Krzywe rozładowania akumulatorów NiMH
Home

Laboratorium

Zadanie polegało na doborze baterii zasilającej do miniaturowej kamery telewizyjnej z wbudowanym nadajnikiem mikrofalowym (częstotliwość pracy 24,12 GHz) z kodowaną modulacją cyfrową o mocy 100 mW i pomijalnie małych wymiarach wbudowanej anteny.
Urządzenie pobiera prąd o wartości 500 mA i napięciu Uz 5 V o tolerancji +/- 12% Uz
Zakładany czas pracy kamery: 3 godziny.
Do wyznaczenia krzywych rozładowania baterii i akumulatorów zastosowano baterię złoşoną z czterech ogniw połączonych szeregowo i obciąşonych rezystancją 8,9 oma, równowaşnej rezystancji zasilanego urządzenia.

- Pierwszy test wykonano z bateriami alkaicznymi:
Bateria LR6 1,5 V Panasonic Power Max 3
Mierzony prąd zwarcia 14 A
Mierzony czas pracy baterii: 1,5 godziny
Krzywa rozładowania baterii:

ak1

Wniosek: ten typ baterii nie spełnia zakładanego czasu zasilania kamery.

- Drugi test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V GP 2100
Pojemność określona przez producenta 2050 mAh
Mierzony prąd zwarcia 23 A
Mierzony czas pracy baterii: 2 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

ak2

Wniosek: ten typ akumulatora nie spełnia zakładanego czasu zasilania kamery.

- Trzeci test wykonano z akumulatorem:
Akumulator Ni-CD P-14H Panasonic Rechargeable HIGH+
Pojemność określona przez producenta 1500 mAh
Mierzony prąd zwarcia >50 A
Mierzony czas pracy baterii: 2 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

ak3

Wniosek: ten typ akumulatora nie spełnia zakładanego czasu zasilania, ponadto duşe wymiary i cięşar baterii psują walory uşytkowe kamery.

- Czwarty test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V SANYO MODEL HR-3U
Pojemność określona przez producenta 2300-2500 mAh
Mierzony prąd zwarcia 26 Amper
Mierzony czas pracy baterii: 3 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

ak4

Wniosek: ten typ akumulatora spełnia najlepiej wymagany czas zasilania kamery.

- Piąty test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V SONY Rechargeable MODEL HR15/51
Pojemność określona przez producenta 2500 mAh
Mierzony prąd zwarcia 26 A
Mierzony czas pracy baterii: 3 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

ak5

Wniosek: ten typ akumulatora spełnia wymagany czas zasilania kamery.

- Szósty test wykonano z akumulatorem:
Akumulator NiMH HR6 1,2 V OLYMPUS CAMEDIA – OLYMPUS OPTICAL CO., LTD JAPAN Rechargeable MODEL HR15/51
Pojemność określona przez producenta 1700 mAh
Mierzony prąd zwarcia 16 A
Mierzony czas pracy baterii: 2,5 godziny
Krzywa rozładowania akumulatora:

ak6

Wniosek: ten typ akumulatora nie spełnia zakładanego czasu zasilania kamery.

Uwaga: Zmierzone prądy zwarcia w/w akumulatorów i baterii wymagają zachowania szczególnej ostroşności podczas montaşu w zasilanym urządzeniu. Niedbały montaş moşe spowodować zapłon obwodów zasilających i doprowadzić do poşaru, eksplozji poparzeń lub trwałego uszkodzenia obudowy urządzenia.


Home

Laboratorium

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.