75=50=600=175=ТО-8
2SC22=Si npn=240-900=250=300==30=100==
2SC220=Si planarny epitaksjalny npn=50=150=650=50=-=700=175=TO-5
2SC2204=Si npn=240-900=250=625==30=100==
2SC2206=Si npn=240-900=250=300==30=100==
2SC2207=Si npn=240-900=250=300==45=100==
2SC2208=Si npn=240-900=250=625==45=100==
2SC2208H=Si npn=240-900=250=300==45=100==
2SC221=Si planarny epitaksjalny npn=50=150=650=25=-=700=175=TO-5
2SC2212=Si pnp=125-900=200=300==30=100==
2SC2213=Si pnp=240-900=250=625==35=100==
2SC2214=Si pnp=125-900=200=300==35=100==
2SC2214-2=Si pnp=125-900=200=300==45=100==
2SC2214-3=Si pnp=240-900=250=625==45=100==
2SC2215=Si pnp=125-900=200=300==45=100==
2SC2216=Si pnp=75-260=150=250==45=200==
2SC2216=NPN==300MHz======
2SC2217=Si pnp=75-500=150=250==25=200==
2SC2218=Si pnp=125-500=150=250==20=200==
2SC2219=Si npn=50-250=większe od 100=1W===1A==
2SC222=Si planarny epitaksjalny npn=50=150=650=80=-=700=175=TO-5
2SC2220=Si npn=50-160=większe od 100=1W===1A==
2SC2221=Si pnp=50-250=większe od 100=1W===1A==
2SC2222=Si pnp=50-160=większe od 100=1W===1A==
2SC2228=Si npn=67-236=100=625==60=1A==
2SC2229=Si pnp=67-236=100=625==60=1A==
2SC2229=NPN===.8W==150V=.05A==
2SC223=Si planarny epitaksjalny npn=20=150=1,5W=50=-=1 A=175=TO-8
2SC2230=Si npn=110-450=300=300==45=100==
2SC2230=NPN==50MHz=.8W==200V=.1A==
2SC2230AH=Si npn=110-800=300=300==20=100==
2SC2231=Si npn=200-800=300=300==20=100==
2SC2231A=Si npn=40-250=większe od 50=1W==40=2A==
2SC2233=Si npn=40-250=większe od 50=1W==60=2A==
2SC2234=Si npn=50-460=większe od 100=625==60=100==
2SC2235=NPN===.9W==120V=.8A==
2SC2235=Si pnp=50-460=większe od 100=625==60=200==
2SC2236=NPN===.9W==30V=1.5A==
2SC2236=Si npn=50-460=większe od 100=625==80=100==
2SC2237=NPN==175MHz=7.5W==35V=2A==
2SC2238=NPN===25W==160V=1.5A==
2SC2238=Si pnp=50-460=większe od 100=625==80=100==
2SC2238A=Si npn=50-460=większe od 100=625==100=200==
2SC2238BH=Si pnp=50-460=100=625==100=200==
2SC2239=Si npn=125-900=większe od 150=300==45=100==
2SC224=Si planarny epitaksjalny npn=20=150=1,5W=25=-=1 A=175=TO-8
2SC2240=Si npn=125-900=większe od 150=300==30=100==
2SC2240=NPN==100MHz===120V=.1A==
2SC2241=Si npn=125-900=większe od 150=300==30=100==
2SC2242=Si pnp=125-900=większe od 150=300==45=100==
2SC2248=Si pnp=125-900=większe od 150=300==30=100==
2SC225=Si planarny epitaksjalny npn=20=150=1,5W=80=-=1 A=175=TO-8
2SC2256=Si pnp=125-900=większe od 150=300==30===
2SC2259=NPN===.4W==100V=.05A==
2SC2259=Si pnp=40-250=większe od 50=1W==40=2==
2SC226=Si planarny epitaksjalny npn=50==650=50=(50)=700=175=TO-5
2SC2260=Si pnp=40-250=większe od 50=1W==60=2==
2SC2261=Si pnp=50-280=200=880==28=3A==
2SC2262=Si npn=50-280=200=880==18=3A==
2SC22634=Si pnp=95-280=200=880==28=3A==
2SC2265=Si npn=95,„280=200=880==18=3A==
2SC2265H=Si npn=110-450=300=300==45=100==
2SC2267=Si npn=110-800=300=300==20=100==
2SC2267H4=Si npn=200-800=300=300==20=100==
2SC227=Si planarny epitaksjalny npn=50==650=25=(25)=700=175=TO-5
2SC2270=Si pnp=75-260=150=360==80=150==
2SC2270=NPN==100MHz=10W==50V=5A==
2SC2271=Si pnp=125-500=150=360==50=150==
2SC2271=NPN==50MHz=.9W==300V=.1A==
2SC2271M=Si pnp=większe od 240=150=360==40=150==
2SC2271N=Si npn=60-400=200=625==45=1A1==
2SC2272=Si pnp=60-400=150=625==45=1A==
2SC2273=Si npn=60-400=200=625==60=1A==
2SC2274=Si pnp=60-400=150=625==60=1A1==
2SC2274K1=Si npn=60-400=200=625==80=1A==
2SC2275=NPN==200MHz=25W==120V=1.5A==
2SC2277=Si pnp=60-400=150=625==80=1A==
2SC2278=NPN===80MHz==300V=.1A==
2SC2278=Si pnp=większe od 60=większe od 200=300==45=200==
2SC2279=Si pnp=większe od 80=większe od 200=300==25=200==
2SC228=Si planarny epitaksjalny npn=50==650=80=(80)=700=175=TO-5
2SC2280=Si pnp=większe od 140=większe od 200=300==20=200==
2SC2281=Si pnp=większe od 30000=250=625==30=400==
2SC2282=Si npn=większe od 30000=250=625==30=400==
2SC2283=Si npn=180-800==625==60=50==
2SC2284=Si npn=380-1550==625==45=50==
2SC2285=Si npn=400-2200==625==20=50==
2SC2286=Si npn=180-800==625==45=50==
2SC2287=Si pnp=100-600=większe od 100=625==50=200==
2SC2288=Si pnp=40-400==625==60=1A==
2SC2289=Si pnp=40-400==625==80=1A==
2SC229=Si planarny epitaksjalny npn=50==1,5W=80=(80)=1 A=175=TO-8
2SC2290=Si pnp=40-180=większe od 50=625==120=100==
2SC2291=NPN===.4W==100V=.05A==
2SC2291=Si pnp=60-240=większe od 50=625==150=100==
2SC2292=Si npn=60-250=większe od 50=625==140=100==
2SC2293=Si npn=40-250=większe od 50=625==160=100==
2SC2295=Si pnp=większe od 50=większe od 50=625==80=500==
2SC2297=Si npn=większe od 50=większe od 50=625==80=500==
2SC2298=Si npn=40-400==625==60=1A==
2SC2298-A=Si npn=40-400==625==80=1A==
2SC2298-B=Si npn=mniejsze od 500=300=500==65=200==
2SC22IO=Si npn=125-500=300=625==65=200==
2SC22O0=Si npn=75-500=300=500==65=200==
2SC23=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=110=13W=75=50=500=175=ТО-8
2SC23=Si npn=mniejsze od 900=3=500==45=200==
2SC230=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=350=80==200=175=TO-18
2SC230=Si npn=125-500=300=625==45=200==
2SC2308=Si npn=75-500=300=500==45=200==
2SC2309=Si npn=mniejsze od 900=300=500==30=200==
2SC231=Si npn=125-900=300=625==30=200==
2SC231=Si epitaksjalny mesa npn=40==650=50=(50)=700=175=TO-5
2SC2310=Si npn=75-900=300=500==30=200==
2SC2310=NPN==230MHz=.2W==55V=.1A==
2SC2311=Si npn=mniejsze od 900=300=500==30=200==
2SC2312=NPN===18.5W==60V=6A==
2SC2314=Si npn=240-900=250=625==30=200==
2SC2314=NPN===5W==45V=1A==
2SC2315=NPN==B=800=50W==80V=6A=
2SC2316=NPN===50W==100V=6A==
2SC2318=Si npn=240-900=300=500==30=200==
2SC2319=Si npn=mniejsze od 900=300=500==45=200==
2SC231H=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=większe od 100=200=30=20=100=175=TO-1
2SC232=Si epitaksjalny mesa npn=40==650=25=(25)=700=175=TO-5
2SC232=Si npn=240-900=250=625==45=200==
2SC2320=NPN===.3W===.2A==
2SC2321=Si npn=240-900=300=500==45=200==
2SC2322=Si pnp=mniejsze od 500=150=500==65=200==
2SC2323=Si pnp=125-500=280=625==65=200==
2SC2324=Si pnp=75-500=150=500==65=200==
2SC2324K=Si pnp=mniejsze od 500=150=500==45=200==
2SC2325=Si pnp=125-500=320=625==45=200==
2SC2326=Si pnp=75-500=150=500==45=200==
2SC2327=Si pnp=mniejsze od 900=150=500==30=200==
2SC2328=Si pnp=125-900=360=625==30=200==
2SC2328=NPN==2.2GHz===20V=.03A==
2SC2329=Si pnp=75-900=150=500==30=200==
2SC233=Si pnp=mniejsze od 900=150=500==30=200==
2SC233=Si epitaksjalny mesa npn=40==650=80=(80)=700=175=TO-5
2SC2330=Si pnp=240-900=250=625==30=200==
2SC2330=NPN===31.6W==38V=6A==
2SC2331=NPN===15W==150V=2A==
2SC2331=Si pnp=125-900=150=500==30=200==
2SC2333=Si pnp=mniejsze od 900=150=500==45=200==
2SC2334=Si pnp=240-900=250=625==45=200==
2SC2334=NPN===40W==150V=7A==
2SC2335=Si pnp=125-900=150=500==45=200==
2SC2335=NPN===40W==500V=7A==
2SC2336=NPN=====200V===
2SC2338=Si npn=125-500=większe od 150=300==45=200==
2SC2339=Si npn=125-90=większe od 150=300==20=200==
2SC234=Si epitaksjalny mesa npn=20=140=1,8W=100=-=1,5A=175=TO-8
2SC234=Si npn=240-900=większe od 150=300==20=200==
2SC2341=Si npn=120-320==350==20=100==
2SC2342=Si pnp=120-320==350==20=100==
2SC2344=NPN===25W==160V=1.5A==
2SC2344=Si pnp=60-300=200=300==70=200==
2SC2345=Si pnp=60-300=200=300==70=200==
2SC2347=Si npn=20k-70k=większe od 150=625==40=1A==
2SC2348=Si npn=10k-50k=większe od 150=625==55=1A==
2SC2349=Si npn=40-250=130=800==45=1,5A==
2SC234H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 140=350=70=25=100=175=ТО-1
2SC235=Si epitaksjalny mesa npn=20=120=1,8W=100==1,5 A=175=TO-8
2SC2356=Si pnp=40-250=50=800==45=1,5A==
2SC2357=Si npn=40-160=130=800==60=1,5A==
2SC2358=Si pnp=40-160=50=800==60=1,5A==
2SC2359=Si npn=40-160=130=800==80=1,5A==
2SC236=Si epitaksjalny mesa npn=17=100=1,8W=90=.=500=175=TO-8
2SC236=Si pnp=40-160=50=800==80=1,5A==
2SC2362=NPN==130MHz=.4W==120V=.05A==
2SC2362=Si npn=380-1,4k=większe od 100=625==30=200==
2SC2362K4=Si npn=380-1,4k=większe od 100=625==45=200==
2SC2363=Si npn=60-300=150=300==70=200==
2SC2366=Si npn=60-300=150=300==70=200==
2SC2367=Si pnp=140-600=większe od 200=300==30=200==
2SC237=Si planarny epitaksjalny npn=80=450=350=25==300=175=TO-18
2SC237=Si pnp=140-600=większe od 200=300==30=200==
2SC2375=Si pnp=63-630=większe od 100=625==40=1A==
2SC2376=Si pnp=63-630=większe od 100=625==25=1A==
2SC2379=Si npn=63-630=większe od 100=625==40=1A==
2SC238=Si npn=63-630=większe od 100=625==25=1A==
2SC238=Si planarny epitaksjalny npn=80=300=500=30=-=100=200=TO-5
2SC2380=Si npn=większe od 2000=200=800==45=2A==
2SC2382=Si pnp=większe od 2000=200=800==45=2A==
2SC2383=NPN==20MHz=.9W==160V=1A==
2SC2383=Si npn=większe od 2000=200=800==60=2A==
2SC2384=Si pnp=większe od 2000=200=800==60=2A==
2SC2388=Si npn=większe od 2000=200=800==80=2A==
2SC2389=NPN==140MHz=.3W==120V=.05A==
2SC238I=Si pnp=większe od 2000=200=800==80=2A==
2SC239=Si planarny epitaksjalny npn=80=450=350=35=-=300=175=TO-18
2SC2391=Si pnp=większe od 20k=200=350==30=800==
2SC2392=Si npn=większe od 20k=200=350==30=800==
2SC2394=Si pnp=większe od 10k=200=350==60=800==
2SC2395=NPN==28MHz=10W==40V=5A==
2SC2395=Si npn=większe od 10k=200=350==60=800==
2SC2396=Si pnp=120-260=150=200==20=200==
2SC2398=Si pnp=120-260=150=200==20=200==
2SC2398-1=Si pnp=215-500=150=200==20=200==
2SC2398-2=Si pnp=35-600=180=300==20=100==
2SC24=Si pnp=215-500=150=200==20=200==
2SC24=Si mesa npn=50=150=500=60==100=150=ТО-5
2SC24=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=110=12W=100=7.0=500=175=ТО-8
2SC240=Si npn=110-220=300=200==20=200==
2SC240=Si mesa npn=większe od 15=35=75 W=100=65=5 A=175=TO-3
2SC2402=Si npn=110-220=300=200==20=200==
2SC2403=Si npn=200-450=300=200==20=200==
2SC2408=Si npn=200-450=300=200==20=200==
2SC241=Si mesa npn=większe od 15=35=75 W=60=40=5 A=175=TO-3
2SC241=Si npn=420-800=300=200==20=200==
2SC2419=Si npn=420-800=300=200==20=200==
2SC242=Si mesa npn=większe od 15=35=75W=100=60=5A=175=TO-3
2SC242=Si npn=większe od 125=większe od 125=150==32=200==
2SC2420=Si npn=125-900=większe od 125=150==32=200==
2SC2425=Si pnp=większe od 125=180=150==32=200==
2SC2428=Si pnp=125-900=180=150==32=200==
2SC243=Si mesa npn=większe od 15=35=25W=140=80=5 A=175=TO-3
2SC243=Si pnp=większe od 60=większe od 200=225==50=200==
2SC2430=Si pnp=większe od 80=większe od 200=225==30=200==
2SC2431=Si pnp=większe od 140=większe od 200=225==30=200==
2SC2432=Si npn=100-630=większe od 100=350==32=1A==
2SC2433=Si npn=100-630=większe od 100=350==32=1A==
2SC2434=Si npn=100-630=większe od 100=350==45=1A==
2SC2435=Si npn=100-630=większe od 100=350==45=1A==
2SC2436=Si pnp=100-630=większe od 100=350==32=1A==
2SC2441=Si pnp=100-630=większe od 100=350==32=1A==
2SC2444=Si pnp=100-630=większe od 100=350==45=1A==
2SC2445=Si pnp=100-630=większe od 100=350==45=1A==
2SC2456=Si pnp=120-260=150=200==45=200==
2SC2458=Si pnp=120-260=150=200==45=200==
2SC2458=NPN==80MHz=.2W==50V=.15A==
2SC2458LH=Si pnp=215-500=150=200==45=200==
2SC2459=Si pnp=215-500=150=200==45=200==
2SC2460A1=Si npn=110-220=300=200==45=200==
2SC2461A1=Si npn=110-220=300=200==45=200==
2SC2466=NPN==2.2GHz===30V=.05A==
2SC247=Si planarny npn=60=150=600=100=-=100=175=TO-5
2SC248=Si planarny npn=60=170=300=70=(60)=5A=175=TO-18
2SC2481=NPN==20MHz=20W==150V=1.5A==
2SC2481=Si npn=200-450=300=200==45=200==
2SC2482=NPN===.9W==300V=.1A==
2SC2482=Si npn=200-450=300=200==45=200==
2SC2483=NPN==120MHz=15W==160V=1.5A==
2SC2483=Si npn=100-630=większe od 100=450==32=1A==
2SC2484=Si npn=100-630=większe od 100=450===1A==
2SC2485=NPN==15MHz=70W==100V=6A==
2SC2485=Si pnp=63-400=większe od 100=450===1A==
2SC2486=Si pnp=63-400=większe od 100=450===1A==
2SC2489=Si npn=100-630=większe od 100=870===1A==
2SC249=Si planarny npn=60=170=500=70=(60)=70=175=TO-5
2SC2491=NPN===50W==100V=6A==
2SC250=Si planarny npn=45=170=60=20=25=25=175=TO-44
2SC2500=Si npn=100-630=większe od 100=870===1A==
2SC2501=Si pnp=63-400=większe od 100=870===1A==
2SC2502=Si pnp=63-630=większe od 100=870===1A==
2SC2503=Si npn=125-500=większe od 150=225==50=200==
2SC2504=Si npn=125-900=większe od 150=225==30=200==
2SC2505=Si npn=240-900=większe od 150=225==30=200==
2SC2506=Si pnp=80-300=większe od 200=300==60=200==
2SC2507=Si pnp=150-400=większe od 200=300==50=200==
2SC2508=Si npn=100-400=większe od 120=610==40=1,2A==
2SC2509=Si npn=100-400=120=800==40=1,2A==
2SC251=Si npn=100-300=120=610==60=1,2A==
2SC251=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=200=30=15=30=150=TO-72
2SC2510=Si npn=100-300=120=800==60=1,2A==
2SC251A=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=2C0=30=15=3o=150=TO-72
2SC252=Si pnp=100-300=większe od 135=610==40=1,2A==
2SC252=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=200=30=15=3o=150=TO-72
2SC2522=Si pnp=100-300=większe od 135=800==40=1,2A==
2SC2523=Si pnp=100-300=większe od 135=610==60=1,2A==
2SC2524=Si pnp=100-300=większe od 135=800==60=1,2A==
2SC2525=Si npn=100-400=80=540==40=1A==
2SC2526=Si npn=100-400=80=700==40=1A==
2SC2527=NPN==80MHz=60W==120V=10A==
2SC2527=Si npn=100-300=80=540==60=1A==
2SC2529=Si npn=100-300=80=700==60=1A==
2SC253=Si pnp=100-300=większe od 135=540==40=1A==
2SC253=Si planarny epitaksjalny npn=50=900=200=30=15=30=150=TO-72
2SC2534=Si pnp=100-300=większe od 135=700==40=1A==
2SC2535=Si pnp=100-300=większe od 135=540==60=1A==
2SC2536=Si pnp=100-300=większe od 135=700==60=1A==
2SC2538=NPN===.7W==40V=.4A==
2SC2542=NPN===40W==450V=5A==
2SC2543=Si pnp=100-600=100=310==45=1A==
2SC2544=Si pnp=100-600=1oo=310==45=1A==
2SC2545=Si pnp=100-600=100=310==25=1A==
2SC2546=Si pnp=100-600=100=310==25=1A==
2SC2547=Si npn=100-600=200=310==45=1A==
2SC2547=NPN===.4W==120=.1A==
2SC2550=Si npn=100-600=200=310==45=1A==
2SC2553=NPN===40W==500V=5A==
2SC2562=Si npn=100-600=200=310==25=1A==
2SC2562=NPN==120MHz=25W==60V=5A==
2SC2563=NPN==90MHz=80W==120V=8A==
2SC2564=Si npn=100-600=200=310==25=1A==
2SC2564=NPN==60MHz=120W==140V=12A==
2SC2565=Si npn=większe od 2000=350=3,5W==45=1A==
2SC257=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 30=150=35=20=200=150=U23
2SC2570=NPN===.6W==25V===
2SC2577=NPN===60W==120V=6A==
2SC2578=NPN==20MHz=70W===7A==
2SC2579=NPN==20MHz=80W==160V=8A==
2SC2581=NPN===100W==200V=10A==
2SC2590=NPN==250MHz=5W==120V=.5A==
2SC2591=NPN==250MHz=20W==150V=1A==
2SC2592=NPN==250MHz=20W==180V=1A==
2SC2603=NPN===.3W==50V=.2A==
2SC2608=NPN==20MHz=200W==200V=17A==
2SC2610=NPN==80MHz=.8W==300V=.1A==
2SC2610=Si npn=większe od 63=100=450==125=1A==
2SC2611=Si pnp=większe od 63=100=450==125=1A==
2SC2611=NPN==80MHz=.8W==300V=.1A==
2SC2625=NPN===80W==450=10A==
2SC2630=NPN===100W==35V=14A==
2SC2631=NPN===.75W==150V=.05A==
2SC2632=NPN===1W==150V=.05A==
2SC2638=Si npn=większe od 63=większe od 30=450==100=1A==
2SC2639=Si npn=70-400=większe od 100=625==60=200==
2SC2640=Si pnp=70-400=większe od 100=625==60=200==
2SC2641=Si=70-400=większe od 100=625==80=200==
2SC2642=Si=70-400=100=625==80=200==
2SC2643=Si=70-400=100=625==100=200==
2SC2655=NPN===.9W==50V=2A==
2SC2655=Si=70-400=100=625==100=200==
2SC266=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 43=większe od 200=100=30=20=30=150=U23
2SC266=Si=większe od 1k==1W==60=800==
2SC2660=NPN==30MHz=30W==200V=2A==
2SC2665=NPN==10MHz=55W==100V=4A==
2SC2668=NPN==550MHz======
2SC2668=Si=większe od 63=100=450==100=1A==
2SC2669=Si=większe od 63=100=350==125=1A==
2SC267=Si=większe od 63=100=350==125=1A==
2SC2670=Si=większe od 63=100=350==125=1A==
2SC2671=NPN==2.5GHz===25V=.07A==
2SC267A=Si=większe od 63=100=350==125=1A==
2SC268=Si planarny epitaksjalny npn=25-100=większe od 60=150=60=60=30=150=U23
2SC268=Si=większe od 50=większe od 100=625==45=1A==
2SC2681=NPN==80MHz=100W==115V=10A==
2SC2682=NPN==160MHz=8W==180V=.1A==
2SC268A=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=większe od 60=150=80=80=30=150=U23
2SC268A=Si=większe od 50=większe od 60=625==45=1A==
2SC268B=Si=większe od 50=większe od 100=625==60=1A==
2SC269=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=większe od 200=150=25=20=200=150=U23
2SC269=Si=większe od 50=większe od 60=625==60=1A==
2SC2690=NPN==160MHz=20W==120V=1.2A==
2SC2694=NPN==175MHz=75W==35V=20A==
2SC27=Si mesa npn=50=150=500=60==100=150=TO-5
2SC270=Si mesa npn=24-92=większe od 10=50W=270=75=5 A=150=TO-3
2SC2705=NPN===10W==150V=.05A==
2SC2706=NPN==90MHz=100W==140V=10A==
2SC271=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 1000=100=25=12=20=150=U23
2SC2710=Si=większe od 50=większe od 100=625==80=1A==
2SC2712=NPN==150MHz SMD===60V=.15A==
2SC2714=NPN==550MHz===40V=.02A==
2SC2717=Si=większe od 50=większe od 60=625==80=1A==
2SC272=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 1000=100=25=12=20=150=U23
2SC2724=NPN==200MHz===30V=.03A==
2SC273=Si planarny npn=50=większe od 100=500=120=120=1 A=150=TO-18
2SC2738=NPN==1MHz=25W==400V=2A==
2SC2750====100W==150V=15A==
2SC276A=Si planarny epitaksjalny npn=70=90=150=60=30=200=150=U23
2SC2774=NPN==20MHz=200W==200V=17A==
2SC2785=NPN===.3W==60V=.1A==
2SC2786=NPN==600MHz======
2SC28=Si mesa npn=30=100=225=40=-=50=150=TO-5
2SC280H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 80==(2X80)=30=20=10=125=-
2SC281=Si pnp=60-500=większe od 80=200=30=20=100=175=TO-1
2SC2810=NPN==20MHz=50W==300V=7A==
2SC282=Si pnp=60=większe od 100=350=30=20=100=175=TO-1
2SC282H=Si planarny epitaksjalny npn=60-320==350=30=20=100=175=TO-1
2SC283=Si mesa npn=35-250=większe od 80=350=50=20=100=175=ТО-1
2SC2837=NPN==70MHz=100W==150V=10A==
2SC2839E=NPN==w.cz.======
2SC283H=Si planarny epitaksjalny npn=35-120=większe od 100=350=50=20=100=175=ТО-1
2SC284=Si pnp=35=200=350=70=35=100=175=ТО-1
2SC285=Si planarny epitaksjalny npn=60=320=500=50=-=200=200,=ТО-5
2SC285=Si=40-250=50=1W==45=1,5A==
2SC285A=Si planarny epitaksjalny npn=60=320=500=50=-=200=200=ТО-5
2SC285A=Si=40-160=50=1W==60=1,5A==
2SC286=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 600=100=20=12=10=150-=U23
2SC287=Si=40-160=50=1W==80=1,5A==
2SC287=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=100=20=12=10=150=U23
2SC2873=NPN==100MHz===50V=2A==
2SC2878=NPN===.4W==50V=.3A==
2SC287A=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 600=150=35=15=20=150=U23
2SC287A=Si=40-250=50=1W==45=1,5A==
2SC288=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 850=100=30=12=10=150=U23
2SC288=Si=40-160=50=1W==60=1,5A==
2SC2882=NPN==120MHz===80V=.4A==
2SC288A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 850=150=35=15=20=150=U23
2SC288A=Si=40-160=50=1W==80=1,5A==
2SC288A-1=Si=125-700=większe od 125=500==32=200==
2SC289=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 900=100=25=12=10=150=U23
2SC2898=NPN===50W==500V=8A==
2SC29=Si mesa npn=30=100=115=40=-=25=150=TO-5
2SC291=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=1 W=70=40=ЗА=175=ТО-5
2SC2911=NPN==150MHz=10W==180V=140mA==
2SC292=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=1 W=100=60=ЗА=175=ТО-5
2SC2922=NPN==50MHz=200W==180V=17A==
2SC2923=NPN==140MHz===300V=.1A==
2SC293=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=1 W=130=80=З'А=175=ТО-5
2SC294=Si=125-700=większe od 200=625==32=200==
2SC2944=NPN===100W==250V=15A==
2SC294-M=Si=125-700=większe od 125=500==45=200==
2SC2958=NPN===1W==160V=.5A==
2SC297=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=10W=70=40=ЗА=175=-
2SC2979=NPN===40W==800V=3A==
2SC2987=NPN==60MHz=120W==140V=12A==
2SC2988=NPN==175MHz===36V=.5A==
2SC299=Si planarny epitaksjalny npn=70=większe od 35=10W=130=80=ЗА=175=-
2SC2I31=Si=125-700=większe od 200=625==45=200==
2SC2S1A=Si=85-375=65=800==20=2A==
2SC30=Si=85-375=65=800==20=2A==
2SC30=Si mesa npn=20-100=250=1,5W=60=25=80=150=TO-5
2SC300=Si planarny npn=50=400=360=25=15=100=175=ТО-18
2SC300=Si=większe od 125=większe od 125=150==45=200==
2SC301=Si planarny npn=50=400=360=25=15=100=175=ТО-1 В
2SC301=Si=125-900=większe od 125=150==45=200==
2SC302=Si planarny npn=50=400=360=50=20=100=175=ТО-18
2SC302=Si=większe od 125=180=150==45=200==
2SC3020=NPN==520MHz=3.3W==35V=1A==
2SC3022=NPN==520MHz=22W==35V=7A==
2SC3026=NPN===50W==1700V=6A==
2SC302-M=Si=125-900=180=150==45=200==
2SC303=Si planarny npn=20=180=800=50=(40)=500=175=ТО-5
2SC3030=NPN==DARLINGTON=80W==800V=7A==
2SC3039=NPN===52W==500V=7A==
2SC304=Si planarny npn=25=200=800=60=(40)=500=175=ТО-5
2SC3042=NPN===100W==400V=12A==
2SC305=Si planarny npn=30=200=800=80=(80)=500=175=ТО-5
2SC3052F=NPN==200MHz SMD===50V=.2A==
2SC306=Si=100-630=większe od 100=625==32=1A==
2SC307=Si planarny npn=85=200=800=80=40=500=175=ТО-5
2SC307=Si=100-630=większe od 100=625==45=1A==
2SC3073=NPN==100MHz=15W==30V=3A==
2SC308=Si planarny npn=65=90=800=100=60=500=175=ТО-5
2SC309=Si=100-630=większe od 100=625==32=1A==
2SC31=Si planarny epitaksjalny npn=20-55=200=750=60=25=200=175=TO-5
2SC31=Si=100-630=większe od 100=625==45=1A==
2SC310=Si planarny npn=65=120=000=140=100=500=175=ТО-5
2SC310=Si=125-700=200=500==32=200==
2SC3117=NPN==120MHz=10W==180V=1.5A==
2SC313=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=12=50=200=06 х 6 ТО-18
2SC313H=Si planarny epitaksjalny npn=35-120=600=150=30=19=50=175=ТО-18
2SC3148=NPN===40W==900V=3A==
2SC314H=Si planarny epitaksjalny npn=5-100=większe od 50=2W 20W=75=60=1,2А=175=ТО-39
2SC3150=NPN===50W==900V=3A==
2SC3153=NPN===100W==900V=6A==
2SC3156=NPN==15MHz=120W==900V=6A==
2SC3158=NPN===60W==500V=7A==
2SC315H=Si planarny epitaksjalny npn=5-100=większe od 50=2W 20 W=75=60=1,2А=175=ТО-39
2SC316=Si planarny npn=większe od 100=80=300=45="=50=175=ТО-18
2SC3169=NPN==8MHz=25W==500V=2A==
2SC317=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 100=350=70=50=100=175=TO-1
2SC3175=NPN===50W==400V=7A==
2SC3178=NPN===60W==1200V=2A==
2SC3179=NPN==15MHz=30W==60V=4A==
2SC317H=Si planarny npn=35-200=większe od 100=350=70=50=100=175=TO-1
2SC318=Si planarny npn=350=150=300=32=32=30=175=TO-18
2SC3180N=NPN===60W==80V=6A==
2SC3181=NPN==30MHz=80W==120V=8A==
2SC3182=NPN===100W==140V=10A==
2SC318A=Si=125-700=większe od 250=625==32=200==
2SC319=Si=125-700=200=500==45=200==
2SC3199=NPN==130MHz=.2A==60V=.15A==
2SC32=Si=125-700=większe od 250=625==45=200==
2SC32=Si planarny epitaksjalny npn=40-110=250=750=60=25=200=175=TO-5
2SC320=Si=10-35=7=600==64=100==
2SC320=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 400=2,5W=40=20=500=175=TO-33
2SC3211=NPN==3MHz=70W==800V=5A==
2SC321H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 300=360=40=15=200=175=TO-18
2SC321H=Si=15-60=7=600==64=100==
2SC3225=NPN===.9W==40V=2A==
2SC323=Si planarny epitaksjalny npn=90=250=250=40=-=100=175=TO-18
2SC3244E=NPN===60W==500V=8A==
2SC3246=NPN==130MHz=.9W==30V=1.5A==
2SC3259=NPN===40W==800V=3A==
2SC3260=NPN===50W===3A==
2SC3262=NPN===100W==800V=10A==
2SC3263=NPN===130W==230V=15A==
2SC3264=NPN==60MHz=200W==230V=17A==
2SC3271=NPN===5W==300V=1A==80MHz
2SC3277=NPN===90W==400V=10A==
2SC3279=NPN==150MHz=.75W==30V=2A==
2SC3280=NPN===120W==160V=12A==
2SC3281=NPN===150W==200V=15A==
2SC3284=NPN==60MHz=125W==150V=14A==
2SC3293=NPN===20W==50V=1.2A==
2SC3298=NPN===20W==160V=1.5A==
2SC3299=NPN===20W==60V=5A==
2SC32A=Si planarny epitaksjalny npn=50-120=200=750=60=25=200=175=TO-5
2SC32-M=Si=większe od 63=100=450==100=1A==
2SC3303=NPN==120MHz=20W==100V=5A==
2SC3306=NPN===100W==500V=10A==
2SC3307=NPN===150W==900V=10A==
2SC3309=NPN===20W==500V=2A==
2SC3310=NPN===30W==500V=5A==
2SC3320=NPN===80W==500V=15A==
2SC3326=NPN==30MHz===50V=.3A==
2SC3330=NPN==200MHz=.3W==60V=.2A==
2SC3346=NPN==90MHz=40W==80V=12A==
2SC3353=NPN===40W==800V=5A==
2SC3355=NPN==6.5GHz=.6W==20V=.1A==
2SC3356=NPN==7GHz=.2W==20V=.1A==
2SC3358=NPN==7GHz===20V=.1A==
2SC3377=NPN==150MHz=.6W==40V=1A==
2SC3378=NPN==100MHz=.2W==120V=.1A==
2SC3379=NPN===3W==20V=1.5A==
2SC3381=NPN==170MHz=.4W==80V=.1A==
2SC3397=NPN==250MHz===50V=.1A==
2SC3399=NPN==250MHz===50V=.1A==
2SC34=Ge złączowy npn=większe od 14=większe od 3,5=140=20=-=250=75=TO-1
2SC3400=NPN==250MHz===50V=.1A==
2SC3402=NPN==250MHz===50V=.1A==
2SC3405=NPN===20W==900V=.8A==
2SC3412=NPN===50W==1200V=8A==
2SC3419=NPN==100MHz=5W==40V=.8A==
2SC3420Y=NPN==100MHz=10W==50V=5A==
2SC3421Y=NPN==120MHz=10W==120V=1A==
2SC3422Y=NPN==100MHz=10W==40V=3A==
2SC3423=NPN===5W==150V=.05A==
2SC3457=NPN===50W==1100V=3A==
2SC3459=NPN===90W==1100V=4.5A==
2SC3460=NPN===100W==1100V=6A==
2SC3461=NPN===120W==1100V=8A==
2SC3466=NPN===120W==1200V=8A==
2SC3468=NPN==150MHz=1W==300V=.1A==
2SC3481=NPN===120W==1500V=5A==
2SC3482=NPN===120W==1500V=5A==
2SC3486=NPN===120W==1500V=6A==
2SC35=Ge złączowy npn=większe od 35=większe od 4,5=140=20=-=400=75=TO-1
2SC350=Si planarny epitaksjalny npn=45-250==200=30=20=100=175=TO-1
2SC3502=NPN===1.2W==200V=.1A==
2SC3503=NPN==150MHz===300V=.1==
2SC3504=NPN==500MHz=.9W==70V=.05A==
2SC3507=NPN===80W==1000V===
2SC350H=Si planarny epitaksjalny npn=80-300=większe od 110=200=30=20=100=175=TO-1
2SC352A=Si=20-70=7=600==64=100==
2SC353=Si mesa npn=50=160=750=60=-=100=150=TO-5
2SC353=Si mesa npn=50=130=750=40=-=100=150=TO-5
2SC353A=Si=10-35=7=600==32=100==
2SC354=Si planarny npn=100=180=7W=40=-=1,5A=175=TO-5
2SC354=Si=15-60=7=600==32=100==
2SC355=Si=125-500=250=300==45=100==
2SC355=Si planarny npn=100=180=15W=75=-=2,5 A=175=TO-60
2SC3552====150W==1100V=12A==
2SC356=Si planarny epitaksjalny npn=60=400=300=30=20=200=150=TO-46
2SC356=Si=240-900=350=300==20=100==
2SC35A=Si=125-700=większe od 125=1W==32=200==
2SC36=Ge złączowy npn=większe od 50=większe od 9=140=20=-=400=75=TO-1
2SC3616=NPN=====25V=.7A==
2SC366=Si planarny epitaksjalny npn=60=120=300=50=-=400=150=TO-98
2SC366G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 100=300=60=40=400=125=TO-98
2SC366GTM=Si=125-700=większe od 125=1W==32=200==
2SC367=Si planarny epitaksjalny npn=30-600=większe od 100=300=40=20=400=125=TO-98
2SC367=Si=125-700=większe od 125=1W==45=200==
2SC3675=NPN===10W==1500V=.1A==
2SC3678=NPN===80W==900V=3A==
2SC3679=NPN===100W==900V=5A==
2SC367G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 100=300=40=20=400=125=TO-98
2SC368=Si planarny epitaksjalny npn=200-1200=większe od 50=250=40=30=100=175=TO-18
2SC3680=NPN==6MHz=120W==900V=7A==
2SC3687=NPN===150W==1500V=8A==
2SC3688=NPN===150W==1500V=10A==
2SC369=Si planarny epitaksjalny npn=150-800=150=200=18=18=100=125=TO-98
2SC369G=Si planarny epitaksjalny npn=200-1200=większe od 50=200=40=20=100=175=TO-98
2SC37=Si planarny epitaksjalny npn=50=250=200=40=25=100=150=TO-5
2SC370=Si planarny epitaksjalny npn=25-50=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC370G=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC371=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC371G=Si planarny epitaksjalny npn=70-140=większe od 80=200=35=3o=100=125=TO-98
2SC372=Si planarny epitaksjalny npn=70-240=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC372=NPN==200MHz=.2W==35V=.1A==
2SC372=Si=125-700=większe od 125=1W==45=200==
2SC372G=Si planarny epitaksjalny npn=120-240=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC373=Si planarny epitaksjalny npn=200-400=większe od 80=200=35=30=100=125=• TO-98
2SC373G=Si planarny epitaksjalny npn=200-400=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC373GTM=Si=125-500=większe od 125=1W==60=100==
2SC374=Si planarny epitaksjalny npn=350-700=większe od 80=200=35=30=100=125=TO-98
2SC3746=NPN==100ns=20W==80V=5A==
2SC375=Si planarny epitaksjalny npn=100=600=200=20=12=50=125=TT-98
2SC376=Si planarny epitaksjalny npn=20-160=większe od 100=200=70=70=100=125=TO-98
2SC377=Si planarny epitaksjalny npn=70=150=200=35=30=30=125=TO-98
2SC378=Si planarny epitaksjalny npn=140=150=200=35=30=30=125=TO-98
2SC3782=NPN==400MHz=15W==200V=.2A==
2SC3788=NPN==150MHz=5W==200V=.1A==
2SC379=Si planarny epitaksjalny npn=70=300=200=30=20=100=125=TO-98
2SC3795=NPN===40W==800V=5A==
2SC38=Si planarny epitaksjalny npn=50=250=500=40=25=100=150=TO-5
2SC380=Si planarny epitaksjalny npn=50=300=200=30=20=100=125=TO-98
2SC380=NPN==200ms===35V=.03A==
2SC380=Si=125-500=większe od 125=1W==60=100==
2SC3807=NPN==260MHz=15W==30V=2A==
2SC380A=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=100-400=200=35=30=30=125=TO-98
2SC380TM=Si npn=125-500=większe od 125=1W==60=100==
2SC381=Si planarny epitaksjalny npn=25-140=większe od 250=100=40=30=20=125=TO-98
2SC381=Si npn=175-700=większe od 125=1W==45=50==
2SC382=Si planarny npn=większe od 30=większe od 400=150=40=-=50=125=TO-98
2SC382G=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=150=40=-=50=125=TO-98
2SC382R=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=150=40=-=50=125=TO-98
2SC382TM=Si pnp=175-700=180=1W==45=50==
2SC383=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 300=300=75=40=50=125=TO-98
2SC383ATM=Si pnp=większe od 100=większe od 250=350==40=200==
2SC383TM=Si pnp=100-400=większe od 250=350==45=200==
2SC384=Si planarny epitaksjalny npn=80=500=200=20=-=20=125=TO-98
2SC384=Si planarny epitaksjalny npn=25-200=większe od 250=200=20=18=50=125=TO-98
2SC385=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 600=200=20=-=20=125=TO-96
2SC3855=NPN==20MHz=100W==200V=10A==
2SC3858=NPN==20MHz=200W==200V=17A==
2SC385A=Si pnp=100-600=większe od 300=350==45=200==
2SC385A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=15=20=125=TO-98
2SC387=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 650=200=20=12=50=125=TO-98
2SC387=Si pnp=większe od 100=większe od 250=350==25=200==
2SC387A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 650=200=30=15=50=125=TO-98
2SC387G=Si planarny epitaksjalny npn=60    .=1000=200=20=12=50=125=TO-98
2SC388=Si planarny epitaksjalny npn=80>16=większe od 350=200=20=-=20=125=TO-98
2SC3883=NPN===50W==1500V=5A==
2SC388A=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 300=300=25=25=50=125=TO-98
2SC388A=Si pnp=125-500=180=1W==60=100==
2SC388A=NPN==400MHz======
2SC388ATM=Si pnp=125-500=180=1W==60=100==
2SC3892=NPN===50W==1500V=7A==
2SC3895=NPN===70W==1500V=8A==
2SC39=Si mesa npn=50=500=250=25=(15)=50=150=TO-18
2SC39=NPN==220MHz===40V=2A==
2SC390=Si pnp=125-700=180=1W==32=200==
2SC390=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=większe od 600=150=30=20=20=150=TO-72
2SC3907=NPN==30MHz=130W==180V=12A==
2SC392=Si pnp=125-700=180=1W==32=200==
2SC3927=NPN===120W==900V=10A==
2SC394=NPN==200ms===25V=.1A==
2SC394=Si planarny npn=25-240=większe od 100=200=35=30=100=125=TO-98
2SC394=Si pnp=125-700=180=1W==45=200==
2SC3944=NPN==300MHz=40W==150V=1A==
2SC395=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 400=250=20=12=200=175=TO-18
2SC3950=NPN=====30V=.5A==
2SC3953=NPN==400MHz=8W==120V=2A==
2SC395A=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 200=300=20=12=500=175=TO-18
2SC397=Si planarny epitaksjalny npn=80=800=200=20=12=50=175=TO-72
2SC3972=NPN===40W==800V=5A==
2SC3973=NPN===45W==800V=7A==
2SC398=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 250=200=20=20=20=150=TO-72
2SC398=Si pnp=125-700=180=1W==45=200==
2SC399=Si npn=100-400=większe od 200=300==60=200==
2SC399=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 250=200=20=20=20=150=TO-72
2SC39A=Si mesa npn=120=350=250=25=(15)=50=150=TO-18
2SC3C6=Si planarny npn=85=150=800=50=30=500=175=ТО-5
2SC40=Si mesa npn=50=750=250=25=(15)=50=150=TO-18
2SC400=Si planarny epitaksjalny npn=30-350=większe od 100=250=30=20=100=175=TO-72
2SC400=Si npn=100-450=większe od 50=150==40=30==
2SC400-M=Si npn=250-600=większe od 200=300==50=200==
2SC401=Si planarny epitaksjalny npn=90=170=100=50=25=100=125=ерох
2SC402=Si planarny epitaksjalny npn=90=170=100=50=25=100=125=ерох
2SC402A=Si planarny epitaksjalny npn=60=140=180=50=-=100=125=ерох
2SC403=Si planarny epitaksjalny npn=60=170=100=50=25=100=125=ерох
2SC403A=Si epitaksjalny mesa npn=60=140=180=50=-=100=125=ерох
2SC403C=Si npn=120-600=większe od 50=150==40=30==
2SC403CS=Si npn=100-600=większe od 50=150==40=100==
2SC404=Si planarny epitaksjalny npn=90=170=100=50=25=50=125=ерох
2SC405=Si mesa npn=40=300=150=15=-=50=150=ТО-18
2SC4059=NPN===130W==600V=15A==
2SC407=Si pnp=10-35=15=350==40=100==
2SC407=Si złączowy npn=10-30=0,4=100W=150=100=10 A=150=ТО-3
2SC408=Si pnp=10-35=15=400==40=100==
2SC408=Si złączowy npn=większe od 20=0,4=100W=150=100=10A=150=ТО-3
2SC409=Si złączowy npn=10-30=0,4=100W=200=140=10Л=150=ТО-3
2SC409=Si pnp=25-60=15=350==40=100==
2SC409T=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=27=1 W=75=60=1,5A=175=TO-39
2SC41=Si mesa npn=12-92=większe od 10=50W=150=-=5A=150=TO-3
2SC410=Si pnp=25-60=15=400==40=100==
2SC410=Si złączowy npn=większe od 20=0,4=100W=200=140=10A10A=150=ТО-3
2SC410A=Si pnp=40-100=15=350==40=100==
2SC411=Si złączowy npn=10-30=0,4=100 W=300=200=10A=150=ТО-3
2SC411=Si pnp=40-100=15=400==40=100==
2SC412=Si pnp=10-35=15=350==70=100==
2SC4137=NPN==300MHz===25V=.1A==
2SC42=Si mesa npn=4-185=większe od 8=50 W=150=-=5A=150=TO-3
2SC423=Si planarny npn=60=350=500=40==300=175=ТО-5
2SC4236=NPN===100W==1200V=6A==
2SC4237=NPN===150W==1200V=10A==
2SC424=Si planarny npn=60=350=200=40='=300=175=TO-5
2SC4242=NPN===40W==400V=7A==
2SC425=Si planarny npn=60=350=500=20=-=300=175=TO-5
2SC425=Si planarny npn=60=350=200=20=-=300=175=TO-5
2SC427=Si planarny npn=70=350=300=40=(20)=100=175=TO-10
2SC428=Si planarny npn=70=350=300=20=(10)=100=175=TO-18
2SC429=Si planarny epitaksjalny npn=10-56=większe od 250=100=12=12=10=175=U23
2SC42A=Si mesa npn=12-128=większe od 8=50 W=200=-=5A=150=TO-3
2SC43=Si mesa npn=4-185=większe od 8=50 W=100=-=5 A=150=TO-3
2SC430=Si planarny epitaksjalny npn=23-110=większe od 300=100=25=12=10=150=U23
2SC431=Si pnp=10-35=15=400==70=100==
2SC431=Si mesa npn=10-30=0,4=200 W=150=100=30A=150=MD18
2SC432=Si pnp=25-60=15=350==70=100==
2SC433=Si pnp=25-60=15=400==70=100==
2SC433=Si mesa npn=10-30=0,4=200 W=200=140=30 A=150=MD18
2SC434=Si pnp=40-100=15=350==70=100==
2SC434=Si mesa npn=większe od 20=0,4=200 W=200=140=30A=150=MD18
2SC434=Si epitaksjalny mesa npn=90=140=180=40=40=100=125=ерох
2SC434A=Si pnp=40-100=15=400==70=100==
2SC435=Si pnp=10-35=15=350==90=100==
2SC435=Si mesa npn=10-30=0,4=200 W=200=200=30A=150=MD18
2SC436=Si mesa npn=większe od 20=0,4=200 W=300=200=30A=150=MD18
2SC436=Si pnp=10-35=15=400==90=100==
2SC437=Si planarny npn=20=210=13W=100=60=2A=200=TO-8
2SC438=Si planarny npn=20=210=13W=75=60=2A=200=TO-8
2SC4381=NPN==15MHz=25W==150V=2A==
2SC44=Si mesa npn=4-185=większe od 8=50W=50=-=5A=150=TO-3
2SC440=Si planarny npn=50=400=500=25=15=100=200=TO-5
2SC441=Si planarny npn=50=400=500=25=15=100=200=TO-5
2SC442=Si planarny npn=50=400=500=50=20=100=200=TO-5
2SC4429=NPN===60W==1100V=8A==
2SC443=Si planarny npn=20=większe od 70=800=50=(40)=500=200=TO-5
2SC444=Si planarny npn=25=większe od 140=800=60=(40)=500=200=TO-5
2SC445=Si planarny npn=30=większe od 140=800=80=(80)=500=200=TO-5
2SC448=Si planarny npn=większe od 2=210=5W=100=-=2 A=200=MT39
2SC449=Si planarny npn=większe od 2=210=5W=75=-=2A=200=MT39
2SC45=Si mesa npn=większe od 25=160=500=45=20=100=150=TO-3 9
2SC450=Si planarny npn=większe od 2=210=5W=60=-=2A=200=MT39
2SC452=Si planarny npn=większe od 2=210=25 W=100=-=1,2A=200=MT39
2SC453=Si planarny npn=większe od 1,8=210=25 W=90=-=1,2A=200=MT39
2SC454=NPN==230MHz===30V=.1A==
2SC454=Si pnp=25-60=15=350==90=100==
2SC454=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=230=200=30=30=100=125=ерох
2SC455==22-70=230=200=30=30=100=125=ерох
2SC456=Si planarny epitaksjalny npn=12=27=750=50=50=600=175=TO-5
2SC458=Si planarny epitaksjalny npn=60-500=230=200=30=30=100=125=ерох
2SC458=Si pnp=25-60=15=400==90=100==
2SC458=NPN==230MHz===30V=.1A==
2SC458K=Si npn=większe od 22=145=6W==180=150==
2SC458L=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=300=200=40=30=100=125=ерох
2SC458LG=Si planarny epitaksjalny npn=60-500=230=200=30=30=100=125=ерох
2SC458LG1=Si npn=większe od 30==17,5==250=500==
2SC459=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=230=200=30=30=100=125=ерох
2SC46=Si mesa npn=50=180=600=60=(40)=300=150=TO-5
2SC460=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=230=200=30=30=100=125=ерох
2SC460=NPN==230MHz======
2SC460=Si npn=większe od 30==17,5==300=500==
2SC461=NPN==230MHz======
2SC461=Si npn=większe od 40==17,5==350=500==
2SC462=Si planarny npn=30-400=większe od 400=200=40=40=50=200=ТО-72
2SC463=Si planarny npn=30-400=większe od 400=200=40=40=50=200=ТО-72
2SC463H=Si planarny npn=30-150=200=150=35=35=20=175=ТО-72
2SC464=Si planarny epitaksjalny npn=40>20=większe od 600=200=30=19=50=200=ТО-18
2SC466=Si planarny epitaksjalny npn=40>20=większe od 600=200=30=19=50=200=ТО-18
2SC466H=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=100=150=30=19=50=175=ТО-72
2SC468H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 300=200=40=15=200=175=0 6 X 6mm
2SC47=Si mesa npn=50=180=720=40=(25)=300=150=TO-5
2SC470=Si planarny epitaksjalny npn=60=170=570=150=130=100=200=ТО-5
2SC472H=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 100=200=30=20=100=175=Обхбтт
2SC473H=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 100=200=70=50=100=175=06x6тт
2SC4742=NPN===50W==1500V=6A==
2SC474H=Si planarny epitaksjalny npn=25-120=większe od 100=200=70=25=100=175=06х6тт
2SC475=Si planarny epitaksjalny npn=110-700=większe od 50=150=20=15=100=150=U23
2SC476=Si planarny epitaksjalny npn=110-700=większe od 50=150=20=15=100=150=U23
2SC477=Si planarny epitaksjalny npn=40-170=większe od 150=140=50==30=175=ТО-18
2SC478=Si planarny epitaksjalny npn=10=100=300=50=(50)=120=175=ТО-18
2SC479H=Si planarny epitaksjalny npn=40-130==650=60=40=600=175=ТО-39
2SC479H=Si npn=większe od 20=większe od 60=15W==45=6A==
2SC48=Si mesa npn=50=180=600=120=(80)=300=150=TO-5
2SC480H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=800=60=30=600=175=ТО-39
2SC481=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=100=600=60=(60)=1 A=150=ТО-39
2SC482=Si planarny epitaksjalny npn==50=600=40=32=600=175=ТО-39
2SC484=Si mesa npn=30-300=20=800=150=100=1,5 A=150=ТО-39
2SC485=Si mesa npn=50-140=20=120=80=1,5A=150=150=ТО-39
2SC486=Si mesa npn==20=800=80=50=1.5A=150=ТО-39
2SC487=Si mesa npn=40-250=20=15W=110=(90)=1,5 A=150=ТО-66
2SC488=Si mesa npn=80=10=16W=140=110=ЗА=150=ТО-66
2SC488H=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 300=-=-=-=-=175=-
2SC489=Si mesa npn=20-200==16W=100=80=ЗА=150=ТО-66
2SC49=Si pnp=większe od 20=większe od 60=15W==45=6A==
2SC490=Si mesa npn=70-200=120=16W=60=50=ЗА=150=ТО-66
2SC491=Si mesa npn=30-250=30=15W=50=35=1,5 А=150=ТО-66
2SC492=Si mesa npn=60=20=50W=110=110=5 А=150=то-з
2SC493=Si mesa npn=30-200=10=50 W=80=80=5 А=150=то-з
2SC494=Si mesa npn=80-200==50W=50=50=5 А=150=ТО-3
2SC495=Si planarny npn=40-240=większe od 50=550=70=50=800=125=ерох
2SC495=Si npn=40-250=większe od 50=7,5W==45=2A==
2SC496=Si planarny npn=120-240=większe od 50=550=40=30=800=125=ерох
2SC496=Si pnp=40-250=większe od 75=7,5==45=2A==
2SC497=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 30=600=100=80=800=150=ТО-39
2SC497=Si npn=40-160=większe od 50=7,5W==60=2A==
2SC498=Si planarny epitaksjalny npn=120-240=większe od 30=600=80=50=800=150=ТО-39
2SC498=Si pnp=40-160=większe od 75=7,5W==60=2A==
2SC499=Si planarny npn3d=30-220==300=100=100=20=125=TO-98
2SC49-M=Si npn=większe od 20=większe od 60=15W==60=6A==
2SC50=Ge złączowy npn=45=12=100=20=-=200=75=TO-1
2SC500=Si planarny npn3d=33-220=większe od 70=600=120=120=20=150=TO-39
2SC501=Si planarny npn=70=300=750=60=30=200=200=TO-39
2SC502=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 150=800=60=60=1 A=150=TO-39
2SC503=Si planarny epitaksjalny npn=30-300=większe od 50=800=60=50=600=175=TO-39
2SC503=Si npn=40-160=większe od 50=7,5W==80=2A==
2SC503M=Si pnp=40-160=większe od 75=7,5W==80=2A==
2SC504=Si npn=20-70=większe od 0,8=117W==120=13A==
2SC504=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 50=800=40=30=600=175=TO-39
2SC505=Si dyfuzyjny npn=30-150=większe od 20=600=300=300=100=175=TO-39
2SC505=Si npn=20-250=1,3=117W==45=15A==
2SC506=Si npn=30-240=większe od 10=20W==25=1A==
2SC506=Si dyfuzyjny npn=50-150==600=200=200=100=175=TO-39
2SC507=Si dufuzyjny npn=50=0,0055=125W=500=220=10A=150=ТО-3
2SC507=Si dyfuzyjny npn=40-240=większe od 100=750=170=120=100=175=TO-39
2SC507=Si npn=30-240=większe od 10=20W==30=1A==
2SC508=Si mesa npn=większe od 20=25=20 W=180=180=4A=150=TO-66
2SC508=Si npn=30-240=większe od 10=20W==35=1A==
2SC509=Si planarny epitaksjalny npn=70-400=100=600=35=30=500=150=ерох
2SC509=Si npn=większe od 15=większe od 3=20W==45=3A==
2SC51=Si mesa npn=50=180=1 W=60=(40)=300=150=RO-56
2SC510=Si pnp=większe od 15=większe od 3=20W==45=3A==
2SC510=Si planarny npn=30-150=większe od 20=800=140=100=1,5A=175=TO-39
2SC510M=Si npn=większe od 15=większe od 3=20W==60=3A==
2SC511=Si planarny npn=50-150=większe od 20=800=120=80=1,5A=175=TO-39
2SC512=Si planarny npn==większe od 20=800=100=60=1,5A=175=TO-39
2SC512=Si pnp=większe od 15=większe od 3=20W==60=3A==
2SC512M=Si npn=większe od 15=większe od 3=20W==80=3A==
2SC513=Si planarny npn==większe od 20=800=70=40=1,5A=175=TO-39
2SC514=Si mesa npn=60==4W=300=зоо=100=150=MD25
2SC515=Si pnp=większe od 15=większe od 3=20W==80=3A==
2SC515=Si mesa npn=30-150=25=6W=300=зоо=100=150=TO-66
2SC515A=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W==45=6A==
2SC515A=Si planarny npn=40-170=25=20W=300=300=100=175=TO-66
2SC517=Si planarny epitaksjalny npn=10-140=większe od 150=10W=60=(60)=2A=175=-
2SC517=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W==45=6A==
2SC518=Si mesa npn=większe od 20=20=50 W=140=140=5 A=150=TO-3
2SC518A=Si mesa npn=40=40=50W=180=180=7A=150=TO-3
2SC519A=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W==60=6A==
2SC519A=Si mesa npn=większe od 30=większe od 5=50W=130=110=7A=150=TO-3
2SC519AM=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W==60=6A==
2SC52=Si planarny npn=50=350=500=40=-=100=175=TO-5
2SC520A=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W==80=6A==
2SC520A=Si mesa npn=większe od 30=większe od 5=50 W=100=80=7A=150=TO-3
2SC520AM=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W==80=6A==
2SC521A=Si npn=20-70=15k=78W==45=15A==
2SC521A=Si mesa npn=większe od 30=większe od 5=50 W=70=50=7A=150=TO-3
2SC522=Si npn=20-70=większe od 15k=117W==60=15A==
2SC522=Si planarny npn=30-150=większe od 20=10W=140=100=1,5A=175=-
2SC523=Si planarny npn=50-150=większe od 20=10W=120=80=1,5A=175=-
2SC524=Si npn=20-70=większe od 15k=117W==80=15A==
2SC524=Si planarny npn==większe od 20=10W=100=60=1.5A=175=-
2SC524M=Si npn=20-70=większe od 15k=117W==90=15A==
2SC525=Si planarny npn==większe od 20=10W=70=40=1,5 A=175=-
2SC528=Si planarny epitaksjalny npn=60-320=100=200=20=20=150=125=ерох
2SC529=Si planarny npn=60-320=230=100=30=30=100=125=ерох
2SC53=Si planarny npn=50=300=600=25=(25)=100=175=TO-5
2SC530=Si planarny npn=160-320==30=30=100=125=125=ерох
2SC531=Si planarny npn=22-45=230=30=30=100=125=125=ерох
2SC532=Si planarny npn=60-120=230=100=3o=30=100=125=ерох
2SC533=Si planarny npn=35-200=230=100=30=30=100=125=ерох
2SC535=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 400=100=30=20=20=125=ерох
2SC535=NPN==.7MHz======
2SC535=Si npn=większe od 15=większe od 2=40W==30=4A==
2SC536=Si planarny npn=80=180=200=40=-=100=125=ерох
2SC536F=NPN==180ms===40V=.1A==
2SC536KNP=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40W==30=4A==
2SC536NP1=Si npn=większe od 15=większe od 2=40W==45=4A==
2SC536SP=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40W==45=4A==
2SC537=Si planarny npn=80=180=200=20=-=100=125=ерох
2SC538=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=80=300=25=25=100=175=ТО-18
2SC538=Si npn=większe od 15=większe od 2=40W==60=4A==
2SC538A=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=80=300=45=45=100=175=ТО-18
2SC538A=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40W==60=4A==
2SC538AZ1=Si npn=większe od 15=większe od 2=65W==30=6A==
2SC538Z=Si pnp=większe od 15=większe od 2=65W==30=6A==
2SC539=Si planarny epitaksjalny npn=90-700=80=зоо=25=25=100=175=ТО-18
2SC539=Si npn=większe od 15=większe od 2=65W==45=6A==
2SC539Z*=Si pnp=większe od 15=większe od 2=65W==45=6A==
2SC54=Si planarny npn=50=350=300=40=(35)=100=150=TO-18
2SC540=Si planarny epitaksjalny npn=110-700=100=150=30=25=100=150=U23
2SC541=Si planarny epitaksjalny npn=30=400=7W=50=35=1 A=200=ТО-5
2SC541=Si npn=większe od 15=większe od 2=65W==60=6A==
2SC542=Si pnp=większe od 15=większe od 2=65W==60=6A==
2SC542=Si planarny epitaksjalny npn=30=400=11,6W=65=40=1,5A=200=ТО-60
2SC543=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W==45=12A==
2SC543=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=23 W=65=40=ЗА=200=ТО-60
2SC544=Si planarny npn=80=500=150=40=-=75=125=ерох
2SC545=Si planarny npn=80=500=150=20=-=75=125=ерох
2SC546=Si planarny npn=80=600=зоо=30=-=30=125=ерох
2SC547=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W==45=12A==
2SC547=Si planarny epitaksjalny npn==170=6 W=65=40=1 A=175=ТО-39
2SC548=Si planarny epitaksjalny npn==175=6W=36=18=500=175=ТО-39
2SC549=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W==60=12A==
2SC55=Si planarny npn=większe od 100=większe od 300=360=60=40=200=175=TO-18
2SC550=Si planarny epitaksjalny npn==175=10W=36=18=1,5A=175=ТО-60
2SC551=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W==60=12A==
2SC551=Si planarny epitaksjalny npn==260=20 W=65=40=2A=175=ТО-60
2SC552=Si planarny epitaksjalny npn==175=20 W=36=18=ЗА=175=ТО-60
2SC553=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==45=10A==
2SC553=Si planarny epitaksjalny npn==400=20 W=65=40=ЗА=175=ТО-60
2SC554=Si planarny epitaksjalny npn=10=400=6W=36=18=500=175=ТО-39
2SC555=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==45=10A==
2SC555=Si planarny epitaksjalny npn=-=600=42 W=55=30=400=175=ТО-39
2SC556=Si planarny epitaksjalny npn=35-300=600=750=40=20=400=150=ТО-39
2SC558=Si mesa npn=większe od 20=20=50 W=250=250=5A=150=ТО-3
2SC56=Si planarny npn=80=180=200=20=-=25=125=RO-127
2SC560=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=400=20 W=65=40=ЗА=175=то-60
2SC560=Si planarny epitaksjalny npn=60=150=800=80=60=800=175=ТО-39
2SC561=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==60=10A==
2SC561=Si planarny npn=35=200=200=20==25=125=RO-127
2SC562=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==60=10A==
2SC562=Si planarny npn=większe od 26=większe od 220=130=40=30=25=175=TO-72
2SC562Z=Si npn=30-120=większe od 0,8=36W==70=4A==
2SC563=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=większe od 360=145=40=25=25=175=TO-72
2SC563=Si npn=30-120=większe od 0,8=36W==40=4A==
2SC563A=Si npn=20-80=większe od 0,8=36W==60=4A==
2SC563A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=większe od 360=300=40=40=25=175=TO-72
2SC563AZ=Si pnp=30-120=większe od 0,8=36W==70=4A==
2SC563Z=Si pnp=30-120=większe od 0,8=36W==40=4A==
2SC564=Si pnp=20-80=większe od 0,8=36W==60=4A==
2SC565=Si npn=40-250=125=7W==45=3A==
2SC566=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 500=800=50=40=300=175=ТО-33
2SC566=Si pnp=40-250=50=7W==45=3A==
2SC567=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=1000=200=30=15=20=175=TO-72
2SC567=Si npn=40-160=125=7W==60=3A==
2SC568=Si planarny epitaksjalny npn=80=1300=200=30=15=20=150=TO-72
2SC568=Si pnp=40-160=50=7W==60=3A==
2SC568-M=Si npn=40-160=125=7W==80=3A==
2SC569=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 270=150=40=15=150=150=
2SC57=Si mesa npn=30=110=2W=75=40=500=175=TO-8
2SC570=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 270=300=50=15=200=150=ерох
2SC571=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 250=6W=36=18=1,5 A=175=TO-39
2SC572=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 250=10W=36=18=ЗА=175=ТО-60
2SC573=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=20 W=36=18=4A=175=ТО-60
2SC580=Si planarny epitaksjalny npn=80=250=800=60=30=1 A=175=ТО-5
2SC581=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 150=140=30=-=30=175=ТО-72
2SC582=Si mesa npn=30-200==6,5W=300==100=150=ТО-66
2SC583=Si pnp=40-160=50=7W==80=3A==
2SC583Z=Si npn=25-150=20=11W==300=1A==
2SC585=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=250=20 W=65=40=ЗА=175=ТО-60
2SC586=Si epitaksjalny mesa npn=33> 14==50W=150=-=5A=150=ТО-3
2SC587=Si planarny epitaksjalny npn=300=100=300=45=35=30=175=ТО-18
2SC587A=Si planarny epitaksjalny npn=300=100=300=45=45=30=175=ТО-18
2SC587AN=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 50=300=45=-=30=175=ТО-18
2SC587N=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 50=300=45=-=30=175=ТО-18
2SC588=Si planarny epitaksjalny npn=100=200=600=30=20=100=175=ТО-5
2SC589=Si npn=40-250=większe od 3=25W==45=6A==
2SC589N=Si epitaksjalny mesa npn=40=większe od 90=750=165=-=80=175=ТО-5
2SC589N=Si pnp=40-250=większe od 3=25W==45=6A==
2SC58A=Si mesa npn=większe od 20=większe od 80=750=135=-=50=175=TO-5
2SC59=Si planarny npn=20-120=150=2,5W=120=60=300=175=TO-5
2SC590=Si planarny epitaksjalny npn=70=160=800=120=70=300=175=ТО-5
2SC590=Si npn=40-250=większe od 3=25W==60=6A==
2SC590N=Si pnp=40-250=większe od 3=25W==60=6A==
2SC591=Si npn=40-160=większe od 3=25W==80=6A==
2SC591=Si planarny epitaksjalny npn=10-40=160=20 W=100=50=1.5A=175=ТО-8
2SC591N=Si pnp=40-160=większe od 3=25W==80=6A==
2SC592=Si npn=większe od 40=większe od 3=30W==45=4A==
2SC592=Si planarny npn=25-100=180=13W=75=50=2.5A=175=ТО-60
2SC593=Si pnp=większe od 40=większe od 3=30W==45=4A==
2SC593-M=Si npn='>25=większe od 3=40W==45=5A==
2SC593N=Si pnp=większe od 25=większe od 3=40W==45=5A==
2SC593N=Si planarny epitaksjalny npn=100=230=165=50=-=30=175=ТО-72
2SC594=Si npn=większe od 15=większe od 3=65W==45=10A==
2SC594=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=100=750=60=25=200=175=ТО-39
2SC594N=Si pnp=większe od 15=większe od 3=65W==45=10A==
2SC595=Si npn=większe od 20=większe od 3=80W==45=15A==
2SC595=Si planarny epitaksjalny npn=80=450=300=30=20=200=150=ТО-18
2SC595N=Si pnp=większe od 20=większe od 3=80W==45=15A==
2SC596=Si npn=większe od 10=większe od 3=125W==45=40A==
2SC596=Si planarny epitaksjalny npn=50=400=800=60=30=500=175=ТО-33
2SC596N=Si pnp=większe od 10=większe od 3=125W==45=40A==
2SC597=Si npn=większe od 15=większe od 15=50W==200=6A==
2SC597=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=400=10W=65=-=1.5A=175=ТО-5
2SC597N=Si pnp=większe od 750=7=36W==60=6A==
2SC597N=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=6W=65=-=1 A=175=ТО-5
2SC598=Si npn=większe od 750=7=36W==60=6A==
2SC598=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=400=10W=65=40=1,5A=175=ТО-60
2SC598N=Si pnp=większe od 750=7=60W==60=12A==
2SC598N=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=10W=65=40=1,5A=175=ТО-60
2SC599=Si planarny npn=40=350=17W=70=40=1,2A=175=МТ59
2SC599=Si npn=większe od 750=7=60W==60=12A==
2SC599N=Si pnp=30-150=większe od 10=70W==45=7A==
2SC60=Ge złączowy npn=50=8=100=20=-=20=85=TO-1
2SC600=Si npn=15-75=większe od 0,8=75W==45=10A==
2SC600N=Si planarny epitaksjalny npn=30=400=20 W=65=40=ЗА=175=то-60
2SC601=Si npn=15-75=większe od 0,8=75W==60=10A==
2SC601N=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 250=300=40=15=100=175=TO-18
2SC601N=Si npn=15-75=większe od 3=75W==60=10A==
2SC602=Si planarny epitaksjalny npn=60=800=200=30=20=30=150=TO-72
2SC602=Si npn=15-75=większe od 3=75W==45=10A==
2SC602N=Si npn=większe od 10k=75=10W==40=3A==
2SC603=Si=większe od 10k=100=10W==40=3A==
2SC605=Si pnp=większe od 25=większe od 50=36W==25=15A==
2SC605=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 350=150=30=30=20=150=U-23
2SC606=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=większe od 400=150=30=30=20=150=U-23
2SC606=Si pnp=większe od 25=większe od 50=36W==45=15A==
2SC608T=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=27=1 W=75=60=1,5 A=175=TO-39
2SC61=Si mesa npn=50=180=1,2W=30=(20)=300=150=RO-56
2SC611=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W==45=10A==
2SC611=Si planarny epitaksjalny npn=80=1000=200=20=15=20=150=TO-72
2SC611N=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W==45=10A==
2SC611N=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=1000=200=20=15=20=150=TO-72
2SC612=Si planarny epitaksjalny npn=80=1300=200=35=15=20=150=TO-72
2SC612=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W==60=10A==
2SC612N=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=większe od 1000=180=35=-=20=175=TO-72
2SC612N=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W==60=10A==
2SC613=Si planarny epitaksjalny npn=80=750=360=40=15=200=200=TO-18
2SC614=Si planarny npn=80=200=1 W=80=-=1,5A=175=-
2SC615=Si planarny npn=80=200=1W=30=-=1,5A=175=-
2SC616=Si planarny npn=80=200=2W=80=-=1,5A=175=-
2SC617=Si planarny npn=80=200=2W=30=-=1,5W=175=-
2SC618=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W==80=10A==
2SC618A=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W==80=10A==
2SC619=Si npn=większe od 30=większe od 3=55W==45=12A==
2SC62=Si planarny npn=3=większe od 300=360=40=15=50=200=TO-18
2SC620=NPN===.25W==50V=.2A==
2SC620=Si planarny epitaksjalny npn=90=250=250=50=30=200=125=TO-92
2SC620=Si pnp=większe od 30=większe od 3=55W==45=12A==
2SC620M=Si npn=większe od 30=większe od 3=55W==60=12A==
2SC621A=Si planarny epitaksjalny npn=75=150=150=30=25=100=125=RO-107
2SC622=Si epitaksjalny npn=80=150=150=25=25=100=125=RO-124
2SC623=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 180=150=40=15=150=150=-
2SC624=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 270=300=40=15=200=150=ерох
2SC627=Si pnp=większe od 30=większe od 3=55W==60=i2A==
2SC627F=Si npn=większe od 25=większe od 4=150W==60=20A==
2SC628=Si pnp=większe od 25=większe od 4=150W==60=20A==
2SC63=Si mesa npn=większe od 15=400=300=25=20=50=200=TO-18
2SC631=Si epitaksjalny mesa npn=350=140=180=25=25=100=125=ерох
2SC631A=Si npn=większe od 25=większe od 4=150W==80=20A==
2SC631AS=Si pnp=większe od 25=większe od 4=150W==80=20A==
2SC632=Si npn=większe od 25=większe od 1=200W==80=20A==
2SC632=Si epitaksjalny mesa npn=350=140=180=40=40=100=125=ерох
2SC632A=Si pnp=większe od 25=większe od 1=200W==80=20A==
2SC633=Si epitaksjalny mesa npn=90=140=180=25=25=100=125=ерох
2SC633=NPN==140MHz===25V=.2A==
2SC633=Si npn=większe od 25=większe od 1=200W==100=20A==
2SC633A=Si pnp=większe od 25=większe od 1=200W==100=20A==
2SC634=Si npn=większe od 1k=80=5W==60=1A==
2SC634A=Si npn=większe od 1k=80=5W==60=2A==
2SC635=Si planarny epitaksjalny npn=20-200=500=10W=65=40=1,5A=175=ТО-60
2SC635=Si npn=większe od 1k=80=7,5W==60=1A==
2SC636=Si npn=większe od 1k=80=10W==60=2A==
2SC637=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=10W=40=20=1 A=175=МТ68
2SC637=Si npn=85-375=130=15W==20=3A==
2SC638=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=400=20 W=40=20=2A=175=МТ68
2SC638=Si pnp=85-375=100=15W==20=3A==
2SC639=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=750=360=40=40=200=175=ТО-18
2SC639=Si npn=większe od 750=7=60W==60=10A==
2SC64=Si mesa npn=50=100=600=80==50=175=TO-5
2SC641K=Si pnp=większe od 750=7=60W==60=10A==
2SC642=Si npn=większe od 750=7=60W==80=10A==
2SC642=Si dyfuzyjny npn=30-160=20=50 W==(700)=1 A=150=то-з
2SC642A=Si pnp=większe od 750=7=60W==80=10A==
2SC643=Si dyfuzyjny mesa npn=większe od 7=2=50W==(1100)=2,5 A=150=TO-3
2SC643=NPN===50W==1100V=2.5A==
2SC643=Si npn=większe od 750=7=60W==100=10A==
2SC643A=Si mesa npn=większe od 5=większe od 2=50W=1500=(1500)=2,5A=150=TO-3
2SC643A=Si pnp=większe od 750=7=60W==100=10A==
2SC644=NPN===.25W==30V=.05A==
2SC644=Si npn=większe od 750=7=60W==120=10A==
2SC644=Si planarny epitaksjalny npn=90-700==150=30=25=100=125=TO-92
2SC645=Si pnp=większe od 750=7=60W==120=10A==
2SC645=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=większe od 150=140=30=-=30=175=TO-18
2SC645Z=Si npn=15-200=większe od 1,5=100W==40=24A==
2SC646=Si mesa npn=większe od 20=50=25 W=60=60=4A=150=TO-3
2SC647=Si mesa npn=większe od 20=43=50W=80=80=ЗА=150=TO-3
2SC647=Si pnp=15-200=większe od 1,5=100W==40=24A==
2SC648H=Si planarny epitaksjalny npn=160-500=-=100=30=25=30=150=TO-1
2SC649=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=220=200=30=25=30=175=TO-1
2SC650=Si planarny epitaksjalny npn=100-500=220=200=30=25=30=175=TO-1
2SC651=Si npn=większe od 25=większe od 40=15W==20=3A==
2SC651=Si planarny epitaksjalny npn=80=1100=750=45=22=300=150=TO-5
2SC652=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 800=750=40=20=300=150=TO-5
2SC652=Si npn=większe od 50=większe od 40=15W==20=3A==
2SC652-M=Si pnp=większe od 25=większe od 40=15W==20=3A==
2SC653=Si pnp=większe od 50=większe od 40=15W==20=3A==
2SC654=Si npn=większe od 25=większe od 4=200W==50=30A==
2SC654=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 500=800=40=35=300=175=TO-33
2SC655=Si planarny epitaksjalny npn=250=80=75=10=-=10=125=U-38
2SC656=Si planarny epitaksjalny npn=130=550=50=10=-=5=125=U-38
2SC658=Si epitaksjalny npn=60=550=100=25=12=20=150=RO-107
2SC659=Si epitaksjalny npn=60=400=100=25=100=25=12=RO-107
2SC65Y=Si pnp=większe od 25=większe od 4=200W==50=30A==
2SC66=Si mesa npn=70=130=600=150=-=50=175=TO-5
2SC660=Si planarny npn=60=600=150=25=12=20=125=RO-107
2SC661=Si planarny npn=60=600=150=25=12=20=125=RO-107
2SC662=Si planarny epitaksjalny npn=40=800=150=25=12=20=175=RO-92
2SC664=Si dufuzyjny npn=większe od 20=0,3=50W=100=50=5 A=150=TO-3
2SC665=Si npn=większe od 25=większe od 4=200W==60=30A==
2SC665H=Si pnp=większe od 25=większe od 4=200W==60=30A==
2SC665H=Si dyfuzyjny npn=30-130=0,25=50W=130=80=7A=150=TO-3
2SC666=Si dufuzyjny npn=35-200=0,3=50W=150=100=5 A=150=TO-3
2SC668SP=Si npn=większe od 25=większe od 4=200W==80=30A==
2SC669=Si pnp=większe od 25=większe od 4=200W==80=30A==
2SC669A=Si pnp=63-400=większe od 50=750==45=2A==
2SC67=Si pnp=63-400=większe od 50=750==60=2A==
2SC67=Si planarny epitaksjalny npn=80=400=360=40=40=200=175=TO-18
2SC674SP=Si pnp=40-250=większe od 50=750==80=2A==
2SC679=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,23=30w=300=(300)=2A=175=TO-66
2SC68=Si planarny epitaksjalny npn=100=400=360=40=15=200=175=TO-18
2SC68=Si pnp=40-160=większe od 50=750==100=2A==
2SC680=Si dyfuzyjny npn=60-240==12,5W=200=120=2A=150=TO-66
2SC680A=Si dyfuzyjny npn=45-180==12,5W=200=140=2A=150=to-66
2SC681=Si npn=63-400=większe od 50=750==60=2A==
2SC681A=Si npn=40-250=większe od 50=750==80=2A==
2SC681ARD=Si npn=40-160=większe od 50=750==100=2A==
2SC681AYL=Si pnp=63-400=większe od 50=750==45=2A==
2SC681V=Si dyfuzyjny npn=60-240==50W=200=100=6 A=150=TO-3
2SC682=Si planarny npn=20-200=większe od 400=180=20=20=20=175=TO-72
2SC685=Si pnp=63,400=większe od 50=750==60=2A==
2SC685=Si dufuzyjny npn=30-150=25=4W=300=300=100=150=TO-66
2SC685A=Si dyfuzyjny npn=30-160=25=6,5W=300=300=100=150=TO-66
2SC685H=Si dyfuzyjny npn=30-120=25=4W=300=300=100=150=TO-66
2SC685H*=Si pnp=40-250=większe od 50=750==80=2A==
