ADS - nieśmiercionośna broń mikrofalowa
Home

Nowe technologie
ADS - nieśmiercionośna broń mikrofalowa

Active Denial System (ADS) to nieśmiercionośna broń mikrofalowa o ukierunkowanej energii opracowana przez armię USA, zaprojektowana do zabezpieczania obszaru baz wojskowych i kontroli tłumu. Nieformalnie broń nazywana jest również promieniem cieplnym, ponieważ działa poprzez ogrzewanie powierzchni celów, takich jak skóra ludzka. Raytheon obecnie sprzedaje wersję tej technologii o zmniejszonym zasięgu. ADS został rozmieszczony w 2010 r. wraz z wojskiem Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Afganistanie, ale został wycofany bez użycia na polu walki. 20 sierpnia 2010 r. Departament Szeryfa w Los Angeles ogłosił zamiar zastosowania tej technologii wobec więźniów w Areszcie Śledczym w Pitchess w Los Angeles, oświadczając, że zamierza ją wykorzystać w sytuacjach takich jak bunt więźniów. ADS jest obecnie tylko bronią montowaną w pojeździe, chociaż amerykańscy marines i policja pracują nad wersjami przenośnymi. ADS opracowano pod patronatem Programu broni nieśmiercionośnej DoD we współpracy z Air Force Research Laboratory jako główną agencją. Istnieją doniesienia, że ​​Rosja opracowuje własną wersję ADS. ADS działa poprzez emisję wiązki dużej mocy fal 95 GHz na cel, co odpowiada długości fali 3,2 mm. Energia fal milimetrowych ADS działa na podobnej zasadzie jak kuchenka mikrofalowa, pobudzając cząsteczki wody i tłuszczu w skórze i natychmiast ogrzewając je poprzez ogrzewanie dielektryczne. Jedną znaczącą różnicą jest to, że kuchenka mikrofalowa wykorzystuje znacznie niższą częstotliwość (i dłuższą długość fali) wynoszącą 2,45 GHz. Krótkie fale milimetrowe stosowane w ADS przenikają tylko górne warstwy skóry, przy czym większość energii jest absorbowana w granicach 0,4 mm (1/64 "), podczas gdy mikrofale przenikają do tkanki ludzkiej na głębokość około 17 mm (0,67"). Efekt ADS u ludzi występuje w temperaturze nieco wyższej niż 44 °C (111 °F), chociaż oparzenia pierwszego stopnia występują przy 51 °C (124 °F), a oparzenia drugiego stopnia występują przy 58 °C (136 °F). W testach zaobserwowano pęcherze wielkości grochu w mniej niż 0,1% ekspozycji ADS, co wskazuje, że urządzenie spowodowało oparzenia powierzchniowe drugiego stopnia. Powodowane oparzenia promieniowaniem są podobne do oparzeń mikrofalowych, ale tylko na powierzchni skóry z powodu zmniejszonej penetracji krótszych fal milimetrowych. Temperatura powierzchni celu będzie rosła, dopóki wiązka będzie emitowana, w tempie podyktowanym materiałem celu i odległością od nadajnika, a także częstotliwością i poziomem mocy ustawionym przez operatora. Większość badanych ludzi osiągnęła próg bólu w ciągu 3 sekund i żaden nie był w stanie wytrzymać dłużej niż 5 sekund. Rzecznik Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych opisał swoje doświadczenie poczas testu systemu: „Przez pierwszą milisekundę czuło się, jakby skóra się rozgrzewała. Potem zrobiło się cieplej i cieplej, a ty poczułeś się, jakbyś płonął… Gdy tylko znajdziesz się z dala od tego promienia, skóra wraca do normy i nie ma bólu ”. Jak każda skupiona energia, wiązka napromieniuje całą materię w docelowym obszarze, w tym wszystko poza nią, co nie jest osłonięte. Każdy niezdolny do opuszczenia obszaru docelowego (np. niepełnosprawny fizycznie, niemowlęta, obezwładniony, uwięziony itp.) Będzie nadal otrzymywać promieniowanie, dopóki operator nie wyłączy wiązki. Materiały odblaskowe, takie jak aluminiowa folia do gotowania, powinny ekranować to promieniowanie i mogą być użyte do produkcji odzieży chroniącej przed tym promieniowaniem. Przeprowadzono wiele testów na ludziach na ponad 700 ochotnikach, w tym ponad 10 000 ekspozycji przez ADS. Panel doradczy Penn State Human Effects (HEAP) stwierdził, że ADS jest nieśmiercionośną bronią, która ma wysokie prawdopodobieństwo skuteczności przy niskim prawdopodobieństwie obrażeń, brak znaczących efektów dla osób noszących szkła kontaktowe lub inne okulary (w tym gogle noktowizyjne) normalnie stosowane na skórze kosmetyki, mają niewielki wpływ na interakcje ADS ze skórą, brak różnic związanych z wiekiem w reakcji na narażenie na ADS, brak wpływu na męski układ rozrodczy. Granicą uszkodzeń było wystąpienie pęcherzy wielkości grochu na mniej niż 0,1% ekspozycji (6 z 10 000 ekspozycji). W kwietniu 2007 r. pewien lotnik w badaniu ADS doznał oparzenia drugiego stopnia na obu nogach i był leczony w szpitalu przez dwa dni. Doszło również do jednego wypadku laboratoryjnego w 1999 r., Który spowodował niewielkie oparzenie drugiego stopnia. Przebadano wiele możliwych skutków długoterminowych, z wnioskiem, że przy badanych poziomach narażenia prawdopodobne jest, że nie wystąpią żadne skutki długoterminowe. Jednak nadmierne narażenie operatorów lub celów może powodować długoterminowe szkody, w tym raka, według oficjalnej opinii wojskowej.
Obecne regulacje dotyczące promieniowania elektromagnetycznego w Polsce są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie i praktycznie uniemożliwiają stosowanie systemów ADS, ponieważ zostały oparte na założeniach, które były ustalane przed rokiem 1990. Obecnie zakłada się zwiększenie dozwolonej dawki mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego z 0,1 W/m² na 10 W/m². Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że jest to zgodne z obecnym stanem wiedzy naukowej. Planowane zmiany granicznych wielkości dawek promieniowania mogą się przyczynić do legalnego stosowania przez wojsko, arimię USA i policję systemów ADS w Polsce.Home

Nowe technologie

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.