Standardy telewizyjne
Home

Telekomunikacja

Telewizja

Uwaga! Przedstawione zestawienie standardów TV ma obecnie tylko wartość historyczną.

STANDARD "A" (nieużywany)

Liczba linii 405
Częstotliwość odchylania pionowego Hz 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz -
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz -3,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii -
Modulacja wizji Pozytywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz -

STANDARD "B"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego Hz 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 7
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

STANDARD "C"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego Hz 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 7
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Pozytywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

STANDARD "D"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału foni FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +6,742
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

STANDARD "E" (nieużywany)

Liczba linii 819
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz -
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +11
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii AM
Modulacja wizji Negatywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz -

STANDARD "F" (nieużywany)

Liczba linii 819
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz -
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii AM
Modulacja wizji Pozytywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz -

STANDARD "G"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz 5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

STANDARD "H"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz 5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz 5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

STANDARD "I"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,0
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +6,552
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5,5

STANDARD "K"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa

Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

STANDARD "K1"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

STANDARD "L"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii AM
Modulacja wizji Pozytywowa
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

STANDARD "M"

Liczba linii 525
Częstotliwość odchylania pionowego 60
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 6
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +4,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego -
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +4,72
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 4,2

STANDARD "N"

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 6
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +4,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego -
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 4,2


Home

Telekomunikacja

Telewizja

© 2000-2022 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.