Klasy niepalności
Home

Warsztat

Norma UL 94 okrela odporność na pożar:

94 V-0 oznacza, że obiekt badany gaśnie po 5 sekundach, żadna część badanego obiektu nie pali się dłużej niż 10 sekund.

94 V-1 oznacza, że obiekt badany gaśnie po 25 sekundach, żadna część badanego obiektu nie pali się dłużej niż 60 sekund. Podczas pożaru nie mogą powstawać substancje szkodliwe.

94 V-2 oznacza, że obiekt badany gaśnie po 25 sekundach, żadna część badanego obiektu nie pali się dłużej niż 60 sekund. Podczas pożaru mogą powstawać substancje szkodliwe.

94 HB oznacza, że obiekt badany pali się dłużej niż 25 sekund.


Home

Warsztat

© 2000-2023 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.