Systemy telewizyjne
Home

Telekomunikacja

Telewizja

Uwaga! Przedstawione zestawienie systemów TV ma obecnie tylko wartość historyczną.

Systemy telewizyjne PAL:


SYSTEM PAL_B

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego Hz 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 7
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

SYSTEM PAL_D

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału foni FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +6,742
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

SYSTEM PAL_G

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz 5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

SYSTEM PAL_H

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizjiNegatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz 5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz 5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

SYSTEM PAL_I

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,0
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +6,552
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5,5

SYSTEM PAL_K

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

SYSTEM PAL_M

Liczba linii525
Częstotliwość odchylania pionowego 60
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 6
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +4,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego -
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizjiNegatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +4,72
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 4,2

SYSTEM PAL_N

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 6
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +4,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego -
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 4,2Systemy telewizyjne SECAM:

SYSTEM SECAM_B

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego Hz 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 7
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizjiNegatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

SYSTEM SECAM_D

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału foni FM
Modulacja wizjiNegatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +6,742
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

SYSTEM SECAM_G

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +5,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz 5,742
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 5

SYSTEM SECAM_K

Liczba linii 625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6

SYSTEM SECAM_L

Liczba linii625
Częstotliwość odchylania pionowego 50
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 8
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +6,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego +
Modulacja sygnału fonii AM
Modulacja wizji Pozytywowa
Stereofonia Nicam odstęp w MHz +5,85
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 6Systemy telewizyjne NTSC:

SYSTEM NTSC_M

Liczba linii525
Częstotliwość odchylania pionowego 60
Szerokość kanału transmisyjnego MHz 6
Odstęp częstotliwości nośnych wizji i fonii MHz +4,5
Modulacja amplitudowa sygnału wizyjnego -
Modulacja sygnału fonii FM
Modulacja wizji Negatywowa
Stereofonia dwu-sygnałowa odstęp w MHz +4,72
Szerokość pasma przenoszonego sygnału wizyjnego w MHz 4,2


Home

Telekomunikacja

Telewizja

© 2000-2022 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.