2SC686=Si planarny epitaksjalny npn=90=180=800=150=150=50=175=TO-5
2SC687=Si mesa npn=większe od 14==50 W=150=150=5A=150=To-3
2SC687=Si pnp=40-160=większe od 50=750==100=2A==
2SC688=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=20 W=60=40=1,5 A=175=MT59
2SC689=Si npn=63-400=większe od 50=750==45=2A==
2SC689H=Si planarny epitaksjalny npn=35-200=większe od 600=300=40=15=100=175=TO-18
2SC689H=Si npn=63-400=większe od 50=750==60=2A==
2SC68-M=Si npn=63-400=większe od 50=750==45=2A==
2SC69=Si mesa npn=50=160=800=120=60=300=175=TO-5
2SC69=Si npn=40-250=większe od 50=750==80=2A==
2SC690=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=200=35W=60=40=ЗА=175=MT59
2SC690=Si npn=40-160=większe od 50=750==100=2A==
2SC690A=Si pnp=80-300=większe od 75=10W==60=2A==
2SC690-M=Si npn=80-300=większe od 75=10W==60=2A==
2SC690N=Si npn=80-300=większe od 75=10W==80=2A==
2SC691=Si pnp=80-300=większe od 75=10W==80=2A==
2SC691=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=400=10W=60=40=500=175=MT59
2SC691M=Si npn=80-300=większe od 75=10W==100=2A==
2SC692=Si pnp=80-300=większe od 75=10W==100=2A==
2SC692=Si planarny epitaksjalny npn=10-80=400=17W=60=40=1 A=175=MT59
2SC693NP=Si npn=30-240==20W==325=1,5A==
2SC696=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=1,2W=100=60=1 A=175=TO-3 9
2SC696=Si npn=25k-150k==10W==40=2A==
2SC696A=Si npn=15k-150k==10W==40=2A==
2SC696A=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=1,2W=130=80=1 A=175=TO-39
2SC696AZ=Si pnp=20k-150k==10W==40=2A==
2SC696Z=Si pnp=15k-150k==10W==40=2A==
2SC697=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=10W=100=60=1 A=175=-
2SC697=Si npn=80-300=większe od 75=10W==60=2A==
2SC697A=Si planarny epitaksjalny npn=30-173=większe od 35=10W=130=80=1 A=175=-
2SC697A=Si pnp=80-300=większe od 75=10W==60=2A==
2SC697AZ=Si npn=80-300=większe od 75=10W==80=2A==
2SC697Z=Si pnp=80-300=większe od 75=10W==80=2A==
2SC6O0N=Si npn=80-300=większe od 75=10W==100=2A==
2SC70==20-100=większe od 70=(800)=180=150=20=150=TO-5
2SC700=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=5W=60=40=500=175=TO-39
2SC701=Si planarny epitaksjalny npn=15-100=500=5w=40=25=750=175=TO-3 9
2SC702=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=350=10W=40=25=750=175=MT59
2SC703=Si planarny epitaksjalny npn=15-120=150=40=20=2A=2A'=175=MT59
2SC704=Si planarny epitaksjalny npn=15-120=100=40 W=40=20=4A=175=MT59
2SC707A=Si planarny npn=30-200=większe od 550=150=20=20=20=175=TO-18
2SC707H=Si planarny npn=30-200=większe od 550=150=20=20=20=175=TO-18
2SC708=Si dyfuzyjny npn=35-200=15======
2SC708A=Si dyfuzyjny npn=100-200=15=750=90=80=1 A=150=TO-39
2SC708AH=Si pnp=80-300=większe od 75=10W==100=2A==
2SC708AH=Si dyfuzyjny npn=80-160=115=100=80=1 A=1 A=175=TO-39
2SC708H=Si dyfuzyjny npn=30-160=115=750=60=50=1 A=175=TO-39
2SC708H=Si npn=większe od 15k=większe od 100=10W==100=2A==
2SC709=Si planarny epitaksjalny npn=70=150=200=25=12=100=125=U39
2SC71=Ge złączowy npn=100=10=(150)=18=-=200=85=TO-5
2SC710=NPN==200ms===30V=.03A==
2SC710=Si npn=większe od 15k=większe od 100=10W==80=2A==
2SC710=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=30=25=100=125=U39
2SC711=Si npn=85-375=130=10W==20=3A==
2SC711=NPN==150ms===30V=.05A==
2SC711=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=25=12=100=125=U39
2SC711A=Si pnp=85-375=100=10W==20=3A==
2SC712=NPN==150MHz===30V=.5A==
2SC712=Si npn=większe od 85=większe od 3=36W==22=7A==
2SC712=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=25=12=100=125=U39
2SC712A=Si planarny epitaksjalny npn=80=150=200=30=25=100=125=U39
2SC713=Si pnp=większe od 85=większe od 3=36W==22=7A==
2SC713=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=100=200=20=15=200=125=TO-106
2SC713M=Si npn=większe od 85=większe od 3=36W==32=7A==
2SC714=Si pnp=większe od 85=większe od 3=36W==32=7A==
2SC714=Si planarny epitaksjalny npn=60=250=250=70=40=200=125=TO-92
2SC717=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=1100=200=30=19=50=125=ерох
2SC718=Si npn=większe od 85=większe od 3=36W==45=7A==
2SC719=Si pnp=większe od 85=większe od 3=36W==45=7A==
2SC72=Ge złączowy npn=100=14=(150)=18=-=200=85=TO-5
2SC724=Si npn=większe od 40=większe od 3=36W==60=7A==
2SC725=Si pnp=większe od 40=większe od 3=36W==60=7A==
2SC727=Si npn=większe od 40=3=36W==80=7A==
2SC727=Si dufuzyjny npn=90=20=350=100=100=100=175=TO-18
2SC728=Si pnp=większe od 40=3=36W==80=7A==
2SC728=Si dufuzyjny npn=90=20=350=200=200=100=175=TO-18
2SC73=Ge złączowy npn=25-90=większe od 6,5=(30)=15=15=5=75=-
2SC730=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=500=1,2W=40=(40)=400=175=TO-39
2SC730=Si npn=większe od 40=większe od 0,8=30W==120=3A==
2SC730=NPN===1.5W==40V=.4A==
2SC731=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=700=2,5W=40=20=1 A=175=TO-39
2SC731=Si npn=większe od 40=większe od 0,8=30W==170=3A==
2SC731Z=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W==50=15A==
2SC732=Si planarny epitaksjalny npn=200-1200=80=300=35=30=100=125=TO-98
2SC732=Si npn=20-70=większe od 0,8=115W==60=15A==
2SC732=NPN===.3W===100mA==
2SC732TM=Si pnp=większe od 10k=170=8,5W==30=1,5A==
2SC733=Si planarny epitaksjalny npn=70-700=80=300=35=30=100=125=TO-98
2SC733=NPN===.3W==35V=.1A==
2SC733=Si pnp=większe od 10k=170=8,5W==45=1,5A==
2SC734=NPN==150MHz=.3W==70V=.15A==
2SC734=Si npn=większe od 10k=170=8,5W==30=1,5A==
2SC734=Si planarny epitaksjalny npn=40-400=150=300=70=50=150=125=TO-98
2SC735=Si npn=większe od 10k=170=8,5W==45=1,5A==
2SC735=NPN===.3W==35V=.4A==
2SC735=Si planarny epitaksjalny npn=40-400=300=300=35=30=400=125=TO-98
2SC736=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25==50 W=135=60=5A=175=TO-3
2SC737=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=300=20 W=60=40=1,5A=175=MT-59
2SC737=Si pnp=większe od 25=większe od 50=12,5W==25=15A==
2SC737-M=Si pnp=większe od 25=większe od 50=12,5W==45=15A==
2SC738=Si planarny epitaksjalny npn=60=440=150=25=12=20=125=TO-92
2SC738=Si pnp=15-40=większe od 5=75W==50=10A==
2SC739=Si planarny epitaksjalny npn=60=350=150=25=12=20=125=TO-92
2SC739=Si npn=15-90=większe od 5=75W==50=10A==
2SC74=Si mesa npn=30-350=300=(600)=30=-=100=150=TO-5
2SC740=Si planarny epitaksjalny npn=40=900=150=25=12=20=150=RO-107
2SC741=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=500=800=40=(40)=300=175=TO-39
2SC741=Si npn=większe od 40=większe od 50=10W==20=2A==
2SC745=Si pnp=większe od 40=większe od 50=10W==20=2A==
2SC746=Si npn=większe od 40=większe od 50=10W==30=2A==
2SC75=Ge złączowy npn=9-90=większe od 10=(30)=15=15=5=75=-
2SC752=Si planarny epitaksjalny npn==300=100=30=12=100=125=RO-67
2SC752=NPN===.1W===.1A==
2SC752=Si pnp=większe od 40=większe od 50=10W==30=2A==
2SC752G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=400=200=40=15=200=125=TO-98
2SC756=Si epitaksjalny mesa npn=80=60=10W=130=40=4A=150=TO-5
2SC756-1=Si npn=większe od 40=większe od 50=10W==40=2A==
2SC756-2=Si pnp=125-900=130=300==45=200==
2SC756-3=Si pnp=większe od 40=większe od 50=10W==40=2A==
2SC756-4=Si pnp=125-900=130=300==25=200==
2SC756A=Si npn=większe od 25=większe od 50=10W==45=2A==
2SC756S-2=Si pnp=większe od 25=większe od 50=10W==45=2A==
2SC756S-3=Si npn=większe od 25=większe od 50=10W==60=2A==
2SC756S-4=Si pnp=większe od 25=większe od 50=10W==60=2A==
2SC76=Ge złączowy npn=9-90=większe od 10=(30)=15=15=5=75=-
2SC761=Si planarny npn=większe od 13=450-950=150=30=20=20=175=TO-18
2SC761=Si npn=większe od 25=większe od 50=10W==80=2A==
2SC761Z=Si pnp=większe od 25=większe od 50=10W==80=2A==
2SC762=Si npn=większe od 40=100=5W==100=1A==
2SC762=Si planarny npn=większe od 13=450-770=150=30=20=20=175=TO-18
2SC762Z=Si npn=większe od 30=większe od 50=10W==60=2A==
2SC763=Si pnp=większe od 30=większe od 50=10W==60=2A==
2SC764=Si npn=większe od 30=większe od 50=10W==80=2A==
2SC765=Si mesa npn=20-180==30 W=60=40=4A=150=TO-3
2SC766=Si mesa npn=20-180==30W=120=80=4A=150=TO-3
2SC767=Si mesa npn=20-180==30W=180=120=2A=150=TO-3
2SC768=Si mesa npn=8-70==50W=60=40=10 A=150=TO-3
2SC769=Si mesa npn=8-70==50 W=120=80=10A=150=TO-3
2SC77=Ge złączowy npn=9-90=większe od 10=(30)=15=15=5=75=-
2SC770=Si mesa npn=8-70==50W=200=100=10A=150=TO-3
2SC771=Si mesa npn=8-70==50W=250=120=10A=150=TO-3
2SC773=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=250=250=50=30=200=125=TO-92
2SC773=Si pnp=większe od 30=większe od 50=10W==80=2A==
2SC774=Si npn=większe od 30=większe od 50=10W==100=2A==
2SC774=Si planarny npn=większe od 20=200=800=50==500=175=TO-39
2SC775=Si planarny npn=5=200=800=60=-=1 A=175=TO-39
2SC776=Si planarny npn=5=200=1W=60=-=1 A=175=TO-39
2SC777=Si planarny npn=5=150=2W=60=-=1 A=175=MD32
2SC778=Si planarny npn=5=150=2,5W=60==1 A=175=MD32
2SC779=Si pnp=30-200=10==300=250=2A=150=TO-66
2SC779=Si pnp=większe od 30=większe od 50=10W==100=2A==
2SC78=Ge złączowy npn=32-65=większe od 15=(30)=15=15=5=75=-
2SC780=Si planarny epitaksjalny npn=60=100=200=70=70=20=125=TO-98
2SC780AG=Si planarny npn=40-240=większe od 50=150=150=150=30=125=TO-98
2SC780AG=Si npn=większe od 25=większe od 3=50W==45=8A==
2SC781=Si pnp=większe od 25=większe od 3=50W==45=8A==
2SC781=Si planarny epitaksjalny npn=80=350=800=75=40=1 A=175=TO-5
2SC782=NPN===20W==300V=1.5A==
2SC782=Si mesa npn=30-250=10=20 W=300=300=1,5A=150=TO-66
2SC783=Si mesa npn=30-250=10=20 W=200=200=1,5A=150=TO-66
2SC784=NPM==500ms===40V=.02==
2SC784=Si planarny epitaksjalny npn=25-140=większe od 250=100=40=30=20=125=TO-98
2SC784=Si npn=większe od 25=większe od 3=50W==60=8A==
2SC785=Si planarny epitaksjalny npn=70-140=większe od 250=100=40=30=20=125=TO-98
2SC785=Si pnp=większe od 25=większe od 3=50W==60=8A==
2SC786=Si planarny npn=25=400-100=150=25=20=20=150=TO-72
2SC787=Si npn=większe od 15=większe od 3=50W==80=8A==
2SC787=Si planarny npn=20-200=250=200==20=20=150=TO-72
2SC788=Si planarny npn=25-240=120=800=250=150=50=150=TO-39
2SC789=Si planarny npn=40-240==30W=-=-=4A=150=-
2SC79=Si mesa npn=50=500=300=15=(15)=50=200=TO-18
2SC790=Si pnp=większe od 15=większe od 3=50W==80=8A==
2SC791=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=20=15W=90=(90)=1.5A=150=TO-66
2SC792=Si planarny epitaksjalny npn=30-250==50W=-=300=150=150=TO-3
2SC793=Si mesa npn=30-200=9=60 W=100=80=7A=150=ТО-3
2SC795=Si dufuzyjny npn=70==9W=250=200=100=150=MD17
2SC796=Si planarny npn=50=230=1W=40=30=500=175=ТО-5
2SC797=Si planarny npn=30=150=1W=60=35=500=175=ТО-5
2SC798=Si planarny npn=70=90=5W=60=35=1.5A=175=ТО-5
2SC799=Si npn=większe od 30=większe od 3=45W==40=5A==
2SC80=Si planarny epitaksjalny npn=55=200=200=30=15=80=175=TO-17
2SC800=Si pnp=większe od 30=większe od 3=45W==40=5A==
2SC800=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 600=100=30=25=10=150=U23
2SC802=Si planarny npn=30=180=1W=60=35=500=175=ТО-5
2SC803=Si planarny npn=20-300=90=5W=60=35=1,5A=175=ТО-5
2SC805A-1H=Si npn=większe od 40=większe od 3=70W==40=8A==
2SC805A-21=Si pnp=większe od 40=większe od 3=70W==40=8A==
2SC806=Si npn=większe od 25=większe od 3=85W==40=15A==
2SC806=Si dufuzyjny npn=30=0,0055=125W=650=-=10A=175=ТО-3
2SC806A=Si pnp=większe od 25=większe od 3=85W==40=15A==
2SC807=Si npn=15-75=5=150W==110=7A==
2SC807A=Si npn=większe od 60=większe od 3=40W==40=4A==
2SC808=Si pnp=większe od 60=większe od 3=40W==40=4A==
2SC809=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W==45=3A==
2SC81=Si mesa npn=10-150=5=125W=50=40=5A=150=MT3
2SC810=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W==45=3A==
2SC812=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W==60=3A==
2SC812F=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W==60=3A==
2SC815=Si npn=większe od 15=większe od 3=30W==80=3A==
2SC815=NPN==200MHz=.25W==60V=.2A==
2SC815S=Si pnp=większe od 15=większe od 3=30W==80=3A==
2SC816=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 140=1W=60=30=1 A=175=ТО-5
2SC817=Si planarny epitaksjalny npn=80=120=800=-160=120=500=175=ТО-5
2SC82=Si mesa npn=10-150=5=125 W=100=80=5A=150=MT3
2SC821=Si npn=1>15=większe od 3=30W==100=3A==
2SC821=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 350=2,5 W=40=20=600=175=ТО-39
2SC821Z=Si pnp=większe od 15=większe od 3=30W==100=3A==
2SC822=Si npn=większe od 25=większe od 3=40W==45=4A==
2SC822=Si planarny epitaksjalny npn=20=większe od 400=2,5W=40=20=800=175=ТО-39
2SC822Z=Si pnp=większe od 25=większe od 3=40W==45=4A==
2SC823=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 1000=600=30=(19)=60=150=ТО-33
2SC823=Si npn=większe od 25=większe od 3=40W==60=4A==
2SC824=Si pnp=większe od 25=większe od 3=40W==60=4A==
2SC824=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 1000=650=50=25=120=175=ТО-33
2SC825=Si npn=większe od 15=większe od 3=40W==80=4A==
2SC825=Si dufuzyjny npn=20-250=15=30W=300=300=2A=175=ТО-66
2SC826=Si dufuzyjny npn=80=20=700=100=60=300=175=ТО-5
2SC826=Si pnp=większe od 15=większe od 3=40W==80=4A==
2SC827=Si npn=większe od 15=większe od 3=40W==100=4A==
2SC827=Si dufuzyjny npn=80=20=700=100=60=500=175=ТО-5
2SC827T=Si pnp=większe od 15=większe od 3=40W==100=4A==
2SC828=Si planarny epitaksjalny npn=65-700=80=250=30=25=100=125=ТО-92
2SC828=NPN===.25W==30V=.05A==
2SC828=Si npn=większe od 25=większe od 3=55W==45=8A==
2SC828A=Si pnp=większe od 25=większe od 3=55W==45=8A==
2SC828A=Si planarny epitaksjalny npn=65-700=80=250=45=45=100=125=ТО-92
2SC828AZ=Si npn=większe od 25=większe od 3=55W==60=8A==
2SC828Z=Si pnp=większe od 25=większe od 3=55W==60=8A==
2SC829=Si npn=większe od 15=większe od 3=55W==80=8A==
2SC829=NPN==230MHz===30V=.03A==
2SC829=Si planarny epitaksjalny npn=40-500=większe od 150=250=30=20=30=125=ТО-92
2SC829Z=Si pnp=większe od 15=większe od 3=55W==80=8A==
2SC83=Si mesa npn=10-150=5=125W=150=120=5A=150=MT3
2SC830=Si dyfuzyjny npn=większe od 35=20=25 W=50=50=ЗА=150=ТО-66
2SC830H=Si npn=większe od 15=większe od 3=55W==100=8A==
2SC830H=Si dyfuzyjny npn=30-120=20=25 W=100=55=ЗА=150=ТО-66
2SC831=Si planarny epitaksjalny npn=15-200=300=23 W=50=25=4A=175=ТО-60
2SC831=Si pnp=większe od 15=większe od 3=55W==100=8A==
2SC833=Si mesa npn=80>40=20=25 W=450=300=2A=150=ТО-66
2SC839=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==45=10A==
2SC84=Ge złączowy npn=40=10=120=-=-=-=85=TO-1
2SC840=Si mesa npn=większe od 30=50=20 W=100=60=ЗА=150=ТО-66
2SC840=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==45=10A==
2SC840A=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==60=10A==
2SC840A=Si mesa npn=większe od 30=50=20 W=150=100=ЗА=150=ТО-66
2SC841H=Si planarny epitaksjalny npn=200=200=100=-==-=175=-
2SC844=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==60=10A==
2SC844=Si planarny npn=10-200=800=3,5W=40=17=400=175=TO-5
2SC845=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==80=10A==
2SC845=Si planarny npn=10-200=800=3,5W=55=30=400=175=TO-5
2SC847=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==80=10A==
2SC847=Si planarny npn=160=70=500=30=20=200=175=TO-18
2SC848=Si planarny npn=160=60=500=30=20=200=175=TO-18
2SC848=Si npn=większe od 50=większe od 3=15W==22=7A==
2SC849=Si pnp=większe od 50=większe od 3=15W==22=7A==
2SC849=Si planarny npn=160=60=500=30=20=300=175=TO-18
2SC85=Ge złączowy npn=30=10=120=-=-=-=85=TO-1
2SC850=Si planarny npn=160=70=500=50=30=500=175=TO-18
2SC850=Si npn=większe od 50=większe od 3=15W==32=7A==
2SC852=Si pnp=większe od 50=większe od 3=15W==32=7A==
2SC853=Si npn=większe od 40=większe od 3=15W==45=7A==
2SC853=NPN===.4W==70V=.2A==
2SC854=Si pnp=większe od 40=większe od 3=15W==45=7A==
2SC855=Si npn=większe od 25=większe od 3=15W==60=7A==
2SC856=Si dyfuzyjny npn=35-200=większe od 40=300=150=150=50=175=TO-1
2SC857H=Si dyfuzyjny npn=30-120=większe od 60=200=200=150=50=175=TO-1
2SC86=Ge złączowy npn=60=10=120=-=-=-=85=TO-1
2SC861=Si dyfuzyjny npn=30-100==50W=450=250=1 A=150=TO-3
2SC862=Si dyfuzyjny npn=-==50W=650=250=5A=150=TO-3
2SC863=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=360-950=200=50=45=25=150=TO-72
2SC864=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=360-950=200=40=25=25=150=TO-72
2SC867=Si pnp=większe od 25=większe od 3=15W==60=7A==
2SC869=Si npn=większe od 15=większe od 3=15W==80=7A==
2SC87=Si mesa npn=50=250=600=30=(30)=100=175=TO-5
2SC88=Si mesa npn=50=250=600=120=(120)=100=175=TO-5
2SC881=Si pnp=większe od 15=większe od 3=15W==80=7A==
2SC89=Ge złączowy npn=20-100=3=120=25=15=200=85=TO-5
2SC890=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W==45=5A==
2SC891=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W==45=5A==
2SC892=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W==60=5A==
2SC893=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W==60=5A==
2SC893=NPN==250ms===50V=.03A==
2SC895-2=Si pnp=125-900=130=301==25=200==
2SC895-3=Si npn=50-600==250==55=30==
2SC895-4=Si npn=większe od 25=większe od 3=30W==80=5A==
2SC895-5=Si pnp=większe od 25=większe od 3=30W==80=5A==
2SC896=Si npn=większe od 750=7=62,5W==45=12A==
2SC897=Si pnp=większe od 750=7=62,5W==45=12A==
2SC897=Si dyfuzyjny npn=25-200=15=60 W=150=90=7A=150=TO-3
2SC898=Si dyfuzyjny npn=100-200=15=80 W=150=100=7A=150=TO-3
2SC898=Si npn=większe od 750=7=62,5W==60=12A==
2SC89H=Ge złączowy npn=20-100=większe od 3=120=25=15=400=85=TO-5
2SC90=Ge złączowy npn=20-120=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-5
2SC900=NPN==100ms===30V=.03A==
2SC900=Si pnp=większe od 750=7=62,5W==60=12A==
2SC901=Si npn=większe od 750=7=62,5W==80=12A==
2SC901=Si dufuzyjny npn=większe od 14=-=50W '=200=(200)=5A=150=TO-3
2SC901A=Si dufuzyjny npn=większe od 14=-=50W=250=(250)=5A=150=TO-3
2SC901A=Si pnp=większe od 750=7=62,5W==80=12A==
2SC906=Si npn=większe od 750=7=62,5W==100=12A==
2SC907AH=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=100=200=70=50=100=175=TO-1
2SC907H=Si planarny epitaksjalny npn=60-500=większe od 100=200=40=30=100=175=TO-1
2SC908=Si pnp=większe od 750=7=62,5W==100=12A==
2SC90H=Ge złączowy npn=20-120=większe od 5=120=25=15=400=85=TO-5
2SC91=Ge złączowy npn=20-220=większe od 10=120=25=12=400=85=TO-5
2SC911=Si npn=większe od 750=7=62,5W==120=12A==
2SC911A=Si pnp=większe od 750=7=62,5W==120=12A==
2SC912=Si npn=20-250=większe od 3=75W==45=10A==
2SC912M=Si pnp=20-250=większe od 3=75W==45=10A==
2SC913=Si npn=większe od 750=większe od 1=40W==45=6A==
2SC914=Si npn=większe od 750=większe od 1=40W==45=6A==
2SC915=Si pnp=większe od 750=większe od 1=40W==45=6A==
2SC917=Si planarny npn=20-100=większe od 300=300=40=40=50=175=TO-1
2SC91Н=Ge złączowy npn=20-200=większe od 10=120=25=12=400=85=TO-5
2SC92=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=100=20 W=100=50=2A=175=TO-8
2SC93=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=190=20W=80=45=2A=175=TO-8
2SC930D=NPN==300ms===15V=.03A==
2SC935=Si dufuzyjny npn=większe od 8=-=50W=300=300=2,5 A=150=TO-3
2SC936=Si dyfuzyjny npn=30-120=-=22 W=1000=500=1 A=125=TO-3
2SC936=NPN===22W==1000V=1A==
2SC937=Si dyfuzyjny npn=-=mniejsze od 1,2=22 W=1200=500=2,5 A=125=TO-3
2SC94=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=190=25 W=100=50=2A=175=TO-8
2SC941=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=większe od 80=200=35=30=20=125=TO-98
2SC945=NPN==250ms===50V=.1A==
2SC947=Si planarny npn=20>10=większe od 400=150=25=-=15=175=TO-18
2SC948=Si planarny npn=24>10=większe od 700=150=25=-=15=175=TO-18
2SC949=Si planarny npn=24>10=większe od 700=150=25=20=15=175=TO-72
2SC95=Si mesa npn=50=większe od 100=800=140=100=100=150=TO-5
2SC959=NPN=====120V=.7W==
2SC96=Si planarny epitaksjalny npn==-=500=15=-=150=-=-
2SC97=Si planarny epitaksjalny npn=60=250=800=60=30=1 A=175=TO-5
2SC979=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=400=300=70=50=100=175=TO-18
2SC979A=Si planarny epitaksjalny npn=120-240=większe od 250=300=100=70=100=175=TO-18
2SC98=Si planarny epitaksjalny npn=45=350=300=20=15=100=175=TO-18
2SC980G=Si planarny epitaksjalny npn=40-240=250=(200)=70=50=100=125=2-5 В
2SC982=NPN===.4W==40V=.3A==
2SC982=Si dyfuzyjny npn=8500-85000=większe od 100=200=30=30=200=125=TO-98
2SC983=Si dyfuzyjny npn=40-240=-=600==150=50=150=TO-98
2SC984=Si planarny epitaksjalny npn=40-320=100=350=50=50=500=175=ТО-1
2SC984H=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=większe od 100=350=100=50=200=175=ТО-1
2SC99=Si planarny epitaksjalny npn=80=350=300=20=15=100=175=TO-18
2SC991=Si planarny epitaksjalny npn=10-135=większe od 150=5W=36=(36)=400=175=ТО-39
2SC992=Si planarny epitaksjalny npn=10-135=większe od 250=5W=36=(36)=600=175=ТО-39
2SC994=Si=40-250=większe od 40=15W==80=8A==
2SC995=Si pnp=40-250=większe od 40=15W==80=8A==
2SC995=Si planarny npn3d=25-240=większe od 40=600=300=300=150=150=ТО-39
2SC996=Si planarny npn3d=25-240=większe od 40=1,2W=3oo=300=150=150=
2SC996=Si npn=40-250=większe od 40=15W==100=8A==
2SC997=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=350=(5 W)=40=20=400=175=ТО-39
2SC998=Si pnp=40-250=większe od 40=15W==100=8A==
2SC998=NPN=====40V=.4A==
2SC998=Si planarny npn=większe od 25=350-1000=175=30=30=25=150=ТО-72
2SC999=Si planarny npn=większe od 15=100=10W=50=(50)=1 A=175=MD32
2SCI799=Si npn=większe od 25=większe od 3=65W==45=8A==
2SCI805=Si pnp=większe od 25=większe od 3=65W==45=8A==
2SCI836=Si npn=większe od 25=większe od 3=65W==60=8A==
2SCI915=Si pnp=większe od 25=większe od 3=65W==60=8A==
2SCI926=Si npn=większe od 15=większe od 3=65W==80=8A==
2SCI934F=Si pnp=większe od 15=większe od 3=65W==80=8A==
2SCI966=Si npn=większe od 15=większe od 3=65W==100=8A==
2SCU65=Si=większe od 15=większe od 3=65W==100=8A==
2SCU99=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==45=10A==
2SD100=Ge złączowy npn=30-150=1,5=250=32=-=400=85=-
2SD100A=Ge złączowy npn=30-150=1,5=250=45=-=400=85=-
2SD1010=NPN==120MHz=.3W==50V=.05A==
2SD1012=NPN==250MHz=.25W==20V=.7A==
2SD102=Si dufuzyjny npn=30-300=1=25 W=110=80=ЗА=150=ТО-66
2SD102=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==80=10A==
2SD103=Si dufuzyjny npn=100-200=1=25W=70=50=ЗА=150=ТО-66
2SD103=Si npn=40-250=większe od 3=12,5W==45=6A==
2SD104=Ge złączowy npn=60-150=2,8=150=20=-=400=75=ТО-1
2SD1047=NPN===100W==160V=12A==
2SD105=Ge złączowy npn=35-90=2,8=150=20=-=400=75=ТО-1
2SD1062=NPN===40W==60V=12A==
2SD1064=NPN===80W==60V=12A==
2SD1065=NPN===90W==60V=15A==
2SD11=Ge złączowy npn=70=2,5=150=25=20=300=75=ТО-5
2SD110=Si dufuzyjny npn=30-300=2=100W=130=110=10А=150=то-з
2SD110=Si pnp=40-250=większe od 3=12,5W==45=6A==
2SD111=Si dufuzyjny npn=100-300==100W=100=80=10А=150=ТО-З
2SD1113=NPN===40W==300V=6A==
2SD1114=Si npn=40-250=większe od 3=12,5W==60=6A==
2SD1128=NPN===30W==150V=5A==
2SD113=Si pnp=40-250=większe od 3=12,5W==60=6A==
2SD113=Si dufuzyjny npn=30-300=1,5=200 W=100=80=30 А=150=то-з
2SD1135=NPN===40W==80V=4A==
2SD1138=NPN===30W==200V=2A==
2SD114=Si npn=40-250=większe od 3=12,5W==80=6A==
2SD114=Si dufuzyjny npn=100-300=11,5=200 W=70=50=30А=150=то-з
2SD1145=NPN==120MHz=.9W==60V=5A==
2SD1148=NPN===100W==140V=10A==
2SD1153=NPN===.9W==80V=1.5A==
2SD1163A====7A==NPN=300V==40W
2SD1164=NPN===10W==150V=1.5A==
2SD1175=NPN===100W==1500V=5A==
2SD118=Si dufuzyjny npn=30-200=2=100W=130=100=7Ą=150=то-з
2SD1185=NPN===50W==1200V=5A==
2SD1186=NPN===50W==1200V=5A==
2SD1189=NPN==100MHz=5W==40V=2A==
2SD119=Si dufuzyjny npn=80-200=2=100W=100=80=7А=150=то-з
2SD1192=NPN===40W==70V=10A==
2SD1198=NPN===.75W==30V=1A==
2SD12=Si mesa npn=większe od 25==60 W=75=-=2,5A=150=ТО-3
2SD120=Si pnp=40-250=większe od 3=12,5W==80=6A==
2SD120=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1 A=60=40=1,5 А=175=ТО-5
2SD1207=NPN===1W==60V=2A==
2SD120H=Si dufuzyjny npn=15-180=większe od 0,5=1W=60=40=1,5А=175=ТО-5
2SD120H4=Si npn=40-250=większe od 50=8W==45=2A==
2SD121=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1 W=100=55=1,5А=175=ТО-5
2SD121=Si pnp=40-250=większe od 50=8W==45=2A==
2SD121AH=Si dufuzyjny npn=15-100=większe od 0,5=1 W=100=55=1,5A=175=ТО-5
2SD121H=Si npn=40-160=większe od 50=8W==60=2A==
2SD122=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1,5W=60=40=ЗА=175=ТО-8
2SD1225=NPN==150MHz=1W==40V=1A==
2SD122H=Si dufuzyjny npn=15-100=większe od 0,6=1,5W=60=40=ЗА=175=ТО-8
2SD123=Si dufuzyjny npn=15-100=1,4=1,5W=100=55=ЗА=175=ТО-8
2SD123H=Si dufuzyjny npn=15 - 100==1,5W=100=55=ЗА=175=ТО-8
2SD124=Si dufuzyjny npn=10-75=1,2=21 W=60=40=8А=175=ТО-3
2SD124=Si pnp=40-160=większe od 50=8W==60=2A==
2SD1246=NPN===.75W==30V=2A==
2SD1247=NPN===1W==30V=2.5A==
2SD124A=Si npn=40-160=większe od 50=8W==80=2A==
2SD124AH=Si pnp=40-160=większe od 50=8W==80=2A==
2SD124AH=Si dufuzyjny npn=20-80=większe od 0,5=60 W=75=50=7А=175=ТО-3
2SD125=Si dufuzyjny npn=10-75=1=60 W=100=55=6А=175=ТО-3
2SD125=Si npn=40-250=125=10W==45=3A==
2SD125A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=1=60 W=100=-=6А=175=ТО-3
2SD125A=Si pnp=40-250=50=10W==45=3A==
2SD125AH=Si dufuzyjny npn=20-80=większe od 0,5=60 W=100=75=7А=175=ТО-3
2SD125AH4=Si npn=40-250=125=10W==60=3A==
2SD126=Si pnp=40-250=50=10W==60=3A==
2SD126=Si dufuzyjny npn=większe od 25=1=60 W=150=100=7А=175=ТО-3
2SD1264=NPN===30W==200V=2A==
2SD1265=NPN===30W==60V=4A==
2SD1266=NPN===35W==60V=3A==
2SD126H=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 0,5=60 W=150=100=7А=175=ТО-3
2SD126H=Si npn=40-250=125=10W==80=3A==
2SD127=Ge złączowy npn=82==250=23=(20)=500=75=ТО-1
2SD1271===30MHz=40W==130V=7A==
2SD1273=NPN===40W==80V=3A==
2SD1274=NPN===40W==150V=5A==
2SD1275=NPN===35W==60V=2A==
2SD1277=NPN===35W==60V=2A==
2SD1279=NPN===50W==1400V=10A==
2SD127A=Ge złączowy npn=większe od 46==250=23=(20)=500=75=ТО-1
2SD128=Ge złączowy npn=82==250=32=(30)=500=75=ТО-1
2SD1288=NPN===70W==120V=7A==
2SD1289=NPN===80W==120V=8A==
2SD128A=Ge złączowy npn=większe od 46==250=32=(30)=500=75=ТО-1
2SD129=Si pnp=40-250=50=10W==80=3A==
2SD129=Si dufuzyjny npn=30-200=1=25 W=80=80=ЗА=150=ТО-66
2SD1292=NPN==100MHz=.9W==120V=1A==
2SD1297=NPN===100W==150V=25A==
2SD13=Si npn=większe od 750=większe od 1=15W==45=7A==
2SD13=Si mesa npn=większe od 30==100W=35=-=10A=150=ТО-36
2SD130=Si pnp=większe od 750=większe od 1=15W==45=7A==
2SD130=Si dufuzyjny npn=85-200=11=25 W=60=50=ЗА=150=ТО-66
2SD1302=NPN==200MHz=.6W==25V=.5A==
2SD1308=NPN===40W==150V=8A==
2SD1311=NPN===40W==100V=4A==
2SD132=Si epitaksjalny mesa npn=20-100==150W=100=65=20 А=175=-
2SD132=Si npn=większe od 750=większe od 1=15W==60=7A==
2SD1330=NPN==200MHz=.6W==25V=.5A==
2SD134=Ge złączowy npn=15-120==30=60=60=5=65=-
2SD1348=NPN==150MHz=10W==60V=4A==
2SD136=Si dufuzyjny npn=30-250=25=4W=200=200=100=250=MD26
2SD1378=NPN==120MHz=10W==80V=.7A==
2SD1382=NPN==100MHz=10W==120V=1A==
2SD1391=NPN===80W==1500V=5A==
2SD1397=NPN===50W==1500V=3.5A==
2SD1398=NPN===50W==1500V=5A==
2SD14=Si mesa npn=większe od 15==100W=75=-=10A=150=ТО-36
2SD14=Si pnp=większe od 750=większe od 1=15W==60=7A==
2SD1403=NPN===120W==1500V=6A==
2SD1404=NPN===20W==60V=3A==
2SD1404=NPN===25W==300V=7A==
2SD1405=NPN===25W==50V=3A==
2SD1407=NPN===30W==100V=5A==
2SD141=Si planarny epitaksjalny npn=30-240==15W=20=12=2А=175=ТО-66
2SD1413====20W==60V=3A==
2SD142=Si planarny epitaksjalny npn=30-240==15W=40=20=2А=175=ТО-66
2SD1425=NPN===80W==1500V=2.5A==
2SD1426=NPN=====1500V=3.5A==
2SD1427=NPN===80W==1500V=5A==
2SD1428=NPN===80W==1500V=6A==
2SD143=Si planarny epitaksjalny npn=30-240==15W=80=40=1 А=175=ТО-66
2SD1431=NPN===80W==1500V=5A==
2SD1432=NPN===80W==1500V=6A==
2SD1433=NPN===80W==1500V=7A==
2SD1439=NPN===50W==1500V=3A==
2SD144=Si planarny epitaksjalny npn=30-240==15W=100=50=1 А=175=ТО-66
2SD1441=NPN===80W==1500V=4A==
2SD1453=NPN===50W==1500V=3A==
2SD1455=NPN===50W==1500V=5A==
2SD1457=NPN===60W==100V=6A==
2SD146=Si npn=większe od 750=większe od 1=15W==80=7A==
2SD146=Si dufuzyjny npn=30-150=1,4=20 W=40=35=1 А=175=MD10
2SD146F=Si pnp=większe od 750=większe od 1=15W==80=7A==
2SD147=Si npn=większe od 2k=200=9W==45=2A==
2SD147=Si dufuzyjny npn=30-150=1,4=20 W=60=50=1 А=175=MD10
2SD147F=Si pnp=większe od 2k=200=9W==45=2A==
2SD148=Si npn=większe od 2k=200=9W==60=2A==
2SD149=Si pnp=większe od 1=200=9W==60=2A==
2SD1497=NPN===50W==1500V=6A==
2SD1497/02=NPN===50W==1500V=6A==
2SD15=Si dufuzyjny npn=10-80=0,025=80 W=60=40=6A=150=ТО-3
2SD15=Si npn=większe od 2k=200=9W==80=2A==
2SD150=Si planarny epitaksjalny npn=30-240=większe od 10=15W=50=40=2А=150=ТО-66
2SD1509=NPN==B=5000===80V=2A=
2SD151=Si epitaksjalny mesa npn=20-100==120W=100=60=15A=150=TO-3
2SD152=Si pnp=30-145==15W=150=70=1 A=175=MD10
2SD1541=NPN===50W==1500V=3A==
2SD1546=NPN===50W==1500V=6A==
2SD1548=NPN===50W==1500V=10A==
2SD1554=NPN===40W==1500V=3.5A==
2SD1555=NPN=====1500V=5A==
2SD1556=NPN===50W==1500V=6A==
2SD156=Si dufuzyjny npn=20-250==4W=200=200=100=150=TO-66
2SD156=Si pnp=większe od 2k=200=9W==80=2A==
2SD1565=NPN===30W==100V=5A==
2SD156F=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==45=8A==
2SD157=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==45=8A==
2SD157=Si dufuzyjny npn=20-250==4W=300=300=100=150=TO-66
2SD1571=NPN=====800V=3A==
2SD1575=NPN===40W==1500V=2.5A==
2SD1576=NPN===48W==1500V=2.5A==
2SD1577=NPN===80W==1500V=5A==
2SD157F=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==45=8A==
2SD158=Si dufuzyjny npn=20-250=15=30W=200=200=1 A=175=TO-66
2SD158=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==45=8A==
2SD1589=NPN===20W==100V=5A==
2SD158F=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==60=8A==
2SD159=Si dufuzyjny npn=20-250=15=30W=300=300=1 A=175=TO-66
2SD159=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==60=8A==
2SD159F=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==60=8A==
2SD15I=Si='>750=większe od 1=70W==60=8A==
2SD16=Si dufuzyjny npn=10-80=0,025=80 W=100=55=6 A=150=ТО-3
2SD16=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W===8A==
2SD160=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==80=8A==
2SD1609=NPN=====160V=.1A==
2SD1609C=NPN==TOR WIZJI======
2SD161=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==80=8A==
2SD162=Ge złączowy npn=60=3=65=20=15=30=85=RO-18
2SD163=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=60=40=10A=150=TO-3
2SD1632=NPN===80W==1500V=4A==
2SD164=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==80=8A==
2SD164=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=100=55=10A=150=TO-3
2SD1647=NPN===25W==50V=2A==
2SD1649=NPN===50W==1500V=2.5A==
2SD165=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=150=70=10A=150=TO-3
2SD165=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==100=8A==
2SD1650=NPN===50W==1500V=3.5A==
2SD1651=NPN===60W==1500V=5A==
2SD166=Si dufuzyjny npn=15-60=2=100W=200=85=10A=150=TO-3
2SD166=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==100=8A==
2SD1666=NPN===20W==60V=3A==
2SD1669=NPN===30W==60V=12A==
2SD167=Ge złączowy npn=120==200=20=20=500=75=RO-16
2SD168=Si npn=15-150=większe od 3=90W==45=15A==
2SD1680=NPN===70W==330V=7A==
2SD1683=NPN==150MHz=10W==60V=4A==
2SD17=Si pnp=15-150=większe od 3=90W==45=15A==
2SD170=Ge złączowy npn=150==200=25==500=85=TO-1
2SD1707====100W==130V=20A==
2SD170A=Ge złączowy npn=150==200=32==500=85=TO-1
2SD1710=NPN===100W==1500V=5A==
2SD171-1=Si npn=15-150=większe od 3=90W==50=15A==
2SD171-2=Si pnp=15-150=większe od 3=90W==60=15A==
2SD172=Si npn=15-150=większe od 3=90W==80=15A==
2SD172=Si dufuzyjny npn=10-60==100W=60=40=10A=175=TO-3
2SD173=Si pnp=15-150=większe od 3=90W==80=15A==
2SD173=Si dufuzyjny npn=10-60==100W=100=60=10A=175=TO-3
2SD1730=NPN===100W==1500V=5A==
2SD1739=NPN===100W==1500V=6A==
2SD174=Si dufuzyjny npn=10-60=1,2=50W=60=40=5A=175=TO-3
2SD174=Si npn=15-150=większe od 3=90W==100=15A==
2SD174F=Si pnp=15-150=większe od 3=90W==100=15A==
2SD175=Si dufuzyjny npn=10-60=1,2=50 W=100=60=5A=175=TO-3
2SD175=Si npn=40-250=większe od 3=30W==45=7A==
2SD1756=NPN===40W==200V=10A==
2SD175F=Si npn=40-250=większe od 3=30W==60=7A==
2SD175-M=Si pnp=40-250=większe od 3=30W==45=7A==
2SD176=Si dufuzyjny npn=10-50=1,2=100W=90=50=10A=175=TO-3
2SD176=Si pnp=40-250=większe od 3=30W==60=7A==
2SD1761=NPN===35W==80V=3A==
2SD1762=NPN==70MHz=25W==60V=3A==
2SD1765=NPN===20W==100V=2A==
2SD1769=NPN===50W==120V=6A==
2SD177=Si dufuzyjny npn=10-50=0,2=100W=120=70=10A=175=TO-3
2SD177=Si npn=40-250=większe od 3=30W==80=7A==
2SD177-M=Si pnp=40-250=większe od 3=30W==80=7A==
2SD178=Ge złączowy npn=60-190==225=20=-=300=75=TO-1
2SD178A=Ge złączowy npn=60-100==225=40=-=300=75=TO-1
2SD178B=Ge złączowy npn=60-190==225=60=-=300=75=TO-1
2SD1796=NPN===25W==60V=4A==
2SD18=Si npn=40-250=większe od 3=30W==100=7A==
2SD18=Si dufuzyjny npn=10-80=2=80 W=200=85=6A=150=ТО-3
2SD180=Si epitaksjalny mesa npn=większe od 30=większe od 10=50 W=80=60=7,5 A=150=-
2SD180=Si pnp=40-250=większe od 3=30W==100=7A==
2SD1802=NPN==150ms=15W==60V=3A==
2SD181=Si npn=40-250=większe od 3=30W==120=7A==
2SD1812=NPN===.9W==160V=1.5A==
2SD181A=Si pnp=40-475=większe od 3=30W==120=7A==
2SD182=Si npn=85-475=większe od 3=40W==22=8A==
2SD182=Si dufuzyjny npn=15-120=1,5=10W=40=30=1 A=175=TO-8
2SD1825=NPN===20W==70V=4A==
2SD182F=Si pnp=85-475=większe od 3=40W==22=8A==
2SD183=Si dufuzyjny npn=15-120=1,5=10W=100=55=1 A=175=TO-8
2SD183=Si npn=85-475=większe od 3=40W==32=8A==
2SD183F=Si pnp=85-475=większe od 3=40W==32=8A==
2SD184=Si npn=85-475=większe od 3=40W==45=8A==
2SD184=Si mesa npn=20-100=1,5=25 W=60=40=1,5 A=175=TO-8
2SD1849=NPN===120W==1500V=7A==
2SD185=Si mesa npn=20-100=1,5=25 W=100=55=1.5A=175=TO-8
2SD185=Si pnp=85-475=większe od 3=40W==45=8A==
2SD186=Ge złączowy npn=100==200=25=-=150=85=TO-1
2SD186=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W==60=8A==
2SD1863=NPN==100MHz=1W==120V=1A==
2SD186-A=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W==60=8A==
2SD186-B=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W==80=8A==
2SD187=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W==80=8A==
2SD187=Ge złączowy npn=100==200=25=-=150=85=TO-1
2SD1877=NPN===50W==1500V=4A==
2SD1878=NPN===60W==1500V=5A==
2SD188=NPN==10MHz=60W==100V=7A==
2SD188=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W==100=8A==
2SD1887=NPN=====1500V=10A==
2SD188S=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W==100=8A==
2SD189=Si mesa npn=większe od 40=12=50W=80=60=5A=150=TO-3
2SD189=Si npn=większe od 40=większe od 3=40W==120=8A==
2SD189A=Si pnp=większe od 40=większe od 3=40W==120=8A==
2SD189A=Si mesa npn=większe od 40=12=50W=100=100=5A=150=TO-3
2SD19=Ge złączowy npn=31==150=25=-=300=75=ТО-5
2SD190=Si dyfuzyjny npn=30-150=25=4W=300=300=100=150=-
2SD191=Ge złączowy npn=22-220=większe od 1=150=30=-=150=75=TO-5
2SD1911=NPN===50W==1500V=5A==
2SD1913=NPN==100MHz=20W==60V=3A==
2SD192=Ge złączowy npn=40-130=większe od =150=30=-=150=75=TO-5
2SD193=Ge złączowy npn=40-230=większe od 0,2=250=35=-=400=75=TO-5
2SD1933=NPN===30W==80V=4A==
2SD194=Ge złączowy npn=40-150=większe od 0,2=250=32 ,=-=400=75=TO-5
2SD1941=NPN===50W==1500V=6A==
2SD195=Ge złączowy npn=70=większe od 2,5=150=20=(15)=50=75=TO-1
2SD196=Si dufuzyjny npn=10-60==125W=100=50=10A=175=TO-36
2SD197=Si dufuzyjny npn=10-50==125W=130=70=10A=175=ТО-36
2SD197A=Si dufuzyjny npn=10-50=1,2=150W=130=70=10A=175=ТО-36
2SD198=Si npn=większe od 2k=200=3,6W==45=2A==
2SD198Z=Si pnp=większe od 2k=200=3,6W==45=2A==
2SD199=Si npn=większe od 2k=200=3,6W==60=2A==
2SD199=Si mesa npn=większe od 25=7=25 W=800=(700)=500=150=ТО-3
2SD1991=NPN===.4W==30V=.1A==
2SD20=Ge złączowy npn=50==150=25=-=300=75=ТО-5
2SD200=NPN===10W==1500V=2.5A==
2SD200=Si pnp=większe od 2k=200=3,6W==60=2A==
2SD200=Si planarny npn=-=mniejsze od 1,5=10W=1500=1500=2,5 A=115=ТО-3
2SD200A=Si npn=większe od 2k=200=3,6W==80=2A==
2SD201=Si pnp=większe od 2k=200=3,6W==80=2A==
2SD2012=NPN==9MHz=25W==60V=3A==
2SD202=Si npn=większe od 1k=większe od 10=90W==60=15A==
2SD203=Si pnp=większe od 1k=większe od 10=90W==60=15A==
2SD2058=NPN===25W==60V=3A==3MHz
2SD206=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==60=20A==
2SD2061=NPN===30W==80V=3A==8MHz
2SD207=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==60=20A==
2SD208=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==80=20A==
2SD211=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==80=20A==
2SD212=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==100=20A==
2SD2125=NPN===50W==1500V=6A==
2SD213=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==100=20A==
2SD213=NPN===100W==110V=10A==
2SD214=Si pnp==1OOk=125W==60=20A==
2SD215=Si npn=większe od 1k=70k=125W==60=20A==
2SD215F=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==60=20A==
2SD216=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==60=20A==
2SD216=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==80=20A==
2SD216F=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==80=20A==
2SD217=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==100=20A==
2SD218=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==100=20A==
2SD218S=Si npn=15-150=większe od 3=90W==45=15A==
2SD219=Si pnp=15-150=większe od 3=90W==45=15A==
2SD22=Ge złączowy npn=97==150=25=-=300=75=ТО-5
2SD220=Si npn=większe od 750==50W==45=8A==
2SD221=Si pnp=większe od 750==50W==45=8A==
2SD226=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=40=40=ЗА=150=ТО-66
2SD226A=Si npn=25-160=30=26W==125=5A==
2SD226A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=60=60=ЗА=150=ТО-66
2SD226B=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=80=80=ЗА=150=ТО-66
2SD226B=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W==45=15A==
2SD226Z=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W==60=15A==
2SD227=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W==80=15A==
2SD23=Ge złączowy npn=150==150=25=-=300=75=ТО-5
2SD231=Si npn=większe od 1k=większe od 4=85W==100=15A==
2SD231F=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W==45=15A==
2SD232=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W==60=15A==
2SD232F=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W==80=15A==
2SD234=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=85W==100=15A==
2SD234=NPN===25W==60V=3A==
2SD234=Si dufuzyjny npn=40-240=1=25 W=60=50=ЗА=150=ерох
2SD234G=Si npn=20-150=większe od 3=125W==45=20A==
2SD235=Si dufuzyjny npn=120-240=1=25 W=40=35=ЗА=150=ерох
2SD235=Si pnp=20-150=większe od 3=125W==45=20A==
2SD235G=Si npn=większe od 750==40W==45=4A==
2SD236=Si pnp=większe od 750==40W==45=4A==
2SD237=Si npn=40-250=251=8W==45=1,5A==
2SD238=Si pnp=40-250=7=8W==45=1,5A==
2SD24=Si mesa npn=60==4W=300=(зоо)=100=150=ТО-3
2SD24=Si npn=40-160=250=8W==60=1,5A==
2SD246=Si pnp=40-160==8W==60=1,5A==
2SD249=Si npn=40-160=250=8W==80=1,5A==
2SD24Y=Si pnp=40-160==8W==80=1,5A==
2SD25=Ge złączowy npn=70=1=110=25=(25)=100=85=ТО-1
2SD250=Si npn=większe od 750==60W==45=6A==
2SD251=Si pnp=większe od 750==60W==45=6A==
2SD256=Si npn=większe od 750==80W==45=8A==
2SD257=Si pnp=większe od 750==80W==45=8A==
2SD258=Si npn=większe od 750==150W==45=15A==
2SD259=Si pnp=większe od 750==150W==45=15A==
2SD26=Si planarny npn=5-30==50W=40=30=7A=175=ТО-3
2SD261=Si npn=większe od 750==80W==45=15A==
2SD265=Si pnp=większe od 750==80W==45=15A==
2SD266=Si npn=20-250==117W==60=15A==
2SD26A=Si planarny npn=5-30==50 W=60=40=7 A=175=ТО-3
2SD26B=Si planarny npn=5-30==50W=100=60=7A=175=то-з
2SD26C=Si planarny npn=5-30==50W=150=80=7A=175=то-з
2SD271=Si npn=20-250==115W==60=15A==
2SD272=Si npn=20-250==117W==140=15A==
2SD273=Si npn=20-70==100W==120=10A==
2SD274=Si npn=20-250==117W==40=15A==
2SD28=Si dufuzyjny npn=32-276==18W=70=-=ЗА=150=MD17
2SD284=Si pnp=25-100==29W==55=4A==
2SD287=NPN==8MHz=100W==200V=10A==
2SD287=Si pnp=20-80==25W==140=4A==
2SD287A=Si pnp=20-70==117W==60=15A==
2SD287B=Si pnp=20-70==117W==60=15A==
2SD287C=Si pnp=20-70==117W==140=10A==
2SD288=Si npn=25-160=3=34Wł==125=10A==
2SD289=Si pnp=40-250=5=50W==40=7A==
2SD29=Si dufuzyjny npn=32-276==18W=70=-=ЗА=150=MD17
2SD291=Si pnp=40-250=50=50W==60=7A==
2SD292=Si pnp=40-250=5=50W==80=7A==
2SD293=Si=40-250=50=50W==125=7A==
2SD294=Si npn=większe od 1,75==40W==2,5k=4A==
2SD295=Si npn=większe od 1,95==40W==1,7k=4A==
2SD296=Si npn=większe od 750=większe od 20=70W==45=10A==
2SD297=Si pnp=większe od 750=większe od 20=70W==45=10A==
2SD299=Si npn=45-450=100=15W==60=10A==
2SD299=Si dufuzyjny npn=większe od 2=mniejsze od 1=16W=1500=1500=5А=115=ТО-3
2SD30=Si npn=45-450=100=15W==60=10A==
2SD30=Ge złączowy npn=150=1=300=25=-=200=85=ТО-1
2SD300=Si npn=45-450=100=15W==60=10A==
2SD300=Si dufuzyjny npn=3-8=mniejsze od 1=16W=1500=1500=5А=115=ТО-3
2SD301=Si npn=45-450=100=15W==80=10A==
2SD301F=Si npn=większe od 2000=350=9W==45=2A==
2SD31=Ge złączowy npn=30-63==125=25=-=125=75=ТО-1
2SD310=Si npn=większe od 2000=350=9W==60=2A==
2SD311=Si npn=większe od 2000=350=9W==80=2A==
2SD312=Si pnp=większe od 2000=350=9W==45=2A==
2SD312=Si dufuzyjny npn=większe od 25==25 W=800=(600)=1 А=150=ТО-3
2SD313=Si pnp=większe od 2000=350=9W==60=2A==
2SD313=NPN===30W==60V=3A==
2SD314=Si pnp=większe od 2000=350=9W==80=2A==
2SD315=Si npn=większe od 750=większe od 20=60W==45=12A==
2SD316=Si npn=większe od 40=większe od 4=12W==60=7A==
2SD316-1=Si pnp=większe od 750=większe od 20=60W==45=12A==
2SD316-2=Si npn=większe od 40=większe od 4=12W==45=7A==
2SD317=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=60=60=ЗА=150=ерох
2SD317=Si npn=większe od 40=większe od 4=12W==80=7A==
2SD317A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=80=80=ЗА=150=ерох
2SD317A=Si pnp=większe od 1000=7=90W==60=12A==
2SD318=Si npn=większe od 1000=7=90W==60=12A==
2SD318A=Si pnp=większe od 1000=7=117W==60=16A==
2SD318A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=0,025=25 W=80=80=ЗА=150=ерох
2SD319=Si dufuzyjny npn=40-200=1=100W=110=80=30 А=150=ТО-3
2SD319=Si npn=większe od 1000=7=117W==60=16A==
2SD319Z=Si pnp=większe od 1000=7=150W==60=20A==
2SD32=Ge złączowy npn=57-140==125=25=-=125=75=ТО-1
2SD320=Si npn=większe od 1000=7=150W==60=20A==
2SD321=Si npn=20-80==75W==60=10A==
2SD321=Si dufuzyjny npn=większe od 25=mniejsze od 1=60 W=250=250=15А=150=ТО-3
2SD324=Si npn=20-80==75W==60=10A==
2SD324=Si dufuzyjny npn=większe od 30==10W=300=(300)=150=150=ТО-66
2SD325=Si npn=20-80==75W==70=10A==
2SD325=NPN==8MHz=10W==35V=1.5A==
2SD327=Si npn=20-80==75W==70=10A==
2SD328=Si npn=15-60==75W==40=16A==
2SD328S=Si npn=15-60==75W==40=16A==
2SD329=Si npn=większe od 30=większe od 3=60W==80=12A==
2SD33=Ge złączowy npn=60=2=150=20=(15)=50=85=ТО-1
2SD330=Si pnp=większe od 30=większe od 3=60W==80=12A==
2SD331=Si npn=większe od 1k=większe od 20=125W==45=15A==
2SD332=Si pnp=większe od 1k==125W==45=15A==
2SD334=Si npn=większe od 750=10=100W==45=15A==
2SD334=Si dufuzyjny npn=40-260=0,025=75 W=110=80=6А=150=ТО-3
2SD334A=Si pnp=większe od 750=10=100W==45=15A==
2SD334A=Si dufuzyjny npn=40-260=0,025=75 W=130=100=6А=150=ТО-3
2SD334Z=Si npn=większe od 750=10=120W==45=18A==
2SD338-1=Si pnp=większe od 750=10=120W==45=18A==
2SD338-2=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==60=12A==
2SD339-1=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==45=10A==
2SD339-2=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==60=10A==
2SD34=Ge złączowy npn=60=2=250=20=(15)=150=85=ТО-7
2SD340-1=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==60=12A==
2SD340-2=Si pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W==60=10A==
2SD341=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==80=12A==
2SD341H=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==80=12A==
2SD348=Si npn=większe od 20=większe od 4=90W==100=12A==
2SD350=Si pnp=większe od 20=większe od 4=90W==100=12A==
2SD350=Si dufuzyjny npn=3-8=mniejsze od 1=22 W=1500=1700=11 А=115=ТО-3
2SD350=NPN===22W==1500V=5A==
2SD350A=Si npn=20-70=1=115W==60=15A==
2SD350A=NPN===22W==1500V=5A==
2SD351=Si npn=40-250=większe od 30=26W==60=3A==
2SD352=Si npn=40-160=większe od 30=26W==80=3A==
2SD353=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W==60=6A==
2SD355=Si npn=15-45=większe od 10=87,5W==60=6A==
2SD356=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W==90=6A==
2SD357=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W==140=6A==
2SD358=NPN===10W==130V=.8A==
2SD358=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W==180=6A==
2SD359=NPN===10W==40V=2A==
2SD359=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W===6A==
2SD36=Ge złączowy npn=220==83=20=-=60=85=RO-18
2SD360=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W===6A==
2SD361=Si npn=15-180=większe od 10=87,5W===6A==
2SD361=NPN===10W==60V=1.5A==
2SD362=Si npn=15-60=większe od 0,2=220W===30A==
2SD362=NPN==10MHz=40W==150V=5A==
2SD363=Si npn=15-60=większe od 0,2=150W===30A==
2SD364=Si npn=większe od 30=1=115W===6A==
2SD365=Si npn=większe od 20=większe od 10=60W===10A==
2SD365A=Si npn=większe od 20=większe od 10=60W===10A==
2SD366=Si npn=większe od 20=większe od 10=60W===10A==
2SD366A=Si npn=większe od 20=większe od 10=95W===17A==
2SD367=Si npn=większe od 20=większe od 10=95W===17A==
2SD368=Si npn=większe od 20=większe od 10=95W===17A==
2SD369=Si npn=20-60=większe od 10=175W===25A==
2SD37=Ge złączowy npn=60==150=30=(20)=50=85=ТО-1
2SD371=NPN==5MHz=50W==100V=6A==
2SD371=Si npn=80-200=większe od 0,8=29W===4A==
2SD372=Si npn=60-180=większe od 0,8=25W===4A==
2SD373=Si npn=50-150=większe od 0,8=117W===15A==
2SD373A=Si npn=50-150=większe od 0,8=117W===15A==
2SD374=Si npn=40-120=większe od 0,8=150W===30==
2SD375=Si npn=25-100=większe od 8=25W===4A==
2SD376=Si npn=25-100=większe od 8=25W===4A==
2SD376A=Si npn=40-240=3=40W===44==
2SD377=Si npn=40-240=3=40W===4A==
2SD379=Si pnp=40-240=3=40W===4A==
2SD38=Ge złączowy npn=60=2=250=30=(20)=150=85=ТО-7
2SD380=Si pnp=40-240=3=40W===4A==
2SD380A=Si npn=30-120=70=40W===15A==
2SD381=Si npn=30-120=70=40W===15A==
2SD381=NPN==60MHz=20W==130V=1.5A==
2SD382=NPN==60MHz=20W==130V=1.5A==
2SD382=Si npn=30-120=70=40W===15A==
2SD384=Si npn=większe od 5=10=30W===7A==
2SD385=Si npn=większe od 5=10=30W===7A==
2SD386=Si npn=większe od 5=10=30W===7A==
2SD386A=Si npn=większe od 5=10=30W===7A==
2SD387=Si npn=większe od 5=10=40W===15A==
2SD387A=Si npn=większe od 5=10=40W===15A==
2SD388=Si npn=większe od 5=10=40W===15A==
2SD389=Si npn=większe od 5=10=40W===15A==
2SD389A=Si npn=48-167=230=145==30=30==
2SD390=Si npn=większe od 20=większe od 400=200==40=20==
2SD390A=Si npn=większe od 20=700=200==12===
2SD392=Si npn=większe od 20=600=200==12===
2SD394=Si npn=większe od 20=550=175==50=20==
2SD400=Si npn=większe od 20=500=200==40=20==
2SD400F=NPN===.9W==25V=1A==
2SD400MP=Si npn=większe od 27=350=130==30=25==
2SD400P1=Si npn=większe od 38=550=260==25=25==
2SD400P2=Si npn=większe od 15=675=150==20=20==
2SD401=NPN==10MHz=20W==200V=2A==
2SD401=Si npn=większe od 20=600=150==20=20==
2SD401A=Si npn=większe od 10=650=150==20=15==
2SD402=Si npn=większe od 10=800=150==20=15==
2SD402A=Si npn=67-220=260=145==20=30==
2SD405=Si npn=36-125=200=145==20=30==
2SD406=Si npn=67-220=260=220==20=30==
2SD407=Si npn=36-125=200=220==20=30==
2SD408=Si npn=większe od 26=400=250==30=25==
2SD409=Si npn=większe od 38=550=250==25=25==
2SD41=Si npn=większe od 26=400=500==30=25==
2SD410=Si npn=większe od 38=550=500==25=25==
2SD411=Si npn=większe od 15=650=150==20=20==
2SD412=Si npn=większe od 20=400=175==50=20==
2SD413=Si npn=większe od 30=większe od 300=250==30=50==
2SD414=NPN===10W==120V=.8A==
2SD414=Si npn=większe od 30=większe od 400=250==40=50==
2SD415=NPN===10W==120V=.8A==
2SD415=Si npn=większe od 40=większe od 150=200==30=50==
2SD416=Si npn=90-330=większe od 150=200==30=50==
2SD417=Si npn=30-90==250==30=30==
2SD419=Si npn=większe od 60==250==30=30==
2SD420=Si npn=65-220=430=250==40=25==
2SD421=Si npn=35-125=400=250==40=25==
2SD422=Si npn=3,0-6,5=700=300==30=10==
2SD423=Si npn=3,0-6,5=700=300==30=10==
2SD424=Si npn=8-17=450=300==25=10==
2SD425=Si npn=8-17=450=300==25=10==
2SD425=NPN===100W==140V=12A==
2SD426=Si npn=30-300=250=401===600==
2SD427=Si pnp=30-300=250=400===600==
2SD427=NPN==5MHz=80W==120V=8A==
2SD427S=Si npn=40-350=większe od 150=300==30=30==
2SD428=Si npn=65-220=260=300==20=30==
2SD428=NPN===60W==100V=7A==
2SD43=Ge złączowy npn=40-110==110=25=(25)=50=75=ТО-1
2SD437=Si npn=65-220=260=625==20=100==
2SD437W=Si npn=35-125=200=300==20=30==
2SD438=Si npn=35-125=200=625==20=100==
2SD438=NPN==100MHz=.9W==100V=.7A==
2SD438MP=Si npn=większe od 4,5=1GHz=300==30=10==
2SD439=Si npn=większe od 4,5=1GHz=360==30=10==
2SD43A=Ge złączowy npn=40-110=1=110=45=-=150=75=ТО-1
2SD44=Ge złączowy npn=45-100=0,5=80=30=-=50=75=ТО-1
2SD45=Si mesa npn=12-32==50W=150=100=5A=150=ТО-3
2SD457=Si npn=większe od 25=100=1W==160=200==
2SD458=Si npn=większe od 25=100=1W==250=200==
2SD459=Si npn=większe od 25=100=1W==300=200==
2SD46=Si mesa npn=24-64==50W=150=75=5 A=150=то-з
2SD460=Si npn=większe od 30=600=150==40=20==
2SD461=Si npn=większe od 55=1GHz=250==40=30==
2SD463=Si pnp=większe od 25=1GHz=150==35=20==
2SD464=Si pnp=większe od 25=większe od 700=200==35=20==
2SD465=Si pnp=większe od 25=900=200==35=20==
2SD466=Si npn=30-120=większe od 400=200==20=30==
2SD467=Si npn=70-250=większe od 400=200==20=30==
2SD467=NPN==280MHz=.5W==25V=.7A==
2SD468=Si npn=większe od 30=600=250==40=20==
2SD469=Si npn=większe od 6=500=250==40=20==
2SD47=Si npn=większe od 30=większe od 30=800==220=300==
2SD47=Si mesa npn=48-128==50W=100=50=5A=150=ТО-3
2SD470=Si npn=30-150=95=625==160=100==
2SD470-B=Si npn=30-150=95=625==250=100==
2SD471=Si npn=30-150=95=625==300=100==
2SD471=NPN===.8W==30V=1A==
2SD472=Si npn=większe od 29=mniejsze od 580=360==30=25==
2SD472H=Si npn=większe od 40=750=360==25=40==
2SD473=Si npn=większe od 29=450=300==30=25==
2SD473H=Si pnp=większe od 25=600=200==35=20==
2SD474=Si pnp=0,8-5,0==200==15=10==
2SD474K=Si npn=30-300=250=800==25=600==
2SD475=Si pnp=30-300=250=800==25=600==
2SD475A=Si pnp=25-160=4^0=250==30=25==
2SD476=NPN==7MHz=40W==70V=4A==
2SD476=Si npn=większe od 12==300==20=10==
2SD476A=Si npn=większe od 20=większe od 80=800==180=200==
2SD476AK=Si npn=większe od 20=większe od 80=800==200=200==
2SD476K=Si npn=większe od 20=większe od 80=800==225=200==
2SD4774=Si npn=6-15=500=250==40=25==
2SD478=Si npn=większe od 25=4=250==12=30==
2SD48=Si dufuzyjny npn=20-80=1,5=20 W=100=55=ЗА=175=ТО-8
2SD48=Si npn=10==360===10==
2SD48N=Si npn=14==360===1==
2SD49=Si npn=14==360===10==
2SD49=Si dufuzyjny npn=25-100=2=18W=100=60=ЗА=150=MD17
2SD50=Si npn=12==360===11==
2SD50=Si dufuzyjny npn=15-60=1,5=50W=100=55=6A=175=ТО-3
2SD507=Si npn=1,5-3,5==360===10==
2SD508=Si npn=większe od 20=większe od 80=800===160==
2SD509=Si npn=większe od 25=100=800==220=200==
2SD50N=Si npn=30-150=1,6GHz===15=50==
2SD51=Si mesa npn=30-120=0,01=50W=100=50=5A=150=ТО-3
2SD510=Si npn=25-250=1GHz=250==15=50==
2SD512=Si npn=większe od 20=800=120==20=20==
2SD513=Si npn=większe od 20=większe od 600=120==20=20==
2SD514=Si npn=większe od 15=większe od 400=350==30=25==
2SD517=Si npn=większe od 27=większe od 300=350==30=25==
2SD518=Si npn=większe od 40=większe od 500=310==30=100==
2SD519=Si npn=większe od 40==625==45=100==
2SD520=Si npn=70-250=większe od 400=350==25=100==
2SD521=Si npn=35-120=większe od 400=350==25=100==
2SD523=Si npn=większe od 25=90=10W===500==
2SD524=Si npn=większe od 25=90=10W===500==
2SD525=Si npn=większe od 25=90=10W===500==
2SD526=Si npn=większe od 4=większe od 50=625==200=500==
2SD528=Si npn=większe od 40=większe od 50=625==250=500==
2SD528H=Si npn=większe od 40=większe od 50=625==300=500==
2SD529=Si npn=65-350=większe od 80=350==30=100==
2SD53=Si dufuzyjny npn=12-48=1,2=100W=90=50=10A=175=ТО-3
2SD530=Si npn=35-125=większe od 80=350==30=100==
2SD532=Si pnp=40-250==625==90=100==
2SD533=Si pnp=30-200==625==150=100==
2SD535=Si npn=większe od 100=300=220==20=50==
2SD536=Si pnp=większe od 100=300=220==20=50==
2SD537=Si npn=50-300=większe od 150=220==35=500==
2SD538=Si pnp=50-300=większe od 150=220==35=500==
2SD538A=Si npn=8==500==20=10==
2SD539=Si pnp=większe od 30=400=300==30=25==
2SD539A=Si npn=większe od 30=70=6W==250=300==
2SD53I-2=Si pnp=większe od 30=70=6W==250=300==
2SD53I-I=Si npn=większe od 30=70=6W==300=300==
2SD54=Si pnp=większe od 30=70=6W==300=300==
2SD54=Si dufuzyjny npn=12-48=1,2=150W=100=50=10A=175=то-36
2SD540=Si npn=45==6W==250=300==
2SD541=Si npn=większe od 40=większe od 60=830==300=100==
2SD542=Si pnp=większe od 40=większe od 60=830==300=100==
2SD543=Si npn=większe od 50=większe od 60=830==250=100==
2SD544-1=Si pnp=większe od 50=większe od 60=830==250=100==
2SD544-2=Si npn=większe od 15=większe od 1,5=90W==80=10A==
2SD545=Si pnp=60-220=250=300==40=25==
2SD545NP=Si pnp=30-125=250=300==40=25==
2SD546=Si pnp=większe od 60=325=250==40=25==
2SD547=Si pnp=większe od 30=325=250==40=25==
2SD548=Si npn=65-220=400=200==25=20==
2SD549=Si npn=35-125=400=200==25=20==
2SD54N=Si npn=większe od 40=większe od 100=6W==160=300==
2SD55=Si dufuzyjny npn=12-48=1=200 W=100=55=20 А=150=ТО-3
2SD55=Si npn=większe od 25=90=6W==160=300==
2SD550=Si npn=większe od 25=90=6W==250=300==
2SD551=Si npn=większe od 25=90=6W==300=310==
2SD551=NPN===100W==150V=12A==
2SD552=Si npn=40-180=większe od 45=10W==250=700==
2SD553=Si npn=40-180=większe od 45=10W==300=700==
2SD555=Si npn=40-180=większe od 45=10W==350=700==
2SD556=Si pnp=40-180=większe od 20=10W===700==
2SD556===8MHz=120W==120V=15A==
2SD557=Si pnp=40-180=większe od 20=10W===700==
2SD558=Si pnp=40-180=większe od 20=10W===700==
2SD55A=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W===2A==
2SD56=Si dufuzyjny npn=15-150==30W=220=80=ЗА=150=MD17
2SD56=Si npn=większe od 30=większe od 100=10W===2A==
2SD560=Si npn=większe od 30=większe od 100=10W===2A==
2SD560=NPN===30W==100V=5A==
2SD565=Si npn=większe od 50=większe od 60=1,25W===100==
2SD570=Si pnp=większe od 50=większe od 60=1,25W===100==
2SD571=NPN==110MHz=1W==60V=.7A==
2SD571=Si npn=większe od 50=większe od 60=2W===100==
2SD572=Si pnp=większe od 50=większe od 60=2W===100==
2SD573=Si pnp=większe od 20=2=170==25=50==
2SD574=Si pnp=większe od 25=1,3GHz=170==25=50==
2SD574A=Si pnp=większe od 20=2,2GHz=170==25=50==
2SD575=Si npn=większe od 10=1,6GHz=140==25=30==
2SD575L=Si pnp=większe od 40=większe od 50=625==200=500==
2SD576=Si pnp=większe od 40=większe od 50=625==250=500==
2SD577=Si pnp=większe od 40=większe od 50=625==300=500==
2SD578=Si npn=65-220=260=300==20=30==
2SD578A=Si npn=35-125=200=300==20=30==
2SD579=Si npn=40=550=500==20=20==
2SD580=Si npn=większe od 30=większe od 350=500==30=50==
2SD581=Si npn=większe od 30=większe od 400=500==30=50==
2SD581A=Si npn=większe od 30=większe od 750=500==25=50==
2SD582=Si pnp=40=400=300==35=30==
2SD582A=Si pnp=większe od 25=350=300==20=25==
2SD583=Si npn=większe od 30=większe od 750=500==25=50==
2SD585=Si pnp=70=700=300==35=30==
2SD586=Si pnp=większe od 35=800=300==35=30==
2SD587=Si pnp=większe od 25=850=200==30=20==
2SD588=Si npn=większe od 30=500=625==45=50==
2SD590=Si pnp=większe od 30=większe od 90=250==45=50==
2SD592=Si pnp=większe od 45=większe od 90=250==45=50==
2SD592=Si pnp=większe od 60=większe od 90=250==45=50==
2SD592NC=Si pnp=większe od 50=375=150==40=25==
2SD593=Si npn=65-220=260=150==20=30==
2SD594=Si npn=większe od 20=600=250==20=20==
2SD596=NPN==170MHz===30V=.7A==
2SD596=Si pnp=większe od 25=1,1GHz=220==35=30==
2SD597=Si pnp=większe od 25=850=220==35=30==
2SD599=Si pnp=większe od 20=1,6GHz=220==20=30==
2SD5I5=Si npn=65-220=260=250==25=30==
2SD5I6=Si npn=65-220=260=250==25=30==
2SD5U=Si npn=35-125=200=250==25=30==
2SD600=NPN===8W==100V=1A==
2SD600=Si npn=35-125=200=250==25=30==
2SD600K=Si npn=większe od 26=400=360==30=25==
2SD601=Si npn=38-185=550=360==25=25==
2SD602=Si npn=większe od 38=550=150==25=25==
2SD603=Si pnp=większe od 60=większe od 600=300==25=25==
2SD604=Si pnp=większe od 30=650=300==30=25==
2SD605=Si pnp=większe od 30=370=300==20=25==
2SD605D=Si npn=większe od 30=70=10W==250=300==
2SD606=Si pnp=większe od 30=70=10W==250=300==
2SD608=Si npn=większe od 30=70=10W==300=300==
2SD61=Ge złączowy npn=37-61=większe od 0,6=120=30=12=100=75=-
2SD610=Si pnp=większe od 30=70=10W==300=300==
2SD611A=Si npn=większe od 50=większe od 60=2W==250=100==
2SD612=NPN==100MHz=10W==25V=2A==
2SD612=Si pnp=większe od 50=większe od 60=2W==250=100==
2SD612K=Si npn=większe od 40=większe od 50=625==300=500==
2SD613=NPN==15MHz=40W==100V=6A==
2SD613=Si npn=większe od 50=większe od 5=625==200=500==
2SD613P=Si npn=większe od 25=90=7W==160=200==
2SD614=Si npn=większe od 25=9=7W==250=200==
2SD615=Si npn=większe od 25=91=7W==300=200==
2SD616=Si pnp=większe od 30=65=150==30=25==
2SD619=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W==150=2A==
2SD62=Ge złączowy npn=37-61=większe od 0,6=120=30=12=100=75=-
2SD620=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W==200=2A==
2SD621=Si npn=większe od 40=większe od 100=10W==250=2A==
2SD622=Si pnp=większe od 25=większe od 700=170==35=30==
2SD624=Si pnp=większe od 25=większe od 700=170==35=30==
2SD627=Si pnp=większe od 25=większe od 700=170==35=30==
2SD628=Si pnp=większe od 25=1,10=170==35=30==
2SD628H=Si pnp=większe od 35=651=170==35=30==
2SD629=Si pnp=większe od 25=751=170==35=30==
2SD629H=Si pnp=większe od 25=750=170==35=30==
2SD63=Ge złączowy npn=29-78=większe od 0,6=120*=25=20=100=75=-
2SD630=Si npn=20-150=1GHz=200==15=50==
2SD631=Si pnp=większe od 25=większe od 5=625==300=500==
2SD632=Si pnp=większe od 30=większe od 5=625==200=500==
2SD633=Si pnp=20-120=większe od 200=350==25=50==
2SD634=Si pnp=większe od 20=większe od 350=625==30=50==
2SD635=Si npn=większe od 30=większe od 60=6,25W==250=100==
2SD636=Si pnp=większe od 30=większe od 61=6,25W==250=100==
2SD636=NPN===.4W==30V=.1A==
2SD637=Si npn=większe od 30=większe od 61=6,25W==300=100==
2SD637=NPN===.4W==60V=.1A==
2SD638=Si pnp=większe od 30=większe od 61=6,25W==300=100==
2SD638=NPN===.6W==30V=.5A==
2SD639=Si pnp=większe od 20=większe od 600=625==30=50==
2SD64=Ge złączowy npn=58-155=większe od 0,6=120=25=20=100=75=-
2SD640=Si pnp=większe od 20=większe od 600=350==20=50==
2SD641=Si npn=40-180=większe od 4=10W==250=700==
2SD642=Si npn=40-180=większe od 4=10W==300=700==
2SD643=Si npn=40-180=większe od 4=10W==350=700==
2SD644=Si pnp=40-180=większe od 20=10W==250=700==
2SD645=Si pnp=40-180=większe od 20=10W==300=700==
2SD646=Si pnp=40-180=większe od 20=10W==350=700==
2SD646A=Si pnp=większe od 15=95=200==30=20==
2SD647=Si npn=większe od 20=80=150==25=20==
2SD648=Si npn=większe od 20=7=150==20=20==
2SD649=Si npn=0,25-0,75==300==25=10==
2SD65=Ge złączowy npn=29-78=większe od 0,6=120=25=20=100=75=-
2SD650=Si npn=0,25-0,75==300==25=10==
2SD650H=Si npn=0,25-0,75==300==25=10==
2SD651=Si npn=0,25-0,5==300==30=10==
2SD651H=Si npn=0,25-0,5==300==30=10==
2SD656=Si npn=3,0-5,5==300==30=10==
2SD657=Si npn=3,0-5,5==300==30=10==
2SD658=Si npn=0,75-2,5==120==20=10==
2SD658H=Si npn=5,0-9,0==300==30=10==
2SD66=Ge złączowy npn=14-39=większe od 0,5=120=25=20=100=75=-.
