Obrazy testowe TV
Home

Laboratorium
Posiadacze kart wideo z wyjściem TV mogą w prosty sposób przekształcić swojego PC-ta w generator obrazów testowych,
wystarczy kliknąć na wybrany obraz, a wyjście TV karty wideo dostarczy potrzebnego to testów odbiorników TV sygnału.
Obrazy testowe mogą być przydatne podczas regulacji monitorów komputerowych, szczególnie przy ustawianiu geometrii obrazu.

Uwaga: Obrazy testowe projektowano dla rozdzielczości 800 x 600 pikseli i przed testem należy ją ustawić w patrametrach wyświetlania obrazu; aby zamknąć obraz testowy, należy nacinąć kombinację klawiszy Alt + F4. Dla Windows XP trzeba zezwolić na wyświetlanie aktywnej zawartości plików.


1m POWIĘKSZ 
2m POWIĘKSZ 
3m POWIĘKSZ 
4m POWIĘKSZ 
5m POWIĘKSZ 
6m POWIĘKSZ 
7m POWIĘKSZ 
7m POWIĘKSZ Home

Laboratorium

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.