Antena „SHORT QUAD" na pasma 20 i 15 metrów
Home

Telekomunikacja

Anteny

Quad

Antena „SHORT QUAD" zapewnia 8 dB zysku energetycznego, przy wiązce wypromieniowanej energii w.cz. o kącie 30 stopni.

SHORT QUAD 1
W paśmie 15 m pracuje ona jako pełny quad. gdzie linie rezonansowe o długości x, na rogach pełnią dla tego pasma rolę kondensatorów skracających do wymaganej długości np. dla direktora 3460 mm. Dla pasma 20 m linie rezonansowe mają za zadanie wydłużać antenę, stanowiąc reaktancję indukcyjną. Konstrukcja anteny może być klasyczna. Na pionowym maszcie umieszcza się łożysko, do którego mocuje się „bom” o długości 3600 mm, a na jego przeciwnych końcach mocuje się direktor i raflektor.

SHORT QUAD 3
Konstrukcja strunowa z żyłek nylonowych napięta jest na prętach bambusowych. Przy wykonaniu anteny niekoniecznie trzeba opierać się na gotowych projektach konstrukcyjnych, można tu wykazać dużo pomysłowości technicznej, budując własną konstrukcję odporną na wiatry i wpływy atmosferyczne.


Home

Telekomunikacja

Anteny

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.