2SD660=Si npn=5,0-9,0==300==30=10==
2SD661=Si npn=10-20==300==30=10==
2SD662=Si npn=10-20==300==30=10==
2SD663=Si npn=15-25==300==25=10==
2SD664=Si npn=15-25==300==25=10==
2SD665=Si pnp=większe od 25=91=1,8W===300==
2SD666=Si pnp=większe od 25=91=1,8W==250=300==
2SD666=NPN==140MHz===120V=.05A==
2SD667=Si pnp=większe od 25=91=1,8W==300=300==
2SD667=NPN==140MHz===120V=1A==
2SD667A=Si npn=większe od 25=91=1,8W==160=300==
2SD668=Si npn=większe od 25=90=1,8W==250=300==
2SD668A=Si npn=większe od 25=90=1,8W===300==
2SD669=NPN===1W==180V=1.5A==
2SD669=Si npn=większe od 50=większe od 60=1,6W===100==
2SD669A=Si pnp=większe od 50=większe od 60=1,6W===100==
2SD66A=Si npn=większe od 50=większe od 60=1,6W===100==
2SD670=Si pnp=większe od 50==1,6W===100==
2SD670H=Si npn=14==150==20=50==
2SD671=Si npn=9,0==150==20=40==
2SD672=Si pnp=większe od 20=większe od 200=350==25=50==
2SD673=Si npn=większe od 14==150==20===
2SD673A=Si pnp=większe od 25=850=300==35=25==
2SD674=Si npn=większe od 35=1,5GHz=360==15=50==
2SD674A=Si pnp=większe od 30=600=300==30=25==
2SD675=Si pnp=większe od 25=35=250==20=25==
2SD675A=Si pnp=większe od 30=75=350==25=20==
2SD676=Si npn=większe od 9==200==20=10==
2SD676=NPN==8MHz=125W==160V=12A==
2SD676A=Si npn=14==200==20=10==
2SD678=Si pnp=większe od 15=950=160==30=20==
2SD678A=Si pnp=większe od 25=110=160==35=30==
2SD679=Si pnp=większe od 25=5=160==35=30==
2SD679A=Si pnp=większe od 25=850=160==35=30==
2SD680=Si pnp=większe od 25=850=160==35=30==
2SD680A=Si pnp=większe od 20=1,6GHz=160==20=10==
2SD681=Si pnp=większe od 20=1,60=160==20=50==
2SD681A=Si npn=większe od 20==400==20=30==
2SD682=Si npn=większe od 40=większe od 60=2W==250=500==
2SD682A=Si pnp=większe od 40=większe od 60=2W==250=500==
2SD683=Si npn=większe od 40=większe od 61=2W==300=500==
2SD683A=Si pnp=większe od 40=większe od 61=2W==300=500==
2SD684=Si npn=większe od 40=większe od 61=2W==300=100==
2SD684A=Si pnp=większe od 40=większe od 61=2W==300=100==
2SD685=Si npn=większe od 50=większe od 60=270==250=50==
2SD686=Si pnp=większe od 50=większe od 61=270==250=50==
2SD687=Si npn=większe od 30=większe od 50=625==200=500==
2SD688=Si pnp=większe od 30=większe od 50=625==200=500==
2SD689=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD69=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD690=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD691=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD692=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD694=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD695=Si npn=większe od 1,0==250==30=10==
2SD696=Si npn=większe od 25=1,20=1W==25=300==
2SD696A=Si npn=większe od 30=1,50=1W==25=300==
2SD697=Si npn=większe od 25=1,60=1W==15=150==
2SD698=Si npn=większe od 25=5=900==15=150==
2SD699=Si pnp=większe od 20=5GHz=270==12=50==
2SD6I1=Si pnp=większe od 20=5GHz=225==12=50==
2SD700=Si npn=większe od 20=40=200==15=20==
2SD702=Si npn=większe od 10=4GHz=200==15=30==
2SD703=Si npn=większe od 20=większe od 600=200==15===
2SD704=Si npn=większe od 100=większe od 600=200==15=100==
2SD70OD=Si npn=większe od 100=większe od 600=200==15=100==
2SD71=Si planarny epitaksjalny npn=40-160==15W=100=60=2А=175=ТО-66
2SD712=Si npn=większe od 20=większe od 600=200==15=100==
2SD713=Si=większe od 20=4,6GHz=650==15=150==
2SD715=Si npn=większe od 25=14GHz=250==8=20==
2SD716=Si npn=większe od 25=4GHz=2,25W==18=150==
2SD717=NPN==10MHz=80W==70V=10A==
2SD717=Si npn=10-60=625=7,2W==18=1,8A==
2SD718=NPN===80W==120=8A==
2SD718=Si npn=10-80=625=12W==18=3,75A==
2SD72=Ge złączowy npn==0,75=720=25=(25)=600=85=ТО-1
2SD72=Si npn=większe od 25=5GHz=400==15=30==
2SD720=Si npn=120=6,5GHz=450==16=35==
2SD723=Si npn=120=6,5GHz=4501==16=30==
2SD724=Si npn=100=4GHz=700==20=35==
2SD725=Si npn=100=4GHz=700==20=35==
2SD725=NPN===50W==1500V=6A==
2SD726=Si pnp=większe od 25=5GHz=350==15=30==
2SD727=Si pnp=większe od 25=5GHz=900==15=90==
2SD728=npn=200=większe od 40=40===15==
2SD729=Si npn=większe od 30=większe od 4=500==15=40==
2SD729H=Si npn=większe od 30=większe od 4=750==15=80==
2SD73=Si epitaksjalny mesa npn=25-80==60 W=100=60=7,5 А=175=ТО-3
2SD73=========
2SD730=Si npn=większe od 30=5GHz=250==12=30==
2SD730H=Si npn=większe od 30=6GHz=250==12=30==
2SD731=NPN===80W==170V=7A==
2SD731=Si npn=większe od 30=4,3GHz=700==20=35==
2SD732=Si npn=większe od 25=4,5GHz=180==12=30==
2SD732K=Si npn=60-180=większe od 60=500==55=1A==
2SD733=Si npn=większe od 6,0==200==30=50==
2SD733K=Si npn=1,0-4,0==200==25=5==
2SD734=Si npn=1,5-4,5==200==25=5==
2SD734=NPN==250MHz=.6W===.7A==
2SD735=Si npn=większe od 25=65GHz=200==12=30==
2SD736=Si npn=większe od 25==200==12=30==
2SD736A=Si npn=większe od 25==200==12=30==
2SD738=Si npn=większe od 60=1GHz=5W==30=400==
2SD738A=Si npn=50-150=większe od 2,2GHz=2,5W==20=400==
2SD74=Si epitaksjalny mesa npn=25-80==60W=150=90=7,5 А=175=ТО-3
2SD74=Si npn=80-250=1,4GHz=250==30=50==
2SD748=Si pnp=większe od 25=większe od 700=200==35=20==
2SD748A=Si npn=większe od 50=większe od 600=400==15=50==
2SD75=Ge złączowy npn=40=3=150=25=25=100=85=ТО-1
2SD751=Si npn=większe od 25=5GHz=400==15=25==
2SD753=Si npn=większe od 25=2GHz=200==10=100==
2SD754=Si npn=większe od 25=2GHz=200==10=1M==
2SD755=Si npn=większe od 25=100=1W==160=200==
2SD756=Si npn=większe od 25=100=1W==250=200==
2SD756A=Si npn=większe od 25=100=1W==300=200==
2SD757=Si npn=większe od 25=większe od 1GHz=3,5W==25=500==
2SD758=Si npn=większe od 25=większe od 1,2GHz=3,5W==25=500==
2SD759=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=5W==25=1A==
2SD75A=Ge złączowy npn=55=3=150=45=45=100=85=ТО-1
2SD75AH=Ge złączowy npn=45-80=3=150=45=30=100=85=ТО-1
2SD75H=Ge złączowy npn=45-80=3=150=30=30=100=85=ТО-1
2SD760=Si npn=większe od 12==300==20=100==
2SD761=Si npn=większe od 25=5GHz=180==15=25==
2SD762=NPN===.6W==250V=.07A==
2SD762=Si npn=większe od 25=5GHz=180==12=35==
2SD763=Si npn=większe od 25=5GHz=200==15=35==
2SD764=Si npn=większe od 25=5GHz=200==15=35==
2SD765=Si npn=większe od 25=5GHz=200==12=50==
2SD77=Ge złączowy npn=85=3,5=150=25=25=100=85=ТО-1
2SD773=NPN==110MHz=1W==20V=2A==
2SD774=NPN==95MHz=1W==100V=1A==
2SD776=Si npn=większe od 25=5GHz=200==12=50==
2SD777=Si npn=większe od 30=3,5GHz=3,5W==25=300==
2SD77A=Ge złączowy npn=70=3,5=150=45=45=100=85=ТО-1
2SD77AH=Ge złączowy npn=60-100=3,5=150=45=30=100=85=ТО-1
2SD77H=Ge złączowy npn=60-110=3,5=150=30=30=100=85=ТО-1
2SD78=Si npn=większe od 30=3,5GHz=1,5W==25=300==
2SD780=Si npn=200=większe od 500=5W==30=500==
2SD786=NPN===.25W==40V=.3A==
2SD787=PNP===.9W==20V=2A==
2SD787=Si npn=10-200=większe od 500=3,5W==20=500==
2SD788=Si pnp=większe od 20=2GHz=225==25=50==
2SD789=Si npn=większe od 20=większe od 1,4GHz=225==25=50==
2SD78A=Si npn=20-150=1,3GHz=200==15=50==
2SD78-M=Si npn=większe od 25=5GHz=500==15=150==
2SD79=Si npn=20-150=1,3GHz=200==15=50==
2SD790=Si npn=35-125=200=200==20=30==
2SD794=NPN==60MHz=10W==70V=3A==
2SD797=Si npn=35-125=200=200==20=30==
2SD798=Si npn=65-225=260=200==20=30==
2SD799=Si npn=65-225=260=200==20=30==
2SD80=Si npn=większe od 40=większe od 275=200==20=25==
2SD80=Si mesa npn=40-150=3=50W=30=20=6A=150=то-з
2SD807=Si npn=większe od 40=większe od 275=200==20=25==
2SD809=NPN==85MHz===100V=10W==
2SD81=Si npn=większe od 1,0==300==30=10==
2SD81=Si mesa npn=10-150=5=125W=50=40=5A=150=мтз
2SD812=Si npn=większe od 1,0==300==30=10==
2SD818=Si npn=większe od 5=700=8W==18=2,25A==
2SD819=Si npn=większe od 5=500===36=1,5A==
2SD82=Si mesa npn=10-150=5=125W=100=80=5 A=150=мтз
2SD82=Si npn=większe od 8,0==200==20=20==
2SD820=NPN===50W==1500V=5A==
2SD820=Si npn=większe od 30=3,3GHz=210==12=50==
2SD821=Si npn=większe od 30=4,5GHz=210==15=50==
2SD822=Si npn=40-300=większe od 150=500==30=1A==
2SD822=NPN===50W==1500V=7A==
2SD823=Si npn=100-300=większe od 150=500==40=1A==
2SD824=Si npn=40-160=większe od 150=500==60=1A==
2SD824A=Si npn=większe od 35=większe od 580=200==25=25==
2SD825=Si npn=większe od 25=90===300=500==
2SD825A=Si pnp=30-110==800==140=100==
2SD826=Si pnp=40-300==800==80=100==
2SD83=Si pnp=większe od 30=większe od 40=800==60=1A==
2SD83=Si mesa npn=10-150=5=125W=150=120=5A=150=мтз
2SD830=Si pnp=większe od 70=większe od 40=800==60=1A==
2SD831=Si pnp=większe od 40=większe od 40=800==40=1A==
2SD832=Si pnp=większe od 70=większe od 40=800==35=1A==
2SD837=NPN===40W==60V=4A==
2SD84=Si dufuzyjny npn=40-150=3=50 W=200=85=6A=150=то-з
2SD84=Si pnp=40-300=większe od 150=500==30=1A==
2SD843=Si pnp=100-300=większe od 150=500==40=1A==
2SD844=NPN==15MHz=60W==50V=7A==
2SD844=Si pnp=40-160=większe od 150=500==60=1A==
2SD845=Si npn=6-20==300==40=25==
2SD846=Si pnp=6-15==300==25=10==
2SD856=NPN===35W==60V=3A==
2SD863=NPN===.9W==50V=1A==
2SD867=NPN==3MHz=100W==130V=10A==
2SD867=Si npn=większe od 25=2GHz=500==15=300==
2SD868=Si pnp=większe od 25=większe od 25=1W==150=1A==
2SD869=NPN===50W==1500V=3.5A==
2SD869=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=30==5=5==
2SD870=NPN===50W==1500V=5A==
2SD870=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=30==5=5==
2SD871=NPN===50W==150V=6A==
2SD871=Si npn=większe od 20=większe od 1,2GHz=30==5=5==
2SD873=Si pnp=większe od 20=większe od 25=1W==100=1A==
2SD877*=Si pnp=większe od 50=70=5W==300=500==
2SD878=Si pnp=większe od 50=70=5W==250=500==
2SD879=NPN==200MHz=.75W==30V=3A==
2SD88=Si npn=większe od 1,0==200==25=5==
2SD880=NPN===30W==60V=3A==
2SD880=Si npn=większe od 30=4,6GHz=200==15=50==
2SD88-1=Si npn=większe od 25=110=800==160=200==
2SD882=NPN===10W==30V=3A==
2SD88-2=Si npn=większe od 25=110=800==250=200==
2SD88-3=Si npn=większe od 25=110=800==300=200==
2SD88-A=Si npn=większe od 30=4,5GHz=190==15=50==
2SD88-A-14=Si npn=większe od 30=większe od 3,6GHz=210==15=30==
2SD88-A-24=Si npn=większe od 40==180==18=30==
2SD88-A-34=Si npn=większe od 30=większe od 3,6GHz=210==15=30==
2SD895=NPN==10MHz=60W==100V=6A==
2SD898=NPN===50W==1500V=3.5A==
2SD90=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=30=20=ЗА==ТО-9
2SD90=Si npn=większe od 30=4,60=200==15=50==
2SD905=NPN===50W==1400V=8A==
2SD91=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=60=40=ЗА==ТО-9
2SD91=Si pnp=większe od 20=5GHz=200==15=35==
2SD917=PNP===70W==330V=7A==
2SD92=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=100=55=ЗА==ТО-9
2SD92=Si pnp=większe od 20=501=200==15===
2SD93=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20 W=150=70=ЗА==ТО-9
2SD93=Si pnp=większe od 20=5GHz=200==12=50==
2SD936=Si pnp=większe od 20=5GHz=200==12=50==
2SD937=Si pnp=większe od 30==275==15=50==
2SD938=Si pnp=80=5GHz=275==15=50==
2SD939=Si pnp=większe od 30=4,5GHz=625==15=150==
2SD94=Si dufuzyjny npn=większe od 20=5=20=200=80=ЗА==ТО-9
2SD94=Si npn=większe od 30=większe od 3,6GHz=300==15=30==
2SD940=Si npn=3,5-6,5==300==30=10==
2SD941=Si npn=3,0-6,5==300==30=10==
2SD942=Si npn=większe od 2,0==150==30=5==
2SD943=Si npn=większe od 1,0==150==30=5==
2SD946=NPN=====30V=1A==
2SD947=NPN==150MHz=5W==40V=2A==
2SD965=NPN===.75W==40V=5A==
2SD986=NPN===10W==150V=1.5A==
2SDI63=Si npn=większe od 25=1,2GHz=700==25=300==
2SDS98=Si npn=większe od 25=1,1GHz=700==25=300==
2SJ114=Si npn=większe od 25=1,6GHz=250==10=100==
2SJ115=P===100W==160V=8A==TO3P
2SJ118=P===100W==140V=8A==
2SJ124=Si npn=10-150=większe od 250=7W==18=1,5A==
2SJ12N4=Si npn=10-100=500=7W==40=1A==
2SJ15=Si npn=2,0-6,5==300==25=10==
2SJ154=Si npn=większe od 40=większe od 250=360==40=100==
2SJ16=Si npn=większe od 30=większe od 750=240==30===
2SJ162=P===100W==160V=7A==
2SJ18=P===63W==170V=5A==
2SJ180=Si npn=większe od 20=1,6GHz=130==15=50==
2SJ19=Si npn=większe od 25=1,7GHz=190==10=100==
2SJ20=Si npn=większe od 30=3GHz=700==20=300==
2SJ39=Si npn=większe od 20=większe od 600=250==15=50==
2SJ47=Si pnp=większe od 90=większe od 130=500==45=500==
2SJ48=Si npn=większe od 90=większe od 50=600==40=200==
2SJ49=Si npn=większe od 175=większe od 60=500==45=50==
2SJ5=P===100W==160V=7A==
2SJ50=Si npn=większe od 20=większe od 250=800==40=1A==
2SJ56=N===125W==200V=8A==
2SJ724=Si npn=większe od 20=większe od 400=175==30===
2SJ74=P=====25V=1mA==
2SJ744=Si npn=większe od 20=większe od 400=175==30===
2SK.23A-54=Si pnp=większe od 50=większe od 100=600==60=600==
2SK.434=Si pnp=50-200=większe od 100=600==65=600==
2SK.464=Si npn=większe od 20=większe od 400=175==30===
2SK.79-5=Si npn=40-150=większe od 70=5W==60=5A==
2SK103=Si pnp=100-300=większe od 200=400==40=600==
2SK104=Si pnp=100-300=większe od 40=600==60=50==
2SK105=N=====50V=.0005==
2SK106=Si pnp=125-280=większe od 40=360==80=100==
2SK107A=Si pnp=większe od 85=większe od 100===55=1A==
2SK109=Si pnp=większe od 40=większe od 100=800==55=1A==
2SK1117=N===100W==600V=6A==
2SK1118=N===100W==600V=6A==
2SK1124=Si pnp=większe od 85=większe od 100=800==75=1A==
2SK117=N=====50V=.005==
2SK1184=Si pnp=większe od 40=większe od 100=800==75=1A==
2SK120-1=Si npn=20-60=większe od 500=360==15=200==
2SK120-2=Si npn=40-120=większe od 500=360==15=200==
2SK121-1=Si pnp=większe od 90=większe od 400=360==30=100==
2SK121-2=Si npn=większe od 30=większe od 150=350==35=1A==
2SK121-3=Si npn=większe od 40=większe od 50===30=1A==
2SK121-4=Si npn=większe od 60=większe od 150=350==20=1A==
2SK121-5=Si npn=30-160=700=2,2W==40=400==
2SK121-6=Si npn=30-200=większe od 700=370==20=100==
2SK124=Si npn=30-200=większe od 700=370==20=100==
2SK125=Si npn=większe od 50=większe od 400=230==25=25==
2SK125=N=====25V===
2SK132=Si pnp=większe od 100=większe od 40=360==45=50==
2SK133=Si npn=1,6k-8k==500==60=200==
2SK134=N===100W==140V=7A==
2SK134=Si npn=większe od 4000==500==60=200==
2SK135=N==MOS=100W==160V=7A==
2SK135=Si npn=100-300=większe od 70=800==30=1A==
2SK146=NPN===.6W==40V=.01A==
2SK1464=Si npn=większe od 100=większe od 70=800==40=1A==
2SK1474=Si npn=40-120=większe od 60=800==30=1A==
2SK1489=N=====1000V=12A==TO3P
2SK1504=Si npn=większe od 40=większe od 60=800==40=1A==
2SK152=N==FET===15V=.0095==
2SK161=NPN===.2W==18V=.01A==
2SK1614=Si npn=50-150=większe od 60=600==60=300==
2SK163=NPN===.4A==50V=.03A==
2SK168=N=====30V===
2SK16H4=Si npn=50-200=większe od 50=600==60=300==
2SK170=NPN===.4W==40V===
2SK1704=Si npn=50-200=większe od 50=600==60=300==
2SK175===MOS=125W==180V=8A==
2SK176=N==MOS=125W==200V=8A==
2SK184=Si npn=większe od 20=większe od 600=200==15=50==
2SK1844=Si pnp=30-90=większe od 60=600==35=600==
2SK18AA=Si pnp=większe od 30=większe od 100=800==60=600==
2SK19=N=====18V=24mA==
2SK192=N==FET===18V=.003==
2SK1924=Si npn=większe od 40=większe od 60=600==60=1A==
2SK193=N=====15V===
2SK194=Si pnp=większe od 160=większe od 40=500==60=200==
2SK212E=N==FET 10.7MHz===20V=.6mA==
2SK223=N==FET===80V===
2SK234=Si npn=większe od 25=większe od 350=500==20=200==
2SK23A-44=Si npn=większe od 30=większe od 50=800==60=1A==
2SK23A-64=Si npn=większe od 70=większe od 50=800==60=1A==
2SK24=Si npn=większe od 70=większe od 50=800==35=1A==
2SK241=N=====20V===
2SK246=N=====50V=1.2mA==
2SK301=N==FET===55V===
2SK303=N=====30V=.6mA==
2SK30A=N=====50V=6.5mA==
2SK30A4=Si pnp=większe od 40=większe od 100=500==50=600==
2SK33=NPN===.15W==20V=.==
2SK334=Si pnp=większe od 40=większe od 100=800==40=600==
2SK344=Si npn=20-125=1GHz=200==15=50==
2SK37=Si pnp=80-300=większe od 40=400==180=50==
2SK389=N=====50V===
2SK39A4=Si pnp=80-300=większe od 40=700==180=50==
2SK404=Si npn=40-120=większe od 30=300==45=30==
2SK405=N===100W==160V=8A==
2SK413=N==MOS=100W==140V=8A==
2SK414=Si npn=40-120=większe od 60=360==60=30==
2SK42-1=Si npn=100-300=większe od 30=300==45=30==
2SK42-2=Si npn=100-300=większe od 60=360==60=30==
2SK43S4=Si npn=40-120=większe od 250=500==30=800==
2SK44=Si npn=większe od 250==40-120==30 Ge 0o=500==
2SK45=Si npn=100-300=większe od 250=500==30=800==
2SK47=Si npn=100-300=większe od 300=500==30=800==
2SK48=Si npn=40-120=większe od 250=800==30=800==
2SK494=Si npn=40-120=większe od 250=800==30=800==
2SK504=Si npn=100-300=większe od 250=800==30=800==
2SK511=N==FET=8W==250V=.3A==
2SK513=N==MOS 120ns=60W==800V=3A==
2SK534=N==FET=100W==800V=5A==
2SK538=N===100W==900V=3A==
2SK544=Si npn=100-300=większe od 300=800==30=800==
2SK544=N==FET===20V===
2SK55=N=====18V=.0014==
2SK554=Si npn=większe od 30=większe od 40=800==150=100==
2SK557=N===100W==500V=12A==
2SK564=Si npn=35-400=150=300==25=100==
2SK574=Si npn=większe od 30=większe od 60=800==35=1A==
2SK58=Si npn=większe od 40=większe od 50=500==30=1A==
2SK59=Si npn=większe od 60=większe od 50=800==20=1A==
2SK60=Si npn=większe od 20=większe od 400=175==30===
2SK614=Si npn=większe od 30=większe od 50=500==20=1A==
2SK63=Si npn=40-120=większe od 60=800==35=1A==
2SK654=Si npn=30-150=większe od 40=800==45=1A==
2SK664=Si npn=40-120=większe od 60=800==55=1A==
2SK674=Si npn=30-150=większe od 40=1W==125=200==
2SK684=Si pnp=większe od 80=większe od 200=700==40=600==
2SK684=N==V-MOS=100W==800V=7A==
2SK68A4=Si npn=większe od 30=większe od 50=1,3W===200==
2SK694=Si npn=40-150=większe od 250=800==28=800==
2SK70=Si npn=40-180=większe od 250=360==45=100==
2SK724=Si npn=65-300=większe od 250=360==45=100==
2SK727=N==FET=125W==1000V=5A==
2SK791=N===100W==850V=30A==
2SK79-1=Si npn=30-150=większe od 70=360==60=50==
2SK792=N===100W==900V=3A==
2SK79-2=Si npn=80-600=większe od 40=360==45=50==
2SK79-3=Si npn=większe od 20=większe od 500=300==12=50==
2SK794=N==FET=150W==900V=5A==
2SK79-4=Si npn=większe od 30=większe od 50=260==80=200==
2SK834=Si npn=większe od 150=60=500==45=50==
2SK844=Si npn=większe od 20=większe od 400=175==30===
2SK85=Si npn=większe od 50=250=500==45=100==
2SK874=Si npn=większe od 50=50=600==60=200==
2SK87H4=Si npn=większe od 20=600=380==12=200==
2SK924=Si npn=większe od 40=750=175==25=25==
2SK93-1=Si npn=20-125=większe od 1GHz=200==15=50==
2SK93-2=Si npn=60-240=60=600==45=30==
2SK93-3=Si npn=60-240=60=600==45=30==
2SK93-4=Si npn=10-80=825=53W==18=8A==
2SK93-5=Si npn=10-80=700=96W==18=15A==
2SK93-6=Si npn===8,85W==30=1A==
2SK93-7=Si npn===17W==30=1,9A==
2SK93-8=Si npn===29,5W==30=3,5A==
2SK944=Si npn==900=5,5W==28=500==
2SK955=N===125W==800V=5A==
2SK97=N==FET===30V=.0009==
2SK974=Si npn=większe od 20=550=88W==18=20A==
2SKI174=Si npn=większe od 20=550=100W==18=22A==
2SKU34=Si npn=25-80=900=40W==30=12A==
2SВ370АН=Ge złączowy pnp=70-200=1,4=600=32=25=500=85=TO-1
2T301=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 30=150=20=20=10=150=-
2T301A=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 30=150=20=20=10=150=-
2T301B=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 30=150=30=30=10=150=-
2T301E=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 60=150=20=20=10=150=-
2W61A=Ge złączowy pnp=45=1=180=40=20=200=85=ТО-5
2Т301Б=Si dufuzyjny npn=10-32=większe od 30=150=30=30=10=150=-
2Т301Г=Si dufuzyjny npn=10-32=większe od 60=150=20=20=10=150=-
2Т301Д=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 60=150=20=20=10=150=-
2ТЗЭ1Ж=Si dufuzyjny npn=większe od 80=większe od 60=150=20=20=10=150=-
3N108=Si npn=25-100=800=60W==32=12A==
3N109=Si npn=15-80=315=140W==35=20A==
3N110=Si npn=15-80=320=245W==35=30A==
3N111=Si npn=20-85=370=160W==35=25A==
3N124=Si npn=większe od 10=1,5GHz=8,5W==17=1,5A==
3N125=Si npn=większe od 10=1,75GHz=17W==17=3A==
3N126=Si npn=większe od 10=1,3GHz=40W==17=7,5A==
3N128=Si npn=10-80=2,2GHz=100W==17=18A==
3N140=Si npn=10-100=530=76W==36=6A==
3N155=Si npn=10-100=630=76W==36=9A==
3N155A=Si npn=10-80=650=105W==18=22A==
3N156=Si npn=10-80=570=105W==36=12A==
3N156A=Si npn=10-80=800=76W==18=12A==
3N157=Si npn=większe od 15=2,5GHz=21W==27=4A==
3N157A=Si npn=10-100=500=62,5W==36=6A==
3N158=Si npn=10-100=500=70W==36=6A==
3N158A=Si npn=15-100=250=88W==36=12A==
3N160=Si npn=15-50=275=195W==53=20A==
3N161=Si npn=większe od 10=570=100W==36=12A==
3N163=Si npn=większe od 10=1,4GHz=3W==18=2A==
3N164=Si npn=większe od 10=1,4GHz=4W==18=2A==
3N169=Si npn=większe od 10=1,4GHz=4,5W==18=2A==
3N170=Si npn=większe od 10=1,3GHz=10W==18=4A==
3N171=Si npn=większe od 10=1GHz=50W==18=10A==
3N174=Si npn=większe od 10=1GHz=50W==18=10A==
3N200=N========
3N201=Si npn==900=3,5W==28=500==
3N202=Si npn=większe od 10=1,2GHz=4W==33=800==
3N203=Si npn=większe od 10=1,2GHz=6W==33=2A==
3N203A=Si npn=większe od 10=1,2GHz=12,5W==33=3A==
3N204=Si npn=większe od 10=1GHz=50W==33=6A==
3N205=Si npn=25-80=900=76W==33=10A==
3N206=Si npn=większe od 30=większe od 1,2GHz=6,25W==27=1A==
3N207=Si npn=większe od 30=większe od 1,2GHz=12,5W==27=2A==
3N208=Si npn=większe od 20=większe od 2GHz=21,5W==27=4A==
3N209=Si npn=większe od 5=190=5W==55=1A==
3N210=Si npn=większe od 10=większe od 250=5W===500==
3N211=Si npn=większe od 10=większe od 250=5W===500==
3N212=Si npn=10-220=większe od 250=12W===7,5A==
3N213=Si npn=większe od 10=większe od 250=12W===7,5A==
3N74=Si npn=większe od 10=800=18W==35=2A==
3N75=Si npn=większe od 10=800=[8W]==18=4A==
3N76=Si npn=większe od 10=800=18W==18=2A==
3N77=Si npn=10-120=700=5W==18=500==
3N78=Si npn=10-120=700=20W==18=2A==
3N79=Si npn=10-120=700=50W==18=5A==
3NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=32=32=1,5 А=75=-
3NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=32=32=3,5 А=90=-
3NU74=Ge pnp=50-130=większe od 0,15=50W=50=32=15 A=100=-
3SJ11A=Si npn=10-220=większe od 250=12W==33=7,5A==
3SK.37-2=Si npn=większe od 10=większe od 250=12W==20=7,5A==
3SK.394=Si npn=większe od 10=większe od 250=10W==20=3A==
3SK.47=Si npn=większe od 5=700=17,5W==18=3,75A==
3SK14=Si npn=10-100=950=20W==18=4A==
3SK20H=Si npn=większe od 5=700=32W==18=7,5A==
3SK21HA=Si npn=40-100=850=36W==18=8A==
3SK22=Si npn=większe od 5==29W==18=2,5A==
3SK284=Si npn=10-120=650=70W==18=10A==
3SK29=Si npn=10-80=800=73W==18=12A==
3SK324=Si npn=większe od 10=550=130W==18=20A==
3SK37-0=Si npn=większe od 5=500=17,5W==36=2,25A==
3SK37-1=Si npn=10-100=600=20W==36=2,5A==
3SK37-3=Si npn=większe od 5=500=32W==36=4,5A==
3SK38A=Si npn=10-100=650=36W==36=5A==
3SK39Z4=Si npn=10-120=500=70W==36=9A==
3SK40=Si npn=10-100=625=70W==36=9A==
3SK41=Si npn=10-120=500===36=12A==
3SK45=Si npn=większe od 10=większe od 250===33=3A==
3SK48=Si pnp=większe od 30=większe od 1,5GHz=200==15=200==
3SK494=Si pnp=większe od 30=większe od 1,5GHz=200==15=200==
3SK49Z4=Si pnp=40-120=większe od 100=1W==60=1A==
3SK5=Si pnp=100-300=większe od 100=1W==60=1A==
3SK53=Si pnp=40-120=większe od 100=1W==80=1A==
3SK59=N=====20V=.003==
3SK594=Si pnp=100-300=większe od 100=1W==80=1A==
3SK60=Si npn=40-120=większe od 100=1W==60=1A==
3SK684=Si npn=100-300=większe od 100=1W==60=1A==
3SK70=Si npn=40-120=większe od 100=1W==80=1A==
3SK734=Si npn=100-300=większe od 100=1W==80=1A==
3SK74===MOS===20V===
3SK76=Si npn=większe od 2k=350=800==45=2A==
3SK774=Si npn=większe od 2k=350=800==60=2A==
3SK784=Si npn=większe od 2k=350=800==80=2A==
3SK88=N==MOS===20V===
3SK90=Si npn=większe od 1,5k=100=5W==100=1,5A==
40250=Si pnp=większe od 2k=1GHz=800==60=2A==
40250VI=Si pnp=większe od 2k=1GHz=800==45=2A==
40251=Si pnp=większe od 2k=1GHz=800==80=2A==
40279=Si npn=40-150=większe od 600=300==15=500==
40280=Si npn=większe od 20=większe od 500=360==15=500==
40281=Si npn=30-120=większe od 400=360==12=500==
40282=Si npn=30-130=większe od 50=10W==75=2A==
40290=Si npn=40-250=większe od 50=10W==50=2A==
40291=Si pnp=30-40=większe od 50=10W==15=2A==
40292=Si pnp=40-250=większe od 50=10W==50=2A==
40305=Si npn=większe od 30=450=500==40=1A==
40306=Si npn=większe od 25=250=360==40=1A==
40307=Si npn=większe od 30=400=800==45=1A==
40309=Si npn=większe od 40=400=800==30=1A==
40310=Si npn=większe od 25=400=800==30=1A==
40311=Si npn=większe od 20=większe od 60=500==100=250==
40312=Si npn=większe od 25=większe od 200=360==40=1A==
40313=Si npn=większe od 25=większe od 200=360==30=1A==
40314=Si npn=większe od 50=100=1W==120=2A==
40315=Si npn=większe od 40=100=1W==150=2A==
40316=Si pnp=większe od 40=większe od 70=870==60=5A==
40317=Si npn=większe od 30=większe od 70=870==80=5A==
40318=Si pnp=większe od 30=większe od 70=870==80=5A==
40319=Si npn=większe od 30=większe od 80=550==120=100==
40320=Si npn=większe od 2000=większe od 250=800==45=2A==
40321=Si npn=większe od 2000=większe od 250=800==60=2A==
40322=Si npn=większe od 2000=większe od 250=800==80=2A==
40323=Si npn=większe od 30=większe od 80=550==100=100==
40324=Si npn=100-300=większe od 100=500==80=1A==
40325=Si pnp=większe od 2000=1GHz=800==45=2A==
40326=Si pnp=większe od 2000=1GHz=800==60=2A==
40327=Si pnp=większe od 2000=1GHz=800==80=2A==
40328=Si pnp=większe od 30=większe od 50=200==100=200==
40340=Si pnp=większe od 30=większe od 50=200==100=200==
40341=Si npn=większe od 20=większe od 60=200==80=250==
40346=Si npn=większe od 20=większe od 60=200==80=250==
40346V2=Si pnp=40-150=większe od 400=200==12=200==
40346VI=Si pnp=40-150=większe od 400=200==12=200==
40347=Si npn=50-150=większe od 250=200==40=200==
40347V1=Si npn=50-150=większe od 250=200==40=200==
40347V2=Si npn=100-300=większe od 300=200==40=200==
40348=Si npn=100-300=większe od 300=200==40=200==
40348V1=Si pnp=większe od 30=większe od 50=500==100=100==
40348V2=Si pnp=50-150=większe od 200=200==40=200==
40349=Si pnp=50-150=większe od 2O0=200==40=200==
40349V1=Si pnp=100-300=większe od 250=200==40=200==
40349V2=Si pnp=100-300=większe od 250=200==40=200==
40360=Si npn=40-250=80=500==200=500==
40361=Si npn=40-250=80=500==250=500==
40362=Si npn=40-250=80=500==300=500==
40363=Si pnp=35-150=80=500==200=500==
40364=Si pnp=35-150=80=500==250=500==
40366=Si pnp=35-150=80=500==300=500==
40367=Si npn=40-250=80=800==200=500==
40368=Si npn=40-250=80=800==250=500==
40369=Si npn=40-300=większe od 250=350==40=800==
40372=Si pnp=40-300=większe od 200=350==40=800==
40373=Si npn=40-300=większe od 250=350==35=800==
40374=Si pnp=40-300=większe od 200=350==60=800==
40375=Si pnp=40-250=większe od 50=5W==40=1A==
40385=Si pnp=40-250=większe od 50=5W==60=1A==
40389=Si pnp=40-160=większe od 50=5W==80=1A==
40390=Si pnp=40-250=większe od 50=5W==40=1A==
40391=Si pnp=40-250=większe od 50=5W==60=1A==
40392=Si=40-160=większe od 50=5W==80=1A==
40394=Si pnp=40-150=większe od 400=360==12=200==
40406=Si npn=40-120=większe od 400=200==12=200==
40407=Si npn=40-120=większe od 400=200==12=200==
40408=Si npn=40-140=250=360==30=500==
40409=Si npn=50-150=większe od 50=800==40=3A==
40410=Si npn=większe od 40=większe od 280=150==15=150==
40411=Si pnp=większe od 30=większe od 50=250==100=100==
40412=Si npn=większe od 20=450=800==40=1A==
40412V1=Si npn=60-150=400=800==40=1A==
40412V2=Si npn=mniejsze od 252==350==40=50==
40537=Si npn=mniejsze od 401==350==40=50==
40538=Si npn=mniejsze od 601==350==40=50==
40539=Si npn=mniejsze od 501==200==30=50==
40594=Si pnp=większe od 40=100=1W==80=3A==
40595=Si npn=większe od 40==1W==70=3A==
40608=Si pnp=75-225=większe od 150=300==25=200==
40611=Si pnp=75-225=większe od 150=300==50=200==
40616=Si pnp=180-540=większe od 150=300==25=200==
40618=Si pnp=180-540=większe od 150=300==50=200==
40621=Si pnp=40-120=większe od 200=600==40=600==
40622=Si pnp=40-120=większe od 200=360==40=600==
40624=Si pnp=większe od 30=większe od 800=360==12=200==
40627=Si npn=większe od 20=większe od 200=500==40=1A==
40629=Si npn=większe od 30=większe od 200=1W==50=1A==
40630=Si npn=większe od 20=większe od 200=1W==50=1A==
40631=Si npn=większe od 30=większe od 200=1W==30=1A==
40632=Si npn=większe od 40==250==80=30==
40634=Si npn=40-250=większe od 50=790==80=1A==
40635=Si pnp=40-400=większe od 50=790==80=1A==
40636=Si npn=większe od 30=większe od 250=350==25=500==
40814=Si npn=większe od 30=większe od 150=350==25=500==
40815=Si npn=większe od 30=80=800==80=2A==
40829=Si npn=większe od 30=80=800==100=2A==
40830=Si npn=większe od 30=80=800==120=2A==
40831=Si npn=większe od 30=80=800==150=2A==
40850=Si npn=30-120=większe od 450=600==12=1A==
40851=Si npn=30-120=większe od 450=600==15=1A==
40852=Si npn=20-60=większe od 400=360==15=500==
40853=Si npn=40-120=większe od 500=360==15=500==
40854=Si npn=większe od 20=większe od 60=300==80=250==
40871=Si npn=30-120=większe od 350=360==15=500==
40872=Si npn=25-125=większe od 600===6=50==
40873=Si npn=30-120=większe od 400=360==12=500==
40874=Si pnp=30-120=większe od 4O0=360==12=200==
40875=Si npn=30-120=większe od 250=800==30=800==
40876=Si npn=60-150=większe od 3O0=800==40=1A==
40885=Si npn=większe od 40=większe od 40=500==40=1A==
40886=Si pnp=większe od 15=większe od 500=300==6=200==
40887=Si pnp=większe od 40=większe od 100=360==40=500==
40894=Si npn=30-150=większe od 600=300==6=200==
40895=Si npn=40-250=większe od 50=5W==40=1A==
40896=Si npn=40-250=większe od 50=5W==60=1A==
4NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=48=48=1,5 А=75=-
4NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=48=48=3,5 А=90=-
4NU74=Ge pnp=20-60=większe od 0,15=50 W=60=48=15 A=100=-
5NU72=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,1=4W=60=60=1,5А=75=-
5NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=60=60=35 А=90=~
5NU74=Ge pnp=50-130=większe od 0,15=50W=60=48=15A=100=-
6NU74=Ge pnp=20-60=większe od 0,15=50 W=90=70=15A=100=-
7NU73=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,15=12,5W=80=60=3,5A=90=-
7NU74=Ge pnp=50-130=większe od 0,1 5=50 W=90=70=15 A=100=-
8FW16A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=1,5W=40=25=150=200=ТО-39
A110=Si planarny npn=620=-=300=20=20=30=175=TO-18
A111=Si epitaksjalny npn=360=-=300=30=20=30=175=TO-18
A115=Si planarny npn=60=-=300=20=20=30=175=TO-18
A1341=Si planarny npn=większe od 50=większe od 40=200=75==-=175=TO-18
A1462=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=200=100=20=9=50=175=2xTO-18
A1480=Si planarny epitaksjalny npn==-=300=-=5=-=-=TO-18-
A151=Si planarny epitaksjalny npn=140=150=50=20=20=50=175=ерох
A153=Si planarny epitaksjalny npn=415=150=50=20=20=50=175=ерох
A157=Si planarny epitaksjalny npn=300=250=300=45=45=100=175=TO-18
A158=Si planarny epitaksjalny npn=300=250=300=20=20=100=175=TO-18
A159=Si planarny epitaksjalny npn=500=300=300=20=20=100=175=TO-18
A171=Si planarny pnp=większe od 100=130=300=30=20=100=175=TO-18
A200=Si planarny epitaksjalny npn=-=550=7W=36=18=500=175=TO-39
A201=Si planarny epitaksjalny npn=-=400=11,6W=36=18=1,5A=175=TO-60
A202=Si planarny epitaksjalny npn=-=350=23,2W=36=18=ЗА=175=TO-60
A210=Si planarny epitaksjalny npn=25=1000=700=40=30=200=-=TO-39
A211=Si planarny epitaksjalny npn=25=1000=700=40=30=200=-=TO-39
A301=Si planarny npn=większe od 200=większe od 80=300=40=-=40=175=TO-18
A306=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=360=25=20=-=175=ерох
A307=Si planarny npn=większe od 100=większe od 100=360=25=20=-=175=ерох
A310=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=300=135=-=-=175=TO-5
A311=Si planarny npn=większe od 20=większe od 60=300=80=-=-=175=TO-5
A321=Si planarny npn=230=60=300=30=30=30=-=TO-72
A322=Si planarny npn=400=60=300=30=30=30=-=TO-72
A323=Si planarny npn=300=60=300=30=30=30=-=TO-18
A324=Si planarny npn=400=60=300=30=30=30=-=TO-18
A344=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=20=15=100=175=TO-18
A345=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=300=20=15=100=175=TO-18
A346=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 300=300=20=15=100=175=TO-18
A417=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=250=145=30=20=30=175=TO-72
A418=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=145=30=20=30=175=TO-72
A419=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=145=30=20=30=175=TO-72
A420=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=145=30=20=30=175=TO-72
A433=Si planarny epitaksjalny npn=16=600=130=25=20=15=175=TO-72
A454=Si planarny npn=44=550=130=30=20=20=175=TO-72
A466=Si planarny npn=60=400=150=40=30=25=175=TO-72
A467=Si planarny npn=większe od 30=235=150=40=30=25=175=TO-72
A472=Si planarny epitaksjalny npn=150=550=230=40=35=25=175=TO-72
A473=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=550=165=50=35=25=175=TO-72
A480=Si planarny npn=44=675=130=30=20=20=175=TO-72
A482=Si planarny epitaksjalny npn=16=675=130=25=20=15=175=TO-72
A485=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 1000=200=30=-=25=175=TO-72
A490=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 1000=200=30=-=25=175=TO-72
A492=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 800=200=30=-=25=175=TO-72
A494=Si planarny epitaksjalny npn=115=300=160  '=30=20=30=125=ерох
A495=Si planarny epitaksjalny npn=67=220=160=30=20=30=125=ерох
A509=Si planarny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=5=100=200=TO-18
A515=Si planarny epitaksjalny npn=35>20=65=6W=220=-=150=175=TO-39
A522=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=80=45 W=60=35=5 A=175=то-з
A523=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=80=45W=90=60=5A=175=то-з
A570=Si planarny npn=większe od 50=większe od 100=300=20=5=100=200=ТО-18
A572=Si npn=większe od 35=-=21,5 W=70=45=2A=-=ТО-З
A777=Si planarny npn=15=120=600=85==50==TO-39
A778=Si planarny npn=15=120=600=145=-=50=-=TO-39
A779=Si planarny npn=25=120=600=200=-=50=-=TO-39
AC1«2=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,3=900=32=24=200=90=1A3
AC105=Ge złączowy pnp=większe od 25==400=40=18=1 A=75=TO-1
AC106=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=400=40=18=1 A=75=TO-1
AC107=Ge złączowy pnp=większe od 250=2=80=15=15=5=75=TO-1
AC107M=Ge złączowy pnp=60=większe od 2=100=15=15=5=75=TO-5
AC108=Ge złączowy pnp=30-60=1=30=20=10=50=75=TO-1
AC109=Ge złączowy pnp=50-100=1=30=20=10=50=75=TO-1
AC110=Ge złączowy pnp=75-100==30=20=10=50=75=TO-1
AC113=Ge złączowy pnp=30-280=-=200=26=16=5C=85=TO-1
AC115=Ge złączowy pnp=większe od 49=-=110=26=16==85=TO-1
AC116=Ge złączowy pnp=50-140=-=100=30=18=200=90=TO-1K
AC117=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=180=32=18=1 A=90=TO-1K
AC120=Ge złączowy pnp=30-100=1,5=600=20=20=300=75=TO-1
AC121=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=20=20=300=90=TO-1
AC121=PNP===.6W==20V=.3A==
AC122=Ge złączowy pnp=40-300=-=90=30=18=200=90=18 B3
AC122=PNP===.225W==30V=.2A==
AC122/30=Ge złączowy pnp=40-300=-=90=45=32=200=90=18 B3
AC123=Ge złączowy pnp=48-130=-=100=45=32=200=90=TO-1 K
AC124=Ge złączowy pnp=większe od 65=większe od 1,7=500=32=12=200=90=TO-1
AC124=Ge złączowy pnp=40-170=-=180=45=32=1 A=90=TO-1 K
AC125=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,3=500=32=12=200=90=TO-1
AC125=PNP=====32V=.2A==
AC125(z)=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,9=125=32=32=250=75=TO-1
AC125F=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,3=100=32=32=200=75=TO-1
AC125F(z)=Ge złączowy pnp= 50-100=większe od 0,9=125=32=32=250=75=TO-1
AC125U(z)=Ge złączowy pnp=125-250=większe od 0,9=125=60=60=250=75=TO-1
AC125W=Ge złączowy pnp=większe od 10=1>0,8=112=100=(100)=400=90=TO-1
AC126=PNP===.5W==32V=.2A==
AC127=Ge złączowy npn=105=większe od 1,5=340=32=12=500=90=TO-1
AC127=NPN===.34W==32V=.5A==
AC127/01=Ge złączowy npn=90=większe od 1,5=750=32=32=500=90=TO-1K
AC128=Ge złączowy pnp=60-175=większe od 1=155=32=32=1 A=90=TO-1
AC128=PNP===1W==32V=1A==
AC128(z)=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 1======
AC128/01=Ge złączowy pnp=60-175=większe od 1=750=32=32=1 A=90=TO-1K
AC128K=Ge złączowy pnp=60-175=większe od 1=750=====
AC128K=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,8======
AC129=Ge złączowy pnp=12-35=======
AC130=Ge złączowy npn=większe od 25=większe od 2======
AC131=Ge złączowy pnp=większe od 40=======
AC131=PNP===.75W==30V=1A==
AC132=Ge złączowy pnp=135=większe od 1,3======
AC132=PNP===.5W==32V=.2A==
AC132/01=Ge złączowy pnp=135=większe od 1,3======
AC134=Ge złączowy pnp=35=0,65======
AC135=Ge złączowy pnp=65=======
AC136=Ge złączowy pnp=75=======
AC137=Ge złączowy pnp=170=-======
AC138=Ge złączowy pnp=30-60=1,5======
AC138H=Ge złączowy pnp=125-250=1,5======
AC139=Ge złączowy pnp=40-60=1,5======
AC141=Ge złączowy npn=90-160=3======
AC141=NPN===1W==32V=1.2A==
AC141B=Ge złączowy npn=30-60=3======
AC141H=Ge złączowy npn==2======
AC141H-K=Ge złączowy npn==2======
AC141K=Ge złączowy npn==2======
AC142=Ge złączowy pnp=40-60=1,5======
AC142H=Ge złączowy pnp==1,5=220=50=40=1,2 A=90=TO-1
AC142K=Ge złączowy pnp==1,5=260=32=32=f,2A=90=TO-1K
AC150=Ge złączowy pnp=55-95=-=60=30=18=50=75=18B3
AC151=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=32=24=200=90=1A3
AC151=PNP===.9W==32V=.2A==
AC151r=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=32=24=200=90=1A3
AC152=Ge złączowy pnp=75-150=1,5=900=32=24=500=90=1A3
AC153=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=1 W=32=18=2A=90=TO-1
AC153=PNP===1W==32V=2A==
AC153K=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=1 W=32=18=2A=90=TO-1K
AC154=Ge złączowy pnp=52-235=większe od 0,5=(200)=26=16=500=85=TO-1
AC155=Ge złączowy pnp=28-70=większe od 0,2=(200)=26=16=50=85=TO-1
AC156=Ge złączowy pnp=55-120=większe od 0,4=(200)=26=16=50=85=TO-1
AC160=Ge złączowy pnp=35-65=większe od 2=30=15=10=10=75=18B3
AC161=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 3=150=15=-=100=85=TO-1
AC163=Ge złączowy pnp=większe od 65=większe od 1,7=900=32=24=200=90=1A3
AC164=Ge złączowy pnp=większe od 40=-=40=10=10=30=-=-
AC165=Ge złączowy pnp=większe od 43=większe od 0,3=(200)=32=20=50=85=TO-1
AC167=Ge złączowy pnp=45-250=większe od 0,5=(200)=32=20=500=85=TO-1
AC168=Ge złączowy pnp=52-260=większe od 1=(200)=32=20=500=85=TO-1
AC170K=Ge złączowy npn=50-250=większe od 1=1 W=32=18=2A=90=TO-1K
AC171=Ge złączowy pnp=większe od 80=większe od 1,7=90=32=15=200=90=18B3
AC172=Ge złączowy npn=45-110=większe od 1,5=200=32=12=10=90=TO-1
AC173=Ge złączowy pnp=50-100=1,5=200=32=24=300=90=TO-1 A
AC174=Ge złączowy pnp=40-160=2=600=32=16=600=85=TO-1A
AC175=Ge złączowy npn=większe od 60=-=1,1 W=25=18=1 A=90=TO-1K
AC176=Ge złączowy npn=50-250=większe od 1=1W=32=18=2A=90=TO-1
AC176=NPN===1W==32V=1A==
AC177=Ge złączowy pnp=45-220=większe od 0,5=200=32=20=500=35=TO-1
AC178=Ge złączowy pnp=większe od 60=-=1,1 W=20=15=700=90=TO-1K
AC179=Ge złączowy npn=większe od 60=-=1,1 W=20=15=700=90=T-01K
AC180=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=650=32=16=1.5A=100=T-01A
AC180D=Ge złączowy pnp=55-80=większe od 1=650=32=16=1,5 A=100=TO-1 A
AC180K=Ge złączowy pnp==2,5=2,5W=32=16=1,5A=100=TO-1K
AC180L=Ge złączowy pnp==-=2,5W=32=16=1,5 A=100=TO-1L
AC181=Ge złączowy npn=50-100=większe od 2=650=32=16=1,5 A=100=TO-1 A
AC181D=Ge złączowy npn=55-80=większe od 2=650=32=16=1,5 A=100=TO-1 A
AC181K=Ge złączowy npn==4,5=2,5W=32=16=1,5 A=100=TO-1K
AC181L=Ge złączowy npn==-=2,5W=32=16=1,5A=100=TO-1L
AC182=Ge złączowy pnp=50-100=4=200=32=18=500==TO-1 A
AC183=Ge złączowy npn=50-100=większe od 2=250=32=16=150=100=TO-1 A
AC184=Ge złączowy pnp=50-100=2,5=1,25 W=32=16=500=100=TO-1 A
AC184D=Ge złączowy pnp=55-80=2,5=1,25 W=32=16=500=100=TO-1
AC185=Ge złączowy npn=50-100=większe od 2=1,25 W=32=16=500=100=TO-1 A
AC185D=Ge złączowy npn=50-80=większe od 2=1,25 W=32=16=500=100=TO-1A
AC186=Ge złączowy npn=60-400=-=150=30=18=700=90=18B3
AC187=Ge złączowy npn=90-500=większe od 1=1 W=25=15=2A=90=TO-1
AC187=NPN===1W==25V=1A==
AC187/01=Ge złączowy npn=100-500=większe od 1=800=25=15=1 A=90=TO-1K
AC187K=Ge złączowy npn=90-400=większe od 1=1 W=25=15=1 A=90=TO-1 К
AC187K=Si npn=większe od 5=10=85W==20=15A==
AC188=Ge złączowy pnp=100-500=większe od 1=1 W=25=15=1 A=90=TO-1
AC188=PNP===1W==25W=1A==
AC188=Si npn=większe od 15=10=85W==120=15A==
AC188/01=Ge złączowy pnp=100-500=większe od 1=800=25=15=1 A=90=TO-1 К
AC188-01=Si npn=większe od 7=10=50W==120=15A==
AC188K=Ge złączowy pnp=100-500=5=1 W=25=15=2 A=90=TO-1 К
AC191=Ge złączowy pnp=30-60=7=430=32=15=250=90=TO-1
AC192=Ge złączowy pnp=225-500=7=430=32=15=250=90=TO-1
AC193=Ge złączowy pnp=130-240=3=1 W=32=15=1 A=90=TO-1
AC193K=Ge złączowy pnp=200-400=3=1 W=32=15=15=90=TO-1 К
AC194=Ge złączowy npn=130-240=5=1 W=32=15=1 A=90=TO-1
AC194K=Ge złączowy npn=200-400=5=1 W=32=15=1 A=90=TO-1 К
AC230=Ge złączowy pnp=20-40=-=50=10=-=10=60=TO-1
AC240=Ge złączowy pnp=30-50=-=50=10=-=10=60=TO-1
AC241=Ge złączowy pnp=50-80=-=50=10=-=10=60=TO-1
AC242=Ge złączowy pnp=80-150=-=50=10=-=10=60=TO-1
AC250=Ge złączowy pnp=40-120=-=(90)=16=-=50=60=TO-1
AC251=Ge złączowy pnp=45-300=-=(90)=16=-=50=60=TO-1
AC516=Ge złączowy pnp=95=3=150=25=16=100=85=TO-5
AC517=Ge złączowy pnp=45=2=240=30=20=200=85=TO-5
AC518=Ge złączowy pnp=85=3=240=30=20=200=85=TO-5
AC519=Ge złączowy pnp=25-45=większe od 0,8=200=30=20=200=85=TO-5
AC520=Ge złączowy pnp=34-65==200=30=20=200=85=TO-5
AC521=Ge złączowy pnp=53-121=większe od 1,6=200=30=20=200=85=TO-5
AC524=Ge złączowy pnp=19-42=większe od 0,8=225=45=30=500=85=TO-5
AC525=Ge złączowy pnp=34-65==225=45=30=500=85=TO-5
AC526=Ge złączowy pnp=53-90=większe od 1,3=225=45=30=500=85=TO-5
AC527=Ge złączowy pnp=72-121=większe od 1,5=225=45=30=500=85=TO-5
AC530=Ge złączowy pnp=20-40=0,015=125=24=29=10=75=TO-58
AC540=Ge złączowy pnp=30-70=0,5=150=24=15=50=75=TO-58
AC541=Ge złączowy pnp=50-100=0,75=150=24=15=50=75=TO-58
AC542=Ge złączowy pnp=80-200==150=24=15=50=75=TO-58
AC548=Ge złączowy pnp=30-50=-=180=26=26=150=75=TO-58
AC549=Ge złączowy pnp=30-50==180=26=26=300=75=TO-58
AC551=Si npn=większe od 15=10=50W==120=15A==
AC552=Ge złączowy pnp=50-120=1=220=60=24=200=75=TO-18
AC553=Ge złączowy pnp=50-150=1,5=220=20=15=300=75=TO-18
AC554=Ge złączowy pnp=75-150=1,5=220=24=15=300=75=TO-18
AC555=Ge złączowy pnp=50-250=2=220=32=15=300=75=TO-18
AC556=Ge złączowy pnp=40-200=1,5=230=25=16=1 A=90=TO-58K
AC556K=Ge złączowy pnp=50-90=1,5=350=25=16=1 A=90=TO-1K
AC558=Ge złączowy pnp=-=1,5=1W=25=16=1 A=-=TO-58K
AC570=Ge złączowy pnp=17-40=większe od 0,8=225=70=40=500=85=TO-5
AC571=Ge złączowy pnp=30-62==225=70=40=500=85=TO-5
AC572=Ge złączowy pnp=47-84=większe od 1,3=225=70=40=500=85=TO-5
AC573=Ge złączowy pnp=65-110=większe od 1,5=225=70=40=500=85=TO-5
AC577=Ge złączowy pnp=45-110=większe od 1,3=225=70=30=500=85=TO-5
AC598=Ge złączowy pnp=20-60=większe od 1=150=105=60=200=85=TO-5
ACt70=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,2=90=32=15=200=90=18B3
ACY16=Ge złączowy pnp=60>40==800=40=30=400==TO-1K
ACY17=Ge złączowy pnp=50-150==180=70=32=500=90=TO-5
ACY18=Ge złączowy pnp=40-120==180=50=30=500=90=TO-5
ACY19=Ge złączowy pnp=80-250=1,3=180=50=30=500=90=TO-5
ACY20=Ge złączowy pnp=50-145==180=40=20=500=90=TO-5
ACY21=Ge złączowy pnp=90-250=1,3=180=40=20=500=90=TO-5
ACY22=Ge złączowy pnp=30-300==180=20=15=500=90=TO-5
ACY23=Ge dyfuzyjny pnp=50-100=większe od 05=900=32=30=200=90=1A3 -
ACY23=Si npn=większe od 8=6=50W==350=15A==
ACY24=Ge złączowy pnp=większe od 25==530=70=50=300=85=TO-1K
ACY27=Ge złączowy pnp=20-60=0,5-2=200=40=20==75=SO-2
ACY28=Ge złączowy pnp=33-100=0,5-3=200=40=15==75=SO-2
ACY29=Ge złączowy pnp=45-150=0,5-3=200=40=15==75=SO-2
ACY30=Ge złączowy pnp=31-120=0,7-3=200=40=20==75=SO-2
ACY31=Ge złączowy pnp=35-70=0,7-2=200=40=30==75=SO-2
ACY32=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,5=900=32=30=200=90=1A3
ACY32=Si npn=większe od 8=6=50W==400=15A==
ACY33=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,5=1,1 W=32=(32)=1 A=90=1A3
ACY33=Si npn=większe od 40=100=800==60=5A==
ACY34=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,2=200=30=10==75=SO-2
ACY35=Ge złączowy pnp=30-75=większe od 0,3=200=30=10==75=SO-2
ACY36=Ge złączowy pnp=30-90=większe od 0,35=200=32=16==75=SO-2
ACY38=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 5=150=15==100=85=TO-5
ACY38W=Ge złączowy pnp=80=większe od 5=150=15==100=85=TO-5
ACY40=Ge złączowy pnp=10-25=0,8=180=32=18=2A=90=TO-5
ACY41=Ge złączowy pnp=20-80=0,6=180=32=19=2A=90=TO-5
ACY44=Ge złączowy pnp=30-110=1=180=50=30=2A=90=TO-5
ACY50=Ge złączowy pnp=40-150=1=165=32=15=50=75=TO-58
ACY50=Si npn=większe od 30=większe od 15=1W==150=2A==
ACY51=Ge złączowy pnp=50-300=1,5=165=32=15=125=75=TO-58
ACY51=Si npn=15-60=8=30W==300=6A==
ACY52=Ge złączowy pnp=50-120=1=165=60=24=125=75=TO-58
ACY52=Si npn=15-60=8=30W==350=6A==
ACY53=Ge złączowy pnp=50-250=2=550=32=15=300=75=TO-58
ACY55=Si npn=15-60=8=30W==375=6A==
ACZ10=Ge złączowy pnp=większe od 25=-=400=70=70=300=75=TO-1
AD103=Ge złączowy pnp=30-75=0,2=22,5W=50=32=15 A=90=TO-3
AD104=Ge złączowy pnp=28-70=0,2=22,5 W=65=45=10A=90=T-3
AD105=Ge złączowy pnp=25-40=-=15W=85=60=8A=90=TO-3
AD1202=Ge złączowy pnp=35=0,2=13,5W=45=45=1,5A=75=TO-3
AD1203=Ge złączowy pnp=35=0,2=13,5W=60=60=1,5A=75=TO-3
AD130=Ge złączowy pnp=20-40=0,35=30W=32=30=ЗА=90=TO-3
AD130=Ge złączowy pnp=30-60=0,3=11 W=40=22=10A=100=TO-8
AD131=Ge złączowy pnp=20-40=0,35=30W=64=45=ЗА=90=TO-3
AD132=Ge złączowy pnp=20-40=0,35=30W=80=60=ЗА=90=TO-3
AD133=Ge złączowy pnp=20-40=0,3=36W=50=3,5=15A=100=TO-41
AD133=PNP===36W==50V=15A==
AD134=Ge złączowy pnp=20-40=0,3=36W=65=45=10A=90=TO-41
AD135=Ge złączowy pnp=12-25==30w=80=60=8A=90=OT-41
AD136=Si npn=większe od 4=5=70W==500=15A==
AD138=Ge złączowy pnp=większe od 25==30W=40=30=8A=90=TO-3
AD138/50=Ge złączowy pnp=większe od 25==30W=70=50=8A=90=TO-3
AD140=Ge złączowy pnp=30-100==35W=55=40=ЗА=90=TO-3
AD142=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=30W=80=50=10A=100=TO-3
AD142=PNP===30W==80V=10A==
AD143=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=30W=40=40=10A=100=TO-3
AD143R=Ge złączowy pnp=30-170==30W=30=25=10A=100=TO-3
AD145=Ge złączowy pnp=większe od 30==30W=30=15=10A=100=TO-3
AD148=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=13,5W=32=26=20=100=SOT-9
AD148=32V=====3.5A=13.5W==
AD149=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,3=27,5 W=50=30=3,5A=100=TO-3
AD149=PNP===27W==50V=3.5A==
AD150=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=27,5 W=32=30=3,5A=100=TO-3
AD152=Ge złączowy pnp=35-150==6W=45=23=1 A=90=9A2
AD153=Ge złączowy pnp=30-70=0,5=33W=40=40=3 A=95=TO-3
AD155=Ge złączowy pnp=większe od 35==6W=25=15=1 A=90=9A2
AD156=Ge złączowy pnp=50-100=1,5=ĆW=32=15=2A=90=SOT-9
AD157=Ge złączowy pnp=50-250=1,5=6W=32=24=2A=90=SOT-9
AD159=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,3=9W=40=25=8A=90=TO-8
AD160=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,3=9W=40=30=10 A=90=TO-8
AD161=Ge złączowy npn=50-350=3>1=3W=32=20=ЗА=90=SOT-9
AD161=NPN===6W==32V=1A==
AD161=Si npn=większe od 5==70W==650=12A==
AD162=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=3W=32=20=ЗА=90=SOT-9
AD162=Si npn=większe od 200==50W==320=10A==
AD162=PNP===6W==32V=1A==
AD163=Ge złączowy pnp=12-25=0,35=30W=100=80=ЗА=90=ТО-3
AD165=Ge złączowy npn=większe od 60=-=5,3W=25=20=2A=90=SOT-9
AD165=NPN===6W==25V=1A==
AD166=PNP===27.5W==60V=5A==
AD167=Ge złączowy pnp=100-250=4=27,5 W=75=50=5A=100=ЗВ2
AD262=Ge złączowy pnp=40-100=0,325=10W=35=20=4А=100=SOT9
AD263=Ge złączowy pnp=40-180=0,275=10W=60=40=4А=100=ТО-3
AD301=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=30W=30=15=ЗА=85=ТО-3
AD302=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=40=30=ЗА=95=ТО-3
AD303=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=60=40=ЗА=95=ТО-3
AD304=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45W=80=60=ЗА=95=ТО-3
AD312=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,25=45W=40=30=6А=95=ТО-3
AD313=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,25=45W=60=40=6А=95=ТО-3
AD314=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,25=45 W=80=60=6А=95=ТО-3
AD315=Ge złączowy pnp=20-50=większe od 2=6W=32=20=2,5 А=90=ТО-66
AD325=Ge złączowy pnp=15-80=0,4=45W=100=70=10А=95=ТО-3
AD365=Ge złączowy pnp=20-120=0,1=2W=30=15=1,5А=75=Ei
AD366=Ge złączowy pnp=20-120=większe od 0,1=2W=60=30=1,5А=75=Er
AD412=Ge złączowy pnp=15-200=0,5=6W=24=15=1 А=75=ТО-66
AD412=Si npn=większe od 200==50W==400=10A==
AD415=Ge złączowy pnp=50-250=większe od 2=6W=32=20=2,5 А=90=ТО-66
AD415=Si npn=większe od 200==65W==600=16A==
AD430=Ge złączowy pnp=25-50=0,2=5W=16=16=1,4 А=75=ТО-3
AD430/20=Ge złączowy pnp=30=-=5W=30=20=1 А=80=9А2
AD430/40=Ge złączowy pnp=30=-=5W=50=40=1 А=£0=9а1
AD430/65=Ge złączowy pnp=30=-=5W=70=60=1 А=80=9А2
AD431=Si npn=większe od 200==65W==800=16A==
AD431/20=Ge złączowy pnp=30=-=5W=30=20=1,5 А=85=9А2
AD431/40=Ge złączowy pnp=30=-=5W=50=40=1,5А=85=9А2
AD432=Ge złączowy pnp=16-90=0,2=6W=24=16=1,5 А=75=ТО-3
AD433=Ge złączowy pnp=16-90=0,2=6W=32=32=1,5 А=75=ТО-3
AD434=Ge złączowy pnp=większe od 18=0,2=6W=30=30=ЗА=75=ТО-3
AD436=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,2=12W=32=20=3,5 А=75=ТО-3
AD436=Si npn=większe od 2=7,5=10W==600=3A==
AD436/20=Ge złączowy pnp=40=-=15W=30=20=ЗА=80=ТО-3
AD436/30=Ge złączowy pnp=40=-=15W=40=30=ЗА=80=ТО-3
AD436/50=Ge złączowy pnp=40=-=15W=60=50=ЗА=80=ТО-3
AD437=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,2=6W=45=45=ЗА=75=To-3
AD437/30=Ge złączowy pnp=40=-=15W=40=30=6A=85=TO-3
AD438=Ge złączowy pnp=większe od 18=0,2=10W=40=40=ЗА=75=TO-3
AD438=Si npn=większe od 2=7,5=10W==700=3A==
AD439=Ge złączowy pnp=większe od 12=0,2=10W=60=60=ЗА=75=TO-3
AD439=Si npn=większe od 1,8=7,5=10W==800=3A==
AD43t=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,2=5w=16=16=2А=75=ТО-3
AD450=Ge złączowy pnp=większe od 14=0,2=10W=16=16=5A=75=TO-3
AD451=Ge złączowy pnp=większe od 16=0,2=10W=16=16=5A=75=TO-3
AD452=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3
AD453=Ge złączowy pnp=większe od 14=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3
AD454=Ge złączowy pnp=większe od 16=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3
AD455=Ge złączowy pnp=większe od 32=0,2=10W=24=24=5A=75=TO-3
AD456=Ge złączowy pnp=większe od 14=0,2=10W=40=40=5A=75=TO-3
AD457=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==600=7,5A==
AD458=Ge złączowy pnp=większe od 11=0,2=10W=60=60=5A=75=TO-3
AD459=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,2=10W=60=60=5A=75=TO-3
AD460=Ge złączowy pnp=większe od 13=0,2=10W=16=16=6A=75=TO-3
AD461=Ge złączowy pnp=większe od 17=0,2=10W=16=16=6A=75=TO-3
AD462=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,2=10W=16=16=6A=75=TO-3
AD463=Ge złączowy pnp=większe od 13=0,2=10W=24=24=6A=75=TO-3
AD464=Ge złączowy pnp=większe od 17=0,2=10W=24=24=6A=75=TO-3
AD465=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,2=10W=24=24=6A=75=TO-3
AD465=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==600=7,5A==
AD466=Ge złączowy pnp=większe od 13=0,2=10W=40=40=6A=75=TO-3
AD467=Ge złączowy pnp=większe od 22=0,2=10W=40=40=6A=75=TO-3
AD467=Si npn=25-80=8=14W==600=2A==
AD468=Ge złączowy pnp=większe od 11,5=0,2=10W=60=60=6A=75=TO-3
AD469=Ge złączowy pnp=większe od 18=0,2=10W=60=60=6A=75=TO-3
AD469=Si npn=15-80=8=30W==250=6A==
AD541=Si npn=15-60=8=30W==250=7A==
AD542=Si npn=15-60=8=30W==250=7A==
AD542/II=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=45W=60=40=8 А=70=~TO-68
AD545=Si npn=większe od 4=5=70W==400=15A==
AD545/II=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=45 W=40=30=12A=70=~TO-68
AD545/III=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=45 W=60=40=12A=70=~TO-68
ADP670=Ge pnp=30-200=100=10=30=15=1,5=75=TO-3
ADP671=Ge pnp=30-200=100=10=20=10=1,5=75=TO-3
ADP672=Ge pnp=30-200=100=10=60=20=1,5=75=TO-3
ADt69=Ge złączowy pnp=35-160=-=6W=45=26=1 Л=90=9А2
ADU4=Ge złączowy pnp=większe od 60=-=ĆW=25=20=2A=90=SOT-9
ADY18=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,1=45W=60=15=15 A=75=- -
ADY20=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==700=7,5A==
ADY22=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,25=24 W=30=15=10 A=85=TO-3
ADY23=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,25=24W=80=40=10A=85=TO-3
ADY24=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,25=24 W=80=40=10A=85=TO-3
ADY25=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,25=24 W=100=60=7,5 A=85=TO-3
ADY26=Ge złączowy pnp=większe od 15==100W=80=60=25 A=90=TO-36
ADY27=Ge złączowy pnp=30-60=0,45=27,5 W=30=32=3,5 A=100=TO-3
ADY28=Ge złączowy pnp=30-70=0,5=33W=80=80=ĆA=95=TO-3
ADZ11=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,08=45 W=50=40=15 A=90=TO-36
ADZ12=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,1=45 W=80=60=15 A=90=TO-36
AF101=Ge złączowy pnp=50=większe od 3,5=(30)=20=12=-=75=TO-1
AF102=Ge złączowy pnp=większe od 20=180=(50)=25=-=10=75=7A4
AF105=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 12=30=25=12=-=75=TO-1
AF105=Ge złączowy pnp=60=większe od 12=30=25=12=-=75=TO-1
AF106=Ge mesa pnp=większe od 20=220=60=25=18=10=90=18A4
AF106=PNP==220MHz===25V===
AF106=Si npn=większe od 2,5=7=12,5W==700=7,5A==
AF107=Ge mesa pnp=większe od 12=większe od 200=(500)=30=15=70=90=~TO-5
AF108=Ge mesa pnp=większe od 25=większe od 200=(500)=30=15=70=90=~TO-5
AF109=Ge mesa pnp=większe od 20=280=60=25=18=12=90=18A4
AF109R=Ge mesa pnp=większe od 20=260=60=20=15=10=90=18A4
AF109R=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==M0=6A==
AF109R=PNP==260MHz===20V===
AF111=Ge złączowy pnp=-=większe od 20=65=20=15=10=75=TO-1
AF112=Ge złączowy pnp=-=większe od 25=65=20=15=10=75=TO-1
AF113=Ge złączowy pnp=-=większe od 30=65=20=15=10=75=TO-1
AF114=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=50=20=20=10=75=7A4
AF115=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=50=20=20=10=75=7A4
AF116=Ge dyfuzyjny pnp=150=75=50=20=20=10=75=7A4
AF117=Ge dyfuzyjny pnp=110=75=50=20=20=10=75=7A4
AF118=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 35=większe od 125=375=70=20=30=75=7A4
AF121=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 33=270=135=25=25=10=75=1834
AF121=PNP==270MHz===25V=10mA==
AF121S=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 33=270=150=32=32=10=90=18B4
AF122=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=275=30=20=-=10=75=~TO-1
AF124=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4
AF125=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4
AF125=PNP==7MHz===32V=10mA==
AF126=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4
AF126=PNP==75MHz===32=10mA==
AF127=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=60=32=15=10=75=18A4
AF127=PNP==75MHz===32V=10mA==
AF128=Ge złączowy pnp=25-65=6>3,2=12=9=6=10=60=
AF129=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 120=30=20=20=10=75=TO-18
AF130=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 120=30=20=20=10=75=TO-18
AF131=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 80=30=20=20=10=75=TO-18
AF132=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 70=30=20=20=10=75=TO-18
AF133=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 80=30=20=20=10=75=TO-18
AF134=Ge dyfuzyjny pnp=110=55=60=25=18=-=75=18B4
AF135=Ge dyfuzyjny pnp=100=50=60=25=18=-=75=18B4
AF136=Ge dyfuzyjny pnp=80=40=60=25=18=~=75=18B4
AF136T=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=45=55=20=-=10=75=TO-1
AF137=Ge dyfuzyjny pnp=60=35=60=25=18=-=75=18B4
AF137T=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=35=55=20=-=10=75=TO-1
AF138=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=40=60=25=18=-=75=18B4
AF139=Ge mesa pnp=większe od 10=550=60=20=15=10=90=18A4
AF139=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==800=6A==
AF139=PNP==500MHz===20V=10mA==
AF143=Ge dyfuzyjny pnp=85=130=80=30=-=10=70=TO-7
AF144=Ge dyfuzyjny pnp=65=130=80=30=-=10=70=TO-7
AF146=Ge dyfuzyjny pnp=100=-=80=30=-=10=70=TO-7
AF148=Ge dyfuzyjny pnp=100=-=80=24=-=10=70=TO-7
AF149=Ge dyfuzyjny pnp=225=-=80=24=-=10=70=TO-7
AF150=Ge dyfuzyjny pnp=70=-=80=24=-=10=70=TO-7
AF16=Ge dyfuzyjny pnp=80=-=80=24=-=10=70=TO-44
AF164=Ge dyfuzyjny pnp=100=150=80=30=-=10=70=TO-44
AF165=Ge dyfuzyjny pnp=35=130=80=30=-=10=70=TO-44
AF166=Ge dyfuzyjny pnp=130=80=85=20=-=10=90=TO-44
AF168=Ge dyfuzyjny pnp=100=-=80=30=-=10=70=TO-44
AF170=Ge dyfuzyjny pnp=130=60=85=20=20=10=90=TO-44
AF171=Ge dyfuzyjny pnp=225=-=80=24=-=10=70=TO-44
AF172=Ge dyfuzyjny pnp=70=-=85=20=-=10=90=TO-44
AF178=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=180=110=25=25=10=75=TO-12
AF179=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=-=140=25=25=10=75=TO-12
AF180=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=-=156=25=25=25=75=TO-12
AF181=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 100=156=30=30=20=75=5C4
AF185=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=80=120=32=32=30=90=TO-5
AF186=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20==90=25=25=15=75=TO-12
AF186G=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20==90=25=25=15=75=TO-12
AF186W=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20==90=25=25=15=75=TO-12
AF187=Ge złączowy pnp=25-60=7=150=18=15=100=85=TO-1
AF188=Ge złączowy pnp=25-60=13=150=18=15=100=85=TO-1
AF189=Ge złączowy pnp=50-150=7=150=18=15=100=85=TO-1
AF190=Ge złączowy pnp=50-150=13=150=18=15=100=85=TO-1
AF192=Ge złączowy pnp=-=2=150=20=-=100=-=TO-18
AF193=Ge dyfuzyjny pnp=35-200=40=100=20=-=10=100=TO-1
AF194=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=100=80=20=-=10=85=TO-44
AF195=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60=85=80=20==10=85=TO-44
AF196=Ge dyfuzyjny pnp=120=większe od 65=80=20==10=85=TO-44
AF197=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 35=większe od 60=80=20=-=10=85=TO-44
AF198=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 60==80=20=-=10=85=TO-44
AF200=Ge mesa pnp=większe od 30=-=225=25=25=10=90=18B4
AF200U=Ge mesa pnp=większe od 30=-=60=25=-=10=90=TO-72
AF200U=Si npn=większe od 10=60=75W==60=10A==
AF201=Ge mesa pnp=większe od 30=-=225=25=25=10=90=18B4
AF201U=Ge mesa pnp=większe od 20=-=60=25=-=10=90=TO-72
AF201U=Si npn=większe od 10=60=115W==60=20A==
AF202=Ge mesa pnp=większe od 20=-=225=25=25=30=90=18B4
AF202L=Ge mesa pnp=większe od 25=-=225=32=32=30=90=18B4
AF202S=Ge mesa pnp=większe od 20=-=225=32=32=30=90=18B4
AF238=Ge złączowy pnp=-=7=200=15=10=200=85=TO-5
AF239=Ge złączowy pnp=10=8=200=15=10=200=85=TO-5
AF239=Ge mesa pnp=większe od 10=700=60=20=15=10=90=18A4
AF239=PNP==700MHz===20V===
AF239=Si npn=większe od 5=7,5=100W==450=10A==
AF239S=Ge mesa pnp=większe od 10=780=60=20=15=10=90=18A4
AF239S=Si npn=większe od 5=7,5=100W==525=10A==
AF240=Ge mesa pnp=większe od 10=500=60=20=15=10=90=18A4
AF240=Ge złączowy pnp=-=11=200=15=10=200=85=TO-5
AF240=PNP==500MHz======
AF240=Si npn=większe od 5=7,5=125W==450=16A==
AF241=Ge złączowy pnp=-=12=200=15=10=200=85=TO-5
AF251=Ge pnp=30=750=90=20=15=10=90=Ku
AF252=Ge pnp=większe od 10=650=90=20=15=10=90=Ku
AF253=Ge pnp=większe od 10=550=90=20=15=10=90=Ku
AF256=Ge pnp=większe od 10=170=90=25=19=10=90=Ku
AF260=Ge złączowy pnp=25-150=większe od 3=75=15=15=10=-=TO-18
AF260=Ge złączowy pnp=25-150=3-6=100=15=9=5=75=TO-1
AF261=Ge złączowy pnp=50-300=3-15=100=15=9=5=-=TO-1
AF261=Ge złączowy pnp=45-250=większe od 7=75=15=15=10=75=TO-18
AF264=Ge pnp=większe od 10=większe od 170=90=25=18=10=90=-
AF265=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 2=85=18=18=100=75=TO-1
AF266=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 4,5=125=18=18=100=75=TO-18
AF267=Ge pnp=większe od 10=780=60=20=15=10=90=SOT-37
AF269=Ge pnp=większe od 10=650=60=20=15=10=90=SOT-37
AF271=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 20=150=20=20=10=75=TO-18
AF272=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 35=150=20=20=10=75=TO-18
AF273=Ge dyfuzyjny pnp=20-150=większe od 35=150=20=20=10=75=TO-18
AF279=Ge mesa pnp=większe od 10=780=60=20=15=10=90=TO-50
AF279=Si npn=większe od 5=7,5=125W==525=16A==
AF279=PNP=====20V=.01mA==
AF279S=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==700=7,5A==
AF280=Ge dyfuzyjny pnp=25-250=40=60=25=20=10=-=TO-18
AF280=Ge mesa pnp=większe od 10=550=60=20=15=10=90=TO-50
AF280=Si npn=większe od 1,5==9W==800=2A==
AF280=PNP==55MHz======
AF280S=Si npn=większe od 1,5==9W==800=2A==
AF282=Ge dyfuzyjny pnp=40-150=80=60=25=20=10=-=TO-18
AF284=Ge dyfuzyjny pnp=25-150=80=60=20=20=10=-=TO-18
AF289=Si npn=większe od 2,25=7=12,5W==700=7,5A==
AF290=Si npn=większe od 50=7,5=100W==525=12A==
AF295=Ge złączowy pnp=20-150=5,5=150=30=15=-=-=TO-5
AF296=Ge złączowy pnp=30-150=8=150=30=20=-=-=TO-5
AF297=Ge złączowy pnp=40-150=12=150=30=15=-=-=TO-5
AF298=Ge złączowy pnp=20-100=większe od 7=150=30=15=200=85=TO-5
AF299=Ge złączowy pnp=20-100=9,4=150=30=20=200=85=TO-5
AF306=Ge pnp=10-30=220=60=25=18=15=90=10A3
AF306=PNP==500MHz======
AF306=Si npn=większe od 50=7,5=100W==450=12A==
AF339=Si npn=większe od 50=7,5=125W==525=16A==
AF367=Ge pnp=12=800=60=20=15=15=90=SOT-54
AF367=PNP==800MHz======
AF367=Si npn=większe od 50=7,5=125W==450=16A==
AF369=Ge pnp=10,5=550=60=20=15=10=90=SOT-37
AF369=Si npn=większe od 3,5=6=45W==375=8A==
AF379=Ge pnp=większe od 25=1250=100=202=13=20=90=TO-50
AF379=PNP==1250======
AF379=Ge pnp=5=1250=100=20=13=20=90=SOT-37
AF379=Si npn=większe od 3,5=6=45W==400=8A==
AF426=Ge pnp=30-300=40=50=20=20=10=75=TO-18
AF427=Ge pnp=30-300=40=50=20=20=10=75=TO-18
AF428=Ge pnp=30-300=40=50=20=20=10=75=TO-18
AF429=Ge pnp=30-300=30=50=20=20=15=75=TO-18
AF430=Ge pnp=20-300=30=50=15=15=10=75=TO-18
AFY10=Ge mesa pnp=60>10=większe od 250=112=30=25=10=90=18A4
AFY10=Ge mesa pnp=60=250=560=30=15=70=90=TO-39
AFY11=Ge mesa pnp=większe od 25=350=560=30=15=70=90  ,=TO-39
AFY12=Ge mesa pnp=25-120=230=112=25=18=10=90=18A4
AFY13=Ge mesa pnp=40-250=większe od 30=60=25=18=50=85=18B4
AFY14=Ge złączowy pnp=większe od 12=większe od 20=200=40=20=250=85=TO-5
AFY15=Ge złączowy pnp=30-65=większe od 6=100=22=18=50=85=1883
AFY18=Ge masa epitaksjalny pnp=40-120=600=560=30=15=100=90=TO-39
AFY19=Ge mesa pnp=większe od 33=większe od 225=800=32=32=150=90=TO-39
AFY29=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 20=60=25=18=50=85=18B4
AFY34=Ge mesa pnp=większe od 10=3500==40==20=90=
AFY37=Ge mesa pnp=większe od 10=600=112=32=32=20=90=18A4
AFY39=Ge mesa pnp=większe od 20=500=225=32=32=30=90=18B4
AFY40=Ge mesa pnp=większe od 10=550=140=32=20=20=90=TO-72
AFY40R=Ge mesa pnp=większe od 10=550=140=20=15=10=90=TO-1
AFY41=Ge mesa pnp=90=650=60=30=25=10=90=TO-72
AFY42=Ge mesa pnp=większe od 10=650=112=30=25=10=90=TO-72
AFY60=Ge złączowy pnp=25-150=większe od 3=75=15=9=10==TO-18
AFY61=Ge złączowy pnp=45-250==75=15=9=10==TO-18
AFY71=Ge dyfuzyjny pnp=20-300=30=55=18==10==TO-18
AFY77=Ge dyfuzyjny pnp=20-300=35=55=18==10==TO-18
AFZ10=Ge złączowy pnp==większe od 20=150=40=30=250=75=TO-1
AFZ11=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 10=większe od 70=50=20=10=10=75=TO-18
AFZ12=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 135=50=20=10=10=75=TO-18
AL101=Ge dyfuzyjny pnp=50-150=większe od 5=50W=60=40=10 A=100=TO-3
AL102=PNP===30W==130V=6A==
AL112=Ge dyfuzyjny pnp=20-200=3=10W=130=60=6 A=100=SOT-9
AL112=PNP===10W==130V=6A==
AL113=Ge dyfuzyjny pnp=20-200=3=10W=100=40=6A=100=SOT-9
Al52=Si planarny epitaksjalny npn=240=150=50=20=20=50=175=ерох
ALZ10=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 20=150=50=30=250=75=spec
ASX13=Ge złączowy pnp=75-180=większe od 10=150=18=(15)=250=90=TO-5
ASY11=Si npn=większe od 3,5=6=50W==400=8A==
ASY12=Ge złączowy pnp=większe od 20=15=330==32=600=75=
ASY13=Ge złączowy pnp=większe od 20=15=330==60=600=75=
ASY14=Ge złączowy pnp=20-40=1,5=75=80=40=250=75=
ASY24=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=większe od 12=100=50=25=250=85=18B3
ASY24B=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 20=większe od 12=100=35=20=250=85=18B3
ASY25=Si npn=większe od 3,5=6=50W==375=8A==
ASY26=Ge złączowy pnp=30-80=większe od 4=150=30=15=300=85=TO-5
ASY26=Si npn=większe od 3,5=20=60W==400=8A==
ASY26-RT=Si npn=większe od 1k=80=600==60=2A==
ASY27=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 6=150=25=15=300=85=TO-5
ASY27=Si npn=większe od 4==70W==800=12A==
ASY27-RT=Si npn=40=6=70W==375=8A==
ASY28=Ge złączowy npn=30-80=większe od 1=138=30=15=200=100=TO-5
ASY28=Si npn=większe od 10=większe od 10=60W==400=15A==
ASY28-RT=Si npn=większe od 3==75W==700=16A==
ASY29=Ge złączowy npn=50-150=większe od 6=138=25=15=200=100=TO-5M
ASY29=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=60W==400=15A==
ASY29-RT=Si npn=większe od 40=100=5W==100=1A==
ASY30=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 12=120=25=12=250=85=TO-1K
ASY31=Ge złączowy pnp=30-80=większe od 4=125=25=20=100=75=TO-1
ASY32=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 6=125=25=20=100=75=TO-1
ASY33=Ge pnp=20-200=2=150=30=10=200==TO-5
ASY34=Ge pnp=20-220=2=150=15=10=200==TO-5
ASY35=Ge pnp=30-300=3=150=30=10=200==TO-5
ASY36=Ge pnp=40-300=5=150=30=10=200==TO-5
ASY37=Ge pnp=60-250=10=150=30=10=200==TO-5
ASY48=Ge złączowy pnp=30-60=1,2=900=64=45=300=90=1A3
ASY49=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,5=150=60=20==75=SO-2
ASY50=Ge złączowy pnp=15-80=większe od 0,5=200=20=10=-=75=SO-2
ASY51=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,5-4=150=60=40=-=75=SO-2
ASY52=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,5=150=100=20=-=75=SO-2
ASY53=Ge złączowy npn=15-80=większe od 0,5=100=20=10=250=75=SO-2
ASY54=Ge złączowy pnp=20-100=większe od 3=200=30=10=-=75=SO-2
ASY55=Ge złączowy pnp=większe od 5=większe od 8=200=20=5=-=75=SO-2
ASY56=Ge złączowy pnp==większe od 2=200=16=10=-=75=SO-2
ASY57=Ge złączowy pnp=25-100=większe od 3,7=200=16=10=-=75=SO-2
ASY58=Ge złączowy pnp=30-135=większe od 7=200=16=10=-=75=SO-2
ASY59=Ge złączowy pnp=50-185=większe od 12=200=16=10=-=75=SO-2
ASY5O=Ge złączowy pnp=25-125=większe od 8=200=20=6=-=75=SO-2
ASY61=Ge złączowy npn=20-100=większe od 3=100=30=12=250=75=SO-2
ASY62=Ge złączowy npn=50-150=większe od 4,5=100=20=15=250=75=SO-2
ASY63=Ge złączowy pnp=35-120==200=26=25=-=75=SO-2
ASY64=Ge złączowy pnp=18-100=większe od 1=200=30=20=-=75=SO-2
ASY66=Ge złączowy pnp=15-95=większe od 3=200=20=12=-=75=SO-2
ASY70=Ge złączowy pnp=30-60=1,5=900=32=30=300=90=1A3
ASY71=Ge złączowy pnp=30-125=większe od 0,5=150=100=35=-=75=SO-2
ASY72=Ge złączowy npn=60=większe od 4,5=100=20=6=250=75=SO-2
ASY73=Ge złączowy npn=większe od 20=większe od 4=140=30=15=400=75=TO-5
ASY73=Si npn=większe od 6,25=większe od 10=60W===15A==
ASY73-RT=Si npn=1>10=większe od 10=60W==330=5A==
ASY74=Ge złączowy npn=większe od 35=większe od 6=140=30=15=400=75=TO-5
ASY74=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=60W==330=15A==
