Antena typu „Eggbeater” („trzepaczka do jajek”)
Home

Telekomunikacja

Anteny
Eggbeater

Antena typu „Eggbeater” jest idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów, którzy chcą prowadzić łącznością satelitarną, łączność ze stacją ISS, nasłuch komunikacji lotniczej, lub dla tych, którzy po prostu chcą eksperymentować z polaryzacją kołową do transmisji naziemnych. Wykonanie takiej anteny nie wymaga dużej inwestycji na zakup rototorów i systemów śledzenia, pod tym względem jest to bardzo konkurencyjna antena. Dodatkową zaletą jest fakt, że zajmuje ona mało miejsca, co nie komplikuje problemów związanych z instalacją.

Antena jest wykonana z dwóch pętli pełnofalowych, montowanych pod kątem prostym względem siebie, połączonych razem. Pętlę projektowaną dla zakresu VHF należy wydłużyć o 4%, a dla zakresu UHF o 10%. Każda z dwóch pętli ma impedancję 100 omów i po połączeniu otrzymujemy idealną impedancję 50 omów. Aby połączyć obie pętle, należy użyć odcinka przewodu koncentrycznego o długości 1/4 fali, zapewnienia on 90 stopniowe przesunięcie fazowe niezbędne do zasilania obu pętli. Antena wymaga zastosowania reflektora kołowego o średnicy co najmniej 1/4 długości fali, wykonanego z ośmiu prętów aluminiowych. Odległość reflektora od układu pętli powinna wynosić 1/8 długości fali.

Wykonanie anteny VHF typu „Eggbeater” na pasmo 2-metrowe (145MHz):

Materiały:
drut miedziany o średnicy 2-mm.(pętle anteny)
płaski pręt aluminiowy o grubości 10-mm. (reflektor)
Eggbeater-2

Obliczenie długości pętli: 30632,7 / f (MHz) :
30632,7 / 145 = 211,26 cm
Precyzyjna regulacja anteny polega na skracaniu długości pętli (Uwaga, jest to proces łatwiejszy od wydłużania :)
Długość linii zapewniającej przesunięcie fazowe: ćwierćfalowy odcinek przewodu koncentrycznego RG62 A/U o impedancji 93 om i współczynniku VF (Velocity Factor) = 0.86
Obliczenie długości linii: 7502,9 x VF / F (w MHz):
7502,9 x 0.86 (VF) / 145) = 44.5 cm
Eggbeater-3

Schemat połączeń linii zasilających pętle

Aby zasilać symetrycznie obie pętle, należy wykonać prosty Balun w postaci rdzeni ferrytowych nałożonych na przewód oraz zamienić pojedyńczy odcinek przewodu RG62 A/U na dwa odcinki przewodu RG58/ U ich długość obliczamy jak poprzednio.
Eggbeater-4

Antena jest wielokierunkowa i posiada polaryzację kołową. W płaszczyźnie horyzontalnej polaryzacja jest liniowa i pozioma. Kiedy kąt elewacji wzrasta, polaryzacja staje się bardziej kołowa, proporcjonalnie do wzrostu wysokości. Jeżeli pętle nie są symetrycznie zasilane powoduje to pewne zaburzenia pola emitowanego przez antenę, co widać na rysunku:
Eggbeater-5

Na podstawie publikacji ON6WG/F5VIF


Home

Telekomunikacja

Anteny

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.