ASY74-RT=Si npn=15-45=10=86W==400=10A==
ASY75=Ge złączowy npn=większe od 50=większe od 10=140=30=15=400=75=TO-5
ASY75=Si npn=większe od 6,25=większe od 10=60W==330=15A==
ASY75-RT=Si npn=większe od 10=większe od 10=90W==400=15A==
ASY76=Ge złączowy pnp=25-130=większe od 0,3=500=40=40=500=85=TO-5
ASY76=Si npn=większe od 5=większe od 10=60W==400=15A==
ASY76-RT=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=90W==400=15A==
ASY77=Ge złączowy pnp=25-130=większe od 0,3=500=60=60=500=85=TO-5
ASY77=Si npn=większe od 5=większe od 10=60W==400=15A==
ASY77-RT=Si npn=większe od 7,5=większe od 10=60W==150=15A==
ASY78T=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 25=125=40=40=400=75=18B4
ASY80=Ge złączowy pnp=60-165=większe od 0,7=500=40=40=500=85=TO-5
ASY80=Si npn=30=6=70W==375=8A==
ASY80-RT=Si npn=30=6=70W==400=8A==
ASY81=Ge złączowy pnp=30-100=2=150=60=35=500=85=TO-5
ASY82=Ge złączowy pnp=130=1,5=200=26=16=500=75=TO-1
ASY83=Ge złączowy pnp=320=2,5=200=26=16=500=75=TO-1
ASY84=Ge złączowy pnp=130=1,5=200=40=20=500=75=TO-1
ASY85=Ge złączowy pnp=320=2,5=200=40=20=500=75=TO-1
ASY90=Ge złączowy pnp=30-150=5=185=40=40=250=90=TO-1
ASY91=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=185=25=25=250=90=TO-1
ASZ10=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 12=150=50=30=250=75=TO-1
ASZ1015=Ge złączowy pnp=15-30=0,25=22,5W=80=60=6A=90=Т-3
ASZ1016=Ge złączowy pnp=35-80=0,25=22,5W=60=48=6A=90=ТО-3
ASZ1016=Si npn=większe od 10=większe od 10=90W==330=15A==
ASZ1017=Ge złączowy pnp=20-45=0,25=22,5W=60=48=6 A=90=ТО-3
ASZ1017=Si npn=większe od 5=większe od 10=90W==400=15A==
ASZ1018=Ge złączowy pnp=20-65=0,25=22,5 W=80=60=6A=90=ТО-3
ASZ1018=Si npn=większe od 7,7=większe od 10=90W==330=15A==
ASZ1018=Si npn=większe od 5=większe od 10=90W==400=15A==
ASZ11=Ge złączowy pnp=większe od 23=większe od 3==20=20=200=75=TO-1
ASZ12=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 5,5==20=20=200=75=TO-1
ASZ15=Ge złączowy pnp=15-30=0,2=30W=100=60=8A=90=TO-3
ASZ15=Si npn=większe od 15=6=100W==400=15A==
ASZ15=PNP===30W==100V=8A==
ASZ16=Ge złączowy pnp=35-80=0,25=30W=60=32=8A=90=TO-3
ASZ16=Si npn=większe od 100==60W==400=15A==
ASZ17=Ge złączowy pnp=20-45=0,22=30W=60=32=8A=90=ТО-3
ASZ17=Si npn=większe od 100==60W==330=15A==
ASZ18=Ge złączowy pnp=20-65=0,22=30W=100=32=8A=90=ТО-3
ASZ18=Si npn=większe od 5==100W==400=10A==
ASZ18=PNP===30W==100V=8A==
ASZ20=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 45=większe od 40=60=40=40=25=75=ТО-7
ASZ21=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 11,5=większe od 300=60=20=15=30=85=ТО-18
ASZ23=Ge dyfuzyjny pnp=-=-=50=24=-=100=75=ТО-7
ASZ30=Ge złączowy pnp=-=większe od 12=30=50=30=250=-=ТО-1
ASZI015=Si npn=większe od 5==100W==450=10A==
AT128=Ge złączowy pnp==0,7=300=32=32=1 A=75=ТО-1
AT200=Ge dyfuzyjny pnp===5W=320=60=10A=85=ТО-3
AT201=Ge dyfuzyjny pnp===10W=200=60=ЗА=85=ТО-3
AT202=Ge dyfuzyjny pnp===3W=100=60=ЗА=85=ТО-3
AT207=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=3=9W=60=20=10A=100=ТО-8
AT208=Ge dyfuzyjny pnp=50-110=0,45=30W=100=55=10A=100=ТО-3
AT209=Ge złączowy pnp=30-60=7=180===250==
AT210=Ge złączowy pnp=240-500=7=180=-=23=250=-=-
AT216=Ge dyfuzyjny pnp  .=15-80=2=5W=320=320=10A=90=ТО-3
AT249=Si npn=100-200=175=300=25=25=1 А=175=ТО-18
AT249A=Si npn=125-300=175=300=45=45=1 А=175=ТО-18
AT270=Ge złączowy pnp=25-90=większe od 5=185=40=40=250=90=ТО-1
AT275=Ge złączowy pnp=25-90=większe od 5=185=25=25=250=90=ТО-1
AT311=Si planarny npn=większe od 40=230=200=45=30=30=175=ТО-1
AT312=Si planarny npn=większe od 100=230=200=45=30=30=175=ТО-1
AT313=Si planarny npn=większe od 20=230=200=35=20=20=175=ТО-1
AT314=Si planarny npn=większe od 40=230=200=35=20=30=175=то-1
AT315=Si planarny npn=większe od 40=230=200=35=20=30=175=ТО-1
AT316=Si planarny npn=większe od 100=230=200=35=20=30=174=то-1
AT318=Si planarny npn=większe od 40=230=250=45=30=30=125=ММ12а
AT319=Si planarny npn=40-160=230=250=45=30=30=125=MM12a
AT321=Si planarny npn=100-400=230=250=45=30=30=125=MM12a
AT322=Si planarny npn=większe od 40=230=250=35=20=30=125=MM12a
AT323=Si planarny npn=40-160=230=250=35=20=30=125=MM12a
AT324=Si planarny npn=100-400=230=250=35=20=30=125=MM12a
AT325=Si planarny npn=20-180=230=300=35=20=30=125=MM12a
AT326=Si planarny epitaksjalny npn=60-300=220=250=30=25=30=125=MM12a
AT327=Si planarny epitaksjalny npn=200-1000=220=250=30=25=30=125=MM12a
AT328=Si planarny epitaksjalny npn=200-1000=220=250=30=25=30=125=MM12a
AT329=Si planarny npn=60-300=100=500=20=20=250=125=MM12a
AT3fO=Si planarny npn=większe od 40=230=200=45=30=30=175=ТО-1
AT74=Ge pnp=90=1,5=200=20=20=300=75=ТО-1
AT745=Ge pnp=50=1,5=200=40=35=300=75=ТО-1
AU101=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 14=większe od 0,4=10W=120=120=10A=90=TO-3
AU102=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 8=większe od 0,4=10W=40=40=10A=90=TO-3
AU103=Ge dyfuzyjny pnp=-=15=10W=155=155=10A=90=TO-3
AU104=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=15=15W=185=185=12A=90=TO-3
AU107=Ge dyfuzyjny pnp=35-120=2=30W=200=200=10A=90=TO-3
AU108=Ge dyfuzyjny pnp=35-200=2=30W=100=100=10A=90=TO-3
AUY19=Ge złączowy pnp=30-60=0,35=30 W=64=45=ЗА=90=ТО-3
AUY20=Ge złączowy pnp=50-100=0,35=30W=80=60=ЗА=90=ТО-3
AUY21=Ge złączowy pnp=50-100=0,3=36W=65=42=10 А=100=ЗСЗ
AUY38=Ge złączowy pnp=50-110=4=30W=130=70=10А=100=ТО-3
B0648=SDap=większe od 750=7=62,5 W=80(2)=80=8 A(3 A)=150=TO-220
B5V28=Si planarny npn=większe od 30==300=100=(100)=100=125=ерох
B5V59=Si planarny epitaksjalny npn=30-140=większe od 250=360=60=30=-=200=TO-18
B817=NPN=====50V=.5A==
BC100=Si mesa npn=40=większe od 5=590=350=300=150=175=5C3
BC101=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=150==25=25===
BC101=Si planarny npn=25-100=30-80=300=40=30=40=175=TO-18
BC107=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=250=300=[50]=45=100=175=TO-18
BC107=Si npn=większe od 5==250W==450=60A==
BC107=NPN===.3W==50V=.2A==TO18
BC1073=Ge złączowy pnp=20-60=1,5=(60 W)=40=40)=10A=75=TO-3
BC107F=Si npn=większe od 5==100W==400=10A==
BC108=NPN==300MHz=.3W==30V=.1A==
BC108=NPN==300MHz=.3W==30V=.1A==
BC108=Si npn=większe od 5==100W==450=10A==
BC108F=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W==60=90A==
BC109=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W==80=70A==
BC109=NPN===,3W==30V=,2A==
BC109P=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W==125=60A==
BC110=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W==200=50A==
BC111=Si planarny npn=większe od 60=większe od 50=100=20==50=125=TO5
BC112=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=150=50=20=20=50=125=ерох
BC113=Si planarny npn=200-1000=większe od 40=200=30=25=-=125=ерох
BC113=Si npn=większe od 10=większe od 8=250W==250=50A==
BC114=Si planarny npn=200-100=większe od 60=200=30=25=-=125=ерох
BC114=Si npn=większe od 8=większe od 8=250W==325=40A==
BC115=Si planarny npn=100-400=80=300=40=30=200=125=ерох
BC115=Si npn=większe od 8=większe od 8=250W==400=30A==
BC116=Si npn=większe od 8=większe od 8=250W==500=20A==
BC116A=Si planarny epitaksjalny pnp=80-240=większe od 200=300=45=40=-=125=ерох
BC116A=Si npn=większe od 5==100W==400=10A==
BC117=Si planarny npn=mniejsze od 25=mniejsze od 40=300=120=120=-=125=ерох
BC118=Si planarny npn=40-160=mniejsze od 200=200=45=45=~=125=ерох
BC119=Si npn=większe od 5==100W==450=10A==
BC119=NPN===.8W==60V=1A==
BC121=Si npn=większe od 5==125W==400=20A==
BC122=Si npn=większe od 5==125W==450=20A==
BC123=Si npn=większe od 5==150W==400=30A==
BC125=Si npn=większe od 5==150W==450=30A==
BC125A=Si npn=10-80=20=100W==350=10A==
BC125B=Si npn=15-40=20=125W==400=10A==
BC126=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=200=! 300=35=30=600=125=ерох
BC126=Si npn=10-80=20=100W==350=10A==
BC126A=Si npn=15-40=20=125W==400=10A==
BC127=Si planarny npn=mniejsze od 60=mniejsze od 30=75=25=20=-=125=ерох
BC128=Si planarny npn=mniejsze od 150=mniejsze od 30=100=25=20=-=125=ерох
BC129=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=250=135=50=45=100=125=TO-18
BC130=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=250=135=30=20=100=125=ТО-18
BC131=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=135=30=20=100=125=ТО-18
BC132=Si npn=15-40=20=125W==450=10A==
BC134=Si planarny npn=mniejsze od 400=mniejsze od 200=200=45=45=-=125=ерох
BC139=Si npn=większe od 5==125W==400=10A==
BC140=NPN===.75W==40V=1A==TO-5
BC140=Si npn=większe od 8==125W==400=15A==
BC141=Si npn=większe od 8==125W==400=15A==
BC141=NPN===.75W==60V=1A==TO5
BC142=Si npn=większe od 8==125W==450=15A==
BC142=NPN===.8W==80V=1A==
BC143=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W==60=40A==
BC143=NPN===.7W==60V=1A==
BC146=NPN=====20V=50mA==
BC146=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W==80=30A==
BC147=Si npn=większe od 6==175W==400=30A==
BC148=Si npn=większe od 7==175W==400=30A==
BC149=Si npn=większe od 7==175-W==450=30A==
BC149====.3W==25V=.1A==
BC153=Si npn=większe od 100==90W==200=15A==
BC154=Si npn=większe od 100==90W==200=15A==
BC155=Si planarny epitaksjalny npn=85-220=większe od 50=50=5=5=-=125=ерох
BC156=Si planarny epitaksjalny npn=470-900=większe od 50=50=5=5=-=125=ерох
BC157=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=45=50=100=150=SOT-25
BC157=Si npn=większe od 200==80W==600=16A==
BC158=Si planarny epitaksjalny pnp=-=130=300=25=30=100=150=SOT-25
BC158=Si npn=większe od 200==80W==800=16A==
BC158=PNP===.3W==25V=.1A==
BC159=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=20=25=50=150=SOT-25
BC159=Si npn=50==50W==400=3A==
BC160=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=większe od 50=750=40=40=1 А=175=ТО-39
BC160=PNP===.75W==40V=1A==TO5
BC160=Si npn=50==50W==450=3A==
BC161=Si planarny epitaksjalny pnp==większe od 50=750=60=60=1 А=175=ТО-39
BC161=PNP==B40-250=.75W==60V=1A==TO5
BC161=Si npn=większe od 5==125W==400=20A==
BC167=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=220=-=45[50]=100=150=ТО-92
BC167=Si npn=większe od 20=większe od 30=62,5W==120=7A==
BC168=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=220==20[30]=100=150=ТО-92
BC168=Si npn=większe od 20=większe od 30=62,5W==200=7A==
BC169=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=większe od 150=220=-=20[30]=50=150=ТО-92
BC169=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W==125=30A==
BC170=Si planarny epitaksjalny npn=35-100=100=200=20=20=100=125=ТО-92
BC170=Si npn=większe od 5==125W==450=20A==
BC171=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=200=45=45=100=125=ТО-92
BC171=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W==125=30A==
BC171=NPN========
BC171=NPN==B125-500===45V=.1A==TO92
BC172=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=200=20=20=100=125=ТО-92
BC172=NPN===.3W==25V=.1A==TO92
BC172=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W==200=25A==
BC173=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=większe od 150=200=20=20=100=125=ТО-92
BC173=NPN========
BC173=Si npn=większe od 10=większe od 8=150W==160=25A==
BC174=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=200=300=70=64=100=125=ТО-92
BC174=NPN==B125-500=.3W==64V=100mA==TO92
BC174=Si npn=większe od 10==150W==250=25A==
BC177=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=45=45[50]=100=175=ТО-18
BC177=Si npn=większe od 8=większe od 8=150W==325=20A==
BC177=50V==130MHZ=.3W==PNP=.1A==
BC177P=Si npn=większe od 8==150W==400=15A==
BC178=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=20=25[30]=100=175=ТО-18
BC178=PNP===.3W==30V=.2A==TO18
BC178=Si npn=większe od 8==150W==500=10A==
BC178P=Si npn=większe od 15==100W==200=5A==
BC179=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=20=20[25]=50=175=ТО-18
BC179=Si npn=większe od 20=większe od 2,5=150W==150=30A==
BC179=PNP===.3W==30V=.2A==
BC179P=Si npn=większe od 7=większe od 3=120W==200=12A==
BC180=Si planarny epitaksjalny npn=220=180=360=45=45=500=175=ТО-98
BC181=Si npn=większe od 10=większe od 8=350W==125=60A==
BC181A=Si npn=20-60=większe od 50=140W==125=40A==
BC182=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=60=50=200=150=ерох
BC182=Si npn=większe od 10=większe od 8=350W==200=50A==
BC182F=Si npn=większe od 10=większe od 8=350W==250=50A==
BC182K=Si planarny epitaksjalny npn=100-480=większe od 150=300=60=50==125=TO-106
BC182K=Si npn=większe od 8==350W==325=40A==
BC182L=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=-=-=-=-=-=-
BC182L=Si npn=większe od 8==350W==400=30A==
BC183=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=45=30=100=-=ерох
BC183=Si npn=większe od 8==350W==500=20==
BC183K=Si planarny epitaksjalny npn=100-850=większe od 150=300=45=30=-=125=TO-106
BC183K=Si npn=większe od 150==90W==400=15A==
BC183L=Si planarny epitaksjalny npn=450-900=-=-=-=-=-=-=ерох
BC183L=Si npn=40-150=większe od 70=20W==60=5A==
BC183P=Si npn=większe od 20==35W==400=15A==
BC184=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=większe od 150=300=45=30=100=-=ерох
BC184=Si npn=większe od 8==400W==400=60A==
BC184K=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=większe od 150=300=45=30=-=125=ТО-106
BC184K=Si npn=większe od 8==120W==90=40A==
BC184L=Si planarny epitaksjalny npn=450-900=-=-=-=-=-=-=ерох
BC184L=Si npn=większe od 8==120W==125=28A==
BC184P'=Si npn=większe od 8==120W==200=20A==
BC186=Si planarny epitaksjalny pnp=35-175=większe od 50=300=40=25=100=175=ТО-18
BC186=Si npn=większe od 8==120W==160=25A==
BC187=Si planarny epitaksjalny pnp=65-325=większe od 50=300=30=25=100=175=ТО-18
BC187=Si npn=większe od 8==120W==250=15A==
BC190=Si planarny epitaksjalny npn=125-260==зоо==64=100=175=ТО-18
BC190=NPN==250MHz=.3W==64V=.1A==TO18
BC190=Si npn=większe od 8==120W==325=12A==
BC192=Si planarny epitaksjalny pnp=60-180=większe od 100=200=25=25=500=125=ТО-92
BC194=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=większe od 250=100=40=25=800=125=ТОМ-13
BC197=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=50=50=45=100=125=ТОМ-13
BC198=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=50=30=20=100=125=ТОМ-13
BC199=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=50=30=20=100=125=том-13
BC200=Si npn=większe od 8==120W==400=10A==
BC200=Si planarny epitaksjalny pnp=100-400=100=50=20(0,7)=20=50(500)=125=SOT-42
BC201=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=100=260=5=5=75=150=U-32
BC201=Si npn=większe od 8==120W==500=7A==
BC202=Si planarny epitaksjalny pnp=160-400=100=260=30=20=75=150=U-32
BC202=Si npn=większe od 5==65W==400=5A==
BC203=Si planarny epitaksjalny pnp=50-260=100=260=45=30=75=150=U-32
BC203=Si npn=większe od 5==175W==400=30A==
BC204=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=50=45=100=125=RO-110
BC204=Si npn=większe od 5==82W==400=12A==
BC205=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=30=25=100=125=RO-110
BC205=Si npn=większe od 5==82W==450=12A==
BC206=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=25=20=100=125=RO-110
BC206=Si npn=większe od 5==95W==400=16A==
BC207=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=50=45=100=125=RO-110
BC207=Si npn=większe od 5==95W==450=16A==
BC208=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=30=20=100=125=RO-110
BC208=Si npn=większe od 10==10W==90=3,5A==
BC209=Si planarny epitaksjalny npn=240- 500=większe od 150=300=30=20=100=125=RO-110
BC209=Si npn=większe od 10==10W==125=3,5A==
BC210=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 100=450=50=25=700=175=TO-18
BC210A=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 100=800=50=25=700=175=TO-5
BC211=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=40=800=80=40=1 A=175=TO-5
BC211=NPN==300MHz=.8W==80V=1A==
BC211=Si npn=większe od 10==10W==200=3,5A==
BC211A=Si==większe od 8=10W==160=3,5A==
BC211A=NPN==300MHz=.8W==100V=1A==
BC212=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=200=300=60=50=200=150=ерох
BC212=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W==250=3,5A==
BC212=PNP===.3W==50V=.2A==
BC212F=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W==325=3A==
BC212K=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=większe od 200=300=60=50==125=TO-106
BC212K=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W==400=2A==
BC212L=Si planarny epitaksjalny pnp=200-400=200=300=60=50=200=125=TO-92
BC212L=Si npn=większe od 10=większe od 8=10W==500=1,5A==
BC213=Si planarny epitaksjalny pnp=80-400=200=300=45=30=200=125=ерох
BC213=PNP===.3W==30V=.2A==
BC213=Si npn=20-60      >=8        7=0W=         9=0        1=2A==
BC213K=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 80=większe od 200=300=45=305==125=TO-106
BC213K=Si npn=20-60=większe od 8=70W==125=10A==
BC213L=Si planarny epitaksjalny pnp=80-400=200=300=45=30=200=125=TO-92
BC213L=Si npn=20-60=większe od 8=70W==200=9A==
BC213P=Si npn=20-60=większe od 8=70W==250=8A==
BC214=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=200=300=45=30=200=125=ерох
BC214=Si npn=20-60=większe od 8=70W==325=6A==
BC214F=Si npn=20-60=większe od 8=70W==400=5A==
BC214K=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=większe od 200=300=45=30==125=TO-106
BC214K=Si npn=20-60=większe od 8=70W==500=4A==
BC214L=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400=200=300=45=30=200=125=TO-92
BC214L=Si pnp=10-150=większe od 20=35W==150=5A==
BC215=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 150=400=50=30=600=200=TO-18
BC218=Si planarny pnp=większe od 50=większe od 200=300=30=30=-=200=TO-18
BC218A=Si planarny pnp=większe od 50=większe od 200=300=45=45=-=200=TO-18
BC219S=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 40=800=60=30=1 A=200=TO-39
BC21A=Si planarny pnp=30-120=większe od 200=300=40=30=600=175=TO-18
BC220=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=20=200=30=25=50=125=~TO-18
BC221=Si planarny epitaksjalny pnp=125=100=300=30=30=500=125=TO-105
BC222=Si planarny epitaksjalny npn=130=100=300=30=30=500=125=TO-105
BC223=Si planarny epitaksjalny npn=100-300==360=50=30=400=150=TO-92
BC223=Si npn=10-150=większe od 10=35W==150=5A==
BC224=Si planarny epitaksjalny pnp=150-800==200=30=30=30=150=TO-92
BC224=Si npn=50-120==40W==80=5A==
BC225=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=70=200=40=40=100=125=ерох
BC225=Si planarny epitaksjalny npn .=większe od 30=większe od 40=300==30.=1 A=200=TO-39
BC225=Si pnp=50-120==40W==80=5A==
BC226=Si planarny epitaksjalny pnp=80-450=większe od 200=300=30=20=600=175=TO-18
BC226A=Si planarny epitaksjalny pnp=80-450=większe od 200=300=40=30=600=175=TO-1S
BC231=Si planarny epitaksjalny pnp=100-450==625=40=30=400=150=TO-92
BC231M=Si npn=30=6=100W==400=15A==
BC232=Si planarny epitaksjalny npn=100-450==625=40=30=400=150=TO-92
BC232=Si npn=30=6=100W==450=15A==
BC232M=Si npn=30=6=60W==400=8A==
BC234=Si planarny npn=90-180=większe od 200=300=30=30=100=200=TO-18
BC234A=Si planarny npn=90-180=większe od 200=300=45=45=100=200=TO-18
BC235=Si planarny npn=150-400=większe od 200=300=30=30=100=175=TO-18
BC235A=Si planarny npn=150-400=większe od 200=300=45=45=100=175=TO-18
BC236=Si planarny epitaksjalny npn==60=300=120==50==RO-110
BC237=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=300=50[50]=45=100=150=ерох
BC237=Si npn=30=6=60W==450=8A==
BC237=Si npn=50=20=40W==400=3A==
BC237=NPN===.3W==50V=.2A==
BC237F=Si npn=50=20=40W==450=3A==
BC238=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=300=30[30]=20=100=150=ерох
BC238=Si npn=50=20=20W==450=1A==
BC238=NPN===.3W==30V=.2A==
BC238=Si npn=50=20=20W==400=1A==
BC238P=Si npn=10-70=20=60W==350=8A==
BC239=Si planarny epitaksjalny npn=470-900=300=300=30(30]=20=50=150=ерох
BC239=Si npn=20-300=większe od 15=85W==120=15A==
BC239=Si npn=większe od 20=50=50W==200=15A==
BC239P=Si npn=20-300=większe od 15=85W==180=15A==
BC23I=Si npn=20-300=większe od 15=85W==230=15A==
BC250=Si planarny npn=35-470=120=300=10=10=100=175=TO-18
BC250=Si planarny epitaksjalny pnp=35-100=180=200=20=20=100=125=TO-92
BC250=Si npn=20-300=większe od 15=85W==230=15A==
BC251=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=200=45=45=100=125=TO-92
BC251=Si planarny npn=25-70=120=300=18=18=100=175=TO-18
BC251=Si npn=20-200=większe od 15=85W==250=15A==
BC251=PNP==B125-900=300mW==45V=100mA==TO92
BC251A=Si planarny npn=35-70=120=300=25=25=100=175=TO-18
BC252=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=200=20=20=100=125=TO-92
BC252=Si planarny npn=55-110=120=300=18=18=100=175=TO-18
BC252===B125-900=.03W==25V=.1A==TO92
BC252=Si npn=15-75=większe od 5=125W==200=8A==
BC252A=Si planarny npn=55-110=120=300=25=25=100=175=TO-18
BC253=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=200=20=20=100=125=TO-92
BC253=Si planarny npn=90-180=120=300=18=18=100=175=TO-18
BC253=Si npn=15-75=większe od 5=125W==250=8A==
BC253A=Si planarny npn=90-180=120=300=25=25=1oo=175=TO-18
BC254=Si planarny npn=150-300=120=300=18=18=100=175=TO-18
BC254=Si planarny npn=50-600==250=100=55=30=150=TO-98
BC254=Si npn=większe od 40=90=7W==120=10A==
BC254A=Si planarny npn=150-300=120=300=25=25=100=175=TO-18
BC255=Si planarny npn=235-470=120=300=18=18=100=175=TO-18
BC255=Si planarny npn=50-600==625=100=55=30=150=TO-98
BC255=Si npn=większe od 40=90=7W==170=10A==
BC255A=Si planarny npn=235-470=120=300=25=25=100=175=TO-18
BC256=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=200=200=64=64=100=125=TO-92
BC256=Si npn=większe od 40=większe od 50=7W==200=2A==
BC256=PNP==B125-500=.3W==64V=.1A==TO92
BC257=Si planarny epitaksjalny pnp=75-150=130=300=45=45[50]=100=150=TO-92
BC257=Si npn=większe od 20=13=95W==250=17A==
BC258=Si planarny epitaksjalny pnp=75-150=130=300=25=25[30]=100=150=TO-92
BC258=Si npn=40-250=większe od 50=7W==60=5A==
BC259=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=130=300=20=20 [25]=50=150=TO-92
BC259=Si npn=większe od 15=6=100W==400=15A==
BC260=Si planarny epitaksjalny pnp=35-100=180=300=20=20=100=175=TO-18
BC260=Si npn=większe od 15=6=100W==325=15A==
BC261=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=45=45=100=175=TO-18
BC261===B125-900=.3W==45V=.1A==TO18
BC261=Si npn=większe od 15=6=100W==200=15A==
BC262=Si planarny epitaksjalny pnp==200=300=20=20=100=175=TO-18
BC262=PNP==B125-900=.3W==25V=.1A==TO18
BC262=Si npn=większe od 15=6=75W==400=15A==
BC263=Si planarny epitaksjalny pnp==200=300=20=20=100=175=TO-18
BC263=Si npn=większe od 15=6=75W==325=15A==
BC264=N===300mW==30V=12mA==
BC264=Si npn=większe od 15=6=75W==200=15A==
BC264L=Si npn=większe od 1,5==40W==2,2k=2A==
BC266=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=64=64=100=175=TO-18
BC266=PNP==B125-500=.3W==64V=.1A==TO18
BC266=Si npn=większe od 40=60=20W==60=5A==
BC267=Si planarny epitaksjalny npn==175=300=45=45=1 A=175=TO-18
BC268=Si planarny epitaksjalny npn==175=300=25=25=1 A=175=TO-18
BC269=PNP===.3W==25V=.1A==TO18
BC270=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=150=300=25=25=-=175=TO-18
BC271=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=175=300=25=25=-=175=TO-18
BC272=Si planarny epitaksjalny npn=125-300=175=300=45=45=-=175=TO-18
BC274=Si planarny epitaksjalny pnp=50-100=130=300=50=45=100=125=ерох
BC275=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=30=25=100=125=ерох
BC276=Si planarny epitaksjalny pnp=240-500=130=300=25=20=100=125=ерох
BC277=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=większe od 150=300=45=45=100=125=ерох
BC278=Si planarny epitaksjalny npn=125-260==300=20=20=100=125=ерох
BC279=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=150=300=20=20=100=125=ерох
BC286=Si planarny epitaksjalny npn=20-180=100=800=70=60=1 A=200=ТО-5
BC286=Si npn=większe od 40=60=24W==60=7,5A==
BC287=Si planarny epitaksjalny pnp=20-200=200=800=60=60=1 A=200=TO-5
BC287=Si npn=większe od 40=60=30W==60=10A==
BC289=Si planarny npn=100-600=-=360=45=40=100=200=18A3
BC290=Si planarny npn=200-1000=-=360=45=40=100=200=18A3
BC292=Si epitaksjalny pnp=100-300==360=45=45=200=200=18A3
BC293=Si epitaksjalny pnp=30-200=80=7W=80=60=5A=200=TO-39
BC295=Si planarny npn=większe od 60=większe od 60=200=30=30=50=125=ерох
BC297=Si planarny epitaksjalny npn=75-150=150=375=50=45=1 A=175=TO-18
BC297=Si npn=większe od 50=większe od 45=62,5W==100=15A==
BC298=Si planarny epitaksjalny npn=75-150=150=375=30=25=1 A=175=TO-18
BC298.=Si npn=większe od 30=większe od 45=62,5W==150=15A==
BC2C9=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=175=300=25=25=1 A=175=TO-18
BC300=Si planarny epitaksjalny npn=90-80=120=850=120=80=500=175=TO-39
BC300=Si npn=większe od 30=większe od 45=62,5W==150=15A==
BC300=NPN===.85W==120V=.5A==
BC301=Si planarny epitaksjalny npn==120=850=90=60=500=175=TO-39
BC301=Si pnp=większe od 40=60=20W==60=5A==
BC301=NPN===.85W==90V=1A==
BC302=Si planarny epitaksjalny npn==120=850=60=45=500=175=TO-39
BC302=Si pnp=większe od 40=60=24W==60=7,5A==
BC302=NPN==120MHz=.85W==60V=.5A==
BC303=Si planarny epitaksjalny pnp=40-80=75=850=85=60=500=175=TO-39
BC303=PNP===.85W==85V=1A==
BC303=Si pnp=większe od 40=60=30W==60=10A==
BC304=Si npn=30-300=większe od 15=2,5==325=1A1==
BC304=PNP===.5W==45V=.5A==
BC307=Si npn=30-90=większe od 2,5===300=10A==
BC307=Si npn=30-90=większe od 2,5=100W==200=10A==
BC307F=Si npn=20-80=większe od 2,5=125W==400=10A==
BC308=PNP===.3W==25V=.1A==
BC308=Si npn=15-35=większe od 2,5=125W==400=10A==
BC308=Si npn=30-90=większe od 2,5=125W==400=10A==
BC308P=Si npn=25-100=większe od 2=200W==90=30A==
BC309=Si pnp=większe od 750==90W==60=8A==
BC309=Si pnp=większe od 750==90W==80=8A==
BC309P=Si npn=większe od 750==90W==60=8A==
BC313=Si npn=większe od 750==90W==80=8A==
BC313=PNP==200MHz=.8W==60V=1A==
BC313A=Si pnp=większe od 1000=większe od 1=150W==60=10A==
BC315=Si planarny epitaksjalny pnp=100-350=większe od 200=300=45=35=100=150=ерох
BC315=Si pnp=większe od 1000=większe od 1=150W==80=10A==
BC317=Si pnp=20-70=większe od 4=150W==60=15A==
BC318=Si pnp=20-70=większe od 2,2=150W==60=15A==
BC319=Si npn=większe od 1000=większe od 1=150W==60=10A==
BC320=Si npn=większe od 1000=większe od 1=150W==80=10A==
BC321=Si npn=większe od 25==125W==250=5A==
BC322=Si npn=większe od 30==125W==325=5A==
BC323=Si npn=większe od 50==100W==300=7A==
BC325=Si npn=większe od 50==100W==350=7A==
BC326=Si pnp=większe od 1000==150W==60=16A==
BC327=Si pnp=większe od 1000==150W==80=16A==
BC327=PNP===.625W==50V=.8A==
BC327F=Si pnp=większe od 1000==150W==100=16A==
BC328=Si npn=większe od 1000==150W==60=16A==
BC328=Si npn=większe od 1000==150W==80=16A==
BC328=PNP===.625W==30V=.8A==
BC328P=Si npn=większe od 1000==150W==100=16A==
BC329=Si pnp=25-100=większe od 2=200W==90=30A==
BC32T=Si pnp=większe od 25=większe od 40=5W==200=1A==
BC330=Si pnp=większe od 25=większe od 40=5W==300=1A==
BC331=Si pnp=większe od 25=większe od 30=5W==400=1A==
BC332=Si pnp=25-180=większe od 30=60W==60=7A==
BC333=Si pnp=25-180=większe od 30=60W==80=7A==
BC334=Si npn=20-100=większe od 30=150W==100=30A==
BC335=Si npn=25-100=większe od 30=140W==300=8A==
BC336=Si npn=25-100=większe od 30=N0W==400=8A==
BC337===PEP=.625W==50V=.8A==
BC337=Si pnp=25-180=większe od 30=10W==60=5A==
BC337P=Si pnp=25-180=większe od 30=10W==80=5A==
BC338=NPN==PEP=.625W==30V=.8A==
BC338=Si npn=50-600=większe od 10=175W==400=30A==
BC338=Si npn=50-600=większe od 10=175W==350=30A==
BC338P=Si npn=40-500=większe od 10=150W==350=20A==
BC33T=Si npn=40-500=większe od 10=150W==400=20A==
BC340=Si npn=50-600=większe od 10=175W==350=30A==
BC340=NPN==TO5=.8A==40V=.5A==TO5
BC341=Si npn=50-600=większe od 10=175W==400=30A==
BC341=NPN==B40-160=.8W==60V=.5A==TO5
BC342=Si npn=40-500=większe od 10=150W==350=20A==
BC343=Si npn=40-500=większe od 10=150W==400=20A==
BC344=Si npn=30-300=większe od 10=175W==450=30A==
BC345=Si npn=30-300=większe od 10=175W==500=30A==
BC347=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=200W==60=30A==
BC348=Si npn=większe od 5==175W==450=30A==
BC349=Si npn=większe od 1k=większe od 4=200W==60=30A==
BC350=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=200W==90=30A==
BC351=P=110-220=125=300=30=30=100=135=ТО-92
BC351=Si npn=większe od 1k=większe od 4=200W==90=30A==
BC352=Si pnp=większe od 1k=większe od 4=200W==120=30A==
BC354=Si npn=większe od 1k=większe od 4=200W==120=30A==
BC355=Si npn=1k-18k==300W==60=100A==
BC357=Si pnp=1k-18k==300W==60=100A==
BC358=Si npn=1k-18k==300W==90=100A==
BC358=Si planarny epitaksjalny npn=85-375=100=625=(0,7)=20=1 A (500)=150=SOT-42
BC360=Si pnp=1k-18k==300W==90=100A==
BC360=PNP==B40-250=.8W==40V=.5A==TO5
BC361=Si npn=1k-18k==300W==120=100A==
BC361=PNP==BC313=.8W==60V=.5A==TO5
BC362=Si pnp=1k-18k==300W==120=100A==
BC363=Si npn=7==75W==750=2,5A==
BC364=Si npn=10=4=100W==750=5A==
BC365=npn=większe od 80=150=1 W=50=45=2A=135=,,152"
BC365=Si npn=17==100W==750=8A==
BC366=Si npn=6-30==175W==400=30A==
BC367=Si npn=8-20==150W==350=20A==
BC368=NPN===.8W==20V=1A==
BC368=Si npn=8-20==150W==400=20A==
BC369=PNP===.8==20V=1A==
BC369=Si planarny epitaksjalny pnp=85-375=200=a00=(0,7)=20=1 A (500)=150=SOT54
BC369=Si npn=8-40==175W==200=30A==
BC372=Si npn=8-40==175W==250=30A==
BC373=Si npn=10-60==175W==350=30A==
BC376=PNP==150MHz=.625W==25V=1A==
BC377=Si npn=10-60==175W==400=30A==
BC378=Si npn=10-60==175W==450=30A==
BC381=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60==625=40=25=200=150=ерох
BC382=Si planarny epitaksjalny npn=240-90=większe od 150=300=50=45=100=150=ерох
BC382=Si npn=10-60==175W==500=30A==
BC383=Si npn=większe od 5==250W==400=60A==
BC384=Si planarny epitaksjalny npn=240-900=większe od 150=300=45=30=100=150=ерох
BC384=Si npn=15-100==300W==60=70A==
BC385=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=większe od 150=300=45=45=100=150=ерох
BC386=Si planarny epitaksjalny npn=125-900=większe od 150=300=30=20=100=150=ерох
BC393=Si planarny epitaksjalny npn=240-900=większe od 150=300  ,=45=30=100=150=ерох
BC393=Si pnp=15-100==300W==60=70A==
BC393=PNP===.04W==180V=.01A==
BC394=Si planarny npn=większe od 30=2=400=120=120=-=200=ТО-18
BC394=Si npn=15-100==300W==80=70A==
BC395=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 60=300=80=70=500=125=ерох
BC396=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 35=-=300=80=70=500=125=ерох
BC400=Si planarny pnp=większe od 100=-=200=90=80=50=125=ерох
BC404=Si planarny epitaksjalny pnp=160=-=360=30=80=150=-=ТО-92
BC405=Si planarny epitaksjalny pnp=195=-=360=60=-=150=-=ТО-92
BC407=Si planarny epitaksjalny npn=140=300=-=45=-=-=•125=ТО-106
BC407=Si pnp=15-100==300W==80=70A==
BC408=Si planarny epitaksjalny npn=290=300=-=20=-=-=125=ТО-106
BC408=Si npn=25-150==200W==140=15A==
BC409=Si planarny epitaksjalny npn=400=300=-=20=-=-=125,=ТО-106
BC409=Si pnp=25-150==200W==140=15A==
BC413=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=250=300=45=30=100=150=ТО-92
BC413=NPN==250V=.3W==45V=.1A==
BC413=Si npn=25-150==250W==140=20A==
BC413=Si pnp=25-150==250W==140=20A==
BC413P=Si npn=20-100==200W==250=15A==
BC414=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=250=300=50=45=100=150=ТО-92
BC414=Si pnp=20-100==200W==250=15A==
BC414=Si npn=20-70==180W==120=15A==
BC414F=Si pnp=20-70==180W==120=15A==
BC415=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=45=35=100=150=ТО-92
BC415=PNP===.3W==45V=.1A==
BC415=Si npn=15-60==250W==200=30A==
BC415F=Si npn=większe od 40==30W==40=3A==
BC416=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=200=300=50=45=100=150=ТО-92
BC416=Si npn=większe od 25==40W==40=5A==
BC416=Si pnp=większe od 40==30W==40=3A==
BC416P=Si pnp=większe od 25==40W==40=5A==
BC417=Si epitaksjalny pnp=75-260=150=250=50=50=100=125=ТО-106
BC418=Si epitaksjalny pnp=125-260=150=250=30=25=100 200=125=ТО-106
BC419=Si epitaksjalny pnp=125-260=150=250=25=20=100 200=125=TO-106
BC420=Si planarny epitaksjalny pnp=160=-=400=150=150=50=-=TO-18
BC429=Si planarny npn=50-250=-=8W=45=45=1 A=-=SOT-32
BC429=Si pnp=większe od 15=1=65W==40=10A==
BC429A=Si planarny npn=50-160=-=8W=60=60=1 A=-=SOT-32
BC429A=Si npn=większe od 30=2=80W==250=10A==
BC430=Si planarny pnp=50-250=-=8W=45=45=1 A=-=SOT-32
BC430=Si npn=większe od 30=2=80W==250=10A==
BC430A=Si planarny pnp=50-160=-=8W=60=60=1 A=-=SOT-32
BC430A=Si npn=większe od 30==80W==300=10A==
BC431=Si npn=63-240=100=625=-=60=500=-=TO-92
BC431=NPN===.5W==70V=.8A==
BC431=Si npn=większe od 30=większe od 2=80W==300=10A==
BC432=Si pnp=63-240=100=625=-=60=500=-=TO-92
BC432=Si npn=większe od 30=większe od 2=80W==350=10A==
BC437=Si npn=większe od 30==80W==350=10A==
BC438=Si pnp=25-100==65W==50=5A==
BC439=Si pnp=25-100==65W==50=5A==
BC440=Si planarny epitaksjalny npn=40-70=większe od 50=1 W=50=40=2A=200=TO-39
BC441=Si planarny epitaksjalny npn=115-250=większe od 50=1 W=75=60=2A=200=TO-39
BC441=NPN===1W==75V=2A==
BC449=NPN===.625==100V=.3A==
BC449=Si npn=45-180=większe od 65=15W==25=10A==
BC450=PNP===.625==100V=.3W==
BC450=Si pnp=45-180=większe od 65=15W==25=10A==
BC451=Si npn=25-100==65W==50=5A==
BC452=Si npn=25-100==65W==50=5A==
BC453=Si npn=40-200=większe od 50=15W==40=8A==
BC454=Si npn=40-150=większe od 50=15W==40=8A==
BC455=Si npn=większe od 25=większe od 50=15W==40=8A==
BC456=Si npn=40-200=większe od 50=15W==60=8A==
BC460=Si planarny epitaksjalny pnp=40-70=większe od 50=1 W=50=40=2A=200=T-39
BC460=PNP==50MHz=1W==50V=2A==
BC460=Si npn=40-150=większe od 50=15W==60=8A==
BC461=Si planarny epitaksjalny pnp=115-250=większe od 50=1 W=75=60=2A=200=TO-39
BC461=Si npn=większe od 25=większe od 50=15W==60=8A==
BC461=PNP===1W==75V=2A==
BC462=Si pnp=40-200=większe od 50=15W==40=8A==
BC463=Si pnp=40-150=większe od 50=15W==40=8A==
BC464=Si pnp=większe od 25=większe od 50=15W==40=8A==
BC465=Si pnp=40-200=większe od 50=15W==60=8A==
BC467=Si pnp=40-150=większe od 50=15W==60=8A==
BC468=Si pnp=większe od 25=większe od 50=15W==60=8A==
BC469=Si npn=40-200=większe od 40=15W==80=8A==
BC477=Si planarny epitaksjalny pnp=50-220=150=360==80=150=200=TO-18
BC477=Si npn=40-120=większe od 40=15W==80=8A==
BC478=Si planarny epitaksjalny pnp=110-450=150=360==40=150=200=TO-18
BC478=Si npn=większe od 25=większe od 40=15W==80=8A==
BC479=Si planarny epitaksjalny pnp=200-450=150=360=-=40=150=200=TO-18
BC479=Si npn=40-120=większe od 40=15W==100=8A==
BC485=Si npn=większe od 25=większe od 40=15W==100=8A==
BC485=NPN==200MHz=.625W==45V=1A==
BC486=Si pnp=40-200=większe od 40=15W==80=8A==
BC487=Si pnp=40-120=większe od 40=15W==80=8A==
BC488=Si pnp=większe od 25=większe od 40=15W==80=8A==
BC489=Si pnp=40-120=większe od 40=15W==100=8A==
BC490=Si pnp=większe od 25=większe od 40=15W==100=8A==
BC490A=PNP===.6W==80V=1A==
BC498A=NPN==200MHz=.625W==80V=1A==
BC507=Si planarny epitaksjalny npn=230=200=360=70=45=200=125=TO-92
BC508=Si planarny epitaksjalny npn=350=200=360=60=35=200=125=TO-92
BC509=Si planarny epitaksjalny npn=350=200=360=60=35=200=125=TO-92
BC512=Si planarny pnp=60-300=-=300=50=45=200=150=ерох
BC512=Si npn=30-240==20W==300=500==
BC513=Si planarny pnp=80-400=-=300=30=25=200=150=ерох
BC513=Si npn=30-240==30W==300=500==
BC514=Si planarny pnp=140-400=-=300=30=20=200=150=ерох
BC514=Si npn=25-200=większe od 15=20W==150=500==
BC516=Si planarny pnp=większe od 30 000=-=625=40=30=400=150=ерох
BC516=Si npn=25-200=większe od 13=30W==150=500==
BC517=Si planarny npn=większe od 30 000=-=625=40=30=400=150=ерох
BC517=Si npn=30-300=większe od 15=20W==200=500==
BC517=NPN===.625W==40V=.4A==
BC517=PNP===.625W==40V=.4A==
BC520=Si npn=30-300==30W==200=500==
BC521=Si pnp=30-240==20W==300=500==
BC522=Si pnp=większe od 25==25W==30=7A==
BC523=Si pnp=większe od 25==40W==30=7A==
BC526=Si pnp=większe od 40==40W==40=8A==
BC527=Si planarny epitaksjalny npn=100-240=większe od 150=300=45=45=50=150=TO-18
BC527=Si pnp=większe od 40==60W==40=8A==
BC527=NPN========TO18
BC528=Si planarny epitaksjalny npn=400-900=-=300=20=20=50=150=TO-18
BC528=NPN========TO18
BC528=Si npn=większe od 25==25W==30=7A==
BC530=Si npn=większe od 25==40W==30=7A==
BC531=Si npn=większe od 40==40W==40=8A==
BC532=Si npn=większe od 40==60W==40=8A==
BC533=Si pnp=większe od 750==40W==60=4A==
BC534=Si pnp=większe od 750==40W==60=4A==
BC535=Si pnp=większe od 750==40W==80=4A==
BC537=Si pnp=większe od 750==40W==80=4A==
BC538=Si pnp=większe od 20==20W==40=1M==
BC546=Si pnp=większe od 20==20W==80=1,5A==
BC546=Si pnp=większe od 20==20W==60=1,5A==
BC546=NPN===.5W==80V=.2A==
BC546=Si planarny epitaksjalny npn=110-450=300=500=80(0,25)=65=100(10)=150=SOT-54
BC546P=Si npn=większe od 20==20W==40=1,5A==
BC547=Si planarny epitaksjalny npn=110-450=300=500=50(0,25)=A5=100(10)=150=SOT-54
BC547=NPN===.5W==50V=.2A==
BC547=Si npn=większe od 20==20W==60=1,5A==
BC547P=Si npn=większe od 20==20W==80=1,5A==
BC548=Si planarny epitaksjalny npn=125-260=300=500==30=100=150=TO-92
BC548=Si npn=większe od 750==40W==60=4A==
BC548=NPN===.5W==30V=.2A==
BC548=Si npn=większe od 750==40W==60=4A==
BC548P=Si npn=większe od 750==40W==80=4A==
BC549=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==60=5A'==
BC549=Si npn=większe od 750==40W==80=4A==
BC549=NPN===.5W==30V=.2A==
BC549=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=500=-=30=100=150=TO-92
BC549P=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==60=5A==
BC54T=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==80=5A==
BC550=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==60=5A==
BC550=Si planarny epitaksjalny npn=240-500=300=500=-=45=100=150=TO-92
BC550=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70W==80=5A==
BC550C=NPN===.5W==50V=.2A==
BC550P=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==60=5A==
BC554=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=65=100=150=TO-92
BC556=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==80=5A==
BC556=PNP===.5W==60V=.2A==
BC556=Si npn=większe od 750=większe od 1=70W==80=5A==
BC556P=Si pnp=20-100=większe od 3=90W==40=15A==
BC557=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=45=100=150=TO-92
BC557=Si pnp=20-100=większe od 3=90W==60=15A==
BC557=PNP===.5W==50V=.2A==
BC557=PNP==180ms===50V=.1A==
BC557P=Si npn=20-100=większe od 3=90W==40=15A==
BC558=PNP===.5W==50V=.2A==
BC558=Si npn=25-200=10=30W==350=500==
BC558=Si npn=20-100=większe od 3=90W==60=15A==
BC558=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=30=100=150=TO-92
BC558F=Si npn=25-200=10=30W==350=500==
BC559=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=30=100=150=TO-92
BC559=Si npn=50-250=10=30W==350=500==
BC559=Si npn=50-250=10=30W==350=500==
BC559=PNP===.5W==30V=.2A==
BC559F=Si npn=25-100==90W==60=10A==
BC55T=Si npn=25-100==90W==60=10A==
BC560=Si pnp=25-100==90W==60=10A==
BC560=PNP==150MHz=.5W==50V=.1A==
BC560=Si npn=25-100==75W==60=10A==
BC560=Si planarny epitaksjalny pnp=125-260=150=500=-=45=100=150=TO-92
BC560P=Si pnp=25-100==90W==60=10A==
BC582=Si planarny npn=100-480==300=50=45=200=150=ерох
BC582=Si pnp=25-100==75W==60=10A==
BC583=Si planarny npn=100-850==300=30=20=200=150=ерох
BC583=Si pnp=20-70=większe od 2=90W==60=10A==
BC584=Si planarny npn=większe od 250=-=300=30=20=200=150=ерох
BC584=Si pnp=20-70=większe od 2=90W==60=10A==
BC585=Si pnp=20-70=większe od 2=75W==60=10A==
BC586=Si npn=20-70=większe od 2=90W==60=10A==
BC612=Si npn=20-70=większe od 2=90W==60=10A==
BC612L=Si npn=20-70=większe od 2=75W==60=10A==
BC617=Si npn=większe od 1k=większe od 20=15W==40=6A==
BC618=NPN===.625W==80V=1A==
BC618=Si npn=większe od 1k=większe od 20=15W==60=6A==
BC635=Si npn=większe od 1k=większe od 20=15W==80=6A==
BC635=Si planarny epitaksjalny npn=40-280=50=1 W=-=45=1 A=150=TO-92
BC636=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=50=1 W=-=45=1 A=150=TO-92
BC636=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=15W==40=6A==
BC636=PNP===.8W==45V=1A==
BC637=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=15W==60=6A==
BC637=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92
BC638=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=15W==80=6A==
BC638=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92
BC638=PNP===.8W==60V=1A==
BC639=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92
BC639=Si npn=40-160=większe od 15=15W==350=300==
BC639=NPN===.8W==80V=1A==
BC640=PNP===.8W==80V=1A==
BC640=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=50=1 W=-=60=1 A=150=TO-92
BC640=Si npn=40-160=większe od 15=15W==250=300==
BC650=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W==60=16A==
BC651=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W==80=16A==
BC682=Si pnp=większe od 1000=większe od 4=75W==100=16A==
BC682L=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W==60=16A==
BC714=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W==80=16A==
BC714L=Si npn=większe od 1000=większe od 4=75W==100=16A==
BC727=Si npn=5-25=większe od 5=11,5W==300=3A==
BC728=Si npn=5-25=większe od 5=5W==400=3A==
BC737=Si npn=10-60=większe od 4=75W==300=8A==
BC738=Si npn=10-60=większe od 4=75W==400=8A==
BC807=PNP==100MHz===50V=.5A==
BC808=PNP==SMD===30V=.5A==
BC818=NPN==200MHz===30V=.5A==
BC846=NPN=====80V=.8A==
BC847=NPN==300MHz===50V=.1A==
BC848=NPN===.2W==30V=.1A==
BC849=NPN==300MHz SMD===30V=.1A==
BC850=NPN=====50V=.1A==
BC857=PNP===.2W==45V=.1A==
BC858=PNP=====30V=.1A==
BC859=PNP==150MHz===30V=.1A==
BC860=PNP=====50V=.1A==
BC868=NPN==60MHz===25V=1A==
BC875=Si npn=6-30=większe od 4=80W==300=16A==
BC875=NPN==200MHz=.8W==60V=1A==
BC876=PNP===.8W==60V=1A==
BC876=Si npn=6-30=większe od 4=80W==400=16A==
BC877=Si npn=6-30=większe od 4=100W==300=24A==
BC877=NPN===.8A==80V=1A==
BC878=Si npn=6-30=większe od 4=100W==400=24A==
BC879=Si npn=większe od 40=większe od 30=50W==120=16A==
BC879====.8W==100V=1A==
BC880=PNP===.8W==100V=1A==
BC880=Si pnp=większe od 40=większe od 30=50W==120=16A==
BCt75=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 540=180=560=35=35=500=175=-
BCV26=Si npn=większe od 40=większe od 30=50W==150=16A==
BCV27=Si pnp=większe od 40=większe od 30=50W==150=16A==
BCV46=Si pnp=30-400=większe od 4=350==24=150==
BCV47=Si pnp=30-400=większe od 4=350==35=150==
BCW10=Si planarny npn=50-300=większe od 150=300=25=25=500=125=ерох
BCW11=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=25=25=500=125=ерох
BCW12=Si planarny npn=50-300=większe od 150=300=35=35=500=125=ерох
BCW13=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=35=35=500=125=ерох
BCW14=Si planarny npn=100-300=większe od 150=300=35=35=500=125=ерох
BCW15=Si planarny pnp=100-300=większe od 150=300=45=35=500=125=ерох
BCW17=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=45=45=500=125=ерох
BCW18=Si planarny npn=50-300=większe od 150=300=70=70=500=125=ерох
BCW19=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=300=70=70=500=125=ерох
BCW20=Si planarny npn=60-400=większe od 30=250=30=30=500=125=ерох
BCW21=Si planarny pnp=60-400=większe od 30=300=30=30=500=125=ерох
BCW22=Si planarny npn=większe od 60=większe od 30=250=45=45=500=125=ерох
BCW23=Si planarny pnp=większe od 60=większe od 30=250=45=45=500=125=ерох
BCW23=Si npn=większe od 20=większe od 200=350==25=200==
BCW28=Si planarny epitaksjalny pnp=40-170==625=100=100=100=150=ерох
BCW29=Si planarny epitaksjalny pnp=120-260=150=2C0=30=20=100=125=SOT-23
BCW29R=Si planarny epitaksjalny pnp=120-260=150=110=30=20=100=125=SOT-23
BCW29R=Si npn=20-60=większe od 200=350==25=200==
BCW30=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=150=200=30=20=100=125=SOT-23
BCW30=Si npn=30-120=większe od 300=350==15=200==
BCW30R=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=150=j 110=30=20=100=125=SOT-23
BCW30R=Si npn=40-120=większe od 2O0=350==25=200==
BCW31=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=! 200=30=20=100=125=SOT-23
BCW31=Si npn=większe od 25=większe od 350=350==40=200==
BCW31R=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=110=30=20=100=125=SOT-23
BCW31R=Si npn=większe od 20=większe od 300=350==20=200==
BCW32=Si planarny epitaksjalny npn=100-480==225=60=50=200==ерох
BCW32=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300= 200      30=        20=        10=0        12=5        SO=T-23
BCW32=Si npn=większe od 20=większe od 6O0=350==15=50==
BCW32R=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=110=30=20=100=125=SOT-32
BCW32R=Si npn=większe od 60=większe od 3=625==45=100==
BCW33=Si planarny epitaksjalny npn=420-800=300=200=30=20=100=125=SOT-23
BCW33=Si npn=większe od 150=większe od 45=625==60=100==
BCW33R=Si planarny epitaksjalny npn=420-800=300=110=30=20=100=125=SOT-23
BCW33R=Si npn=większe od 60=większe od 30=625==45=100==
BCW46=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=300=200=80=60=100=150=SOT-33
BCW47=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=300=200=50=45=100=150=SOT-33
BCW48=Si planarny epitaksjalny npn=125-900=300=200=30=20=100=150=SOT-33
BCW49=Si planarny epitaksjalny npn=240-900=300=200=30=20=100=150=SOT-33
BCW52=Si planarny epitaksjalny pnp=150-350=-=300=50=30=200=-=ерох
BCW56=Si planarny epitaksjalny pnp=110-220=130=200=80=60=100=150=SOT-33
BCW57=Si planarny epitaksjalny pnp=110-475=130=200=50=45=100=150=SOT-33
BCW58=Si planarny epitaksjalny pnp=110-475=130=200=30=20=100=150=SOT-33
BCW59=Si planarny epitaksjalny pnp=110-475=130=200=30=20=100=150=SOT-33
BCW60=Si planarny npn=120-220=większe od 125=150==32=100=150=SOT-33
BCW60=Si npn=większe od 150=większe od 45=625==60=100==
BCW60A=Si epitaksjalny pnp=120-630=250=150=-=32=200=150=SOT-23
BCW60R=Si npn=100-300=większe od 250=625==30=600==
BCW61=Si planarny pnp=380-630=130=150==32=100=150=SOT-33
BCW61=Si npn=100-300=większe od 300=625==40=600==
BCW61B=Si epitaksjalny pnp=120-630=180=150=-=32=200=150=SOT-23
BCW61R=Si npn=40-120=większe od 500=350==15=500==
BCW62=Si planarny epitaksjalny pnp=60-300==225=60=50=200==ерох
BCW62=Si npn=większe od 150=100=350==60=50==
BCW63=Si planarny epitaksjalny pnp=80-400==225=45=30=200==ерох
BCW63=Si pnp=100-300=większe od 250=625==40=600==
BCW64=Si planarny epitaksjalny pnp=140-400==225=45=30=200==ерох
BCW64=Si pnp=100-300=większe od 250=625==60=600==
BCW65=Si epitaksjalny pnp=120-630=większe od 100=350=-=32=800=150=SOT-23
BCW65=Si npn=większe od 75==500==25=500==
BCW65D=Si epitaksjalny pnp=63-400=100=350=-=45=800=150=SOT-23
BCW65E=Si epitaksjalny pnp=120-630=100=350=-=32=800=150=SOT-23
BCW65R=Si npn=większe od 180==500==25=500==
BCW66=Si epitaksjalny pnp=120-630=większe od 100=350=-=45=800=150=SOT-23
BCW66=Si npn=większe od 75==500==50=500==
BCW66E=Si epitaksjalny pnp=120-630=100=350==45=800=150=SOT-23
BCW66R=Si npn=większe od 180==500==50=500==
BCW67=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=350=-=32=800=150=SOT-23
BCW67=Si npn=20-200=większe od 6O0=350==12=50==
BCW67D=Si epitaksjalny pnp=63-400=100=350=-=32=800=150=SOT-23
BCW67R=Si npn=większe od 40=większe od 6=350==40=500==
BCW68=Si epitaksjalny pnp=64-400=większe od 100=350=-=45=800=150=SOT-23
BCW68=Si npn=większe od 40=większe od 60=350==40="500==
BCW68R=Si npn=większe od 100=większe od 60=350==80=500==
BCW69=Si pnp=większe od 30=większe od 100=350==25=500==
BCW69R=Si planarny epitaksjalny pnp=120-260=150=200=50=45=100=125=SOT-23
BCW69R=Si pnp=większe od 100=większe od 100=350==25=500==
BCW7=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=4,5W=-=32=800=200=TO-39
BCW70=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=200=150=100=45=100=125=SOT-23
BCW70=Si pnp=30-120=większe od 500=350==6=80==
BCW70R=Si planarny epitaksjalny pnp=215-500=200=150=100=45=100=125=SOR-23
BCW70R=Si pnp=30-120=większe od 5O0=350==12=80==
BCW71=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=150=100=45=100=125=SOT-23
BCW71=Si npn=30-120=większe od 350=350==15=500==
BCW71R=Si npn=40-160=większe od 200=350==45=30==
BCW72=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=150=100=45=100=125=SOT-23
BCW72=Si npn=100-400=większe od 200=350==45=30==
BCW72R=Si planarny epitaksjalny npn=200-450=300=150=100=45=100=125=SOT-23
BCW72R=Si pnp=60-300=większe od 100=350==25=200==
BCW73=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=450=-=32=800=200=TO-18
BCW73=Si pnp=30-150=większe od 100=350==30=200==
BCW74=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=450=-=45=800=200=TO-18
BCW74=Si npn=100-300=większe od 100=350==30=600==
BCW75=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=450=-=32=800=200=TO-18
BCW75=Si npn=50-150=większe od 100=350==30=600==
BCW76=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=450=-=45=800=200=TO-18
BCW76=Si npn=30-600=większe od 100=350==20=600==
BCW77=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=4,5W=-=32=800=200=TO-39
BCW77=Si npn=100-400==350==30=30==
BCW78=Si epitaksjalny pnp=100-630=większe od 100=4,5W=-=45=800=200=TO-39
BCW78=Si npn=45-660==350==30=30==
BCW79=Si npn=45-165==350==30=30==
BCW7JR=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=300=150=100=45=100=125=SOT-23
BCW80=Si epitaksjalny pnp=63-400=większe od 100=4,5W=-=45=800=200=TO-39
BCW80=Si npn=90-330==350==30=30==
BCW82=Si npn=180-660==350==30=30==
BCW83=Si planarny epitaksjalny npn=100-850==225'=45=30=200==ерох
BCW83=Si pnp=większe od 50==200==40=100==
BCW84=Si planarny epitaksjalny npn=240-500==225=45=30=200==ерох
BCW84=Si pnp=100-300==200==60=100==
BCW85=Si planarny epitaksjalny pnp=80-300=większe od 200=300=90=60=200=150=ерох
BCW85=Si pnp=250-700==200==40=100==
BCW86=Si planarny epitaksjalny pnp=150-400=większe od 200=300=70=50=200=150=ерох
BCW86=Si pnp=250-700==200==60=100==
BCW87=Si epitaksjalny pnp=250-500=125=167=-=45=100=200=-
BCW90=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=120=600=-=50=-=125=ерох
BCW90=Si pnp=większe od 15=większe od 500=350==6=80==
BCW90K=Si pnp=większe od 15=większe od 700=350==12=80==
BCW91=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=120=600=-=70=-=125=ерох
BCW91=Si npn=100-500=120=350==25=100==
BCW91K=Si npn=większe od 25=większe od 700=350==22=100==
BCW92=Si npn=50-100=większe od 250=350==30=100==
BCW92K=Si npn=90-180=większe od 250=350==30=100==
BCW93=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=120=600=-=70=-=125=ерох
BCW93=Si npn=150-300=większe od 350=350==25=100==
BCW93K=Si npn=250-500=390=350==25=100==
BCW94=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=120=540=-=50=-=125=ерох
BCW94=Si pnp=50-=200=350==40=100==
BCW94K=Si pnp=90-180=200=350==40=100==
BCW95=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=120=540=-=70=-=125=ерох
BCW95=Si pnp=150-300=340=350==40=100==
BCW95K=Si pnp=250-500=340=350==25===
BCW96=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=120=540=-=50=-=125=ерох
BCW96=Si npn=200-400=390=350==25=100==
BCW96K=Si npn=300-600=390=350==25=100==
BCW97=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=120=540=-=70=-=125=ерох
BCW97=Si pnp=200-400=340=350==25=100==
BCW97K=Si pnp=300-600=340=350==25=100==
BCWC9=Si epitaksjalny pnp=120-260=150=200=50=45=100=125=SOT-23
BCX17=Si npn=40-120=390=350==40=600==
BCX17R=Si npn=90-270=390=350==40=600==
BCX18=Si npn=większe od 30=390=350==30=600==
BCX18R=Si pnp=40-120=260=350==40=600==
BCX19=Si pnp=90-270=260=350==40=600==
BCX19R=Si pnp=większe od 30=260=350==30=600==
BCX20=Si npn=większe od 20=większe od 500=350==20=50==
BCX20R=Si npn=większe od 25=większe od 350=350==30=50==
BCX21=Si npn=większe od 25==350==20=100==
BCX22=Si npn=większe od 25=większe od 700=350==20=100==
BCX23=Si npn=większe od 25=większe od 750=350==25=50==
BCX24=Si npn=większe od 20==625==45=100==
BCX25=Si npn=większe od 20==625==45=100==
BCX26=Si npn=większe od 20=większe od 600=350==25=50==
BCX27=Si npn=większe od 20=większe od 600=350==25=50==
BCX28=Si npn=większe od 25=większe od 650=350==25=50==
BCX29=Si npn=50-200=większe od 60=625==25=600==
BCX30=Si npn=50-200=większe od 60=625==20=600==
BCX38=Si pnp=50-200=większe od 60=625==25=600==
BCX39=Si pnp=50-200=większe od 60=625==20=600==
BCX41=Si npn=większe od 30==625==60=500==
BCX41R=Si npn=większe od 40=większe od 100=350==25=100==
BCX42=Si npn=250-700=większe od 200=350==40=200==
BCX42R=Si npn=100-300=większe od 150=350==60=200==
BCX45=Si npn=100-300=większe od 150=350==80=200==
BCX46=Si pnp=100-300=większe od 150=350==60=200==
BCX47=Si pnp=100-300=większe od 150=350==80=200==
BCX48=Si npn=większe od 50=większe od 100=625==60=500==
BCX49=Si npn=większe od 50=większe od 100=625==80=500==
BCX51=Si npn=100-600=większe od 30=350==50=501==
BCX52=Si npn=40-400=większe od 50=300==40=100==
BCX53=Si npn=większe od 20k=większe od 125=625==20=500==
BCX54=Si npn=większe od 10k=większe od 125=625==30=500==
BCX56=Si npn=większe od 20k=większe od 125=625==30=500==
BCX58=Si npn=200-600=większe od 80=350==40=100==
BCX58=Si npn=200-600=większe od 100=350==40=100==
BCX59=Si npn=500-1500=większe od 100=625==45=200==
BCX59=Si npn=40-400=większe od 125=350==40=100==
BCX5S=Si npn=większe od 5k=większe od 100=625==80=2A==
BCX68=Si npn=większe od 5k=większe od 100=625==100=2A==
BCX69=Si npn=większe od 40=większe od 50=625==300=500==
BCX70=Si npn=50-200=większe od 50=625==200=500==
BCX70R=Si pnp=większe od 50=większe od 100=625==60=500==
BCX71=Si pnp=większe od 50=większe od 100=625==80=500==
BCX71R=Si pnp=większe od 2k=większe od 125=625==20=500==
BCX73=Si pnp=większe od 10k=większe od 125=625==30=500==
BCX74=Si pnp=większe od 20k=większe od 125=625==30=500==
BCX75=Si pnp=większe od 50000=większe od 100=625==30=300==
BCX76=Si pnp=większe od 75000=większe od 100=625==30=300==
BCX78=Si pnp=40-400=większe od 125=350==40=100==
BCX78=Si pnp=większe od 25=większe od 50=625==300=500==
BCX79=Si pnp=30-150=większe od 50=625==200=500==
BCX79=Si npn=większe od 25=większe od 40=625==200=100==
BCX94=Si npn=większe od 25=większe od 40=350==140=50==
BCXSO=Si npn=większe od 25=większe od 40=350==100=50==
BCY10=Si złączowy pnp==1,5=415=32=32=250=150=TO-1
BCY11=Si złączowy pnp==1,5=415=60=60=250=150=TO-1
BCY12=Si złączowy pnp=większe od 10=2=415=32=32=250=150=TO-1
BCY13=Si złączowy pnp=większe od 10=0,4=450=-=60=200=150=RO-23
BCY14=Si złączowy npn=większe od 10=0,4=450=-=100=200=150=RO-23
BCY16=Si złączowy npn=większe od 10=0,4=450=-=100=300=150=RO-23
BCY17=Si złączowy pnp=20-50=1,2=175=30=30=50=150=TO-5
BCY19=Si złączowy pnp=20-50=0,8=175=50=50=50=150=TO-5
BCY20=Si złączowy pnp=10-25=0,5=300=100=100=50=150=TO-5
BCY21=Si złączowy pnp=10-25=0,5=(1250)=50=50=50=150=TO-5
BCY22=Si złączowy pnp=10-25=10,5=(1250)=75=75=50=150=TO-5
BCY23=Si złączowy pnp=20-50=1,5=(500)=30=10=50=150=TO-5
BCY24=Si złączowy pnp=10-25=1=(500)=30=10=50=150=TO-5
BCY25=Si złączowy pnp=40-100=2,5=(500)=30=10=50=150=TO-5
BCY26=Si złączowy pnp=10-25=0,6=(1250)=30=30=50=150=TO-5
BCY27=Si złączowy pnp=15-60==(750)=30=25=50=150=TO-5
BCY28=Si złączowy pnp=25-80=1,5=(750)=30=25=50=150=TO-5
BCY29=Si złączowy pnp=10-40=0,5=(750)=60=60=50=150=TO-5
BCY30=Si złączowy pnp=15-35=większe od 0,25=250=64=50=50=150=TO-5
BCY30A=Si npn=większe od 2000=większe od 100=625==25=300==
BCY31=Si złączowy pnp=25-60=większe od 0,25=250=64=50=50=150=TO-5
BCY31A=Si npn=większe od 80=większe od 100=350==25=500==
BCY32=Si złączowy pnp=35-80=większe od 0,25=250=64=50=50=150=TO-5
BCY32A=Si npn=większe od 50=większe od 100=350==25=50==
BCY33=Si złączowy pnp=15-35=większe od 0,4=250=32=25=50=150=TO-5
BCY33A=Si pnp=większe od 25=większe od 40=625==200=100==
BCY34=Si złączowy pnp=25-60=większe od 0,6=250=32=25=50=150=TO-5
BCY34A=Si pnp=większe od 25=większe od 40=350==140=50==
BCY38=Si złączowy pnp=15-45=większe od 0,45=500=32=32=250=150=TO-5
BCY39=Si złączowy pnp=15-100=większe od 0,45=500=64=64=250=150=TO-5
BCY40=Si złączowy pnp=30-160=większe od 0,85=500=32=32=250=150=TO-5
BCY42=Si planarny epitaksjalny npn=45-90=większe od 100=(300)=40=25=100=175=TO-18
BCY43=Si planarny epitaksjalny npn=75-1 50=większe od 100=(300)=40=20=100=175=TO-18
BCY49=Si złączowy pnp=większe od 25=-=250=15=15=20=150=TO-5
BCY50=Si planarny npn=60 -300=-=300=10=5=100=175=TO-18
BCY51=Si planarny npn=60-300=-=300=30=20=100=175=TO-18
BCY51r=Si planarny npn=60-300=-=300=30=20=100=175=RO-18
BCY54=Si złączowy pnp=20-120=większe od 0,45=•500=50=50=250=150=TO-5
BCY55=Si planarny npn=100-300=większe od 50=2x300=45=45=2x30=175=TO-18
BCY56=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=250=300=45=45=100=175=TO-18
BCY56=Si pnp=większe od 25=większe od 40=350==100=50==
BCY57=Si planarny epitaksjalny npn=200-800=350=300=25=20=100=175=TO-18
BCY57=Si pnp=większe od 2000=większe od 100=625==25=300==
BCY58=Si planarny epitaksjalny npn=120-220=większe od 150=1 W=32=32=200=200=TO-18
BCY58=Si pnp=większe od 80=większe od 100=350==25=500==
BCY58====.39W==32V=.2A==
BCY58F=Si pnp=większe od 50=większe od 100=350==25=50==
BCY59=Si planarny epitaksjalny npn=350-700=większe od 150=1 W=45=45=200=200=TO-18
BCY59=Si npn=20-200=większe od 375=350==20=30==
BCY59====.39W==45V=.2A==
BCY59F=Si npn=30-120=większe od 80=350==80=100==
BCY65=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=większe od 150=1 W=60=60=100=200=TO-18
BCY65=Si npn=30-150=większe od 80=350==80=100==
BCY65E=Si npn=większe od 20=większe od 400=350==30=30==
BCY65EP=Si npn=większe od 20=większe od 500=350==30=30==
BCY66=Si planarny epitaksjalny npn=120-1000=większe od 125=1 W=45=45=50=200=TO-18
BCY66=Si npn=większe od 60=większe od 650=350==25===
BCY67=Si npn=większe od 60=większe od 650=350==25===
BCY69=Si planarny epitaksjalny npn=750=150=(300)=20=20=100=175=TO-18
BCY70=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 45=większe od 250=350=50=40=200=200=TO-18
BCY70=Si npn=25-250=większe od 800=625==15===
BCY70=PNP===.35W==50V=.2A==
BCY71=Si planarny epitaksjalny pnp=100-600=większe od 200=350=45=45=200=200=TO-18
BCY71=PNP===.35W==45V=.2A==
BCY71=Si npn=większe od 45=większe od 300=350==25===
BCY71A=Si npn=większe od 25=większe od 400=625==30=100==
BCY72=Si planarny epitaksjalny pnp=40=większe od 200=350=25=25=200=200=TO-18
BCY72=Si npn=większe od 30=większe od 400=625==30=100==
BCY72=PNP===.35W==30V=.2A==
BCY77=Si npn=20-200=większe od 300=350==20=50==
BCY77=Si epitaksjalny pnp=120-630=180=1 W=-=60=100=200=TO-18
BCY77F=Si npn=20-200=większe od 300=350==20=50==
BCY78=Si planarny epitaksjalny pnp=120-220=200=770=32=32=200=200=TO-18
BCY78=PNP===.35A==32=.1A==
BCY78=Si npn=27-200=większe od 300=310==30===
BCY78F=Si npn=większe od 20=950=300==30===
BCY79=Si planarny epitaksjalny pnp=120-220=200=770=45=45=200=200=TO-18
BCY79=PNP==180MHz=.35W==45V=.2A==
BCY79=Si npn=większe od 15=większe od 500=625==45=100==
BCY79F=Si npn=większe od 25=większe od 300=350==40=50==
BCY85=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 200=300=100=60=200=150=ерох
BCY85=Si pnp=30-120=większe od 80=350==80=100==
BCY86=Si planarny epitaksjalny npn=250-450=większe od 200=300=80=50=200=150=ерох
BCY86=Si pnp=30-150=większe od 80=350==80=100==
BCY87=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 10=2x150=45=40=2x30=175=TO-71
BCY87=Si pnp=większe od 60=większe od 600=350==20===
BCY88=Si planarny epitaksjalny npn=100-450=większe od 10=2x150=45=40=2x30=175=TO-71
BCY88=Si pnp=większe od 20=większe od 600=350==30===
BCY89=Si planarny epitaksjalny npn=50-450=większe od 10=2x150=45=40=2x30=175=TO-71
BCY89=Si pnp=większe od 20=większe od 350=350==30===
BCY90=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=40=40=50=150=TO-18
BCY90=Si npn=50-300=większe od 60=625==120=150==
BCY90B=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=40=40=50=150=TO-5
BCY90B=Si pnp=40-250=większe od 60=625==100=600==
BCY91=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=40=40=50=150=TO-18
BCY91=Si npn=15-150=większe od 3=30W==40=3A==
BCY91B=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=40=40=50=150=TO-5
BCY91B=Si pnp=15-150=większe od 3=30W==40=3A==
BCY92=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=40=40=50=150=TO-18
BCY92=Si npn=10,,50=większe od 3=40W==40=5A==
BCY92B=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=40=40=50=150=TO-5
BCY92B=Si pnp=10-50=większe od 3=40W==40=5A==
BCY93=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=70=70=50=150=TO-18
BCY93=Si npn=15-150=większe od 3=65W==40=10A==
BCY93B=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=70=70=50=150=TO-5
BCY93B=Si pnp=15-150=większe od 3=65W==40=10A==
BCY94=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=70=70=50=150=TO-18
BCY94=Si npn=większe od 1k=większe od 20=65W==60=8A==
BCY94B=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=70=70=50=150=TO-5
BCY94B=Si npn=większe od 1k=większe od 20=65W==80=8A==
BCY95=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=70=70=50=150=TO-18
BCY95=Si npn=większe od 1k=większe od 20=65W==100=8A==
BCY95B=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=15=-=70=70=50=150=TO-5
BCY95B=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=65W==60=8A==
BCY96=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=90=90=50=150=TO-18
BCY96=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=65W==80=8A==
BCY96B=Si planarny epitaksjalny pnp=10-35=15=-=90=90=50=150=TO-5
BCY96B=Si pnp=większe od 1k=większe od 20=65W==100=8A==
BCY97=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=90=90=50=150=TO-18
BCY97=Si npn=30-90=4=125W==200=10A==
BCY97B=Si planarny epitaksjalny pnp=25-60=15=-=90=90=50=150=TO-5
BCY97B=Si npn=30-90=2,5=125W==300=10A==
BCYW=Si planarny epitaksjalny pnp=180-630=180=770=45=45=50=200=TO-18
BCZ10=Si złączowy pnp=15-60=0,3-3,5=300=25=25=50=150=TO-1
BCZ11=Si złączowy pnp=25-60=większe od 1=300=30=25=50=150=TO-1
BCZ13=Si złączowy pnp=15-40=większe od 0,5=85=20=20=10=150=RO-19
BCZ14=Si złączowy pnp=30-90=większe od 0,5=85=20=20=10=150=RO-19
BD080=Si epitaksjalny pnp=większe od 750=większe od 1=40 W=80=80=4A=150=SOT-32
BD106=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=11,5W=36=36=2,5 A=175=9A2
BD106=NPN===11.5W==36V=2.5A==SOT9
BD107=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=11,5W=64=64=2,5 A=175=9A2
BD107=NPN==B50-300=11.5W==64V=2.5A==SOT9
BD109=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=18,5W=60=40=ЗА=175=SOT-9
BD109=NPN===15W==60V=3A==TO66
BD11=NPN===10W==60V=10A==
BD111=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=60=60=10A=150=TO-3
BD112=Si planarny epitaksjalny npn=130=-=15W=60=60=-=-=TO-3
BD112=NPN===15W==80V=10A==
BD113=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=15W=60=60=10A=150=TO-3
BD113=NPN===15W==60V=10A==
BD115=Si planarny npn=większe od 20=80=11,5W=245==150=180=ТО-39
BD115=Si npn=30-90=4=125W==400=10A==
BD115=NPN===.8W==245V=.15A==
BD116=Si planarny epitaksjalny npn=60=46=15W=80=60=ЗА=150=ТО-3
BD116=NPN===15W==80V=3A==
BD118=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=30=20 W=80=60=-=-=ТО-3
BD118=NPN===15W==80V=3A==
BD119=Si planarny epitaksjalny npn=120=-=6W=300=300=400=150=ТО-66
BD119=NPN===6W==300V=.4A==
BD11A=NPN===25W=====
BD120=Si planarny npn=170=30=7,5W=150=150=-=150=ТО-66
BD120=NPN===7.5W==150V=.15A==
BD121=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=45 W=60=35=5 A=175=ТО-3
BD123=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=45 W=90=60=5 A=175=ТО-3
BD123=NPN===45W==90V=5A==
BD124=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=120=15W=70=45=2 A=175=9А2
BD124=NPN===15W==70V=2A==
BD127=Si mesa npn==większe od 10=16,5W=350=250=500=175=SOT-32
BD127=Si npn=15-35=4=125W==400=10A==
BD127=NPN===17,5W==300V=,5A==
BD128=Si mesa npn=większe od 30=większe od 10=16,5W=400=300=500=175=SOT-32
BD128=NPN===17.5W==350V=.5A==
BD128=Si pnp=większe od 1k==90W==60=15A==
BD129=Si mesa npn=większe od 30=większe od 10=16,5W=350=350=500=175=SOT-32
BD129=Si pnp=większe od 1k==90W==80=15A==
BD129=NPN===17.5W==400V=.5A==
BD130=Si dufuzyjny npn=20-70=0,8=11,5W=100=60=15 A=200=ТО-3
BD130=NPN===117W==55V=15A==
BD131=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 60=11 W=70=45=ЗА=150=SOT-32
BD131=NPN===15W==70V=3A==
BD131=Si npn=większe od 1k==90W==60=15A==
BD131x2=Si planarny epitaksjalny npn=40-280=większe od 60=15W=70=45=ЗА=125=SOT-32
BD132=Si planarny epitaksjalny pnp=40-280=większe od 60=11 W=45=45=ЗА=150=SOT-32
BD132=PNP===15W==45V=3A==
BD132=Si npn=większe od 1k==90W==80=15A==
BD132x2=Si planarny epitaksjalny npn=40-280=większe od 60=15W=45=45=3 А=125=SOT-32
BD133=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 60=11 W=60=60=ЗА=125=ТО-126
BD133=Si npn=25-100=większe od 0,8=36W==55=4A==
BD133=NPN===15W==90V=3A==
BD134=PNP========
BD135=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=75=6,5W=45=45=500=125=SOT-32
BD135=NPN===12.5W==45V=1.5A==
BD135=Si npn=20-70=większe od 0,8=75W==60=15A==
BD136=PNP===12.5W==45V=1.5A==
BD136=Si npn=20-150=większe od 0,2=36W==140=3A==
BD137=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=75=6,5W=60=60=500=125=SOT-32
BD137=NPN===12.5W==60V=1.5A==
BD137=Si npn=15-60=większe od 7=150W==140=20A==
BD138=PNP===12.5W==60V=1.5A==
BD138=Si npn=20-150=większe od 0,2=36W==120=3A==
BD139=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=75=8W=80=80=1 А=125=SOT-32
BD139=NPN===12.5W==80V=1.5A==
BD139=Si pnp=1K-20K=większe od 20=65W==40=15A==
BD140=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=75=8W=80=80=1 А=125=SOT-32
BD140=Si pnp=1K-20K=większe od 20=70W==40=15A==
BD140=PNP===12.5W==80V=1.5A==
BD141=Si npn=25-150=większe od 2=200W==140=20A==
BD141=NPN===117W==140V=8A==
BD142=Si dufuzyjny npn=15-60=1,3=117W=50=40=15А=200=ТО-3
BD142=Si npn=większe od 100=większe od 10=150W==350=15A==
BD142=NPN===117W==50V=15A==
BD142T=Si dufuzyjny npn=120-250=1,3=117W=70=50=15 А=200=ТО-3
BD144=Si dufuzyjny npn=większe od 20=12=8W=400=(400)=250=135=ТО-3
BD144=NPN===8W==400V=.25A==
BD145=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=150=60=5 А=175=ТО-3
BD145=NPN===15W==60V=10A==
BD148=Si dufuzyjny npn=40-100=1=31 W=60=40=4А=200=SOT-9
BD148=NPN===31W==60V=4A==
BD149=Si dufuzyjny npn=40-100=1=31 W=80=60=4А=200=SOT-9
BD150=Si planarny epitaksjalny npn=100==1 W=220=200=500==ТО-39
BD150A=NPN===1W==200V=.5A==
BD150B=NPN=====250V===
BD150C=NPN=====300V===
BD154=NPN===20W==50V=1A==
BD155=NPN===20W==70V=1A==
BD156=PNP===20W==70V=1A==
BD157=Si dufuzyjny npn=30-240==20 W=275=250=500=150=SOT-32
BD157=Si npn=większe od 15==175W==300=15A==
BD157=NPN===20W==250V=.5A==
BD158=NPN===20W==300V=.5A==
BD158=Si pnp=25-150=większe od 2=200W==150=20A==
BD159=Si dufuzyjny npn=30-240==20 W=375=350=500=150=SOT-32
BD159=NPN===21.5W==300V=.5A==
BD159=NPN===20W==350V=.5A==
BD159=Si npn=15-75=większe od 3=30W==40=3A==
BD160=Si planarny npn===10W=250==5A=125=ТО-3
BD160=NPN===25W==250V=5A==
BD161=NPN===19W==90V=4A==
BD162=Si dufuzyjny npn=40-180=1,75=19W=40=20=4A=200=SOT-9
BD162=NPN===19W==40V=4A==
BD163=Si dufuzyjny npn=40-180=1,75=19W=60=40=4A=200=SOT-9
BD163=NPN===19W==60V=4A==
BD165=Si npn=większe od 15=większe od 6=20 W=45=45=1,5 A=150=ерох
BD165=NPN===20W==45V=1.5A==
BD165=Si pnp=15-75=większe od 3=30W==40=3A==
BD166=Si pnp=większe od 15=większe od 6=20 W=45=45=1,5A=150=ерох
BD166=Si npn=10-50=większe od 3=40W==40=5A==
BD166=PNP===20W==45V=1.5A==
BD167=Si npn=większe od 15=większe od 6=20 W=60=60=1,5A=150=ерох
BD167=Si pnp=10-50=większe od 3=40W==40=5A==
BD167=NPN===20W==60V=1.5A==
BD168=Si npn=20-100=większe od 3=80W==40=15A==
BD169=Si npn=większe od 15=większe od 6=20 W=80=80=1,5A=150=ерох
BD169=Si pnp=20-100=większe od 3=80W==40=15A==
BD169=NPN===20W==80V=1.5A==
BD170=Si pnp=większe od 15=większe od 6=20 W=80=80=1,5A=150=ерох
BD170=Si npn=10-50=większe od 3=125W==40=40A==
BD170=PNP===20W==80V=1.5A==
BD171=Si npn=większe od 40=-=20 W=-=90=.500=-=SOT-32
BD171=NPN===20W==100V=.5A==
BD172=NPN===20W==130V=.5A==
BD173=Si npn=większe od 40=-=20 W=-=160=500=-=SOT-32
BD173=NPN===20W==170V=.5A==
BD175=Si npn=większe od 15=większe od 3=30W=45=45=ЗА=150=ерох
BD175=NPN===30W==45V=3A==
BD175=Si pnp=10-50=większe od 3=125W==40=40A==
BD176=Si pnp=większe od 15=większe od з=30W=45=45=ЗА=150=ерох
BD176=Si npn=15-75=większe od 3=65W==40=10A==
BD176=PNP===30W==45V=3A==
BD177=Si npn=większe od 15=większe od 3=30w=60=60=ЗА=150=ерох
BD177=Si pnp=15-75=większe od 3=65W==40=10A==
BD177=NPN===30W==60V=3A==
BD178=Si pnp=większe od 15=większe od з=30W=60=60=ЗА=150=ерох
BD178=Si npn=30-150=większe od 10=40W==250=2A==
BD178=PNP===30W==60V=3A==
BD179=Si npn=większe od 15=większe od з=30W=80=80=ЗА=150=ерох
BD179=Si npn=30-150=większe od 10=40W==300=2A==
BD179=NPN===30W==80V=3A==
BD180=Si pnp=większe od 15=większe od 3=30W=80=80=ЗА=1*50=ерох
BD180=PNP==2MHz=40W==70V=4A==
BD180=Si npn=30-150=większe od 10=40W==350=2A==
BD181=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,015=78 W=55=45=10А=200=ТО-3
BD181=Si npn=30-150=większe od 10=40W==400=2A==
BD182=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,015=117W=70=60=15А=200=ТО-3
BD182=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W==250=5A==
BD182=NPN===117W==70V=15A==
BD183=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 0,015=117W=85=80=15А=200=ТО-3
BD183=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W==300=5A==
BD183=NPN===117W==85V=15A==TO3
BD184=Si npn=20-70=-=117W=95=90=15А=200=ТО-3
BD184=NPN===117W==95V=15A==
BD184=Si npn=30,,150=większe od 2,5=100W==350=5A==
BD185=Si npn=większe od 15=większe od 2=40 W=40=30=4А=150=ерох
BD185=NPN===40W==40V=4A==
BD185=NPN===36W==22V=4A==
BD185=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W==400=5A==
BD185=NPN===30W==35V=4A==
BD185=NPN===36W==32V=4A==
BD186=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40 W=40=30=4А=150=ерох
BD186=PNP===40W==40V=4A==
BD1'86=Si npn=20-80=4=125W==400=10A==
BD187=Si npn=większe od 15=większe od 2=40 W=55=45=4А=150=ерох
BD187=NPN===40W==55V=4A==
BD187=Si npn=15-100=większe od 3=15W==40=500==
BD188=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40 W=55=45=4А=150=ерох
BD188=PNP===40W==55V=4A==
BD188=Si pnp=15-100=większe od 3=15W==40=500==
BD189=Si npn=większe od 15=większe od 2=40 W=70=60=4А=150=ерох
BD189=NPN===40W==70V=4A==
BD189=Si npn=30-240=większe od 15=20W==300=500==
BD189=NPN===40W==70V=4A==
BD190=Si pnp=większe od 15=większe od 2=40 W=70=60=4А=150=ерох
BD190=Si npn=30-240=większe od 15=20W==350=500==
BD191=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 0,8=37,5W=100=(70)=15А=175=SOT-9
BD191=NPN===37,5W==100V=15A==
BD192=Si dufuzyjny npn=35-73=-=37,5W=50=40=15 А=175=SOT-9
BD192=NPN===37,5W==50V=15A==
BD193=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 2=65W=-=45=6А=-=С90
BD193=Si dufuzyjny npn=120-250=-=37,5 W=140=120=8А=175=SOT-9
BD193=NPN===37,5W==140V=8A==
BD195=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 2=65 W=-=30=6 А=-=С90
BD195=NPN===65W==40V=6A==
BD195=NPN===30W==35V=4A==
BD195=Si npn=20-150=5=80W==40=15A==
BD196=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 2=65 W=-=30=6А=-=С90
BD196=Si pnp=20-150=5=80W==40=15A==
BD197=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 2=65 W=-=45=6А=-=С90
BD197=Si npn=30-250=większe od 10=65W==200=5A==
BD197=PNP===65W==40V=6A==
BD197=NPN===65W==55V=6A==
BD198=Si npn=1k-20k==80W==60=15A==
BD198=PNP===65W==55V=6A==
BD199=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 2=65 W=-=60=6А=-=С90
BD199=Si npn=1k-20k==80W==80=15A==
BD199=NPN===65W==70V=6A==
BD200=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 2=65 W=-=60=6А=-=С90
BD200=Si npn=1k-20k==80W==100=15A==
BD200=PNP===65W==70V=6A==
BD201=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 3=55 W=40=45=8А=150=ТОР-66
BD201=Si pnp=1k-20k==80W==60=15A==
BD201=NPN===55W==60V=8A==
BD202=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 3=55W=60=45=8 А=150=ТОР-66
BD202=Si pnp=1k-20k==80W==80=15A==
BD202=PNP===55W==60V=8A==
BD203=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66
BD203=NPN===55W==60V=8A==
BD204=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66
BD204=PNP===55W==60V=8A==
BD205=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 1,5=90 W=-=45=10A=-=C90
BD205=NPN===90W==55V=10A==
BD206=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 1,5=90 W=-=45=10 A=-=C90
BD206=PNP===90W==55V=10A==
BD207=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 1,5=90 W=-=60=10A=-=C90
BD207=NPN=====70V===
BD208=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 1,5=90W=-=60=10A=-=C90
BD208=PNP===90W==70V=10A==
BD209=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 80=21 W=35=28=5A=150=SOT-32
BD210=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=większe od 80=21 W=35=28=5 A=150=SOT-32
BD213/45=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=90 W=45=45=15 A=150=TOP-3
BD213/45=NPN===90W==45V=15A==
BD213/60=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=90 W=60=60=15A=150=TOP-3
BD213/60=NPN===90W==60V=15A==
BD213/80=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 3=90 W=80=80=15 A=150=TOP-3
BD213/80=NPN===90W==80V=15A==
BD214/45=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=90 W=45=45=15 A=150=TOP-3
BD214/45=PNP===90W==45V=15A==
BD214/60=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=90 W=60=60=15A=150=TOP-3
BD214/60=PNP===90W==60V=15A==
BD214/80=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 3=90 W=80=80=15A=150=TOP-3
BD214/80=PNP===90W==80V=15A==
BD215=Si mesa npn=większe od 40=10=21,5W=400=300=500=175=SOT-9
BD215=NPN===21.5W==300V=.5A==
BD216=Si mesa npn=40-150=większe od 10=21,5 W=300=200=1 A=175 ,=SOT-9
BD216=NPN===21.5W==300V=1A==
BD220=NPN===36W==80V=4A==
BD221=NPN===36W==60V=4A==
BD222=NPN===36W==80V=4A==
BD223=PNP===36W==80V=4A==
BD224=Si planarny epitaksjalny npn=40-250=125=10W=45=45=1,5 A=125=SOT-32
BD224=PNP===36W==60V=4A==
BD225=PNP===36W==80V=4A==
BD226=NPN==125MHz=12.5W==45V=1.5A==
BD227=Si planarny epitaksjalny pnp=40-250=50=10W=45=45=1,5A=125=SOT-32
BD227=PNP===12.5W==45V=1.5A==
BD228=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=125=10W=60=60=1,5A=125=SOT-32
BD228=NPN==125MHz=12.5W==60V=1.5A==
BD229=Si planarny epitaksjalny pnp=40-160=50=10W=60=60=1,5 A=125=SOT-32
BD229=PNP===12.5W==60V=1.5A==
BD230=Si planarny epitaksjalny npn=40-160=125=10W=100=80=1,5 A=125=SOT-32
BD230=NPN===12.5W==100V=1.5A==
BD231=Si planarny epitaksjalny pnp=40-160=50=10W=100=80=1,5 A=125=SOT-32
BD231=PNP===12.5W==100V=1.5A==
BD232=Si dufuzyjny npn=25-175=15=7W=500=250=250=125=SOT-32
BD232=NPN===7W==300V=.25A==
BD233=Si epitaksjalny npn=40-100=większe od 3=25 W=45=45=2A=150=SOT-32
BD233=NPN===25W==45V=2A==
BD234=Si epitaksjalny pnp=100-250=większe od 3=25 W=45=45=2A=150=SOT-32
BD234=PNP===25W==45V=2A==
BD235=Si epitaksjalny npn=40-100=większe od 3=25 W=60=60=2A=150=SOT-32
BD235=NPN===25W==60V=2A==
BD236=PNP===25W==60V=2A==
BD237=Si epitaksjalny npn=40-100=większe od 3=25 W=100=80=2A=150=SOT-32
BD237=NPN===25W==100V=2A==
BD238=PNP===25W==100V=2A==
BD239=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=45=2A=-=TO-66P
BD239=NPN===30W==45V=2A==
BD239=NPN===30W==80V=2A==100V
BD239=NPN===30W==45V=2A==
BD239A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=60=2A=-=TO-66P
BD239A=NPN===30W==60V=2A==
BD239B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=80=2A=-=TO-66P
BD239B=NPN=====80V===
BD239C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=100=2A=-=TO-66P
BD240=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=45=2A=-=TO-66P
BD240=PNP===30W==45V=2A==
BD240A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=30W=-=60=2 A=-=TO-66P
BD240A=PNP=====60V===
BD240B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=80=2A=-=TO-66P
BD240B=PNP=====80V===
BD240C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=30W=-=100=2A=-=TO-66P
BD240C=PNP=====100V===
BD241=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40 W=-=45=ЗА=-=TO-66P
BD241=NPN===40W==45V=3A==
BD241A=Si dufuzyjny npn=większe od 25==40W==60=ЗА==ТО-66Р
BD241A=NPN===30W==60V=2A==
BD241A=NPN=====60V===
BD241B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40 W=-=80=ЗА=-=ТО-66Р
BD241B=NPN=====80V===
BD241C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40W=-=100=ЗА=-=TO-Ć6P
BD241C=NPN=====100V===
BD242=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40 W=-=45=ЗА=-=ТО-66Р
BD242=PNP===30W==45V=2A==
BD242=PNP===40W==45V=3A==
BD242A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=40 W=-=60=ЗА=-=ТО-66Р
BD242A=PNP=====60V===
BD242B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40 W=-=80=ЗА=-=ТО-66Р
BD242B=PNP=====80V===
BD242C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=40 W=-=100=ЗА=-=ТО-66Р
BD242C=PNP=====100V===
BD243=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65W=-=45=6А=-=ТО-66Р
BD243=NPN===60W==45V=6A==
BD243=NPN===65W==45V=6A==
BD243A=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65 W=-=60=6А=-=ТО-66Р
BD243A=NPN=====60V===
BD243A=NPN=====60V===
BD243B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65 W=-=80=6А==ТО-66Р
BD243B=NPN===31W==80V=4A==
BD243B=NPN=====80V===
BD243C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65 W=-=100=6А=-=ТО-66Р
BD243C=NPN=====100V===
BD244=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65 W=-=45=6 А=-=ТО-66Р
BD244=PNP===65W==45V=6A==
BD244A=Si dufuzyjny npn=większe od 30=-=65 W=-=60=6А=-=ТО-66Р
BD244A=PNP=====60V===
BD244B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65W=-=80=6А=-=ТО-66Р
BD244B=PNP=====80V===
BD244B=PNP=====80V===
BD244C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=65W=-=100=6А=-=ТО-66Р
BD244C=PNP=====100V===
BD245=Si dufuzyjny npn=40=-=80 W=-=45=10А=-=ТО-ЗР
BD245=NPN===80W==45V=10A==
BD245=NPN===80W==100V=10A==
BD245A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=80 W=-=60=10 А=-=ТО-ЗР
BD245A=NPN=====60V===
BD245B=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80 W=-=80=10А=-=ТО-ЗР
BD245B=NPN=====80V===
BD245C=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80 W=-=100=10А=-=ТО-ЗР
BD246=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=80 W=-=45=10А=-=ТО-ЗР
BD246=PNP===80W==45V=10A==
BD246=PNP=====100V===
BD246A=Si dufuzyjny npn=większe od 40=-=80 W=-=60=10А=-=ТО-ЗР
BD246A=PNP=====60V===
BD246B=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80W=-=80=10А=-=ТО-ЗР
BD246B=PNP=====80V===
BD246C=Si dufuzyjny npn=większe od 20=-=80 W=-=100=10А=-=ТО-ЗР
BD249=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=45=25 А=-=ТО-ЗР
BD249=NPN===125W==45V=25A==
BD249=NPN===125W==60V=25A==TO3
BD249A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=60=25 А=-=ТО-ЗР
BD249B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=80=25 А=-=ТО-ЗР
BD249B=NPN=====80V===
BD249C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=100=25 А=-=ТО-ЗР
BD249C=NPN=====100V===
BD250=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=45=25 А=-=ТО-ЗР
BD250=PNP===125W==100V=25A==
BD250=PNP===125W==45V=25A==
BD250A=Si dufuzyjny npn=większe od 25=-=125W=-=60=25 А=-=ТО-ЗР
BD250A=PNP=====60V===
BD250B=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=80=25 А=-=ТО-ЗР
BD250B=PNP=====80V===
BD250C=Si dufuzyjny npn=większe od 10=-=125W=-=100=25 А=-=ТО-ЗР
BD251=40V=====3A=20W==
BD253A=NPN=====500V===
BD253C=NPN=====900V===
BD257/100=NPN=====100V===
BD257/45=NPN===125W==45V=25A==
BD257/60=NPN========
BD257/80=NPN=====80V===
BD258=PNP===125W==45V=25A==
BD258/100=PNP=====100V===
BD258/60=PNP=====60V===
BD260=NPN===30W==200V=2A==
BD261=NPN===30W==300V=5A==
BD262=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=36W=60=60=4А=150=SOT-32
BD262=PNP===36W==60V=4A==
BD262A=Si dufuzyjny pnp=większe od 750=2,5=36W=80=80=4А=150=SOT-32
BD262A=PNP=====80V===
BD262B=PNP=====100V===
BD262L=PNP=====45V===
BD263=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=36W=80=60=4А=150=SOT-32
BD263=NPN===36W==60V=4A==
BD263A=Si dufuzyjny pnp=większe od 750=2,5=36W=100=80=4А=150=SOT-32
BD263A=NPN=====80V===
BD263B=NPN=====100V===
BD263L=NPN=====45V===
BD264=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40W=60=60=4А=150=ТОР-66
BD264=PNP===40W==60V=4A==
BD264A=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40W=80=80=4А=150=ТОР-66
BD264A=PNP=====80V===
BD264B=PNP=====100V===
BD264L=PNP=====45V===
BD265=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40W=80=60=4А=150=ТОР-66
BD265=NPN=====45V===
BD265=NPN===40W==60V=4A==
BD265A=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=40 W=100=80=4А=150=ТОР-66
BD265A=NPN=====80V===
BD265B=NPN=====100V===
BD266=PNP===60W==60V=8A==
BD266A=PNP=====60V===
BD266B=PNP=====100V===
BD266L=PNP=====45===
BD267=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=55W=80=60=8A=150=TOP-66
BD267=NPN========
BD267=NPN===60W==60V=8A==
BD267A=Si dufuzyjny npn=większe od 750=2,5=55 W=100=80=8A=150=top-66
BD267A=NPN=====80V===
BD267B=NPN=====100V===
BD267L=NPN=====45V===
BD268=PNP===75W==60V=10A==
BD268A=PNP=====80V===
BD269=NPN===75W==60V=10A==
BD269A=NPN=====80V===
BD271=Si epitaksjalny npn=większe od 40=2=36W=55=45=4A=150=TOP-66
BD271=NPN===36W==55V=4A==
BD272=Si epitaksjalny pnp=większe od 40=2=36 W=55=45=4A=150=TOP-66
BD272=PNP===36W==55V=4A==
BD273=Si epitaksjalny npn=większe od 40=2=36W=80=60=4A=150=TOP-66
BD273=NPN===36W==80V=4A==
BD274=Si epitaksjalny pnp=większe od 40=2=36W=80=60=4A=150=TOP-66
BD274=PNP===36W==80V=4A==
BD275=Si epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 2=36W=100=80=4A=150=TOP-66
BD275=NPN===36W==100V=4A==
BD276=Si epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 2=36W=100=80=4A=150=TOP-66
BD276=PNP===36W==100V=4A==
BD277=PNP===70W==45V=7A==
BD278=NPN===75W==55V=10A==
BD279=NPN===10W==40V=2A==
BD280=PNP===10W==40V=2A==
BD281=NPN===36W==22V=4A==
BD282=PNP===36W==22V=4A==
BD283=NPN===36W==32V=4A==
BD284=PNP===36W==32V=4A==
BD285=NPN===36W==45V=4A==
BD286=PNP===36W==45V=4A==
BD287=PNP===36W==30V=12A==
BD288=PNP===36W==45=12A==
BD291=Si npn=większe od 30=3=60 W=(1)45=45=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD291=NPN===60W==45V=6A==
BD292=Si pnp=większe od 30=3=60 W=45(1)=45=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD292=PNP===60W==45V=6A==
BD293=Si npn=większe od 30=3=60 W=60(1)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD293=NPN===60W==60V=6A==
BD294=PNP===60W==60V=6A==
BD294=Si pnp=większe od 30=3=60 W=60(1)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD295=NPN===60W==80V=6A==
BD296=PNP=====80V=60W==
BD301=Si pnp=20-100==6W==200=7,5A==
BD301=NPN===55W==60V=8A==
BD302=PNP===55W==60V=6A==
BD302=Si npn=30-150=większe od 40=60W==200=10A==
BD303=NPN===55W==60V=8A==
BD303=Si npn=30-150=większe od 40=60W==200=10A==
BD304=PNP===55W==60V=8A==
BD304=Si pnp=20-100=większe od 40=60W==200=12A==
BD306=Si planarny npn=50-150=100=10W=36=36=2,5 A=125=SOT-32
BD306=NPN===10W==36V=2,5A==
BD307=Si planarny npn=50-150=100=10W=64=64=2,5 A=125=SOT-32
BD311=NPN===150W==60V=10A==
BD311=Si pnp=20-100=większe od 40=60W==200=12A==
BD312=Si npn=25-125=większe od 20=67W==300=10A==
BD312=PNP===150W==60V=10A==
BD313=NPN===150W==80V=10A==
BD313=Si npn=25-125=większe od 20=20W===10A==
BD314=Si npn=20-120=większe od 50=150W==300=25A==
BD314=PNP===150W==80V=10A==
BD315=Si npn=20-120=większe od 50=150W==400=25A==
BD315=NPN===200W==80V=16A==
BD316=Si npn=20-120=większe od 50=150W==300=25A==
BD316=PNP===200W==80V=16A==
BD317=Si npn=20-120=większe od 50=150W==400=25A==
BD318=PNP===200W==100V=16A==
BD318=Si npn=20-100=większe od 10=100W==210=15A==
BD320=NPN===5W==80V=1A==
BD320=Si npn=20-100=większe od 10=100W==300=15A==
BD321=NPN===5W==80V=2A==
BD321=Si npn=20-100=większe od 10=100W==400=15A==
BD322=NPN===7.5W==80V=1A==
BD322=Si npn=20-100=większe od 10=125W=        20=0        25=A==
BD323=NPN========
BD323=Si npn=20-100=większe od 10=125W==300=25A==
BD328=Si npn=20-100=większe od 10=125W==4X=25A==
BD328=NPN=====80V=2A==
BD329=Si npn=40-200=większe od 150=4W==45=5A==
BD329=NPN==130MHz=15W==32=3A==
BD329=Si planarny epitaksjalny npn=85-375=130=15W=(0,5)=20=3 A(2 A)=150=SOT-82
BD330=PNP===15W==32V=3A==
BD330=Si npn=40-200=większe od 150=40W==45=20A==
BD331=NPN===60W==60V=6A==
BD331=SDan=większe od 750=7=60 W=60(2)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD331=Si npn=40-200=większe od 120=40W==65=20A==
BD332=PNP===60W==60V=6A==
BD332=Si pnp=25-100=większe od 1=150W==100=10A==
BD332=SDap=większe od 750=7=60 W=60(2)=60=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD333=Si pnp=20-80=większe od 1=150W==120=10A==
BD333=NPN===60W==80V=6A==
BD333=SDan=większe od 750=7=60 W=80(2)=80=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD334=PNP===60W==80V=6A==
BD334=SDap=większe od 750=7=60 W=80(2)=80=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD334=Si pnp=15-60=większe od 1=150W==140=10A==
BD335=NPN===60W==100V=6A==
BD335=Si npn==7=60W===3A==
BD335=SDan=większe od 750=7=60 W=100(2)=100=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD336=PNP===60W==100V=6A==
BD336=Si npn==7=60W==700=3A==
BD336=SDap=większe od 750=7=60 W=100(2)=100=6 A(3 A)=150=SOT-82
BD337=NPN===60W==120V=6A==
BD337=Si npn==7=60W==600=5A==
BD338=Si npn==7=60W===5A==
BD338=PNP===60W==120V=6A==
BD342=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W==300=3A==
BD342=NPN===100W==40V=12A==
BD343=Si npn=30-150=większe od 2,5=ioow==350=3A==
BD343=PNP===100W==40V=12A==
BD361=NPN===15W==32V=3A==
BD361=Si npn=30-150=większe od 2,5=100W==400=3A==
BD361A=Si npn=10-100==ioow==250=10A==
BD362=PNP===15W==32V=3A==
BD362=Si npn=10-100==100W==300=10A==
BD362A=Si npn=10-100==ioow==350=10A==
BD363=NPN===75W==60V=6A==
BD364=NPN===200W==50V=25A==
BD364=Si npn=10-100==100W==400=10A==
BD365=PNP===200W==50V=25A==
BD365=Si npn=większe od 20==100W==300=15A==
BD366=NPN===200W==60V=25A==
BD366=Si npn=większe od 20==100W==400=15A==
BD367=PNP===200W==60V=25A==
BD367=Si npn=7-35=większe od 2=150W==350=15A==
BD368=NPN===200W==80V=25A==
BD368=Si npn=7-35=większe od 20=150W===15A==
BD369=PNP===200W==80V=25A==
BD369=Si npn=30-250==100W==200=5A==
BD370A=PNP===2,5W==45V=1,5A==
BD370A=Si npn=1k-20k==100W==60=15A==
BD370B=PNP=====60V===
BD370B=Si npn=1k-20k==100W==80=15A==
BD370C=PNP=====80V===
BD370C=Si npn=1k-20k==100W==100=15A==
BD370D=PNP=====100V===
BD370D=Si pnp=1k-20k==100W==60=15A==
BD371=NPN=====80V===
BD371A=NPN===2,5W==45V=1,5A==
BD371A=Si pnp=1k-20k==100W==80=15A==
BD371B=NPN===2,5W==60V=1,5A==
BD371B=Si pnp=1k-20k==ioow==100=15A==
BD371C=Si npn=większe od 1k==65W==60='8A==
BD371D=NPN=====100V===
BD371D=Si npn=większe od 1k==65W==80=8A==
BD372=PNP========
BD372A=Si npn=większe od 1k==65W==100=8A==
BD372B=Si pnp=większe od 1k==65W==60=8A==
BD372C=Si pnp=większe od 1k==65W==80=8A==
BD372D=Si pnp=większe od 1k==65W==100=8A==
BD373=NPN========
BD373A=Si npn=większe od 500==175W==60=15A==
BD373B=Si npn=większe od 500==175W==80=15A==
BD373C=Si npn=większe od 500==175W==100=15A==
BD373D=Si pnp=większe od 500==185W==60=15A==
BD375=PNP===25W==50V=2A==
BD375=NPN===25W==50V=2A==SOT32
BD377=NPN===25W==75V=2A==
BD378=PNP===25W==75V=2A==
BD379=NPN===25W==100V=2A==
BD380=PNP===25W==100V=2A==
BD385=NPN===10W==60V=1A==
BD385=Si pnp=większe od 500==175W==80=15A==
BD386=Si pnp=większe od 500==175W===15A==
BD386=PNP===10W==60V=1A==
BD387=Si npn=większe od 200==80W===15A==
BD387=NPN===10W==80V=1A==
BD388=Si npn=większe od 200==80W===15A==
BD388=PNP===10W==80V=1A==
BD389=NPN===10W==100V=1A==
BD389=Si npn=większe od 200==80W===15A==
BD390=PNP===10W==100V=1A==
BD390=Si npn=500-10k=większe od 10=150W===30A==
BD400=Si npn=większe od 40=-=8,5 W=170=100=1 A==SOT-32
BD400=NPN===20W==170V=1A==
BD401=NPN===50W==60V=10A==
BD402=PNP===50W==60V=10A==
BD403=NPN===50W==60V=10A==
BD404=PNP===50W==60V=10A==
BD410=Si npn=30-240=-=15W=500=325=1 A==SOT-32 -
BD410=NPN===20W==500V=1A==
BD410=Si npn=500-10k=większe od 10=150W===30A==
BD411=NPN===2W==50V=2A==
BD411=Si npn=500-10k=większe od 10=150W===30A==
BD412=NPN===2W==50V=2A==
BD412=Si npn=40-800=większe od 10=150W===10A==
BD413=PNP===2W==50V=2A==
BD413=Si npn=40-800=większe od 10=150W===10A==
BD414=PNP===2W==50V=2A==
BD414=Si npn=40-800=większe od 10=150W===10A==
BD415=NPN===2W==60V=1A==
BD415=Si pnp=20-70=większe od 0,8=100W===15A==
BD416=PNP===2W==60V=1A==
BD416=Si npn=20-70=większe od 0,8=100W===15A==
BD417=NPN===2W==80V=1A==
BD417=Si npn=125-500=350=300==50=100==
BD418=PNP===2W==80V=1A==
BD418=Si npn=125-900=350=300==30=100==
BD419=NPN===2W==100V=1A==
BD419=Si npn=240-900=350=300==30=100==
BD420=PNP===2W==100V=1A==
BD420=Si pnp=większe od 60=większe od 200=500==50=200==
BD421=Si pnp=większe od 80=większe od 200=500==30=200==
BD422=Si pnp=większe od 140=większe od 200=500==30=200==
BD424=NPN===2,5W==160V=.8A==
BD429=NPN===10W==32V=3A==
BD429=Si npn=125-500=większe od 150=350==45=200==
BD430=PNP===10W==32V=3A==
BD430=Si npn=125-900=większe od 150=350==30=210==
BD433=Si epitaksjalny npn=85-475=większe od 3=36W=20=20=4A=150=SOT-32
BD433=NPN===36W==22V=4A==
BD433=Si npn=240-900=większe od 150=350==30=200==
BD434=Si epitaksjalny pnp=85-475=większe od 3=36W=22=22=4A=150=SOR-32
BD434=PNP===36W==22V=4A==
BD434=Si npn=50-300=większe od 150=300==25=500==
BD435=Si epitaksjalny npn=85-475=większe od 3=36W=32=32=4A=150=SOT-32
BD435=NPN===15W==32V=3A==
BD435=NPN===36W==32V=4A==
BD435=Si npn=50-300=większe od 150=300==35=500==
BD436=Si epitaksjalny pnp=85-475=większe od 3=36W=32=32=4A=150=SOT-32
BD436=PNP===36W==32V=4A==
BD436=Si npn=100-300=większe od 150=300==35=500==
BD437=Si epitaksjalny npn=85-475=większe od 3=36W=45=45=4A=150=SOT-32
BD437=Si npn=50-300=większe od 150=300==45=500==
BD437=NPN===36W==45V=4A==
BD438=Si epitaksjalny pnp=85-475=większe od 3=36W=45=45=4A=150=SOT-32
BD438=PNP===36W==45V=4A==
BD438=Si npn=50-300=większe od 150=300==70=500==
BD439=Si npn=większe od 40=większe od 3=36W=-=60=4A=-=SOT-32
BD439=NPN===36W==60V=4A==
BD439=Si npn=większe od 20=większe od 200=300==12=500==
BD440=Si pnp=większe od 40=większe od 3=36W=-=60=4A=-=SOT-32
BD440=PNP===36W==60V=4A==
BD440=Si npn=50-200=większe od 200=300==15=500==
BD441=NPN===36W==80V=4A==
BD441=Si npn=większe od 40=większe od 400=300==12=500==
BD442=Si pnp=większe od 40=większe od 3=36W=-=80=4A=-=SOT-32
BD442=PNP===36W==80V=4A==
BD442=Si npn=40-120=większe od 500=300==15=500==
BD443=NPN===30W==120V=3A==
BD443=Si npn=40-120=większe od 500=300==15=500==
BD443A=NPN=====170V===
BD443A=Si npn=większe od 20=większe od 600=300==15=500==
BD450=NPN===115W==80V=15A==
BD450=Si npn=większe od 20=większe od 600=300==15=500==
BD451=NPN===115W==95V=15A==
BD451=Si npn=większe od 20=większe od 600=300==15=500==
BD461=Si dufuzyjny npn=80-320=-=30W=35=30=4A=-=SOT-32
BD461=NPN===30W==35V=4A==
BD462=Si dufuzyjny pnp=80-320=-=30W=35=30=4A=-=SOT-32
BD462=PNP===30W==35V=4A==
BD463=Si dufuzyjny npn=80-320=-=30W=-=35=4A=-=SOT-32
BD463=NPN===30W==35V=4A==
BD464=Si dufuzyjny pnp=80-320=-=30w=-=35=4A=-=SOT-32
BD464=PNP===30W==35V=4A==
BD466=Si dufuzyjny pnp=większe od 2000=-=8,5W=45=45=1,2 A=-=SOT-32
BD466=PNP=====45V===
BD466A=Si npn=większe od 100=większe od 600=300==15=500==
BD466A=PNP===8,5W==30V=1A==
BD466B=Si npn=25-150=większe od 1,3GHz=200==15=50==
BD466B=PNP=====45V===
BD466B=PNP=====45V===
BD477=Si dufuzyjny npn=większe od 200О=-=8,5 W=45=45=1,2 A=-=SOT-32
BD477A=Si npn=20-150=większe od 1GHz=200==12=50==
BD477A=NPN===8.5W==30V=1A==
BD477B=NPN=====45V===
BD477B=Si npn=100-250=większe od 1GHz=200==12=50==
BD487=PNP===12,5W==45V=12A==
BD487=Si npn==800=500==30=400==
BD488=Si npn=100-630=200=750==45=1A==
BD488=PNP===12,5W==30V=12A==
BD500=PNP===75W==60V=10A==
BD500=Si npn=100-630=200=750==25=1A==
BD501=Si npn=większe od 30=większe od 80=300==100=100==
BD501=NPN===75W==60V=10A==
BD505=NPN===10W==30V=2A==
BD505=Si npn=większe od 30=większe od 80=300==120=100==
BD506=Si npn=większe od 25=większe od 200=500==40=1A==
BD506=PNP===10W==30V=2A==
BD507=NPN==250MHz=10W==40V=2A==
BD507=Si npn=240-900=większe od 150=350==45=200==
BD508=PNP===10W==40V=2A==
BD508=Si npn=240-900=większe od 150=351==30=200==
BD509=NPN===10W==50V=2A==
BD509=Si npn=240-900=większe od 150=350==30=200==
BD510=PNP===10W==50V=2A==
BD510=Si npn=100-300=większe od 150=1W==45=2A==
BD512=P===10W==60V=1,5A==
BD515=NPN===10W==45V=2A==
BD515=Si npn=50-150=większe od 150=1W==60=2A==
BD516=Si npn=40-150=większe od 150=1W==60=2A==
BD517=NPN===10W==60V=2A==
BD517=NPN===2,5W==60V=1,5A==
BD517=NPN===10W==50V=2A==
BD518=Si npn=40-200=większe od 150=1W==100=2A==
BD518=PNP===10W==60V=2A==
BD519=NPN===10W==80V=2A==
BD519=NPN=====80V===
BD519=Si pnp=50-300=większe od 150=300==25=500==
BD51T=Si pnp=50-300=większe od 150=300==35=500==
BD520=PNP===10W==80V=2A==
BD520=Si pnp=100-300=większe od 150=300==35=500==
BD522=N===10W==60V=1,5A==
BD524=Si pnp=50-300=większe od 150=300==45=500==
BD524=NPN===5W==160V=.8A==
BD524=Si=50-300=większe od 150=300==70=500==
BD525=Si pnp=40-150=większe od 400=300==12=200==
BD526=PNP===10W==60V=2A==
BD526=Si pnp=100-630=200=750==45=1A==
BD527=NPN===10W==80V=2A==
BD527=NPN===10W==60V=2A==
BD527=Si pnp=100-630=200=750==45=1A==
BD528=Si pnp=większe od 30=większe od 80=300==100=100==
BD528=PNP===10W==80V=2A==
BD529=NPN===2W==100V=1A==
BD529=Si pnp=większe od 30=większe od 80=300==120=100==
BD529=NPN===10W==100V=2A==
BD530=Si pnp=100-300=większe od 150=1W==45=1A==
BD530=PNP===10W==100V=2A==
BD533=NPN===50W==45V=4A==
BD533=Si pnp=50-150=większe od 150=1W==60=1A==
BD534=Si pnp=40-150=większe od 150=1W==60=2A==
BD534=PNP===50W==45V=4A==
BD535=Si pnp=40-200=większe od 150=1W==100=2A==
BD536=Si npn=30-90==1W==60===
BD537=Si npn=30-90==1W==60=500==
BD538=Si npn=30-90==1W==60===
BD539=Si npn=30-90==1W==100===
BD540=Si npn=30-90==1W==100=500==
BD543=Si npn=30-90==1W==100===
BD544=Si npn=20-60=większe od 40=600==60=1A==
BD545=Si npn=20-60=większe od 40=800==35=1A==
BD546=Si npn=20-60=większe od 40=600==60=1A==
BD550=Si npn=40-120=większe od 50=600==60=1A==
BD561=Si npn=40-120=większe od 50=800==35=1A==
BD562=Si npn=40-120=większe od 100=600==60=1A==
BD575=Si npn=20-60=większe od 40=800==60=1A==
BD575=NPN===40W==45V=3A==
BD576=Si npn=40-120=większe od 50=600==120=1A==
BD577=Si npn=40-120=większe od 50=800==120=1A==
BD578=Si npn=40-120=większe od 60=870==80=1A==
BD579=Si npn=większe od 20=400=300==15=200==
BD580=Si npn=30-120=większe od 600=300==6===
BD580=Si npn=30-120=większe od 300=360==15===
BD581=Si npn=10-50=większe od 70=500==35=100==
BD582=Si npn=10-50=większe od 70=500==40=100==
BD585=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=40 W=45=45=4A=150=TOP-66
BD585=Si npn=20-60=większe od 40=400==60=1A==
BD586=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=40 W=45=45=4A=150=TOP-66
BD586=Si npn=40-120=większe od 50=400==60=1A==
BD587=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=40 W=60=60=4A=150=TOP-66
BD587=NPN=====60V===
BD587=Si npn=40-120=większe od 60=500==32=1A==
BD588=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=40 W=60=60=4A=150=TOP-66
BD588=Si npn=20-60=większe od 40=400==120=1A==
BD589=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 3=40 W=80=80=4A=150=TOP-66
BD589=Si npn=20-60=większe od 40=500==60=1A==
BD590=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 3=40 W=80=80=4 A=150=TOP-66
BD590=Si npn=40-120=większe od 50=400==120=1A==
BD591=Si npn=40-120=większe od 50=500==s0=1A==
BD592=Si pnp=20-45=większe od 50=400==35=500==
BD595=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=70 W=-=45=5A=-=TOP-66
BD595=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=55W=45=45=8A=150=TOP-66
BD595=Si pnp=20-45=większe od 50=500==35=500==
BD596=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=55W=45=45=8A=150=TOP-66
BD596=Si pnp=30-90=większe od 60=400==35=500==
BD597=Si epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66
BD597=Si pnp=30-90=większe od 60=500==35=500==
BD598=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=60=5A=-=TOP-66
BD598=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 3=55W=60=60=8A=150=TOP-66
BD598=Si pnp=15-45=większe od 140=300==20=50==
BD599=Si epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 3=55W=80=80=8A=150=TOP-66
BD599=Si pnp=30-120=większe od 140=300==20=50==
BD600=Si epitaksjalny pnp=większe od 15=większe od 3=55W=80=80=8A=150=TOP-66
BD600=Si npn=20-60=większe od 40=500==60=1A==
BD601=Si npn=40-120=większe od 50=500==60=1A==
BD602=Si npn=15-60=większe od 30=500==60=50==
BD605=Si npn=30-100=większe od 60=500==60=50==
BD606=Si npn=30-100=większe od 60=500==60=50==
BD607=NPN===50W==60V=10A==
BD607=Si npn=60-200=większe od 100=500==60=50==
BD608=Si npn=60-200=większe od 100=500==60=100==
BD609=Si npn=60-200=większe od 100=500==60=100==
BD610=Si npn=15-50=większe od 30=500==80=50==
BD611=Si npn=15-50=większe od 30=500==80=50==
BD612=Si npn=30-100=większe od 60=500==80=50==
BD613=Si npn=30-100=większe od 60=500==80=50==
BD614=Si npn=60-200=większe od 100=500==80=50==
BD615=Si npn=60-200=większe od 100=500==80=50==
BD616=PNP===10W==45V=2A==
BD616=Si npn=20-60=większe od 400=300==12=200==
BD617=Si npn=20-60=większe od 500=360==15=200==
BD618=Si npn=40-120=większe od 400=300==12=200==
BD619=Si npn=40-120=większe od 500=360==15=200==
BD620=Si npn=40-120=400=300==15=200==
BD633=Si npn=większe od 25=większe od 350=300==401=200==
BD634=Si npn=większe od 25=większe od 500=360==40=200==
BD635=Si npn=większe od 20=większe od 300=300==251=200==
BD636=Si npn=20-60=większe od 200=300==15=50==
BD637=Si npn=40-120=większe od 200=300==15=50==
BD638=Si npn=20-60=większe od 280=300==12=200==
BD643=Si npn=40-120=większe od 280=300==12=200==
BD643=SDan=większe od 750=-=62,5 W=45(2)=45=8 A;3 A)=150=TO-220
BD644=Si pnp=20-120=większe od 100=360==18===
BD644=SDap=większe od 7Ь0=-=62,6 W=45(2)=45=8 A(3 A)=150=TO-220
BD645=Si pnp=40-120=większe od 400=360==18=2==
BD645=SDap=większe od 750=7=62,5 W=60(2)=60=8 A(3 A)=150=TO-220
BD646=SDap=większe od 750=7=62,5 W=60(2)=60=8 A(3 A)=150=TO-220
BD646=Si npn=40-120=większe od 50=500==60===
BD647=Si npn=100-300=większe od 60=500==60===
BD647=SDan=większe od 750=7=62,5W=80(2)=80=8 A(3 A)=150=TO-220
BD648=Si npn=większe od 75=większe od 60=500==60===
BD649=Si npn=większe od 35=większe od 50=500==60===
BD649=SDan=większe od 750=7=62,5W=100(2)=100=8 A(3 A)=150=TO-220
BD650=Si npn=większe od 15=większe od 40=500==60===
BD650=SDap=większe od 750=7=62,5 W=100(2)=100=8 A(3 A)=150=TO-220
BD651=Si npn=30-120=większe od 300=360==15=500==
BD651=NPN========
BD652=Si npn=50-200=większe od 250=360==50===
BD663=Si npn=50-250=większe od 500=360==50===
BD664=Si npn=50-200=większe od 300=360==25=50==
BD675=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=40 W=45=45=4 A=150=SOT-32
BD675=NPN=====45V===
BD675=Si npn=20-200=większe od 500=2X==15===
BD675A=Si npn=20-200=większe od 600=200==15===
BD676=Si epitaksjalny pnp=większe od 750=większe od 1=40W=45=45=4A=150=SOT-32
BD676=Si npn=większe od 20=większe od 600=200==15=50==
BD676A=Si npn=40-120=większe od 30=500==45=30==
BD677=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=4ÓW=60=60=4A=150=SOT-32
BD677=Si npn=40-120=większe od 45=500==60=30==
BD677A=Si npn=100-300=większe od 30=500==45=30==
BD678=Si epitaksjalny pnp=większe od 750=większe od 1=40 W=60=60=4A=150=SOT-32
BD678=Si npn=100-300=większe od 45=500==60=30==
BD678A=Ge pnp=większe od 20=większe od 300=150==7=100==
BD679=Si epitaksjalny npn=większe od 750=większe od 1=40 W=80=80=4A=150=SOT-32
BD679=npn=większe od 20=większe od 300=150==7=100==
BD679A=Ge pnp=większe od 20=większe od 300=150==7=100==
BD680A=Si pnp=większe od 20=większe od 300=150==7=100==
BD681=SDan=większe od 750=7=40 W=100(2,5)=100=4A (1,5 A)=150=TO-126
BD681=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150==7=100==
BD682=npn=większe od 40=większe od 300=150==7=100==
BD683=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150==7=100==
BD684=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150==7=100==
BD695=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150==15=200==
BD695=Ge pnp=większe od 40=większe od 300=150==7=100==
BD696=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=45=5 A=-=TOP-66
BD696=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150==12=200==
BD696A=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150==12=200==
BD697=Ge pnp=większe od 17=większe od 250=150==7=200==
BD697A=Ge pnp=większe od 40=większe od 250=150==15=200==
BD698=Ge pnp=większe od 40=większe od 250=150==12=200==
BD698A=Si pnp=większe od 40=większe od 250=150==12=200==
BD699=Si pnp=większe od 40=większe od 250=150==7=200==
BD699A=Si npn=20-120=większe od 300=300==10=220==
BD700=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=80=5A=-=TOP-66
BD700=Si npn=20-120=większe od 300=300==10=220==
BD700A=Si pnp=35-140=większe od 100=350==15===
BD701=Si npn=większe od 750=większe od 1=70 W=-=100=5A=-=TOP-66
BD701=Si pnp=35-140=większe od 100=360==15=1==
BD702=Si pnp=większe od 750=większe od 1=70 W=-=100=5 A=-=TOP-66
BD702=Si pnp=większe od 35=większe od 100=360==12=200==
BD705=Si npn=większe od 4000=4,5=500==40=300==
BD708=Si npn=większe od 10=0,5=150W==30=7,5A==
BD709=Si npn=większe od 10=0,2=150W==30=7,5A==
BD712=Ge pnp=20-60=0,22=20W==30=3A==
BD733=Ge pnp=20-60=0,22=20W==40=3A==
BD734=Ge pnp=20-60=0,22=20W==50=3A==
BD735=Ge pnp=20-60=0,22=20W==60=3A==
BD736=Ge pnp=20-60=0,25=20W==30=3,5A==
BD737=Ge pnp=20-60=0,25=20W==40=3,5A==
BD738=Ge pnp=20-60=0,25=20W==50=3,5A==
BD743=Ge pnp=20-60=0,25=20W==60=3,5A==
BD744=Ge pnp=większe od 40=większe od 10=75W==100=20A==
BD745=Si npn=12-36=50=40W==80=8A==
BD746=Si npn=12-36=50=40W==120=8A==
BD775=Si npn=30-90=50=40W==80=8A==
BD776=Si npn=30-90=50=40W==120=8A==
BD777=Si npn=20-80=4=5W==200=200==
BD778=Si npn=20-80=4=5W==180=200==
BD779=Si npn=20-80=4=5W==125=200==
BD780=Si npn=20-80=większe od 3=600==100=200==
BD785=Ge pnp=20-60=1,5=85W==40=10A==
BD786=Si pnp=20-45=większe od 50=600==35=600==
BD787=Si pnp=20-45=większe od 50=600==40=600==
BD788=Si pnp=30-90=większe od 60=600==35=600==
BD789=Si pnp=30-90=większe od 60=600==40=600==
BD790=Si pnp=25-75=większe od 60=600==45=600==
BD791=Ge pnp=50-100=większe od 0,5=60W==40=10A==
BD792=Ge pnp=75-150=większe od 0,5=60W==40=10A==
BD795=Ge pnp=100-200=większe od 0,5=60W==40=10A==
BD796=Ge pnp=60-150=większe od 0,15=90W==20=20A==
BD797=Ge pnp=60-150=większe od 0,15=90W==20=20A==
BD798=Si npn=9-20==150==45=25==
BD799=Si npn=18-40==150==45=25==
BD800=Si npn=18-90==150==45=25==
BD801=Si npn=36-90==150==45=25==
BD802=Si npn=76-333==150==45=25==
BD805=Si npn=750=60=60===50==
BD806=Si npn=750=50=50===80==
BD807=Si npn=750=40=40===120==
BD808=Si npn=100-300=większe od 50=600==60=1A==
BD809=Si npn=20-60=1,5=5W==40=1,5A==
BD810=Si npn=20-60=1,5=5W==55=1,5A==
BD813=Si npn=35-100=1,5=5W==40=1,5A==
BD814=Si npn=35-100=1,5=5W==55=1,5A==
BD815=Si npn=20-60=1,25=25W==40=3A==
BD816=Si npn=20-60=1,25=25W==55=3A==
BD817=Si npn=35-100=1,25=25W==40=3A==
BD818=Si npn=35-100=1,25=25W==55=3A==
BD825=Si npn=15-45=1=75W==40=6A==
BD826=Si npn=15-45=1,5=75W==55=6A1==
BD827=Si npn=25-75=1,5=75W==40=6A==
BD828=Si npn=25-75=1,5=75W==55=6A==
BD829=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W==20=10A==
BD830=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W==30=10A==
BD839=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W==40=10A==
BD840=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W==50=10A==
BD841=Ge pnp=20-40=większe od 2k=106W==60=10A==
BD842=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W==20=10A==
BD843=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W==30=10A==
BD844=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W==40=10A==
BD861=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W==50=10A==
BD862=Ge pnp=35-70=większe od 2k=106W==60=10A==
BD863=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==20=10A==
BD864=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==30=10A==
BD865=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==40=10A==
BD866=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==50=10A==
BD875=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==60=10A==
BD876=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W==20=10A==
BD877=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W==30=10A==
BD878=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W==40=10A==
BD879=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W==50=10A==
BD880=Ge pnp=75-150=większe od 1k=106W==60=10A==
BD895=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W==20=20A==
BD895A=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W==30=20A==
BD896=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W==40=20A==
BD896A=Ge pnp=10-30=większe od 2k=106W==50=20A==
BD897=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W==20=20A==
BD897A=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W==30=20A==
BD898=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W==40=20A==
BD898A=Ge pnp=30-60=większe od 1k=106W==50=20A==
BD899=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==20=20A==
BD899A=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==30=20A==
BD900=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==40=20A==
BD900=PNP========
BD900A=Ge pnp=50-100=większe od 1k=106W==50=20A==
BD901=Si npn=20-50=większe od 30=600==60=50==
BD902=Si npn=40-100=większe od 60=600==60=50==
BD905=Si npn=80-200=większe od 60=600==60=50==
BD906=Si npn=20-50=większe od 30=600==80=50==
BD907=Si npn=40-100=większe od 60=600==80=50==
BD908=Si npn=80-200=większe od 60=600==80=50==
BD909=Si npn=40-120=większe od 60=800==75=1A==
BD910=Si npn=40-120=większe od 60=800==75=1A==
BD911=Ge pnp=35-140==106W==30=25A==
BD912=Ge pnp=35-140==106W==60=25A==
BD933=Ge pnp=35-140==106W==80=25A==
BD934=Si npn=100-300=większe od 70=800==75=1A==
BD935=Si npn=100-300=większe od 70=800==75=1A==
BD936=Ge pnp=30-75=większe od 15k=28W==25=3A==
BD937=Ge pnp=30-75=większe od 15k=28W==40=3A==
BD938=Si pnp=30-75=większe od 15k=28W==55=3A==
BD939=Ge pnp=30-75=większe od 15k=28W==65=3A==
BD940=Ge pnp=60-150=większe od 15k=28W==25=3A==
BD941=Ge pnp=60-150=większe od 15k=28W==40=3A==
BD942=Si pnp=60-150=większe od 15k=28W==55=3A==
BD943=npn=60-150=większe od 15k=28W==65=3A==
BD944=Si=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BD945=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BD946=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BD947=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BD948=Si npn=większe od 10=0,5=250W==250=30A==
BD949=Si npn=większe od 10=0,5=250W==300=30A==
BD950=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BD951=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BD952=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BD953=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BD954=Si npn=większe od 10=0,5=250W==250=30A==
BD955=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BD956=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BD975=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BD976=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BD977=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BD978=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BD979=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BD980=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BDP620=Si pnp=20-70=większe od 0,8=(117)W=100=60=15=175=CE20
BDP621=Si pnp=50-150=większe od 0,8=(117)W=100=60=15=175=CE20
BDT62=Si npn=40-120=większe od 50=800==60===
BDT63=Si npn=100-300=większe od 60=800==60===
BDT91=Si npn=40-120=większe od 50=800==80=500==
BDT92=Si npn=40-120=większe od 50=800==80=500==
BDT93=Si npn=10-30=większe od 50=125W==50=10A==
BDT94=Si npn=większe od 8=większe od 50=125W==50=10A==
BDT95=Si npn=20-60=większe od 50=125W==50=10A==
BDT96=Si npn=10-30=większe od 50=125W==50=10A==
BDV64=Si npn=większe od 8=większe od 50=125W==50=10A==
BDV65=Si npn=20-60=większe od 50=125W==50=10A==
BDV91=Ge pnp=30-170=większe od 20=50W==40=20A==
BDV92=Ge pnp=30-170=większe od 20=50W==50=20A==
BDV93=Ge pnp=34-65==225==601=500==
BDV94=Ge pnp=53-90=większe od 1,3=225==601=500==
BDV95=Ge pnp=72-121=większe od 1,5=225==60=500==
BDV96=Si npn=10-50=większe od 18=150W==60=20A==
BDW21=Si npn=10-50=większe od 18=150W==80=20A==
BDW22=Si npn=150-450=większe od 60=600==20=1A==
BDW23=Si npn=150-450=większe od 60=600==30=1A==
BDW24=Si npn=150-450=większe od 60=600==40=1A==
BDW25=Si npn=250-500=większe od 60=600==20=1A==
BDW39=Si npn=250-500=większe od 60=600==30=1A==
BDW40=Si npn=250-500=większe od 60=600==40=1A==
BDW41=Si npn=15-150=większe od 40=600==20=1A==
BDW42=c. npn=50-100=większe od 3k=170W==30=15A==
BDW44=Ge pnp=50-100=większe od 3k=170W==40=15A==
BDW45=Ge pnp=50-100=większe od 3k=170W==50=15A==
BDW46=Si npn=większe od 20==600==100=1A==
BDW47=Si npn=większe od 25==250==100===
BDW51=Si npn=większe od 25==600==100===
BDW52=Si pnp=15-60=większe od 40=600==20=600==
BDW53=Si npn=15-50=25k=150W==50=10A==
BDW54=Si npn=15-50=25k=150W==65=10A==
BDW55=Si npn=50-200==1W==60=1A==
BDW56=Ge pnp=20-50=większe od 0,5=200==105=200==
BDW57=Ge pnp=20-50=większe od 0,5=200==105=200==
BDW58=Ge pnp=40-100=większe od 0,75=200==105=200==
BDW59=Ge pnp=40-100=większe od 0,75=200==105=200==
BDW60=Si npn=100-300=większe od 50=800==75=500==
BDW63=Si npn=50-150=większe od 60=600==60=500==
BDW64=Si npn=50-150=większe od 60=600==60=500==
BDW73=Si npn=50-150=większe od 60=600==60=500==
BDW740=Ge pnp=10-60=większe od 2k=40W==10=3A==
BDW830=Ge pnp=20-60=większe od 5k=90W==15=5A==
BDW84=Ge pnp=20-200=większe od 2k=40W==10=3A==
BDW93=Ge pnp=50-140=większe od 1k=90W==15=5A==
BDW94=Ge pnp=10-200=większe od 2k=35W==15=3A==
BDX10=Si dufuzyjny npn=20-50=1,3=117W=100=80=15 A=100=TO-3
BDX10=Ge pnp=20-60=większe od 5k=90W==2C=5A==
BDX10C=Ge pnp=20-200=większe od 2k=35W==15=3A==
BDX11=Si dufuzyjny npn=20-70==117W=160=140=10 A=200=TO-3
BDX11=Ge pnp=50-140=większe od 1k=90W==20=5A==
BDX12=Si dufuzyjny npn=20-70==100W=140=120=5 A=200=TO-3
BDX12=Ge pnp=10-200=większe od 2k=35W==25=3A==
BDX13=Si dufuzyjny npn=20-50=1,3=117W=50=40=15 A=200=TO-3
BDX13=Ge pnp=20-60=większe od 5k=90W==40=5A==
BDX14=Si dufuzyjny pnp=25-100=większe od 0,8=29 W=90=55=4A=200=TO-66
BDX14=Ge pnp=20-200=większe od 2k=35W==25=3A==
BDX16=Si dufuzyjny pnp=20-80=większe od 0,8=25 W=160=140=ЗА=200=TO-66
BDX16=Ge pnp=50-140=większe od 1k=90W==40=5A==
BDX18=Si dufuzyjny pnp=20-70=większe od 0,8=117W=100=60=15A=200=TO-3
BDX18=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W==65=15A==
BDX18N=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W==55=15A==
BDX20=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W==45=15A==
BDX22=Si dufuzyjny npn=20-50==117W=160=140=10A=175=SOT-9
BDX23=Si dufuzyjny npn=20-50==117W==95=15 A=200=TO-3
BDX24=Si dufuzyjny npn=20-50==29 W=50=40=4A=200=TO-66
BDX25=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W==25=15A==
BDX27=Si epitaksjalny pnp=40-250=50=34 W=40=40=5=200=~TO-3
BDX27=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W==65=15A==
BDX28=Si epitaksjalny pnp==50=34 W=60=60=5=200=~TO-3
BDX28=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W==55=15A==
BDX29=—=40-160=50=34W=80=80=5=200=~ТО-3
BDX29=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W==45=15A==
BDX30=Si epitaksjalny pnp==50=34 W=125=125=5=200=~ТО-3
BDX30=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W==25=15A==
BDX31=Si npn=40-120=większe od 120=1W==65=1A==
BDX32=Si npn=40-120=większe od 120=1W==65=1A==
BDX33=Si npn=40-120=większe od 120=1W==65=1A==
BDX34=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BDX35=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BDX35=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BDX36=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BDX37=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15 W=120(0,9)=80=5 A(5 A)=150=TO-126
BDX37=Si npn=większe od 10=0,5=250W==250=30A==
BDX40=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 0,8=150W=100=60=20 A=200=ТО-3
BDX41=Si dufuzyjny npn=120-250=większe od 0,8=150W=50=40=30A=200=ТО-3
BDX42=SDan=większe od 2000=350=9W=60(1,3)=45=1 A (0,5 A)=150=TO-126
BDX42=Si npn=większe od 10=0,5=250W==300=30A==
BDX43=SDan=większe od 2000=350=9W       80=(1,3)      60=        1=A(0,5)     15=0        TO=-126
BDX43=Si npn=większe od 10=0,5=250W==350=30A==
BDX44=SDan=większe od 2000=350=9W=100(1,3)=80=1 A(0,5)=150=TO-126
BDX44=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BDX45=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BDX45=SDap=większe od 2000=1000=9W=69(1,3)=45=1 A(0,5)=150=TO-126
BDX46=SDap=większe od 2000=1000=9W=80(1,3)=60=1 A(0,5)=150=TO-126
BDX46=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BDX47=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BDX47=SDap=większe od 2000=1000=9W=100(1,3)=80=1 A(0,5)=150=TO-126
BDX51=Si dufuzyjny npn=15-60=0,04=120W=140=120=10A=200=то-з
BDX53=Si npn=większe od 10=0,5=250W==250=30A==
BDX54=Si npn=większe od 10=0,5=250W==300=30A==
BDX55=Si npn=większe od 10=0,5=250W==350=30A==
BDX56=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BDX57=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BDX5O=Si dufuzyjny npn=20-50=0,04=150W=160=140=16A=200=ТО-3
BDX62=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=90W=60=60=8A=200=ТО-3
BDX62=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BDX62A=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=90 W=80=80=8A=200=ТО-3
BDX63=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=90 W=80=60=8A=200=ТО-3
BDX63=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BDX64=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=117W=60=60=12A=200=ТО-3
BDX64=Si npn=większe od 10=0,5=250W==250=30A==
BDX64A=Si dufuzyjny pnp=większe od 1000=2,5=117W=80=80=12A=200=ТО-3
BDX65=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=117W=80=60=12A=200=ТО-3
BDX65=Si npn=większe od 10=0,5=250W==300=30A==
BDX65A=Si dufuzyjny npn=większe od 1000=2,5=117W=100=80=12A=200=ТО-3
BDX66=SDap=większe od 1000=7=150W=60(2)=60=16A (10 A)=200=TO-3
BDX66=Si npn=większe od 10=0,5=250W==350=30A==
BDX66A=SDap=większe od 1000=7=150W=80(2)=80=16 A (10 A)=200=TO-3
BDX66B=SDap=większe od 1000=7=150W=100(2)=100=16A (10 A)=200=то-з
BDX67=SDan=większe od 1000=7=150W=80(2)=60=16A (10 A)=200=TO-3
BDX67=Si npn=większe od 10=0,5=250W==50=30A==
BDX67B=SDan=większe od 1000=7=150W=120(2)=100=16A (10 A)=200=TO-3
BDX70=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=70=60=12A=150=Т-220АА
BDX70=Si npn=większe od 10=0,5=250W==100=30A==
BDX71=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=70=60=12A=150=ТО-220АВ
BDX71=Si npn=większe od 10=0,5=250W==150=30A==
BDX72=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=80=70=12A=150=Т-О220АА
BDX72=Si npn=większe od 10=0,5=250W==200=30A==
BDX73=Si dufuzyjny npn=20-80=0,8-2,8=75 W=80=70=12A=150=ТО-220АВ
BDX73=Si=większe od 10=0,5=250W==250=30A==
BDX74=Si dufuzyjny npn=15-60=0,8-2,8=75 W=45=40=16A=150=ТО-220АА
BDX74=Si npn=większe od 10=0,5=250W==300=30A==
BDX75=Si npn=większe od 10=0,5=250W==350=30A==
BDX77=Si epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 3=55W=80=80=8A=150=ТО-3
BDX77=Si npn=większe od 30=3=60 W=80(1)=80=8 A(3A)=150=TO-220
BDX77=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W==20=3A==
BDX78=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 3=55W=80=80=8A=150=ТО-3
BDX78=Si pnp=większe od 30=3=60 W=80(1)=80=8 A(3A=150=TO-220
BDX78=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W==30=3A==
BDX83=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W==45=3A==
BDX84=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W==60=3A==
BDX85=Ge pnp=30-60=większe od 12k=70W==65=3A==
BDX86=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W==20=3A==
BDX87=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W==30=3A==
BDX88=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W==45=3A==
BDX91=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W==60=3A==
BDX92=Ge pnp=50-100=większe od 12k=70W==65=3A==
BDX93=Ge pnp=100-300=większe od 3=12W==50=5A==
BDX94=Ge pnp=większe od 60=większe od 2=12W==40=5A==
BDX95=Si npn=20-60=większe od 10=30W==80=2A==
BDX96=Si npn=40-120=większe od 10=30W==80=2A==
BDY10=Si dufuzyjny npn=10-50=1,5=130W=50=50=2A=175=ТО-3
BDY11=Si dufuzyjny npn=10-50=1,5=130W=100=100=2A=175=ТО-3
BDY12=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=26 W=60=[60]=ЗА=175=SOT-9
BDY13=Si planarny epitaksjalny npn=100-250=większe od 30=26 W=80=[80]=ЗА=175=SOT-9
BDY15=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=11,5W=36=36=2,5 A=175=9A2
BDY16=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=100=115W=64=64=2,5 A=175=9A2
BDY17=Si dufuzyjny npn=większe od 10=1=115W=80=60=10A=200=TO-3
BDY18=Si dufuzyjny npn=większe od 10=1=115W=120=70=10A=200=TO-3
BDY19=Si dufuzyjny npn=większe od 10=1=115W=150=80=10A=200=TO-3
BDY20=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W==30=30A==
BDY21=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W==45=30A==
BDY22=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W==60=30A==
BDY23=Si dufuzyjny npn=-=większe od 10=87,5 W=60=60=6A=200=TO-3
BDY23=Ge pnp=50-100=większe od 2k=170W==75=30A==
BDY23A=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W==30=30A==
BDY24=Si dufuzyjny npn=15-180=większe od 10=87,5 W=100=90=6A=200=TO-3
BDY24=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W==45=30A==
BDY25=Si dufuzyjny npn=15-45=większe od 10=87,5 W=200=140=6A=200=TO-3
BDY25=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W==60=30A==
BDY26=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 10=87,5 W=300=180=6A=200=TO-3
BDY26=Ge pnp=80-160=większe od 2k=170W==75=30A==
BDY27=Si dufuzyjny npn=75-180=większe od 10=87,5 W=400=200=6A=200=TO-3
BDY27=Si npn=100-300=większe od 50=800==40=JA==
BDY27=Si npn=100-300=większe od 50=800==40=1A==
BDY28=Si dufuzyjny npn=-=większe od 10=87,5 W=500=250=6A=200=TO-3
BDY28=Si npn=100-300=większe od 50=800==40=1A==
BDY29=Si npn=40-120=większe od 50=800==50=1A==
BDY34=Si planarny epitaksjalny npn=30-300=większe od 80=21 W=45=40=ЗА=150=SOT-32
BDY37=Si npn=40-120=większe od 50=800==50=1A==
BDY38=Si dufuzyjny npn=większe od 30=1=115W=50=40=6A=200=TO-3
BDY38=Si npn=40-120=większe od 50=800==50=1A==
BDY42=Si npn=20-60=większe od 50=800==40=1A==
BDY43=Si npn=20-60=większe od 50=800==40=1A==
BDY43=Si npn=większe od 20=12=60 W=-=300=5 A=150=TO-3
BDY44=Si npn=20-60=większe od 50=800==40=1A==
BDY44=Si npn=większe od 20=12=60 W=-=350=5A=150=TO-3
BDY44=Si npn=większe od 20=13=95 W=-=250=15A=150=TO-3
BDY45=Si npn=większe od 20=13=95 W=-=250=15 A=150=TO-3
BDY45=Si npn=większe od 20=większe od 50=600==25=1A==
BDY46=Si npn=większe od 20=większe od 50=600==25=1A==
BDY47=Si npn=większe od 20=większe od 50=600==25=1A==
BDY47=Si npn=większe od 20=13=95 W=-=250=15A=150=TO-3
BDY53=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 20=60 W=100=60=12A=200=TO-3
BDY54=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 20=60 W=100=120=12A=200=TO-3
BDY55=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 10=115W=100=60=15A=200=TO-3
BDY56=Si dufuzyjny npn=20-70=większe od 10=115W=150=120=15A=200=TO-3
BDY57=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 10=175W=120=80=25 A=200=TO-3
BDY58=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 10=175W=160=125=25 A=200=TO-3
BDY58=Si npn=większe od 20=większe od 200=300==12=200==
BDY60=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=60=60=5A=175=TO-3
BDY61=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=60=60=5A=175=TO-3
BDY62=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=100=15W=30=30=5A=175=TO-3
BDY71=Si dufuzyjny npn=80-200=większe od 0,8=29 W=90=55=4A=200=TO-66
BDY71=Si npn=40-120=większe od 200=300==12=200==
BDY72=Si dufuzyjny npn=60-180=większe od 0,8=25 W=150=120=ЗА=200=TO-66
BDY72=Si npn=20-60=większe od 250=800==30=800==
BDY73=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 0,8=117W=100=60=15 A=200=TO-3
BDY73=npn=40-120=większe od 250=800==30=800==
BDY74=Si dufuzyjny npn=50-150=większe od 0,8=117W=150=120=10A=200=TO-3
BDY74=npn=40-120=większe od 250=800==40=800==
BDY76=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 0,8=150W=100=60=20 A=200=TO-3
BDY76=Si npn=40-120=większe od 250=800==40=800==
BDY77=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 0,8=150W=150=120=16A=200=TO-3
BDY78=Si dufuzyjny npn=25-100=większe od 8=25 W=90=55=4A=200=TO-66
BDY78=Si npn=40-120=większe od 250=800==30=800==
BDY79=Si dufuzyjny npn=25-100=większe od 8=25 W=150=120=4A=200=TO-66
BDY79=Si npn=100-300=większe od 250=800==30=800==
BDY80=npn=100-300=większe od 300=800==40=800==
BDY81=Si npn=100-300=większe od 300=800==40=800==
BDY82=Si npn=100-300=większe od 250=800==30=800==
BDY83=Si npn=20-60=większe od 250=500==30=800==
BDY87=Si dufuzyjny npn=większe od 2000=1,5=35W=20=20=8A=200=SOT-9
BDY88=Si dufuzyjny npn=większe od 2000=1,5=35W=40=40=8A=200=SOT-9
BDY89=Si dufuzyjny npn=większe od 2000=1,5=35W=60=60=8A=200=SOT-9
BDY90=Si planarny npn=30-120=większe od 45=40 W=120=100=10A=175=TO-3
BDY90=npn=40-120=większe od 250=500==30=800==
BDY91=Si planarny npn=30-120=większe od 45=40 W=100=80=10A=175=TO-3
BDY91=npn=40-120=większe od 250=500==40=800==
BDY92=Si planarny npn==większe od 45=40 W=80=60=10A=175=TO-3
BDY92=npn=100-300=większe od 250=500==30=800==
BDY93=Si planarny npn=15-60=12=30w=750=j 350=4A=150=TO-3
BDY93=Si npn=100-300=większe od 300=500==40=800==
BDY93/01=Si npn=50-200=większe od 50=600==60=500==
BDY94=Si planarny npn=25-80=12=30W=600=300=4A=150=TO-3
BDY94=Si npn=50-200=większe od 50=600==60=500==
BDY94/01=Si npn=40-120=większe od 250=800==40=500==
BDY95=Si planarny npn=25-80=12=30W=450=250=2,5 A=150=TO-3
BDY96=Si planarny npn=15-60=10=40 W=750=350=10 A=150=TO-3
BDY96=NPN=====700V===
BDY96=Si npn=większe od 100=0,5=150W==50=10A==
BDY96/01=Si npn=większe od 100=0,5=150W==100=10A==
BDY97=Si planarny npn=25-80=10=40 W=600=300=10A=150=TO-3
BDY97=Si npn=większe od 100=0,5=150W==150=10A==
BDY97/01=Si npn=większe od 100=0,5=150W==200=10A==
BDY98=Si planarny npn=25-80=10=40 W=400=250=10A=150=TO-3
BDY98=NPN===100W==350V=4A==
bf(U4=Si npn=większe od 400=0,5=150W==50=10A==
BF108=Si planarny npn=50>15=większe od 70=800=135=135=-=-=TO-5
BF109=Si mesa npn=większe od 20=większe od 80=600=135=135=50=175=TO-5
BF110=S2dn=większe od 30=150=2,5W=160=160=40=200=TO-39
BF111=Si planarny npn=większe od 20=120=3W=200=200=80=175=TO-39
BF115=Si planarny epitaksjalny npn=45-165=230=145=50=30=30=175=TO-72
BF115=Si npn=większe od 400=0,5=150W==100=10A==
BF117=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=680=140=140=100=175=TO-39
BF118=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=110=800=250=240=100=175=TO-39
BF119=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=110=800=160=160=100=175=TO-39
BF120=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=300=-=220=50=175=TO-18
BF121=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=350=330=40=30=25=125=ерох
BF123=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=550=330=40=30=25=125=ерох
BF136=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=120=875=190=190=50=200=TO-39
BF137=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=95=5 W=160=160=100=175=TO-39
BF140=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=800=135=135=50=200=TO-5
BF140A=Si planarny npn=większe od 15=większe od 40=800=-=150=30=200=TO-5
BF140D=Si planarny npn=większe od 15=większe od 35=800=150=150=50=200=TO-5
BF152=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=12=-=125=TO-18e
BF153=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 300=200=30=12=-=125=TO-18e
BF154=Si planarny npn=większe od 25=większe od 200=300=30=20=-=125=TO-5e
BF155=Si planarny npn=większe od 20==175=40=40=20=175=TO-72
BF155=Si npn=większe od 400=0,5=150W==150=10A==
BF156=Si planarny npn=większe od 30=większe od 30=800=120=120=-=200=TO-5
BF157B=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=800=175=175=-=200=TO-5
BF158=Si npn=większe od 400=0,5=150W==200=10A==
BF159=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=40=20=-=125=TO-18e
BF160=Si npn=15-60=większe od 51=600==20=500==
BF161=Si npn=40-125=większe od 100=600==20=500==
BF162=Si dufuzyjny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=-=125=TO-18e
BF163=Si dufuzyjny npn=większe od 30=większe od 400=200=40=40=-=125=TO-18e
BF165=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 200=300=30=15=-=125=TO-5e
BF166=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 400=175=40=40=-=175=TO-72
BF166=Si npn=40-120=większe od 250=360==15=225==
BF167=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 26=350=130=40=30=25=175=TO-72
BF167=Si npn=40-120=większe od 50=800==80=1A==
BF169=Si epitaksjalny npn=większe od 200=większe od 200=300=50=30=50=175=TO-18
BF173=Si npn=40-120=większe od 50=800==80=1A==
BF174=Si planarny npn=większe od 30=większe od 40=800=150=150=-=200=TO-5
BF175=Si planarny npn=70=550=175=40=40=-=175=TO-18
BF176=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=300-700=200=40=40=-=125=TO-5
BF177=Si planarny npn=większe od 20=120=600=100=60=50=200=TO-5
BF178=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7W=160=115=50=200=TO-5
BF179A=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7 W=160=160=50=175=TO-5
BF179B=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7 W=220=220=50=175=TO-5
BF179C=Si planarny npn=większe od 20=120=1,7W=250=250=50=175=TO-5
BF180=Si planarny npn=większe od 13=większe od 675=150=30=20=20=175=TO-72
BF180=Si npn=większe od 20=większe od 250=300==7=100==
BF181=Si planarny npn=większe od 13=większe od 600=150=30=20=20=175=TO-72
BF181=Si npn=większe od 40=większe od 250=300==7=100==
BF182=Si planarny npn=większe od 10=650=150=25=20=15=175=TO-72
BF182=Si pnp=większe od 20=większe od 250=150==7=1001==
BF183=Si planarny epitaksjalny npn=-=600=200=50=50=50==TO-72
BF183=Si planarny npn=większe od 10=800=150=25=20=15=175=TO-72
BF183=Si pnp=większe od 40=większe od 250=150==7=100==
BF184=Si planarny epitaksjalny npn=75-750=300=145=30=20=30=175=TO-72
BF184=Si npn=50-200=większe od 100=1W==45=1A==
BF185=Si planarny epitaksjalny npn=34-140=220=145=30=20=30=175=TO-72
BF185=Si npn=50-200=większe od 100=1W==45=1A==
BF187=Si planarny epitaksjalny npn=-=500=160=40=-=25=-=TO-72
BF189=Si planarny epitaksjalny npn=65-330=300=140=50=30=25=175=TO-72
BF194=Si planarny epitaksjalny npn=115=260=220=30=20=30=125=SOT-25
BF194=Ge pnp=35-140==106W==30=25A==
BF194B=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=300=160=30=20=30=125=SOT-25
BF195=Si planarny epitaksjalny npn=67=220=220=30=20=30=125=SOT-25
BF195=Si pnp=35-140==106W==60=25A==
BF195C=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 67=220=160=30=20=30=125=SOT-25
BF195D=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=220=160=30=20=30=125=SOT-25
BF196=Si planarny npn=większe od 25=400=250=40=30=25=125=SOT-25
BF196=Ge pnp=35-140==106W==80=25A==
BF197=Si planarny npn=większe od 38=550=250=40=25=25=125=SOT-25
BF197=Ge pnp=20-60==70W==30=10A==
BF198=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=400=500=40=30=25=50=TO-92
BF198=Ge pnp=20-60==70W==50=10A==
BF199=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=550=500=40=25=25=50=TO-72
BF199=Si pnp=20-60==70W==70=10A==
BF200=Si planarny npn=większe od 15=650=150=30=20=20=175=TO-72
BF200=Si pnp=50-120==70W==30=10A==
BF202=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 550=130=30=20=20=175=18A4
BF203=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=900=130=30=20=20=175=18A4
BF206=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=150=30=20=20=175=TO-72
BF207=Si planarny npn=większe od 25=większe od 250=150=40=30=25=175=TO-72R
BF208=Si planarny npn=większe od 40=większe od 350=200=40=25=25=175=.TO-72R
BF209=Si planarny npn=większe od 15=500=150=30=20=20=175=TO-72
BF212=Si planarny npn=większe od 15=700=150=30=20=20=175=TO-72
BF213=Si planarny npn=większe od 20=600=150=30=20=20=175=TO-72
BF214=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=250=165=30=30=30=175=TO-72R
BF215=Si planarny epitaksjalny npn=40-165=większe od 150=165=30=30=30=175=TO-72R
BF217=Si planarny epitaksjalny npn=250=260=200=40=-=20=175=TO-98
BF218=Si planarny epitaksjalny npn=75=260=200=40=-=20=175=TO-98
BF219=Si planarny epitaksjalny npn=350=260=200=40=-=20=175=TO-98
BF220=Si planarny epitaksjalny npn=500=260=200=40=-=20=175=TO-98
BF221=Si planarny epitaksjalny npn=20=135=300=30=-=-=-=TO-18
BF222=Si planarny epitaksjalny npn=354-70=135=300=30=-=-=-=TO-18
BF222=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=800=175=40=40=-=175=TO-72
BF222=Ge pnp=50-120==70W==50=10A==
BF223=Si planarny epitaksjalny npn=60=135=300=30=-=-=-=TO-18
BF223=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=850=350=35=25=40=140=SOT-25
BF224=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=850=250=45=30=50=-=ерох
BF224=Si pnp=50-120==70W==70=10A==
BF225=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 400=250=50=40=50=-=ерох
BF225=Si npn=40-120=większe od 60=800==35=1A==
BF226=Si planarny epitaksjalny npn=344-165=większe od 100=160=30=30=30=175=TO-72
BF227=Si planarny epitaksjalny npn=100=600=50=40=25=25=125=TOM-23
BF228=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=50=100=80=50=125=TOM-23
BF229=Si planarny epitaksjalny npn=115=260=50=30=20=30=125=TOM-23
BF230=Si planarny epitaksjalny npn=67=200=50=30=20=30=125=TOM-23
BF231=Si planarny npn=większe od 30=600=150=30=30=-=175=TO-72R
BF231=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=200=-=12=-=-=TO-72
BF232=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=600=270=-=48=30=175=TO-72
BF232=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=200=-=12=-=-=TO-72
BF233=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=200=-=12=-=-=TO-72
BF233=Si planarny epitaksjalny npn=404-70=250=300=30=30=30=125=RO-110
BF233=Si planarny epitaksjalny npn=40-70=250=300=30=30=30=125=Х65
BF233=Si npn=40-120=większe od 6=800==35=1A==
BF234=Si planarny npn==większe od 300=200=-=13=-==TO-18
BF234=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=większe od 150=300=30=30=30=125=RO-110
BF234=Si pnp=75-200=większe od 6=600==35=500==
BF235=Si planarny epitaksjalny npn=404-165=większe od 150=300=30=30=30=125=RO-110
BF236=Si planarny epitaksjalny npn=-=250=300=30=30=-=125=RO-110
BF237=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30==250=45=30=30=125=ерох
BF237=Si npn=większe od 50=większe od 100=800==20=500==
BF238=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60==250=45=30=30=125=ерох
BF238=Si npn=większe od 50=większe od 100=800==20=500==
BF240=Si planarny epitaksjalny npn=674-220=430=250=40=40=25=150=TO-92
BF240=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=135=300=15=15=100=175=TO-18
BF240=Si npn=większe od 50=większe od 100=500==20=500==
BF241=Si planarny epitaksjalny npn=60-120=90-250=300=30=30=100=175=TO-18
BF241=Si planarny epitaksjalny npn=604-120=135=250=40=40=25=150=TO-92
BF241=Si pnp==1=150==15=100==
BF242=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=90-250=300=30=30=100=175=TO-18
BF242A=Si planarny epitaksjalny npn=100-200=90-250=300=60=60=100=175=TO-18
BF243=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 80=200=35=32=50=125=SOT-30
BF243=Si planarny epitaksjalny npn=150-300=90-250=300=30=30=100=175=TO-18
BF244=Si planarny npn=250-600=90-250=300=30=30=100=175=TO-18
BF2444=Si pnp==1=150==15===
BF245=Si pnp==1=150==35=100==
BF246=Si pnp==1=150==35=100==
BF247a=Si npn=100-300=większe od 5=400==40=1A==
BF248=Si npn=40-120=większe od 50=400==50=1A==
BF249=Si npn=20-60=większe od 50=400==40=1A==
BF250=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=500=150=30=20=20=125=Х65
BF253=Si npn=20-60=większe od 50=400==25=1A==
BF254=Si planarny epitaksjalny npn=115=260=220=30=20=30=125=TO-92
BF254=Si npn=40-120=większe od 50=400==80=1A==
BF254=Si npn=40-120=większe od 5=400==80=1A==
BF255=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 22=większe od 400=175=40=40=20=175=SOT-30
BF255=Si planarny epitaksjalny npn=67=200=220=30=20=30=125=TO-92
BF255=Si npn=20-60=większe od 400=360==15=500==
BF255=Si npn=40-120=większe od 500=360==15=500==
BF2564=Si npn=40-120=większe od 500=360==15=500==
BF256L=Si npn=20-120=większe od 100=600==40=500==
BF257=Si npn=40=25=160=160=100=175=TO-39=CEMI
BF257=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=90=5W=160=160=100=175=TO-5
BF257=Si npn=20-120=większe od 100=600==40=500==
BF258=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=90=5W=250=250=100=175=TO-5
BF258=Si npn=40=25=250=250=100=175=TO-39=CEMI
BF258=Si npn=20-60=2=85W==60=2A==
BF259=Si npn=30=25=300=300=100=175=TO-39=CEMI
BF259=Si npn=20-60==85W==60=2A==
BF260=Si planarny npn=70=800=150=45=30=50=175=TO-72
BF261=Si planarny npn=większe od 20=550=175=50=50=20=175=TO-72
BF261=Si planarny npn=większe od 30=730=150=40=30=50=175=TO-72
BF262=Si planarny npn=większe od 13=650=120=30=20=20=125=-—
BF263=Si planarny npn=większe od 13=525-725=120=30=20=20=125=-
BF264=Si planarny npn=większe od 15=większe od 400=120=30=20=20=125=-
BF265=Si planarny npn=70=większe od 400=175==40=-=175=TO-72
BF267=Si planarny npn=większe od 24=350=130=40=30=25=175=TO-72 R
BF270=Si planarny npn=większe od 30=600=150=30=25=-=175=TO-72 R
BF270=Si pnp=większe od 1,0==500==201=10==
BF271=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=900=250=30=30=-=175=TO-72 R
BF271=Si pnp=2,2-5,0==500==20=10==
BF272=Si npn=40-120=większe od 30=300==45=30==
BF272A=Si npn=100-300=większe od 30=300==45=30==
BF272S=Si npn=40-120=większe od 60=450==751=500==
BF273=Si planarny npn=większe od 38=550=260=40=25=25=125=Х65
BF273=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=550=260=40=25=25=175=TO-72 R
BF273=Si planarny npn=większe od 35=większe od 400=200=25=25=50=125=ерох
BF273=Si npn=100-300=większe od 70=450==75=500==
BF274=Si planarny npn=większe od 70=większe od 400=200=25=25=50=125=ерох
BF274=Si pnp=20-45=większe od 50=450==35=300==
BF275=Si planarny npn=70=500=175=40=40=-=175=TO-72
BF277=Si planarny npn=większe od 26=350=130=40=30=25=125=Х65
BF279=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=500=150=30=20=20=125=Х65
BF281=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=700=150=30=20=20=125=Х65
BF282=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=600=150=30=20=20=125=Х65
BF284=Si planarny epitaksjalny npn=90-330=250=165=30=30=30=125=Х65
BF285=Si planarny epitaksjalny npn=40-165=większe od 150=165=30=30=30=125=Х65
BF287=Si planarny npn=większe od 40=800=220=40=40=20=200=TO-72R
BF287=Si pnp=30-90=większe od 60=450==35=300==
BF288=Si planarny npn=większe od 65=500=220=40=40=20=200=TO-72R
BF288=Si npn=20-60=większe od 40=450==40=300==
BF290=Si planarny npn=większe od 25=większe od 40=800=120=120=-=200=TO-5
BF290=Si planarny npn=większe od 50=większe od 700=220=40=40=20=200=TO-72R
BF291A=Si planarny npn=większe od 25=większe od 40=800=160=160==200=TO-5
BF2920=Si npn=40-120=większe od 40=450==40=300==
BF292A=Si planarny npn=większe od 30=większe od 30=800=150=150=300=200=TO-5
BF292B=Si planarny npn=większe od 30=większe od 30=800=190=190=300=200=TO-5
BF297=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=95=625=160=160=100=150=TO-92
BF297=Si npn=60-200=większe od 50=1W==90=1A==
BF298=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=95=625=250=250=100=150=TO-92
BF298=Si npn=60-200=większe od 50=1W==90=1A==
BF299=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=95=625=300=300=100=150=TO-92
BF299=Si pnp=20-60=większe od 140=300==20=100==
BF302=Si planarny npn=35-125=650=150=40=30=50=175=TO-72
BF303=Si planarny npn=110-220=500=150=40=30=50=175=TO-72
BF304=Si planarny npn=35-120=500=150=40=30=50=175=TO-72
BF305=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=100=600=185=150=100=200=TO-39
BF310=Si pnp=40-120=większe od 140=300==20=100==
BF311=Si npn=50-250=większe od 50=600==30=500==
BF314=Si planarny npn=większe od 28=450=300=30=30=25=150=TO-92
BF314=Si pnp=10-200=większe od 500=75==10=20==
BF316=Si planarny pnp=większe od 30=550=150=40=35=15=175=TO-72
BF316A=Si pnp=8-200=większe od 400=75==10=20==
BF3204=Si npn=większe od 50=większe od 20=300==30=100==
BF322=Si npn=większe od 50=większe od 20=300==45=100==
BF323=Si npn=40-120=większe od 80=500==45=1A==
BF324=Si planarny epitaksjalny pnp=45=350=250=30=30=25=150=SOT-30
BF324=Si npn=100-300=większe od 90=500==45=1A==
BF327=Si npn=40-120=większe od 80=500==110=500==
BF329=Si planarny npn=70=730=250=40=30=50=125=SOT-25
BF333=Si planarny epitaksjalny npn=35-117=400=250=30=20=30=125=SOT-25
BF334=Si planarny epitaksjalny npn=65-220=430=250=40=30=25=125=SOT-25
BF335=Si planarny epitaksjalny npn=35-125=370=250=40=30=25=125=SOT-25
BF336=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=3000=135=180=100=200=TO-39
BF336=Si npn=100-300=większe od 90=500==80=500==
BF337=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=3000=250=200=100=200=TO-39
BF337=Si npn=większe od 15=większe od 70=500==75=500==
BF338=Si planarny npn=większe od 20=większe od 80=3W=300=225=100=200=ТО-39
BF338=Si npn=większe od 35=większe od 80=500==75=500==
BF340=Si planarny epitaksjalny pnp=45-150=większe od 80=250=35=32=50=125=ерох
BF341=Si planarny epitaksjalny pnp=60-150=większe od 80=250=35=32=50=125=ерох
BF342=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 80=250=35=32=50=125=ерох
BF345=Si planarny epitaksjalny npn=40-115=500=150=30=20=50=175=ТО-18
BF348=Si npn=większe od 75=większe od 90=500==75=500==
BF349=Si npn=100-300=większe od 90=800==80=500==
BF350=Si npn=150-600=większe od 60=600==30=50==
BF351=Si npn=150-600=większe od 60=600==50=50==
BF352=Si npn=większe od 20=większe od 100=400==60=50==
BF353=Si npn=większe od 35=większe od 120=4X>==60=50==
BF354=Si npn=większe od 70=większe od 140=400==60=50==
BF355=Si npn=większe od 100=większe od 160=400==60=50==
BF356=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=1000=175=40=25=25=175=TO-72
BF356=Si npn=większe od 20=większe od 100=500==60=50==
BF357=Si npn=większe od 35=większe od 120=500==60=50==
BF357S=Si npn=większe od 70=większe od 140=500==60=50==
BF359=Si planarny epitaksjalny pnp=50=850=140=-=35=-=-=-
BF360=Si planarny epitaksjalny pnp=50=750=140=-=35=-=-=-
BF362=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=800=120=30=20=20=125=ТО-50
BF362=Si npn=większe od 100=większe od 160=500==60=50==
BF363=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=600-820=120=30=20=20=125=ТО-50
BF363=Si npn=większe od 20=większe od 250=600==20=1A==
BF366=Si npn=większe od 40=większe od 250=600==20=1A==
BF367=Si npn=30-350=większe od 50=600==40=500==
BF371=Si npn=50-200=większe od 50=600==40=500==
BF372=Si planarny pnp=większe od 25=większe od 450=150=40=35=20=175=ТО-72
BF373=Si npn=40-120=większe od 300=360==15===
BF374=Si npn=większe od 175=większe od 60=360==60=50==
BF375=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=1300=300=30=15=25=150=ТО-92
BF375=Si npn=większe od 250=większe od 60=360==60=50==
BF377=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=1300=300=30=15=25=150=ТО-92
BF379=Si planarny epitaksjalny pnp=80=520=250=40=25=25=150=ТО-92
BF380=Si npn=większe od 150=większe od 15=360==60=50==
BF382=Ge pnp=20-40=większe od 5k=170W==70=15A==
BF384=Si planarny epitaksjalny npn=75-750=800=250=30=20=30=150=ерох
BF385=Si planarny epitaksjalny npn=34-140=800=250=30=20=30=150=ерох
BF38F=Ge pnp=35-70=większe od 5k=170W==60=15A==
BF390=Si planarny epitaksjalny pnp=30-200==625=150=150=100=150=ТО-92
BF391=NPN==20MHz=0.9W==160V=1A==
BF391=Si pnp=25-50=większe od 5k=170W==80=15A==
BF392=npn=25-50=większe od 5k=170W==100=15A==
BF393=Si pnp=1,0-2,0==500==20=10==
BF394=Si pnp=1,5-3,0==500==20=10==
BF395=Si pnp=2,0-4,0==500==20=10==
BF397=Si planarny epitaksjalny pnp=40-250==625=90=90=100=150=ТО-92
BF397=Si pnp=1,0-2,2==500===10==
BF398=Si npn=50-150=większe od 350=360==20===
BF3H=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=750=350=35=25=40=140=SOT-30
BF403=Si npn=większe od 40=większe od 45=360==80=200==
BF404=Si npn=150-500=większe od 45=360==65=200==
BF405=Si npn=240-750=większe od 45=360==50=200==
BF406=Si npn=15-50=30=400==60=100==
BF4104=Si npn=30-100=60=400==60=100==
BF412=Si npn=większe od 30=120=300=-=130=50=-=ТО-92
BF414=Si npn=60-200=100=400==60=100==
BF415=Si npn=15-50=30=400==80=50==
BF416=Si npn=30-100=60=400==80=50==
BF417=Si npn=60-200=100=400==80=50==
BF418=Si npn=większe od 18=większe od 50=400==60=100==
BF419=Si npn=większe od 36=większe od 50=400==60=100==
BF420=Si npn=większe od 76=większe od 50=400==60=100==
BF421=Si npn=40-120=większe od 70=400==45=30==
BF422=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=60=830=250(20)=250=20A(25)=150=TO-18
BF422=Si npn=100-300=większe od 70=400==45=30==
BF423=Ge pnp=20-50==85W==80=10A==
BF423=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=60=830=250(20)=250=20A(25)=150=TO-18
BF440=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=250=300=40=40=25=125=ТО-92
BF440=Ge pnp=20-50==85W==120=10A==
BF441=Ge pnp=20-50==85W==160=10A==
BF44J=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=250=300=40=40=25=125=ТО-92
BF450=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=325=250=40=40=25=150=ТО-92
BF450=Si npn=50-150=większe od 250=800==30=800==
BF451=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=325=250=40=40=25=125=ТО-92
BF451=Si npn=100-300=większe od 250=800==30=800==
BF454=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=400=250=40=30=25=150=ТО-92
BF454=Si npn=50-150=większe od 250=500==30=800==
BF455=Si npn=100-300=większe od 250=500==30=800==
BF456=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40==7 W=160=160=100=150=SOT-32
BF456=Si npn=120-360=większe od 45=300==45=30==
BF457=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=6W=200=160=100=150=SOT-32
BF457=Si pnp=większe od 40=większe od 50=400==60=50==
BF458=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=6 W=250=250=100=150=SOT-32
BF458=Si pnp=większe od 70=większe od 70=400==60=50==
BF459=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=80=6W=300=300=100=150=SOT-32
BF459=Si pnp=większe od 115=większe od 90=400==60=50==
BF460=Si pnp=większe od 160=większe od 110=400==60=50==
BF461=Si npn=50-150=większe od 40=1W==80=1A==
BF462=Si pnp=15-50=większe od 30=400==60=50==
BF463=Si pnp=30-120=większe od 40=400==60=50==
BF464=Si pnp=60-240=większe od 60=400==60=50==
BF465=Si pnp=15-60=większe od 30=400==80=50==
BF466=Si pnp=30-120=większe od 40=400==80=50==
BF467=Si pnp=30-120=większe od 40=400==100=50==
BF468=Si pnp=60-240=większe od 60=400==80=50==
BF469=Si pnp=60-240=większe od 60=400==100=50==
BF470=Si pnp=większe od 18=większe od 20=400==60=50==
BF471=Si pnp=większe od 36=większe od 40=400==60=50==
BF472=Si pnp=większe od 76=większe od 60=400==60=50==
BF479=Si pnp=większe od 60=większe od 30=400==45=30==
BF479S=Si pnp=większe od 150=większe od 30=400==45=30==
BF479T=Si pnp=większe od 0,11==300==30=50==
BF480=Si pnp=większe od 0,33==300==30=50==
BF491=Si pnp=większe od 1,0==300==30=50==
BF492=Si pnp=większe od 2,5==300==30=50==
BF493=Si npn=20-200=większe od 500=300==15===
BF494=Si epitaksjalny pnp=33=260=300=30=20=30=150=SOT-54
BF494=Si npn=20-200=większe od 600=300==15=50==
BF495=Si npn=większe od 8=200=8,8W==60=1,5A==
BF495=Si epitaksjalny pnp=34=200=300=30=20=30=150=SOT-54
BF496=Si npn=50-300=większe od 35=600==45=30==
BF497=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=1000=200=40=25=50=125=ерох
BF502=Si npn=50-300=większe od 35=600==45=30==
BF503=Si npn=50-300=większe od 35=600==45=30==
BF505=Si npn=100-300=większe od 35=600==45=30==
BF506=Si npn=100-300=większe od 35=600==45=30==
BF506A=Si npn=100-300=większe od 35=600==45=30==
BF507=Si npn=50-200=większe od 60=600==60=500==
BF509=Si npn=50-200=większe od 60=600==60=500==
BF509S=Si npn=40-120=większe od 20=4W==60=5A==
BF510=Si mesa npn=większe od 20=100=150=30=30=50=150=ТО-18
BF511=Si mesa npn=większe od 20=100=150=50=50=50=150=ТО-18
BF516=Si planarny pnp=większe od 25=większe od 450=150=40=35=20=175=TO-72
BF516=Si npn=40-120=większe od 20=4W==80=5A==
BF519=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 150=(300)=70=50=50=150=TO-18
BF520=Si planarny epitaksjalny npn=20-300=większe od 150=(300)=50=30=50=150=TO-18
BF521=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 150=(300)=30=15=50=150=TO-18
BF523=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30==625=50=45=50=125=ерох
BF523=Si npn=90-360=66=300==30=50==
BF540=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60==250=50=45=50=125=ерох
BF540=Si npn=większe od 60=większe od 42=300==30=50==
BF541=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 45=-=250=50=45=50=125=ерох
BF541=Si npn=większe od 30=większe od 42=300===50==
BF542=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=-=250=50=45=50=125=ерох
BF542=Si pnp=30-130=większe od 100=360===500==
BF550=Si pnp=30-130=większe od 100=360===500==
BF554=Si npn=większe od 40=większe od 500=360===500==
BF559=Si planarny epitaksjalny pnp=50=850=140=-=35=50=-=-
BF560=Si planarny epitaksjalny pnp=50=850=140=-=35=50=-=-
BF562=Si npn=30-90==200==18=100==
BF568=Si npn=75-225==200==18=100==
BF569=Si npn=30-90=200=360==18=200==
BF579=Si npn=30-90=2O0=360==18=200==
BF594=Si planarny epitaksjalny npn=65-220==250=35=25=30=-=ерох
BF594=Si npn=75-225==200==18=25==
BF594=Si npn=30-90==200==18=25==
BF595=Si planarny epitaksjalny npn=35-125==250=35=25=30=-=ерох
BF595=Si npn=30-120=większe od 80=600==60=40==
BF595=Si npn=30-120=większe od 80=600==60=40==
BF596=Si npn=50-250=większe od 100=600==45=40==
BF597=Si npn=2k-10k=większe od 100=500===40==
BF599=Si npn=7k-501c=większe od 100=500===40==
BF606=Si npn=2k-10k=większe od 100=500===30==
BF606A=Si npn=30-90=większe od 15=1W===500==
BF606B=Si npn=75-150=większe od 15=1W===500==
BF615=Si npn=większe od 20=większe od 6O0=300===50==
BF616=Si npn=większe od 10=0,5=200W==50=20A==
BF617=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=20A==
BF618=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=20A==
BF622=Si npn=większe od 10=0,5=200W==200=20A==
BF623=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=20A==
BF642=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=20A==
BF643=Si npn=większe od 10=0,5=200W==50=20A==
BF657=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=20A==
BF658=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=20A==
BF659=Si npn=większe od 10=0,5=200W==200=20A==
BF660=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=20A==
BF666=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=20A==
BF667=Si npn=większe od 10=0,5=200W==50=20A==
BF668=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=20A==
BF679=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=20A==
BF679M=Si npn=większe od 10=0,5=200W==200=20A==
BF679S=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=20A==
BF679T=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=20A==
BF680=Si npn=większe od 10=0,5=200W==50=30A==
BF680A=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=30A==
BF680H=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=30A==
BF689=Si npn=większe od 10=0,5=200W==200=30A==
BF692=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=30A==
BF693=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=30A==
BF706=Si npn=większe od 10=0,5=200W==50=30A==
BF709=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=30A==
BF715=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=30A==
BF716=Si npn=większe od 10=0,5=200W==200=30A==
BF717=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=30A==
BF718=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=30A==
BF739=Si npn=większe od 10=0,5=200W==50=30A==
BF740=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=30A==
BF747=Si planarny epitaksjalny pnp=25-120=600=200=20=16=100=150=ТО-92
BF757=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=30A==
BF758=Si npn=większe od 10=0,5=200W==200=30A==
BF759=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=30A==
BF760=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=30A==
BF761=Si npn==0,5=200W==50=30A==
BF762=Si npn=większe od 10=0,5=200W==100=30A==
BF767=Si npn=większe od 10=0,5=200W==150=30A==
BF779=Si npn=większe od 10=0,5=200W===30A==
BF780=Si npn=większe od 10=0,5=200W==250=30A==
BF800=Si npn=większe od 10=0,5=200W==300=30A==
BF801=Si npn=2k-20k=większe od 10=500==40=200==
BF802=Si npn=20-50=większe od 250=800==35=800==
BF803=Si npn=40-120=większe od 250=800==35=800==
BF804=Si npn=100-300=większe od 250=800==35=800==
BF805=Si npn=100-300=większe od 250=800==35=800==
BF806=Si npn=20-60=większe od 250=500==35=800==
BF808=Si npn=40-120=większe od 250=500==35=800==
BF810=Si npn=100-300=większe od 250=500==35=800==
BF811=Si pnp=30-90=większe od 120=800==35=800==
BF815=Si pnp=30-90=większe od 120=800==35=800==
BF816=Si pnp=75-225=większe od 120=800==35=800==
BF817=Si pnp=75-225=większe od 120=800==35=800==
BF818=Si pnp=20-120=większe od 60=500==20=30==
BF847=Si pnp=20-120=większe od 60=500==20=30==
BF848=Si pnp=20-120=większe od 60=500==20=30==
BF849=Si pnp=40-120=większe od 60=500==20=30==
BF857=Si pnp=40-120=większe od 60=500==20=30==
BF858=Si pnp=40-120=większe od 60=500==20=30==
BF859=Si pnp=30-90=większe od 120=500==35=800==
BF869=Si pnp=75-225=większe od 120=500==35=800==
BF870=Si pnp=większe od 0,06==300==130=50==
BF871=Si pnp=większe od 0,18==300==30=50==
BF872=Si pnp=większe od 0,54==300==30=50==
BF900=Si pnp=większe od 1,4==300==130=50==
BF905=Si npn=30-120=większe od 250=360==30=800==
BF906=Si npn=30-120=większe od 250=800==30=800==
BF910=Si npn=40-140=większe od 250=360==20=800==
BF914=Si npn=40-140=większe od 250=800==20=800==
BF921S=Si npn=100-300=większe od 30=850==80=3A==
BF926=Si npn=40-120=większe od 30=850==80=3A==
BF936=Si npn=40-120=większe od 30=850==80=3A==
BF939=Si npn=20-60=większe od 30=850==80=3A==
BF960=Si npn=większe od 40=większe od 30=850==40=3A==
BF967=Si npn=100-300=większe od 30=850==40=3A==
BF968=Si npn=40-120=większe od 30=850==40=3A==
BF969=Si npn=20-60=większe od 30=850==40=3A==
BF969S=Si npn=30-150=większe od 1GHz=200==15=401==
BF96I=Si pnp=50-150=większe od 60=300==20=100==
BF970=Si pnp=25-150=większe od 45=300==20=100==
BF979=Si npn=30-200=większe od 150=800==25=1A==
BF979S=Si npn=20-200=większe od 150=800==25=1A==
BF981=Si npn=20-200=większe od 600=200==13=50==
BFF592=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=5000=180=20=15=25=150=
BFJ17=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 250=800=60=40=1 A=200=ТО-5
BFJ18=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 400=175=30=30=-=200=ТО-72
BFJ19=Si planarny npn=większe od 22=większe od 400=175=30=30=-=200=ТО-72
BFJ22=Si planarny pnp==większe od 700=175=-=35=-==ТО-72
BFJ23=Si planarny pnp==większe od 700=175=-=35=-==ТО-72
BFJ45=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=800=80=35=1 A=200=ТО-5
BFJ46=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 75=800=80=35=1 A=200=ТО-5
BFJ47=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 75=800=120=80=1 A=200=ТО-5
BFJ48=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 75=800=120=80=1 A=200=ТО-5
BFJ50=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 120=800=120=64=1 A=200=ТО-5
BFJ51=Si planarny pnp=większe od 40=większe od 60=800=-=35=-=-=ТО-5
BFJ52=Si planarny pnp=większe od 100=większe od 75=800=-=35=-=-=ТО-5
BFJ53=Si planarny pnp=większe od 100=większe od 120=800=-=64=-=-=ТО-5
BFJ54=Si planarny pnp=większe od 40=większe od 120=800=-=64=-=-=ТО-5
BFJ57=Si planarny npn=30-150=większe od 40=800=125=125=-=200=ТО-5
BFJ64=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 80=większe od 200=700=40=40=-=200=ТО-5
BFJ70=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 550=175=40=25=25=175=ТО-72
BFJ74=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=300=60=45=-=-=ТО-18
BFJ75=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 65=większe od 250=300=60=45=-=-=ТО-18
BFJ78=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=15=50=200=-
BFJ92=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 30=300=50=45=100=175=ТО-18
BFJ93=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 30=300=50=45=100=175=ТО-18
BFJ93=Si planarny npn=większe od 30=większe od 40=800=150=150=100=200=ТО-5
BFN16=Si npn=20-60=większe od 10=20W==80=2A==
BFN17=Si npn=40-120=większe od 10=20W==80=2A==
BFN18=Si npn=40-120=większe od 50=800==40=1A==
BFN19=Si npn=7,5-75=większe od 140=15W==40=2A==
BFN20=Si npn=większe od 5=200=17,5W==60=2,5A==
BFN22=Si npn=20-60=większe od 30=30W==60=5A==
BFN23=Si npn=40-120=większe od 50=30W==60=5A==
BFN2I=Si npn=20-60=większe od 30=30W===5A==
BFP167=Si npn=25=250=150=40=30=25=175=ТО-72
BFP173=Si npn=40=350=230=40=25=25=175=ТО-72
BFP177=Si npn=75=55=100=60=50=175=TO-39=CEMI
BFP178=Si npn=75=55=160=115=50=175=TO-39=CEMI
BFP179A=Si npn=75=55=160=115=50=175=TO-39=CEMI
BFP179B=Si npn=75=55=220=115=50=175=TO-39=CEMI
BFP179C=Si npn=75=55=250=115=50=175=TO-39=CEMI
BFP22=Si npn=40-120=większe od 50=30W===5A==
BFP23=Si npn=30-90=większe od 30=5W===5A==
BFP519=Si npn=150=25=70=50=50=150=TO-18=CEMI
BFP520=Si npn=150=25=50=30=50=150=TO-18=CEMI
BFP521=Si npn=150=25=30=15=50=150=TO-18=CEMI
BFP619=Si npn=150=25=70=50=50=125=TO-92=CEMI
BFP620=Si npn=150=25=50=30=50=125=TO-92=CEMI
BFP621=Si npn=150=25=30=15=50=125=TO-92=CEMI
BFP719=Si npn=250=25=-=15=100=120=CN-44=CEMI
BFP720=Si npn=250=25=-=15=100=120=CN-44=CEMI
BFP721=Si npn=250=25=-=30=100=120=CN-44=CEMI
BFP722=Si npn=250=25=-=25=100=120=CN-44=CEMI
BFQ!1=Si npn=50-150=większe od 30=5W===5A==
BFQ10=Si npn=30-90=większe od 30=30W===5A==
BFQ12=Si npn=50-150=większe od 30=30W===5A==
BFQ13=Si pnp=40-150=większe od 400=360===200==
BFQ15=Si pnp=40-120=większe od 800=360===200==
BFQ16=Si npn=40-120=większe od 120=500===1A==
BFQ17=Si npn=60-200=większe od 120=500===1A==
BFQ18=Si npn=50-200=większe od 100=500===1A==
BFQ18A=Si npn=125-625=większe od 60=300==30=50==
BFQ19=Si npn=125-625=większe od 60=300==30=50==
BFQ23=Si pnp=40-120=większe od 200=600===600==
BFQ24=Si pnp=40-120=większe od 200=600===600==
BFQ28=Si pnp=40-120=większe od 200=600===600==
BFQ29=Si pnp=40-120=większe od 200=600===600==
BFQ31=Si pnp=100-300=większe od 200=600===600==
BFQ31A=Si pnp=100-300=większe od 200=600===600==
BFQ31AR=Si pnp=100-300=większe od 200=600===600==
BFQ31R=Si pnp=100-300=większe od 200=600===600==
BFQ32=Si pnp=40-120=większe od 200=400===600==
BFQ33=Si pnp=40-120=większe od 200=400===600==
BFQ34=Si pnp=100-300=większe od 200=400===600==
BFQ42=Si pnp=100-300=większe od 200=400===600==
BFQ43=Si npn=60-240=większe od 60=600==45=30==
BFQ56=Si npn=150-600=większe od 60=600==45=30==
BFQ57=Si npn=60-240=większe od 60=600==45=30==
BFQ58=Si npn=60-240=większe od 60=600==45=30==
BFQ59=Si npn=150-600=większe od 60=600==45=30==
BFQ60=Si npn=150-600=większe od 60=600==45=30==
BFQ61=Si npn=60-240=większe od 60=600==45=30==
BFQ62=Si npn=150-600=większe od 60=600==45=30==
BFQ85=Si npn=60-240=większe od 60=600==60=30==
BFQ88=Si npn=60-240=większe od 60=600==60=30==
BFQ88A=Si npn=150-600=większe od 60=600==60=30==
BFQI4=Si npn=150-600=większe od 60=600==60=30==
BFR10=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=25=75=40=-=200=TO-39=SGS
BFR11=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=25=75=40=-=200=TO-18=SGS
BFR12=Si npn=większe od 480=45=-=30=300=150=TO-18=T
BFR14=Si epitaksjalny pnp=3400=-=-=12=30=150=TO-113=s
BFR14A=Si epitaksjalny pnp=5000==20=12=30=175=TO-113=s
BFR14A=Si npn=90-180=200=360==25=100==
BFR14B=Si npn=150-300=200=360==25=100==
BFR14C=Si npn=235-470=200=360==25=100==
BFR15=Si epitaksjalny pnp=3300=-=-=12=30=150=TO-72=s
BFR15A=Si npn=35-470=200=360==18=100==
BFR16=Si planarny npn=większe od 70=25=60=60=50=200=TO-18=SGS
BFR17=Si planarny npn=większe od 70=25=60=60=50=200=TO-18=SGS
BFR18=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=25=85=55=-=200=TO-18=SGS
BFR18=Si pnp=30-130=większe od 100=800==25=500==
BFR19=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=25=75=35=-=200=TO-5=SGS
BFR20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=25=75=35=-=200=TO-5=SGS
BFR21=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=25=120=70=-=200=TO-5=SGS
BFR22=Si planarny epitaksjalny npn==25=120=65=1 A=200=TO-39=ATES
BFR23=Si planarny epitaksjalny pnp=40-140=większe od 60=1 W=90=65=1 A=200=TO-39
BFR24=Si planarny epitaksjalny pnp=50-250=większe od 60=7W=60=40=1 A=200=TO-39
BFR25=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=375=120=120=-=175=TO-18
BFR28=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=500=200=30=20=50=200=-
BFR29=Si pnp=większe od 80=większe od 10=400==10=100==
BFR30=Si pnp=większe od 100=większe od 10=400==10=100==
BFR31=Si pnp=większe od 40=większe od 15=400==20=100==
BFR34=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=3300=200=-=12=30=125=TO-50
BFR34A=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=4200=200=-=12=30=125=TO-50
BFR34A=Si pnp=większe od 70=większe od 15=400==20=100==
BFR35=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=3300=200=-=12=30=125=SOT-23
BFR35A=Si pnp=większe od 30=większe od 5=400==35=100==
BFR35A=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=4500=200=-=12=30=125=TO-50
BFR35AR=Si pnp=większe od 50=większe od 5=400==35=100==
BFR36=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 1000=800=40=30=200=200=TO-39
BFR36=Si npn=6-60=większe od 100=25W==60===
BFR36A=Si npn=2,5-100=większe od 100=25W==40===
BFR37=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 800=250=30=30=50=200=TO-72
BFR37=Si npn=5-100=większe od 100=500==60=700==
BFR38=Si planarny epitaksjalny pnp==większe od 700=200=40=35=20=200=TO-72
BFR38=Si npn=5-100=większe od 100=700==60=700==
BFR44=Si npn=20-150=większe od 2O0=800==60=250==
BFR49=Si planarny epitaksjalny pnp=70-450==100=50=45=150=125=ерох
BFR49=Si npn=20-150=większe od 200=800==60=250==
BFR49=Si epitaksjalny pnp=10-16=5000=300=20=15=25=150=-
BFR53=Si epitaksjalny pnp=10,5-20=2000=180=18=10=50=150=SOT-23
BFR53=Si npn=20-150=większe od 200=500==60=250==
BFR53R=Si npn=40-120=większe od 250=600==20=600==
BFR57=Si npn=40-120=większe od 250=600===600==
BFR58=Si npn=100-300=większe od 250=600==20=600==
BFR59=Si npn=100-300=większe od 250=600===600==
BFR63=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=200=3,5W=40=25=200=150=SOT-18
BFR63=Si npn=60-240=większe od 60=300==45=30==
BFR64=Si planarny epitaksjalny npn==800=3,5W=40=25=200=150=SOT-48
BFR64=Si npn=150-600=większe od 60=300==45=30==
BFR65=Si npn=60-240=większe od 60=300==45=30==
BFR67=Si planarny epitaksjalny npn=110-220=większe od 100=100=50=45=150=125=ерох
BFR68=Si planarny epitaksjalny npn=110-800=większe od 100=100=30=20=150=125=ерох
BFR70=Si planarny epitaksjalny pnp=200-450=-=100=30=25=150=125=ерох
BFR71=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=120=85=55=200=125=ерох
BFR72=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 60=120=85=55=200=125=ерох
BFR73=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 80=120=60=60=200=125=ерох
BFR74=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 80=120=60=60=200=125=ерох
BFR75=Si planarny epitaksjalny npn=70-250=większe od 400=100=25=25=-=125=ерох
BFR76=Si planarny epitaksjalny pnp=70-250=większe od 300=100=20=20=-=125=ерох
BFR84=Si npn=150-600=większe od 60=300==45=30==
BFR90=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=5000=180=20=15=25=150=SOT-37
BFR90=Si npn=60-240=większe od 60=300==45=30==
BFR91=Si planarny epitaksjalny npn=25-150=5000=180=20=15=35=150=SOT-37
BFR91=Si npn=150-600=większe od 60=300==45=30==
BFR92=Si npn=60-240=większe od 60=300==60=30==
BFR92R=Si npn=150-600=większe od 60=300==60=30==
BFR93=Si planarny epitaksjalny npn=-=5000=180=18=10=35=150=
BFR93=Si npn=50-150=większe od 60=300==60=500==
BFR93R=Si npn=50-200=większe od 50=300==60=500==
BFR94=Si epitaksjalny pnp=13=3500=3,5W=30=25=150=200=SOT-48/3
BFR94=Si npn=50-200=większe od 50=300==60=500==
BFR95=Si npn=20-60=60=1W===3A==
BFR96=Si npn=20-60=60=1W===3A==
BFR96=Si epitaksjalny pnp=15=5000=500=20=15=75=175=SOT-37/4
BFR97=Si npn=40-120=60=1W===3A==
BFR98=Si npn=40-120=60=1W===3A==
BFR99=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 1400=225=30=25=50=200=ТО-72
BFR99=Si npn=25-75=większe od 30=1W===1,5A==
BFR99A=Si npn=25-75=większe od 30=1W===1,5A==
BFS10=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 500=5 W==55==200=TO-39
BFS12=Si planarny epitaksjalny pnp=40-150=większe od 150=800=40=40=-=200=TO-39
BFS13E.F,G=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=90=60=40=40==125=ерох
BFS14E,F,G=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=40=60=40=40==125=ерсх
BFS15E,F,G=Si planarny npn=większe od 55=400=60=40=30==125=ерох
BFS17=Si npn=60-120=większe od 30=1W===1,5A==
BFS17R=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=1000=110=25=15=25=125=ерох
BFS17R=Si npn=60-120=większe od 30=1W===1,5A==
BFS18=Si npn=25-75=większe od 30=2W===1,5A==
BFS18R=Si planarny epitaksjalny npn=35-125=200=110=30=20=30=125=ерох
BFS18R=Si npn=25-75=większe od 30=2W===1,5A==
BFS19=Si npn=60-120=większe od 30=2W===1,5A==
BFS19R=Si planarny epitaksjalny npn=65-225=260=110=30=20=30=125=ерох
BFS19R=Si npn=60-120=większe od 30=2W===1,5A==
BFS20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=110=30=20=25=125=ерох
BFS20=Si npn=30-120=większe od 350=360===500==
BFS20R=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 275=110=30=20=25=125=ерох
BFS20R=Si npn=25-125=większe od 600=300===50==
BFS21=Si npn=30-120=większe od 400=360===500==
BFS21A=Si pnp=30-120=większe od 400=360===200==
BFS22A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 4=175=8W=36=18=750=200=ТО-39
BFS22A=Si npn=30-120=większe od 350=360===500==
BFS23=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=500=8W=65=36=500=200=ТО-39
BFS23A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 4W=175=8W=65=36=500=200=ТО-39
BFS23A=Si npn=30-120=większe od 350=360===500==
BFS26E,F,G=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 50=550=60=20=20=-=125=ерох
BFS27E,F,G=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=400=60=20=20==125=ерох
BFS28=Si npn=30-120=większe od 250=800===1A==
BFS36=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=3W=50=30=300=150=
BFS36=Si planarny npn=100-300=większe od 30=350=45=45=500=175=ерох
BFS36A=Si planarny npn=100-400=większe od 30=350=30=30=500=175=ерох
BFS37=Si planarny pnp=100-300=większe od 30=350=45=45=500=175=ерох
BFS37A=Si planarny pnp=100-400=większe od 30=350=30=30=500=175=ерох
BFS38=Si planarny npn=100-300=większe od 150=350=45=45=500=175=ерох
BFS38A=Si planarny npn=50-300=większe od 150=350=25=25=500=175=ерох
BFS39=Si planarny npn=40-120=większe od 150=350=60=45=500=175=ерох
BFS40=Si planarny pnp=100-300=większe od 150=350=45=45=500=175=ерох
BFS40A=Si planarny pnp=50-300=większe od 150=350=25=25=500=175=ерох
BFS41=Si planarny pnp=40-120=większe od 150=350=45=45=500=175=ерох
BFS42=Si planarny npn=40-120=większe od 60=350=60=30=1 A=175=ерох
BFS43=Si planarny npn=60-200=większe od 60=350=60=60=1 A=175=ерох
BFS44=Si planarny pnp=40-120=większe od 60=350=60=30=1 A=175=ерох
BFS45=Si planarny pnp=60-200=większe od 60=350=60=60=1 A=175=ерох
BFS46=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=350=30=15=500=175=ерох
BFS46A=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=350=30=15=500=175=ерох
BFS50=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 600=2,75 W=36=18=400=200=ТО-39
BFS51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 400=5W=40=20=750=200=ТО-39
BFS55=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=2600=325=-=12=50=175=TO-72
BFS55=Si npn=100-300=większe od 100=800===1A==
BFS55A=Si npn=większe od 80=większe od 100=800===1A==
BFS55A=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4500=325=-=15=50=1/5=TO-72
BFS59=Si planarny npn=40-300=większe od 150=500=60=30=1 A=175=ерох
BFS59=Si npn=40-120=większe od 80=800===1A==
BFS60=Si planarny npn=100-300=większe od 150=500=60=40=1 A=175=ерох
BFS60=Si npn=większe od 30=większe od 80=800===1A==
BFS61=Si planarny npn=40-160=większe od 150=500=80=60=1 A=175=ерох
BFS62=Si pnp=20-60=większe od 60=25W===3A==
BFS69=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 50=100=30=25=100=125=ерох
BFS6F=Si pnp=20-60=większe od 60=25W===3A==
BFS85=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=większe od 1000=350=25=12=25=175=
BFS88=Si planarny npn=20-125=większe od 1300=350=30=15=25=175=
BFS89=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=90=5W=300=300=150=175=TO-39
BFS89=Si pnp=20-60=większe od 60=25W===3A==
BFS90=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30==800=140=140=100=200=ТО-39
BFS90=Si pnp=50-180=większe od 60=25W===3A==
BFS91=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40==800=80=80=100=200=ТО-39
BFS91=Si pnp=50-180=większe od 60=25W===3A==
BFS92=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=65=5W=100=60=1 A=200=ТО-39
BFS92=Si pnp=50-180=większe od 60=25W===3A==
BFS93=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 70=65=5W=100=60=1 A=200=ТО-39
BFS93=Si npn=większe od 30=większe od 50=360==70=500==
BFS94=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=65=5W=80=40=1 A=200=ТО-39
BFS94=Si npn=większe od 60=większe od 50=360==60=500==
BFS95=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 70=65=5W=40=35=1 A=200=ТО-39
BFS95=Si pnp=większe od 20=większe od 50=360==35=500==
BFS96-=Si pnp=większe od 40=większe od 50=360==30=500==
BFS97=Si npn=100-300=większe od 30=350==45=30==
BFS98'=Si npn=100-300=większe od 30=350==45=30==
BFS99=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20==300=120=90==175=ТО-18
BFSH=Si planarny npn=40-170=800=150=45=30=50=175=TO-72
BFT104=Si npn=100-300=większe od 30=350==45=30==
BFT11=Si npn=50-200=większe od 30=350==45=30==
BFT12=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=2000=700=25=15=150=150=ТО-50
BFT12=Si npn=50-200=większe od 30=350==45=30==
BFt14=Si planarny npn=większe od 30=większe od 80=590=160=145=50=175=TO-5
BFT19=Si npn=50-200=większe od 30=350==45=30==
BFT24=Si pnp=30-120=większe od 60=350==20=100==
BFT24=Si epitaksjalny pnp==2300=30=8=5=2,5 A=150=SOT-37/4
BFT25=Si pnp=350=1=100==1=20==
BFT25=Si epitaksjalny pnp=18=2300=30=8=5=2,5 A=150=SOT-23
BFT25R=Si pnp=350=1=100===20==
BFT28=Si npn=350=10=200===15==
BFT44=Si pnp=większe od 50=60=5W=300(5)=300=500(500)=200=TO-39
BFT45=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4500=250=-=15=50=150=TO-50
BFT45=Si pnp=większe od 50=60=5W=250(3)=250=500(500)=200=TO-39
BFT66=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4000=260=20=15=30=150=TO-72
BFT67=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=4000=260=20=15=30=150=TO-72
BFW16=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=1,5W=40=25=150=200=ТО-39
BFW20=Si planarny pnp=100-450=większe od 40=360=60=60==200=ТО-18
BFW22=Si planarny pnp=250-600=większe od 50=360=45=45==200=ТО-18
BFW29=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 70=80=600=50=30=400=175=ТО-5
BFW30=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1600=250=20=10=50=200=ТО-72
BFW37=Si planarny epitaksjalny npn=60=100=600=130=(130)=200=175=ТО-5
BFW46=Si planarny epitaksjalny npn=10-150=większe od 250=7W=36=18=500=200=TO-39
BFW57=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=80-180=300=80=60=500=125=SOT-25
BFW58=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=80-180=300=80=60=500=125=SOT-25
BFW59=Si epitaksjalny npn=większe od 45=80-180=300=40=35=500=125=SOT-25
BFW63=Si planarny npn=większe od 25=większe od 400=150=40=30=-=175=TO-72
BFW68=Si planarny npn=większe od 40=większe od 250=360=50=40=-=200=TO-18
BFW69=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=większe od 400=7W=65=40=1 A=200=TO-39
BFW71=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=60=-=200=TO-18
BFW73A=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 950=300=30=30=250=175=TO-46A
BFW74=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 950=300=30=30=250=175=TO-46
BFW75=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 3000=300=30=30=250=175=-
BFW76=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 1000=300=30=30=80=175=TO-46
BFW76A=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=300=30=30=80=175=TO-46
BFW77=Si planarny epitaksjalny npn=20-100=większe od 1000=250=30=30=80=175=TO-72
BFW77A=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=250=30=30=80=175=TO-72
BFW78=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=150=30=30=80=175=LID
BFW79=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 1300=1,5W=30=30=80=175=-
BFW87=Si planarny epitaksjalny pnp=80-320=większe od 100=300=60=60=500=125=ерох
BFW89=Si planarny epitaksjalny pnp=80-320=większe od 100=300=40=40=500=125=ерох
BFW98=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1300=1,75 W=36=18=400=200=strip
BFW99S=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=3000=200=-=12=20=200=TO-72
BFWE8=Si planarny epitaksjalny pnp=40-130=większe od 100=300=60=60=500=125=ерох
BFWM=Si planarny npn=większe od 30=większe od 450=150=40=30=-=175=TO-72
BFX10=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=зооо=200==12=20=200=18А4
BFX13=Si planarny epitaksjalny pnp=50-250=większe od 150=300=20=15=100=175=ТО-18
BFX14=Si planarny npn=50=530=800=25=15=300=175=ТО-5
BFX15=Si planarny npn=większe od 60=większe od 50=500=80=(60)=-=200=ТО-5
BFX17=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 250=800=60=40=1 A=200=ТО-5
BFX18=Si planarny npn=większe od 25=większe od 400=175=30=30==200=TO-72
BFX20=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72
BFX21=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72
BFX29=Si planarny pnp=50-200=większe od 100=500=60=60=600=200=TO-5
BFX31=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-18
BFX32=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=850=300=35=25=30=140=ерох
BFX33=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 480=2,85 W=55=30=400=200=TO-5
BFX33=NPN==400ms=1W==55V=.4A==
BFX34=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 70=5W=120=60=5 A=200=TO-5
BFX35=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 200=większe od 200=400=40=40=-=175=TO-18
BFX36=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 40=400=60=60=-=200=TO-5
BFX37=Si planarny epitaksjalny pnp=70-300=większe od 40=360=60=60=50=200=TO-18
BFX38=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 85=większe od 100=800=55=55=1 A=200=TO-5
BFX39=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=800=55=55=1 A=200=TO-5
BFX39=Si pnp=12-36=większe od 1=75W==60=3A==
BFX40=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 85=większe od 100=800=75=75=1 A=200=TO-5
BFX40=Si pnp=12-36=większe od 1=75W==80=3A==
BFX41=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=800=75=75=1 A=200=TO-5
BFX41=Si pnp=12-36=większe od 1=75W==100=3A==
BFX42=Si planarny epitaksjalny npn=90-300=większe od 1000=300=15=10=-=200=TO-46
BFX43=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==4M=5A==
BFX44=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 500=360=40=15=125=200=TO-18
BFX44=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==60=5A==
BFX45=Si planarny epitaksjalny npn=100-400=większe od 175=125=30=20=100=125=ерох
BFX47=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 1000=200=30=24=20=200=TO-72
BFX48=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 90=większe od 400=360=30=30=100=200=TO-18
BFX48=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==80=5A==
BFX49=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1200=1 W=65=36=200=200=strip
BFX50=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 60=500=80=35=1 A=175=TO-18
BFX50=Si pnp=10,,30=większe od 1=75W==100=5A==
BFX51=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==40=5A==
BFX52=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 50=500=40=20=1 A=175=TO-18
BFX52=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==60=5A==
BFX53=Si planarny epitaksjalny npn=15-125=większe od 1300=300=20=12=25.=150=ерох
BFX55=Si planarny epitaksjalny npn=30-160=większe od 500=2,2W=60=40=400=175=TO-39
BFX55=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==80=5A==
BFX59=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 600=370=30=20=100=175=TO-72
BFX59=Si pnp=10-30=większe od 1=75W==100=5A==
BFX59F=Si planarny epitaksjalny npn=30-200=większe od 600=370=30=20=100=175=TO-72
BFX60=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 400=370=40=25=25=175=TO-72
BFX60=Si pnp=20-60=większe od 1=8,7W==40=3A==
BFX61=Si planarny npn=15-40=180=6W=80=80=-=175=TO-5
BFX62=Si planarny npn=większe od 20=675=130=30=20=12=175=TO-72
BFX65=Si planarny epitaksjalny pnp=170=-=360=45=45=50=200=TO-18
BFX65=Si pnp=20-60=większe od 1=8,7W==60=3A==
BFX66=Si planarny npn=większe od 1600=-=500=100=60=-=200=TO-18
BFX66=Si pnp=20-60=większe od 1=8,7W==80=3A==
BFX67=Si planarny npn=7000-70000=-=500=60=60=500=200=TO-18
BFX67=Si pnp=30-120=większe od 400=360==20=200==
BFX68=Si planarny npn=100-300=większe od 70=700=75=50=-=200=TO-5
BFX68=Si npn=30-120=większe od 300=360==15=500==
BFX68A=Si planarny npn=większe od 100=większe od 70=800=80=40=-=200=TO-5
BFX68A=Si npn=50-150=większe od 350=360==15=500==
BFX69=Si planarny npn=40-120=większe od 60=800=75=50=-=200=TO-5
BFX69=Si npn=większe od 5=200=17,5W==60=2,5A==
BFX69A=Si planarny npn=większe od 40=większe od 60=800=80=40==200=TO-5
BFX69A=Si npn=18-55=większe od 1=117W==60=7,5A==
BFX69F=Si npn=18-55=większe od 1=117W==100=7,5A==
BFX70=Si planarny npn=50-150=większe od 80=500=100=60=500=200=TO-5
BFX70=Si npn=18-55=większe od 1=117W==160=7,5A==
BFX71=Si planarny npn=50-200=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5
BFX71=Si npn=20-70=większe od 1=117W==55=15A==
BFX72=Si planarny npn=50-200=większe od 50=500=100=60=500=200=TO-5
BFX72=Si npn=17-60=większe od 1=150W==90=15A==
BFX73=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=30=15=50=200=TO-18
BFX73=Si npn=12-36=większe od 1=200W==75=20A==
BFX74=Si planarny pnp=30-90=większe od 60=600=50=50=-=200=TO-5
BFX74=Si npn=9-25=większe od 1=150W==80=15A==
BFX74A=Si planarny pnp=większe od 30=większe od 100=800=60=60=-=200=TO-5
BFX74A=Si npn=9-25=większe od 1=150W==80=15A==
BFX77=Si planarny epitaksjalny npn=50=300=200=50=30=-=175=TO-72
BFX79=Si npn=9-25=większe od 1=150W==160=15A==
BFX80=Si planarny npn+p=większe od 150=większe od 40=400=60=60=-=200=TO-5
BFX80=Si pnp=50-150=większe od 175=1W==40=1A==
BFX81=Si planarny npn+p=większe od 40=większe od 350=380=25=20=-=200=TO-5
BFX81=Si pnp=50-150=większe od 175=1W==40=1A==
BFX84=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 50=800=100=60=1 A=200=TO-5
BFX84=Si pnp=30-90=większe od 150=1W==50=1A==
BFX85=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=800=100=60=1 A=200=TO-5
BFX85=Si pnp=30-90=większe od 150=1W==50=1A==
BFX86=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=800=40=35=1 A=200=TO-5
BFX87=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=600=50=50=600=200=TO-5
BFX87=Si npn=większe od 400=większe od 60=350==3=50==
BFX88=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=600=40=40=600=200=TO-5
BFX88=Si pnp=50-150=większe od 250=360==12=200==
BFX89=Si planarny epitaksjalny npn=20-125=1100=200=30=15=25=200=TO-72
BFX89=Si pnp=100-300=większe od 300=360==12=200==
BFX8ć=Si pnp=50-150=większe od 250=360==40=200==
BFX90=Si planarny epitaksjalny pnp=80-300=większe od 40=400=30=15=25=200=TO-18
BFX90=Si pnp=50-150=większe od 250=360==60=200==
BFX91=Si planarny epitaksjalny pnp=80-300=większe od 40=700=180=180=-=200=TO-39
BFX91=Si pnp=100-300=większe od 300=360==40=200==
BFX92=Si planarny npn=większe od 60=większe od 30=300=50=45=30=175=TO-18
BFX92=Si pnp=100-300=większe od 300=360==60=200==
BFX92A=Si planarny npn=40-120=większe od 60=360=60=60=50=200=TO-18
BFX92A=Si npn=30-90=większe od 200=1W==30=1A==
BFX93=Si planarny npn=większe od 150=większe od 30=300=50=45=30=175=TO-18
BFX93=Si npn=30-90=większe od 200=1W==30=1A==
BFX93A=Si planarny npn=100-500=większe od 60=360=60=60=50=200=TO-18
BFX93A=Si npn=25-75=większe od 175=1W==40=1A==
BFX94=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18
BFX94=Si npn=25-75=większe od 175=1W==40=1A==
BFX94A=Si npn=40-150=większe od 300=300==15=500==
BFX95=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18
BFX95=Si npn=większe od 40=większe od 150=1W==80=1,5A==
BFX95A=Si npn=20-55=większe od 20=83W==90=25A==
BFX96=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-39
BFX96=Si npn=20-80=większe od 20=83W==60=25A==
BFX96A=Si npn=20-55=większe od 20=125W==90=25A==
BFX97=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-39
BFX97=Si npn=20-80=większe od 20=125W==60=25A==
BFX97A=Si pnp=większe od 0,1==350==25=10==
BFX98=Si planarny npn=większe od 30=większe od 40=800=150=150=100=200=TO-5
BFX98=Si pnp=większe od 0,15==350==25=10==
BFX99=Si planarny npn=50-150=60-160=500=100=60=500=200=TO-5
BFXl9=Si planarny npn=większe od 20=większe od 400=175=30=30=-=200=TO-72
BFY10=Si mesa npn=25-50=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-5
BFY11=Si mesa npn=40-125=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-5
BFY12=Si mesa npn=20-40=większe od 100=550=40=40=100=175=TO-5
BFY14=Si mesa npn=większe od 12=większe od 80=550=110=110=30=175=TO5
BFY15=Si planarny npn=8-40=większe od 50=600=40=20=500=150=TO-5
BFY16=Si planarny npn=16-78=większe od 100=600=40=20=500=150=TO-5
BFY17=Si planarny npn=26-90=większe od 200=2,5W=40=25=100=175=TO-5
BFY18=Si planarny npn=26-90=większe od 200=1 W=40=25=100=175=TO-18
BFY19=Si planarny npn=większe od 50=większe od 300=1W=30=20=100=175=TO-18
BFY20=Si planarny npn=większe od 10=245=600=40=15=100=175=TO-5
BFY21=Si planarny npn=64=większe od 200=700=40==200=-=
BFY22=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=20=50=5=5=50=125=ерох
BFY23=Si planarny epitaksjalny npn=70-220=20=50=5=5=50=125=ерох
BFY23a=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 200=20=50=5=5=50=125=ерох
BFY24=Si planarny epitaksjalny npn=45-130=20=50=5=5=50=125=ерох
BFY26=Si planarny npn=26-90=większe od 200=1 W=60=40=100=175=TO-18
BFY27=Si planarny npn=40-160=większe od 250=320=70=50=-=200=TO-18
BFY28=Si planarny npn=większe od 50=większe od 300=1W=60=30=100=175=TO-18
BFY29=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=20=50=45=30=50=125=ерох
BFY2S=Si planarny npn=26-90=większe od 200=2,5W=60=40=100=175=TO-5
BFY30=Si planarny epitaksjalny npn=70-220=20=50=45=30=50=125=ерох
BFY33=Si planarny npn=większe od 35=100=2,6W=50=30=500=200=TO-39
BFY34=Si planarny npn=40-120=większe od 60=2,6W=75=50=500=200=TO-39
BFY37=Si planarny npn=większe od 35=większe od 200=1 W=25=20=100=175=TO-18
BFY39=Si planarny npn=większe od 35=150=1 W=45=25=100=175=TO-18
BFY39=Si pnp=10-70=większe od 400=100==20=50==
BFY40=Si planarny npn=większe od 50=60=3W=60=30=800=200=TO-5
BFY41=Si planarny npn=większe od 35==800=120=120=600=200=TO-5
BFY43=Si planarny npn=większe od 25=60=800=150==100=175=TO-5
BFY44=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=210=5W=80=60=1 A=200=TO-39
BFY45=Si planarny npn=większe od 40=130=2,5W==140=30=200=TO-39
BFY46=Si planarny npn=100-300=większe od 70=2,5W=75=50=500=200=TO-39
BFY47=Si planarny npn=50-250=większe od 30=75=5=5=50=125=ерох
BFY48=Si planarny npn=50-250=większe od 30=75=30=20=50=125=ерох
BFY49=Si planarny npn=50-150=większe od 30=75=45=30=50=125=ерох
BFY50=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 60=5W=80=35=1 A=200=TO-5
BFY50=Si pnp=10-70=większe od 400=100==20=50==
BFY51=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 50=5W=60=30=1 A=200=TO-5
BFY51=Si pnp=10-100=większe od 300=100==15=50==
BFY52=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 50=5W=40=20=1 A=200=TO-5
BFY52=Si pnp=10-100=większe od 300=100==15=50==
BFY53=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 50=800=30=20=1 A=200=TO-5
BFY53=Si pnp=większe od 10=większe od 250=100==25=50==
BFY55=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 60=4W=80=35=1 A=200=TO-5
BFY55=npn=większe od 10=większe od 250=100==25=50==
BFY56=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 40=800=80=45=-=200=TO-5
BFY56=Si pnp=większe od 5=większe od 250=100==20=50==
BFY56A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=800=80=55=1A=200=TO-39
BFY56A=Si pnp=większe od 5=większe od 250=100==20=50==
BFY57=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 40=800=125=125=-=200=TO-5
BFY57=Si npn=15,100=większe od 350=200==20=50==
BFY63=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 500=600=30=15=-=200=TO-5
BFY64=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 80=większe od 200=700=40=40=-=200=TO-5
BFY64=Si npn=15-100=większe od 350=200==20=50==
BFY65=Si npn=10-150=większe od 300=200==15=50==
BFY67A=Si planarny npn=większe od 40=większe od 60=3 W=60=40=500=200=TO-5
BFY67C=Si planarny npn=większe od 30=większe od 60=3 W=50=25=500=200=TO-5
BFY68=Si planarny npn=100-300=większe od 70=1,7W=75=50=500=200=TO-5
BFY68A=Si planarny npn=większe od 100=większe od 70=1,7 W=60=40=500=200=TO-5
BFY69=Si planarny epitaksjalny npn=40-65=większe od 50=105=25=15==125=TOM-13
BFY69A=Si planarny epitaksjalny npn=290-520=większe od 50=105=25=15=-=125=TOM-13
BFY69B=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 50=50=25=15=-=125=ерох
BFY6S=Si planarny npn=większe od 30=50=1350=100=90=50=175=TO-5
BFY70=Si planarny epitaksjalny npn=20>5=210=5W=60=40=1 A=200=TO-39
BFY72=Si planarny npn=40-150=większe od 250=800=50=28=-=200=TO-5
BFY72=Si npn=10-150=większe od 300=200==15=50==
BFY74=Si planarny npn=40-180=większe od 250=360=60=45=-=200=TO-18
BFY74=Si npn=większe od 10=większe od 250=200==25=50==
BFY75=Si planarny npn=65-300=większe od 250=360=60=45=-=200=TO-18
BFY75=Si npn=większe od 10=większe od 250=200==25=50==
BFY76=Si planarny npn=30-200=większe od 40=360=45=45=50=200=TO-18
BFY76=Si npn=większe od 10=większe od 250=200==20=50==
BFY77=Si planarny npn=80-600=większe od 40=360=45=45=50=200=TO-18
BFY77=Si npn=większe od 10=większe od 250=200==20=50==
BFY78=Si planarny npn=większe od 20=większe od 500=300=25=12=50=200=TO-18
BFY78=Si npn=20-60=większe od 200=800===250==
BFY79=Si planarny npn=większe od 30=większe od 400=300=30=30=-=200=TO-72
BFY80=Si planarny npn=większe od 30=50=260=100=80=100=175=TO-18
BFY80=Si npn=20-60=większe od 200=800===250==
BFY81=Si planarny npn=większe od 100=60=400=45=45=-=200=TO-5
BFY81=Si npn=5-50=większe od 100=700==60=700==
BFY82=Si planarny npn=większe od 50=większe od 250=400=60=45=-=200=TO-5
BFY82=Si npn=6-60=większe od 100=25W=====
BFY83=Si planarny npn=większe od 25=większe od 50=500=100=60=-=200=TO-5
BFY83=Si npn=60-120=większe od 200=300===100==
BFY84=Si planarny npn=większe od 20=większe od 600=300=30=12=-=200=TO-5
BFY84=Si npn=40-120=większe od 250=800===500==
BFY85=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 30=130=45=45=100=125=TO-5
BFY86=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 30=130=45=45=100=125=TO-5
BFY87=Si planarny epitaksjalny npn=40-65=większe od 50=50=25=15==125=TOM-23
BFY87A=Si planarny epitaksjalny npn=290-520=większe od 50=50=25=15=-=125=TOM-23
BFY88=Si npn=40-120=większe od 250=800===500==
BFY90=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 1000=175=30=15=25=200=TO-72
BFY90=Si npn=100-300=większe od 250=800===500==
BFY91=Si planarny epitaksjalny npn=60-240=60=415=45=45=-=200=TO-5
BFY91=Si npn=100-300=większe od 250=800===500==
BFY92=Si planarny epitaksjalny npn=60-240=60=415=45=45=-=200=TO-5
BFY92=Si npn=40-120=większe od 250=360===500==
BFY99=Si planarny npn=większe od 2,5=500=4,4W=65=65=1 A=200=TO-39
BFZ10=Si złączowy pnp=30=3,5=50=15=-=10=150=SO-328
BL.Y29=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=30W=100=80=-=200=ТО-59
BLW12=Si planarny npn==470==36=18===TO-131
BLW13=Si planarny npn==470=-=36=18=-=-=TO-129
BLW16=Si planarny npn=większe od 1,4=175=-=40=20=-=-=TO-39
BLW19=Si planarny npn=większe od 8=175=-=60=40=-=-=TO-117
BLW20=Si planarny npn=większe od 25=175=-=36=18=-=-=TO-117
BLW22=Si planarny npn===5W=40=20=-=-=TO-117
BLW23=Si planarny npn=większe od 5=175=-=55=30=-=-=TO-117
BLW24=Si planarny npn=większe od 17=175=-=60=40=-=-=TO-117
BLW25=Si planarny npn=większe od 40=175=-=65=35=-=-=strip
BLW29=Si npn=100-300=większe od 250=360===500==
BLW31=Si npn=30-120=większe od 450=600===1A==
BLW32=Si pnp=30-120=większe od 500=300===100==
BLW33=Si pnp=40-250=większe od 300=200==35=50==
BLW34=Si pnp=25-250=większe od 300=200==25=50==
BLW35=Si npn=-=800=15W=-=17=1,25 A=-=TO-60
BLW36=Si npn=-=700=25 W=-=17=2,5 A=-=TO-60
BLW39=Si npn=5-100=większe od 300=3,5W===500==
BLW42=Si npn=-=1000=8,8W=-=25=0,7 A=-=SOT-48
BLW43=Si npn=-=1000=15W=-=25=1 A=-=SOT-48
BLW44=Si npn=-=1000=43 W=-=25=2A=-=SOT-48
BLW60=Si epitaksjalny pnp=5,5=550=88=36=18=8A=200=SOT-56
BLW60=Si pnp=mniejsze od 0,1==300===10==
BLW60C=Si pnp=1-2==300===10==
BLW64=Si pnp=1,5-3==300===10==
BLW64=Si epitaksjalny pnp=9,5=900=40=60=30=4A=200=SOT-65
BLW75=Si pnp=2-4==300===10==
BLW76=Si pnp=1-2,2==300===10==
BLW77=Si pnp=0,6-1,8==350==20=10==
BLW78=Si pnp=0,6-1,8==350==20=10==
BLW79=Si pnp=0,6-1,8==350==20=10==
BLW80=Si pnp=0,6-1,8==350==20=10==
BLW81=Si pnp=40-300=większe od 60=600==45=30==
BLW82=Si pnp=40-300=większe od 60=600==45=30==
BLW83=Si pnp=40-300=większe od 60=600==45=30==
BLW84=Si pnp=100-300=większe od 60=600==45=30==
BLW85=Si pnp=100-300=większe od 60=600==45=30==
BLW86=Si pnp=100-300=większe od 60=600==45=30==
BLW87=Si npn=0,4-2,0==300==40=10==
BLW92=Si npn=-=1000=8,8W=-=30=0,7A=-=SOT-48
BLW93=Si npn=-=1000=15W=, -=30=1 A=-=SOT-48
BLW93=Si npn=0,25-1,0==300==40=10==
BLW94=Si npn=--=1000=43 W=-=30=2A=-=SOT-48
BLWf7=Si planarny npn=większe od 2=175=-=36=18=-=-=TO-131
BLX10=Si planarny npn=20-120=10=11 W=125=80=2A=200=TO-5
BLX12=Si planarny npn=20-120=10=11 W=170=120=2A=200=TO-5
BLX13=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=500=62,5W=65=36=ЗА=200=SOT-56
BLX13=Si npn=0,1-1,0==300==40=10==
BLX13C=Si npn=1-4,0==300==40=10==
BLX14=Si planarny epitaksjalny npn==250=88 W=85=36=4A=200=SOT-55
BLX14=Si npn=0,6-2,5==300==40=10==
BLX15=Si npn=0,3-2,5==300==40=10==
BLX16=Si planarny npn=20-120=10=15W=125=80=5 A=200=TO-5
BLX17=Si planarny npn=20-120=10=15W=145=100=5 A=200=TO-5
BLX18=Si planarny npn=20-120=10=15W=170=120=5A=200=TO-5
BLX19=Si planarny npn=20-120=10=75 W=125=80=5A=200=TO-61
BLX2=Si planarny npn=20-120=10=150 W=145=100=30 A=200=TO-63
BLX20=Si planarny npn=20-120=10=75 W=145=100=5 A=200=TO-61
BLX21=Si planarny npn=20-120=10=75 W=170=120=5 A=200=TO-61
BLX22=Si planarny npn=większe od 10=10=60 W=125=80=10 A=200=TO-59
BLX23=Si planarny npn=większe od 10=10=60 W=145=100=10A=200=TO-59
BLX24=Si planarny npn=większe od 10=10=60 W=170=120=10A=200=TO-59
BLX28=Si planarny npn=większe od 5=10=187W=125=80=40 A=200=TO-63
BLX30=Si planarny npn=większe od 5=10=187W=170=120=40 A=200=TO-63
BLX34=Si planarny npn=większe od 5=10=300W=125=30=80 A=200=TO-114
BLX35=Si planarny npn=większe od 5=10=300 W=145=100=80 A=200=TO-114
BLX39=Si pnp=25-500=większe od 400=150==10=100==
BLX40=Si planarny pnp=większe od 10=20=11 W=80=80=2A=200=TO-5
BLX42=Si planarny pnp=większe od 10=20=11 W=120=120=2A=200=TO-5
BLX47=Si planarny pnp=większe od 10=20=15W=100=100=5 A=200=TO-5
BLX4S=Si planarny pnp=większe od 10=20=15W=120=120=5 A=200=TO-5
BLX4S=Si planarny pnp=większe od 10=20=15W=80=80=5A=200=TO-5
BLX50=Si planarny pnp=30-120=20=45 W=100=100=5A=200=TO-59
BLX51=Si planarny pnp=30-120=20=45 W=120=120=5 A=200=TO-59
BLX52=Si planarny pnp=większe od 10=20=60 W=80=80=10A=200=TO-59
BLX53=Si planarny pnp=większe od 10=20=60 W=100=100=10A=200=TO-59
BLX54=Si planarny pnp=większe od 10=20=60 W=120=120=10A=200=TO-59
BLX55=Si planarny pnp=większe od 10=20=150W=80=80=30 A=200=TO-61
BLX56=Si planarny pnp=większe od 10=20=150W=100=100=30 A=200=TO-61
BLX57=Si planarny pnp=większe od 10=20=150W=120=120=30 A=200=TO-61
BLX58=Si planarny pnp=większe od 10=20=187W=80=80=40 A=200=TO-63
BLX59=Si planarny pnp=większe od 10=20=187W=100=100=40 A=200=TO-63
BLX60=Si planarny pnp=większe od 10=20=187W=120=120=40 A=200=TO-63
BLX61=Si planarny pnp=większe od 10=20=300W=80=80=60 A=200=TO-63
BLX62=Si planarny pnp=większe od 10=20=300W=100=100=60 A=200=TO-63
BLX63=Si planarny pnp=większe od 10=20=300W=120=120=60 A=200=TO-63
BLX65=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=900=3W=36=18=700=150=TO-39
BLX65=Si npn=10-100=500=11,6W==40=1,5A==
BLX66=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=900=4W=36=18=700=125=SO-105
BLX66=Si pnp=0,8-2,3==300==30=50==
BLX67=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=900=4,5W=36=18=700=125=SO-104
BLX67=Si pnp=1,5-2,3==300==30=50==
BLX68=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=800=8W=36=18=1 A=125=SOT-48
BLX68=Si pnp=1,5-3,0==300==30=50==
BLX69=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1000=50W=36=18=3,5A=200=SOT-48
BLX69=Si pnp=4,5-12,5==300==30=50==
BLX69A=Si pnp=7,5-12,5==300==30=50==
BLX82=Si planarny pnp=większe od 7=20=150W=60=60=20 A=200=TO-3
BLX83=Si planarny pnp=większe od 7=20=150W=5o=80=20 A=200=то-з
BLX84=Si planarny pnp=większe od 7=20=150W=100=100=20 A=200=то-з
BLX86=Si planarny npn=większe od 7=10=150W=80=80=20 A=200=то-з
BLX87=Si planarny npn=większe od 7=10=150W=200=100=20 A=200=то-з
BLX89=Si pnp=7,5-15==300===50==
BLX90=Si npn=400-800==360==18=100==
BLX91=Si planarny epitaksjalny npn==400=4 W=65=33=400=200=SOT-48
BLX91A=Si npn=250-500=120=360==25=100==
BLX92=Si planarny epitaksjalny npn==750=6W=65=33=700=125=SOT-48
BLX92A=Si npn=250-500=120=360==25===
BLX93=Si planarny epitaksjalny npn==800 470=12,5W=65=33=1 A=150=SOT-48
BLX93A=Si npn=150-300=120=360==25=100==
BLX94=Si planarny epitaksjalny npn==170=50W=65=33=2A=200=SOT-48
BLX94A=Si npn=90-180=120=360==25=100==
BLX95=Si npn=55-110=120=360==25=100==
BLX96=Si npn=6=1200=6,25 W=40=27=400=200=SOT-48/3
BLX96=Si npn=150-500==360==25=100==
BLX97=Si npn=90-500==360==25===
BLX97=Si npn=5,5=1200=12,5 W=40=27=800=200=SOT-48/3
BLX98=Si npn=5=1200=21,5 W=40=27=2A=200=SOT-48/3
BLY11=Si planarny npn=21-60=większe od 100=10W=40=20=500=150=ТО-З
BLY12=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=większe od 60=25 W=60=30=1,5 A=150=ТО-З
BLY14=Si npn=55-500==360==25=100==
BLY15A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=180=11,5W=64=64=2A=175=9 А2
BLY16=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250==64=64=1,5 A=175=9 А2
BLY17=Si planarny npn=większe od 5=większe od 50=100W=100=100=10 A=175=ТО-36
BLY17C=Si planarny npn=-=70=75 W=100=-=10A=175=ТО-36
BLY20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=300=14,5W=45=30=1 A=200=ТО-60
BLY21=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=300=14,5 W=70=45=1 A=200=ТО-60
BLY22=Si planarny npn=większe od 3=500=11,6W=65=40=1,5 A=200=ТО-60
BLY25=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 80=30W=120=80=-=200=ТО-59
BLY26=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 70=30W=120=80=-=200=ТО-59
BLY30=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 30=30 W=100=80=-=200=ТО-59
BLY33=Si planarny npn=większe od 10=większe od 250=5 W=66=33=500=150=ТО-39
BLY33=Si npn=55-800==360==25=100==
BLY34=Si planarny npn=większe od 10=większe od 250=5 W=40=20=500=150=ТО-39
BLY34=Si npn=75-225==560==25===
BLY35=Si npn=180-540==560==25=500==
BLY36=Si planarny npn=większe od 10=większe od 250=12W=40=20=2,5 A=150=ТО-60
BLY36=Si npn=75-225==560==50=500==
BLY37=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=800=10W=65=36=1 A=200=SOT-36
BLY38=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1000=5W=36=18=800=200=SOT-36
BLY39=Si npn=180-540==560==50===
BLY47=Si planarny npn=30-100=większe od 15=40 W=100=100=ЗА=175=ТО-З
BLY48A=Si planarny npn=60-200=większe od 15=40 W=100=75=ЗА=175=ТО-66
BLY49=Si planarny npn=30-100=większe od 15=40 W=250=150=ЗА=175=ТО-3
BLY49A=Si planarny npn=30-100=większe od 15=40 W=250=150=ЗА=175=ТО-66
BLY50=Si planarny npn=60-200=większe od 15=40 W=250=150=ЗА=175=ТО-3
BLY50A=Si planarny npn=60-200=15=40W=250=150=3 А=175=ТО-66
BLY53=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=470=10W=36=18=1,5А=200=SOT-36
BLY53A=Si npn=50-200=większe od 250=600==30=500==
BLY53B=Si npn=50-200=większe od 250=600==30===
BLY55=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 250=10W=40=20=1 А=150=ТО-60
BLY57=Si planarny epitaksjalny npn=5-150=większe od 250=11,6W=36=18=1 А=200=ТО-60
BLY58=Si planarny epitaksjalny npn=5-150=większe od 200=23 W=36=18=1,5 А=200=ТО-60
BLY59=Si planarny epitaksjalny npn=10-100=500=11,6W=65=40=500=200=ТО-60
BLY61=Si planarny npn=większe od 1=175=5W=36=18=500=200=ТО-39
BLY61=Si npn=50-200=większe od 250=600==30=500==
BLY62=Si planarny npn=większe od 5=175=11W=36=18=2А=200=ТО-117
BLY62=Si npn=75-225==360==25=500==
BLY63=Si planarny npn=większe od 15=175=17,5W=36=18=5 А=200=ТО-117
BLY63=Si npn=180-540==360==25=500==
BLY64=Si planarny npn=większe od 20=większe od 20=50W=80=60=5 А=200=ТО-59
BLY65=Si planarny pnp=większe od 20=większe od 60=50W=80=60=5 А=200=ТО-59
BLY66=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=30W=80=60=ЗА=200=ТО-59
BLY72=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 30=100W=80=60=10 А=200=ТО-61
BLY74=Si planarny npn=10-100=400=11,6W=65=40=1,5А=200=ТО-60
BLY76=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=470=5W=65=36=500=200=SOT-36
BLY78=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 350=8W=40=20=1 А=200=ТО-60
BLY79=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 300=16,5W=40=20=2А=200=ТО-60
BLY80=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 350=7,5W=40=20=1 А=200=-
BLY81=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 300=15,5W=40=20=2А=200=-
BLY83=Si planarny epitaksjalny npn==250=12W=66=33=2,5А=150=SOT-48
BLY83=Si npn=75-225==360==50=500==
BLY84=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=250=12W=40=20=2,5 А=150 ,=SOT-48
BLY84=Si npn=180-540==360==50=500==
BLY85=Si planarny epitaksjalny npn=-=-=12W=-=-=-=-=SOT-48
BLY85=Si npn=20-60=większe od 40=15W==60=5A==
BLY87=Si planarny epitaksjalny npn==700=16W=36=18=1,25 А=200=SOT-48
BLY87A=Si npn=9=700=17,5W=36=18=1,25 A=200=SOT-48/2
BLY87A=Si npn=20-60=większe od 40=15W==80=5A==
BLY87C=Si npn=40-120=większe od 40=15W==60=5A==
BLY88=Si planarny epitaksjalny npn==700=29 W=36=18=2,5 A=200=SOT-48
BLY88A=Si npn=40-120=większe od 40=15W==80=5A==
BLY88A=Si npn=7,5=700=32 W=36=18=2,5 A=200=SOT-48/2
BLY88C=Si npn=20-200=większe od 600=450==15=50==
BLY88T=Si npn=20-200=większe od 600=450==15=50==
BLY89=Si planarny epitaksjalny npn==700=44 W=36=18=3,5 A=200=SOT-48
BLY89A=Si npn=30-120=większe od 300=400==15===
BLY89A=Si npn=6=650=70 W=36=18=5 A=200=SOT-56
BLY89C=Si npn=30-120=większe od 200=600==12=1A==
BLY90=Si npn=5=550=130 W=36=18=8A=200=SOT-55
BLY90=Si npn=większe od 10=0,2=150W==50=7,5A==
BLY91=Si planarny epitaksjalny npn==500=16W=65=36=750=200=SOT-48
BLY91A=Si npn=większe od 10==150W==100=7,5A==
BLY91A=Si npn=12=500=17,5W=65=36=0,75 A=200=SOT-48/2
BLY91C=Si npn=większe od 10==150W==150=7,5A==
BLY92=Si planarny epitaksjalny npn==500=29 W=65=36=1,5 A=200=SOT-48
BLY92A=Si npn=10=500=32 W=65=36=1,5A=200=SOT-48/2
BLY92A=Si npn=większe od 10==150W==200=7,5A==
BLY92C=Si npn=większe od 10==150W==250=7,5A==
BLY93=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=500=44 W=65=36=2A=200=SOT-48
BLY93A=Si npn=9=500=32W=65=36=ЗА=200=SOT-56
BLY93A=Si npn=10-35==150W==300=7,5A==
BLY93C=Si npn=2,5-10,0==300==50=10==
BLY94=Si planarny epitaksjalny npn=10-120=500=130W=65=36=5 A=200=SOT-55
BLY94=Si npn=1,5-6,0==300==50=10==
BLY95=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 500=5W=55=31=1 A=175=-
BLY96=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 400=10W=55=31=2A=175=-
BLY97=Si planarny npn=większe od 10=większe od 250=10W=66=33=1 A=150=SOT-48
BLY97=Si npn=0,8-4,5==300==50=10==
BLY98=Si planarny npn=większe od 10=większe od 800=8W=55=35=1 A=150=SOT-48
BLYJ4=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 5=190=8,75 W=80=55=1 A=200=-
BPW17=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=1200=1,5W=40=25=150=200=ТО-39
BS544==40=-=770=(=51)=60=5=-=TO-39
BS548=npn=40=-=890=«0,5)=250=1=-=TO-39
BS549=npn=65=-=890=«0,5)=350=1=-=TO-39
BSR12=Si npn=40-160==10W==350=1A==
BSR12R=Si npn=40-160==10W==350=1A==
BSR30=Si npn=40-160==10W==250=1A==
BSR31=Si npn=40-160==10W==250=11A==
BSR32=Si npn=25-100==25W==140=4A==
BSR33=Si npn=20-70==117W==140=15A==
BSR40=Si npn=20-60=większe od 17=1W==50=1A==
BSR41=Si npn=20-60=większe od 17=1W==50=1A==
BSR42=Si npn=20-60=większe od 1=115W==60=7,5A==
BSR43=Si npn=20-60==115W==80=7,5A==
BSR50=Si npn=40-120==115W==60=7,5A==
BSR51=Si npn=40-120=większe od 1=115W==80=7,5A==
BSR52=Si npn=0,2-1,2==300==50=10==
BSR55=Si npn=0,15-0,9==300==50=10==
BSR60=Si npn=0,1,,0,6==300==50=10==
BSR61=Si npn=0,4-U==300==50=10==
BSR62=Si npn=0,3-0,9==300==50=10==
BSS10=Si npn=0,15-0,6==300==50=10==
BSS11=Si npn=2,5-10==300==50=10==
BSS12=Si npn=1,5-6==300==501=10==
BSS15=Si npn=0,8-4,5==300==50=10==
BSS16=Si pnp=40-120=większe od 175=1W==40=1A==
BSS18=Si pnp=40-120=większe od 175=1W==40=1A==
BSS1T=Si pnp=25-75=większe od 150=1W==50=1A==
BSS23=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=-=540=(0,75)=40=(1 A)=-=TO-19
BSS23=Si pnp=25-75=większe od 150=1W==50=1A==
BSS26=Si npn=100-350=większe od 20=4W==25=5A==
BSS27=Si epitaksjalny pnp=większe od 25=400=800=70(0,4)=45=1 A(500)=-=TO-39
BSS27=Si npn=większe od 100=0,5=150W==50=10A==
BSS28=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=400=800=50(0,4)=30=1 A(500)=-=TO-39
BSS28=Si npn=większe od 100=0,5=150W==100=10A==
BSS29=Si epitaksjalny pnp=większe od 20=400=800=50(0,5)=30=1 A(500)==TO-39
BSS29=Si npn=większe od 100=0,5=150W==150=10A==
BSS38=Si epitaksjalny pnp=większe od 20=60=300=120(0,7)=100=100(4)=-=SOT-54
BSS38=Si npn=większe od 100=0,5=150W==200=10A==
BSS40=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=200=360=60(0,3)=40=1 A(150)=-=TO-18
BSS40=Si npn=większe od 400=0,5=150W==50=10A==
BSS41=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=200=360=60(0,3)=30=1 A(150)=-=TO-18
BSS41=Si npn=większe od 400=0,5=150W==100=10A==
BSS42=Si epitaksjalny pnp=większe od 50=-=890=-(0,8)=120=1,5(1 A)=-=TO-39
BSS42=Si npn=większe od 400=0,5=150W==150=10A==
BSS43=Si npn=większe od 400=0,5=150W==200=10A==
BSS44=Si npn=25-150=większe od 750=200==15===
BSS45=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=-=770=-(1,4)=80=5 A(5 A)==TO-39
BSS46=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=-=r/0=-(1,4)=80=5 A(5 A==TO-39
BSS46=Si pnp=40-120=większe od 200=400==40=600==
BSS47=Si pnp=40-120=większe od 200=400==60=600==
BSS4S=Si pnp=100-300=większe od 200=400==40=600==
BSS50=Si pnp=większe od 2000=350=5=60(1,3)=45=1 A(500=-=TO-39
BSS50=Si pnp=100-300=większe od 200=400==60=600==
BSS51=Si pnp=większe od 2000=350=5W=80(1,3)=60=1 A(500=-=TO-39
BSS51=Si npn=20-60=większe od 10=115W==60=7,5A==
BSS52=Si pnp=większe od 2000=350=5W=100(1,3)=80=1 A(500=-=TO-39
BSS52=Si npn=20-60=większe od 10=115W==80=7,5A==
BSS56=Si npn=15-45=większe od 10=115W==100=7,5A==
BSS59=Si npn=40-120=większe od 10=115W==60=7,5A==
BSS60=Si pnp=większe od 2000=1000=5W=60 1,3)=45=1 A(500=-=TO-39
BSS60=Si npn=40-120=większe od 10=115W==80=7,5A==
BSS61=Si pnp=większe od 2000=1000=5W=80(1,3)=60=1 A(500=-=TO-39
BSS61=Si npn=100-300=większe od 150=1W==150=300==
BSS62=Si pnp=większe od 2000=1000=5W=100(1,3=80=1 A(500=200=TO-39
BSS62=Si npn=30-90=większe od 10=115W==100=7,5A==
BSS63=Si npn=40-120=większe od 400=150==8=25==
BSS63R=Si pnp=większe od 40=większe od 200=600==80=100==
BSS64=Si pnp=większe od 40=większe od 200=600==80=100==
BSS64R=Si pnp=większe od 40=większe od 150=600==120=100==
BSS65=Si pnp=większe od 40=większe od 150=600==120=100==
BSS65R=Si pnp=większe od 40=większe od 200=400==80=100==
BSS66=Si pnp=większe od 40=większe od 150=400==120=100==
BSS66R=Si npn=40-120=większe od 150=1W==100=500==
BSS67=Si npn=40-120=większe od 150=1W===500==
BSS67R=Si npn=100-300=większe od 150=1W==100=500==
BSS68=Si epitaksjalny pnp=większe od 30=50=300=110=100=100=150=TO-92
BSS68=Si npn=100-300=większe od 150=1W==100=500==
BSS69=Si npn=40-120=większe od 150=1W==150=300==
BSS69R=Si npn=40-120=większe od 150=1W==150=500==
BSS70=Si npn=100-300=większe od 150=1W==150=500==
BSS70R=Si pnp=100-300=większe od 200=700==45=600==
BSS71=Si pnp=100-300=większe od 200=700==60=600==
BSS72=Si pnp=100-300=większe od 200=400==45=600==
BSS73=Si pnp=100-300=większe od 200=400==60=600==
BSS74=Si npn=40-120=większe od 60=1W==40=3A==
BSS75=Si npn=40-120=większe od 60=1W==40=3A==
BSS76=Si npn=30-150=większe od 60=1W==50=3A==
BSS77=Si npn=30-150=większe od 60=1W==50=3A==
BSS78=Si npn=40-120=większe od 500=400==20=500==
BSS79=Si npn=100-300=większe od 500=400==20=500==
BSS80=Si npn=25-150=większe od 350=360==10=500==
BSS81=Si npn=30-120=większe od 450=360==15=500==
BSS82=Si npn=większe od 10=większe od 250=800==35=1A==
BSV10=Si npn=10-80=większe od 150=60W==60=5A==
BSV11=Si npn=większe od 25=większe od 600=300==25=100==
BSV12=Si pnp=40-120=większe od 250=360==20=200==
BSV15=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=większe od 50=3,2W=40=40=1 A=175=TO-39
BSV15=Si pnp=30-120=większe od 700=360==12=200==
BSV16=Si pnp=100-500=większe od 45=400==50=100==
BSV17=Si planarny epitaksjalny pnp=40-100=większe od 50=5W=90=80=1 A=200=TO-39
BSV17=Si pnp=100,,300=większe od 60=400==45=100==
BSV21=Si pnp=100-500=większe od 60=400==60=100==
BSV23=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=(20)=500=125=ерох
BSV24=Si planarny npn=50-200=większe od 200=300=20=15=500=125=ерох
BSV25=Si planarny npn=większe od 35=większe od 400=300=30=13=500=125=ерох
BSV26=Si planarny npn=40-120=większe od 500=300=40=15=500=125=ерох
BSV27=Si planarny npn=40-120=większe od 500=300=40=15=500=125=ерох
BSV29=Si planarny npn=większe od 30==300=120=(120)=100=125=ерох
BSV33=Si planarny pnp=40-150=400=150=12=12=200=125=ерох
BSV35=Si planarny npn=40-120=większe od 500=350=40=15=500=175=SOT-23
BSV35A=Si planarny npn=większe od 20=większe od 300=350=25=20=500=175=SOT-23'
BSV36=Si planarny npn=30-150=większe od 600=350=15=6=500=175=SOT-23
BSV37=Si planarny pnp=40-150=większe od 400=350=12=12=500=175=SOT-23
BSV41=Si planarny npn=100-200=większe od 300=-=20=20=100=-=ТО-18
BSV42=Si planarny epitaksjalny pnp=75-150=większe od 200=600=70=70=500=200=ТО-5
BSV43=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=600=60=60=500=200=ТО-5
BSV44=Si planarny epitaksjalny pnp==większe od 200=600=60=40=500=200=ТО-5
BSV45=Si planarny epitaksjalny pnp==większe od 200=600=30=30=500=200=ТО-5
BSV49=Si planarny epitaksjalny pnp==większe od 200=400=30=30=500=200=TO-18
BSV52=Si pnp=200-600=większe od 60=400==45=100==
BSV52R=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 400=110=20=12=50=125=ерох
BSV52R=Si npn=20-90=większe od 40=40W==60=12A==
BSV59=Si npn=20-90=większe od 40=40W==80=12A==
BSV60=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 50=6,2 W=45=40=3 A=200=TO-39
BSV60=Si npn=10-100=większe od 10=7W==40=1A==
BSV64=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=5W=100=60=2A=175=TO-39
BSV65=Si planarny epitaksjalny npn=40-300=większe od 280=150=20=15=150=150=SOT-23
BSV65=Si npn=25-100=większe od 150=800==30=1,2A==
BSV68=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 50=250=110=100=100=150=TO-18
BSV68=Si npn=20-200=większe od 600=200==12=50==
BSV69=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35==3 W=45=40=1 A=200=TO-39
BSV69=Si npn=20-200=750=200==15=100==
BSV77=Si planarny epitaksjalny npn=60-150=większe od 250=800=60=40=1 A=200=TO-39
BSV77=Si npn=150-600=większe od 40=200==25=50==
BSV78=Si npn=150-600=większe od 40=300==30=M0==
BSV79=Si npn=40-120=większe od 60=300==40=500==
BSV80=Si npn=40-120=większe od 60=300==60=500==
BSV81=Si npn=100,,300=większe od 60=300==40=500==
BSV82=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=1 W=80=80=2 A=200=TO-39
BSV82=Si npn=20-150=większe od 1,5GHz=200==15=50==
BSV84=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 60=1 W=120=70=2A=200=TO-39
BSV84=Si npn=20-200=większe od 1,2GHz=200==15=50==
BSV86=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=220=75=30=400=150=SOT-33
BSV87=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=220=75=30=400=150=SOT-33
BSV88=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 100=220=60=25=400.=150=SOT-33
BSV90=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 400=360=30=13,5=-=200=TO-18
BSV91=Si planarny epitaksjalny npn=40-270=większe od 400=260=40=15=-=200=TO-18
BSV92=Si planarny epitaksjalny npn=70-120=większe od 500=360=40=15=-=200=TO-18
BSV95=Si planarny epitaksjalny npn=40-150=większe od 250=800=80=50=1 A=200=TO-39
BSV96=Si planarny epitaksjalny pnp=100-250=75=220=30=30=300=150=.SOT-33
BSV97=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=75=220=30=30=300=150=SOT-33
BSV98=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=75=220=30=30=300=150=SOT-33
BSV99=Si planarny epitaksjalny npn=100-300==250=30=12=200==ерох
BSW10=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 200=600=90=65=800=175=TO-5
BSW12=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 200=50=40=20=200=125=TOM-23
BSW13=Si planarny epitaksjalny npn=40-300=większe od 280=160=20=15=50=125=ерох
BSW19=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 150=260=35=30=100=175=TO-18
BSW20=Si epitaksjalny pnp=40-120==230=(0,3)=30=100(50)=150=TO-92
BSW21=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 150=300=25=25=200=175=TO-18
BSW21=Si npn=20-300=większe od 1GHz=200==13=50==
BSW21A=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 150=300=50=50=200=175=TO-18
BSW21A=Si pnp=0,1-0,3==250==25=1==
BSW22=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=większe od 150=300=25=25=200=175=TO-18
BSW22=Si pnp=0,2-0,6==250==25=1==
BSW22A=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=większe od 150=300=50=50=200=175=.TO-18
BSW22A=Si pnp=0,3-0,9==250==25=1==
BSW23=Si pnp=40-120=większe od 400=160==15=200==
BSW24=Si pnp=1,2-3,5==300==120=50==
BSW25=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 800=360=12=12==200=" TO-18
BSW25=Si npn=40-200=większe od 15=35W==175=5A==
BSW26=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 600=500=50=40=1 A=200=TO-18
BSW26=Si npn=25-100=większe od 15=35W==250=5A==
BSW27=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 600=500=60=50=1 A=200=TO-18
BSW27=Si npn=25-100=większe od 15=35W==300=5A==
BSW28=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 600=800=60=50=1 A=200=TO-5
BSW28=Si npn=80-500=większe od 80=600==45=500==
BSW29=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 600=1 W=40=30=1 A=200=TO-5
BSW29=Si npn=40-120=większe od 30=100W==40=20A==
BSW32=Si planarny npn=większe od 40=-=250=100=80=30=150=ерох
BSW32=Si npn=40-120=większe od 30=100W==60=20A==
BSW33=Si planarny epitaksjalny npn=60-180=większe od 250=125=40=32=100=125=SOT-33
BSW34=Si planarny epitaksjalny npn=60-300=większe od 250=125=50=45=100=125=sot-33
BSW35=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 250=125=60=60=100=125=SOT-33
BSW39=Si epitaksjalny pnp=40-100==700=(0,75)=80=1 A(1 A)=150=TO-39
BSW39=Si npn=40-120=większe od 30=100W==80=20A==
BSW40=Si epitaksjalny pnp=40-100==700=(0,75)=80=1 A(1 A)=150=TO-39
BSW40=Si npn=20-150=większe od 850=300==15=50==
BSW41=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 15=większe od 250=1 W=40=25=300=200=TO-18
BSW41A=Si npn=większe od 30=większe od 300=200==14=200==
BSW42=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 150=300=25=25=200=125=RO-110
BSW42A=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=większe od 150=300=50=50=200=125=RO-110
BSW43=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 150=300=25=25=200=125=RO-110
BSW43A=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=większe od 150=300=50=50=200=125=RO-110
BSW44=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 150=300=25=25=200=125=RO-110
BSW44A=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=większe od 150=300=50=50=200=125=RO-110
BSW45=Si planarny epitaksjalny pnp=180-540=większe od 150=300=25=25=200=125=RO-110
BSW45A=Si planarny epitaksjalny pnp=180-540=większe od 150=300=50=50=200=125=RO-110
BSW4I=Si npn=większe od 30=większe od 300=200==14=200==
BSW50=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5
BSW51=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5
BSW52=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=60=30=800=175=TO-5
BSW53=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=800=75=40=800=175=TO-5
BSW54=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=800=75=40=800=175=TO-5
BSW55=Si planarny epitaksjalny pnp=60-180=300=125=40=32=100=125=SOT-33
BSW56=Si planarny epitaksjalny pnp=60-300=300=125=50=45=100=125=SOT-33
BSW57=Si planarny epitaksjalny pnp=50-200=300=125=60=60=100=125=SOT-33
BSW58=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 400=125=40=15=500=125=SOT-33
BSW59=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 500=125=30=12=500=125=sot-33
BSW60=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18
BSW61=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18
BSW62=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=60=30=800=175=TO-18
BSW63=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=500=75=40=800=175=TO-18
BSW64=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=500=75=40=800=175=TO-18
BSW65=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=5W=80=80=1 A=200=TO-5
BSW65=Si npn=większe od 30=większe od 300=200==14=200==
BSW66=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=5W=100=100=1A=200=TO-5
BSW66=Si npn=1,4-2,8==300==20=20==
BSW67=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=5W=120=120=1 A=200=TO-5
BSW67=Si npn=5-110=400=23W==40=3A==
BSW68=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=80=5W=150=150=1 A=200=TO-5
BSW68=Si pnp=50-150=większe od 150=1W==140=1A==
BSW69=Si planarny npn=większe od 30=130=125=150=150=50=125=SOT-33
BSW70=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50==250=100=75=50=175=TO-18
BSW72=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=200=400=40=25=500=200=TO-18
BSW73=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=200=400=40=25=500=200=TO-18
BSW74=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=200=400=75=40=500=200=TO-18
BSW75=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=200=400=75=40=500=200=TO-18
BSW82=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=250=1,8 W=40=25=500=175=TO-18
BSW83=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=250=1,8W=40=25=500=175=TO-18
BSW84=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=250=1,8W=75=40=500=175=TO-18
BSW85=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=250=1,8W=75=40=500=175=TO-18
BSW88=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 200=300=35=30=100=150=TO-92
BSW89=Si planarny epitaksjalny npn=250-750=większe od 200=300=35=30=100=150=TO-92
BSW92=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 150=300=-=18=-=-=RO-110
BSW93=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 25=większe od 150=1W=30=30=1 A=200=TO-39
BSX12=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 450=600=25=12=1 A=200=TO-5
BSX12=Si pnp=50-150=większe od 150=1W==140=1A==
BSX12A=Si pnp=100-300=większe od 200=1W==140=1A==
BSX19=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 400=360=40=15=500=200=TO-18
BSX19=Si pnp=100-300=większe od 200=1W==140=1A==
BSX20=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 500=360=40=15=500=200=TO-18
BSX20=Si pnp=50-150=większe od 150=1W==175=1A==
BSX21=Si planarny epitaksjalny npn=40>20=większe od 60=300=120=80=250=175=TO-18
BSX21=Si pnp=50-150=większe od 150=1W==175=1A==
BSX22=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=100=800=40=32=1,5A=175=TO-5
BSX23=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=100=800=90=65=1,5A=175=TO-5
BSX24=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=200=300=32=32=100=175=TO-18
BSX25=Si planarny npn=większe od 30=większe od 50=320=40=25=300=200=TO-18
BSX26=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=40=-=200=TO-18
BSX26=Si pnp=100-300=większe od 200=1W==175=1A==
BSX27=Si planarny epitaksjalny npn=25-125=większe od 600=300=15=11=-=200=TO-18
BSX27=Si pnp=100-300=większe od 200=1W==175=1A==
BSX28=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 400=360=30=30=-=200=TO-18
BSX28=Si pnp=większe od 30=większe od 100=300==25=500==
BSX29=Si planarny epitaksjalny pnp=30-120=większe od 400=360=12=12=-=200=TO-18
BSX29=Si pnp=większe od 100=większe od 100=300==25=500==
BSX30=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 250=800=60=30=-=200=TO-5
BSX30=Si pnp=30-120=większe od 500=200==6=80==
BSX31=Si planarny npn=-==150=15=8=10=175=TO-18
BSX32=Si planarny epitaksjalny npn=60-150=większe od 300=800=65=40=1 A=200=TO-5
BSX32=Si pnp=30-120=większe od 500=200==12=80==
BSX33=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 40=500=70=40=-=200=TO-18
BSX33=Si npn=40-120=większe od 150=350==30=500==
BSX35=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 20=większe od 500=300=6=6=-=200=TO-18
BSX35=Si npn=40-120=większe od 150=350==45=500==
BSX36=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 40=większe od 100=300=40=40=500=200=TO-18
BSX36=Si npn=100-300=większe od 250=350==30=500==
BSX38=Si planarny epitaksjalny npn=100-30=większe od 200=345=35=30=100=200=TO-18
BSX39=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 350=360=45=20==200=TO-18
BSX40=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 100=600=30=30=500=175=TO-5
BSX41=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 150=600=30=30=500=175=TO-5
BSX44=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=600=300=15=6=200=200=TO-18
BSX44=Si pnp=100-300=większe od 200=300==45=500==
BSX45=Si pnp=100-300=większe od 200=300==60=500==
BSX46=Si planarny epitaksjalny npn=100-250=większe od 50=5W=100=60=1 A=200=ТО-39
BSX46=Si npn=30-120=większe od 350=200==15=500==
BSX47=Si npn=25-150=większe od 350=400===500==
BSX48=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 17=większe od 250=1 W=50=25=600=200=ТО-18
BSX48=Si npn=30-120=większe od 450=400===500==
BSX49=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 250=1 W=60=40=600=200=ТО-18
BSX49=Si npn=większe od 20=większe od 50=4W==170=500==
BSX50=Si pnp=25-100=większe od 25=5W===1,5A==
BSX51=Si pnp=25-100=większe od 25=5W===1,5A==
BSX51A=Si planarny epitaksjalny npn=75-225=większe od 150=260=25=25=200=175=ТО-18
BSX52=Si planarny epitaksjalny npn=180-540=większe od 150=260=50=50=200=175=ТО-18
BSX52=Si npn=większe od 20=większe od 700=200==18=25==
BSX52A=Si planarny epitaksjalny npn=130-150=większe od 150=260=50=50=200=175=ТО-18
BSX53=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 65=większe od 200=130=35=30=100=175=ТО-18
BSX54=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 65=większe od 200=130=50=45=100=175=ТО-18
BSX60=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 250=800=70=30=1 A=200=ТО-5
BSX62=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=większe od 30=7,7 W=60=60[60]=ЗА=200=ТО-39
BSX62=Si npn=większe od 20=większe od 700=200==30=25==
BSX63=Si planarny epitaksjalny npn=100-250=większe od 30=4,4W=80=80=ЗА=200=ТО-39
BSX63=Si npn=40-120=większe od 60=800===1A==
BSX64=Si npn=100-300=większe od 60=800===1A==
BSX66=NPN===.8W==25V=.5A==
BSX72=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 200=700=40=25=1 А=175=ТО-5
BSX75=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 200=430=40=25=1 А=175=ТО-18
BSX76=Si planarny npn=większe od 35=większe od 50=300=20=20=100=175=ТО-18
BSX77=Si planarny npn=40-120=większe od 100=300=40=20=100=175=ТО-18
BSX78=Si planarny npn=80-240=większe od 100=300=40=20=100=175=ТО-18
BSX79=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 65=większe od 200=320=50=45=100=200=ТО-18
BSX80=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 200=180=35=15=200=125=ерох
BSX81=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 65=większe od 200=230=35=30=100=150=ерох
BSX87=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=-=200=TO-18
BSX87=Si npn=12-60=większe od 1=8,7W===3A==
BSX87A=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 34=większe od 350=360=40=15=-=200=TO-18
BSX87A=Si npn=12-60=większe od 1=8,7W===3A==
BSX88=Si npn=40-120=większe od 250=800===800==
BSX88=Si planarny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=-=200=TO-18
BSX88A=Si npn=150-600=większe od 60=600===30==
BSX88A=Si planarny npn=większe od 30=większe od 350=360=40=20=-=200=TO-18
BSX89=Si npn=20-220=większe od 1GHz=200==7=25==
BSX89=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=300=25=15=500=175=TO-18
BSX90=Si npn=30-150=większe od 1GHz=200==12=30==
BSX90=Si planarny npn=20-60=większe od 300=300=20=12=200=175=TO-18
BSX91=Si npn=2,0-3,0==350===50==
BSX91=Si planarny npn=40-120=większe od 300=300=20=12=200=175=TO-18
BSX92=Si npn=2,0-3,0==350===50==
BSX93=Si npn=1,5-2,5==350===50==
BSX95=Si npn=1,5-2,5==350===50==
BSX95=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 100=3W=75=30=500=200=TO-5
BSX96=Si npn=1,0-2,0==350===50==
BSX96=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=3W=75=30=500=200=TO-5
BSX97=Si planarny epitaksjalny npn=40-100=większe od 200=400=40=25=500=175=TO-18
BSXP60=Si npn=25=250=800=70=30=1000=-=TO-39
BSXP61=Si npn=25=250=800=70=45=1000=-=TO-39
BSXP66=Si npn=40-120=250=500=60=30=800=-=TO-46
BSXP67=Si npn=20-60=250=500=60=30=800=-=TO-46
BSXP87=Si npn=30-120=300=360=40=15=200=-=TO-18
BSXP92=Si npn=20-60=400=360=40=15=200=-=TO-18
BSXP93=Si npn=40-120=500=360=40=15=200=-=TO-18
BSY10=Si mesa npn=45-80=większe od 60=300=60=60=50=175=TO-5
BSY11=Si mesa npn=60-125=większe od 60=300=45=45=50=175=TO-5
BSY17=Si npn=1,0-2,0==350===50==
BSY17=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 280=1W=20=12=200=200=TO-18
BSY18=Si npn=0,5-1,5==350===50==
BSY18=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 280=1W=20=12=200=200=TO-18
BSY19=Si npn=0,5-1,5==350===50==
BSY19=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=320=40=20=200=200=TO-18
BSY20=Si planarny npn=20-60=większe od 200=300=25=20=50=175=TO-18
BSY21=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=320=40=20=500=200=TO-18
BSY22=Si planarny npn=większe od 50=większe od 300=360=45=25=200=200=TO-18
BSY23=Si planarny npn=większe od 25=większe od 350=300=40=30=200=175=TO-18
BSY24=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 50=600=40=20=500=150=TO-5
BSY25=Si planarny epitaksjalny npn=40-100=większe od 100=600=40=20=500=150=TO-5
BSY26=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=300=20=15=100=175=TO-18
BSY27=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=300=20=15=100=175=TO-18
BSY28=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 300=300=15=12=100=175=TO-18
BSY32=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=100=20=15=100=100=-
BSY33=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=100=20=15=100=100=-
BSY34=Si npn=większe od 30=większe od 400=200==40=30==
BSY34=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 250=2,6W=60=40=600=200=TO-39
BSY38=Si planarny epitaksjalny npn=30-60=większe od 200=300=20=15=100=175=TO-18
BSY39=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=300=20=15=100=175=TO-18
BSY40=Si planarny epitaksjalny pnp=20-60=większe od 140=300=25=20=100=175=TO-18
BSY41=Si planarny epitaksjalny pnp=50-200=większe od 140=300=25=20=100=175=TO-18
BSY44=Si planarny npn=40-120=większe od 60=700=75=50=-=200=TO-5
BSY45=Si planarny npn=40-120=większe od 50=700=120=100=-=200=TO-5
BSY46=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 50=700=80=50=1 A=200=TO-5
BSY47=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=100=20=15=100=100=ерох
BSY48=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=100=20=15=100=100=ерох
BSY51=Si npn=większe od 30=większe od 400=200==40=30==
BSY51=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=100=800=60=25=500=200=TO-5
BSY52=Si npn=większe od 30=większe od 400=200==40=30==
BSY52=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=130=800=60=25=500=200=TO-5
BSY53=Si npn=40-160=większe od 200=200==20=30==
BSY53=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=100=800=75=30=750=200=TO-5
BSY54=Si npn=100-400=większe od 200=200==20=30==
BSY54=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=100=800=75=30=750=200=TO-5
BSY55=Si npn=40-160=większe od 200=200==45=30==
BSY55=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=100=800=120=80=500=200=TO-5
BSY56=Si npn=100-400=większe od 200=200==45=30==
BSY56=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=145=800=120=80=500=200=TO-5
BSY58=Si npn=100-300=większe od 100=500==80=1A==
BSY58=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 17=większe od 250=2,6W=50=25=600=200=TO-39
BSY61=Si planarny npn=30-300=większe od 200=200=25=15=200=125=TO-92
BSY62=Si npn=40-120=większe od 80=500==80=1A==
BSY62=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=1 W=25=15=200=200=TO-18
BSY63=Si pnp=60-300=większe od 100=360==25=200==
BSY63=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=1 W=40=15=200=200=TO-18
BSY65=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 100=(300)=15=12=100=175=TO-18
BSY66=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60==50=10=5=-=125=-
BSY67=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 120==50=10=5=-=125=-
BSY68=Si planarny epitaksjalny npn=20-150=większe od 20=300=120=80=50=150=TO-5
BSY70=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=260=25=20=-=175=TO-18
BSY71=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 70=700=75=50=-=200=TO-5
BSY72=Si planarny epitaksjalny npn=80-250=170=155=25=18=30=200=TO-18
BSY73=Si planarny epitaksjalny npn=35-100=145=155=25=18=100=200=TO-18
BSY74=Si planarny epitaksjalny npn=80-250=170=155=25=18=100=200=TO-18
BSY75=Si planarny epitaksjalny npn=35-100=145=155=40=32=250=200=TO-18
BSY76=Si planarny epitaksjalny npn=80-250=170=155=40=32=250=200=TO-18
BSY77=Si planarny epitaksjalny npn=35-100=145=155=80=64=250=200=TO-18
BSY78=Si planarny epitaksjalny npn=80-250=170=155=80=64=250=200=TO-18
BSY79=Si pnp=30-150=większe od 100=360==30=200==
BSY79=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=100=1W=120=120=30=175=TO-18
BSY80=Si planarny epitaksjalny npn=200-600=210=300=25=18=100=175=TO-18
BSY81=Si npn=100-300=większe od 100=360==30=800==
BSY81=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=100=900=40=18=1 A=200=TO-5
BSY82=Si npn=50-150=większe od 100=360==30=800==
BSY83=Si npn=30-600=większe od 100=360==20=800==
BSY83=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=100=900=80=35=1 A=200=TO-5
BSY84=Si npn=100-400=80=360==30=200==
BSY84=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=120=900=80=35=1 A=200=TO-5
BSY85=Si npn=45-660=80=360==30=200==
BSY85=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=110=900=120=64=1 A=200=TO5
BSY86=Si npn=45-165=80=360==30=200==
BSY86=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=130=900=120=64=1 A=200=TO-5
BSY87=Si npn=90-330=80=360==30=200==
BSY87=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=100=900=100=60=500=200=TO-5
BSY88=Si npn=180-660=80=360==30=200==
BSY88=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=145=900=100=60=500=200=TO-5
BSY88=NPN========
BSY90=Si npn=30-150=większe od 45=1W==150=200==
BSY90=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 250=170=3W=60=25=500=200=TO-5
BSY91=Si planarny npn=większe od 30=50=700=40=25=300=200=TO-5
BSY92=Si planarny npn=większe od 60=50=700=60=40=300=200=TO-5
BSY95=Si npn=30-150=większe od 40=1W==150=200==
BSY95=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 200=150=20=15=100=140=TO-18
BSY95A=Si npn=25-90==150W==60=15A==
BSY95A=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=większe od 200=300=23=15=100=175=TO-18
BSYP05=Si epitaksjalny pnp=100-300=200=600=60=40=600=-=C4/B4C
BSYP06=Si epitaksjalny pnp=40-120=200=600=60=40=600=-=C7/B11
BSYP07=Si epitaksjalny pnp=100-300=200=600=60=40=600=-=C7/B11
BSYP62=Si npn=20=200=360=25=15=200=-=TO-18
BSYP63=Si npn=30-120=300=360=40=15=200=-=TO-18
BU100=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 45=100=15W=150=60=10 A=150=TO-3
BU102=Si planarny epitaksjalny npn=100==37,5 W=400=400===TO-3
BU103=Si planarny npn=50-200=15=15W==120===
BU104=Si npn=25-90==150W==80=15A==
BU104=Si npn=większe od 10=większe od 10=85 W=400==7A=200=TO-3
BU105=Si npn=50-150==150W==60=15A==
BU105=Si npn=5=7,5=10W=750=750=2,5 A=115=TO-3
BU106=Si npn=50-150=większe od 4=150W==80=15A==
BU106=Si dyfuzyjny mesa npn=20=-=85 W=-=325=5 A=(100)=TO-3
BU107=Si pnp=25-180=większe od 60=6W==40=10A==
BU107=Si dyfuzyjny mesa npn=10=-=35 W=-=300=5A=(100)=TO-3
BU108=Si pnp=25-180=większe od 60=6W==60=10A==
BU108=Si npn=większe od 4=7=12,5 W=1500(5)=750=5A (4,5 A)=115=TO-3
BU109=Si npn=660=120=60==100=360==
BU110=Si dyfuzyjny npn=większe od 5=25=60 W=330=150=10A=175=TO-3
BU111=Si dyfuzyjny npn=większe od 5=20=50W=500=300=4 A=150=TO-3
BU114=Si dufuzyjny npn=większe od 5=20=50 W=-=225=6 A=150=TO-3
BU132=Si dufuzyjny npn=25-80=8=15W=(5)=500=1 A(250)=135=To-3
BU133=Si dufuzyjny npn=15-80=8=30 W=(10)=250=3 A(250)=125=TO-3
BU204=Si dufuzyjny npn=większe od 2=7,5=10W=(5)=(1300)=2,5 A=-=TO-3
BU207=Si dufuzyjny npn=większe od 2,3=7=12,5=(5)=(1300)=(5 A)=-=TO-3
BU208=Si dyfuzyjny npn=większe od 2,3=7=12,5=(5)=(1500)=5 A=115=TO-3
BU209A=Si pnp=10-40=większe od 1=5W===1A1==
BU210=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=15=85 W=400=250=12A=175=TO-3
BU211=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=15=85 W=600=300=12A=175=TO-3
BU212=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=15=85 W=750=350=12A=175=TO-3
BU217=Si pnp=10-60=większe od 1=5W===3A==
BU218=Si pnp=25-90=większe od 4=150W===15A==
BU222A=Si pnp=25-90=większe od 4=150W===15A==
BU225=Si pnp=50-180=większe od 4=150W===15A==
BU225=Si dufuzyjny npn=-=-=10=(Ю)=(2200)=2A=-=TO-3
BU226=Si pnp=50-180=większe od 4=150W===15A==
BU310=Si dyfuzyjny npn=większe od 20=25=25 W=160=100=6A (5 A)=175=TO-3
BU312=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=25=25 W=280=150=6A (5 A)=175=TO-3 TO-3
BU322A=Si npn=20-120=większe od 100=250==20=500==
BU323A=Si npn=100-600=większe od 100=250==20=500==
BU326=Si npn=0,9-1,8==300===20==
BU326A=Si npn=1,5-3,0==300===20==
BU326AP=Si pnp=150-450=większe od 100=360===50==
BU326P=Si pnp=150-450=większe od 100=360===50==
BU326S=Si pnp=300-900=większe od 100=360===50==
BU361=Si pnp=300-900=większe od 100=360===50==
BU406=Si pnp=150-450=większe od 100=360==60=50==
BU406D=Si pnp=300-900=większe od 100=360==60=50==
BU406H=Si pnp=150-450=większe od 100=360==60=50==
BU407D=Si pnp=300-900=większe od 100=360==60=50==
BU407H=Si pnp=150-450=większe od 100=360==60=50==
BU408=Si pnp=150-450=większe od 100=360==60=50==
BU426A=Si pnp=300-900=większe od 100=360==60=50==
BU433=Si pnp=300-900=większe od 100=360==60=50==
BU500=Si pnp=150-450=większe od 100=600==60=50==
BU526=Si pnp=300-900=większe od 100=600==60=50==
BU606=Si pnp=150-450=większe od 100=600==60=50==
BU606D=Si pnp=300-900=większe od 100=600==60=50==
BU607=Si pnp=150-450=większe od 100=600==60=50==
BU607D=Si pnp=150-450=większe od 100=600==60=50==
BU626A=Si pnp=300-900=większe od 100=600==60=50==
BU806=Si pnp=300-900=większe od 100=600==60=50==
BUS12=Si pnp=150-450=większe od 100=350==60=50==
BUS12A=Si pnp=300-900=większe od 100=350==60=50==
BUS13=Si pnp=150-450=większe od 100=350==60=50==
BUS13A=Si pnp=300-900=większe od 100=350==60=50==
BUS14A=Si pnp=150-450=większe od 100=350==60=50==
BUSH=Si pnp=150-450=większe od 100=350==60=50==
BUSH=Si pnp=300-900=większe od 100=350==60=50==
BUSHA=Si pnp=300-900=większe od 100=350==60=50==
BUT11=Si pnp=5-50=większe od 150=25W==40=2A==
BUT11A=Si npn=2-6,5==360==25=10==
BUV18=Si pnp=0,8-5,0==360==20=10==
BUV19=Si npn=1,5-4,5==300==50=10==
BUV20=Si npn=3-6,5==300==50=10==
BUV21=Si npn=3,5-6,5==300==30=10==
BUV22=Si npn=mniejsze od 250==300==50=10==
BUV23=Si npn=większe od 20=większe od 2O0=250==15=100==
BUV24=Si npn=40-160=większe od 200=200==45=30==
BUV25=Si npn=100-400=większe od 200=200==45=30==
BUW11=Si npn=30-200=większe od 360=300==40=100==
BUW11A=Si pnp=40-120=większe od 350=360==20=500==
BUW12=Si npn=większe od 30=większe od 200=1W==50=1,2A==
BUW12A=Si npn=większe od 35=większe od 200=1W==40=1,2A==
BUW13=Si npn=25-125=większe od 8O0=200==10=35==
BUW13A=Si npn=większe od 20=większe od 1GHz=1W==15=100==
BUW23=Si npn=większe od 20=większe od 1GHz=1W==15=100==
BUW24==większe od 20=większe od 1GHz=1W==15=100==
BUW25=Si pnp=100-300=większe od 200=350==40=600==
BUW26=Si npn=30-150=większe od 1GHz=300==15=40==
BUW34=Si npn=20-40=większe od 60=200==30=100==
BUW35=Si npn=20-40=większe od 60=200==30=100==
BUW36=Si npn=35-70=większe od 90=200==30=100==
BUW38=Si npn=35-70=większe od 90=200==30=100==
BUW45=Si npn=60-120=większe od 120=200==30=100==
BUW46=Si npn=60-120=większe od 120=200==30=100==
BUW67=Si npn=40-200=większe od 10=150W===20A==
BUW81=Si npn=40-200=większe od 10=i50W===20A==
BUW81A=Si npn=40-200=większe od 10=150W===20A==
BUW85=Si npn=40-200=większe od 10=150W===20A==
BUX10=Si npn=50-150=większe od 20=40W===5A==
BUX10A=Si npn=30-90=większe od 20=40W===5A==
BUX11=Si npn=50-150=większe od 20=30W===5A==
BUX11N=Si npn=30-90=większe od 20=30W===5A==
BUX12=Si npn=35-70=większe od 100=200==18=100==
BUX13=Si npn=35-70=większe od 100=200==30=100==
BUX14=Si npn=60-120=większe od 130=200==18=100==
BUX15=Si npn=60-120=większe od 130=200==30=100==
BUX16=Si npn=100-200=większe od 140=200==18=100==
BUX17=Si npn=100-200=większe od 140=200==30=100==
BUX18=Si npn=60-120=125=360==30=100==
BUX20=Si npn=60-120=125=360==60=100==
BUX20A=Si npn=100-200=140=360==30=100==
BUX21=Si npn=100-200=140=360==60=100==
BUX22=Si npn=150-300=170=360==30=100==
BUX23=Si npn=50-150=większe od 600=360==20=200==
BUX24=Si npn=30-90=większe od 0,5=117W==50=7,5A==
BUX25=Si npn=30-90=większe od 0,5=117W==90=7,5A==
BUX30=Si npn=30-90=większe od 0,5=117W==150=7,5A==
BUX34=Si npn=10-200=większe od 500=5W==30=400==
BUX37=Si npn=25-200=większe od 800=5W==30=400==
BUX38=Si pnp=większe od 25=większe od 60=1W==40=3A==
BUX39=Si pnp=większe od 20=większe od 60=1W==60=3A==
BUX40=Si npn=większe od 20=160=200==70=50==
BUX41=Si npn=większe od 20=160=360==85=50==
BUX41N=Si npn=50-200=większe od 40=35W==50=10A==
BUX42=Si npn=większe od 40=większe od 40=35W==75=10A==
BUX43=Si npn=większe od 50=większe od 1,2GHz=200==15===
BUX44=Si npn=250-500=160=360==18=100==
BUX45=Si npn=250-500=160=360==18=100==
BUX46=Si npn=350-700=200=360==18=100==
BUX47=Si npn=30-90=większe od 2,8=100W==400=2,5A==
BUX47A=Si npn=50-150=większe od 250=350==40=200==
BUX48=Si npn=100-300=większe od 300=350==40=200==
BUX48A=Si pnp=50-150=większe od 200=350==40=200==
BUX49=Si pnp=100-300=większe od 250=350==40=200==
BUX50=Si npn=większe od 120=większe od 60=600==45=30==
BUX51=Si npn=większe od 200=większe od 60=600==60=30==
BUX51N=Si pnp=1-5==300==20=10==
BUX52=Si pnp=2,2-5==300==20=10==
BUX53=Si npn=30-120=większe od 80=20W==40=2A==
BUX54=Si npn=100-300=większe od 80=20W==40=2A==
BUX55=Si npn=1,5-7,5==300==50=50==
BUX59=Si npn=1,5-7,5==300==50=50==
BUX60=Si npn=10-150=350=7W==18=500==
BUX61=Si npn=5-150=350=11,6W==18=1,5A==
BUX62=Si npn=5-150=350=32,2W==18=3A==
BUX63=Si pnp=80-300=większe od 40=400==180=100==
BUX64=Si pnp=80-300=większe od 40=700==180=100==
BUX65=Si npn=50-150=większe od 250=360==40=200==
BUX66=Si npn=100-300=większe od 300=360==40=200==
BUX67=Si npn=większe od 15=większe od 700=1W==20=400==
BUX77=Si npn==150=70W==35=3,3A==
BUX78=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX80=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX81=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX82=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX83=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX84=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX85=Si npn=1,0-3,0==500==50=50==
BUX86=Si npn=40-400=1GHz=400==12=30==
BUX87=Si npn=40-400=1,3GHz=400==12=30==
BUX97=Si pnp=100-450=większe od 40=360==60=200==
BUY10=Si planarny epitaksjalny npn=15-60=większe od 60=10W=40=20=800=150=TO-3
BUY11=Si planarny epitaksjalny npn=40-100=większe od 100=10W=40=20=500=150=TO-3
BUY12=Si mesa npn=większe od 10=większe od 5=70 W=210=80=10A=150=TO-41
BUY13=Si mesa npn=większe od 10=większe od 5=70 W=120=70=10A=150=TO-41
BUY14=Si dyfuzyjny npn=większe od 11=większe od 5=35W=60=60=8A=150=SOT-9
BUY16=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=15W=150=80=-=200=TO-59
BUY17=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 80=15W=120=60==200=TO-59
BUY18=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 50=62 W=300=150=-=150=TO-3
BUY19S=Si pnp=5-10==300==25=10==
BUY20=Si pnp=40-200=większe od 600=300==12=100==
BUY20=Si npn=20-300=większe od 15=85 W=200=120=10A=175=TO-3
BUY21=Si npn=40-120=większe od 40=30W==80=10A==
BUY21=Si npn=20-300=większe od 15=85 W=300=180=10 A=175=TO-3
BUY21A=Si npn=80-240=większe od 40=30W==80=10A==
BUY22=Si pnp=100-450=większe od 40=360==80=200==
BUY22=Si npn=20-300=większe od 15=85 W=450=200=10A=175=TO-3
BUY23=Si pnp=250-600=większe od 50=360==45=200==
BUY24=Si złączowy npn=większe od 13=0,01=100W=200=150=10A=100=-
BUY24=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 50=15W=120=60=5 A=150=TO-3
BUY27=Si złączowy npn=większe od 13=0,01=100 W=360=250=10A=100=-
BUY28=Si złączowy npn==0,01=100W=420=300=10 A=100=-
BUY29=Si pnp=250-600=większe od 50=360==60=200==
BUY30=Si npn=mniejsze od 220==300==30=10==
BUY43=Si dufuzyjny npn=większe od 60=1=24 W=-=50=4A=200=9A2
BUY46=Si dufuzyjny npn=25-100=1=24 W=-=90=4A=200=9A2
BUY47=Si npn=40-120=większe od 40=30W==80=10A==
BUY48=Si npn=1,6-2,5==300==30=10==
BUY49S=Si npn=1,6-2,5==300==30=10==
BUY50=Si npn=80-240=większe od 40=30W==80=10A==
BUY52=Si mesa npn=większe od 15=większe od 10=50 W=120=130=5A=150=-
BUY53=Si mesa npn=większe od 10=większe od 10=50 W=80=150=5A=150=-
BUY54=Si mesa npn=większe od 10=większe od 10=50 W=40=30=5A=150=-
BUY55=Si dyfuzyjny=25-160=20=60 W=150=125=10A=175=3A3
BUY56=Si dyfuzyjny=25-160=20=60 W=250=160=10 A=175=3A3
BUY57=Si dyfuzyjny=większe od 12=20=117W=150=125=15A=200=3A2
BUY58=Si dyfuzyjny=12=20=117W=250=160=15A=200=3A2
BUY68*=Si npn=30-120=większe od 40=15W==80=3A==
BUY69A=Si npn=40-120=większe od 40=15W==100=3A==
BUY69A=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=100W=-=500=10 A=-=TO-3
BUY69B=Si npn=1,4-2,0==300==30=10==
BUY69B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=100W=-=400=10A=-=TO-3
BUY69C=Si npn=20-80=większe od 30=100W==80=40A==
BUY69C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=100 W=-=250=10A=-=TO-3
BUY70A=Si npn=1,4-2,0==300==30=10==
BUY70A=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=75 W=-=500=10 A=-=To-3
BUY70B=Si npn=0,95-1,4==300==30=10==
BUY70B=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=75W=-=400=10A=-=TO-3
BUY70C=Si npn=20-80=większe od 30=100W==100=40A==
BUY70C=Si dufuzyjny npn=większe od 15=-=75 W=-=200=10A=-=TO-3
BUY71=Si npn=0,95-1,4==300==30=10==
BUY72=Si dyfuzyjny npn=25-160=20=60 W=280=200=10A=175=3A3
BUY73=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=25=117W=280=200=15 A=200=3A2
BUY74=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=15=20 W=400=250=12A=175=3A2
BUY75=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=15=20 W=600=300=12A=175=3A2
BUY76=Si dyfuzyjny npn=większe od 8=15=20 W=750=350=12A=175=3A2
BUY77=Si dyfuzyjny npn=większe od 5=15=60 W=400=250=8A=175=3A2
BUY78=Si dyfuzyjny npn=większe od 5=15=60 W=600=300=8A=175=3A2
BUY79=Si dyfuzyjny npn=większe od 4=15=60 W=750=350=8A=175=3A2
BUY80=Si npn=mniejsze od 30==1,8W==40=50==
BUY80=Si planarny npn=większe od 35=60=20 W=150=60=5A=175=TO-39
BUY81=Si npn=4-40=350=11,6W==40=1,5A==
BUY82=Si npn=mniejsze od 300==1,8W==40=50==
BUY82=Si planarny npn=większe od 35=60=30W=150=60=10 A=175=TO-39
BUY85=Si planarny npn=większe od 40=60=24 W=150=60=7,5 A=175=TO-3 9
BUY86=Si npn=mniejsze od 100==1,8W==40=50==
BUY87=Si pnp=6-12==300==25=10==
BUY88=Si pnp=7-12==300==25=10==
BUY90=Si npn=60-150=większe od 300=360==30=1A==
BUY91=Si npn=60-150=większe od 300=360==50=1A==
BUY92=Si pnp=4-10==300==25=10==
C12-12=Si npn=większe od 12=470=25 W=36=17=2A=200=Strip
C25-12=Si npn=większe od 25=470=50 W=36=17=4 A=200=Strip
C25-28=Si npn=większe od 25=400=40 V/=60=33=2A=200=Strip
C2-8=Si npn=większe od 2=470=10W=30=14=1 A=200=Strip
C30817===2pF===375V=100nA==TO5
C3-12=Si npn=większe od 4=470=10 W=36=17=1 A=200=Strip
C3-28=Si npn=większe od 3=400=10W=60=33=500=200=Strip
C400=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40==400=60=30==175=TO-18
C40-12=Si npn=większe od 10=470=90 W=60=36=4A=200=Strip
C40-28=Si npn=większe od 40=400=80 W=60=33=4 A=200=Strip
C407=Si planarny npn=większe od 18=50=200=120=120==125=ерох
C420=Si planarny npn=30-120=większe od 50=800=60=40==200=TO-5
C424=Si planarny npn=większe od 60=większe od 60=300=40=30==125=ерох
C426=Si planarny epitaksjalny npn=30-150=większe od 40=800=60=60==200=TO-5
C428=Si planarny npn=160=90=800==30=100==TO-5
C434=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=100=15W=100=50==150=TO-3
C441=Si planarny npn=350=60=400==45===TO-18
C442=Si planarny npn=150=większe od 40=360=40=30==200=TO-18
C444=Si planarny npn=40-160=większe od 200=300=50=35==175=TO-18
C450=Si planarny npn=większe od 100=większe od 60=200=40=40==125=ерох
C50-28=Si npn==400=110W=60=33=6 A=200=Strip
C720=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 200=360=20=12==200=TO-18
C722=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 250=360=30=30==200=TO-18
C740=Si planarny npn=większe od 50=większe od 30=360=30=30==200=TO-18
C742=Si planarny npn=większe od 40=większe od 250=360=30=30==200=TO-18
C760=Si planarny npn=większe od 90=większe od 30=500=30=30=-=200=TO-18
C764=Si planarny npn=większe od 30=większe od 20=800=120=120=-=200=TO-18
CDT1310=Ge pnp=40-120=0,008=45W=40=35=5A=100=TO-3
CDT1312=Ge pnp=40-120=0,008=45W=80=60=5A=100=TO-3
CDT1313=Ge pnp=40-120=0,008=45 W=100=70=5 A=100=to-3
CDT1315=Ge pnp=60-1 50=-=45 W=100=75=8A=100=TO-3
CDT1320=Ge pnp=20-60=0,006=45 W=60=50=5A=100=TO-3
CDT1321=Ge pnp=20-60=0,006=45W=80=65=5A=100=TO-3
CDT1322=Ge pnp=20-60=0,006=45W=100=75=5 A=100=TO-3
CDTU09=Ge pnp=-=-=45 W=40=35=3 A=100=TO-3
CDTU19=Ge pnp=większe od 60=0,006=45W=40=35=5 A=100=TO-3
CP400=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 30=15W=40=40=-=150=TO-3
CP401=Si planarny epitaksjalny npn=80-30=większe od 30=15W=60=60=-=150=TO-3
CP402=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 30=15W=100=100=-=150=TO-3
CP403=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 30=800=40=40=-=200=TO-5
CP404=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 30=15W=80=60=-=150=TO-3
CP404=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=100=15W=60=60=10A=150=TO-3
CP405=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 30=15W=80=60=-=150=TO-3
CP407=Si planarny epitaksjalny npn=100=100=15W=60=60=5A=150=TO-3
CP408=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=100=15W=40=40=2A=150=TO-3
CP409=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=100=800=60=60=1 A=200=TO-5
CP430=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 70=30W=100=60=-=150=TO-3
CP431=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 80=30W=100=60=-=150=TO-3
CP432=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 70=30W=120=80=-=150=TO-3
CP433=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 80=30W=120=80=-=150=TO-3
CP701=Si planarny npn=70=100=15W=-=40=5A=-=TO-3
CP702=Si planarny npn=60=60=15W=-=40=ЗА=-=TO-3
CP703=Si planarny npn=80=60=800=-=40=2A=-=TO-5
CP704=Si planarny npn=60=60=30W=-=60=5A=-=TO-3
CQT1077=Ge pnp=większe od 10=większe od 0,2=90 W=100=45=15A=100=TO-3
CQT1111=Ge pnp=50-250=większe od 0,25=90 W=40=30=5A=100=TO-3
CQT940B=Ge pnp=większe od 30=-=90W=80=60=15A=100=TO-3
CRT1544=Ge pnp=25-125=0,005=90 W=60=40=25 A=100=TO-41
CRT1545=Ge pnp=25-125=0,005=90W=80=60=25 A=100=TO-41
CRT1552=Ge pnp=25-75=0,005=90 W=40=30=25 A=100=TO-41
CRT1554=Ge pnp=25-75=0,005=90W=100=75=25 A=100=TO-41
CRT1592=Ge pnp=większe od 12===80=-=35A=95=-
CTP1005=Ge złączowy pnp=większe od 27=większe od 0,02=15W=40=25==75=
CTP1006=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,02=15W=40=25=-=75=-
CTP1500=Ge pnp=30-75=-=90 W=100=80=15 A=100=TO-3
CTP1503=Ge pnp=30-75=-=90W=80=70=15A=100=TO-3
CTP1504=Ge pnp=30-75=-=90W=60=50=15 A=100=To-3
CTP1508=Ge pnp=30-75=-=90W=40=40=15 A=100=TO-3
CTP1544=Ge pnp=25-125=0,004=75W=60=30=25 A=100=TO-3
CTP1545=Ge pnp=25-125=0,004=75 W=80=40=25 A=100=to-3
CTP1552=Ge pnp=25-125=0,004=75 W=40=20=25 A=100=TO-3
CTP1553=Ge pnp=25-125=0,004=75 W=100=50=25 A=100=TO-3
CTP3500=Ge pnp=30-75=-=90 W=100=80=15A=100=TO-41
CTP3503=Ge pnp=30-75=-=90 W=80=70=15 A=100=TO-41
CTP3504=Ge pnp=30-75=-=90W=60=50=15 A=100=TO-41
CTP3508=Ge pnp=30-75=-=90W=40=40=15A=100=TO-41
CTP3544=Ge pnp=25-125=0,005=90 W=60=40=25 A=100=TO-41
CTP3545=Ge pnp=25-125=0,005=90W=80=60=25 A=100=TO-41
CTP3552=Ge pnp=25-75=0,005=90 W=40=30=25 A=100=TO-41
CTP3553=Ge pnp=25-75=0,005=90 W=100=75=25 A=100  ■=TO-41
CV7001=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,75=80=30=30=-=75=SO-2
CV7185=Ge złączowy pnp=15-95=większe od 3=200=30=16=-=75=SO-2
CV7361=Si złączowy npn=20=większe od 100=3W=40=20==150=TO-3
CV7362=Si złączowy npn=20=większe od 100=600=40=20==150=TO-5
CV7430=Si złączowy npn=20=większe od 200=300=25=15=-=175=TO-18
CV7431=Si złączowy npn=40=większe od 200=300=25=15=-=175=TO-18
CV7448=Ge złączowy pnp=25-125=większe od 8=200=20=8=-=75=SO-2
CV7491=Si planarny npn=35-110=większe od 200=300=40=25=100=175=TO-18
CV8616=Si planarny npn=większe od 35=-=300=-=20=100=175=TO-18
CV9507=Si planarny pnp=większe od 50=-=500=-=65=600=175=TO-5
D10B1055=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 130=-=-=15=-==Х36
D10C573-2,3=Si planarny npn=większe od 36=większe od 200=100=45=45=-=125=-
D10C574-2.3=Si planarny npn=większe od 76=większe od 200=100=45=45=-=125=-
D10G1052=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 130=-=-=15=-==Х36
D10H551-2,3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 60=większe od 30=100=45=45=-=125=-
D10K553-2,3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 30=100=45=45=-=125=-
D11B1055=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 130=100=-=-=-=-=Х36
D11B551-2.3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 40=100=60=28=-=125=-
D11B552-2,3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 50=100=60=28=-=125=-
D11B554-2.3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 60=100=60=28=-=125=-
D11B555-2,3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 60=100=60=28=-=125=-
D11B556-2,3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 50=100=100=80=-=125=-
D11B560-2.3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 50=100=100=60=-=125=-
D11C1051=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 50=100=60=40=-=125=Х36
D11C10B1=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1,5W=-=80=-=175=MD14
D11C10F1=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1,15W=-=80=-=175=МТ62
D11C11B1=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1,5W=-=40=-=175=MD14
D11C11F1=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1,15W=-=40=-=175=МТ62
D11C1B57=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 50=100=45=25=-=125=Х36
D11C1F1=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=0,13=1,15W=-=40=-=175=МТ62
D11C201B20=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=0,13=1 W=-=40=-=175=MD30
D11C203B20=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1 W=-=50=-=175=MD30
D11C205B20=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=0,13=1 W==40==175=MD30
D11C207B20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 0,05=1 W=45=25=1 A=175=MD20
D11C210B20=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1 W=-=80=-=175=MD30
D11C211B20=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1 W=-=40=-=175=MD30
D11C3B1=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1,5W=-=50=-=175=MD14
D11C3F1=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=0,13=1,15W=-=50=-=175=МТ62
D11C551-2.3=Si planarny epitaksjalny npn=100=większe od 50=100=60=40=-=125=ZA7
D11C557-23=Si planarny epitaksjalny npn=30=większe od 50=100=45=25=-=125=ZA7
D11C5B1=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=0,13=1,5W=-=40=-=175=MD14
D11C5F1=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=0,13=1,15W=-=40=-=175=МТ62
D11C704=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 130=300=-=50=-=175=TO-50
D11C710=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 130=300=-=80=-=175=TO-50
D11C7B1=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 0,05=1,5=-=25=-=175=MD14
D11C7F1=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 0,05=1,2 W=45=25=1 А=175=МТ20
D11E404=Si epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 400=800=80=60=1 A=175=TO-5
D11E406=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 300=800=100=80=1 A=175=TO-5
D11E407=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 300=800=110=80=1 A=175=TO-5
D11E4B5=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 300=800=80=60=1 A=175=TO-5
D16K1=Si planarny npn=60=650=200=-=30=-=-=TO-98
D16K2=Si planarny npn=60=650=200=-=30=-=-=TO-98
D16K4=Si planarny npn=110=580=200=30=30=25=125=TO-98
D16P1=Si planarny npn=większe od 2000=-=320=-=12=-=-=TO-98
D16P2=Si planarny npn=większe od 7000=-=320=-=12=-=-=TO-98
D16P4=Si planarny npn=większe od 7000=-=320=-=20=-=-=TO-98
D16R1=Si planarny epitaksjalny npn=25-120=250=360=-=25=-=-=-
D26E1=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 80=90=45=45=-=125=ерох
D26E2=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=-=90=18=18=-=125=ерох
D26E3=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 70=-=90=18=18=-=125=ерсх
D26E4=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 115=-=90=18=18=-=125=ерох
D26E5=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 180=-=90=18=18=-=125=ерох
D26E6=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=-=90=18=18=-=125=ерох
D26G1=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=-=90=30=15=-=125=ерох
D28A12=Si planarny npn=75-225=120=1 W=50=50=500=150=Х51
D28A13=Si planarny npn=180-540=120=1W=50=50=500=150=Х51
D28A5=Si planarny npn=75-225=120=1W=35=25=500=150=Х51
D28A6=Si planarny npn=180-540=120=1 W=35=25=500=150=Х51
D28B=Si npn=250=-=950=150=150=100=-=Х51
D29A4=Si planarny epitaksjalny npn=30-90=340=200=25=25==125=ТО-98
D29A5=Si planarny epitaksjalny pnp=75-225=340=200=25=25=-=125=ТО-98
D3-28=Si npn=większe od 3=960=10W=50=30=500=200=Strip
D33K1=Si planarny npn=35=-=330=50=30=1 A=~=ТО-98
D33K2=Si planarny npn=35=-=330=70=40=1 A=-=ТО-98
D33K3=Si planarny npn=35=-=330=50=50=1 A=-=ТО-98
D40D1=Si npn=50-150=200=6W=45=30=1 A=125=ерох
D40D2=Si npn=120-360=200=6W=45=30=1 A=125=ерох
D40D3=Si npn=większe od 290=200=6W=45=30=1 A=125=ерох
D40D4=Si npn=50-150=200=6W=60=45=1 A=125=ерох
D40D5=Si npn=120-360=200=6W=60=45=1 A=125=ерох
D40D7=Si npn=50-150=200=6W=75=60=1 A=125=ерох
D40D8=Si npn=120-360=200=ĆW=75=60=1 A=125=ерох
D41D1=Si pnp=50-150=150=6W=45=30=1 A=125=ерох
D41D2=Si pnp=120-300=150=6W=45=30=1 A=125=ерох
D41D4=Si pnp=50-150=150=6W=60=45=1 A=125=ерох
D41D5=Si pnp=120-360=150=6W=60=45=1 A=125=ерох
D41D7=Si pnp=50-150=150=6W=75=60=1 A=125=ерох
D41D8=Si pnp=120-360=150=6W=75=60=1 A=125=ерох
D42C1=Si npn=większe od 25=50=12,5W=40=30=ЗА=125=ерох
D42C2=Si npn=40-120=50=12,5W=40=30=ЗА=125=ерох
D42C3=Si npn=40-120=50=12,5W=40=30=ЗА=125=ерох
D42C4=Si npn=większe od 25=50=12,5W=55=45=ЗА=125=ерох
D42C5=Si npn=40-120=50=12,5W=55=45=ЗА=125=ерох
D42C6=Si npn=40-120=50=12,5W=55=45=ЗА=125=ерох
D42C7=Si npn=większe od 25=50=12,5W=70=60=ЗА=125=ерох
D42C8=Si npn=40-120=50=12,5W=70=60=ЗА=125=ерох
D43C1=Si pnp=większe od 25=40=12,5W=40=30=ЗА=125=ерох
D43C2=Si pnp=40-120=40=12,5W=40=30=ЗА=125=ерох
D4C28=Si dufuzyjny npn=większe od 15=12=150=40=30=25=125=RO-133
D4C29=Si dufuzyjny npn=większe od 30=12=150=40=30=25=125=TO-133
D4C30=Si dufuzyjny npn=większe od 55=12=150=40=30=25=125=RO-133
D4C31=Si dufuzyjny npn=większe od 115=12=150=40=30=25=125=RO-133
D4D20=Si dufuzyjny npn=15-50==150=40=24=25=85=RO-133
D4D21=Si dufuzyjny npn=40-135==150=40=24=25=85=RO-133
D4D22=Si dufuzyjny npn=120-250==150=40=24=25=85=RO-133
D4D24=Si dufuzyjny npn=15-50==125=15=15=25=125=TO-5
D4D25=Si dufuzyjny npn=40-135==125=15=15=25=125=TO-5
D4D26=Si dufuzyjny npn=120-250==125=15=15=25   '=125=TO-5
D6C=Si dyfuzyjny npn=40-120==150W=-=125=-==-
D7A30=Si mesa npn=12-36=15=1W=50=40=-=125=RO-133
D7A31=Si mesa npn=30-90=15=1 W=50=30==125=RO-133
D7A32=Si mesa npn=75-200=15=1W=50=30==125=RO-133
D7A35=Si mesa npn=50-200=15=1W=50=40=-=125=RO-133
D7B1=Si mesa npn=12-36=20=2W=80=60=-=175=MD-14
D7B13=Si mesa npn=75-200=-=2W=-=60=-=175=MD-14
D7B2=Si mesa npn=30-90=20=2W=80=60=-=175=MD-14
D7B33=Si mesa npn=30-90=-=2W=-=200=-=175=MD-14
D7B34=Si mesa npn=75-150=-=2W=-=200=-=175=MD-14
D7C1=Si mesa npn=12-36=20=1 W=80=60=-=175=RO-45
D7C13=Si mesa npn=75-200=-=1 W=-=60=-=175=RO-45
D7C2=Si mesa npn=30-90=20=1 W=80=60=-=175=RO-45
D7D1=Si mesa npn=12-36=20=1 W=80=60=-=175=RO-46
D7D13=Si mesa npn=75-200=-=1W=120=60=-=175=RO-46
D7D2=Si mesa npn=30-90=20=1 W=80=60=-=175=RO-46
D7D3=Si mesa npn=12-36=20=1 W=120=100=-=175=RO-46
D7D33=Si mesa npn=30-90=-=1W=-=200=-=175=RO-46
D7D34=Si mesa npn=75-150=-=1 W=-=200=-=175=RO-46
D7E1=Si mesa npn=12-36=20=1 W=80=60=-=175=MT-19
D7E13=Si mesa npn=75-200=-=1 W=-=60=-=175=MT-19
D7E2=Si mesa npn=30-90=20=1 W=80=60=-=175=MT-19
D7E3=Si mesa npn=12-36=20=1 W=120=100=-=175=MT-19
D7F1=Si mesa npn=12-36=-=1 W=80=60=-=175=MT-20
D7F13=Si mesa npn=75-200=-=1 W=-=60=-=175=MT-20
D7F2=Si mesa npn=30-90=-=1 W=80=60=-=175=MT-20
D7F3=Si mesa npn=12-36=-=1 W=120=100=-=175=MT-20
D7F4=Si mesa npn=30-90=-=1 W=120=100=-=175=MT-20
D7G1=Si mesa npn=12-36=20=1,5W=80=60=-=175=MT-20
D7G13=Si mesa npn=75-200=-=1,5W=-=60=-=175=MT-20
D7G2=Si mesa npn=30-90=20=1,5W=80=60=-=175=MT-20
D7G3=Si mesa npn=12-36=20=1,5 W=120=100=-=175=MT-20
D7G33=Si mesa npn=30-90=-=1,5W=-=200=-=175=MT-20
D7G34=Si mesa npn=75-150=-=1,5W=-=200=-=175=MT-20
DC5001L=Si planarny npn=40=4000=200=20=15=20=150=LED
DC5003=Si planarny npn==5500=-=-=-=-=-=Strip
DC5501=Si planarny npn=-=1500=5W=-=55=500=150=Strip
DPT121=Si złączowy npn=większe od 1000=0,01=150W=50=50=10 A=150=-
DPT122=Si złączowy npn=większe od 1000=0,01=150W=100=100=10A=150=-
DPT123=Si złączowy npn==0,01=150W=150=150=10A=150=-
DPT124=Si złączowy npn=większe od 1000=0,01=150W=200=200=10A=150=-
DT1003=Si złączowy npn=12-36=1=600=200=200=500=125=TO-5
DT1111=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 0,5=1 W=60=60=1 A=175=TO-5
DT1112=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 0,5=1 W=100=100=1 A=175=TO-5  '
DT1120=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 1,5=1 W=30=30=1 A=175=TO-5
DT1121=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 1,5=1 W=60=60=1 A=175=TO-5
DT1122=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 1,5=1 W=100=100=17A=175=TO-5
DT1311=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 0,5=1 W=60=40=1,5 A=175=TO-5
DT1321=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 1,5=1 W=60=40=1.5A=175=TO-5
DT1322=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 1,5=1 W=100=60=1,5A=175=TO-5
DT1510=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,3=800=30=20=1 A=150=TO-5
DT1511=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,3=800=60=40=1 A=150=TO-5
DT1512=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,3=800=100=70=1 A=150=TO-5
DT1520=Si dufuzyjny npn=50-200=większe od 1=800=30=20=1 A=150=TO-5
DT1521=Si dufuzyjny npn=50-200=większe od 1=800=60=40=1 A=150=TO-5
DT1522=Si dufuzyjny npn=50-200=większe od 1=800=100=70=1 A=150=TO-5
DT1610=Si dufuzyjny npn=większe od 10=większe od О,3=600=25=15=250=115=TO-5
DT1612=Si npn=większe od 20=-=100=75=75=25=125=TO-5
DT1613=Si npn=większe od 20=-=100=150=150=25=125=TO-5
DT3200=Si dufuzyjny npn=15-45=większe od 0,5=15 W=45=30=5 A=175=-
DT3201=Si dufuzyjny npn=15-45=większe od 0,5=15W=80=60=5A=175=-
DT3301=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,5=15 W=60=40=5,5 A=200=TO-66
DT3302=Si dufuzyjny npn=15-60=większe od 0,5=•15 W=100=60=5,5A=200=TO-66
DT4011=Si dufuzyjny npn=20-70=0,5=30W=100=70=5 A=175=TO-3
DT4105=Si npn=10-50=5=50W=400=265=10A=125=TO-36
DT4110=Si dufuzyjny npn=15-40=większe od 0,5=30W=45=30=5 A=-=TO-3
DT4111=Si dufuzyjny npn=15-40=większe od 0,5=30W=80=60=5A=-=TO-3
DT4112=Si dufuzyjny npn=15-40=większe od 0,5=30W=120=100=5A=-=TO-3
DT4120=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 0,5=30W=45=30=5A=-=TO-3
DT4121=Si dufuzyjny npn=30-90=większe od 0,5=30W=80=60=5 A=-=TO-3
DT4303=Si npn=10-50=0,075=30w=200=135=5 A=-=-
DT4304=Si npn=10-50=0,075=30W=300=200=5 A=-=-
DT4305=Si npn=10-50=3=36W=400=265=5A=125=-
DT6104=Si npn=10-50=0,075=50W=300=200=-=-=TO-36
DT6106=Si npn=10-50=5=50W=500=325=10A=125=TO-36
DTG-1010=Ge złączowy pnp=-=0,25=106W=325=110=15 A=110=TO-3
DTG-110=Ge złączowy pnp=74-250=0,32=70W=40=40=7A=110=TO-3
DTG-110A=Ge złączowy pnp=50-300=0,85=85 W=110=70=25 A=110=TO-3
DTG-110B=Ge złączowy pnp=65-300=0,85=70 W=90=40=25 A=110=TO-3
DTG-1110=Ge złączowy pnp=-=0,45=106W=200=80=15A=110=TO-3
DTG-1200=Ge złączowy pnp=większe od 22,5=0,35=106W=120=120=15 A=110=TO-3
DTG-1210A=Ge złączowy pnp=większe od 35=0,35=-=250=40=15A=110=TO-3
DTG-2000=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,35=-=60=30=25 A=110=TO-3
DTG-2100=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,35=60 W=80=60=25 A=110=TO-3
DTG-2200=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,35=67,5 W=100=80=25 A=110=TO-3
DTG-2300=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,35=67,5 W=120=100=25 A=110=TO-3
DTG-2400=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,35=67,5 W=140=120=25 A=110=TO-3
DTG-2400M=Ge złączowy pnp=25-125=0,35=85 W=140=120=25 A=110=TO-3
DTG-5000=Ge złączowy pnp=60-180=większe od 0'2=-=-=80=50 A=100=TO-3
DTG-5100=Ge złączowy pnp=60-180=większe od 0,2=-=-=100=50 A=100=TO-3
DTG-5200=Ge złączowy pnp=80-240=większe od 0,2=-=-=60=50 A=100=TO-3
DTG-5300=Ge złączowy pnp=40-120=większe od 0,2=-=-=50=50 A=100=TO-3
DTG-600=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,85=85 W=75=50=25 A=110=TO-3
DTG-601=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,85=85 W=75=60=25 A=110=TO-3
DTG-602=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,85=85 W=90=70=25 A=110=TO-3
DTG-603=Ge złączowy pnp=większe od 50=0,85=85 W=90=80 '=25 A=110=TO-3
DTG-603M=Ge złączowy pnp=50-250=0,85=85W=90=80=15 A=110=TO-3
DTG-t110B=Ge złączowy pnp=25-150=0,35=-=250=80=15 A=110=TO-3
DTS-1010=Si dufuzyjny npn=500=większe od 12=100W=-=120=10А=150=ТО-3
DTS-1020=Si dufuzyjny npn=1000=większe od 12=100W=-=120=10А=150=ТО-3
DTS-103=Si dyfuzyjny npn=20-55=większe od 4=125 W=-=60=15 A=150=TO-3
DTS-104=Si dyfuzyjny npn=50-125=większe od 4=125W=-=60=15 A=150=TO-3
DTS-105=Si dyfuzyjny npn=20-55=większe od 4=125W=-=80=15A=150=TO-3
DTS-106=Si dyfuzyjny npn=20-55=większe od 4=125W=-=90=15A=150=TO-3
DTS-107=Si dyfuzyjny npn=20-55=większe od 4=125W=-=100=15A=150=TO-3
DTS-400=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=-=-=400=-=5 A=150=TO-3
DTS-401=Si dyfuzyjny npn=20-100=większe od 4=100 W=400=400=2 A=150=TO-3
DTS-402=Si dyfuzyjny npn=20-100=większe od 4=100W=700=400=3,5 A=150=TO-3
DTS-403=Si dufuzyjny npn=-=-=100 W=400=400=3,5A=150=TO-3
DTS-410=Si dyfuzyjny npn=30-90=4=80 W=200=200=3,5A=150=TO-3
DTS-411=Si dyfuzyjny npn=30-90=4=100W=300=300=3,5 A=150=TO-3
DTS-413=Si dyfuzyjny npn=20-80=4=75 W=400=400=2A=150=To-3
DTS-423=Si dyfuzyjny npn=30-90=4=100W=400=400=3,5A=150=To-3
DTS-423M=Si dyfuzyjny npn=30-90=większe od 3=100W=400=400=3,5A=150=to-3
DTS-424=Si dyfuzyjny npn=30-90=większe od 2,5=100W=700=350=3,5A=150=to-3
DTS-425=Si dyfuzyjny npn=30-90=większe od 2,5=100W=700=400=3,5A=150=TO-3
DTS-430=Si dyfuzyjny npn=15-45=4=125W=400=400=5 A=150=TO-3
DTS-431=Si dyfuzyjny npn=15-36=4=125W=400=400=5 A=150=ТО-3
DTS-431M=Si dyfuzyjny npn=15-35=większe od 2,5=125W=400=400=5A=150=ТО-3
DTS-701=Si dyfuzyjny npn=większe od 20=1,5=25 W==800=1 A=150=ТО-3
DTS-702=Si dyfuzyjny npn=większe od 2,5=większe od 1,5=50 W=1200*)=750=ЗА=150=ТО-3
DTS-704=Si dyfuzyjny npn=większe od 2,5=większe od 1,5=50 W=1400*)=800=ЗА=150=ТО-3
DTS-721=Si dyfuzyjny npn=20-60=większe od 1,5=50W=1000»)=800=1 А=150=ТО-3
DTS-723=Si dyfuzyjny npn=większe od 10=większe od 1,5=50 W=1200*)=750=ЗА=150=ТО-3
DTS-801=Si dyfuzyjny npn=większe od 20=większe od 1,5=100W==800=500=150=ТО-3
DTS-802=Si dyfuzyjny npn=większe od 2,2=większe od 1,5=100W=1200*)=750=5 А=150=ТО-3
DTS-804=Si dyfuzyjny npn=większe od 2,2=większe od 1,5=100W=1400*)=800=5 А=150=ТО-3
EFT124=Ge złączowy pnp=20-40==350=24=-=500=85=-
EFT125=Ge złączowy pnp=40-150=2=350=24=-=500=85=-
EFT130=Ge złączowy pnp=20-40=1=550=24=-=500=85=-
EFT131=Ge złączowy pnp=40-150=2=550=24=-=500=85=-
EFT212=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 0,2=30W=30=-=ЗА=85=то-з
EFT213=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=40=30=ЗА=85=то-з
EFT214=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=60=40=ЗА=85=то-з
EFT238=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 0,2=45 W=40=30=6А=95=то-з
EFT240=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 0,2=45 W=80=60=6А=95=то-з
EFT250=Ge złączowy pnp=20-150=większe od 0,2=45 W=80=60=ЗА=95=то-з
EFT306=Ge złączowy pnp=15-70=3=150=18=-=100=85=TO-1
EFT307=Ge złączowy pnp=25-120=7=150=18==100=85=TO-1
EFT308=Ge złączowy pnp=40-160=13=150=18==100=85=TO-1
EFT319=Ge złączowy pnp=większe od 20=30=150=20=-=10=55=TO-1
EFT320=Ge złączowy pnp=35-200=35=150=20=-=10=85=TO-1
EFT321=Ge złączowy pnp=20-40=1,3=200=24=-=250=85=TO-1
EFT322=Ge złączowy pnp=40-60=1,6=200=24=-=250=85=TO-1
EFT323=Ge złączowy pnp=60-150=2,6=200=24=-=250=85=TO-1
EFT351=Ge złączowy pnp=20-40=1,2=200=24=-=150=85=TO-1
EFT352=Ge złączowy pnp=40-60=1,6=200=24=-=150=85=TO-1
EFT353=Ge złączowy pnp=60-160=2,4=200=24=-=150=85=TO-1
ELX29=Si planarny npn=większe od 5=10=187W=145=100=40 A=200=TO-63
EN1132=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 60=300=50=35=-=125=TO-106
EN2484=Si planarny epitaksjalny npn=900=większe od 60=200=60=60=50=125=TO-105
EN2894A=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=800=200=12=12=-=125=TO-106
EN2905=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 150=300=60=40=600=125=TO-106
EN2907=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 60=większe od 150=200=25=25=500=125=TO-106
EN3009=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 350=200=40=15=-=125=TO-106
EN3013=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 350=200=40=15=-=125=TO-106
EN3014=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=200=40=20=-=125=TO-106
EN3502=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 135=większe od 150=300=45=45=600=125=TO-105
EN3504=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 135=większe od 150=200=45=45=600=125=TO-106
EN703=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=200=40=15=-=125=TO-106
EN706=Si planarny npn=większe od 20=większe od 200=200=25=15=-=125=TO-106
EN722=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 60=200=50=35=-=125=TO-106
EN870=Si planarny npn=większe od 175=większe od 50=220=100=60=-=125=TO-106
EN871=Si planarny npn=większe od 400=większe od 60=220=100=60=-=125=TO-106
EN914=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=200=40=15=-=125=TO-106
EN930=Si planarny epitaksjalny npn=600=większe od 30=200=45=45=30=125=TO-106
ES3110=Ge złączowy pnp=9,1-16=0,3=27=30=15=10=65=04x7 mm
ES3111=Ge złączowy pnp=13-24=0,4=27=30=15=10=65=04x7 mm
ES3112=Ge złączowy pnp=20-36=0,6=27=30=15=10=65=04x7 mm
ES3113=Ge złączowy pnp=30-51=0,8=27=30=15=10=65=0 4x7 mm
ES3114=Ge złączowy pnp=43-75=1=27=30=15=10=65=0 4x7 mm
ES3115=Ge złączowy pnp=62-110=1,5=27=30=15=10=65=04x7 mm
ES3116=Ge złączowy pnp=91-160=2=27=30=15=10=65=04x7 mm
ES3120=Ge złączowy pnp=9,1-16=0,3=36=30=15=10=65=TO-5
ES3123=Ge złączowy pnp=30-51=0,8=36=30=15=10=65=TO-5
ES3124=Ge złączowy pnp=43-75=1=36=30=15=10=65=TO-5
ES3125=Ge złączowy pnp=62-110=1,5=36=30=15=10=65=TO-5
ES3126=Ge złączowy pnp=91-160=2=36=30=15=10=65=TO-5
ET670=Ge złączowy pnp=większe od 40==300=40=40=1 A==TO-5
EW53/2=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,7=70=20=10=20==TO-1
EW58/1=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,7=70=10=5=20==TO-1
EW58/2=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,7=70=10=5=20==TO-1
EW59=Ge złączowy pnp=32=0,7=70=20=-=20==TO-1
EW69=Ge złączowy pnp=30=30=69=20=20=-==TO-1
FK2369A=Si planarny epitaksjalny npn=71=większe od 500=175=40=15=100=125=ерох
FK2484=Si planarny npn=450=większe od 60=175=60=60=50=125=ерох
FK2894=Si planarny epitaksjalny pnp=75=większe od 500=175=12=12=-=125=ерох
FK3014=Si planarny epitaksjalny npn=60=większe od 300=175=40=20=-=125=ерох
FK3299=Si planarny epitaksjalny npn=75=większe od 200=175=60=30=-=125=ерох
FK3300=Si planarny epitaksjalny npn=220=większe od 250=175=60=30=-=125=ерох
FK3503=Si planarny epitaksjalny pnp=270=większe od 150=175=60=60=500=125=ерох
FK3962=Si planarny epitaksjalny pnp=280=większe od 40=175=60=60=-=125=ерох
FK3964=Si planarny epitaksjalny pnp=330=większe od 50=175=45=45=-=125=U17a
FK914=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 300=175=40=15=-=125=U17d
FK918=Si planarny epitaksjalny npn=50=większe od 600=175=30=15=50=125=U17b
FM1132=Si planarny epitaksjalny pnp=30-90=90=375=50=50=-=175=ТО-46
FM1613=Si planarny npn=55=większe od 60=375=75=50=-=175=ТО-46
FM1751=Si planarny npn=115=większe od 70=375=75=50=-=175=ТО-46
FM1893=Si planarny npn=70=większe od 50=375=120=80=-=175=ТО-46
FM2242=Si planarny epitaksjalny npn=80=300=375=40=15=-=175=ТО-46
FM2297=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=95=375=80=35=-=175=ТО-46
FM2368=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=550=375=40=25=-=175=ТО-46
FM2369=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=650=375=40=25=-=175=ТО-46
FM2483=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=69=375=60=60==175=TO-46
FM2484=Si planarny epitaksjalny npn=100-500=78=375=60=60=-=175=TO-46
FM2696=Si planarny epitaksjalny pnp=30-130=100=375=25=-=-=175=TO-46
FM2846=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=350=375=60=-=-=175=TO-46
FM2894=Si planarny epitaksjalny pnp=40-150=550=375=12=12=-=175=TO-46
FM3014=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=550=375=40=25=-=175=TO-46
FM371=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 96=375=100=80=-=175=ТО-46
FM708=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 450=375=40=15=-=175=ТО-46
FM709=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=większe od 600=375=15=-=-=175=ТО-46
FM720A=Si planarny npn=większe od 40=większe od 50=375=120=80=-=175=ТО-46
FM870=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=375=100=80=-=175=ТО-46
FM910=Si planarny epitaksjalny npn=125=większe od 60=375=100=60=-=175=ТО-46
FM914=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=375=40=25=-=175=ТО-46
FM915=Si planarny epitaksjalny npn=50-200=360=375=70=50=-=175=ТО-46
FM918=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=900=375=30=15=175=175=ТО-46
FM995=Si planarny epitaksjalny pnp=35-140=150=375=20=15=-=175=ТО-46
FM996=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 35=230=375=15=12=-=175=ТО-46
FM9K=Si planarny epitaksjalny npn=65=większe od 50=375=100=60=-=175=ТО-46
FPP504-1=Si planarny npn=40-120=69=-=60=60=-=175=Х-16
FSP1=Si planarny epitaksjalny npn=30-100=-=800=25=20=-=175=TO-5
FSP162=Si planarny npn=30-120=większe od 300=-=40=20=-=175=Х-16
FSP164=Si planarny npn=20-120=większe od 600=-=15=6=-=175=Х-16
FSP165=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=-=40=20=-=175=Х-16
FSP166=Si planarny npn=większe od 35=100=-=100=80=-=175=Х-16
FSP166-1=Si planarny npn=większe od 75=100=-=100=80=-=175=Х-16
FSP2=Si planarny npn=większe od 45=-=2x300=60=40=-=200=TO-5
FSP22=Si planarny npn=1600-10000=-=500=100=60=-=200=TO-58
FSP242-1=Si planarny npn=50-200=większe od 300=-=45=25=-=175=Х-16
FSP270-1=Si planarny pnp=35-140=150=-=20=15=-=175=Х-16
FSP-289-1=Si planarny npn=40-160=większe od 250=-=70=50=-=175=Х-16
FSP42=Si planarny npn=40-120=większe od 60=-=75=50=-=175=Х-16
FSP42-1=Si planarny npn=100-300=większe od 70=-=75=50=-=175=Х-16
FT001=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 40=600=50=30=-=125=TO-5
FT0019H=Si planarny pnp=100-300=90=360=100=80=-=175=TO-18
FT0019M=Si planarny pnp=100-300=90=360=80=60=-=175=TO-18
FT002=Si dufuzyjny npn=45-115=większe od 40=600=50=30=-=125=TO-5
FT003=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 70=600=50=30=-=125=TO-5
FT004=Si dufuzyjny npn=45-115=większe od 70=600=50=30=-=125=TO-5
FT005=Si dufuzyjny npn=20-50=większe od 120=600=50=25=-=125=TO-5
FT006=Si dufuzyjny npn=45-115=większe od 120=600=50=25=-=125=TO-5
FT023=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 40=300=50=30=300=125=TO-46
FT024=Si dufuzyjny npn=większe od 45=większe od 40=300=50=30=300=125=TO-46
FT025=Si dufuzyjny npn=większe od 20=większe od 70=300=50=30=100=125=TO-46
FT026=Si dufuzyjny npn=większe od 45=większe od 70=300=50=30=100=125=TO-46
FT027=Si dufuzyjny npn=20-40=większe od 60=13W=60=40=1 A=175=TO-8
FT118=Si planarny npn=80=500=175=20=20=-=175=TO-72
FT1315=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 500=360=30=8=200=175=TO-18
FT2974=Si planarny npn=większe od 60=-=300=45=-=-=175=TO-71
FT2978=Si planarny npn=większe od 60=-=300=60=-=-=175=TO-71
FT34A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 80=15W=150=80=10A=175=TO-59
FT34B=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 80=15W=120=60=10A=175=TO-59
FT34C=Si planarny epitaksjalny npn=85=większe od 80=800=150=80=-=175=TO-5
FT34D=Si planarny epitaksjalny npn=210=większe od 80=800=120=60=-=175=TO-5
FT38=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=1000=3W=15=-=-=175=-
FT40=Si planarny epitaksjalny npn=180=1400=300=15=10==175=TO-46
FT4017=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=-=300=80=80=200=175=TO-71
FT4018=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=-=300=60=60=200=175=TO-71
FT4019=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 250=-=300=45=45=200=175=TO-71
FT4020=Si planarny epitaksjalny pnp=20=-=300=45=45=-=175=TO-71
FT4021=Si planarny epitaksjalny pnp=20=-=300=60=60=-=175=TO-71
FT4022=Si planarny epitaksjalny pnp=20=-=300=60=60=-=175=TO-17
FT4023=Si planarny epitaksjalny pnp=10=-=300=45=45=-=175=TO-71
FT4024=Si planarny epitaksjalny pnp=10=-=300=60=60=-=175=TO-71
FT4025=Si planarny epitaksjalny pnp=10=-=300=60=60=-=175=TO-71
FT45=Si planarny npn=200=większe od 425=200=30=30=-=175=TO-72
FT709=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 600=300=15=6=-=175=TO-18
FT7207A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 70=30W=120=80=5A=175=MT-43
FT7207B=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 70=30W=100=60=5A=175=MT-43
FV2484=Si planarny epitaksjalny npn=75=500=175=12=12=-=175=U5b
FV2894=Si planarny epitaksjalny pnp=75=większe od 500=175=12=12=-=175=U5b
FV3299=Si planarny epitaksjalny npn=75=większe od 200=175=60=30=1=175=U5b
FV3300=Si planarny epitaksjalny npn=220=większe od 250=175=60=30=-=175=U5b
FV3502=Si planarny epitaksjalny pnp=270=większe od 150=175=45=45=500=175=U5b
FV3503=Si planarny epitaksjalny pnp=270=większe od 150=175=60=60=500=175=U5b
FV3962=Si planarny epitaksjalny pnp=280=większe od 40=175=60=60=-=175=U5a
FV3964=Si planarny epitaksjalny pnp=330=większe od 50=175=45=45=-=175=U5a
FV914=Si planarny epitaksjalny npn=55=większe od 300=175=40=15=-'=175=U5b
FV918=Si planarny epitaksjalny npn=50=większe od 600=175=30=15=50=175=U5b
G12716=Si planarny epitaksjalny npn=80-300=-=300=18=18=-=125=ерох
G12921=Si planarny epitaksjalny npn=35-70=-=200=25=25=1=125=ерох
G12923=Si planarny epitaksjalny npn=90-180=-=200=25=25=-=125=ерох
G12926=Si planarny epitaksjalny npn=35-470=-=200=18=18=-=125=ерох
G13105=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=200=18=14=-=125=ерох
G13395=Si planarny epitaksjalny npn=150-500=-=200=25=25=-=125=ерох
G13397=Si planarny epitaksjalny npn=55-500=-=200=25=25=-=125=ерох
G13398=Si planarny epitaksjalny npn=55-800=-=200=25=25=-=125=ерох
G13566=Si planarny epitaksjalny npn=150-600=40-240=300=40=30=-=125=ерох
G13607=Si planarny epitaksjalny npn=30=300=200=18=14=-=125=ерох
G13638A=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 150=300=25=25=-=125=ерох
G13644=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=200=300=45=45==125=ерох
G13703=Si planarny epitaksjalny pnp=30-150=większe od 100=300=50=30=-=125=ерох
G13704=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 100=300=50=30=-=125=ерох
G13705=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 100=300=50=30=-=125=ерох
G13706=Si planarny epitaksjalny npn=30-600=większe od 100=300=40=20=-=125=ерох
G13707=Si planarny epitaksjalny npn=100-550=-=250=30=30=-=125=ерох
G13708=Si planarny epitaksjalny npn=45-800=-=250=30=30=-=125=ерох
G13709=Si planarny epitaksjalny npn=45-250=-=250=30=30=-=125=ерох
G13793=Si planarny epitaksjalny npn=20-120=100-600=250=40=20=-=125=ерох
G13794=Si planarny epitaksjalny npn=100-600=100-600=250=40=20=-=125=ерох
G13900=Si planarny epitaksjalny npn=170-800=-=200=18=18=-=125=ерох
GC100=Ge złączowy pnp=18-35=większe od 1=30=15=15=15=74=TO-1
GC101=Ge złączowy pnp=117-231=większe od 1=30=15=15=15=75=TO-1
GC102=Ge złączowy pnp=29-55=większe od 6=100=15=15=50=75=TO-1
GC103=Ge złączowy pnp==większe od 1,2=100=15=9=15=75=TO-1
GC104=Ge złączowy pnp=102=większe od 1,2=100=15=9=15=75=TO-1
GC111=Ge złączowy pnp=11-25==120=80=-=125=75=TO-1
GC112=Ge złączowy pnp=10-80=większe od 0,3=180=-=80=150=80=TO-1
GC115=Ge złączowy pnp=11-22=większe od 0,5=70=20=20=150=75=TO-1
GC116=Ge złączowy pnp=28-56=0,75=180=20=20=150=80=TO-1
GC117=Ge złączowy pnp=45-90=większe od 1,2=180=25=20=150=80=TO-1
GC118=Ge złączowy pnp=112-224=większe od 1,2=180=25=20=150=80=TO-1
GC121=Ge złączowy pnp=28-56==180=25=20=250=80=TO-1
GC122=Ge złączowy pnp=18-35==180=35=33=250=80=TO-1
GC123=Ge złączowy pnp==-=180=70=66=250=80=TO-1
GC217=Ge złączowy pnp=72=większe od 0,5=75=20=15=100=75=TO-1
GC221=Ge złączowy pnp=18-35=większe od 05=75=20=15=100=75=TO-1
GC223=Ge złączowy pnp==większe od 0,5=75=66=66=100=75=TO-1
GC300=Ge złączowy pnp=18-35==350=20=20=500=75=TO-1
GC301=Ge złączowy pnp=112-224==350=32=32=500=75=TO-1
GC501=Ge złączowy pnp=większe od 65=większe od 1=550=32=32=300=75=TO-1
GC502=Ge złączowy pnp=większe od 65=większe od 1=550=32=32=300=75=TO-1
GC503=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,2=10=7=3=5=55=04x4 mm
GC504=Ge złączowy pnp=30-65=większe od 0,2=10=7=3=5=55=04x4 mm
GC505=Ge złączowy pnp=50-120=większe od 0,2=10=7=3=5=55=04x4 mm
GC506=Ge złączowy pnp=30-55=większe od 0,2=10=7=3=5=55=04x4 mm
GC507=Ge złączowy pnp=45-120=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC508=Ge złączowy pnp=65-220=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC509=Ge złączowy pnp=większe od 45=większe od 0'3=125=60=60=125=75=TO-1
GC50O=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,5=550=24=24=300=75=TO-1
GC510=Ge złączowy pnp=60-170=większe od 1=200=32=16=1 A=90=TO-1
GC510K=Ge złączowy pnp=60-170=większe od 1=300=32=16=1 A=90=TO-1 К
GC511=Ge złączowy pnp=100-500=większe od 1=200=25=15=1 A=90=TO-1
GC511K=Ge złączowy pnp=100-500=większe od 1=300=25=15=1 A=90=TO-1 К
GC512=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,55=200=25=15=1 A=90=TO-1
GC512K=Ge złączowy pnp=większe od 25=większe od 0,55=300=25=15=1 A=90=TO-1 К
GC515=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC516=Ge złączowy pnp=30-60=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC517=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC518=Ge złączowy pnp=75-150=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC519=Ge złączowy pnp=125-250=większe od 0,3=125=32=32=125=75=TO-1
GC520=Ge złączowy npn=60-170=większe od 1=200=32=16=1A=90=TO-1
GC520K=Ge złączowy npn=60-170=większe od 1=300=32=16=1A=90=TO-1 К
GC521=Ge złączowy npn=100-500=większe od 1=200=25=15=1 A=90=TO-1
GC521K=Ge złączowy npn=100-500=większe od 1=300=25=15=1 A=90=TO-1 К
GC522=Ge złączowy npn=większe od 25=większe od 1=200=20=15=1 A=90=TO-1
GC522K=Ge złączowy npn=większe od 25=większe od 1=300=20=15=1 A=90=TO-1 К
GC525=Ge złączowy npn=20-40=większe od 0,6=130=15=(15)=125=75=TO-1
GC526=Ge złączowy npn=75-150=większe od 0,6=130=32=(32)=125=75=TO-1
GC527=Ge złączowy npn=50-100=większe od 0,6=130=32=(32)=125=75=TO-1
GCN53=Ge złączowy npn=50-100=większe od 1,4=165=30=(30)=250=75=TO-1
GCN54=Ge złączowy npn=125-250=większe od 1,4=165=48=(48)=250=75=TO-1
GCN55=Ge złączowy pnp=50-100=większe od 1=165=32=(32)=125=75=TO-1
GCN56=Ge złączowy pnp=125-250=większe od 1=165=60=(60)=125=75=TO-1
GD100=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,06=1,5W=20=18=1,3 A=75=D2
GD110=Ge złączowy pnp=15-30=większe od 0,1=1,5 W=20=18=1,3 A=75=D2
GD125=Ge złączowy pnp==większe od 0,1=1,5W=66=48=1,3 A=75=D2
GD130=Ge złączowy pnp=-=większe od 0,1=1,5W=66=66=1,3 A=75=D2
GD150=Ge złączowy pnp=większe od 10=większe od 0,2=4W=20=18=ЗА=75=D2
GD175=Ge złączowy pnp==większe od 0,2=4W=50=48=ЗА=75=D2
GD200=Ge złączowy pnp=15-33=większe od 0,2=15W=30=20=6 А=75=-
GD210=Ge złączowy pnp=C:>40=większe od 0,2=15W=60=48=6A=75=-
GD220=Ge złączowy pnp==większe od 0'2=15W=80=60=6 А=75=-
GD240=Ge złączowy pnp=18-35=większe od 0,35=10W=30=25=ЗА=85=D2
GD242=Ge złączowy pnp==większe od 0,35=10W=50=48=ЗА=85=D2
GD243=Ge złączowy pnp==większe od 0,3=10W=65=60=ЗА=85=D2
GD244=Ge złączowy pnp==większe od 0,3=10W=75=70=ЗА=85=D2
GD609=Ge złączowy npn=40-360=większe od 1=4W=20=16=1 А=90=SOT-9
GD619=Ge złączowy pnp=40-360=większe od 0,6=4W=25=16=1 А=90=SOT-9
GET102=Ge złączowy pnp=60-160=1,5=200=30=30=250=85=ТО-1
GET103=Ge złączowy pnp=35-95=większe od 0,7=200=30=20=250=85=ТО-1
GET104=Ge złączowy pnp=35-95=większe od 0,7=200=30=30=250=85=то-1
GET105=Ge złączowy pnp=40-90=0,9=440=40=30=350=85=ТО-1
GET110=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,75=440=40=30=500=85=ТО-1
GET113=Ge złączowy pnp=50-140=1,4=200=15=15=1 А=85=ТО-1
GET114=Ge złączowy pnp=50-130=większe od 0,7=200=15=15=250=85=TO-1
GET115=Ge złączowy pnp=30-65=większe od 0,6=440=15=15=350=85=TO-1
GET116=Ge złączowy pnp=30-65=większe od 0,65=440=30=20=350=85=TO-1
GET120=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,75=440=30=20=500=85=TO-1
GET2221=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=360=60=30=400=125=TO-98
GET2222=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=360=60=30=400=125=TO-98
GET2369=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 350=360=40=15=200=125=TO-98
GET3=Ge złączowy pnp=50=1=50=12=12=25=50=ТО-1
GET3013=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=15=200=125=TT-98
GET3014=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 350=360=40=20=200=125=TO-98
GET3446=Si epitaksjalny npn==większe od 350=360=40=15=200=125=TO-9B
GET3638=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 20=100=360=25=25=350=125=TO-98
GET3638A=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 100=100=360=25=25=350=125=TO-98
GET4=Ge złączowy pnp=50=1=50=30=30=35=50=ТО-1
GET5=Ge złączowy pnp=70=1=200=40=30=50=50=ТО-1
GET571=Ge złączowy pnp=30=0,25=-=16=16=12A=90=TO-3
GET572=Ge złączowy pnp=30=0,25=-=32=32=12A=90=TO-3
GET573=Ge złączowy pnp=30=0,25=-=64=40=12A=90=TO-3
GET691=Ge złączowy pnp=60=30=35=20=-=10=90=TO-1
GET7=Ge złączowy pnp=30=-=-=16=16=8А=90=ТО-3
GET706=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=360=25=15=200=125=TO-98
GET708=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=200=125=TO-98
GET8=Ge złączowy pnp=30=-=-=32=32=8А=90=ТО-3
GET860=Ge złączowy pnp=45-110=3-12=120=20=15=100=85=TO-5
GET871=Ge złączowy pnp=20-65=większe od 3=55=15=12=25=70=TO-1
GET872=Ge złączowy pnp=30-150=10=55=12=10=25=70=TO-1
GET873=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 3=55=15=12=10=70=TO-1
GET874=Ge złączowy pnp=większe od 30=1>7=55=12=10=10=70=TO-1
GET875=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 15=75=15='15=150=85=TO-1
GET881=Ge złączowy pnp=20-120=3-16=120=20=15=500=85=TO-5
GET882=Ge złączowy pnp=40-160=6-25=120=20=15=500=95=TO-5
GET885=Ge złączowy pnp=40-280=12-41=120=20=15=500=85=TO-5
GET887=Ge złączowy pnp=45-110=3-12=120=20=15=100=85=TO-5
GET888=Ge złączowy pnp=90-220=3-25=120=20=15=1C0=85=TO-5
GET889=Ge złączowy pnp=45-110=6-20=120=20=15=100=85=TO-5
GET891=Ge złączowy pnp=20-120=3-16=120=25=20=500=85=TO-5
GET892=Ge złączowy pnp=40-160=6-25=120=25=20=500=85=TO-5
GET895=Ge złączowy pnp=40-280=12-41=120=25=20=500=85=TO-5
GET897=Ge złączowy pnp=45-110=większe od 1,7=120=20=15=100=85=TO-5
GET898=Ge złączowy pnp=90-270=większe od 1,7=120=20=15=100=85=TO-5
GET9=Ge złączowy pnp=30=-=-=64=40=8А=90=ТО-3
GET914=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=200=125=TO-98
GET924=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 90=90-350=360=70=50=100=125=TO-98
GET930=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 150=90-350=360=70=50=100=125=TO-98
GF100=Ge złączowy pnp==większe od 3=60=15=-=15=75=TO-1
GF105=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 7=60=15=-=15=75=TO-1
GF108=Ge złączowy pnp=większe od 29=większe od 6=60=15=9=15=75=TO-1
GF121=Ge złączowy pnp=większe od 20=50>25=50=25=15=10=75=TO-1
GF121b=Ge złączowy pnp=większe od 40=50>25=50=25=15=10=75=TO-1
GF122=Ge złączowy pnp=większe od 40=50>30=50=25=15=10=45=TO-1
GF122b=Ge złączowy pnp=większe od 30=50>30=50=25=15=10=75=TO-1
GF125=Ge złączowy pnp=większe od 40=60>30=50=25=15=10=75=TO-1
GF126=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=-=50=25=20=10=75=TO-1
GF127=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=75=50=25=20=10=75=TO-1
GF129=Ge złączowy pnp=większe od 40=75=-,=25=20=10=75=TO-1
GF130=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=10,7=50=25=20=10=75=TO-1
GF131=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=100=50=25=20=10=75=TO-1
GF132=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=100=50=25=20=10=75=TO-1
GF133=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=80=50=25=20=10=75=TO-1
GF134=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 30=większe od 180=50==25=10=75'=TO-1
GF135=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 150=30=25=15=10=-=TO-18
GF136=Ge mesa pnp=większe od 10=większe od 150=30=25=15=10=-=TO-18
GF139=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=10,7=50=25=20=10=75=TO-1
GF141=Ge mesa pnp=większe od 12=400>200=180=25=15=70=1C0=TO-5
GF142=Ge mesa pnp=większe od 12=400>200=180=25=15=70=100=TO-5
GF143=Ge mesa pnp=większe od 12=400>200=180=25=15=70=100=TO-5
GF145=Ge mesa pnp=większe od 10=600>250=60=20=15=10=90=TO-18
GF146=Ge mesa pnp=większe od 10=500>250=60=20=15=10=90=TO-18
GF147=Ge mesa pnp=większe od 10=650=60=25=15=10=50=TO-18
GF181=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=100=50=25=20=10=75=TO-1
GF502=Ge mesa pnp=większe od 10=450=300=24=12=100=100=-
GF503=Ge mesa pnp=większe od 10=500=300=24='9==100=-
GF505=Ge mesa pnp=większe od 25=240 >170=60=24=18=10=90=K507
GF506=Ge mesa pnp=większe od 10=220 >170=60=24=18=10=90=K507
GF507=Ge mesa pnp=większe od 10=500>250=60=20=15=10=90=K507
GF507R=Ge mesa pnp=większe od 1O=500>250=60=20=15=10=90=IC507
GF514=Ge dyfuzyjny pnp=140=90>75=60=32=32=10=75=K507
GF515=Ge dyfuzyjny pnp=140=Ć0>45=60=32=32=10=75=K507
GF516=Ge dyfuzyjny pnp=140=60>45=40=32=32=10=75=K507
GF517=Ge dyfuzyjny pnp=100=50>30=60=20=20=10=75=К 5 07
GFJ80=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=10,7=50=25=20=10=75=TO-1
GFT20=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=80=15=-=-=75=TO-5
GFT20/15=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=80=15==50=75=TO-5
GFT20/30=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=80=30=-=50=75=TO-5
GFT20/60=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=80=60==-=75=TO-5
GFT2006=Ge złączowy pnp=25=0,3=6W=10=8=2A=75=-
GFT2006/90=Ge złączowy pnp=25-50=0,4=6W=90=45=2A=75=-
GFT2066/30=Ge złączowy pnp=25-50=0,4=6W=30=15=2A=75=-
GFT20R=Ge złączowy pnp=większe od 15=0,6=80=15==-=75=TO-5
GFT21=Ge złączowy pnp=większe od 60=1,1=80=15=-==75=TO-5
GFT21/15=Ge złączowy pnp=większe od 60=1,1=80=15=-=50=75=TO-5
GFT21/30=Ge złączowy pnp=większe od 60=1,1=80=30=-=50=75=TO-5
GFT21/60=Ge złączowy pnp=większe od 60=1,1=80=60===75=TO-5
GFT22=Ge złączowy pnp=większe od 100=1,3=80=15==-=75=TO-5
GFT22/15=Ge złączowy pnp=większe od 100=1,35=80=15=-=50=75=TO-5
GFT22/30=Ge złączowy pnp=większe od 100=1,3 5=80=30=-=50=75=TO-5
GFT22/60=Ge złączowy pnp=większe od 100=1,35=80=60=-=-=75=TO-5
GFT22R=Ge złączowy pnp=większe od 100=1,35=80=15=-=-=75=TO-5
GFT25=Ge złączowy pnp=35-75=0,85=80=15=-=-=75=TO-3
GFT25/15=Ge złączowy pnp=35-75=0,85=80=15=-=50=75=TO-5
GFT25/30=Ge złączowy pnp=35-75=0,85=80=30=-=50=75=TO-5
GFT25/60=Ge złączowy pnp=35-75=0,85=80=60=-=-=75=TO-5
GFT25R=Ge złączowy pnp=35-75=0,85=80=15=-=-=75=TO-5
GFT26=Ge złączowy pnp==0,3=6 W=10=-=2A=75=-
GFT30=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,3=-=30=15=ЗА=75=-
GFT3008/20=Ge złączowy pnp=25-50=0,35=8W=20=15=ЗА=75=SOT-9
GFT3008/40=Ge złączowy pnp=25-50=0,35=8W=40=30=ЗА=75=SOT-9
GFT3008/60=Ge złączowy pnp=25-50=0,35=BW=60=40=ЗА=75=SOT-9
GFT3008/80=Ge złączowy pnp=25-50=0,35=8W=80=60=ЗА=75=SOT-9
GFT31/15=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,4=125=15=-=300=75=TO-30
GFT3108/68=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,35=8W=60=30=ЗА=75=SOT-9
GFT3108/80=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,35=8W=80=40=ЗА=75=SPT-9
GFT3198/40=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,35=8W=40=20=ЗА=75=SPT-9
GFT32=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,5=125=15==-=75=TO-30
GFT32/15=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,5=125=15==300=75=ТО-5
GFT32/30=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,5=125=30=-=-=75=ТО-5
GFT32/60=Ge złączowy pnp=30-70=większe od 0,5=125=60=-=-=75=ТО-5
GFT34=Ge złączowy pnp=50-100=0,6=125=15=-=-=75=ТО-30
GFT34/15=Ge złączowy pnp=50-100=0,6=125=15=-=300=75=ТО-5
GFT34/30=Ge złączowy pnp=50-100=0,6=125=30=-=-=75=ТО-5
GFT34/60=Ge złączowy pnp=50-100=0,6=125=60=-=-=75=ТО-5
GFT3408/20=Ge złączowy pnp=40-80=0,4=8W=20=15=ЗА=75=SOT-9
GFT3408/40=Ge złączowy pnp=40-80=0,4=8W=40=30=ЗА=75=SOT-9
GFT3408/60=Ge złączowy pnp=40-80=0,4=8W=60=40=ЗА=75=SOT-9
GFT3408/80=Ge złączowy pnp=40-80=0,4=8W=80=60=ЗА=75=SOT-9
GFT3708/60=Ge złączowy pnp=80=0,4=8W=60=30=ЗА=75=SPT-9
GFT3708/80=Ge złączowy pnp=80=0,4=8W=80=40=ЗА=75=SOT-9
GFT3J=Ge złączowy pnp=20-40=większe od 0,4=125=15=-=-=75=TO-30
GFT4012=Ge złączowy pnp=50=0,3=12W=40=-=4А=75=ТО-3
GFT4012/30=Ge złączowy pnp=20-70=0,3=12W=30=15=4А=75=ТО-3
GFT4012/68=Ge złączowy pnp=20-70=0,3=12W=60=30=4А=75=ТО-3
GFT41=Ge dyfuzyjny pnp=-=150=50=15=-=-=75=-
GFT42B=Ge dyfuzyjny pnp=-=80=50=15=-=-=75=-
GFT43=Ge dyfuzyjny pnp=50=40>25=50=15=-=10=75=-
GFT4308/40=Ge złączowy pnp=30-70=0,01=-=40=(40)=4А=75=SOT-9
GFT4308/60=Ge złączowy pnp=30-70=0,01=-=60=(60)=4А=75=SOT-9
GFT43A=Ge dyfuzyjny pnp=25-50=40>10=50=15=15=10=75=-
GFT43B=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 40=40>30=50=15=15=10=75=-
GFT44=Ge złączowy pnp=100>50=10>7=63=15=15=80=65=-
GFT44/15E=Ge złączowy pnp=-=10=50=15=-=-=65=-
GFT44/30=Ge złączowy pnp=60=większe od 7=63=30=-=80=65=-
GFT4412/60=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,35=-=60=30=4A=75=TO-3
GFT44t2/30=Ge złaczowy pnp=40-80=0,35=-=30=15=4 A=75=To-3
GFT45=Ge złączowy pnp=40>16=większe od 3=63=15=-=40=65=-
GFT45/30=Ge złączowy pnp=40=większe od 3=63=30=-=-=65=-
GFT460»/40=Ge złączowy pnp=60-100=0,012=-=40=(40)=4A=75=SOT-9
GFT4608/60=Ge złączowy pnp=60-100=0,012=-=60=(60)=4A=75=SOT-9
GFT4608/80=Ge złączowy pnp=60-100=0,012=-=80=(80)=4A=75=SOT-9
GFT8024=Ge złączowy pnp=większe od 20==-=30=15=8A=75=TO-3
GFY50=Ge dyfuzyjny pnp=20-40=większe od 30=50=20=20=10=75=TO-7
GM0290=Ge mesa pnp=większe od 20=800=75=20=15=50=100=ТО-18
GM0378=Ge mesa pnp=większe od 20=400=75=20=-=50=100=ТО-18
GM0380=Ge mesa pnp=większe od 20=900=55 '=25=-=100=100=ТО-18
GM290=Ge mesa pnp=większe od 20=700=55=20=15=50=100=ТО-18
GM290A=Ge mesa pnp=większe od 20=700=750=20=15=50=100=RO-80
GM378=Ge mesa pnp=większe od 20=600=55=20=15=50=100=ТО-18
GM378A=Ge mesa pnp=większe od 20=400=750=20=15=50=100=RO-80
GM656=Ge mesa pnp=większe od 20=930=55=20=15=50=100=ТО-18
GM656A=Ge mesa pnp=większe od 20=930=750=20=15=50=100=RO-80
GS100=Ge złączowy pnp=29-55=większe od 2,8=30=25=15=50=75=ТО-5
GS109=Ge złączowy pnp=72-162=większe od 2,8=60=20=15=50=75=ТО-1
GS111=Ge złączowy pnp=29-55==60=20=15=200=85=ТО-1
GS112=Ge złączowy pnp=72-162=-=60=20=15=200=85=ТО-1
GS121=Ge złączowy pnp=28-56==90=30=20=100=80=А3/25Ь
GS122=Ge złączowy pnp=28-56==90=30=20=100=80=А3/25Ь
GS501=Ge złączowy npn=35-130=4,5=150=20=15=400=75=К505
GS502=Ge złączowy npn=35-130=4,5=150=20=15=400=75=К505
GS504=Ge złączowy npn=35-130=4,5=150=20=15=400=75=К505
GS506=Ge złączowy npn=40-300=większe od 10=85=15=15=10=75=TO-1
GS507=Ge złączowy npn=40-300=większe od 10=85=15=15=30=75=TO-1
GT1=Ge złączowy pnp=15-25=0,8=125=9=-=100=75=TO-22
GT109=Ge złączowy pnp=110==150=25=-=200=75=TO-5
GT109=Ge złączowy pnp=80-140==125=25=12=200=55=TO-22
GT12=Ge złączowy pnp==większe od 5=100=9=-=100=75=TO-22
GT1200=Ge złączowy npn=większe od 20==120=90=90=-=75=ТО-9
GT1201=Ge złączowy npn=30=3=120=75=75=-=75=ТО-9
GT1202=Ge złączowy npn=30=5=120=45=45=-=75=ТО-9
GT122=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1,5=125=25=-=100=85=TO-22
GT122=Ge złączowy pnp=100=2=150=25=-=-=75=TO-5
GT123=Ge złączowy pnp=30-150=większe od 5=-=25=15=-=85=TO-5
GT123=Ge złączowy pnp=90=większe od 5=150=25=15==75=TO-5
GT13=Ge złączowy pnp==większe od 7=100=9=-=100=75=TO-22
GT14=Ge złączowy pnp=20-34=-=125=25=-=100=85=TO-22
GT14-H=Ge złączowy pnp=20-34==100=12=-=50=75=TO-22
GT1604=Ge złączowy pnp=15=0,5=90=10=-=-=75=ТО-9
GT1606=Ge złączowy pnp=większe od 50=10=90=15=-=-=75=ТО-9
GT1608=Ge złączowy npn=-=4,5=125=-=-=-=75=ТО-9
GT1609=Ge złączowy npn=-=5=125=-=-=-=75=ТО-9
GT1644=Si złączowy pnp=15=2=225=-=-=-=75=ТО-5
GT1658=Ge złączowy npn=większe od 40=większe od 4=120=25=-=-=75=ТО-5
GT1665=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=120=100=-=-=75=ТО-9
GT167=Ge złączowy npn=25=większe od 5=150=25===75=TO-5
GT1687=Ge złączowy pnp=większe od 60=18=100=10=-=-=75=ТО-9
GT2=Ge złączowy pnp=25-45=0,9=125=9==100=75=TO-22
GT-20=Ge złączowy pnp=42==-=25=25=-=75=TO-5
GT-20=Ge złączowy pnp=35-49=-=125=25=-=100=85=TO-22
GT-20H=Ge złączowy pnp=35-49=-=100=12=-=50=75=TO-22
GT222=Ge złączowy pnp=20==150=12==200=75=TO-5
GT222=Ge złączowy pnp=większe od 20=-=125=12=-=103=75=ТО-22
GT229=Ge złączowy npn=20=-=150=12=-=200=75=ТО-5
GT24H=Ge złączowy pnp=30=-=90=12=-=-=85=TO-22
GT2693=Ge złączowy pnp=50=4=150=30=15=-=85=ТО-5
GT2694=Ge złączowy pnp=80=-=150=25=15=-=85=ТО-5
GT2695=Ge złączowy pnp=20=4=150=30=15=-=85=ТО-5
GT2765=Ge złączowy npn=30=6=150=40=20=-=85=ТО-5
GT2766=Ge złączowy npn==8=150=15=9=-=85=ТО-5
GT2768=Ge złączowy npn=75=5=150=40=10=-=85=ТО-5
GT2883=Ge złączowy pnp=50=-=150=9=6=-=85=ТО-5
GT2884=Ge złączowy npn=100=-=150=9=6=-=85=ТО-5
GT2885=Ge złączowy pnp=200=-=150=9=6=-=85=ТО-5
GT2886=Ge złączowy npn=200=-=150=9=6=-=85=ТО-5
GT2887=Ge złączowy pnp=250==150=9=6=-=85=TO-5
GT2888=Ge złączowy npn=250=-=150=9=6=-=85=TO-5
GT3=Ge złączowy pnp=45-100=1=125=9=-=100=75=TO-22
GT31=Ge złączowy pnp=15-25=0,8=125=9=-=100=75=TO-1
GT32=Ge złączowy pnp=25-45=0,9=125=9=-=100=75=TO-1
GT33=Ge złączowy pnp=45-100==125=9=-=100=75=TO-1
GT34=Ge złączowy pnp=20===25=25==75=TO-5
GT34=Ge złączowy pnp=10-19=-=125=25=-=100=85=TO-22
GT34HV=Ge złączowy pnp=10-31=-=125=50=-=100=85=TO-22
GT34N=Ge złączowy pnp=18=-=150=100=-=200=75=TO-5
GT34S=Ge złączowy pnp=10-19=-=125=25=-=100=85=TO-22
GT41=Ge złączowy pnp=15-60=większe od 3=100=9=-=100=75=TO-1
GT42=Ge złączowy pnp=30-100=większe od 5=100=9=-=100=75=TO-1
GT422=Ge złączowy npn=11-35=-=-=60=12=6A=85=ТО-3
GT424=Ge złączowy npn=18-60=-=-=60=12=ЗА=85=ТО-3
GT425=Ge złączowy npn=11-35=-=-=36=12=6A=85=ТО-3
GT426=Ge złączowy npn=18-60=-=-=36=12=ЗА=85=ТО-3
GT43=Ge złączowy pnp=50-150=większe od 7=100=9=-=100=75=TO-1
GT5117=Ge dyfuzyjny pnp=20=40=120=20=-==75=TO-9
GT5149=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 60=50=10==-=75=TO-1
GT5153=Ge złączowy pnp=większe od 80=10=300=25=6=-=75=TO-5
GT738=Ge złączowy pnp=15=0,5=100=20=-=200=75=ТО-5
GT759=Ge złączowy pnp=większe od 25=3=100=15=6=100=75=ТО-22
GT760=Ge złączowy pnp=większe od 40=5=100=15=6=100=75=ТО-22
GT761=Ge złączowy pnp=70=10=100=10=6=100=75=ТО-22
GT762=Ge złączowy pnp=150=20=100=10=6=100=75=ТО-22
GT763=Ge złączowy pnp=200=30=100=10=6=100=75=ТО-22
GT81=Ge złączowy pnp=75=-=150=25=-=-=75=TO-5
GT81=Ge złączowy pnp=50-100=-=125=25==100=85=TO-22
GT81HS=Ge złączowy pnp=większe od 50=-=100=12=-=50=75=TO-22
GT81S=Ge złączowy pnp=80-160=-=125=25=12=200=85=TO-22
GT82=Ge złączowy pnp=150=-=150=25=-=-=75=TO-5
GT83=Ge złączowy pnp=35-49=większe od 0,7=125=25=-=100=85=TO-22
GT87=Ge złączowy pnp=20-34=większe od 0,5=125=25=-=100=85=TO-22
GT88=Ge złączowy pnp=większe od 50==125=25=-=100=85=TO-22
GT904=Ge złączowy npn=30=4=100=20=-=200=75=ТО-5
GT948=Ge złączowy npn=30=większe od 4=100=20=-=200=75=ТО-5
GT949=Ge złączowy npn=30=0,7=150=30=-=200=75=ТО-5
H10=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=-=60=-=15A=75=-
H12=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=187 W=60=45=40 A=75=MT-7
H12A=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,2=187W=80=50=40 A=75=MT-7
H2=Ge złączowy pnp=-=-=20 W=-=-=-=-=-
H200E=Ge złączowy pnp=większe od 20=większe od 0,4=63 W=60=30=10A=75=-
H200EA=Ge złączowy pnp=30-120=większe od 0,6=75 W=60=35=12A=75=TO-1 5
H200EB=Ge złączowy pnp=20-80=większe od 0,3=75W=80=50=12A=75=TO-17
H3A=Ge złączowy pnp=10-25=-=-=60=-=600=75=-
H45=Ge złączowy pnp=14-34=większe od 0,24=-=80=-=3,5A=75=-
H4A=Ge złączowy pnp=23-60=-=-=60=-=750=75=-
H5=Ge złączowy pnp=21-51=-=-=80=-=3,5 A=75=-
H6=Ge złączowy pnp=31-75=-=-=80=-=3,5A=75=-
H7=Ge złączowy pnp=46-113=-=-=80=-=3,5 A=75=-
H71E=Ge złączowy pnp=30-90=0,01=15W=80=50=1 A=75=-
HA5001=Ge złączowy pnp=60=2,5=400=30=-=200=75=-
HA5002=Ge złączowy pnp=40==400=20=-=200=75=-
HA5003=Ge złączowy pnp=50=1,5=400=30=-=200=75=-
HA5005=Ge złączowy pnp=20==400=10=-=200=75=-
HA5009=Ge złączowy pnp=15=2,5=400=10=-=200=75=-
HA5011=Ge złączowy pnp=50=1,5=400=40=-=200=75=-
HA5012=Ge złączowy pnp=40==400=20=-=200=75=-
HA5014=Ge złączowy pnp=80=2,3=400=40=-=200=75=-
HA5023=Ge złączowy pnp=49=8=300=20=-=200=75=-
HA5024=Ge złączowy pnp=49=4=300=20=-=200=75=-
HA5025=Ge złączowy pnp=49=6=300=20=-=200=75=-
HA5520=Ge złączowy pnp=49=4=300=20=-=200=75=-
HA5821=Ge złączowy pnp=49=5=300=20=-=200=75=-
HA5922=Ge złączowy pnp=49=4=300=25=-=200=75=-
HA5OM=Ge złączowy pnp=49=8=300=20=-=200=75=-
HA7206=Si mesa pnp=większe od 10=45=250=70=!-==150=TO-18
HA7207=Si mesa pnp=większe od 10=55=250=70=-==150=TO-18
HA7501=Si pnp=większe od 8=0,7=500=60=-==175=-
HA7502=Si pnp=większe od 16=1=500=60=-==175=-
HA7506=Si pnp=większe od 12=0,9=500=35=-=-=175=-
HA7507=Si pnp=większe od 15=1,6=500=20=-=-=175=-
HA7510=Si pnp=większe od 21=1,2=500=35=-=-=175=-
HA7515=Si pnp=większe od 20=0,8=1 W=150=-=-=175=-
HA7516=Si złączowy pnp=większe od 45=1=5 W=90=-==175=-
HA7517=Si złączowy pnp=większe od 45==5W=110===175=-
HA7518=Si złączowy pnp=większe od 90=1=5 W=60=-==175=-
HA7520=Si złączowy pnp=większe od 12=1,2=1 W=35=-==175=-
HA7521=Si złączowy pnp=większe od 12==1W=60=10==175=-
HA7522=Si złączowy pnp=większe od 20=0,2=1 W=15=-=-=175=-
HA7523=Si złączowy pnp=większe od 20=1,2=1 W=35==-=175=-
HA7524=Si złączowy pnp=większe od 20=1=1 W=60=-=-=175=-
HA7525=Si złączowy pnp=większe od 20=0,8=1 W=110=-=-=175=-
HA7525=Si złączowy pnp=większe od 42==1 W=60=-=-=175=-
HA7526=Si złączowy pnp=większe od 42=1,2=1 W=15=-=-=175=-
HA7527=Si złączowy pnp=większe od 42=1,2=1W=35=-=-=175=-
HA7529=Si złączowy pnp=większe od 14=-=1 W=90=-=-=175=-
HA7530=Si złączowy pnp=większe od 12=1,2=400=35=100==175=TO-5
HA7531=Si złączowy pnp=większe od 12=1,2=400=60=100==175=TO-5
HA7532=Si złączowy pnp=większe od 20=1,2=400=15===175=-
HA7533=Si złączowy pnp=większe od 20=1,2=400=35===175=-
HA7534=Si złączowy pnp=większe od 20=1=400=60===175=
HA7535=Si złączowy pnp=większe od 20=0,8=400=110===175=-
HA7536=Si złączowy pnp=większe od 42=1,2=400=15===175=-
HA7537=Si złączowy pnp=większe od 42=1,2=400=35===175=
HA7538=Si złączowy pnp=większe od 42=1=400=60===175=-
HA7539=Si złączowy pnp=większe od 14=0,8=400=90===175=TO-5
HA7540=Si złączowy pnp=większe od 20=0,8=400=150===175=TO-5
HA7541=Si złączowy pnp=większe od 45=0,8=400=90===175=TO-5
HA7542=Si złączowy pnp=większe od 45=0,8=400=110===175=TO-5
HA7543=Si złączowy pnp=większe od 90=0,8=400=60===175=TO-5
HA7597=Si złączowy pnp=większe od 14=1=385=50=40==175=-
HA7598=Si złączowy pnp=większe od 25==385=50=35=50=175=-
HA7599=Si złączowy pnp=większe od 50=1=385=50=30=50=175=-
HA7632=Si złączowy pnp=większe od 60=1=400=40=-=-=175=TO-5
HA7723=Si złączowy pnp=większe od 25=0,1=1 W=50==-=175=-
HA7725=Si złączowy pnp=większe od 14=0,1=1W=100=-=-=175=-
HA7730=Si złączowy pnp=większe od 22==1 W=40=-=-=175=-
HA7731=Si złączowy pnp=większe od 22==1 W=80=-=-=175=
HA7732=Si złączowy pnp===1 W=40=-=-=175=
HA7733=Si złączowy pnp==1=1 W=80=-=-=175=-
HA7734=Si złączowy pnp=większe od 14=0,2=1 W=50=-=50=175=-
HA7735=Si złączowy pnp=większe od 25=0,3=1 W=50=-=50=175=-
HA7736=Si złączowy pnp=większe od 50=0,4=1 W=50=-=50=175=-
HA7737=Si złączowy pnp=większe od 18=0,3=1 W=50=-=50=175=-
HA7804=Si złączowy pnp=15==400=10=10=100=175=TO-5
HA7806=Si złączowy pnp=-==400=15=15=-=175=TO-5
HA7807=Si złączowy pnp=-==400=15=15=-=175=TO-5
HA7808=Si złączowy pnp=-==400=15=15=-=175=TO-5
HA7809=Si złączowy pnp=-==400=15=15==175=TO-5
HA7810=Si złączowy pnp=15==400=10=10=10=175=TO-5
HA7815=Si złączowy pnp=15==400=30=30=100=175=TO-5
HA9048=Si mesa pnp=większe od 20=25=275=25=25=100=175=TO-5
HA9049=Si mesa pnp=większe od 60=25=175=25=25=100=175=TO-5
HA9054=Si mesa pnp=większe od 25=5=250=15=-=~=175=TO-18
HA9055=Si mesa pnp=większe od 55=40=250=15=-=-_=175=TO-13
HA9056=Si mesa pnp=większe od 25=23=250=30=-=-=175=TO-18
HA9057=Si mesa pnp=większe od 55=40=250=30=-=-_=175=TO-18
HA9058=Si mesa pnp=większe od 25=25=250=50=-=-=175=TO-18
HA9059=Si mesa pnp=większe od 55=40=250=50=-=-=175=TO-13
HA9079=Si mesa pnp=większe od 60=25=27=25=-==175=TO-18
HA9500=Si mesa pnp=większe od 45=100=750=40=-==175=TO-5
HA9501=Si mesa pnp=większe od 90=100=750=40=-=-=175=TO-5
HA9502=Si mesa pnp=większe od 100=100=750=50=-=-=175=TO-5
HA9531A=Si mesa pnp=większe od 25=100=300=60=-=-=175=TO-13
HA9532=Si mesa pnp=większe od 40=100=300=50==-=175=TO-18
HA9532A=Si mesa pnp=większe od 40=100=300=60=-=-=175=TO-18
HA9532B=Si mesa pnp=większe od 40=100=400=70=-=-=175=TO-18
HA9D78=Si mesa pnp=większe od 20=25=275=25=-==175=TO-18
HJ15=Ge złączowy pnp=44=0,7=150=30=-=50=75=TO-1
HJ17D=Ge złączowy pnp=75==150=25=25=70=75=TO-1
HJ22D=Ge złączowy pnp=48=13=35=16=12=15=75=TO-1
HJ23D=Ge złączowy pnp=większe od 75=10=80=16=9=15=75=TO-44
HJ32=Ge złączowy pnp=60=30=80=20=-=10=75=TO-7
HJ34=Ge złączowy pnp=70==250=25==75=75=RO-27
HJ34A=Ge złączowy pnp=-==250=25=-=150=60=TO-1
HJ36=Ge złączowy pnp=70=0,6=4W=25=-=1 A=60=SOT-9
HJ40=Ge złączowy pnp=-=10=100=15=-=40=60=TO-1
HJ42=Ge złączowy pnp=-=6=250=45=-=40=60=TO-1
HJ62=Ge złączowy pnp=-=6=80=16==15=60=TO-1
HJ70=Ge złączowy pnp=24=35=80=20==10=60=TO-1
HJ71=Ge złączowy pnp=24=30=80=20=-=10=60=TO-1
HJ72=Ge złączowy pnp=24=30=80=20=-=10=60=TO-1
HJ73=Ge złączowy pnp=37=25=80=25=-=10=60=TO-1
HJ74=Ge złączowy pnp=39=30=80=25=-=10=60=TO-1
HJ75=Ge złączowy pnp=30=30=80=25=-=10=60=TO-1
HJ76=Ge złączowy pnp=-=35=225=40=-=50=60=TO-1
HP35560A=Si epitaksjalny npn=większe od 20=4=-=25=15=60=125=-
HP35892A=Si epitaksjalny npn=większe od 20=3=-=25=20=200=125=-
HT101=Si dufuzyjny pnp=35-120=100=300=20=20=-=175=TO-18
HT400=Si planarny npn=20-60=100=400=20=20=-=175=TO-18
HT401=Si planarny npn=35-160=100=400=20=20=-=175=TO-18
HT402=Si planarny npn=20-60=100=600=20=20=-=175=TO-5
HT403=Si planarny npn=35-160=100=600=20=20=-='175=TO-5
HVT400=Si mesa npn=20=6=300=400=300=-=-=TO-46
HVT800=Si mesa npn=30=6=300=800=400=-=-=TO-46
HYT1000=Si mesa npn=30=6=300=1000=400=-=-=TO-46
J-2=Ge złączowy pnp=35=0,5=150=40=-=-=50=OV9
J-3=Ge złączowy pnp=30=0,5=150=40=-=-=50=OV9
J440=Si złączowy npn=większe od 3==150=30=-=25=-=OV9
J461=Si złączowy npn=większe od 7==150=30=-=25=-=OV9
J464=Si złączowy npn=większe od 30==150=30=-=25=-=OV9
J503=Si złączowy npn=9-27=4=150=15=-=25=-=OV9
J504=Si złączowy npn=9-27=4=150=30=-=25=-=OV9
J505=Si złączowy npn=9-27=4=150=60=-=25=-=OV9
J508=Si złączowy npn=25-75=6=150=60=-=25=-=OV9
J509=Si złączowy npn=70-210=7=150=15=-=25=-=OV9
J510=Si złączowy npn=70-210=7=150=30=-=25=-=OV9
J555=Si złączowy npn=40==675=60=-=50=-=OV9
J581=Si złączowy npn=20==675=30=-=50=-=OV9
J582=Si złączowy npn=20==675=60=-=50=-=OV9
J583=Si złączowy npn=20==675=100=-=50=-=OV9
J584=Si złączowy npn=40==675=30=-=50=-=OV9
J586=Si złączowy npn=40==675=100=-=50=-=OV9
J587=Si złączowy npn=95==675=30=-=50=-=OV9
J587=Si złączowy npn=25-75=6=150=30=-=25=-=OV9
J588=Si złączowy npn=95==675=60=-=50=-=OV9
J594=Si złączowy npn=większe od 10==675=30=-=50=-=OV9
J595=Si złączowy npn=większe od 10==675=60=-=50=-=OV9
J623=Si złączowy npn=18=4=150=15=-=25=-=TO-5
J624=Si złączowy npn=18=4=150=30=-=25=-=TO-5
J625=Si złączowy npn=18=4=150=60=-=25=-=TO-5
J627=Si złączowy npn=50=6=150=30=-=25=-=TO-5
J628=Si złączowy npn=50=6=150=60=-=25=-=TO-5
J629=Si złączowy npn=140=7=150=15=-=25=-=TO-5
J630=Si złączowy npn=140=7=150=30=-=25=-=TO-5
J631=Si złączowy npn=140=7=150=60=-=25=-=TO-5
JP-1=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 15=-=350=45=-=50=-=OV9
K2001=Si dufuzyjny npn=większe od 50=1900=200=30=15=40=200=TO-72
K2108=Si dufuzyjny npn=50=1000=300=20=10=30=200=TO-50
K2108A=Si dufuzyjny npn=50=1500=300=20=10=30=200=TO-50
K2109=Si dufuzyjny npn=50=1000=200=30=15=30=200=TO-72
K2119=Si dufuzyjny npn=50=1000=200=30=12=30=200=TO-72
K2119A=Si dufuzyjny npn=50=1400=200=30=12=30=200=TO-72
K2119B4=Si dufuzyjny npn=50=1700=200=30=12=30=200=TO-72
K2501=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1300=300=25=10=-=200=TO-18
K2502=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1300=400=25=10=-=200=TO-46
K2503=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1600=350=25=10=-=200=TO-50
K2507=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1300=400=30=10=-=200=TO-46
K2509=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1600=350=30=10=-=200=TO-50
K2523=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1000=300=20=10=-=200=TO-72
K2524=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1300=300=20=10=-=200=TO-72
K2525=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1500=300=20=10=-=200=TO-72
K2526=Si dufuzyjny npn=większe od 20=1700=300=20=10=-=200=TO-72
K2601A4=Si dufuzyjny npn=50=1400=300=20=10=30=200=TO-50
K2601C=Si dufuzyjny npn=50=1000=200=20=10=20=200=U35
K2601-H=Si dufuzyjny npn=50=1000=300=20=10=30=200=TO-50
K2607A=Si dufuzyjny npn=50=1400=400=20=10=30=200=TO-46
K2610=Si dufuzyjny npn=50=1000=300=20=10=30=200=TO-18
K2610A=Si dufuzyjny npn=50=1400=300=20=10=30=200=TO-18
K2615=Si dufuzyjny npn=50=1000=200=30=12=30=200=TO-72
KC507=Si planarny epitaksjalny npn=125-500=większe od 150=300=45=45=100=175=TO-18
KD601=Si planarny epitaksjalny npn=-=większe od 10=35W=40=24=10A=200=TO-3
KD602=Si npn=15-50=większe od 0,5=35W=-=110=8A=155=TO-3
KD610=Si npn=-==35W=40=24=10A=200=TO-3
KF124=Si planarny epitaksjalny npn=67-220=większe od 200=220=30=20=30=125=SOT-25
KF125=Si planarny epitaksjalny npn=37-125=większe od 210=220=30=20=30=125=SOT-25
KF167=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 26=większe od 250=130=40=30=25=175=TO-18
KF173=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 38=większe od 400=200=40=25=25=175=TO-18
KF2000=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=400=80=50=ЗА=100=ТО-5
KF2001=Ge złączowy pnp=40-80=0,01=400=120=100=ЗА=100=ТО-5
KF2002=Ge złączowy pnp=20-60=0,01=400=80=50=ЗА=100=ТО-5
KF2003=Ge złączowy pnp=40-80=0,01=400=120=100=ЗА=100=ТО-5
KF272=Si planarny epitaksjalny pnp=większe od 30=większe od 700=150=40=35=20=175=TO-18
KF503=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 90=700=-=(100)=50=175=TO-5
KF504=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 90=700=-=(160)=50=175=TO-5
KF506=Si planarny npn=35-125=większe od 60=800=75=50=500=200=TO-5
KF507=Si planarny npn=większe od 35=większe od 50=800=40=32=500=200=TO5
KF508=Si planarny npn=90-300=większe od 70=800=75=60=500=200=TO-5
KF517=Si planarny pnp=35-120=większe od 50=800=40=(30)=600=200=TO-5
KF524=Si planarny epitaksjalny npn=67-220=większe od 200=145=30=20=30=175=ТО-18
KF525=Si planarny epitaksjalny npn=37-125=większe od 210=145=30=20=30=175=ТО-18
KFY16=Si planarny pnp=35-125=większe od 50=800=60=(50)=500=200=ТО-5
KFY18=Si planarny pnp=90-300=większe od 60=800=60=(50)=500=200=ТО-5
KFY34=Si planarny npn=35-125=większe od 60=800=75=(50)=500=200=ТО-5
KFY46=Si planarny npn=90-300=większe od 70=800=75=(50)=500=200=ТО-5
KFZ66=Si planarny npn=2000-20000=większe od 70=2,6W=60=30=500=200=ТО-5
KFZ68=Si planarny npn=7000-70000=większe od 70=2,6W=60=30=500=200=ТО-5
KGS1000=Ge dyfuzyjny pnp=15=większe od 1=200=10=-=400=75=ТО-5
KGS1000=Ge dyfuzyjny pnp=15==200=10=-=400=75=ТО-5
KGS1001=Ge dyfuzyjny pnp=30=5=200=15=-=400=75=ТО-5
KGS1001=Ge dyfuzyjny pnp=30=5=200=15=-=400=75=ТО-5
KGS1002=Ge dyfuzyjny pnp=30=8=200=15=-=400=75=ТО-5
KGS1002=Ge dyfuzyjny pnp=30=8=200=15=-=400=75=ТО-5
KGS1003=Ge dyfuzyjny pnp=90=10=200=15=-=400=75=ТО-5
KGS1003=Ge dyfuzyjny pnp=90=10=200=15=-=400=75=ТО-5
KGS1004=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 70=większe od 25=200=10=-=-=75=ТО-5
KGS1005=Ge dyfuzyjny pnp=40=5=200=30=-=-=75=ТО-5
KGS1005=Ge dyfuzyjny pnp=40=5=200=30=-=-=75=ТО-5
KJ2000=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,006=40 W=80=50=15 А=105=ТО-10
KJ2001=Ge złączowy pnp=większe od 10=0,006=40 W=100=60=15 А=105=ТО-10
KJ2002=Ge złączowy pnp=80-240=0,006=40 W=80=50=15А=105=ТО-10
KJ2003=Ge złączowy pnp=80-240=0,006=40 W=100=60=15 А=105=ТО-10
KL8010=Ge złączowy pnp=30-100=0,8=1,7W=60=35=10 А=110=ТО-8
KL8011=Ge złączowy pnp=60-200=0,8=1,7W=60=35=10А=110=ТО-8
KL8012=Ge złączowy pnp=30-100=0,8=1,7W=100=50=10 А=110=ТО-8
KL8013=Ge złączowy pnp=60-200=0,8=1,7W=100=50=10 А=110=ТО-8
KL8503=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,014=1,7W=60=40=ЗА=110=ТО-8
KL8504=Ge złączowy pnp=75-200=większe od 0,014=1,7W=60=40=ЗА=110=ТО-8
KL8505=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,014=1,7W=100=65=ЗА=110=ТО-8
KL8506=Ge złączowy pnp=75-200=większe od 0,014=1,7W=100=65=ЗА=110=ТО-8
KM7000=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,01=28 W=60=35=ЗА=100=MS7
KM7001=Ge złączowy pnp=60-150=0,009=28 W=100=75=ЗА=100=MS7
KM7002=Ge złączowy pnp=większe od 50=-=28 W=80=65=ЗА=100=MS7
KM7007=Ge złączowy pnp=większe od 25=0,006=20 W=30=30=ЗА=100=MS7
KM7008=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,006=20 W=60=60=ЗА=100=MS7
KM7009=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,006=20 W=80=60=3 A=100=MS7
KR6003=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,014=1,7W=60=40=ЗА=110=ТО-66
KR6004=Ge złączowy pnp=75-200=większe od 0,012=1,7W=60=40=ЗА=110=ТО-66
KR6005=Ge złączowy pnp=40-100=większe od 0,014=1,7W=100=65=ЗА=110=ТО-66
KR6006=Ge złączowy pnp=75-200=większe od 0,012=1,7W=100=65=ЗА=110=ТО-66
KR6500=Ge złączowy pnp=30-100=0,8=1,7W=60=35=10 А=110=ТО-66
KR6501=Ge złączowy pnp=60-200=0,8=1,/W=60=35=10А=110=ТО-66
KR6502=Ge złączowy pnp=30-100=0,8=1,7W=100=50=10А=110=ТО-66
KR6503=Ge złączowy pnp=60-200=0,8=1,7W=100=50=10 А=110=ТО-66
KSS00=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 200=300=25=14=200=200=ТО-18
KSY21=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=360=40=15=500=200=ТО-18
KSY34=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 10=większe od 250=800=60=40=600=200=ТО-5
KSY62=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 200=350=25=15=200=200=ТО-18
KSY63=Si planarny epitaksjalny npn=30-120=większe od 300=350=40=15=200=200=ТО-18
KSY71=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 500=360=40=15=200=200=ТО-18
KSY81=Si planarny epitaksjalny pnp=40-150=większe od 400=360=12=12=200=200=ТО-18
KSZ62=Si planarny npn=większe od 625=większe od 290=1 W=25=15=200=200=ТО-5
KT104A=Si epitaksjalny pnp=9-36=5=150=30=30=50=-=-
KT104B=Si epitaksjalny pnp=40-160=5=150=15=15=50=-=-
KT118A=Si planarny epitaksjalny pnp===100==-=50=150(25)=-
KT118B=Si planarny epitaksjalny pnp=-==100==-=50=150=
KT201A=Si epitaksjalny pnp=20-60==150=20=20=20=150=-
KT201B=Si epitaksjalny pnp=30-90==150=10=10=20=150=-
KT301=Si dufuzyjny npn=20-60=większe od 30=150=20=20=10=120=-
KT301A=Si dufuzyjny npn=40-120=większe od 30=150=20=20=10=120=-
KT301B=Si dufuzyjny npn=29-60=większe od 30=150=30=30=10=120=-
KT315A=Si epitaksjalny pnp=20-150=200=50=30=-=20=125=-
KT315E=Si planarny epitaksjalny npn=50-350=większe od 250=150==(35)=100=120=ерох
KT316A=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 600=150=10=(10)=30=100=-
KT316B=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 800=150=10=(10)=30=100=-
KT318A=Si mesa pnp=30-90=430=(30)=20=-=20=125=-
KT318B=Si mesa pnp=70-280=430=(30)=20=-=20=125=-
KT318E=Si mesa pnp=70-280=350=(30)=20=-=20=125=-
KT319A=Si planarny npn=większe od 15=większe od 100=100=5=(5)=15=125=-
KT319B=Si planarny npn=większe od 40=większe od 100=100=5=(5)=15=125=-
KT324A=Si epitaksjalny pnp=20-60=800=(15)=10=(10)=20=100=-
KT324B=Si epitaksjalny pnp=80-250=800=(15)=10=(10)=20=100=-
KT325A=Si planarny epitaksjalny npn=20-60=większe od 800=225=15=(10)=30=100=-
KT325B=Si planarny epitaksjalny npn=50-150=większe od 800=225=15=(10)=30=100=-
KT326A=Si planarny pnp=20-70=400=250=20=(15)=50=120=-
KT331A=—=20-60=200=15=-=15=20=-=-
KT331В=—=80-220=200=15=-=15=20=-=-
KT332A=—=20-60=200=15=-=15=20=-=-
KT332B=—=80-220=200=15=20=15=20=-=-
KT336A=—=20-60=250=50=-=10=50=-=-
KT368A=NPN=====30V===
KT375A=NPN==B100-400===60V=.2A==
KT603E=Si planarny epitaksjalny npn=60-200=większe od 200=500=10=(Ю)=300=120=
KT604A=Si mesa pnp=10-40=większe od 80=(800)=300=(250)=200=150=-
KT606A=Si epitaksjalny pnp==400=(2,5W)=60=60=400=120=то-60
KT607A=Si planarny npn==1000=-=30-40=30=150=150=-
KT608A=Si planarny epitaksjalny npn=20-80=większe od 200=500=60=60=400=120=-
KT611A=Si planarny npn=10-40=większe od 60=800=200=(180)=-=150=-
KT611B=Si planarny npn=10-40=większe od 60=800=180=(150)=-=150=-
KT801A=Si mesa npn=13-50=większe od 10=5W=-=(80)=2A=150=-
KT802A=Si mesa pnp=większe od 15=większe od 10=50W=150=(130)=5 A=150=-
KT803A=Si mesa pnp=10-70=większe od 20=60 W=-=80=10A=150=-
KT805A=Si mesa pnp=większe od 15=większe od 20=30W=-=(160)=5A=150=-
KT807A=Si mesa pnp=15-45=większe od 5=10W=-=(100)=500=120=-
KT808A=Si epitaksjalny pnp=10-50=większe od 7=50W=-=(120)=10 A=100=-
KT903A=Si mesa pnp=15-70=120=(30W)=60=(60)=ЗА=115=-
KT904A=Si epitaksjalny pnp==400=(5 W)=60=(60)=800=120=то-бо
KT907A=Si planarny epitaksjalny npn=10-80=większe od 350=(13, 5W)=-=(60)=1 А=120=то-бо
KT908A=Si mesa pnp=8-60=większe od 50=50W=-=(100)=10А=-=-
KTÓ05A=Si mesa pnp=10-40=większe od 80=(400)=300=(250)=200=150=-
KU611=Si mesa npn=większe od 20=większe od 15=10W=60=50=ЗА=155=SOT-9
KU612=Si mesa npn=większe od 20=większe od 15=10W=120=80=ЗА=155=SOT-9
KUY12=Si mesa npn=większe od 10=większe od 9=70 W=210=80=10А=155=то-з
L10A=Si npn=10-50=0,5=200 W=50=30=10A==
L20=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 600=200=25=13=50=125=RO-38
L20A=Si npn=10-50=0,5=200 W=100=30=20 A=-=-
L20B=Si npn=10-50=0,5=200 W=200=60=20 A=-=-
L20C=Si npn=10-50=0,5=200 W=300=140=20 A=-=-
L20D=Si npn=10-50=0,5=200 W=400=200=20 A=-=-
L30A=Si npn=10-50=0,5=200 W=50=30=30 A=-=-
L30B=Si npn=10-50=0,5=200 W=100=60=30A=' -=-
L30C=Si npn=10-50=0,5=200 W=200=140=30A=-=-
L30D=Si npn=10-50=0,5=200 W=300=200=30 A=-=-
L5021=Ge złączowy pnp=110=0,6=250=-=18=150=75=TO-25
L5022A=Ge złączowy pnp=60=0,4=250=30=-=150=75=TO-25
L5025A=Ge złączowy pnp=90=0,51=250=25=-=150=75=TO-25
L5431=Ge złączowy pnp=większe od 6=-=75=20=20=-=75=-
LC510=Ge złączowy pnp=10-80=większe od 0,3=25=-=10=10=65=OV9
LC815=Ge złączowy pnp=10-80=większe od 0,3=230=-=10=20=75=TO-1
LC824=Ge złączowy pnp=10-80=większe od 0,3=150=-=10=135=75=-
LD830=Ge złączowy pnp=10-50=-=2W=-=10=1 A=75=SOT-9
LD835=Ge złączowy pnp=10-50=-=4W=-=10=ЗА=75=SOT-9
LDA400=Si planarny epitaksjalny npn=80=większe od 250=250=35=35=-=175=u 34
LDA401=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 250=250=35=35=-=175=u34
LDA402=Si planarny epitaksjalny npn=200=większe od 250=250=35=35=-=175=u34
LDA403=Si planarny epitaksjalny npn=425=większe od 250=250=35=35=-=175=u34
LDA404=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 200=360=60=30=800=175=u34
LDA405=Si planarny epitaksjalny npn=300=większe od 200=360=60=30=800=175=u34
LDA406=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 20=większe od 900=300=30=15=-=175=u34
LDA407=Si planarny epitaksjalny npn=150=większe od 1000=-=30=15=25=175=u34
LDA408=Si złączowy npn=60=większe od 40=150=40=30=25=175=TO-72
LDA450=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 35=większe od 200=360=45=30=-=175=u34
LDA451=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 75=większe od 200=360=45=30=-=175=u34
LDA452=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 40=większe od 200=360=45=30=-=175=u34
LDA453=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 100=większe od 200=360=45=30=-=175=u34
LDS200=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 500=250=30=15=-=175=u34
LDS201=Si planarny epitaksjalny npn=120=większe od 500=250=30=15=-=175=u34
LT11=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=100=80=ЗА=100=TO-13
LT12=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=150=100=ЗА=100=TO-13
LT13=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=150=120=ЗА=100=ТО-13
LT14=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=175=150=ЗА=100=ТО-13
LT15=Ge złączowy pnp=większe od 21=0,008=20 W=200=150=ЗА=100=ТО-13
LT5021=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=40 W=30=30=ЗА=100=ТО-10
LT5022=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=20 W=30=30=ЗА=100=ТО-13
LT5023=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=30=30=ЗА=100=ТО-13
LT5024=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=30=30=ЗА=100=ТО-10
LT5025=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=30=30=ЗА=100=ТО-3
LT5026=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=30=30=ЗА=100=то-1з
LT5027=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=30=30=ЗА=100=ТО-10
LT5028=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=30=30=ЗА=100=ТО-3
LT5029=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-12
LT5030=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=60=60=ЗА=100=ТО-10
LT5031=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=60=60=ЗА=100=ТО-3
LT5032=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-13
LT5033=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=60=60=ЗА=100=ТО-10
LT5034=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=60=60=ЗА=100=ТО-3
LT5035=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-13
LT5036=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=40 W=100=90=ЗА=100=ТО-10
LT5037=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-13
LT5038=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=100=90=ЗА=100=то-ю
LT5039=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=100=90=ЗА=100=то-з
LT5040=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=100=90=ЗА=100=ТО-13
LT5041=Ge złączowy pnp==0,1=40 W=100=90=ЗА=100=ТО-10
LT5042=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=100=90=ЗА=100=ТО-3
LT5043=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-13
LT5044=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=40 W=120=100=ЗА=100=ТО-10
LT5046=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-13
LT5047=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=120=100=ЗА=100=ТО-10
LT5048=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=120=100=ЗА=100=ТО-3
LT5049=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=120=100=ЗА=100=ТО-13
LT5050=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=120=100=ЗА=100=ТО-10
LT5051=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=120=100=ЗА=100=ТО-3
LT5052=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=20 W=30=30=4,5 А=100=ТО-13
LT5053=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=30=30=4,5 А=100=ТО-10
LT5054=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=30=30=4,5 А=100=то-з
LT5055=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=30=30=4,5А=100=ТО-13
LT5056=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=30=30=4,5 А=100=ТО-10
LT5057=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=30=30=4,5 A=100=TO-3
LT5058=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=20W=30=30=4,5 A=100=TO-12
LT5059=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=30=30=4,5 A=100=TO-10
LT5060=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=30=30=4,5 A=100=TO-3
LT5061=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=20 W=60=60=4,5 A=100=TO-13
LT5062=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=60=60=4,5 A=100=TO-10
LT5063=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40W=60=60=4,5 A=100=TO-3
LT5064=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=60=60=4,5 A=100=TO-13
LT5065=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=60=60=4,5 A=100=TO-10
LT5066=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=60=60=4,5 A=100=TO-3
LT5067=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=20 W=60=60=4,5 A=100=TO-13
LT5068=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=60=60=4,5 A=100=TO-10
LT5069=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=60=60=4,5 A=100=TO-3
LT5070=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=20 W=80=75=4,5 A=100=TO-13
LT5071=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=80=75=4,5 A=100=TO-10
LT5072=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=80=75=4,5 A=100=TO-3
LT5074=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40W=80=75=4,5 A=100=TO-10
LT5076=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=20 W=80=75=4,5 A=100=TO-13
LT5077=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=80=75=4,5 A=100=TO-10
LT5078=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=80=75=4,5 A=100=TO-3
LT5079=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=20 W=100=90=4,5 A=100=TO-13
LT5080=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=100=90=4,5 A=100=TO-10
LT5081=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=40 W=100=90=4,5A=100=TO-3
LT5082=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20 W=100=90=4,5 A=100=TO-13
LT5083=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=100=90=4,5 A=100=TO-10
LT5084=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=40 W=100=90=4,5A=100=TO-3
LT5086=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=100=90=4,5 A=100=TO-10
LT5087=Ge złączowy pnp=większe od 100=0,1=40 W=100=90=4,5 A=100=TO-3
LT5088=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=30=30=6A=100=TO-13
LT5089=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=30=30=6A=100=TO-10
LT5090=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=30=30=6 A=100=TO-3
LT5091=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=20 W=30=30=6 A=100=TO-13
LT5092=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=30=30=6A=100=TO-10
LT5093=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=30=30=6A=100=TO-3
LT5094=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=20 W=30=30=6A=100=TO-13
LT5095=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=40 W=30=30=6 A=100=TO-10
LT5096=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=40W=30=30=6A=100=TO-3
LT5097=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=60=60=6 A=100=TO-13
LT5098=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=60=60=6A=100=ТО-10
LT5099=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=60=60=6A=100=то-з
LT51=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=-=60=60=ЗА=85=ТО-13
LT5100=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=20 W=60=60=6 A=100=ТО-13
LT5101=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=60=60=6 A=100=ТО-10
LT5102=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=60=60=6A=100=то-з
LT5104=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=40 W=60=60=6A=100=ТО-10
LT5106=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=80=75=6A=100=ТО-13
LT5107=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=80=75=6 A=100=ТО-10
LT5108=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=80=75=6A=100=ТО-З
LT5109=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=20 W=80=75=6A=100=ТО-13
LT5110=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=80=75=6 A=100=ТО-10
LT5111=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=80=75=6A=100=ТО-З
LT5112=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=20 W=80=75=6 A=100=ТО-13
LT5113=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=40 W=80=75=6A=100=ТО-10
LT5114=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=40W=80=75=6A=100=то-з
LT5115=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=20 W=100=90=6 A=100=ТО-13
LT5116=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40W=100=90=6A=100=ТО-10
LT5117=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=40 W=100=90=6 A=100=то-з
LT5118=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=20 W=100=90=6 A=100=ТО-13
LT5119=Ge złączowy pnp=większe od 80=0,1=40 W=100=90=6 A=100=ТО-10
LT5121=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=20 W=100=90=6 A=100=ТО-13
LT5122=Ge złączowy pnp=większe od 160=0,1=40 W=100=90=6 A=100=ТО-10
LT5152=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=20 W=30=30=ЗА=100=ТО-13
LT5153=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=20 W=60=60=ЗА=100=ТО-13
LT5157=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=35W=100=90=4.5A=100=-
LT5158=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=35W=100=90=4,5 А=100=-
LT5159=Ge złączowy pnp=większe od 30=0,1=35W=100=90=4,5 А=100=-
LT5160=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=50W=100=90=6 А=100=-
LT5161=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=50W=100=90=6 А=100=-
LT5162=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,1=50W=100=90=6 А=100=-
LT5164=Ge złączowy npn=15-80=0,15=15W=80=60=ЗА=100=-
LT5165=Ge złączowy npn=15-30=0,15=15W=35=30=ЗА=100=-
LT5201=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=20 W=60=60=1 А=100=ТО-13
LT5202=Ge złączowy npn=większe od 10=-=2ÓW=60=60=1 А=100=ТО-13
LT5209=Ge złączowy pnp=większe od 10=-=20 W=30=15=1 А=100=ТО-13
LT5210==większe od 10=-=20W '=30=15=1 А=100=ТО-13
LT55=Ge złączowy pnp=większe od 20=0,1=-=60=60=ЗА=85=ТО-13
LT5973=Ge złączowy pnp=większe od 60=0,1=20W=80=75=4,5 A=100=TO-13
M10A=Si npn=10-50=0,5=100W=50=30=10A=-=-
M10B=Si npn=10-50=0,5=100W=100=60=10A=-=-
M10C=Si npn=10-50=0,5=100W=200=140=10A=-=-
M10D=Si npn=10-50=0,5=100W=300=200=10A=-=-
M2=Ge mesa pnp=20=550=100W=25=-=12=75=RO-23
M5A=Si npn=10-50=0,5=100W=50=30=5A=-=-
M5B=Si npn=10-50=0,5=100W=100=60=5A=-=-
M5C=Si npn=10-50=0,5=100W=200=140=5A=-=-
M5D=Si npn=10-50=0,5=100W=300=200=5A=-=-
MA112=Ge złączowy pnp=większe od 30==175=15=15=200=85=TO-5
MA113=Ge złączowy pnp=większe od 50==175=15=15=200=85=TO-5
MA114=Ge złączowy pnp=większe od 100==175=15=15=200=85=TO-5
MA115=Ge złączowy pnp=większe od 30==175=15=15=200=85=TO-5
MA116=Ge złączowy pnp=większe od 50==175=15=15=200=85=TO-5
MA117=Ge złączowy pnp=większe od 100==175=15=15=200=85=TO-5
MA200=Ge złączowy pnp=większe od 20==150=105=105=200=75=TO-5
MA201=Ge złączowy pnp=większe od 20==150=105=105=200=75=TO-5
MA202=Ge złączowy pnp=większe od 40==150=105=105=200=75=TO-5
MA203=Ge złączowy pnp=większe od 40==150=105=105=200=75=TO-5
MA204=Ge złączowy pnp=większe od 20==150=90=90=200=75=TO-5
MA205=Ge złączowy pnp=większe od 20==150=75=75=200=75=TO-5
MA206=Ge złączowy pnp=większe od 20==150=60=60=200=75=TO-5
MA240=Ge złączowy pnp=większe od 16=25=30=8=6=10=75=TO-1
MA286=Ge złączowy pnp=większe od 14==175=10=10=200=75=TO-5
MA287=Ge złączowy pnp=większe od 30==175=10=10=200=75=TO-5
MA288=Ge złączowy pnp=większe od 180==175=10=10=200=75=TO-5
MA3231=Si złączowy pnp=100-1000==-=-=90=-=-=TO-18
MA3232=Si złączowy pnp=100-1000==-=-=35=-=-=TO-18
MA3233=Si złączowy pnp=1000-5000==-=-=90=-=-=TO-18
MA3234=Si złączowy pnp=10000-5000==-=-=35=-=-=TO-18
MA393A=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 25=25=15=10=50=85=TO-1
MA393B=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 25=25=15=14=50=85=TO-1
MA393C=Ge złączowy pnp=większe od 4=większe od 20=25=10=10=50=75=TO-1
MA393E=Ge złączowy pnp=większe od 40=większe od 25=25 25=10 6=10 7=50 50=75 85=TO-1 TO-1
MA393R=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 25=25=6=6=50=75=TO-1
MA4990=Si planarny epitaksjalny npn=15-80==-=70=60=1,2 A=-=MT-39
MA520=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 80=większe od 50=25=-=6=40=65=TO-1
MA521=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 50=większe od 50=25=-=6=40=65=TO-1
MA522=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 50=25=-=6=40=65=TO-1
MA523=Ge dyfuzyjny pnp=większe od 25=większe od 50=25=-=6=40=65=TO-1
MA7034=Ge złączowy pnp=większe od 40=0,75=200=105=105=200=75=TO-5
MA7805=Si złączowy pnp=-==400=10=10=100=150=TO-5
MA7807=Si złączowy pnp=-==499=15=15=-=175=TO-5
MA7809=Si złączowy pnp=-==400=15=15=-=175=TO-5
MA7811=Si złączowy pnp=-=1=400=10=10=100=150=TO-5
MA7816=Si złączowy pnp=-==400=30=30=100=150=TO-5
MA7817=Si złączowy pnp=-==400=30=30=100=150=TO-5
MA8001=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=200=1 W=-=30=-=150=TO-5
MA8002=Si planarny epitaksjalny npn=40-200=200=1 W=120=80=-=150=TP-5
MA8003=Si planarny epitaksjalny npn=100-350=200=1 W=80=60=-=150=TO-5
MA815=Ge złączowy pnp=187==250=25=25=200=75=TO'5
MA881=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,75=200=60=60=500=75=TO-5
MA882=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1=200=60=60=500=75=TO-5
MA883=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1,25=200=60=60=500=75=TO-5
MA884=Ge złączowy pnp=większe od 190=większe od 1,75=200=60=60=500=75=TO-5
MA886=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,5=200=50=50=500=75=TO-5
MA887=Ge złączowy pnp=większe od 50==200=50=50=500=75=TO-5
MA888=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1,25=200=50=50=500=75=TO-5
MA889=Ge złączowy pnp=większe od 190=większe od 1,75=200=50=50=500=75=TO-5
MA890=Ge złączowy pnp=większe od 30=większe od 0,75=175=40=40=40=75=TO-5
MA891=Ge złączowy pnp=większe od 50=większe od 1=175=40=40=200=75=TO-5
MA892=Ge złączowy pnp=większe od 100=większe od 1,25=175=40=40=200=75=TO-5
MA893=Ge złączowy pnp=większe od 190=większe od 1,75=175=40=40=200=75=TO-5
MA894=Ge złączowy pnp=większe od 20=1,25=150=30=30=200=75=TO-5
MA895=Ge złączowy pnp=większe od 40=1,75=150=30=30=200=75=TO-5
MA896=Ge złączowy pnp=większe od 90=2,25=150=30=30=200=75=TO-5
MA8B5=Ge złączowy pnp=większe od 15=większe od 0,75=200=50=50=500=75=TO-5
MC105=Si złączowy npn=15==450=100=100=200=150=-
MC106=Si złączowy npn=15==450=60=60=300=150=-
MC107=Si złączowy npn=15==450=100=100=300=150=-
MCS2135=Si epitaksjalny npn==większe od 100=150=75=60=50=125=Х38
MCS2136=Si epitaksjalny npn=większe od 150=większe od 100=150=75=60=50=125=Х38
MCS2137=Si epitaksjalny pnp=większe od 100=większe od 100=150=60=60=50=125=Х38
MCS2138=Si epitaksjalny pnp=większe od 300=większe od 100=150=60=60=50=125=Х38
MD1120F=Si planarny epitaksjalny npn===350=60=-=-=200=TO-89
MD1121=Si planarny epitaksjalny npn=30-120==600=60=-=-=200=TO-99
MD1121F=Si planarny epitaksjalny npn===350=60=-=-=200=TO-89
MD1123=Si planarny epitaksjalny pnp=50-200=1=600=60=-=-=200=TO-99
MD1124=Si planarny epitaksjalny pnp=50-200=1=600=60=-=-=200=TO-99
MD1124F=Si planarny epitaksjalny pnp==1=350=60=-=-=200=TO-89
MD1125=Si planarny epitaksjalny pnp=50-200=1=600=60=-=-=200=TO-99
MD1125F=Si planarny epitaksjalny pnp===350=60=-=-=200=TO-89
MD1126=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=400=40=15=200=200=TO-99
MD1127=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30=większe od 300=400=40=15=200=200=TO-99
MD1128=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 25=większe od 350=400=40=15=200=200=TO-99
MD1129=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=1=600=60=-=-=200=TO-99
MD1129F=Si planarny epitaksjalny npn==1=350=60=-=-=200=TO-89
MD1130=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=1=600=60=-=-=200=TO-99
MD1131=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50==400=30=15=-=200=TO-99
MD1131F=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50==350=30=15=-=200=TO-89
MD1132=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=1=400=60=-=-=200=TO-99
MD1133=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30==600=60=-=-=200=TO-78
MD1133F=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 30==350=60=-=-=200=TO-89
MD1134=Si planarny epitaksjalny npn=większe od 50=większe od 500=600=40=15=-=200=TO-99
MD2218=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=600=60=30=600=200=TO-99
MD2218A=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=600=75=40=600=200=TO-99
MD2218AF=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 250=350=75=40=600=200=TO-89
MD2218F=Si planarny epitaksjalny npn=40-120=większe od 200=350=60=30=600=200=TO-89
MD2219=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=600=60=30=600=200=TO-99
MD2219A=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 300=600=75=40=600=200=TO-99
MD2219AF=Si planarny epitaksjalny npn=100-30О=większe od 300=350=75=40=600=200=TO-89
MD2219F=Si planarny epitaksjalny npn=100-300=większe od 250=350=60=30=600=200=TO-89
MD2349=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 500=600=40=15=500=200=TO-99
MD2349B=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 500=600=40=15=500=200=TO-99
MD2349F=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=mniejsze od 500=350=40=15=500=200=TO-89
MD2369A=Si planarny epitaksjalny npn=40-140=większe od 500=600=40=15=500=200=TO-99
MD2369AF=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 500=350=40=15=500=200=TO-89
MD2369BF=Si planarny epitaksjalny npn==większe od 500=350=40=15=500=200=TO-99
MD2904=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=600=60=40=600=200=TO-99
MD2904A=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=600=60=60=600=200=TO-99
MD2904AF=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120 .=większe od 200=350=60=60=600=200=TO-89
MD2904F=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=350=60=40=600=200=TO-89
MD2905=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=600=60=40=600=200=TO-99
MD2905A=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=600=60=60=600=200=TO-99
MD2905AF=Si planarny epitaksjalny pnp=100-300=większe od 200=350=60=60=600=200=TO-89
MD2974=Si planarny epitaksjalny npn=60-240=-=250=45=45=30=150=TO-18
MD2975=Si planarny epitaksjalny npn=150-600=-=250=45=45=30=150=TO-18
MD2978=Si planarny epitaksjalny npn=60-240=-=250=60=60=30=150=TO-18
MD2979=Si planarny epitaksjalny npn=150-600=-=250=60=60=30=150=TO-18
MD3000B=Si planarny epitaksjalny pnp==900=400=20=15=50=200=TO-99
MD3133=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=600=50=35=600=200=TO-99
MD3133F=Si planarny epitaksjalny pnp=40-120=większe od 200=350=50=35=600=200=TO-89
MD3134=Si planarny epitaksjalny pnp=100